Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij."

Transcriptie

1 Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1

2 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat de verhuurder moet betalen. Om het onderscheid tussen deze twee duidelijk te maken, hebben we een Onderhouds-ABC gemaakt, zodat u in één oogopslag kunt zien wat voor uw en wat voor onze rekening komt.

3 Vooraf Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak van u en ons samen. Soms is niet meteen duidelijk wie nu precies wat moet doen. Dit boekje geeft antwoord op de vraag welke reparaties voor uw rekening komen en welke de corporatie moet betalen. Eerst worden enkele regels met betrekking tot het onderhoud behandeld. Vervolgens is een alfabetisch trefwoordenregister opgenomen, waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Het boekje sluit af met het Reglement Servicefonds huurdersonderhoud. Enkele regels rond verhuur en onderhoud Iedereen wil in een goed onderhouden huis wonen. Ook de woningcorporatie, uw verhuurder, heeft er belang bij dat haar woningen zo goed mogelijk onderhouden worden. Hieraan kunt u als huurder een belangrijke bijdrage leveren. Dat er af en toe iets stuk gaat is onvermijdelijk. Met goed onderhoud kan echter een hoop ongerief voorkomen worden. Dit betekent enerzijds dat u als huurder de reparaties verricht die voor uw rekening komen en anderzijds dat u klachten tijdig meldt aan de woningcorporatie. Verzorging en instandhouding Maar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? En wie moet dat betalen? Hiervoor is een grove verdeling te maken: De corporatie heeft een instandhoudingsplicht, wat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat de woning in goede staat blijft. De huurder heeft een wettelijke verzorgingsplicht, wat betekent dat u ervoor moet zorgen dat u de woning als een goede huurder moet verzorgen. Daaronder vallen verschillende kleine reparaties. En natuurlijk moet u herstellen wat door uw eigen nalatigheid kapot gaat. 3

4 4 Verhuurder zorgt voor noodzakelijk onderhoud Instandhouding door de verhuurder De verhuurder moet gedurende de huurtijd alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het verhuurde verrichten, voor zover deze niet ingevolge het Burgerlijk Wetboek of het huurreglement ten laste van de huurder komen. De verhuurder dient alle zichtbare en onzichtbare gebreken die het gebruik van het verhuurde verhinderen of ernstig belemmeren op te heffen, ook al waren deze gebreken bij aanvang van de huur niet bekend. Verzorging door de huurder In het Burgerlijk Wetboek en in het huurreglement wordt een aantal werkzaamheden genoemd die voor rekening van de huurder komen. De werkzaamheden zijn benoemd in het Besluit kleine herstellingen, kortweg het BKH. Voor sommige woningen heeft uw verhuurder een regeling getroffen, die inhoudt dat wij bepaalde werkzaamheden verrichten die tot de verzorgingsplicht van de huurder behoren. De kosten hiervan (servicekosten) worden dan aan de gezamenlijke huurders doorberekend. Voorbeelden zijn het schoonmaken van algemene ruimten in flatgebouwen en het tuinonderhoud. Onderhoud aan door de huurder zelf aangebrachte wijzigingen is altijd voor rekening van de huurder, tenzij uw verhuurder deze heeft overgenomen of hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.

5 Servicefonds huurdersonderhoud Via het Servicefonds huurdersonderhoud verricht de verhuurder onderhoudswerkzaamheden die formeel tot de verzorgingsplicht van de huurder behoren. De deelnemende huurders dienen schriftelijk akkoord te gaan met het Reglement Servicefonds huurdersonderhoud (zie pagina 31). Brand, storm, en inbraakschade Schade aan de woning ontstaan door brand, storm of inbraak moet u melden aan de verhuurder. Van inbraak of vernielingen moet de politie ook proces-verbaal opmaken. Wij kunnen u vragen dit proces-verbaal te tonen. Herstel van schade aan de woning valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder. Hetzelfde geldt voor door huurders zelf aangebrachte voorzieningen, zoals vloer- en wandafwerking, luxe keuken- of badinrichtingen enz. (het zogeheten huurdersbelang). Uw verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden. Daarvoor is de huurder aansprakelijk (bijvoorbeeld waterschade bij buren, veroorzaakt door een defecte wasmachine van de huurder). Voor deze zaken dient u zelf een Wettelijke Aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. Het melden van onderhoudsklachten Onderhoudsklachten kunt u aan ons mailen via of via de website aan ons doorgeven. Meld uw klachten over onderhoud via onze of website 5

6 6 Onderhouds ABC Het Onderhouds-ABC maakt duidelijk wie - huurder of verhuurder - moet zorgen voor het onderhoud of herstel van welke zaken. Bij deelname aan het Servicefonds huurdersonderhoud voert uw verhuurder een aantal onderhoudswerkzaamheden uit die normaal gesproken voor rekening van de huurder komen. Deelname aan het Servicefonds huurdersonderhoud is niet verplicht. Tips Het regelmatig schoonmaken van het doucheputje, de wastafelafvoer enz. kan verstopping voorkomen en veel ellende besparen. Sluit een inboedel- en WA-verzekering af. Onder andere schade aan uw inboedel, verf en sauswerk ten gevolge van lekkage van leidingen of het dak moet u namelijk zelf betalen. Hoe gebruikt u dit Onderhouds-ABC? Als er in uw woning iets kapot is, zoekt u in de alfabetische lijst op de volgende pagina s het betreffende onderdeel op. Achter dat onderdeel treft u een V aan in één van de drie kolommen. Dit betekent het volgende: staat er V in de kolom verhuurder, dan zijn reparatie en kosten voor uw verhuurder. staat er V in de kolom huurder, dan zijn de kosten voor de huurder; u kunt de reparatie zelf (laten) uitvoeren. staat er V in de kolom Servicefonds, dan zijn de reparatie en kosten, mits u deelneemt aan het fonds, voor uw verhuurder. Gebruik voor het schilderen van radiatoren uitsluitend radiatorlak. Een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. Wanden en plafonds voorzien van spuitwerk kunt u het beste behandelen met spanningsvrije muurverf. Als u de door u gehuurde woning wilt verbouwen of u wilt moeilijk te verwijderen zaken aanbrengen (zoals plavuizen, steenstrips, granol, dakramen enz.) neem dan eerst contact op met uw verhuurder. Wij zullen u dan informeren wat wel en niet is toegestaan.

7 Aanrecht (zie keuken) Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten schoonmaken van dakgoten (voor zover bereikbaar) reparatie en vervanging van afvoersifons (leiding of zwanenhals) en doucheputdeksels schoonhouden en ontstoppen van afvoersifons, schoonhouden van vetvangputten, douchepluggen etc. ontstoppen van binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen Het regelmatig verwijderen van zeep en haarresten voorkomt veel narigheid. 7 Afvoer van achtergebleven goederen afvoer van achtergebleven goederen van de huurder bij verhuizing of ontruiming Afzuigkap (zie ook ventilatie) als voor de installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige voorzieningen nodig zijn, is vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig onderhoud en reparatie van de afzuigkap die bij de woning hoort schoonhouden of vervangen van filters/verlichting

8 Antenne c.q. schotel (voor zend- en/of ontvangstinstallatie) plaatsing, onderhoud, verzekering schade t.g.v. geplaatste antenne Voor het plaatsen van een antenne c.q. schotel heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Balkons, balustrades (ook in trappenhuizen) (zie hekken) 8 Beglazing (zie ruiten) Behang verwijderen en aanbrengen van behang herstel van ondergrond bij schade als gevolg van het verwijderen van behang (zie ook stucwerk) Bergingsgangen onderhoud schoonhouden (zie gemeenschappelijke ruimten) Bestratingen onderhoud en herstel van paden en terrassen behorend tot het gehuurde ophogen en onderhouden van zelfaangebrachte bestratingen ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestratingen Leg de bestrating onder de onderkant van de onderdorpel i.v.m. inwateren, wegrotten en onderhoud.

9 Brievenbus onderhoud en reparatie van centrale brievenbussen onderhoud en reparatie van brievenbus in eigen voordeur Buitentrappen onderhoud en reparatie Buitenverlichting onderhoud en reparatie aan installaties voor de verlichting van galerijen, niet-openbare parkeer plaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervanging van bestaande armaturen 9 Centrale verwarming onderhoud, keuringen, verhelpen van storingen aan ketel/radiatoren bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v. installatie onderhoud en/of vervangen van vulslangen, wartels en sleutels; herstel van schade aan c.v. installatie en toebehoren wanneer de huurder deze verkeerd bediend of gebruikt heeft Combiketel (zie centrale verwarming) Dakconstructie/dakbedekking onderhoud en reparatie van de constructie en de bedekking onderhoud en reparatie van de constructie en de bedekking als gevolg van beschadiging door bewoners

10 Deurbellen vervanging en reparatie van bel en belinstallatie vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik 10 Deuren schilderen (zie schilderwerk) repareren en/of vervangen repareren en/of vervangen in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen repareren en/of vervangen omdat de deur er uitgewaaid is kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van klemmende deur(en) dagelijks onderhoud aan hang en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven e.d.) Deuropener (elektrisch) onderhoud en reparatie van elektrische deuropener, bij normaal gebruik Douche (zie sanitair) Drooglijnen en steunen onderhoud en vervanging Elektrische leidingen onderhoud van elektrische leidingen, bedrading en aarding binnen de woning

11 Elektrische deuropener (zie deuropener) Elektrische installaties onderhoud en reparatie van elektrische installaties met groepenkast vervanging van zekeringen en lampen reparatie/vervanging van schakelaars, contactdozen, deurbelinstallaties incl. beltrafo s enz. uitbreiden elektrische installatie storing aan de installatie door uitbreiding door de huurder Voor uitbreiding is vooraf toestemming van de verhuurder nodig. 11 Entreeportalen alle noodzakelijke reparaties/onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen/toegangshallen schoonhouden (zie gemeenschappelijke ruimten) Erfafscheidingen aanbrengen/wijzigen erfafscheidingen onderhoud van zelfaangebrachte erfafscheidingen onderhoud van erfafscheidingen behorende tot het gehuurde (o.a. schilderwerk/vastzetten) gemetselde afscheidingen behorende bij het gehuurde paaltjes met draad Voor het aanbrengen of wijzigen van de erfafscheiding hoger dan 2.00 meter heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig.

12 Filters (zie ventilatie) Galerijen onderhoud en reparatie van galerijen schoonhouden 12 Gaskranen reparatie en vervanging van gaskranen bij c.v. installatie reparatie en vervanging van overige gaskranen Gasleidingen onderhoud en reparatie van gasleidingen binnen de woning onderhoud en reparatie van door de bewoner zelf aangebrachte gasleidingen Voor het zelf aanbrengen van gasleidingen heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Geiser (zie warmwatertoestellen) Gemeenschappelijke ruimten schoonhouden indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de servicekosten Glas (zie ruiten)

13 Gootsteen schoonhouden en ontstoppen van de sifon ontstoppen reparatie en vervanging van de sifon en plug Goten (zie afvoeren) Hang en sluitwerk van de gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen: onderhoud, reparatie of vervanging 13 Hang en sluitwerk van de woningen: reparatie of vervanging onderhoud (smeren, schroeven aandraaien) reparatie door onoordeelkundig gebruik tochtprofielen vervangen vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik Hangkastjes (zie keuken) Hekken onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons onderhoud en reparatie van overige hekken

14 Intercom/Huistelefoon onderhoud van de intercom Huisnummerplaatjes (bij voordeur of berging) reparatie of vervanging 14 Kasten onderhoud en reparatie aan vaste kasten hang en sluitwerk vervanging/reparatie bij slijtage of verval Vervanging of reparatie van losse kasten vindt niet plaats. Keuken reparatie en vervanging van keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik vervangen van hangkastjes ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik onderhoud en vervanging van hang en sluitwerk van keukenblok of hangkastjes onderhoud, reparatie en vervanging van zelfaangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen Kitvoegen (zie stucwerk)

15 Kozijnen buitenzijde van de woning: schilderen, repareren vervangen van vergane kozijnen Kozijnen binnenzijde van de woning: schilderen (schilderwerk dient de verhuurbaarheid niet te schaden) reparatie en vervanging aan hang en sluitwerk tochtprofielen vervangen reparatie en schildering van kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren 15 Kranen (zie waterkranen of gaskranen). Lekkage reparatie van leidingen of dak herstel waterschade aan inboedel of saus en verfwerk Denk eraan dat u een goede inboedel verzekering afsluit Leuningen/leuningdragers onderhoud en reparatie aan leuningen en leuningdragers van binnentrappen Liften onderhoud, reparatie, keuringen

16 Luchtroosters (zie ventilatie) Metselwerk (buiten) onderhoud en reparatie van gebreken door veroudering Mechanische ventilatie (zie ventilatie) 16 Ongedierte bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, kakkerlakken, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten etc. verwijderen van wespen en bijennesten in of aan de woning Voor het bestrijden van ongedierte raden wij u aan contact op te nemen met een erkend bedrijf. Informatie hierover kunt u verkrijgen via ons kantoor. Open haard/houtkachel onderhoud en gevolgschade verplichting van jaarlijks vegen Voor het plaatsen van een open haard of houtkachel heeft u vooraf toestemming van uw verhuurder nodig. Ophoging ophoging van tuinen, paden en tegels in bergingen behorende bij de woning

17 Ontstoppen (zie afvoeren) Paden (zie bestratingen) Parket en plavuizen onderhoud en reparatie Voor het leggen heeft u vooraf toestemming van uw verhuurder nodig. Plafonds in gemeenschappelijke ruimten: onderhoud en reparatie plafonds 17 Plafonds in de woning: onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk en gipsplaten kleine reparaties aan plafonds, stucwerk en gipsplaten, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen en kleine scheurtjes repareren onderhoud en reparatie van door de huurder zelf aangebrachte (vaste) plafond afwerkingen, zoals betimmeringen en sierpleisters. Ook in het geval voorzieningen van de vorige huurder zijn overgenomen schilderen en/of sausen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder

18 Radiatoren onderhoud en reparatie schilderen Gebruik uitsluitend radiatorlakken. Een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. 18 Ramen van de woning: schilderen (zie schilderwerk) repareren/vervangen vervanging of reparatie omdat het raam er uitgewaaid is reparatie en vervanging van hang en sluitwerk onderhoud hang en sluitwerk (smeren e.d.) Ramen in gemeenschappelijke ruimten: ramen schilderen, repareren of vervangen Riolering reparatie na verzakking of vervanging na slijtage schoonhouden van vetvangputten op eigen erf ontstoppen van riolering buiten eigen erf of gemeenschappelijk riool ontstoppen van rioleringen (binnen en buiten) verstopping tot en met de sifon (zwanenhals) Ruiten normale glasschade aan de woning of berging glasschade ten gevolge van vernieling door derden glasschade gemeenschappelijke ruimten Het kan zijn dat u via de maandelijkse huur voor een glasverzekering betaalt. De kosten zijn dan voor rekening van de verhuurder.

19 Sanitair vervanging van sanitaire toestellen in geval van slijtage/verval/ouderdom vervanging of reparatie ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (breuk o.i.d.) met sanitaire toestellen wordt hier bedoeld: wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten. Schoonmaken van wastafels en toiletpotten is voor rekening van de huurder! vervanging of reparatie van (meng)kranen, doucheslang en -stang, handdouche, ophang pen en koppelstuk, spiegels, closetzittingen, planchetten, stortbakonderdelen, sifons, zeepbakjes. 19 Sauswerk sausen en/of schilderen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder Schade ontstaan aan eigendommen van de huurder tengevolge van lekkages ontstaan aan eigendommen van de verhuurder door onjuist gebruik van het gehuurde door de huurder Een goede inboedelverzekering is geen overbodige luxe. Schakelaars en stopcontacten vervanging of ernstige beschadiging vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik

20 Scharnieren (van deuren en dakramen) onderhoud: smeren en vastzetten vervanging of reparatie 20 Schilderwerk alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning alle schilderwerk binnen de woning Schilderwerk dient de verhuurbaarheid niet te schaden Schoorstenen reparatie van de schoorsteen vegen Sifon (zie afvoeren) Sleutels bijmaken van sleutels van de woning en bijbehorende ruimten zoekgeraakte of kapotte sleutels De woningstichting beschikt niet over een reserve-exemplaar. Sloten (zie hang- en sluitwerk) Spiegels (zie sanitair)

21 Stortbakken (zie sanitair) Stucwerk grote reparaties van loszittend of gescheurd stuc en tegelwerk > 0,25 m 2 reparaties van stuc en tegelwerk door beschadigingen, zoals gaten en pluggen en kleine reparaties van stucwerk <0,25 m 2 kitvoegen bij tegelwerk in douchehoek overige kitvoegen bij tegelwerk schoonmaken en kleine reparaties van voegen in tegels 21 Spuitwerk aan wanden/plafonds sauswerk en kleine reparaties Tegelwerk (zie stucwerk) Telefoonaansluiting Timmerwerken onderhoud en reparaties bij normaal gebruik onderhoud en reparaties van zelfaangebracht timmerwerk (ook bij overname van de vorige huurder)

22 Toiletten (zie sanitair) Trappen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten reparaties van binnentrappen als gevolg van slijtage/verval onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerkingen scharnieren van vlizotrappen 22 Trapleuningen (zie leuningen) Tuinen (zie ook bestratingen en erfafscheidingen) inrichting/onderhoud van privétuinen (ook na ophoging), incl. snoeien van bomen, struiken en heesters, ook die zijn geplant door vorige huurders ophogen van privétuinen voor en achter groenvoorziening/onderhoud van gemeenschappelijke tuinen (indien daarvoor via de servicekosten betaald worden) Vensterbanken onderhoud en reparatie van vensterbanken vervanging van vensterbanken behorend tot het gehuurde, ten gevolge van slijtage, verval of ouderdom

23 Ventilatie onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie inrichtingen reparatie van ventilatiekanalen onderhoud van ventilatie ontluchtingsroosters incl. schoonhouden van eventuele filters reparatie of vervanging van ontluchtingsroosters schoonhouden van ventielen Verlichting (zie buitenverlichting) 23 Verstopping (zie riolering) Vloerafwerking reparaties van losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren die tot het gehuurde behoren reparaties van de vloer als gevolg van beschadiging of breuk van een vloerafwerking die door de huurder is aangebracht of van vorige huurders is overgenomen Vloeren reparaties aan vergane vloerbalken reparaties en onderhoud van vloeren in gemeenschappelijke ruimten

24 Wandafwerking (bv. tegels, betimmeringen, textiel, zie ook behang, stuc en tegelwerk) door de huurder zelf aangebracht Warmwatertoestellen Indien behorend tot de woning: onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de boiler/combiketel herstel van de boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of nalatigheid 24 Warmwatertoestellen Indien eigendom van de huurder of gehuurd bij een ander bedrijf: onderhoud, reparatie of vervanging Wastafels (zie sanitair) Waterkranen onderhoud, reparatie of vervanging Waterleidingen onderhoud en reparatie van warm en koudwaterleidingen reparaties van warm en koudwater leidingen als gevolg van bevriezing of vernieling ontdooien van bevroren waterleidingen onderhoud en reparatie van door bewoners zelf aangebrachte binnen of buitenwaterleidingen Voor het wijzigen van de waterinstallatie heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig

25 Waterschade (zie schade) Wc (zie sanitair) Windhaken Witten (zie sauswerk) 25 Zeepbakjes onderhoud en vervanging Zonwering onderhoud, reparatie en vervanging (tenzij in de huur begrepen) Voor het aanbrengen van zonwering heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Zwanenhals (zie afvoeren) Bij het geven van toestemming voor bepaalde wijzigingen aan het gehuurde kan de verhuurder soms nadere eisen stellen. Overleg daarom altijd vooraf.

26 26 Servicefonds huurdersonderhoud Wanneer u zich aansluit bij het Servicefonds huurdersonderhoud neemt uw verhuurder bepaalde reparaties/onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening die u normaal zelf moet (laten) doen. Lees verder voor meer informatie.

27 Servicefonds huurdersonderhoud De ene huurder blijkt in de praktijk handiger dan de andere. Toch wordt er van u verwacht dat u een aantal dingen zelf doet. Of dat nu uw afvoer ontstoppen is, uw deurbel maken of een scharnier vervangen. In de praktijk kunt u hiervoor ook een handige buurman of kennis inschakelen of een beroep doen op een aannemer of loodgieter. Dat laatste levert vaak wel een fikse rekening op. Daarom heeft uw woningcorporatie het Servicefonds huurdersonderhoud opgericht. Als u zich hierbij aansluit, mag u tegen betaling van een geringe maandelijkse vergoeding erop rekenen dat wij een aantal storingen verhelpen die u normaal gesproken zelf moet oplossen. Waarvoor u ons wel kunt bellen In het Onderhouds-ABC kunt u in de kolom Servicefonds precies zien waarvoor u ons, als u hierbij aangesloten bent, kunt bellen. Bijvoorbeeld: de brievenbus repareren of vervangen; schakelaars en stopcontacten repareren; hang-en sluitwerk repareren; wastafels en aanrecht ontstoppen. Waarvoor u ons niet kunt bellen Er zullen altijd situaties blijven bestaan waarbij u geen beroep kunt doen op het Servicefonds. Zo worden reparaties die nodig zijn als gevolg van opzet of grove nalatigheid niet via het Servicefonds uitgevoerd. Daaronder valt ook de schade die voortvloeit uit bevriezing en die u dus zelf had kunnen voorkomen. En natuurlijk vervangen wij geen zaken die uw eigendom zijn. 27

28 28 Wat kost het? De kosten voor het Servicefonds huurdersonderhoud bedragen 4,50 per maand. Voor dit bedrag bent u dan van een aantal zorgen af. De bijdragen worden elke maand gelijk met uw huur geïnd. Huurders die lid worden bij het aangaan van het huurcontract besparen zich het entreegeld. Wordt u later lid, dan betaalt u eenmalig 22,50 entreegeld. Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via de aanmeldingskaart op de volgende pagina. Deelname is niet verplicht Deelname is niet verplicht, u maakt dat zelf uit. Een paar uitzonderingen zijn er wel. Huurders die regelmatig huurachterstand hebben, kunnen geen lid worden. Dat geldt natuurlijk ook als de deurwaarder is ingeschakeld. Einde van de deelname Als u lid wordt van het Servicefonds huurdersonderhoud gaat u een overeenkomst met ons aan voor minimaal een jaar. Schriftelijke opzegging is mogelijk per 1 januari met een opzegtermijn van drie maanden. Nadat u eenmaal een serviceabonnement heeft opgezegd, kunt u daarna in beginsel nog eenmaal opnieuw lid worden. Informatie Vanaf pagina 31 vindt u het reglement Servicefonds huurdersonderhoud. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, bel ons dan gerust. Ons telefoonnummer is

29 Aanmeldingskaart Naam huurder/huurster: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer privé: Plaats: Datum: Handtekening: 29 Mobiel: Werk: Ik meld mij hierbij aan voor het Servicefonds huurdersonderhoud voor 4,50 per maand. Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement Servicefonds huurdersonderhoud en hiermede akkoord te gaan.

30 Aanmeldingskaart Servicefonds huurdersonderhoud Scheur de ingevulde kaart uit deze folder en stuur die in een voldoende gefrankeerde envelop op naar: Wonen Midden-Delfland, postbus 82, 3155 ZH Maasland. Wij maken uw lidmaatschap in orde.

31 Reglement Servicefonds huurdersonderhoud Algemene voorwaarden Deelnemers zijn huurders van een woning van de woningcorporatie, die schriftelijk akkoord zijn gegaan met het bepaalde in dit reglement. Artikel 1 Omvang en dekking Servicefonds huurdersonderhoud De dekking wordt beperkt tot de hierna genoemde werkzaamheden, zoals mede omschreven in artikel 7 van het huurreglement, het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de voorschriften van het ministerie van VROM. De dekking wordt voorts beperkt tot zaken welke in eigendom toebehoren aan, of in beheer zijn bij de woningcorporatie. Het betreft o.a.: Onderhoud en/of vervanging van: - belinstallatie van een individuele woning; - brievenbus in eigen voordeur; - onderdelen van closetpot en stortbak; - doucheslang en -stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk; - kranen en mengkranen voor water; - onderdelen van wastafels incl. sifons; - zeepbakjes (voor zover van toepassing); - schakelaars en stopcontacten; - deurkrukken, scharnieren, sloten en windhaken; - vensterbanken; - scharnieren en sluitingen van deurtjes van aanrecht-blok, bovenkastjes of servieskast. Schoonmaken regenwaterafvoer (dakgoot, platjes) bij eengezinshuizen en andere laagbouwwoningen. Aanbrengen van huisnummerplaatjes (bij voordeur). Vastzetten trapleuning en leuningdragers. Voor een volledig overzicht zie het Onderhouds-ABC. Artikel 2 Uitsluitingen A. Alle overige, niet genoemde onderhoudswerkzaamheden. B. Zaken, waarin reparatie c.q. vervanging noodzakelijk is als gevolg van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. C. Zaken, waarvan reparatie c.q. vervanging noodzakelijk is als gevolg van schade door vorst, welke door het treffen van tijdige voorzorgsmaatregelen door de huurder voorkomen hadden kunnen worden. D. Reparatie c.q. vervanging van zaken die eigendom zijn van de huurders. 31

32 32 Artikel 3 Melding en uitvoering Melding van schade of gebreken van onder artikel 1 genoemde zaken dient te geschieden bij de woningcorporatie. Vernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden indien dit technisch gezien noodzakelijk is. De woningcorporatie bepaalt of hiervan sprake is. In alle gevallen wordt bij zowel vernieuwing als reparatie uitgegaan van de standaard staat van de woning. De werkzaamheden zullen binnen een redelijke termijn en binnen de normale arbeidstijd worden uitgevoerd. Artikel 4 Betaling bijdrage en schorsing A. Deelnemer is verplicht de bijdrage in het Servicefonds maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. B. Niet-betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van de deelname aan het Servicefonds, dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. Deelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat de deelneming aan het Servicefonds was geschorst. C. Zittende huurders die deelnemer willen worden van het Servicefonds huurdersonderhoud, dienen een entreegeld te betalen van 22,50. De deelname gaat in (met inachtneming van een wachtperiode van één volle maand) per de 1e van de maand. Zittende huurders die na eigen opzegging opnieuw deelnemer wensen te worden, dienen (opnieuw) entreegeld te betalen. Hernieuwde deelname is in beginsel éénmaal mogelijk. Verhuurder is bevoegd om, alvorens omtrent hernieuwde deelname te beslissen, voorwaarden te stellen, danwel aanvragen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

33 D. Nieuwe huurders kunnen zonder betaling van entreegeld toetreden tot het Servicefonds gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst. Een nieuwe huurder is met het aangaan van de huurovereenkomst niet verplicht deelnemer te worden van het Servicefonds. Artikel 5 Wijziging van de bijdrage De woningcorporatie zal jaarlijks binnen 6 maanden na beëindiging van het boekjaar een overzicht verstrekken van de baten en lasten van het fonds. Eerst nadat uit genoemd overzicht blijkt, dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. De woningcorporatie zal hiervan de deelnemers tenminste dertig dagen voor de bijdragevervaldag schriftelijk mededeling doen. Deelnemer van het Servicefonds huurdersonderhoud wordt geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage akkoord te gaan, voor zover de procentuele verhoging van de bijdrage lager is of gelijk aan de stijging van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie van het C.B.S. Indien de procentuele verhoging hoger is dan genoemde C.B.S.- indexcijfers wordt geacht dat de deelnemer van het Servicefonds huurdersonderhoud met de verhoogde bijdrage akkoord gaat, tenzij binnen 1 maand na de schriftelijke mededeling van de woningcorporatie deze van de huurder een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, waarin door de huurder wordt verklaard de deelname aan het fonds te willen beëindigen. Artikel 6 Duur en beëindiging Servicefonds huurdersonderhoud A. Het serviceabonnement wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar. Schriftelijke opzegging door één der partijen is alleen mogelijk per 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, derhalve vóór 1 oktober. Behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen wordt het abonnement na het verstrijken van genoemde termijn, telkens voor de periode van één jaar stilzwijgend verlengd. 33

34 34 B. In afwijking van het bepaalde onder artikel 6 punt A, kan de huurder het serviceabonnement schriftelijk opzeggen indien het een procentuele verhoging van de abonnementsprijs betreft hoger dan de C.B.S.-indexcijfers zoals genoemd in artikel 5. Opzegging dient plaats te vinden binnen 1 maand nadat de wijziging aan de huurder bekend is gemaakt. C. Het serviceabonnement eindigt automatisch bij beëindiging van de huurovereenkomst. D. Wanneer de huurder het serviceabonnement door opzegging heeft beëindigd, is hernieuwde deelname in beginsel eenmaal mogelijk. Verhuurder is bevoegd om, alvorens omtrent hernieuwde deelname te beslissen, voorwaarden te stellen, danwel aanvragen, zonder opgaaf van reden, te weigeren. E. De woningcorporatie kan tussentijds schriftelijk opzeggen met een termijn van 30 dagen, wanneer zij van oordeel is dat de huurder misbruik maakt van het fonds. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de klachtencommissie. Contactgegevens Wonen Midden-Delfland Langetaam 4, 3155 TG Maasland Postbus 82, 3155 ZH Maasland telefoonnummer: faxnummer: internetsite: Openingstijden Het kantoor is geopend maandag t/m donderdag van en uur vrijdag uur. Storingen buiten kantoortijd Bij ernstige storingen die zich buiten werktijd voordoen en waarvan reparatie niet uitgesteld kan worden, kunt u via de telefoonbeantwoorder (telefoonnummer: ) informatie krijgen wat u moet doen.