Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij."

Transcriptie

1 Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1

2 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat de verhuurder moet betalen. Om het onderscheid tussen deze twee duidelijk te maken, hebben we een Onderhouds-ABC gemaakt, zodat u in één oogopslag kunt zien wat voor uw en wat voor onze rekening komt.

3 Vooraf Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak van u en ons samen. Soms is niet meteen duidelijk wie nu precies wat moet doen. Dit boekje geeft antwoord op de vraag welke reparaties voor uw rekening komen en welke de corporatie moet betalen. Eerst worden enkele regels met betrekking tot het onderhoud behandeld. Vervolgens is een alfabetisch trefwoordenregister opgenomen, waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Het boekje sluit af met het Reglement Servicefonds huurdersonderhoud. Enkele regels rond verhuur en onderhoud Iedereen wil in een goed onderhouden huis wonen. Ook de woningcorporatie, uw verhuurder, heeft er belang bij dat haar woningen zo goed mogelijk onderhouden worden. Hieraan kunt u als huurder een belangrijke bijdrage leveren. Dat er af en toe iets stuk gaat is onvermijdelijk. Met goed onderhoud kan echter een hoop ongerief voorkomen worden. Dit betekent enerzijds dat u als huurder de reparaties verricht die voor uw rekening komen en anderzijds dat u klachten tijdig meldt aan de woningcorporatie. Verzorging en instandhouding Maar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? En wie moet dat betalen? Hiervoor is een grove verdeling te maken: De corporatie heeft een instandhoudingsplicht, wat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat de woning in goede staat blijft. De huurder heeft een wettelijke verzorgingsplicht, wat betekent dat u ervoor moet zorgen dat u de woning als een goede huurder moet verzorgen. Daaronder vallen verschillende kleine reparaties. En natuurlijk moet u herstellen wat door uw eigen nalatigheid kapot gaat. 3

4 4 Verhuurder zorgt voor noodzakelijk onderhoud Instandhouding door de verhuurder De verhuurder moet gedurende de huurtijd alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het verhuurde verrichten, voor zover deze niet ingevolge het Burgerlijk Wetboek of het huurreglement ten laste van de huurder komen. De verhuurder dient alle zichtbare en onzichtbare gebreken die het gebruik van het verhuurde verhinderen of ernstig belemmeren op te heffen, ook al waren deze gebreken bij aanvang van de huur niet bekend. Verzorging door de huurder In het Burgerlijk Wetboek en in het huurreglement wordt een aantal werkzaamheden genoemd die voor rekening van de huurder komen. De werkzaamheden zijn benoemd in het Besluit kleine herstellingen, kortweg het BKH. Voor sommige woningen heeft uw verhuurder een regeling getroffen, die inhoudt dat wij bepaalde werkzaamheden verrichten die tot de verzorgingsplicht van de huurder behoren. De kosten hiervan (servicekosten) worden dan aan de gezamenlijke huurders doorberekend. Voorbeelden zijn het schoonmaken van algemene ruimten in flatgebouwen en het tuinonderhoud. Onderhoud aan door de huurder zelf aangebrachte wijzigingen is altijd voor rekening van de huurder, tenzij uw verhuurder deze heeft overgenomen of hierover schriftelijk andere afspraken heeft gemaakt.

5 Servicefonds huurdersonderhoud Via het Servicefonds huurdersonderhoud verricht de verhuurder onderhoudswerkzaamheden die formeel tot de verzorgingsplicht van de huurder behoren. De deelnemende huurders dienen schriftelijk akkoord te gaan met het Reglement Servicefonds huurdersonderhoud (zie pagina 31). Brand, storm, en inbraakschade Schade aan de woning ontstaan door brand, storm of inbraak moet u melden aan de verhuurder. Van inbraak of vernielingen moet de politie ook proces-verbaal opmaken. Wij kunnen u vragen dit proces-verbaal te tonen. Herstel van schade aan de woning valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder. Hetzelfde geldt voor door huurders zelf aangebrachte voorzieningen, zoals vloer- en wandafwerking, luxe keuken- of badinrichtingen enz. (het zogeheten huurdersbelang). Uw verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden. Daarvoor is de huurder aansprakelijk (bijvoorbeeld waterschade bij buren, veroorzaakt door een defecte wasmachine van de huurder). Voor deze zaken dient u zelf een Wettelijke Aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. Het melden van onderhoudsklachten Onderhoudsklachten kunt u aan ons mailen via of via de website aan ons doorgeven. Meld uw klachten over onderhoud via onze of website 5

6 6 Onderhouds ABC Het Onderhouds-ABC maakt duidelijk wie - huurder of verhuurder - moet zorgen voor het onderhoud of herstel van welke zaken. Bij deelname aan het Servicefonds huurdersonderhoud voert uw verhuurder een aantal onderhoudswerkzaamheden uit die normaal gesproken voor rekening van de huurder komen. Deelname aan het Servicefonds huurdersonderhoud is niet verplicht. Tips Het regelmatig schoonmaken van het doucheputje, de wastafelafvoer enz. kan verstopping voorkomen en veel ellende besparen. Sluit een inboedel- en WA-verzekering af. Onder andere schade aan uw inboedel, verf en sauswerk ten gevolge van lekkage van leidingen of het dak moet u namelijk zelf betalen. Hoe gebruikt u dit Onderhouds-ABC? Als er in uw woning iets kapot is, zoekt u in de alfabetische lijst op de volgende pagina s het betreffende onderdeel op. Achter dat onderdeel treft u een V aan in één van de drie kolommen. Dit betekent het volgende: staat er V in de kolom verhuurder, dan zijn reparatie en kosten voor uw verhuurder. staat er V in de kolom huurder, dan zijn de kosten voor de huurder; u kunt de reparatie zelf (laten) uitvoeren. staat er V in de kolom Servicefonds, dan zijn de reparatie en kosten, mits u deelneemt aan het fonds, voor uw verhuurder. Gebruik voor het schilderen van radiatoren uitsluitend radiatorlak. Een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. Wanden en plafonds voorzien van spuitwerk kunt u het beste behandelen met spanningsvrije muurverf. Als u de door u gehuurde woning wilt verbouwen of u wilt moeilijk te verwijderen zaken aanbrengen (zoals plavuizen, steenstrips, granol, dakramen enz.) neem dan eerst contact op met uw verhuurder. Wij zullen u dan informeren wat wel en niet is toegestaan.

7 Aanrecht (zie keuken) Afvoeren reparatie aan regenpijpen en dakgoten schoonmaken van dakgoten (voor zover bereikbaar) reparatie en vervanging van afvoersifons (leiding of zwanenhals) en doucheputdeksels schoonhouden en ontstoppen van afvoersifons, schoonhouden van vetvangputten, douchepluggen etc. ontstoppen van binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen Het regelmatig verwijderen van zeep en haarresten voorkomt veel narigheid. 7 Afvoer van achtergebleven goederen afvoer van achtergebleven goederen van de huurder bij verhuizing of ontruiming Afzuigkap (zie ook ventilatie) als voor de installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige voorzieningen nodig zijn, is vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig onderhoud en reparatie van de afzuigkap die bij de woning hoort schoonhouden of vervangen van filters/verlichting

8 Antenne c.q. schotel (voor zend- en/of ontvangstinstallatie) plaatsing, onderhoud, verzekering schade t.g.v. geplaatste antenne Voor het plaatsen van een antenne c.q. schotel heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Balkons, balustrades (ook in trappenhuizen) (zie hekken) 8 Beglazing (zie ruiten) Behang verwijderen en aanbrengen van behang herstel van ondergrond bij schade als gevolg van het verwijderen van behang (zie ook stucwerk) Bergingsgangen onderhoud schoonhouden (zie gemeenschappelijke ruimten) Bestratingen onderhoud en herstel van paden en terrassen behorend tot het gehuurde ophogen en onderhouden van zelfaangebrachte bestratingen ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestratingen Leg de bestrating onder de onderkant van de onderdorpel i.v.m. inwateren, wegrotten en onderhoud.

9 Brievenbus onderhoud en reparatie van centrale brievenbussen onderhoud en reparatie van brievenbus in eigen voordeur Buitentrappen onderhoud en reparatie Buitenverlichting onderhoud en reparatie aan installaties voor de verlichting van galerijen, niet-openbare parkeer plaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervanging van bestaande armaturen 9 Centrale verwarming onderhoud, keuringen, verhelpen van storingen aan ketel/radiatoren bedienen, bijvullen en ontluchten van de c.v. installatie onderhoud en/of vervangen van vulslangen, wartels en sleutels; herstel van schade aan c.v. installatie en toebehoren wanneer de huurder deze verkeerd bediend of gebruikt heeft Combiketel (zie centrale verwarming) Dakconstructie/dakbedekking onderhoud en reparatie van de constructie en de bedekking onderhoud en reparatie van de constructie en de bedekking als gevolg van beschadiging door bewoners

10 Deurbellen vervanging en reparatie van bel en belinstallatie vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik 10 Deuren schilderen (zie schilderwerk) repareren en/of vervangen repareren en/of vervangen in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen repareren en/of vervangen omdat de deur er uitgewaaid is kleine dagelijkse reparaties en onderhoud van klemmende deur(en) dagelijks onderhoud aan hang en sluitwerk (smeren, aandraaien schroeven e.d.) Deuropener (elektrisch) onderhoud en reparatie van elektrische deuropener, bij normaal gebruik Douche (zie sanitair) Drooglijnen en steunen onderhoud en vervanging Elektrische leidingen onderhoud van elektrische leidingen, bedrading en aarding binnen de woning

11 Elektrische deuropener (zie deuropener) Elektrische installaties onderhoud en reparatie van elektrische installaties met groepenkast vervanging van zekeringen en lampen reparatie/vervanging van schakelaars, contactdozen, deurbelinstallaties incl. beltrafo s enz. uitbreiden elektrische installatie storing aan de installatie door uitbreiding door de huurder Voor uitbreiding is vooraf toestemming van de verhuurder nodig. 11 Entreeportalen alle noodzakelijke reparaties/onderhoud in gemeenschappelijke entreeportalen/toegangshallen schoonhouden (zie gemeenschappelijke ruimten) Erfafscheidingen aanbrengen/wijzigen erfafscheidingen onderhoud van zelfaangebrachte erfafscheidingen onderhoud van erfafscheidingen behorende tot het gehuurde (o.a. schilderwerk/vastzetten) gemetselde afscheidingen behorende bij het gehuurde paaltjes met draad Voor het aanbrengen of wijzigen van de erfafscheiding hoger dan 2.00 meter heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig.

12 Filters (zie ventilatie) Galerijen onderhoud en reparatie van galerijen schoonhouden 12 Gaskranen reparatie en vervanging van gaskranen bij c.v. installatie reparatie en vervanging van overige gaskranen Gasleidingen onderhoud en reparatie van gasleidingen binnen de woning onderhoud en reparatie van door de bewoner zelf aangebrachte gasleidingen Voor het zelf aanbrengen van gasleidingen heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Geiser (zie warmwatertoestellen) Gemeenschappelijke ruimten schoonhouden indien daarvoor een bedrag is opgenomen in de servicekosten Glas (zie ruiten)

13 Gootsteen schoonhouden en ontstoppen van de sifon ontstoppen reparatie en vervanging van de sifon en plug Goten (zie afvoeren) Hang en sluitwerk van de gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen: onderhoud, reparatie of vervanging 13 Hang en sluitwerk van de woningen: reparatie of vervanging onderhoud (smeren, schroeven aandraaien) reparatie door onoordeelkundig gebruik tochtprofielen vervangen vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik Hangkastjes (zie keuken) Hekken onderhoud en reparatie van hekken en hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons onderhoud en reparatie van overige hekken

14 Intercom/Huistelefoon onderhoud van de intercom Huisnummerplaatjes (bij voordeur of berging) reparatie of vervanging 14 Kasten onderhoud en reparatie aan vaste kasten hang en sluitwerk vervanging/reparatie bij slijtage of verval Vervanging of reparatie van losse kasten vindt niet plaats. Keuken reparatie en vervanging van keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik vervangen van hangkastjes ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik onderhoud en vervanging van hang en sluitwerk van keukenblok of hangkastjes onderhoud, reparatie en vervanging van zelfaangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen Kitvoegen (zie stucwerk)

15 Kozijnen buitenzijde van de woning: schilderen, repareren vervangen van vergane kozijnen Kozijnen binnenzijde van de woning: schilderen (schilderwerk dient de verhuurbaarheid niet te schaden) reparatie en vervanging aan hang en sluitwerk tochtprofielen vervangen reparatie en schildering van kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren 15 Kranen (zie waterkranen of gaskranen). Lekkage reparatie van leidingen of dak herstel waterschade aan inboedel of saus en verfwerk Denk eraan dat u een goede inboedel verzekering afsluit Leuningen/leuningdragers onderhoud en reparatie aan leuningen en leuningdragers van binnentrappen Liften onderhoud, reparatie, keuringen

16 Luchtroosters (zie ventilatie) Metselwerk (buiten) onderhoud en reparatie van gebreken door veroudering Mechanische ventilatie (zie ventilatie) 16 Ongedierte bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, kakkerlakken, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten etc. verwijderen van wespen en bijennesten in of aan de woning Voor het bestrijden van ongedierte raden wij u aan contact op te nemen met een erkend bedrijf. Informatie hierover kunt u verkrijgen via ons kantoor. Open haard/houtkachel onderhoud en gevolgschade verplichting van jaarlijks vegen Voor het plaatsen van een open haard of houtkachel heeft u vooraf toestemming van uw verhuurder nodig. Ophoging ophoging van tuinen, paden en tegels in bergingen behorende bij de woning

17 Ontstoppen (zie afvoeren) Paden (zie bestratingen) Parket en plavuizen onderhoud en reparatie Voor het leggen heeft u vooraf toestemming van uw verhuurder nodig. Plafonds in gemeenschappelijke ruimten: onderhoud en reparatie plafonds 17 Plafonds in de woning: onderhoud en reparatie van plafondconstructies, loszittend stucwerk en gipsplaten kleine reparaties aan plafonds, stucwerk en gipsplaten, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen en kleine scheurtjes repareren onderhoud en reparatie van door de huurder zelf aangebrachte (vaste) plafond afwerkingen, zoals betimmeringen en sierpleisters. Ook in het geval voorzieningen van de vorige huurder zijn overgenomen schilderen en/of sausen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder

18 Radiatoren onderhoud en reparatie schilderen Gebruik uitsluitend radiatorlakken. Een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte. 18 Ramen van de woning: schilderen (zie schilderwerk) repareren/vervangen vervanging of reparatie omdat het raam er uitgewaaid is reparatie en vervanging van hang en sluitwerk onderhoud hang en sluitwerk (smeren e.d.) Ramen in gemeenschappelijke ruimten: ramen schilderen, repareren of vervangen Riolering reparatie na verzakking of vervanging na slijtage schoonhouden van vetvangputten op eigen erf ontstoppen van riolering buiten eigen erf of gemeenschappelijk riool ontstoppen van rioleringen (binnen en buiten) verstopping tot en met de sifon (zwanenhals) Ruiten normale glasschade aan de woning of berging glasschade ten gevolge van vernieling door derden glasschade gemeenschappelijke ruimten Het kan zijn dat u via de maandelijkse huur voor een glasverzekering betaalt. De kosten zijn dan voor rekening van de verhuurder.

19 Sanitair vervanging van sanitaire toestellen in geval van slijtage/verval/ouderdom vervanging of reparatie ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (breuk o.i.d.) met sanitaire toestellen wordt hier bedoeld: wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten. Schoonmaken van wastafels en toiletpotten is voor rekening van de huurder! vervanging of reparatie van (meng)kranen, doucheslang en -stang, handdouche, ophang pen en koppelstuk, spiegels, closetzittingen, planchetten, stortbakonderdelen, sifons, zeepbakjes. 19 Sauswerk sausen en/of schilderen van plafonds, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder Schade ontstaan aan eigendommen van de huurder tengevolge van lekkages ontstaan aan eigendommen van de verhuurder door onjuist gebruik van het gehuurde door de huurder Een goede inboedelverzekering is geen overbodige luxe. Schakelaars en stopcontacten vervanging of ernstige beschadiging vervanging wegens slijtage bij normaal gebruik

20 Scharnieren (van deuren en dakramen) onderhoud: smeren en vastzetten vervanging of reparatie 20 Schilderwerk alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning alle schilderwerk binnen de woning Schilderwerk dient de verhuurbaarheid niet te schaden Schoorstenen reparatie van de schoorsteen vegen Sifon (zie afvoeren) Sleutels bijmaken van sleutels van de woning en bijbehorende ruimten zoekgeraakte of kapotte sleutels De woningstichting beschikt niet over een reserve-exemplaar. Sloten (zie hang- en sluitwerk) Spiegels (zie sanitair)

21 Stortbakken (zie sanitair) Stucwerk grote reparaties van loszittend of gescheurd stuc en tegelwerk > 0,25 m 2 reparaties van stuc en tegelwerk door beschadigingen, zoals gaten en pluggen en kleine reparaties van stucwerk <0,25 m 2 kitvoegen bij tegelwerk in douchehoek overige kitvoegen bij tegelwerk schoonmaken en kleine reparaties van voegen in tegels 21 Spuitwerk aan wanden/plafonds sauswerk en kleine reparaties Tegelwerk (zie stucwerk) Telefoonaansluiting Timmerwerken onderhoud en reparaties bij normaal gebruik onderhoud en reparaties van zelfaangebracht timmerwerk (ook bij overname van de vorige huurder)

22 Toiletten (zie sanitair) Trappen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten reparaties van binnentrappen als gevolg van slijtage/verval onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerkingen scharnieren van vlizotrappen 22 Trapleuningen (zie leuningen) Tuinen (zie ook bestratingen en erfafscheidingen) inrichting/onderhoud van privétuinen (ook na ophoging), incl. snoeien van bomen, struiken en heesters, ook die zijn geplant door vorige huurders ophogen van privétuinen voor en achter groenvoorziening/onderhoud van gemeenschappelijke tuinen (indien daarvoor via de servicekosten betaald worden) Vensterbanken onderhoud en reparatie van vensterbanken vervanging van vensterbanken behorend tot het gehuurde, ten gevolge van slijtage, verval of ouderdom

23 Ventilatie onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie inrichtingen reparatie van ventilatiekanalen onderhoud van ventilatie ontluchtingsroosters incl. schoonhouden van eventuele filters reparatie of vervanging van ontluchtingsroosters schoonhouden van ventielen Verlichting (zie buitenverlichting) 23 Verstopping (zie riolering) Vloerafwerking reparaties van losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren die tot het gehuurde behoren reparaties van de vloer als gevolg van beschadiging of breuk van een vloerafwerking die door de huurder is aangebracht of van vorige huurders is overgenomen Vloeren reparaties aan vergane vloerbalken reparaties en onderhoud van vloeren in gemeenschappelijke ruimten

24 Wandafwerking (bv. tegels, betimmeringen, textiel, zie ook behang, stuc en tegelwerk) door de huurder zelf aangebracht Warmwatertoestellen Indien behorend tot de woning: onderhoud en reparatie bij normaal gebruik van de boiler/combiketel herstel van de boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of nalatigheid 24 Warmwatertoestellen Indien eigendom van de huurder of gehuurd bij een ander bedrijf: onderhoud, reparatie of vervanging Wastafels (zie sanitair) Waterkranen onderhoud, reparatie of vervanging Waterleidingen onderhoud en reparatie van warm en koudwaterleidingen reparaties van warm en koudwater leidingen als gevolg van bevriezing of vernieling ontdooien van bevroren waterleidingen onderhoud en reparatie van door bewoners zelf aangebrachte binnen of buitenwaterleidingen Voor het wijzigen van de waterinstallatie heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig

25 Waterschade (zie schade) Wc (zie sanitair) Windhaken Witten (zie sauswerk) 25 Zeepbakjes onderhoud en vervanging Zonwering onderhoud, reparatie en vervanging (tenzij in de huur begrepen) Voor het aanbrengen van zonwering heeft u vooraf toestemming van de verhuurder nodig. Zwanenhals (zie afvoeren) Bij het geven van toestemming voor bepaalde wijzigingen aan het gehuurde kan de verhuurder soms nadere eisen stellen. Overleg daarom altijd vooraf.

26 26 Servicefonds huurdersonderhoud Wanneer u zich aansluit bij het Servicefonds huurdersonderhoud neemt uw verhuurder bepaalde reparaties/onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening die u normaal zelf moet (laten) doen. Lees verder voor meer informatie.

27 Servicefonds huurdersonderhoud De ene huurder blijkt in de praktijk handiger dan de andere. Toch wordt er van u verwacht dat u een aantal dingen zelf doet. Of dat nu uw afvoer ontstoppen is, uw deurbel maken of een scharnier vervangen. In de praktijk kunt u hiervoor ook een handige buurman of kennis inschakelen of een beroep doen op een aannemer of loodgieter. Dat laatste levert vaak wel een fikse rekening op. Daarom heeft uw woningcorporatie het Servicefonds huurdersonderhoud opgericht. Als u zich hierbij aansluit, mag u tegen betaling van een geringe maandelijkse vergoeding erop rekenen dat wij een aantal storingen verhelpen die u normaal gesproken zelf moet oplossen. Waarvoor u ons wel kunt bellen In het Onderhouds-ABC kunt u in de kolom Servicefonds precies zien waarvoor u ons, als u hierbij aangesloten bent, kunt bellen. Bijvoorbeeld: de brievenbus repareren of vervangen; schakelaars en stopcontacten repareren; hang-en sluitwerk repareren; wastafels en aanrecht ontstoppen. Waarvoor u ons niet kunt bellen Er zullen altijd situaties blijven bestaan waarbij u geen beroep kunt doen op het Servicefonds. Zo worden reparaties die nodig zijn als gevolg van opzet of grove nalatigheid niet via het Servicefonds uitgevoerd. Daaronder valt ook de schade die voortvloeit uit bevriezing en die u dus zelf had kunnen voorkomen. En natuurlijk vervangen wij geen zaken die uw eigendom zijn. 27

28 28 Wat kost het? De kosten voor het Servicefonds huurdersonderhoud bedragen 4,50 per maand. Voor dit bedrag bent u dan van een aantal zorgen af. De bijdragen worden elke maand gelijk met uw huur geïnd. Huurders die lid worden bij het aangaan van het huurcontract besparen zich het entreegeld. Wordt u later lid, dan betaalt u eenmalig 22,50 entreegeld. Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via de aanmeldingskaart op de volgende pagina. Deelname is niet verplicht Deelname is niet verplicht, u maakt dat zelf uit. Een paar uitzonderingen zijn er wel. Huurders die regelmatig huurachterstand hebben, kunnen geen lid worden. Dat geldt natuurlijk ook als de deurwaarder is ingeschakeld. Einde van de deelname Als u lid wordt van het Servicefonds huurdersonderhoud gaat u een overeenkomst met ons aan voor minimaal een jaar. Schriftelijke opzegging is mogelijk per 1 januari met een opzegtermijn van drie maanden. Nadat u eenmaal een serviceabonnement heeft opgezegd, kunt u daarna in beginsel nog eenmaal opnieuw lid worden. Informatie Vanaf pagina 31 vindt u het reglement Servicefonds huurdersonderhoud. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, bel ons dan gerust. Ons telefoonnummer is

29 Aanmeldingskaart Naam huurder/huurster: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer privé: Plaats: Datum: Handtekening: 29 Mobiel: Werk: Ik meld mij hierbij aan voor het Servicefonds huurdersonderhoud voor 4,50 per maand. Ik verklaar kennis te hebben genomen van het reglement Servicefonds huurdersonderhoud en hiermede akkoord te gaan.

30 Aanmeldingskaart Servicefonds huurdersonderhoud Scheur de ingevulde kaart uit deze folder en stuur die in een voldoende gefrankeerde envelop op naar: Wonen Midden-Delfland, postbus 82, 3155 ZH Maasland. Wij maken uw lidmaatschap in orde.

31 Reglement Servicefonds huurdersonderhoud Algemene voorwaarden Deelnemers zijn huurders van een woning van de woningcorporatie, die schriftelijk akkoord zijn gegaan met het bepaalde in dit reglement. Artikel 1 Omvang en dekking Servicefonds huurdersonderhoud De dekking wordt beperkt tot de hierna genoemde werkzaamheden, zoals mede omschreven in artikel 7 van het huurreglement, het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de voorschriften van het ministerie van VROM. De dekking wordt voorts beperkt tot zaken welke in eigendom toebehoren aan, of in beheer zijn bij de woningcorporatie. Het betreft o.a.: Onderhoud en/of vervanging van: - belinstallatie van een individuele woning; - brievenbus in eigen voordeur; - onderdelen van closetpot en stortbak; - doucheslang en -stang, handdouche, ophangpen en koppelstuk; - kranen en mengkranen voor water; - onderdelen van wastafels incl. sifons; - zeepbakjes (voor zover van toepassing); - schakelaars en stopcontacten; - deurkrukken, scharnieren, sloten en windhaken; - vensterbanken; - scharnieren en sluitingen van deurtjes van aanrecht-blok, bovenkastjes of servieskast. Schoonmaken regenwaterafvoer (dakgoot, platjes) bij eengezinshuizen en andere laagbouwwoningen. Aanbrengen van huisnummerplaatjes (bij voordeur). Vastzetten trapleuning en leuningdragers. Voor een volledig overzicht zie het Onderhouds-ABC. Artikel 2 Uitsluitingen A. Alle overige, niet genoemde onderhoudswerkzaamheden. B. Zaken, waarin reparatie c.q. vervanging noodzakelijk is als gevolg van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen. C. Zaken, waarvan reparatie c.q. vervanging noodzakelijk is als gevolg van schade door vorst, welke door het treffen van tijdige voorzorgsmaatregelen door de huurder voorkomen hadden kunnen worden. D. Reparatie c.q. vervanging van zaken die eigendom zijn van de huurders. 31

32 32 Artikel 3 Melding en uitvoering Melding van schade of gebreken van onder artikel 1 genoemde zaken dient te geschieden bij de woningcorporatie. Vernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden indien dit technisch gezien noodzakelijk is. De woningcorporatie bepaalt of hiervan sprake is. In alle gevallen wordt bij zowel vernieuwing als reparatie uitgegaan van de standaard staat van de woning. De werkzaamheden zullen binnen een redelijke termijn en binnen de normale arbeidstijd worden uitgevoerd. Artikel 4 Betaling bijdrage en schorsing A. Deelnemer is verplicht de bijdrage in het Servicefonds maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. B. Niet-betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van de deelname aan het Servicefonds, dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. Deelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat de deelneming aan het Servicefonds was geschorst. C. Zittende huurders die deelnemer willen worden van het Servicefonds huurdersonderhoud, dienen een entreegeld te betalen van 22,50. De deelname gaat in (met inachtneming van een wachtperiode van één volle maand) per de 1e van de maand. Zittende huurders die na eigen opzegging opnieuw deelnemer wensen te worden, dienen (opnieuw) entreegeld te betalen. Hernieuwde deelname is in beginsel éénmaal mogelijk. Verhuurder is bevoegd om, alvorens omtrent hernieuwde deelname te beslissen, voorwaarden te stellen, danwel aanvragen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

33 D. Nieuwe huurders kunnen zonder betaling van entreegeld toetreden tot het Servicefonds gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst. Een nieuwe huurder is met het aangaan van de huurovereenkomst niet verplicht deelnemer te worden van het Servicefonds. Artikel 5 Wijziging van de bijdrage De woningcorporatie zal jaarlijks binnen 6 maanden na beëindiging van het boekjaar een overzicht verstrekken van de baten en lasten van het fonds. Eerst nadat uit genoemd overzicht blijkt, dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. De woningcorporatie zal hiervan de deelnemers tenminste dertig dagen voor de bijdragevervaldag schriftelijk mededeling doen. Deelnemer van het Servicefonds huurdersonderhoud wordt geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage akkoord te gaan, voor zover de procentuele verhoging van de bijdrage lager is of gelijk aan de stijging van de prijsindexcijfers voor gezinsconsumptie van het C.B.S. Indien de procentuele verhoging hoger is dan genoemde C.B.S.- indexcijfers wordt geacht dat de deelnemer van het Servicefonds huurdersonderhoud met de verhoogde bijdrage akkoord gaat, tenzij binnen 1 maand na de schriftelijke mededeling van de woningcorporatie deze van de huurder een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, waarin door de huurder wordt verklaard de deelname aan het fonds te willen beëindigen. Artikel 6 Duur en beëindiging Servicefonds huurdersonderhoud A. Het serviceabonnement wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar. Schriftelijke opzegging door één der partijen is alleen mogelijk per 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, derhalve vóór 1 oktober. Behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen wordt het abonnement na het verstrijken van genoemde termijn, telkens voor de periode van één jaar stilzwijgend verlengd. 33

34 34 B. In afwijking van het bepaalde onder artikel 6 punt A, kan de huurder het serviceabonnement schriftelijk opzeggen indien het een procentuele verhoging van de abonnementsprijs betreft hoger dan de C.B.S.-indexcijfers zoals genoemd in artikel 5. Opzegging dient plaats te vinden binnen 1 maand nadat de wijziging aan de huurder bekend is gemaakt. C. Het serviceabonnement eindigt automatisch bij beëindiging van de huurovereenkomst. D. Wanneer de huurder het serviceabonnement door opzegging heeft beëindigd, is hernieuwde deelname in beginsel eenmaal mogelijk. Verhuurder is bevoegd om, alvorens omtrent hernieuwde deelname te beslissen, voorwaarden te stellen, danwel aanvragen, zonder opgaaf van reden, te weigeren. E. De woningcorporatie kan tussentijds schriftelijk opzeggen met een termijn van 30 dagen, wanneer zij van oordeel is dat de huurder misbruik maakt van het fonds. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de klachtencommissie. Contactgegevens Wonen Midden-Delfland Langetaam 4, 3155 TG Maasland Postbus 82, 3155 ZH Maasland telefoonnummer: faxnummer: internetsite: Openingstijden Het kantoor is geopend maandag t/m donderdag van en uur vrijdag uur. Storingen buiten kantoortijd Bij ernstige storingen die zich buiten werktijd voordoen en waarvan reparatie niet uitgesteld kan worden, kunt u via de telefoonbeantwoorder (telefoonnummer: ) informatie krijgen wat u moet doen.

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen

Fonds Huurdersonderhoud. Sprengenland Wonen Fonds Sprengenland 2 Breng het lastige onderhoud onder in het Fonds Een groot voordeel van het huren van een woning is dat u voor veel onderhoudswerkzaamheden in en om uw woning niet verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat?

Onderhouds-ABC. Woningstichting Brummen. Wie doet wat? Onderhouds-ABC Woningstichting Brummen Wie doet wat? Over onderhoud Rechten en plichten Als huurder van Woningstichting Brummen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan dak of muren van uw

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement ALLES OVER het serviceabonnement 4 Goed onderhoud van uw woning is belangrijk voor u maar ook

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan.

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan. Onderhouds-ABC Als huurder van IJsseldal Wonen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan het dak of de muren van uw woning. Dat is onze taak. Toch bent u als huurder ook verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Een groot gemak...! 2 Een groot gemak voor alle huurders! Bespaar kosten met een service-abonnement Een woning heeft onderhoud nodig. Als u bij Woningcorporatie Wateringen huurt

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN. Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN

Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN. Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN Bezoekadres Binnenhof 9 3911 NP RHENEN Correspondentieadres Postbus 188 3910 AD RHENEN Openingstijden Maandag t/m donderdag: 08.30-12.30 / 13.30-16.30 uur Vrijdag: 08.30-12.30 uur Telefoon (0317) 68 32

Nadere informatie

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening?

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening? Reparatie nodig? Bel 030 686 05 99 Dan hoort u meteen wat we eraan gaan doen en wanneer. U kunt een klacht ook melden via www.provides.nl Wij reageren altijd binnen één werkdag. Als een reparatie wordt

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder

Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder wie moet wat betalen? Spoedeisende zaken Service-desk, tel.: 035 -, Gebreken en/of storingen altijd schriftelijk melden d.m.v. reparatieverzoek of onderstaande

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Onderhoud A tot Z lijst

Onderhoud A tot Z lijst Onderhoud A tot Z lijst Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren

Onderhouds ABC. Afwerkvloer Onderhoud van de afwerkvloeren = verantwoordelijkheid huurder = verantwoordelijkheid verhuurder Onderhouds ABC A Algemeen Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Individueel Serviceabonnement Huurderonderhoud

Individueel Serviceabonnement Huurderonderhoud Individueel Serviceabonnement Huurderonderhoud Waar gewoond wordt ontstaan allerlei (kleine) technische ongemakken: een handgreepje dat loszit, een druppelende kraan, een deur die niet goed sluit. Vaak

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Voor gering en dagelijks onderhoud

Voor gering en dagelijks onderhoud Serviceovereenkomst huurdersonderhoud Voor gering en dagelijks onderhoud 1 Serviceovereenkomst huurdersonderhoud: praktisch en voordelig Wanneer u een serviceovereenkomst huurdersonderhoud afsluit bij

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie