Handboek Regio West. Competitie Handboek competitie Regio West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Regio West. Competitie 2011-2012. Handboek competitie 2011-2012 Regio West"

Transcriptie

1 Handboek Competitie Nevobo Burgerweeshuispad EP AMSTERDAM

2 INHOUDSOPGAVE Medewerkers regiokantoor West 3 Informatie Regiokantoor en bestuur 4 Website... 5 Informatiebulletin..5 Webshop... 5 Teams... 5 Teamopgave... 6 Teamwijziging... 6 Vastspelen... 6 Terugschrijven... 7 Teamsamenstelling... 7 Spelen met 5 spelers....7 Spelers... 7 Mutaties ledenbestand... 7 Speelgerechtigdheid... 7 Dubbel speelrecht en samenwerking.7 Invallerbepalingen... 9 Geldige spelerskaart... 9 Jeugd 10 Algemeen..10 Plaatsing kampioen jeugd 10 Invallersbepalingen jeugd 11 Dispensatie..11 Deelname NGJK 12 CMV 13 Programmering Competitieprogramma en reservedagen...16 Wijziging vanwege overmacht...16 Recht op verschuiven van een wedstrijd...16 Prioriteitenlijst...14 Wedstrijdwijziging..14 Afzeggen wedstrijden...15 Consequenties...15 Wedstrijd Beschikbaarheid speelveld...17 Problemen onderweg of te laat arriveren...19 Slechte weersomstandigheden...16 Overschrijden van de aanvangstijd...20 Geluidshinder...18 Puntentelling 18 Wedstrijdformulieren Algemeen..19 Teamregistratie...19 Geen spelerskaart...20 Spelen met kaart in aanvraag...20 Controle vooraf...22 Controle na afloop...22 Opstellingbriefjes...20 Doorgeven uitslagen...22 Inzenden wedstrijdformulier...21 Beoordelen scheidsrechter...21 Consequenties...21 Boekingssysteem bij wangedrag...22 Administratieve maatregelen Bezwaar tegen maatregelen...23 Fout melden bij 1 e scheidsrechter...23 Wel of geen protest...23 Protest aantekening...23 Toelichting van het bestuur...24 Scheidsrechters Aanwijzing en vervanging...26 SNO...26 Leveringsplicht aangew. Scheidsrechters..26 Waardering leveringsplicht...27 Aanmelding/acceptatie van scheidsrechters..28 Reis en verblijfskosten...28 Declaraties...28 Fair-play Promotie-/degradatieregeling Vrijwillige degradatie...32 Overdracht Speelrecht...31 Bekertoernooi Prioriteitenlijst/Wedstrijdkalender Instuctie invullen wedstrijdformulier Boetelijst Sporthallen regio West

3 Medewerkers regiokantoor West Margriet van Schaik Ruben Nijhuis Frea ten Brink Regiomanager Volleybalconsulent Volleybalconsulent Dorien Tenhaeff Bob Dixon Marcel de Groot Medewerker Medewerker Competitie Medewerker competitie Verenigingsondersteuning Stefan Sipos Carla Torsing Leon Sosef Medewerker Competitie Secretarieel medewerker Medewerker Arbitrage 3

4 Regiokantoor Bezoekadres: Nevobo Burgerweeshuispad 54 Handboek competitie Postadres Wedstrijdformulieren Nevobo ovv Wedstrijdformulieren 1076 EP Amsterdam Tel: (020) Antwoordnummer Openingstijden/Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag en VB Amsterdam (een postzegel is niet nodig) Aanwezigheid medewerkers Naam Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Mobiel Margriet van Schaik Regiomanager Ruben Nijhuis Verenigingsconsulent Frea ten Brink Verenigingsconsulent Dorien Tenhaeff Verenigingsondersteuning Bob Dixon Medewerker Competitie nvt Marcel de Groot Medewerker Competitie nvt Stefan Sipos Medewerker Competitie nvt Léon Sosef Medewerker Arbitrage nvt Carla Torsing Administratief Medewerkster nvt Comeptitieleiders Seniorencompetitie Raymond Tahalele Wim Moorman Manna Hogenhout Jan Meijer Speelgebied Gooi-Eemland, Haarlem, Haarlemmermeer Speelgebied Midden (assistent), Noord-Oost, Noord-West Speelgebied Amsterdam Speelgebied Mid-West Voor jeugdzaken Coen Modde Jeugd Speelgebied Holland Lauran van Elzakker Jeugd Speelgebied Mid-West Voor adressen zie onze website 4

5 Opmerking vooraf Handboek competitie Als in dit handboek, ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling, teksten staan die strijdig zijn met het huishoudelijk reglement, de statuten, wedstrijdreglementen en/of een richtlijnen dan prevaleert de tekst van het huishoudelijk reglement, de statuten, het wedstrijdreglement of de richtlijnen. Waar in dit handboek omwille van de leesbaarheid enkel de mannelijke vorm wordt gebruikt kan in het algemeen ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Tevens dient dit document gezien te worden als een levend document. Opmerkingen, adviezen en suggesties die gedurende het seizoen binnen komen zullen wij eventueel meenemen in de volgende uitgave van het handboek Website Veel informatie vindt u op de website van de Nederlandse Volleybalbond. De website is te bereiken via Op de website vindt u onder andere de volgende informatie: Infobulletin (met nieuws en wedstrijdwijzigingen) Reglementen en richtlijnen Uitslagen straf en protestzaken Competitie Programma, uitslagen, standen Rechtstreeks via Infobulletin Wekelijks geeft de Nevobo het infobulletin uit. Dit bulletin bevat informatie over de regionale competitie (wedstrijdwijzigingen, informatie en andere volleybalgerelateerde informatie. Wijzigingen en aanvullingen op dit Handboek Competitie en het wedstrijdprogramma worden in het Infobulletin gepubliceerd. Voor de regiobeker zal dit jaar een apart Bekerbulletin verstuurd worden Naast publicatie op de website worden de belanghebbenden ook per geïnformeerd. Via onderstaande link zijn de infobulletins te downloaden Webshop De webshop van de Nevobo kunt u bereiken via Via de webshop kunt u onder andere spelregelboeken, volleyballen, overige documentatie en volleybalgerelateerde artikelen bestellen. 5

6 Teams Handboek competitie Teamopgave Ieder seizoen moet de vereniging opgeven welke spelers in welk team zullen gaan spelen. Op basis van de teamopgave vindt de spelerscontrole plaats. Deze teamopgave geeft de samenstelling van de deelnemende teams en wordt ingediend op een door de Organisator voorgeschreven wijze. De teamopgave moet uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan speelweek 1 zijn doorgegeven aan de Nevobo. Een team moet minimaal zes spelers bevatten, en de laagste spelende teams senioren (dames en heren) en jeugd (jongens en meisjes) dient de teamopgave uit minimaal 7 personen te bestaan. (WR 3.1.4) Spelers die niet voor enig team zijn opgegeven worden geacht te behoren tot het laagste team van de vereniging. Wanneer een speler in meerdere teams wordt opgegeven, geldt de teamopgave voor het hoogste team. Via onderstaande link kunt u de teamopgave digitaal invullen U dient wel in het bezit te zijn van een gebruikersnaam en wachtwoord welke verenigingsgebonden zijn en op te vragen bij het regiokantoor. Na de vrijdag voorafgaand aan speelweek 1 is de digitale teamopgave niet meer mogelijk. De teamopgave c.q. aanvullende teamopgave als gevolg van nieuwe spelers dient dan per mail doorgegeven te worden aan de organisator via het mailadres Vermeld naast het teamnummer en spelernaam ook het relatienummer van de nieuwe speler. Teamwijziging Teams kunnen wijzigen doordat spelers zich vastspelen in een hoger team of doordat spelers op verzoek van de vereniging worden teruggeschreven naar een lager team. (WR Vastspelen Een speler speelt zich vast in een team wanneer deze binnen een kalendermaand voor de derde keer invalt in een hoger team. Dit geldt tevens voor spelers die meer dan 11 maal gedurende het seizoen (vollejaarscompetitie) invallen in een hoger team. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de administratie hiervan: u ontvangt geen bericht van de Nevobo. Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. (WR ) maar in de halfjaarscompetitie (Amsterdam) is dat al na 5 wedstrijden! Dat betekent dat na het vastspelen in een hoger team, men niet meer in lagere teams mag meespelen en elke invalbeurt in de desbetreffende kalandermaand in weer een hoger team, vastspelen in dat hogere team betekent. Een kleine toelichting op bovenstaand artikel met een voorbeeld Een speler speelt in H4 en heeft in een kalendermaand al tweemaal mee gespeeld in H3 dat in een hogere klasse uitkomt. Geen probleem. Indien de speler voor de derde keer met H3 mee speelt in dezelfde kalendermaand gaat deze speler tot H3 behoren. Als de kalendermaand voorbij is dan mag de speler (die dan behoort tot H3) invallen in een hoger team (dus bijv. H2 of H1). Indien de speler uit H4 tweemaal heeft ingevallen bij H3 en in dezelfde kalendermaand ook nog een keer invalt in bijv. H1 dan speelt de persoon zich vast in H1. Let dus goed op dat je maximaal tweemaal per maand hoger mag invallen en elke meerdere invalbeurt bij een hoger team betekent dat je je vast speelt in het "hoogste" team waarin in die maand te veel is ingevallen. Invallen in de regiobekercompetitie mag volgens de geldende regels, maar de invalbeurten tellen niet mee als invalbeurt voor de reguliere competitie. 6

7 Terugschrijven Wijzigingen in de teamopgave (met name worden hier terugschrijvingen bedoeld) dienen uiterlijk op de eerste dag van de maand, waarin de wijziging moet ingaan, ingediend te worden bij de organisator (WR ). Wijzigingen kunnen slechts ingaan per de eerste dag van de maand, waarin hij in een ander team wil gaan spelen! Terugschrijven is ook op z n laatst ingaande 1 maart mogelijk. Voor de halfjaarcompetitie geldt de beperking tot en met februari niet vanwege de opsplitsing van het seizoenen in twee competities. In aanvulling op de regeling staat nu in het wedstrijdreglement (WR ) dat deze regeling zo geïnterpreteerd moet worden dat gedurende het seizoen voor ieder team minstens zes namen opgegeven moeten blijven en de laagste teams senioren (dames en heren) en jeugd dient de teamopgave uit minimaal 7 personen te bestaan. Dit geldt zowel na terugschrijven als vastspelen in hogere teams. Teamsamenstelling Verenigingen dienen voor aanvang van elk van de competities een teamopgave te doen. De teamopgave van de najaarscompetitie mag afwijken van de teamopgave van de voorjaarscompetitie en ½ jaarcompetitie Amsterdam na herindeling van de poules. Uitzondering hierop is de Topklasse Jeugd. Spelen met vijf spelers Het is teams vanaf de 3e klasse senioren (en lager) en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te eindigen met vijf spelers, mits de zesde speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen. Indien het team met een libero speelt is het teams vanaf de 3 e klasse(en lager) toegestaan een wedstrijd te eindigen met zes spelers, inclusief de libero, mits de zevende speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld. Het is teams vanaf de 3 e klasse senioren(en lager) en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te beginnen met vijf spelers. Indien het team met een libero speelt is het teams vanaf de 3 e klasse (en lager) toegestaan een wedstrijd te beginnen met zes spelers, inclusief de libero. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld Spelers Mutaties Ledenbestand Verenigingen dienen mutaties op hun ledenbestand op te geven overeenkomstig de handleiding. Deze handleiding is te vinden op de site > Downloads > Korte handleiding Nevobo. Speelgerechtigheid Alleen speelgerechtigde leden mogen op het wedstrijdformulier genoteerd worden. Dit betekent dat de speler als competitiespelend lid moet zijn aangemeld bij de Nevobo, niet in de teamopgave van een hoger team opgenomen mag zijn en niet geschorst mag zijn. Wanneer een ongerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt, heeft dit tot gevolg dat het maximaal bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering wordt gebracht, een boete wordt opgelegd en de wedstrijd eventueel (gedeeltelijk) moet worden overgespeeld (WR ). Voordat een ongerechtigde speler geconstateerd wordt, is meestal al een volgende wedstrijd gespeeld. Nogmaals willen wij benadrukken dat de verenigingen verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van ongerechtigde spelers en dat ook geen beroep op clementie kan worden gedaan als een ongerechtigde speler per ongeluk al weer een volgende wedstrijd heeft gespeeld! Een persoon kan op enig moment slechts competitiespelend lid zijn van één vereniging. Tot 1 maart kan een persoon door de vereniging aangemeld worden en is deze direct speelgerechtigd. Vanaf 1 maart is dit alleen het geval wanneer de persoon in het betreffende seizoen nog geen competitiespelend lid van een andere vereniging is geweest. Per seizoen mag een competitiespelend lid slechts één keer van vereniging veranderen. 7

8 Dubbel lidmaatschap/speelgerechtigheid In het huishoudelijk reglement heeft de Nevobo het mogelijk gemaakt dat een spelend lid speelgerechtigd is voor twee verenigingen. Voorwaarde aan deze dubbele speelgerechtigdheid is dat het speelniveau niet hoger is dan het niveau onder de Regiodivisie (dus promotieklasse en lager) Een basislid kan tot en met het niveau van de regiodivisie voor een tweede vereniging speelgerechtigdheid verkrijgen. Deze speelgerechtigdheid kan tot 1 december worden aangevraagd bij de regiomanager van de Regio, waarvoor de tweede speelgerechtigdheid geldt. De toestemming geldt voor één seizoen. Een speler mag voor één vereniging uitkomen tijdens de Nationale Open Jeugdkampioenschappen voor verenigingsteams. Verder dient er voor een dubbele speelgerechtigdheid een met redenen omkleed verzoek te worden ingediend bij het regiobestuur van de tweede vereniging waar men speelgerechtigd wil worden. Het regiobestuur kan zelf besluiten als de beide verenigingen in dezelfde regio spelen. Indien de betrokken verenigingen in verschillende regio s spelen, dienen beide regiobesturen toestemming te geven; komen deze niet tot een eensluidend besluit, dan beslist het hoofdbestuur. https://fd7.formdesk.com/nevobo/nat_aanvraagformulier_speelgerechtigdheid_voor_2_verenigingen De toestemming wordt voor één seizoen verleend en vervalt automatisch per 1 juli van ieder jaar. Invallerbepalingen Voor de regionale competitie gelden de invallerbepalingen, zoals die staan aangegeven in de art van het Wedstrijdreglement: Artikel (R) Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen: a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en: b. niet meer dan 11 keer per seizoen (vollejaarscompetitie) Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien het een wedstrijd in de op een na laagste of laagste klasse* betreft en hij behoort tot een team dat op hetzelfde niveau aan de competitie deelneemt, of het een wedstrijd in een andere klasse betreft en hij niet tot een hoger team behoort; laagste en één na laagste klasse Mid-West = 4 e en 5 e klasse Dames en Heren laagste en één na laagste klasse Holland = 3 e en 4 e klasse Dames en Heren laagste en één na laagste klasse Amsterdam = 5 e en 6 e klasse Dames en Heren Voorbeeld: Een speler van heren 4 uit de 3 e klasse Holland mag invallen bij heren 6 uit de 3 e klasse Holland, maar niet bij Heren 8 uit de 4 e klasse (Holland) Artikel Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. Artikel Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort. Een dispensatiespeler(jeugd) mag voor het team uitkomen waar hij dispensatie voor heeft gekregen en in (jeugd)teams welke uitkomen in de leeftijdsklasse waar de persoon daadwerkelijk toe behoort. In de Topklasse mogen teams over maximaal 2 dispensatiespelers beschikken. Het team kan wel (regio) kampioen worden, maar verliest elk recht op afvaardiging naar het NGJK 8

9 Een speler/speelster deelnemend aan de Mastercompetitie (oud MW) mag alleen invallen in teams van de reguliere competitie spelend op regiodivisie of promotieklasse niveau. Per lid maximaal 1 invalbeurt per seizoen. Een recreatief lid mag met de volgende beperkingen in wedstrijden in de laagste 2 klassen per categorie en het laagste team per categorie van de vereniging uitkomen: a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en; b. niet meer dan het elf wedstrijden per seizoen. Bij overschrijding van bovengenoemde aantallen wordt de betreffende speler aangemerkt als ongerechtigde speler en geldt het bepaalde in artikel Het in artikel d t/m f bepaalde is van toepassing op deze invalbepalingen. Artikel van het wedstrijdreglement dient als volgt gelezen te worden. Een speler mag tweemaal in één kalendermaand uitkomen in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort, met een maximum van elf wedstrijden in een seizoen van dat team. Elke keer dat hij na twee invalbeurten in een hoger team in die kalendermaand in een hoger team uitkomt of het maximum aan invalbeurten in een hoger team per seizoen (elf wedstrijden van dat team) overschrijdt, gaat hij automatisch tot dat team behoren. Toelichting Dat betekent dat na het vastspelen in een hoger team, men niet meer in lagere teams mag meespelen en elke invalbeurt in weer een hoger team in die maand, vastspelen in dat hogere team betekent. Dit betekent ook dat tussentijdse melding van een wijziging in de teamsamenstelling NIET kan. Wijzigingen in opgave van de teamsamenstelling gaan in bij het begin van de eerstvolgende kalendermaand. Reglement Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien: a. hij is geregistreerd als speelgerechtigd lid conform artikel en van het Huishoudelijk Reglement; b. hij niet tot een hoger team behoort; c. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; d. hem het recht op deelname aan wedstrijden niet is ontzegd of hij niet is geschorst bij onherroepelijke uitspraak van één van de commissies als bedoeld in het Reglement Straf- en Protestzaken; e. (R) hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan aantonen met een geldig legitimatiebewijs. f. Een speler die op 1 oktober van het lopende seizoen maximaal 14 jaar was en geen geldig legitimatiebewijs kan tonen kan deelnemen aan de wedstrijd wanneer de speler en aanvoerder door middel van het zetten van hun handtekening verklaren dat genoemde speler aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Registratie van een speler als competitielid wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra dit overeenkomstig de instructie voor de ledenadministratie is uitgevoerd. 9

10 Een lid dat op het wedstrijdformulier als deelnemer (speler en/of teamofficial) is genoteerd, wordt geacht te hebben deelgenomen aan de wedstrijd. Indien het lid niet aan het gestelde in dit artikel voldoet, wordt hij als ongerechtigd beschouwd. Toelichting Reglement Het is teams vanaf de 3 e klasse senioren en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te eindigen met vijf spelers, mits de zesde speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen. Indien het team met een libero speelt is het teams vanaf de 3 e klasse senioren en bij jeugd toegestaan een wedstrijd te eindigen met zes spelers, inclusief de libero, mits de zevende speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld. Het is teams vanaf de 3 e klasse senioren en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te beginnen met vijf spelers Indien het team met een libero speelt is het teams vanaf de 3 e klasse senioren en bij jeugd toegestaan een wedstrijd te beginnen met zes spelers, inclusief de libero. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld. Geldige spelerskaart Voor alle personen die bij de Nevobo als lid zijn aangemeld wordt een spelerskaart toegezonden aan de vereniging zodra een digitale pasfoto beschikbaar is gesteld (via sportlink of een aangesloten vakfotograaf). Wanneer een persoon eerder lid is geweest van een andere vereniging en zijn spelerskaart niet verlopen is wordt geen nieuwe kaart opgestuurd. De vereniging is verantwoordelijk voor geldige spelerskaarten voor de spelers en teambegeleiders. Verlopen spelerskaarten zijn niet geldig. Wanneer een spelerskaart verloopt wordt automatisch een nieuw exemplaar toegezonden op voorwaarde dat een digitale pasfoto beschikbaar is. Wanneer een speler met een ongeldige spelerskaart op het formulier staat wordt dit beboet (art WR). 10

11 Jeugd Handboek competitie Algemeen De jeugdcompetitie bestaat uit een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. Wanneer een wedstrijd door de Organisator niet ingepland kan worden wordt deze voorzien van een deadline en gepubliceerd in het Infobulletin. De verenigingen worden geacht deze wedstrijd in onderling overleg vast te stellen. Wanneer de verenigingen hier niet vóór de deadline in slagen wordt de wedstrijd door de Organisator vastgesteld op een locatie naar keuze. De kosten voor de inhuur van deze zaal zijn te allen tijde voor rekening van de oorspronkelijk thuisspelende vereniging. Inschrijving Verenigingen kunnen jeugdteams inschrijven in de onderstaande klassen en/of niveaus: Klasse Teams Nethoogte Jongens Meisjes Veldgrootte A-jeugd Topklasse (alleen voorjaar) J/M 2,43 m 2,24 m 18x9 meter A-jeugd 1 e klasse J/M 2,43 m 2,24 m 18x9 meter A-jeugd 2 e klasse J/M 2,43 m 2,24 m 18x9 meter B-jeugd Topklasse (alleen voorjaar) J/M 2,30 m 2,24 m 18x9 meter B-jeugd 1 e klasse J/M 2,24 m 2,15 m 18x9 meter B-jeugd 2 e klasse J/M 2,24 m 2,15 m 18x9 meter C-jeugd Topklasse (alleen voorjaar)** J/M 2,15 m 2,15 m 18x9 meter C-jeugd 1 e klasse J/M 2,05 m 2,05 m 14x9 meter C-jeugd 2 e klasse J/M 2,05 m 2,05 m 14x9 meter CMV niveau 6 Mix* 2,00 m 2,00 m 12x6 meter CMV niveau 5 Mix* 2,00 m 2,00 m 12x6 meter * Er worden binnen de CMV-competitie alleen mixpoules gevormd. ** Er wordt gespeeld volgens de normale spelregels (zoals bij de A en B-jeugd). Er wordt zoveel mogelijk getracht poules van zes teams samen te stellen (zie wedstrijdreglement en ), wat bij de indeling van de voorjaarscompetitie invloed kan hebben op promotie en degradatie. Wanneer het aantal teams afwijkt wordt ernaar gestreefd om minimaal tien wedstrijden per team in te plannen. Na de najaarscompetitie vindt, gebaseerd op de eindstanden, een herindeling plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de laagst geëindigde teams een klasse lager kunnen worden ingedeeld en de hoogst geëindigde teams het recht hebben een klasse hoger te gaan spelen. Verenigingen kunnen schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij de Organisator om hiervan af te wijken. Dit verzoek dient uiterlijk gelijktijdig met de aanmelding van de teams voor de voorjaarscompetitie te geschieden. Het is aan de Organisator om te beslissen of het verzoek wordt gehonoreerd. Ook kan de Organisator, indien dit om competitietechnische redenen wenselijk is, van bovenstaande regels afwijken. 11

12 Teamsamenstelling Handboek competitie Er mag in alle regionale jeugdklassen met een mixteam worden gespeeld, mits dit team deelneemt aan de jongenscompetitie (zie wedstrijdreglement ). Verenigingen dienen voor aanvang van zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie een teamopgave te doen. De teamopgave van de najaarscompetitie mag afwijken van die van de voorjaarscompetitie. Dit geldt ook voor teams welke eventueel gaan spelen in de Topklasse De teamopgave dient plaats te vinden conform het wedstrijdreglement en t/m Voor de voorjaarscompetitie kunnen op alle niveaus, nieuwe jeugdteams worden ingeschreven. Voor alle jeugdklassen geldt dat er, conform wedstrijdreglement , maximaal twee dispensatiespelers opgenomen mogen worden in een team, waarbij aan de volgende samenstellingsvoorwaarden dient te worden voldaan: Twee seniorenleden (van maximaal een jaar te oud) in een A-team (De betreffende leden blijven vallen onder de reguliere invalbepalingen geldend voor seniorenleden. Derhalve blijft wedstrijdreglement artikel van kracht.) Twee A-leden in een B-team. Twee B-leden in een C-team. Twee C-leden in een CMV-team. Onzuivere teams (met een of twee dispensatiespelers) kunnen wel (regio)kampioen worden, maar hebben geen recht om afgevaardigd te worden naar het NGJK. Invalbepalingen Jeugd Het is jongens toegestaan in te vallen in een team uitkomend in een jongenspoule in dezelfde klasse of hoger, dus ook in de Topklassen; Het is meisjes toegestaan in te vallen in een team uitkomend in een meisjes- of jongenspoule in dezelfde klasse of hoger, dus ook in de Topklassen; Het is dispensatiespelers alleen toegestaan in hun eigen leeftijdscategorie of hoger in te vallen; dus niet horizontaal invallen op het nivo van de verkregen dispensatie In uitzonderlijke gevallen kan bij de Organisator dispensatie aangevraagd worden om een mixteam in te schrijven in de meisjescompetitie. Voorwaarde hierbij is dat er nooit meer dan twee jongens in het veld mogen staan. De jongens met dispensatie kunnen alleen in hun eigen leeftijdscategorie of hoger invallen bij de jongens. Plaatsing in de Topklassen Voor de Topklassen wordt zowel bij de jongens als bij de meisjes uitgegaan van één poule. Deze poule wordt samengesteld na afloop van en op basis van de resultaten van de najaarscompetitie; Bij de aanmelding voor de voorjaarscompetitie moet worden aangegeven dat het betreffende team in de voorjaarscompetitie in de topklasse wenst uit te komen; Indien men dit niet aangeeft vervalt het recht om afgevaardigd te worden naar het NGJK( bij zuivere teams), of het Regiokampioenschap indien er in een bepaalde categorie geen topklasse gevormd is. Voor de Topklasse A-jeugd kunnen teams uit de 1e klassen A-jeugd ingeschreven worden (Leeftijdsgrens A-jeugd met maximaal 2 Dispensatiespelers) Voor de Topklasse B-jeugd kunnen teams uit de 1e Klassen B-jeugd en B-jeugdteams die op plaats 1, 2 of 3 in een A-jeugdpoule (1 en 2 e Klasse) zijn geëindigd, ingeschreven worden (Leeftijdsgrens B-jeugd met maximaal 2 Dispensatiespelers) Voor de Topklasse C-jeugd kunnen teams uit de 1e klassen C-jeugd en teams die op plaats 1, 2 of 3 in een A-jeugdpoule (1 e of 2 e Klasse)- of B Jeugdpoule (1 e of 2 e Klasse) zijn geëindigd, ingeschreven worden (Leeftijdsgrens C-jeugd met maximaal 2 Dispensatiespelers) 12

13 Plaatsing in de Topklassen vindt plaats op volgorde van de eindstand in de najaarscompetitie. Om de volgorde tussen teams op dezelfde posities in verschillende poules te bepalen wordt achtereenvolgens gekeken naar: De klasse waarin het team in de najaarscompetitie is uitgekomen; Het aantal behaalde wedstrijdpunten in de poule, naar rato van het aantal gespeelde wedstrijden; Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets in de poule; Bij meerdere kandidaten voor een plaats doet de organisator een bindende uitspraak. Indien in een categorie geen Topklasse gevormd kan worden, dan spelen die teams om het regiokampioenschap die zich op hadden gegeven voor de betreffende Topklasse en dan kan het hoogst geëindigde zuivere team afgevaardigd worden voor het NGJK, als dat erbij zit. Een en ander vindt in toernooivorm plaats. Indien een zuiver team niet in aanmerking komt voor de Topklasse, maar zich wel daarvoor heeft opgegeven, dan heeft zij het recht om alsnog afgevaardigd te worden naar het NGJK en als er meerdere zijn dan wordt er in een tweekamp of toernooivorm om gespeeld. Plaatsing in de Seniorencompetitie Op basis van de resultaten van de voorjaarscompetitie kan een vereniging aanspraak maken op een plaats in de seniorencompetitie van het volgende seizoen, mits dit vóór 1 april wordt aangegeven: Resultaat Jeugdklasse Seniorenklasse Kampioen Topklasse meisjes A 2 e Klasse dames Nummer 2 Topklasse meisjes A 3 e Klasse dames Kampioen Topklasse jongens A 3 e Klasse heren Nummer 2 Topklasse jongens A 4 e Klasse heren Er zijn in de voorjaarscompetitie 2 speelgebieden met elk een topklasse per leeftijdscategorie. Er bestaat de mogelijkheid dat er over de grenzen van een speelgebied geschoven kan worden met teams om een topklasse vol te krijgen. Dit natuurlijk altijd met goedkeuring van alle betrokkenen. Ook mag men in grensgebieden eventueel bepalen van grensgebied te veranderen. Dit in overleg met de organisator en afhankelijk van de mogelijkheden 13

14 CMV-Competitie Handboek competitie In deze competitie wordt gespeeld volgens de spelregels CMV Volleybal Daarnaast gelden de volgende richtlijnen: Een wedstrijd duurt 3 sets van één kwartier; Als na 15 minuten de stand gelijk is, wordt nog één punt doorgespeeld zodat er toch een setwinnaar komt; Elke gewonnen set levert één wedstrijdpunt op; Er zijn geen time-outs toegestaan; Er zijn geen spelerswissels toegestaan, maar er wordt door de wisselspelers verplicht ingedraaid op de opslagplaats; Wanneer gebruik gemaakt wordt van de belijning van een badmintonveld dan gebruiken we de buitenste zijlijnen en de binnenste (voorste) achterlijn. Afvaardiging NGJK/Regiokampioenschap Voor afvaardiging naar het NGJK geldt WR (R) welke hieronder nogmaals is beschreven en de voorwaarden van het nationaal reglement hfdst 3.5 Het hoogst geëindigde zuivere team van de topklassen in de leeftijdsgroepen jeugd A, B en C hebben het recht deel te nemen aan de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen in hun categorie. De kampioenen van de jeugdcompetitie worden vastgesteld na de voorjaarscompetitie. Voor de CMV-teams geldt dat tevens de kampioen per speelgebied van de CMV-toernooien deel kan nemen aan deze wedstrijden, mits er in het team geen speler met dispensatie is opgenomen. Indien men deel wilt nemen aan het regiokampioenschap dient dit vermeldt te worden bij de inschrijving van de voorjaarscompetitie Voor zowel het oude speelgebied Holland, als Mid-West geldt het volgende: Aan het eind van de voorjaarscompetitie heeft het als eerste geëindigde Topklasse team het recht zich kampioen van zijn speelgebied in zijn categorie te noemen. Het hoogst geëindigde zuivere team per categorie in de Topklasse heeft het recht deel te nemen aan het NGJK. Als er echter geen zuivere teams in de Topklasse zitten, dan spelen de zuivere teams die zich wel daarvoor aangemeld hadden om een plaats om afgevaardigd te worden naar het NGJK. Als er geen Topklasse is gevormd, dan spelen diegenen die zich daarvoor aangemeld hadden om het kampioenschap van het speelgebied. Vervolgens heeft het hoogst geëindigde zuivere team het recht deel te nemen aan het NGJK. Leeftijdsgrenzen Senioren geboren voor Jeugd A geboren op of na maar voor Jeugd B geboren op of na maar voor Jeugd C geboren op of na maar voor

15 Final Four (ovb) Wanneer er sprake is van 2 Topklasse poules per categorie wordt er een final four gespeeld, om het regiojeugdkampioenschap van de categorie, waar aan de nrs. 1 en 2 van de twee topklasse aan deelnemen, mits ze aan de voorwaarden voldoen voor deelname aan de NGJK. (zuiver team en minimaal 60% deelname aan competitiewedstrijden in die categorie). Er zal gespeeld worden volgens het best of three systeem en in een poule van vier (halve competitie). Voor de CMV-6-teams wordt een regiofinale georganiseerd, waar de kampioenen van de verschillende poules/speelkernen voor worden uitgenodigd, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Dit gebeurt in principe via de betreffende competitieleiders. De regiofinales worden georganiseerd op: Voor het CMV-toernooi en de Final Four wordt nog een organisator gezocht NGJK (concept) De finales van het Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschap worden gespeeld op 2 juni 2012 (ovb) Poule-indeling jeugd A, B en C: Er wordt gespeeld in 2 poules van 4 teams. De nummers 1 en 2 uit de poules spelen kruisfinales. Daarna spelen de winnaars de finale en de verliezers om de 3e plaats. Poule-indeling CMV-jeugd: De nummers 1 en 2 uit elke Regio plaatsen zich voor de NGJK (totaal dus 16 teams). Na de poulewedstrijden wordt er gespeeld: De nrs. 1 en 2 uit de poule spelen kruisfinales, daarna de verliezers voor de plaatsen 5 t/m 8 en de winnaars voor de plaatsen 1 t/m 4. De nrs. 3 uit de poule spelen om de plaatsen 9 t/m 12. De nrs. 4 uit de poule spelen om de plaatsen 13 t/m 16. Instroom Jeugd Op de regioraad van 14 juni 2010 is het voorstel aangenomen om jeugd sneller in te laten stromen in de seniorencompetitie. De verdere invulling en voorwaarden worden bepaald naar aanleiding van de opzet van de pd regeling. Inschrijvingen van teams die hiervoor in het volgende seizoen in aanmerking willen komen dienen dit voor 1 maart van het lopende seizoen kenbaar te maken bij de organisator. CMV In de oud regio Mid-West wordt op verschillende manier door onze CMV gespeeld - competitie met herindelingen gespeeld in gezamenlijke speelhallen - toernooien waarin per keer speeldag een nieuwe herindeling gemaakt wordt - In de oud regio Mid-West wordt door kinderen op CMV 6 niveau een competitie gespeeld met uit en thuis wedstrijden In de competities en toernooien in de gehele regio Mid-West wordt gespeeld volgens de regels uit de spelregels Cool Moves Volley Daarnaast gelden de volgende voor de competitie met uit en thuis wedstrijden in Mid-West de bindende richtlijnen: - Een wedstrijd duurt 3 sets van één kwartier; - Als na 15 minuten de stand gelijk is, wordt nog één punt doorgespeeld zodat er toch een setwinnaar komt; - Elke gewonnen set levert één wedstrijdpunt op; 15

16 - Er zijn geen time-outs toegestaan; - Er zijn geen spelerswissels toegestaan, maar er wordt door de wisselspelers verplicht ingedraaid op de opslagplaats; - Wanneer gebruik gemaakt wordt van de belijning van een badmintonveld dan gebruiken we de buitenste zijlijnen en de binnenste (voorste) achterlijn. Leeftijdsgrenzen CMV CMV 6 geboren op of na CMV 5 geboren op of na CMV 4 geboren op of na CMV 3 geboren op of na CMV 2 geboren op of na CMV 1 geboren op of na Via onderstaande vind u een overzicht van de spelregels van de diverse spelniveaus ationalejeugdkampioenschappenjuni2011.pdf.pdf Programmering De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij de wedstrijden conform de reglementen en bindende richtlijnen Competitieprogramma en reservedagen Begin september is het competitieprogramma gepubliceerd op de website. Het programma is gebaseerd op de in de wedstrijdkalender opgenomen competitie- en reservedagen. Verenigingen die bezwaar hebben tegen het vaststellen van wedstrijden op reservedagen, moeten direct, maar uiterlijk vóór 1 oktober, schriftelijk reageren en hun bezwaar gemotiveerd kenbaar maken. In overleg met de tegenstander kan dan een andere speeldag worden vastgesteld. Indien overleg geen resultaat heeft, beslist de organisator van de competitie na beide partijen gehoord te hebben. Na publicatie van het competitieprogramma is het wijzigen van een speeldatum slechts mogelijk indien er sprake is van overmacht of een onderling overeengekomen wedstrijdwijziging. Wedstrijd wijziging vanwege overmacht Als er sprake is van overmacht dient een verklaring van de verhurende instantie te worden overlegd. De vereniging doet tevens, na overeenstemming met de tegenstander, een opgave van de nieuwe speeldag. Ontbreekt de verklaring van de verhurende instantie dan worden administratiekosten aan de vereniging die om de aanpassing heeft verzocht in rekening gebracht. ( ) Standaard-wedstrijdwijziging De regio biedt de mogelijkheid aan verenigingen/teams om aanvragen te doen tot enigerlei wijziging van een reeds gepubliceerd wedstrijdprogramma (zoals datum, aanvangstijd of wedstrijdzaal). Over deze wijziging dient tijdig overeenstemming bereikt te worden met de tegenstander. Deze wijziging dient via een speciaal aanvraagformulier (website) te worden gemeld (aan het regiokantoor die de competitieleider informeren). Aan de wijziging is een aantal voorwaarden verbonden: Aanvragen tot wijziging van een reeds gepubliceerd wedstrijdprogramma (zoals datum, aanvangstijd of wedstrijdzaal) zijn mogelijk. Per seizoen kunnen per team in principe twee wijzigingen worden aangevraagd volgens deze procedure. Beide verenigingen moeten onderling overeenstemming hebben bereikt, hetgeen moet blijken uit e- mails tussen besturen of wedstrijdsecretariaten. 16

17 Wedstrijden die gepland staan t/m speelweek 17 (10 mrt 2012) kunnen naar elke eerdere datum of maximaal 3 weken later worden verplaatst. Ze moeten echter wel altijd voor aanvang van speelweek 18 worden gespeeld. Wedstrijden die gepland staan in speelweek 17 (10 mrt 2012) of later mogen alleen worden verplaatst naar een eerdere datum. Wijziging van wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging in dezelfde poule zijn alleen mogelijk als de gewijzigde speeldatum voor 1 februari 2011 ligt. De nieuwe speeldatum moet, bij aanwijzing van neutrale scheidsrechters, minstens twee weken na de datum van melding aan het regiokantoor liggen. De thuisspelende vereniging blijft bij vaststelling van een nieuwe speeldatum verantwoordelijk voor de arbitrage. Conform artikel b zal een bedrag van 10 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht bij de aanvragende vereniging. Via onderstaande link is een formulier te downloaden: Afzeggen wedstrijd Indien een wedstrijd afgezegd moet worden, dient dat zo tijdig mogelijk te gebeuren, zodat alle betrokkenen op de hoogte gesteld kunnen worden. In principe dient een wedstrijd door de wedstrijdsecretaris of een bestuurslid van een vereniging afgezegd te worden, zodat duidelijk is dat door iemand met de juiste bevoegdheid is gehandeld. In noodgevallen kan een aanvoerder of teamlid bellen, maar maak duidelijk wie je bent, zodat duidelijk is vanuit welke hoedanigheid je belt. De wedstrijd dient in principe bij de organisatie afgezegd te worden. Deze kan dan voor verdere acties (tegenstander, eventuele scheidsrechters.) zorg dragen. Is dat niet mogelijk of kan deze niet (meer) bereikt worden, dan kan de tegenstander direct benaderd worden (liefst in de vorm van het wedstrijdsecretariaat, of als het om echt last-minute gaat, de zaal). Consequenties Indien een wedstrijd wordt afgezegd (dus niet in geval van een wijzging!) gelden de volgende onderstaande maatregelen Verenigingen mogen in onderling overleg een nieuwe datum plannen, deze dient te liggen binnen een tijdsbestek van 3 weken na de oorspronkelijke speeldatum. De nieuwe speeldatum dient binnen 10 dagen na de oorspronkelijke speeldatum bij de organisator bekend zijn. Indien dit niet het geval is zal de organisator eventueel de wedstrijd opnieuw vast stellen en deze vastgestelde datum is bindend Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de regiodivisie, promotie-, 1e klasse (senioren) en Topklasse (jeugd) uiterlijk tien dagen vóór de wedstrijddag: a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; b. de wedstrijd opnieuw vaststellen. Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in alle overige klassen uiterlijk tien dagen vóór de wedstrijddag: a. wordt de wedstrijd verloren verklaard 17

18 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de regiodivisie, promotie-, 1e klasse (senioren) en Topklasse (jeugd) binnen tien dagen vóór de wedstrijddag of het niet dan wel niet volledig opkomen van een team: a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; b. bij de eerste maal een boete van de 4e categorie; c. bij herhaling een boete van de 5e categorie; d. de wedstrijd opnieuw vaststellen. Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in alle overige klassen binnen tien dagen vóór de wedstrijddag: a. wordt de wedstrijd verloren verklaard b. bij de eerste maal een boete van de 4e categorie c. bij herhaling een boete van de 5e categorie Bij het verloren verklaren van een wedstrijd telt het puntenquotiënt niet mee. Alleen het maximaal aantal te winnen sets (in de poule) wordt meegenomen Wedstrijd Nethoogte Hoogte van het net bij wedstrijd in speelgebied Holland: Heren: 2,43 m Dames: 2,24 m Topklasse Jongens A: 2,43 m Topklasse Meisjes A: 2,24 m Topklasse Jongens B: 2,30 m Topklasse Meisjes B: 2,24 m Topklasse Jongens C: 2,15 m* Topklasse Meisjes C: 2,15 m* Jongens A: 2,43 m Meisjes A: 2,24 m Jongens B: 2,24 m Meisjes B: 2,15 m Jongens C 2,05 m** Meisjes C: 2,05 m** CMV nivo 6 2,00 m (competitie spelend) CMV nivo 5 2,00 m (competitie spelend) * Topklasse jeugd C, normaal veld 9x18 m ** Jeugd C: servicelijn op 7 meter 18

19 Beschikbaarheid speelveld Handboek competitie Voor deelname aan de regiocompetitie dient door de vereniging voldoende zaalruimte beschikbaar te worden gesteld voor het kunnen spelen van de thuiswedstrijden. De beschikbaar gestelde zaalruimte zal moeten zijn inclusief een half uur voor aanvang van de eerst geplande wedstrijden en tot en met een half uur na afloop van de geplande wedstrijden zulks ter voorkoming van afgebroken wedstrijden. Voor het huren van de zaal gelden de onderstaande standaardtijden: Minicompetitie Jeugdcompetitie Seniorencompetitie/ Topklasse jgd 1 uur 1½ uur 2 uur Per speelveld dient de ontvangende vereniging beschikbaar te stellen: twee goedgekeurde wedstrijdballen; het voorgeschreven wedstrijdformulier; bij wedstrijden waarbij een tweede scheidsrechter aanwezig dient te zijn, de opstellingsbriefjes; één handscorebord op de tellertafel Indien blijkt dat de wedstrijd door onvoldoende speeltijd vroegtijdig wordt beëindigd, worden aan de ontvangende vereniging de kosten die voortvloeien uit het later uitspelen van de gestaakte wedstrijd in rekening gebracht. Dit geldt eveneens in situaties waarin de inhuur door derden wordt geregeld. Onder de kosten wordt verstaan de reiskosten van de op het wedstrijdformulier vermelde spelers van de bezoekende vereniging en maximaal drie op het wedstrijdformulier vermelde begeleiders en de reis- en verblijfkosten van de voor de wedstrijd aangewezen officials. De reiskostenvergoeding bestaat uit de vergoeding volgens de gebruikelijke vergoeding van de Nevobo voor de door de bezoekende vereniging vanaf de vestigingsplaats gereisde kilometers via de kortste weg en de gebruikelijke door de officials te declareren kosten. (art en ) Problemen onderweg of te laat arriveren Wanneer een ploeg op de wedstrijddag met plotselinge moeilijkheden wat betreft vervoer wordt geconfronteerd, moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met de betreffende competitieleider en de speelzaal. Indien een team te laat arriveert, maar het spelen van de wedstrijd alsnog mogelijk is, wordt erop aangedrongen de wedstrijd alsnog te laten spelen. Indien de wedstrijd niet kan worden gespeeld of op een later aanvangstijdstip, dient de organisator binnen 24 uur, gerekend vanaf de officiële aanvangstijd, schriftelijk in kennis gesteld te worden. Voor alle gevallen van overmacht is het wenselijk om te zorgen voor een verklaring (bewijs van overmacht) van een garage, de politie of een andere instantie. Slechte weersomstandigheden Bij het uitgeven van een weeralarm door het KNMI geldt in onze regio de volgende procedure: 1. Er wordt een mededeling op de website van de Nevobo gezet; 2. Verenigingen beslissen zelf omtrent het wel of niet spelen van wedstrijden; 3. Het regiokantoor en indien nodig de scheidsrechteraanwijzers worden geïnformeerd; 4. De tegenstander én de aangewezen scheidsrechter worden na overleg hierover geïnformeerd; 5. Er worden geen sancties opgelegd; 6. De wedstrijden dienen in onderling overleg opnieuw te worden vastgesteld; 19

20 Overschrijden van de aanvangstijd Overschrijding van de aanvangstijd moet voorkomen worden en mag geen regelmatig terugkerend probleem zijn. De verenigingen wordt er op gewezen dat het speelveld 16 minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd speelklaar moet zijn (Wedstrijdreglement art ). Als dit niet het geval is en de ontvangende vereniging blijft in gebreke, kunnen maatregelen (Wedstrijdreglement art ) van toepassing worden. Onder speelklaar van het speelveld wordt verstaan het kunnen betreden van het speelveld om op de vastgestelde aanvangstijd met de wedstrijd te kunnen beginnen. Indien het speelveld niet beschikbaar is op de aangegeven speeltijd doordat er een uitloop plaats vind van voorgaande wedstrijden zijn de teams verplicht een uur te blijven wachten tov de geplande speeltijd. Indien na 1 uur nog geen speelveld beschikbaar is hebben de teams en de scheidsrechter het recht de speelhal te verlaten. Indien dit het geval is dienen beide aanvoerders en de scheidsrechter een aantekening te maken op het wedstrijdformulier en deze ook te tekenen. Teams en scheidsrechter kunnen reiskosten verhalen op de veroorzakende vereniging. Zie art en Geluidhinder Indien tijdens de wedstrijd sprake is van geluidhinder van bijvoorbeeld elektronische apparatuur of door andere oorzaken, kan de (1e ) scheidsrechter de thuisspelende vereniging verzoeken een eind te maken aan de geluidhinder. De (1e ) scheidsrechter bepaalt of er sprake is van geluidhinder die hem verhindert zijn arbitrage naar behoren uit te voeren, of die de teams verhindert de wedstrijd naar behoren te spelen. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor een goed verloop in de wedstrijdzaal en moet onvoorwaardelijk gevolg geven aan het verzoek van de 1e scheidsrechter. Puntentelling De puntenverdeling bij een wedstrijd in de seniorencompetitie, de topklasse is: 4-0: winnaar 5 punten, verliezer 0 punten; 3-1: winnaar 4 punten, verliezer 1 punt; 3-2: winnaar 3 punten, verliezer 2 punten. De puntenverdeling bij een wedstrijd in de eerste of tweede klasse van de jeugdcompetitie (Mid-West) is: 3-0: winnaar 2 punten, verliezer 0 punten; 3-1: winnaar 2 punten, verliezer 0 punten; 2-2: beide teams 1 punt. De puntenverdeling bij een wedstrijd in de eerste of tweede klasse van de jeugdcompetitie (Holland) is: 3-0: winnaar 3 punten, verliezer 0 punten; 2-1: winnaar 2 punten, verliezer 1 punten; Uitzonderingen binnen de oude regio Holland zijn de poules hieronder genoemd, zij spelen MAH1B, MAH2A, MAH2B, MBH1A, MBH1B, MBH2A, MBH2B, MBH2C, MCH1A, MCH1B, MCH2A JAH1A, JAH2A JBH2A, JBH2B, JCH1A, JCH2A 4-0: winnaar 5 punten, verliezer 0 punten; 3-1: winnaar 4 punten, verliezer 1 punt; 3-2: winnaar 3 punten, verliezer 2 punten De puntenverdeling bij een wedstrijd in de CMV-competitie is: Een punt per gewonnen set. 20

21 Wedstrijdformulier Handboek competitie Algemeen De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het (nationale) wedstrijdformulier (doorschrijfformulier in drievoud). Zie voor de invulinstructies verderop in dit handboek. In de regiodivisie dient het nationale formulier gebruikt te worden. In alle overige klassen dient het regionale wedstrijdformulier gehanteerd te worden. In de regiobekercompetitie wordt gebruikt gemaakt van het regiowedstrijdformulier. In Groep A (dames en heren) dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van het nationaal wedstrijdformulier. Het wedstrijdformulier bestaat uit 3 formulieren. De volgende handelswijze dient aangehouden te worden betreffende het versturen van de formulieren. Het witte exemplaar dient verstuurt te worden aan het regiokantoor. Het gele exemplaar is voor de uitspelende vereniging, het roze exemplaar is voor de thuisspelende vereniging ( ). De nationale wedstrijdformulieren (A3-formaat) van de A- en B-league, 1e en 2e divisie en nationale bekercompetitie dienen aan de nationale competitieleider te worden verstuurd, conform de nationale richtlijn. Invullen Wedstrijdformulier (zie toelichting pag: 39) Teamregistratie Zorg bij de invulling voor de grootst mogelijke volledigheid van o.a. het relatienummer en het rugnummer. Indien spelers in een team dezelfde achternaam hebben dient ook de geboortedatum vermeld te worden. De spelers moeten in oplopende volgorde van rugnummer op het wedstrijdformulier genoteerd worden. Het is toegestaan dat verenigingen met meer dan honderd competitiespelende leden de rugnummers boven de 99 doornummeren. Het nummer 0 is niet toegestaan. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier, zowel wat betreft de aanwezige spelers als de opstelling in het veld. Indien de teamopgave niet is ingevuld, is niet na te gaan wie wel en niet gespeeld hebben (want rugnummers zijn niet gekoppeld aan lidmaatschapsnummers) en als de setopstelling niet wordt ingevuld is niet na te gaan wie wel of niet hebben meegespeeld en of er fouten in de opstelling worden gemaakt. Daarmee wordt het ook voor de tegenstander onmogelijk gemaakt om protest aan te tekenen. Derhalve moeten alle gegevens worden ingevuld! De scheidsrechters mogen dit NIET weigeren en dienen op een verzoek dat alle gegevens, ook van de tegenpartij worden genoteerd, in te gaan. Indien de verenigingen geen opstelling invullen bij alle gespeelde sets, geldt voor de formulierencontroleur dat iedereen die vermeld staat als speler, ook automatisch gespeeld heeft. Een later bezwaar tegen vastspelen zal wegens het ontbreken van de informatie niet worden toegekend! Let op: de teams zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van de opstelling. Als de scheidsrechter hiermee helpt, prima; maar het blijft primair een taak van de teams. Ook geldt dat in het geval geen gegevens staan ingevuld, de formulierencontroleurs een boete zullen geven wegens het onvolledig invullen van het wedstrijdformulier! 21

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 03 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal competitie Regio West. Hoofdstuk 1 Volleybal competitie Regio West

Wedstrijdreglement. 03 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal competitie Regio West. Hoofdstuk 1 Volleybal competitie Regio West 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal competitie Regio West Juni 2010 1 Inhoudsopgave 3.1 Volleybal Competitie... 3 3.1.1 Algemeen... 3 3.1.2 Opbouw... 3 3.1.3 Inschrijven... 3 3.1.4 Samenstellen

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Wedstrijdreglement. juni

3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Wedstrijdreglement. juni 3 Wedstrijdreglement juni 2013 1 Inhoud 3.1.1 Algemeen... 3 3.1.2 Opbouw... 3 3.1.3 Inschrijven... 3 3.1.4 Samenstellen team... 4 3.1.5 Deelname aan een wedstrijd... 5 3.1.6 Wijzigen team... 6 3.1.7 Indeling

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie Inhoud 3.8.1 Algemeen... 2 3.8.2 Opbouw... 2 3.8.3 Inschrijven... 3 3.8.4 Samenstellen team... 4 3.8.5 Deelname aan een wedstrijd... 4 3.8.6 Wijzigen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement-Zuid

Wedstrijdreglement-Zuid 3 Wedstrijdreglement-Zuid Versie juni 2011/definitief Regio Zuid 27 mei 2011/20 juni 2011 1 Inhoud 3.1.1 Algemeen... 3 3.1.2 Opbouw... 3 3.1.3 Inschrijven... 3 3.1.4 Samenstellen team... 4 3.1.5 Deelname

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Versie juni

Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Versie juni 2016 1 Inhoud 3.4.1 Algemeen... 3 3.4.2 Opbouw... 3 3.4.3 Inschrijven... 3 3.4.4 Samenstellen team... 4 3.4.5 Deelname aan een wedstrijd... 4 3.4.6 Wijzigen team... 4 3.4.7

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

Inhoud Algemeen Competitievorm Plaatsingstoernooien Start competitie Inschrijving...

Inhoud Algemeen Competitievorm Plaatsingstoernooien Start competitie Inschrijving... Inhoud Inhoud... 1 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 1.1.1 Plaatsingstoernooien... 2 2 Start competitie... 3 2.1 Inschrijving... 3 2.2 Poule-indeling... 3 2.2.1 Spreiding... 3 2.2.2 Poule-grootte...

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. 3 Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement. Bepalingen Regio Oost - speelgebied Nieuw-Gelre. Versie juni

Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. 3 Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement. Bepalingen Regio Oost - speelgebied Nieuw-Gelre. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Bepalingen Regio Oost - speelgebied Nieuw-Gelre Versie juni 2010 1 Inhoud 3.1.1 Algemeen... 3 3.1.2 Opbouw... 3 3.1.3 Inschrijven... 4 3.1.4 Samenstellen team... 5 3.1.5 Deelname aan

Nadere informatie

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7)

Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) 3 Wedstrijdreglement- regio Zuid-Oost (regio 7) Hoofdstuk 4 Bekertoernooi Definitieve regiobeker reglement versie Zuid-Oost 3 juni 2010 1 Inhoudsopgave 3.4 Regiobekertoernooi... 3 A. Opbouw... 3 B. Inschrijving...

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...2

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING 1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING Aan het eind van de afgelopen competitie werden wij geconfronteerd met de volgende zaken: Er degradeerden meer teams uit de 3 e divisie dan er vanuit de 1 e klasse mogen

Nadere informatie

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN REGLEMENT ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN Uitgave November 2011 Administratieve Heffingen en Boetes 2011-2012 pag. 1-7 9. Reglement Boetes en Heffingen Rayon West 9.1 ALGEMEEN 990 Indien betalingstermijn van

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZONDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden WR artikel 3.5.2.3 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. WR artikel 3.5.3.4 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator bij

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

VOORWOORD VOORSJAARSCOMPETITIE 2016

VOORWOORD VOORSJAARSCOMPETITIE 2016 1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING A. SENIORENCOMPETITIE Overgangsklasse: nrs. 1 promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nrs. 6 degraderen naar de hoofdklasse. Hoofdklasse: nrs. 1 promoveren naar de overgangsklasse.

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. 3 Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement. Bepalingen Regio Oost - speelgebied Oost. Versie juni

Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. 3 Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement. Bepalingen Regio Oost - speelgebied Oost. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Bepalingen Regio Oost - speelgebied Oost Versie juni 2010 1 Inhoud 3.1.1 Algemeen... 3 3.1.2 Opbouw... 3 3.1.3 Inschrijven... 3 3.1.4 Samenstellen team... 5 3.1.5 Deelname aan een

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Hoofdstuk 0 Algemeen. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 0 Algemeen. Versie juni

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Hoofdstuk 0 Algemeen. Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 0 Algemeen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Versie juni 2014 1 Inhoud 3.0.1 Opbouw... 3 3.0.2 Grondregels... 3 3.0.3 Procedures en maatregelen bij overtreding van het wedstrijdreglement... 4 3.0.4 Vergoeding van kosten... 5

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZATERDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST NAJAAR 2016 Competitieleiders senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse ACL: Bert van der Tol Hietweideweg 64 7391 XX Twello 06-13638398 acl@nttb-oost.nl

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en Topdivisie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 1 Volleybal Competitie. Hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en Topdivisie 3 Wedstrijdreglement Versie juni 2014 1 Inhoud 3.2.1 Algemeen... 3 3.2.2 Opbouw... 3 3.2.3 Inschrijven... 4 3.2.4 Samenstellen team... 5 3.2.5 Deelname aan een wedstrijd... 6 3.2.6 Wijzigen team... 7 3.2.7

Nadere informatie

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Informatie voor bij de Junioren competitie Seizoen 2014-2015 VERSIE 9 september 2014 Competitie Software Ook dit jaar wordt er voor de competitie

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

COMPETITIE REGLEMENT BBF Partners:

COMPETITIE REGLEMENT BBF Partners: COMPETITIE REGLEMENT HOOFDSTUK I: "ALGEMEEN" Artikel 1 De competitie wordt onder auspiciën van de Bossche Badminton Federatie, hierna te noemen de B.B.F., gespeeld en door het bestuur van deze Federatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG COMPETITIEREGLEMENT (Deel III) AFDELING LIMBURG Werkgroep Competitiezaken Maurice Kemp, (Voorz.), Jan Krewinkel, (Secr.), Frank Moonen, (ACL), Wiel Schers (jeugdlicenties), Rik Wijnands, (Controle NAS)

Nadere informatie

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017 Nederlandse PadelBond Officiële NPB padelcompetitie voorjaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 5 5. Aanmelding

Nadere informatie

Handleiding Online Inschrijven Seizoen

Handleiding Online Inschrijven Seizoen Bij deze de handleiding om de teams in te schrijven voor het seizoen 2017-2018. De onderstaande functionarissen kunnen dit realiseren voor de vereniging. De Secretaris, Wedstrijdsecretaris senioren, Wedstrijdsecretaris

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN Seniorenbulletin Zeist, juli 2013 Voorwoord Het indelen van de competitie is ieder seizoen opnieuw een complexe puzzel. Des te meer specifieke wensen daaraan

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

REGIO NOORD. Regiokantoor. Edith Frijlink, volleybalconsulent. Marian Folmer, medewerker verenigingsondersteuning

REGIO NOORD. Regiokantoor. Edith Frijlink, volleybalconsulent. Marian Folmer, medewerker verenigingsondersteuning REGIO NOORD Regiokantoor Bezoekadres: Abe Lenstraboulevard 6 8448 JA Heerenveen Postadres: Postbus 767 8440 AT Heerenveen Telefoon: 0513-656969 E-mail: info.noord@nevobo.nl Internetsite: www.volleybal.nl

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 VROUWEN SENIOREN/VROUWEN U22 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL DE CROSSER TE WERKENDAM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID BC VIRTUS VOORWOORD

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Opzet jeugdcompetitie

Opzet jeugdcompetitie Opzet jeugdcompetitie Regio Zuid Zonder ouders geen sport De liefde voor sport krijgen kinderen meestal van hun ouders mee. Ze gaan mee naar het sportveld of zwembad en spelenderwijs pakken ze de sport

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren:

Let op gewijzigd schema voor de speelweken van de voorjaarscompetitie 2016 jeugd en senioren: Tafeltennis Reporter nr. 21 2 december 2015 DEFINITIEVE INVOERING NIET-CELLULOID BAL PER 1 JANUARI 2016 Kijk op de site van de afdeling voor tekst en uitleg: http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, augustus 2017

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, augustus 2017 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN Seniorenbulletin Zeist, augustus 2017 Voorwoord Het indelen van competities is ieder seizoen opnieuw een complexe puzzel. Des te meer specifieke wensen daaraan

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

NPB padelcompetitie. najaar 2017

NPB padelcompetitie. najaar 2017 Nederlandse PadelBond NPB padelcompetitie najaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 6 5. Aanmelding team(s)

Nadere informatie

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE. In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. Junioren: 1. BN-competitiespelers(sters)

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017

Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017 Wedstrijdbulletin KNLTB 8&9-competitie Voorjaar 2017 1 Inhoudsopgave: Blz. Inleiding 3 Welke en hoeveel partijen een speler mag spelen 3 Telling in de 8&9-competitiecompetitie 3 Uitstel van competitiewedstrijden

Nadere informatie

Hoe gebruik je het DWF?

Hoe gebruik je het DWF? Hoe gebruik je het DWF? Het DWF is beschikbaar in twee verschillende versies. Beide versies kunnen gebruikt worden op smartphones, tablets, laptops en PC's. Zolang er een internetverbinding is kun je gebruik

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Voorjaarscompetitie 2017 Versie 1.01, 21 januari 2017 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de voorjaarscompetitie 2017. Hierin vindt u veel informatie over

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Najaarscompetitie 2016 Versie 1.2, 24 augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de najaarscompetitie 2016. Hierin vindt u veel informatie over de

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT

NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT Uitgave mei 2016 Het competitiereglement bestaat uit 3 delen. Deel I en deel II zijn geldig voor alle competities. Deel III is geldig voor of de

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven versie 2016-01 In de TLE wordt gespeeld naar de strekking van de tafeltennissport, daardoor zijn de belangrijkste regels van de ITTF en NTTB van toepassing.

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Handleiding Online opgave Teamsamenstelling

Handleiding Online opgave Teamsamenstelling Inleiding De teamsamenstelling dient voor de start van het seizoen door de verenigingen doorgegeven te zijn via www.nevobo.nl. Het invullen van de teamsamenstelling is van belang voor de Nevobo om te weten

Nadere informatie

Hoe gebruik je het DWF?

Hoe gebruik je het DWF? Hoe gebruik je het DWF? Het DWF is beschikbaar in twee verschillende versies. Beide versies kunnen gebruikt worden op smartphones, tablets, laptops en PC's. Zolang er een internetverbinding is kun je gebruik

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie

Wijzigingen Spelregels

Wijzigingen Spelregels Wijzigingen Spelregels 2016-2017 Agenda Wijzigingen regels 2016-2017 Gebruik DWF Vragen Waarom? Minder spelregels, meer spelplezier! In september 2015 is gestart met het project 'Minder spelregels, meer

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie seizoen 2017-2018 Inleiding: invoering Promotieklasse met invang van seizoen 2018-2019 In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging

Nadere informatie

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities 2016-2017 Nieuwegein, 19 oktober 2016 Competitieleiding Alle wedstrijden in de Landelijke A en B, Super B en IDC-competities

Nadere informatie

Samenvatting informatie teaminstructiebijeenkomsten 7 en 10 september 2015

Samenvatting informatie teaminstructiebijeenkomsten 7 en 10 september 2015 Samenvatting informatie teaminstructiebijeenkomsten 7 en 10 september 2015 Commissies: - Taakverdeling en contactgegevens Commissie Wedstrijdzaken zie www.sliedrechtsport.nl/index.php?page=510 - Nieuwe

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid Toepasbaarheid Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2

1 Toepasbaarheid Toepasbaarheid Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid... 2 1.1 Toepasbaarheid... 2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 MANNEN SENIOREN POULE D MANNEN U18 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL TUINWIJK TE BERGEN OP ZOOM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID WBB GIANTS

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2016 2017 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 De KNVB Schoolvoetbalreglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales

Nadere informatie

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland:

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland: Algemene mededeling Lees het CompetitieReglement goed door. Daarin staan ondermeer ook precies vermeld wanneer een wedstrijd mag worden verzet en wat daarvoor gedaan moet worden. De competitieleiders merken

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud)

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) REGIO BEKERTOERNOOI Finale Zaterdag 19 april 2014 Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) UITSLAGEN 11 + 12 JAN 2014 poule veld Waddixnveen Uitslagen 09.15 uur X2 A 1 Wadd Flyers 2 Lokomotief 2

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofdstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Definities, afkortingen en algemene bepalingen Art. 1: Definities en afkortingen

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN

WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN WEDSTRIJDREGLEMENTEN SEIZOEN 2017-2018 SPELREGELS KNVB SCHOOLVOETBAL 11 TEGEN 11 SCHOOLTEAMS: GROEP 7/8 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de nationale finales KNVB Schoolvoetbal

Nadere informatie