Teofil. 7bis MAP VOOR DE CATECHIST. Deze samenkomst kan ook een ganse dag duren als voorbereiding op het vormsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teofil. 7bis MAP VOOR DE CATECHIST. Deze samenkomst kan ook een ganse dag duren als voorbereiding op het vormsel"

Transcriptie

1 Teofil 7bis Een samenkomst waarop de vormheer kan uitgenodigd worden om hem de kans te geven om te vertellen wat hij gaat doen tijdens de vormselviering Deze samenkomst kan ook een ganse dag duren als voorbereiding op het vormsel MAP VOOR DE CATECHIST

2

3 7bis In de bovenzaal Wa ar Teofil de heilige Geest ervaart en ontvangt Doelstellingen: q De kinderen leren het Pinksterverhaal kennen en verdiepen zich er in. q De kinderen maken kennis met de gaven van de heilige Geest. q De kinderen leren de betekenis van het vormsel aan de hand van de symboliek van wind, vuur, olie, handoplegging. Werkwijze: Even terugblikken op de opdracht voor thuis 5' link met het lege graf: de catechisten roepen de sfeer van het lege graf weer op en leggen de band naar een lege bovenzaal Teofil aan het woord 5' Je weet dat ik vorige keer terugkeerde naar Jeruzalem. Het graf was leeg en er was niemand meer te vinden van de leerlingen van Jezus. Lucas vertelde me ook over de bovenzaal, waar de leerlingen zich verstopt hadden. Ik dacht, daar moet ik ook naartoe. Ik ging dus op stap en vermoeid van mijn tocht belde ik aan bij de herberg. Een man en zijn vrouw openden de deur. Toen ik vroeg om naar de bovenzaal te mogen gaan, keken ze me verbaasd aan. Als ik dat echt wou, mocht ik hen volgen. Ik hoopte de leerlingen daar te vinden. Maar er was niemand meer! Dat vond ik enorm jammer en ik werd er een beetje verdrietig van. Ik had zo gehoopt nu eindelijk alles te weten te komen. Wel vreemd, zo n lege zaal, hoewel plots zag ik een vuurrode doos staan. Ik ging ernaar toe en opende voorzichtig het deksel doos laten bezorgen op dat moment of tevoorschijn halen, maar mag niet vooraf te zien zijn Een rode doos met een deksel min 15' per geest-proef inhoud van de doos, symbolen van het vormsel: - flesje olie - doosje lucifers - dvd met filmpje van M. W. of tekst over de wind - handschoen of vriendschapsbandje - woordenboek van een vreemde taal 3

4 Opdrachten: vijf GEEST-PROEVEN als het kan in vijf lokalen ofwel een zoektocht uitwerken in het dorp, voetsporen volgen een rebus oplossen om naar de volgende plek te gaan, in de kerk of in één lokaal 'hoekenwerk' in 5 groepjes (van 2 of meer ), doorschuifsysteem (ieder groepje vertrekt naar een andere locatie met 1 voorwerp uit de doos, nadien blijft het voorwerp op die plek en schuiven de groepjes door) op de verschillende plekken liggen de benodigdheden(in 5voud) klaar voor de opdracht per opdracht die geslaagd is krijgen ze een puzzelstuk (een puzzel per groep of per kind voorzien) (bijlage 1) 1. GEEST- PROEF WIND Opdracht met wind 5 q De dvd met een filmpje over Mister Wind bekijken of het verhaal over de wind voorlezen (BIJLAGE 2) het filmpje van Mister Wind kan je bekijken via youtube watch?v=nsrvkvgbace Opdracht rond wind 10 q Bewijs het bestaan van de wind: een blad papier per groepje - op drie verschillende manieren na overleg proberen het blad door te blazen in de lucht te houden, een vlieger vouwen en die zo ver mogelijk laten vliegen, snippers scheuren en in de lucht gooien (en oprapen nadien!), proppen schieten, pijpje maken en daardoor blazen 2. GEEST- PROEF VUUR Opdracht met vuur 5 Met de lucifers een grote kaars aansteken Opdracht rond vuur 10 q Zo snel mogelijk met een brandende kaars een parcours afleggen (als ze uitgaat terug naar het begin om ze aan te steken) - buiten en goed begeleiden OF q Spreekwoorden over vuur uitbeelden (BIJLAGE 3), per spreekwoord een kaarsje aansteken als het geraden wordt - vijf kaarsjes laten branden, vuur dat groeit 3. GEEST- PROEF OLIE Opdracht met olie 5 q Toonmoment: - olie op water drijft - krachtig - olie op handen trekt weg - indringend - olie op een steen gieten -onuitwisbaar merkteken Opdracht rond olie 10 q Maak een 'elfje' over olie of een gedicht, een limerick, een verhaaltje OF q Maak een glasraam: een tekening (eenvoudig patroon) inkleuren en dan met olie bestrijken waardoor ze doorzichtig wordt, in plastiek mapje steken, mooi als decor voor viering OF q Parfum maken met bloemen (laten trekken tussen koffiefilters ) 4. GEEST- PROEF HANDOPLEGGING Opdracht met handoplegging 5 q De handschoen uit de doos doorgeven & een handenknoop maken en hiervan een foto trekken! (vb BIJLAGE 4) 4

5 q Of een groepshandtekening maken (bvb. met vingerverf) Opdracht rond handoplegging 10 q Schrijf een brief aan iemand met wie je op weg wilt gaan, iemand die jou bij de hand kan nemen op je levensweg, dit kan je meter of peter zijn of iemand anders die de hand op de schouder zal leggen bij het vormsel (soort geloofsgenoot BIJLAGE 5 a en b) OF q Een slinger maken (iedereen een hand laten geven en zo een parcours afleggen) of een knoop maken en laten ontwarren (maar handen blijven vasthouden) 5. GEEST- PROEF VEELZIJDIGHEID Opdracht met veelzijdigheid 5 q Open het woordenboek en lees, bekijk het woord voor Geest in verschillende talen en schriften (BIJLAGE 6) Opdracht rond veelzijdigheid 10 q Ontcijfer de 'Da vindik code' Bekijk de gaven van de heilige Geest en duid de betekenis, dit is ook het gebed dat de vormheer zal uitspreken over de vormelingen tijdens de viering Keystone a = b, b=c enz.(bijlage 7) code niet (te snel) aan de kinderen geven! xjk cjeefo v: afoe wboebbh pwfs poaf wpsnfmjohfo vx ifjmjhf hfftu, ef uspptufs fo ifmqfs. hffg ivo ef hfftu wbm xjktifje fo joajdiu, ef hfftu wbm sbbe fo tufsluf ef hfftu wbm lfoojt fo wsuppnifje fo wfswvm ifo nfu ffscjfe wqqs vx ifjmjhf obbn. eju wsbfo xjk v epps kfavt, vx hfabmgef fo poaf iffs. Wij bidden U: zend vandaag over onze vormelingen uw heilige Geest, de Trooster en Helper. Geef hun de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vroomheid en vervul hen met eerbied voor uw heilige Naam. Dit vragen wij U door Jezus, uw Gezalfde en onze Heer. 5

6 Na de vijf geest- proeven keren de verschillende groepjes terug naar de vertrekplaats en maken daar hun puzzel, met de afbeelding van Teofil en het vlammetje (met eventueel op de ommezijde de blog) PAUZE Teolfil aan het woord 5 Ik opende de rode doos en ineens voelde ik een zachte wind waaien, ik dacht nog dat het venster niet goed gesloten was, maar toen hoorde ik zelfs een gedruis. Er kwam een vuur over mij dat mij warm maakte. Het leek alsof ik alles plots kon begrijpen én uitleggen. Pinksterverhaal lezen en verwerken 20 Mogelijkheid 1 verhaal: Hnd. 2, 1-13 en verwerkingsvragen Pinksteren Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: Wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: Ze zitten vol wijn. - Wat vind je het leukst in het verhaal? - Wat is het belangrijkste in het verhaal? - Waar zou je jezelf plaatsen in het verhaal? - Wat zou je uit het verhaal kunnen weglaten en toch de kern behouden? Mogelijkheid 2 Spiridrama de vurige verkondiger 1. vuurwerkstokjes Materiaal: kleine (vonk)vuurwerkstokjes (aanstekend element) Werkwijze: Verdeel de groep in kleine groepjes van 5 tot 8 kinderen De begeleider steekt de stokjes aan en vuurt de vragen af Bij elke vraag mag elke deelnemer vrij antwoorden afvuren. Het is niet de bedoeling dat er op elkaar wordt gereageerd in de vorm van een discussie of gesprek. We laten gewoon elkaars antwoorden samen met het vuurwerkstokje opgaan. We spreken om beurten! Zolang het vuurwerkstokje brandt, mogen de antwoorden klinken. Als er een stilte is naar het einde toe, gebruik deze dan om de antwoorden op de vragen samen met de vlammetjes in de ether te laten opgaan. 6

7 Deze vier vragen worden na elkaar gesteld: 1. Wat zou jij op het vuur willen gooien? 2. Waar word jij warm van? 3. Hoe hou jij jouw vuur brandend? 4. Waarover kun je niet zwijgen? ( de antwoorden op deze vraag mogen luider klinken) Uitwisseling en nabespreking: - Wat gaat er door je heen bij de stroom van antwoorden? - Wat doet het vurig stokje met jou tijdens de vraag- en antwoordrondes? 2. vurig verhalend verder: Een begeleider leest het Pinksterverhaal een eerste maal voor. De vormelingen krijgen de opdracht om tijdens de volgende lezing van het verhaal allemaal één zin te kiezen die op dit moment het beste bij hen past, goed in de oren klinkt, vragen of bedenkingen oproept e.a. Ze worden gevraagd om die ene zin goed en woordelijk te onthouden. Een andere begeleider leest het verhaal met volle aandacht een tweede maal. 3. spring- het- er- uit (spiri-dramatisch element) We trekken met zijn allen naar buiten waar een 'mini-verspring-parcours' is aangelegd; (op gras of op steen). Trek lijnen met daarbij de verschillende geestesgaves. Zo kan je aflezen welke gave je gesprongen hebt! (waarheid, geloof, troost, tederheid, verzoening, bemoediging en vreugde) Telkens je aanloopt en afstoot vuur je jouw gekozen zin van daarnet luidop af. Bij het neerkomen op de grond is je zin ook gedaan. Doe dit nog een tweede maal over om de zin krachtiger te kunnen uitroepen. Aanschouw je springprestatie en je geestesgave! Uitwisseling en nabespreking: Wat maakt het hele gebeuren van verhaal-zin kiezen-springen in jou los? Waarvoor staat hier de metafoor verspringen? Wat zegt de geestesgave die je sprong jou? Mogelijkheid 3 Bibliodrama : Pinksteren. Handelingen 2, 1-13 Het verhaal : Handelingen 2, 1-13 of onderstaande versie (bewerking naar Het hoogste woord, Koning op een ezel en Handelingen van de apostelen) - bijlage 8 Kinderen uitnodigen de ogen te sluiten terwijl ze het verhaal beluisteren. Hen vragen terwijl ze luisteren goed op te letten welke beelden ze in hun hoofd zien. Vergelijk eventueel met een filmmaker. Welke kleuren zie je? Hoe ziet de ruimte eruit waarin ze zitten? Welke mensen zitten in de ruimte en hoe zijn ze gekleed? Wat doen ze? Welke geluiden horen ze? Welke muziek? Welk zinnetje uit verhaal is blijven hangen? 1. gesprek over de vraagjes die vóór het voorlezen werden gesteld. 2. korte inleefoefeningetjes: - Wie speelt er allemaal mee in het verhaal? - Wie zou jij willen zijn? Wie zou je niet willen zijn? 3. de ruimte bouwen. Jullie bouwen met het materiaal hier aanwezig de kamer waarin de leerlingen zich bevinden: een ruimte met een deur en die groot genoeg is om iedereen een plaats te bieden. Bij elk voorwerp dat je plaatst, zeg je kort wat het is. Mogelijke vragen hierbij (als het niet goed lukt of op het einde): - Is alles er? - Is dit de kamer? 7

8 - Is er voor iedereen een stoel? - Is er voldoende meubilair? 4. rolinleving Eerste deel van het verhaal opnieuw lezen. Iedereen kiest een rol in het verhaal, neemt een kaarsje en zoekt een plekje in de zelf-gebouwde ruimte en mag één zinnetje zeggen. Afronden en uitwisselen. Tweede deel van het verhaal opnieuw lezen. Kaarsje aansteken en ermee binnen komen. De kinderen uitnodigen om het licht aan elkaar door te geven. Derde deel van het verhaal opnieuw lezen. Deelnemers uitnodigen om samen naar buiten te gaan en één zin te zeggen. Uitwisseling: - Hoe was het om dit te doen? - Heb je kunnen spelen zoals je graag had willen spelen? - Herken je hierin iets van je eigen leven? - Wie zet mij in vuur en vlam? Wie geeft mij kracht? Wie geeft mij licht? Mogelijkheid 4 Werken met symboolpanelen (zie Teofilmap p ) Mogelijkheid 5 Bezoek van de vormheer De vormheer gaat met de kinderen in gesprek over wat hij gaat doen tijdens de vormselviering. De kinderen mogen al hun vragen op hem afvuren! De vruchten van de Geest 5 De kinderen krijgen een kaartje met onderstaand tekst over de vruchten van de Geest mee naar huis. (bijlage 9) Je hebt de Geest van Jezus ontvangen toen je gedoopt werd. En nog méér en dieper ga je Hem ontvangen bij je vormsel. Maar hoe kun je weten dat je Hem gekregen hebt? Kun je Hem zien? Zien niet, nee? Want de heilige Geest is God en God kun je niet zien. De wind kun je niet zien. Maar je kunt wel zien wat hij doet: hij doet de blaadjes van de bomen trillen. Zijn er dan misschien ook blaadjes aan je ziel die bewegen door de wind van de heilige Geest? Jawel. 8

9 En die blaadjes heten: waarheid, geloof, troost en tederheid, verzoening, bemoediging en bovenal: vreugde. Sinds de Geest in je kwam in je doopsel en nog meer binnenkort bij je vormsel, groeien die blaadjes. Ze kunnen niet meer stil zitten, ze hebben de lentekriebel. Godfried kardinaal Danneels in: ik vergeet je nooit. geschenkboekje voor vormelingen. iny driessen, uitg. halewijn Een berichtje van Teofil 5 Hoi! Amai jongens, dat bezoek aan de bovenzaal heeft de nodige indruk op me gemaakt. Was het nu wind of vuur? Lucas noemt het heilige Geest. Misschien heb jij er nog wel een beter beeld voor. Ga eens op zoek naar foto s, afbeeldingen of kunstwerken op internet of in je fotoalbum die jij kunt linken met de Geest zoals je die hebt leren kennen! Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Breng je het mee op onze volgende afspraak? Groetjes Teofil 9

10 Gebedsmoment kaars aansteken - rond de kaars liggen blaadjes met de vruchten van de Geest: waarheid, geloof, troost, tederheid, verzoening, bemoediging, vreugde (BIJLAGE 10) We lezen een stukje uit het boek van Lucas (de handelingen 1,12-14) Daarna keerden ze van de zogeheten Olijfberg, die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand, terug naar Jeruzalem. Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. symboolhandeling: iedere vormeling steekt zijn eigen kaarsje aan bij de groepskaars en spreekt zijn naam luidop uit en zet zijn kaarsje op een kaartje van de vruchten van de Geest we bidden: Goede God, we hebben deze lichtjes aangestoken voor mensen van vuur en mensen van liefde mensen die in vuur en vlam zijn gezet door de heilige Geest. Mogen wij zulke mensen zijn in wie de vonk van uw liefde brandt. Een vonk die overslaat op de mensen om ons heen. Laat ons warme mensen zijn, mensen met een passie, met een droom waarvoor we ons willen inzetten. Onze Vader 10

11 In de bovenzaal 7bis Waar Teofi l de heilige Geest ervaart en ontvangt. blog Je weet dat ik vorige keer terugkeerde naar Jeruzalem. Het graf was leeg en er was niemand meer te vinden van de leerlingen van Jezus. Lucas vertelde me ook over de bovenzaal, waar de leerlingen zich verstopt hadden. Ik dacht, daar moet ik ook naartoe. Ik ging dus op stap en vermoeid van mijn tocht belde ik aan bij de herberg. Een man en zijn vrouw openden de deur. Toen ik vroeg om naar de bovenzaal te mogen gaan, keken ze me verbaasd aan. Als ik dat echt wou, mocht ik hen volgen. Ik hoopte de leerlingen daar te vinden. Maar er was niemand meer! Dat vond ik enorm jammer en ik werd er een beetje verdrietig van. Ik had zo gehoopt nu eindelijk alles te weten te komen. Wel vreemd, zo n lege zaal, hoewel plots zag ik een vuurrode doos staan. Ik ging ernaar toe en opende voorzichtig het deksel Teofi l 11

12 Uit het boek van Lucas Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en blog Ik opende de rode doos vervolg en ineens voelde ik een zachte wind waaien, ik dacht nog dat het venster niet goed gesloten was, maar toen hoorde ik zelfs een gedruis. raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: Wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: Ze zitten vol wijn. Er kwam een vuur over mij dat mij warm maakte. Het leek alsof ik alles plots kon begrijpen én uitleggen. 12

13 Een brief van Teofil Hoi! Amai jongens, dat bezoek aan de bovenzaal heeft de nodige indruk op me gemaakt. Was het nu wind of vuur? Lucas noemt het Heilige Geest. Misschien heb jij er nog wel een beter beeld voor. Ga eens op zoek naar foto s, afbeeldingen of kunstwerken op internet of in je fotoalbum die jij kunt linken met de Geest zoals je die hebt leren kennen! Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Breng je het mee op onze volgende afspraak? Groetjes, Teofi l 13

14 Bijlage 1 Deze afbeelding moet verknipt worden in puzzelstukken 14

15 Verhaal over een wind Tja, een verhaal over een wind. Daar kun je van alles bij denken natuurlijk. Er zijn tenslotte winden en Winden, nietwaar? Er zijn zelfs winden die je zelf kan maken, maar daar gaat dit verhaal niet over. Dit verhaal gaat over de buitenwind. De wind die je hoort loeien om het dak in de herfst. De wind die in de zomer fluistert met het riet. De wind die met het water speelt en de golven maakt. En die in de zeilen blaast en boten vooruit waait. Die wind wordt oud, wist je dat? - Hij begint te slijten. Heel erg is dat eigenlijk niet. Heel gewoon zelfs. Want er is ook al weer jonge wind. Zo gaat het bij mensen; zo is het bij de wind ook. Er is zelfs niet één jonge wind: er zijn er wel vier! Want Pa Wind heeft vier zonen. Die blazen elk één kant op. Je hebt een Westenwind, die is de oudste. Hij kan al heel hard blazen. De één-na-oudste is de Zuidenwind, maar die is wat verlegen en blaast haast altijd voorzichtig. Dan komt de Noordenwind, die al goed z'n best doet. En de jongste is de Oostenwind. Hij is nog maar klein, voor een wind dan natuurlijk en hij wordt vaak geplaagd. Vooral door de Westenwind, die altijd ha, klein Windje zegt, hoe hard de Oostenwind ook probeert te blazen. Poeh, loeide de Wester pas weer, ik kan véél harder! En dat is waar. Maar het is ook heel gemeen, want hij is de oudste en de Oosterwind was nog zo klein. En bovendien, ging de Wester daarna met veel kabaal door, niemand wil een oostenwind. Oostenwind is koud en guur, mensen balen daarvan en de planten willen niet groeien! Nietes, heeft de kleine Ooster nog geroepen. Vraag het maar eens aan Pa, als je 't niet gelooft, gierde zijn broer. En dat deed kleine Ooster toen maar, Pa, is de Oostenwind guur en koud? Bijlage 2 Jawel, m'n jongen, doe dus maar goed je best! zei pa, maar hij keek niet naar het treurige gezicht van de kleine Ooster. Zo kwam het dat Ooster stiekem héél verdrietig werd. Niemand wil mij, dacht hij. En daarom deed hij ook helemaal zijn best niet meer. En dat merkten wij allemaal, want het wilde toen maar geen winter worden. Het bleef zacht en nat. Niet koud of guur. Eerst leek ons dat best lekker, maar: waar bleef de lekkere wollige sneeuw? En waarom konden we helemaal niet schaatsen? Wij kregen daar eigenlijk onderhand wel zin in. Maar dat wist onze kleine Ooster niet. Toen gebeurde er iets raars. We fietsten over straat naar de stoplichten toe en we hadden de wind tegen. Dat was nog niet zo raar. Maar toen fietsten we weer terug en toen hadden we de wind wéér tegen. En dat was wél raar! Daarom wilden we dat uitzoeken. En zo hebben we hem toen gevonden: een treurige kleine Oostenwind. Hij zat in de bocht. Achter een groen gashokje. Gewoon een beetje verdrietig te zijn. Van hem hoorden we het hele verhaal bij vlaagjes. Toen hebben wij hem natuurlijk verteld dat wij mensen zo graag wilden sleeën en ook schaatsen in de winter. En dat juist de Oostenwind daarvoor kan zorgen! En dat Oostenwind 's zomers lange, warme, droge dagen betekent. 15

16 Van die heerlijke vakantie- en kampeerdagen. Dat wij mensen daar ook al zo dól op zijn. En dat dan bovendien alle bloemen en planten het langst en het mooist blijven bloeien. Allemaal dankzij de Oostenwind! Nou, toen had je hem moeten meemaken, die kleine Ooster! Hij blies ons finaal van de sokken van plezier. En terwijl wij helemaal tureluurs werden van zijn gejoel riep hij nog dat hij net zo groot en sterk zou worden als grote broer Wester - wacht maar! Ik weet niet of hij al zó groot en sterk is. Maar we hebben al wel een paar prachtige sneeuwwinters gehad. En ijspret nu en dan! Het zou mij ook niet verbazen als er weer een héle móóie zomer aan komt Met zo'n enthousiaste Oostenwind moet dat lukken! Zwaai dus maar eens naar hem als je lekker op 't strand ligt omdat hij weer heerlijk rondblaast. Vraag dan wel gelijk even waar hij m'n sjaal en paraplu heeft gelaten, die ik al kwijt ben vanaf die keer dat hij ons door elkaar woei van blijdschap. Daar bij dat gashokje. Of nee, laat ook maar, eigenlijk. Want wat moet ik tijdens zo'n mooie zomer ook met een sjaal of een paraplu? Doe 'm maar gewoon de groeten! gevonden op 'verhaaltjes.net' 16

17 Bijlage 3 voor iemand door het vuur gaan in vuur en vlam staan waar rook is, is vuur als water en vuur iemand het vuur aan de schenen leggen olie op het vuur gieten kastanjes uit het vuur halen 17

18 Bijlage 4 18

19 Bijlage 5a Een geloofsgenoot achtergrondinformatie voor de begeleider Peter en meter Hier wordt een wezenlijk gegeven van de eerste kerk terug opgenomen in zijn volle kracht. Wie Christen wilde worden het ging over volwassenen! kreeg een peter of meter. Geruime tijd wilden die mensen verantwoordelijk zijn voor de initiatie in de christelijke visie en de christelijke levenswijze van hun beschermeling. Na die tijd van intensieve vorming gingen peter of meter zich melden bij de bisschop met hun kandidaat. Na overleg en gesprek was die man of vrouw klaar om gedoopt te worden in de Paaswake. Wij kennen een peter en een meter bij het doopsel van kinderen. Er zijn daar fantastische mensen bij maar in alle eerlijkheid moeten we toegeven dat de betekenis van peter en meter daar dikwijls uitgehold is. Ook het vormsel vraagt een peter of meter. Om niet in de val te trappen van een te gemakkelijke peter en meter noemen we deze mens een geloofsgenoot. Een geloofsgenoot Een geloofsgenoot is iemand waarin je veel vertrouwen stelt. Een genoot is iemand die dicht bij je staat, die je door en door kent. Een genoot is een gezel, een kameraad, een vriend. Je hebt er een band mee in je leven en je kunt daar verder mee doorgaan na het vormsel. De relatie die je hebt met elkaar, zorgt er immers voor dat je met elkaar durft praten over geloof en leven. Het gaat dus over veel meer dan over een tochtgenoot. Voor de vormeling is een geloofsgenoot iemand waarbij hij of zij terecht kan. Hij of zij is diegene die oprecht en eerlijk een gesprek aangaat met de geloofsvragen van de vormeling. Een geloofsgenoot is een steun en houvast in moeilijke momenten. Bewogen door zijn christelijke geloven is hij of zij aanwezig bij de levensvragen van de vormeling, bij geloof en bij twijfels. 19

20 Bijlage 5b Sjabloon BRIEF GELOOFSGENOOT Briefhoofd Adressering Bovenaan de brief staat het briefhoofd. Bij zakelijk briefpapier is dat voorgedrukt. Zo niet, schrijf dan van en daarachter - je eigen naam - iets over wie je bent (vb. je totem, ) - je volledige adres. Na een regel wit volgt de adressering. Schrijf aan en daarachter - de naam van degene aan wie je de brief stuurt - van waar je hem of haar kent (buurman, mama, leerkracht, peter, ) - zijn/ haar volledige adres. Onderwerp Sla weer een regel over en schrijf heel kort het onderwerp op. Bijvoorbeeld: Betreft: geloofsgenoot, Betreft: mijn vormsel Aanhef Eerste alinea Tweede alinea Slot Geachte mevrouw of Geachte meneer voldoet in de meeste gevallen prima als aanhef. Als je de geadresseerde goed kent, kan je ook Beste (voornaam) schrijven. Of misschien Liefste voor mama, papa, grootouder, meter of peter. Of je mag zelf nog andere dingen verzinnen. De eerste alinea schetst de situatie of de aanleiding waarnaar je de brief schrijft. Probeer in deze alinea te antwoorden op een of enkele van de vragen: Waarom schrijf je een brief? / Waarom wil je gevormd worden? / Wat betekent het vormsel voor jou? De tweede alinea is de kern van de brief met meer uitleg. Schrijf wat er aan de hand is of wat je wilt bereiken. Gebruik geen spreektaal of -taal maar blijf wel dicht bij jezelf. Misschien helpen deze vragen je op weg: Wat is een geloofsgenoot? / Wat verwacht je van je geloofsgenoot (nu & later)? / Wat moet hij/zij doen? / Waarom vraag je het precies aan deze persoon om jouw geloofsgenoot te worden? / Hoe zou jij je voelen als er een positief antwoord kwam? Schrijf hier in je eigen woorden dat je een (liefst positief) antwoord verwacht, en hoe je geloofsgenoot best antwoordt (per telefoon, , brief, ). Handtekening Je kan kiezen uit van alles: Met vriendelijke groet, Hoogachtend, veel liefs, tot gauw, kusjes, groetjes, Vervolgens schrijf je je handtekening met daaronder je voor- en achternaam. 20

21 Bijlage 6 (HEILIGE) GEEST in verschillende talen 21

22 22 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Bijlage 7

23 Bijlage7 xjk cjeefo v: afoe wboebbh pwfs poaf wpsnfmjohfo vx ifjmjhf hfftu, ef uspptufs fo ifmqfs. hffg ivo ef hfftu wbm xjktifje fo joajdiu, ef hfftu wbm sbbe fo tufsluf ef hfftu wbm lfoojt fo wsuppnifje fo wfswvm ifo nfu ffscjfe wqqs vx ifjmjhf obbn. eju wsbfo xjk v epps kfavt, vx hfabmgef fo poaf iffs. 23

24 Bijlage 8 Het was Pinksteren. Uit de wijde omtrek waren mensen naar Jeruzalem gekomen om het oogstfeest te vieren. Ook uit het buitenland. De leerlingen van Jezus zaten bij elkaar. Ze waren niet echt in feeststemming. De gebeurtenissen van de laatste weken hielden hen te veel bezig. Eerst de dood van Jezus. Het verdriet en de teleurstelling. Toen hun ontmoeting met hem na zijn dood. Ongelooflijk! En daarna het afscheid op de berg. Ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn, had Jezus gezegd. Maar geloof me, dat gevoel gaat voorbij. Voor je het weet staan jullie weer vol vuur te vertellen over wat wij samen hebben meegemaakt. Dat was het laatste dat hij gezegd had. Ze hadden hem niet geloofd. Ze geloofden hem nog steeds niet. Het verdriet en de teleurstelling waren te groot. Ik hou het niet uit tussen deze vier muren, riep Petrus plots. En vreemd, het leek alsof er donderslagen weerklonken, terwijl er geen wolkje aan de lucht was en er kwam een geluid van een geweldige windvlaag. De wind blies door alle hoeken van het huis. Het stof waaide op en de leerlingen kwamen overeind Ze voelden zich warm worden Het leek alsof het vuur zich over hen verdeelde. Ik ga naar buiten, zei Petrus. Wacht op ons, riepen de anderen, wij gaan mee.. Op het plein was het druk. Ze liepen tussen de mensen en raakten al vlug aan de praat. Prettige feesten werd hen gewenst.. Maar Petrus kon niet zwijgen: We zijn eigenlijk niet zo in feeststemming. We hebben kort geleden afscheid genomen van een goede vriend van ons. We missen hem heel erg. Hij was een heel bijzonder iemand En voor ze er erg in hadden waren ze over Jezus aan het vertellen en terwijl ze vertelden, leek het of Hij er helemaal was. Ze vertelden zo vol vuur De mensen bleven gewoon staan luisteren. Met handen en voeten en een stralend gezicht, zo vertelden de leerlingen. Ze konden niet anders en iedereen begreep dat ze het hadden over iemand heel bijzonder. Romeinen, Grieken, Egyptenaren, kortom het leek wel alsof uit alle volkeren der aarde er mensen toehoorden en alsof die vurige verhalen alle talen overbrugden. Iedereen stond versteld, al waren er wel die zeiden: Die kerels hebben vast te diep in de wijnbeker gekeken Maar Petrus reageerde: Heel zeker niet, we zitten niet vol drank, maar we zijn vervuld van Jezus. En je weet, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. We willen aan iedereen over hem vertellen, het verhaal van zijn leven en dood, van zijn opstanding en hemelvaart. Let op, vanaf vandaag gaat zijn verhaal de wereld rond. Petrus zag dat steeds meer mensen kwamen om te luisteren. Dat gaf hem moed en hij klom op een sinaasappelkistje: Jullie weten toch waar onze profeten van droomden? Zij droomden van een wereld waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin grote mensen geen oorlog meer voeren, waarin de rijken hun rijkdom met armen delen, gezonde mensen zich over zieken ontfermen, sterke mensen zich om zwakken bekommeren en waarin oude mensen niet bang hoeven te zijn van de dood. En ik zal jullie eens wat zeggen. Ik geloof dat die droom werkelijkheid wordt, wanneer wij in de geest van Jezus leven. Dan komt het koninkrijk van God. Zeker weten. Amen De mensen waren erg onder de indruk. Heel wat van hen wilden meer over Jezus horen en wilden er graag bij horen Petrus voelde zich vreemd warm worden van binnen. Hij dacht aan de mist op de berg. Aan het verdriet, dat als een koude mist om hen heen hing. Een mist die zó dik was, dat je de nieuwe wereld waarvan ze gedroomd hadden, niet meer kon zien. Wat zei Jezus toen ook al weer? Voor je het weet, staan jullie weer vol vuur te vertellen over alles wat we samen hebben meegemaakt. Toen geloofde hij het niet. Maar hij had beter moeten weten. Jezus is iemand die zich aan zijn woord houdt. Altijd en overal. 24

25 Bijlage 9 Je hebt de Geest van Jezus ontvangen toen je gedoopt werd. En nog méér en dieper ga je Hem ontvangen bij je vormsel. Maar hoe kun je weten dat je Hem gekregen hebt? Kun je Hem zien? Zien niet, nee? Want de heilige Geest is God en God kun je niet zien. Jawel. En die blaadjes heten: waarheid, geloof, troost en tederheid, verzoening, bemoediging en bovenal: vreugde. Sinds de Geest in je kwam in je doopsel en nog meer binnenkort bij je vormsel, groeien die blaadjes. Ze kunnen niet meer stil zitten, ze hebben de lentekriebel. De wind kun je niet zien. Maar je kunt wel zien wat hij doet: hij doet de blaadjes van de bomen trillen. Zijn er dan misschien ook blaadjes aan je ziel die bewegen door de wind van de heilige Geest? Godfried kardinaal Danneels in: ik vergeet je nooit. geschenkboekje voor vormelingen. iny driessen, uitg. halewijn 25

26 Bijlage 10 26

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een

Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een Handelingen 2:1-16 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Orde voor de dienst op zondag Pinksteren 2016

Orde voor de dienst op zondag Pinksteren 2016 1 Lied vòòr de dienst: (mel. Gez. 291 NH-bundel) Adem van boven, gul en goed, vervul ons hart, ons vlees en bloed, o bron die onze vreugde voedt, kom Geest van God! Louter ons leven, heilig vuur, wijs

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Thema: God maakt vol

Thema: God maakt vol Thema: God maakt vol Eerste Pinksterdag 2017 Voorganger: ds. A.J. Sonneveld Voorzang: Er komen stromen van zegen (OTH 113) (Joh. de Heer & Zn. Muziek: J. McGranahan) Er komen stromen van zegen, dat heeft

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!'

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!' Jezus' Droom: 'Bouwen aan een betere wereld!' Ook mijn droom? Vormselwake 2014 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem Gebedswake H. Vormsel 2014-1 - Federatie Heule-Bissegem Welkom en begroeting Inleiding

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

Welkom Openingsgebed

Welkom Openingsgebed Viering Theresia geloofsgemeenschap zondag 1 juni 2014 Welkom Openingsgebed God van leven, wij bidden U: open onze oren om Uw stem te verstaan. Dat wij ons geroepen weten tot dienstbaarheid niet omwille

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Tussen hemelvaart & Pinksteren. Wachten op het beloofde

Tussen hemelvaart & Pinksteren. Wachten op het beloofde Tussen hemelvaart & Pinksteren Wachten op het beloofde 16 april 2017 Pasen, opstanding 1 Ko 15:17 Rm 1:4 1 Ko 15:21 Rm 4:25 Rm 6:9 Ef 2:6 Jh 20:22 geeft inhoud aan geloof Jezus = Zoon van God er is opstanding

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Ziekenzegening. Inleiding. Kruisteken We staan hier samen rond het ziekbed van

Ziekenzegening. Inleiding. Kruisteken We staan hier samen rond het ziekbed van Ziekenzegening. 1. Wat wil ik tot uitdrukking brengen in dit ritueel? Zoeken naar een houvast in momenten van verdriet en ontreddering. Zoeken naar sterkte voor de zieke om zijn weg te kunnen gaan. Zoeken

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De Heilige Geest. Je ziet het: boze geesten bestaan wel! Wie zouden er met die boze geesten bedoeld worden?

De Heilige Geest. Je ziet het: boze geesten bestaan wel! Wie zouden er met die boze geesten bedoeld worden? Pinksteren Groep 5 t/m 8 De Heilige Geest Het wordt al donker. In het oerwoud loopt een jongen. Darius heet hij. In zijn ogen schittert angst. Vlug loopt hij door. Plotseling verstijft hij van schrik.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 3 Op weg met Jezus Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 3 blz. 1 Hieronder zie je een lammetje dat op zoek

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

Genesis 11:1-9 1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar

Genesis 11:1-9 1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar Genesis 11:1-9 1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan,

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Getuigend christen zijn (1)

Getuigend christen zijn (1) Getuigend christen zijn (1) blok E - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, meningen peilen 19.30 God wil ervaringen van mensen gebruiken 19.40 Jouw ervaringen

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5, juni 2014 Pinksteren Wehl. Thema: Leven van verwondering. Gemeente,

Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5, juni 2014 Pinksteren Wehl. Thema: Leven van verwondering. Gemeente, Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5,22-26 8 juni 2014 Pinksteren Wehl Thema: Leven van verwondering Gemeente, Soms is zij er ineens. Je ziet haar niet, je hoort haar niet. Maar je voelt haar. Ik bedoel:

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST 26 april 2015 liturgische kleur wit 4 e Zondag van Pasen Thema: Inspraak van boven voorganger : ds. Gerrit Olsman lector : Bea Engelsman cantor-organist : Tjalling Roosjen

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, Samen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Vol van de Heilige Geest

Vol van de Heilige Geest Liturgie voor de eredienst op Eerste Pinksterdag - zondag 27 mei 2012 - in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Vol van de Heilige Geest Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W.

Nadere informatie

De Geest maakt één. 1e PINKSTERDAG. ORDE van dienst. zondag 17 mei 2016 om 9.00 uur

De Geest maakt één. 1e PINKSTERDAG. ORDE van dienst. zondag 17 mei 2016 om 9.00 uur ORDE van dienst 1e PINKSTERDAG zondag 17 mei 2016 om 9.00 uur De Geest maakt één Voorganger: ds. P. Wijnberger Organist: Dirk Brandhorst Koster: Familie A. Neeleman Inleidend orgelspel Welkom en afkondigingen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Bram Steennis Pastoraal Ouderling, sectie 9

Mededelingen door de ouderling van dienst. Bram Steennis Pastoraal Ouderling, sectie 9 Mededelingen door de ouderling van dienst Bram Steennis Pastoraal Ouderling, sectie 9 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm

Nadere informatie

Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer

Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer Overdenking zondag 27 maart 2016, 1 e Paasdag, in de Terskflierkerk Lezing Lucas 24:13-33 Door Ds. A.J.Wouda Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer Hebben jullie de Passion gezien, donderdag? Is

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 7 Delen maakt blij Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 7 blz. 1 Als je niet wilt delen krijg je ruzie.

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014

Samenkomst 2e Pinksterdag 2014 Leven van de wind Samenkomst 2 e Pinksterdag 2014 Wijk West en Oostendorp Grote of Sint Nicolaaskerk Voorganger: dhr. J.D. Scherphof Organist: dhr. H. Witter We lezen uit de Bijbel Johannes 3: 5-8 3 Jezus

Nadere informatie