De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:"

Transcriptie

1 Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 481-TEST Versie/Version/Fassung 1/2 Uitgiftedatum / Date d'émission / Issue date / Ausgabedatum: Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / Gültigkeitsdatum: Nicole Meurée-Vanlaethem Voorzitster van het Accreditatiebureau La Présidente du Bureau d'accréditation Chair of the Accreditation Board Vorsitzende des Akkreditierungsbüro De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: EUROFINS FOOD TESTING BELGIUM NV Industrieterrein Waggelwater Lieven Bauwensstraat, BRUGGE Aciviteitencentra/ Sites d'activités/ Sites of activities/ Standorte mit aktivitäten: (1) Industrieterrein Waggelwater, Lieven Bauwensstraat 4-6, 8200 Brugge (2) Oude Bruglaan 53, 9160 Lokeren

2 Afkortingen AFNOR AOAC CMA DPD DIN EN FIMS GC GC-FID ICP-ES ISO KB MB KjN MS OM-AOAC PCR SM WAC Association Francaise de Normalisation Association of Official Analytical Chemists Compendium voor monsterneming en analyse n,n-diethyl-p-phenylene diamine Deutsches Institut für Normerung Europese norm Field ionization mass spectrometry Gaschromatografie Gaschromatografie met vlamionisatiedetector Emission spectroscopy International Organization for Standardization Koninklijk Besluit Ministerieel Besluit Kjeldahl stikstof Massaspectrometrie Official Methods of Analysis of AOAC International Polymerase chain reaction Standard Methods for the Examination of and Wastewater Compendium voor analyse van water English version of the scope : see p 11 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-2/18

3 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek MICROBIOLOGISCHE ANALYSE OP VOEDINGSMIDDELEN, DIERENVOEDERS, OMGEVINGSSTALEN, DIERLIJK AFVAL, VERWERKTE MEST lincomycine tylosine Agardiffusietest - met uitzondering van dranken en dierenvoeders, Rodacplaatjes Swabs,, Karkassen,,, Rodacplaatjes, Karkassen, dierenvoeders, Karkassen,, Rodacplaatjes, Swabs, Rodacplaatjes, Swabs oxytetracycline Telling van het totaal aëroob mesofiel kiemgetal Telling van Enterobacteriaceae Telling van totale coliformen Telling van Escherichia coli Telling van totaal aëroob mesofiel kiemgetal Telling van totaal aëroob mesofiel kiemgetal Telling van psychrofiele microorganismen (6,5 C) Telling van Enterobacteriaceae bij 30 C Telling van Enterobacteriaceae bij 30 C Telling van Faecale coliformen Telling van Totale coliformen TEMPO TVC AFNOR BIO-12/15-09/05 TEMPO EB AFNOR BIO 12/21-12/06 TEMPO TC AFNOR BIO -12/17-12/05 TEMPO EC AFNOR BIO 12/13-02/05 ISO 4833 Spiraalentmethode gebaseerd op ISO 4833 ISO ISO AFNOR 3M-01/6-09/97 (Petrifilm) ISO 4832 (incubatie bij 42 C) ISO 4832 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-3/18

4 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek, Rodacplaatjes, Swabs, Karkassen Telling van E. coli Rapid E. coli 2 AFNOR BRD 07/1-07/93,, Dierlijk afval, Swabs,, Omgevingsstalen, Swabs, Karkassen,, Omgevingsstalen Detectie van Salmonella spp ISO Corr 1:2004 ; Real Time PCR (iq-checktm Salmonella kit) AFNOR BRD-07/6-07/4 Confirmatie volgens ISO 6579 VIDAS SLM AFNOR BIO 12/22-05/07 Verwerkte mest Detectie van Salmonella BAM/deel7/05, Rodacplaatjes, Swabs, Karkassen en dierenvoeders, Rodacplaatjes, Swabs,,, Rodacplaatjes, Swabs,, Swabs, Karkassen,, Telling van Coagulase-positieve staphylococcen (Staphylococcus aureus en andere soorten) Telling van mesofiele melkzuurbacteriën Telling van sulfiet reducerende anaëroben ISO Amd 1 (2003) ISO ISO Telling van Clostridium perfringens ISO 7937 Telling van schimmels en gisten Detectie en telling van Listeria monocytogenes ISO 7954 Telling van Pseudomonas spp. ISO Detectie van Vibrio cholerae en Vibrio parahaemolyticus Rapid L mono AFNOR N BRD 07/4-09/98 AFNOR N BRD 07/5-09/01 ISO Telling van Bacillus cereus ISO 7932 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-4/18

5 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek Schelpdierwater, Levende tweekleppige weekdieren Vlees, Vleesbereidingen, Omgevingsstalen Telling van β-glucuronidasepositieve E. Coli Detectie van E. Coli O157:H7 ISO (Methode Donovan) VIDAS ECPT (VIDAS UP E. coli O157:H7) Biomérieux Ref AFNOR BIO 12/25-05/09 Vlees, Vleesbereidingen, Omgevingsstalen Detectie van Campylobacter VIDAS CAM Biomérieux Ref AFNOR BIO 12/29-05/10 Nier Opsporen van residuen van stoffen met een kiemgroeiremmende werking niertest MB 19/06/1995 (wijziging MB 18/12/1973) Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-5/18

6 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek CHEMISCHE ANALYSEN OP VOEDINGSMIDDELEN EN DIERENVOEDERS het gehalte aan vocht en droge stof Gravimetrie OM-AOAC, 17th ed. (2000), het gehalte aan as Gravimetrie OM-AOAC, 17th ed. (2000), het gehalte aan totaal vet en vrij vet het gehalte aan zout het gehalte aan reducerende en totale suikers Extractie, gravimetrie OM-AOAC, 17th ed. (2000), Titrimetrie Warenwetgeving analysemethoden, Die Keure 2, KB 27/07/1974, methode B afgeleide methode Titrimetrie Warenwetgeving analysemethoden, Die Keure 2, KB 13/10/1969 afgeleide methode KjN en eiwit Destructie, destillatie, titratie OM-AOAC, 17th ed. (2000), Vlees Vleesproducten glutaminezuur Bepaling van de wateractiviteit: Aw-waarde het gehalte aan ruwe vezel en ruwe celstof Enzymatische methode Colorimetric method for the determination of L-glutamic acid in foodstuffs and other materials (Boëhringer Mannheim) Testo Aw-wert-messung : protocol van Testo FOSS Fibercap 2021/ Application note ASN 3801 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-6/18

7 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek Appelsap Aquacultuur-producten Gebakken en gefrituurde producten Aquacultuur-producten Dierlijk weefsel: Varkensvlees, varkensvet en kippenvlees patuline Screening en bevestiging van chloramphenicol-residuen acrylamide Kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van nitrofuranen Destructie arseen (As), cadmium (Cd), koper (Cu), chroom (Cr), ijzer (Fe), mangaan (Mn), nikkel (Ni), fosfor (P), lood (Pb)en zink (Zn) Hg sulfadiazine fenbendazole flubendazole tilmicosine florfenicol Screening van tetracycline residuen (Detectielimiet: 10 ppb) Melamine ; ELISA-LC/MS 2 LC/MS-MS Zure Hydrolyse met derivatisatie gevolgd door LC MS/MS; Eigen methode Microgolfdestructie ICP-ES FIMS Tetrasensor Animal Tissue test kit gebaseerd op FDAmethode (LCMS²) Voedingsvezels Sigma - Total dietary fiber assay kit Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-7/18

8 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek Aquacultuurproducten Vis en aquacultuurproducten Kleurstoffen: kristalviolet, leukokristalviolet, malachietgroen, leukomalachietgroen Totale Vluchtige Base - N (TVB- N) LC-MS/MS ; eigen methode Afgeleid van referentie-methode EG Nr. 2074/2005 Stoomdestillatie / Titratie vetzuurprofiel van oliën en vetten GCFID na saponificatie en verestering FYSICOCHEMISCHE ANALYSEN OP WATER Drinkwater, peilputwater, oppervlaktewater, regenwater, afvalwater, zwembadwater Bepaling van de zuurtegraad (ph) WAC/III/A/005 FYSICOCHEMISCHE ANALYSEN OP COMPOST Compost Bepaling van de zuurtegraad (ph) CMA/2/IV/13 MICROBIOLOGISCHE ANALYSEN OP WATER Telling van aërobe en facultatief aërobe micro-organismen bij 22 C ISO 6222 Telling van aërobe en facultatief aërobe micro-organismen bij 36 C ISO 6222 Detectie en telling van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep ISO corr Detectie en telling van Intestinale enterococcen ISO Detectie van Salmonella spp ISO/DIS Telling van coagulase positieve staphylococcen ISO Amd1:2003 Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa ISO = EN Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-8/18

9 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek Detectie en telling van Legionella spp. en Legionella pneumophila NEN 6265 MONSTERNAME & TRANSPORT voedingsmiddelen / dierenvoeders / drinkwater en zwembadwater Gekoeld transport Karkassen van runderen en varkens Bacteriologische bemonstering van karkassen van runderen en varkens KB 04/07/1996 vervangen door KB 28/08/2002 Werkoppervlakken en apparatuur / omgevingscontroles Vloer Bacteriologische bemonstering voor de kontrole van de reiniging en onstmetting in slachthuizen/uitsnijderijen, andere voedingsbedrijven en grootkeukens Bacteriologische bemonstering voor de kontrole van de vloerhygiëne KB 04/07/1996 Omgevingslucht Bacteriologische bemonstering Externe monstername van voedingsmiddelen Drinkwater Monstername en transport Zwembadwater Monstername en transport Monstername en transport van waterstalen in het kader van Legionella onderzoek. Drinkwater, peilputwater, regenwater, oppervlaktewater, afvalwater, zwembadwater Bepaling van zuurtegraad (ph) Potentiometrie Afgeleid van ISO Drinkwater, peilputwater, regenwater, oppervlaktewater, afvalwater, zwembadwater Bepaling van temperatuur Afgeleid van DIN Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-9/18

10 Matrix Gemeten eigenschappen Methode / techniek Drinkwater, peilputwater, regenwater, oppervlaktewater, afvalwater, zwembadwater Drinkwater, zwembadwater SPECIFIEKE ANALYSEN Bepaling van geleidbaarheid Bepaling van het gehalte aan vrij, gebonden en totaal chloor Conductometrie Afgeleid van DIN SM 4500-Cl DPD Colorimetric Method Runderen Extractie van DNA DNeasy Blood & tissue kit, Qiagen Nucleair DNA afkomstig van runderen Vlees Amplificatie van targetsekwenties Capillaire gelelectroforese Opsporen van Trichinella Applied Biosystems : StockMarks Horse and Cattle Paternity PCR Typing Kits Heyen, D W et al (1997) Animal Genetics. 28(1):21-27 Verordening EG nr. 2075/2005, bijlage I, hoofdstuk I - Verzameldigestiemethode met magneetroerder ( ) Verordening EG nr. 2075/2005, bijlage I, hoofdstuk I en II - Magneetroermethode voor verzameldigestie/"isolatie op filter" en detectie van larven door latexagglutinatietest (Trichin-L antigen test kit BioRad) ( ) Deze test kan ook uitgevoerd worden op volgende satellietlokatie van Chemiphar nv: Containerlaboratorium op terrein van Slachthuis Lokeren - Oude Bruglaan 53, 9160 Lokeren Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-10/18

11 Matrix Measured properties Method / technique MICROBIOLOGICAL ANALYSES OF FOOD, FEED, AMINAL WASTE, PROCESSED MANURE Feed Food, except drinks and feed, rodacs, swabs, carcasses, rodacs, carcasses Food, Feed, carcasses lincomycine tylosine oxytetracycline Enumeration of total viable aerobic mesophilic flora Enumeration of Enterobacteriaceae Enumeration of Total coliforms Enumeration of Escherichia coli Enumeration of total aerobic mesophilic flora Enumeration of total aerobic mesophilic flora Enumeration of psychrophilic micro-organisms (6,5 C) Enumeration of Enterobacteriaceae at 30 C Enumeration of Enterobacteriaceae at 30 C Agar diffusion TEMPO TVC AFNOR BIO-12/15-09/05 TEMPO EB AFNOR BIO 12/21-12/06 TEMPO TC AFNOR BIO -12/17-12/05 TEMPO EC AFNOR BIO 12/13-02/05 ISO 4833 Spiral enting method based on ISO 4833 ISO ISO AFNOR 3M-01/6-09/97 (Petrifilm), rodacs, swabs Enumeration of thermotolerant coliforms ISO 4832 (incubation at 42 C), rodacs, swabs Enumeration of total coliforms ISO 4832 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-11/18

12 Matrix Measured properties Method / technique, rodacs, swabs, carcasses Enumeration of E. coli Rapid E. coli 2 AFNOR BRD 07/1-07/93, animal waste, swabs ISO Corr 1:2004, hygiene control samples, swabs, carcasses, hygiene control samples Detection of Salmonella spp Real Time PCR (iq-checktm Salmonella kit) AFNOR BRD-07/6-07/4 Confirmatie volgens ISO 6579 VIDAS SLM AFNOR BIO 12/22-05/07 Processed manure Detection of Salmonella BAM/part7/05, rodacs, swabs, carcasses, rodacs, swabs Enumeration of Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Enumeration of mesophilic lactic acid bacteria Enumeration of sulphite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions Enumeration of Clostridium perfringens ISO Amd 1 (2003) ISO ISO ISO 7937, rodacs, swabs Enumeration of moulds and yeast ISO 7954 Feed, food, swabs, carcasses Detection and enumeration of Listeria monocytogenes Rapid L mono AFNOR N BRD 07/4-09/98 AFNOR N BRD 07/5-09/01 Enumeration of Pseudomonas spp. ISO Food Detection of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus ISO Enumeration of Bacillus cereus ISO 7932 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-12/18

13 Matrix Measured properties Method / technique Shellfish water, Viable bivalves/molluscs Meat, meat products, hygiene control samples Enumeration of β-glucuronidasepositive E. Coli Detection of E. Coli O157:H7 ISO (Method Donovan) VIDAS ECPT (VIDAS UP E. coli O157:H7) Biomérieux Ref AFNOR BIO 12/25-05/09 Meat, meat products, hygiene control samples Kidney Detection of Campylobacter Detection of antimicrobial residues kidney test VIDAS CAM Biomérieux Ref AFNOR BIO 12/29-05/10 MB 19/06/1995 (correction MB 18/12/1973) Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-13/18

14 Matrix Measured properties Method / technique CHEMICAL ANALYSES OF FOOD AND FEED moister and dry matter Gravimetry OM-AOAC, 17th ed. (2000), ash Gravimetry OM-AOAC, 17th ed. (2000), Meat, meat products total fat and free fat salt reducing and total sugars KjN and protein glutamic acid Determination of water-activity: Aw-value Extraction, gravimetriy OM-AOAC, 17th ed. (2000), Titrimetry Warenwetgeving analysemethoden, Die Keure 2, KB 27/07/1974, method B derived method Titrimetry Warenwetgeving analysemethoden, Die Keure 2, KB 13/10/1969 derived method Destruction, destillation, titration OM-AOAC, 17th ed. (2000), Enzymatic method: Colorimetric method for the determination of L-glutamic acid in foodstuffs and other materials (Boëhringer Mannheim) Testo Aw-wert-messung : protocol of Testo crude fibres FOSS Fibercap 2021/ Application note ASN 3801 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-14/18

15 Matrix Measured properties Method / technique Apple juice Aquaculture products Baked and fried products Aquaculture products patuline Screening and confirmation of chloramphenicol residues acrylamide Qualitative and quantitative determination of nitrofurans ; ELISA-LC/MS 2 LC/MS-MS Acid Hydrolysis with derivatisation followed by LC MS/MS; Feed Feed Feed Feed Feed Destruction Microwave destruction arsenic (As), cadmium (Cd), cupper (Cu), chromium (Cr), iron (Fe), ICP-ES manganese (Mn), nickel (Ni), phosphorus (P), lead (Pb)en zinc (Zn) Hg sulfadiazine fenbendazole flubendazole tilmicosin florphenicol FIMS Animal tissue: pork meat, pork fat and chicken meat Screening of tetracycline residues (Detection limit: 10 ppb) Tetrasensor Animal Tissue test kit Melamine based on FDA-method (LCMS²) Food Dietary fibres Sigma - Total dietary fiber assay kit Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-15/18

16 Matrix Measured properties Method / technique Aquaculture products Fish and Aquaculture products Food Illegal dyes: crystal violet, leuco crystal violet, malachite green, leuco malachite green Total Volitale Base - Nitrogen (TVB-N) Fatty acid profile of oils and fats LC-MS/MS ; own method Based on reference method (EC) No 2074/2005 Steamdestillation / Titration GCFID after saponification and esterification PHYSICOCHEMICAL ANALYSES OF WATER Drinking water, groundwater in boreholes, surface water, rain water, waste water, swimming pool water Determination of ph WAC/III/A/005 PHYSICOCHEMICAL ANALYSES OF COMPOST Compost Determination of ph CMA/2/IV/13 MICROBIOLOGICAL ANALYSES OF WATER Enumeration of aerobic and facultative aerobic microorganisms at 22 C Enumeration of aerobic and facultative aerobic microorganisms at 36 C Detection and enumeration of Escherichia coli and bacteria of the coli group Detection and enumeration of Intestinal enterococci ISO 6222 ISO 6222 ISO corr ISO Detection of Salmonella spp ISO/DIS Enumeration of coagulase positive ISO Amd1:2003 staphylococci Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa Detection and enumeration of Legionella spp. And Legionella pneumophila ISO = EN NEN 6265 Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-16/18

17 Matrix Measured properties Method / technique SAMPLING AND TRANSPORT, drinking water, swimming pool water Carcasses from bovines and porcine Cooled transport Bacteriological sampling of carcasses from bovines and porcine KB 04/07/1996 substituted by KB 28/08/2002 Working surface and apparatus, hygiene control samples Bacteriological sampling for the control of the cleaning and the disinfection in slaughterhouses/ cutting premises/ other food companies and caterings KB 04/07/1996 Floor Bacteriological sampling for the control of floor hygiene Air Bacteriological sampling Food Sampling of food Drinking water Sampling and transport Swimming pool water Sampling and transport Sampling and transport of water samples for the analysis of Legionella Drinking water, groundwater in boreholes, rain water, surface water, waste water, swimming pool water Drinking water, groundwater in boreholes, rain water, surface water, waste water, swimming pool water Drinking water, groundwater in boreholes, rain water, surface water, Drinking waste water, water, swimming swimming pool water Determination of ph Potentiometry Derived from ISO Determination of the temperature Derived from DIN Determination of the conductivity Determination of free, bounded and total chlorine Conductometry Derived from DIN SM 4500-Cl DPD Colorimetric Method Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-17/18

18 Matrix Measured properties Method / technique SPECIFIC ANALYSES Cattle Extraction of DNA DNeasy Blood & tissue kit, Qiagen Nuclear DNA from cattle Amplification of target sequences Applied Biosystems : StockMarks Horse and Cattle Paternity PCR Typing Kits Capillary gel-electrophoresis Heyen, D W et al (1997) Animal Genetics. 28(1):21-27 Commission Regulation EC nr. 2075/2005, annex I, chapter I Magnetic stirrer method for pooled sample digestion ( ) Meat Detection of Trichinella Commission Regulation EC nr. 2075/2005, annex I, chapter I and II Magnetic stirrer method for pooled sample digestion/"on filter isolation" and detection of larvae by latex agglutination assay (Trichin-L antigen test kit BioRad) ( ) This test can also be performed in the satellite location of Chemiphar NV: Laboratory in a container located on the ground of Slachthuis Lokeren - Oude Bruglaan 53, B-9160 Lokeren Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 481-TEST V. 1/2-18/18

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 481-TEST Versie/Version/Fassung 2/2 Uitgiftedatum

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 481-TEST Versie/Version/Fassung 3 Uitgiftedatum

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 481-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 179-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

2015-08-31 2019-06-14

2015-08-31 2019-06-14 Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 080-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 132-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 207-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 029-TEST Versie/Version/Fassung 21 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 21-03-2016 tot 01-02-2020 Vervangt bijlage d.d.: 16-02-2016

Deze bijlage is geldig van: 21-03-2016 tot 01-02-2020 Vervangt bijlage d.d.: 16-02-2016 van Eurofins K.B.B.L. B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Industrieweg 16 8131 V ijhe Boseind 10 5281 RM Boxtel Roggedijk 4 5704 R elmond Den Sliem 8

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012 Deze bijlage is geldig : 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 12-11-2012 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek conform NEN 6265 b Monstername ten

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 408-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 29-02-2016 tot 01-03-2018 Vergt bijlage d.d.: 22-06-2015 Leeuwarderstraatweg 129 8441 PK Heerenveen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010 Deze bijlage is geldig : 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vergt bijlage d.d.: 16-11-2010 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water Monstername ten behoeve microbiologische analyses LOGI003W conform ISO 19458 c Zwembadwater

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater en koelwater Het

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 151-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 27 04 2010 tot 01 06 2014 Vergt bijlage d.d.: 01 04 2009 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Mérieux NutriSciences Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011 Deze bijlage is geldig : 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 25-02-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 482-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 374-MED Versie/Version/Fassung 6 Uitgiftedatum /

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP TEXTIELKUNDE Technologiepark - Zwijnaarde, 907 9052 ZWIJNAARDE (GENT)

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP TEXTIELKUNDE Technologiepark - Zwijnaarde, 907 9052 ZWIJNAARDE (GENT) Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 055-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ROBA Laboratorium B.V. Florijn 4 5751 PC Deurne Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Microbiologie 1 Voedingsmiddelen* en 2 Voedingsmiddelen* en 3 Voedingsmiddelen*

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pieter Stuyvesantweg 1 8837 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken C Kaas D Oppervlakken E

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Versie/Version/Fassung 5 Uitgiftedatum / Date d'émission / Issue 2015-07-01 date / Ausgabedatum: Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / 2019-03-26 Gültigkeitsdatum: Bijlage bij accreditatie-certificaat

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 7-TEST NBN EN ISO/IEC 705:005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

522-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012. Nicole Meurée-Vanlaethem

522-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012. Nicole Meurée-Vanlaethem Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 522-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015 van NofaLab B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland Jan van Galenstraat 41 3115 JG Schiedam Nederland Monsterneming

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: ILVO

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: ILVO Versie/Version/Fassung 4/2 Uitgiftedatum / Date d'émission / 206-02-0 Issue date / Ausgabedatum: Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / 209-09-25 Gültigkeitsdatum: Bijlage bij accreditatie-certificaat

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 082-TEST Versie/Version/Fassung 7 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 10-12-2014 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 25-11-2014 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie Afkorting Hoofdlocatie Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 03-03-2015 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 19-02-2015 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 5 van 18/07/2008

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 5 van 18/07/2008 1 Telling van het totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle eetwaren ISO 4833 (1) Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Colony-count technique at 30 C 2003 Enkelvoudig uitplaten aanvaard

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 20 van januari 2016

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 20 van januari 2016 1 Telling van het totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle eetwaren ISO 4833-1 (1) Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Colonycount technique at 30 C by the pour plate technique

Nadere informatie

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30 Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08072014, 14:10:30 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren

Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren Normalisatie van methoden, wat gaat er nou echt veranderen de komende jaren Paul in t Veld, Wetenschappelijk medewerker NVWA Laura Mout, Consultant NEN Inhoud Introductie normalisatie Veranderingen in

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van FrieslandCampina Nederland B.V. Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken

Nadere informatie

Opgesteld door: Koen De Reu Gezien door: Sigrid Ooghe

Opgesteld door: Koen De Reu Gezien door: Sigrid Ooghe Pagina 1 van 8 Versie 13/03/2007 ACTIVITEITEN LABORATORIUM VOOR FYSISCHE EN CHEMISCHE ANALYSES EN ORGANISATIE RINGONDERZOEKEN FC/001 Melk en melkpoeder, weipoeder, karnemelkpoeder, Vetgehalte Röse-Gottlieb

Nadere informatie

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41 Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 10022015, 10:39:41 Specificatie Algemeen Productnaam Toverkaas prei Artikelnummer Doelgroep Voor iedereen

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van anionen

Methoden voor de bepaling van anionen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie november 2014 WAC/III/C Inhoud INHOUD 1 Drinkwater 3 2 Afvalwater 5 3 Grondwater 8 4 Oppervlaktewater 10 Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen februari 2009 Pagina 1 van 6 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Richtlijn voor de conservering

Nadere informatie

Methode BNL-K-1: Bepaling van kalium, oplosbaar in water, in aanwezigheid van organische stof.

Methode BNL-K-1: Bepaling van kalium, oplosbaar in water, in aanwezigheid van organische stof. I protocol analyse stikstofgehalte, fosfaatgehalte en droge stofgehalte in meststoffen, niet zijnde zuiveringsslib of compost, alsmede de hoeveelheden overige nutriënten. 1. stikstof (N) Voor overige anorganische

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 269-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Artikelnummer: OS10 EAN: Ossenworst Amsterdam

Artikelnummer: OS10 EAN: Ossenworst Amsterdam Luiten vleeswaren Artikelnummer: OS10 EAN: 8713911013091 Namen Commerciele naam Ingrediënten informatie Mager rundvlees 92%, voedingszuren E262 E325 E330, zout, doorstraalde specerijen, zuurteregelaar

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 16 van december 2013

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 16 van december 2013 1 Telling van h totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle ewaren ISO 4833-1 (1) Horizontal mhod for the enumeration of microorganisms -- Colony-count technique at 30 C by the pour plate technique 2013

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 1 van 23/10/2006

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 1 van 23/10/2006 1 Telling van het totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle eetwaren ISO 4833 (1) boter, gefermenteerde melk en verse kaas Horizontal for the enumeration of microorganisms -- Colony-count technique at

Nadere informatie

ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G

ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G 1/2000G Zwanenberg Direct te gebruiken als broodbeleg of snack. Dit product is niet bedoeld voor een specifieke doelgroep. EAN: 8710581131698 (CE) Basisgegevens

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 103-QMS NBN EN ISO/IE 17021:2011 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse

Harm Janssens. Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Harm Janssens Robotisering van manuele handelingen ten behoeve van DNA-analyse Argentina, Belgium, Brazil. Canada, France, India. Indonesia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia.Thailand, Tunisia,Turkey,

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 21 van juli 2016

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 21 van juli 2016 1 Telling van het totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle eetwaren ISO 4833-1 (1) Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Colonycount technique at 30 C by the pour plate technique

Nadere informatie

Artikelnummer: 171 EAN: Hoemoes rode biet

Artikelnummer: 171 EAN: Hoemoes rode biet Maza Pasta van kikkererwten en rode bieten EAN: 8714779000728 (CE), 8714779000735 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam kikkererwtenpasta Variant Merk Maza Het verhaal Kikkererwten

Nadere informatie

Space Shuttle 4 x 8x50ml

Space Shuttle 4 x 8x50ml YSCO Raketwaterijsje met citroen-, sinaasappel- en colasmaak EAN: 5410651005081 (CE), 15410651005088 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Waterijs met citroen- (50%), sinaasappel- (36%)

Nadere informatie

Voedingsvezel % (m/m) 1.1. Koolhydraten (berekend) 2 % (m/m) 5.4

Voedingsvezel % (m/m) 1.1. Koolhydraten (berekend) 2 % (m/m) 5.4 Analysecertificaat Analytical Service Manager Klantcode Uw projectnaam Uw projectnummer Uw ordernummer Quotationcode Aantal monsters Ronald Van Der Schaaf HE0012223 Whey Protein Bodymass LTI&2015004614

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Noten paté

Artikelnummer: EAN: Noten paté Blanco - geproduceerd door de Spiegeleire Een overheerlijke grove paté, knapperig gemaakt door toevoeging van noten: hazelnoten, walnoten, geroosterde amandelnoten. Tevens voegen wij aan deze paté nog

Nadere informatie

OVENGEBRADEN ROSBIEF BN 5/25G

OVENGEBRADEN ROSBIEF BN 5/25G Kraak - Vers - Direct te gebruiken als broodbeleg. Dit product is niet bedoeld voor een specifieke doelgroep. EAN: 8714555037368 (CE), 8714555038242 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam

Nadere informatie

SURVEY MICROBIOLOGISCHE GESTELDHEID ONVERPAKTE GEROOKTE PALING

SURVEY MICROBIOLOGISCHE GESTELDHEID ONVERPAKTE GEROOKTE PALING SURVEY MICROBIOLOGISCHE GESTELDHEID ONVERPAKTE GEROOKTE PALING H. van der Zee E. de Boer K. M. Jonker B. Wit KEURINGSDIENST VAN WAREN OOST AFDELING SIGNALERING SECTOR: LABORATORIUM Postbus 202 7200 AE

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 227-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

G'ackie Gehaktbal. (Mora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. Ingrediënten declaratie

G'ackie Gehaktbal. (Mora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. Ingrediënten declaratie G'ackie Gehaktbal (ora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. 9201 5410341031505 Ingrediënten declaratie 57% varkensvlees, water, varkensvet, 6% rundvlees, paneermeel (tarwebloem,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Interlaboratoriumvergelijkingen

Raad voor Accreditatie (RvA) Interlaboratoriumvergelijkingen Raad voor Accreditatie (RvA) Interlaboratoriumvergelijkingen Documentcode: RvA-T030-NL Versie 4, 29 maart 2016 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot

Nadere informatie

Richtlijnen wateronderzoek

Richtlijnen wateronderzoek april 2014 - Pagina 1 van 8 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen volgens KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen

Nadere informatie

Artikelnummer: 871 EAN: Hoemoes rode biet

Artikelnummer: 871 EAN: Hoemoes rode biet Maza Pasta van kikkererwten en rode bieten EAN: 8714779009967 (CE), 8714779009974 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk kikkererwtenpasta Maza Het verhaal Kikkererwten

Nadere informatie

Combitray Portion Pack Vrije uitloop ei, Tonijn, Kip- Kerrie 3x4x50 gram (Johma)

Combitray Portion Pack Vrije uitloop ei, Tonijn, Kip- Kerrie 3x4x50 gram (Johma) Combitray Portion Pack Kerrie gebruiker of voor de nodige variëteit. Beter Leven 2 sterren Voedingswaarde en 100 g 100 g 100 g energie (kj) 1188 1059 1466 energie (kcal) 287 255 354 vet totaal (g) 26,7

Nadere informatie

Technische Fiche. Tofu. Omschrijving. Ingrediënten. Specifiek. Vegan, koel bewaren. Gebruik

Technische Fiche. Tofu. Omschrijving. Ingrediënten. Specifiek. Vegan, koel bewaren. Gebruik Tofu 113 Verse tofu Omschrijving Ingrediënten Specifiek Gebruik Een plantaardige vleesvervanger op basis van ongepelde sojabonen. De sojabonen worden geweekt, gepureerd, gekookt en vervolgens gefilterd.

Nadere informatie

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 22 van februari 2017

Bijlage 1 : Lijst van de erkende microbiologische methoden - versie 22 van februari 2017 1 Telling van het totaal aantal aërobe kiemen bij 30 C alle eetwaren (11) ISO 4833-1 (1) Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Colonycount technique at 30 C by the pour plate technique

Nadere informatie

Zalm broodsalade. (Johma) Zalmsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden.

Zalm broodsalade. (Johma) Zalmsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden. alm broodsalade (Johma) almsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden. 184110 8710506007930 Ingrediënten declaratie 40% gekookte zalm (zalm, zout),

Nadere informatie

Bourbon Whisky BBQ sauce 670 ml

Bourbon Whisky BBQ sauce 670 ml Apollo Bourbon Whisky barbecuesaus EAN: 8713056143639 (CE), 8713056559461 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Bourbon Whisky barbecuesaus Bourbon Whisky barbecuesaus Variant

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie maart 2013 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering

Nadere informatie

ERU Cheese Spread Gouda

ERU Cheese Spread Gouda ERU Roomzachte smeerkaas 48+ EAN: 8718700491548 (CE), 8718700491562 (HE) Basisgegevens Commerciële naam ERU Wettelijke naam Roomzachte smeerkaas 48+ Functionele naam Merk ERU Foodservice ERU Het verhaal

Nadere informatie

Paté met Roquefort en peren

Paté met Roquefort en peren Blanco - geproduceerd door de Spiegeleire Deze heerlijke, grove paté krijgt een aparte, volle smaak dankzij de toevoeging van pittige Roquefort kaas. Door de toevoeging van Peren bekomt deze paté tevens

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 210-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Akkermaalsbos 2 6708 WB Wageningen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Organische verrichtingen 1 Melkvet Detectie vreemde vetten in melkvet door analyse

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Sojaolie container

Artikelnummer: EAN: Sojaolie container Levo De Sojaolie van Levo is een prima product voor diverse doeleinden en wordt veel gebruikt in de Oosterse keuken. Het is de meest gebruikte olie in de oliemengsels die slaolie, margarine, bak- en braadproducten

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Gebraden kipfilet

Artikelnummer: EAN: Gebraden kipfilet 't Oude Ambacht Deze verse gebraden kipfilet is bereid volgens een ambachtelijk productieproces. Hierdoor krijgt de kipfilet een authentieke en pure smaak. EAN: 2815580000009 (CE), 95413848041803 (HE)

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-11-2015 tot 01-02-2020 Vervangt bijlage d.d.: 16-07-2014

Deze bijlage is geldig van: 25-11-2015 tot 01-02-2020 Vervangt bijlage d.d.: 16-07-2014 van ALcontrol Food & Water Everdenberg 41 4902 TT Oosterhout Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monstername a Water Monstername ten behoeve van Legionella

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Arachideolie blik

Artikelnummer: EAN: Arachideolie blik Levo Arachideolie bevat een hoog percentage enkelvoudig onverzadigde vetzuren en een relatief laag percentage meervoudig onverzadigde vetzuren. Hierdoor wordt arachideolie als een van de beste oliesoorten

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Ketchup packzak

Artikelnummer: EAN: Ketchup packzak Levo De LEVO Ketchup smaakt volop naar tomaat en is een aanrader bij elke snack en diverse gerechten. EAN: 8712154108892 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk LEVO Ketchup

Nadere informatie

Zonnebloemolie 750 ml

Zonnebloemolie 750 ml Levo Zonnebloemolie bevat maar liefst 60-65% meervoudige onverzadigde vetten. Dit maakt deze olie bij uitstek geschikt als basis voor koude bereidingen, zoals salades, fritessaus en dressing. EAN: 8712154310127

Nadere informatie

Article number: GTIN: Pittige tonijnsalade

Article number: GTIN: Pittige tonijnsalade Van Oers Rijkgevulde, pikante tonijnsalade met chili, rode ui en kappertjes GTIN: 8712404028994 (CE) Basic info Commercial name Legal name Functional name Variant Brand Van Oers Qualitymarks Dolfijn vriendelijk

Nadere informatie

Soja-olie met anti-schuim blik

Soja-olie met anti-schuim blik Levo De Sojaolie van Levo is een prima product voor diverse doeleinden en wordt veel gebruikt in de Oosterse keuken. Het is de meest gebruikte olie in de oliemengsels die slaolie, margarine, bak- en braadproducten

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Nutreco Nederland B.V. Veerstraat 38 5831 JN Boxmeer Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische verrichtingen 1 Diervoeders 1, premixen/ en concentraten

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Frisia frituurolie

Artikelnummer: EAN: Frisia frituurolie Levo Plantaardige vloeibare frituurolie Namen Commerciele naam Wettelijke benaming Functionele naam Frituurolie Frituurolie Keurmerken Verantwoord frituren Ingrediënten informatie raapolie, palmoleine,

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 181-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Grenada Gold frituurolie Packzak

Grenada Gold frituurolie Packzak Levo Grenada Gold is een 100% plantaardige frituurolie die uitermate geschikt is voor langdurige verhitting op hogere temperaturen. Namen Artikelnummer: 143225 EAN: 8712154001230 Commerciele naam Wettelijke

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor analyse van water februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 147-MED EN ISO 15189:2012 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Griekse witte kool salade

Griekse witte kool salade Bieze Foodservice Frisse witte koolsalade, op smaak gebracht met authentieke Griekse kruiden. EAN: 8711145231397 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Rauwkost salades Griekse witte kool

Nadere informatie

Richtlijnen wateronderzoek

Richtlijnen wateronderzoek Pagina 1 van 7 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen vlgs KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of

Nadere informatie

Griekse witte kool salade

Griekse witte kool salade Bieze Foodservice Frisse witte koolsalade, op smaak gebracht met authentieke Griekse kruiden. EAN: 8711145230390 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Griekse witte kool salade Griekse witte

Nadere informatie

LEVO Grenada Gold frituurolie

LEVO Grenada Gold frituurolie Levo Grenada Gold is een 100% plantaardige frituurolie die uitermate geschikt is voor langdurige verhitting op hogere temperaturen. EAN: 8712154995126 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Risoni 1kg

Artikelnummer: EAN: Risoni 1kg Bieze Foodservice Rijstvormige pastasalade met diverse groenten en het zoete van cranberries en abrikoos in een kruidige curry dressing. EAN: 8711145008739 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD. Artikelnaam: provencaalse saus a 5kg Artikelcode: Productontwikkelingscode:

PRODUCTINFORMATIEBLAD. Artikelnaam: provencaalse saus a 5kg Artikelcode: Productontwikkelingscode: Productontwikkelingscode: 006679 01 Dosering en/of toepassing: bekend bij klant Land van oorsprong: Nederland Statistieknummer: 21039090 Ingredienten: water groenten ui paprika (Capsicum annuum L.) tomatenpuree

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Better bakolie

Artikelnummer: EAN: Better bakolie Levo Better: de betere 100% plantaardige bakolie. EAN: 8712154992668 (CE), 8712154993368 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam LEVO Plantaardige (bak)olie Bakolie Variant

Nadere informatie

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg

TITEL: PRODUCTSPECIFICATIE. Ondertitel: Cocovite scharreleigeel met lange houdbaarheid 1kg Blz.: 1/5 1. ALGEMENE GEGEVENS Productbeschrijving Producent EG erkenningsnummer Gebruikte grondstof Land van oorsprong Gehanteerd kaliber Beschikbaarheid Vloeibaar eigeel afkomstig van scharreleieren,

Nadere informatie

37273 Frikadel Friendly 40x85g

37273 Frikadel Friendly 40x85g Van Oers Frikadel met biologisch vlees t.b.v. oven. EAN: 8712404055587 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Merk Frikadel Friendly Frikadellen Frikadellen Van Oers Geschiktheden

Nadere informatie

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV)

Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) Bijlage 1: Resultaten van controles in de korte keten en vergelijking met conventionele keten (Bron: FAVV) NC = niet-conform C = conform NS = niet significant * = significant indien p < 0,05 ** = significant

Nadere informatie

Oude kaas salade. (Johma)

Oude kaas salade. (Johma) Oude kaas salade (Johma) Oude kaas salade Een heerlijke kaassalade gemaakt van 14 maanden traditioneel gerijpte kaas. De krachtige smaak van deze kaas geeft de salade extra veel pit. Stevig van structuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8768 10 juni 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2010, nr. 127994, houdende

Nadere informatie