Praktische gids en spelregels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische gids en spelregels"

Transcriptie

1 Praktische gids en spelregels Praktische gids en spelregels Fonds Vrijetijdsparticipatie

2 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Het Fonds Vrijetijdsparticipatie... 3 Wat is het Fonds?... 3 Wie kan aansluiten?... 3 Wie komt in aanmerking?... 3 Welke tussenkomst geeft het Fonds?... 4 Waarom heeft het Fonds Vrijetijdsparticipatie een vast aanbod?... 4 En wat zijn die zelfgekozen activiteiten?... 4 Kan iedereen alles aanvragen?... 4 Lokale netwerken Vrijetijdsparticipatie... 5 Wat is een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie?... 5 Hoe weet ik of we een lokaal netwerk hebben?... 5 Wij hebben een lokaal netwerk, waarvoor kan ik dan nog bij het Fonds terecht?... 5 We hebben geen lokaal netwerk, hoe zit het dan voor onze aanvragen bij het Fonds?... 5 Treedt je veel buiten je gemeente-/stadsgrenzen? Dan ben je misschien wel een regiowerking?... 6 We zijn een regiowerking, hoe werkt het dan bij het Fonds?... 6 Andere collega s... 7 Het Steunpunt Vakantieparticipatie... 7 Het OCMW... 7 Mutualiteit... 7 Hoe omgaan met verschillende systemen?... 7 Wat komt in aanmerking van zelfgekozen activiteiten?... 8 Culturele activiteiten... 8 Jeugdactiviteiten... 9 Sportactiviteiten... 9 Eigen activiteiten? Activiteit uit het vaste aanbod...11 Wat is dit vaste aanbod? Wat zit er in het aanbod? Waar kan ik het vaste aanbod zien? Wordt het aanbod gebundeld? Welke tussenkomst is er?...13 Vragen?...14 Samengevat: onze 10 tips en trucs...15 Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 1

3 Inleiding Het Fonds Vrijetijdsparticipatie zet zich in om mensen in armoede te kunnen laten participeren aan vrije tijd (cultuur, jeugd en sport). Hiervoor gaat het Fonds in zee met lokale sociale organisaties. Deze organisaties kunnen in deze bundel antwoorden vinden op hun vragen. Deze bundel is bedoeld als een praktische gids in de werking van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Bij vragen kan u nog steeds terecht via telefoon ( ) of via mail In deze praktische gids vind je algemene informatie over het Fonds Vrijetijdsparticipatie: wat is het Fonds, wie kan er lid worden, en hoe werkt het in het algemeen? Nadien kom je meer te weten over wat lokale netwerken vrijetijdsparticipatie zijn en welke instanties nog instaan voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Ten slotte gaan we in op wat je kan aanvragen en hoeveel het Fonds tussenkomt. Veel vrijetijdsplezier! Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 2

4 Het Fonds Vrijetijdsparticipatie Lees hier meer over wat het Fonds Vrijetijdsparticipatie is, wie erbij terecht kan en hoe het werkt. Bij vragen kan je steeds contact opnemen met de medewerkers van het Fonds Vrijetijdsparticipatie (02/ of Wat is het Fonds? Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, met als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten deelnemen aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en het jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie stimuleert de deelname aan vrijetijdsactiviteiten op vier manieren: Door via een financiële tussenkomst de deelnameprijs van mensen in armoede aan vrijetijdsactiviteiten betaalbaarder te maken. Door met verschillende vrijetijdsaanbieders te onderhandelen om mensen in armoede op een meer betaalbare en toegankelijke manier te kunnen laten participeren aan evenementen. Door het verlenen van ondersteuning aan lokale armoedeorganisaties in het uitbouwen en stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Door onze expertise te delen met vrijetijdsaanbieders die hun aanbod willen afstemmen op de doelgroep. Wie kan aansluiten? Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt voor mensen in armoede. De financiële drempel is echter niet de enige, even belangrijk is het wegwerken van psychologische en praktische drempels zoals onder andere het ontbreken van een sociaal netwerk of schaamte om deel te nemen. Daarom werken we samen met lokale sociale organisaties die werken met/voor mensen in armoede (bereik van minimaal 50% mensen in armoede). Zij zorgen voor de nodige omkadering en toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten. Onder lokale sociale organisaties verstaan we organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking hebben. Overheidsdiensten (bijvoorbeeld het OCMW of de jeugddienst) komen niet in aanmerking, zij hebben een eigen verantwoordelijkheid (en vaak eigen middelen) in het verlagen van de financiële drempel voor mensen in armoede. Wie komt in aanmerking? De beoordeling van wie in aanmerking kan komen voor een tussenkomst is de verantwoordelijkheid van de lokale sociale organisaties. Zij zijn hiervoor het best geplaatst aangezien er een vertrouwensband aanwezig is. Enkele richtlijnen die lokale sociale organisaties in acht kunnen nemen wanneer de personen minder gekend zijn, zijn het al dan niet hebben van een OMNIO statuut, de Europese armoedegrens of het al dan niet hebben van schulden. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 3

5 Welke tussenkomst geeft het Fonds? Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet totaal kosteloos maken. We komen voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs. Deelnemen aan vrije tijd kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds ook tussen in de vervoersonkosten (60%), reservatiekosten en verzekering. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten voor de (audio)gids en/of workshop vergoed. Indien je al ergens een tussenkomst krijgt (bv van het OCMW of de mutualiteit), dan moet je dit in je aanvraag naar het Fonds toe doorgeven (in opmerkingenveld). Het Fonds Vrijetijdsparticipatie vult dan aan tot 80%. Stel een activiteit kost 100 euro, je kreeg van de mutualiteit 20 euro terug, dan zal het Fonds nog 60 euro terugbetalen. Waarom heeft het Fonds Vrijetijdsparticipatie een vast aanbod? Met het vaste (bovenlokale) aanbod garanderen we enerzijds dat mensen in armoede ook buiten de gemeente- of regiogrenzen kunnen participeren, anderzijds dat mensen in armoede op een meer betaalbare manier kunnen participeren aan evenementen. Het aanbod bestaat uit grote concerten, musicals, festivals, sportkampen en musea met een nationale uitstraling. Het vaste aanbod verschijnt drie maal per jaar (februari, mei, september). Nieuwe en last-minute aanbiedingen vind je in onze nieuwsbrief die maandelijks de deur uit gaat. Al het vaste aanbod kan je eveneens op onze website bekijken (www.fondsvrijetijdsparticipatie.be). En wat zijn die zelfgekozen activiteiten? Sociale organisaties die plaatselijk nog geen lokaal netwerk (zie verder in deze gids voor uitleg over lokale netwerken vrijetijdsparticipatie) hebben kunnen nog steeds terecht bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor het aanvragen van zelfgekozen activiteiten in de vrije tijd. Let op! Het gaat om culturele activiteiten, activiteiten in het sport, jeugdwerk of het verenigingsleven. Commerciële activiteiten komen niet in aanmerking, voor commerciële activiteiten kan je enkel beroep doen op het vaste aanbod. Kan iedereen alles aanvragen? Neen, het is belangrijk dat je eerst nagaat of er in je gemeente/stad een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie bestaat. Als je organisatie, of de persoon waarvoor je een aanvraag indient, gevestigd is in een gemeente/stad met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, kan je bij het Fonds geen aanvragen meer indienen voor zelfgekozen activiteiten. Hiervoor dien je het eigen lokale netwerk aan te spreken. In het volgende hoofdstuk kom je meer te weten over deze lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 4

6 Lokale netwerken Vrijetijdsparticipatie Wil je weten wat een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is? Meer info nodig om te zien of je een regiowerking bent? Op zoek naar welke activiteiten je wel of niet mag aanvragen? Lees dan hieronder verder! Wat is een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie? Vanaf januari 2008 kunnen alle gemeenten in Vlaanderen via het Participatiedecreet bijkomende middelen ontvangen om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. Deze middelen zijn rechtstreeks bestemd voor mensen in armoede en hun verenigingen. De voorwaarde is duidelijk: plaatselijk een Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie tot stand brengen. Deze nota geldt als een vorm van contract waarin gemeentelijke vrijetijdsdiensten, OCMW en verenigingen en organisaties die mensen in armoede als doelgroep hebben, samen afspraken maken hoe er de komende jaren wordt gewerkt aan de vrijetijdsparticipatie (cultuur, jeugd, sport) van mensen in armoede. Hoe weet ik of we een lokaal netwerk hebben? Op onze website (www.fondsvrijetijdsparticipatie.be, kijk bij Over het Fonds Werking ) vind je een lijst van de gemeenten en steden met een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Om meer te weten te komen over je lokaal netwerk, kan je een kijkje nemen op de website van Demos vzw (www.demos.be/praktijken/lokale-netwerken). Wij hebben een lokaal netwerk, waarvoor kan ik dan nog bij het Fonds terecht? Concreet naar de centen gezien, wil een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zeggen dat een gemeente/stad ervoor gekozen heeft om een potje geld, dat vroeger bij het Fonds nationaal zat, lokaal te gaan beheren. Dit wil dan ook zeggen dat organisaties uit een gemeente/stad met een lokaal netwerk bij dit eigen netwerk moeten aankloppen. Zelfgekozen activiteiten kunnen niet meer bij het Fonds. Organisaties uit een lokaal netwerk kunnen nog wel bij het Fonds terecht voor haar vaste aanbod (musicals, festivals, musea, ). Musea en culturele huizen uit het vaste aanbod die gevestigd zijn in je eigen gemeente/stad kunnen ook niet bij het Fonds aangevraagd worden, hiervoor moet je aankloppen bij je eigen lokale netwerk. Bijvoorbeeld: organisaties uit Gent kunnen niet bij het Fonds terecht voor voorstellingen in NTGent, organisaties uit Antwerpen mogen een uitstap naar het MAS niet aanvragen bij het Fonds, We hebben geen lokaal netwerk, hoe zit het dan voor onze aanvragen bij het Fonds? Gemakkelijk: alles binnen de werking van het Fonds kan je aanvragen. Dus zowel zelfgekozen activiteiten, als activiteiten uit het vaste aanbod van het Fonds. Verder in Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 5

7 deze gids lees je welke zelfgekozen activiteiten er kunnen aangevraagd worden bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Treedt je veel buiten je gemeente-/stadsgrenzen? Dan ben je misschien wel een regiowerking? Doe je als organisatie enkel aanvragen voor groepsuitstappen of bereik je enkel individuen uit je eigen gemeente/stad? Dan moet je enkel naar je organisatieadres kijken. Doe je wel veel aanvragen voor individuen buiten je eigen gemeente/stad (bv. thuisbegeleiding, dagcentrum )? Dan ben je een regiowerking! We zijn een regiowerking, hoe werkt het dan bij het Fonds? Bij een regiowerking leggen we een grote verantwoordelijkheid bij de sociale organisatie: je kijkt per aanvraag of het individu waarvoor je aanvraagt in een gemeente/stad met lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie woont. Woont deze persoon in een gemeente/stad met lokaal netwerk, dan kan je voor hem/haar geen zelfgekozen activiteiten bij het Fonds aanvragen. Je moet hiervoor het lokale netwerk van de gemeente/stad aanspreken. Woont de persoon waarvoor je een aanvraag wil doen in een gemeente/stad zonder lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, dan kan je voor zelfgekozen activiteiten wel bij het Fonds terecht. Activiteiten uit het vaste aanbod van het Fonds, kunnen voor iedereen aangevraagd worden, ongeacht lokaal netwerk. Wat met groepsactiviteiten van organisaties die een regiowerking zijn? Hiervoor kijk je naar je eigen organisatieadres. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 6

8 Andere collega s Naast het Fonds Vrijetijdsparticipatie bestaan er nog enkele andere organisaties die werken rond vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie legden we hiervoor al uit. Maar je hebt ook nog het Steunpunt Vakantieparticipatie, de middelen van de OCMW s ter bevordering van socio-culturele en sportieve participatie en de mutualiteiten. Het Steunpunt Vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie zorgt ervoor dat mensen in armoede eens op vakantie of daguitstap kunnen gaan. Hiervoor gaan ze samenwerkingen met toeristische partners aan zodanig dat deze partners een verminderde prijs aanbieden. Op deze manier wordt vakantie meer betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee. Het grootste verschil tussen het Steunpunt en het Fonds is dat het Steunpunt Vakantieparticipatie kortingen bundelt en het Fonds Vrijetijdsparticipatie zorgt voor een tussenkomst/subsidiëring. Activiteiten die in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie staan, kunnen niet bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie aangevraagd worden (ook geen vervoerstussenkomst), tenzij er een expliciete samenwerking is tussen het Steunpunt en het Fonds zoals bijvoorbeeld verscheidene sportkampen. Het OCMW Ook het OCMW heeft middelen ter beschikking voor het bevorderen van socio-culturele en sportieve participatie van mensen in armoede. Deze middelen komen van de federale overheid. Elk OCMW bepaalt zelf zijn regels voor de besteding van de middelen. Ben je benieuwd wat het OCMW in jouw gemeente doet, klop dan even bij hen aan. Mutualiteit Je kan ook nagaan of je mutualiteit een tussenkomst biedt voor sportactiviteiten. Krijg je van de mutualiteit een tussenkomst? Trek deze dan af van het bedrag dat je indient bij het Fonds. Hoe omgaan met verschillende systemen? We raden aan om in je gemeente na te gaan op welke manier het OCMW werkt en hoe je de middelen van verschillende instanties (OCMW, Fonds Vrijetijdsparticipatie, lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, mutualiteit) het beste op elkaar afstemt. Indien je al ergens een tussenkomst krijgt (bv van het OCMW of de mutualiteit), dan moet je dit in je aanvraag naar het Fonds toe doorgeven (in opmerkingenveld). Het Fonds Vrijetijdsparticipatie vult dan aan tot 80%. Stel een activiteit kost 100 euro, je kreeg van de mutualiteit 20 euro terug, dan zal het Fonds nog 60 euro terugbetalen. Bij vragen of onduidelijkheden mag je steeds contact opnemen met de medewerkers van het Fonds of 02/ ). Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 7

9 Wat komt in aanmerking van zelfgekozen activiteiten? Zelfgekozen activiteiten kunnen enkel aangevraagd worden door organisaties, of voor individuen (door een regiowerking), die gevestigd zijn in een gemeente/stad zonder lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (zie in het hoofdstukje lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor meer info). De meest algemene regel is dat je moet kijken naar de organisator van de activiteit: deze mag niet commercieel zijn. Eveneens moeten de activiteiten doorgaan in Vlaanderen of Brussel (tenzij kampen: mag ook Wallonië). Hieronder maken we het duidelijk met wat voorbeelden. Culturele activiteiten Alle culturele activiteiten die doorgaan in Vlaanderen of Brussel en waarvan de organisator niet commercieel is, komen in aanmerking. Enkele voorbeelden: een cursus koken bij Femma, theater in het cultureel centrum, aansluiting bij de Gezinsbond, aanschaffen van een bibliotheekkaart, een stadswandeling met een gids, inschrijvingsgeld van de muziekschool, een erkend circusoptreden, optreden van de plaatselijke amateur-harmonie, een cursus bij Vormingplus, activiteiten van de Grabbelpas, gegidste wandeling in een natuurdomein, klokken museum Enkele aandachtspunten en opmerkingen: Alles wat doorgaat in het cultureel centrum, komt in aanmerking. Alles wat georganiseerd wordt door een stadsdienst, komt in aanmerking. Alle socio-culturele verenigingen, en alle activiteiten dat zij organiseren, komen in aanmerking. Cursussen moeten op vrije tijd gericht zijn. Cursussen in de beroepensfeer komen niet in aanmerking. Stadswandelingen rond streekproducten met gids, komen in aanmerking. Het is uiteraard niet de bedoeling om uitgebreid op restaurant te gaan eten, wel proevertjes om de streek te leren kennen. Geen commerciële activiteiten, tenzij opgenomen in het vaste aanbod van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Bijvoorbeeld niet Zandsculpturenfestival, Chocostory o Je kan misschien wel slimme combinaties maken (bv. Zandsculpturenfestival aanvragen bij Steunpunt Vakantieparticipatie en op dezelfde dag het Belle Epoque museum bezoeken dat je, samen met de vervoersonkosten, aanvraagt bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie). Opgelet: het vervoer moet wel in verhouding staan met de aanvraag voor de activiteit bij het Fonds. Je kan niet bijvoorbeeld met 5 mensen een museum bezoeken en voor 40 mensen een bus aanvragen. Activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen niet bij het Fonds aangevraagd worden. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 8

10 Kleinere privé musea of musea met een themawerking mogen. Grote musea met sterk commerciële insteek (zoals Chocostory, brouwerijbezoek, bedrijfsbezoek), mogen niet. Boottochten of koetstochten kunnen niet, dit zijn commerciële uitbaters. Voor verplichte schoolactiviteiten kan geen tussenkomst aangevraagd worden. Gratis activiteiten komen niet in aanmerking. Jeugdactiviteiten Alle erkende jeugdverenigingen, en hun activiteiten, komen in aanmerking (bv. lidmaatschap, kamp ). Ook alle activiteiten van de jeugddienst kunnen aangevraagd worden (bv. de Grabbelpas, een optreden in het jeugdhuis georganiseerd door de jeugddienst ). Enkele aandachtspunten en opmerkingen: Geen commerciële activiteiten waar het Fonds geen afspraken mee heeft (bv. Bobbejaanland, Tomorrowland ). Kampen van Vlaamse jeugdverenigingen mogen in Wallonië doorgaan. Buitenlandse kampen kunnen niet aangevraagd worden, tenzij het gaat om een kamp van een jeugdvereniging waarvan de persoon tijdens het jaar lid is (bv. scouts, chiro, KSA, KLJ ) of ze opgenomen zijn in het vaste aanbod van het Fonds. Voor verplichte schoolactiviteiten kan geen tussenkomst aangevraagd worden. Gratis activiteiten komen niet in aanmerking. Aanvragen voor tussenkomsten voor lidmaatschappen bij (sport- en jeugd)verenigingen kunnen enkel in september gebeuren. Heb je iemand die zich later dan september wil aansluiten bij een vereniging, dien je voor de werkelijke aansluiting eerst een aanvraag in te dienen bij het Fonds. Bij het financieel verslag dien je een bewijs in van de startdatum van het lidmaatschap. Activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen niet bij het Fonds aangevraagd worden. Sportactiviteiten Alle erkende sportverenigingen of vzw s, en hun activiteiten, komen in aanmerking. Als een sportvereniging wordt geleid door een freelance lesgever die aangesloten is bij een federatie, komt deze vereniging ook in aanmerking. Enkele voorbeelden: aansluiting voetbalclub, zwemcursus, sportkamp van de sportdienst, recreatiedomeinen Enkele aandachtspunten en opmerkingen: (Commerciële) fitnesscentra komen niet in aanmerking. Het bijwonen van competitiewedstrijden van clubs komen niet in aanmerking. Voor verplichte schoolactiviteiten kan geen tussenkomst aangevraagd worden. Gratis activiteiten komen niet in aanmerking. Aanvragen voor tussenkomsten voor lidmaatschappen bij (sport- en jeugd)verenigingen kunnen enkel in september gebeuren. Heb je iemand die zich later dan september wil aansluiten bij een vereniging, dien je voor de werkelijke Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 9

11 aansluiting eerst een aanvraag in te dienen bij het Fonds. Bij het financieel verslag dien je een bewijs in van de startdatum van het lidmaatschap. Activiteiten die opgenomen zijn in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie kunnen niet bij het Fonds aangevraagd worden, tenzij een expliciete samenwerking tussen het Steunpunt en het Fonds (bv sportkampen). Eigen activiteiten? Activiteiten waarvan je organisatie zelf de organisator is (bv hobbyclubje, cursus, fitclass ), komen niet in aanmerking. Het is niet de bedoeling om de toelage van het Fonds te gebruiken als subsidiëring van de eigen werking. De toelage van het Fonds dient gebruikt te worden om naar buiten te gaan, voor toeleiding naar externe activiteiten. Je jaarlijkse daguitstap wordt niet als eigen activiteit beschouwd. Je kan hiervoor een aanvraag indienen, zolang je daguitstap een vrijetijdskost inhoudt die in aanmerking komt bij het Fonds (dus bv. een bezoek aan een museum, een gegidste stadswandeling ). Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 10

12 Activiteit uit het vaste aanbod Activiteiten uit het vaste aanbod kunnen aangevraagd worden door alle sociale organisaties, ongeacht ze in een gemeente/stad met of zonder lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie zijn gevestigd. Organisaties die in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie gevestigd zijn, mogen niet deelnemen via het Fonds aan activiteiten (uit het vaste aanbod) in hun eigen gemeente/stad, tenzij het om commerciële evenementen gaat. Wat is dit vaste aanbod? Het vaste aanbod van het Fonds Vrijetijdsparticipatie omvat zowel gesubsidieerde initiatieven als commerciële evenementen. Met de gesubsidieerde initiatieven ging het Fonds in zee naar aanleiding van het ontstaan van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. We merkten namelijk dat verschillende lokale netwerken niet genoeg hun regiogrenzen overschreden, waardoor organisaties uit een netwerk niet meer op bezoek konden naar een museum elders in Vlaanderen. Het Fonds ontwikkelde daarom een lijst van musea waar ze mee samenwerkt aan hun toegankelijkheid, die door alle lidorganisaties van het Fonds bezocht kunnen worden. Deze musea zijn op dit moment niet verplicht om een korting te voorzien, wat je dus op de website zal merken. Met de commerciële evenementen ging het Fonds in zee om deze ook te kunnen aanbieden aan mensen in armoede. Vaak krijgen deze evenementen grote media aandacht en wil iedereen er wel naartoe, waarom het dan ontzeggen aan mensen in armoede omwille van de kostprijs. We gaan een samenwerking aan met commerciële aanbieders volgens enkele principes: er moet een grote keuzevrijheid zijn (geen beperking van data en van prijscategorieën), er is een solidaire kostendeling en we werken samen rond de toegankelijkheid van de evenementen van de vrijetijdsaanbieder. Wat zit er in het aanbod? Het vaste aanbod, is een aanbod dat de medewerkers van het Fonds onderhandelen. Het is daarom nog niet dat als zij samenwerken met een vrijetijdsaanbieder, dat alle evenementen van die vrijetijdsaanbieder in het vaste aanbod opgenomen kunnen worden. In het vaste aanbod gaan we namelijk uit van een solidaire kostendeling tussen de vrijetijdsaanbieder en het Fonds, waar niet elke vrijetijdsaanbieder wil meewerken. Aangezien de medewerkers van het Fonds zelf de prospectie doen, is het dus steeds mogelijk om hen feedback te geven. Vind je dat er iets in het aanbod ontbreekt of heb je weet van veel interesse voor een evenement: laat het ons tijdig weten en wij bekijken of we het kunnen opnemen in ons vaste aanbod. Als een vrijetijdsaanbieder uit het vaste aanbod een gratis activiteit voorziet (bv. elke eerste woensdag van de maand is een museum gratis toegankelijk), dan mag je voor deze aanbieder een aanvraag bij het Fonds indienen voor een tussenkomst in de Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 11

13 vervoersonkosten. Zorg er wel voor dat je dan de dag zelf een duidelijk bewijsje hebt dat je naar de activiteit bent geweest (bv. briefje van de infobalie, inkomticket ). Waar kan ik het vaste aanbod zien? Je kan het vaste aanbod online bekijken op de website, ook als je niet bent aangemeld: Het is dus mogelijk dat je bezoekers/cliënten het aanbod online bekijken. Om je op het aanbod in te schrijven, moet je echter wel aangemeld zijn op de website. Wordt het aanbod gebundeld? Het Fonds bundelt het aanbod drie maal per jaar. Dat wil zeggen dat we proberen om drie keer per jaar het aanbod in één keer te vernieuwen. Dit is gewoonlijk in februari, mei en september. Op deze manier kunnen we er ook voor zorgen dat het aanbod op papier voor een deel gebundeld blijft: er wordt een beknopt overzicht gemaakt van het vaste aanbod. Lidorganisaties kunnen ervoor kiezen deze bundel nog toegestuurd te krijgen om te gebruiken in bv. hun ontmoetingslokaal. Het is wel steeds mogelijk dat er na de bundeling nog aanbod bij komt (afspraken die te laat in orde kwamen of een aanbod dat toch nog uit de lucht valt): dit komt ook op de website, maar wordt steeds in de maandelijkse nieuwsbrief opgenomen. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 12

14 Welke tussenkomst is er? De tussenkomst bedraagt 80% van de deelnamekosten (toegangsgeld, inschrijvingsprijs, gids, workshop, verzekering sportvereniging, erkende babysit) en 60% voor het vervoer. Enkele aandachtspunten en opmerkingen: We komen niet tussen in materiaalkosten. We komen niet tussen in wekelijks vervoer (bv. naar de sport- of jeugdvereniging). We komen niet tussen in parkingkosten. Zowel het openbaar vervoer als het privé vervoer kunnen op een tussenkomst rekenen van 60%. Bij gebruik van eigen wagen, wordt de kilometervergoeding gerekend aan 0,28 euro per kilometer. Je kan een tussenkomst aanvragen voor de Minder Mobielen Centrale. Je kan geen tussenkomst aanvragen voor een taxi. De babysit moet erkend zijn (bv. Gezinsbond). Je kan aanvragen indienen zowel voor individuele- als voor groepsuitstappen. Het gaat om mensen in armoede en hun compagnons: mensen met- en zonder armoede-ervaring moeten samen uit kunnen gaan. Mensen zonder armoede-ervaring mogen daarom ook mee volgens de principes van het Fonds, zolang er niet meer mensen zonder armoede-ervaring zijn dan mensen in armoede. Bij een groepsuitstap (vanaf 10 personen) mogen er maximum 1/3 de mensen zonder armoede-ervaring mee via het Fonds. Om de tussenkomst terugbetaald te krijgen, moet je altijd je betalingsbewijsjes inleveren. Het is dus belangrijk dat je overal je bewijsje goed van bijhoudt. Deze bewijsjes moet je binnen de maand na afloop van de activiteit indienen! Belangrijk om weten is ook dat het Fonds niet meer terugbetaald dan betoelaagd is. Heb je iets aangevraagd, maar weet je dat je uiteindelijk toch hogere kosten gaat hebben, dan pas je dit voor de activiteit datum nog aan op de website. Activiteiten uit het vaste aanbod kunnen niet geannuleerd worden. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 13

15 Vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren! Fonds Vrijetijdsparticipatie Huidevettersstraat Brussel 02/ Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 14

16 Samengevat: onze 10 tips en trucs Het is een hele boterham, daarom maakten we als samenvatting de 10 tips en trucs. Je vindt hier de belangrijkste regels nog eens in terug. 1. Cultuur, jeugd en sport Bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie kan je zowel culturele, sportieve, als jeugdactiviteiten aanvragen. Mensen in armoede betalen zelf steeds slechts 20% van de deelnamekosten (toegang, inschrijving, gids, babysit) en 40% van het vervoer. 2. Altijd via een lokale sociale organisatie Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt samen met lokale sociale organisaties zoals Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord nemen, buurtcentra, Centra Algemeen Welzijnswerk Zij doen de aanvragen bij het Fonds, niet individuele mensen zelf. 3. Zowel individuele, als groepsuitstappen Verschillende organisaties doen beroep op het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor bijvoorbeeld hun jaarlijkse daguitstap. Maar je kan ook voor individuele uitstappen een aanvraag indienen. Een gezin dat naar een museum wil? Dochterlief wil naar de muziekschool? De zoon wil gaan voetballen? Geen probleem: als sociale organisatie kan jij een aanvraag indienen voor deze individuele vrijetijdsvragen. 4. Kijk na of je een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie hebt Het Fonds sluit aan op de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Sommige steden en gemeenten hebben beslist om het potje geld zelf te gaan beheren en hebben hier eigen lokale afspraken rond gemaakt. Als je gemeente een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie heeft, kan je niet meer terecht bij het Fonds voor zelfgekozen activiteiten. Je moet je lokaal netwerk aanspreken. Je kan bij het Fonds nog wel terecht voor het vaste aanbod dat niet in je eigen gemeente/stad doorgaat. 5. Geen commerciële activiteiten, tenzij Bij zelfgekozen activiteiten is de meest algemene regel: geen commerciële activiteiten. Als er een commerciële activiteit wel mogelijk is, heeft het Fonds dit onderhandeld en komt het in hun vast aanbod dat naar de lidorganisaties wordt gecommuniceerd. Deze communicatie gebeurt drie maal per jaar via een bundel en maandelijks via een nieuwsbrief. 6. Niet indienen wanneer in aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie Activiteiten die in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie staan, kunnen niet bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie aangevraagd worden (ook niet voor het vervoer), tenzij er een expliciete samenwerking is tussen het Steunpunt en het Fonds zoals bijvoorbeeld verscheidene sportkampen. Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 15

17 7. Mensen in armoede én compagnons Mensen in armoede mogen hun compagnons mee nemen op een vrijetijdsuitstap. De compagnons vallen mee onder de regels van het Fonds. Je moet wel oog hebben voor evenwicht: er mogen niet meer mensen zonder armoede ervaring meegaan dan mensen in armoede. Bij en groepsuitstap (vanaf 10 personen) mogen er maximum 1/3 de mensen zonder armoede-ervaring mee via het Fonds. 8. Terugbetaling voor activiteit bij grote financiële kost Ga je naar een vrijetijdsactiviteit waarvan je een hoge toegangsprijs al hebt moeten betalen voordat de activiteit er is? Dan kan je de betalingsbewijsjes al insturen. We betalen onze tussenkomst voor de toegang al terug. Achteraf betalen we je nog bij voor het vervoer als je dit aanvroeg. 9. Terugbetaling op ander rekeningnummer Bij de individuele uitstappen kan je als organisatie ervoor kiezen om de tussenkomst van het Fonds rechtstreeks te laten storten op het rekeningnummer van je bezoeker/cliënt. Duidt dit dan duidelijk aan op het financieel verslag. 10. Vraagjes zijn steeds welkom! Heb je een vraagje, zit je met een ei of heb je een leuk idee voor ons bovenlokale aanbod? Dan mag je ons steeds contacteren. We bekijken samen wat er mogelijk is. Je kan ons telefonisch bereiken op 02/ of via mail op Kijk gerust ook eens op onze website: Praktische gids Fonds Vrijetijdsparticipatie 16

18

Praktische gids en spelregels

Praktische gids en spelregels Praktische gids en spelregels 2015 Inhoudstafel Inleiding... 2 Het Fonds Vrijetijdsparticipatie... 3 Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie... 5 Collega s van het Fonds... 7 Zelfgekozen activiteiten:

Nadere informatie

Praktische spelregels Voor lidorganisaties

Praktische spelregels Voor lidorganisaties Praktische spelregels Voor lidorganisaties Welkom bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie! Het Fonds Vrijetijdsparticipatie... 2 Wat... 2 Het Fonds is een ledenorganisatie... 2 Voor wie... 2 Vrijetijdsaanbod...

Nadere informatie

Vlieg erin met het Fonds Vrijetijdsparticipatie

Vlieg erin met het Fonds Vrijetijdsparticipatie Vlieg erin met het Fonds Vrijetijdsparticipatie Netwerkdag Lokale Netwerken Irene Wensveen & Caroline Balliauw 10 juni 16 Inleiding Wie is wie? Ontstaan van het Fonds Onze opdracht Fonds als ledenorganisatie

Nadere informatie

Verslag. (CC Geel) 3. Opzet. ng tussen een. geven. 4. Verloop. Inleiding. instelling. Wil je als. rd.

Verslag. (CC Geel) 3. Opzet. ng tussen een. geven. 4. Verloop. Inleiding. instelling. Wil je als. rd. Verslag sessie 4 voormiddag: Belang van lokale en bovenlokale netwerken 1. Sprekers Kris De Visscher (DEMOS) Myriam Bergmans (OPZ Geel) en Roel Tulleneers (CC Geel) Koen Deweer (Handicum) Francisca Rumbaut

Nadere informatie

Handleiding website. Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie

Handleiding website. Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie Handleiding website Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Website... 3 Lid worden?... 4 Starten met je vraag tot lidmaatschap... 4

Nadere informatie

Handleiding website. Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie

Handleiding website. Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie Handleiding website Handleiding aanvragen en website Fonds Vrijetijdsparticipatie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Website... 3 Lid worden?... 4 Starten met je aanvraag tot lidmaatschap...

Nadere informatie

Reglement vrijetijdsparticipatie

Reglement vrijetijdsparticipatie Reglement vrijetijdsparticipatie Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Gelet op het

Nadere informatie

Reglement Vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling

Reglement Vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling Reglement Vrijetijdsparticipatie 80/20-regeling Gelet op het decreet van 18.01.2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport.

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Beste (toekomstige) toeleider,

Beste (toekomstige) toeleider, Beste (toekomstige) toeleider, Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

VRIJETIJDSPARTICIPATIE IN GENT

VRIJETIJDSPARTICIPATIE IN GENT VRIJETIJDSPARTICIPATIE IN GENT EEN HANDLEIDING VOOR HET REGLEMENT 80/20 HET REGLEMENT 80/20 of een tegemoetkoming aan initiatieven van organisaties die de toeleiding en deelname van mensen in armoede aan

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS is een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Met UiTPAS kan iedereen UiTpunten sparen en ze omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel.

Nadere informatie

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten

Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Bijstand voor deelname aan het cultureel en sociaal leven en aan sportactiviteiten Versie n : 1 Laatste update: 17-03-2010 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Vanwaar komt de steun voor de deelname aan sociale,

Nadere informatie

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s

UiTPAS. De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS De handleiding voor verenigingen in 3 pagina s UiTPAS is een spaarkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Met UiTPAS kan iedereen UiTpunten sparen en ze omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel.

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Stedelijk reglement betreffende de betoelaging van projecten vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede A r t. 1 F i n a n c i e e l e n i n h o u d e l i j k k a d e r Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie

SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie SUBSIDIEREGLEMENT vrijetijdsparticipatie Artikel 1: Doel Dit subsidiereglement kent twee doelen: 1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers aan het vrijetijdsaanbod binnen de stad bevorderen.

Nadere informatie

UiTPAS Gent: een spaar- en voordelenpas voor je vrije tijd

UiTPAS Gent: een spaar- en voordelenpas voor je vrije tijd UiTPAS Gent: een spaar- en voordelenpas voor je vrije tijd De achtergrond UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten (cultuur, jeugd, sport). Deze kaart heeft een dubbele

Nadere informatie

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie Stappenplan voor reservaties Iedereen verdient vakantie! Steunpunt Vakantieparticipatie - Toerisme Vlaanderen - Grasmarkt 61-1000 Brussel Tel.: +32 2 504 03 91 Fax: +32 2

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Verslag. Didier Peleman. 3. Opzet. beleving. licht tot matig. verstandelijke. te laten. om mensen met. gaat het? Christine. Over wie.

Verslag. Didier Peleman. 3. Opzet. beleving. licht tot matig. verstandelijke. te laten. om mensen met. gaat het? Christine. Over wie. Verslag sessie 4 namiddag: Een toegankelijk aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking 1. Sprekers Christine De Vos (VIBEG vzw) Karien Van Neyghem (Tievo vzw) Isabel Lowyck (Museum M) Lies Ledure

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Activering Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) 1 WELKOM Activering Sas (Sociaal Actief Samenwerken). Activering Sas is een initiatief ontstaan uit de samenwerking van Beschut Wonen De Sprong, Psychiatrisch

Nadere informatie

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo

sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo sport- en bewegingsproject HIP (HIP= Herbakker in Perfecte staat) Wijkcentrum De Kring - Eeklo kader voor het HIP-project verschillende beleidsplannen van Eeklo (jeugd, cultuur, sport): werken aan de verhoogde

Nadere informatie

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE Marina vertelt Vakantie is een basisrecht! Op weg naar vrijetijdsbesteding voor mensen in armoede Drempels om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden: onbetaalbaar

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015

SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015 1 SUBSIDIEREGLEMENT TER BEVORDERING VAN DE PARTICIPATIE VAN KANSENGROEPEN AAN VRIJE TIJD MAASMECHELEN EVALUATIE 2015 INHOUD INLEIDING SITUERING Het subsidiereglement werd op 1 april 2014 goedgekeurd en

Nadere informatie

Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 2016

Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 2016 Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 25 november

Nadere informatie

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie Stappenplan voor reservaties Iedereen verdient vakantie! Steunpunt Vakantieparticipatie - Toerisme Vlaanderen - Grasmarkt 61-1000 Brussel Tel.: +32 2 504 03 91 Fax: +32 2

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede Met betrekking tot het verlenen van bijdragen in het kader van het minimabeleid voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van minima

Nadere informatie

de pas die j a zegt Project Armoede in Wetteren

de pas die j a zegt Project Armoede in Wetteren de pas die j a zegt Project Armoede in Wetteren Elke Euro telt! Voor mensen met een klein inkomen zijn cultuur en vrijetijdsactiviteiten vaak te duur. Toch zijn het zwembad, Speelplein Berenbos, Sporthal,

Nadere informatie

ADMIBUNDEL SOM- FONDS

ADMIBUNDEL SOM- FONDS ADMIBUNDEL SOM- FONDS Kan niet iedereen het lidgeld betalen? Lig je wakker van de kostprijs van kampen of activiteiten? Bereiken jullie voornamelijk blanke middenklasse en maakt dat je zorgen? Wat met

Nadere informatie

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR

Actie 3 : Ondersteuning voor VWAWN voor opstart nieuwe sportinitiatieven of ondersteuning bestaande initiatieven 150 EUR 3.710 EUR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Verantwoordingsnota lokaal netwerk voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede 2011 Vlaamse Gemeenschapscommissie opgemaakt op: Verantwoordingsnota van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de ondersteuning van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede binnen sociale organisaties voor periode

Subsidiereglement voor de ondersteuning van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede binnen sociale organisaties voor periode Subsidiereglement voor de ondersteuning van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede binnen sociale organisaties voor periode 2017-2019 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

5/18/16. Bed, bad, brood en spelen Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd. Dēmos vzw is

5/18/16. Bed, bad, brood en spelen Praktijktafel over vluchtelingen en vrije tijd. Dēmos vzw is Bed, bad, brood en spelen Praktijktafel over vluchtelingen en Inge Van de Walle en Astrid De Bruycker, Dēmos vzw 22 april 2016 7 Dēmos vzw is kenniscentrum voor participatie en democratie participatie

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Beste, Veel lees- en reflecteerplezier, Steunpunt Vakantieparticipatie 1/5

Beste, Veel lees- en reflecteerplezier, Steunpunt Vakantieparticipatie 1/5 Beste, Tijdens verscheidene evaluatiemomenten kwam de vraag om de samenwerking tussen sociale organisaties en zichtbaarder te maken. Er werd gevraagd duidelijkheid te creëren in wat het Steunpunt verwacht

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-06-2015 Artikel 1 Gemeente, OCMW, Welzijnsschakels en verenigingen die hieromtrent een afsprakennota getekend hebben creëren gezamenlijk een financiële

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014

Nadere informatie

Wie heeft nood aan een vrijetijds- of kansenpas?

Wie heeft nood aan een vrijetijds- of kansenpas? Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders

Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Reglement ondersteuning lidgeld sport en beweegaanbieders Doelstelling: Antwerpenaren die in een kwetsbare fin. situatie leven financieel ondersteunen bij het sport of beweegaanbod Voor wie: Elke Antwerpenaar

Nadere informatie

Zelf aan de slag! Met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties Voorbeelden Voor het jeugdwerk Handige tips Spelen kostprijs? vertrouwens figuur www.jeugdwerkvoorallen.be vragen@jeugdwerkvoorallen.be

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Bestuur Maatschappelijke Integratie Diensten Toelagen en Controle

Bestuur Maatschappelijke Integratie Diensten Toelagen en Controle Bestuur Maatschappelijke Integratie Diensten Toelagen en Controle Tel.: 02 509 89 26 Fax: 02 508 86 72 Vragen naar: Henk Neuckermans E-mail: henk.neuckermans@minsoc.fed.be Aan de Dames en Heren Voorzitters

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS VOOR IEDEREEN

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS VOOR IEDEREEN VLAAMSE VRIJETIJDSPAS VOOR IEDEREEN De finaliteit van deze sessie is tweeledig. Enerzijds wil het atelier een beeld schetsen van een Vlaamse vrijetijdspas, zowel m.b.t. het concept als de operationalisering.

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven

Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Aanvraagformulier projecttoelage jeugdinitiatieven Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van dit formulier: mail of bel gerust naar jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be of 03 239 14 86 Gegevens

Nadere informatie

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten Advies Titel Advies : Advies A-kaart (versie 1.2.) Naam Adviesgroep : adviesgroep Cultuur Orc-A Datum : maart 2012 Na de uiteenzetting van het project rond de A-kaart door Frederik Bastiaensen (Manager

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016 Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede Met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie van minima, zijn er de volgende regelingen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN werkjaar 1 januari december 2017 IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2018 werkjaar 1 januari 2017 31 december 2017 Enkel erkende Zingemse socio-culturele of seniorenverenigingen. Uiterste deadline het indienen van

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

ARMOEDE VRIJETIJDSBESTEDING VOOR KINDEREN EN JONGEREN

ARMOEDE VRIJETIJDSBESTEDING VOOR KINDEREN EN JONGEREN PROJECTVERSLAG ARMOEDE en VRIJETIJDSBESTEDING VOOR KINDEREN EN JONGEREN Centrum Kauwenberg Korte Winkelstraat 1 2000 Antwerpen Telefoon: 03/232 72 96 E-mail: kauwenberg@antwerpen.be 2002 Voorwoord In Centrum

Nadere informatie

Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen

Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen Praktische richtlijnen voor de organisatoren van Sportac opleidingen 1. Accommodatie De accommodatie die u wenst te gebruiken voor de opleiding wordt door u gekozen en gereserveerd. De accommodatie dient

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE SUBSIDIE MEERDAAGSE UITSTAPPEN

HANDLEIDING VOOR DE SUBSIDIE MEERDAAGSE UITSTAPPEN HANDLEIDING VOOR DE SUBSIDIE MEERDAAGSE UITSTAPPEN Inhoud Wat zijn subsidies meerdaagse uitstappen? Voor wie zijn de subsidies meerdaagse uitstappen? Voorwaarden De subsidie meerdaagse uitstappen in 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SPORTVERENIGING

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES SPORTVERENIGING GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling vrijetijd d i e n s t s p o r t Markt 1-9890 GAVERE T 09 389 60 97 - F 09 384 89 63 sport@gavere.be Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door BIJLAGEN De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door Zorgt de gemeente zelf voor huisvesting? En hoe? (Sociale woningen, noodopvang, ) Geeft het OCMW premies aan mensen die het moeilijk hebben

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Goesting in t stad! Het verhaal van de A-kaart. vrijetijdsparticipatie een aantal gegevens. Geïnformeerd zijn over culturele en sportactiviteiten

Goesting in t stad! Het verhaal van de A-kaart. vrijetijdsparticipatie een aantal gegevens. Geïnformeerd zijn over culturele en sportactiviteiten Goesting in t stad! Het verhaal van de A-kaart vrijetijdsparticipatie een aantal gegevens Geïnformeerd zijn over culturele en sportactiviteiten Geïnformeerd zijn over... Golf 1 tot 7 100 90 13% 11% 100

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten - via het provinciaal secretariaat

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten - via het provinciaal secretariaat Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2014 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging:

Brigitte heet iedereen welkom en vraagt naar een eerste reactie op het ontvangen van de uitnodiging: VBS De Schatkist Westmeerbeek 23 mei 2013 Verslag ouderpanel Aanwezigen: Tine Spaepen, Bart Ceulemans, Joke Verduyckt, Sandy Serneels, Cindy De Veuster, Tina Van Cleynenbreugel, Nancy Clé, Daisy Vannuffelen

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten)

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) 2014 START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) Foto S. Audooren Inleiding - Doelstelling Na het succes van de vele Start To Run programma s in Vlaanderen, werd er enkele

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN WUUSTWEZEL. Zitting van 26 maart 2012 UITTRKSL UIT D NOTULN VAN D GMNTRAAD VAN WUUSTWZL Zitting van 26 maart 2012 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ansoms J. - Burgemeester - Voorzitter Breugelmans K., Bogaerts L., Phiiipsen P., Mertens-Van

Nadere informatie

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede? Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het

Nadere informatie