Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o."

Transcriptie

1 Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. KANSPLUS Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten KANSPLUS Nummer 29 december 2007 Dit blad verschijnt 1 maal per kwartaal Kopij aanleveren voor iedere 15 e van de maanden: Februari, mei, augustus of november Inhoud: Blz. Van de voorzitter 1 Broer en zussen in de spotlights 2 Verslag thema-avond driehoek 2 Verslag jaarvergadering 3 Adviesraad WMO Leiden 5 Heeft u al vakantieplannen 6 Mantelzorgcompliment 6 Sem Sassen wint goud 7 Sociaal Opvang Maatje 8 Snoezelen 9 Rondmail PGB 10 Column 11 Van de voorzitter Dit is alweer het 4 de nummer dit jaar van Nieuws uit de Regio dat ik als kersverse voorzitter mag inleiden en ik moet zeggen, gezien de dikte, we hebben nog steeds geen tekort aan kopij. Maar laten we er vooral voor zorgen dat het ook zo blijft. Dus een ieder, die iets te melden heeft, stuur uw tekst naar onze redacteur. Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe naam van de afdeling bekend te maken. Het bestuur worstelt al enige tijd met de lange naam KansPlus afdeling Alphen aan den Rijn Leiden en omgeving (afgekort tot e.o.). Een hele mond vol. Als je dan weer eens een landelijke bijeenkomst van KansPlus bijwoont, zie je in de lijst afdelingsnamen als Bollenstreek, Haaglanden, Westland en Liemers. Dan ga je bij jezelf denken: Wat een mondvol, die naam van onze afdeling. Het laatste bestuursoverleg heb ik dit in de groep gegooid. Als we onze regio op een landkaart uittekenen (de kaart is te vinden op onze website), dan zie je dat de Rijn dwars door onze afdeling loopt en al heel snel waren we het unaniem eens over een nieuwe naam: Rijnstreek. Vanaf 1 januari heten we daarom KansPlus afdeling Rijnstreek. Ik wil nog even terugkomen op die landelijke vergadering van begin oktober. Op die bijeenkomst stond de fusie van VOGG en WOI op de agenda. De bestuursleden mochten voor de fusie, blanco of tegen de fusie stemmen. De overgrote meerderheid van de afdelingen van zowel VOGG en WOI stemde voor de fusie, die daarmee formeel gezien een feit is. Voor bestuursleden die niet fysiek aanwezig konden zijn, was er ook de mogelijkheid bij volmacht vooraf te stemmen. Vervolg op blz

2 Onze afdeling mocht, naar rato van het aantal leden, drie stemmen uitbrengen. Uiteraard hebben we voor gestemd. We hebben er alle vertrouwen in. Door deze fusie zijn de aan instellingen verbonden ledengroepen binnen KansPlus ondergebracht. Dit betekent dat we binnenkort op ontdekkingsreis gaan in onze regio om te kijken met welke ledengroepen we een relatie op kunnen bouwen. Rest mij nog om iedereen hele prettige feestdagen te wensen, samen met kind, broer of zus, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. (voorzitter Nieuws uit de regio Broers en zussen in de spotlights Op maandag 24 september werd er een studiemiddag georganiseerd door een aantal organisaties, zoals De Rudolphstichting, VOGG, Bosk, Nierstichting, Nierpatiëntenvereniging en PhiladelphiaSupport in een conferentiecentrum te Eindhoven. Deze middag stond in het teken van de Broers en zussen in de spotlights. Op deze studiemiddag stond de informatie uitwisseling centraal. De problematiek van broers en zussen werd nader belicht en er werden voorbeelden gegeven van mogelijke interventies en de effecten daarvan. Er werden ook een aantal workshops gehouden met als thema Oefenen met vaardigheden voor het begeleiden van een broers en zussengroep, Hoe organiseer ik een broers en zussen-cursus, Hoe én wat met betrekking tot ouderbegeleiding, Praktijkervaringen vanuit het begeleiden van broers en zussen van alle leeftijden, Ontmoetingsactiviteiten voor broers en zussen. Kortom, een heel leerzame middag met leuke rollenspellen, interessante discussies en veel nuttige informatie. Vanuit ons bestuur hebben Piet Berkhout en Marijke van Egmond deze studiemiddag bijgewoond. Marijke van Egmond Een kort verslag van de thema-avond over de driehoek Cliënt-Ouder-Begeleider Uiteraard moet je aanwezig zijn geweest om echt te beleven wat er allemaal speelt rond de driehoek. Nadat alle aanwezigen een kopje koffie of thee met een plakje cake hebben genuttigd, begeven we ons naar de andere kant van de scheidingswand in de zaal. Om 20:10 opent onze avondvoorzitter, Lia van Berkel, met een korte inleiding en enkele huishoudelijke mededelingen. Daarna is het woord aan Chiel Egberts, orthopedagoog verbonden aan Philadelphia zorg en inmiddels al zo n 10 jaar bezig met het onderwerp de driehoek. Doordat Chiel al sinds 1980 het vak van orthopedagoog heeft beoefend, is hij zich bewust geworden van bepaalde patronen, die in de praktijk voor de meerderheid van de driehoeksrelaties van toepassing zijn. Een moeder bijvoorbeeld staat anders in de driehoek dan de vader, uiteraard uitzonderingen nagelaten. En daar waren er natuurlijk ook een paar van in de zaal. Chiel licht de driehoek toe d.m.v. een tekening van een puzzel die uit drie stukjes bestaat. In de top staat de cliënt. In de linkerhoek de ouders en rechts in de hoek de begeleider. De begeleider heeft zijn/haar puzzelstukje in de hand en probeert de puzzel af te maken. Aan de hand van diverse andere verborgen zaken in de schets wordt langzamerhand duidelijk wat zich allemaal afspeelt in de driehoeksrelatie. Regelmatig haalt Chiel een praktijkvoorbeeld aan en vraagt hij ook aan de zaal om hierop te reageren. De zaal reageert vaak en af en toe ontstaan er ook discussies. Aan het einde laat Chiel een aantal motto s zien die belangrijk zijn voor een goede balans in de driehoek. Motto s voor de begeleider zijn: Doe wat je belooft, liefst iets meer, liefst iets eerder Zorg goed voor de cliënt; zorg nog beter voor diens moeder Motto s voor de ouders zijn: Voel, denk en spreek positief over de begeleider van jullie kind Blijf in jullie eigen hoek (Ga niet als een bok op de haverkist discussies aan met de begeleider, zeker niet waar jullie kind bij is) Aan het einde geeft Chiel nog door middel van een 3-tal stappen aan hoe een verstoorde - 2 -

3 Nieuws uit de regio driehoeksrelatie weer in balans kan worden gebracht. Dit vraagt inzet van zowel ouders als begeleiding, waarbij Chiel vindt dat de begeleiding, als professional, de eerste stap tot verbetering van de relatie moet ondernemen. Even na tienen moest Chiel, ondanks dat iedereen nog geboeid zat te luisteren, stoppen om nog plaats te maken voor een afsluitend drankje en wat te kunnen napraten. Lia sluit het officiële gedeelte met een dankwoord en een presentje voor Chiel. Als hekkensluiter is het woord nog aan Riet Janssen, vice voorzitter van de afdeling de Bollenstreek (met wie we samen deze thema-avond hebben georganiseerd), die Chiel een presentje overhandigt, waarin ook de symboliek van de driehoek terug komt. Het een zeer geslaagde avond! Er waren ongeveer 70 deelnemers. Alleen vonden we het jammer dat er zo weinig zorgverleners en opleiders (driekwart bestond uit ouder en broer of zus) aanwezig waren. Temeer omdat dit onderwerp in onze ogen een vast onderdeel moet zijn van de opleidingen tot SPW/SPH en de interne opleidingen van de zorgverleners. Uit de evaluatieformulieren bleek dat op een enkeling na iedereen tevreden was over de inhoud en de mogelijkheid tot eigen inbreng. Tweederde van de aanwezigen toonde interesse in een vervolgbijeenkomst over dit thema. We gaan kijken hoe en wanneer we een vervolg kunnen organiseren. Tenslotte was men ook zeer tevreden over de locatie en verzorging. Met dank aan onze vaste gastheer Swetterhage. P.s. Chiel schrijft een trilogie over het onderwerp de driehoek. Het eerste deel komt begin december uit. We zullen meer informatie over het boek verstrekken in een volgend nummer van Nieuws uit de regio. Verslag Jaarvergadering 11 oktober 2007 Opening Voorzitter a.i.( en tevens secretaris) opent de jaarlijkse ledenvergadering om 20:00 uur Hij heet welkom : Marijke van Egmond (penningmeester), Piet, Huub (iets verlaat) en Wilma Afwezig als bestuurslid met afmelding (werk): Danilo Van de opkomst van onze leden kwam het bestuur niet in een echte hoerastemming, maar des te meer werd de komst van José de Koster met haar echtgenoot, Bas en Marijke Roeleveld, Arnold van Dijk en Desiree Pardon, gewaardeerd. Mededelingen Marijke van Egmond vertelde dat er reeds 22 personen zich voor onze Thema-avond hadden opgegeven. Dat belooft heel wat. Jammer dat Danilo verhinderd was, waardoor volgens Hans, het tegen het licht houden van onze Website ook niet verder wordt afgehandeld. Jaarverslag Een ieder heet de pennenvruchten van onze secretaris kunnen lezen en er waren dan ook geen op of aanmerkingen over - 3 -

4 Aftredende bestuursleden Omdat voorzitter Mike kortgeleden de beslissing heeft genomen om de voorzittershamer neer te leggen, heeft secretaris Hans Kok in de tussenliggende tijd de honneurs waargenomen en omdat hem dat goed afging, werd hij (er waren ook geen tegenkandidaten) met applaus benoemd. Bas ( en hij kan het weten!) onderstreepte nog even dat het voorzitterschap een mooie baan is. Wel liet Hans weten dat de combinatie met zijn secretarisschap niet te doen is en wij naar een nieuwe secretaris moeten uitkijken. Gaan wij doen. Voorlopig blijft Hans nog in deze dubbelrol en zal Piet de notulen voor zijn rekening nemen. Marijke en Piet zijn vorig jaar aftredend geweest en hebben zich toen herkiesbaar gesteld. Huub (hij was er nog niet) zou navraag doen bij de moeder van de Walnoot), die misschien ons bestuur zou willen komen versterken. Financiën Heel wat afdelingen hebben het financieel niet zo goed voor elkaar, zoals wij dat hebben, waardoor de Centrale Administratie in utrecht daar zijn handen vol aan heeft. Dat is bij ons prima verzorgd,maar wat wil je dan ook met een profi als penningmeester. Complimenten zijn dan zeker ook op zijn plaats voor Marijke van Egmond. De cijfers staan afgedrukt in ons Nieuws uit de Regio, maar er waren enkele vragen hierover : Nieuws uit de regio ** Over ons vermogen kunnen wij niet vrij beschikken en wordt centraal vanuit Utrecht gedaan. ** 2 jaar geleden hebben wij een % naar rato aan het Landelijk Bureau afgedragen, om hen de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn veel slapende afdelingen, die wel over veel geld beschikken maar geen bestuur hebben. Met als resultaat dat er in die regio weinig tot niets wordt ondernomen. Zo is er slechts in de provincie Drenthe maar 1 afdeling. Wel wordt er als er geen afdeling in de regio is, vanuit Utrecht rechtstreeks het een en ander ondernomen. Ook de begroting 2007 vond in ieders ogen genade, wel vroeg heer de Koster naar het onderwerp Donaties. Dat is 500 Euro per jaar en gaat naar een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Bangladesh. Ook is er een aanvraag van Stichting Het Bunkertje binnen gekomen; waarover de eerste volgende vergadering gebogen wordt. Vragen en opmerkingen Bas Roeleveld zei nog een hele voorraad enveloppen te hebben met het VOGG embleem er op ; zonde om die weg te gooien en met een sticker Kansplus moet dit probleem ook weer uit de wereld zijn. Zuinigheid is een prima zaak. Marijke van E. vertelde dat haar vader onze nieuwe naam Kansplus met een loterij in verband bracht. Toch is er lang over deze naam gedacht en wij moeten het er mee doen. Marijke is samen met Hans op 6 oktober j.l. naar Utrecht gegaan m.b.t. de stemming voor het samengaan van VOGG en WOI in KansPlus: 90 % was voor en enkelen waren er zeer tegen. De toekomst moet uitwijzen wie het gelijk aan zijn kant heeft. Ook is er die dag uitgebreid gebrainstormd over de mogelijkheid van ledenwerving, omdat er door de samenvoeging van Vrienden, Familie en Ouderverenigingen bij Kansplus er individueel kansen zijn. Arnold van Dijk vroeg naar ons aantal leden: ca. 235 was het antwoord en er moet onderscheid gemaakt worden tussen donateurs met en zonder donatieverplichtingen. Verder vroeg hij of ons Contactblad gelezen en gewaardeerd wordt; een volmondig JA werd hierop geantwoord en dat had de enquête uitgewezen. Bas blijft voorlopig nog ons contactorgaan : Nieuws uit de Regio verzorgen, maar het krijgen van Kopij blijft een crime. Er dienen mensen gezocht te worden die 1, 2 of 3 x minstens per jaar een stukje tekst in leveren en zo moeilijk hoeft dat niet te zijn. Via de website kan er heel wat interessante onderwerpen gevonden worden en misschien wordt dan wel Bas zijn droom (een frequentie van 6 x per jaar) verwezenlijkt. Piet vroeg naar het adres van onze vaste tekstschrijver Jan Eradus; bij een volgende tekst komt het erbij te staan en kan er naar Jan Ge- d worden

5 Frank zijn moeder of te wel Elly van der Voorn had gevraagd of haar zoon van 16 jaar oud; ook welkom op de Broers en Zussen avond is; natuurlijk en Marijke van E. zal haar de uitnodiging sturen. Stichting Sociaal Opvang Maatje Arnold van Dijk gaf tekst en uitleg over zijn geesteskind: SOM geheten. Velen van ons herkenden waar het bij Arnold om draait: De zorg van je kind voor later; als je als ouders er beiden niet meer bent of niet Nieuws uit de regio bij machte bent om de zorg te geven. Kortom een pracht initiatief, die alle aandacht verdient. Bijna vanzelfsprekend zitten er wat haken en ogen aan; maar het is waard er ons verder in te verdiepen. Zo is de stichting SOM reeds bekend als brancheorganisatie in de Metaal. Piet beloofde eens met Mons Verkerk; hij is de coördinator Vrijwilligers bij Huize Ursula, te benaderen met de vraag wat hij van Arnold s opzet denkt. Sluiting Met dank aan Swetterhage voor hun gastvrijheid (het was onze eigen schuld dat er geen drankje nu gepresenteerd kon worden) kwam een eind aan deze vlot verlopen vergadering. Het bestuur ziet elkaar weer op maandag 12 november, wanneer de eerst volgende vergadering is. De locatie is bij Wilma in Rijnsburg. Adviesraad WMO Leiden Op vrijdag 7 september jl. is door wethouder Onderwijs, Zorg en Welzijn, Gerda van den Berg in het Stadhuis de Adviesraad WMO Leiden geïnstalleerd. Deze adviesraad heeft een brede taak. De raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over alles wat samenhangt met de uitvoering van de WMO, de Wet maatschappelijke ondersteuning, die op 1 januari jl in werking is getreden. Daarnaast heeft de Adviesraad tot taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de manier waarop de gemeente in haar hele beleid de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van mensen bevordert. Daarbij gaat het speciaal om personen met een lichamelijke of verstandelijke functiebeperking of met een chronisch ziekte, om personen met psychische of sociaalpsychologische aandoeningen en om mantelzorgers. - de heer H. Schuurman, Ouderenbond ANBO, afdeling Leiden; - de heer W.J.M. Bunnik, Leidse Vereniging van Mantelzorgers; - de heer W. van Houten, PCOB Belangenbehartiging 50-plus; - de heer P.C. Spaargaren, Centrale Familieraad Rivierduinen; - mevrouw E. Vorst, Reuma Patiënten Vereniging Leiden e.o. - Gehandicapten Sportvereniging Leiden e.o. (vacature) Voor informatie of suggesties omtrent het WMO beleid van de gemeente Leiden kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger Alex van Loon: tussen uur, of per Alex van Loon De Adviesraad, onder voorzitterschap van mevrouw S. Lambermont, bestaat inmiddels uit: - de heer J.A. Meerpoel, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Leiden en omstreken); - de heer A.A.P.M. van Loon, Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige belemmering (VOGG c.q. KansPlus); - de heer M. Heestermans, Ouderenbond KBO, afdeling Leiden; - 5 -

6 Nieuws uit de regio Heeft u al vakantieplannen voor de zomer 2008??? De winter moeten wij nog doorstaan, maar toch wil ik U een tweetal suggesties aan de hand doen om samen met uw zoon/dochter of familielid met een beperking, er eens een paar dagen in de zomermaanden onbekommerd er helemaal even uit te zijn. Zo organiseert de Stichting Wigwam Vallei Nederland op 6 pracht locaties in ons eigen land een onvergetelijke vakantie voor kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders, broertjes en zusjes en misschien mogen de grootouders ook nog wel mee? De gezinnen logeren in aangepaste volledig ingerichte wigwams of wigwamhuisjes, er zijn volop avontuurlijke activiteiten en er is ook aandacht voor muziek, drama, sport en spel. Elk kind met een beperking krijgt bij de activiteiten ondersteuning van een goed geïnstrueerde persoonlijke begeleider. U begrijpt dat de kids verantwoord onderdak zijn, waardoor de ouders de mogelijkheid hebben eindelijk eens hun eigen gang te gaan en kunnen zij ook eens op adem komen. Voor verdere info kunt U terecht bij : of telefoon PS Ook is deze organisatie dringend naar enthousiaste vrijwilligers op zoek en zo kunt U bijvoorbeeld in Nieuwveen de handen uit de mouwen steken, met een gulle glimlach en gemeende handdruk als waardering. Een tweede mogelijkheid die ik U voor wil schotelen is om eens in het Attractiepark Slagharen, in het Drentse land te gaan logeren en wel om het feit dat daar jaarlijks een midweek speciaal voor gezinnen met een gehandicapt familielid georganiseerd wordt. Tegen een zeer gereduceerd tarief huurt u dan een vakantiehuisje, draaien de attracties op aangepaste snelheid, is er voldoende tijd om in en uit te stappen en is er een gevarieerd avondprogramma. Uit eigen ervaring kan ik u dit uitje van harte aanbevelen. Het adres van Attractiepark Slagharen is : en hun telefoonnummer is en vraag naar deze speciale periode. Voor een leuk aanzichtkaartje met uw bevindingen,vanuit 1 van beide attracties houd ik mij zeer aanbevolen. Met een hartelijke groet Piet Berkhout of telefoon Mantelzorgcompliment Sinds dit jaar komt een groep mantelzorgers in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment (een bedrag van 250,-). De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen om haar waardering uit te spreken voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten. Mantelzorgers die zorgen voor iemand die een indicatie heeft voor AWBZ-zorg van langer dan zes maanden, komen in aanmerking voor een bedrag van 250,-. Helaas zitten er zoveel haken en ogen aan de regeling dat de meeste mantelzorgers niet in aanmerking komen voor het bedrag. Een bepaalde groep mantelzorger komt in aanmerking, maar moet er wel wat voor doen. Meer weten? De medewerkers van de Mantelzorglijn staan voor u klaar. Heeft u nog vragen, of wilt u advies over het aanvragen van een (her)indicatie? Neem op werkdagen tussen 9.00 en uur contact op met de Mantelzorglijn, telefoon ( 0, 10 p/m). Of mail naar Bron Redactie: indien het iemand betreft met een indicatie van voor 1 april 2007, neem dan contact op met het CIZ, zij kunnen dan beoordelen of herindicatie echt nodig is of dat ten behoeve van het mantelzorgcompliment met een verkorte aanvraag kan worden volstaan, u hoeft dan alleen de gegevens omtrent de mantelzorg in te vullen. Alex van Loon - 6 -

7 Nieuws Witte weekblad 17 oktober 2007 Nieuws uit de regio De Alphense judoka Sem Sassen werd vrijdag 12 oktober feestelijk gehuldigd in Nabij aan het Lauraplein. Sem had dan ook een gouden medaille gewonnen op de Special Olympics World Summer Games 2007 in China. Tot grote vreugde en ontroering van Sem kreeg hij uit handen van wethouder Michel du Chati-nier de topsportpenning van de gemeente Alphen aan den Rijn uitgereikt. Van 2 tot 11 oktober vonden in Shanghai voor de twaalfde keer de Special Olympics plaats. Special Olympics is een wereldwijde organisatie voor sporters met een verstandelijke beperking. Nederland deed met 62 sporters mee aan het grootse evenement in China. De Nederlandse ploeg was erg succesvol en won vele medailles. Zo ook de judoploeg, met maar liefst 5 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Onder de gouden medaille winnaars was de 23-jarige Alphenaar Sem Sassen van Judoclub Prisma uit Amsterdam. Hij kwam op 8 oktober uit in niveau 1, een hele zware poule. Alvorens hij de gouden medaille in ontvangst kon nemen, won Sem tot driemaal toe met ippon van respectievelijk een Griekse sambo worstelaar, een Chinese sumo worstelaar van 150 kg en een snelle sterke Duitser. 'Ik heb me afgesloten voor het publiek en op m'n tanden gebeten', vertelde Sem trots. 'Ik dacht, ik ga m'n best doen, ik ga hem pakken en neergooien en dat lukte. Op het podium, toen ik de gouden medaille kreeg, kon ik het niet droog houden, zo blij was ik. Ja, het was een mooie ervaring.' Ere sportpenning Op 12 oktober kwam de Nederlandse G-ploeg terug in Nederland en werd feestelijk onthaald op Schiphol. Vooral Sem, want zijn werkgever Herman Frankes, directeur Sociale Werkplaats Alphen (SWA), had een touringcar geregeld. De bus zat vol met familie, vrienden en kennissen van de kerkgemeente, die allemaal een T-shirt van Sem aan adden. Tussen zijn supporters in werd hij naar Alphen gereden, naar Nabij. Daar was een huldigingsfeest voor hem georganiseerd. Veel mensen kwamen hem feliciteren en toespreken, maar dat wethouder du Chatinier hem de eresportpenning van Alphen aan den Rijn kwam omhangen, was toch wel het hoogtepunt van de dag. Sem straalde al met zijn gouden medaille, maar gaf licht met ook nog de erepenning om. Meteen de dag erna moest Sem alweer naar Texel om punten te verzamelen voor de volgende Special Olympics in Amerika. Op zaterdag 20 oktober is voor de hele Nederlandse G-ploeg een speciale feestdag in Utrecht. Sem met de gouden medaille en de topsportpenning van de gemeente - 7 -

8 Sociaal OpvangMaatje (SOM) Nieuws uit de regio Op onze jaarvergadering van 11 oktober heb ik een voorstel van mij toegelicht. Dat voorstel betreft de oprichting van een stichting voor vrijwilligers voor onze beperkte familieleden of kennissen. Aanleiding daarvoor is de veel gehoorde vraag Hoe moet het als ik er niet meer ben waarmee bedoeld wordt dat men bang is voor onvoldoende zorg en aandacht als men er zelf niet meer is. Ook in de laatste Pluspunt van het landelijk Kansplus stond daar weer een artikel over. Inhoud van het voorstel Mijn voorstel betreft een stichting of misschien een vereniging van mensen die er voor zorgt dat er altijd minstens één vrijwilliger wordt geregeld voor onze naasten als ouders of anderen uit eigen kring er niet meer zijn. Gedachte daarbij is dat er met curatele, bewindvoerderschap en mentorschap veel is te regelen maar dat daarnaast ook altijd nog iemand gewenst is voor gewoon sociaal contact. Dat kan verschillende vormen hebben zoals bezoek thuis of in een zorginstelling, mee uit nemen, vakantie regelen of misschien ook af en toe opvang bij de vrijwilliger thuis. Er zijn natuurlijk meer vormen denkbaar. Gedachte daar achter is dat iemand daarvoor niet volledig afhankelijk wordt van professionele zorgverlening. Die kunnen en mogen zo n band niet aangaan. Bovendien vetrekken zorgverleners ook vaak. Maar veel van onze dierbaren hebben wel iemand nodig waar ze op kunnen terugvallen, waar ze op kunnen steunen en waar ze zich veilig, geborgen en niet verlaten bij voelen. Waarom dit voorstel? Er bestaan al verschillende vormen van sociale opvang of een sociaal netwerk. Maar gezien de verschillen acht ik het wenselijk om iets nieuws op te zetten. In de eerste plaats is mijn voorstel niet voor één van onze dierbaren maar voor een hele groep die in de tijd kan groeien en in theorie ook weer kan krimpen. Niet dus zoals in de laatste Pluspunt waar een hele groep vrijwilligers er voor slechts één dierbare is, met alle respect overigens voor de wijze waarop en de inzet waarmee dat is en wordt geregeld. Maar met een groep met hetzelfde doel kunnen volgens mij meer mensen worden geholpen. En ook niet zoals een nog jonge stichting die speciaal voor dit doel is opgericht. Die stichting werkt wel voor meerdere dierbaren maar doet dat in mijn ogen wel op een commerciële en daarmee voor de cliënt dure wijze. Mijn voorstel gaat uit van de solidariteitsgedachte van vrijwilligerswerk tegen lichte vergoeding. Hoofdlijn In hoofdzaak gaat het om een organisatie bestaande uit een bestuur en vrijwilligers. Het kan een stichting zijn maar misschien ook een vereniging zoals op onze jaarvergadering werd voorgesteld. De organisatie regelt dan dat er een vrijwilliger aandacht besteedt aan iemand die door gebrek aan aandacht uit eigen kring anders sociaal alleen komt te staan. Zo n sociaal opvangmaatje kan dan misschien ook een steun zijn voor iemand die als mentor, bewindvoerder of curator zaken of belang voor de belanghebbende regelt. En zijn die er niet, dan kan het maatje wellicht wel met de professionele zorgverlening meedenken als het gaat om vragen over behandeling of begeleiding. In mijn voorstel krijgt de vrijwilliger niet alleen zijn of haar kosten vergoed maar ook een kleine bijdrage. In veel gevallen zal de belanghebbenden dat zelf kunnen betalen. Maar het wordt zo nodig ook mogelijk door bijdragen van de stichting of vereniging als die wordt gesponsord of middelen krijgt uit erfenissen of donaties. Hoe verder? In de jaarvergadering is afgesproken dat we het voorstel laten bezinken. We denken er allemaal eens over na. Onze contactpersoon met de landelijke organisatie legt het voorstel ook daar voor een reactie neer. In een volgende vergadering komen we er op terug. Intussen kunnen mensen die dit lezen ook eens laten weten hoe ze hier over denken. Daarvoor kunnen ze mij bellen ( of ) of mailen of natuurlijk ook met het bestuur van onze regionale KansPlus (tel ) of per Arnold van Dijk (een ouder) - 8 -

9 Nieuws uit de regio Regelmatig staan er artikelen of columns op internet of in bladen geschreven, door mensen werkzaam in de zorg, die ook voor ons als ouders of verwanten goed zijn te lezen. Soms zijn het artikelen die aanvullen wat wij al wisten maar soms ook gaan deze in tegen onze ideeën. We hopen regelmatig in deze rubriek zo n stuk te plaatsen. Erwin Wieringa is internationaal consultant en oprichter van Stichting De Toekomst. Sinds 1980 is hij actief betrokken bij het de-institutionaliseren van Nederland. Met Nieuwe Kijk op Zorg introduceerde hij een baanbrekende training waaraan ca medewerkers in de zorg aan hebben deelgenomen. Snoezelen Jozien zit in een hoekje van de kamer. Het raam staat op een kiertje en er is een lekker prikkelende herfstlucht met af en toe een vleugje wind dat naar binnen waait. Het is het lievelingsplekje van Jozien en zeker nu, nu de zon laag staat en haar huid door het glas verwarmt. Het voelt lekker zo: Die combinatie van een beetje frisse wind en de warmte op haar huid. Kon het maar lekker lang duren. Jozien droomt geleidelijk aan een beetje weg en voelt zich in de zevende hemel. Het is eigenlijk jammer voor Jozien, dat ze dat niet gewoon met woorden uit kon leggen :ze voelt zich als een dichter, maar kent niet de woorden. Praten heeft ze nooit gedaan en het is hoe dan ook lastig voor anderen om aan haar te zien wat ze werkelijk fijn vindt. Je moet haar écht en door en door kennen om dat te weten. Ze zijn er wel, maar t zij er niet veel. Maar vooruit, de plicht roept: Op haar programma ze woont in een volledig verzorgde omgeving en dan moet je je volgens de regels vervelen staat een bezoek aan de snoezelruimte. Een belevingservaring van ongekende schoonheid en de Trots van de Voorziening. Niet voor niets staat de Snoezelkamer prominent op elke brochure en medewerkers mogen er graag over vertellen op studie bijeenkomsten. Er is geen enkele schadelijke bijwerking van Snoezelen bekend juicht de folder. Dankzij een inzamelingsactie en de gulle bijdragen van diverse fondsen heeft deze zorgplek zijn eigen sensorische afwerkplek, de Snoezelruimte. Snoezelen, een samentrekking van snuffelen en doezelen is een bedachte activiteit waar we mensen in een ruimte brengen waar ze van alles kunnen beleven. Er is muziek die komt uit de speaker in een waterbed, 70er jaren discoballen en ander lichteffecten; zeepbellen en alles wat je maar kan verzinnen. Ontstaan in de 70er jaren en in vele opzichten is het hier een Jefferson s Airplane: Toverachtig, LSDerig en soft. Maar bovenal is het een heel veilige omgeving voor de verzorgenden en begeleiders: Ze hoeven nu niets uit te leggen aan buitenstaanders en houden het in een volledig klinisch gecontroleerde omgeving lekker onder elkaar. Wij hulpverleners houden niet zo van dat onverwachte. Toch altijd een beetje bang voor die momenten waarbij Jozien laat zien dat ze het níet naar haar zin heeft en we mogelijk aan een volslagen vreemde moeten uitleggen, dat we het even verkeerd gezien hebben en gewoon wat probeerden om samen het goede van het leven te ontdekken. Nee, ze mochten eens denken dat we onprofessioneel zijn. Beter dit: een bombardement van fijne indrukken en we kijken achteraf wel of ze d r iets aan vond. Maar wel heel wat anders dan Jozien achter het raam beleefde. februari

10 Nieuws uit de regio Om de zoveel tijd wordt er een mail rondgestuurd door Hans de Bruyn met de laatste nieuwtjes rond het PGB. Als het mogelijk is zal deze mail opgenomen worden in ons blad. Hans weet veel over het PGB. Op is informatie te vinden en kunnen aan hem vragen worden gesteld over het PGB. RONDMAIL PGB nummer oktober 2007 Activerende Begeleiding in 2008 Op 1 januari 2008 wordt de geneeskundige GGZ onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2008 zal het zorgkantoor niet langer een PGB toekennen voor de functies activerende begeleiding en verpleging als in uw indicatiebesluit staat vermeld dat u een indicatiebesluit hebt met als enige grondslag psychiatrische aandoening of psychische stoornis. Als overgangsmaatregel hebben de huidige budgethouders in 2008 nog wel recht op een PGB voor activerende begeleiding en verpleging tot 31 december 2008 of, als uw indicatiebesluit eerder afloopt, tot de einddatum van uw indicatie. Als u niet langer onder deze overgangsmaatregel valt, kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen om een PGB voor de geneeskundige GGZ. Informeer op tijd bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden en mogelijkheden. Heeft u een PGB voor persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en/of tijdelijk verblijf? Voor deze functies loopt uw PGB gewoon door, ook als u een indicatiebesluit hebt op de grondslag psychiatrische aandoening of psychische stoornis. Als er in uw indicatiebesluit ook een andere grondslag vermeld staat dan psychiatrische aandoening of psychische stoornis dan heeft de overheveling geen gevolgen voor u. RONDMAIL PGB nummer november 2007 PGB Staatsecretaris Bussemaker heeft vandaag een bericht en een brief uit laten gaan over de regeling PGB in PGB in perspectief heet het stuk en is te vinden op de download pagina van onder PGB algemeen. Een aantal belangrijke punten: Het vrij besteedbaar bedrag wordt weer terug gebracht naar 1,5% van het budget met een minimum van 250,- en een maximum van 1250,-. Er zal dit jaar geen (prijs) indexering plaatsvinden van de tarieven. 10 % overheveling is afgeschaft. Er komen vervolgonderzoeken, bijvoorbeeld naar de instroom van jongeren met een beperking via Jeugdzorg. De AWBZ aanspraken herformuleren. Ik kan me weinig jaarovergangen herinneren waarbij er door de gewone budgethouder zoveel is ingeleverd op de mogelijkheden van het PGB. De argumenten die in de brief genoemd worden gaan ook alle kanten op. Maar ik herken weinig argumenten die voortkomen uit de PGB gebruiker. Het herformuleren zal nog een heel belangrijk punt worden. Opnieuw noemt de staatssecretaris hierbij huiswerkbegeleiding. Ik weet dat het gaat om plannen en structureren en dat het veel lucht geeft in gezinnen waar een jongere met een beperking pogingen doet om een startkwalificatie te halen voor de arbeidsmarkt. Maar dat is een thema wat bij een ander ministerie thuis hoort. Daar zou eens wat meer lijn in mogen komen. Reacties zijn welkom in de BerichtenBox van Postbus 19161, 3501 DD Utrecht Fax (030)

11 Column Jan Eradus Nieuws uit de regio Jan Eradus, vader van een zoon met het Syndroom van Down, stelt aan ouders en verzorgers die voor de hand liggende vraag. Niet dat hij daarop een antwoord verwacht, maar hoopt anderen hiermee tot steun te zijn. Herkenning en erkenning is het sleutelwoord. Website: Geen tijd voor gehad Zaterdag ging ik mijn zoon Jan (ds) halen. Ieder weekend komt hij een dagje naar huis. Een beetje plagend ging ik op de achterbank zitten en gaf hem de sleutels met de woorden: Rijd jij maar naar huis Jan. Hij maakte omslachtig duidelijk dat dit niet ging en toen ik vroeg waarom hij geen rijbewijs had, zei hij ernstig: geen tijd voor gehad. We lagen eerst samen dubbel van het lachen, maar eigenlijk had hij helemaal gelijk. In zijn beleving gaat het leren en alles wat daar mee samenhangt immers zo langzaam, dat hij aan een heel aantal zaken in de laatste achtentwintig jaar helemaal niet is toegekomen. Hij heeft er echt geen tijd voor gehad. Mooi eigenlijk dat je op die eenvoudige manier voor alle problemen een geweldige oplossing voor jezelf klaar hebt: Je hebt er geen tijd voor gehad! Terwijl ik weer eens een stukje tekst over hem schrijf, bedenk ik me ook dat ik dit al vele jaren en in drie boeken vol gedaan heb zonder hem ooit te vragen wat hij er zelf van vindt. Hij is inmiddels een volwassen man geworden waar ik al jaren over vertel. Er zit natuurlijk iets dubbels in. Niemand, en ik ook niet, zou het in z n hoofd halen die stukjes te schrijven als hij bijvoorbeeld een normale baan zou hebben en een leven zou hebben als de meeste anderen. Waarom doe ik dit over hem dan wel? Ik kom hierop omdat ik een probleem heb. Iets waarover we niet gewend zijn te praten en ik, opgegroeid in de jaren vijftig van de vorige eeuw, al helemaal niet. Bij jongens (ja, echt alleen bij jongens) komt het weleens voor dat de voorhuid van de penis nogal strak en krap is. Dan worden ze besneden en daarmee is het probleem voor eeuwig verholpen. Tot zover het probleem over wat medici noemen: een Spaanse kraag. Maar mag ik daar nu, denkend aan zijn privacy, over praten in zijn geval? Eigenlijk niet. Toch vind ik dat ik over het probleem best wat moet vertellen. Het verhaal gaat vanaf hier dus verder over Piet, (die bestaat dus niet, maar dat praat gemakkelijker). We waren met Piet dus een tiental jaren geleden al eens naar de kinderarts geweest en die vond het geen probleem. Het zou vanzelf allemaal goed komen. Tot een paar weken geleden: Piet ging die avond uit eten en wilde eerst nog even in bad. Na het douchen kwam de stagiaire binnen om hem als gebruikelijk te helpen bij het afdrogen en zag daar, waar normaliter een piemeltje hangt, iets zitten dat meer weg had van een tros druiven. Geschrokken slaat ze alarm en binnen vijf minuten waren ze bij de naastwonende huisarts, die gelijk het ziekenhuis belde. Geen etentje dus en nog diezelfde avond om elf uur is Piet met spoed geopereerd. Hij gaat nu verder als een besneden man door het leven. Er is dus gelukkig helemaal niks fout gegaan en er is geweldig goed ingegrepen. Maar nu heb ik een probleem. Waar ik achteraf mee zit, is dat dit bij heel veel jongens met het down syndroom blijkt voor te komen. Hebben wij dan even niet opgelet? Wij hadden het echt nog nooit gehoord en die kinderarts hoogstwaarschijnlijk ook niet, anders was het immers toch allang gedaan! Hij heeft nu onnodig heel veel pijn gehad met een wel degelijk gevaar voor afsterven als dit niet zo tijdig was opgemerkt. Dus, sorry Piet (of Jan), voor al die andere jongens en mannen met het down syndroom of jongens en mannen die ook niet zo mondig zijn, dan toch maar dit verhaal. We zeggen in dit geval niet: Geen tijd voor gehad, maar ik wel met klem vragen: Hebben jullie dat nou ook?

12 Gegevens Afdeling Naam: Kansplus Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Oprichtingsdatum: 24 april 2002 Postadres: Douw van der Kraplaan BT Voorschoten Telefoon: (H Kok) Giro: t.n.v. Internet : Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester leden Medewerkers: Bestuurszaken: Archief Jaarvergadering Ledenadministratie Fondsen Plan van Aanpak Kascommissie Landelijk: VOGG Alphen ad Rijn - Leiden Dijkwacht EK Leiderdorp (a.i.) Marijke van Egmond Huub van Schie Piet Berkhout Wilma de Best Danilo Verplancke Joke van den Hout Alex van Loon Lia van Berkel Harriet McDaniel José de Koster Bas Roeleveld Marijke van Egmond Huub van Schie Kansplus Maliebaan 71H 3508 AG Utrecht Postbus AG Utrecht T (030) F (030) E Kanspluslijn is de informatielijn voor leden tel , bereikbaar: maandag t.m. vrijdag van tot uur woensdagavond van tot uur Of per mail: Taken en werkgroepen Informatie: Redactie NudR Bas Roeleveld Themanummers Internet Danilo Verplancke Ontmoeting: Piet Berkhout Ontmoetingsdagen Piet Berkhout Uitgaansdag Piet Berkhout Marijke van Egmond Lia van Berkel José de Koster PR en Pers: Wilma de Best Danilo Verplancke Ledenwerving Voorlichting Publicaties Netwerken : Contactouder Joke van den Hout Adoptie Huub van Schie Marijke van Egmond Broers en Zussen Marijke van Egmond Belangenbehartiging : RfvO Adviesraad Geh. Beleid Leiden Alex van Loon Joke Schrijvers Cliëntenbelangen Redactie: Volkerak DH Alphen a.d. Rijn columnist Jan Eradus

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad 1. Inleiding Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o.

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Jaarvergadering 5 oktober 2004 Op deze avond om 20.00 uur zullen we onze jaarlijkse

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Nummer 18 December 2005

Nummer 18 December 2005 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking Nummer 18 December 2005 Inhoud: Nagekomen foto 2 Uitleg over de website 2 5 Nieuw boekje Jan Eradus 5 Rondmail

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17 juni

Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17 juni Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding Samen doen wij dat! info Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding informatie voor cliënten Inhoud INHOUD 1. Verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 4 2. Het kwaliteitskader

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011

www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011 Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten Afdeling Rijnstreek www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011 Inhoud: Blz. Uitnodiging jaarvergadering 1 Broers en zussen Rijn- en Bollenstreek 2 Ontmoetingsdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Even in een Thomashuis, werd een lange nachtmerrie voor Jonna, voor ons en voor de zorgondernemers

Even in een Thomashuis, werd een lange nachtmerrie voor Jonna, voor ons en voor de zorgondernemers HET IDEE ALLEEN AL Is Jonna thuis? Nee, dit is een Thomashuis. Is Jonna thuis? Néé, dit is een Thómashuis. Is Jonna thuis? Was de gestelde vraag, maar werd gehoord als: Is dit een Jonnahuis? Hoe het mogelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo!

Kom op cursus bij Per Saldo! Kom op cursus bij Per Saldo! Wilt u precies weten wat u nu wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Of wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)indicatie? Of hebt u net een persoonsgebonden budget en wilt

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3.

Over de streep. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent, zou je weten dat.. 3. Cadeautje.. 3. Stap over de streep als 3. Over de streep Inhoud Over de streep. 1. Zaalindeling... 2. Hoe ziet de dag eruit?.. 2. Hoe ziet de workshop eruit?.. 2. De groep(en). 2. Wat te doen als.. 3. Hoe. 3. Uit de knoop. 3. Als je me echt kent,

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig Beertje Anders zit stil in een hoekje als Beertje Bruin langskomt. Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig bent. Kan ik je helpen, want ik ben je vriend en vrienden

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie