TIJDINGEN BELANGRIJK. Ook in dit nummer: Start schooljaar Eindejaarsschikkingen schooljaar WAAR KENNEN KUNNEN WORDT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDINGEN BELANGRIJK. Ook in dit nummer: Start schooljaar 2015-2016 Eindejaarsschikkingen schooljaar 2014-2015 ... WAAR KENNEN KUNNEN WORDT"

Transcriptie

1 TIJDINGEN EEN ECOV SCHOOL WAAR KENNEN KUNNEN WORDT Ook in dit nummer: Start schooljaar Eindejaarsschikkingen schooljaar Mei - juni 2015 Verschijnt ook in november en februari VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Sinte Annalaan Aalst tel fax Verantwoordelijke uitgever: Inge De Troyer p/a Vakschoolstraat Aalst BELANGRIJK VTI-Tijdingen juni - augustus

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Algemene informatie 3-11 VTI-Senioren 12 Ouderraad VTI 13 VTI De Puytenput VTI Dé Vakschool KISP 42 OKAN VTI De Kering Circulus 48 Woord vooraf Het jaar vloog alweer voorbij. Eind juni nemen we afscheid van +/- 200 opgeleide technici die goed voorbereid aan het werk kunnen of die zeker klaar staan om in het hoger onderwijs hun slag te slaan. Van hieruit wensen wij hen alvast veel succes. In de pers werd de laatste weken heel wat geschreven over de STEM - opleiding. Het letterwoord STEM verwijst naar de schoolvakken, leergebieden, opleidingen en studierichtingen op het gebied van natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en technologie. Bij uitbreiding verwijst de term naar beroepen en jobs waarvoor een STEM-opleiding een belangrijke vereiste is. (Lees meer op be). In feite niet veel nieuws onder de zon. Wie de school een beetje kent, weet maar al te goed dat wij al jaren lang School voor Wetenschap en Technologie in ons vaandel dragen. Dagelijks werken talrijke leerkrachten samen om met de jonge mensen die ons zijn toevertrouwd de kwaliteit van de opleidingen hoog te houden en dat met resultaat. Uit de contacten met bedrijven die leerlingen van het VTI tewerkstellen kunnen wij opmaken dat onze leerlingen nog steeds gegeerd zijn. Ook de cijfers die we ontvangen van de hoge scholen waar onze leerlingen hun kans wagen, liegen er niet om. We kunnen fier stellen dat het VTI van Aalst Dé STEM-school bij uitstek is. We horen op de arbeidsmarkt als in het hoger onderwijs bij de toppers. En het gaat nog verder. Wanneer we het aantal inschrijvingen tot hiertoe bekijken ziet het er veelbelovend uit. Het lijkt nu al dat heel wat meer mensen de weg naar het Technisch en Beroepsonderwijs vinden. We kijken nu al uit naar volgend schooljaar. WELKOM aan de nieuwe leerlingen Voor alle leerlingen die op 1 september 2015 een nieuwe start nemen in de school: geniet eerst wat van de zomervakantie, rust nog wat uit, doe de nodige energie op en zorg dat je met volle moed het nieuwe schooljaar kan aanvatten. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen. Dit nummer van de VTI-Tijdingen is een dubbel nummer. Uit praktische overwegingen bundelden we het nummer van de maand mei samen met het vakantienummer dat normaal werd opgestuurd aan de leerlingen; ook aan de nieuw ingeschreven leerlingen. U vindt in dit nummer ook de praktische informatie met betrekking tot de start van het schooljaar Indien u alsnog vragen heeft, kan u steeds een tje sturen naar of telefonisch contct opnemen op Aan de leerlingen die voor de examens staan, wensen wij veel sterkte en doorzettingsvermogen. De nieuwe leerlingen ontvangen wij van harte op 1 september Als je nu volwassen bent en toch al wat je zelve kent, dan weet je wie je wijzer maakte en voor d aandacht niet verzaakte. Was t je moeder die je aandacht schonk, waardoor ze zeiden dat je blonk, of was t de leraar in de klas, die er altijd voor je was. Wat je voelde, zit in herinnering en vaag maar dat prestatieding. Dat vul je aan met fantasie. Wat echt bleef hangen, is affectie. Als wij staan voor ons publiek, met t besef: ze zijn uniek. Laat ons dan aan d aandacht timmeren, t schoonste wat je geeft, om te herinneren. Aandacht Marc Van der Meeren, Leerkracht Lassen in CLW De Kering 2 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

3 Einde schooljaar Proclamaties: Donderdag 25 juni 2015 VTI CLW De Kering in VTI De Puytenput, Sinte Annalaan 198 Maandag 29 juni 2015 VTI Dé Vakschool 6TSO en 7 Se-n-Se om uur, 7BSO om uur. Dinsdag 30 juni 2015: VTI De Puytenput (eerste graad) 9 uur tot 9.45 uur VTI Dé Vakschool overgangsjaren (3, 4 en 5TSO en 3, 4, 5 en 6BSO) om 10 uur. Aansluitend mogelijkheid tot oudercontact (*). Alle leerkrachten blijven ter beschikking tot uur Uitgestelde zittijden en vakantietaken schooljaar : De uitgestelde zittijden (= herexamens) en het indienen van de vakantietaken vinden plaats op donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus Wie een uitgestelde zittijd of een vakantietaak heeft, krijgt de detailschikkingen en specifieke instructies op het einde van het schooljaar mee via de klastitularis. Voor de leerlingen van de eindjaren (6T, 7T en 7B) zullen de schikkingen vanaf donderdag 25 juni 2015 aan het raam van de Prefectuur uithangen. Op maandag 31 augustus 2015 om 8.30 uur is er deliberatie in verband met de uitgestelde zittijden. (*) Oudercontact voor leerlingen met B of C-attest VTI De Vakschool op vrijdag 26 juni 2015, na afspraak. Te bewaren documenten Alle leerlingen moeten hun schoolagenda op het einde van het schooljaar afgeven. Bovendien moeten drie leerlingen, aangeduid door de klastitularis, alle schriftelijke documenten zoals schriften, notities, handboeken of cursussen, tekeningen, huistaken, overhoringen, laboverslagen, werkschriften van werkplaatsen en notities inzake de praktijk bewaren. Die documenten worden bij hen thuis bewaard en moeten op verzoek van de onderwijsinspectie onmiddellijk ter beschikking van de school gesteld worden. De bewaartijd is 1 jaar. We rekenen erop dat de ouders het belang van de bovenvermelde richtlijnen inzien en dat ze samen met hun dochter/zoon zullen zorgen voor een stipte naleving ervan. De Interne Beroepscommissie (IBC) In geval van een definitieve uitsluiting van uw dochter/zoon uit de school kunnen de ouders bij de voorzitter van de Interne Beroepscommissie beroep aantekenen. De Beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing De Interne Beroepscommissie is tevens het orgaan dat de betwistingen over beslissingen van de delibererende klassenraad behandelt en is gebonden aan een strikt op te volgen procedure (zie schoolreglement). De zitting van de Beroepscommissie vindt plaats ten vroegste op 17 augustus 2015 en uiterlijk op 4 september IBC bij betwisting delibererende klassenraad Externe leden Bert Veldeman (voorzitter) Onderwijsdeskundige Lid centrumraad (voor voltijds onderwijs) of lid ROP (voor CLW) Externe leden Bert Veldeman (voorzitter) Onderwijsdeskundige Lid centrumraad (voor voltijds onderwijs) of lid ROP (voor CLW) Interne leden IBC bij betwisting definitieve uitsluiting voorzitter van de delibererende klassenraad (DKR) Leerkracht van de DKR Jürgen Penneman, lid AV ECOV Interne leden Directeur van de school Leerkracht van DKR Jürgen Penneman, lid AV ECOV VTI-Tijdingen juni - augustus

4 Start schooljaar : voor VTI De Puytenput De leerlingen van VTI De Puytenput (eerste en tweede jaar van de eerste graad) starten op dinsdag 1 september 2015 om 8.25 uur. De lessen eindigen voor de leerlingen van VTI Dé Puytenput om uur voor VTI Dé Vakschool 3T en 3B De leerlingen, ingeschreven voor het derde jaar TSO en BSO, worden verwacht op dinsdag 1 september 2015 om 10 uur. 4T en 4B De leerlingen voor het vierde jaar TSO en BSO worden verwacht op dinsdag 1 september 2015 om 11 uur. 5, 6 en 7B +T De leerlingen van de derde graad (5, 6 en 7BSO en TSO - Se-n-Se) worden verwacht op dinsdag 1 september 2015 om 13 uur. De lessen eindigen voor de leerlingen van Dé Vakschool uitzonderlijk om 15 uur. voor OKAN OKAN start op dinsdag 1 september 2015 om 9 uur. De lessen eindigen uitzonderlijk om 15 uur. Jaarkalender schooljaar Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een kalender met daarop alle belangrijke activiteiten. De schoolkalender kan je ook downloaden via de website: Vrije dagen schooljaar eerste trimester pedagogische studiedag. 2 oktober 2015: leerlingen vrij herfstvakantie: maandag 2 november 2015 tot en met zondag 8 november 2015 Wapenstilstand: woensdag 11 november 2015 kerstvakantie: maandag 21 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 tweede trimester facultatieve vrije dag: vrijdag 5 februari 2016 krokusvakantie: maandag 8 februari 2016 tot en met zondag 14 februari 2016 paasvakantie: maandag 28 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016 derde trimester O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016 vrije dag: vrijdag 6 mei 2016 pinkstermaandag: 16 mei VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

5 Identiteit Opvoedingsproject Pastoraal VTI-Aalst is een christelijk geïnspireerde scholengroep die deel uitmaakt van de ECOV-scholengroep waarin de Sint-Jozefschool Mere en DvM-HTB partners zijn; een leer- en leefgemeenschap waarin leren centraal staat. Leren is een relationeel gebeuren. Als er een goede relatie is tussen leerkrachten, medewerkers, ondersteunende diensten en leerlingen én tussen leerlingen, medewerkers, ondersteunende diensten en leerlingen onderling, dan is er grote slaagkans op succes. Onze leer-en leefgemeenschap schept ruimte om te groeien. We willen jonge mensen vormen die met een zoekende geest en met openheid kritisch naar de wereld kijken. We willen dit doen in kwalitatief goed voorbereide lessen, in deugddoende gesprekken en ontmoetingen, in aandacht voor mekaar en luisterbereidheid. Als VTI-scholengroep hebben we de opdracht om jongeren te helpen in hun eigen kracht te gaan staan en zelfverantwoordelijk te zijn. Dan kunnen we hen waarden zoals tolerantie, diversiteit, dialoog, zin voor gratuite solidariteit, engagement, e.m. meegeven. Daartoe hanteren we een participatieve schoolcultuur door betrokkenheid van ouders, leerlingen, medewerkers van welzijnsorganisaties en andere organisaties bij het schoolgebeuren, met aandacht voor: - stilte en aanbod van korte bezinningsmomenten in de lessen godsdienst; - beleven van schoonheid, poëzie, natuurexploratie, sport, ; - zorg, gelijke kansen onderwijs, een inschrijvingsbeleid dat kansen biedt aan elkeen; - inspiratie vanuit het evangelie en andere wijsheidsbronnen, de werkgroep Pastoraal; - respect voor elkeen, ook voor andersgeaardheid, gastvrijheid voor andere culturen; - solidariteit dichtbij en veraf; - omgaan met agressie en andere fenomenen zoals pesten, fysiek geweld; - omgaan met verlies en afscheid, rouwen. We maken ook werk van een eenvormig sociaal beleid voor kansengroepen, in overleg met betrokkenen van de werkgroep SOCUFO en van mensen voor mensen. De krachtlijnen trachten we elke dag na te leven, weliswaar met vallen opstaan, maar met de gedrevenheid van iedereen om van elk schooljaar een fijn schooljaar te maken. Aankoop nieuwe handboeken Boeken kunnen tijdens de vakantieperiode aangekocht worden in de school (vestigingsplaats VTI-Dé Vakschool, Sinte Annalaan 99b) van donderdag 20 augustus tot maandag 31 augustus 2015, alle werkdagen van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Ook op zaterdag 29 augustus 2015 van 9 uur tot 12 uur en op woensdag 26 augustus 2015 van 9 uur tot 19 uur kan er je terecht. Om het schooljaar vlot te kunnen starten, wordt er verwacht dat alle leerlingen hun boeken aankopen vóór 1 september Van dinsdag 1 september 2015 tot en met vrijdag 11 september 2015 kunnen in uitzonderlijke gevallen boeken aangekocht worden tijdens de pauzemomenten in de school. Boekenbeurs leerlingen TSO: ONLINE. NIEUW! Wie tweedehandsboeken wenst aan te schaffen, kan dat doen op de onlineboekenbeurs via de website Ook de leerlingen van het 2 de jaar van de 1 ste graad die overstappen naar het 1 ste jaar van de 2 de graad, kunnen van dit aanbod gebruikmaken. Vanaf einde juni zullen de boekenlijsten online beschikbaar zijn. Ook bij de overhandiging van het rapport op het einde van het schooljaar zullen boekenlijsten worden meegegeven. Voor de leerlingen uit het BSO zijn er geen tweedehandsboeken beschikbaar. Schoolabonnement De leerlingen die dit schooljaar een busabonnement hadden, zullen automatisch een formulier van de maatschappij De Lijn opgestuurd krijgen en kunnen op die manier een verlenging aanvragen. De leerlingen die een treinabonnement nodig hebben, kunnen dit rechtstreeks aanvragen in het station. De meerderjarige leerlingen moeten een door de school afgeleverd inschrijvingsbewijs indienen bij de NMBS. Die attesten zijn te verkrijgen op het leerlingensecretariaat vanaf maandag 24 augustus VTI-Tijdingen juni - augustus

6 Leerlingenbegeleiding Het VTI te Aalst is een christelijk geïnspireerde school die zeer veel belang hecht aan de begeleiding van de leerlingen, zowel in VTI De Puytenput, Centrum Leren en Werken De Kering als in VTI Dé Vakschool. De VTI-scholen secundair onderwijs willen jongeren opvoeden tot weerbare en zelfstandige mensen. Ze besteden daarom veel aandacht aan de persoonlijke en intellectuele vorming, de technische competenties en vaardigheden van elke leerling en ze houden daarbij ook rekening met gedragsproblemen en met specifieke leerproblemen zoals o.a. dyslexie, ADD, ADHD. Anderzijds stimuleren de VTI-scholen in grote mate de ontwikkeling van leer- en leefattitudes zoals doorzettingsvermogen, orde, stiptheid, nauwkeurigheid, het kunnen samenwerken met anderen, het positief kunnen omgaan met opmerkingen. In heel dat groeiproces kunnen leerlingen rekenen op begeleiding. Het basisprincipe hierbij is communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het opvoedingsproces: de leerling zelf, de ouders, de leerkrachten, de cel Leerlingenbegeleiding, de Prefectuur, de directie en het CLB. Elke school of vestigingsplaats beschikt over een eigen leerlingenbegeleider bij wie leerlingen terecht kunnen met allerlei vragen en een dienst Onthaal Leerlingen waar ze overdag kunnen aankloppen voor kleine of grote problemen die zich kunnen stellen. Proactief voorziet de school in een waaier van activiteiten en actiepunten. Zo is de eerste schooldag voor alle leerlingen een onthaaldag. De nieuwe leerlingen krijgen een apart programma waarin ze op een prettige manier kennismaken met elkaar en met de school. Verder organiseren de scholen remediëring en/of inhaallessen in het kader van studiebegeleiding en de cursus Leren leren. Schoolrekening Per schooljaar bezorgen we u meerdere schoolrekeningen. De eerste factuur wordt opgestuurd eind september 2015 (voorschot eerste trimester: 25). Eind december 2015 ontvangt u een saldofactuur (afrekening kosten eerste trimester). Eind januari 2016 wordt een tweede factuur verstuurd (voorschot tweede en derde trimester: 40). Na de paasvakantie gebeurt de eindafrekening. Middagmaal Wie een lunchpakket meebrengt, kan een frisdrank kopen in de school. Elke middag kunnen de leerlingen een gezonde warme maaltijd gebruiken die door de leerlingen van het studiegebied Voeding bereid wordt. Een maaltijd omvat: soep of voorgerecht hoofdschotel dessert een glas water. De prijs bedraagt 4,50. De betaling voor de leerlingen van het studiegebied Voeding voor de verplichte maaltijden gebeurt met een overschrijvingsformulier op het eind van iedere maand Alle andere leerlingen rekenen per maaltijd af. Een frisdrank kan eventueel aangekocht worden. De eerste week van september brengt elke leerling die op school blijft eten een lunchpakket mee. Vanaf de tweede de week is er mogelijkheid om een warme maaltijd te gebruiken. Werkkledij met VTI-logo Het is verplicht in de werkplaatsen de gepaste werkkledij en beschermingsmiddelen te dragen (conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften). In de eerste schoolweek wordt het werkplaatsreglement toegelicht door de technisch adviseur van het studiegebied. Voor elk studiegebied gelden andere afspraken. We vragen met aandrang de werkkledij te naamtekenen. Turnkledij Omwille van de sportvloer in de turnzalen is het gebruik van kwaliteitssportschoenen verplicht. Die laten bij intensieve training geen sporen na op de vloer. Het intern reglement van het zwembad van destad Aalst laat het dragen van zwemshorts met broekzakken niet toe. In de turnles dragen de leerlingen een T-shirt en sportbroek, met het VTI-embleem. Alles is te verkrijgen tijdens de eerste les Lichamelijke Opvoeding of op de onthaaldag. Leerlingen die met hun klasgroep deelnemen aan het fietsproject,zijn verplicht een fietshelm te dragen. Woensdag 1 juli 2015 tot en met vrijdag 3 juli 2015 van tot 18 uur en op zaterdag 4 juli van 9 tot uur. Vanaf maandag 17 augustus 2015 van13.30 tot 18 uur Dinsdag en donderdag tot 21 uur. Zaterdag 22 en 29 augustus 2015 van 8.30 tot 12 uur. Voor het Centrum Leren en Werken, Ledebaan 234: na afspraak ( ). 6 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

7 Studieaanbod schooljaar (*) Jaar A-stroom B-stroom 1 ste jaar Industriële wetenschappen Technologie & voeding Technologie 2 de jaar Industriële wetenschappen Bouw- en houttechnieken Mechanica-elektriciteit Bouw - hout Decoratie - hout Elektriciteit - metaal Hotel-bakkerij-slagerij Graad BSO Technisch Theoretisch Technisch Praktisch Praktisch 2 de graad (3 de en 4 de jaar) Industriële wetenschappen Bouw- en houtkunde Elektromechanica Elektriciteit-elektronica Elektrotechnieken Houttechnieken Mechanische technieken Basismechanica Bouw Elektrische installaties Hout Kantoor* Restaurant en keuken Schilderwerk en 3 de graad (5 de en 6 de jaar) Industriële wetenschappen Bouw- en houtkunde Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Autotechnieken Houttechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische vormgevingstechnieken Auto Carrosserie Centrale verwarming en sanitaire installaties Elektrische installaties Grootkeuken Houtbewerking Office & retail (Kantoor) Lassen-constructie Ruwbouw Schilderwerk en decoratie Werktuigmachines Zevende specialisatiejaren Se-n-Se 7 BSO Computergestuurde mechanische productietechnieken Toegepaste autotechnieken Auto-elektriciteit Bijzondere schrijnwerkconstructies Carrosserie en spuitwerk Decoratie en restauratie schilderwerk Gemeenschapsrestauratie Industriële elektriciteit Interieurinrichting Business support (Kantooradministratie en gegevensbeheer Matrijzenbouw Pijpfitten- lassen- monteren Renovatie bouw Verwarmingsinstallaties (*) onder voorbehoud van een voldoende aantal leerlingen Overschakelen naar een ander studiegebied tijdens het jaar Uiterste data voor het veranderen van studiegebied: Eerste graad: Tweede graad: Derde graad: 1B naar 1A 15 november 1 ste leerjaar 15 januari 1 ste leerjaar 15 januari BVL naar 1A 15 november 2 de leerjaar 15 januari 2 de leerjaar geen overgang andere 15 januari 3 de leerjaar 30 september VTI-Tijdingen juni - augustus

8 Burenoverleg Naar jaarlijkse traditie is er een ontmoeting met de buren van het VTI Op 25 febuari 2015 werden zoals vorig jaar de VTI-buren uitgenodigd. Campusdirecteur mevouw Els Van der Hoeven had het in haar welkomstwoord o.a. over de schoolorganisatie, de op til zijnde patrimoniumwerken en de VTI-activiteiten van de komende maanden, Leerlingencoördinator Dirk Vermeulen had het over de actie die samen met het KTA, de gemeenschapswachten en de politie op touw werd gezet. De controle met betrekking tot hangjongeren en zwerfvuil rond de school wordt verscherpt. Bij de buren waren er dezelfde mensen die spontaan hun diensten aanboden om mee te helpen. Er werd door de buren tevens gesteld dat het niet altijd de jongeren zijn die voor overlast of zwerfvuil zorgen. Er werd vastgesteld dat ook sommige buurtbewoners het niet zo nauw nemen. Ze deponeren huisvuil in de vuilbakken langs de straatkant. De vuilbakken puilen na het weekend uit en dit wordt niet veroorzaakt door de schoolgaande jongeren. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Met dank aan het studiegebied Voeding voor de lekkernijen. Verhuis naar aanleiding van start afbraakwerken De afbraakwerken voor de start van de nieuwbouwwerken komen stilaan in een cruciale fase. Wij beseffen dat dit een heel kluwen wordt, maar toch doen we een poging om een aantal wijzigingen op te sommen. Mevrouw De Troyer, directeur VTI 2, nam haar intrek in het secretariaat van de Technisch dienst. Het bureel van mevrouw De Troyer en de vergaderzaal werden omgetoverd tot het personeelssecretariaat en de ICT-dienst verhuisde naar lokaal A1. De heer Ooghe, adjunct-directeur, verhuisde naar het bureel van mevrouw D Haeger, leerlingenbegeleider. Zij nam haar intrek in het vroegere Leerlingenscretariaat naast de Prefectuur. De heer Vermeulen, leerlingencoördinator tweede graad, nam zijn intrek in het vroegere bureel van de heer Ooghe. Het Leerlingensecretariaat verhuisde op zijn beurt naar het vroegere bureel van de heer Vermeulen op de eerste verdieping van blok B. In een volgende fase verhuist de heer Peleman, leerlingencoördinator derde graad naar de vroegere hulppost. De hulppost is al sinds begin september 2014 verhuisd naast de centrale aankoopdienst aan de ingang van de school en het onthaal. 8 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

9 Nieuwe leerkrachten en VTI-medewerkers gaan op ontdekking in hun school en in stad Aalst Als nieuwe leerkracht aan het VTI volg je gedurende 2 jaar een begeleidingstraject. De mentoren Patrick Callebaut en Els Chiau stellen samen met de coaches een jaarprogramma op met tal van begeleidingsactiviteiten: informatiemomenten, lunchintervisies, lesobservaties met feedbackgesprekken en ook de kennismaking met het grote VTI. Op 6 november 2014 werd er een rondleiding in VTI Dé Vakschool georganiseerd, op 3 maart 2015 stelde Pieter Bogaert VTI Dé Puytenput voor. We gingen nadien o.l.v. een echte Aalsterse gids, Jan Lowies, de stad Aalst verkennen. Op vrijdag 29 mei 2015 komt VTI De Kering nog aan bod. VTI-Tijdingen juni - augustus

10 10 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

11 Infodag succesvol afgesloten De editie 2015 van de jaarlijkse Infodag is alweer voorbij. De inschrijvingen liepen als een trein. De toekomst is verzekerd. Hier vindt u wat sfeerbeelden. Voor meer foto s verwijzen wij naar de website Afspraak volgend jaar: zaterdag 21 mei VTI-Tijdingen juni - augustus

12 Senioren VTI vieren Sint-Jozef De senioren van het VTI vierden het traditionele SInt-Jozefsfeest op donderdag 12 maart Dank aan het studiegebied Voeding voor het alweer geslaagde Sint-Jozefsfeest. Vogend jaar zijn we er weer bij! 12 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

13 Ouderraad VTI Aalst v.l.n.r. Bart Goeman - ondervoorzitter vader van Sven uit 1IW Bruno Volckaert - voorzitter vader van Michiel uit 4TH Christel De Rechter - secretaris, moeder van Brent Goossens uit 3TBH Plantenverkoop tijdens Infodag Op 9 mei 2015 was het dan zo ver. We hadden tijdens de vergadering van de Ouderraad beslist om plantjes te verkopen tijdens de Infodag. Dit idee was er gekomen omdat het de dag nadien moederdag was. Het ideale moment dus om de mama s in de bloemetjes te zetten. De verkoop gebeurde zowel op de koer van Dé Vakschool als in de Puytenput. Verschillende leden van de Ouderraad kwamen een handje toesteken. Ondanks het minder goede weer verliep de verkoop vlotjes. Al snel waren er heel wat plantjes verkocht en de eerste honderd kopers kregen er zelfs een gratis schupje bij. We kunnen zeggen dat onze opzet geslaagd was en de binnengekomen centjes gaan zeker ten goede komen aan de school en de leerlingen. Hierbij willen we onze ouders nog eens hartelijk danken voor hun hulp en de tijd die ze hiervoor vrij gemaakt hebben. We hopen volgend jaar weer van de partij te zijn. De Ouderraad. Donderdag 4 juni De zesde vergadering van de ouderraad. De vergadering vindt plaats om uur in de Jubileumzaal VTI Dé Vakschool. Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, dus ook de werking van de ouderraad. Natuurlijk zijn we er volgend schooljaar terug. Het laatste belangrijk punt op de agenda : de voorbereiding van de proclamatie. De ouderraad schenkt dankzij privé-sponsers en eigen middelen prijzen aan studenten. Voor meer info over de ouderraad: Bruno Volckaert Voorzitter gsm: gmail.com VTI Aalst Ouderraad Wenst u hierover meer infomatie? Stuur een naar of contacteer de voorzitter op het nummer 0475/ VTI-Tijdingen juni - augustus

14 Wie is wie in VTI De Puytenput? Directeur Algemeen coördinator Leerlingenbegeleidster Graadcoördinator/ Prefect Pedagogische ondersteuning/leerlingenbegeleidster Onthaal Secretariaat Beleidsondersteuning Jo-Jo medewerker Jaarleiders Johan Haezaert Pieter Bogaert Hilde De Backer Lieven De Craecker Els De Blauwe Rieja De Cock Bernadette Eeckhoudt Bart Van den Driessche Kimberly Van Kerkhoven Naast de klastitularissen heeft het VTI, omwille van het groot aantal parallelklassen, per studiejaar ook jaarleiders aangesteld die de werkzaamheden van de klastitularissen coördineren en de problemen, eigen aan hun studiejaar, met de directie bespreken en naar oplossingen zoeken. 1A Goedele Hertsens 1B Viviane Annaert 2A Ilse Teugels BVL Renaat Vermeersch Lestijden Eerste lesuur 8.25 uur tot 9.15 uur Tweede lesuur 9.15 uur tot uur Derde lesuur uur tot uur Vierde lesuur uur tot uur Middagpauze Vijfde lesuur Zesde lesuur Zevende lesuur uur tot uur uur tot uur uur tot uur Einde van de lessen ma-di-do-vr: uur. Woe: uur Voor en na de lessen Vanaf 7.30 uur kunnen de leerlingen van VTI De Puytenput terecht in de school. De refter is open vanaf 8 uur Behalve op woensdag, is er de mogelijkheid om in de avondstudie te blijven tot uur. In samenspraak met de vakleerkrachten en de ouders kunnen eventueel inhaal- of remediëringslessen georganiseerd worden. Middagpauze Van uur tot uur. Enkel leerlingen met een toelatingskaart (voorwaarden: zie schoolreglement en leefregels) kunnen over de middag de school verlaten. Werkkledij De eerstejaars dragen een VTI-T-shirt of VTI-sweater tijdens de lessen TA. Vanaf het tweede jaar dragen de leerlingen werkkledij aangepast aan het studiegebied. Turnkledij Omwille van de sportvloer in de turnzalen is het gebruik van kwaliteitssportschoenen verplicht. Die laten bij intensieve training geen sporen na op de vloer. In de turnles dragen ze een t-shirt en een sportbroek, eveneens met het VTI-embleem. 14 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

15 Evaluatie en rapport Alle leerlingen van de eerste graad worden in de loop van het schooljaar permanent en gespreid geëvalueerd aan de hand van taken, zelfstandig werk, groepswerk, mondelinge en schriftelijke oefeningen, kleine en grote toetsen, Deze evaluatie-resultaten stellen de leerling, leerkrachten en ouders in staat om passend bij te sturen, waar het nodig is. Voor de leerlingen van de klassen van de A-stroom worden er examens georganiseerd voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Frans, Engels (2A) en Techniek. Als bekroning van de werking in de eerste graad leggen de leerlingen van 2T/2IW/2B op het einde van het schooljaar een bescheiden mondelinge/schriftelijke oriënteringsproef af over een technisch onderwerp. Ouders kunnen de prestaties en de vorderingen van hun dochter/zoon volgen d.m.v. 6 tussentijdse rapporten. Op het einde van elk trimester ontvangen de leerlingen en hun ouders een trimesterrapport met een berekening van de resultaten aan 100 punten per lesuur/week. Per trimester blijven alle toetsen, overhoringen, e.a. bewaard. Startscreening nieuwe leerlingen Om onze nieuwe leerlingen correct te oriënteren, organiseren we op het einde van de grote vakantie een startscreening. We verwachten uw kind op donderdag 20 augustus 2015 van 9 tot uur voor een startscreening door de leerkrachten. Indien die datum u niet past, bent u ook welkom op dinsdag 25 augustus 2015 van 9 tot uur. Indien daaruit zou blijken dat de studiekeuze van uw kind niet overeenkomt met haar/zijn schoolpeil, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek. De leerlingen van VTI-Puytenput krijgen op de eerste schooldagen een aangepast programma om de groepsvorming te bevorderen en de leerlingen vertrouwd te maken met de school en de schoolgebouwen. Naast de ludieke activiteiten, afspraken, willen we vooral zorgen voor een warm onthaal om de overstap van basisonderwijs naar secundair zo vlot mogelijk te laten verlopen. We sluiten de eigenlijke onthaalperiode af met een kennismakingsavond voor de ouders (18 september 2015) maar willen de sfeer van permanent onthaal graag het hele schooljaar verder aanhouden Informatieavond voor ouders nieuwe leerlingen De informatieavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen vindt plaats op vrijdag 18 september 2015 om uur. Na een korte uiteenzetting door de directeur, de leerlingenbegeleidster en de C.L.B.- medewerker maken de ouders kennis met de leerkrachten van hun dochter/ zoon. Oudercontacten Naast de georganiseerde oudervergaderingen kan u tijdens de schooldagen steeds contact opnemen met de directeur, de leerkrachten en andere schoolmedewerkers. VTI-Tijdingen juni - augustus

16 Schikkingen einde schooljaar VTI De Puytenput 1B 1A BVL 2A 15/6 Ma LES LES LES LES 16/6 Di Einde u NM: studieverlof 17/6 Wo Ex. wiskunde 18/6 Do Einde u Ex. Engels NM: studieverlof 19/6 Vr Ex. Frans GIP Ex. Frans 20/6 Za 21/6 Zo 22/6 Ma Ex. Wiskunde GIP OP 23/6 Di Ex. Nederlands GIP OP 24/6 Wo Ex. Techniek GIP OP 25/6 Do Deliberatie Lln vrij Deliberatie Lln vrij Deliberatie Lln vrij Deliberatie Lln vrij 26/6 Vr Lln vrij Lln vrij Lln vrij Lln vrij 27/6 Za 28/6 Zo 29/6 Lln vrij Lln vrij Lln vrij Lln vrij 30/ u Proclamatie u Proclamatie u Proclamatie u Proclamatie 2BDH op studiebezoek bij de firma Schellaert We zijn op maandag 30 maart 2015 naar de firma Schellaert geweest met heel de klas 2BDH. Het was een interessante rondleiding. We hebben het magazijn mogen zien en de verfmachines. Ook veel uitleg over schuurpapier, machines, verfsoorten, verfkledij, veiligheidskledij. We zagen aan de verfmachine om verf te mengen een oud-leerling van de school. We hebben veel bijgeleerd tijdens die rondleiding. Het was heel interessant bij de firma Schellaert. Thibo De Groote 2BDH Football4life wint minivoetbaltornooi Het voetbaltornooi van VTI De Puyenput is afgelopen. Het was weer een spannende editie. We danken de leerlingen voor hun enthousiaste deelname en vooral mijnheer Verhaegen voor het organiseren van het tornooi. Dankzij de ouderraad is er een prijs voor de winnende ploeg. De groepsleden van winnende ploeg Football4life ontvingen elk een voetbal van de ouderraad Football4life bestond uit: - Dogan Aydogdu 2BEMa - Kevin De Sutter 2BEMa - Yenthe Mallefroy 2TMEc - Arno Vanden Bossche 2BBHb - Yarne Vanden Bossche 2TMEc - Arne Heirman 2TMEb 16 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

17 Op 19 maart 2015 werden er hotdogs verkocht ten voordele van de bosklassen voor 1B. De hotdogs werden duidelijk gesmaakt door de leerlingen en de leerkrachten. TruckXperience Op donderdag 12 maart, vrijdag 13 maart en donderdag 19 maart 2015 kwamen de vrachtwagens van TruckXperience naar het VTI De Puytenput. Dit zijn ingerichte vrachtwagens om kennis te maken met het beroep van vrachtwagenchauffeur. Zo leerden we alles over kaartlezen, veiligheid (dode hoek), rij- en rusttijden, het nut van transport, hoeveel benzine een vrachtwagen verbruikt, welke apparatuur een vrachtwagen aan boord heeft, We mochten ook 2 vaten vastmaken in de laadruimte. Reacties leerlingen: Ik vond het interessant, het was plezant, ik weet nu veel meer over trucks. Mike, 1Ba Het was leuk om de vaten vast te maken en proberen uit elkaar te trekken. Quinten, 2BBHb De tonnen in de vrachtwagen vastmaken, was leuk. Shauni, 2BHO Leerzaam, tof en supernice. Arno, 1Ac Het was leuk dat we dan geen les hadden. Milan, 2TMEa Het was leuk, ik hoop dat we nog eens zo een les krijgen. Demi, 1Ac Ik vond het educatief om te weten hoe truckers leven. Lucas, 2TMEa Dat was leuk. Crispin, 1Ab Heel leerrijk, wil ik zeker nog eens meemaken. HEEL BOEIEND. Brent, 2TMEc Het was leerrijk en leuk. Sander, 1Ac Ik vond het leuk dat we iets meer leerden over de truckers. Ruben, 1Ac Het was leuk, ik heb bijgeleerd;) Robin, 1Ac Het was leuk. Kay, 1Ab Ik vond het TOF! en interessant. Jorgen, 1Ab Om ons een beetje een zicht te geven op het leven van een vrachtwagenchauffeur, zijn er verschillende vrachtwagens naar de school gekomen, om ons allerlei tips en inlichtingen te geven. We hebben een paar proefjes gedaan in de truck in verband met ladingzekerheid. We kregen ook uitleg over de dode hoek. We hebben ook in de cabine mogen zitten. Het was een fijne dag met een goede uitleg over het verkeer en de trucks. Thibo De Groote 2BDH VTI-Tijdingen juni - augustus

18 VTI De Puytenput reikt technische hand aan Basisschool Sint-Martinus Erpe Op woensdag 20 mei 2015 organiseerde de Sint-Martinusschool van Erpe een Pedagogische Studiedag rond techniek in VTI-De Puytenput. Directeur Steven Verhofstadt van de Sint-Martinusschool bracht verslag uit: Na een busrit met enig fileleed kwamen we aan op het VTI - locatie De Puytenput Welkom voelden we ons meteen want de koffie stond klaar en dhr. Pieter Bogaert begroette ons hartelijk Introductie De coördinator bracht ons met een mooie presentatie binnen in de wereld van techniek. Enkele handvaten Techniek is alles wat mensen maken, vervaardigen Techniek versus natuur: natuur is vaak inspirerend voor techniek bv. vogel - vliegtuig Techniek = doen = denken - technische denkproces, bestaande uit 5 stappen 1. Probleem 2. Mogelijke oplossingen bedenken 3. Uitvoeren 4. In gebruik nemen - uittesten 5. Evalueren Techniek ontstaat vanuit een nood(zaak) bv. transport energie (koolzaad, wind-, zonne- en waterenergie) communicatie- en informatietechnologie Taal & techniek: stel dat ons grootvader weerkeerde.. vb.. quad, skypen, SIMcard, blue tooth, I-pad Enkele nuttige websites techniek is sjiek (aanmelden als ouder, leerkracht, leerling) Onze gastheer deed een warme oproep om leerlingen die technisch aangelegd of geïnteresseerd zijn de kans te geven zich in deze richting te ontplooien. Workshop 1: aan de slag! In het vaklokaal van het 2de jaar Industriële Wetenschappen mochten we zelf theorie aan praktijk koppelen! Een mooi werkstuk (pennenhouder) was het resultaat van het hanteren van werkmaterieel en materiaal. Leraar Jan nam ons vakkundig en met fierheid mee in deze praktische oefening. We bewonderden ook de eindwerken van de tweedejaars met als thema Italië. Workshop 2: techniekkoffers Kennismaken met techniekkoffers waarbij je meteen aan de slag kan: materiaal, fiche Deze koffers zijn beschikbaar om ook op school uit te proberen op kleuter- en lager (onderscheid onder- en bovenbouw) niveau. Naast deze koffers zijn er ook heel wat techniekmappen met ideeën beschikbaar. Volgend schooljaar maken we hiervan graag gebruik! Rondleiding De voormiddag werd afgerond met een kort bezoek aan enkele vaklokalen: naast metaal- en houtafdeling bezochten we ook de afdeling voeding, inclusief het didactisch restaurant. We reserveerden niet vooraf maar we houden dit voor een volgende gelegenheid in onze gedachten! Een geslaagde voormiddag! We bedankten het VTI letterlijk met Merci. Steven Verhofstadt Directeur Sint-Martinusschool Erpe 18 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

19 Laatste maal bosklassen ; volgend jaar zeeklassen Van 27 mei tot en met 29 mei 2015 gingen de leerlingen van 1B voor de 19de maal naar Brûly-de-Pesche op bosklassen. Onder begeleiding van een enthousiast lerarenteam konden de leerlingen zich uitleven in de Ardense uitgestrekte bossen. Stoere wandeltochten, pleinspelen, bosspelen, een avondspel en een bezoek aan de bunker van Hitler stonden op het programma. De leerlingen vertelden bij terugkomst dat deze 3-daagse het hoogtepunt van hun schooljaar was. VTI-Tijdingen juni - augustus

20 Mega-technodag in VTI-Aalst zet techniek en wetenschappen in de kijker Op donderdag 5 maart 2015 was het in VTI-De Puytenput iets drukker dan op andere dagen. De VTI-leerlingen gingen extramuros. De leerlingen van 1A en 1B beleefden er de Dag van Verdraagzaamheid in Aalst. Enkele collega s plaatsten hun schouders onder dit educatieve project en werkten een heus programma uit. De leerlingen van 2A en BVL trokken de Sinte Annalaan over en waren te gast in VTI-Dé Vakschool. In het kader van het project Leren Kiezen namen ze deel aan een studiekeuzedag. Zo bezochten ze verschillende werkplaatsen en afdelingen om eind juni een correcte keuze naar volgend schooljaar toe te maken. Toen de VTI-leerlingen tegen 8.45 uur de school uit waren, boden de eerste bezoekers voor de MEGA-technodag zich reeds aan. In totaal ontving VTI-De Puytenput die dag ongeveer 300 kinderen uit het basisonderwijs van Aalst, maar evenzeer uit een wijde perimeter rond de stad. Na een korte inleiding gingen leerlingen en leerkrachten enthousiast aan de slag. Wetenschappen en Techniek waren dé codewoorden voor die dag. Het was fijn om leerlingen te zien metselen, schaven, vijlen, boren, ja zelfs te zien koken. De wetenschapslokalen waren echte labo s waarin de verschillende proefjes voortdurend verwondering opwekten. De bezoekers kregen eveneens een demonstratie van hoe elektriciteit door stoom kan worden opgewekt. Uiteraard kregen de kinderen ook informatie rond studiekeuze in het algemeen en keuze voor techniek in het bijzonder. Omstreeks uur liep de speelplaats nogmaals vol voor het afsluitmoment. Je merkte er enkel glunderende gezichten van enthousiaste kinderen en tevreden leerkrachten. Het was de eerste editie van een heel geslaagd TECHNISCH en WETENSCHAP- PELIJK experiment! Pieter Bogaert Algemeen Coördinator VTI De Puytenput 20 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

21 VTI-leerlingen bezoeken kerk én moskee De bezoeken aan de moskee en de Sint-Martinuskerk lagen al voor de hele IS-heisa vast, maar we hebben dit wel na de mediastorm rond onze school de Dag van de Verdraagzaamheid genoemd. Ik wilde de eerstejaars in contact brengen met de moskee en de kerk, omdat je toch merkt dat er vooroordelen leven, zegt Veerle Claus, godsdienstleerkracht van de school. Af en toe hoor je als leerkracht racistische opmerkingen. Wat je niet kent, schrikt af. Vandaar dat we ze eens meenemen naar de moskee, maar ook naar de kerk, zegt ze. Gelezen in het Laatste Nieuws van 6 maart leerlingen van het eerste jaar van het Vrij Technisch Instituut hebben de Aalsterse moskeeën en de Sint-Martinuskerk leren kennen op de Dag van de Verdraagzaamheid van de school. Het VTI kwam in opspraak, toen onlangs twee leerlingen pro-is-standpunten innamen op sociale media en countert dat nu door hun jongste leerlingen met de andere in contact te brengen. Domme mensen Tuncay Calik (13), een Aalsterse moslimjongen, moest niet overtuigd worden. Nee, het is voor mij niet vreemd om een kerk binnen te stappen. Je moet daar respect voor hebben. In Turkije zijn de moskeeën groter dan de kerken, hier is het omgekeerd. Maar we kunnen prima samenleven, zegt hij. Die mensen die applaudisseren voor IS-boodschappen, die volg ik niet. Ik wil niet dat ze christenen doden. Die domme mensen verpesten het voor de moslims die het goed voorhebben en vrede willen. Het zijn extremisten, een soort van maffia vind ik, en als er op de school sympathisanten zitten, maken ze de school ten schande, zegt hij, terwijl hij samen met nog twee moslims van zijn klas de Sint-Martinuskerk bezoekt. Aan de andere kant van het water beantwoordden imams van de Turkse en Marokkaanse moskee alle vragen van de eerstejaars. Waarom moeten vrouwen een hoofddoek dragen?. Waarom is de Turkse moskee mooier versierd dan de Marokkaanse?. Waarom moeten vrouwen van moslims drie meter achter hun man lopen? Je kan het zo gek niet bedenken of de kinderen stelden de vraag aan de mensen van de moskee. Quinten Berghmans (12) was diegene die vroeg waarom vrouwen drie meter afstand moeten houden. Maar blijkbaar klopt dat dus niet, zegt hij achteraf. Islamitische klasgenootjes hadden me dat nochtans verteld. Blijkbaar hebben ze me iets wijsgemaakt, zegt Quinten. Zoete hapjes Zijn klasgenootjes van Belgische afkomst waren blij verrast met de ontvangst in de moskee. Ze kregen thee en typische zoete hapjes. De media maken ons bang, zeggen Kenzo Beeckmans, Thomas Van Hecke, Maxim Ghysels en Stef Ossé, allen 13 jaar oud. Als je gelooft wat ze allemaal vertellen, dan krijg je schrik om een moskee binnen te gaan. Nu we dat eens hebben gedaan, merken we dat dit eigenlijk heel vriendelijke mensen zijn. Dat hadden we toch niet verwacht, zeggen de jongens. VTI-Tijdingen juni - augustus

22 Taalstage in Bouillon: pourquoi pas? Hallo, Wij van 2T/IW zijn naar Bouillon geweest. Hier wat we gedaan hebben : Na een lange busrit werden we in verschillende groepen gedropt. Op 5 km van Bouillon met een kaart en een leerkracht die normaal gezien kaart moeten kunnen lezen. Al snel zitten de meeste groepen op het juiste pad, eens aangekomen in Bouillon vroegen we de weg naar de toeristische dienst waar de heer Depryck ons stond op te wachten met een drankje. Eens de pauze voorbij was, kregen we papieren voor een stadszoektocht. Daar kwamen we de verloren groepen tegen. Na de zoektocht die heel leuk was, mochten we de propere jeugdherberg binnen: bedden opmaken en klaar, tijd om te eten. Na het eten gingen we naar het kasteel van Bouillon voor een fakkeltocht rond het kasteel. Dinsdag regende het, maar de groep leerkrachten probeerde de sfeer zo goed mogelijk te behouden. We kregen casinogames en andere spelen in het Frans. Na een spelletje Stratego keken we naar het voetbal. Woensdag maakten we onze koffers en gingen kijken naar een vogelshow. Mevrouw Teugels zal dit nog goed herinneren. Daarna aten we een broodje en gingen de bus op, terug naar huis. Brecht Van der Biest uit 2IW 22 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

23 VTI-Tijdingen juni - augustus

24 Wie is wie in VTI Dé Vakschool? Directieteam: Campusdirecteur van de VTI-scholen Els Van der Hoeven Technische en Praktische Vorming Els Van der Hoeven Pedagogisch Inge De Troyer Algemene Vorming en Leerlingenbegeleiding Stefan Ooghe Technisch adviseurs-coördinatoren Lieven De Vos Maurits Goeman Marc De Gols Technisch adviseurs Leerlingenonthaal/Prefectuur Graadcoördinator 2 de graad Graadcoördinator 3 de graad Leerlingenbegeleiding Leerlingenadministratie Marc De Gols Nico Goedgezelschap Johan Meersman William Van Geert Eddy Van Hulle Eddy Van Moesieke Danny Verhulst Anja Marcoen Hilde Temmerman Timothy Scholte Dirk Vermeulen Geert Peleman Liesbet D Haeger Geert Marijns Anita Van Gossum Jaarleiders Naast de klastitularissen heeft het VTI omwille van het groot aantal parallelklassen per studiejaar ook jaarleiders aangesteld die de werkzaamheden van de klastitularissen coördineren en de problemen, eigen aan hun studiejaar, met de directie bespreken om naar oplossingen te zoeken. Eerste leerjaar tweede graad TSO Hubert Ascoop Eerste leerjaar tweede graad BSO Gwen Staveaux Tweede leerjaar tweede graad TSO Frank Matthijs Tweede leerjaar tweede graad BSO Wim Delait Eerste leerjaar derde graad TSO Eveline van Breugel Eerste leerjaar derde graad BSO Els Cansse Tweede leerjaar derde graad TSO Johan De Sadeleer Tweede leerjaar derde graad BSO Dieter Gonnissen Derde leerjaar derde graad (Se-n-Se) Rik Waumans Derde leerjaar derde graad BSO Filip Grysolle 24 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

25 Gerichte vakondersteuning voor BSO en TSO Tijdens het schooljaar stellen ouders en leerlingen ons regelmatig vragen in verband met de vakondersteuning. Om tegemoet te komen aan die vragen en om tegelijkertijd misverstanden te vermijden, starten we voor het schooljaar opnieuw met gerichte vakondersteuning. Dat houdt in dat er geen vaste momenten zijn, maar dat uw dochter/zoon enkel en alleen na toestemming van de directie en na afspraak met de verantwoordelijke leerkracht bijles kan volgen. Als uw dochter/zoon tijdens het schooljaar een specifiek probleem heeft met een deel van de leerstof, kan zij/hij dit melden aan de verantwoordelijke leerkracht. Begin september zullen de namen van die leerkrachten die vakondersteuning geven, bekend gemaakt worden aan de leerlingen. De vakken die hiervoor in aanmerking komen zijn: Wiskunde / Mechanica / Elektriciteit en de taalvakken Nederlands / Frans / Engels. Middagpauze Om s middags de school te mogen verlaten, is er een middagpas vereist. De middagpas wordt enkel gegeven aan de leerlingen die thuis of bij een naast familielid (bv. grootouders, ooms, tantes, ) kunnen gaan eten. De aanvraag gebeurt via het formulier Middagpas dat bij de start van het schooljaar aan de leerlingen wordt meegegeven. Er wordt geen toelating gegeven om tijdens de middagpauze (11.55 tot uur) in de cafés of andere gelegenheden te middagmalen. We tolereren ook geen groepjes leerlingen in auto s. Hier vragen wij uitdrukkelijk aan de ouders om hun verantwoordelijkheid op te nemen om samen met ons het misbruik van de middagpas te voorkomen. Bij misbruik wordt de middagpas voor een bepaalde periode of tot het einde van het schooljaar ingetrokken. Een supplementaire sanctie is in bepaalde gevallen niet uitgesloten. Wie occasioneel tijdens de middagpauze de school moet verlaten, vraagt dit schriftelijk aan en bezorgt de aanvraag op de Prefectuur. Dagindeling De leerlingen dienen 5 minuten vóór de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Wanneer een lessenrooster toch (tijdelijk) afwijkt, wordt u op de hoogte gesteld via een brief. Op woensdagnamiddag hebben de meeste leerlingen vrij. Op vrijdagnamiddag stoppen de lessen om uur, behalve voor de 7 de jaren. Eerste lesuur 8.25 tot 9.15 uur Tweede lesuur 9.15 tot uur pauze Derde lesuur tot uur Vierde lesuur tot uur middagpauze Vijfde lesuur tot uur Zesde lesuur tot uur pauze Zevende lesuur tot uur Achtste lesuur tot uur VTI-Tijdingen juni - augustus

26 Startdata eindejaarsexamen juni 2015 Datum Studieverlof in de namiddag Eerste dag examen Maandag 8 juni IW Dinsdag 9 juni TBH, 6TEE, 6TEM 6IW Woensdag 10 juni TBH, 6TEE, 6TEM Donderdag 11 juni BIE, 7BRB, 6TA, 6TH, 6TM 5IW, 5TBH, 5TEE, 5TEM Vrijdag 12 juni 2015 Maandag 15 juni 2015 Dinsdag 16 juni 2015 Woensdag 17 juni 2015 Donderdag 18 juni 2015 Vrijdag 19 juni BK, 5BK, 6BBa, 6BBb, 6BG, 6BH, 6BK, 6BS, 7BDR, 7BMB, 7TTA 3BK, 4BE, 4BMa, 4BMb, 6BA, 6BE, 7BAC, 7BBS, 7BIN, 7BK 3BBa, 3BBb,3BEa, 3BEb, 3BH, 3BM, 3BS, 4BBa, 4BBb, 5BEa, 5BEb, 5BH, 5BL, 5BW 7BIE, 7BRB, 6TA, 6TH, 6TM 3BRa, 3BRb, 4BR, 5BG, 7BAE, 7BG, 7BPL, 7BVI, 3IW, 3TBH, 3TEE, 3TEM, 3TE, 3TH, 3TM, 4IW, 4TBH, 4TEE, 4TEM, 4TEa, 4TEb, 4TH, 4TM, 5TA, 5TE, 5TH, 5TM, 7TCMP 4BK, 5BK, 6BBa, 6BBb, 6BG, 6BH, 6BK, 6BS, 7BDR, 7BMB, 7TTA 3BK, 4BE, 4BMa, 4BMb, 6BA, 6BE, 7BAC, 7BBS, 7BIN, 7BK 4BH, 4BS, 5BA, 5BBa, 5BBb, 5BC, 5BCS, 5BS, 6BCS, 6BL, 6BW 3BBa, 3BBb,3BEa, 3BEb, 3BH, 3BM, 3BS, 4BBa, 4BBb, 5BEa, 5BEb, 5BH, 5BL, 5BW De leerlingen van 4IW en 4TEM presenteren hun generator In januari kregen de leerlingen, tijdens de les elektriciteit van mevr. Chiau, de opdracht in groepjes van twee of drie een generator te maken uit alledaags kosteloos materiaal. Sterke magneten werden ter beschikking gesteld, maar de rest werd zelf bij elkaar gezocht. Begin maart stond het presentatiemoment op het agenda. Aan de hand van een Power- Pointpresentatie vertelde elk groepje aan een jury van medeleerlingen hoe ze te werk gingen, op welke moeilijkheden ze stuitten en ze demonstreerden ook of ze een lampje/ledje konden doen branden door een mechanische beweging van een magneet ten opzichte van een spoel. 26 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

27 Geïntegreerde proeven einde schooljaar 6BA Klas Dinsdag 16 juni 2015 Woensdag 17 juni 2015 gip 6BBa gip gip (vm) Donderdag 18 juni BBb gip (nm) gip 6BCS 6BE gip gip (vm) 6BG gip 6BH gip gip 6BK 6BL gip 6BS gip gip 6BW gip Vrijdag 19 juni IW gip gip(vm) 6TA 6TBH gip(nm) 6TE gip gip(vm) 6TEE 6TEM 6TH 6TM 7BAC gip gip gip(vm) gip gip gip(vm) 7BAE gip gip(vm) 7BBS 7BDR 7BG 7BIE gip(nm) gip 7BIN 7BK 7BMB 7BPL gip gip(vm) gip gip gip gip gip gip gip gip (vm) 7BRB gip gip gip (vm) 7BVI BRANDER (vm) gip 7TCMP 7TTA gip gip Goud in Interscholen zwemmen Jonas Haegeman (4IW) heeft na het veldlopen nu ook de eerste plaats behaald in het zwemmen (crawl èn schoolslag) tijdens de interscholencompetities van de stad Aalst. Een uitzonderlijke prestatie! Op de 50 meter crawl verbeterde hij hierbij zelfs zijn persoonlijk record en tevens het clubrecord van de zwemclub (Aalsters Swimming Team). Langs deze weg willen we Jonas van harte feliciteren voor zijn sportieve prestaties waarmee hij de school met bravoure vertegenwoordigt! Voorts wensen we hem veel succes in de verdere uitbouw van zijn veelbelovende zwemcarrière. Piet Hutsebaut VTI-Tijdingen juni - augustus

28 Connemara Burning In het kader van de les Engels speelde The Emerald Isle Theatre Company op 6 maart 2015 het toneelstuk Connemara Burning voor 5 en 6TSO en 5BK, 6BK en 7BK.. Het werd een interactief toneelstuk waarbij zowel in de voormiddag als in de namiddag telkens zes leerlingen het beste van zichzelf gaven in het Engels. Danka aan Niels, Kai, Jeroen, Jordy, Jarno en Brecht ui 5TSO en dank aan Boris, Frederik, Alec, Pieter, Bastian en Damian uit 6TSO Finale Vlaamse Technologie Olympiade Drie finalisten: Jarno Arijs, Maarten De Neve en Joost De Croock trokken samen met enkele supporters op woensdagnamiddag 11 maart 2015 naar Brussel om zich te meten met 45 andere leerlingen uit gans Vlaanderen. Na eerst een theoretische proef en nadien vier praktische proeven te hebben afgelegd, mocht Joost van Hyfte de podiumplaatsen aankondigen. Jarno en Maarten haalden het bronzen gedeelte (plaats 48 tot 10) en Joost zat met zijn 8e plaats in het zilveren gedeelte (plaats 10 tot 4). Proficiat! 28 VTI-Tijdingen juni - augustus 2015

29 Tweedaagse tweede, derde en vierde jaar Voeding gegeten. Maandagmorgen 30 maart 2015 vertrokken het tweede, derde en vierde jaar op tweedaagse. We keken er enorm naar uit. We stonden vol enthousiasme in de gang te wachten. Nog eventjes en dan was het tijd om naar Brugge te vertrekken. We kwamen er aan in het Frietmuseum. Eerst hebben we het museum bezocht en daarna lekker frietjes Na de middag vertrokken we naar Keiem naar een bioboerderij. We kregen er een rondleiding en konden een paar van de zelfgemaakte kazen proeven en eventueel iets kopen van de producten die daar gemaakt worden. Hierna vertrokken we richting Nieuwpoort, onze verblijfplaats voor de twee dagen. Eenmaal we geïnstalleerd waren in de boten, gingen we naar het gebouw en wachtten op het eten. Na de maaltijd gingen we nog eventjes naar de boten. s Avonds hadden we dan nog een teambuilding activiteit. Nadien fristen we ons een beetje op en gingen terug naar het gebouw om daar nog wat na te praten over de leuke dag. Rond 0.30 uur gingen we slapen. Het was heel slecht weer s nachts, dus niet veel geslapen. s Morgens kwam men ons wakker maken. We maakten ons klaar, gingen ontbijten en een lunchpakketje klaarmaken. Daarna gingen we onze bagage maken en vertrokken richting Ieper naar het Passchendaele Memorial Museum. Onderweg aten we onze lunchpakket op. We kregen er een rondleiding van een gids en liepen door nagebootste loopgraven. Na ons bezoek aan het museum vertrokken we richting Aalst. Rond 17 uur kwamen we aan. Het was een leuke tweedaagse. Bedankt aan de leerkrachten, de buschauffeur, de gidsen en de monitoren. Shary Sonck 3BRb Zilver in interscholen basket We zijn met acht man, waarmee we over de middag al enkele keren samen geoefend hadden en naar het interscholen basketbal vertrokken. Iedereen kende elkaar. Er was een goede onderlinge sfeer om onze eerste match te beginnen. In de voorronde moesten we spelen tegen slechts één ploeg en we waren er allemaal op gefocust dit zeker te winnen. In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op, maar na enkele minuten begonnen we alles uit de kast te halen om meer doelpunten te maken. Dit werkte, want tijdens de pauze hadden we een tiental punten voorsprong. De tweede helft ging terug gelijk op, waardoor we de tegenpartij geen kans gaven om terug te komen. We hebben de voorsprong constant kunnen behouden. De finale was een veel zwaardere opgave. We speelden tegen een zeer ervaren team dat ook goed aan elkaar hing. We hebben goed standgehouden en het is een zeer spannende match geworden. We hadden een achterstand van tien punten en zijn tot op twee punten teruggekomen. Jammer genoeg hebben we dan toch verloren, maar iedereen was zeer tevreden met het behalen van de tweede plaats. VTI-Tijdingen juni - augustus

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

(1) Vak Code Titel ISBN Prijs. (1) Vak Code Titel ISBN Prijs

(1) Vak Code Titel ISBN Prijs. (1) Vak Code Titel ISBN Prijs 1B Technologie en voeding 1ste leerjaar - 1ste graad BSO x - S076a Examenbladen geruit (3) - 1,50 Fr. B342 Quartier Couleurs 1 (2) 978 90 289 7266 7 16,00 Godsd. B678 Echo 1 (2) 978 90 289 4837 2 12,00

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. Vanaf het eerste leerjaar A kun je in de optie Industriële Wetenschappen STEM alle facetten van STEM

Nadere informatie

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels

KTA. WELKOM in het. april. www.ktabrugge.be. van 14 uur tot 17 uur OPENDEURDAGEN 2014. Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels OPENDEURDAGEN 2014 26 27 WELKOM in het april van 14 uur tot 17 uur www.ktabrugge.be Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels KTA tel.: 050 388 288 info@ktabrugge.be 1. VERWELKOMING DOOR DE DIRECTIE Mevr. De Schepper

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Welkom 1 23 Vrije Technische Scholen van Turnhout Welkom 2 23 Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog kan volgen bij ons

Nadere informatie

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE

SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE SCHOLENGROEP MIDDENSCHOOL SINT-REMBERT LICHTERVELDE Lichtervelde, 16 augustus 2017 Geachte ouder(s) Beste leerling van het eerste jaar Nu de vakantie al ruim over de helft is, moeten we toch al even denken

Nadere informatie

JAARPLANNING LEERLINGEN

JAARPLANNING LEERLINGEN JAARPLANNING 2009-2010 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Rapportperiode dagelijks werk 1 (DW1) van dinsdag 1 september t.e.m. donderdag 8 oktober. dinsdag 1 september : alle leerkrachten

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Allereerst willen wij iedereen bedanken die van onze derde en laatste muzische voormiddag op 28 mei een heus wereldfeest heeft gemaakt! Alweer zeer veel lachende gezichten, tevreden

Nadere informatie

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI

OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI Info & Inschrijven OLVI MIDDENSCHOOL OLVP MIDDENSCHOOL SJABI 1STE GRAAD SJABI BuSO BOOM BORNEM PUURS PUURS za. 25 april 2015 di. 17 maart 2015 ma. 16 maart 2015 zo. 10 mei 2015 Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan.

Met deze nieuwsbrief komt het tweede deel van het tweede trimester eraan. Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F 5 Z E S D E J A A R 1 7 F E B R U A R I 2 0 1 7 I N D E Z E N I E U W S B R I E F : Nieuwsbrief Agenda Bijlagen Regeling einde trimester Studiekeuzeproces 1 2 Solidariteitsactie

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas

SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas SEPTEMBER 2016 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas Do. 01/09 Vr. 02/09 Za. 03/09 - Begin schooljaar - Schoolfotograaf, vanaf 08.35 uur. - Peter-/meterschap voor het 3 e en het 5 e

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn.

INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn. INFO 2013-2014 school voor wetenschap en techniek vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas 03 777 07 06 www.vtssn.be Inhoud infobrochure 1. Techniek : een zekerheid! pag 3

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Tweede graad - derde graad Ik heb talent Onderwijs is geen emmers vullen, maar fakkels ontsteken. Het is een bewuste keuze van de school om een waarderende bril op te

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017 OOK JIJ TELT Nieuwsbrief eind juni 07 Basisschool De Krekel, Kattestraat 950 Haaltert, 05/ 8 0 79 Basisschool De Grasspriet, Ommegangstraat 5 90 Mere, 05/ 8 59 7 www.dekrekel-degrasspriet.be Vakantiedagen

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

VTI School voor wetenschap en techniek

VTI School voor wetenschap en techniek VTI School voor wetenschap en techniek Het VTI staat bekend als de school voor wetenschap en techniek. We bieden je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs aan. In het eerste leerjaar

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR !

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR ! Vrije Basisschool K.La.P.Roos Molenheide 12 2242 Pulderbos 03/ 464 10 54 directie@klaproos-school.be http://www.klaproos-school.be LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR 2016 2017!

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR

INFO SCHOOLJAAR ! INFO SCHOOLJAAR 2016-2017 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2016-2017

Studierichtingen per school 2016-2017 Studierichtingen per school 2016-2017 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL.

Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. Welkom in het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, kortweg het GTIL. 01 Een school waar leerlingen zichzelf kunnen zijn. In onze school leren jonge mensen omgaan met elkaar en hun leerkrachten,

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy

DIA SJCA SJIB SMA. scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy DIA SJCA SJIB SMA scholengemeenschap aarschot-betekom choose learn create enjoy 2 Welkom...3 Sint-Jozefsinstituut...4 Instituut Sancta Maria...5 Sint-Jozefscollege...6 Damiaaninstituut...7 Studieaanbod

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 3 maart 2017

Nieuwsbrief. Nummer 3 maart 2017 Nieuwsbrief Nummer 3 maart 2017 Beste ouder, beste leerling Nu het schooljaar zijn laatste maanden ingaat, willen we nog een aantal activiteiten extra toelichten. Binnenkort, op donderdag 27 april, komt

Nadere informatie

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC

KUNST KUNST TECHN KU WETENSC KUNST KUNST TECHN KU WETENSC OPLEIDINGSAANBOD Kunst: voor leerlingen met een uitgesproken belangstelling voor kunst, architectuur en wooncultuur Wetenschappen: voor leerlingen met een brede interesse die

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Wie is de directie? Op welk secretariaat moet ik voor wat zijn? Het leerlingensecretariaat

Wie is de directie? Op welk secretariaat moet ik voor wat zijn? Het leerlingensecretariaat is een school waar jonge geesten met een open blik naar hun toekomst kijken. Een plek waar ieder zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt. De stevige basis die het fundament vormt van een succesvol

Nadere informatie

Sint-Romboutscollege Mechelen

Sint-Romboutscollege Mechelen Sint-Romboutscollege Mechelen Nieuwsbrief 3, Oktober Beste ouders, beste leerlingen VOORWOORD Voorwoord Geen leerlingen op de speelplaats en toch veel beweging. Verhalen over strafstudies, over kinderstreken

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1 VZW OZCS Zuid-Antwerpen Gesubsidieerde vrije basisschool Sint Montfort Hoge Akker 16 2550 Kontich Tel.: 03/457.10.15 e-mail: directie@sint montfort.be Kontich, 1 september 2017. Beste ouders, Een nieuw

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

EXAMENREGELING 3 e TRIMESTER les les. 1 u studie. 1 u studie 2 +3 u wiskunde u wiskunde. 1 u studie. 1 u studie

EXAMENREGELING 3 e TRIMESTER les les. 1 u studie. 1 u studie 2 +3 u wiskunde u wiskunde. 1 u studie. 1 u studie 1A 2A 1B 2B Wo 13.06 les les les les Do 14.06 Vr 15.06 Ma 18.06 1 2 (voor IW 1 ex. 4u) Di 19.06 godsdienst natuurwetenschappen 1 2 (voor IW 1 ex. 4u) ijkskunde Nederlands Natuurwetenschappen 2 +3 u geschiedenis

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen voor ouders en kinderen 7/2015-2016 Een nieuw jaar! In dit nummer: Een nieuw jaar 1 Nu de kerstperiode voorbij is en we alle familieleden en kennissen het allerbeste toegewenst hebben voor een super 2016,

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

1 AFHALEN WERK- EN/OF LEERBOEKEN

1 AFHALEN WERK- EN/OF LEERBOEKEN Mellestraat 1 8501 Heule www.snh.be info@snh.be 1 ste graad 056 35 39 53 2/3 de graad 056 35 39 54 Heule, 30 juni 2017 Start van schooljaar 2017-2018 voor de leerlingen van de 2/3 de graad Beste ouder

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

TUTTI FRUTTI. Woensdag 7 juni 17

TUTTI FRUTTI. Woensdag 7 juni 17 Zeker onthouden Sportdag : Donderdag 29 juni 17 Schooljaar 2017-2018 Vrije lagere school Berkenbos Nieuwsbrief 7 : juni 2017 OPENKLASDAG Herfstvakantie : 30/10/17-03/11/17 Kerstvakantie : 25/12/17 05/01/18

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie