Tarieven 2015 Geldig t/m juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieven 2015 Geldig t/m juni 2015"

Transcriptie

1 Tarieven 2015 Geldig t/m juni 2015 Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

2

3 Inhoudsopgave Deel 1: Tandheelkundige zorg I Consultatie en diagnostiek (C) 5 II Maken en/of beoordelen foto s (X) 5 III Preventieve mondzorg (M) 6 IV Verdoving (A) 6 VI Vullingen (V) 6 VII Wortelkanaalbehandelingen (E) 7 VIII Kronen en bruggen (R) 9 IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G) 10 X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H) 12 XI Kunstgebitten (P) 13 XII Tandvleesbehandelingen (T) 15 XIII Implantaten (J) 17 Deel 2: Orthodontische zorg (F) A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C I Consultatie en diagnostiek 20 II Röntgenonderzoek 20 III Behandeling 21 IV Diversen 22 B) Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) I Consultatie en diagnostiek 22 II Röntgenonderzoek 22 III Behandeling 23 IV Diversen 24 C) Behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis I Consultatie en diagnostiek 24 II Röntgenonderzoek 24 III Behandeling 25 IV Diversen 26 3

4 Maximum tarieven voor de mondzorg Bij ACTA gelden tarieven waarvan de maxima door de overheid landelijk zijn vastgesteld. Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari herzien. Dit jaar zijn er twee herzieningen; per 1 juli 2015 wijzigen de tarieven opnieuw. Wat betekenen de tarieven voor patiënten bij ACTA? De overheid heeft de prestatiecodes in de mondzorg bepaald en een maximumtarief vastgesteld. ACTA Amsterdam en ACTA Almere hebben dezelfde tarievenlijst. Patiënten krijgen korting op onze behandeltarieven als zij door studenten worden behandeld. Het kortingspercentage bedraagt 30% van het reguliere tarief. Voor behandelingen die meer dan 150,- kosten, ontvangen patiënten van de behandelaar een behandelplan inclusief de kosten. Dit is vergelijkbaar met een offerte voor de tandheelkundige zorg. Patiënten met een ziektekostenverzekering zijn t/m 17 jaar verzekerd in de basiszorgverzekering voor de hulp die daaronder beschreven staat; met uitzondering van orthodontische behandelingen. Zorgverzekeraars bepalen welk deel van de behandelkosten wordt vergoed. Voor meer informatie kunnen patiënten contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Meer achtergrondinformatie? Meer informatie over de tarieven is te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Meer praktische informatie staat ook op de website Alles over het gebit (www.allesoverhetgebit.nl) van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT). Aanvullende informatie Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks per 1 januari herzien. Aan deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De tarieven gelden voor alle patiënten van ACTA en Hogeschool Inholland. ACTA en Hogeschool Inholland hebben geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. De meest recente informatie over de tarieven is te vinden op onze website (www.acta.nl) onder Patiënten. De prestatieomschrijvingen zijn te vinden op de website of op onze website (www.acta.nl) onder Patienten >Tarieven 4

5 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 14,77 C13 Probleemgericht consult 21,09 14,77 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese 21,09 14,77 C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen 99,92 69,94 behandelplan C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27,76 19,43 C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak 55,51 38,86 c. Toeslagen en diversen C80 Mondzorg aan huis 16,65 11,66 C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,41 31,09 C85 Weekendbehandeling 21,09 14,77 C86 Avondbehandeling 21,09 14,77 C87 Nachtbehandeling 21,09 14,77 C90 2) Niet nagekomen afspraak 25,00 25,00 II Maken en/of beoordelen foto s (X) X10 Kleine röntgenfoto 15,54 10,88 X21 Kaakoverzichtsfoto 66,61 46,63 X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 66,61 46,63 X24 Schedelfoto 29,98 20,98 X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 133,23 93,26 X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,51 38,86 Het tarief is exclusief techniekkosten. 2) Indien een afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur vooraf) is afgezegd, wordt de vrijgevallen tijd in rekening gebracht met een standaardtarief van 25,00 tot maximaal 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het niet nakomen van een afspraak niet. 5

6 III Preventieve mondzorg (M) M01 3) Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min 12,44 8,71 M02 3) Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min 12,44 8,71 M03 3) Gebitsreiniging, tarief per 5 min 12,44 8,71 M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement 24,98 17,49 M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,65 11,66 M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,76 19,43 M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,20 15,54 M61 Mondbeschermer 24,98 17,49 IV Verdoving (A) A15 Oppervlakte verdoving 7,22 5,05 A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88 9,71 A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs kostprijs VI Vullingen (V) V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen 11,10 7,77 lapje V70 Parapulpaire stift 11,10 7,77 V80 Wortelkanaalstift 19,43 13,60 V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,33 5,83 V71 Eénvlaksvulling amalgaam 23,31 16,32 V72 Tweevlaksvulling amalgaam 37,19 26,03 V73 Drievlaksvulling amalgaam 48,29 33,81 V74 Meervlaksvulling amalgaam 67,72 47,41 V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 34,42 24,09 V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 48,29 33,81 V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 59,40 41,58 V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 78,83 55,18 Het tarief is exclusief techniekkosten. 6 3) Afhankelijk van de omvang en moeilijkheidsgraad van de behandeling, wordt het tarief met een maximum van vier maal het basistarief in rekening gebracht.

7 V91 Eénvlaksvulling composiet 44,41 31,09 V92 Tweevlaksvulling composiet 58,29 40,80 V93 Drievlaksvulling composiet 69,39 48,57 V94 Meervlaksvulling composiet 88,82 62,17 V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,61 46,63 V30 Sealen eerste element 24,98 17,49 V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 13,88 9,71 V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,55 3,89 VII Wortelkanaalbehandelingen (E) a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,09 14,77 E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,86 27,20 E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,53 21,37 b. Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,41 31,09 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium 47,30 33,11 instrumenten E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,92 69,94 E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 144,33 101,03 E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 188,74 132,12 E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 233,15 163,20 E85 Elektronische lengtebepaling 13,88 9,71 E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,65 11,66 E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,41 31,09 7

8 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen E51 Verwijderen van kroon of brug 33,31 23,31 E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,76 19,43 E53 Verwijderen van wortelstift 38,86 27,20 E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,76 19,43 E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,76 19,43 E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,86 27,20 E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,76 19,43 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste 77,72 54,40 zitting E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke 49,96 34,97 volgende zitting E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 41,63 29,14 E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,41 31,09 Initiële wortelkanaalbehandeling E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,51 38,86 E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,76 19,43 Bleken E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,41 31,09 E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,65 11,66 E97 Uitwendig bleken per kaak 69,39 48,57 E98 Materialen voor thuisbleken kostprijs kostprijs Behandeling trauma-element E40 Directe pulpa-overkapping 27,76 19,43 E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig 11,10 7,77 ongeval E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig 22,20 15,54 ongeval E44 Verwijderen spalk 5,55 3,89 Het tarief is exclusief techniekkosten. 8

9 Aanbrengen rubberdam E45 Aanbrengen rubberdam 11,10 7,77 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen E31 Snij-/ hoektand 111,02 77,72 E32 Premolaar 155,43 108,80 E33 Molaar 199,84 139,89 E34 Aanbrengen retrograde vulling 22,20 15,54 E36 Het trekken van een element met re-implantatie 77,72 54,40 E37 Kijkoperatie 66,61 46,63 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 Gebruik operatiemicroscoop 74,94 52,46 E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,51 38,86 VIII Kronen en bruggen (R) a. Inlays en kronen R08 Eenvlaks composiet inlay 66,61 46,63 R09 Tweevlaks composiet inlay 127,68 89,37 R10 Drievlaks composiet inlay 166,53 116,57 R11 Eenvlaksinlay 99,92 69,94 R12 Tweevlaksinlay 155,43 108,80 R13 Drievlaksinlay 222,05 155,43 R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 27,76 19,43 R24 Kroon 244,25 170,98 R28 Endokroon, indirect vervaardigd 66,61 46,63 R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 55,51 38,86 R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 33,31 23,31 R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 55,51 38,86 R33 Gegoten opbouw, directe methode 111,02 77,72 Het tarief is exclusief techniekkosten. 9

10 b. Brugwerk R40 Eerste brugtussendeel 166,53 116,57 R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 83,27 58,29 R46 Brugverankering, per anker 55,51 38,86 R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 138,78 97,15 R50 Metalen fixatiekap met afdruk 27,76 19,43 R55 Gipsslot met extra afdruk 27,76 19,43 R60 Plakbrug zonder preparatie 111,02 77,72 R61 Plakbrug met preparatie 166,53 116,57 R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 38,86 27,20 R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van 22,20 15,54 twee c. Restauraties diversen R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 61,06 42,74 R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen 61,06 42,74 kroon in de mond R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,31 23,31 R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,20 15,54 R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,20 15,54 R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 55,51 38,86 R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,76 19,43 R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element 27,76 19,43 d. Schildje van keramiek of kunststof R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 66,61 46,63 R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 111,02 77,72 e. Temporaire voorzieningen R80 Temporaire, eerste voorziening 27,76 19,43 R85 Temporaire, volgende voorziening 11,10 7,77 R90 4) Gedeeltelijk voltooid werk kostprijs kostprijs 10 Het tarief is exclusief techniekkosten. 4) Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

11 IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G) a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) Onderzoek/diagnostiek G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 138,78 97,15 G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 88,82 62,17 G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 61,06 42,74 Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek) G61 Instructie spieroefeningen 55,51 38,86 G62 Occlusale spalk 149,88 104,92 G63 Repositiespalk 222,05 155,43 G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,76 19,43 G65 Indirect planmatig inslijpen 305,31 213,72 G66 Biofeedbacktherapie 49,96 34,97 G67 Behandeling triggerpoint 61,06 42,74 G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 55,51 38,86 Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek) G69 Opbeetplaat 61,06 42,74 b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen G10 Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie 83,27 58,29 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen G11 Scharnierasbepaling 83,27 58,29 G12 Centrale relatiebepaling 77,72 54,40 G13 Protrale/laterale bepalingen 55,51 38,86 G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en 499,60 349,72 registratie G15 Voor het behouden van beethoogte 27,76 19,43 G16 Therapeutische positiebepaling 27,76 19,43 G20 Beetregistratie intra-oraal 55,51 38,86 Het tarief is exclusief techniekkosten. 11

12 c. Snurk- en slaapstoornisbeugel G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 277,56 194,29 G72 Controlebezoek MRA 27,76 19,43 G73 Reparatie MRA met afdruk 44,41 31,09 X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H) a. Onderdeel A H11 Trekken tand of kies 41,63 29,14 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde 31,09 21,76 kwadrant H21 Kosten hechtmateriaal 5,99 4,19 H26 Hechten weke delen 61,06 42,74 H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, 55,51 38,86 exclusief wortelkanaalbehandeling H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,65 11,66 b. Onderdeel B H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische 55,51 38,86 verrichtingen vallend onder onderdeel B H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,61 46,63 H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 49,96 34,97 H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,31 23,31 Wortelpuntoperatie per tandwortel H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,61 46,63 H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde 88,82 62,17 afsluiting H44 Primaire antrumsluiting 61,06 42,74 H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 77,72 54,40 Cyste-operatie H60 Marsupialisatie 77,72 54,40 H65 Primaire sluiting 149,88 104,92 12 Het tarief is exclusief techniekkosten.

13 H70 H75 H80 H85 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 77,72 54,40 149,88 104,92 105,47 73,83 177,64 124,35 XI Kunstgebitten (P) P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande 33,31 23,31 kunstgebit P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 27,76 19,43 P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 55,51 38,86 P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 83,27 58,29 P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 166,53 116,57 P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij 61,06 42,74 gedeeltelijk kunstgebit van kunstof P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van 16,65 11,66 kunsthars P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 227,60 159,32 P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 310,86 217,60 P31 Wortelkap met stift 138,78 97,15 P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. 83,27 58,29 staafhuls P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met 55,51 38,86 precisiekoppeling P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met 13,88 9,71 per immediaat te vervangen element P45 Noodkunstgebit 111,02 77,72 a. Volledig kunstgebit P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 166,53 116,57 P25 Volledig kunstgebit onderkaak 222,05 155,43 P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 360,82 252,58 Het tarief is exclusief techniekkosten. 13

14 Extra te berekenen bij volledig kunstgebit P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,76 19,43 P14 Individuele afdruk met randopbouw 61,06 42,74 P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,31 23,31 P27 Reoccluderen 55,51 38,86 P28 Naregistratie en remounten 55,51 38,86 P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 61,06 42,74 P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 83,27 58,29 P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,76 19,43 P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,76 19,43 P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,31 23,31 Overig P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een 44,41 31,09 overkappingskunstgebit P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 38,86 27,20 P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 38,86 27,20 P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 83,27 58,29 P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 55,51 38,86 P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 83,27 58,29 P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder 155,43 108,80 staafdemontage P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,65 11,66 P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 44,41 31,09 P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 38,86 27,20 P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect 38,86 27,20 zonder randopbouw P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect 83,27 58,29 met randopbouw P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct 55,51 38,86 zonder randopbouw P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met 83,27 58,29 randopbouw P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16,65 11,66 14 Het tarief is exclusief techniekkosten.

15 P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 44,41 31,09 P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig 44,41 31,09 kunstgebit inclusief afdruk P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 44,41 31,09 XII Tandvleesbehandelingen (T) a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 147,11 102,97 T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 160,98 112,69 T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,98 20,98 T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,20 15,54 T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële 86,04 60,23 tandvleesbehandeling T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële 99,92 69,94 tandvleesbehandeling T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,41 31,09 T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 77,72 54,40 T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een 58,29 40,80 mondhygiënist T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een 112,13 78,49 tandarts T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een 84,38 59,06 mondhygiënist T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een 149,33 104,53 tandarts T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een 112,13 78,49 mondhygiënist T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 147,11 102,97 T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 160,98 112,69 Parodontale chirurgie T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 180,41 126,29 T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 277,56 194,29 T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) 333,07 233,15 T73 Directe post-operatieve zorg, kort 55,51 38,86 Het tarief is exclusief techniekkosten. 15

16 T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 149,33 104,53 T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 144,33 101,03 T76 Tuber- of retromolaarplastiek 69,39 48,57 b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a T80 Tandvleestransplantaat 119,35 83,54 T81 Tuber- of retromolaarplastiek 97,15 68,00 T82 Tandvleescorrectie, per element 52,74 36,92 T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 138,78 97,15 Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, 333,07 233,15 per sextant (één 6de deel) T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige 111,02 77,72 verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant één zesde deel), per element T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 180,41 126,29 Parodontale kroonverlengingsprocedure T87 Kroonverlenging per element 180,41 126,29 T88 Kroonverlenging per sextant 333,07 233,15 Directe postoperatieve zorg T89 Directe post-operatieve zorg, kort 55,51 38,86 T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 149,33 104,53 Diversen T91 Pocketregistratie 33,31 23,31 T92 Parodontiumregistratie 66,61 46,63 T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van 38,86 27,20 tandvleesbehandeling T94 Behandeling tandvleesabces 74,94 52,46 T57 Toepassing lokaal medicament 59,95 41,97 16 Het tarief is exclusief techniekkosten.

17 T95 (Draad)Spalk 22,20 15,54 T96 Uitgebreide voedingsanalyse 55,51 38,86 XIII Implantaten (J) J97 5) Overheadkosten implantaten 204,01 J98 5) Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 115,46 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning J01 5) Initieel onderzoek implantologie 72,16 J02 5) Verlengd onderzoek implantologie 111,02 J03 5) Proefopstelling 149,88 J05 5) Implantaatpositionering op grond van CT-scan 49,96 b. I Pre-implantologische chirurgie J08 5) Aanbrengen botvervangers in extractie wond 22,20 J09 5) Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 266,46 J10 5) Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 166,53 J11 5) Prepareren donorplaats 149,88 J12 5) Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste 160,98 kaakhelft J13 5) Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in 77,72 dezelfde zitting J07 5) Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs 50,00 b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen J06 5) Vrijleggen foramen mentale 33,31 J15 5) Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste 94,37 kaakhelft J16 5) Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 94,37 J17 5) Aanvullende ophoging bodem bijholte 144,33 J18 5) Ophoging bodem bijholte orthograad 66,61 J19 5) Toeslag esthetische zone 72,16 Het tarief is exclusief techniekkosten. 5) De prestaties J97,J98 en J01 t/m J32 worden uitsluitend door een gespecialiseerde tandarts(-in-opleiding) uitgevoerd. 17

18 c. Implantologische chirurgie J20 5) Plaatsen eerste implantaat, per kaak 216,49 J21 J22 5) Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 5) Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 77,72 127,68 J23 5) Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 83,27 J24 J25 5) Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 5) Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 27,76 49,96 J26 5) Moeizaam verwijderen implantaat 183,19 J27 5) Vervangen implantaat 216,49 d. Diversen J30 5) Bindweefseltransplantaat, eerste 116,57 J31 5) Volgende bindweefseltransplantaat 55,51 J32 5) Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 127,68 e. Mesostructuur J40 Twee magneten/drukknoppen 172,09 120,46 J41 Elke volgende magneet, drukknop 38,86 27,20 J42 Staaf tussen twee implantaten 227,60 159,32 J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 72,16 50,52 J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 27,76 19,43 f. Prothetische behandeling na implantaten J50 Boven- en onder klikgebit 571,77 400,24 J51 Onder-klikgebit 371,93 260,35 J52 Boven-klikgebit 371,93 260,35 J53 Omvorming klikgebit 111,02 77,72 J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 144,33 101,03 J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 166,53 116,57 J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier 194,29 136,00 implantaten Het tarief is exclusief techniekkosten. 18 5) De prestaties J97,J98 en J01 t/m J32 worden uitsluitend door een gespecialiseerde tandarts(-in-opleiding) uitgevoerd.

19 J57 J58 J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 94,37 66,06 122,13 85,49 149,88 104,92 g. Nazorg implantologie J60 Specifiek consult nazorg implantologie 61,06 42,74 J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 99,92 69,94 h. Prothetische nazorg J70 Opvullen zonder staafdemontage 155,43 108,80 J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 194,29 136,00 J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 222,05 155,43 J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 249,80 174,86 J74 Reparatie zonder staafdemontage 61,06 42,74 J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 116,57 81,60 J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 144,33 101,03 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 172,09 120,46 Het tarief is exclusief techniekkosten. 19

20 Deel 2: Orthodontische zorg (F) De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt: (A) patiënten, niet vallend onder B en/of C; (B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en); (C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis. A Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C I Consultatie en diagnostiek F121A Eerste consult 21,09 F122A Vervolgconsult 21,09 F123A Controlebezoek 12,79 F124A Second opinion 99,92 F125A Maken gebitsmodellen 15,66 F126A Beoordelen gebitsmodellen 56,52 F127A Multidisciplinair consult, per uur 124,81 II Röntgenonderzoek F151A Intra-orale röntgenfoto 15,54 F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,54 F153A Extra-orale röntgenfoto 14,05 F154A Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto s 17,22 F155A Vervaardiging orthopantomogram 27,50 F156A Beoordeling orthopantomogram 16,12 F157A Vervaardiging lat. schedelröntgenfoto 17,22 F158A Beoordeling lat. schedelröntgenfoto 48,08 F159A Verv. voor-achterwaartse schedelfoto 17,22 Het tarief is exclusief techniekkosten. 20 De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd.

21 F160A Beoord. voor-achterwaartse schedelfoto 48,08 F161A Meerdimensionale kaakfoto 133,23 F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,51 III Behandeling F401A Plaatsen beugel categorie 0 113,47 F411A Plaatsen beugel categorie 1 105,60 F421A Plaatsen beugel categorie 2 110,45 F431A Plaatsen beugel categorie 3 127,37 F441A Plaatsen beugel categorie 4 135,69 F451A Plaatsen beugel categorie 5 385,62 F461A Plaatsen beugel categorie 6 522,99 F471A Plaatsen beugel categorie 7 506,80 F481A Plaatsen beugel categorie 8 339,21 F491A Plaatsen beugel categorie 9 407,23 F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 87,95 F511A Beugelconsult per maand categorie 1 26,73 F512A Beugelconsult per maand categorie 2 26,73 F513A Beugelconsult per maand categorie 3 26,73 F514A Beugelconsult per maand categorie 4 26,73 F515A Beugelconsult per maand categorie 5 30,55 F516A Beugelconsult per maand categorie 6 38,19 F517A Beugelconsult per maand categorie 7 38,19 F518A Beugelconsult per maand categorie 8 45,83 F519A Beugelconsult per maand categorie 9 57,29 F521A Beugelconsult >25e behandelingsmaand 26,73 F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 26,73 F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 30,55 F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 38,19 Het tarief is exclusief techniekkosten. De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd. 21

22 IV Diversen F611A Docum/bespr elec chip in uitneem. app. 112,28 F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren kostprijs F716A Mondbeschermer 24,98 F721A Trekken tand of kies 41,63 F722A Trekken volgende tand of kies 31,09 F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 75,66 F724A Preventieve voorlichting e/o instructie 12,44 F811A Reparatie of vervanging van beugel 26,54 F812A Herstel/vervanging retentie-apparatuur 34,98 F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 34,98 F814A Plaatsen retentie-apparatuur 34,98 F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.172,27 B Behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) I Consultatie en diagnostiek F121B Eerste consult 21,09 F122B Vervolgconsult 21,09 F123B Controlebezoek 18,75 F124B Second opinion 99,92 F125B Maken gebitsmodellen 28,49 F126B Beoordelen gebitsmodellen 82,84 F127B Multidisciplinair consult, per uur 124,81 F127BV Multidisciplinair consult, per vijf minuten 10,40 F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. van complex behandelplan 99,92 F131B Vervaardigen van een diagnostische setup 64,37 F132B Maken van extra gebitsmodellen 28,49 F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen 82,84 Het tarief is exclusief techniekkosten. 22 De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd.

23 II Röntgenonderzoek F151B Intra-orale röntgenfoto 15,54 F152B Occlusale opbeet röntgenfoto 15,54 F153B Extra-orale röntgenfoto 20,60 F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto s 25,24 F155B Vervaardiging orthopantomogram 40,30 F156B Beoordeling orthopantomogram 23,62 F157B Vervaardiging lat. schedelröntgenfoto 25,24 F158B Beoordeling lat. schedelröntgenfoto 70,47 F159B Verv. voor-achterwaartse schedelfoto 25,24 F160B Beoord. voor-achterwaartse schedelfoto 70,47 F161B Meerdimensionale kaakfoto 133,23 F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,51 III Behandeling F401B Plaatsen beugel categorie 0 113,34 F411B Plaatsen beugel categorie 1 181,07 F421B Plaatsen beugel categorie 2 188,85 F431B Plaatsen beugel categorie 3 215,66 F441B Plaatsen beugel categorie 4 228,86 F451B Plaatsen beugel categorie 5 619,26 F461B Plaatsen beugel categorie 6 841,19 F471B Plaatsen beugel categorie 7 778,67 F481B Plaatsen beugel categorie 8 535,64 F491B Plaatsen beugel categorie 9 673,94 F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 108,36 F511B Beugelconsult per maand categorie 1 55,97 F512B Beugelconsult per maand categorie 2 55,97 F513B Beugelconsult per maand categorie 3 55,97 F514B Beugelconsult per maand categorie 4 55,97 F515B Beugelconsult per maand categorie 5 61,57 Het tarief is exclusief techniekkosten. De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd. 23

24 F516B Beugelconsult per maand categorie 6 72,76 F517B Beugelconsult per maand categorie 7 55,97 F518B Beugelconsult per maand categorie 8 67,17 F519B Beugelconsult per maand categorie 9 83,96 F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 55,97 F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 55,97 F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 72,76 IV Diversen F611B Docum/bespr elec chip in uitneem. app. 119,16 F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren kostprijs F716B Mondbeschermer 24,98 F721B Trekken tand of kies 41,63 F722B Trekken volgende tand of kies 31,09 F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 93,19 F724B Preventieve voorlichting e/o instructie 12,44 F811B Reparatie of vervanging van beugel 38,90 F812B Herstel/vervanging retentie-apparatuur 68,06 F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 68,06 F814B Plaatsen retentie-apparatuur 68,06 C Behandeling van patiënten met een cheilo-/ gnatho-/palatoschisis I Consultatie en diagnostiek F121C Eerste consult 21,09 F122C Vervolgconsult 21,09 F123C Controlebezoek 18,75 F124C Second opinion 99,92 F125C Maken gebitsmodellen 28,49 F126C Beoordelen gebitsmodellen 82,84 F127C Multidisciplinair consult, per uur 124,81 Het tarief is exclusief techniekkosten. 24 De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd.

25 F127CV Multidisciplinair consult, per vijf minuten 10,40 F128C Prenataal consult 72,76 F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 6,06 F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.275,58 F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. van complex behandelplan 99,92 F131C Vervaardigen van een diagnostische setup 64,37 F132C Maken van extra gebitsmodellen 28,49 F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen 82,84 II Röntgenonderzoek F151C Intra-orale röntgenfoto 15,54 F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 15,54 F153C Extra-orale röntgenfoto 20,60 F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto s 25,24 F155C Vervaardiging orthopantomogram 40,30 F156C Beoordeling orthopantomogram 23,62 F157C Vervaardiging lat. schedelröntgenfoto 25,24 F158C Beoordeling lat. schedelröntgenfoto 70,47 F159C Verv. voor-achterwaartse schedelfoto 25,24 F160C Beoord. voor-achterwaartse schedelfoto 70,47 F161C Meerdimensionale kaakfoto 133,23 F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,51 III Behandeling F401C Plaatsen beugel categorie 0 113,34 F411C Plaatsen beugel categorie 1 339,80 F421C Plaatsen beugel categorie 2 357,37 F431C Plaatsen beugel categorie 3 418,27 F441C Plaatsen beugel categorie 4 448,16 F451C Plaatsen beugel categorie 5 913,11 F461C Plaatsen beugel categorie ,74 Het tarief is exclusief techniekkosten. De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd. 25

26 F471C Plaatsen beugel categorie ,06 F481C Plaatsen beugel categorie 8 879,92 F491C Plaatsen beugel categorie ,87 F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 108,36 F511C Beugelconsult per maand categorie 1 55,97 F512C Beugelconsult per maand categorie 2 55,97 F513C Beugelconsult per maand categorie 3 55,97 F514C Beugelconsult per maand categorie 4 55,97 F515C Beugelconsult per maand categorie 5 61,57 F516C Beugelconsult per maand categorie 6 72,76 F517C Beugelconsult per maand categorie 7 72,76 F518C Beugelconsult per maand categorie 8 92,35 F519C Beugelconsult per maand categorie 9 109,14 F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 55,97 F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 61,57 F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 72,76 IV Diversen F611C Docum/bespr elec chip in uitneem. app. 119,16 F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren kostprijs F716C Mondbeschermer 24,98 F721C Trekken tand of kies 41,63 F722C Trekken volgende tand of kies 31,09 F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 93,19 F724C Preventieve voorlichting e/o instructie 12,44 F811C Reparatie of vervanging van beugel 38,90 F812C Herstel/vervanging retentie-apparatuur 68,06 F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak 68,06 F814C Plaatsen retentie-apparatuur 68,06 Het tarief is exclusief techniekkosten. 26 De prestaties in deze categorie worden uitsluitend door een specialist (-in-opleiding) uitgevoerd.

27

28 ACTA is het samenwerkingsverband van de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam GUSTAV MAHLERLAAN LA AMSTERDAM TEL. NR

Tandartspraktijk Polder

Tandartspraktijk Polder Tandartspraktijk Polder Praktijk voor Orthodontie en Implantologie Houttuinen 5 8301 XP Emmeloord T: 0527-612309 E: tandarts@houttuinen.nl Prijslijst vanaf 1 juli 2015 Omschrijving A10 Geleidings- en/of

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg TandVerzorgd

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg TandVerzorgd Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 80% 80% 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 80% 80% 80% 80% A20 Behandeling onder algehele narcose - - - - B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg Budget Jong Tand 2016

Prestatietabel tandheelkundige zorg Anderzorg Budget Jong Tand 2016 Verdoving (anesthesie) 1 75% tot 250 voor alle genoemde behandelingen samen A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 75% 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 75% 80% 80% A20 Behandeling onder algehele

Nadere informatie

Code Omschrijving Bedrag. A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88. A15 Oppervlakte verdoving 7,22. C11 Periodieke controle 21,09

Code Omschrijving Bedrag. A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88. A15 Oppervlakte verdoving 7,22. C11 Periodieke controle 21,09 Tarieven 2015 Geldig vanaf: 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 * Dit bedrag is exclusief techniek of materiaalkosten. Code Omschrijving Bedrag Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88 A15

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C)

Consultatie en diagnostiek (C) Groep / Code Prestaties / omschrijvingen Tarief 2015 Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch

Nadere informatie

prestatie Omschrijving Uw prijs techniek

prestatie Omschrijving Uw prijs techniek prestatie Omschrijving Uw prijs techniek C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult 21,29 C22 Schriftelijke medische anamnese 21,29 C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen

Nadere informatie

56,04 voortanden, per boven- of onderkaak

56,04 voortanden, per boven- of onderkaak Code Omschrijving Bedrag Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01 A15 Oppervlakte verdoving 7,28 Consultatie en diagnostiek C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult

Nadere informatie

TARIEVEN 2014. X10 Kleine röntgenfoto 15.69 X21 Kaakoverzichtsfoto 67.24 X24 Schedelfoto 30.26

TARIEVEN 2014. X10 Kleine röntgenfoto 15.69 X21 Kaakoverzichtsfoto 67.24 X24 Schedelfoto 30.26 TARIEVEN 2014 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) Consultatie en diagnostiek ( C) C11 Periodieke controle 21.29 C13 Probleemgericht consult 21.29 C85 Weekendbehandeling 21.29 C86 Avondbehandeling

Nadere informatie

TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA)

TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) TARIEVEN 2013 Volgens De Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) I Consultatie en diagnostiek ( C) C11 Periodieke controle 20.52 C13 Probleemgericht consult 20.52 C85 Weekendbehandeling 20.52 C86 Avondbehandeling

Nadere informatie

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder is dit Maximaal 2000

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder is dit Maximaal 2000 ZPN Codes Prestaties Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), C consultatie en diagnostiek), E (wortelkanaalbehandelingen), G (kaakgewrichtbehandelingen), H (chirurgie), M (preventieve mondzorg),

Nadere informatie

NZA Tarieven van tot I Consultatie en diagnostiek (C) III Preventieve mondzorg (M) a.diagnostisch onderzoek

NZA Tarieven van tot I Consultatie en diagnostiek (C) III Preventieve mondzorg (M) a.diagnostisch onderzoek NZA Tarieven van 1-1-215 tot 31-6-2015 I Consultatie en diagnostiek (C) a.diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b.aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,08 C28

prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,08 C28 prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,08 C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Nadere informatie

Prijslijst tandheelkundige behandelingen Consultatie en diagnostiek. Maken en/of beoordelen foto s. Preventieve mondzorg

Prijslijst tandheelkundige behandelingen Consultatie en diagnostiek. Maken en/of beoordelen foto s. Preventieve mondzorg lijst tandheelkundige behandelingen 2016 *techniekkosten apart in rekening te brengen Consultatie en diagnostiek a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle C13 Probleemgericht consult b. Aanvullend

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Den Haag

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Den Haag Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), R (kronen, bruggen en inlays), E (wortelkanaalbehandelingen), T (tandvleesbehandelingen), G

Nadere informatie

Tarieven 2014 Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Flevoziekenhuis Code Omschrijving Tarief Uurtarieven Bijzondere Tandheelkunde 60 minuten 278,16

Tarieven 2014 Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Flevoziekenhuis Code Omschrijving Tarief Uurtarieven Bijzondere Tandheelkunde 60 minuten 278,16 Tarieven 2014 Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Flevoziekenhuis Code Omschrijving Tarief Uurtarieven Bijzondere Tandheelkunde 60 minuten 278,16 Bijzondere Tandheelkunde 5 minuten 23,18 Verrichtingen

Nadere informatie

CODE M/T* PRESTATIES TARIEF CODE M/T* PRESTATIES TARIEF CODE M/T* PRESTATIES TARIEF. 21,09 21,09 21,09 99,92 C29 * Studiemodellen t.b.v.

CODE M/T* PRESTATIES TARIEF CODE M/T* PRESTATIES TARIEF CODE M/T* PRESTATIES TARIEF. 21,09 21,09 21,09 99,92 C29 * Studiemodellen t.b.v. Tarievenlijst Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt van 1 januari 2015 t/m 30 juni 2015. Voor bepaalde zorgverzekeraars

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 5 van 88 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende medische

Nadere informatie

tarievenlijst Elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur Spoeddienst bij afwezigheid 024-3244200

tarievenlijst Elke werkdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur Spoeddienst bij afwezigheid 024-3244200 tarievenlijst Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01 A15 Oppervlakte verdoving 7,28 A20 Behandeling onder algehele narcose ** Verdoving door middel van een roesje B10 Introductie roesje

Nadere informatie

Code Omschrijving Bedrag B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26.42 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26.42 B12 Overheadkosten roesje

Code Omschrijving Bedrag B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26.42 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26.42 B12 Overheadkosten roesje Code Omschrijving Bedrag B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26.42 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26.42 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34.44 X831 Collectief maximum tijdstarief

Nadere informatie

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017

Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Vergoeding Menzis TandVerzorgd 1P 2017 Tandheelkundige hulp vanaf 18 jaar Vergoeding Consultatie en diagnostiek C11 Periodieke controle 100% C13 Probleemgericht consult 100% C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C)

Consultatie en diagnostiek (C) I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,01 C13 Probleemgericht consult 20,01 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese

Nadere informatie

Verdoving door middel van een roesje (B-codes) Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Verdoving door middel van een roesje (B-codes) Consultatie en diagnostiek (C-codes) Groep Kosten Prestaties / omschrijvingen Tarief / Code M/T* 2017 Verdoving (A-codes) A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,45 A15 Oppervlakte verdoving 6,99 A20 Behandeling

Nadere informatie

Code: Omschrijving: Tarief:

Code: Omschrijving: Tarief: Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,42 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,42 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,44 X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere

Nadere informatie

Tarieven NZA 2013. Geldig t/m 31.12.13. Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) Preventieve mondzorg (M) Verdoving (A)

Tarieven NZA 2013. Geldig t/m 31.12.13. Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) Preventieve mondzorg (M) Verdoving (A) Tarieven NZA 2013 Geldig t/m 31.12.13 Consultatie en diagnostiek (C) Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22

Nadere informatie

Code M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief

Code M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief Code M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek,

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52

C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek 5 van 86 C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2014

M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2014 Tandartsenpraktijk D.L. Braakman Fazantenkamp 502 3607 DC Maarssenbroek Deze tarievenlijst is geldig vanaf 01-01-2014. Groep / Code I M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2014 Consultatie en diagnostiek

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult 21,29

C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult 21,29 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek 5 van 86 C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult 21,29 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs prestatie Omschrijving techniek Uw prijs (I) Consultatie en diagnostiek (C) C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,52 C28 Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09

C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek 5 van 85 C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Groep / Code M/T* Prestaties / omschrijvingen I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle Meer informatie over

Groep / Code M/T* Prestaties / omschrijvingen I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle Meer informatie over Groep / Code M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2015 incl BTW I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle Meer informatie over Periodieke controle 21,09 C13

Nadere informatie

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,50 A15 Oppervlakte verdoving 7,02 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,50 A15 Oppervlakte verdoving 7,02 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00 Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27,00 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,00 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,82 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)

Nadere informatie

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek Code Omschrijving. a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek Code Omschrijving. a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek Code Omschrijving. a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09

Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek Code Omschrijving. a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Nadere informatie

Omschrijving. Deze tarieven gelden voor iedereen. De betalingsvoorwaarden van het NMT zijn van toepasssing.

Omschrijving. Deze tarieven gelden voor iedereen. De betalingsvoorwaarden van het NMT zijn van toepasssing. Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,42 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,42 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,44 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)

Nadere informatie

Geldig vanaf: tot en met

Geldig vanaf: tot en met Overigen JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking) 0,00 JTV010 Haal- en brengservice (Vervoerskosten JTV, niet Wmg) 0,00 X611 Verdoving door middel van een roesje 0,00 X631 Individueel

Nadere informatie

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,50 A15 Oppervlakte verdoving 7,02 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,50 A15 Oppervlakte verdoving 7,02 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00 Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) B11 Toediening roesje (lachgassedatie) B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,82 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking) 0,00 JTV010

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) III Preventieve mondzorg (M) a. Diagnostisch onderzoek

Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) III Preventieve mondzorg (M) a. Diagnostisch onderzoek I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek 5 van 85 C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Oud Medewerkers Spoorwegen

Prestatietabel tandheelkundige zorg Oud Medewerkers Spoorwegen Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings en/of infiltratie verdoving 80% 80% A15 Oppervlakte verdoving 80% 80% A20 Behandeling onder algehele narcose B10 Introductie roesje (lachgassedatie) B11 Toediening

Nadere informatie

Maken en/of beoordelen foto s (X)

Maken en/of beoordelen foto s (X) CodeM/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2013 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20.52 C13 Probleemgericht consult 20.52 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek,

Nadere informatie

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01 A15 Oppervlakte verdoving 7,28 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01 A15 Oppervlakte verdoving 7,28 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00 Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 28,02 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28,02 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,82 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)

Nadere informatie

/ Zorgautoriteit TARIEFBESCHIKKING. Tandheelkundige zorg. Bijlage 1 bij tariefbeschikking tandheelkunde

/ Zorgautoriteit TARIEFBESCHIKKING. Tandheelkundige zorg. Bijlage 1 bij tariefbeschikking tandheelkunde TARIEFBESCHIKKING Tandheelkundige zorg Bijlage 1 bij tariefbeschikking tandheelkunde De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2015 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) III Preventieve mondzorg (M) a. Diagnostisch onderzoek

Consultatie en diagnostiek (C) Maken en/of beoordelen foto s (X) III Preventieve mondzorg (M) a. Diagnostisch onderzoek I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek 5 van 85 C11 Periodieke controle 20,01 C13 Probleemgericht consult 20,01 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

Code Prestaties / omschrijvingen Tarief. C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09

Code Prestaties / omschrijvingen Tarief. C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 Tarieven 2015 Code Prestaties / omschrijvingen Tarief I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,09 C13 Probleemgericht consult 21,09 b. Aanvullend diagnostisch

Nadere informatie

Frisiastate 2 9062 GX Oenkerk 058-256 28 08 info@tandartspraktijkoenkerk.nl www.tandartspraktijkoenkerk.nl Tarieven tandartsen - per 1 januari 2016

Frisiastate 2 9062 GX Oenkerk 058-256 28 08 info@tandartspraktijkoenkerk.nl www.tandartspraktijkoenkerk.nl Tarieven tandartsen - per 1 januari 2016 Frisiastate 2 9062 GX Oenkerk 058-256 28 08 info@tandartspraktijkoenkerk.nl www.tandartspraktijkoenkerk.nl Tarieven tandartsen - per 1 januari 2016 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C- codes) Maken en/of beoordelen foto s (X- codes) Preventieve mondzorg (M- codes) Verdoving (A- codes)

Consultatie en diagnostiek (C- codes) Maken en/of beoordelen foto s (X- codes) Preventieve mondzorg (M- codes) Verdoving (A- codes) TARIEVENLIJST 2016 Consultatie en diagnostiek (C- codes) Maken en/of beoordelen foto s (X- codes) Preventieve mondzorg (M- codes) Verdoving (A- codes) Verdoving door middel van een roesje (B- codes) Vullingen

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08

C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende medische anamnese

Nadere informatie

consultatie en diagnostiek

consultatie en diagnostiek tarieven tandheelkunde d.m.v. een roesje Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende medische anamnese

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING TANDHEELKUNDIGE ZORG

TARIEFBESCHIKKING TANDHEELKUNDIGE ZORG TARIEFBESCHIKKING TANDHEELKUNDIGE ZORG Tandartsenpraktijk Clingendael tandartsdenhaag.com Uitgevaardigd door de Nederlandse Zorgautoriteit TARIEFBESCHIKKING, Tandheelkundige zorg.1 I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

Nadere informatie

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2015 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2015 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. TARIEFBESCHIKKING Tandheelkundige zorg Bijlage 1 bij tariefbeschikking tandheelkunde De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2015 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg

Nadere informatie

Tandartstarieven 2013

Tandartstarieven 2013 Tandartstarieven 2013 De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2013 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. De onderstaande tariefbeschikking is samengesteld door

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs prestatie Omschrijving techniek Uw prijs (I) Consultatie en diagnostiek (C) C11 Periodieke controle 21,29 C13 Probleemgericht consult 21,29 C22 Schriftelijke medische anamnese 21,29 C28 Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK. a. Diagnostisch onderzoek. C11 Periodieke controle 20,52. C13 Probleemgericht consult 20,52

Code Omschrijving Tarief I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK. a. Diagnostisch onderzoek. C11 Periodieke controle 20,52. C13 Probleemgericht consult 20,52 C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese

Nadere informatie

Tarieven Mondzorg 2016. TTH Bilderdijk HOOFDSTUKINDELING

Tarieven Mondzorg 2016. TTH Bilderdijk HOOFDSTUKINDELING Tarieven Mondzorg 2016 TTH Bilderdijk HOOFDSTUKINDELING I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Titel Consultatie en diagnostiek Maken en/of beoordelen foto's Preventieve mondzorg Verdoving Verdoving

Nadere informatie

GELDIG VANAF: 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014

GELDIG VANAF: 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 OVERIGEN JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking) - JTV010 Haal- en brengservice (Vervoerskosten JTV, niet Wmg) - VERDOVING A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01 A15 Oppervlakte

Nadere informatie

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Consultatie en diagnostiek (C-codes) . Verdoving (A-codes) Top A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21 13,16 13,88 A15 Oppervlakte verdoving 6,87 6,84 7,22 A20 Behandeling onder algehele narcose Kostpij Kostpij

Nadere informatie

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88 A15 Oppervlakte verdoving 7,22 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,88 A15 Oppervlakte verdoving 7,22 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00 Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27,76 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,76 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 36,20 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)

Nadere informatie

a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52

a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 1. Consultatie en Diagnostiek (C codes) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische

Nadere informatie

consultatie en diagnostiek

consultatie en diagnostiek tarieven tandheelkunde d.m.v. een roesje Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende medische anamnese

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 CODE OMSCHRIJVING BEDRAG OVERIGEN JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking) 0,00 JTV010 Haal- en brengservice (Vervoerskosten JTV, niet

Nadere informatie

Prestaties / omschrijvingen. A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21. A15 Oppervlakte verdoving 6,87

Prestaties / omschrijvingen. A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21. A15 Oppervlakte verdoving 6,87 Groep Code Prestaties / omschrijvingen Tarief 2016 Verdoving (A-codes) A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21 A15 Oppervlakte verdoving 6,87 Verdoving door middel van een

Nadere informatie

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg

Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek. Tandartstarieven Maken en/of beoordelen foto s. Tandartstarieven Preventieve mondzorg Tandartstarieven Consultatie en diagnostiek a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle C13 Probleemgericht consult b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Schriftelijke medische anamnese

Nadere informatie

Frisiastate GX Oenkerk Tarieven tandartsen - per 1 januari 2017

Frisiastate GX Oenkerk Tarieven tandartsen - per 1 januari 2017 Frisiastate 2 9062 GX Oenkerk 058-256 28 08 info@tandartspraktijkoenkerk.nl www.tandartspraktijkoenkerk.nl Tarieven tandartsen - per 1 januari 2017 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige ZorgPlus

Prestatietabel tandheelkundige ZorgPlus Prestatietabel tandheelkundige Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), T (tandvleesbehandelingen), E (wortelkanaalbehandelingen), V

Nadere informatie

Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto's (X codes) Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M codes) Hoofdstuk IV Verdoving (A codes)

Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto's (X codes) Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M codes) Hoofdstuk IV Verdoving (A codes) Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C codes) C I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,01 C13 Probleemgericht consult 20,01 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek,

Nadere informatie

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2013

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2013 2 Tandartscodes en tarieven 2013 Tandartscodes en tarieven 2013 3 TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2013 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,52 100% C13 Probleemgericht

Nadere informatie

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2014

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2014 2 Tandartscodes en tarieven 2014 Tandartscodes en tarieven 2014 3 TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2014 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 21,29 100% C13 Probleemgericht

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 juli 2015 t/m 31 december 2015

Geldig vanaf 1 juli 2015 t/m 31 december 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 t/m 31 december 2015 CODE OMSCHRIJVING BEDRAG OVERIGEN JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking) 0,00 JTV010 Haal- en brengservice (Vervoerskosten JTV, niet Wmg)

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Basis, AV-Top, AV-TopExtra

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Basis, AV-Top, AV-TopExtra 1 Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 100% 100% 100% A15 Oppervlakte verdoving 100% 100% 100% A20 Behandeling onder algehele narcose B10 Introductie roesje (lachgassedatie)

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,52 C28

prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,52 C28 prestatie Omschrijving techniek Prijs C11 Periodieke controle 20,52 C13 Probleemgericht consult 20,52 C22 Schriftelijke medische anamnese 20,52 C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Nadere informatie

Tarieven JAN 2015 GROEP / KOSTENPRESTATIES / OMSCHRIJVINGEN JULI. . Verdoving (A-codes) Top

Tarieven JAN 2015 GROEP / KOSTENPRESTATIES / OMSCHRIJVINGEN JULI. . Verdoving (A-codes) Top Tarieven GROEP / KOSTENPRESTATIES / OMSCHRIJVINGEN TARIEF JULI JAN 2015 CODE M/T* 2016 2015. Verdoving (A-codes) Top A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21 13,16 13,88 A15

Nadere informatie

1. Consultatie en diagnostiek (C)

1. Consultatie en diagnostiek (C) 1. Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 b. Aanvullende diagnostisch onderzoek, algemeen C11 Aanvullende medische anamnese

Nadere informatie

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44

C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 Tarievenlijst 2017 I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,44 C13 Probleemgericht consult 20,44 b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen C22 Aanvullende

Nadere informatie

Prestatie Omschrijving Tarief 201

Prestatie Omschrijving Tarief 201 Prestatie Omschrijving Tarief 201 A111 Periodieke controle 20,00 A211 Probleemgericht consult 25,00 A231 Intake consult n.v.t. A261 Multidisciplinair consult n.v.t. A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Tarieven. 1. Consultatie en diagnostiek (C-codes) 2. Maken en beoordelen foto's (X-codes) De landelijk vastgestelde tarieven voor 2013.

Tarieven. 1. Consultatie en diagnostiek (C-codes) 2. Maken en beoordelen foto's (X-codes) De landelijk vastgestelde tarieven voor 2013. Tarieven De landelijk vastgestelde tarieven voor 2013. 1. Consultatie en diagnostiek. 2. Maken en beoordelen foto's. 3. Preventieve mondzorg. 4. Verdoving. 5. Verdoving d.m.v. een roesje. 6. Vullingen.

Nadere informatie

Tarieven tandheelkunde 2013

Tarieven tandheelkunde 2013 Tarieven tandheelkunde 2013 De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2013 door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg aanbieden. I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch

Nadere informatie

Tarieven (t/m 31 december 2012)

Tarieven (t/m 31 december 2012) Tarieven (t/m 31 december 2012) Prestatie Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311

Nadere informatie

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20

A111 Periodieke controle 21,10. A211 Probleemgericht consult 25,80. A231 Intake consult 38,00. A261 Multidisciplinair consult 45,20 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 21,10 A211 Probleemgericht consult 25,80 A231 Intake consult 38,00 A261 Multidisciplinair consult 45,20 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,90

Nadere informatie

Prestatiecode Beschrijving Jeugd (tot 18 jaar) Basisverzekering

Prestatiecode Beschrijving Jeugd (tot 18 jaar) Basisverzekering FBTO Zorgverzekering Vergoedingenlijst Mondzorg 1 januari 2014 ***** (zie onderaan) Prestatiecode Beschrijving Verdoving (anesthesie) A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving A15 Oppervlakte verdoving

Nadere informatie

Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012. prestatie Omschrijving techniek Uw prijs

Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012. prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Prijslijst van 01-04-2012 tot en met 30-06-2012 prestatie Omschrijving techniek Uw prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 20,50 A231 Intake consult

Nadere informatie

05-01-2012 Tandartspraktijk Heesch

05-01-2012 Tandartspraktijk Heesch Prestatie Omschrijving Techniek Uw prijs A111 Periodieke controle 20,40 A211 Probleemgericht consult 24,00 A231 Intake consult 39,30 A261 Multidisciplinair consult 30,00 A311 Maken en beoordelen kleine

Nadere informatie

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2016

TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2016 TANDARTSCODES EN TARIEVEN 2016 Afhankelijk van je aanvullende verzekering krijg je 75% of 100% vergoed. Kijk in de voorwaarden van je aanvullende verzekering voor het vergoedingspercentage dat voor jou

Nadere informatie

Code Prestaties / omschrijvingen Tarief. C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08

Code Prestaties / omschrijvingen Tarief. C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 Tarieven 2016 Code Prestaties / omschrijvingen Tarief I Consultatie en diagnostiek (C) a. Diagnostisch onderzoek C11 Periodieke controle 20,08 C13 Probleemgericht consult 20,08 b. Aanvullend diagnostisch

Nadere informatie

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp

Prestatietabel tandheelkundige zorg Azivo AV-Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp Voor de prestatiecodes beginnend met A (verdoving), M (preventieve mondzorg), C (consultatie en diagnostiek), R (kronen, bruggen en inlays), E (wortelkanaalbehandelingen), T (tandvleesbehandelingen), G

Nadere informatie

Tarieven. Geldig van 1/01/2012 tem 30/04/2012

Tarieven. Geldig van 1/01/2012 tem 30/04/2012 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20 A211 Probleemgericht consult 25 A231 Intake consult 40 A261 Multidisciplinair consult 30 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15 A321 Maken

Nadere informatie

Tandartscodes en tarieven 2014

Tandartscodes en tarieven 2014 Tandartscodes en tarieven 2014 Tandartscodes en tarieven 2014 Afhankelijk van je aanvullende verzekering krijg je 75% of 100% vergoedt. Kijk in de voorwaarden van je aanvullende verzekering voor het vergoedingspercentage

Nadere informatie

Prijslijst per 11 januari 2012

Prijslijst per 11 januari 2012 Prijslijst per 11 januari 2012 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A211 Probleemgericht consult 35,00 A231 Intake consult 37,50 A261 Multidisciplinair consult 36,50 A311 Maken en

Nadere informatie

prestatie Omschrijving techniek prijs

prestatie Omschrijving techniek prijs prestatie Omschrijving techniek prijs Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 22,50 A211 Probleemgericht consult 29,00 A231 Intake consult 40,00 A261 Multidisciplinair consult 50,00 A311 Maken

Nadere informatie

Tarievenlijst Tandartspraktijk Vollenbrock Mill geldig tot en met 31 maart 2012

Tarievenlijst Tandartspraktijk Vollenbrock Mill geldig tot en met 31 maart 2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,70 A211 Probleemgericht consult 19,70 A231 Intake consult 25,80 A261 Multidisciplinair consult 28,00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Nadere informatie

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,16 A15 Oppervlakte verdoving 6,84 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00

Verdoving A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,16 A15 Oppervlakte verdoving 6,84 A20 Behandeling onder algehele narcose 0,00 Overigen B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 26,33 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 26,33 B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 34,33 JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering

Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Interpolis ZorgActief Mondzorg Aanvullende (tand)verzekering Maximum bedragen 2012 Deze bedragen gelden voor de mondzorgcodes die worden vergoed vanuit de de aanvullende (tand)verzekering. Deze lijst is

Nadere informatie

Tarieven per 01.01.2013 pagina 1. Code m/t categorie omschrijving punten bedrag geldig van geldig t/m.

Tarieven per 01.01.2013 pagina 1. Code m/t categorie omschrijving punten bedrag geldig van geldig t/m. Tarieven per 01.01.2013 pagina 1 Z15 999 Soft picks 0.00 5.95 A10 A Geleidings- en/of infiltratie verdoving 2.50 13.50 01.01.2013 A15 A Oppervlakte verdoving 1.30 7.02 01.01.2013 A20 A Behandeling onder

Nadere informatie

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012

TARIEVENLIJST 01-05-2012 T/M 31-05-2012 1.1 Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke Controle 21,00 A211 Probleemgericht consult A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair consult A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15,00 A321

Nadere informatie

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.12.2012

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.12.2012 A111 Periodieke controle 21.00 A211 Probleemgericht consult 25.00 A231 Intake consult 41.00 A261 Multidisciplinair consult 30.00 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 15.50 A321 Maken en beoordelen

Nadere informatie

Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek Preventieve mondzorg Vullingen, kronen en bruggen

Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek Preventieve mondzorg Vullingen, kronen en bruggen Tarieven mondzorg 2012 SANS Dental Prestatie Omschrijving Tarief Consultatie en diagnostiek A111 Periodieke controle 19,63 A211 Probleemgericht consult 25,15 A231 Intake consult 39,26 A261 Multidisciplinair

Nadere informatie

A531 Vaststellen conditie tandvlees 75. 30 Laboratoriumkosten) A711 Opstellen en bespreken zorgplan 75

A531 Vaststellen conditie tandvlees 75. 30 Laboratoriumkosten) A711 Opstellen en bespreken zorgplan 75 Code Omschrijving geldig t/m december 2012 prijs ( ) Consultatie & Diagnostiek A111 Periodieke controle 20,50 A231 Intake consult 41 A261 Multidisciplinair consult 32,50 A211 Probleemgericht consult 32,50

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen met bijbehorende tarieven 2015*

Prestatiebeschrijvingen met bijbehorende tarieven 2015* Prestatiebeschrijvingen met bijbehorende tarieven 2015* * Geldig t/m 31-12-2015, tussentijdse wijzigingen voorbehouden Aanvullende informatie Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tarieven

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen

Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen VRIJE TARIEVEN Hieronder treft u de prijzen aan van de prestaties die wij in onze praktijk zullen hanteren over de aangegeven periode van 2012 Het grote verschil met de prijzen van 2011 is dat de nieuwe

Nadere informatie

Code Omschrijving Bedrag B10 B11 B12 X831 A10 A15 A20 C11 C13 C22 C28 C29 C65 C80 C84 C85 C86 C87 C90 E01 E02 E03 E04 E13 E14 E16 E17 E19 E31 E32

Code Omschrijving Bedrag B10 B11 B12 X831 A10 A15 A20 C11 C13 C22 C28 C29 C65 C80 C84 C85 C86 C87 C90 E01 E02 E03 E04 E13 E14 E16 E17 E19 E31 E32 Tarieflijst Onderwijskliniek 01-04-16 UMCG - Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Code Omschrijving Bedrag B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 19.81 B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 19.81

Nadere informatie

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.01.2012

Prijslijst, geldig van 01.01.2012 t/m. 31.01.2012 A111 Periodieke controle 22.85 A211 Probleemgericht consult 22.85 A231 Intake consult 45.70 A261 Multidisciplinair consult 45.70 A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16.47 A311O Maken en beoordelen

Nadere informatie