Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen."

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut

2 Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Aantal exemplaren 170 Redactie: Ineke Molenkamp Kees Praagman Opmaak en druk: Ipskamp, Enschede Uitgave: Augustus

3 Inhoudsopgave Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s Paragraaf 1. Algemene bepalingen 13 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 13 Artikel 1.2 Begripsbepalingen. 14 Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 16 Artikel 1.4 Rechtstreeks aansluitende masteropleidingen 16 Artikel 1.5 Vorm van de opleidingen 18 Artikel 1.6 Iudicium abeundi 18 Paragraaf 2. Opbouw van de opleidingen 20 Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleidingen 20 Artikel 2.2 Studielast 20 Artikel 2.3 Minoren en Algemeen Vormende Vakken 20 Artikel 2.4 Taal van de opleidingen 21 Paragraaf 3. De propedeutische fase van de opleidingen 22 Artikel 3.1 Samenstelling van de propedeuse van de opleidingen 22 Artikel 3.2 Praktische oefeningen propedeuse 22 Paragraaf 4. De postpropedeutische fase van de opleidingen 23 Artikel 4.1 Samenstelling van de postpropedeuse van de opleidingen 23 Artikel 4.2 Praktische oefeningen postpropedeuse 23 Artikel 4.3 Keuzeruimte in de postpropedeutische fase 23 Paragraaf 5. Toelating tot de postpropedeutische fase van de opleidingen 24 Artikel 5.1 Toelating tot de postpropedeuse Accountancy en Controlling 24 Artikel 5.2 Toelating tot de postpropedeuse Bedrijfseconomie 24 Artikel 5.3 Toelating tot de postpropedeuse Bedrijfskunde 26 Artikel 5.4 Toelating tot de postpropedeuse Econometrics and Operations Research 27 Artikel 5.5 Toelating tot de postpropedeuse Economics and Business Economics 27 Artikel 5.6 Toelating tot de postpropedeuse Fiscale Economie 28 Artikel 5.7 Toelating tot de postpropedeuse International Business 29 Artikel 5.8 Toelating tot de postpropedeuse Technologiemanagement 30 Artikel 5.9 Voorwaardelijke toelating tot de postpropedeutische fase 31 Artikel 5.10 Hardheidsclausule bij toelating tot de postpropedeutische fase 31 Paragraaf 6. Overige programma s 32 Artikel 6.1 Schakelprogramma s 32 Artikel 6.2 Honours traject 32 Artikel 6.3 Minor Ondernemerschap 33 Artikel 6.4 Double Degree programma s 33 3

4 Paragraaf 7. Tentamens en examens van de opleidingen 34 Artikel 7.1 Algemeen 34 Artikel 7.2 Verplichte volgorde van tentamens 34 Artikel 7.3 Tijdvakken en frequentie van de tentamens 35 Artikel 7.4 Vorm van de tentamens 35 Artikel 7.5 Mondelinge tentamens 36 Artikel 7.6 Beoordeling 36 Artikel 7.7 Vaststelling en bekendmaking van de tentamenuitslag 36 Artikel 7.8 Geldigheidsduur 37 Artikel 7.9 Inzagerecht 37 Artikel 7.10 Vrijstelling 37 Artikel 7.11 Examen 37 Artikel 7.12 Judicium 38 Artikel 7.13 Graad 38 Artikel 7.14 Examinator 39 Artikel 7.15 Toetsplan 39 Paragraaf 8. Toelating tot de opleidingen en programma s 40 Artikel 8.1 Toelating tot de opleidingen 40 Artikel 8.2 Deficiënties 41 Artikel 8.3 Gelijkwaardige vooropleiding 41 Artikel 8.4 Taaleis bij buitenlandse diploma s 41 Artikel 8.5 Universitair toelatingsexamen (colloquium doctum) 41 Artikel 8.6 Toelating tot de schakelprogramma s 42 Artikel 8.7 Toelating tot de minor Ondernemerschap 43 Paragraaf 9. Studiebegeleiding 44 Artikel 9.1 Studievoortgangsadministratie 44 Artikel 9.2 Studiebegeleiding 44 Artikel 9.3 Studieadvies propedeuse 44 Artikel 9.4 Toepasselijkheid negatief studieadvies 45 Artikel 9.5 Prodecure uitreiking studieadvies 46 Artikel 9.6 Afwijkingen van de regels voor het uitreiken van een studieadvies 46 Artikel 9.7 Persoonlijke omstandigheden 47 Artikel 9.8 Beroep 47 Paragraaf 10. Overgangs- en slotbepalingen 48 Artikel 10.1 Wijzigingen 48 Artikel 10.2 Bekendmaking 48 Artikel 10.3 Inwerkingtreding 48 Bijlage 1. Doel van de opleidingen 49 Bijlage 1.1 BSc Accountancy en Controlling 49 Bijlage 1.2 BSc Bedrijfseconomie 51 Bijlage 1.3 BSc Bedrijfskunde 55 Bijlage 1.4 Econometrics and Operations Research 57 Bijlage 1.5 BSc Economics and Business Economics 57 Bijlage 1.6 BSc Fiscale Economie 57 4

5 Bijlage 1.7 Bijlage 1.8 BSc International Business 60 BSc Technologiemanagement 60 Bijlage 2. Propedeutische fase van de opleidingen 63 Bijlage 2.1 Propedeuse BSc Bedrijfskunde 63 Bijlage 2.2 Propedeuse BSc Econometrics and Operations Research 63 Bijlage 2.3 Propedeuse BSc Economics and Business Economics 64 Bijlage 2.4 Propedeuse BSc International Business 64 Bijlage 3. Praktische oefeningen propedeuse 66 Bijlage 4. Postpropedeutische fase van de opleidingen 67 Bijlage 4.1 Postpropedeuse BSc Accountancy en Controlling 67 Bijlage 4.2 Postpropedeuse BSc Bedrijfseconomie 68 Bijlage 4.3 Postpropedeuse BSc Bedrijfskunde 70 Bijlage 4.4 Postpropedeuse BSc Econometrics and Operations Research 72 Bijlage 4.5 Postpropedeuse BSc Economics and Business Economics 73 Bijlage 4.6 Postpropedeuse BSc Fiscale Economie 75 Bijlage 4.7 Postpropedeuse BSc International Business 76 Bijlage 4.8 Postpropedeuse BSc Technologiemanagement 77 Bijlage 5. Praktische oefeningen postpropedeuse 81 Bijlage 6. Schakelprogramma s 82 Bijlage 6.1 Pre-Masterprogramma A&C, voorbereidend op MSc Accountancy en Controlling 82 Bijlage 6.2 Pre-Masterprogramma Business Administration, voorbereidend op MSc BA - Change Management 82 Bijlage 6.3 Pre-Masterprogramma Business Administration, voorbereidend op MSc BA - Organizational and Management Control 83 Bijlage 6.4 Pre-Masterprogramma Business Administration, voorbereidend op MSc BA - Small Business and Entrepreneurship 83 Bijlage 6.5 Pre-Masterprogramma Business Administration, voorbereidend op MSc BA Strategic Innovation Management 84 Bijlage 6.6 Pre-Masterprogramma Finance, voorbereidend op MSc Finance 84 Bijlage 6.7 Pre-Masterprogramma Human Resource Management, voorbereidend op MSc Human Resource Management 85 Bijlage 6.8 Pre-Masterprogramma International Business & Management, voorbereidend op MSc International Business and Management 85 Bijlage 6.9 Pre-master Programme International Economics & Business voorbereidend op MSc International Economics and Business 86 Bijlage 6.10 Pre-Masterprogramma International Financial Management, voorbereidend op MSc International Financial Management 86 Bijlage 6.11 Pre-Masterprogramma Marketing, voorbereidend op MSc Marketing 87 Bijlage 6.12 Pre-Masterprogramma Supply Chain Management, voorbereidend op MSc Supply Chain Management 87 5

6 Bijlage 6.13 Bijlage 6.14 Pre-Master Programma Technology and Operations Management (Nederlandstalig), voorbereidend op MSc Technology and Operations Management 88 Pre-Masterprogramma Technology and Operations Management (Engelstalig), voorbereidend op MSc Technology and Operations Management/TOM 88 Bijlage 7. Minor Ondernemerschap 90 Bijlage 8. Double Degree programma s 91 Bijlage 8.1 DD BSc E&BE-IE&B Fudan University, Shanghai 91 Bijlage 8.2 DD BSc EOR - Fudan University, Shanghai 92 Bijlage 8.3 DD BSc IB - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 93 Bijlage 8.4 DD BSc IB Universitas Indonesia, Jakarta 94 Bijlage 9. Geaccepteerde HBO diploma s Pre-MSc-programma s 96 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen 97 Bijlage 10.1 Algemeen 97 Bijlage 10.2 Substitutieregeling BSc Accountancy en Controlling 97 Bijlage 10.3 Substitutieregeling BSc Bedrijfseconomie 100 Bijlage 10.4 Substitutie- en overgangsregelingen BSc Bedrijfskunde 102 Bijlage 10.5 Substitutie- en overgangsregelingen BSc Econometrics and Operations Research 104 Bijlage 10.6 Substitutie- en overgangsregelingen BSc Economics and Business Economics 106 Bijlage 10.7 Substitutieregeling BSc Fiscale Economie 109 Bijlage 10.8 Substitutie- en overgangsregelingen BSc International Business 111 Bijlage 10.9 Substitutieregeling BSc Technologiemanagement 114 Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen Paragraaf 1. Algemene Bepalingen 116 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 116 Artikel 1.2 Begripsbepalingen. 117 Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 119 Artikel 1.4 Vorm van de opleidingen 120 Artikel 1.5 Iudicium abeundi 120 Paragraaf 2. Opbouw van de opleidingen 122 Artikel 2.1 Studielast 122 Artikel 2.2 Trajecten en profielen 122 Artikel 2.3 Taal van de opleidingen 123 Paragraaf 3. Inhoud van de opleidingen en programma s 124 Artikel 3.1 Samenstelling van de opleidingen 124 Artikel 3.2 Praktische oefeningen 124 Artikel 3.3 Samenstelling van de Double Degree programma s 125 Paragraaf 4. Tentamens en examens van de opleidingen 126 6

7 Artikel 4.1 Algemeen 126 Artikel 4.2 Verplichte volgorde van tentamens 126 Artikel 4.3 Tijdvakken en frequentie tentamens 126 Artikel 4.4 Vorm van de tentamens 127 Artikel 4.5 Mondelinge tentamens 127 Artikel 4.6 Beoordeling 127 Artikel 4.7 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 128 Artikel 4.8 Geldigheidsduur 128 Artikel 4.9 Inzagerecht 129 Artikel 4.10 Vrijstelling 129 Artikel 4.11 Examen 130 Artikel 4.12 Judicium 130 Artikel 4.13 Graad 131 Artikel 4.14 Examinator 132 Artikel 4.15 Toetsplan 132 Paragraaf 5. Toelating tot de opleidingen en programma s 133 Artikel 5.1 Vooropleiding 133 Artikel 5.2 Toelating tot de opleidingen 138 Artikel 5.3 Verplichte voorkennis uit de vooropleiding 138 Artikel 5.4 Toelatingscommissies 139 Artikel 5.5 Toelatingsonderzoek: criteria 139 Artikel 5.6 Toelatingsonderzoek: tijdstippen 139 Artikel 5.7 Hardheidsclausule 140 Artikel 5.8 Voorlopige toelating van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen 141 Artikel 5.9 'Honours' traject 141 Paragraaf 6. Studiebegeleiding 142 Artikel 6.1 Studievoortgangsadministratie 142 Artikel 6.2 Studiebegeleiding 142 Artikel 6.3 Studieadvies Research Master 142 Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen 143 Artikel 7.1 Overgangsbepalingen rond toelating tot de masteropleidingen 143 Artikel 7.2 Wijziging 143 Artikel 7.3 Bekendmaking 143 Artikel 7.4 Inwerkingtreding 143 Bijlage 1. Doel van de opleidingen 144 Bijlage 1.1 MSc Accountancy en Controlling 144 Bijlage 1.2 MSc Business Administration 147 Bijlage 1.3 MSc Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies 147 Bijlage 1.4 MSc Economics 147 Bijlage 1.5 MSc Finance 147 Bijlage 1.6 MSc Fiscale Economie 147 Bijlage 1.7 MSc Human Resource Management 151 Bijlage 1.8 MSc International Business and Management 151 7

8 Bijlage 1.9 Bijlage 1.10 Bijlage 1.11 Bijlage 1.12 Bijlage 1.13 Bijlage 1.14 Bijlage 1.15 Bijlage 1.16 MSc International Economics and Business 151 MSc International Financial Management 151 MSc Marketing 151 MSc Supply Chain Management 151 MSc Technology and Operations Management 151 MSc Economics and Business 151 Executive Master of Accountancy 151 Executive Master of Finance and Control 152 Bijlage 2. Programma s MSc Accountancy en Controlling 155 Bijlage 2.1 MSc Accountancy en Controlling, traject Accountancy 155 Bijlage 2.2 MSc Accountancy en Controlling, traject Controlling 156 Bijlage 3. Programma s MSc Business Administration 158 Bijlage 3.1 MSc Business Administration, traject Change Management 158 Bijlage 3.2 MSc Business Administration, traject General Management 159 Bijlage 3.3 MSc Business Administration, traject Organizational & Management Control 160 Bijlage 3.4 MSc Business Administration, traject Small Business & Entrepreneurship 161 Bijlage 3.5 MSc Business Administration, traject Strategic Innovation Management 163 Bijlage 4. Programma s MSc Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies 165 Bijlage 5. Programma MSc Economics 168 Bijlage 6. Programma MSc Finance 170 Bijlage 7. Programma MSc Fiscale Economie 173 Bijlage 8. Programma MSc Human Resource Management 174 Bijlage 9. Programma MSc International Business and Management 176 Bijlage 10. Programma MSc International Economics and Business 179 Bijlage 11. Programma MSc International Financial Management 182 Bijlage 12. Programma MSc Marketing 184 Bijlage 13. Programma MSc Supply Chain Management 187 Bijlage 14. Programma MSc Technology and Operations Management 189 Bijlage 15. Programma s MSc Economics and Business (Research Master) 191 Bijlage 15.1 MSc E&B (Research Master), traject Economics, Econometrics & Finance 191 8

9 Bijlage 15.2 Bijlage 15.3 Bijlage 15.4 Bijlage 15.5 Bijlage 15.6 Bijlage 15.7 MSc E&B (Research Master), traject Global Economics & Management 191 MSc E&B (Research Master), traject Human Resource Management and Organizational Behaviour 192 MSc E&B (Research Master), traject Innovation & Organization 193 MSc E&B (Research Master), traject Marketing 194 MSc E&B (Research Master), traject Operations Management and Operations Research 195 MSc E&B (Research Master), keuzevakken 195 Bijlage 16. Programma Executive Master of Accountancy 197 Bijlage 17. Programma Executive Master of Finance and Control 199 Bijlage 18. Praktische oefeningen 201 Bijlage 19. Verplichte voorkennis 202 Bijlage 20. Substitutie- en overgangsregelingen masteropleidingen 203 Bijlage 20.1 Algemeen 203 Bijlage 20.2 Substitutieregeling MSc Accountancy en Controlling 203 Bijlage 20.3 Substitutieregeling MSc BA, traject Business & ICT 204 Bijlage 20.4 Substitutieregeling MSc BA, traject Business Development 204 Bijlage 20.5 Substitutieregeling MSc BA, traject Change Management 205 Bijlage 20.6 Substitutieregeling MSc BA, traject Finance 206 Bijlage 20.7 Substitutieregeling MSc BA, traject Marketing 207 Bijlage 20.8 Substitutieregeling MSc BA, traject Organizational & Management Control 207 Bijlage 20.9 Substitutieregeling MSc BA, traject Operations & Supply Chains 208 Bijlage Substitutieregeling MSc BA, traject Small Business & Entrepreneurship 209 Bijlage Substitutieregeling MSc BA, traject Strategy & Innovation 210 Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies 210 Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc Economics 213 Bijlage Overgangsregeling MSc Finance 215 Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc Human Resource Management 216 Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc International Business and Management, traject IB&M 217 Bijlage Substitutieregeling MSc International Business and Management, traject IFM 218 Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc International Economics and Business 219 Bijlage Overgangsregeling MSc International Financial Management 220 Bijlage Overgangsregeling MSc Marketing 221 Bijlage Overgangsregeling MSc Supply Chain Management 222 9

10 Bijlage Bijlage Substitutie- en overgangsregelingen MSc Technology and Operations Management 222 Substitutie- en overgangsregelingen Research Master Economics and Business 224 Bijlage 21. MSc Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 228 Bijlage 22. Double Degree programma s 229 Bijlage 22.1 DD MSc Finance UAIC of Iasi, Roemenië 229 Bijlage 22.2 DD MSc IB&M NUBS, Newcastle 230 Bijlage 22.3 DD MSc IE&B Corvinus University, Boedapest 231 Bijlage 22.4 DD MSc IE&B Georg-August University, Göttingen 233 Bijlage 22.5 DD MSc IE&B-Economics-IB&M Fudan University, Shanghai 234 Bijlage 22.6 DD MSc IFM UU, Uppsala 238 Bijlage 22.7 DD MSc Marketing BI, Oslo 238 Bijlage 22.8 DD MSc TOM and SCM NUBS, Newcastle 240 Bijlage 23. OER 2-jarige Lerarenopleiding ULO 241 Bijlage 24. OER 1-jarige lerarenopleiding ULO 251 Reglement afstudeerwerkstukken Bachelor- en Masteropleidingen 261 Paragraaf 1. Inleiding 261 Paragraaf 2. Toelating 261 Paragraaf 3. Aanmeldingsprocedure 261 Paragraaf 4. Onderwerp 261 Paragraaf 5. Vorm en vormgeving 262 Paragraaf 6. Eindtermen 262 Paragraaf 7. Begeleiding 262 Artikel 7.1 Afstudeerbegeleiders 262 Artikel 7.2 Startprocedure 263 Artikel 7.3 Vorm van de begeleiding 263 Artikel 7.4 Tweede beoordelaar 263 Artikel 7.5 Feedback 263 Paragraaf 8. Beoordelingsprocedure 263 Artikel 8.1 Het bachelorafstudeerwerkstuk 263 Artikel 8.2 Het masterafstudeerwerkstuk 263 Paragraaf 9. Beoordelingsaspecten 264 Artikel 9.1 Bachelorafstudeerwerkstuk 264 Artikel 9.2 Masterafstudeerwerkstuk

11 Paragraaf 10. Betrokkenheid externe partijen bij het onderzoek 265 Paragraaf 11. Administratieve verwerking en archivering 266 Paragraaf 12. Openbaarheid 266 Paragraaf 13. Geschillen 266 Paragraaf 14. Slotbepalingen 266 Regels & Richtlijnen Faculteit Economie en Bedrijfskunde 267 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 267 Artikel 2 Dagelijkse gang van zaken Examencommissie 267 Artikel 3 Het afnemen van tentamens 268 Artikel 4 Mondeling tentamen 268 Artikel 5 Vaststelling uitslag tentamen 268 Artikel 6 Inschrijving voor onderdelen 268 Artikel 7 Inschrijving voor en deelname aan tentamens 269 Artikel 8 De orde tijdens een schriftelijk tentamen 269 Artikel 9 Fraude 271 Artikel 10 Vragen en antwoorden 272 Artikel 11 Cum laude en summa cum laude 272 Artikel 12 Beoordeling 273 Artikel 13 Uitslagen tentamens en nabesprekingen 273 Artikel 14 Buitenregulier tentamen 273 Artikel 15 Nadere regeling goedkeuring bachelorprogramma 274 Artikel 16 Nadere regeling goedkeuring masterprogramma 274 Artikel 17 Getuigschrift, diplomasupplement en verklaring 275 Artikel 18 Wijziging regels en richtlijnen 275 Artikel 19 Beroepregeling 275 Artikel 20 Inwerkingtreding 276 Regeling waardering opdrachten en deeltentamens 277 Artikel 1 Begripsbepaling toetsing 277 Artikel 2 Begripsbepaling opdrachten 277 Artikel 3 Begripsbepaling tentamen 277 Artikel 4 Bekendmaking beoordelingscriteria 277 Artikel 5 Opdrachtcijfer 277 Artikel 6 Tentamencijfer 277 Artikel 7 Minimumeisen resultaten 277 Artikel 8 Wegingscoëfficiënten 278 Artikel 9 Berekening eindcijfer 278 Artikel 10 Archivering resultaten 278 Artikel 11 Geldigheid resultaten 278 Artikel 12 Opdrachtcijfers die meetellen voor meer dan 25% 278 Artikel 13 Opdrachtcijfers die meetellen voor 25% of minder 278 Artikel 14 Deeltentamencijfer 278 Artikel 15 Geldigheid deeltentamencijfers

12 Artikel 16 Frequentie deeltentamens 279 Artikel 17 Reparatie deeltentamens 279 Artikel 18 Resultaten als ingangseisen voor tentamens en opdrachten 279 Regeling overlappende tentamens 280 Paragraaf 1. Inleiding 280 Paragraaf 2. Criteria voor toekenning individuele regeling 280 Paragraaf 3. De individuele regeling 281 Paragraaf 4. Eerste aanspreekpunt en verdere procedure 281 Studentenstatuut

13 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze Onderwijs- en examenregeling (OER) is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en de examens van de navolgende bacheloropleidingen: a) Bedrijfskunde (BDK) b) Econometrics and Operations Research (EOR) c) Economics and Business Economics (E&BE) d) International Business (IB) en de navolgende bacheloropleidingen in afbouw 1 : e) Accountancy en Controlling (A&C) f) Bedrijfseconomie (BE) g) Fiscale Economie (FE) h) Technologiemanagement (TM) hierna te noemen: de opleidingen, en op de navolgende pre-master- of schakelprogramma s: a) A&C voor HBO-BE b) Pre-MSc BA Change Management (CM) c) Pre-MSc BA General Management (GM) d) Pre-MSc BA Organizational and Management Control (O&MC) e) Pre-MSc BA Small Business and Entrepreneurship (SB&E) f) Pre-MSc BA Strategic Innovation Management (SIM) g) Pre-MSc Finance h) Pre-MSc Human Resource Management (HRM) i) Pre-MSc International Business and Management (IB&M) j) Pre-MSc International Economics and Business (IE&B) k) Pre-MSc International Financial Management l) Pre-MSc Marketing m) Pre-MSc Supply Chain Management (SCM) n) Pre-MSc Technology and Operations Management (Nederlandstalig) o) Pre-MSc Technology and Operations Management (Engelstalig) hierna te noemen: de schakelprogramma s, en op alle studenten die voor een van de opleidingen of schakelprogramma s staan ingeschreven. 2. De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de faculteit. 1 Voor deze opleidingen is alleen herinschrijving mogelijk. 13

14 3. Deze OER is ook van toepassing op studenten van andere faculteiten of onderwijsinstellingen, voor zover ze onderdelen van een van de opleidingen of de door de faculteit aangeboden minor Ondernemerschap volgen. 4. Voor de onderdelen die studenten van de opleidingen volgen bij andere opleidingen, faculteiten of onderwijsinstellingen geldt de OER van de desbetreffende opleiding, faculteit of instelling en is de desbetreffende examencommissie bevoegd. 5. Deze OER is ook van toepassing op de bachelor Double Degree programma s die de faculteit in samenwerking met buitenlandse partneruniversiteiten aanbiedt, te weten: a) Double Degree van de BSc International Economics and Business (IE&B) en het Undergraduate Programme in Economics van de Fudan University, School of Economics te Shanghai, China; b) Double Degree van de BSc Econometrics and Operations Research (FEB) en het Undergraduate Programme in Economics van de Fudan University, School of Economics te Shanghai, China; c) Double Degree van de BSc International Business (FEB) en het International Undergraduate Programme in Business and Economics van de Universitas Gadjah Mada, Faculty of Economics and Business, te Yogjakarta, Indonesië; d) Double Degree van de BSc International Business (FEB) en het International Undergraduate Programme in Business and Economics van de Universitas Indonesia, Faculty of Economis and Business te Jakarta, Indonesië; voor zover het onderdelen betreft die studenten volgen aan de faculteit. Voor de onderdelen van de Double Degree programma s die studenten volgen bij de partneruniversiteit gelden de onderwijs- en examenregelingen van die instelling. Voor het programma en de toekenning van de bijbehorende diploma s zijn de faculteit en de partneruniversiteit gezamenlijk verantwoordelijk. Artikel 1.2 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW); b) student: 2 degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van een van de opleidingen; c) opleiding: een van de bacheloropleidingen genoemd in artikel 1.1 van deze regeling; d) studiepunt: eenheid waarin de studielast van de onderwijsonderdelen wordt uitgedrukt, waarbij één studiepunt gelijk staat aan 28 uur studeren; 2 In deze regeling wordt gemakshalve uitsluitend de verwijzing hij gebruikt. 14

15 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s e) ECTS-credit (EC): internationale eenheid voor het uitdrukken van de studielast, waarbij één ECTS-credit (EC), volgens het European Credit Transfer System, gelijk staat aan één studiepunt, oftewel 28 uur studeren; f) onderdeel onderwijseenheid van de opleiding, als bedoeld in art. 7.3 van de wet; g) vak: onderwijseenheid als bedoeld in art. 7.3 van de wet h) practicum: een praktische oefening, als bedoeld in artikel 7.13 van de wet, in een van de volgende vormen: - het maken van een scriptie; - het maken van een werkstuk of een proefontwerp; - het uitvoeren van een onderzoeksopdracht; - het deelnemen aan veldwerk of een excursie; - het doorlopen van een stage; of het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; i) propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet; j) postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeutische fase; k) studieadvies advies over de voortzetting van de opleiding, als bedoeld in art. 7.8b van de wet; l) bindend studieadvies (BSA): negatief studieadvies dat de student gedurende twee opeenvolgende jaren uitsluit van inschrijving voor de betreffende opleiding; m) tentamen: onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student alsmede de beoordeling van de resultaten van het onderzoek met betrekking tot een onderdeel van het examen; n) deeltentamen: een gedeelte van een tentamen dat op een afwijkende plaats en tijd wordt afgenomen; o) examen: het afsluitend propedeutisch of bachelorexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegd als aan alle verplichtingen van de gehele propedeuse c.q. de gehele bacheloropleiding is voldaan; p) examinator: degene die door de examencommissie is aangewezen om tentamens en examens af te nemen; q) profiel: een specifieke invulling van het programma van een opleiding; r) specialization course: onderdeel bedoeld ter voorbereiding op een traject (specialization) of profiel in de aansluitende masteropleiding; s) studiejaar het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; 15

16 t) semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op een door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus. Een semester kan worden verdeeld in twee blokken; u) Ocasys internetdatabase (http://www.rug.nl/ocasys/feb) waarin de programma s van de opleidingen en de inhoud van de onderdelen van de opleidingen nader worden omschreven. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleidingen 1. Het doel van de bacheloropleiding-in-afbouw Accountancy en Controlling staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding-in-afbouw Bedrijfseconomie staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding Bedrijfskunde staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding Econometrics and Operations Research staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding Economics and Business Economics staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding-in-afbouw Fiscale Economie staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding International Business staat vermeld in bijlage Het doel van de bacheloropleiding-in-afbouw Technologiemanagement staat vermeld in bijlage 1.8. Artikel 1.4 Rechtstreeks aansluitende masteropleidingen 1. Het bachelordiploma Accountancy en Controlling geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) Accountancy en Controlling b) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 2. Het bachelordiploma Bedrijfseconomie geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door faculteit: a) Business Administration 3 b) Finance c) Human Resource Management d) International Business and Management 3 Alle profielen met uitzondering van General Management 16

17 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s e) International Economics and Business f) International Financial Management g) Marketing h) Supply Chain Management i) Technology and Operations Management j) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 3. Het bachelordiploma Bedrijfskunde geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) Business Administration 4 b) Finance 5 c) Human Resource Management d) International Business and Management e) International Economics and Business f) International Financial Management g) Marketing h) Supply Chain Management i) Technology and Operations Management j) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 4. Het bachelordiploma Econometrics and Operations Research geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies b) Business Administration 6 c) Marketing d) Supply Chain Management e) Technology and Operations Management f) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 5. Het bachelordiploma Economics and Business Economics geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) Economics b) International Economics and Business c) Business Administration 7 d) Finance e) Human Resource Management f) International Business and Management g) International Financial Management h) Marketing i) Supply Chain Management j) Technology and Operations Management k) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 4 Alle profielen met uitzondering van General Management 5 Aanvullende toelatingseis: afgeronde Specialization Course Finance 6 Alle profielen met uitzondering van General Management 7 Alle profielen met uitzondering van General Management 17

18 6. Het bachelordiploma Fiscale Economie geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) Fiscale Economie b) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 7. Het bachelordiploma International Business geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleidingen aangeboden door de faculteit: a) International Business and Management b) Business Administration 8 c) Finance 9 d) Human Resource Management e) International Economics and Business f) International Financial Management g) Marketing h) Supply Chain Management i) Technology and Operations Management j) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen 8. Het bachelordiploma Technologiemanagement geeft rechtstreeks toegang tot de volgende masteropleiding aangeboden door de faculteit: a) Technology Management b) Business Administration 10 c) Marketing d) Supply Chain Management e) Lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen Artikel 1.5 Vorm van de opleidingen De opleidingen worden voltijds verzorgd. Artikel 1.6 Iudicium abeundi 1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen. 2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel eerst nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en de instelling heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de student door zijn/haar gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door 8 Alle profielen met uitzondering van General Management 9 Aanvullende toelatingseis: afgeronde Specialization Course Finance 10 Alle profielen met uitzondering van General Management 18

19 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen en -programma s hem/haar gevolgde studie opleidt, danwel voor de praktische voorbereiding op die beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de Examencommissie en het College van Bestuur nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vast gesteld. 19

20 Paragraaf 2. Opbouw van de opleidingen Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleidingen 1. In de opleidingen kunnen de volgende examens worden afgelegd: a) het propedeutisch examen. b) het afsluitend bachelorexamen 2. De opleidingen zijn opgedeeld in een propedeutische fase en een postpropedeutische fase. Artikel 2.2 Studielast 1. De opleidingen hebben een studielast van 180 EC. 2. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 EC. 3. Het studieprogramma van studenten die twee bacheloropleidingen dan wel twee profielen binnen een bacheloropleiding volgen, mag maximaal 40 EC aan overlappende postpropedeutische onderdelen (inclusief het afstudeerwerkstuk) bevatten. 4. De studielast wordt uitgedrukt in hele EC s. Artikel 2.3 Minoren en Algemeen Vormende Vakken 1. Studenten die op 1 september 2008 of later gestart zijn met hun studie zijn verplicht in het derde jaar van hun studie een minor van 30 EC te volgen. Zij dienen daartoe te kiezen voor een van de volgende minoren: a) universitaire minor b) facultaire minor c) buitenlandminor Het is niet toegestaan delen van minoren met elkaar te combineren. 2. Universitaire minoren bestaan uit een samenhangend pakket aan vakken buiten het eigen vakgebied. Voor het volgen van een universitaire minor kan een keus gemaakt worden uit het jaarlijks door het College van Decanen vast te stellen aanbod aan universitaire minoren, zoals dat gepubliceerd wordt in de internetdatabase Ocasys. Minoren die worden aangeboden door de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn uitgesloten van deelname door studenten van de faculteit. Ook andere universitaire minoren die een substantiële overlap hebben met het eigen studieprogramma kunnen niet als minor gekozen worden, zulks ter beoordeling van de examencommissie. 3. Facultaire minoren bestaan uit een door de faculteit vast te stellen samenhangend vakkenpakket dat gericht is op verdieping van de kennis van (een deel van) het eigen vakgebied. Taalcursussen kunnen geen deel uitmaken van een facultaire minor. 4. Een buitenlandminor kan worden ingevuld door het volgen van in totaal 30 EC aan vakken aan een buitenlandse universiteit. Het dient daarbij te gaan om postpropedeutische vakken die geen overlap vertonen met het eigen studieprogramma. Voor studenten van de opleiding International Business mag 20

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie