Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB : bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen"

Transcriptie

1 Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB : bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing van een substitutieregeling dient te allen tijde tenminste 180 EC te omvatten. Indien dat niet het geval is, dient de student een (of meer) extra keuzevak(ken) af te ronden. 2. Indien een propedeutisch programma na toepassing van een substitutieregeling minder dan 60 EC omvat, wordt de propedeusebul niet eerder uitgereikt dan nadat met het afronden van een (of meer) tweedejaarsvakken de 60 EC-grens is gepasseerd. 3. Een eventueel overschot aan tijdens de propedeuse behaalde EC s kan gebruikt worden om de vrije keuzeruimte in te vullen. 4. Binnen de substitutieregelingen worden 3 opties onderscheiden: optie 1: het substitutievak verschilt inhoudelijk niet of nauwelijks van het vak uit het oude programma. Wel kunnen naam, vakcode, voertaal of blok gewijzigd zijn. In het geval van een verandering van blok kunnen studenten het substitutievak alleen in het nieuwe blok volgen; ook het (her)tentamen kan alleen in het nieuwe blok worden afgelegd; optie 2: het substitutievak verschilt inhoudelijk (sterk) van het vak uit het oude programma. In dat geval heeft de student de keus om het substitutievak te volgen en daarin ook tentamen af te leggen of hertentamen af te leggen over het vak uit het oude programma. In wordt hiertoe tweemaal de gelegenheid geboden. De hertentamens voor vakken uit het oude programma worden parallel geroosterd aan de reguliere tentamens voor het substitutievak optie 3: Er is geen substitutievak voor een vak uit het oude programma. In dat geval wordt in tweemaal de gelegenheid geboden hertentamen af te leggen over het vak uit het oude programma. De tentamenperiodes kunnen afwijken van die in het studiejaar Studenten die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van de propedeuse hebben voldaan, worden voor de afronding van hun propedeuse verwezen naar de betreffende substitutieregeling in de Onderwijs- en Examenregeling van Studenten die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, worden voor de afronding van hun tweede studiejaar verwezen naar de betreffende substitutieregeling in de Onderwijs- en Examenregeling van De opmerkingen in lid 1-6 van dit artikel zijn van toepassing op de substitutieregelingen van alle bacheloropleidingen. 1

2 Bijlage 10.2 BSc A&C: substitutieregeling 3 e studiejaar In is het derde studiejaar van de bacheloropleiding Accountancy en Controlling voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Accountancy en Controlling die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelorafstudeerwerkstuk A&C (EBB924A10) Business & ICT A&C (EBB801A05) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) Internal Control: Grondslagen (EBB918A10) Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) Theoretische Inleiding Auditing & Control (EBB943A05) BSc A&C - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis BDK-A&C EBB924B10) 2.2 Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Advanced Financial Accounting (EBB045A05) Internal Control (BSc) (EBB048A05) Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) 1.1 Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) Accounting for Management Control (EBB078A05) Management Control A&C (EBB102A05) 2.1 Corporate Governance A&C (EBB099A05) 2.2 optie optie optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 2 optie optie , 1.2 optie optie 1 Voortgezet Boekhouden (EBB807A05) 1.2 Financial Reporting & Consolidation (EBB047A05) 2.1 optie 2 2

3 Bijlage 10.3 BSc Bedrijfseconomie: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar In is het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de substitutieregeling zoals opgenomen in bijlage 10.4 van de Onderwijs- en Examenregelingen van vak OUDE programma ( ) Business & ICT BE (EBB808B05) Business Research Methods BE/FE/A&C (EBB018A05) Engels BE (EBB021A05) Financiering II BE/FE/A&C (EBB823B05) IT-toepassingen BE (EBB026A05) Management Accounting BE/FE/A&C (EBB846B05) Marketing II BE (EBB849A05) Micro-economie II (EBB853A05) Openbare Financiën (EBB856A05) Statistiek II BE (EBB875B05) Strategisch Management BE (EBB843B05) Wiskunde II BE (EBB890B05) BSc Bedrijfseconomie - studiejaar 2 - substitutieregeling substitutievak(ken) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2 Informatiemanagement BDK (EBP024A05) 2.1 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Kwantitatieve 1.1 Zie ook NB onder dit schema onderzoeksmethoden (EBB051A05) English for E&BE Zie ook NB onder dit schema (EBP837B05) 2.1 Capital Structure and 2.1 Zie ook NB onder dit schema Financial Planning (EBB060A05) geen Zie ook NB onder dit schema 1.2 Management Accounting for BE (EBB846C05) 2.2 Marktcontext en marktonderzoek (EBB055A05) 2.1 Microeconomics - Industrial Organization (EBB067A05) 1.1 Public Finance (EBB861A05) 1.1 Econometrics for BE (EBB061A05) of Statistics II for IB (EBB682B05) 1.1 Strategic Management B&M (EBB649C05) 1.2 Matrix Analysis and Optimization (EBB066A05) 1.2 Zie ook NB onder dit schema 2.2 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Zie ook NB onder dit schema 2.1 Zie ook NB onder dit schema 2.2 Zie ook NB onder dit schema 1.1 Zie ook NB onder dit schema NB Niet-behaalde tweedejaarsvakken die in voor het laatst zijn verzorgd MOETEN worden vervangen door het aangegeven substitutievak. Indien er geen substitutievak is aangegeven, worden de betreffende studiepunten toegevoegd aan de vrije keuzeruimte. De 3

4 gekozen vakken mogen geen overlap vertonen met andere vakken van het bachelorprogramma. Bij twijfel kan de opleidingsdirecteur worden geraadpleegd. Een uit de gezamenlijke substituties voortvloeiend tekort of overschot aan studiepunten mag worden verrekend met de vrije keuzeruimte, op voorwaarde dat het totale bachelorprogramma minimaal 180 EC omvat. In is het derde studiejaar van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar te kiezen uit onderstaande lijst van keuzevakken BSc BE. Voor de keuzevakken die niet meer worden aangeboden, zullen in nog wél twee hertentamens worden verzorgd. Die hertentamens vinden plaats in de tentamenperiodes van het eerste en het derde blok (d.w.z. ná sem 1.1 resp. 2.1) en. zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten die in of eerder al een keer voor het betreffende vak ingeschreven hebben gestaan. (keuze)vakken BSc BE ter afronding van OUDE programma ( ) Bachelorafstudeerwerkstuk BE (EBB926B10) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Corporate Governance A&C (EBB099A05) Ethics in Business and Management (EBB100A05) Ethics and International Business (EBB608B05) Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) BSc Bedrijfseconomie - studiejaar 3 - substitutieregeling opmerking, verplicht vak, wordt in nog tweemaal aangeboden 1.2, 2.2 Vanwege overlap mag het vak Corporate Finance for E&BE niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance (EBB881A10) bevat Vanwege overlap mag het vak Ethics in Business and Management niet worden opgenomen in een programma dat reeds Ethics and International Business (EBB608B05) bevat 2.2 Vanwege overlap mag het vak Ethics and International Business niet worden opgenomen in een programma dat reeds Ethics in Business and Management (EBB100A05) bevat 2.2 Vanwege overlap mag het vak Financial Statement Analysis for E&BE niet worden opgenomen in een programma dat reeds Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05 ) bevat. 1.1 Vanwege overlap mag het vak Financial Statement Analysis for A&C niet worden opgenomen in een programma dat reeds Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05 ) bevat. 1.1, 2.1 Vanwege overlap mag het vak Intermediate Asset Pricing niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance (EBB881A10) bevat. 4

5 Management Control A&C (EBB102A05) Advanced Financial Accounting (EBB045A05) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) Spec. Course Finance (EBB881A10) Spec. Course Marketing (EBB937A10) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) Spec. Course Operations & Supply Chains (EBB660A10) 1.2 Vanwege overlap mag het vak Management Control niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course O&MC: Management Accounting (EBB884A10) bevat. 2.2 Vanwege overlap mag het vak Advanced Financial Accounting niet worden opgenomen in een programma dat reeds het vak Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) bevat. Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Vanwege overlap mag het vak Financial Accounting II BE/A&C niet worden opgenomen in een programma dat reeds het vak Advanced Financial Accounting (EBB045A05) bevat. Vanwege overlap mogen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance bevat, de vakken Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) en Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) niet worden opgenomen. Vanwege overlap mag in een programma dat reeds de Spec. Course O&MC: Management Accounting bevat, het vak Management Control A&C (EBB102A05) niet worden opgenomen. NB De vakken Financial Accounting II en de Specialization Courses Finance, Marketing, OMC en Operations & Supply Chains worden niet meer aangeboden in 20, hertentamens in 1.1 en 2.1 5

6 Bijlage 10.4 BSc Bedrijfskunde: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de substitutieregeling, zoals vermeld in bijlage 10.5 van de Onderwijs- en Examenregeling van In aanvulling daarop geldt de navolgende regeling: vak OUDE programma ( ) Practicum I Bedrijfskunde (EBB725A05) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 2 - aanvullende substitutieregeling substitutievak(ken) Marktcontext en marktonderzoek (EBB055A05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2. optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Practicum II Bedrijfskunde (EBB726A05) 2.1 Management of Product Innovation (EBB652B05) 2.2 optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Practicum III Bedrijfskunde (EBB729A05) 2.2 Work Organization and Job Design (EBB601B05) 2.1 optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting minor oude programma minor nieuwe programma optie 1 Keuzevakken die in het kader van een facultaire minor zijn gevolgd in het oude programma kunnen ook worden opgevoerd als onderdeel van de facultaire minor BDK-B&M/TM in het nieuwe programma. Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (EBB731A10) Academic Skills III (EBB095A05) Bachelor's Thesis BDK- B&M (EBB731B10) 1.2, 2.2 optie 2 Het Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (oude stijl) wordt in het studiejaar nog eenmaal aangeboden, in semester. Voor oude-stijl-studenten 6

7 Economisch recht Bedrijfskunde (EBB613A05) Management Game (EBB637A05) Healthcare Management (EBB732A05) Knowledge Management (EBB724B05) Knowledge Management & Innovation (EBB723B05) Project Management (EBB667A05) Purchasing Management (EBB742A05) Quality Management (EBB669A05) Spec. Course Business & ICT (EBB661A10) Spec. Course Operations & Supply Chains (EBB660A10) Spec. Course Small Bus.&Entrepreneurship (EBB887A10) Spec. Course Strategy & Innovation Man. (EBB658B10) Spec. Course Finance (EBB881A10) 2.2 Ethics in Business and Management (EBB100A05) 2.2 Integrative Research Project (EBB101A05) 1.1 optie optie optie optie optie optie 3 geldt het vak Academic Skills III niet als entreevoorwaarde voor de Bachelor's Thesis BDK-B&M. Zij mogen het vak opvoeren als onderdeel van hun facultaire minor BDK- B&M/TM. 2.1 optie optie 2 Het Management Game wordt nog eenmaal aangeboden, in november Studenten die na deze laatste kans het Management Game niet met een voldoende afgerond hebben moeten het substitutievak Integrative Research Project (EBB101A05) volgen. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 7

8 Spec. Course Marketing (EBB937A10) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. 8

9 Bijlage 10.5 BSc Bedrijfskunde, profiel A&C: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Accountancy en Controlling die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Accountancy en Controlling hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Belastingrecht 1 (RGAFI30104) Belastingrecht 2 (RGMFI00406) Financial and Actuarial Calculus (EBB822B05) Management Control A&C (EBB102A05) Corporate Governance A&C (EBB099A05) Auditing Practices (EBB097A05) Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Bachelor s Thesis BDK- A&C (EBB924B10) Ethics in Business and Management (EBB100A05) BSc Bedrijfskunde, profiel A&C - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 1.1 Belastingrecht 1 voor Fisc Ec&Acc (RGAFI30103) 1.2 Belastingrecht 2 (RGMFI00406) 2.1 Financiële en Actuariële Rekenkunde (EBB822A05) 1.2 geen 1.1 Theoretische In leiding Auditing & Control (EBB943A05) 1.2 geen 2.1 Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) 2.2 geen 1.1 geen 1.2, 2.2 Bachelorafstudeerwerkstuk A&C (EBB924A10) 2.1 geen 9

10 Bijlage 10.6 BSc Bedrijfskunde, profiel B&M: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Business en Management die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) vakken uit facultaire minor BDK-B&M/TM Academic Skills III (EBB095A05) Bachelor's Thesis BDK-B&M (EBB731B10) Contemporary Theories on B&M (EBB098A05) Ethics in Business and Management (EBB100A05) Integrative Research Project (EBB101A05) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen vakken uit facultaire minor van het oude programma geen 1.2, 2.2 Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (EBB731A10) 2.2 geen 2.1 Economisch recht Bedrijfskunde (EBB613A05) 2.1 Management Game (EBB637A05) 10

11 Bijlage 10.7 BSc Bedrijfskunde, profiel TM: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Technologiemanagement die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Technologiemanagement hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Ethics in Business and Management (EBB100A05) International Bus.& Supply Chain Market. (EBB609B05) Organisatie, technologie en verandering (EBB647B05) Ontwerppraktijk BDK-TM (EBB103A05) Bachelor s Thesis BDK-TM (EBB643C10) BSc Bedrijfskunde, profiel TM - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 2.1 Business Ethics & Corporate Social Resp. (EBB608A05) 2.1 Business & Supply Chain Marketing (EBB609A05) 2.2 Organisatie, technologie en verandering (EBB647B05) 1.1, 2.1 Bachelor's Thesis TM (EBB643B15) Minor Applied Manufacturing Management (TBAMM05E) Information Management (EBB620A05) Kern van discrete technologie (TBDT05E) Materiaalkunde en ontwerpen (NAMATK-09) Mechanica TBK/TM (NAMECH05E) Ontwerpen en construeren voor TBK/TM (TBOC05E) òf Architectuur en Infrastructuur (EBB665A05) Business Modelling (EBB656B06) Business Intelligence (bachelor) (EBB032A05) Databases TM/TBK (EBB610B05) Informatievisualisatie in organisaties (EBB696A04) Object-georiënteerd ontwerpen (EBB676A06) òf Eénfase reactoren (CHEFR-10) Fysische transportverschijnselen 1 (CHTFTV105E) General Process Equipment (CHTGPE05E) Information Management (EBB620A05) Kern van DT (TBDT05E) òf Structuur en moleculen (TBSTMO-11) Producttechnologie (CHTPT05E) 11

12 Bijlage 10.8 BSc EOR: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Econometrics and Operations Research die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Dynamic Econometrics (for EOR year 3) (EBB813A07) Game Theory (EBB872A05) Quantitative Finance (BSc) (EBB839A05) Risk Insurance (for EOR year 3) (EBB863A07) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A10) Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B10) Stochastic Models (EBB878A06) BSc EOR - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Dynamic Econometrics (EBB813A05) 1.1 Game Theory (EBB872A05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2 optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) 2.2 optie geen optie Risk Insurance (EBB863A05) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A05) Queueing Theory and Simulation (EBB074A05) 2.1 Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B05) Empirical Econometrics (EBB113A05) 1.1 Stochastic Models (EBB878A05) 2.2 optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) optie optie 1 Dit vak wordt door FWN aangeboden onder de naam Statistical Modelling, maar resultaten worden geboekt onder vaknaam Spec. Course Generalized Linear Models en vakcode EBB883A optie optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) NB1 Ieder programma dient ofwel Programming I for EOR (EBB859A05) dan wel Programming for EOR (EBP039A05) te bevatten. Indien Programming for EOR (EBP039A05) geen deel uitmaakt van het propedeutische programma, mag het Programming I for EOR (EBB859A05) vervangen 12

13 (als tweedejaarsvak, oude post-propedeutische programma) of opgevoerd worden als keuzevak FEB (derdejaarsvak, nieuwe post-propedeuse). NB 2 In het nieuwe programma is Marketing Analytics (EBB114A05) een verplicht vak, ook voor studenten die het (oude) propedeusevak Marketing for EOR (EBP010B05) hebben afgerond. (Er is hoegenaamd geen overlap tussen deze vakken.) NB 3 Indien het post-propedeutische programma uit minder dan 120 EC bestaat, dient er een additioneel vak te worden gekozen uit onderstaande lijst: - Queueing Theory and Simulation (EBB074A05) - Empirical Econometrics (EBB113A05 ) - Numerical Methods for EOR (EBB115A05) - Marketing Analytics (EBB114A05 13

14 Bijlage 10.9 BSc EOR: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Econometrics and Operations Research die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Finance Theory and Modelling (EBB825A05) Stochastic Models (EBB878A05) 1.2 BSc EOR - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 1.2 Finance Theory and Modelling (EBB825A05) (vak uit het oude 2e-jaars programma) Stochastic Models (EBB878A06) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A05) Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B05) vak FEB (voor zover goedgekeurd) 2.1 Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A10) 2.1 Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) 2.1 Spec. Course Microeconometrics (EBB880B10) Programming II for EOR (EBB860A05) 14

15 Bijlage BSc E&BE, profiel BE: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Business Economics die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Bedrijfseconomie hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Bachelor s Thesis E&BE-BE (EBB926C10) Marketing Research for E&BE (EBB085A05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05) BSc E&BE, profiel BE - studiejaar 3 - overgangsregeling , vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen Bachelorafstudeerwerkstuk BE (EBB926B10) 2.1 Marketing II BE (EBB849A05) òf Marktcontext en Marktonderzoek (EBB055A05) 2.1 Spec. Course Finance (EBB881A10) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) 15

16 Bijlage BSc E&BE, profiel Economics: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Economics die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelor s Thesis Economics (EBB908A10) Environmental Economics (EBB898A05) Labour Economics (EBB840A05) Macroeconomics III (EBB842A05) Microeconomics III (EBB852A05) Spatial Economics (GEMSPECON) Spec. Course Finance (EBB881A10) Spec. Course Political Economics (EBB886A10) BSc E&BE, profiel Economics - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis E&BE- Economics (EBB908B10) 1.2 Environmental and Resource Economics (EBB898B05) 1.2 Labour Economics (EBB840A05) 2.1 Intermediate Macroeconomics (EBB842B05) 2.1 Intermediate Microeconomics (EBB852B05) 1.2 minorvak E&BE òf 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Political Economics (EBB886B05 minorvak E&BE òf 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma keuzevak(ken) jaar 3 keuze (10 EC) uit: - minorvakken E&BE - 3e-jaars keuzevakken uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma, optie optie optie optie optie optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 3 optie 2 optie 2 optie 2 optie 3 optie 3 optie 3 16

17 Bijlage BSc E&BE, profiel Economics: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Economics die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) BSc E&BE, profiel Economics - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen minorvak E&BE keuzevak jaar 3 òf Spatial Eonomics (GEMSPECON) 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE- Economics Environmental and Resource Economics (EBB898B05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Intermediate Macroeconomics (EBB842B05) keuzevak jaar 3 òf Spatial Eonomics (GEMSPECON) 1.2 Environmental Economics (EBB898A05) Labour Economics (EBB840A05) 2.1 Spec. Course Finance (EBB881A10) 2.1 Macroeconomics III (EBB842A05) Labour Economics (EBB840A05) Intermediate Microeconomics (EBB852B05) Political Economics (EBB886B05) minorvak E&BE 2.2 Microeconomics III (EBB852A05) 2.2 Spec. Course Political Economics (EBB886A10) 17

18 Bijlage BSc E&BE, profiel IE&B: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel International Economics and Business die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelor s Thesis IE&B (EBB879A10) Specialization Course IE&B (EBB029A10) 13-14, BSc E&BE, profiel IE&B - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis E&BE- IE&B (EBB879B10) Globalization: The Great Unbundlings (EBB083A05) Globalization: MNEs & Institutions (EBB082A05) keuzevak(ken) jaar 3 keuze (10 EC) uit: - Economic Organization Theory (EBB080A05) - Growth and Development Economics (EBB811B05) - minorvakken E&BE - 3e-jaars keuzevakken uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in het programma, optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 1 optie 2 optie 3; Economic Organization Theory mag alleen gekozen worden als Economics of Strategy geen deel uitmaakt van het programma 18

19 Bijlage BSc E&BE, profiel IE&B: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel International Economics and Business die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Globalization: The Great Unbundlings (EBB083A05) Globalization: MNEs & Institutions (EBB082A05) Economic Organization Theory (EBB080A05) Growth and Development Economics (EBB811B05) BSc E&BE, profiel IE&B - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen Specialization Course IE&B (EBB029A10) 10 EC aan keuzevakken uit het oude programma NB Indien het vak Economics of Strategy (EBB019A05) is gevolgd in het tweede jaar van het oude programma, kan Economic Organization Theory geen deel uitmaken van het derde jaar van het nieuwe programma; bij overstap naar het nieuwe 3 e -jaars programma dient dan een vak uit semester 2 van het derde jaar van de E&BE-profielen Business Economics of Economics te worden gevolgd. 19

20 Bijlage BSc Fiscale Economie: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar In is het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Fiscale Economie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Fiscale Economie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de substitutieregeling zoals opgenomen in bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling van vak OUDE programma ( ) Belastingrecht 1 voor Fisc Ec&Acc (RGAFI30103) Financiering II BE/FE/A&C (EBB823B05) Financiële en Actuariële Rekenkunde (EBB822A05) Fiscaal Comptabele Verantwoording 1 (RGBFI00504) Formeel Belastingrecht 1 (RGBFI00106) Inkomstenbelasting (RGBFI00108) Management Accounting BE/FE/A&C (EBB846B05) Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) Successiewet voor Fiscalisten (RGBFI00304) Vermogensrecht (EBB889A05) BSc Fiscale Economie - studiejaar 2 - substitutieregeling substitutievak(ken) Belastingrecht 1 14/15, het deel Belastingrecht 1 (5 EC) 2.1 Capital Structure and Financial Planning (EBB060A05) 2.2 Financial and Actuarial Calculus (EBB822B05) 2.1 Fiscaal Comptabele Verantwoording 14/15 (5 EC) Formeel Belastingrecht 1 14/15 (5 EC) Inkomstenbelasting (10 EC) 1.2 Management Accounting for BE (EBB846C05) 1.1 Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 1.1 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 optie 1 Zie ook NB onder dit schema. 2.2 Zie ook NB onder dit schema. 1.2 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 Zie ook NB onder dit schema. 1.2 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 optie 1 Zie ook NB onder dit schema. 2.2 geen optie 3 Nog twee hertentamenmogelijkheden in geen optie 3 Toevoeging van 5 EC aan de vrije keuzeruimte. Winst (RGBFI00207) Winst 14/15 (5 EC) 2.2 Zie ook NB onder dit schema. NB1 Niet-behaalde tweedejaarsvakken die in voor het laatst zijn verzorgd MOETEN worden vervangen door het aangegeven substitutievak. Een uit de gezamenlijke substituties voortvloeiend tekort of overschot aan studiepunten mag worden verrekend met de vrije keuzeruimte, op voorwaarde dat het totale bachelorprogramma minimaal 180 EC omvat. NB2 Voor de vrije keuzeruimte kan worden gekozen uit post-propedeutische vakken van het verplichte deel van de curricula van de BSc BE, E&BE en/of EOR, inclusief de zogenoemde keuzevakken BSc BE, maar exclusief de cursussen Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) en Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05); de gekozen vakken 20

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 4

Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 4 Programma s en volgtijdelijkheid Economie & Management Bijlage 4 IOUD Bachelor en master in de Handelswetenschappen Studieprogramma s (en) 1 ste jaar bachelor in de Handelswetenschappen voormiddag 1 ste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT AANVULLENDEE VOORWAARDE VAN DE AANVRAAG TOETS NIEUW WE OPLEIDING VOOR DE EXECUTIVE MASTER IN ACCOUNTING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde 2d. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Technische Bedrijfskunde 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN NB. Voor de volledige pre-masterprogramma s, zie OER Master Opleidingsspecifiek Pre-master Business Administration Max. 30 EC uit het pre-masterprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie