Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB : bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2014-2015: bijlage 10 (BSc) Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen"

Transcriptie

1 Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB : bijlage 10 (BSc) Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen Bijlage 10.1 Algemeen 1. Het bachelorprogramma dat ontstaat na toepassing van een substitutieregeling dient te allen tijde tenminste 180 EC te omvatten. Indien dat niet het geval is, dient de student een (of meer) extra keuzevak(ken) af te ronden. 2. Indien een propedeutisch programma na toepassing van een substitutieregeling minder dan 60 EC omvat, wordt de propedeusebul niet eerder uitgereikt dan nadat met het afronden van een (of meer) tweedejaarsvakken de 60 EC-grens is gepasseerd. 3. Een eventueel overschot aan tijdens de propedeuse behaalde EC s kan gebruikt worden om de vrije keuzeruimte in te vullen. 4. Binnen de substitutieregelingen worden 3 opties onderscheiden: optie 1: het substitutievak verschilt inhoudelijk niet of nauwelijks van het vak uit het oude programma. Wel kunnen naam, vakcode, voertaal of blok gewijzigd zijn. In het geval van een verandering van blok kunnen studenten het substitutievak alleen in het nieuwe blok volgen; ook het (her)tentamen kan alleen in het nieuwe blok worden afgelegd; optie 2: het substitutievak verschilt inhoudelijk (sterk) van het vak uit het oude programma. In dat geval heeft de student de keus om het substitutievak te volgen en daarin ook tentamen af te leggen of hertentamen af te leggen over het vak uit het oude programma. In wordt hiertoe tweemaal de gelegenheid geboden. De hertentamens voor vakken uit het oude programma worden parallel geroosterd aan de reguliere tentamens voor het substitutievak optie 3: Er is geen substitutievak voor een vak uit het oude programma. In dat geval wordt in tweemaal de gelegenheid geboden hertentamen af te leggen over het vak uit het oude programma. De tentamenperiodes kunnen afwijken van die in het studiejaar Studenten die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van de propedeuse hebben voldaan, worden voor de afronding van hun propedeuse verwezen naar de betreffende substitutieregeling in de Onderwijs- en Examenregeling van Studenten die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, worden voor de afronding van hun tweede studiejaar verwezen naar de betreffende substitutieregeling in de Onderwijs- en Examenregeling van De opmerkingen in lid 1-6 van dit artikel zijn van toepassing op de substitutieregelingen van alle bacheloropleidingen. 1

2 Bijlage 10.2 BSc A&C: substitutieregeling 3 e studiejaar In is het derde studiejaar van de bacheloropleiding Accountancy en Controlling voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Accountancy en Controlling die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelorafstudeerwerkstuk A&C (EBB924A10) Business & ICT A&C (EBB801A05) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) Internal Control: Grondslagen (EBB918A10) Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) Theoretische Inleiding Auditing & Control (EBB943A05) BSc A&C - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis BDK-A&C EBB924B10) 2.2 Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Advanced Financial Accounting (EBB045A05) Internal Control (BSc) (EBB048A05) Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) 1.1 Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) Accounting for Management Control (EBB078A05) Management Control A&C (EBB102A05) 2.1 Corporate Governance A&C (EBB099A05) 2.2 optie optie optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 2 optie optie , 1.2 optie optie 1 Voortgezet Boekhouden (EBB807A05) 1.2 Financial Reporting & Consolidation (EBB047A05) 2.1 optie 2 2

3 Bijlage 10.3 BSc Bedrijfseconomie: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar In is het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de substitutieregeling zoals opgenomen in bijlage 10.4 van de Onderwijs- en Examenregelingen van vak OUDE programma ( ) Business & ICT BE (EBB808B05) Business Research Methods BE/FE/A&C (EBB018A05) Engels BE (EBB021A05) Financiering II BE/FE/A&C (EBB823B05) IT-toepassingen BE (EBB026A05) Management Accounting BE/FE/A&C (EBB846B05) Marketing II BE (EBB849A05) Micro-economie II (EBB853A05) Openbare Financiën (EBB856A05) Statistiek II BE (EBB875B05) Strategisch Management BE (EBB843B05) Wiskunde II BE (EBB890B05) BSc Bedrijfseconomie - studiejaar 2 - substitutieregeling substitutievak(ken) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2 Informatiemanagement BDK (EBP024A05) 2.1 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Kwantitatieve 1.1 Zie ook NB onder dit schema onderzoeksmethoden (EBB051A05) English for E&BE Zie ook NB onder dit schema (EBP837B05) 2.1 Capital Structure and 2.1 Zie ook NB onder dit schema Financial Planning (EBB060A05) geen Zie ook NB onder dit schema 1.2 Management Accounting for BE (EBB846C05) 2.2 Marktcontext en marktonderzoek (EBB055A05) 2.1 Microeconomics - Industrial Organization (EBB067A05) 1.1 Public Finance (EBB861A05) 1.1 Econometrics for BE (EBB061A05) of Statistics II for IB (EBB682B05) 1.1 Strategic Management B&M (EBB649C05) 1.2 Matrix Analysis and Optimization (EBB066A05) 1.2 Zie ook NB onder dit schema 2.2 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Zie ook NB onder dit schema 1.2 Zie ook NB onder dit schema 2.1 Zie ook NB onder dit schema 2.2 Zie ook NB onder dit schema 1.1 Zie ook NB onder dit schema NB Niet-behaalde tweedejaarsvakken die in voor het laatst zijn verzorgd MOETEN worden vervangen door het aangegeven substitutievak. Indien er geen substitutievak is aangegeven, worden de betreffende studiepunten toegevoegd aan de vrije keuzeruimte. De 3

4 gekozen vakken mogen geen overlap vertonen met andere vakken van het bachelorprogramma. Bij twijfel kan de opleidingsdirecteur worden geraadpleegd. Een uit de gezamenlijke substituties voortvloeiend tekort of overschot aan studiepunten mag worden verrekend met de vrije keuzeruimte, op voorwaarde dat het totale bachelorprogramma minimaal 180 EC omvat. In is het derde studiejaar van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfseconomie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar te kiezen uit onderstaande lijst van keuzevakken BSc BE. Voor de keuzevakken die niet meer worden aangeboden, zullen in nog wél twee hertentamens worden verzorgd. Die hertentamens vinden plaats in de tentamenperiodes van het eerste en het derde blok (d.w.z. ná sem 1.1 resp. 2.1) en. zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten die in of eerder al een keer voor het betreffende vak ingeschreven hebben gestaan. (keuze)vakken BSc BE ter afronding van OUDE programma ( ) Bachelorafstudeerwerkstuk BE (EBB926B10) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Corporate Governance A&C (EBB099A05) Ethics in Business and Management (EBB100A05) Ethics and International Business (EBB608B05) Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) BSc Bedrijfseconomie - studiejaar 3 - substitutieregeling opmerking, verplicht vak, wordt in nog tweemaal aangeboden 1.2, 2.2 Vanwege overlap mag het vak Corporate Finance for E&BE niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance (EBB881A10) bevat Vanwege overlap mag het vak Ethics in Business and Management niet worden opgenomen in een programma dat reeds Ethics and International Business (EBB608B05) bevat 2.2 Vanwege overlap mag het vak Ethics and International Business niet worden opgenomen in een programma dat reeds Ethics in Business and Management (EBB100A05) bevat 2.2 Vanwege overlap mag het vak Financial Statement Analysis for E&BE niet worden opgenomen in een programma dat reeds Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05 ) bevat. 1.1 Vanwege overlap mag het vak Financial Statement Analysis for A&C niet worden opgenomen in een programma dat reeds Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05 ) bevat. 1.1, 2.1 Vanwege overlap mag het vak Intermediate Asset Pricing niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance (EBB881A10) bevat. 4

5 Management Control A&C (EBB102A05) Advanced Financial Accounting (EBB045A05) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) Spec. Course Finance (EBB881A10) Spec. Course Marketing (EBB937A10) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) Spec. Course Operations & Supply Chains (EBB660A10) 1.2 Vanwege overlap mag het vak Management Control niet worden opgenomen in een programma dat reeds de Spec. Course O&MC: Management Accounting (EBB884A10) bevat. 2.2 Vanwege overlap mag het vak Advanced Financial Accounting niet worden opgenomen in een programma dat reeds het vak Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) bevat. Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Zie NB onder tabel Vanwege overlap mag het vak Financial Accounting II BE/A&C niet worden opgenomen in een programma dat reeds het vak Advanced Financial Accounting (EBB045A05) bevat. Vanwege overlap mogen in een programma dat reeds de Spec. Course Finance bevat, de vakken Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) en Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) niet worden opgenomen. Vanwege overlap mag in een programma dat reeds de Spec. Course O&MC: Management Accounting bevat, het vak Management Control A&C (EBB102A05) niet worden opgenomen. NB De vakken Financial Accounting II en de Specialization Courses Finance, Marketing, OMC en Operations & Supply Chains worden niet meer aangeboden in 20, hertentamens in 1.1 en 2.1 5

6 Bijlage 10.4 BSc Bedrijfskunde: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de substitutieregeling, zoals vermeld in bijlage 10.5 van de Onderwijs- en Examenregeling van In aanvulling daarop geldt de navolgende regeling: vak OUDE programma ( ) Practicum I Bedrijfskunde (EBB725A05) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 2 - aanvullende substitutieregeling substitutievak(ken) Marktcontext en marktonderzoek (EBB055A05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2. optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Practicum II Bedrijfskunde (EBB726A05) 2.1 Management of Product Innovation (EBB652B05) 2.2 optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Practicum III Bedrijfskunde (EBB729A05) 2.2 Work Organization and Job Design (EBB601B05) 2.1 optie 2; in het studiejaar is er geen gelegenheid meer om het practicum af te ronden Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting minor oude programma minor nieuwe programma optie 1 Keuzevakken die in het kader van een facultaire minor zijn gevolgd in het oude programma kunnen ook worden opgevoerd als onderdeel van de facultaire minor BDK-B&M/TM in het nieuwe programma. Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (EBB731A10) Academic Skills III (EBB095A05) Bachelor's Thesis BDK- B&M (EBB731B10) 1.2, 2.2 optie 2 Het Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (oude stijl) wordt in het studiejaar nog eenmaal aangeboden, in semester. Voor oude-stijl-studenten 6

7 Economisch recht Bedrijfskunde (EBB613A05) Management Game (EBB637A05) Healthcare Management (EBB732A05) Knowledge Management (EBB724B05) Knowledge Management & Innovation (EBB723B05) Project Management (EBB667A05) Purchasing Management (EBB742A05) Quality Management (EBB669A05) Spec. Course Business & ICT (EBB661A10) Spec. Course Operations & Supply Chains (EBB660A10) Spec. Course Small Bus.&Entrepreneurship (EBB887A10) Spec. Course Strategy & Innovation Man. (EBB658B10) Spec. Course Finance (EBB881A10) 2.2 Ethics in Business and Management (EBB100A05) 2.2 Integrative Research Project (EBB101A05) 1.1 optie optie optie optie optie optie 3 geldt het vak Academic Skills III niet als entreevoorwaarde voor de Bachelor's Thesis BDK-B&M. Zij mogen het vak opvoeren als onderdeel van hun facultaire minor BDK- B&M/TM. 2.1 optie optie 2 Het Management Game wordt nog eenmaal aangeboden, in november Studenten die na deze laatste kans het Management Game niet met een voldoende afgerond hebben moeten het substitutievak Integrative Research Project (EBB101A05) volgen. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 7

8 Spec. Course Marketing (EBB937A10) Spec. Course OMC: Management Accounting (EBB884A10) 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. optie 3 Kan worden vervangen door 10 EC aan keuzevakken uit het nieuwe programma. 8

9 Bijlage 10.5 BSc Bedrijfskunde, profiel A&C: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Accountancy en Controlling die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Accountancy en Controlling hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Belastingrecht 1 (RGAFI30104) Belastingrecht 2 (RGMFI00406) Financial and Actuarial Calculus (EBB822B05) Management Control A&C (EBB102A05) Corporate Governance A&C (EBB099A05) Auditing Practices (EBB097A05) Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) Accounting Information Systems A&C (EBB096A05) Financial Statement Analysis for A&C (EBB116A05) Bachelor s Thesis BDK- A&C (EBB924B10) Ethics in Business and Management (EBB100A05) BSc Bedrijfskunde, profiel A&C - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 1.1 Belastingrecht 1 voor Fisc Ec&Acc (RGAFI30103) 1.2 Belastingrecht 2 (RGMFI00406) 2.1 Financiële en Actuariële Rekenkunde (EBB822A05) 1.2 geen 1.1 Theoretische In leiding Auditing & Control (EBB943A05) 1.2 geen 2.1 Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) 2.2 geen 1.1 geen 1.2, 2.2 Bachelorafstudeerwerkstuk A&C (EBB924A10) 2.1 geen 9

10 Bijlage 10.6 BSc Bedrijfskunde, profiel B&M: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Business en Management die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) vakken uit facultaire minor BDK-B&M/TM Academic Skills III (EBB095A05) Bachelor's Thesis BDK-B&M (EBB731B10) Contemporary Theories on B&M (EBB098A05) Ethics in Business and Management (EBB100A05) Integrative Research Project (EBB101A05) BSc Bedrijfskunde, profiel B&M - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen vakken uit facultaire minor van het oude programma geen 1.2, 2.2 Bachelorafstudeerwerkstuk Bedrijfskunde (EBB731A10) 2.2 geen 2.1 Economisch recht Bedrijfskunde (EBB613A05) 2.1 Management Game (EBB637A05) 10

11 Bijlage 10.7 BSc Bedrijfskunde, profiel TM: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, profiel Technologiemanagement die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Technologiemanagement hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Ethics in Business and Management (EBB100A05) International Bus.& Supply Chain Market. (EBB609B05) Organisatie, technologie en verandering (EBB647B05) Ontwerppraktijk BDK-TM (EBB103A05) Bachelor s Thesis BDK-TM (EBB643C10) BSc Bedrijfskunde, profiel TM - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 2.1 Business Ethics & Corporate Social Resp. (EBB608A05) 2.1 Business & Supply Chain Marketing (EBB609A05) 2.2 Organisatie, technologie en verandering (EBB647B05) 1.1, 2.1 Bachelor's Thesis TM (EBB643B15) Minor Applied Manufacturing Management (TBAMM05E) Information Management (EBB620A05) Kern van discrete technologie (TBDT05E) Materiaalkunde en ontwerpen (NAMATK-09) Mechanica TBK/TM (NAMECH05E) Ontwerpen en construeren voor TBK/TM (TBOC05E) òf Architectuur en Infrastructuur (EBB665A05) Business Modelling (EBB656B06) Business Intelligence (bachelor) (EBB032A05) Databases TM/TBK (EBB610B05) Informatievisualisatie in organisaties (EBB696A04) Object-georiënteerd ontwerpen (EBB676A06) òf Eénfase reactoren (CHEFR-10) Fysische transportverschijnselen 1 (CHTFTV105E) General Process Equipment (CHTGPE05E) Information Management (EBB620A05) Kern van DT (TBDT05E) òf Structuur en moleculen (TBSTMO-11) Producttechnologie (CHTPT05E) 11

12 Bijlage 10.8 BSc EOR: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Econometrics and Operations Research die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Dynamic Econometrics (for EOR year 3) (EBB813A07) Game Theory (EBB872A05) Quantitative Finance (BSc) (EBB839A05) Risk Insurance (for EOR year 3) (EBB863A07) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A10) Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B10) Stochastic Models (EBB878A06) BSc EOR - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Dynamic Econometrics (EBB813A05) 1.1 Game Theory (EBB872A05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 2.2 optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) 2.2 optie geen optie Risk Insurance (EBB863A05) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A05) Queueing Theory and Simulation (EBB074A05) 2.1 Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B05) Empirical Econometrics (EBB113A05) 1.1 Stochastic Models (EBB878A05) 2.2 optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) optie optie 1 Dit vak wordt door FWN aangeboden onder de naam Statistical Modelling, maar resultaten worden geboekt onder vaknaam Spec. Course Generalized Linear Models en vakcode EBB883A optie optie 2 (vervangend vak heeft minder EC, zie ook NB3) NB1 Ieder programma dient ofwel Programming I for EOR (EBB859A05) dan wel Programming for EOR (EBP039A05) te bevatten. Indien Programming for EOR (EBP039A05) geen deel uitmaakt van het propedeutische programma, mag het Programming I for EOR (EBB859A05) vervangen 12

13 (als tweedejaarsvak, oude post-propedeutische programma) of opgevoerd worden als keuzevak FEB (derdejaarsvak, nieuwe post-propedeuse). NB 2 In het nieuwe programma is Marketing Analytics (EBB114A05) een verplicht vak, ook voor studenten die het (oude) propedeusevak Marketing for EOR (EBP010B05) hebben afgerond. (Er is hoegenaamd geen overlap tussen deze vakken.) NB 3 Indien het post-propedeutische programma uit minder dan 120 EC bestaat, dient er een additioneel vak te worden gekozen uit onderstaande lijst: - Queueing Theory and Simulation (EBB074A05) - Empirical Econometrics (EBB113A05 ) - Numerical Methods for EOR (EBB115A05) - Marketing Analytics (EBB114A05 13

14 Bijlage 10.9 BSc EOR: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Econometrics and Operations Research die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Finance Theory and Modelling (EBB825A05) Stochastic Models (EBB878A05) 1.2 BSc EOR - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen 1.2 Finance Theory and Modelling (EBB825A05) (vak uit het oude 2e-jaars programma) Stochastic Models (EBB878A06) Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A05) Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) Spec. Course Microeconometrics (EBB880B05) vak FEB (voor zover goedgekeurd) 2.1 Spec. Course Applied Operations Research (EBB888A10) 2.1 Spec. Course Generalized Linear Models (EBB883A05) 2.1 Spec. Course Microeconometrics (EBB880B10) Programming II for EOR (EBB860A05) 14

15 Bijlage BSc E&BE, profiel BE: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Business Economics die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het programma van de BSc Bedrijfseconomie hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Bachelor s Thesis E&BE-BE (EBB926C10) Marketing Research for E&BE (EBB085A05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05) BSc E&BE, profiel BE - studiejaar 3 - overgangsregeling , vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen Bachelorafstudeerwerkstuk BE (EBB926B10) 2.1 Marketing II BE (EBB849A05) òf Marktcontext en Marktonderzoek (EBB055A05) 2.1 Spec. Course Finance (EBB881A10) Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) 15

16 Bijlage BSc E&BE, profiel Economics: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Economics die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelor s Thesis Economics (EBB908A10) Environmental Economics (EBB898A05) Labour Economics (EBB840A05) Macroeconomics III (EBB842A05) Microeconomics III (EBB852A05) Spatial Economics (GEMSPECON) Spec. Course Finance (EBB881A10) Spec. Course Political Economics (EBB886A10) BSc E&BE, profiel Economics - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis E&BE- Economics (EBB908B10) 1.2 Environmental and Resource Economics (EBB898B05) 1.2 Labour Economics (EBB840A05) 2.1 Intermediate Macroeconomics (EBB842B05) 2.1 Intermediate Microeconomics (EBB852B05) 1.2 minorvak E&BE òf 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Political Economics (EBB886B05 minorvak E&BE òf 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma keuzevak(ken) jaar 3 keuze (10 EC) uit: - minorvakken E&BE - 3e-jaars keuzevakken uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in programma, optie optie optie optie optie optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 3 optie 2 optie 2 optie 2 optie 3 optie 3 optie 3 16

17 Bijlage BSc E&BE, profiel Economics: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel Economics die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) BSc E&BE, profiel Economics - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen minorvak E&BE keuzevak jaar 3 òf Spatial Eonomics (GEMSPECON) 3e-jaars keuzevak uit het nieuwe curriculum van E&BE- Economics Environmental and Resource Economics (EBB898B05) Intermediate Asset Pricing (EBB084A05) Corporate Finance for E&BE (EBB079A05) Intermediate Macroeconomics (EBB842B05) keuzevak jaar 3 òf Spatial Eonomics (GEMSPECON) 1.2 Environmental Economics (EBB898A05) Labour Economics (EBB840A05) 2.1 Spec. Course Finance (EBB881A10) 2.1 Macroeconomics III (EBB842A05) Labour Economics (EBB840A05) Intermediate Microeconomics (EBB852B05) Political Economics (EBB886B05) minorvak E&BE 2.2 Microeconomics III (EBB852A05) 2.2 Spec. Course Political Economics (EBB886A10) 17

18 Bijlage BSc E&BE, profiel IE&B: substitutieregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel International Economics and Business die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het (toenmalige) derde studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun derde studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling: vak OUDE programma ( ) Bachelor s Thesis IE&B (EBB879A10) Specialization Course IE&B (EBB029A10) 13-14, BSc E&BE, profiel IE&B - studiejaar 3 - substitutieregeling substitutievak(ken) Bachelor s Thesis E&BE- IE&B (EBB879B10) Globalization: The Great Unbundlings (EBB083A05) Globalization: MNEs & Institutions (EBB082A05) keuzevak(ken) jaar 3 keuze (10 EC) uit: - Economic Organization Theory (EBB080A05) - Growth and Development Economics (EBB811B05) - minorvakken E&BE - 3e-jaars keuzevakken uit het nieuwe curriculum van E&BE, voor zover niet al opgenomen in het programma, optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting optie 1 optie 2 optie 3; Economic Organization Theory mag alleen gekozen worden als Economics of Strategy geen deel uitmaakt van het programma 18

19 Bijlage BSc E&BE, profiel IE&B: overgangsregeling 3 e studiejaar Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics, profiel International Economics and Business die het nieuwe derdejaars programma van de opleiding volgen, maar reeds vakken uit het oude programma hebben afgerond, kunnen gebruik maken van onderstaande overgangsregeling: vak NIEUWE programma ( ) Globalization: The Great Unbundlings (EBB083A05) Globalization: MNEs & Institutions (EBB082A05) Economic Organization Theory (EBB080A05) Growth and Development Economics (EBB811B05) BSc E&BE, profiel IE&B - studiejaar 3 - overgangsregeling vak(ken) oude programma( s) die (indien afgerond) het nieuwe vak mogen vervangen Specialization Course IE&B (EBB029A10) 10 EC aan keuzevakken uit het oude programma NB Indien het vak Economics of Strategy (EBB019A05) is gevolgd in het tweede jaar van het oude programma, kan Economic Organization Theory geen deel uitmaken van het derde jaar van het nieuwe programma; bij overstap naar het nieuwe 3 e -jaars programma dient dan een vak uit semester 2 van het derde jaar van de E&BE-profielen Business Economics of Economics te worden gevolgd. 19

20 Bijlage BSc Fiscale Economie: substitutieregelingen 2 e en 3 e studiejaar In is het tweede studiejaar van de bacheloropleiding Fiscale Economie voor het laatst aangeboden. Studenten van de bacheloropleiding Fiscale Economie die in of eerder met de opleiding zijn begonnen en per 1 september 2014 nog niet aan alle eisen van het tweede studiejaar hebben voldaan, dienen ter afronding van hun tweede studiejaar gebruik te maken van de navolgende substitutieregeling. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de substitutieregeling zoals opgenomen in bijlage van de Onderwijs- en Examenregeling van vak OUDE programma ( ) Belastingrecht 1 voor Fisc Ec&Acc (RGAFI30103) Financiering II BE/FE/A&C (EBB823B05) Financiële en Actuariële Rekenkunde (EBB822A05) Fiscaal Comptabele Verantwoording 1 (RGBFI00504) Formeel Belastingrecht 1 (RGBFI00106) Inkomstenbelasting (RGBFI00108) Management Accounting BE/FE/A&C (EBB846B05) Ondernemingsrecht A&C/FE (EBB901B05) Successiewet voor Fiscalisten (RGBFI00304) Vermogensrecht (EBB889A05) BSc Fiscale Economie - studiejaar 2 - substitutieregeling substitutievak(ken) Belastingrecht 1 14/15, het deel Belastingrecht 1 (5 EC) 2.1 Capital Structure and Financial Planning (EBB060A05) 2.2 Financial and Actuarial Calculus (EBB822B05) 2.1 Fiscaal Comptabele Verantwoording 14/15 (5 EC) Formeel Belastingrecht 1 14/15 (5 EC) Inkomstenbelasting (10 EC) 1.2 Management Accounting for BE (EBB846C05) 1.1 Ondernemingsrecht A&C (EBB901C05) optie (zie bijlage 10.1) en/of toelichting 1.1 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 optie 1 Zie ook NB onder dit schema. 2.2 Zie ook NB onder dit schema. 1.2 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 Zie ook NB onder dit schema. 1.2 Zie ook NB onder dit schema. 2.1 optie 1 Zie ook NB onder dit schema. 2.2 geen optie 3 Nog twee hertentamenmogelijkheden in geen optie 3 Toevoeging van 5 EC aan de vrije keuzeruimte. Winst (RGBFI00207) Winst 14/15 (5 EC) 2.2 Zie ook NB onder dit schema. NB1 Niet-behaalde tweedejaarsvakken die in voor het laatst zijn verzorgd MOETEN worden vervangen door het aangegeven substitutievak. Een uit de gezamenlijke substituties voortvloeiend tekort of overschot aan studiepunten mag worden verrekend met de vrije keuzeruimte, op voorwaarde dat het totale bachelorprogramma minimaal 180 EC omvat. NB2 Voor de vrije keuzeruimte kan worden gekozen uit post-propedeutische vakken van het verplichte deel van de curricula van de BSc BE, E&BE en/of EOR, inclusief de zogenoemde keuzevakken BSc BE, maar exclusief de cursussen Financial Accounting II BE/A&C (EBB915A10) en Financial Statement Analysis for E&BE (EBB081A05); de gekozen vakken 20

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2012-2013 Faculteit Economie Bedrijfskunde Substitutie- overgangsregeling Faculteit Economie Bedrijfskunde 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- examregeling FEB : bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- overgangsregeling

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2012-2013 Student Handbook 2012-2013 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2012-2013 / Student Handbook 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2015/2016 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1.2 Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie 2.

Nadere informatie

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics

Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting 1: Financial International Business and Economics Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Accounting : Financial 44060 or (34060) Accounting voor BE 3409 Accounting 30J03 of (30J03) Accounting for IBA 345 30B05 3408 Accounting :

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2016/2017

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2016/2017 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 016/017 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1. Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie. Studenten.1

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business. Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014. Opleidingen Degree programmes Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculty of Economics and Business Studiegids 2013-2014 Student Handbook 2013-2014 Opleidingen Degree programmes 1 Studiegids 2013-2014 / Student Handbook 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de tentamens en examens voor

Nadere informatie

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018

Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018 Opleiding tot Registeraccountant aan de Rijksuniversiteit Groningen 2017/2018 Inhoud Faculteit Economie en Bedrijfskunde 1. Vakgroep 1.1 Secretariaat 1.2 Docenten 1.3 Colleges 1.4 Overige informatie 2.

Nadere informatie

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN NB. Voor de volledige pre-masterprogramma s, zie OER Master Opleidingsspecifiek Pre-master Business Administration Max. 30 EC uit het pre-masterprogramma

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen:

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens voor de onderstaande masteropleidingen: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2007-2008 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en examens

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald.

Graduate opleiding als deficiënties te worden behaald. MSc Accounting and Control MSc Business Administration BSc Bedrijfskunde BSc Economie en Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operations Research BSc International Business Administration Accounting II

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan:

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen aan: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2008-2009 Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen De masteropleidingen De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen biedt de volgende masteropleidingen

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen. Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization

Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen. Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Faculteit Bedrijfskunde Faculty of Management and Organization Faculteit der Economische Wetenschappen Faculty of Economics Onderwijs- en Examenregelingen

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2012-2013

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2012-2013 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 0-03 Inleiding Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de Tilburg School of Economics and Management besloten tot aanpassingen in enkele

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14)

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Beste studenten, Hier de lijst van boeken en cursussen die in het tweede semester zullen worden aangeboden door de VEK. Ook het handige boek Schrijven van verslag tot eindwerk

Nadere informatie

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Automotive Automotive trends I Dynamics Automobility Systems Computation for AU Elective Signals Elective Basic

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen OER bachelorprogramma Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en ExamenRegeling 2007 Bachelor-opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) Inhoud (paragrafen):

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

BOEKENLIJST 2E MASTER HIR 2 Master HIR major Accountancy en Financiering (1 e semester)

BOEKENLIJST 2E MASTER HIR 2 Master HIR major Accountancy en Financiering (1 e semester) BOEKENLIJST 2E MASTER HIR 2 Master HIR major Accountancy en Financiering (1 e semester) EKONOMIKA vzw Dekenstraat 02-3000 Leuven 016 32 57 84 VAK PROFESSOR CURSUSMATERIAAL Algemeen Integrale E. Demeulemeester

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de (pre-)masteropleidingen: Accounting Econometrics and Mathematical Economics Economics Economics and Finance of Aging FinanceFiscale Economie Information

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2016-2017 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Overgangsregeling Fiscaal recht

Overgangsregeling Fiscaal recht Overgangsregeling Fiscaal recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal opleiding Fiscaal recht...2 2. Uitgangspunten van de overgangsregeling...3 3. Uitwerking van de overgangsregeling...4

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen bacheloropleidingen en -programma s en masteropleidingen en -programma s

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen bacheloropleidingen en -programma s en masteropleidingen en -programma s Onderwijs- en Examenregelingen bacheloropleidingen en -programma s en masteropleidingen en -programma s 2017-2018 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Overige regelingen Studentenstatuut Colofon

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics

Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Onderwijs- en Examenreglement 2010/2011 voor de Research Masteropleidingen in Business & in Economics Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 TITEL 1. DEFINITIES...4 Artikel 1.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden alle boeken Vak Titel Sem In voorraad eerste semester business analysis & valutation. IFRS edition. Text and Advanced financial statement analysis Cases. 1 strategisch managament Craft & executing 1 ondernemerschap

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

Master in de Handelswetenschappen *

Master in de Handelswetenschappen * 2017-2018 Master in de Handelswetenschappen * Accountancy, Financiering en Fiscaliteit Marketing Management Ondernemerschap en Management Supply Chain Management * De masteropleiding Handelswetenschappen

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2007-2008 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2007-2008 OER Masteropleidingen FEB 2007-2008

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER BEDRIJFSKUNDE Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT VOORBEREIDING + MASTER 81 studiepunten Geen block teaching maar enkele inleidende opleidingsonderdelen worden wel over een beperkter aantal weken gedoceerd. Normale eerste

Nadere informatie

Academische competenties Accounting 1

Academische competenties Accounting 1 Code Course Programme Transition rule Code Replacement course Sem. 324023 Academische vaardigheden Accounting BSc BE, verschillende premasterpro-gramma's Dit vak wordt in 203-204 niet meer aangeboden.

Nadere informatie

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Pre-master programma's HTI en IS Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Inhoud Algemene informatie pre-master programma's HTI en IS Informatie over OASE, OWInfo en nieuwe onderwijswebsite

Nadere informatie

Inleiding Internationaal en Europees recht

Inleiding Internationaal en Europees recht Overgangsregeling vakken eerste jaar. Onderstaand schema geldt met ingang van september 2012: Nog niet behaald vak oude stijl: Encyclopedie van het Recht A (3 Encyclopedie van het Recht B (5 Staatsrecht

Nadere informatie

Voorlichting Keuzes na de propedeuse

Voorlichting Keuzes na de propedeuse Voorlichting Keuzes na de propedeuse Faculteit Management en Bestuur Technische Bedrijfskunde Programma Doel van vandaag Belangrijke keuzes: minor bachelor-opdracht studeren in het buitenland master Samenhang/combinaties

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen:

Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Onderwijs- en Examenreglement 2009/10 voor de (pre-)masteropleidingen: Accountancy Accounting Economics Economics and Finance of Aging Financial Management Fiscale Economie Information Management International

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2014-2015: specifiek deel bachelor Rechtsgeleerdheid Inhoud 12 De bachelor Rechtsgeleerdheid:... 2 Artikel 44 Toepasselijkheid van het specifieke deel van

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie