Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Integrated Virtualization Manager"

Transcriptie

1 Power Systems Integrated Virtualization Manager

2

3 Power Systems Integrated Virtualization Manager

4 Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op pagina 61. Deze uitgave heeft betrekking op IBM AIX versie 7.1, op IBM AIX versie 6.1, op IBM i 7.2 (productnummer SS1), op IBM Virtual I/O Server versie , en op alle daaropvolgende releases en gewijzigde versies, totdat in nieuwe uitgaven anders wordt aangegeven. Deze versie kan niet op alle RISC-computers (Reduced Instruction Set Computer) en niet op CISC-modellen worden uitgevoerd. Copyright IBM Nederland B.V Copyright IBM Corporation 2014.

5 Inhoudsopgave Integrated Virtualization Manager Nieuw in Integrated Virtualization Manager Partitionering met Integrated Virtualization Manager Planning voor de Integrated Virtualization Manager Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager Ondersteunde besturingssystemen voor partities op POWER8-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen Beperkingen voor clientpartities met IBM i op systemen die door Integrated Virtualization Manager worden beheerd IVM (Integrated Virtualization Manager) installeren Virtuele I/O-server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers 8 De Virtuele I/O-server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien Verbinding maken met de webinterface van Integrated Virtualization Manager Verbinding maken met de opdrachtregel van de Virtuele I/O-server Configuratie van de beheerpartitie en de clientpartities De activeringscode opgeven voor PowerVM Editions met Integrated Virtualization Manager Geheugen- en processorresources wijzigen op de beheerpartitie Het maximumaantal virtuele resources instellen De beheerpartitie van Integrated Virtualization Manager spiegelen Opslag configureren op het beheerde systeem met behulp van Integrated Virtualization Manager Pools maken Virtuele schijven maken Virtueel glasvezel configureren op de Integrated Virtualization Manager Ethernet configureren op het beheerde systeem met behulp van Integrated Virtualization Manager Virtuele Ethernet-bridges op het beheerde systeem configureren met de Integrated Virtualization Manager 19 Een Host Ethernet Adapter-poort toewijzen aan een partitie Dynamisch beheer van fysieke adapters Clientpartities maken met behulp van de Integrated Virtualization Manager Clientpartities maken met behulp van de wizard Create Partitions Een partitie maken op basis van een bestaande partitie Het systeem beheren met Integrated Virtualization Manager Systeemeigenschappen bekijken en wijzigen Pool van gemeenschappelijk geheugen beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Pool van gemeenschappelijk geheugen definiëren met behulp van de Integrated Virtualization Manager.. 24 Grootte van de pool van gemeenschappelijk geheugen wijzigen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Apparaten voor pagingruimte toevoegen of verwijderen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Een gemeenschappelijke geheugenpool wissen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Partities beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Partities activeren Een partitie van een client toevoegen aan de partitiewerkbelastinggroep Partities wissen Dynamisch beheer van geheugen Dynamisch beheer van fysieke adapters Dynamisch beheer van verwerkingscapaciteit Partitie-eigenschappen wijzigen Geheugeneigenschappen beheren voor partities die werken met gemeenschappelijk geheugen Een clientpartitie migreren naar een ander beheerd systeem Een virtueel-werkstationsessie openen voor een partitie Partities afsluiten De servicefuncties van het bedieningspaneel gebruiken Copyright IBM Corp iii

6 De status bekijken of wijzigen van partitie die gemigreerd wordt Partitieverwijzingscodes bekijken Opslagapparaten beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Virtuele optische apparaten maken met behulp van Integrated Virtualization Manager Virtuele schijven wijzigen Opslagpools wijzigen met behulp van Integrated Virtualization Manager Fysieke volumes wijzigen De virtuele glasvezel wijzigen in de Integrated Virtualization Manager Virtuele glasvezelverbindingen voor een partitie bekijken op de Integrated Virtualization Manager Optische apparaten wijzigen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Fysieke tapestations wijzigen met de Integrated Virtualization Manager Ethernet beheren met behulp van Integrated Virtualization Manager De TCP/IP-instellingen wijzigen op de Virtuele I/O-server Een virtuele Ethernet-adapter maken Virtueel Ethernet-instellingen bekijken met behulp van Integrated Virtualization Manager Integrated Virtualization Manager bijwerken De Virtual I/O Server migreren vanaf DVD Gebruikersaccounts maken en wijzigen Gebruikersrollen Gebruikersaccounts maken Gebruikerseigenschappen wijzigen Wachtwoordinstellingen wijzigen Gebruikersaccounts verwijderen Gebruikerswachtwoorden wijzigen Uw gebruikersprofiel bewerken Problemen oplossen voor Integrated Virtualization Manager Electronic Service Agent activeren op de Integrated Virtualization Manager Een backup van partitiegegevens maken of terugzetten Een backup op band maken van virtuele media en gebruikersbestanden Virtuele media en gebruikersbestanden herstellen vanaf band Toepassingslogboeken bekijken Eigenschappen toepassingslogboek bekijken Bewakingstaken Hardware-inventaris bekijken Instellingen van virtuele optische apparaten herstellen voor clientpartities met IBM i HMC verbinden met een systeem dat wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager Kennisgevingen Privacy-overwegingen Informatie over programmeerinterfaces Merken Voorwaarden en bepalingen iv Power Systems: Integrated Virtualization Manager

7 Integrated Virtualization Manager Met de Integrated Virtualization Manager (IVM), een component van de PowerVM Editions hardwarevoorziening, kunt u uw Virtuele I/O-server en uw clientpartities beheren. De Integrated Virtualization Manager (IVM) heeft een webinterface voor systeembeheer en een opdrachtregelinterface die u kunt gebruiken voor het beheer van sommige IBM Power Systems-servers en sommige IBM BladeCenter bladeservers die gebruikmaken van de IBM Virtuele I/O-server. In het beheerde systeem kunt u partities maken, virtueel geheugen en virtueel Ethernet beheren en de serviceinformatie met betrekking tot de server bekijken. IVM wordt bij de Virtuele I/O-server geleverd, maar is alleen beschikbaar en bruikbaar op bepaalde platforms en in een omgeving zonder Hardware Management Console (HMC). Als u de Virtuele I/O-server op een ondersteunde server installeert en er geen HMC aan de server is gekoppeld als u de Virtuele I/O-server installeert, wordt IVM op die server ingeschakeld. Vervolgens kunt u IVM gebruiken om het beheerde systeem via de Virtuele I/O-server te configureren. Voor meer informatie over het gebruik van de Virtuele I/O-server op een systeem dat wordt beheerd door de HMC, raadpleegt u De Virtual I/O Server en client-partities installeren. Nieuw in Integrated Virtualization Manager Informatie over nieuwe of gewijzigde gegevens voor Integrated Virtualization Manager (IVM) sinds de vorige update van deze verzameling onderwerpen. Oktober 2014 Er zijn diverse updates aangebracht in deze onderwerpenverzameling. Juni 2014 Informatie toegevoegd over IBM Power Systems-servers met een POWER8-processor. Partitionering met Integrated Virtualization Manager Integrated Virtualization Manager is een browserinterface voor systeembeheer voor de Virtual I/O Servers. Integrated Virtualization Manager biedt u de mogelijkheid om partities te maken en beheren op een enkele server. Virtuele I/O-server is software dat virtuele opslag en gemeenschappelijke Ethernet-resources levert aan de andere partities in het beheerde systeem. Virtuele I/O-server is geen algemeen toepasbaar besturingssysteem waarop toepassingen kunnen worden uitgevoerd. Virtuele I/O-server is geïnstalleerd op een partitie op de plaats van een algemeen toepasbaar besturingssysteem en wordt alleen gebruikt om virtuele I/Oresources te leveren aan andere partities met algemeen gangbare besturingssystemen. U gebruikt Integrated Virtualization Manager om aan te geven hoe deze resources worden toegewezen aan de andere partities. Als u Integrated Virtualization Manager wilt gebruiken, moet u eerst de Virtuele I/O-server op een nietgepartitioneerde server installeren. Virtuele I/O-server maakt automatisch een partitie voor zichzelf, die de beheerpartitie voor het beheerde systeem wordt genoemd. De beheerpartitie is de logische partitie van de Virtuele I/O-server waarmee alle fysieke I/O-resources in het beheerde systeem worden beheerd. Na- Copyright IBM Corp

8 dat u de Virtuele I/O-server hebt geïnstalleerd, kunt u een fysieke Ethernet-adapter op de server configureren zodat u met een computer met een browser verbinding kunt maken met Integrated Virtualization Manager. In deze afbeelding ziet u een IBM Power Systems-server of een IBM BladeCenter-bladeserver met de Power Architecture-technologie. De Virtuele I/O-server bevindt zich in een eigen partitie en de clientpartities worden beheerd door de logische partitie met Virtuele I/O-server. De browser op de PC maakt via een netwerk verbinding met de Integrated Virtualization Manager-interface, en u kunt Integrated Virtualization Manager gebruiken om de partities op de server te maken en te beheren. PC met browser Lan Virtuele I/O-server Besturingssysteem Besturingssysteem Besturingssysteem Serverfirmware IPHAT Toewijzing van resources Als u de Integrated Virtualization Manager gebruikt om partities te maken, kunt u geheugen- en processorresources rechtstreeks aan partities toewijzen. Als een partitie gebruikmaakt van vast toegewezen processors, dient u het exacte aantal vast toegewezen processors op te geven voor de partitie. Als een partitie gebruikmaakt van gemeenschappelijke processors, kunt u het aantal virtuele processors voor de partitie opgeven, berekent de Integrated Virtualization Manager het aantal verwerkingseenheden dat aan de partitie wordt toegewezen, op basis van het aantal virtuele processors. Als de partitie gebruikmaakt van vast toegewezen geheugen, kunt u de hoeveelheid fysiek geheugen opgeven voor gebruik door de partitie. Als de logische partitie gebruikmaakt van gemeenschappelijk geheugen, kunt u de hoeveelheid logisch geheugen opgeven voor gebruik door de partitie. In alle gevallen wordt de door u toegewezen hoeveelheid resources aan de partitie ter beschikking gesteld vanaf het moment dat u de partitie maakt tot het moment dat u deze hoeveelheid wijzigt of dat u de partitie wist. Met de Integrated Virtualization Manager is het niet mogelijk meer processor en geheugenresources op te geven dan beschikbaar zijn. Elke partitie die met Integrated Virtualization Manager wordt gemaakt, heeft minimum- en maximumwaarden voor processors. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen gebruikt in het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem na een processorstoring opnieuw opstart en wanneer u resources dynamisch verplaatst vanuit of naar de beheerpartitie van Virtuele I/O-server. Standaard worden de minimum- en maximumwaarden ingesteld op dezelfde waarden als de feitelijke hoeveelheid beschikbaar gestelde resources. U kunt op elk moment de minimum- en maximumwaarden voor processors wijzigen. Elke partitie die met Integrated Virtualization Manager wordt gemaakt, heeft minimum- en maximumwaarden voor geheugen. Voor partitie die zijn geconfigureerd voor gebruik van vast toegewezen geheugen, hebben deze waarden betrekking op fysiek geheugen. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen ge- 2 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

9 bruikt op het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem opnieuw opstart en wanneer u geheugen dynamisch verplaatst vanuit of naar de beheerpartitie van Virtuele I/O-server. Voor partities die zijn geconfigureerd voor gebruik van gemeenschappelijk geheugen, hebben deze waarden betrekking op logisch geheugen. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen gebruikt op het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem opnieuw opstart en wanneer u geheugen dynamisch toevoegt of verwijdert aan of van een partitie die werkt met gemeenschappelijk geheugen. Voor partities die zijn geconfigureerd voor gebruik van vast toegewezen dan wel gemeenschappelijk geheugen kunt u de minimum- en maximumwaarden voor het geheugen alleen wijzigen terwijl de partitie niet actief is. Als u de Integrated Virtualization Manager gebruikt om logische partities te maken op uw beheerde systeem, wordt een gedeelte van het geheugen en de processors toegewezen aan de beheerpartitie van de Virtuele I/O-server. Desgewenst kunt u de aan de beheerpartitie toegewezen geheugen- en processorresources zodanig wijzigen dat ze aansluiten bij de werkbelasting van Virtuele I/O-server. Fysieke schijven kunnen rechtstreeks aan partities worden toegewezen, maar ze kunnen ook worden toegewezen aan pools. Op basis van deze pools kunnen er virtuele schijven (of logische volumes) worden gedefinieerd die eveneens kunnen worden toegewezen aan logische partities. Fysieke Ethernet-verbindingen worden meestal gemeenschappelijk gebruikt; dit kan door de fysieke Ethernet-adapter te configureren als een virtuele Ethernet-bridge tussen het virtuele LAN op de server en het externe fysieke LAN. Verwante onderwerpen: Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de PowerVM Editions beschikbaar op bepaalde servermodellen. Ondersteunde besturingssystemen voor partities op POWER8-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor clientpartities. Planning voor de Integrated Virtualization Manager Ontwikkel een plan voor het configureren van een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager (IVM). Een goede planning is essentieel voor het succesvol instellen en gebruiken van uw server. Als u de Integrated Virtualization Manager (IVM) installeert, wordt er door deze server automatisch een partitie voor zichzelf gemaakt. Deze logische partitie wordt de beheerpartitie genoemd. Door de IVM wordt automatisch een gedeelte van het geheugen en de processors op de server aan de beheerpartitie toegewezen. U kunt de standaardhoeveelheid geheugen en processorresources die is toegewezen aan de beheerpartitie wijzigen. U moet een plan opzetten dat onder meer de volgende informatie behelst: v Vereisten voor systeemresources voor de beheerpartitie. De systeemresourcevereisten voor de beheerpartitie kunnen van verschillende factoren afhangen. Deze factoren kunnen bestaan uit het servermodel, het aantal partities dat u in het beheerde systeem maakt en het aantal virtuele apparaten dat door deze partities wordt gebruikt. v Opslagbehoeften van elke partitie die u in het beheerde systeem gaat maken. Bereken hoeveel opslagruimte elke logische partitie nodig heeft voor het bijbehorende besturingssysteem, toepassingen en gegevens. Voor meer informatie over de opslagvereisten voor elk besturingssysteem, moet u de documentatie van het besturingssysteem raadplegen. Gebruik de volgende informatiebronnen bij het maken van een systeemplan voor uw server: v Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen op pagina 5 Integrated Virtualization Manager 3

10 Beperking: De System Planning Tool (SPT) biedt momenteel geen ondersteuning voor het plannen van IBM BladeCenter-bladeservers. v Planning voor de Virtual I/O Server. Opmerking: Hoewel deze informatie is gericht op de planning voor de Virtuele I/O-server (VIOS) in een systeem dat door de Hardware Management Console (HMC) wordt beheerd, is de meeste informatie ook van toepassing op de planning voor de VIOS in een systeem dat door IVM wordt beheerd. v Beperkingen voor clientpartities met IBM i op systemen die door Integrated Virtualization Manager worden beheerd op pagina 6 Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de PowerVM Editions beschikbaar op bepaalde servermodellen. De Integrated Virtualization Manager is inbegrepen in de de PowerVM Standard Edition en de PowerVM Enterprise Edition. Integrated Virtualization Manager Versie of hoger is beschikbaar voor de volgende servermodellen: v L v L v A v A v A Verwante onderwerpen: Ondersteunde besturingssystemen voor partities op POWER8-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor clientpartities. Ondersteunde besturingssystemen voor partities op POWER8-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor clientpartities. De volgende informatie is van toepassing op IVM Versie en hoger. Op IBM Power Systems-servers met POWER8-processortechnologie, kunt u de volgende besturingssystemen installeren op de logische partities die u maakt met behulp van de IVM. 4 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

11 Tabel 1. Minimale versies van besturingssystemen die zijn vereist voor partities op servers met POWER8-processors, die worden beheerd door de IVM Servers met POWER8-processors v L v L v A v A v A Minimumversie van besturingssysteem v AIX Voor het afbeelden van de specifieke AIX-versies voor uw server, voert u de volgende stappen uit: 1. Ga naar de website Fix Level Recommendation tool (FLRT). 2. In het gedeelte Select your OS family selecteert u AIX. 3. Selecteer uw server in het gedeelte Select products and enter version information. 4. Select de GHz-waarde van uw server. 5. Selecteer AIX. In het veld AIX worden de AIX-versies vermeld die worden ondersteund op de geselecteerde server. AIX-versienummers worden weergegeven als xxxx-yy-zz, waarbij xxxx de release, yy het technologieniveau en zz het servicepakket is. v IBM i 7.1 v IBM i 7.2 v Red Hat Enterprise Linux Versie 6.5 v SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 3 Verwante onderwerpen: Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de PowerVM Editions beschikbaar op bepaalde servermodellen. Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen Met behulp van de System Planning Tool (SPT) kunt u een systeemplan maken met daarin de configuratiespecificaties voor servers die worden beheerd met de Integrated Virtualization Manager (IVM). Beperking: De SPT biedt momenteel geen ondersteuning voor het plannen van IBM BladeCenterbladeservers. De SPT is een browsertoepassing voor de PC waarmee u een nieuw systeem kunt plannen en ontwerpen. De SPT controleert het plan aan de hand van systeemvereisten en voorkomt dat u systeemaanbevelingen niet juist opvolgt. Bovendien kunt u werkbelastingen en prestaties plannen. De uitvoer is een systeemplanbestand dat u kunt gebruiken bij het bestellen van een nieuw systeem. Gebruik de SPT voor het maken van een systeemplan met daarin de configuratiespecificaties voor de serverhardware en partitieresources. Voor instructies raadpleegt u de System Planning Tool-website. Nadat u een systeemplan hebt gemaakt, kunt u het raadplegen bij het bestellen van een nieuw systeem. Integrated Virtualization Manager 5

12 Beperkingen voor clientpartities met IBM i op systemen die door Integrated Virtualization Manager worden beheerd Met Integrated Virtualization Manager (IVM) versie en hoger kunt u IBM i in een clientpartitie installeren. Voor clientpartities met IBM i gelden unieke vereisten en beperkingen voor systeem, opslag, netwerkgebruik en besturingssysteem. De volgende beperkingen gelden voor clientpartities met IBM i van Virtuele I/O-server die worden uitgevoerd op systemen die door IVM worden beheerd. Voor clientpartities met IBM i die worden uitgevoerd op door HMC beheerde systemen gelden minder beperkingen. Meer informatie vindt u in Beperkingen voor IBM i clientpartities. Algemene opmerkingen v Clientpartities met IBM i hebben geen eigen fysieke I/O-resources. Alle I/O-resources op de clientpartitie met IBM i zijn virtuele Ethernet-resources en virtuele opslagresources (schijf, optisch en band). v De clientpartitie met IBM i heeft geen view van de fysieke hardware. Dit beïnvloedt de werking van bepaalde opdrachten, de hoeveelheid gegevens die wordt teruggezonden door bestaande CL-opdrachten, API's en MI-instructies en de manier waarop u bepaalde IBM i-functies kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het onderhouden van de partitie. Hardware- en softwarevereisten Het beheerde systeem moet een van de volgende servers zijn: v IBM Power System S812L ( L) v IBM Power System S822L ( L) v IBM Power System S822 ( A) v IBM Power System S814 ( A) v IBM Power System S824 ( A) Beperkingen voor I/O, opslag en netwerkgebruik v Aan clientpartities met IBM i kunt u geen fysieke I/O-resources toewijzen, waaronder: Host Ethernet Adapter Host Connect-adapter Virtual OptiConnect High-Speed link (HSL) OptiConnect De beheerpartitie met Integrated Virtualization Manager (IVM) beheert de fysieke I/O-resources en verstrekt virtuele I/O-resources aan de clientpartities. v Virtuele SCSI is het opslagprotocol dat beschikbaar is voor clientpartities met IBM i. v Virtuele schijf, virtueel optisch en virtuele band zijn de opslagapparaten die beschikbaar zijn voor clientpartities met IBM i. De virtuele optische apparatuur kan toewijzingen maken voor fysieke DVDstations of bestanden. v Eén virtuele adapter van de clientpartitie met IBM i kan maximaal aan 32 virtuele SCSI-apparaten worden gekoppeld. Er kunnen maximaal 16 schijfstations (logische volumes, fysieke volumes of bestanden) en maximaal 16 optische eenheden worden gekoppeld. v De virtuele schijf heeft een maximale grootte van 2 TB. Als u bijvoorbeeld beperkt bent tot one adapter en een opslagvereiste van 32 TB hebt, moet u voor uw virtuele schijven mogelijk de maximale grootte van 2 TB instellen. In het algemeen wordt u echter aangeraden de opslag te verdelen over meerdere virtuele schijven met een lagere capaciteit. Deze werkwijze kan het gemeenschappelijk gebruik ten goede komen. 6 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

13 v Spiegeling is de redundantieoptie voor clientpartities met IBM i. U kunt echter multipathing en RAID gebruiken op Virtuele I/O-server voor redundantie. v Voor clientpartities met IBM i is het communicatieprotocol virtueel Ethernet beschikbaar. Technologieën die niet door clientpartities met IBM i worden ondersteund v Hoge beschikbaarheid met behulp van Switched Disk v Virtual OptiConnect v Cryptografische co-processors v Het gelicentieerde programma IBM Facsimile voor IBM i v U kunt het gelicentieerde programma IBM Universal Manageability Enablement voor IBM i gebruiken op clientpartities met IBM i, met beperkingen. Verschillen in het gebruik van IBM i v Omdat de fysieke hardware wordt beheerd door de beheerpartitie van Integrated Virtualization Manager (IVM), en niet door IBM i, zijn bepaalde API's, machine-instructies, CL-, DST- (Dedicated Service Tools) en SST-opdrachten (System Service Tools) niet beschikbaar voor clientpartities met IBM i. Daarnaast gelden bepaalde beperkingen voor de grafische gebruikersinterface van Schijfbeheer. v Als u ECS (Electronic Customer Support) of ESA (Electronic Service Agent) wilt configureren, moet u een virtuele Ethernet-verbinding gebruiken, bijvoorbeeld HTTP (Hypertext Transfer Protocol). U kunt geen modem of inbelverbinding gebruiken. v Als u Operations Console wilt gebruiken om IBM i te beheren, moet u rekening houden met de volgende punten: U moet een lokale console in een netwerk (LAN) configureren. U kunt geen lokale console configureren die rechtstreeks is verbonden met de server (waarvoor toegang op afstand wel of niet is toegestaan) en u kunt een lokale console niet via inbelondersteuning configureren. U moet een virtuele Ethernet-brug configureren op Integrated Virtualization Manager. v Hoofdgeheugendumps kunt u op de volgende manieren uitvoeren: 1. U kunt de gegevens schrijven naar virtuele band die wordt ondersteund door een fysiek tapestation. 2. U kunt de gegevens naar opslag schrijven, kopiëren naar virtuele band die wordt ondersteund door bestanden van het geïntegreerde bestandssysteem en vervolgens via FTP naar IBM service en ondersteuning verzenden. 3. U kunt de gegevens naar een virtueel optisch apparaat met bestandsondersteuning schrijven, de gegevens naar fysieke band overbrengen en de fysieke band vervolgens naar IBM service en ondersteuning verzenden. v U kunt u op de volgende manieren backups van IBM i maken: 1. U kunt de gegevens wegschrijven naar een virtuele tape die wordt ondersteund door bestanden van het geïntegreerde bestandssysteem van de IBM i en vervolgens via FTP naar een ander systeem verzenden. 2. U kunt de gegevens schrijven naar virtuele band die wordt ondersteund door een fysiek tapestation. 3. U kunt de gegevens naar een virtueel optisch apparaat met bestandsondersteuning schrijven en de gegevens vervolgens met behulp van de opdracht backup opslaan op de fysieke tape. Meer informatie over de opdracht backup vindt u in Opdrachten van Virtual I/O Server en Integrated Virtualization Manager. Het maken van backups van IBM i op optische apparatuur (waaronder optische apparatuur met bestandsondersteuning) gaat langzamer dan het maken van backups van IBM i op fysieke tape. v Omdat de installatiemedia voor IBM i groter zijn dan 2 GB, moet u de installatiemedia voor IBM i als volgt via de opdrachtregel naar de beheerpartitie uploaden: 1. Open een virtuele werkstationsessie naar de opdrachtregelinterface van Virtuele I/O-server. Instructies vindt u in Verbinding maken met de opdrachtregelinterface van Virtuele I/O-server. Integrated Virtualization Manager 7

14 2. Voer de volgende opdracht uit: mkvopt -name Medianaam -file Bestandsnaam -ro Waarbij: Medianaam de naam is van de media die u naar de beheerpartitie wilt uploaden. Bijvoorbeeld v5r5m0drv Bestandsnaam de naam is van het bestand dat u naar de beheerpartitie wilt uploaden. Bijvoorbeeld v5r5m0-drv iso. 3. Controleer of de media correct zijn overgebracht door in het venster View/Modify Virtual Storage op de tab Optical / Tape te klikken. IVM (Integrated Virtualization Manager) installeren De Virtual I/O Server-beheerpartitie installeren op een IBM Power System-server of IBM BladeCenterbladeserver. Vervolgens wordt verbinding gemaakt met de webinterface van Integrated Virtualization Manager Web. Virtuele I/O-server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers Als u de Virtuele I/O-server in een omgeving zonder Hardware Management Console (HMC) installeert, maakt de Virtuele I/O-server automatisch een beheerpartitie waarvoor Integrated Virtualization Manager als interface fungeert. Voor u begint, zorgt u er voor dat de volgende taken zijn uitgevoerd: 1. Controleer of de bekabeling van de server is uitgevoerd. Controleer hierbij ook of er een seriële kabel is aangesloten tussen een PC of ASCII-werkstation en een systeempoort op de server. 2. Controleer of de schijf geformatteerd is met 512 bytes per sector. De Virtual I/O Server herkent alleen schijven die geformatteerd zijn met 512 bytes per sector. 3. Controleer of u toegang tot de ASMI (Advanced System Management Interface) hebt via de webinterface. 4. Controleer of u machtiging voor beheerder of geautoriseerde serviceprovider hebt in de ASML. 5. Wijzig in de browserinterface-asmi de volgende instellingen, afhankelijk van het type partitie waarin u Integrated Virtualization Manager: installeert: Voor een AIX- of Linux-partitie moet u de volgende stappen uitvoeren om de opstartwerkstand van de partitie te wijzigen: a. Klik in het navigatiegebied op Voedings-/herstartbesturing. b. Klik op Systeem in-/uitschakelen. c. Selecteer Opstarten naar SMS-menu in het opstartveld AIX- of Linux-partitiemodus. d. Als u de Integrated Virtualization Manager installeert op een IBM System i-model, selecteert u AIX of Linux in het veld Standaard partitie-omgeving. e. Klik op Instellingen opslaan en inschakelen. 6. Start een werkstationsessie op de PC met behulp van een toepassing zoals HyperTerminal en wacht totdat het menu van SMS verschijnt. Stel de lijnsnelheid in op bits per seconde voor communicatie met het systeem. 7. Wijzig de partitiewerkstand van de partitie weer met de browserinterface-asmi, zodat de gebruiksomgeving tijdens het opstarten wordt geladen door de server: a. Klik op Voedings-/herstartbesturing. b. Klik op Systeem in-/uitschakelen. c. Selecteer Doorgaan naar besturingssysteem in het opstartveld AIX- of Linux-partitiemodus. d. Klik op Instellingen opslaan. 8 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

15 Ga als volgt te werk om de Virtuele I/O-server te installeren en Integrated Virtualization Manager in te schakelen: 1. Plaats de Virtuele I/O-server-CD of DVD in het schijfstation. 2. Selecteer de CD of DVD als het opstartapparaat in SMS: a. Selecteer Opstartopties kiezen en druk op Enter. b. Selecteer Installatie-/opstartapparaat kiezen en druk op Enter. c. Selecteer CD/DVD en druk op Enter. d. Selecteer het type opslagmedium dat overeenkomt met het optisch apparaat en druk op Enter. e. Selecteer het apparaatnummer dat overeenkomt met het optische apparaat en druk op Enter. f. Selecteer Normaal opstarten en bevestig dat u SMS wilt afsluiten. 3. De Virtuele I/O-server installeren: a. Selecteer de console en druk op Enter. b. Kies een taal voor de BOS-menu's en druk vervolgens op Enter. c. Selecteer Start Install Now with Default Settings. d. Kies Continue with Install. Het beheerde systeem wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en het aanmeldingsvenster wordt afgebeeld op het ASCII-werkstation. Nadat u Integrated Virtualization Manager hebt geïnstalleerd, accepteert u de licentieovereenkomst, controleert u op updates en configureert u de TCP/IP-verbinding. Voor aanwijzingen gaat u naar De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien. De Virtuele I/O-server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie Als u de Virtuele I/O-server installeert op een IBM BladeCenter bladeserver met Power Architecturetechnologie, maakt de firmware automatisch een beheerpartitie. De interface daarvan is de Integrated Virtualization Manager. Voor u begint, zorgt u er voor dat de volgende taken zijn uitgevoerd: 1. Start een Telnet- of SSH-sessie met de beheermodule van de IBM BladeCenter bladeserver. 2. Start een SOL-sessie (Serial Over LAN). 3. Start SMS (System Management Services). Voor instructies raadpleegt u Systeembeheerservices starten. Ga als volgt te werk om de Virtuele I/O-server te installeren en Integrated Virtualization Manager in te schakelen: 1. Plaats de Virtuele I/O-server-CD of DVD in het schijfstation. 2. Wijs de mediumlade toe aan de bladeserver waarop u de Virtuele I/O-server wilt installeren: a. In de beheermodule in de browser kiest u Blade Tasks > Remote Control. b. Kies Start Remote Control. c. In het veld Change media tray owner selecteer u de bladeserver waarop u de Virtuele I/O-server wilt installeren. U kunt de mediumlade ook met behulp van het bedieningspaneel aan de bladeserver toewijzen. 3. Selecteer de CD of DVD als het opstartapparaat in SMS: a. Selecteer Opstartopties kiezen en druk op Enter. b. Klik op Installatie-/opstartapparaat kiezen en druk vervolgens op Enter. c. Kies List all Devices en druk op Enter. d. Kies het apparaatnummer dat overeenkomt met het optische apparaat en druk op Enter. e. Kies Normal Boot Mode en druk op Enter. Integrated Virtualization Manager 9

16 f. Verlaat het SMS-menu door op de toets x te drukken en te bevestigen dat u SMS wilt afsluiten. 4. De Virtuele I/O-server installeren: a. Selecteer de console en druk vervolgens op Enter. b. Kies een taal voor de BOS-menu's en druk vervolgens op Enter. c. Kies Change/Show Installation Settings and Install en druk vervolgens op Enter. d. Kies 1 om te bevestigen dat het veld Disk Where You Want to Install juist wordt ingesteld. Controleer de werkelijke locatiecode (bijvoorbeeld ,0) van de vaste schijf. De logische namen voor de vaste schijven (bijvoorbeeld hdisk0) in dit menu kunnen afwijken van de logische namen voor dezelfde vaste schijven in de Virtuele I/O-server (bijvoorbeeld met de opdracht lspv command) op dezelfde computer. Deze situatie kan zich voordoen indien u schijven toevoegt nadat u de Virtuele I/O-server hebt geïnstalleerd. e. Ga terug naar het menu Installation and Maintenance menu en kies Start Install Now with Default Settings. f. Kies Continue with Install. Het beheerde systeem wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en het aanmeldingsvenster wordt afgebeeld op het ASCII-werkstation. Nadat u Integrated Virtualization Manager hebt geïnstalleerd, accepteert u de licentieovereenkomst, controleert u op updates en configureert u de TCP/IP-verbinding. Voor aanwijzingen gaat u naar De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien. De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien Nadat u de Integrated Virtualization Manager (IVM) hebt geïnstalleerd, moet u de licentieovereenkomst accepteren, nagaan of er updates zijn en de TCP/IP-verbinding configureren. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat IVM al is geïnstalleerd. Instructies hiervoor vindt u bij Virtuele I/O-server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers op pagina 8 en De Virtuele I/O-server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie op pagina 9. Voer de volgende stappen uit om de installatie te voltooien: 1. Meld u aan bij de beheerpartitie met het gebruikers-id padmin. 2. Als u hierom wordt gevraagd, moet u het aanmeldingswachtwoord wijzigen in een veiliger wachtwoord, dat voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor wachtwoordbeveiliging. 3. Accepteer de licentieovereenkomst voor Virtuele I/O-server, met behulp van de opdracht license. Voor meer informatie over deze opdracht raadpleegt u Virtuele I/O-server- en IVM-opdrachten. 4. Zorg hierbij voor een geconfigureerde netwerkverbinding tussen de beheerpartitie en ten minste één van de fysieke Ethernet-adapters in het beheerde systeem. Hiermee krijgt u toegang tot de IVMinterface vanaf een computer die is verbonden met de fysieke Ethernet-adapter. U kunt de poorten HMC1 en HMC2 niet gebruiken om verbinding met de beheerpartitie te maken. 5. Configureer de TCP/IP-verbinding voor de beheerpartitie van de Virtuele I/O-server, met behulp van de opdracht mktcpip. Bijvoorbeeld: mktcpip -hostname fred -inetaddr interface en0 -start -netmask gateway nsrvaddr nsrvdomain austin.century.com U moet eerst TCP/IP configureren voordat u dynamische bewerkingen voor partities kunt uitvoeren. IVM versie of hoger ondersteunt het gebruik van IPv6-adressen. Voor meer informatie over de opdracht mktcpip raadpleegt u Virtuele I/O-server- en IVM-opdrachten. 6. Maak verbinding met de webinterface of de opdrachtregelinterface. Voor instructies gaat u naar een van de volgende procedures: v Verbinding maken met de IVM interface op het web v Verbinding maken met de Virtuele I/O-server interface voor opdrachtregels 7. Controleer of er updates voor IVM zijn. Zie De codeversie bekijken en bijwerken van de Integrated Virtualization Manager-beheerpartitie op pagina 50 voor instructies. 10 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

17 Zodra u hiermee klaar bent, configureert u de beheerpartitie en de partities voor de client. Zie Configuratie van de beheerpartitie en de clientpartities voor instructies. Verwante informatie: Licentie voor Virtual I/O Server bekijken en accepteren Verbinding maken met de webinterface van Integrated Virtualization Manager In dit gedeelte vindt u informatie over het maken van een verbinding met de webinterface van systeembeheer voor Integrated Virtualization Manager. U moet het IP-adres kennen dat is toegewezen aan Integrated Virtualization Manager. U maakt als volgt verbinding met de internet-interface voor de Integrated Virtualization Manager: 1. Open een browservenster en maak een verbinding via het HTTP- of HTTPS-protocol met het IP-adres dat is toegewezen aan Integrated Virtualization Manager tijdens het installatieproces. Voer bijvoorbeeld https:// in uw browser in, waarbij het IP-adres is dat is toegewezen aan Integrated Virtualization Manager. Het welkomstvenster wordt weergegeven. 2. Voer het standaardgebruikers-id padmin in en voer het wachtwoord in dat u hebt gedefinieerd tijdens het installatieproces. De Integrated Virtualization Manager-interface wordt weergegeven. Voor informatie over de navigatie van de webinterface, raadpleegt u de online Help voor de Integrated Virtualization Manager. Verbinding maken met de opdrachtregel van de Virtuele I/O-server Informatie over het maken van een verbinding met de opdrachtregelinterface van de Virtuele I/O-server, waarmee u opdrachten voor Integrated Virtualization Manager kunt gebruiken. Maak op een van deze manieren verbinding met de opdrachtregelinterface van de Virtuele I/O-server: Open een virtueel-werkstationsessie met de beheerpartitie. Instructies vindt u in Een virtueel-werkstationsessie voor een partitie openen. Telnet U kunt Telnet gebruiken om een verbinding te maken met de opdrachtregelinterface. Telnet biedt geen beveiligde verbinding met de Virtuele I/O-server. Gebruik Telnet daarom alleen als de Ethernet-adapter die u hebt geconfigureerd voor de toegang tot de beheerpartitie fysiek gescheiden is van onveilige netwerken. OpenSSL of Portable OpenSSH U kunt OpenSSL of Portable SSH gebruiken om een beveiligde verbinding te maken met de Virtuele I/O-server vanaf een locatie op afstand. Instructies vindt u in Verbinding met de Virtuele I/O-server maken via OpenSSH. Configuratie van de beheerpartitie en de clientpartities U kunt virtuele resources configureren op de beheerpartitie en op de client kunt u partities en partitieprofielen maken. Deze instructies zijn van toepassing op een systeem dat wordt beheerd door de Integrated Virtualization Manager (IVM). Als u de Virtuele I/O-server installeert op een systeem dat wordt beheerd door een Hardware Management Console (HMC), volg dan de instructies voor. Voordat u begint, moet u de volgende taken uitvoeren: v Stel vast welke systeemresources vereist zijn voor de beheerpartitie van Virtuele I/O-server. De systeemresourcevereisten voor de beheerpartitie kunnen van verschillende factoren afhangen. Deze fac- Integrated Virtualization Manager 11

18 toren kunnen bestaan uit het servermodel, het aantal partities dat u in het beheerde systeem maakt en het aantal virtuele apparaten dat door deze partities wordt gebruikt. Als u de Virtuele I/O-server installeert, wordt er door deze server automatisch een partitie voor zichzelf gemaakt. (Deze partitie wordt de beheerpartitie genoemd.) Door de Virtuele I/O-server wordt automatisch een gedeelte van het geheugen en de processors op de server aan de beheerpartitie toegewezen. U kunt de standaardhoeveelheid geheugen en processorresources die is toegewezen aan de beheerpartitie wijzigen. v Ontwikkel een plan voor de opslagbehoeften van elke partitie die u in het beheerde systeem gaat maken. Bereken hoeveel opslagruimte elke partitie nodig heeft voor het bijbehorende besturingssysteem, toepassingen en gegevens. Voor meer informatie over de opslagvereisten voor elk besturingssysteem, moet u de documentatie van het besturingssysteem raadplegen. De activeringscode opgeven voor PowerVM Editions met Integrated Virtualization Manager U kunt de activeringscode voor PowerVM Editions opgeven met behulp van de Integrated Virtualization Manager. Het codeniveau van de Integrated Virtualization Manager moet Versie of hoger zijn om de volgende procedure uit te voeren. Hoe u de Integrated Virtualization Manager kunt updaten, leest u in Het codeniveau van de beheerpartitie van Integrated Virtualization Manager bekijken en bijwerken. Of u een activeringscode moet opgeven, is afhankelijk van de uitgave van de PowerVM Editions-functie en de hardware waarvoor u deze functie wilt inschakelen. In de onderstaande tabel worden de vereisten vermeld. Tabel 2. Vereiste activeringscodes PowerVM Editions PowerVM Standard Edition PowerVM Enterprise Edition Vereiste activeringscodes De activeringscode voor PowerVM Editions is vereist. De activeringscode voor PowerVM Editions is vereist. Opmerking: Als de Standard Edition al is ingeschakeld, moet u een afzonderlijke, extra activeringscode voor de Enterprise Edition invoeren. Voor gedetailleerde informatie over de functie PowerVM Editions radpleegt u PowerVM Editions overzicht. Controleer voordat u begint of u toegang hebt tot Integrated Virtualization Manager. Instructies vindt u in De Virtuele I/O-server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers. Ga als volgt te werk om de activeringscode in te voeren in Integrated Virtualization Manager: 1. Klik in het menu IVM-beheer op Sleutel voor PowerVM Editions invoeren. Het venster voor het invoeren van de sleutel voor PowerVM Editions wordt afgebeeld. 2. Voer in het venster daarvoor uw activeringscode voor PowerVM Editions in en klik op Apply. U kunt nu meer dan twee clientpartities maken die gebruikmaken van de virtuele I/O-server of van gemeenschappelijke processors. Geheugen- en processorresources wijzigen op de beheerpartitie U kunt de Integrated Virtualization Manager gebruiken om de geheugen- en processorresources op de beheerpartitie te wijzigen. 12 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

19 Voordat u begint, moet u de volgende taken uitvoeren: 1. Installeer Integrated Virtualization Manager. Zie IVM (Integrated Virtualization Manager) installeren op pagina 8 voor instructies. 2. Zorg dat uw rol hierbij niet Alleen bekijken is. Als u de geheugen- en processorresources op de beheerpartitie moet wijzigen, doet u het volgende: 1. Ga naar het navigatiegebied en kies View/Modify Partitions onder Partition Management. De pagina View/Modify Partitions wordt afgebeeld. 2. Selecteer de beheerpartitie (partitie-id 1). 3. Klik in het menu Taken op Eigenschappen. Het venster Partition Properties wordt afgebeeld. 4. Klik op de tab Memory om de geheugeninstellingen weer te geven. 5. Wijzig de minimumhoeveelheid, toegewezen hoeveelheid, en maximumhoeveelheid geheugen in de hoeveelheid geheugen die door de beheerpartitie moet worden gebruikt. Als u een toepassing voor het beheer van de werkbelasting gebruikt, kunt u de minimum- en maximumhoeveelheden voor de beheerpartitie instellen. De toegewezen hoeveelheid is de hoeveelheid geheugen die in eerste instantie aan de beheerpartitie is toegewezen. Als u het geheugen niet dynamisch gaat uitbreiden voorbij een bepaald punt, kunt u er door het instellen van de maximumwaarde voor zorgen dat gegevens in gereserveerd firmware-geheugen worden opgeslagen. Opmerking: De beheerpartitie moet gebruik maken van vast toegewezen ("dedicated") geheugen. 6. Klik op de tab Processing om de verwerkingsinstellingen af te beelden. Gebruik de standaardinstellingen als u geen toepassing voor het beheer van de werkbelasting gebruikt. 7. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen. Het kan enige minuten duren voordat de wijzigingen door het beheerde systeem zijn toegepast. Als u een minimum- of maximumwaarde hebt gewijzigd, moet u het systeem opnieuw starten voordat de wijzigingen van kracht worden. Het maximumaantal virtuele resources instellen Met de Integrated Virtualization Manager (IVM) kunt u instellen hoeveel virtuele resources er op het beheerde systeem maximaal beschikbaar zijn voor gebruik door de Virtuele I/O-server. Deze waarde bepaalt hoeveel partities u maximaal kunt maken op het beheerde systeem. Voordat u begint, zorgt u ervoor dat uw rol niet Alleen bekijken is. U kunt instellen hoeveel virtuele resources er op het beheerde systeem maximaal beschikbaar zijn voor gebruik door de Virtuele I/O-server. Deze waarde bepaalt hoeveel partities u maximaal kunt maken op het beheerde systeem. Door het beheerde systeem wordt een kleine hoeveelheid systeemgeheugen gereserveerd om het door u opgegeven maximumaantal partities te kunnen onderbrengen. De waarde voor Configured maximum virtual resources wordt aanvankelijk ingesteld op basis van het firmwareniveau van het beheerde systeem. In dit veld ziet u het maximum aantal virtuele resources dat momenteel door de firmware wordt ondersteund en het bijbehorende maximum aantal partities dat u op dit moment op basis van deze waarde kunt maken. Dit aantal is een schatting op basis van de aanname dat elke clientpartitie veel virtuele resources nodig heeft, bijvoorbeeld één virtuele seriële adapter, twee virtuele SCSI-adapters en twee virtuele glasvezeladapters. Als uw logische clientpartities echter werken met een minimum aan virtuele resources (bijvoorbeeld één virtuele seriële adapter en één virtuele SCSIadapter), kunt u meer partities maken dan met dit aantal wordt aangegeven. De standaardwaarde voor het maximumaantal virtuele resources voor het systeem wordt bepaald door de firmwareversie van het beheerde systeem en de geïnstalleerde versie van de Virtual I/O Server. Dit aantal is gelijk aan het opdrachtkenmerk max_virtual_slots voor de Virtuele I/O-server-partitie. U kunt deze waarde wijzigen door een andere waarde op te geven in het veld Maximum virtual resources after restart. Deze instelling wordt van kracht na het opnieuw starten van het gehele beheerde systeem. Het kan nodig zijn deze waarde te wijzigen als u een upgrade aanbrengt naar de nieuwste firmwareversie of Integrated Virtualization Manager 13

20 de nieuwste versie van de Virtuele I/O-server (2.1). In dat geval moet u mogelijk deze waarde verhogen, om ervoor te zorgen dat er voldoende virtuele sleuven voor de Virtuele I/O-server beschikbaar zijn voor het toewijzen van nieuwe apparatuurtypen, zoals fysieke bandstations of virtuele glasvezeladapters. Deze waarde moet bijvoorbeeld worden verhoogd voor het configureren van extra virtuele Ethernet-adapters voor de Virtuele I/O-server, naast de vier die standaard beschikbaar zijn. Als u de partities wilt configureren om te werken met gemeenschappelijk geheugen op een systeem met ondersteuning voor PowerVM Active Memory Sharing-technologie, moet u deze waarde mogelijk ook verhogen. Voor het instellen van het maximumaantal virtuele resource voert u de volgende stappen uit in de webinterface van de IVM: 1. Klik in het menu Partition Management op View/Modify System Properties. De pagina View/ Modify System Properties wordt afgebeeld. 2. Controleer of de waarde in het veld Configured maximum virtual resources overeenkomt met het maximumaantal virtuele resources dat u wilt toestaan op dit beheerde systeem. Als dat niet zo is, kunt u deze waarde als volgt wijzigen: a. Geef het maximumaantal virtuele resources op in het veld Maximum virtual resources after restart en klik op OK. b. Open een virtueel-werkstationsessie met de beheerpartitie. c. Start het systeem opnieuw op. Het kan enkele minuten duren voordat het beheerde systeem opnieuw wordt gestart. Zorg dat u alle configuratiestappen hebt uitgevoerd, voordat u het systeem opnieuw start. Anders moet u het systeem misschien opnieuw starten. Verwante taken: Een virtueel-werkstationsessie openen voor een partitie Via het virtuele werkstation op de Integrated Virtualization Manager kunt u een verbinding met een logische partitie tot stand brengen. Partities afsluiten Met Integrated Virtualization Manager kunt u de partities of het gehele beheerde systeem afsluiten. De beheerpartitie van Integrated Virtualization Manager spiegelen U kunt een tweede schijf aan de pool rootvg toevoegen en de twee schijven daarna spiegelen om gegevensverlies te voorkomen en te zorgen dat u verder kunt werken ingeval van een storing. Als u de Virtuele I/O-server installeert, maakt de Virtuele I/O-server automatisch een pool met de naam rootvg en wijst er één fysiek volume aan toe. De software van de Virtuele I/O-server (inclusief Integrated Virtualization Manager) en andere gegevens voor de software van de Virtuele I/O-server worden in eerste instantie opgeslagen op de beheerpartitie (partitie-id 1) van het fysieke volume. Ingeval van een storing op de schijf zou u uw clientpartities niet kunnen beheren, waardoor u uw werkzaamheden niet zou kunnen voortzetten en er gegevens verloren zouden gaan. Ter voorkoming van dit soort situaties kunt u een tweede schijf aan de pool rootvg toevoegen, waarna u de schijven spiegelt. Voordat u begint, controleert u of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. De Integrated Virtualization Manager is van versie 1.5 of hoger. Als u Integrated Virtualization Manager wilt bijwerken, raadpleegt u De codeversie bekijken en bijwerken van de Integrated Virtualization Manager-beheerpartitie op pagina U bent de hoofdbeheerder (padmin). Ga als volgt te werk om de beheerpartitie te spiegelen: 1. Voeg een nieuw fysiek volume toe aan de pool rootvg. Zie Opslagpools wijzigen met behulp van Integrated Virtualization Manager op pagina 41 voor instructies. 2. Ga als volgt te werk om het nieuwe volume te spiegelen, zodat het alle software en gegevens van het oorspronkelijke volume bevat: 14 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ESSENTIALS

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 Copyright 2005, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding iii INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Lijst van afbeeldingen... vii Lijst van tabellen...

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/860817

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://nl.yourpdfguides.com/dref/860817 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Wasaweg 3a 9723 JD Groningen Tel. Algemeen: +3150-8506960 Tel. Support: +3150-8506968 Fax: +3150-8506969

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie