Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Integrated Virtualization Manager"

Transcriptie

1 Power Systems Integrated Virtualization Manager

2

3 Power Systems Integrated Virtualization Manager

4 Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op pagina 59. Deze uitgave heeft betrekking op IBM Virtual I/O Server-versie en op alle daaropvolgende releases en gewijzigde versies, totdat in nieuwe uitgaven anders wordt aangegeven.. Copyright IBM Nederland B.V. 2012, Copyright IBM Corporation 2012, 2013.

5 Inhoudsopgave Integrated Virtualization Manager Nieuw in Integrated Virtualization Manager Partitionering met Integrated Virtualization Manager Planning voor de Integrated Virtualization Manager Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager Ondersteunde besturingssystemen voor logische partities op POWER7-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen IVM (Integrated Virtualization Manager) installeren Virtual I/O Server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers 6 De Virtual I/O Server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien Verbinding maken met de webinterface van Integrated Virtualization Manager Verbinding maken met de opdrachtregel van de Virtual I/O Server Configuratie van de beheerpartitie en de logische clientpartities De activeringscode opgeven voor IBM PowerVM for IBM PowerLinux met Integrated Virtualization Manager. 9 Geheugen- en processorresources wijzigen op de beheerpartitie Het maximumaantal virtuele resources instellen De beheerpartitie van Integrated Virtualization Manager spiegelen Opslag configureren op het beheerde systeem met behulp van Integrated Virtualization Manager Pools maken Virtuele schijven maken Virtueel glasvezel configureren op de Integrated Virtualization Manager Ethernet configureren op het beheerde systeem met behulp van Integrated Virtualization Manager Virtuele Ethernet-bridges op het beheerde systeem configureren met de Integrated Virtualization Manager 17 Een Host Ethernet Adapter-poort toewijzen aan een logische partitie Dynamisch beheer van fysieke adapters Logische clientpartities maken met behulp van de Integrated Virtualization Manager Logische clientpartities maken met behulp van de wizard Create Partitions Een partitie maken op basis van een bestaande partitie Het systeem beheren met Integrated Virtualization Manager Systeemeigenschappen bekijken en wijzigen Pool van gemeenschappelijk geheugen beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Pool van gemeenschappelijk geheugen definiëren met behulp van de Integrated Virtualization Manager.. 21 Grootte van de pool van gemeenschappelijk geheugen wijzigen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Apparaten voor pagingruimte toevoegen of verwijderen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Een gemeenschappelijke geheugenpool wissen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Partities beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Logische partities activeren Een logische partitie van een client toevoegen aan de partitiewerkbelastinggroep Logische partities wissen Dynamisch beheer van geheugen Dynamisch beheer van fysieke adapters Dynamisch beheer van verwerkingscapaciteit Partitie-eigenschappen wijzigen Geheugeneigenschappen beheren voor partities die werken met gemeenschappelijk geheugen Een logische clientpartitie migreren naar een ander beheerd systeem Een virtueel-werkstationsessie openen voor een logische partitie Logische partities afsluiten De servicefuncties van het bedieningspaneel gebruiken De status bekijken of wijzigen van partitie die gemigreerd wordt Partitieverwijzingscodes bekijken Copyright IBM Corp. 2012, 2013 iii

6 Opslagapparaten beheren met behulp van de Integrated Virtualization Manager Virtuele optische apparaten maken met behulp van Integrated Virtualization Manager Virtuele schijven wijzigen Opslagpools wijzigen met behulp van Integrated Virtualization Manager Fysieke volumes wijzigen De virtuele glasvezel wijzigen in de Integrated Virtualization Manager Virtuele glasvezelverbindingen voor een partitie bekijken op de Integrated Virtualization Manager Optische apparaten wijzigen met behulp van de Integrated Virtualization Manager Fysieke tapestations wijzigen met de Integrated Virtualization Manager Ethernet beheren met behulp van Integrated Virtualization Manager De TCP/IP-instellingen wijzigen op de Virtual I/O Server Een virtuele Ethernet-adapter maken Virtueel Ethernet-instellingen bekijken met behulp van Integrated Virtualization Manager Integrated Virtualization Manager bijwerken De Virtual I/O Server migreren vanaf DVD Gebruikersaccounts maken en wijzigen Gebruikersrollen Gebruikersaccounts maken Gebruikerseigenschappen wijzigen Wachtwoordinstellingen wijzigen Gebruikersaccounts verwijderen Gebruikerswachtwoorden wijzigen Uw gebruikersprofiel bewerken Problemen oplossen voor Integrated Virtualization Manager Electronic Service Agent activeren op de Integrated Virtualization Manager Een backup van partitiegegevens maken of terugzetten Een backup op band maken van virtuele media en gebruikersbestanden Virtuele media en gebruikersbestanden herstellen vanaf band Toepassingslogboeken bekijken Eigenschappen toepassingslogboek bekijken Bewakingstaken Hardware-inventaris bekijken HMC verbinden met een systeem dat wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager Kennisgevingen Informatie over programmeerinterfaces Merken Voorwaarden en bepalingen iv Power Systems: Integrated Virtualization Manager

7 Integrated Virtualization Manager Integrated Virtualization Manager (IVM), een component van de PowerVM Editions-hardwarefeature, kunt u gebruiken voor het beheren van uw logische Virtual I/O Server- en clientpartities. De Integrated Virtualization Manager (IVM) heeft een webinterface voor systeembeheer en een opdrachtregelinterface die u kunt gebruiken voor het beheer van sommige IBM Power Systems-servers en sommige IBM BladeCenter bladeservers die gebruikmaken van de IBMVirtual I/O Server. In het beheerde systeem kunt u logische partities maken, virtueel geheugen en virtueel Ethernet beheren en de service-informatie met betrekking tot de server bekijken. IVM wordt bij de Virtual I/O Server geleverd, maar is alleen beschikbaar en bruikbaar op bepaalde platforms en in een omgeving zonder Hardware Management Console (HMC). Als u de Virtual I/O Server op een ondersteunde server installeert en er geen HMC aan de server is gekoppeld als u de Virtual I/O Server installeert, wordt IVM op die server ingeschakeld. Vervolgens kunt u IVM gebruiken om het beheerde systeem via de Virtual I/O Server te configureren. Voor meer informatie over het gebruik van de Virtual I/O Server op een systeem dat wordt beheerd door de HMC, raadpleegt u De Virtual I/O Server en logische client-partities installeren. Nieuw in Integrated Virtualization Manager Informatie over nieuwe of gewijzigde gegevens voor Integrated Virtualization Manager (IVM) sinds de vorige update van deze verzameling onderwerpen. Augustus 2013 v Extra informatie over de IBM PowerLinux 7R4 (8248-L4T)-server: Ondersteunde besturingssystemen voor logische partities op POWER7-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager op pagina 4 Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager op pagina 4 Maart 2013 v Informatie toegevoegd over de IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1D), IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1T), IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2D), IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2T)-servers. Oktober 2012 v Informatie toevegoegd over de servers the 8246-L1C en 8246-L1S. Partitionering met Integrated Virtualization Manager Integrated Virtualization Manager is een browserinterface voor systeembeheer voor de Virtual I/O Servers. Integrated Virtualization Manager biedt u de mogelijkheid om logische partities te maken en beheren op een enkele server. Virtual I/O Server is software dat virtuele opslag en gemeenschappelijke Ethernet-resources levert aan de andere logische partities in het beheerde systeem. Virtual I/O Server is geen algemeen toepasbaar besturingssysteem waarop toepassingen kunnen worden uitgevoerd. Virtual I/O Server is geïnstalleerd op een logische partitie op de plaats van een algemeen toepasbaar besturingssysteem en wordt alleen gebruikt om virtuele I/O-resources te leveren aan andere logische partities met algemeen gangbare besturingssystemen. U gebruikt Integrated Virtualization Manager om aan te geven hoe deze resources worden toegewezen aan de andere logische partities. Copyright IBM Corp. 2012,

8 Als u Integrated Virtualization Manager wilt gebruiken, moet u eerst de Virtual I/O Server op een nietgepartitioneerde server installeren. Virtual I/O Server maakt automatisch een logische partitie voor zichzelf, die de beheerpartitie voor het beheerde systeem wordt genoemd. De beheerpartitie is de logische partitie van de Virtual I/O Server waarmee alle fysieke I/O-resources in het beheerde systeem worden beheerd. Nadat u de Virtual I/O Server hebt geïnstalleerd, kunt u een fysieke Ethernet-adapter op de server configureren zodat u met een computer met een browser verbinding kunt maken met Integrated Virtualization Manager. In deze afbeelding ziet u een IBM Power Systems-server of een IBM BladeCenter-bladeserver met de Power Architecture-technologie. De Virtual I/O Server bevindt zich in een eigen logische partitie en de logische clientpartities worden beheerd door de logische partitie met Virtual I/O Server. De browser op de PC maakt via een netwerk verbinding met de Integrated Virtualization Manager-interface, en u kunt Integrated Virtualization Manager gebruiken om de logische partities op de server te maken en te beheren. Toewijzing van resources Als u de Integrated Virtualization Manager gebruikt om logische partities te maken, kunt u geheugen- en processorresources rechtstreeks aan logische partities toewijzen. Als een logische partitie gebruikmaakt van vast toegewezen processors, dient u het exacte aantal vast toegewezen processors op te geven voor de logische partitie. Als een logische partitie gebruikmaakt van gemeenschappelijke processors, kunt u het aantal virtuele processors voor de logische partitie opgeven, berekent de Integrated Virtualization Manager het aantal verwerkingseenheden dat aan de logische partitie wordt toegewezen, op basis van het aantal virtuele processors. Als de logische partitie gebruikmaakt van vast toegewezen geheugen, kunt u de hoeveelheid fysiek geheugen opgeven voor gebruik door de logische partitie. Als de logische partitie gebruikmaakt van gemeenschappelijk geheugen, kunt u de hoeveelheid logisch geheugen opgeven voor gebruik door de logische partitie. In alle gevallen wordt de door u toegewezen hoeveelheid resources aan de logische partitie ter beschikking gesteld vanaf het moment dat u de logische partitie maakt tot het moment dat u deze hoeveelheid wijzigt of dat u de logische partitie wist. Met de Integrated Virtualization Manager is het niet mogelijk meer processor en geheugenresources op te geven dan beschikbaar zijn. Elke logische partitie die met Integrated Virtualization Manager wordt gemaakt, heeft minimum- en maximumwaarden voor processors. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen gebruikt in het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem na een processorstoring opnieuw opstart en wanneer u resources dynamisch verplaatst vanuit of naar de beheerpartitie van Virtual I/O Server. Standaard worden de minimum- en 2 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

9 maximumwaarden ingesteld op dezelfde waarden als de feitelijke hoeveelheid beschikbaar gestelde resources. U kunt op elk moment de minimum- en maximumwaarden voor processors wijzigen. Elke logische partitie die met Integrated Virtualization Manager wordt gemaakt, heeft minimum- en maximumwaarden voor geheugen. Voor logische partitie die zijn geconfigureerd voor gebruik van vast toegewezen geheugen, hebben deze waarden betrekking op fysiek geheugen. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen gebruikt op het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem opnieuw opstart en wanneer u geheugen dynamisch verplaatst vanuit of naar de beheerpartitie van Virtual I/O Server. Voor logische partities die zijn geconfigureerd voor gebruik van gemeenschappelijk geheugen, hebben deze waarden betrekking op logisch geheugen. Deze minimum- en maximumwaarden worden gebruikt wanneer u een programma voor het beheer van werkbelastingen gebruikt op het beheerde systeem, wanneer u het beheerde systeem opnieuw opstart en wanneer u geheugen dynamisch toevoegt of verwijdert aan of van een logische partitie die werkt met gemeenschappelijk geheugen. Voor logische partities die zijn geconfigureerd voor gebruik van vast toegewezen dan wel gemeenschappelijk geheugen kunt u de minimum- en maximumwaarden voor het geheugen alleen wijzigen terwijl de logische partitie niet actief is. Als u de Integrated Virtualization Manager gebruikt om logische partities te maken op uw beheerde systeem, wordt een gedeelte van het geheugen en de processors toegewezen aan de beheerpartitie van de Virtual I/O Server. Desgewenst kunt u de aan de beheerpartitie toegewezen geheugen- en processorresources zodanig wijzigen dat ze aansluiten bij de werkbelasting van Virtual I/O Server. Fysieke schijven kunnen rechtstreeks aan logische partities worden toegewezen, maar ze kunnen ook worden toegewezen aan pools. Op basis van deze pools kunnen er virtuele schijven (of logische volumes) worden gedefinieerd die eveneens kunnen worden toegewezen aan logische partities. Fysieke Ethernet-verbindingen worden meestal gemeenschappelijk gebruikt; dit kan door de fysieke Ethernet-adapter te configureren als een virtuele Ethernet-bridge tussen het virtuele LAN op de server en het externe fysieke LAN. Verwante onderwerpen: Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de IBM PowerVM for IBM PowerLinux beschikbaar voor gebruik op bepaalde servermodellen. Ondersteunde besturingssystemen voor logische partities op POWER7-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor logische clientpartities. Planning voor de Integrated Virtualization Manager Ontwikkel een plan voor het configureren van een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager (IVM). Een goede planning is essentieel voor het succesvol instellen en gebruiken van uw server. Als u de Integrated Virtualization Manager (IVM) installeert, wordt er door deze server automatisch een logische partitie voor zichzelf gemaakt. Deze logische partitie wordt de beheerpartitie genoemd. Door de IVM wordt automatisch een gedeelte van het geheugen en de processors op de server aan de beheerpartitie toegewezen. U kunt de standaardhoeveelheid geheugen en processorresources die is toegewezen aan de beheerpartitie wijzigen. U moet een plan opzetten dat onder meer de volgende informatie behelst: v Vereisten voor systeemresources voor de beheerpartitie. De systeemresourcevereisten voor de beheerpartitie kunnen van verschillende factoren afhangen. Deze factoren kunnen bestaan uit het servermodel, het aantal logische partities dat u in het beheerde systeem maakt en het aantal virtuele apparaten dat door deze logische partities wordt gebruikt. Integrated Virtualization Manager 3

10 v Opslagbehoeften van elke logische partitie die u in het beheerde systeem gaat maken. Bereken hoeveel opslagruimte elke logische partitie nodig heeft voor het bijbehorende besturingssysteem, toepassingen en gegevens. Voor meer informatie over de opslagvereisten voor elk besturingssysteem, moet u de documentatie van het besturingssysteem raadplegen. Gebruik de volgende informatiebronnen bij het maken van een systeemplan voor uw server: v Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen op pagina 5 Beperking: De System Planning Tool (SPT) biedt momenteel geen ondersteuning voor het plannen van IBM BladeCenter-bladeservers. v Planning voor de Virtual I/O Server. Opmerking: Hoewel deze informatie is gericht op de planning voor de Virtual I/O Server (VIOS) in een systeem dat door de Hardware Management Console (HMC) wordt beheerd, is de meeste informatie ook van toepassing op de planning voor de VIOS in een systeem dat door IVM wordt beheerd. Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de IBM PowerVM for IBM PowerLinux beschikbaar voor gebruik op bepaalde servermodellen. De Integrated Virtualization Manager is inbegrepen in de producten PowerVM for IBM PowerLinux. Integrated Virtualization Manager versie of hoger is beschikbaar voor de volgende modellen: v 8246-L1C v 8246-L1D v 8246-L1S v 8246-L1T v 8246-L2C v 8246-L2D v 8246-L2S v 8246-L2T Verwante onderwerpen: Ondersteunde besturingssystemen voor logische partities op POWER7-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor logische clientpartities. Ondersteunde besturingssystemen voor logische partities op PO- WER7-servers die worden beheerd door de Integrated Virtualization Manager De Integrated Virtualization Manager (IVM) ondersteunt een aantal besturingssystemen voor logische clientpartities. De volgende informatie is van toepassing op IVM Versie en hoger. Op IBM Power Systems-servers met POWER7-processortechnologie, kunt u de volgende besturingssystemen installeren op de logische partities die u maakt met behulp van de IVM. 4 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

11 Tabel 1. Minimale versies van besturingssystemen die zijn vereist voor logische partities op servers met POWER7- processors, die worden beheerd door de IVM Servers met POWER7-processors v 8246-L1C v 8246-L1S Minimumversie van besturingssysteem v SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 2 v Red Hat Enterprise Linux Versie 5.8 v Red Hat Enterprise Linux Versie 6.2 v Red Hat Enterprise Linux Versie 6.3 v v v v v v 8246-L2C 8246-L2S 8246-L1D 8246-L2D 8246-L1T 8246-L2T v SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 4 v SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 1 v Red Hat Enterprise Linux Versie 5.7 v Red Hat Enterprise Linux Versie 6.1 v SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 4 v Red Hat Enterprise Linux Versie 6.1 Verwante onderwerpen: Ondersteunde servermodellen voor Integrated Virtualization Manager op pagina 4 De Integrated Virtualization Manager is als onderdeel van de IBM PowerVM for IBM PowerLinux beschikbaar voor gebruik op bepaalde servermodellen. Planning voor een server die wordt beheerd met Integrated Virtualization Manager, door te werken met systeemplannen Met behulp van de System Planning Tool (SPT) kunt u een systeemplan maken met daarin de configuratiespecificaties voor servers die worden beheerd met de Integrated Virtualization Manager (IVM). Beperking: De SPT biedt momenteel geen ondersteuning voor het plannen van IBM BladeCenterbladeservers. De SPT is een browsertoepassing voor de PC waarmee u een nieuw systeem kunt plannen en ontwerpen. De SPT controleert het plan aan de hand van systeemvereisten en voorkomt dat u systeemaanbevelingen niet juist opvolgt. Bovendien kunt u werkbelastingen en prestaties plannen. De uitvoer is een systeemplanbestand dat u kunt gebruiken bij het bestellen van een nieuw systeem. Gebruik de SPT voor het maken van een systeemplan met daarin de configuratiespecificaties voor de serverhardware en logische partitieresources. Voor instructies raadpleegt u de System Planning Tool-website. Nadat u een systeemplan hebt gemaakt, kunt u het raadplegen bij het bestellen van een nieuw systeem. IVM (Integrated Virtualization Manager) installeren De Virtual I/O Server-beheerpartitie installeren op een IBM Power System-server of IBM BladeCenterbladeserver. Vervolgens wordt verbinding gemaakt met de webinterface van Integrated Virtualization Manager Web. Integrated Virtualization Manager 5

12 Virtual I/O Server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers Als u de Virtual I/O Server in een omgeving zonder Hardware Management Console (HMC) installeert, maakt de Virtual I/O Server automatisch een beheerpartitie waarvoor Integrated Virtualization Manager als interface fungeert. Voor u begint, zorgt u er voor dat de volgende taken zijn uitgevoerd: 1. Controleer of de bekabeling van de server is uitgevoerd. Controleer hierbij ook of er een seriële kabel is aangesloten tussen een PC of ASCII-werkstation en een systeempoort op de server. 2. Controleer of u toegang tot de ASMI (Advanced System Management Interface) hebt via de webinterface. 3. Controleer of u machtiging voor beheerder of geautoriseerde serviceprovider hebt in de ASML. 4. Wijzig in de browserinterface-asmi de volgende instellingen, afhankelijk van het type partitie waarin u Integrated Virtualization Manager: installeert: Voor een Linux-partitie moet u de volgende stappen uitvoeren om de opstartwerkstand van de partitie te wijzigen: a. Klik in het navigatiegebied op Voedings-/herstartbesturing. b. Klik op Systeem in-/uitschakelen. c. Selecteer Opstarten naar SMS-menu in het opstartveld Linux-partitiemodus. d. Klik op Instellingen opslaan en inschakelen. 5. Start een werkstationsessie op de PC met behulp van een toepassing zoals HyperTerminal en wacht totdat het menu van SMS verschijnt. Stel de lijnsnelheid in op bits per seconde voor communicatie met het systeem. 6. Wijzig de partitiewerkstand van de partitie weer met de browserinterface-asmi, zodat de gebruiksomgeving tijdens het opstarten wordt geladen door de server: a. Klik op Voedings-/herstartbesturing. b. Klik op Systeem in-/uitschakelen. c. Selecteer Doorgaan naar besturingssysteem in het opstartveld Linux-partitiemodus. d. Klik op Instellingen opslaan. Ga als volgt te werk om de Virtual I/O Server te installeren en Integrated Virtualization Manager in te schakelen: 1. Plaats de Virtual I/O Server-CD of DVD in het schijfstation. 2. Selecteer de CD of DVD als het opstartapparaat in SMS: a. Selecteer Opstartopties kiezen en druk op Enter. b. Selecteer Installatie-/opstartapparaat kiezen en druk op Enter. c. Selecteer CD/DVD en druk op Enter. d. Selecteer het type opslagmedium dat overeenkomt met het optisch apparaat en druk op Enter. e. Selecteer het apparaatnummer dat overeenkomt met het optische apparaat en druk op Enter. f. Selecteer Normaal opstarten en bevestig dat u SMS wilt afsluiten. 3. De Virtual I/O Server installeren: a. Selecteer de console en druk op Enter. b. Kies een taal voor de BOS-menu's en druk vervolgens op Enter. c. Selecteer Start Install Now with Default Settings. d. Kies Continue with Install. Het beheerde systeem wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en het aanmeldingsvenster wordt afgebeeld op het ASCII-werkstation. 6 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

13 Nadat u Integrated Virtualization Manager hebt geïnstalleerd, accepteert u de licentieovereenkomst, controleert u op updates en configureert u de TCP/IP-verbinding. Voor aanwijzingen gaat u naar De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien. De Virtual I/O Server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie Als u de Virtual I/O Server installeert op een IBM BladeCenter bladeserver met Power Architecturetechnologie, maakt de firmware automatisch een beheerpartitie. De interface daarvan is de Integrated Virtualization Manager. Voor u begint, zorgt u er voor dat de volgende taken zijn uitgevoerd: 1. Start een Telnet- of SSH-sessie met de beheermodule van de IBM BladeCenter bladeserver. 2. Start een SOL-sessie (Serial Over LAN). 3. Start SMS (System Management Services). Voor instructies raadpleegt u Systeembeheerservices starten. Ga als volgt te werk om de Virtual I/O Server te installeren en Integrated Virtualization Manager in te schakelen: 1. Plaats de Virtual I/O Server-CD of DVD in het schijfstation. 2. Wijs de mediumlade toe aan de bladeserver waarop u de Virtual I/O Server wilt installeren: a. In de beheermodule in de browser kiest u Blade Tasks > Remote Control. b. Kies Start Remote Control. c. In het veld Change media tray owner selecteer u de bladeserver waarop u de Virtual I/O Server wilt installeren. U kunt de mediumlade ook met behulp van het bedieningspaneel aan de bladeserver toewijzen. 3. Selecteer de CD of DVD als het opstartapparaat in SMS: a. Selecteer Opstartopties kiezen en druk op Enter. b. Klik op Installatie-/opstartapparaat kiezen en druk vervolgens op Enter. c. Kies List all Devices en druk op Enter. d. Kies het apparaatnummer dat overeenkomt met het optische apparaat en druk op Enter. e. Kies Normal Boot Mode en druk op Enter. f. Verlaat het SMS-menu door op de toets x te drukken en te bevestigen dat u SMS wilt afsluiten. 4. De Virtual I/O Server installeren: a. Selecteer de console en druk vervolgens op Enter. b. Kies een taal voor de BOS-menu's en druk vervolgens op Enter. c. Kies Change/Show Installation Settings and Install en druk vervolgens op Enter. d. Kies 1 om te bevestigen dat het veld Disk Where You Want to Install juist wordt ingesteld. Controleer de werkelijke locatiecode (bijvoorbeeld ,0) van de vaste schijf. De logische namen voor de vaste schijven (bijvoorbeeld hdisk0) in dit menu kunnen afwijken van de logische namen voor dezelfde vaste schijven in de Virtual I/O Server (bijvoorbeeld met de opdracht lspv command) op dezelfde computer. Deze situatie kan zich voordoen indien u schijven toevoegt nadat u de Virtual I/O Server hebt geïnstalleerd. e. Ga terug naar het menu Installation and Maintenance menu en kies Start Install Now with Default Settings. f. Kies Continue with Install. Het beheerde systeem wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en het aanmeldingsvenster wordt afgebeeld op het ASCII-werkstation. Integrated Virtualization Manager 7

14 Nadat u Integrated Virtualization Manager hebt geïnstalleerd, accepteert u de licentieovereenkomst, controleert u op updates en configureert u de TCP/IP-verbinding. Voor aanwijzingen gaat u naar De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien. De installatie van Integrated Virtualization Manager voltooien Nadat u de Integrated Virtualization Manager (IVM) hebt geïnstalleerd, moet u de licentieovereenkomst accepteren, nagaan of er updates zijn en de TCP/IP-verbinding configureren. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat IVM al is geïnstalleerd. Instructies hiervoor vindt u bij Virtual I/O Server installeren en Integrated Virtualization Manager inschakelen op IBM Power Systems-servers op pagina 6 en De Virtual I/O Server installeren en de Integrated Virtualization Manager inschakelen op eenibm BladeCenter bladeserver met Power Architecture-technologie op pagina 7. Voer de volgende stappen uit om de installatie te voltooien: 1. Meld u aan bij de beheerpartitie met het gebruikers-id padmin. 2. Als u hierom wordt gevraagd, moet u het aanmeldingswachtwoord wijzigen in een veiliger wachtwoord, dat voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen voor wachtwoordbeveiliging. 3. Accepteer de licentieovereenkomst voor Virtual I/O Server, met behulp van de opdracht license. Voor meer informatie over deze opdracht raadpleegt u Virtual I/O Server- en IVM-opdrachten. 4. Zorg hierbij voor een geconfigureerde netwerkverbinding tussen de beheerpartitie en ten minste één van de fysieke Ethernet-adapters in het beheerde systeem. Hiermee krijgt u toegang tot de IVMinterface vanaf een computer die is verbonden met de fysieke Ethernet-adapter. U kunt de poorten HMC1 en HMC2 niet gebruiken om verbinding met de beheerpartitie te maken. 5. Configureer de TCP/IP-verbinding voor de beheerpartitie van de Virtual I/O Server, met behulp van de opdracht mktcpip. Bijvoorbeeld: mktcpip -hostname fred -inetaddr interface en0 -start -netmask gateway nsrvaddr nsrvdomain austin.century.com U moet eerst TCP/IP configureren voordat u dynamische bewerkingen voor logische partities kunt uitvoeren. IVM versie of hoger ondersteunt het gebruik van IPv6-adressen. Voor meer informatie over de opdracht mktcpip raadpleegt u Virtual I/O Server en IVM-opdrachten. 6. Maak verbinding met de webinterface of de opdrachtregelinterface. Voor instructies gaat u naar een van de volgende procedures: v Verbinding maken met de IVM interface op het web v Verbinding maken met de Virtual I/O Server interface voor opdrachtregels 7. Controleer of er updates voor IVM zijn. Zie De codeversie bekijken en bijwerken van de Integrated Virtualization Manager-beheerpartitie op pagina 47 voor instructies. Zodra u hiermee klaar bent, configureert u de beheerpartitie en de logische partities voor de client. Zie Configuratie van de beheerpartitie en de logische clientpartities op pagina 9 voor instructies. Verwante informatie: Licentie voor Virtual I/O Server bekijken en accepteren Verbinding maken met de webinterface van Integrated Virtualization Manager In dit gedeelte vindt u informatie over het maken van een verbinding met de webinterface van systeembeheer voor Integrated Virtualization Manager. U moet het IP-adres kennen dat is toegewezen aan Integrated Virtualization Manager. U maakt als volgt verbinding met de internet-interface voor de Integrated Virtualization Manager: 1. Open een browservenster en maak een HTTP- of HTTPS-verbinding met het IP-adres dat tijdens het installatieproces is toegewezen aan Integrated Virtualization Manager. Voer bijvoorbeeld 8 Power Systems: Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00

Nadere informatie

Power Systems. De Hardware Management Console installeren

Power Systems. De Hardware Management Console installeren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 Lees eerst Kennisgevingen. Deze publicatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ESSENTIALS

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

3 Windows Server 2008-servers beheren 41

3 Windows Server 2008-servers beheren 41 3 Windows Server 2008-servers beheren 41 3 Windows Server 2008-servers beheren In dit hoofdstuk Werken met de console Initial Configuration Tasks...42 Uw servers beheren...44 Systeemeigenschappen beheren...47

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT BL260C G5 SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/883695 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT BL260C G5 SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT BL260C G5 SERVER in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software

Installatiehandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software Installatiehandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software: Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 Copyright 2005, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding

Virtual Console Software. Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding Virtual Console Software Installatie- en gebruikershandleiding iii INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Lijst van afbeeldingen... vii Lijst van tabellen...

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen

Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Netwerkopslagsysteem met 2 behuizingen Model: NAS200 (NL) Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie