Een BOKS-literatuurlijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een BOKS-literatuurlijst"

Transcriptie

1 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Een BOKS-literatuurlijst De canon van management consultants J. Strikwerda Z oals in elke professie geldt ook in die van de management consultancy 1 de vraag wat de of een canon is met betrekking tot het enorme aanbod van boeken en andere publicaties. Het opstellen van een canon is steeds omstreden, discussies daarover zijn het best gediend met het voorstellen van een concreet uitgewerkte canon. In de canon die hier wordt voorgesteld wordt de Body of Knowledge and Skills zoals opgesteld door de OOA weliswaar aangehaald, maar niet gevolgd. De reden daarvoor is dat de opstellers van de OOA-BOKS de fout hebben gemaakt daarbij uit te gaan van het proces (in de zin van een procedure) van een adviesopdracht. Het gevolg daarvan is dat de OOA-BOKS een sterk gereduceerd beeld geeft van het vak en onvoldoende aandacht geeft aan de veranderende context waarbinnen de management consultant werkt. De management consultant vervult in het proces van maatschappelijk en economische ontwikkelingen een aantal specifieke complementaire rollen ten opzicht van bestuurders, managers en andere functionarissen binnen de verschillende organisaties in de samenleving. Kern van die rol is steeds de Enthemmung, dat wil zeggen conventies, denkbeelden en routines die een verdere ontwikkeling in de weg staan opsporen en doen doorbreken. Vandaar dat de hier voorgestelde canon is gebaseerd op het volgende model: 1 Management consultant en organisatie-adviseur worden hier als synoniem genomen.

2 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Rollen van de management consultant Ontwikkelingen Veranderkunde/ - management Het object van consultancy Het resultaat: vernieuwing, groei, ontwikkeling Theorieën, methoden, technieken In dit model staan de veranderingen van het werken in, het werken met organisaties en verandering van organisaties (het object van consultancy) centraal. Het object van consultancy is de organisatie en de samenwerking van mensen in georganiseerd verband. Het gaat hierbij zowel om de opbouw (structuur) van de organisatie als om de processen, zowel bestuurlijke, samenwerking en operationele processen. Daarmee wordt de in de voorliggende canon ingedeeld in vijf hoofdstukken: (1) rollen van de management consultant, (2) het aard, wezen en onderscheidene aspecten van organisaties en organiseren, (3) ontwikkelingen zoals technologische innovaties, economische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen, zoals die enerzijds het gevolg zijn van menselijke handelen en waaraan anderzijds organisaties zich hebben aan te passen, (4) inzichten in de zin van theorieën, en ook methoden en technieken, in het bijzonder om te begrijpen op welke aspecten van de organisatie er welke vorm van Enthemmung nodig is, en tenslotten (5) methoden en technieken voor change management. Het werk van de management consultant dient te realiseren in vernieuwing, groei en ontwikkeling. Dit is ter beoordeling van de samenleving als geheel, bijvoorbeeld in de vorm van economische studies. Dit onderdeel wordt niet gerekend tot de BOKS, wat niet wegneemt dat de professie zich wel steeds rekenschap heef te geven van haar bijdrage aan maatschappelijke groei en ontwikkeling. Voor de rollen van de management consultant wordt verwezen naar enkele handboeken. Het object van management consultancy is organisatie, organiseren, leidinggeven etc. De beschrijving daarvan valt in wezen samen met die van de vakgebieden business administration en industrial engineering.

3 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Dit onderdeel wordt in deze canon gestructureerd op basis van de taken voor ondernemingsbestuur zoals gedefinieerd door Henry Fayol. Het blok ontwikkelingen omvat een groot terrein van publicaties, over zowel technologie, economie, maatschappelijke ontwikkelingen etc. Het blok theorie en methoden omvat qua theorie de academische onderliggende theorieën (die als regel niet in de bedrijfskunde opleidingen worden gegeven), naast methoden van meer operationele aard, maar wel gericht op veranderingen en verbetering. Het blok change management tenslotte vermeld een aantal publicaties op dit terrein, zowel enkele traditionele, als ook die met betrekking tot recentere inzichten. De vermelde publicaties vormen geen definitieve lijst, naarmate inzichten zich ontwikkelen, zal ook de samenstelling wijzigen. Overzicht Kast 1: Rollen van de management consultant... 4 Kast 2: Het object van consultancy... 4 Ondernemingsbestuur-algemeen... 5 Strategie (Prévoyer)... 5 Organiseren De operationele organisatie De juridische organisatie De concern-organisatie (+ internationale organisatie) De externe organisatie (incl. outsourcing) De interne organisatie (de formele) Kennismanagement Organisatie van informatiesystemen De interne organisatie (informeel, cultuur)...10 Leidinggeven Het functioneren van de leidinggevende Human resource management Samenwerking...11 Coördinatie...11 Control...12 Organisatie en management van innovatie, ontwikkeling, productie en delivery...12 Organisatie en management van commerciële activiteiten...13 Financiering van de onderneming...13 Corporate Governance...13 Management accounting...14 Kast 3 : Ontwikkelingen...14 Kast 4: Theorieën, methoden en technieken...17 Kast 5: Verander-management...19

4 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Kast 1: Rollen van de management consultant Barcus, S. W., & Wilkinson, J. W. (1994). Handbook of Management Consulting Services. New York: McGraw-Hill. Biech, E. (1999). The Business of Consulting: The Basics and Beyond. San Fransico: Jossey-Bass. Block, P. (1981). Flawless Consulting: A Guide to Getting Your Expertise Used. San Diego, CA.: University Associates. Czerniawska, F. (1999). Management Consultancy in the 21st Century. London: McMillan. European Innovation Programme. (1995). The European Handbook of Management Consultancy. Dublin: Oak Tree Press. Greiner, L. E., & Metzger, R. O. (1983). Consulting to Management. New Jersey: Prentice-Hall. Greiner, L., & Poulfelt, F. (Eds.). (2005). Handbook of Management Consulting: The Contemporary Consultant. Mason, OH: Thomson- South Western. Kubr, M. (Ed.). (1996). Management Consulting: A Guide to the Profession (Third (revised) ed.). Geneva: International Labour Office. O'Shea, J., & Madigan, C. (1997). Dangerous Company: The Consulting Powerhouses and the Bussinesses They Save and Ruin. New York: Times Business. Sadler, P. (Ed.). (1998). Management Consultancy: A Handbook of best Practice. London: Kogan Page. Schein, E. H. (1987). Process Consultation Volume II: Lessons for Managers and Consultants. Reading Mass.: Addison-Wesley. Schein, E. H. (1988). Process Consultation Volume I: Its Role in Organization Development. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Sloterdijk, P. (2005). Im Weltinnenraum des Kapitals: Für eine philosopische Theorie der Globalisierung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag, hoofdstuk Die Erfindung der Subjektivität Die primäre Enthemmung und ihre Ratgeber. Kast 2: Het object van consultancy De indeling van deze kast is gebaseerd op Fayol s indeling van de taken van de bestuurder van een onderneming respectievelijk instelling: A. Opérations techniques (production, fabrication, transformation) B. Opérations commerciales (achats, ventes, échanges) C. Opérations financières (recherche et gérance des capitaux) D. Opérations de securité (protection des biens et des personnes) E. Opérations de comptabilité (inventaire, bilan, prix de revient, statistique, etc.) F. Opérations administrative a. Prévoyance, cést-à-dire scruter l avenir et dresser le programme d action; b. Organisation: c est-à-dire constituer le double organisme, matériel et social, de l entreprise c. Commandement c est-à-dire fonctionner le personnel, le recrutement, la formation du personnel en la constitution du corps social d. Coordination: c est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts

5 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 e. Contrôle: c est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux regles établis et aux ordres donnés Maar omdat de activiteiten A t/m E onderwerp zijn van F (administration) wordt die taak hier als eerste genomen. Ondernemingsbestuur-algemeen Barnard, C. I. (1948). The Functions of the Executive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Bleicher, K. (1992). Das Konzept Integriertes Management (2 ed.). Frankfurt: Campus Verlag. Cadbury, A. (1995). The Company Chairman (2nd ed.). Hertfordshire: Director Books. Cyert, R. M., & March, J. G. (1992/1963). A Behavioral Theory of the Firm (second ed.). Cambridge Mass.: Blackwell. Fayol, H. (1918/1999). Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod. Simon, H. A. (1976/1945). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization (third ed.). New York: The Free Press. Sloan, A. P. (1962/1986). My Years with General Motors. Hammondsworth: Penguin Books. Stiles, P., & Taylor, B. (2001). Boards at Work: How Directors View their Roles and Responsibilities. Oxford: Oxford University Press. Tricker, R. I. (1994). International Corporate Governance. New York: Prentice Hall. Strategie (Prévoyer) Abell, D. F. (1980). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Abell, D. F. (1993). Managing with Dual Strategies: Mastering the Present Preemting the Future. New York: The Free Press. Ansoff, H. I. (1984). Implanting Strategic Management. New York: Prentice Hall. Ansoff, H. I. (1988). Corporate Strategy (Revised ed.). London: Penguin Books. Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1998). Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. D'Aveni, R. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York: The Free Press. D'Aveni, R. (2001). Strategic Supremacy: How Industry Leaders Create Growth, Wealth, and Power through Spheres of Influence. New York: The Free Press. Bhidé, A. V. (2000). The Origin and Evolution of New Businesses. Oxford: Oxford University Press. Block, Z., & MacMillan, I. C. (1993). Corporate Venturing: Creating New Business Within the Firm. Boston, MA: Harvard Business School Press. Bower, J. L., Bartlett, C. A., Uyterhoeven, H. E. R., & Walton, R. E. (1995). Business Policy: Managing Strategic Processes (eighth ed.). Chicago: Irwin. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to Last: Succesful Habits of Visionary Companies. New York: HarperBusiness.

6 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Capon, C. (2000). Understanding Organisational Context. London: Financial Times - Prentice Hall. Chandler, A. D. (1986). The Evolution of Modern Global Competition. In M. E. Porter (Ed.), Competition in Global Industries. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Cristensen, C. M. (1997). The Innovators Dilemma. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Collis, D. J., & Montgomery, C. A. (1997). Corporate Strategy: Resources and Scope of the Firm. Chicago: Irwin. Davenport, T. H., Leibold, M., & Voelpel, S. (2006). Strategic management in the innovation economy: strategy approaches and tools for dynamic innovation capabilities Erlangen: Publicis. Grant, R. M. (2002). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, techniques, application (fourth ed.). Oxford: Blackwell. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Heijden, K. v. d. (1996). Scenarios: The Art of Strategic Conversation. Chisester: John Wiley & Sons. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy (7th ed.). London: Prentice Hall. Leifer, R., McDermott, C. M., O'Connor, G. C., Peters, L. S., Rice, M. P., & Veryzer, R. W. (2000). Radical Innovation: How Mature Companies can Outsmart Upstarts. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Ohmae, K. (1983). The Mind of the Strategist: Business planning for competitive advantage. New York: Penguin Books. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The McMillan Press. Porter, M. E. (1998). From Competitive Advantage to Corporate Strategy. In M. E. Porter (Ed.), On Competition. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Ringland, G. (1998). Scenario Planning: Managing for the Future. Chisester: John Wiley & Sons. Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Slywotzky, A. J. (1996). Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Slywotzky, A. J., & Morrison, D. J. (1997). The profit zone: How strategic business design will lead you to tomorrow's profits. New York: Times Books. Sun Tzu. (1983). The Art of War (Edited & with a Foreword by James Clavell). New York: Dell. Organiseren 1. De operationele organisatie Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2004). Modularity in the Desing of Complex Engineering Systems. Connecticut.

7 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Fogarty, D. W., & Hoffmann, T. R. (1983). Production and Inventory Management. Cincinnati: South- Western Publishing. Hall, R. W. (1983). Zero Inventories: Dow Jones-Irwin. Hall, R. W. (1987). Attaining Manufacturing Excellence: Dow Jones-Irwin. Hunt, V. D. ( 1996). Process Mapping: Wiley. Juran, J. M. (1995). Managerial Breakthrough (revised ed.). New York: McGraw-Hill. Kaplan, R. S. (Ed.). (1990). Measures for Manufacturing Excellence. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Prencipe, A., Davies, A., & Hobday, M. (Eds.). (2003). The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Salvendy, G. (ed.) (2001) Handbook of Industrial Engineering. Schneider, B., & Bowen, D. E. (1995). Winning the Service Game. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Schonberger, R. J. (1982). Japanese Manufacturing Techniques. New York: The Free Press. Shingo, S. (1981). Study of 'Toyota' Production System. Tokyo: Japan Management Association. Skinner, W. (1978). Manufacturing in the Corporate Strategy. New York: Wiley. 2. De juridische organisatie Bartman, S. M., & Dorresteijn, A. F. M. (2000). Van het concern (Vierde druk ed.). Deventer: Gouda Quint. Blumberg, P. I. (1993). The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality. New York: Oxford University Press. Bradach, J. L. (1998). Franchise Organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Coffee, John C., (2000) Klein and Coffee s Business Organization and Finance, Legal and Economic Principles, (9 th ed.) Grinten, W. C. L. v. d. (1991). Onderneming en nieuw burgelijk recht. Zwolle: Tjeenk Willink. Raaijmakers, M. J. G. C. (2000). Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (4e ed.). Deventer: Gouda Quint. Schilfgaarde, P. v. (1995). Van de BV en de NV (10e ed.). Arnhem: Gouda Quint. Theisen, M. R. (2000). Der Konzern: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen der Konzernunternehmung (2nd ed.). Stuttgart: C.E. Poeschel Verlag. 3. De concern-organisatie (+ internationale organisatie) Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1993). Beyond the M-form: Toward a Managerial Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 14, Davis, S. M. (1979). Managing and Organizing Multinational Corporations. New York: Pergamon Press. Drucker, P. F. (1946). Concept of the Corporation. New York: John Day. Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Workingham, England: Addison-Wesley. Goold, M., & Campbell, A. (1987). Strategies and Styles: The Role of the Centre in Managing Diversified Corporations. Oxford: Basil Blackwell. Goold, M., & Luchs, K. S. (Eds.). (1996). Managing the Multibusiness Company: Strategic Issues for Diversified Groups. London: Routledge.

8 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Hoskisson, R. E., & Hitt, M. A. (1994). Downscoping: How to Tame the Diversified Firm. New York: Oxford University Press. Miles, R. E., & Snow, C. C. (1994). Fit, Failure, and the Hall of Fame: How Companies Succeed or Fail. New York: The Free Press. Sloan, A. P. (1962/1986). My Years with General Motors. Hammondsworth: Penguin Books. Tricker, R. I. (1994). International Corporate Governance. New York: Prentice Hall. Williamson, O. E. (2002). The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Berkely, Cal.: University of California, Berkeley, California. 4. De externe organisatie (incl. outsourcing) Brickley, J. A., Smith, C. W., & Zimmerman, J. L. (2001). Managerial Economics and Organizational Architecture (second ed.). Boston: McGraw-Hill. Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2000). Modern Industrial Organization. Reading, Mass.: Addison- Wesley. Contractor, F. J., & Lorange, P. (1988). Cooperative Strategies in International Business. Lexington: D.G. Heath. Deakin, S., & Michie, J. (Eds.). (1997). Contracts, Co-operation, and Competition: Studies in Economics, Management, and Law. Oxford: Oxford University Press. Doz, Y., & Hamel, G. (1998). Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Foss, N. J. (1996). Firms, Incomplete Contracts and Organizational Learning (Druid Working Paper No. 96-2). Copenhagen: Copenhagen Business School. Gomes-Casseres, B. (1996). The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Lipczynski, J., & Wilson, J. (2001). Industrial Organisation: An Analysis of Competitive Markets. London: Prentice-Hall. McGee, J. S. (1988). Industrial Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Sako, M. (2003). Modularity and outsourcing. In A. Prencipe, A. Davies & M. Hobday (Eds.), The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Waldman, D. E., & Jensen, E. J. (1998). Industrial organization: theory and practice (2nd print., repr. with corr. ed.). Reading, Mass.,: Addison-Wesley. Quinn, J. B. (1992). Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. New York: The Free Press. 5. De interne organisatie (de formele) Brickley, J. A., Smith, C. W., & Zimmerman, J. L. (2001). Managerial Economics and Organizational Architecture (second ed.). Boston: McGraw-Hill. Burton, R. M., & Obel, B. (2004). Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit (third ed.). Boston: Kluwer Academic Publishers. Foss, N. J. (2005). Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy: The Coordination of Firms and Resources. Oxford: Oxford University Press.

9 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Fritz, R. (1996). Corporate Tides: The Inescapable Laws of Organizational Structure. San Fransisco: Berret- Koehler. Galbraith, J. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, Mass,: Addison-Wesley. Galbraith, J. R. (2002). Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process (second (revised) ed.). San Fransico, CA.: Jossey-Bass. Galbraith, J. R. (2005). Designing the Customer-Centric Organization: A Guide to Strategy, Structure, and Process: Jossey-Bass. Goold, M., & Campbell, A. (2002). Designing Effective Organizations: How to Create Structured Networks. San Fransisco, CA: Jossey-Bass. Harris, M., & Raviv, A. (1999). Organization Design. Chicago: Graduate School of Business. Hill, W., Fehlbaum, R., & Ulrich, P. (1994). Organisationslehre 1: Ziele, Instrumente und Bedingungen der Organisation sozialer Systeme (5. ed.). Bern: Verlag Paul Haupt. Hill, W., Fehlbaum, R., & Ulrich, P. (1998). Organisationslehre 2: Ziele, Theoretische Ansätze und praktische Methoden der Organisation sozialer Systeme (5. ed.). Bern: Verlag Paul Haupt. Lynskey, M. J., & yonekura, S. (Eds.). (2002). Entrepreneurship and Organization: The Role of the Entrepreneur in Organizational Innovation. Oxford: Oxford University Press. Morabito, J., Sack, I., & Bhate, A. (1999). Organization Modeling: Innovative Architectures for the 21st Century. Upper Saddle River: Prentice Hall. Nadler, D. A., & Trushman, M. L. (1997). Competing by Design: The Power of Organizational Architecture. Oxford: Oxford University Press. Roberts, J. (2004). The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press. Sadler, P. (1998). Designing Organizations: The Foundation for Excellence (third ed.). London: Kogan Page. Simons, R. (2005). Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for Greater Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 6. Kennismanagement Burton-Jones, A. (1999). Knowledge Capitalism: Business, Work, and Learning in the New Economy. Oxford: Oxford University Press. Boisot, M. H. (1995). Information Space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture. London: Routledge. Boisot, M. H. (1998). Knowledge Assets. Oxford: Oxford University Press. Choo, C. W. (1998). The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. New York: Oxford University Press. 7. Organisatie van informatiesystemen Applegate, L. M., Austin, R. D., & McFarlan, F. W. (2006). Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (7th ed.). New York: Irwin/McGraw Hill. Ahituv, N., & Neumann, S. (1983). Principles of Information Systems for Management. Dubuque, Iowa: Brown Company Publishers. Davenport, T. H. (2000). Mission Crtical: Realizing the Promise of Enterprise Systems. Boston, MA: Harvard Business School Press.

10 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Nolan, R. L., & Croson, D. C. (1995). Creative Destruction: A Six-Stage Process for the Transforming the Organization. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Weill, P., & Ross, J. W. (2004). IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Boston, MA: Harvard Business School Press. 8. De interne organisatie (informeel, cultuur) Ashkanasy, N. M., Wilderom, C. P. M., & Peterson, M. F. (Eds.). (2000). Handbook of Organizational Culture & Climate. London: Sage. Davis, S. M. (1984). Managing Corporate Culture. Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co. Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Egan, G. (1994). Working the Shadow Side: A Guide to Positive Behind-the-Scenes Management. San Franscisco: Jossey-Bass Publishers. Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change. San Franscisco: Jossey-Bass Publishers. Leidinggeven 1. Het functioneren van de leidinggevende Blanchard, K., & Johnson, S. (1982). The One Minute Manager. New York: William Morrow. Bossidy, L., & Charan, R. (2002). Execution: The Discipline of Getting Things Done. New York: Crown Business. Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row. Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Brother. Graham, P. (Ed.). (1995). Mary Parker Follett-prophet of management: a celebration of writings from the 1920s. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Krass, P. (Ed.). (1997). The Book of Business Wisdom: Classic Writings by the Legends of Commerce and Industry. New York: John Wiley. Kepner, C. H., & Tregoe, B. B. (1965). The Rational Manager: A Systemic Approach to Problem Solving and Decision Making. New York: McGraw-Hill. Machiavelli, N. (1999). De heerser. 14e druk. Athenaeum-Polak & Van Gennep. March, J. G. (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: The Free Press. Pfeffer, J. (1992). Managing with Power: Politics and Influence in Organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Quinn, R. E. (1988). Beyond rational management: mastering the paradoxes and competing demands of high performance. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. Reddin, W. J. (1970). Managerial Effectiveness. New York: McGraw-Hill. Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and Decision Making. Pittsburg PA: University of Pittsburg Press. Werder, A. v. (1994). Unternehmungsführung und Argumentationsrationalität: Grundlagen einer Theorie der abgestuften Entscheidungsvorbereitung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

11 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober Human resource management Buchanan, D., & Huczynski, A. (2004). Organizational Behaviour (5th ed.). Harlow, England: Financial Times-Prentice Hall. Fatehi, K. (1996). International Management: A Cross Cultural Approach: Prentice Hall. Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work (eighth ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Haslam, S. A. (2004). Psychology in Organizations: The Social Identity Approach (2nd ed.). London: SAGE publications. Mullins, L. J. (2002). Management and Organisational Behaviour (sixth ed.). London: Prentice-Hall. Pfeffer, J. (1998). The Human Equation. Boston: Harvard Business School Press. Rollinson, D. (2002). Organisational Behaviour and Analysis: An Integrated Approach (second ed.). London: Financial Times-Prentice Hall. Vroom, V. H., & Deci, E. L. (Eds.). (1970). Management and Motivation. Hammondsworth: Penguin. 3. Samenwerking Belbin, M. (1984). Management Teams: Why they succeed or fail. Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley. Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Boston MA: Harvard Business School Press. Leavitt, H. J., Pondy, L. R., & Boje, D. M. (Eds.). (1980). Readings in Managerial Psychology (third ed.). Chicago: The University of Chicago Press. Whitney, J. O. (1996). The Economics of Trust: Liberating Profits & Restoring Corporate Vitality. New York: McGraw-Hill. Hier zullen anderen nog publicaties willen toevoegen over competentiemanagement, coaching e.d. Coördinatie Aantekening. Alle activiteiten zoals strategische planning, organiseren, leidinggeven, vormen elementen van coördinatie. Hier wordt met coördinatie vooral ook bedoeld het deployeren van doelen in middelen. Vandaar dat hieronder ook wordt genoemd management control, dat immers tot primaire taak heeft de strategie te vertalen in action control Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (1995). Management Control Systems (8th ed.). Chicago: Irwin. Bower, J. L. (1986). Managing the Resource Allocation Process. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Bower, J. L., Bartlett, C. A., Uyterhoeven, H. E. R., & Walton, R. E. (1995). Business Policy: Managing Strategic Processes (eighth ed.). Chicago: Irwin. Foss, N. J. (2005). Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy: The Coordination of Firms and Resources. Oxford: Oxford University Press.

12 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1998). Coordination, Control and the Management of Organizations: Course Notes (No. Working Paper #98-098): Harvard Business School. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston, Mass: Harvard Business School Press. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston, MA: Harvard Business School Press. Merchant, K. A. (1998). Modern Management Control Systems. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. Simons, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Hier zullen anderen nog publicaties willen toevoegen over teambuilding, horizontale communicatie, conflicthantering e.d. Control Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (1995). Management Control Systems (8th ed.). Chicago: Irwin. Merchant, K. A. (1998). Modern Management Control Systems. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. Starreveld s Leer der administratieve organisatie (Starreveld, R. W., Mare, H. B. d., & Joëls, E. J. (1994). Bestuurlijke informatieverzorging: Algemene Grondslagen. Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.) Sawyer, L.B. & Summers, S.E. (1988). Sawyer s internal auditing, the practice of modern internal auditing. The Institute of Internal Auditors, Altamont Springs, Florida. Organisatie en management van innovatie, ontwikkeling, productie en delivery Aan dit onderdeel moeten nog publicaties worden toegevoegd over innovatie-management, project-management, logistiek, e.d. Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2004). Modularity in the Desing of Complex Engineering Systems. Connecticut. Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. Fogarty, D. W., & Hoffmann, T. R. (1983). Production and Inventory Management. Cincinnati: South- Western Publishing. Hall, R. W. (1983). Zero Inventories: Dow Jones-Irwin. Hall, R. W. (1987). Attaining Manufacturing Excellence: Dow Jones-Irwin. Hunt, V. D. ( 1996). Process Mapping: Wiley. Juran, J. M. (1995). Managerial Breakthrough (revised ed.). New York: McGraw-Hill. Kaplan, R. S. (Ed.). (1990). Measures for Manufacturing Excellence. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston MA: Harvard Business School Press.

13 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Prencipe, A., Davies, A., & Hobday, M. (Eds.). (2003). The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Salvendy, G. (ed.) (2001) Handbook of Industrial Engineering. Schonberger, R. J. (1982). Japanese Manufacturing Techniques. New York: The Free Press. Shingo, S. (1981). Study of 'Toyota' Production System. Tokyo: Japan Management Association. Skinner, W. (1978). Manufacturing in the Corporate Strategy. New York: Wiley. Organisatie en management van commerciële activiteiten Ball, D. A., & jr., W. H. M. (1993). International Business: Introduction and Essentials (fifth ed.). Homewood Il.: Irwin. Kotler, P. (2002). Marketing Management (11th ed.): Prentice Hall. Majaro, S. (1982). International Marketing: A Strategic Approach to World Markets (revised ed.). Boston: Allen & Unwin. Schneider, B., & Bowen, D. E. (1995). Winning the Service Game. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Financiering van de onderneming Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2006). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (fourth ed.). New York: Wiley. Grinblatt, M., & Titman, S. (2002). Financial Markets and Corporate Strategy (2nd ed.). Boston: McGraw- Hill. Op dit vakgebied bestaat veel meer literatuur, maar verschillen onderling weinig. Ook is er een neiging hieronder de literatuur over corporate governance te verstaan, maar dat moet gerekend worden tot ondernemingsbestuur.volledigheidshalve worden hier de belangrijkste publicaties over corporate governance vermeld. Corporate Governance Bradley, M., Schipani, C. A., Sundaram, A. K., & Walsh, J. P. (2000). The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroads. Retrieved September, from Keasy, K., Thompson, S., & Wright, M. (Eds.). (1997). Corporate Governance: Economic, Management, and Financial Issues. Oxford Oxford University Press. Leblanc, R., & Gillies, J. (2005). Inside the Boardroom: How Boards really work and the coming revolution in corporate governance. Mississauga, Ont.: Wiley. Tricker, R. I. (1984). Corporate Governance. Aldershot: Gower. Williamson, O. E. (1996). The Mechanisms of Governance. New York: Oxford University Press. Zingales, L. (1998). Corporate Governance. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law.

Waarderend zoeken Zoeken naar de energie voor vernieuwing Waarderend zoeken: het beste van wat is Constructief zoeken: wat noodzakelijk en wenselijk is Verkennend zoeken: voorstelling wat zou kunnen zijn

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan

Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Veranderingen verprutsen en hoe het anders kan Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud 8 Manieren om een veranderring te verprutsen 8 tips om succes te behalen

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Organisatie paradigma s

Organisatie paradigma s Organisatie paradigma s Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Kijken naar organiseren Kennisleer Epistemologische matrix Subject en object Integratie en fragmentatie

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

De effectieve leerkracht maakt het verschil!

De effectieve leerkracht maakt het verschil! De effectieve leerkracht maakt het verschil! Prof.dr Paul Boselie USBO 15 september 2015 Verbinding maken. De Kwakel Welke krachten laten we onbenut en kunnen we inzetten bij het vormgeven van een inspirerende

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap

Transformationeel leiderschap Transformationeel leiderschap Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Inter-act-leren Transformationeel leiderschap Onbevangen waarnemen Waarderend verkennen Weloverwogen

Nadere informatie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie

Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Samenwerken in allianties Organisatiestrategie en alliantiestrategie Prof. dr Jaap Boonstra Esade Business School - Universiteit van Amsterdam Inhoud Lange traditie Hedendaagse vormen Multidisciplinair

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master TEW

Boekenlijst 1e master TEW Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/verplicht Plichtvakken Strategisch management Cassiman B. Tekstbundel Ekonomika verplicht Majoren Major 1: International Business, Strategie en innovatie International

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master HIRB

Boekenlijst 1e master HIRB Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/ Plichtvakken Energietechnologie & - economie D'Haeseleer W. toledo Management Controle en kostenbeheersing Roodhooft F. Anthony R.N. en Govindarajan V. 2007. Management

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Gideon Shimshon Twitter: gideon.shimshon g.j.shimshon@cdh.leidenuniv.nl The Future is already here, it s just

Nadere informatie

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e

Persoonlijk leerboek. Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu. R a b o b a n k M i d d l e Management+ P a g i n a 1 R a b o b a n k M i d d l e Persoonlijk leerboek Het verschil maken als leider Leiderschap op de brug tussen organisatie en individu M a n a g e m e n t + P a g i n a 2 Influencing

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

The Logistic Chameleon

The Logistic Chameleon The Logistic Chameleon Leadership in Logistic & Supply Chain context dr. Roland Slegers-Leijsten EMIM 12th November 2015 Voettekst van presentatie INTRODUCTION ROLAND SLEGERS LEIJSTEN ü INTERIM LOGISTIC

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Stenden Media and Entertainment Management HBO Printdatum: 26/08/2013 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020

Stenden Media and Entertainment Management HBO Printdatum: 26/08/2013 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020 Status: definitief Pakketnummer: 3.3413/10020 Media en Entertainment Man. English, Year 1 Business Economics Vak verplicht: Vak akkoord: Attention: choose between hardcopy book with registration code or

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms

The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms The influence of Management Style on Networked Innovation in Consultancy & Engineering Firms Master thesis Arjen van Bruchem Inhoud Wat verstaan we onder innovatie? Waarom dit onderzoek? Aanpak van het

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen?

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen? Docent in ontwikkeling met actieonderzoek T. Platteel ICLON, Universiteit Leiden Inleiding In de politiek wordt er op het moment veel gepraat over de onderzoekende docent. Eerstegraads docenten moeten

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

Strikwerda, J. 2002. "Wat is ondernemingsbestuur?" MAB, 76(1/2): 54-64. z.a. voor de definitieve tekst. AANZET VOOR EEN TOETSINGSKADER

Strikwerda, J. 2002. Wat is ondernemingsbestuur? MAB, 76(1/2): 54-64. z.a. voor de definitieve tekst. AANZET VOOR EEN TOETSINGSKADER Strikwerda, J. 2002. "Wat is ondernemingsbestuur?" MAB, 76(1/2): 54-64. z.a. voor de definitieve tekst. WAT IS ONDERNEMINGSBESTUUR? AANZET VOOR EEN TOETSINGSKADER J. Strikwerda * 1. Inleiding Het is merkwaardig

Nadere informatie

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Public relations. In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 10.1 Public relations In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het verschil tussen public relations en marketing De sterke en zwakke punten van public relations en de uitdagingen op het gebied van

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

IFA, cluster: IFA-A00

IFA, cluster: IFA-A00 IFA, cluster: IFA-A00 IFA-ABB1-MAN1A Management 9781292004471 Management: An Introduction, by David Boddy - with MyManagementLab 6 Boddy, D. Pearson 78,93 5th edition is also allowed (9780273739272) IFA-ABB1-MKT1A

Nadere informatie

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam

Adviseren en communiceren. Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Adviseren en communiceren Prof. dr. Jaap Boonstra Esade Business School Universiteit van Amsterdam Inhoud Een oud verhaal Eerste inzichten Organisatiecultuur Communiceren en organiseren Klantwaarde en

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos

Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen. 26 mei 2011 Pepijn Vos Strategisch samenwerken: Open Innoveren met partijen 26 mei 2011 Pepijn Vos Pepijn Vos Forthcoming: Handbook: Strategic Alliance management Tjemkes (VU), Vos (TNO), Burgers (Neyrode) Focus Tijdelijke (contractuele)

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden alle boeken Vak Titel Sem In voorraad eerste semester business analysis & valutation. IFRS edition. Text and Advanced financial statement analysis Cases. 1 strategisch managament Craft & executing 1 ondernemerschap

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie