Een BOKS-literatuurlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een BOKS-literatuurlijst"

Transcriptie

1 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Een BOKS-literatuurlijst De canon van management consultants J. Strikwerda Z oals in elke professie geldt ook in die van de management consultancy 1 de vraag wat de of een canon is met betrekking tot het enorme aanbod van boeken en andere publicaties. Het opstellen van een canon is steeds omstreden, discussies daarover zijn het best gediend met het voorstellen van een concreet uitgewerkte canon. In de canon die hier wordt voorgesteld wordt de Body of Knowledge and Skills zoals opgesteld door de OOA weliswaar aangehaald, maar niet gevolgd. De reden daarvoor is dat de opstellers van de OOA-BOKS de fout hebben gemaakt daarbij uit te gaan van het proces (in de zin van een procedure) van een adviesopdracht. Het gevolg daarvan is dat de OOA-BOKS een sterk gereduceerd beeld geeft van het vak en onvoldoende aandacht geeft aan de veranderende context waarbinnen de management consultant werkt. De management consultant vervult in het proces van maatschappelijk en economische ontwikkelingen een aantal specifieke complementaire rollen ten opzicht van bestuurders, managers en andere functionarissen binnen de verschillende organisaties in de samenleving. Kern van die rol is steeds de Enthemmung, dat wil zeggen conventies, denkbeelden en routines die een verdere ontwikkeling in de weg staan opsporen en doen doorbreken. Vandaar dat de hier voorgestelde canon is gebaseerd op het volgende model: 1 Management consultant en organisatie-adviseur worden hier als synoniem genomen.

2 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Rollen van de management consultant Ontwikkelingen Veranderkunde/ - management Het object van consultancy Het resultaat: vernieuwing, groei, ontwikkeling Theorieën, methoden, technieken In dit model staan de veranderingen van het werken in, het werken met organisaties en verandering van organisaties (het object van consultancy) centraal. Het object van consultancy is de organisatie en de samenwerking van mensen in georganiseerd verband. Het gaat hierbij zowel om de opbouw (structuur) van de organisatie als om de processen, zowel bestuurlijke, samenwerking en operationele processen. Daarmee wordt de in de voorliggende canon ingedeeld in vijf hoofdstukken: (1) rollen van de management consultant, (2) het aard, wezen en onderscheidene aspecten van organisaties en organiseren, (3) ontwikkelingen zoals technologische innovaties, economische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen, zoals die enerzijds het gevolg zijn van menselijke handelen en waaraan anderzijds organisaties zich hebben aan te passen, (4) inzichten in de zin van theorieën, en ook methoden en technieken, in het bijzonder om te begrijpen op welke aspecten van de organisatie er welke vorm van Enthemmung nodig is, en tenslotten (5) methoden en technieken voor change management. Het werk van de management consultant dient te realiseren in vernieuwing, groei en ontwikkeling. Dit is ter beoordeling van de samenleving als geheel, bijvoorbeeld in de vorm van economische studies. Dit onderdeel wordt niet gerekend tot de BOKS, wat niet wegneemt dat de professie zich wel steeds rekenschap heef te geven van haar bijdrage aan maatschappelijke groei en ontwikkeling. Voor de rollen van de management consultant wordt verwezen naar enkele handboeken. Het object van management consultancy is organisatie, organiseren, leidinggeven etc. De beschrijving daarvan valt in wezen samen met die van de vakgebieden business administration en industrial engineering.

3 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Dit onderdeel wordt in deze canon gestructureerd op basis van de taken voor ondernemingsbestuur zoals gedefinieerd door Henry Fayol. Het blok ontwikkelingen omvat een groot terrein van publicaties, over zowel technologie, economie, maatschappelijke ontwikkelingen etc. Het blok theorie en methoden omvat qua theorie de academische onderliggende theorieën (die als regel niet in de bedrijfskunde opleidingen worden gegeven), naast methoden van meer operationele aard, maar wel gericht op veranderingen en verbetering. Het blok change management tenslotte vermeld een aantal publicaties op dit terrein, zowel enkele traditionele, als ook die met betrekking tot recentere inzichten. De vermelde publicaties vormen geen definitieve lijst, naarmate inzichten zich ontwikkelen, zal ook de samenstelling wijzigen. Overzicht Kast 1: Rollen van de management consultant... 4 Kast 2: Het object van consultancy... 4 Ondernemingsbestuur-algemeen... 5 Strategie (Prévoyer)... 5 Organiseren De operationele organisatie De juridische organisatie De concern-organisatie (+ internationale organisatie) De externe organisatie (incl. outsourcing) De interne organisatie (de formele) Kennismanagement Organisatie van informatiesystemen De interne organisatie (informeel, cultuur)...10 Leidinggeven Het functioneren van de leidinggevende Human resource management Samenwerking...11 Coördinatie...11 Control...12 Organisatie en management van innovatie, ontwikkeling, productie en delivery...12 Organisatie en management van commerciële activiteiten...13 Financiering van de onderneming...13 Corporate Governance...13 Management accounting...14 Kast 3 : Ontwikkelingen...14 Kast 4: Theorieën, methoden en technieken...17 Kast 5: Verander-management...19

4 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Kast 1: Rollen van de management consultant Barcus, S. W., & Wilkinson, J. W. (1994). Handbook of Management Consulting Services. New York: McGraw-Hill. Biech, E. (1999). The Business of Consulting: The Basics and Beyond. San Fransico: Jossey-Bass. Block, P. (1981). Flawless Consulting: A Guide to Getting Your Expertise Used. San Diego, CA.: University Associates. Czerniawska, F. (1999). Management Consultancy in the 21st Century. London: McMillan. European Innovation Programme. (1995). The European Handbook of Management Consultancy. Dublin: Oak Tree Press. Greiner, L. E., & Metzger, R. O. (1983). Consulting to Management. New Jersey: Prentice-Hall. Greiner, L., & Poulfelt, F. (Eds.). (2005). Handbook of Management Consulting: The Contemporary Consultant. Mason, OH: Thomson- South Western. Kubr, M. (Ed.). (1996). Management Consulting: A Guide to the Profession (Third (revised) ed.). Geneva: International Labour Office. O'Shea, J., & Madigan, C. (1997). Dangerous Company: The Consulting Powerhouses and the Bussinesses They Save and Ruin. New York: Times Business. Sadler, P. (Ed.). (1998). Management Consultancy: A Handbook of best Practice. London: Kogan Page. Schein, E. H. (1987). Process Consultation Volume II: Lessons for Managers and Consultants. Reading Mass.: Addison-Wesley. Schein, E. H. (1988). Process Consultation Volume I: Its Role in Organization Development. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Sloterdijk, P. (2005). Im Weltinnenraum des Kapitals: Für eine philosopische Theorie der Globalisierung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag, hoofdstuk Die Erfindung der Subjektivität Die primäre Enthemmung und ihre Ratgeber. Kast 2: Het object van consultancy De indeling van deze kast is gebaseerd op Fayol s indeling van de taken van de bestuurder van een onderneming respectievelijk instelling: A. Opérations techniques (production, fabrication, transformation) B. Opérations commerciales (achats, ventes, échanges) C. Opérations financières (recherche et gérance des capitaux) D. Opérations de securité (protection des biens et des personnes) E. Opérations de comptabilité (inventaire, bilan, prix de revient, statistique, etc.) F. Opérations administrative a. Prévoyance, cést-à-dire scruter l avenir et dresser le programme d action; b. Organisation: c est-à-dire constituer le double organisme, matériel et social, de l entreprise c. Commandement c est-à-dire fonctionner le personnel, le recrutement, la formation du personnel en la constitution du corps social d. Coordination: c est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts

5 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 e. Contrôle: c est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux regles établis et aux ordres donnés Maar omdat de activiteiten A t/m E onderwerp zijn van F (administration) wordt die taak hier als eerste genomen. Ondernemingsbestuur-algemeen Barnard, C. I. (1948). The Functions of the Executive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Bleicher, K. (1992). Das Konzept Integriertes Management (2 ed.). Frankfurt: Campus Verlag. Cadbury, A. (1995). The Company Chairman (2nd ed.). Hertfordshire: Director Books. Cyert, R. M., & March, J. G. (1992/1963). A Behavioral Theory of the Firm (second ed.). Cambridge Mass.: Blackwell. Fayol, H. (1918/1999). Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod. Simon, H. A. (1976/1945). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization (third ed.). New York: The Free Press. Sloan, A. P. (1962/1986). My Years with General Motors. Hammondsworth: Penguin Books. Stiles, P., & Taylor, B. (2001). Boards at Work: How Directors View their Roles and Responsibilities. Oxford: Oxford University Press. Tricker, R. I. (1994). International Corporate Governance. New York: Prentice Hall. Strategie (Prévoyer) Abell, D. F. (1980). Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Abell, D. F. (1993). Managing with Dual Strategies: Mastering the Present Preemting the Future. New York: The Free Press. Ansoff, H. I. (1984). Implanting Strategic Management. New York: Prentice Hall. Ansoff, H. I. (1988). Corporate Strategy (Revised ed.). London: Penguin Books. Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1998). Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. D'Aveni, R. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York: The Free Press. D'Aveni, R. (2001). Strategic Supremacy: How Industry Leaders Create Growth, Wealth, and Power through Spheres of Influence. New York: The Free Press. Bhidé, A. V. (2000). The Origin and Evolution of New Businesses. Oxford: Oxford University Press. Block, Z., & MacMillan, I. C. (1993). Corporate Venturing: Creating New Business Within the Firm. Boston, MA: Harvard Business School Press. Bower, J. L., Bartlett, C. A., Uyterhoeven, H. E. R., & Walton, R. E. (1995). Business Policy: Managing Strategic Processes (eighth ed.). Chicago: Irwin. Collins, J. C., & Porras, J. I. (1994). Built to Last: Succesful Habits of Visionary Companies. New York: HarperBusiness.

6 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Capon, C. (2000). Understanding Organisational Context. London: Financial Times - Prentice Hall. Chandler, A. D. (1986). The Evolution of Modern Global Competition. In M. E. Porter (Ed.), Competition in Global Industries. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Cristensen, C. M. (1997). The Innovators Dilemma. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Collis, D. J., & Montgomery, C. A. (1997). Corporate Strategy: Resources and Scope of the Firm. Chicago: Irwin. Davenport, T. H., Leibold, M., & Voelpel, S. (2006). Strategic management in the innovation economy: strategy approaches and tools for dynamic innovation capabilities Erlangen: Publicis. Grant, R. M. (2002). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, techniques, application (fourth ed.). Oxford: Blackwell. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Heijden, K. v. d. (1996). Scenarios: The Art of Strategic Conversation. Chisester: John Wiley & Sons. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy (7th ed.). London: Prentice Hall. Leifer, R., McDermott, C. M., O'Connor, G. C., Peters, L. S., Rice, M. P., & Veryzer, R. W. (2000). Radical Innovation: How Mature Companies can Outsmart Upstarts. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Ohmae, K. (1983). The Mind of the Strategist: Business planning for competitive advantage. New York: Penguin Books. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The McMillan Press. Porter, M. E. (1998). From Competitive Advantage to Corporate Strategy. In M. E. Porter (Ed.), On Competition. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Ringland, G. (1998). Scenario Planning: Managing for the Future. Chisester: John Wiley & Sons. Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Slywotzky, A. J. (1996). Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Slywotzky, A. J., & Morrison, D. J. (1997). The profit zone: How strategic business design will lead you to tomorrow's profits. New York: Times Books. Sun Tzu. (1983). The Art of War (Edited & with a Foreword by James Clavell). New York: Dell. Organiseren 1. De operationele organisatie Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2004). Modularity in the Desing of Complex Engineering Systems. Connecticut.

7 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Fogarty, D. W., & Hoffmann, T. R. (1983). Production and Inventory Management. Cincinnati: South- Western Publishing. Hall, R. W. (1983). Zero Inventories: Dow Jones-Irwin. Hall, R. W. (1987). Attaining Manufacturing Excellence: Dow Jones-Irwin. Hunt, V. D. ( 1996). Process Mapping: Wiley. Juran, J. M. (1995). Managerial Breakthrough (revised ed.). New York: McGraw-Hill. Kaplan, R. S. (Ed.). (1990). Measures for Manufacturing Excellence. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Prencipe, A., Davies, A., & Hobday, M. (Eds.). (2003). The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Salvendy, G. (ed.) (2001) Handbook of Industrial Engineering. Schneider, B., & Bowen, D. E. (1995). Winning the Service Game. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Schonberger, R. J. (1982). Japanese Manufacturing Techniques. New York: The Free Press. Shingo, S. (1981). Study of 'Toyota' Production System. Tokyo: Japan Management Association. Skinner, W. (1978). Manufacturing in the Corporate Strategy. New York: Wiley. 2. De juridische organisatie Bartman, S. M., & Dorresteijn, A. F. M. (2000). Van het concern (Vierde druk ed.). Deventer: Gouda Quint. Blumberg, P. I. (1993). The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality. New York: Oxford University Press. Bradach, J. L. (1998). Franchise Organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Coffee, John C., (2000) Klein and Coffee s Business Organization and Finance, Legal and Economic Principles, (9 th ed.) Grinten, W. C. L. v. d. (1991). Onderneming en nieuw burgelijk recht. Zwolle: Tjeenk Willink. Raaijmakers, M. J. G. C. (2000). Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (4e ed.). Deventer: Gouda Quint. Schilfgaarde, P. v. (1995). Van de BV en de NV (10e ed.). Arnhem: Gouda Quint. Theisen, M. R. (2000). Der Konzern: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen der Konzernunternehmung (2nd ed.). Stuttgart: C.E. Poeschel Verlag. 3. De concern-organisatie (+ internationale organisatie) Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. (1993). Beyond the M-form: Toward a Managerial Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 14, Davis, S. M. (1979). Managing and Organizing Multinational Corporations. New York: Pergamon Press. Drucker, P. F. (1946). Concept of the Corporation. New York: John Day. Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Workingham, England: Addison-Wesley. Goold, M., & Campbell, A. (1987). Strategies and Styles: The Role of the Centre in Managing Diversified Corporations. Oxford: Basil Blackwell. Goold, M., & Luchs, K. S. (Eds.). (1996). Managing the Multibusiness Company: Strategic Issues for Diversified Groups. London: Routledge.

8 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Hoskisson, R. E., & Hitt, M. A. (1994). Downscoping: How to Tame the Diversified Firm. New York: Oxford University Press. Miles, R. E., & Snow, C. C. (1994). Fit, Failure, and the Hall of Fame: How Companies Succeed or Fail. New York: The Free Press. Sloan, A. P. (1962/1986). My Years with General Motors. Hammondsworth: Penguin Books. Tricker, R. I. (1994). International Corporate Governance. New York: Prentice Hall. Williamson, O. E. (2002). The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Berkely, Cal.: University of California, Berkeley, California. 4. De externe organisatie (incl. outsourcing) Brickley, J. A., Smith, C. W., & Zimmerman, J. L. (2001). Managerial Economics and Organizational Architecture (second ed.). Boston: McGraw-Hill. Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2000). Modern Industrial Organization. Reading, Mass.: Addison- Wesley. Contractor, F. J., & Lorange, P. (1988). Cooperative Strategies in International Business. Lexington: D.G. Heath. Deakin, S., & Michie, J. (Eds.). (1997). Contracts, Co-operation, and Competition: Studies in Economics, Management, and Law. Oxford: Oxford University Press. Doz, Y., & Hamel, G. (1998). Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnering. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Foss, N. J. (1996). Firms, Incomplete Contracts and Organizational Learning (Druid Working Paper No. 96-2). Copenhagen: Copenhagen Business School. Gomes-Casseres, B. (1996). The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Lipczynski, J., & Wilson, J. (2001). Industrial Organisation: An Analysis of Competitive Markets. London: Prentice-Hall. McGee, J. S. (1988). Industrial Organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Sako, M. (2003). Modularity and outsourcing. In A. Prencipe, A. Davies & M. Hobday (Eds.), The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Waldman, D. E., & Jensen, E. J. (1998). Industrial organization: theory and practice (2nd print., repr. with corr. ed.). Reading, Mass.,: Addison-Wesley. Quinn, J. B. (1992). Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry. New York: The Free Press. 5. De interne organisatie (de formele) Brickley, J. A., Smith, C. W., & Zimmerman, J. L. (2001). Managerial Economics and Organizational Architecture (second ed.). Boston: McGraw-Hill. Burton, R. M., & Obel, B. (2004). Strategic Organizational Diagnosis and Design: The Dynamics of Fit (third ed.). Boston: Kluwer Academic Publishers. Foss, N. J. (2005). Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy: The Coordination of Firms and Resources. Oxford: Oxford University Press.

9 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Fritz, R. (1996). Corporate Tides: The Inescapable Laws of Organizational Structure. San Fransisco: Berret- Koehler. Galbraith, J. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, Mass,: Addison-Wesley. Galbraith, J. R. (2002). Designing Organizations: An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process (second (revised) ed.). San Fransico, CA.: Jossey-Bass. Galbraith, J. R. (2005). Designing the Customer-Centric Organization: A Guide to Strategy, Structure, and Process: Jossey-Bass. Goold, M., & Campbell, A. (2002). Designing Effective Organizations: How to Create Structured Networks. San Fransisco, CA: Jossey-Bass. Harris, M., & Raviv, A. (1999). Organization Design. Chicago: Graduate School of Business. Hill, W., Fehlbaum, R., & Ulrich, P. (1994). Organisationslehre 1: Ziele, Instrumente und Bedingungen der Organisation sozialer Systeme (5. ed.). Bern: Verlag Paul Haupt. Hill, W., Fehlbaum, R., & Ulrich, P. (1998). Organisationslehre 2: Ziele, Theoretische Ansätze und praktische Methoden der Organisation sozialer Systeme (5. ed.). Bern: Verlag Paul Haupt. Lynskey, M. J., & yonekura, S. (Eds.). (2002). Entrepreneurship and Organization: The Role of the Entrepreneur in Organizational Innovation. Oxford: Oxford University Press. Morabito, J., Sack, I., & Bhate, A. (1999). Organization Modeling: Innovative Architectures for the 21st Century. Upper Saddle River: Prentice Hall. Nadler, D. A., & Trushman, M. L. (1997). Competing by Design: The Power of Organizational Architecture. Oxford: Oxford University Press. Roberts, J. (2004). The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press. Sadler, P. (1998). Designing Organizations: The Foundation for Excellence (third ed.). London: Kogan Page. Simons, R. (2005). Levers of Organization Design: How Managers Use Accountability Systems for Greater Performance And Commitment. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 6. Kennismanagement Burton-Jones, A. (1999). Knowledge Capitalism: Business, Work, and Learning in the New Economy. Oxford: Oxford University Press. Boisot, M. H. (1995). Information Space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture. London: Routledge. Boisot, M. H. (1998). Knowledge Assets. Oxford: Oxford University Press. Choo, C. W. (1998). The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. New York: Oxford University Press. 7. Organisatie van informatiesystemen Applegate, L. M., Austin, R. D., & McFarlan, F. W. (2006). Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (7th ed.). New York: Irwin/McGraw Hill. Ahituv, N., & Neumann, S. (1983). Principles of Information Systems for Management. Dubuque, Iowa: Brown Company Publishers. Davenport, T. H. (2000). Mission Crtical: Realizing the Promise of Enterprise Systems. Boston, MA: Harvard Business School Press.

10 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Nolan, R. L., & Croson, D. C. (1995). Creative Destruction: A Six-Stage Process for the Transforming the Organization. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Weill, P., & Ross, J. W. (2004). IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results. Boston, MA: Harvard Business School Press. 8. De interne organisatie (informeel, cultuur) Ashkanasy, N. M., Wilderom, C. P. M., & Peterson, M. F. (Eds.). (2000). Handbook of Organizational Culture & Climate. London: Sage. Davis, S. M. (1984). Managing Corporate Culture. Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Co. Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Egan, G. (1994). Working the Shadow Side: A Guide to Positive Behind-the-Scenes Management. San Franscisco: Jossey-Bass Publishers. Schein, E. H. (1999). The Corporate Culture Survival Guide: Sense and Nonsense About Culture Change. San Franscisco: Jossey-Bass Publishers. Leidinggeven 1. Het functioneren van de leidinggevende Blanchard, K., & Johnson, S. (1982). The One Minute Manager. New York: William Morrow. Bossidy, L., & Charan, R. (2002). Execution: The Discipline of Getting Things Done. New York: Crown Business. Drucker, P. F. (1973). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper & Row. Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Brother. Graham, P. (Ed.). (1995). Mary Parker Follett-prophet of management: a celebration of writings from the 1920s. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Krass, P. (Ed.). (1997). The Book of Business Wisdom: Classic Writings by the Legends of Commerce and Industry. New York: John Wiley. Kepner, C. H., & Tregoe, B. B. (1965). The Rational Manager: A Systemic Approach to Problem Solving and Decision Making. New York: McGraw-Hill. Machiavelli, N. (1999). De heerser. 14e druk. Athenaeum-Polak & Van Gennep. March, J. G. (1994). A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: The Free Press. Pfeffer, J. (1992). Managing with Power: Politics and Influence in Organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Quinn, R. E. (1988). Beyond rational management: mastering the paradoxes and competing demands of high performance. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. Reddin, W. J. (1970). Managerial Effectiveness. New York: McGraw-Hill. Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and Decision Making. Pittsburg PA: University of Pittsburg Press. Werder, A. v. (1994). Unternehmungsführung und Argumentationsrationalität: Grundlagen einer Theorie der abgestuften Entscheidungsvorbereitung. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

11 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober Human resource management Buchanan, D., & Huczynski, A. (2004). Organizational Behaviour (5th ed.). Harlow, England: Financial Times-Prentice Hall. Fatehi, K. (1996). International Management: A Cross Cultural Approach: Prentice Hall. Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work (eighth ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Haslam, S. A. (2004). Psychology in Organizations: The Social Identity Approach (2nd ed.). London: SAGE publications. Mullins, L. J. (2002). Management and Organisational Behaviour (sixth ed.). London: Prentice-Hall. Pfeffer, J. (1998). The Human Equation. Boston: Harvard Business School Press. Rollinson, D. (2002). Organisational Behaviour and Analysis: An Integrated Approach (second ed.). London: Financial Times-Prentice Hall. Vroom, V. H., & Deci, E. L. (Eds.). (1970). Management and Motivation. Hammondsworth: Penguin. 3. Samenwerking Belbin, M. (1984). Management Teams: Why they succeed or fail. Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley. Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Boston MA: Harvard Business School Press. Leavitt, H. J., Pondy, L. R., & Boje, D. M. (Eds.). (1980). Readings in Managerial Psychology (third ed.). Chicago: The University of Chicago Press. Whitney, J. O. (1996). The Economics of Trust: Liberating Profits & Restoring Corporate Vitality. New York: McGraw-Hill. Hier zullen anderen nog publicaties willen toevoegen over competentiemanagement, coaching e.d. Coördinatie Aantekening. Alle activiteiten zoals strategische planning, organiseren, leidinggeven, vormen elementen van coördinatie. Hier wordt met coördinatie vooral ook bedoeld het deployeren van doelen in middelen. Vandaar dat hieronder ook wordt genoemd management control, dat immers tot primaire taak heeft de strategie te vertalen in action control Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (1995). Management Control Systems (8th ed.). Chicago: Irwin. Bower, J. L. (1986). Managing the Resource Allocation Process. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Bower, J. L., Bartlett, C. A., Uyterhoeven, H. E. R., & Walton, R. E. (1995). Business Policy: Managing Strategic Processes (eighth ed.). Chicago: Irwin. Foss, N. J. (2005). Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy: The Coordination of Firms and Resources. Oxford: Oxford University Press.

12 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1998). Coordination, Control and the Management of Organizations: Course Notes (No. Working Paper #98-098): Harvard Business School. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston, Mass: Harvard Business School Press. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston, MA: Harvard Business School Press. Merchant, K. A. (1998). Modern Management Control Systems. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. Simons, R. (1995). Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Hier zullen anderen nog publicaties willen toevoegen over teambuilding, horizontale communicatie, conflicthantering e.d. Control Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (1995). Management Control Systems (8th ed.). Chicago: Irwin. Merchant, K. A. (1998). Modern Management Control Systems. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. Starreveld s Leer der administratieve organisatie (Starreveld, R. W., Mare, H. B. d., & Joëls, E. J. (1994). Bestuurlijke informatieverzorging: Algemene Grondslagen. Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.) Sawyer, L.B. & Summers, S.E. (1988). Sawyer s internal auditing, the practice of modern internal auditing. The Institute of Internal Auditors, Altamont Springs, Florida. Organisatie en management van innovatie, ontwikkeling, productie en delivery Aan dit onderdeel moeten nog publicaties worden toegevoegd over innovatie-management, project-management, logistiek, e.d. Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (2004). Modularity in the Desing of Complex Engineering Systems. Connecticut. Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press. Fogarty, D. W., & Hoffmann, T. R. (1983). Production and Inventory Management. Cincinnati: South- Western Publishing. Hall, R. W. (1983). Zero Inventories: Dow Jones-Irwin. Hall, R. W. (1987). Attaining Manufacturing Excellence: Dow Jones-Irwin. Hunt, V. D. ( 1996). Process Mapping: Wiley. Juran, J. M. (1995). Managerial Breakthrough (revised ed.). New York: McGraw-Hill. Kaplan, R. S. (Ed.). (1990). Measures for Manufacturing Excellence. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston MA: Harvard Business School Press.

13 J. Strikwerda Versie d.d. 4 oktober 2006 Prencipe, A., Davies, A., & Hobday, M. (Eds.). (2003). The Business of Systems Integration. Oxford: Oxford University Press. Salvendy, G. (ed.) (2001) Handbook of Industrial Engineering. Schonberger, R. J. (1982). Japanese Manufacturing Techniques. New York: The Free Press. Shingo, S. (1981). Study of 'Toyota' Production System. Tokyo: Japan Management Association. Skinner, W. (1978). Manufacturing in the Corporate Strategy. New York: Wiley. Organisatie en management van commerciële activiteiten Ball, D. A., & jr., W. H. M. (1993). International Business: Introduction and Essentials (fifth ed.). Homewood Il.: Irwin. Kotler, P. (2002). Marketing Management (11th ed.): Prentice Hall. Majaro, S. (1982). International Marketing: A Strategic Approach to World Markets (revised ed.). Boston: Allen & Unwin. Schneider, B., & Bowen, D. E. (1995). Winning the Service Game. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. Financiering van de onderneming Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2006). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (fourth ed.). New York: Wiley. Grinblatt, M., & Titman, S. (2002). Financial Markets and Corporate Strategy (2nd ed.). Boston: McGraw- Hill. Op dit vakgebied bestaat veel meer literatuur, maar verschillen onderling weinig. Ook is er een neiging hieronder de literatuur over corporate governance te verstaan, maar dat moet gerekend worden tot ondernemingsbestuur.volledigheidshalve worden hier de belangrijkste publicaties over corporate governance vermeld. Corporate Governance Bradley, M., Schipani, C. A., Sundaram, A. K., & Walsh, J. P. (2000). The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroads. Retrieved September, from Keasy, K., Thompson, S., & Wright, M. (Eds.). (1997). Corporate Governance: Economic, Management, and Financial Issues. Oxford Oxford University Press. Leblanc, R., & Gillies, J. (2005). Inside the Boardroom: How Boards really work and the coming revolution in corporate governance. Mississauga, Ont.: Wiley. Tricker, R. I. (1984). Corporate Governance. Aldershot: Gower. Williamson, O. E. (1996). The Mechanisms of Governance. New York: Oxford University Press. Zingales, L. (1998). Corporate Governance. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law.

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible?

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Frank Lekanne Deprez Frank Lekanne Deprez zet de kenniswerker in het middelpunt. Kenniswerkers leiden, economisch en statistisch gezien,

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. Referenties R 209 210 Ruim baan voor creatief talent Abbott, A. (1988), The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labour, Chicago, US en London, UK: The University of Chicago Press. Abbott, A.

Nadere informatie

Empowerment: hoe professionele

Empowerment: hoe professionele IN CONTROL ZIJN Hans Strikwerda Empowerment: hoe professionele ruimte te combineren met in control zijn Prof. dr. J. Strikwerda CMC is executive management consultant en partner bij Nolan, Norton & Co.,

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Innovatiemanagement Samen innoveren: mist Nederland kansen? Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Emiel Verhoeff Gastheer NEN 22 september 2014 1 Welkomstwoord Samen innoveren Piet-Hein Daverveldt Gastheer

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ferry de Goey, Jacques van Gerwen en Hugo van Driel DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ondernemers en midden- en kleinbedrijf in Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vanaf 1950

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit van de toekomst = de kwaliteit van het onderwijs Hogeschool van Amsterdam Onderwijsconferentie n 8 april 2010 Prof. Dr. J. Strikwerda CMC Nolan Norton Institute - Zeist Amsterdam Business

Nadere informatie

Innoveert de CEO wel mee?

Innoveert de CEO wel mee? Innoveert de CEO wel mee? Er is weinig bekend over de bemoeienis van CEO s en topmanagementteams met managementinnovatie en organisatievernieuwing. In hoeverre en op welke manier beïnvloeden zij managementinnovatie

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing

TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing TIAS Business School Herbeoordelingsrapportage Toets Nieuwe Opleiding Executive Master of Marketing Ten behoeve van de NVAO Accreditatie November 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Voorwaarde 1... 4 Voorwaarde

Nadere informatie

Relatie tussen organisatiecultuur en prestaties

Relatie tussen organisatiecultuur en prestaties Relatie tussen organisatiecultuur en prestaties Inleiding Jarenlang werd organisatiecultuur gezien als iets gemeenschappelijks van een organisatie ( corporate culture ): het wij-gevoel, gemeenschappelijke

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie