Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer -"

Transcriptie

1 EPO - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer - Datum : 1 Juli 2006 Versie : 4.2 Auteur(s) : Frank Liet, Jelle Hissink, Arjen de Ronde Printdatum : maandag 25 juni 2007; 10:01 Document : P:\EPO\Documentatie\-EPO\ EPO v4.2.doc

2 EPO Elements Businessbewaking 2 van 66 Copyright C-it, the Early Warning Company. Alle rechten wereldwijd voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gekopieerd, gedistribueerd, overgedragen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vertaald in enige menselijke taal of computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op enig andere manier, of openbaargemaakt worden aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C-it. C-it heeft voor wat betreft de inhoud van deze gebruikershandleiding mogelijk octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het in bezit hebben van deze gebruikershandleiding betekent niet dat u een licentie of enig ander wettelijk recht hebt op het gebruik van het bovengenoemde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van C-it. C-it behoudt zich het recht voor de EPO software om welke reden dan ook aan te passen zonder de verplichting om personen of organisaties hierover in te lichten of hiervoor schadeloos te stellen C-it Consultatie Implementatie Technisch beheer BV - Nederland

3 EPO Elements Businessbewaking 3 van 66 Inhoud 1 Inleiding Algemene beschrijving Doel van het handboek EPO Meer informatie EPO-Website EPO-Forum 7 2 EPO - Businessbewaking Algemeen Methodiek Architectuur Services Logging Datatransport (beheer van de berichtenpostbussen) EPO-internetclient Probes (agents) Agentless System management / Helpdesk CustomerCare Licentiepunten Licentiepunten in gebruik Licentieoverzicht Licentiepunten gebruik Taal 15 3 Installatie Systeemeisen Systeemaanbevelingen Database Installatie voorbereiding Installatie Upgrade Automatische installatie EPO Internet client Post-installatie aandachtspunten Security Deinstallatie Encryptie 21 4 Gebruik Inloggen Username koppelen Licentie activeren Request a trial Register a serial number Kies de wijze van aanvraag Aanvraag via internet Aanvraag per mail Installeer license response 24

4 EPO Elements Businessbewaking 4 van Reminder Basisinformatie Statusinformatie Propagatieregels Uitzonderingen op de propagatieregels SLA-timeline Meetmomenten Basisvaardigheden Eerste gebruik van de Business Tree CustomerCare (Helpdesk) Ketenbewaking of Beheer op afstand Ruimtebewaking 31 5 EPO-Functionaliteit Opbouw van de EPO-userinterface Layout van de EPO-schermen EPO-menustructuur Incontextmenu Rapportage SLA-rapportage Excel Export Grafiek 34 6 Inrichten van de Business Tree Toevoegen van Customer Care Query 36 7 EPO probes (agents) Toevoegen nieuwe probes Algemene instellingen probes Geavanceerde schedule instellingen Diskprobe 38 Werking CPU probe Memory probe Eventlog probe Service probe instellingen Taskscheduler probe ICMP (ping) probe Process probe SNMP probes External probe Webprobe Performance Counter probe 53 8 EPO-Procedures Hoe voeg ik een nieuwe server toe aan mijn Beheer op Afstand? Hoe voeg ik een nieuwe routerbandbreedtebewaking toe aan mijn Beheer op Afstand? Hoe pas ik escalatiedrempelwaarden aan? Hoe bewaak ik op de beschikbaarheid van mijn IP-componenten? Hoe voeg ik mijn eigen bewakingsscripts aan EPO toe? 56

5 EPO Elements Businessbewaking 5 van 66 9 Configuratie EPO Thresholds Schaal van de grafiek Configuratiefiles Dataopslag Andere database Geheugengebruik Probes via WAN, internet Instellen EPO netwerk voor niet standaard gedetecteerde machines Verwijderen Devices Testen verbindingen Mail gateway Beheer EPO Beheer, backup en restore van de database Databeschrijving Probleemoplossing Diaspora Frequently Asked Questions with the Answers 64

6 EPO Elements Businessbewaking 6 van 66 1 Inleiding 1.1 Algemene beschrijving Het EPO-Framework is intelligente software die vitale processen bewaakt en in een heel vroeg stadium waarschuwt bij afwijkingen van de gestelde (SLA)norm. EPO is de verzamelnaam van alle businessoplossingen die C-it, the Early Warning Company de afgelopen jaren als maatwerk heeft opgeleverd. De rode draad van al die businessoplossingen is het SLA-raamwerk geworden, dat de basis is geworden van EPO-Elements. Direct gebruik EPO-Elements kan direct (out-of-the-box) door eindgebruikers ingezet worden om nog op de dag van installeren te kunnen starten met: De helpdesk voor ondersteuning van de klantcommunicatie mét procesbewaking en/of de bewaking van servers en/of ruimtebewaking (door middel van de EPO-ruimtebewakingsunit met e-nose) Configuratie EPO-Elements kan eenvoudig door middel van configuratie aangepast worden om: applicaties of netwerkdienst(contracten) te bewaken om bijvoorbeeld VOIP-ketens te bewaken of servers buiten het eigen netwerk te bewaken (bijv. ten behoeve van dienstverlening voor klanten) om financiële kengetallen te bewaken Aanpassing Door middel van configuratie en kleine maatwerkaanpassingen kan EPO ingezet worden: voor de inrichting van bewaking van vitale (diensten)ketens om direct aan te sluiten op individuele communicatiebehoeften om te escaleren via , sms, semafoon, om aangesloten te worden op bestaande technische bewakingsmiddelen technische bewaking te verrijken door dat te koppelen aan het ervaringsgevoel van de gebruikers rapport-templates te bieden naar eigen rapportgenerator geheel agentless de vinger aan de pols te houden bij vitale bedrijfsprocessen 1.2 Doel van het handboek EPO Het doel van deze gebruikershandleiding is als een soort1 e -lijns naslagwerk hulp te bieden in veelvoorkomende situaties. Zo worden achtereenvolgens beschreven: 1) De installatie (van de server, clients en probes) 2) Het eerste gebruik (hoe kan de helpdesk ingericht worden, de ketenbewaking of beheer-op-afstand) 3) EPO-functies (opsommende beschrijvingen van alle EPO-schermen)

7 EPO Elements Businessbewaking 7 van 66 4) Configuratie (aanpassen van settings van de diverse EPO-onderdelen: server, clients en probes) 5) Beheer (back-up, restore en probleemoplossing) 1.3 Meer informatie Op de C-it-website en het EPO-Forum kunt u meer informatie vinden over EPO EPO-Website De meest recente versie van de productleaflets worden via de C-it-website <www.c-it.nl> beschikbaar gesteld. De website bevat onder andere: Leaflets met algemene informatie Product fact sheets met meer technische specificaties EPO-Forum Het EPO-forum <www.epo-elements.nl> bevat onder andere: 1. Antwoord op veelvoorkomende vragen 2. Een bibliotheek met voorbeelden en scripts om ketenbewaking in te kunnen richten met veelvoorkomende procesonderdelen. 3. De meest recente versie van dit handboek

8 EPO Elements Businessbewaking 8 van 66 2 EPO - Businessbewaking 2.1 Algemeen EPO is een monitor waarmee processen bewaakt worden. EPO is gebouwd vanuit de visie dat bewaken vanuit de belangen van de organisatie effectiever zal zijn dan bewaken alleen op alle technische systeemcomponenten. EPO is ontworpen om The Fun (en kracht!) van open source te bieden maar het professionalisme van Enterprise management EPO bevat de functionaliteit die nodig is voor: Businessbewaking Ketenbewaking Beheer op afstand Ruimtebewaking Early Financial Warning Helpdesk/CustomerCare inclusief ITIL-procesbewaking Of iedere combinatie van de hierboven vermelde functionaliteiten. EPO is ontworpen voor gebruik door managers én ICT deskundigen, bijvoorbeeld: Algemeen en financieel directeuren die hun afspraken met hun klanten willen bewaken. Procesmanagers en controllers die hun interne processen willen bewaken. Dienstenaanbieders die service op afstand willen verlenen. Centrale systeem- of gebouwenbeheerders die continue zintuiglijke bewaking nodig hebben voor de (technische) ruimtes waar ze niet dagelijks meer komen. Financial controllers die realtime bewaking willen van de maandelijkse kengetallen om ook realtime bij te kunnen sturen. Helpdeskmedewerkers en procesmanagers die op basis van Keep-IT-Simple hun klantencontacten willen organiseren en hun helpdeskprocessen optimaal onder controle willen krijgen én houden

9 EPO Elements Businessbewaking 9 van Methodiek Gangbare beheersoftware geeft vaak een overdaad aan gegevens over systemen en netwerkcomponenten. En maar een klein deel daarvan is echt relevant. Bovendien ontneemt deze overdaad het zicht op waar het werkelijk om gaat. Daarom begint gaat the Early Warning Company er vanuit dat succesvolle procesbewaking niet bij de techniek begint, maar bij de bedrijfsprocessen en eisen die het management aan de systemen stelt. De gewenste prestaties (Service Levels) kunnen meetbaar gemaakt worden. EPO is ontworpen om alleen de zaken te meten die voor uw organisatie echt van belang zijn. Bij EPO staan de bedrijfsprocessen centraal. Zo kan EPO voortdurend checken of orders snel genoeg verwerkt of dat informatiesystemen beschikbaar zijn. Voor de industrie kan EPO productieprocessen controleren. In combinatie met de Check-itgeurdetectie kan deze intelligente software zelfs emissienormen bewaken. Zo werkt EPO nauw samen met ieder systeem dat informatie kan verzamelen en doorgeven. Bovendien zijn er plug-ins voor functies zoals tijdregistratie, helpdeskregistratie, bewaking van diverse processen en veel meer. 2.3 Architectuur EPO bestaat uit verschillende componenten die onderling met elkaar in contact staan. Onderstaand is de basisarchitectuur van EPO ziet weergegeven. Clients Server Probes EPO Server EPO DB Transport Layer - Windows - snmp - html/web - icmpping - scripts - sql EPO Probes In het bovenstaande plaatje is te zien dat alle communicatie tussen de EPOServer en de probes via de transport laag (transport layer) verloopt.

10 EPO Elements Businessbewaking 10 van 66 In onderstaand plaatje is communicatie tussen de verschillende componenten van EPO weergegeven. EPO Server Transport Internet: Transport Clients Probes 2.4 Services Een computer ingericht als EPO-server bevat de volgende componenten: Een machine ingericht met alleen de EPO-probes bevat de volgende componenten: Een korte beschrijving van de services: 1. Message service Vormt de transportlaag tussen agents en database. Remote probes (agents) communiceren met bij hun de lokale message transport service, die zorg draagt voor het doorsturen van informatie naar de database. De communicatie verloopt via een postbusmechanisme. Bij down zijn van de verbinding worden de berichtjes in de lokale postbus opgeslagen totdat informatie wel weer doorgestuurd kan worden (store and forward). 2. Probe service - Haalt eenvoudige Windows informatie (CPU, diskspace, services) uit het systeem en biedt dit aan de transportlaag (message service). - haalt snmp-informatie op (indien geconfigureerd) - haalt informatie op via scripts (indien geconfigureerd) Bij down: er wordt geen informatie opgehaald/vergaard totdat deze weer gestart wordt. 3. EPO server Zorgt voor de communicatie met de EPO-clients (EPOgui.exe). Zorgt voor de verwerking van de door de probes aangeboden gegevens. Bij down: EPO-Clients kunnen niet starten omdat ze geen verbinding met de database kunnen maken (zie ook 10.2, 1. EPO Client geeft bij starten de foutmelding No connection, blz. 62.

11 EPO Elements Businessbewaking 11 van Logging De EPO-services loggen naar de Windows Event Viewer (bv Start\run eventvwr.exe ) Meer gedetailleerde loginformatie (informationals en debugmessages) is te vinden onder: - \EPO\EPOMsgSvc\Logs - \EPO\EPOProbeSvc\Logs - \EPO\EPOServer\Logs 2.6 Datatransport (beheer van de berichtenpostbussen) Agents (ntlog, probe en geschedulde scripts) communiceren hun resultaat door middel van berichten. Deze berichten worden via een store-and-foreward-mechanisme doorgestuurd. Bij tijdelijk communicatie of service down worden berichten bewaard in lokale postbussen. Opvragen inhoud lokale EPO-postbussen: Commando (directory \EPO\tools\): EPOMsgcmd.exe list EPO Message Command Tool version Copyright (c) C-it Usage: EPOMsgCmd [<options>] [-xsl <file>] locate [xml] EPOMsgCmd [<options>] [-xsl <file>] debug [html] EPOMsgCmd [<options>] [-xsl <file>] list [xml] EPOMsgCmd [<options>] [-xsl <file>] extract <postboxname> EPOMsgCmd [<options>] [-xsl <file>] extractall <postboxname> EPOMsgCmd [<options>] store [<postboxname>] EPOMsgCmd [<options>] storelist <filename> [<postboxname>] EPOMsgCmd [<options>] registerresolve <resolvename> <postboxname> EPOMsgCmd [<options>] info [routes] EPOMsgCmd [<options>] setnetworkkey EPOMsgCmd [<options>] createnetworkkeyfile <filename> EPOMsgCmd roundtriptest <target> [Alarm High Normal Low] [<nr tests>] Options: -s <server>[:<port>[#<sourceport>]] to specify a server/port to connect to. -k <hex-key> none sets the connection encryption key. -kp <passphrase> sets the connection encryption key. -kf <file> sets the connection encryption key. Default connection is: bin:// :7472 Encryption default setting is enabled NB Dit commando kan ook gebruikt worden om de verbinding te testen: Bv: epomsgcmd s <ipadres van te testen server>:7472 list 2.7 EPO-internetclient De EPO Windows client functioneert vanuit elk netwerk dat in verbinding staat met het eigen interne netwerk waar de EPO-server staat. Bijvoorbeeld via het Internet (via VPN, andere varianten van gesloten netwerken of direct). Zie installatie EPO-internetclient

12 EPO Elements Businessbewaking 12 van Probes (agents) EPO heeft de volgende standaardprobes (agents): ITIL-procesbewaking (openstaande registraties) Windows Server (CPU, memory: (fysiek en logisch), diskruimte, EventLogs, Services en processen) SNMP (obv ip-adres & ObjectID) Performance Counters Ping (beschikbaarheidsbewaking en reactietijd) OpenInterface (commandscripts, perl, sqlcommando s,.net, ) HTTP (inclusief configuratie van parameters en variabelen) Alleen geldig voor EPO-Ruimtebewaking: e-nose (geur van verbrande elektronica, smeulende PVC-leiding, sigarettenrook, etc.); uitlezen van sensoren op het gebied van temperatuur; luchtvochtigheid; lekwater (airco, dak, waterleidingen, ); spanningsniveau (voor of na de UPS); optionele devices: webcam, deurcontact, fingerprintunit Agentless De door EPO bewaakte componenten (servers, applicaties, ) kunnen ook agentless (dat wil zeggen geen aparte agent/probe op de bewaakte server zelf) bewaakt worden. Vanaf de EPO-server (of een willekeurig andere machine) kunnen de scripts gescheduled worden die op afstand de te bewaken onderdelen uitvragen. 2.9 System management / Helpdesk CustomerCare Registratie van incidenten, wijzigingsverzoeken, problemen, taken, activiteiten en andere klantmeldingen. Incidentbewaking op Service-Level-Afspraken (SLA). Geautomatiseerde import van uw klantendatabase (geen beperkingen op aantallen) en helpdeskmedewerkergegevens. Geautomatiseerde import van automatische registratie van terugkerende lijntaken Administratie van bestede helpdesktijd SLA-rapportage + factuurbijlage bestede helpdesktijd 2.10 Licentiepunten EPO Elements bevat in de doos voldoende licentiepunten (100 EPoints) om één van de key features (CustomerCare - helpdesk, ketenbewaking of beheer op afstand) in te richten met 1 á 3 User Clients. De EPO-licentiepunten (EPOints) zijn dynamisch inzetbaar. De EPoints zijn (iedere keer weer) te verdelen over functionaliteiten, probes (agents) en het aantal viewers dat gebruikt wordt. De hoeveelheid benodigde licentiepunten wordt niet bepaald door wat er geïnstalleerd is, maar door wat er bewaakt wordt (= wat er in de Business tree is opgenomen) en het aantal gelijktijdig gestarte EPO User clients:

13 EPO Elements Businessbewaking 13 van 66 1) Iedere eindnode in de Business tree (= een enkelvoudig Managed Object) kost 1 licentiepunt. 2) Uitzonderingen zijn er voor een aantal samengestelde Managed Objects die samen minder punten kosten, zoals: - de standaard informatie van een windows server*: cpu, diskruimte, memory, eventlog en services - de snmp-informatie van een router/switch - de procesbewaking van de helpdeskmodule CustomerCare Enkelvoudige Managed objects kosten 1 EPoint per keer dat het Managed Object is opgenomen in de business tree: EPO ICMPPing/aanwezigheids bewaking van een IP-adres EPO HTTP-bewaking van een webadres EPO SNMP-bewaking van een enkelvoudig Object ID EPO OpenInterface-bewaking met een extern commando EPO CPU-bewaking EPO Disk-bewaking van een logische drive EPO Service-bewaking EPO Memory-bewaking van het fysieke geheugen EPO Memory-bewaking van het totale geheugen (inclusief swap space) EPO Windows eventlogs EPO Performance Counters Samengestelde Managed Objects kosten de hierna genoemde EPoints per keer dat het samengestelde MO is opgenomen in de business tree: EPO CustomerCare (= helpdesk) : 50 EPoints EPO Windows Server Bewaking : maximaal 5 EPoints per server EPO SNMP-Bewaking : maximaal 3 EPoints per IP-adres EPO Performance Counters : Maximaal 3 EPoints per server De genoemde licentiepunten voor het gebruik van de EPO business client: EPO User Client : 15 EPoints per concurrent user EPO Viewer Client (read only) : 5 EPoints per concurrent user De benodigde licentiepunten voor ruimtebewaking: EPO Ruimtebewaking : licentie via hardware Licentiepunten in gebruik De standaard node License Overview toont het totale aantal licentiepunten dat in gebruik is. In de grafiek zijn zichtbaar: - Total owned EPoints De lijn die weergeeft hoeveel EPoints er gekocht zijn en dus hoeveel EPoints er ingezet kunnen worden. - Business tree De hoeveelheid EPoints die in gebruik zijn in Business tree - Clients De hoeveelheid EPoints die in gebruik zijn door (concurrent) gebruikers. NB Er zijn 15 EPoints permanent gereserveerd voor één gebruiker.

14 EPO Elements Businessbewaking 14 van 66 Figuur 1 Licentiepunten in gebruik NB Ook op het verloop van het licentiepuntengebruik kan proactieve bewaking worden ingesteld. Vul daarvoor de drempelwaarden in bij het wijzigen van de business tree node Licentieoverzicht Via de menuoptie Help / Manage licenses kan een overzicht over de verkregen licenties getoond worden. Het overzicht over de verkregen licenties toont hoeveel EPoints ingezet kunnen worden. Figuur 2 License overview NB Iedere installatie van EPO Elements bevat alvast de eerste 15 licentiepunten ( OneClient ) die nodig zijn om de client ook de 1 e keer al (voor de licentieaanvraag) te kunnen starten Licentiepunten gebruik Via dit overzicht kan precies gezien worden waar de licentiepunten aan besteed worden. Als StatusTree is geselecteerd kan via de knop Show detailed information de informatie zichtbaar gemaakt worden.

15 EPO Elements Businessbewaking 15 van Taal EPO menustructuur is Engelstalig. De boomstructuur en dropdownmenu s zijn in iedere taal in te richten.

16 EPO Elements Businessbewaking 16 van 66 3 Installatie 3.1 Systeemeisen Windows : versie: XP + SP2, 2000 of 2003 CPU : minimum kloksnelheid: vanaf 1 GHz Vrije schijfruimte : minimum vanaf 10 Gbyte Geheugen : minimum vanaf 1 Gbyte Microsoft DotNet Framework : versie 1.1 sp1 3.2 Systeemaanbevelingen CPU Vrije schijfruimte Geheugen : aanbevolen kloksnelheid: vanaf 2 GHz : aanbevolen vanaf 80 Gbyte : aanbevolen vanaf 2 Gbyte NB EPO Elements is ontworpen om het geheugen dat niet gebruikt wordt wel te gebruiken en het direct weer vrij te geven als een andere applicatie daar om vraagt (zie ook 9.4 Geheugengebruik, blz. 59). Optimale performance van EPO wordt verkregen door EPO zonder andere applicaties op een server te zetten. 3.3 Database EPOServer wordt standaard geïnstalleerd met de database Firebird (http://firebird.sourceforge.net/). Voordelen van deze database zijn: Gratis, compact en eenvoudig in onderhoud Commercieel onafhankelijk Draait op Linux, Windows, en verschillende Unix platforms Organisaties die zelf (verder) rapportages willen maken met een rapportgenerator als bijvoorbeeld Crystal Reports wordt geadviseerd om een andere database te kiezen, bijvoorbeeld Microsoft SQLServer. EPO kan ook gebruik maken van andere databases, bijvoorbeeld: Microsoft SQLServer Microsoft Desktop Edition (MSDE) Microsoft Access Oracle Informatie over hoe een andere database gebruikt kan worden wordt via het EPOforum binnenkort beschikbaar gesteld. 3.4 Installatie voorbereiding Account: Installatieaccount met administratorrechten

17 EPO Elements Businessbewaking 17 van Installatie 1. Start EPO Elements 4.2-6xx Setup.exe. 1. Start EPO Elements 4.2-6xx Setup.exe. 2. Klik indien u akkoord gaat met de kopierechten<next> 3. Klik indien u akkoord gaat met de licentiebepaling <Next> 4. Selecteer de benodigde opties. De transportlaag (message transport) is verplicht bij de server en de probes. 5. Klik <Next>

18 EPO Elements Businessbewaking 18 van Indien gewenst verander het installatiepad. 7. Klik <Next> 8. Indien gewenst, verander het pad waar de serverdata opgeslagen moet worden. Deze optie verschijnt alleen als de optie server is aangevinkt. 9. Klik <Next> 10. Indien gewenst, wijzig de naam waaronder de machine in het EPO netwerk bekend komt te staan. Dit is nodig als bijvoorbeeld het EPO netwerk 2 netwerken aan elkaar knoopt en in elk netwerk een machine aanwezig is met dezelfde naam. 11. Klik <Next>

19 EPO Elements Businessbewaking 19 van Encryption Settings. De settingsbestanden en het dataverkeer kunnen optioneel ge-encrypt worden. Vink daarvoor Encrypt local EPO files en/of Encrypt EPO network traffic aan. Voor het netwerk verkeer moet nog een key ingegeven worden. Dit kan door middel van een passphrase of een bestaande key (uit een key-bestand). Zie verder het hoofdstuk 3.8, Encryptie. 13. Klik <Install> om de installatie te beginnen 14. Indien antispysoftware geïnstalleerd is, zal deze antispysoftware mogelijk vragen om toestemming om de EPOservices te mogen installeren. Dat ziet er bijvoorbeeld uit zoals hierboven aangegeven. Andere antispywarepakketen zullen dat weer anders aangeven. De installatie van EPO elements is nu klaar. 15. Klik <Finish> om de installatie succesvol af te sluiten.

20 EPO Elements Businessbewaking 20 van 66 Zie paragraaf 2.4 Services, blz. 10 voor een overzicht van welke componenten de EPO installatie heeft geïnstalleerd Upgrade Oude versies kunnen eenvoudig een upgrade krijgen. De installatie zal detecteren welke versie geïnstalleerd is en aan de hand daarvan de upgrade uitvoeren, dit gaat hetzelfde als een gewone installatie. De set-up detecteert automatisch welke onderdelen er geïnstalleerd zijn en selecteert deze opties Automatische installatie De Installatie wizard is gebouwd met NSIS (Nullsoft Install System) De probes kunnen geautomatiseerd en zonder schermmeldingen (silent en unattended) worden geïnstalleerd. De installatieopties kunnen in een.ini bestand worden ingesteld. Dat bestand ziet er als volgt uit: [Settings] INSTDIR= INSTDATADIR= DEVICENAME= StartServices=0 [Components] EPOMsgSvc=1 EPOProbeSvc=0 EPOProbeSvc_Windows=0 EPOProbeSvc_Common=0 EPOProbeSvc_Network=0 EPOProbeSvc_Checkit=0 EPOProbeSvc_Version3=0 EPOServerSvc=0 Client_User=1 Client_Viewer=0 Een optie wordt geïnstalleerd als deze 1 heeft als waarde. Gebruik: <setup exe> [/S] /options=<volledig ini pad> Bijvoorbeeld: "EPO Elements 4.2-6xx Setup.exe" /options="c:\projects\epo\setup\silentoptions.ini"

21 EPO Elements Businessbewaking 21 van EPO Internet client De EPO client kan ook via het internet aangesloten worden op de EPO-database. Benodigde configuratie: Omschrijving Configuratie Via VPN Geen extra configuratie nodig. De EPO-business client vindt bij het starten automatisch de EPO-server omdat ze virtueel in hetzelfde lokale netwerk staan. Rechtstreeks Doormiddel van NAT (Native Address Translation) moeten de betrokken netwerkonderdelen geconfigureerd worden om de verbinding mogelijk te maken. De firewalls en de routers/switches tussen de domains moeten open gezet worden voor: - EPO : poort 7472 TCP. 3.7 Post-installatie aandachtspunten Security De volgende configuratiefiles bevatten accounts en wachtwoorden van de gebruikte database: Tip: scherm deze configuratiefiles door via het operating systeem te beperken wie toegang heeft tot deze configuratiefile (NB let wel op dat het account waaronder de EPOServices draaien ook toegang behoudt). 3.8 Deinstallatie In de installatiedirectory staat het bestand UnInstall-EPO Elements.exe. Deze is ook te benaderen via het startmenu. Of gebruik het standaard control panel van windows voor add/remove software. 3.9 Encryptie EPO kan zowel de lokale settingsfiles alsmede het netwerkverkeer beveiligen d.m.v. encryptie. Er wordt gebruik gemaakt van 256 bit Rijndael encryptie (AES). Tijdens de installatie kan aangeven wat er beveiligd moet worden. Als Encrypt EPO Network traffic geselecteerd wordt, moet daarnaast nog een sleutel ingegeven worden. Dit kan doormiddel van het rechtstreeks ingegeven van de sleutel. Dit is een 256 bit grote hexadecimale sleutel (16 bytes, 32 tekens). Een andere mogelijkheid is het ingeven van een passphrase. Deze wordt dan geconverteerd naar een sleutel. De derde mogelijkheid is het lezen van een sleutel uit een bestand. Dit bestand kan gegenereerd worden uit de installatie door een bestandnaam in te voeren in het onderste veld. Het bestand kan dan weer als invoer gebruikt worden bij een andere installatie om zo een uitrol te vergemakkelijken. Een andere manier om het sleutelbestand te genereren gaat met behulp van de tool EPOMsgCmd uit de tools directory.

22 EPO Elements Businessbewaking 22 van 66 Met de optie kf kan een sleutelbestand als optie meegegeven worden om de huidige sleutel te wijzigen. Op een zelfde manier kan met kp en k een passphrase of een sleutel meegegeven worden om de huidige sleutel te wijzigen. 4 Gebruik 4.1 Inloggen De eerste keer dat de EPO-client gestart wordt, wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. De wachtwoorden worden geverifieerd aan de hand van gebruikersaccounts aanwezig op het systeem waar de EPO server is geïnstalleerd. Als de server aangemeld is bij een domein zal de verificatie hier plaatsvinden. NB EPO accepteert geen leeg wachtwoord. Via de knop naast het server invulveld kan een andere server gekozen worden, mocht deze beschikbaar zijn Username koppelen Het is mogelijk om ingelogde gebruikers te koppelen aan een operator in customercare. Hierdoor wordt aan registraties automatisch de gekoppelde operator ingevuld. NB: Als eenmaal een operator is gekoppeld aan een inlognaam kan niet meer ingelogd worden met accounts die dit niet hebben. 1) Kllik als de EPO-Server gevonden is op OK om de EPO client te starten. Tijdens het startenvan de EPO client wordt het volgende scherm getoond: Hierna zal als het de eerste keer is dat de EPO client gestart wordt na de installatie de procedure gestart worden om de licentie te activeren. 4.2 Licentie activeren De activatie van de licentie kan met een internetverbinding in principe binnen een paar minuten succesvol worden uitgevoerd. Volg de volgende 5 stappen: Stap1

23 EPO Elements Businessbewaking 23 van 66 - Selecteer Request trial in het scherm License reminder : Of - selecteer in het hoofdmenu Help het submenu Manage licenses en daarna Request license De licentie kan op twee manieren geactiveerd worden: 1) Een tijdelijke activatie via een trial-licentie Zie Request a trial 2) Via het serienummer verkregen bij de aankoop van de software Zie Register a serial number Request a trial Stap 2a Voer de naam en het adres in van de aanvrager: Zie Kies de wijze van aanvraag voor stap Register a serial number Stap 2b Voer het serienummer in dat u via uw reseller heeft verkregen. Zie Kies de wijze van aanvraag voor stap 3.

24 EPO Elements Businessbewaking 24 van Kies de wijze van aanvraag Stap 3 De aanvraag kan op twee manieren worden doorgegeven: 1) Via het internet; rechtstreeks aan de licentieverstrekker (C-it) Zie Aanvraag via internet 2) Of handmatig; per aan de reseller Zie Aanvraag per mail Aanvraag via internet Stap 4a - Selecteer de optie internet als er een internetconnectie is - klik op Request license om de licentie direct aan te vragen. - De license response file wordt, vrijwel direct, aan het opgegeven mailadres verzonden - ga na ontvangst door met Installeer license response Aanvraag per mail Stap 4b - Als er geen internetconnectie mogelijk is selecteer dan de optie Manually om de licentieaanvraag zelf via mail te kunnen sturen (door de getoonde licentieaanvraagcode te kopiëren). - klik op Request license om de licentie aan te vragen. De aanvraagcode wordt in het scherm Manual license request getoond. - kopieer de gehele tekst die in de aanvraag staat - mail de gekopieerde tekst aan uw reseller - wacht op het antwoord van de reseller met de license response file, ga daarna door met Installeer license response Installeer license response Nadat de license response is ontvangen op het opgegeven mailadres kan deze laatste stap in het licentieactivatieproces worden uitgevoerd. Stap 5 - Kopieer de in de mail aangegeven license response regels

25 EPO Elements Businessbewaking 25 van 66 - Selecteer in het hoofdmenu Help het submenu Manage licenses - Selecteer in het scherm License overview de optie Manually install response - Plak de gekopieerde license response regels in het scherm - klik op Install - De licentie is nu geactiveerd. - Het scherm License overview toont de nieuw geactiveerde licentie Reminder De triallicentie is 14 dagen bruikbaar. Na een week verschijnt er eenmaal per dag per client een melding de de licentie gaat verlopen.

26 EPO Elements Businessbewaking 26 van Basisinformatie Statusinformatie Nodekleur Status Betekenis Groen Normal De node en alle onderliggende nodes voldoen aan de normen (de opgegeven thresholds)* Geel Warning De node (of een van de onderliggende nodes) bevat een waarde die de waarschuwingsgrens overschrijdt* Rood Critical De node (of een van de onderliggende nodes) bevat een waarde die de kritieke grens overschrijdt* Zwart Down De node (of een van de onderliggende nodes) bevat een bewaakt onderdeel dat niet reageert op de informatieverzoeken van de EPO-server* Blauw Unknown De status van de node (of een van de onderliggende nodes) kan niet vastgesteld worden. Voorbeeld ( )* Wit None - De node is leeg - Of de node en alle onderliggende nodes hebben geen bewaking (= er zijn geen thresholds ingesteld) * NB Nodes kunnen expliciet aangemerkt worden om hun status niet te propageren, zie Propagatieregels Nodes Een status van nodes wordt naar boven (=hoger niveau) in de Business tree gepropageerd op basis van worst case. De volgorde is: unknown (blauw ) gaat boven down (zwart ) gaat boven critical (rood ) gaat boven warning (geel ) SLA s SLA s worden gepropageerd op basis van het samennemen van alle periodes van onbeschikbaarheid van onderliggende nodes. Figuur 3 Voorbeeld van het samennemen van onderliggende SLA's In het voorbeeld hierboven is de eerste regel (komt overeen met de geselecteerde node in de Business tree) de optelsom van de periodes van onbeschikbaarheid van de regels (nodes) daaronder.

27 EPO Elements Businessbewaking 27 van Uitzonderingen op de propagatieregels Uitzonderingen op de standaard propagatieregels worden als volgt weergegeven: Node Status Betekenis Donker groen Out of Service Alle onderliggende nodes zijn out of service geplaatst. Blokkade (wegens out of Service ) De (hier rode) node is out of Service geplaatst. Donker grijs Out of Service Window Alle onderliggende nodes vallen buiten Service Windows Blokkade (wegens Service Window) De (hier rode) node valt buiten het Service Window SLA-timeline Iedere Node in de business tree heeft een SLA-timeline. De SLA-timeline bevat van een bepaalde dag (de systeemdatum (=default) of een vrij te kiezen dag) de volgende informatie: - Van tijdstip 0:00 tot 24:00 door middel van kleur de status van de node op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode - De kleurovergangen duiden de statusovergang aan. - Indien het een eindnode betreft zijn de meetpunten in de tijdlijn weergegeven die in de database (de wybertjes) zijn opgenomen waarbij de kleur de status van de testmomenten weergeeft - De status van een node wordt bepaald door de ingestelde thresholdwaarden van die node zelf als het een eindnode betreft en anders door de opgetelde statussen van de onderliggende nodes Meetmomenten Het patroon waarin de meetpunten (wybertjes) voorkomen wordt bepaald door de instellingen van de bijbehorende probe. Ingesteld kan worden dat meetmomenten op een vast interval worden doorgegeven of dat ze bij voldoende afwijking van de vorige meetwaarde worden doorgegeven. Zie voor instellingen hoofdstuk 4.4 Basisvaardigheden Adviezen hoe om te gaan met de EPO Business tree: 2) zorg dat de EPO Business tree weer groen wordt na een escalatie door het incident op te lossen.

28 EPO Elements Businessbewaking 28 van 66 3) als een node voor langere tijd op een escalerende waarde (= status anders dan normal) staat, overweeg dan om: - de thresholds aan te passen - de node in een out of service -groep te plaatsen - de node uit de bewaking te halen 4.5 Eerste gebruik van de Business Tree Een van de belangrijkste eerste stappen is het inrichten van de Business tree. De Business tree kan worden gewijzigde door: - in het menu Edit het submenu Edit Business tree te kiezen - in de business tree met een rechter muisklik Edit this Business tree node te kiezen De Business tree editor bestaat uit drie onderdelen: 1) de managed objects De managed objects vormen een soort tool box waarmee de business tree uitgebreid kan worden. 2) de editable Business tree Dit is de definitie van de Business tree die gewijzigd kan worden door nodes weg te halen of door nodes of bewaakte componenten toe te voegen. Wanneer op save gedrukt wordt dan worden de wijzigingen doorgevoerd op de Business tree. 3) de Node properties Dit zijn de eigenschappen die horen bij de in de editable Business tree geselecteerde node horen. Hier kunnen bijvoorbeeld thresholds gewijzigd worden of kan aangegeven worden of een node zijn status moet doorgeven. De managed Objects bestaan uit 3 categorieën. Alle onderdelen (en soms ook samenstellingen als het logische eenheden zijn) kunnen door middel van drag-and-drop aan de editable Business tree worden toegevoegd. De categorieën zijn: 1) General - Customer Care Query: kan gebruikt worden om aparte helpdeskviews te maken. - Folder: belangrijk element om zelf groepen te maken van bewaakte onderdelen die onder 1 SLA vallen. NB Onder Templates staan een aantal voorgedefinieerde folders.

29 EPO Elements Businessbewaking 29 van 66 - License Overview: gratis node om overzicht te kunnen houden over gebruikte licentiepunten. 2) Probed Objects Hier staan alle probes (agents) die data hebben toegevoegd aan de EPO-database. De EPO probes (of onderdelen daarvan) kunnen van hieruit door middel van dragand-drop aan de editable Business tree worden toegevoegd. NB Zie ook eerst de templates voor voorgedefinieerde folderstructuren. 3) Templates Onder business staan een aantal voorgedefinieerde folderstructuren. Onder Advanced staan alle probe-definities die afzonderlijk in de Business tree opgenomen kunnen worden. NB Deze probe-definities hoeven veelal iet gebruikt te worden omdat de actieve EPO probes al voorgedefinieerd beschikbaar zijn via Probed Objects CustomerCare (Helpdesk) CustomerCare is de helpdeskondersteuning. Door middel van eenvoudige registratie en doeltreffende procesbewaking kunnen afspraken met klanten nagekomen worden over de doorlooptijd van aangemelde incidenten, problemen of vragen. CustomerCare is ontworpen om het registratieproces te ondersteunen op basis van eenvoud. Voorbeeld hoe CustomerCare gebruikt kan worden. Maak een registratie van een incidentmelding van een klant: Kies uit het menu Helpdesk : New registration Vul de relevante velden in: summary, description, Bv de betrokken personen (klik op de ): - de affected end user - de collega aan wie de registratie wordt toegekend Vul het type in van de registratie: incident, change, probleem, Merk op dat: Als de affected end user bij een klant is geselecteerd en als de prioriteit is gekozen dat dan de need by date wordt ingevuld aan de hand van de SLA die aan de betreffende klant is gekoppeld. De persoon aan wie de registratie is toegekend kan de registratie terugvinden in zijn eigen todo -bakje onder workflow Er onder de CustomerCare-node 4 benaderingswijzen zijn om naar de registraties te kijken: 1) Van uit de klanten - welke registraties staan open bij een bepaalde klant - de mogelijkheid om voor bepaalde klanten snel gewaarschuwd te worden als er te veel open staan 2) Vanuit het proces: - welke registraties staan er open - welke registraties zijn over de afgesproken tijd nog niet afgesloten - maar vooral ook welke registraties dreigen binnen 4 uur over de SLAtijd heen te komen.

30 EPO Elements Businessbewaking 30 van 66 3) Vanuit de registraties zelf: open, closed. 4) Vanuit de workflow/workload - wie heeft welke registraties op zijn naam - wie heeft er (te) veel registraties op zijn naam Hoofdnodes laten de registraties zien die de optelsom zijn van de onderliggende nodes Ketenbewaking of Beheer op afstand Voorbeeld hoe EPO Elements direct ingezet kan worden voor het eerste gebruik ten behoeven van beheer van windows servers. Installeer probes, zie Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., blz Error! Bookmark not defined.. Kies voor edit Business tree Managed objects is een soort toolbox waarin niet alleen de de data van de bewaakte onderdelen geclassificeerd staat maar waar ook templates staan om een suggestie te geven hoe de bewaakte onderdelen onder te verdelen zouden kunnen worden. Editable Business tree is de tree die gewijzigd kan worden en die na save overgenomen wordt naar de Business tree. Alles wat in het managed objects window staat kan naar de editable Business tree worden gesleept. Bv de window servers waar net de probes op zijn geïnstalleerd. Open in managed objects de Probed Objects om de net geinstalleerde probes te zien. Open ook Templates en Business : Sleep bijvoorbeeld IT Infrastructure naar de Editable Business tree Sleep de net geïnstalleerde Windows server van Managed Object naar de Editable Business tree in bijvoorbeeld application servers Druk op de save-button. Na enige seconden zullen de aangebrachte wijzingen zichtbaar zijn in de Business tree. NB Merk op dat waarschijnlijk enige van de nieuw bewaakte services van de windows server de status down (zwart) hebben. Oorzaak: EPO neemt alle services over die de setting start automatisch hebben. De services daarvan die niet meer actief zijn krijgen van EPO de status down. U kunt ze eenvoudig uit de bewaking verwijderen door ze eerst op te zoeken in de Business tree, daarna met rechter muisklik op de zwarte node edit this tree te selecteren. Daarna verwijderen uit de EBt en save.

31 EPO Elements Businessbewaking 31 van 66 Gebruik uit Managed Objects uit de node general de node folder. Sleep de folder naar de Editable Business tree om eigen groeperingen te maken van bewaakte servers. Sleep daar weer nieuwe folders of Probed Objects onder (of onderdelen van een Probed Object. NB Iedere folder erft van de onderliggende folders en/of nodes de optelsom van alle onderliggende beschikbaarheidsgegevens. Daarmee wordt het mogelijk om voor een aparte dienst (of belangrijk bedrijfsproces) alleen de relevante onderdelen onder bewaking te plaatsen die daarvan een noodzakelijk onderdeel vormen Ruimtebewaking De ruimtebewakingsunit kan doormiddel van een netwerkaansluiting worden aangesloten op het netwerksegment waar een EPO probe (agent) geïnstalleerd is. Figuur 4 de Checkit Ruimtebewakingsunit De Checkit vraagt door middel van DHCP een ip-adres op (zichtbaar in het display) en zal contact proberen te zoeken met een checkit probe. Een checkit probe is te activeren door via de epo analys client via het menu edit probe configuratie, na het probe-icoon op een gewenste machine in hetzelfde segment (waar de EPO-probes geïnstalleerd zijn) geselecteerd te hebben de checkitprobe op enabled te zetten. Daarna (na een paar minuten) is de nieuwe checkit via drag-and-drop in de editable business tree te plaatsen. 5 EPO-Functionaliteit In dit hoofdstuk wordt de EPO-functionaliteit opgesomd vanuit het beschrijven van alle menuitems. Zie ook hoofdstuk 8 EPO-Procedures, blz 55.

32 EPO Elements Businessbewaking 32 van Opbouw van de EPO-userinterface De business tree. Grafiek of SLA-overzicht. Open incidenten, in context met de business tree Layout van de EPO-schermen Alle schermen en tabbladen zijn met drag-and-drop te verplaatsen: - Naar een andere plaats binnen het hoofdscherm - of in een bestaande tabbladstructuur - of buiten het hoofdscherm 5.2 EPO-menustructuur Menu Submenu Beschrijving Edit Edit Business Om de Business tree aan te passen tree Edit probe configuration Om de probes te configureren als de defaultsettings niet voldoende zijn Menu Submenu Beschrijving View StatusTree Graph Om staafdiagram te tonen met aantal openstaande notifications Notifications Opsomming van online overschrijdingen van de gestelde normen Business tree Tonen van de Business tree

33 EPO Elements Businessbewaking 33 van 66 Menu Submenu Beschrijving CustomerCare New Registration Aanmaken van een call, vastleggen van een incident of vraag. Company Information Invoerscherm voor klanten, medewerkers en operators. Koppelen van SLA-definitie Lookup Table Maintenance Onderhoud aan de dropdowninformatie SLA-definitie Wijzigen van default registratie template Search Zoeken naar registraties Menu Submenu Beschrijving Business Monitoring Out of Service Definieren van onderhoudsperioden Service windows Definieren van service windows 5.3 Incontextmenu Het incontextmenu verschijnt door een rechtermuisklik op een Business tree node. De geselecteerde node dient als uitgangspunt voor de te selecteren functionaliteit. Menu Open view Open view in new window Edit this business tree node Export Raw Data to Excel SLA Matrix Beschrijving Dit is de default actie: tonen van de informatie bij de geselecteerde node: - Overview (SLA-percentages, SLA-timeline) - SLA-timeline - Graph (indien het een eindnode betreft met meetdata) Zelfde als open view maar de informatie wordt in een nieuw tabblad getoond. De business tree kan gewijzigd worden waarbij de geselecteerde node geopend wordt om daar direct de eigenschappen van te tonen. Export van de meetpunten van deze node (en eventueel dieperliggende nodes). Overzicht van de beschikbaarheid van de geselecteerde node. Eventueel gespecificeerd naar dieperliggende niveaus. 5.4 Rapportage EPO bevat de volgende rapportagemogelijkheden:

34 EPO Elements Businessbewaking 34 van 66 1) Service Level Agreement rapportage (beschikbaarheidsrapportage) 2) Overzicht van registratielijsten naar Excel SLA-rapportage Vanaf de node waar de sla-rapportage is opgevraagd wordt het rapport gegenereerd. Report levels: hiermee kan het aantal niveaus dat in de output wordt weergegeven (vanaf de node waarvan het rapport is opgevraagd) worden gespecificeerd. Warning: het percentage vanwaar (en lager) dat op de output geelgemarkeerd zal zijn. Critical: het percentage vanwaar (en lager) dat op de output roodgemarkeerd zal zijn. NB. Het percentage slaat op het percentage checks dat voldoet aan de normen (thresholds) die opgegeven zijn voor de betreffende nodes Excel Export Report levels: hiermee kan het aantal niveaus dat in de output wordt weergegeven (vanaf de node waarvan de export is opgevraagd) worden gespecificeerd Grafiek Met behulp van de knop huidige grafiek. is het mogelijk om een kopie te maken van de

35 EPO Elements Businessbewaking 35 van 66 6 Inrichten van de Business Tree Managed objects is een soort toolbox waarin niet alleen de de data van de bewaakte onderdelen geclassificeerd staat maar waar ook templates staan om een suggestie te geven hoe de bewaakte onderdelen onder te verdelen zouden kunnen worden. Editable Business tree is de tree die gewijzigd kan worden en die na save overgenomen wordt naar de Business tree. Alles wat in het managed objects window staat kan naar de editable Business tree worden gesleept (dat kunnen samengestelde nodes zijn (servers en checkits) maar ook enkelvoudige nodes (CPU of memory). Bv dus de window servers waar net de probes op zijn geïnstalleerd. Node properties is de lijst met eigenschappen van de bewaakte onderdelen. Door het wijzigen van deze eigenschappen kan het gedrag van de bewaakte onderdelen veranderd worden.

36 EPO Elements Businessbewaking 36 van Toevoegen van Customer Care Query De CustomerCare standaardtree kan uitgebreid worden met extra overzichtsnodes. In de Tree editor kan vanuit de Managed Objects een node CustomerCare Query naar de gewenste plek in editable Business tree gesleept worden. Pas de query naar wens aan. Categorie.Symbol = "Network" Categorie.Symbol = "Citrix" RegistrationType.Symbol = "Incident" Andere variabelen die gebruikt kunnen worden zijn: RegisteredBy.Symbol MonitorSLA.Symbol Categorie.Symbol RegistrationType.Symbol Impact.Symbol Priority.Symbol Status.Symbol Summary.Symbol Description.Symbol ExternalReference.Symbol Solution.Symbol Notes.Symbol Assignee.Symbol Requestor.Symbol AffectedEndUser.Symbol Publish.Symbol

37 EPO Elements Businessbewaking 37 van 66 7 EPO probes (agents) In de volgende paragrafen wordt beschreven welke informatie door de EPO probes verzameld kan worden. 7.1 Toevoegen nieuwe probes Via het scherm edit probe configuration kunnen nieuwe probes toegevoegd worden. Devices waar een probe service draait hebben een groen beeldscherm-met-hartslag icoon, deze leidt naar de probesettings. De in de volgende afbeelding staande probes behoren tot de standaarduitrusting van EPO. De met een checkbox gemarkeerde probes zijn actief (op de geselecteerde server) en verzamelen dus meetdata. Figuur 5 Standaard EPO probes Een probe toevoegen kan door: een nog niet geactiveerde probe te activeren (checkbox aanzetten + configureren) via de add -button extra probes toevoegen.

38 EPO Elements Businessbewaking 38 van Algemene instellingen probes Er zijn een aantal instellingen die voor alle probes gelden. Destination: Zet de bestemming van de data van de probe, standaard is dit EPOServer, wat ook de default naam van de eposerver is bij het installeren. Enabled: Zet de probe aan of uit Comment: Commentaar wat bij de probe in het editorscherm komt te staan om bijvoorbeeld het verschil aan te kunnen geven tussen twee webprobes Geavanceerde schedule instellingen Een aantal probes heeft de mogelijkheid om geavanceerde schedule instellingen te doen. Een schedule kan met en zonder interval ingesteld worden. Ook kunnen meerdere schedules per probe ingesteld worden. In het voorbeeld is een schedule gemaakt van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf uur met een interval van 10 minuten. 7.3 Diskprobe Werking De Diskprobe meet het ruimtegebruik van een logische drive als % van de totale capaciteit. Bij de eerste activatie van de probe zal deze een lijst opleveren met de beschikbare drives op de machine. Netwerk drives worden niet meegenomen en drives met removable media worden wel in de lijst opgenomen maar staan standaard uit. instellingen

39 EPO Elements Businessbewaking 39 van 66 Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send if change greater then: Filtert berichten op basis van verandering. Als een nieuwe meting minder dan het aangeven % of aantal bytes, afwijkt van de laatst gestuurde meting zal deze niet verstuurd worden. Disks: Met de Add en remove knop kunnen eventueel nieuwe disks toegevoegd worden die standaard niet in de lijst verschijnen. Elke disk kan apart ge-enabled worden. 7.4 CPU probe Werking De CPU probe leest het gebruik (de belasting) van de CPU uit over een bepaalde periode. Per periode wordt de gemiddelde CPU-belasting over die periode bepaald als een percentage. De probe kan overweg met meerdere logische en fysieke CPU s. Instellingen

40 EPO Elements Businessbewaking 40 van 66 Interval: Tijd waarover de gemiddelde CPU-belasting wordt bepaald en waarna de meting wordt gestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Gather per processor: Wordt er per processor een meting verstuurd of alleen voor het totaal Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if usage is above: Het % percentage CPU belasting waarboven meetdata niet gefilterd moet worden. Send if change greater then: Als er een procentuele stijging optreedt die minder is dan dit getal zal de meedata eruit gefilterd worden. 7.5 Memory probe Werking De probe leest per tijdsinterval het geheugengebruik (totaal, gebruikt/beschikbaar) van een systeem. Dit is zowel het fysieke geheugen als het page en virtuele geheugen. Instellingen Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Gather the following information: Welke van de drie typen geheugen moeten worden gemeten. Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send if change greater then: Filtert berichten op basis van verandering. Als een nieuwe meting minder dan het aangeven % of aantal bytes, afwijkt van de laatst gestuurde meting zal deze niet verstuurd worden.

41 EPO Elements Businessbewaking 41 van Eventlog probe Werking Deze probe registreert alle events die op een machine gegeneerd worden. Het is mogelijk om door middel van filtering slechts een beperkt aantal soorten events te registreren. Instellingen Max. History to read: Maximum tijd dat het eventlog moet worden teruggelezen, 0 betekent het hele log. Datakey: Key waaronder de gegevens uit deze eventlogprobe opgeslagen moeten worden. Het is mogelijk om meerdere eventlog probes op te nemen en deze elk een apart filter te geven, hiermee worden deze probes onderscheiden. Filter De eventlogprobe kent zijn eigen filtermethode. Het filter kent 4 opties: - Include, - Exclude, - OnceInATimeSpan en Time. Include: Gebruik events die aan de voorwaarden voldoen Exclude: Gebruik events niet die aan de voorwaarde voldoen OnceInATimeSpan en Time: Events die aan de voorwaarden voldoen moeten één keer per Time worden doorgegeven. Het gaat hier om individuele events. Als het criterium Eventlog Security is, worden alle events van dit log die verschillen volgens onderstaande eisen slechts één keer per Time doorgelaten. Om twee verschillende eventlogs van elkaar te kunnen onderscheiden wordt gekeken naar het EventID, de Source, het type entry en de tekst, waar alle getallen uit gehaald zijn, van het event. Bij het OnceInATimeSpan filter worden events doorgelaten omdat ze verschillen van elkaar volgens deze eigenschappen.

42 EPO Elements Businessbewaking 42 van 66 Elk filter kan ingesteld worden aan de hand van maximaal 5 criteria: Eventlog, Source, EventID, Message en Type. Er kunnen meerdere filters ingesteld worden. De lijst met filters wordt doorgelopen aan de hand van de volgorde dat ze in de lijst zitten. 7.7 Service probe Werking De Service probe geeft de naam en status van de op een system aanwezige services door. Per tijdsinterval wordt ook gekeken of er nieuwe services bij gekomen zijn. Standaard worden alleen de services die automatisch (bij het starten van Windows) gestart worden, doorgegeven. Bij de eerste keer starten wordt de complete lijst met services opgehaald. 7.8 instellingen Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Met de Add knop kunnen services die eventueel niet automatisch gevonden zijn, toegevoegd worden.

43 EPO Elements Businessbewaking 43 van Taskscheduler probe Werking De taskscheduler probe geeft de lijst met taken die geplanned staan in de Taskscheduler (geplande taken) en de bijbehorende status. Instellingen Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Met de Add knop kunnen tasks die eventueel niet automatisch gevonden zijn, toegevoegd worden ICMP (ping) probe Werking De ICMP probe pingt vanaf de machine waar deze draait een andere machine en meet de response tijd. Instellingen

44 EPO Elements Businessbewaking 44 van 66 Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Best of no. Attempts: Het aantal keren dat gepingd moet worden om 1 resultaat te krijgen. De beste tijd wordt gebruikt No. to query at the same time: Aantal pings dat tegelijk uitgezet kan worden door deze probe. Als voor 1 resultaat 4 pings gedaan worden, kunnen met een No. to query at the same time van 12, 3 machines tegelijk gepingd worden. Retry attempts: Hoevaak wordt een ping waar geen antwoord op komt, herhaald. Timeout: Tijd waarna 1 ping poging als mislukt wordt beschouwd. Time to wait after error: Tijd die gewacht wordt na een timeout, voor een nieuwe poing wordt gedaan. Time to wait after success: Tijd die gewacht wordt na een succesvolle poging. filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if above: Als het aantal goede/foute antwoorden of de responsetijd boven deze waarde komt wordt de meetdata niet gefilterd. Send if change greater then: Als het verschil tussen de huidige meeting en de laatste die niet gefilterd werd, groter is dan deze waarde, zal de meeting niet gefilterd worden.

45 EPO Elements Businessbewaking 45 van 66 Add: Voegt een nieuw device toe om te pingen. Als er geen IP adres ingevuld wordt zal de Device name worden gebruikt Process probe Werking De processprobe geeft gegevens door van de op de machine draaiende processen. Instellingen Performance measurement interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if above: Als het aantal actieve processen met dezelfde naam of het processor/geheugengebruik boven deze waarde komt, wordt de meetdata niet gefilterd. Send if change greater then: Als het verschil tussen de huidige meeting en de laatste die niet gefilterd werd, groter is dan deze waarde, zal de meeting niet gefilterd worden. processen Add new processes automatically: Als dit aanstaat worden draaiende processen automatisch toegevoegd aan de lijst. Deze verandering moet wel eerst opgeslagen worden en de lijst moet ververst worden. (Refreshknop in de Configuration Editor)

46 EPO Elements Businessbewaking 46 van 66 EnablePerformance/EnableStartStop: Hiermee kan per process aan of uitgezet worden of de prestaties en/of het aantal draaiende processen gemeten wordt SNMP probes Werking Er zijn drie SNMP probes, één specifiek voor het meten van het bandbreedteverbruik, één voor het uitlezen van Sysinfo informatie en een generieke SNMP probe. Instellingen SNMP Bandwidth probe Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if above: Als de verbruikte bandbreedte meer dan deze waarde is, wordt de meetdata niet gefilterd. Send if change greater then: Als het verschil tussen de huidige meeting en de laatste die niet gefilterd werd, groter is dan deze waarde, zal de meeting niet gefilterd worden. Add: voeg een nieuwe bandwidth meeting toe. Het volgende scherm verschijnt:

47 EPO Elements Businessbewaking 47 van 66 Een device is een device dat dmv SNMP uitgelezen kan worden. Het device heeft vervolgens 1 of meer interfaces waarvan de bandbreedte gelezen kan worden. Als geen IP adres ingevuld is, wordt geprobeerd om de naam van het device te gebruiken De bandbreedte wordt per interface gemeten. Interfaces kunnen aan de hand van hun nummer of naam toegevoegd worden. Enabled: Elk device kan afzonderlijk aan- en uitgezet worden. Override SpeedIn: Hiermee kan de weergave van de beschikbare inkomende bandbreedte aangepast worden. Override speed out: Hiermee kan de weergave van de beschikbare uitgaande bandbreedte aangepast worden. SnmpTimeout: Tijd die gewacht wordt op een SNMP aanvraag SnmpVersion: De te gebruiken SNMP versie.

48 EPO Elements Businessbewaking 48 van 66 Instellingen SNMP SysInfo probe Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Enabled: Elk device kan afzonderlijk aan- en uitgezet worden. SnmpTimeout: Tijd die gewacht wordt op een SNMP aanvraag SnmpVersion: De te gebruiken SNMP versie.

49 EPO Elements Businessbewaking 49 van 66 Instellingen Generic SNMP probe Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) De bovenste lijst bestaat uit devices die gemeten moeten worden, de onderste uit OID s. Elke OID wordt uitgevraagd op elk device. Een OID kan als nummer of als tekst worden toegevoegd. Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Enabled: Elk device kan afzonderlijk aan- en uitgezet worden. SnmpTimeout: Tijd die gewacht wordt op een SNMP aanvraag SnmpVersion: De te gebruiken SNMP versie External probe Werking Met deze probe kunnen externe scripts uitgevoerd en het resultaat daarvan doorgegeven worden. Het resultaat kan een EPO status zijn, een getal of een Status met een stuk tekst. De output van het script moet er dan als volgt uitzien: Syntax [EPO: Status] Datakey= KEY Status= STATUS Timestamp= DATUMTIJD (optioneel) [/EPO] Voorbeeld [EPO: Status] Datakey= BackupCheck Status= Normal Timestamp= :00:00 [/EPO]

50 EPO Elements Businessbewaking 50 van 66 Of Syntax [EPO: Number] Datakey= KEY Number= NUMBER Timestamp= DATUMTIJD (optioneel) [/EPO] Voorbeeld [EPO: Number] Datakey= NumberOfFiles Number= 5 Timestamp= :00:00 [/EPO] Of Syntax [EPO: Text] Datakey= KEY Status: STATUS Text += TEKSTREGEL1 Text += TEKSTREGEL2 Timestamp= DATUMTIJD (optioneel) [/EPO] Voorbeeld [EPO: Text] Datakey= BackupSamenvattingLog Status: Critical Text += Backup unsuccesful Timestamp= :00:00 [/EPO] De Text+= regel kan zo vaak opgenomen worden al nodig is. De tekst verschijnt in de client als tool-tip bij een statuswijziging in de tijdlijn en in een aparte tab genaamd list. Alternatief kan alle text tussen de volgende twee blokken worden meegenomen: [Text] Tekst die meegenomen wordt Nog een regel Enz [/Text] Datakey (vrij te kiezen tekststring) is de sleutel waaronder de gegevens opgeslagen worden en later weergegeven. De Status kan een van de volgende stringwaarden bevatten: Normal, Warning, Critical, Down, Unknown, None, Disabled of OutOfServiceWindow (zie paragraaf 4.3.1, Statusinformatie, blz 26 voor de daarbij bijbehorende escalatiekleuren). Zonder timestamp krijgt de meetwaarde de timestamp van het moment van verwerken van de meetwaarde. Optioneel kan de timestamp zelf meegegeven worden. Het formaat van de Timestamp is: yyyy-mm-dd hh:nn:ss. Ook is het mogelijk om één van de standaard EPO measurements te gebruiken dmv: [EPO: Xml] EPO MEASUREMENT IN XML [/EPO] Voorbeelden zijn te vinden in de script examples directory.

51 EPO Elements Businessbewaking 51 van 66 instellingen Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Timeout: Hoelang wordt er gewacht op resultaat van het externe script. Kill Process after timeout: Als de timeout optreedt, moet het script afgesloten worden? Visible commandline window: output van het script zichtbaar in een commandline window, dit is op de machine waar het script draait Webprobe Werking De webprobe bewaakt responsetijden van een website. Het is mogelijk om een hele set van stappen voor een website te doorlopen om zo een bijvoorbeeld het bezoek van een gebruiker aan de website te simuleren. Instellingen Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat de probe meet wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd. Via de advanced knop kunnen uitgebreidere schedules ingesteld worden. (Zie 7.2.1) User Agent: Hiermee identificeert de probe zich. Username/Password/Domain: Eventuele http inloggegevens (anders dan via een form) Allow Http Redirect: accepteer http redirect antwoorden. filter

52 EPO Elements Businessbewaking 52 van 66 Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if above: Als de responsetijd boven deze waarde komt, wordt de meetdata niet gefilterd. Send if change greater then: Als het verschil tussen de huidige meting en de laatste die niet gefilterd werd, groter is dan deze waarde, zal de meeting niet gefilterd worden. Proxy Proxy server: Optioneel, naam/ip van de proxyserver. Proxy Username/Password/Domain: Eventuele logingegevens voor de proxy server. Request Sequence Dit is een lijst met HTTP requests aan een website. De requests worden achter elkaar uitgevoerd.

53 EPO Elements Businessbewaking 53 van 66 Copy Form To Next Request: (optioneel) de van een HTTP response afkomstige form data kan mee worden gecopieerd naar de volgende aanvraag. Hier kan een nummer van het form op de pagina of de naam worden ingevuld. Result Cannot Contain: (optioneel) Deze tekst mag niet voorkomen in de response. Result Must Contain: (optioneel) Deze tekst moet voorkomen in de response. Save Response To: (optioneel) Bestandsnaam waar de HTTP response opgeslagen wordt. Store As: (optioneel) Naam waaronder deze stap opgeslagen moeten worden. Sum Data Key: (optioneel) Eventuele naam waaronder meerdere stappen opgeteld kunnen worden. Onder deze naam wordt het totaal van alle responsetijden opgeslagen waar deze naam hetzelfde is. Timeout: (optioneel) Tijd die gewacht wordt op een HTTP response. Uri: (optioneel) adres van de website Parameters Elke stap kan een lijst van parameters meegeven. Name: Naam van de parameter Value: Waarde van de parameter Type: Hoe de parameter moet worden meegegeven: als POST variabele of HTTP header, in een COOKIE of in de URL Performance Counter probe Werking Met de performance counter probe is het mogelijk om de performance counters zoals deze in windows aanwezig zijn uit te lezen. De data van een performance counter wordt over een instelbare periode verzameld en vervolgens verstuurd. Ook is instelbaar hoe vaak de probe de performance counters uitleest. Instellingen Send Interval: Hoe vaak moet de probe meten. Elke keer dat het send interval verstrijkt wordt, afhankelijk van het filter, de data doorgestuurd.

54 EPO Elements Businessbewaking 54 van 66 Probe Interval: Hoe vaak moet een nieuwe meting gedaan worden. Deze wordt dan volgens het GatherHow property verzameld. Filter Max. Send interval: De maximum tijd waarna altijd een nieuwe meting gestuurd wordt, onafhankelijk van andere filterinstellingen. Don t filter errors: het filter wordt niet toegepast op errorberichten. Don t filter measurements: het filter wordt niet toegepast op gewone berichten. Send all if above: Als de waarde van de performance meting boven deze waarde komt, wordt de meetdata niet gefilterd. Send if change greater then: Als het verschil tussen de huidige meting en de laatste die niet gefilterd werd, groter is dan deze waarde, zal de meeting niet gefilterd worden. Counters Category: Performance Counter category Countername: Volledige naam van de performance counter. Deze moet helemaal goed gespeld worden. Namen van performance counters kunnen met behulp van de perfmon tool gevonden worden. Enabled: Als deze niet ge-enabled is zal er geen informatie van deze counter worden verzameld. GatherHow: Max/Min: Verzamel per Probe Interval gedurende Send Interval het grootste of kleinste getal. Avg: De gemiddelde waarde gemeten gedurende Send Interval per Probe Interval. Instance: performance counter instance naam (niet altijd aanwezig) Scale: vermenigvuldigingsfactor voor de waarde van een meting. Het filter hierna pas toegepast.

55 EPO Elements Businessbewaking 55 van 66 8 EPO-Procedures In dit hoofdstuk wordt de EPO-functionaliteit beschreven vanuit procedures die regelmatig gebruikt zullen worden. Zie ook hoofdstuk 5 EPO-Functionaliteit, blz 31.

56 EPO Elements Businessbewaking 56 van Hoe voeg ik een nieuwe server toe aan mijn Beheer op Afstand? Stap Omschrijving Uitvoering Resultaat 1 Installeer de Windows probe op de te bewaken Server Zie 3.5 Installatie, geïnstalleerde probe - werkende probe - data komt in de EPO-database 2 Voeg de nieuwe server toe aan de bewaking - In EPO business Client: edit business tree - basisinformatie van windows server valt onder de EPObusinessbewaking. 8.2 Hoe voeg ik een nieuwe routerbandbreedtebewaking toe aan mijn Beheer op Afstand? Stap Omschrijving Uitvoering Resultaat 1 Bedenk van waar de router uitgelezen gaat worden 2 Indien nog niet aanwezig Zie 3.5 Installatie, Geïnstalleerde probe installeer de EPO probes Activeer de epo snmp probe Zie 7.1 Toevoegen nieuwe probes, blz. 37 Geactiveerde probe 4 Configureer de probe Zie SNMP probes, blz Hoe pas ik escalatiedrempelwaarden aan? Werkende bandbreedtemeting. Stap Omschrijving Uitvoering Resultaat 1 Wijzig de eigenschappen van een node in de Business tree - Kies edit Business tree in het hoofdmenu. - selecteer de node - pas de gewenste eigenschap aan - save (en wacht enkele ogenblikken NB Scherm refresht pas nadat het scherm opnieuw geselecteerd is. Eigenschappen zijn aangepast. 8.4 Hoe bewaak ik op de beschikbaarheid van mijn IP-componenten? Stap Omschrijving Uitvoering Resultaat 1 Bedenk van waar de router gepingt gaat worden 2 Indien nog niet aanwezig Zie 3.5 Installatie, Geïnstalleerde probe installeer de EPO probes Activeer de epo ping probe Zie 7.1 Toevoegen nieuwe probes, blz. 37 Geactiveerde probe 4 Configureer de probe Zie 7.10 ICMP (ping) probe, blz. 43. Werkende bandbreedtemeting. 8.5 Hoe voeg ik mijn eigen bewakingsscripts aan EPO toe? Stap Omschrijving Uitvoering Resultaat 1 Bedenk van waar het script uitgevoerd gaat worden 2 Indien nog niet aanwezig Zie 3.5 Installatie, Geïnstalleerde probe installeer de EPO probes Activeer de epo external Zie 7.1 Toevoegen Geactiveerde probe

57 EPO Elements Businessbewaking 57 van 66 probe nieuwe probes, blz Configureer de external Zie 7.13 External probe probe, blz Voeg de nieuwe probe toe aan de bewaking - In EPO business Client: edit business tree. - kijk bij probed objects (NB inschakelvertraging van +/- 30 seconden) Script wordt uitgevoerd op het gespecificeerde interval. Informatie wordt in EPO business tree getoond

58 EPO Elements Businessbewaking 58 van 66 9 Configuratie EPO 9.1 Thresholds Schaal van de grafiek De schaal van de grafiek wordt automatisch aangepast om de hoogste waarde te kunnen weergeven. Het gaat daar bij om: - de meetwaarden - de thresholdswaarden NB. Wanneer de thresholdwaarden een factor honderd of meer zijn dan de meetwaarden, dan zijn de meetwaarden niet of nauwelijks zichtbaar in de grafiek. 9.2 Configuratiefiles De volgende files bevatten configureerbare items voor de diverse EPOonderdelen: NB. De configuratiefiles hebben de naam (+.config) van de service of executable waar ze bij horen. 9.3 Dataopslag In het bestand EPOServerSvc.exe.config in de server directory kan het StorageType gewijzigd worden van Binary naar Xml: <plugins> <PluginFactories> <item type="epo.plugin.settingsmanager"> <SettingsPath>..\Data\SettingsManager</SettingsPath> </item> <item type="epo.interfaces-measurementstorefactories"> <StoreFactories> <item type="epo.plugin.measurements-rawmeasurementstorefactory"> <BasePath>..\Data\ProbeData</BasePath> <Extention>edf</Extention> <StorageType>Binary</StorageType> </item> <item type="epo.plugin.measurements-transformmeasurementstorefactory"> </item> <item type="epo.plugin.measurements-combiningmeasurementstorefactory"> </item> </StoreFactories> </item> <item type="epo.plugin.measurements-rawmeasurementmessagereceiver"> </item> <item type="epo.plugin.epointmanager"> </item> <item type="epo.plugin.statustreehost"> </item> </PluginFactories> </plugins>

59 EPO Elements Businessbewaking 59 van Andere database Het is mogelijk om een andere sql-based database te gebruiken. Houdt het forum in de gaten voor tekst en uitleg hoe dat gerealiseerd kan worden. 9.4 Geheugengebruik EPO is default ingesteld om: - een groot deel van het geheugen te gebruiken - om dat direct weer vrij te geven als een andere applicatie daar om vraagt. Achterliggende gedachte: computerresources zijn er om gebruikt te worden. 9.5 Probes via WAN, internet EPO-probes (en dus verbindingen) kunnen gedefinieerd worden over: - VPN - internet - ipforwarding - Proxy firewall Instellen EPO netwerk voor niet standaard gedetecteerde machines. EPO systemen vinden elkaar alleen binnen een subnet/segment automatisch. Als 2 EPO netwerken (minimaal 1 machine aan elke kant) met elkaar verbonden moeten worden kan dit als volgt: Start vanuit de client die één deel van het netwerk zichtbaar heeft, de configuration editor (Edit->Edit Probe Configuration) Klik met de rechtermuisknop ergens in het witte gedeelte en kies Add new device Name is exact de naam die het device tijdens de installatie heeft gekregen. Als bij DNS name niets ingevuld wordt zal het name veld ook als DNS name gebruikt worden. Als bij Name, MachineVerWeg wordt ingevuld ziet het plaatje er als volgt uit:

60 EPO Elements Businessbewaking 60 van 66 Klik vervolgens met de rechtermuisknop op MachineVerWeg en sleep een verbindingslijn naar de lokale machine. Het volgende window verschijnt: De source port hoeft alleen ingevuld te worden als deze anders is dan de destination port. Bij Destination zal het IP adres ingevuld moeten worden. Het Protocol geeft aan of de data over deze verbinding binair, ASCII of UTF-8 gecodeerd verzonden moet worden. De Cost geeft een waarde aan de verbinding. Een route door het netwerk wordt bepaald door de laagste totale kosten. Enabled: Als deze uitstaat wordt de route niet genomen ook als is deze beschikbaar. Available: De route is beschikbaar of niet, deze kan door een netwerkstoring uitvallen. De transportlaag zal dit zelf detecteren. Als op OK gedrukt is zal er een verbindingslijn tussen beide machines verschijnen. Hetzelfde moet ook de andere kant op gebeuren. Dan ontstaat het volgende plaatje en is de connectie compleet. Als dan op save gedrukt wordt zal de nieuwe situatie weggeschreven worden. De overige machines die eventueel bij MachineVerWeg in het netwerk zitten zullen na enkele seconden (na een refresh) ook verschijnen.

61 EPO Elements Businessbewaking 61 van Verwijderen Devices Door met de rechtermuisknop op een device te klikken kan deze verwijderd worden. De EPO server waar de client mee verbonden is (donker grijs) kan niet verwijderd worden Testen verbindingen Of er een verbinding mogelijk is, kan getest worden met: - werking van netwerkverbinding: telnet <ipadres> 7472 Verwacht resultaat: leeggemaakt commandscherm, na enter wordt de verbinding verbroken - de werking van EPO: start aan de probekant: epomsgcmd s ipadres_van_de_server:7472 list verwacht resultaat: een lijst van postbussen met aantallen berichten per postbus op de geraadpleegde machine (=opgegeven ipadres). 9.6 Mail gateway De EPO Mail gateway maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit een CustomerCareregistratie een te versturen (aan een van de aan de registratie gekoppelde personen) door de aan uw mailserver aan te bieden. De mail gateway die vanaf versie 4.2 onderdeel is van de standaardsoftware moet op de EPO server geïnstalleerd worden. Om de mail gateway te configureren kies menu Edit\Edit probe configuration. Kies het gele (meest rechter) icoon voor de configuratie:

62 EPO Elements Businessbewaking 62 van Beheer EPO 10.1 Beheer, backup en restore van de database Databeschrijving De EPO-database bestaat uit twee gescheiden gehouden dataverzamelingen: 1) de meetdata van de probes de meetdata wordt bewaard in een zogenaamde flatfile-database. Uitvoerige testen hebben aangetoond dat dit voor de performance weinig verschil uitmaakt, maar dat de eenvoudige beheerbaarheid van de data daardoor sterk toeneemt. De volgende directoryindeling onder \EPO\EPOServer\Data wordt aangehouden: - per maand een aparte directory (yyyy-mm) - daaronder per probe een aparte directory (DK_EPO_K<probenaam>) - eventueel daaronder per subdirectory de verschillende probe-informatie-onderdelen - daaronder per dag de informatie in een aparte file (dd.raw). - dubbelklikken op een datafile start een dataviewer. 2) de schermdefinities en data van de helpdeskmodule CustomerCare De helpdeskdata wordt bewaard in een aparte database om versiebeheer op schermwijzigingen of lookuptable-wijzigingen onafhankelijk van de meetdata te kunnen inrichten. Met...\EPO\EPOServer\ordata.exe export > exportfile.xml maakt u een export van de definities en CustomerCare-data Probleemoplossing In deze paragraaf zijn een aantal oplossingsrichtingen opgenomen voor bekende foutsituaties. NB Op het EPO-Forum <www.epo-forum> staan de meest recente versies van de FAQ-list en de known issues. 1. EPO Client geeft bij starten de foutmelding No connection Situatie Oplossingsrichtingen De EPO-Client kan geen contact krijgen met een EPO-Server, mogelijke oorzaken zijn: 1. Op de EPO-Server staat de service EPO Server niet aan. 2. Het netwerk is verbroken tussen EPO-Client en EPO-Server. 3. Firewalls verhinderen netwerkcontact tussen EPO-Client en EPO-Server 4. EPO-Client en EPO-Server staan niet in het zelfde LAN-netwerk. 1. Start de EPO Server -service op de EPO-Server 2. Onderzoek de netwerkverbinding. Bijvoorbeeld door de EPOserver te pingen (ping.exe of tracert.exe; vraag de

63 EPO Elements Businessbewaking 63 van 66 netwerkbeheerder) 3. Firewalls staan meestal (default) binnen het lokale netwerk (LAN) alle verkeer toe. Mocht de firewall verder dicht zijn gezet dan moet de firewall open worden gezet voor EPOdataverkeer : poort 7472 (op de client en server) moet voor de EPO-communicatie open staan. 4. Gebruik ipadres-translatie (NAT) op de verbindende router(s) om poort 7471 door te verbinden (vraag de netwerkbeheerder). 2. De Windows Task Manager geeft aan dat EPO dubbel is gestart Situatie Als de EPO-Client wordt gestart zijn er 2 processen of instanties (EPOGui.exe) in de Windows Task Manager zichtbaar: Uitleg Dit is een normale situatie. EPOGui.exe wordt standaard tweemaal gestart. De eerste instantie van het proces EPOGui.exe handelt alle gebruikersinvoer af. De tweede instantie bewaakt alleen de databaseconnectie en het actief blijven van de eerste instantie. Op het moment van uitvallen van de databaseconnectie herkent deze tweede instantie die situatie en kan, indien gewenst, de EPO-Client herstarten: 3. Er komt geen informatie (meer) van de Windows probe Situatie 1. Wybertje blijft blauw in de EPO business tree 2. Wybertje wordt blauw na al wel een andere status te hebben gehad. 3. De nieuw van een Windows probe voorziene server wordt niet zichtbaar in de mode edit tree onder probed objects. Mogelijke Data komt niet binnen op de eposerver. Mogelijke oorzaken: oorzaak 1) de epo probe kan (tijdelijk) niet verbinden met de eposerver Oplossingsrichtingen 2) de verbinding is nog niet gelegd 1) Onderzoek de netwerkverbinding (zie ook 4 no connection. 2) Test de verbinding door in een commandbox de epoverbinding te testen met: \the Early warning company\epo\tools\epomsgcmd s <eposerver>:7472 info 3) Mogelijk zijn de lokale settings corrupt (bv 0 kb) van de settingsfiles: verwijder \epo\settings\epomsgsvc*.* en herstart epo transportlaag ( net stop epomsgsvc en net start epomsgsvc ). Indien beschikbaar dan zal de epo server de

64 EPO Elements Businessbewaking 64 van Diaspora settings (inclusief eventuele wijzigingen) weer aanbieden. EPO heeft de mogelijkheid om updates automatisch en op afstand uit te voeren. Dit gaat door middel van de tool Diaspora. Diaspora bestaat uit 2 delen, een gedeelte dat op de servers (bij de overige EPO onderdelen) moet worden geïnstalleerd, de Diaspora service, en een client gedeelte. Diaspora stuurt de updates via de EPO transportlaag. De client ziet er als volgt uit: Alle machines waar de Diasporaservice op draait zijn in het groen aangegeven. Via File->Send Update kan een.diaspora bestand worden geselecteerd waar de benodigde informatie in staat. Zo n bestand kent de volgende opties: [Transfer] DontUpdateSelf=true [Execute] Application=DoDiasporaUpdate.cmd [Files] Add=EPO-669\DoDiasporaUpdate.cmd Add=EPO-669\EPO Elements Setup.exe AddMatch=EPO-669\NetworkKey.ekf AddMatch=EPO-669\InstallOptions.ini [Transfer]: bepaalde opties als DontUpdateSelf waarmee aangegeven kan worden of Diaspora zelf ook ge-update moet worden. [Execute]: Applicaties die uitgevoerd moeten worden naar de bestandsoverdracht. [Files]: De bestanden die verstuurd moeten worden. Add: Voegt het bestand toe met die exacte naam. AddMatch: Voegt de bestanden toe die matchen. Wildcards als * en? zijn mogelijk. De update zal naar alle geselecteerde machines worden gestuurd. Als de update uitgevoerd is zal het resultaat van het uitgevoerde programma teruggekoppeld worden. 12 Frequently Asked Questions with the Answers Zie voor de laatste versie.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding

BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding BackupAgent Online Backup Client voor Windows 3.11 Gebruikershandleiding January 2008 Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen...

Inhoudsopgave. Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1. Algemene functionaliteit Vensters... 26. Vensters... 27. Werkbladen... Handleiding: Centix Office versie 4.0.10 Publicatiedatum: 10 november 2009 Pagina 1 van 228 pagina s. Inhoudsopgave Installatie en beheer van uw Centix configuratie... 1 Database... 1 Backup & Restore

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding YourSafetynet school+ 2.x Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.1.1 Management Server appliance... 5 1.1.2

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie