PORTFOLIO CV BAS MULDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORTFOLIO CV BAS MULDER"

Transcriptie

1 PORTFOLIO CV BAS MULDER ERVAREN PROJECT / VERANDER MANAGER Maarten Lutherweg AR AMSTELVEEN (06) Ervaren en gedreven service-, project-, en procesmanager. Met een brede kennis en ervaring voornamelijk opgedaan in de financiële branche, bevonden de projecten die ik heb geleid zich zowel in het ICT- als het business domein. Mijn voornaamste focusgebieden zijn het (projectmatig) optimaliseren van werkprocessen en automatiseringsafdelingen, die op een hoger niveau moeten worden gebracht, zoals: service verlening, integratie projectmanagement, optimalisatie van processen, samenwerking medewerkers bevorderen en het implementeren en optimaliseren van onder andere ITIL processen.

2 BAS MULDER ERVAREN PROJECT / VERANDER MANAGER Ik kenmerk mezelf als een regelaar "pur sang", altijd goedgehumeurd en streef naar een optimale werksfeer waarin ruimte is voor het individu. Mijn open en uitnodigende houding stelt me in staat om in korte tijd project- en teamleden snel aan me te binden. Afspraak is afspraak is wat ik probeer na te streven, want men kan rekenen op een recht-door-zee people manager. Door mijn planmatige aanpak ben ik in staat om snel nieuwe omgevingen en veranderende organisaties eigen te maken. CONTACT Maarten Lutherweg AR AMSTELVEEN Telefoon: (06) Karakteristiek is mijn talent om duidelijkheid en transparantie te scheppen in complexe projectomgevingen. Ik hanteer daarbij een pragmatische benadering en geef en ontvang graag feedback. Daarbij bewerkstellig ik een optimale communicatie met de opdrachtgever, zodat wensen en eisen in detail afgestemd kunnen worden. Richting project- en teamleden werk ik aan de basis op coachende wijze, alvorens als leider op te treden. Door mijn vindingrijkheid ben ik in staat om het initiatief te nemen en met het oog op de beste oplossing buiten bestaande kaders te denken. Website: Zie addendum op laatste pagina: > EDUCATIE > TECHNISCHE SKILLS SPECIALISME Optimaliseren van werkprocessen en automatiseringsafdelingen. Hierbij kan gedacht worden aan: Implementatie-, project-, proces en verandermanagement; Optimaliseren en professionaliseren ICT afdelingen; ITIL processen implementeren-, inrichten-, optimaliseren; Project Management (o.a. Prince 2); Optimalisatie synergie en communicatie binnen teams en afdelingen; (Individuele) coaching trajecten. P. 1 PROFESSIONELE ERVARING Sinds 2005 werkzaam geweest in de volgende functies: Implementatie manager Transitie manager Service Improvement Program Manager Operationeel manager Servicemanager Project manager Teamleider Diverse consultancy werkzaamheden

3 PROJECTEN Experis (Royal Bank of Scotland) Implementatie manager Het ADCE Amstelveen Data Center Exit programma heeft als doel alle technologische IT diensten gehost in de ABN AMRO datacenters in Nederland, te migreren naar de Royal Bank of Scotland datacenters in Engeland. De Redundante apparatuur in Nederland wordt ontmanteld en de lege ruimte in de datacenters gaat terug naar ABN AMRO. Het gaat om bijna 600 fysieke en virtuele servers en circa 150 applicaties, die een maandelijks volume hebben van 14 miljoen transacties met een dagelijkse transactiewaarde van 11 miljard. Als implementatie manager was ik verantwoordelijk voor de data transfer tussen de datacenters van de ABN AMRO en Royal Bank of Scotland voor de volgende platformen: Linux, AIX, LDAP en ISAP. Mijn primaire taak was het aansturen van de sub teams die alle technische voorbereidingen testten, optimaliseerden en documenteerden voor de go live van het data center Royal Bank of Scotland te Edinburgh. Eindverantwoordelijk voor de runbooks data transfer Linux, AIX, LDAP en ISAP Aanmaken van changes voor implementaties in de weekenden De laatste vijf maanden dienstreizen naar Edinburgh Schotland voor implementatie weekenden Leiden conference calls voor doornemen technische stappen platform teams runbooks Sturen op optimalisatie werkinstructies en runbooks platform teams Verantwoordelijk voor aanleveren Plan on a Page weekend implementaties data transfer Deelname aan conference calls. Ondersteunen / meedenken met manager(s) ADCE project Mijn opdracht als Implementatie Manager Data Transfer is succesvol uitgevoerd. Mede dankzij de runbooks en collega s waarvoor ik eindverantwoordelijk was resulteerde het traject in een succesvolle go live. Het data center van ABN AMRO is ontkoppelt en het data center van Royal Bank of Scotland is operationeel. HP (Royal Bank of Scotland) Transitie manager Het deel van de ICT dienstverlening van RBS dat was uitbesteed aan HP wordt terug geheveld naar RBS. Dit zal door middel van een managed exit program gebeuren, waar de service delivery organisatie locatie Nederland en de platform teams in India toe behoren. Mijn opdracht was om een groot deel van het transitieplan uit te voeren en dan met name de knowledge transfer van de HP teams naar RBS voor het managed exit program. Mijn verantwoordelijkheid bestond uit het inventariseren van de benodigde kennis om de overdracht van zeven Service Delivery teams en zes platform teams en de daarbij horende processen te realiseren. Transitieplan opgezet in overleg met de projectorganisatie Inventarisatieronde gemaakt bij alle teams voor over te dragen kennis en documentatie Transitiedocument per portfolio opgesteld met de over te dragen kennis Leiden van conference calls over overdracht werkzaamheden tussen huidige omgevingen HP en RBS Managen en borgen van de over te dragen kennis Ondersteunen / meedenken met project manager(s) managed exit projecten De opdracht succesvol uitgevoerd met als resultaat dat alle geupdate documentatie is overgedragen en de benodigde kennis is geborgd binnen de RBS teams. Portfolio CV / Projecten Bas Mulder 2015 p.2

4 Teamleider / project manager De afdeling change managent HP bestaat uit 17 medewerkers onderverdeeld in drie afdelingen. De afdeling TEM (Test Environment Management) is verantwoordelijk voor het coördineren van changes op de ET (Environment Test) omgeving. De onderliggende subafdeling in Nederland en India is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten op de ET omgeving en de afdeling DC (Deployment Coordination) voor het coördineren van changes op de productie omgeving. De eerste opdracht behelsde sturing en leiding geven aan het TEM team en zorgen dat het individueel denken werd omgezet naar het collectief handelen vanuit het belang van de afdeling en de afdelingsprocessen inventariseren en documenteren. De tweede opdracht bestond uit het samenvoegen van de afdelingen TEM en DC tot één afdeling en er voor zorgen dat de medewerkers getraind zijn voor beide omgevingen binnen een vastgesteld tijdspad. Algemeen lijnmanagement van de afdeling Sturen op optimalisatie synergie en werkprocedures van eigen medewerkers en met andere afdelingen Afdelingsvergaderingen voorzitten en deelnemen aan conference calls Deelnemen aan MT vergaderingen Per afdeling visie omzetten naar beleid en processen optimaliseren, uitwerken en implementeren Alle processen doorgelicht, geoptimaliseerd indien nodig, en gedocumenteerd Opstellen van het projectplan samenvoeging twee afdelingen Presenteren projectplan aan management en afdelingen Uitvoeren van het projectplan en sturing geven aan het veranderingsproces Beide opdrachten succesvol uitgevoerd. De synergie van de afdeling is verbetert met als gevolg dat de afdeling opereert als een geheel. De samenvoeging van de separate teams succesvol binnen het afgesproken tijdspad gerealiseerd en medewerkers getraind voor beide omgevingen. Talisman (Imtech) Interim Teammanager De afdeling TDC van Imtech s Shared Service Center bestaat uit 10 medewerkers onderverdeeld in drie subteams. Het Windows / Citrix-team, bestaande uit vijf professionals, is verantwoordelijk voor de backend van 4600 gebruikers. Het tweede team bestaat uit twee consultants, dat een toeleverancier van netwerkdiensten aanstuurt. Het derde team is een storage team bestaande uit drie professionals. Sturing en leiding geven aan de drie subteams van de afdeling TDC. Opdracht is het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en communicatie tussen de deelteams, alsmede het implementeren van Problem Management en optimaliseren van het Change Proces. Algemeen lijnmanagement van de afdeling Deelnemen aan MT vergaderingen Coachen en begeleiden van de medewerkers en voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken Implementeren van Problem management Optimaliseren van onderdelen change proces Vertegenwoordigen van de afdeling in het CAB Contact met projectmanagers en klanten SSC Individuele coaching van teamleden Het verbeteren van de werkprocedures van de teams en sturen op intensieve samenwerking, met behulp van individuele coaching en verantwoordelijkheden herverdelen, kwam de onderlinge verhouding ten goede. De sterk verbeterde synergie van de teamleden resulteerde in een succesvolle implementatie van het problem management en optimalisatie van het change proces. Portfolio CV / Projecten Bas Mulder 2015 p.3

5 EDS (ABN AMRO) Service Improvement Program Manager Als Service Improvement Program Manager voor de operationele beheersorganisatie van het ABN Amro Bank / Royal Bank of Scotland account bij HP Nederland, hield ik mij bezig met het oplossen van procedurele problemen en aanverwante zaken die niet goed liepen. In deze periode zijn door mij een tweetal grote optimalisatie-projecten uitgevoerd; implementatie TOP proces en interim project realisatie werkoverdracht Mphasis India. Project TOP proces: In de periode dat ik teamleider was van meerdere teams binnen het account, constateerde ik dat projecten na overdracht van de technische en procedurele onderdelen naar beheer op een aantal punten niet aansloten. Ik heb toen op eigen initiatief een nieuw proces ontwikkeld genaamd TOP (Turn Over to Production). Analyse van de benodigde requirements Opstellen van het projectplan Presenteren projectplan aan management, afdelingen en projectmanagement Vastleggen van het functioneel ontwerp Ontwikkeling van de tool coördineren Opleiden van TOP coördinatoren afdelingen en beschrijven van rollen Uitvoeren van het implementatieplan Proces monitoren en bijsturen na implementatie TOP proces Een nieuw proces met bijbehorende tool ontwikkeld en deze projectmatig geïmplementeerd ten behoeve van 23 afdelingen en de projectorganisatie, met als doel het overbrengen van projecten naar de beheersorganisatie op een gestructureerde wijze. Hierdoor zijn standaardisatie van de technische en procedurele onderdelen voortaan geborgd. Dit proces word nu als standaard toegepast bij HP Nederland voor het ABN Amro Bank / Royal Bank of Scotland account. Project werkoverdracht Mphasis India: Tijdens transitie van werkzaamheden naar Mphasis India, werd geconstateerd dat een aantal belangrijke punten niet of slechts deels waren overgedragen naar de nieuwe werkomgeving Mphasis India. Met de deadline van het project in zicht kreeg ik de opdracht om die punten te inventariseren en te realiseren voor de projectdeadline. Review transitieplan en knelpunten in kaart gebracht Transitiedocument opgesteld met inventarisatie van punten die niet of deels zijn overgedragen Leiden van conference calls over overdracht werkzaamheden tussen huidige omgevingen en Mphasis India Managen en borgen van de nog over te dragen werkzaamheden Het managen van de samenwerking tussen verschillende disciplines en bijkomende factoren, zoals overbruggen van cultuurverschillen en arbeidsethos Voor projectdeadline alle knelpunten van de transitie in kaart gebracht en succesvol overgedragen naar Mphasis India. Na afronding van het project werd ik verantwoordelijk voor de optimalisatie van de communicatie en procedures van de teams in India die de werkzaamheden hebben overgenomen. Sogeti (ABN AMRO) Operationeel Manager / Service manager De afdeling TAS Unix (Technical Application Services) bestaat uit 21 applicatie beheerders onderverdeeld in drie subteams met elk een eigen platform en portfolio van bedrijfskritische applicaties. Na reorganisatie van alle IT afdelingen van het ABN AMRO account, het TAS Unix team transformeren naar het Capability model. Na transformatie tevens optimaliseren van de onderlinge processen en communicatie tussen de andere afdelingen van het ABN AM- RO account. Portfolio CV / Projecten Bas Mulder 2015 p.4

6 Algemeen lijnmanagement van de afdeling Coachen en begeleiden van de medewerkers en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken Alle werkprocessen optimaliseren naar het capability model Optimaliseren van incident-, problem-, change- en escalatieproces Deelname aan conference calls Sturen op optimalisatie synergie en werkprocedures van eigen medewerkers en in de samenwerking met andere afdelingen Bewaken van de SLA s van bedrijfskritische applicaties Deelnemen aan MT vergaderingen Afdelingsmanagement naar wens uitgevoerd en afdeling succesvol getransformeerd naar Capability model. Afdelingsprocessen en communicatie tussen IT afdeling geoptimaliseerd en geborgd op een manier die past bij de organisatie. Daarnaast een 2-tal projecten succesvol uitgevoerd als: Operationeel Manager / Service manager Project 1: Na reorganisatie van de IT afdelingen moest er een multifunctioneel team worden gevormd (van 25 medewerkers) dat verantwoordelijk moest worden voor het beheren van 85 applicaties ten aanzien van de afdeling Transaction Banking van ABN AMRO. Verantwoordelijkheden: De primaire taak was sturing te geven aan de medewerkers van het multifunctionele team en de processen en communicatie tussen de deelteams te optimaliseren en te borgen binnen de nieuwe structuur. Voornaamste activiteiten: Per sub team de visie omgezet naar beleid, de processen uitgewerkt en geïmplementeerd Optimaliseren van de incident-, problem-, change- en escalatieprocessen Coachen van de medewerkers en voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken Sturen op optimalisatie synergie en werkprocedures van eigen medewerkers en in de samenwerking met andere afdelingen Resultaat: Een goed opgezette multifunctionele afdeling met drie subafdelingen, die geïntegreerd zijn in de nieuwe organisatiestructuur. Project 2: Voor een deelteam van 9 medewerkers van de afdeling TAS Wintel heb ik met een nieuw ontwikkeld concept succesvol een optimalisatieslag doorgevoerd, ter verbetering van de individuele prestaties. Dit succes heeft uiteindelijk geleid tot het uitrollen en uitvoeren van dit concept over de gehele afdeling van 19 applicatiebeheerders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheren van 70 applicaties op Windows backend. Overige ervaringen EDS (ABN AMRO) Operationeel Manager / Service manager Het vormen van een servermanagement afdeling van 22 medewerkers die verantwoordelijk waren voor 1300 servers. EDS (ABN AMRO) Interim Teamleider Leiding gegeven aan vijftien ICT professionals verantwoordelijk voor het beheer van 150 servers. Sogeti (ABN AMRO) Operationeel Manager / Service manager Verantwoordelijk voor het reorganiseren en professionaliseren van de ICT afdeling SDI/8 (Service Delivery Intergation) bestaande uit 18 medewerkers. Transiciel (CityTec) Interim teamleider Leiding gegeven aan een drietal ICT professionals met beheer van 230 werkplekken en 12 servers. Voor overige werkervaring en toelichting kunt u mijn website raadplegen: Portfolio CV / Projecten Bas Mulder 2015 p.5

7 EDUCATIE & TRAININ- GEN Communicatie: Adviesvaardigheden Individuele coaching Interviewtechnieken Effectief communiceren Onderhandelen & Conflicthantering Gedragsstijlen (b.v. Disc, Oculair, Discovery) Gedragingen in Teams Management en Advies: Functioneringsgesprekken Leidinggeven Leergang Projectmanagement D (Sogeti's IPMA-D) Projectleiding Project management Service management TECHNISCHE SKILLS ITIL: Essentials Practitioner Helpdesk Problem Management Service Level Management Service Management ITIL Prince2: Foundation Practitioner version 2009 IPMA: IPMA-D Inframe: InFraMe Essentials AIX: Unix: Introduction Baan Info Systems Introductie Baan Financieel Control System Financiële rapportering Baan Info Systems Systeembeheerder Shell - programmering Applicatiebeheerder Microsoft: Geavanceerd DOS - gebruik Networking Essentials Windows NT Workstation 4.0 Supporting Windows 95 Supporting Windows NT 3.51 Windows NT 4.0 Core Technologies Windows NT 4.0 Enterprise Technologies PDI: MD.1, MG.1, MG.2, MG.3 AMBI: I1, I2, B1, B2 Portfolio CV / Training & Technische skills Bas Mulder 2015 Addendum

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972

Profiel. Nederland. Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam. Geboortedatum 13 maart 1972 Profiel Naam Adres Jan Adrianus de Vos (Jan) Insulindestraat 260a 3037 BL Rotterdam Nederland Geboortedatum 13 maart 1972 Gespecialiseerd in Ervaring in ICT sinds 1990 Projectleiding ITIL processen (Release,-

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans +31 6 44 600 468 info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans Algemene gegevens Professie Service - Proces Kwaliteit - Informatiemanager Geboortejaar

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details:

CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: CURRICULUM VITAE Persoonlijke details: Naam : Berg, A.J. van den (Ton) Titel : Drs. Nationaliteit : Nederlandse Geboorte datum : 24 Juni 1960 Adres : Veerstraat 6, 1075 ST te Amsterdam Email : ton@seta.nl

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam : Maarten Engelberts Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : IJsselstein (Utr) Email : maarten@meict.nl Geboortedatum : 8 maart 1979 Telefoon : +31 646 308 199 PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Joost W.N.M. van Gils Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 oktober 1967 Woonplaats : Oosterhout Nationaliteit : Nederlandse PROFIELSCHETS Ik werk doelgericht,

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie