MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7"

Transcriptie

1 MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7

2 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 voor Windows Beschermd door V.S. Patenten ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; en Patenten aangevraagd in de V.S. en in andere landen. Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem, noch verzonden, in wat voor vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van deze handleiding wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze niet wordt verstrekt bij software die een licentieovereenkomst voor eindgebruikers bevat. De inhoud van deze handleiding is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast, en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in deze handleiding voorkomen. Houd rekening met de mogelijkheid dat er copyright rust op bestaande illustraties of afbeeldingen die u eventueel in uw project zou willen opnemen. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het betreffende werk. Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Acrobat Connect, Adobe Connect, Adobe Press, Breeze, Flash en JRun zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Bijgewerkte informatie en aanvullende informatie over code van derden is beschikbaaar op Gedeelten bevatten software die onder de volgende voorwaarden is verschaft: Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Dit product bevat BSAFE- en/of TIPEM-software van RSA Security, Inc. Dit product bevat software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation ( Compressie en decompressie van Flash-video wordt mogelijk gemaakt door On2 TrueMotion-videotechnologie On2 Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat software die is ontwikkeld door de OpenSymphony Group ( Voor gedeelten is een licentie verleend door Nellymoser ( Voor MPEG Layer-3-audiocompressietechnologie is een licentie verleend door Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia ( Sorenson Spark -technologie voor compressie en decompressie van video is onder licentie verstrekt door Sorenson Media, Inc. Thomson: de licentiehouder mag de gecomprimeerde MP3-audio in de software niet gebruiken voor in real-time uitgevoerde uitzendingen (via een aardse verbinding, satelliet, kabel of andere media), voor uitzendingen via internet of andere netwerken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, intranetten, en voor toepassingen waarin audio tegen betaling of op aanvraag beschikbaar is voor andere apparaten dan computers (d.w.z. mobiele telefoons of set-topapparaten). De licentiehouder accepteert dat het gebruik van de software voor andere apparaten dan computers, zoals beschreven in dit document, onderhevig is aan de betaling van licentieroyalty's of andere bedragen aan derde partijen die houder kunnen zijn van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de MP3-technologie en dat Adobe geen royalty's of andere bedragen heeft betaald met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen voor dergelijk gebruik. Als de licentiehouder een MP3-decoder nodig heeft voor dergelijk gebruik op andere apparaten dan computers, is de licentiehouder verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste MP3-technologielicentie. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de overheid van de VS: Deze software en documentatie zijn commercial items, zoals gedefinieerd onder 48 C.F.R , bestaande uit commercial computer software en commercial computer software documentation, zoals deze begrippen worden gebruikt in 48 C.F.R of 48 C.F.R , indien van toepassing. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en De clausule en regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Verenigde Staten.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: De installatie, configuratie en migratie voorbereiden Installatievereisten Ondersteunde configuraties Migratie voorbereiden Installatie voorbereiden Hoofdstuk 2: Acrobat Connect Pro Server 7 en Acrobat Connect Pro Edge Server 7 installeren Acrobat Connect Pro Server 7 installeren De installatie controleren Acrobat Connect Pro Edge Server 7 installeren De servers starten en stoppen De servers verwijderen Hoofdstuk 3: Acrobat Connect Pro Server 7 en Acrobat Connect Pro Edge Server 7 inzetten en configureren Acrobat Connect Pro Server 7 inzetten Acrobat Connect Pro Edge Server 7 inzetten Integreren met een directoryservice Gedeelde opslag configureren Instellingen voor accountmelding configureren Integratie met Microsoft Live Communications Server 2005 en Microsoft Office Communications Server Single Sign-On (SSO) configureren Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten Hoofdstuk 4: Beveiliging SSL (Secure Sockets Layer) PKI (public key infrastructure) De infrastructuur beveiligen Beveiligingstips en -bronnen Index...67

4 1 Hoofdstuk 1: De installatie, configuratie en migratie voorbereiden Lees de installatievereisten, de informatie over ondersteunde configuraties en het technische overzicht als voorbereiding op het ontwerpen en installeren van een Adobe Acrobat Connect Pro Server 7-systeem. Als u een upgrade uitvoert naar Acrobat Connect Pro Server 7, dient u de aanwijzingen voor het maken van back-ups van bestanden te volgen. Installatievereisten Hardware, software en gebruikersvereisten De vereisten voor Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 en Adobe Acrobat Connect Pro Edge Server 7 zijn beschikbaar op Poortvereisten In de onderstaande tabel staan de poorten waarop gebruikers TCP-verbindingen tot stand moeten kunnen brengen. Opmerking: RTMP (Real-Time Messaging Protocol) is een Adobe-protocol. Nummer Bindingsadres Toegang Protocol 80 */Willekeurige adapter Openbaar HTTP, RTMP 443 */Willekeurige adapter Openbaar HTTPS, RTMPS 1935 */Willekeurige adapter Openbaar RTMP In de onderstaande tabel worden de open poorten in een cluster weergegeven. Elke Acrobat Connect Pro-server in een cluster moet in staat zijn TCP-verbindingen op deze poorten tot stand te brengen met alle andere servers in de cluster. Opmerking: deze poorten mogen niet openbaar toegankelijk zijn, ook niet als u geen cluster gebruikt. Nummer Bronpoort Bindingsadres Toegang Protocol 8506 Willekeurig */Willekeurige adapter Persoonlijk RTMP 8507 Willekeurig */Willekeurige adapter Persoonlijk HTTP Elke Acrobat Connect Pro-server in een cluster moet in staat zijn een TCP-verbinding tot stand te brengen met de databaseserver op de volgende poort: Nummer Bronpoort Toegang Protocol 1433 Willekeurig Persoonlijk TSQL In de onderstaande tabel worden de serverpoorten weergegeven die door Acrobat Connect Pro worden gebruikt voor interne communicatie. Deze poorten mogen niet worden gebruikt op een server die als host fungeert voor Acrobat Connect Pro omdat Acrobat Connect Pro dan mogelijk niet kan worden gestart.

5 2 Nummer Bindingsadres Toegang Protocol Intern RTMP Deze poort is alleen actief wanneer u de ingesloten database gebruikt. Intern TSQL Intern RMI Intern HTTP Ondersteunde configuraties Ondersteunde server- en databaseconfiguraties Acrobat Connect Pro gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers en inhoud. Hieronder vindt u een overzicht van de ondersteunde Acrobat Connect Pro- en databaseconfiguraties: Eén server met ingesloten database-engine Installeer Acrobat Connect Pro op één computer en installeer de ingesloten database-engine (die deel uitmaakt van het installatieprogramma van Acrobat Connect Pro) op dezelfde computer. De ingesloten database-engine is Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Opmerking: Deze configuratie is uitsluitend geschikt voor gebruik in testomgevingen en mag niet worden gebruikt voor productiedoeleinden. Eén server met SQL Server-database Installeer Acrobat Connect Pro op één computer en installeer Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition op dezelfde computer. Eén server met externe SQL Server-database Installeer Acrobat Connect Pro op één computer en installeer SQL Server 2005 Standard Edition op een andere computer. Eén server met meerdere externe SQL Server-databases Installeer Acrobat Connect Pro op één computer en installeer SQL Server 2005 Standard Edition op meerdere computers (ook wel een cluster genoemd) die geen deel uitmaken van Acrobat Connect Pro. Meerdere servers met externe SQL Server-database Installeer Acrobat Connect Pro op meerdere servers (ook wel een cluster genoemd) en installeer SQL Server 2005 Standard Edition op een andere computer. Meerdere servers met meerdere externe SQL Server-databases Installeer Acrobat Connect Pro op meerdere servers (ook wel een cluster genoemd) en installeer SQL Server 2005 Standard Edition in een aparte cluster. Opmerking: Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition maakt geen deel uit van Acrobat Connect Pro Server 7 en moet apart worden aangeschaft. Zie ook Installatie voorbereiden op pagina 6 Acrobat Connect Pro Server 7 installeren op pagina 13 Ondersteunde LDAP-directoryservers U kunt verificatie van gebruikers configureren op basis van de LDAP-directoryserver van uw onderneming en directorygegevens importeren in Acrobat Connect Pro vanuit de LDAP-directoryserver van uw onderneming. Ga voor een lijst met ondersteunde LDAP-directoryservers naar Opmerking: elke LDAP v.3-directoryserver is geschikt voor integratie met Acrobat Connect Pro Server 7. Alleen directoryservers die door Adobe zijn getest worden echter ondersteund.

6 3 Zie ook Integreren met een directoryservice op pagina 28 Ondersteunde apparaten voor inhoudopslag U kunt uw Acrobat Connect Pro-systeem zo configureren dat inhoud wordt opgeslagen op NAS-apparaten (Network Attached Storage) of op SAN-apparaten (Storage Area Network). Ga voor een lijst met ondersteunde NAS- en SANapparaten naar Zie ook Gedeelde opslag configureren op pagina 35 Migratie voorbereiden Migratiepaden Voer het installatieprogramma van Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 uit om een upgrade uit te voeren van Adobe Connect Enterprise 6 naar Acrobat Connect Pro Server 7; dit is het enige upgradepad. Het installatieprogramma van Acrobat Connect Pro en de toepassingsbeheerconsole bieden grafische gebruikersinterfaces die u door de upgrade begeleiden. Neem voor nadere informatie over het uitvoeren van upgrades contact op met de Technische Ondersteuning van Adobe: Migreren van Connect Enterprise 6 naar Acrobat Connect Pro Server 7 Hieronder wordt beschreven hoe u een migratie uitvoert van Connect Enterprise 6 naar Acrobat Connect Pro Server Test de migratie in een testomgeving (niet in een productieomgeving). Het verdient aanbeveling om, voordat u een migratie van uw productieomgeving uitvoert, een momentopname te maken van uw huidige productieomgeving en de migratie vervolgens te testen in een testomgeving. Ga wanneer de migratie goed is uitgevoerd in de testomgeving verder met stap Stel gebruikers op de hoogte van de migratie. Zie Gebruikers op de hoogte stellen van de migratie op pagina Stop Connect Enterprise 6 en maak back-ups van de bestanden. Zie Back-ups van bestanden maken op pagina Maak een back-up van de database. Zie Een back-up van de database maken op pagina Voer het installatieprogramma van Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 uit. Zie Acrobat Connect Pro Server 7 installeren op pagina Zet Acrobat Connect Pro Server 7 in. Zie Acrobat Connect Pro configureren met de wizard Toepassingsbeheerconsole op pagina Controleer de installatie. Zie De installatie controleren op pagina 16.

7 4 Gebruikers op de hoogte stellen van de migratie Bij elke software-upgrade, vooral bij een upgrade die een werkgroep aangaat, spelen communicatie en planning een belangrijke rol. Voordat u met het uitvoeren van de migratie begint of modules aan Acrobat Connect Pro toevoegt, is het raadzaam het volgende te doen: Plan voldoende tijd voor de migratie, zodat deze goed kan worden uitgevoerd. De migratie dient in de normale onderhoudsperiode te worden uitgevoerd. Laat gebruikers vooraf weten dat zij Acrobat Connect Pro tijdens de migratie niet kunnen gebruiken. Laat gebruikers weten welke veranderingen zij na de migratie kunnen verwachten (nieuwe functies, verbeterde prestaties enz.). Ga voor informatie over nieuwe functies en kenmerken naar Back-ups van bestanden maken 1 Ga als volgt te werk om alle Connect Enterprise 6-services te stoppen: a b Selecteer Start > Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Stop Adobe Connect Enterprise Server. Selecteer Start > Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Stop Adobe Connect Meeting Server. 2 Maak een back-up van de inhoudsdirectory. De standaardlocatie is c:\breeze\content. 3 Maak een back-up van het bestand custom.ini. De standaardlocatie is c:\breeze\custom.ini. Een back-up van de database maken Maak een back-up van de database voordat u de migratie uitvoert. Voor de back-up van de ingesloten database-engine gebruikt u het venster met de opdrachtregel; voor de ingesloten database-engine bestaat geen grafische gebruikersinterface. Opmerking: Als u toegang hebt tot SQL Server Enterprise Manager kunt u deze toepassing zo instellen dat een back-up van de ingesloten database-engine wordt gemaakt. Lees voor meer informatie hierover de volgende Adobe TechNote: Gebruik SQL Server Enterprise Manager als u een back up van SQL Server wilt maken. Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. Een back-up van de SQL Server-database maken Wanneer u een apart aangeschafte versie van Microsoft SQL Server gebruikt, kunt u een back-up van uw database maken met behulp van SQL Server Enterprise Manager. Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. 1 Selecteer in Windows Start > Programma's > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager. 2 Selecteer de database (die standaard de naam breeze heeft) in het structuurdeelvenster van het venster Enterprise Manager. 3 Selecteer in het menu Extra de optie voor het maken van een back-up van de database. Opmerking: ga naar de Microsoft Support-site voor uitgebreide instructies voor het maken en herstellen van een back-up van een SQL Server-database. Een back-up van de ingesloten database maken Hieronder wordt beschreven hoe u een back-up van de ingesloten database maakt. Voor Help-informatie over databaseopdrachten typt u osql? achter de DOS-prompt en vervolgens drukt u op Enter.

8 5 Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. 1 Meld u aan bij de server die als host fungeert voor Connect Enterprise Server 6. 2 Maak een map waarin u de back-upbestanden van de database wilt opslaan. In dit voorbeeld wordt de map c:\connect_database gebruikt. 3 Selecteer Start > Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK. 4 Ga bij de opdrachtprompt naar de map waarin u de database hebt geïnstalleerd. Standaard is dit de map c:\mssql\binn. Opmerking: Dit is de standaardmap voor Connect Enterprise Server 6. De standaardmap voor Acrobat Connect Pro Server 7 is c:\program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn. 5 Bij de MSSQL\Binn-prompt typt u osql -E om u aan te melden bij de database-engine en drukt u op Enter. 6 Typ BACKUP DATABASE databasenaam TO DISK = 'C:\Connect_Database\databasenaam.bak' om een Microsoft SQL-hulpprogramma uit te voeren dat een back-up maakt van de Connect-database, en druk daarna op Enter. De standaarddatabasenaam is breeze. 7 Typ go achter de opdrachtprompt en druk op Enter. Het opdrachtvenster geeft meldingen weer met betrekking tot de back-up. 8 Typ quit achter de opdrachtprompt en druk op Enter. 9 U kunt controleren of de back-up is gemaakt door na te gaan of het bestand breeze.bak aanwezig is in c:\connect_database. 10 Als u uw database opnieuw wilt starten, selecteert u op het bureaublad van Windows Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Services. Klik in het venster Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSQLSERVER) en selecteer Start in het contextmenu. Voor meer informatie over het maken van een back-up van de ingesloten database-engine raadpleegt u het Microsoftartikel How to back up a Microsoft Data Engine database by using Transact-SQL. Migreren van de ingesloten database naar SQL Server Hieronder wordt beschreven hoe u een migratie uitvoert van de ingesloten database naar SQL Server 2005 Standard Edition op een andere computer. Opmerking: u kunt deze migratie uitvoeren bij de migratie van Connect Enterprise 6 naar Acrobat Connect Pro Server 7. U kunt deze migratie ook op elk gewenst moment na de installatie van Acrobat Connect Pro Server 7 uitvoeren. 1. Installeer SQL Server 2005 Standard Edition. Volg de instructies van Microsoft voor het installeren van SQL Server. 2. Maak een back-up van de ingesloten database. Zie Een back-up van de database maken op pagina 4. Opmerking: De ingesloten database is een beperkte versie van SQL Server. 3. Kopieer het.bak-bestand van de Acrobat Connect Pro-server naar de server die als host fungeert voor SQL Server. Bij het maken van een back-up van de ingesloten database, wordt een bestand gemaakt met de naam breeze.bak (waarbij breeze de naam is van de database). 4. Herstel de database op de server die als host fungeert voor SQL Server 2005 Standard Edition. Voor nadere informatie over het herstellen van SQL Server gaat u naar Microsoft TechNet.

9 6 5. Voer de SQL Server-databasegegevens in in de toepassingsbeheerconsole op de server die als host fungeert voor Acrobat Connect Pro. Kies Start > Programma's > Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 > Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 configureren. Installatie voorbereiden Technisch overzicht van Acrobat Connect Pro Een Acrobat Connect Pro-installatie bestaat uit verschillende componenten: Connect Pro Central Application Server, Adobe Flash Media Server, Connect Pro Presence Service en een database. Connect Pro Central Application Server is gebaseerd op J2EE en maakt gebruik van onderdelen van Macromedia JRun van Adobe. Deze component, ook wel de toepassingsserver genoemd, wordt gebruikt voor het beheer van gebruikers, groepen, on-demand-inhoud en clientsessies. Tot de taken van de toepassingsserver behoren toegangsregeling, beveiliging, quota's en licenties, evenals controle- en beheerfuncties zoals clustering, overname bij storing en replicatie. De server transcodeert bovendien media, waaronder het omzetten van Microsoft PowerPoint en audio in Adobe Flash. De toepassingsserver verwerkt vergaderingsaanvragen en verzoeken tot overdracht van inhoud (dia's, HTTP-pagina's, SWFbestanden en bestanden in de pod voor gedeelde bestanden) via een HTTP- of HTTPS-verbinding. Flash Media Server, de vergaderingsserver, wordt geïnstalleerd als onderdeel van Acrobat Connect Pro en verwerkt in realtime audio- en videostreaming, gegevenssynchronisatie en interactieve multimedia-inhoud, waaronder Acrobat Connect Pro-vergaderinteracties. Tot de taken voor Flash Media Server behoren het opnemen en afspelen van vergaderingen, de timing van de synchronisatie van audio en video, en de transcodering (dit is het omzetten en comprimeren van gegevens voor schermdeling en interactie in realtime). Flash Media Server verlaagt eveneens de serverbelasting en wachttijden door veel gebruikte webpagina's, streams en gedeelde inhoud in een cache op te nemen. Flash Media Server streamt audio, video en daarbij behorende vergaderingsgegevens via het geavanceerde Real-Time Messaging Protocol (RTMP of RTMPS) van Adobe. Connect Pro Presence Service integreert Acrobat Connect Pro met Microsoft Live Communication Server 2005 en Microsoft Office Communication Server, zodat de IM-aanwezigheid hiervan in Acrobat Connect Pro-vergaderruimten wordt weergegeven. Voor Acrobat Connect Pro is een database nodig voor permanente opslag van transactie- en toepassingsspecifieke metagegevens, waaronder gegevens over gebruikers, groepen, inhoud en rapporten. U kunt gebruikmaken van de ingesloten database-engine (MSDE) die deel uitmaakt van het installatieprogramma van Acrobat Connect Pro Server 7 of u kunt een volledige versie van Microsoft SQL Server installeren. (De ingesloten database-engine is een onderdeel van de Acrobat Connect Pro-installatie; Microsoft SQL Server is dat niet.)

10 7 Gegevensstroom In het onderstaande diagram wordt de gegevensstroom weergegeven tussen een clienttoepassing en Acrobat Connect Pro. Clienttoepassing Connect Pro Webbrowser 1 A C RTMPS:443 Certificeringsinstantie 2 B D Web Services API Web-/toepassingsserver Flash Player 3 RTMP: Flash Media Server 3a RTMPT:80 4a SQL-database De gegevensstroom is mogelijk via een niet-gecodeerde of een gecodeerde verbinding. Niet-gecodeerde verbinding Niet-gecodeerde verbindingen worden tot stand gebracht via HTTP en RTMP en volgen het pad dat in de tabel wordt beschreven. De cijfers in de tabel komen overeen met de cijfers in het gegevensstroomdiagram. Nummer Beschrijving 1 De clientwebbrowser vraagt om een vergaderings- of inhouds-url via 2 De webserver reageert en brengt de inhoud over of stuurt de client gegevens voor het tot stand brengen van een verbinding met de vergadering. 3 De Flash Player van de client vraagt om een verbinding met de vergadering via RTMP: a De Flash Player van de client vraagt om een verbinding met de vergadering, maar kan alleen een verbinding tot stand brengen via RTMP:80. 4 Flash Media Server reageert en opent een permanente verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect-verkeer. 4a Flash Media Server reageert en opent een getunnelde verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect-verkeer. Gecodeerde verbinding Gecodeerde verbindingen worden tot stand gebracht via HTTPS en RTMPS en volgen het pad dat in de tabel wordt beschreven. De letters in de tabel komen overeen met de letters in het gegevensstroomdiagram. Letter A B Beschrijving De clientwebbrowser vraagt om een vergaderings- of inhouds-url via een veilige verbinding op De webserver reageert en brengt de inhoud over via een veilige verbinding of stuurt de client gegevens voor het op veilige wijze tot stand brengen van een verbinding met de vergadering.

11 8 Letter C D Beschrijving De Flash Player van de client vraagt om een veilige verbinding met Flash Media Server via RTMPS:443. Flash Media Server reageert en opent een veilige, permanente verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect Pro-verkeer. Installatieworkflow In de onderstaande stappen worden het samenstellen, installeren en configureren van een Acrobat Connect Pro-systeem beschreven. Bij sommige stappen moet u een beslissing nemen, bij andere een taak uitvoeren. Elke stap bevat verwijzingen naar achtergrondinformatie over de beslissing of taak. 1. Kies welke database u wilt gebruiken. Zie Een database kiezen op pagina 10 voor meer informatie. 2. Installeer Acrobat Connect Pro op één server. Zie Acrobat Connect Pro Server 7 installeren op pagina 13 voor meer informatie. Wanneer u in stap 1 de ingesloten database-engine hebt geselecteerd, installeert u deze ook. De ingesloten database-engine maakt deel uit van het installatieprogramma van Acrobat Connect Pro. 3. Als u in stap 1 SQL Server 2005 Standard Edition hebt geselecteerd, dient u deze component te installeren. Raadpleeg de documentatie van SQL Server voor meer informatie. 4. Zet Acrobat Connect Pro in. Zie Acrobat Connect Pro Server 7 inzetten op pagina 22 voor meer informatie. 5. Controleer of Acrobat Connect Pro op de juiste wijze is geïnstalleerd. Zie De installatie controleren op pagina 16 voor meer informatie. 6. (Optioneel) Integreer Acrobat Connect Pro met uw infrastructuur. U kunt Acrobat Connect Pro op vele manieren integreren met de bestaande infrastructuur van uw bedrijf. Het is raadzaam om na de configuratie van elk van deze functies te controleren of Acrobat Connect Pro goed functioneert. Integreren met een LDAP-directory Integreer Acrobat Connect Pro met de LDAP-directoryserver van uw onderneming, zodat u geen meerdere directory's voor gebruikers hoeft te beheren. Zie Integreren met een directoryservice op pagina 28. Een Secure Socket Layer configureren Alle Acrobat Connect Pro-communicatie dient op een veilige manier te worden uitgevoerd. Zie SSL (Secure Sockets Layer). Inhoud opslaan op NAS-/SAN-apparaten Gebruik netwerkapparaten om de taken voor inhoudsopslag te delen. Zie Gedeelde opslag configureren op pagina 35. Integreren met Live Communication Server en Office Communication Server Integreer Connect Pro met een communicatieserver zodat vergaderingsgastheren de IM-aanwezigheid van genodigden in vergaderruimten kunnen zien. Vergaderingsgastheren kunnen berichten sturen naar IM-gebruikers vanuit de vergaderruimte. Zie Integratie met Microsoft Live Communications Server 2005 en Microsoft Office Communications Server 2007 op pagina 38 Een infrastructuur voor openbare sleutels configureren Wanneer u Acrobat Connect Pro hebt geïntegreerd met een LDAP-directoryserver, kunt u een veiligheidslaag toevoegen door in te stellen dat clientcertificaten zijn vereist. Zie PKI (public key infrastructure) op pagina 60 Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten Gebruikers kunnen de invoegtoepassing Acrobat Connect gemakkelijk downloaden van Adobe-servers. Wanneer het beveiligingsbeleid van uw onderneming echter geen externe downloads toestaat, kunt u de invoegtoepassing op uw eigen server hosten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gebruikers. Zie Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten op pagina 46.

12 9 7. (Optioneel) Bepaal of u Acrobat Connect Pro Server 7 in een cluster wilt installeren. Zie Ervoor kiezen Acrobat Connect Pro in te zetten in een cluster op pagina 9 en Een cluster Acrobat Connect Proservers inzetten op pagina 22 voor meer informatie. 8. (Optioneel) Bepaal of u Edge-servers wilt installeren. Zie Ervoor kiezen om Acrobat Connect Pro Edge Server in te zetten op pagina 11 en Acrobat Connect Pro Edge Server inzetten op pagina 26 voor meer informatie. Ervoor kiezen Acrobat Connect Pro in te zetten in een cluster Hoewel het mogelijk is om alle Acrobat Connect Pro Server 7-componenten, waaronder de database, op één server te installeren, wordt deze systeemconfiguratie aangeraden voor testdoeleinden, niet voor productiedoeleinden. Een groep met elkaar in verbinding staande servers, die alle voor dezelfde taak verantwoordelijk zijn, wordt meestal een cluster genoemd. Bij een Acrobat Connect Pro Server 7-cluster wordt dezelfde kopie van Acrobat Connect Pro Server 7 op elke server in de cluster geïnstalleerd. Opmerking: als u Acrobat Connect Pro Server 7 in een cluster installeert, moet u SQL Server 2005 Standard Edition gebruiken en op een aparte computer installeren. Alle computers in een cluster hebben een kopie van dezelfde inhoud. Wanneer één computer in de cluster uitvalt, kan een andere computer in de cluster de taak overnemen en als host fungeren voor dezelfde vergadering. U dient hardware of software van derden te gebruiken voor de taakverdeling in de cluster. Hardware voor taakverdeling kan in veel gevallen ook als SSL-versneller worden ingezet. Opmerking: in de toepassingsbeheerconsole kunt u gedeelde opslag zo configureren dat inhoud wordt opgeslagen op externe apparaten en in een cachegeheugen wordt vastgelegd op Acrobat Connect Pro Server 7. Betrouwbare netwerksystemen beschikken over redundante componenten. Dit betekent dat, wanneer één component uitvalt, een andere, identieke (redundante) component de taak van de uitgevallen component kan overnemen. Wanneer een component uitvalt en een redundante component de taak overneemt, is sprake van failover, ofwel overname bij storing. In het ideale geval zou niet alleen Acrobat Connect Pro Server 7, maar elke component in een systeem redundant moeten zijn. Zo zou u bijvoorbeeld meerdere apparaten voor taakverdeling (zoals BIG-IP van F7 Networks), een cluster met servers die fungeren als host voor Acrobat Connect Pro Server 7 en SQL Server-databases op meerdere externe computers kunnen gebruiken. Stel uw systeem samen met de hoogst mogelijke mate van redundantie en breid uw systeem in de loop van de tijd uit.

13 10 clients clients clients Router Apparatuur voor hardwaretaakverdeling Connect Pro-cluster Connect Pro-cluster Connect Pro-cluster Microsoft Network Load Balancing-software SQL Server-cluster SQL Server-cluster SQL Server-cluster A B C Drie mogelijkheden voor clustering A. Een cluster met netwerktaakverdelingssoftware (NLB-software) en twee externe databases B. BIG-IP-hardware voor taakverdeling, cluster en twee externe databases C. Twee BIG-IP-apparaten voor taakverdeling, cluster en twee externe databases Zie ook Een cluster Acrobat Connect Pro-servers inzetten op pagina 22 Gedeelde opslag configureren op pagina 35 Een database kiezen Acrobat Connect Pro Server 7 gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers, inhoud, cursussen, vergaderingen en rapporten. U kunt de ingesloten database-engine gebruiken (die deel uitmaakt van het installatieprogramma) of u kunt Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition installeren (die u dan apart moet aanschaffen). Opmerking: de ingesloten database-engine is Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Ingesloten database De ingesloten database-engine wordt aanbevolen voor test- en ontwikkelingsdoeleinden. Deze database-engine maakt gebruik van dezelfde gegevensstructuren als SQL Server 2005 Standard Edition, maar is minder robuust. Voor de ingesloten database-engine gelden de volgende beperkingen: Vanwege licentiebeperkingen moet de ingesloten database-engine worden geïnstalleerd op de computer waarop ook Acrobat Connect Pro Server 7 is geïnstalleerd. De computer mag slechts één processor bevatten. De database mag maximaal 2 GB groot zijn. De ingesloten database-engine heeft een opdrachtregelinterface in plaats van een grafische gebruikersinterface.

14 11 Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition Het is raadzaam de Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition-engine te gebruiken in productieomgevingen omdat dit een schaalbaar databasebeheersysteem is (DBMS) dat geschikt is voor een groot aantal gelijktijdige gebruikers. SQL Server 2005 Standard Edition biedt bovendien een grafische gebruikersinterface voor het beheren van de database en het opvragen van informatie uit de database. U kunt SQL Server 2005 Standard Edition installeren op dezelfde computer als Acrobat Connect Pro Server 7 of op een andere computer. Als u SQL Server op een andere computer installeert, dient u de computers te synchroniseren op basis van dezelfde tijdbron. Raadpleeg voor meer informatie de volgende TechNote: Installeer SQL Server in de gemengde aanmeldingsmodus zodat u SQL-verificatie kunt gebruiken. Stel de database in op niet-hoofdlettergevoelig. SQL Server moet worden ingezet wanneer sprake is van de volgende scenario's: U wilt de database installeren op een computer waarop Acrobat Connect Pro Server 7 niet is geïnstalleerd. Acrobat Connect Pro Server 7 wordt ingezet in een cluster. Acrobat Connect Pro Server 7 wordt geïnstalleerd op computers met meerdere processors en met Hyper-Threadingtechnologie. Zie ook Ondersteunde server- en databaseconfiguraties op pagina 2 Acrobat Connect Pro Server 7 installeren op pagina 13 Ervoor kiezen om Acrobat Connect Pro Edge Server in te zetten Wanneer u Acrobat Connect Edge Server inzet in uw netwerk, maken clients een verbinding met de Edge-server en verbindt de Edge-server met Acrobat Connect Pro (ook wel de oorspronkelijke server genoemd). Deze verbindingen worden transparant tot stand gebracht. Voor gebruikers lijkt het alsof ze rechtstreeks verbonden zijn met de oorspronkelijke server waarop de vergadering wordt gehost. Edge-servers bieden de volgende voordelen: Kortere wachttijden in het netwerk Edge-servers slaan on-demand-inhoud (zoals opgenomen vergaderingen en presentaties) op in een cachegeheugen en splitsen live streams, waardoor het verkeer naar de oorspronkelijke server afneemt. Edge-servers plaatsen bronnen op een kortere afstand van clients. Beveiliging Edge-servers vormen een extra laag tussen de client-internetverbinding en de oorsprong. Wanneer uw licentie dit toestaat, kunt u een cluster met Edge-servers installeren en configureren. Het inzetten van Edgeservers in een cluster heeft de volgende voordelen: Overname bij storing Wanneer een Edge-server uitvalt, worden clients omgeleid naar een andere Edge-server. Ondersteuning voor grote evenementen Wanneer voor een vergadering meer dan 500 gelijktijdige verbindingen nodig zijn, heeft één Edge-server niet voldoende sockets. In een cluster zijn meer verbindingen met dezelfde vergadering mogelijk. Taakverdeling Bij meer dan 100 gelijktijdige vergaderingen heeft één Edge-server mogelijk onvoldoende geheugen. Edgeservers kunnen worden opgenomen in een cluster achter een taakverdelingsmechanisme. Hoe Edge-servers werken Edge-servers verifiëren gebruikers en autoriseren hun aanvragen voor webservices zoals Acrobat Connect Pro Meeting, in plaats van elke aanvraag naar de oorspronkelijke server door te sturen en de bronnen van de server met deze taken te verbruiken. Als de aangevraagde gegevens worden gevonden in het cachegeheugen van de Edge-server, worden de gegevens geretourneerd naar de client die deze heeft aangevraagd zonder dat Acrobat Connect Pro wordt aangeroepen.

15 12 Worden de aangevraagde gegevens niet gevonden in het cachegeheugen van de Edge-server, dan stuurt de Edge-server de aanvraag van de client door naar de oorspronkelijke server, waar de gebruiker wordt geverifieerd en de aanvraag voor services wordt geautoriseerd. De oorspronkelijke server retourneert de resultaten naar de Edge-server die de aanvraag heeft doorgestuurd, en de Edge-server stuurt de resultaten naar de client die de aanvraag heeft ingediend. De Edge-server slaat deze gegevens ook op in het cachegeheugen, zodat andere geverifieerde gebruikers hier toegang tot hebben. Voorbeeld van het inzetten van een Edge-server Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van het inzetten van een Edge-server: Vergadering X Connect Pro Edge Server BOSTON Vergadering X CHICAGO Oorspronkelijke Connect Pro-server Vergadering X Connect Pro Edge Server SAN FRANCISCO Clients in de vestiging in Chicago gebruiken de oorspronkelijke server in een datacenter in Chicago. De Edge-servers in Boston en San Francisco verzamelen aanvragen van lokale clients en sturen deze door naar de oorspronkelijke server. De Edge-servers ontvangen de antwoorden van de oorspronkelijke server in Chicago en sturen deze door naar clients in hun zones. Zie ook Acrobat Connect Pro Edge Server 7 installeren op pagina 18 Acrobat Connect Pro Edge Server 7 inzetten op pagina 25

16 13 Hoofdstuk 2: Acrobat Connect Pro Server 7 en Acrobat Connect Pro Edge Server 7 installeren U installeert Acrobat Connect Pro Server 7 en Acrobat Connect Edge Server 7 door het installatieprogramma uit te voeren en de wizard Toepassingsbeheerconsole te doorlopen. Acrobat Connect Pro Server 7 installeren Het installatieprogramma uitvoeren 1 Sluit alle toepassingen. 2 Plaats de installatie-dvd in het dvd-romstation. Klik in het opstartscherm op de knop Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 installeren. Dubbelklik wanneer het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart op het bestand setup.exe in de basismap van de dvd. 3 Selecteer een taal in het dialoogvenster Taalkeuze voor Setup. Klik op OK om door te gaan. 4 Klik in het scherm Setup op Volgende om door te gaan. 5 Lees de tekst op het scherm met de licentieovereenkomst, geef aan dat u akkoord gaat met de overeenkomst en klik op Volgende. 6 Ga op een van de volgende manieren te werk om de installatielocatie te selecteren: Klik op Volgende als u de standaardinstallatielocatie (c:\breeze) wilt accepteren of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt selecteren. Klik daarna op Volgende. Als Acrobat Connect Pro al op de computer is geïnstalleerd, wordt het scherm voor het bijwerken van een bestaande Connect Pro-installatie weergegeven. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u een back-up van uw database en van de basismap van Connect Pro hebt gemaakt. Klik op Volgende. 7 Voer op het scherm Bedrijfsinformatie uw serienummer in en klik op Volgende. 8 Voer een van de volgende handelingen uit: Als het scherm voor de ingesloten database-engine wordt weergegeven, geeft u aan of u deze wilt installeren. Als u de database-engine op de standaardlocatie (c:\program Files\Microsoft SQL Server) wilt installeren, klikt u op Volgende. Als u de database-engine op een andere locatie wilt installeren, klikt u op Bladeren en selecteert u de gewenste locatie. Klik daarna op Volgende. Selecteer De ingesloten database-engine niet installeren en klik op Volgende als u de ingesloten database-engine niet wilt installeren (omdat u Microsoft SQL Server wilt gebruiken). Als het installatieprogramma vaststelt dat de ingesloten database-engine of Microsoft SQL Server al op de computer is geïnstalleerd, wordt de ingesloten database-engine niet geïnstalleerd. Als de ingesloten database-engine al is geïnstalleerd, kunt u de locatie hiervan niet wijzigen. Klik op Volgende. Opmerking: het kan voorkomen dat een oude versie van de ingesloten database niet op de juiste wijze is verwijderd en dat deze nu door het installatieprogramma wordt herkend. Voer in dat geval de instructies in TechNote ( uit en voer de installatie opnieuw uit. 9 Voer een van de volgende handelingen uit in het scherm voor het selecteren van de map voor het menu Start: Klik op Volgende om de standaardnaam en -locatie van de snelkoppelingen in het menu Start (Adobe Acrobat Connect Pro Server 7) te accepteren. Klik op Bladeren als u een andere locatie wilt selecteren en klik daarna op Volgende.

17 14 10 Controleer in het dialoogvenster De installatie kan worden uitgevoerd de installatielocatie en de naam en locatie van het menu Start. Klik op Terug als u de instellingen opnieuw wilt bekijken of als u deze wilt wijzigen. Klik anders op Installeren. Tijdens de installatie van het programma wordt een installatiescherm weergegeven. 11 Wanneer u ervoor hebt gekozen om de ingesloten database-engine te installeren, wordt een installatiescherm voor de ingesloten database-engine weergegeven. Voer een wachtwoord in voor de databasegebruiker sa en klik op Volgende om de installatie voort te zetten. 12 Voer een van de volgende handelingen uit in het scherm Connect Pro-service initialiseren en klik op Volgende: Selecteer Start Connect Pro nu niet... Start Connect Pro en open een browser om de wizard Toepassingsbeheerconsole te starten en de configuratie voort te zetten. Dit is de aangeraden werkwijze. 13 Als u Acrobat Connect Pro hebt gestart, wordt gemeld dat de service wordt gestart. Acrobat Connect Pro Server 7 wordt uitgevoerd als vier Windows-services: Adobe Connect Enterprise Service, Flash Media Server (FMS), Flash Media Administration Server en Acrobat Connect Pro Presence Server. Zie De servers starten en stoppen op pagina Klik op Voltooien in het installatieprogramma. Als u Start Connect Pro hebt gekozen, wordt de wizard Application Management Console geopend in een browser en wordt u door de configuratietaken geleid. Acrobat Connect Pro configureren met de wizard Toepassingsbeheerconsole Nadat Acrobat Connect Pro is geïnstalleerd, wordt de wizard Toepassingsbeheerconsole automatisch gestart. Deze wizard begeleidt u tijdens de configuratie van de database- en serverinstellingen, het uploaden van uw licentiebestand en het instellen van een beheerder. Opmerking: de toepassingsbeheerconsole wordt niet geopend wanneer een andere toepassing wordt uitgevoerd op poort 80. Stop de toepassing die wordt uitgevoerd op poort 80 en open de toepassingsbeheerconsole nogmaals. U kunt de toepassingsbeheerconsole openen via Start > Alle programma's >Adobe Acrobat Connect Pro Server 7 > Connect Pro Server 7 configureren of via de volgende URL: 1. Lees het welkomstscherm. Het welkomstscherm geeft een overzicht van de wizard. 2. Geef de database-instellingen op. Stel waarden in voor de onderstaande parameters. Klik op Volgende om verbinding tot stand te brengen met de database en uw instellingen door te nemen. Databasehost De hostnaam van de computer waarop de database is geïnstalleerd. Als u de ingesloten database-engine hebt geïnstalleerd, is de waarde localhost. Databasenaam De naam van de database. De standaardwaarde is breeze. Databasepoort De poort die de database gebruikt om te communiceren met Acrobat Connect Pro. De standaardwaarde is (Als u de ingesloten database-engine gebruikt, wijzigt u de waarde in 1434.) Databasegebruiker De naam van de databasegebruiker. Als u de ingesloten database hebt geïnstalleerd, is de waarde sa. Wachtwoord databasegebruiker Het wachtwoord voor de databasegebruiker. Als u de ingesloten database hebt geïnstalleerd, is dit de waarde die u hebt ingesteld in het installatieprogramma. 3. Geef de serverinstellingen op. Naam account Een naam die de Acrobat Connect Pro-account aangeeft, zoals Acrobat Connect Pro 7-account.

18 15 Connect Pro-host Een volledig gekwalificeerde domeinnaam (ook wel FQDN genoemd) die clients gebruiken om verbinding te maken met Acrobat Connect Pro. Als de URL van de account bijvoorbeeld is, is de waarde voor de Connect Pro-host connect.voorbeeld.com. HTTP-poort De poort die Acrobat Connect Pro gebruikt om te communiceren met HTTP. De standaardwaarde is 80. Als u een andere waarde dan 80 invoert, moeten clients het poortnummer toevoegen aan de hostnaam in de URL wanneer zij toegang willen verkrijgen tot de Acrobat Connect Pro-account. Hosttoewijzingen Naam is de hostnaam van de computer die als host fungeert voor Acrobat Connect Pro. Externe naam is de FQDN die clients gebruiken om verbinding te maken met Acrobat Connect Pro. Opmerking: voeg geen poort toe aan de FQDN in het vak Externe naam. SMTP-host De hostnaam van de computer die als host fungeert voor de SMTP-mailserver. adres voor het systeem Het adres dat wordt gebruikt voor het verzenden van administratieve berichten. adres Technische Ondersteuning Het ondersteunings adres voor Acrobat Connect Pro-gebruikers. BCC adres Een adres voor' blinde' kopieën, waarnaar alle gebruikersmeldingen eveneens worden verzonden. Met behulp van deze variabele kunnen via Acrobat Connect Pro verzonden berichten worden bijgehouden, zonder dat een intern adres wordt prijsgegeven. Gedeelde opslag Een volume en map op een externe server waarop inhoud wordt opgeslagen, bijvoorbeeld \\volume\map. Als u inhoud op meerdere volumes wilt opslaan, scheidt u de volumes van elkaar met een puntkomma (;). Lees Gedeelde opslag configureren op pagina 35 voordat u deze functie configureert. Grootte inhoudcache Een geheel getal tussen 1 en 100 dat aangeeft hoeveel procent aan vrije-schijfruimte wordt gebruikt voor opslag van inhoud op Acrobat Connect Pro. De cache kan groter worden dan het percentage dat u instelt en het is daarom raadzaam een waarde in te stellen die ligt tussen 15 en 50. Als u het vak leeg laat of 0 invoert, wordt geen cache gebruikt en wordt de inhoud weerspiegeld op Acrobat Connect Pro en op alle externe volumes. Lees Gedeelde opslag configureren op pagina 35 voordat u deze functie configureert. 4. Upload uw licentiebestand. Acrobat Connect Pro wordt pas geactiveerd nadat u een licentiebestand van Adobe hebt gedownload en dit hebt geïnstalleerd op de computer die als host fungeert voor Acrobat Connect Pro. Op dit scherm in de wizard vindt u een downloadkoppeling en een formulier waarin u het gedownloade licentiebestand kunt selecteren en naar uw Acrobat Connect Pro-installatie kunt kopiëren. 5. Stel een accountbeheerder in. Voor elke Acrobat Connect Pro-account is minstens één beheerder nodig om taken uit te voeren in de webtoepassing Acrobat Connect Pro Central. Voor bijgewerkte accounts is al minstens één beheerder ingesteld, maar u kunt hier naar wens nog een beheerder toevoegen. 6. Ga verder en gebruik Acrobat Connect Pro. Dit is het laatste scherm van de wizard Toepassingsbeheerconsole. Op dit scherm kunt u zich aanmelden bij Enterprise Manager (de webtoepassing waarmee u onder andere uw account kunt beheren, vergaderingen en gebeurtenissen kunt maken en inhoud kunt beheren op de computer die als host fungeert voor Acrobat Connect Pro), terugkeren naar de toepassingsbeheerconsole (om instellingen te controleren of aan te passen) of de documentatie raadplegen voor nadere informatie over Acrobat Connect Pro.

19 16 De installatie controleren Databaseverbinding controleren Wanneer u zich kunt aanmelden bij Connect Pro Central (een webtoepassing die deel uitmaakt van Acrobat Connect Pro), kunnen de database en Acrobat Connect Pro op de juiste wijze met elkaar communiceren. 1 Ga naar de volgende URL: Opmerking: in deze URL is [hostnaam] de waarde die u in de toepassingsbeheerconsole hebt ingesteld bij Connect Pro-host. 2 Geef de aanmeldings-id en het wachtwoord op dat u hebt ingesteld in de toepassingsbeheerconsole. Wanneer u op de juiste wijze bent aangemeld, wordt het basistabblad van Connect Pro Central weergegeven. Controleren of u meldingen kunt verzenden Wanneer u geen waarde hebt ingevoerd in het veld SMTP-host op het scherm Toepassingsinstellingen > Serverinstellingen in de toepassingsbeheerconsole, verzendt Acrobat Connect Pro geen meldingen en kunt u dit gedeelte overslaan. 1 Klik op het tabblad Beheer op het basistabblad van Connect Pro Central. 2 Klik op het tabblad Gebruikers en groepen. 3 Klik op Nieuwe gebruiker. 4 Voer de gewenste gegevens in op de pagina Informatie over nieuwe gebruiker. Er wordt nu een gedeeltelijke lijst met opties weergegeven: Gebruik het adres van de nieuwe gebruiker. Zorg ervoor dat de optie Stuur de nieuwe gebruiker een met accountgegevens, aanmeldingsgegevens en een wachtwoord geselecteerd is. Nieuw wachtwoord Stel een wachtwoord in van 4-16 tekens. 5 Klik op Volgende om door te gaan. 6 Selecteer een groep onder de kop Lidmaatschap groep bewerken, wijs de gebruiker toe aan de groep en klik op Beëindigen. 7 Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende tijd heeft om deze melding te ontvangen en te lezen. Als de gebruiker de melding heeft ontvangen, werkt Acrobat Connect Pro goed en kunt u berichten verzenden via uw server. 8 Als de niet bij de gebruiker is aangekomen, doet u het volgende: a b c d Controleer of het adres geldig is. Ga na of de niet is uitgefilterd als spam. Controleer of u Acrobat Connect Pro hebt geconfigureerd met een geldige SMTP-host en zorg ervoor dat de SMTPservice juist functioneert buiten Acrobat Connect Pro. Neem contact op met de Technische Ondersteuning van Adobe op Controleren of u Adobe Presenter kunt gebruiken Om te controleren of u Adobe Presenter kunt gebruiken, stuurt u een Microsoft PowerPoint-presentatie naar Acrobat Connect Pro, zodat deze in een Flash-presentatie kan worden omgezet. Vervolgens geeft u de presentatie weer. Voordat u een PowerPoint-presentatie naar Acrobat Connect Pro kunt sturen, moet u Adobe Presenter installeren op een computer waarop PowerPoint al is geïnstalleerd. 1 Plaats de Adobe Acrobat Connect Pro Server 7-cd. 2 Klik op Adobe Presenter 7 installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.

20 17 3 Als u geen PowerPoint-presentatie hebt die u naar Acrobat Connect Pro kunt sturen om te worden omgezet in een Flash-presentatie, maakt u een presentatie van een of twee dia's en slaat u de presentatie op. 4 Selecteer in het PowerPoint-menu Adobe Presenter de optie Publiceren om de wizard Connect Pro publiceren te openen. 5 Selecteer Connect Pro en voer de gegevens voor uw server in. 6 Meld u aan met uw adres en wachtwoord en volg de stappen in de wizard Publiceren. Controleer of u deel uitmaakt van de groep Auteurs (Beheer > Gebruikers en groepen in Connect Pro Central). Wanneer u de stappen in de wizard Publiceren hebt uitgevoerd, uploadt Adobe Presenter uw PowerPoint-presentatie naar Connect Pro voor omzetting in een Flash-presentatie. 7 Wanneer de Flash-presentatie is gemaakt, gaat u naar het tabblad Inhoud in Connect Pro Central en zoekt u uw presentatie. 8 Open uw presentatie om deze weer te geven. Controleren of u Training kunt gebruiken Opmerking: Adobe Acrobat Connect Pro Training is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd. Ga naar het tabblad Training in Connect Pro Central. Als het tabblad Training wordt weergegeven en kan worden geopend, functioneert Training op de juiste wijze. Controleer of u deel uitmaakt van de groep Trainingsmanagers (Beheer > Gebruikers en groepen). Controleren of u Meeting kunt gebruiken Opmerking: Adobe Acrobat Connect Pro Meeting is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd. U moet deel uitmaken van de groep Gastheren van vergadering of van de groep Beheerders om te kunnen controleren of Acrobat Connect Pro Meeting goed werkt. 1 Meld u aan bij Connect Pro Central als een gebruiker die deel uitmaakt van de groep Gastheren van vergadering of de groep Beheerders. 2 Klik op het tabblad Vergaderingen en selecteer Nieuwe vergadering. 3 Voer de gewenste gegevens in op de pagina Vergaderinggegevens invoeren. Selecteer bij Toegang de optie Alleen geregistreerde gebruikers en geaccepteerde gasten hebben toegang tot de ruimte. Klik op Beëindigen om de vergadering te maken. 4 Klik op de knop Vergaderruimte betreden. 5 Meld u aan om de vergadering bij te wonen als geregistreerde gebruiker. 6 Wanneer het venster voor de invoegtoepassing Acrobat Connect wordt weergegeven, volgt u de instructies voor het installeren van deze invoegtoepassing. Als de vergaderruimte wordt geopend, werkt Acrobat Connect Pro Meeting op de juiste wijze. Controleren of u Events kunt gebruiken Opmerking: Adobe Acrobat Connect Pro Events is een optionele functie die in uw licentie moet worden geactiveerd. 1 Meld u aan bij Connect Pro Central als een gebruiker die deel uitmaakt van de groep Gebeurtenismanagers of de groep Beheerders. 2 Ga naar het tabblad Gebeurtenisbeheer in Connect Pro Central. Als dit tabblad wordt weergegeven en kan worden geopend, functioneert Connect Pro Events op de juiste wijze.

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1

Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1 Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe Connect 7.5

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013 Voor WebReporter 2013 Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013 Inhoud Vereiste onderdelen installeren... 1 Overzicht... 1 Stap 1: Internet Information Services activeren... 1 Stap 2: setup.exe uitvoeren en de

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows 7 SP1

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows 7 SP1 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services FileMaker Pro 11 FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

De QuickRestore-cd gebruiken

De QuickRestore-cd gebruiken De QuickRestore-cd gebruiken Met QuickRestore levert Compaq een programma waarmee u uw notebook pc weer aan de praat kunt krijgen, stuurprogramma s kunt toevoegen of van gegevens backups in een aparte

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Handleiding apparaataanmelding

Handleiding apparaataanmelding Handleiding apparaataanmelding 22-03-2015 2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van een licentieovereenkomst

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS CORPORATE EN ENTERPRISE EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie