ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE"

Transcriptie

1 ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

2 Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek voor installatie en configuratie voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem of verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van dit handboek wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze inhoud niet wordt verstrekt bij software die een gebruiksrechtovereenkomst bevat. De inhoud van dit handboek is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in dit handboek voorkomen. Houdrekeningmetdemogelijkheiddatercopyrightrustopbestaandeillustratiesofafbeeldingen dieuwellichtinuwprojectwiltopnemen.het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het desbetreffende werk. Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Connect, Adobe Press, Breeze, Flash Media Server, Flash Player en JRun zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. IBM is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Linux is het gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en in andere landen. Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Solaris en Sun zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naar gelang hetgeen van toepassing is, wordt aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Nietgepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans ReadjustmentAssistanceActuit 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act uit 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 C.F.R. deel 60-1 tot en met 60-60, en De clausule en regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Verenigde Staten.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: Voordat u begint Informatie over de documentatie Bronnen Hoofdstuk 2: De installatie en configuratie voorbereiden Installatievereisten Ondersteunde configuraties De upgrade voorbereiden De installatie voorbereiden Hoofdstuk 3: Connect Enterprise installeren en bijwerken Connect Enterprise Server 6 installeren Connect Edge Server 6 installeren Hoofdstuk 4: Connect Enterprise inzetten en configureren Connect Enterprise Server 6 inzetten Connect Edge Server 6 inzetten Connect Enterprise integreren met een directoryservice Gedeelde opslag configureren Hoofdstuk 5: Geavanceerde functies configureren Single Sign-On Infrastructuur voor openbare sleutels Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten Aangepaste stempels voor het whiteboard Hoofdstuk 6: De installatie controleren Taken voor het controleren van de installatie Hoofdstuk 7: Connect Enterprise beveiligen De infrastructuur beveiligen Connect Enterprise Server beveiligen Beveiligingstips en -bronnen Index

4 1 Hoofdstuk 1: Voordat u begint DithoofdstukbevatinformatieoverdedocumentatieennieuwefunctiesvanAdobe Connect EnterpriseServer6engeeft aan waar u terecht kunt voor nadere informatie en ondersteuning. Informatie over de documentatie Doelgroep Dit handboek is bestemd voor IT-professionals die een Adobe Connect Enterprise-systeem voor hun onderneming installeren en configureren. Nieuw in deze versie De volgende functies zijn nieuw in Adobe Connect Enterprise 6 en Adobe Connect Edge Server 6. Gedeelde opslag Connect Enterprise kan zodanig worden geconfigureerd dat de opslag van inhoud kan worden gedeeld door meerdere NAS- (Network Attached Storage) en SAN-apparaten (Storage Area Network). Naarmate het aantal gebruikers en de inhoud van een onderneming toeneemt, kunt u met behulp van gedeelde opslag uw Connect Enterprisesysteem schalen en onderhouden. U kunt ervoor kiezen om inhoud op Connect Enterprise Server te weerspiegelen of om al de inhoud op te slaan op de externe apparaten en actieve inhoud op te nemen in een cache op de server. Inhoud die niet meer wordt gebruikt, wordt van de server verwijderd. Zie Gedeelde opslag configureren op pagina 34 voor meer informatie. Infrastructuur voor openbare sleutels De invoegtoepassing Adobe Acrobat Connect biedt ondersteuning voor clientcertificaten. Dankzij deze ondersteuning kunt u een PKI (Public Key Infrastructure, infrastructuur voor openbare sleutels) implementeren, zodat uw netwerk beter wordt beveiligd. Zie Infrastructuur voor openbare sleutels op pagina 40 voor meer informatie. Paginagrootte voor LDAP-query's Geef een paginagrootte op voor de resultaten van LDAP-query's (Lightweight Directory Access Protocol), zodat u alle gebruikers in uw directory kunt importeren. Zie Connect Enterprise integreren met een LDAP-directory op pagina 28 voor meer informatie. Veilige LDAP Synchroniseer Connect Enterprise 6 met een LDAP-directoryserver via het veilige LDAPS-protocol (Lightweight Directory Access Protocol). Zie LDAPS configureren op pagina 33 voor meer informatie. Edge Server-clustering Zet Adobe Connect Edge Server in in een cluster voor verbeterde schaalbaarheid en systeemredundantie. Edge-servers consolideren streams, cachen inhoud en bieden grotere controle over de gegevensstroom. Zie Ervoor kiezen Edge-servers in te zetten op pagina 15 voor meer informatie. Ondersteuning van 64-bitsbesturingssysteem Connect Enterprise 6 voegt ondersteuning toe voor Windows Server 2003 x64. SSL-ondersteuning In eerdere versies verliepen veilige verbindingen met Adobe Breeze via een tunnel. Dankzij ondersteuning van SSL (Secure Sockets Layer) worden de netwerkprestaties verbeterd en nemen verbindingswachttijden af. Voor meer informatie gaat u naar Aangepaste stempels voor whiteboard U kunt uw eigen stempels maken die u kunt opnemen in de whiteboardtekengereedschappen in Adobe Acrobat Connect Professional. Zie Aangepaste stempels voor het whiteboard op pagina 45 voor meer informatie. De invoegtoepassing Adobe Acrobat Connect hosten Wanneer de invoegtoepassing Acrobat Connect nodig is in een vergadering, kan deze snel en probleemloos worden gedownload van Adobe-servers. Als in de veiligheidsbeleidsregels van

5 2 uw onderneming echter is vastgelegd dat externe downloads niet zijn toegestaan, kunt u de invoegtoepassing Acrobat Connecthostenopuweigenservers.Zie InvoegtoepassingAcrobatConnecthosten oppagina43voornadereinformatie. Gebruik van dit handboek Dit handboek is verdeeld in de volgende zes hoofdstukken: Voordat u begint In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van nieuwe functies, webbronnen en informatie over hoe u contact kunt opnemen met de Technische Ondersteuning van Adobe. De installatie en configuratie voorbereiden Dit hoofdstuk bevat systeemvereisten, een technisch overzicht van Connect Enterprise en informatie waarmee u Connect Enterprise kunt integreren met de bronnen waarover uw onderneming al beschikt. Als u al vertrouwd bent met de componenten en optionele functies van Connect Enterprise, kunt u alleen de systeemvereisten in dit hoofdstuk doornemen en naar de installatie-instructies gaan. Connect Enterprise installeren en bijwerken Dit hoofdstuk bevat installatie-instructies voor Connect Enterprise Server en Connect Edge Server. Connect Enterprise inzetten en configureren Dit hoofdstuk bevat stappen voor het inzetten van Connect Enterprise Server en Connect Edge Server, voor het configureren van optionele functies zoals externe inhoudsopslag, en voor het integreren van Connect Enterprise met een directoryservice. Geavanceerde functies configureren Dit hoofdstuk bevat stappen voor het hosten van de invoegtoepassing Acrobat Connect op uw eigen server, het implementeren van een PKI, het configureren van Single Sign-On (eenmalige aanmelding) en het maken van aangepaste stempels voor het whiteboard. De installatie controleren Dit hoofdstuk bevat stappen waarmee u kunt controleren of alle onderdelen van het systeem operationeel zijn. Connect Enterprise beveiligen In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe u uw netwerk, database en Connect Enterprise Server kunt beveiligen. Bronnen Adobe.com De volgende bronnen zijn beschikbaar op de Adobe-website (www.adobe.com): Adobe Design Center Hier vindt u artikelen, tips en zelfstudiemateriaal in diverse indelingen, zoals video, Adobe PDF en HTML. De inhoud is samengesteld door experts in de branche, ontwikkelaars en publicatiepartners van Adobe. Maandelijks wordt nieuwe inhoud toegevoegd. U vindt hier ook Adobe Studio Exchange, waar gebruikers talloze gratis handelingen, insteekmodules en andere inhoud kunnen downloaden en delen. Adobe Design Center is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans. Adobe Developer Center Hier is informatie beschikbaar voor gevorderde gebruikers en voor ontwikkelaars van software en insteekmodules. U vindt hier zelfstudiemateriaal, SDK's, scripthandleidingen en voorbeeldcode plus forums, RSS-feeds, onlineseminars en andere bronnen van technische informatie. Startpagina voor ondersteuning Hier vindt u informatie over gratis en tegen betaling beschikbare opties voor technische ondersteuning. De belangrijkste productkwesties worden per product vermeld op de Amerikaanse en Japanse websites van Adobe. Klik op de koppeling Training voor toegang tot de boeken van Adobe Press, onlinescholing, videoscholing en scholing onder leiding van een docent, certificeringsprogramma's voor Adobe-software en nog veel meer. Downloads Hier vindt u gratis updates, testversies en andere handige software. Daarnaast hebt u via het gedeelte voor insteekmodules van Adobe Store toegang tot duizenden insteekmodules van onafhankelijke ontwikkelaars, waarmee u taken kunt automatiseren, workflows kunt aanpassen, specifieke professionele effecten kunt maken en nog veel meer kunt doen.

6 3 Gemeenschappen Hier vindt u forums, blogs en andere hulpmiddelen voor gebruikers om technologieën, gereedschappen en informatie te delen, vragen te stellen en uit te zoeken hoe anderen optimaal gebruikmaken van de software. Er zijn gebruikersforums in het Engels, Frans, Duits en Japans. Blogs worden gepubliceerd in een groot aantal verschillende talen. Contact opnemen met de Technische Ondersteuning Wanneer onverwachte resultaten optreden nadat u Connect Enterprise Server of Connect Edge Server op één server of een servercluster hebt geïnstalleerd, of als u hulp nodig hebt bij het configureren van de server, kunt u contact opnemen met de Technische Ondersteuning van Adobe op

7 4 Hoofdstuk 2: De installatie en configuratie voorbereiden Lees de installatievereisten, de informatie over ondersteunde configuraties en het technische overzicht door ter voorbereiding op het ontwerpen en installeren van een Connect Enterprise-systeem. Wanneer u een upgrade naar Adobe Connect Enterprise Server 6 uitvoert, volgt u de instructies voor het maken van back-ups van bestanden en de migratie naar een geavanceerder systeem. Installatievereisten Hardwarevereisten voor Connect Enterprise Server Component Serverprocessor Vereiste Dual Xeon, 3 GHz of sneller (aanbevolen) Pentium 4, 2 GHz (minimaal) Geheugen Vaste schijf 4 GB RAM (aanbevolen) 100+ GB aanbevolen Verdeling: 1 GB voor de installatie 10 GB per 100 presentaties Minimaal 80 GB schijfruimte voor de opslag van inhoud (er is meer schijfruimte nodig als er meer inhoud wordt opgeslagen) Netwerkverbinding Station Overig 100 MBit (minimaal) Cd-rom- of dvd-romstation Voor implementatie met SSL kan gebruik worden gemaakt van een SSLhardwareversneller of de ingebouwde software-ssl. Voor meer informatie gaat u naar Voor taakverdeling in een cluster is taakverdelingshardware nodig, zoals BIG-IP van F5, of NLB-software van Microsoft. Voor Connect Enterprise Server is een toegewijde server nodig. De computer die als host fungeert voor Connect Enterprise Server en de computer die als host fungeert voor SQL Server moeten zijn gesynchroniseerd op basis van dezelfde tijdbron. Raadpleeg de Microsoft-artikelen Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows 2000 en Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows Server Voor de meest recente systeemvereisten en aanbevelingen voor Connect Enterprise Server gaat u naar

8 5 Softwarevereisten voor Connect Enterprise Server Component Vereiste Besturingssysteem Microsoft Windows Server 2000 of Microsoft Windows Server 2003 Databases SMTP server Bestandssysteem Webserver Overig SQL Server 2000 SP4 (Engelstalige versie) of SQL Server 2005 SP1 (Engelstalige versie) of ingebouwde MSDE-database-engine (deze maakt deel uit van Connect Enterprise Server) De SMTP-server kan zich op dezelfde computer bevinden of kan worden toegewezen aan een andere computer zoals een UNIX -sendmailserver of een Microsoft Exchange Server. Deze server wordt gebruikt voor het verzenden van meldingen. Een SMTP-server is niet vereist, maar een systeem adres en een ondersteunings adres zijn wel vereist. NTFS (New Technology File System) Connect Enterprise Server heeft een eigen webserver; er kunnen geen andere webservers (zoals Apache) worden gebruikt in combinatie met Connect. U wordt aangeraden de standaard IIS-webserver-service uit te schakelen, omdat Connect gebruikmaakt van de IIS-poort. Het is niet mogelijk viruscontrole in realtime op de server te installeren. Zie ook Een database kiezen op pagina 14 Gebruikersvereisten voor Connect Enterprise Server Voor de gebruikersvereisten die gelden voor Adobe Connect Enterprise Server 6 gaat u naar Poortvereisten voor Connect Enterprise Server In de onderstaande tabel staan de poorten waarop gebruikers TCP-verbindingen tot stand moeten kunnen brengen. Opmerking: RTMP (Real-Time Messaging Protocol) is een Adobe-protocol. Nummer Bind-adres Toegang Protocol 80 */Willekeurige adapter Openbaar HTTP, RTMP 443 */Willekeurige adapter Openbaar HTTPS, RTMPS 1935 */Willekeurige adapter Openbaar RTMP In de onderstaande tabel worden de open poorten in een cluster weergegeven. Elke Connect Enterprise-server in een cluster moet in staat zijn TCP-verbindingen tot stand te brengen met alle andere servers in de cluster op deze poorten. Opmerking: deze poorten mogen niet openbaar toegankelijk zijn, ook niet als u geen cluster gebruikt. Nummer Bronpoort Bind-adres Toegang Protocol 8506 Willekeurig */Willekeurige adapter Persoonlijk RTMP 8507 Willekeurig */Willekeurige adapter Persoonlijk HTTP Elke Connect Enterprise-server in een cluster moet in staat zijn een TCP-verbinding tot stand te brengen met de databaseserver op de volgende poort: Nummer Bronpoort Toegang Protocol 1433 Willekeurig Persoonlijk TSQL

9 6 In de onderstaande tabel worden serverpoorten weergegeven die door Connect Enterprise worden gebruikt voor interne communicatie. Deze poorten mogen niet worden gebruikt op een server die als host fungeert voor Connect Enterprise, omdat Connect Enterprise dan mogelijk niet kan worden gestart. Nummer Bind-adres Toegang Protocol Intern RTMP Deze poort is alleen actief wanneer u de ingesloten database gebruikt. Intern TSQL Intern RMI Intern HTTP Hardwarevereisten voor Connect Edge Server Voor de systeemvereisten voor Adobe Connect Edge Server 6 gaat u naar Ondersteunde configuraties Ondersteunde server- en databaseconfiguraties Connect Enterprise Server gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers en inhoud. Hieronder vindt u een overzicht van de ondersteunde Connect Enterprise Server- en databaseconfiguraties: Eén server met ingesloten database-engine Installeer Connect Enterprise Server op één computer en installeer de ingesloten database-engine (die deel uitmaakt van het installatieprogramma van Connect Enterprise Server) op dezelfde computer. Eén server met SQL Server-database Installeer Connect Enterprise Server op één computer en installeer SQL Server 2000 of SQL Server 2005 op dezelfde computer. Eén server met externe SQL Server-database Installeer Connect Enterprise Server op één computer en installeer SQL Server 2000 of SQL Server 2005 op een andere computer. Eén server met meerdere externe SQL Server-databases Installeer Connect Enterprise Server op één computer en installeer SQL Server 2000 of SQL Server 2005 op meerdere externe computers (ook wel een cluster genoemd). Meerdere servers met externe SQL Server-database Installeer Connect Enterprise Server op meerdere servers (ook wel een cluster genoemd) en installeer SQL Server 2000 of SQL Server 2005 op een andere computer. Meerdere servers met meerdere externe SQL Server-databases Installeer Connect Enterprise Server op meerdere servers (ook wel een cluster genoemd) en installeer SQL Server 2000 of SQL Server 2005 in een aparte cluster. Opmerking: Microsoft SQL Server maakt geen deel uit van Connect Enterprise Server 6 en moet apart worden aangeschaft. Zie ook De installatie voorbereiden op pagina 10 Connect Enterprise Server 6 installeren op pagina 17 Ondersteunde LDAP-directoryservers U kunt directorygegevens importeren in Connect Enterprise vanaf de LDAP-directoryserver van uw onderneming. De volgende LDAP-directoryservers zijn geschikt voor integratie met Connect Enterprise: Active Directory Application Mode SP1 (ADAM) Active Directory (Windows Server 2000 en Windows Server 2003)

10 7 IBM 5.2 Novell edirectory voor Win32 OpenLDAP Sun Directory Server 5.2 voor Win32 Netscape 6.02 voor Win32 Zie ook Connect Enterprise integreren met een directoryservice op pagina 26 Ondersteunde SSO-oplossingen U kunt uw Connect Enterprise-systeem zodanig configureren dat dit kan worden gebruikt met SSO-verificatie (Single Sign- On). Met Single Sign-On kunnen gebruikers die zijn aangemeld bij het netwerk van uw onderneming, gebruikmaken van andere bronnen (zoals Connect Enterprise) zonder zich opnieuw te hoeven aanmelden. Connect Enterprise ondersteunt de volgende SSO-oplossingen: HTTP-headerverificatie Windows NLTM-verificatie (NT LAN Manager) Zie ook Single Sign-On op pagina 37 Ondersteunde apparaten voor inhoudopslag U kunt uw Connect Enterprise-systeem zo configureren dat inhoud wordt opgeslagen op NAS-apparaten (Network Attached Storage) of op SAN-apparaten (Storage Area Network). Voor een lijst met ondersteunde NAS- en SAN-apparaten gaat u naar Zie ook Gedeelde opslag configureren op pagina 34 De upgrade voorbereiden Upgradepaden Het installatieprogramma van Connect Enterprise Server en de toepassingsbeheerconsole bieden grafische gebruikersinterfaces die u door de upgrade begeleiden. De volgende upgradepaden worden ondersteund: 5.1 naar 6.0 Voer het installatieprogramma van Adobe Connect Enterprise 6.0 uit. 5.0 naar 6.0 Voer het installatieprogramma van Adobe Connect Enterprise 6.0 uit. 4.1 naar 6.0 Voer het installatieprogramma van Adobe Connect Enterprise 6.0 uit en volg de instructies voor het upgradepad naar 6.0 Volg de instructies voor de upgrade naar 4.1 in het gedeelte met de upgrade-documentatie in het Connect Enterprise Licensed Support Center (www.adobe.com/go/connect_licensed_support_nl) en volg daarna de instructies voor het upgradepad 4.1 naar 6.0. Neem voor nadere informatie over het uitvoeren van upgrades contact op met de Technische Ondersteuning van Adobe:

11 8 De upgrade van Breeze naar Connect Enterprise uitvoeren Hieronder wordt beschreven hoe u de upgrade van Adobe Breeze naar Connect Enterprise Server 6 uitvoert. 1. Test de upgrade in een testomgeving (niet in een productieomgeving). Het verdient aanbeveling om, voordat u een upgrade van uw productieomgeving uitvoert, een momentopname te maken van uw huidige productieomgeving en de upgrade vervolgens te testen in een testomgeving. Wanneer de upgrade goed is uitgevoerd in de testomgeving, gaat u verder met stap Stel gebruikers op de hoogte van de upgrade. Zie Gebruikers op de hoogte stellen van de upgrade op pagina Stop Connect Enterprise Server en maak back-ups van de bestanden. Zie Back-ups van bestanden maken op pagina Maak een back-up van de database. Zie Een back-up van de database maken op pagina Voer het installatieprogramma van Adobe Connect Enterprise Server 6 uit. Zie Connect Enterprise Server 6 installeren op pagina Configureer Connect Enterprise Server. Zie Connect Enterprise Server configureren met de wizard Toepassingsbeheerconsole op pagina Controleer de installatie. Zie De installatie controleren. Een upgrade uitvoeren van de ingesloten database naar SQL Server Hieronder wordt beschreven hoe u een upgrade uitvoert van de ingesloten database naar SQL Server op een andere computer. 1. Installeer SQL Server. Volg de instructies van Microsoft voor het installeren van SQL Server. 2. Maak een back-up van de ingesloten database. Zie Een back-up van de database maken op pagina Kopieer het.bak-bestand van de Breeze-server naar de server die als host fungeert voor SQL Server. Bij het maken van een back-up van de ingesloten database, wordt een bestand gemaakt met de naam breeze.bak (waarbij breeze de naam is van de database). 4. Herstel de database op de server die als host fungeert voor SQL Server. Voor nadere informatie over het herstellen van SQL Server gaat u naar Microsoft TechNet. 5. Geef de databasegegevens voor SQL Server op in de toepassingsbeheerconsole. Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server configureren.

12 9 Gebruikers op de hoogte stellen van de upgrade Bij elke software-upgrade, vooral bij een upgrade die een werkgroep aangaat, spelen communicatie en planning een belangrijke rol. Voordat u met het uitvoeren van de upgrade begint of modules aan uw Connect Enterprise Serverinstallatie toevoegt, is het raadzaam het volgende te doen: Plan voldoende tijd voor het uitvoeren van de upgrade, zodat deze goed kan worden uitgevoerd. De upgrade dient in de normale onderhoudsperiode te worden uitgevoerd. Laat gebruikers vooraf weten dat zij Connect Enterprise tijdens het uitvoeren van de upgrade niet kunnen gebruiken. Laat gebruikers weten welke veranderingen zij na de upgrade kunnen verwachten (nieuwe functies, verbeterde prestaties enz.). Zie ook Nieuw in deze versie op pagina 1 Back-ups van bestanden maken 1 Selecteer Start > Alle programma's > Macromedia > Macromedia Breeze > Breeze-server stoppen om alle Breezeserverservices te stoppen. 2 Maak een back-up van de inhoudsdirectory. De standaardlocatie is c:\breeze\content. 3 Maak een back-up van het bestand custom.ini. De standaardlocatie is c:\breeze\. Een back-up van de database maken Maak, voordat u de upgrade uitvoert, een back-up van de database (de ingesloten database-engine of SQL Server 2000) die Connect Enterprise Server gebruikt. Voor de back-up van de ingesloten database-engine gebruikt u het venster met de opdrachtregel; voor de ingesloten database-engine bestaat geen grafische gebruikersinterface. Opmerking: u kunt SQL Server Enterprise Manager zo configureren dat een back-up van de ingesloten database-engine wordt gemaakt. Voor meer informatie hierover leest u de volgende Adobe TechNote: Voor het maken van de back-up van SQL Server 2000 gebruikt u SQL Server Enterprise Manager. Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. Een back-up van de SQL Server-database maken Wanneer u Microsoft SQL Server 2000 gebruikt, kunt u een back-up van uw database maken met behulp van SQL Server Enterprise Manager. Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. 1 Selecteer in Windows Start > Alle programma's > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager. 2 Selecteer de database (die standaard de naam breeze heeft) in het structuurdeelvenster van het venster Enterprise Manager. 3 Selecteer in het menu Extra de optie voor het maken van een back-up van de database. Opmerking: ga naar de Microsoft Support-site voor uitgebreide instructies voor het maken en herstellen van een back-up van een SQL Server-database. Een back-up van de ingesloten database maken Hieronder wordt beschreven hoe u een back-up maakt van de ingesloten database.

13 10 Belangrijk: Maak de installatie van de database niet ongedaan. 1 Meld u aan bij de server die als host fungeert voor Connect Enterprise Server. 2 Maak een map waarin u de back-upbestanden van de database wilt opslaan. In dit voorbeeld wordt de map c:\connect_database gebruikt. 3 Selecteer Start > Uitvoeren vanaf het bureaublad van Windows. 4 Typ cmd in het vak Openen in het dialoogvenster Uitvoeren. 5 Ga bij de opdrachtprompt naar de map waarin u de database hebt geïnstalleerd. Standaard is dit de map MSSQL\binn. 6 Typ achter de MSSQL\Binn-prompt osql -E -Q BACKUP DATABASE breeze TO DISK = 'c:\connect_database\breeze.bak' en druk op Enter. Er wordt in een bericht weergegeven dat aangeeft of de back-up is gemaakt. Wanneer u de opdracht -E gebruikt, wordt SQL in de sa -modus geopend. Voor Help-informatie over databaseopdrachten typt u osql? achter de DOS-prompt en vervolgens drukt u op Enter. 7 Typ quit achter de opdrachtprompt en druk op Enter. 8 U kunt controleren of de back-up is gemaakt door na te gaan of het bestand breeze.bak aanwezig is in c:\connect_database. 9 Als u uw database opnieuw wilt starten, selecteert u op het bureaublad van Windows Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Services. Klik in het venster Services met de rechtermuisknop op MSSQLSERVER en selecteer Start in het contextmenu. Voor meer informatie over het maken van een back-up van de ingesloten database-engine raadpleegt u het Microsoftartikel How to back up a Microsoft Data Engine database by using Transact-SQL. De installatie voorbereiden Technisch overzicht van Connect Enterprise Server Een Connect Enterprise Server-installatie bestaat uit meerdere componenten: Connect Enterprise Server, Macromedia Flash Media Server van Adobe en een database. Connect Enterprise Server is gebaseerd op J2EE en maakt gebruik van onderdelen van Macromedia JRun van Adobe. Deze component, ook wel de toepassingsserver genoemd, wordt gebruikt voor het beheer van gebruikers, groepen, ondemand-inhoud en clientsessies. Tot de taken van de toepassingsserver behoren toegangsregeling, beveiliging, quota's en licenties, evenals controle- en beheerfuncties zoals clustering, overname bij storing en replicatie. De server transcodeert bovendien media, waaronder het omzetten van Microsoft PowerPoint en audio in Flash. De toepassingsserver verwerkt vergaderingsaanvragen en verzoeken tot overdracht van inhoud (dia's, HTTP-pagina's, SWF-bestanden en bestanden in de pod voor gedeelde bestanden) via een HTTP- of HTTPS-verbinding. Opmerking: de toepassingsserver bevat een webserver en wordt soms de web-/toepassingsserver genoemd. Flash Media Server, de vergaderingsserver, wordt geïnstalleerd als onderdeel van Connect Enterprise Server en verwerkt in realtime audio- en videostreaming, gegevenssynchronisatie en interactieve multimedia-inhoud, waaronder Acrobat Connect Professional-interacties. Tot de taken voor Flash Media Server behoren het opnemen en afspelen van vergaderingen, de timing van de synchronisatie van audio en video, en de transcodering (dit is het omzetten en comprimeren van gegevens voor schermdeling en interactie in realtime). Flash Media Server verlaagt eveneens de serverbelasting en wachttijden door veel gebruikte webpagina's, streams en gedeelde inhoud in een cache op te nemen. Flash Media Server streamt audio, video en daarbij behorende vergaderingsgegevens via het geavanceerde Real-Time Messaging Protocol (RTMP of RTMPS) van Adobe.

14 11 Voor Connect Enterprise Server is een database nodig voor permanente opslag van transactie- en toepassingsspecifieke metagegevens, waaronder gegevens over gebruikers, groepen, inhoud en rapporten. U kunt gebruikmaken van de ingesloten database-engine (MSDE) die deel uitmaakt van het installatieprogramma van Connect Enterprise Server of u kunt de volledige versie van Microsoft SQL Server 2000 of 2005 installeren. (De ingesloten database-engine is een onderdeel van de Connect Enterprise Server-installatie; Microsoft SQL Server is dat niet.) Gegevensstroom In het onderstaande diagram wordt de gegevensstroom weergegeven tussen een clienttoepassing en Connect Enterprise Server. ` CLIENTTOEPASSING CONNECT ENTERPRISE Webbrowser 1 A C HTTPS:443 RTMPS:443 Certificeringsinstantie 2 B D Web- services- API Web-/ toepassingsserver Flash Player 3 RTMP: Flash Media Server 3a RTMPT:80 4a SQL-database De gegevensstroom is mogelijk via een niet-gecodeerde of een gecodeerde verbinding. Niet-gecodeerde verbinding Niet-gecodeerde verbindingen worden tot stand gebracht via HTTP en RTMP en volgen het pad dat in de tabel wordt beschreven. De cijfers in de tabel komen overeen met de cijfers in het gegevensstroomdiagram. Nummer Beschrijving 1 De clientwebbrowser vraagt om een vergaderings- of inhouds-url via 2 De webserver reageert en brengt de inhoud over of stuurt de client gegevens voor het tot stand brengen van een verbinding met de vergadering. 3 De Flash Player van de client vraagt om een verbinding met de vergadering via RTMP: a De Flash Player van de client vraagt om een verbinding met de vergadering, maar kan alleen een verbinding tot stand brengen via RTMP:80. 4 Flash Media Server reageert en opent een permanente verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect-verkeer. 4a Flash Media Server reageert en opent een getunnelde verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect-verkeer. Gecodeerde verbinding Gecodeerde verbindingen worden tot stand gebracht via HTTPS en RTMPS en volgen het pad dat in de tabel wordt beschreven. De letters in de tabel komen overeen met de letters in het gegevensstroomdiagram.

15 12 Letter A B C D Beschrijving De clientwebbrowser vraagt om een vergaderings- of inhouds-url via een veilige verbinding op HTTPS:443. De webserver reageert en brengt de inhoud over via een veilige verbinding of stuurt de client gegevens voor het op veilige wijze tot stand brengen van een verbinding met de vergadering. De Flash Player van de client vraagt om een veilige verbinding met Flash Media Server via RTMPS:443. Flash Media Server reageert en opent een veilige, permanente verbinding voor het stroomsgewijs verzenden van Acrobat Connect-verkeer. Installatieworkflow In de onderstaande stappen worden het samenstellen, installeren en configureren van een Connect Enterprise-systeem beschreven. Bij sommige stappen moet u een beslissing nemen, bij andere een taak uitvoeren. Elke stap bevat verwijzingen naar achtergrondinformatie over de beslissing of taak. 1. Kies welke database u wilt gebruiken. Zie Een database kiezen op pagina 14 voor meer informatie. 2. Installeer Connect Enterprise Server op één server. Zie Connect Enterprise Server 6 installeren op pagina 17 voor meer informatie. Wanneer u in stap 1 de ingesloten database-engine hebt geselecteerd, installeert u deze ook. De ingesloten database-engine maakt deel uit van het installatieprogramma van Connect Enterprise Server. 3. Als u in stap 1 SQL Server hebt geselecteerd, installeert u deze component. Raadpleeg de documentatie van SQL Server voor meer informatie. 4. Zet Connect Enterprise Server in. Zie Connect Enterprise Server 6 inzetten op pagina 23 voor meer informatie. 5. Controleer of Connect Enterprise Server op de juiste wijze is geïnstalleerd. Zie Taken voor het controleren van de installatie voor meer informatie. 6. (Optioneel) Integreer Connect Enterprise met uw infrastructuur. U kunt Connect Enterprise op vele manieren integreren met de infrastructuur van uw bedrijf. Het is raadzaam om na de configuratie van elk van deze functies te controleren of Connect Enterprise Server goed functioneert. Directoryservice-integratie Integreer Connect Enterprise met de LDAP-directoryserver van uw onderneming, zodat u geen meerdere directory's voor gebruikers hoeft te beheren. Zie Connect Enterprise integreren met een directoryservice op pagina 26. Een Secure Socket Layer configureren Alle Connect Enterprise-communicatie dient op een veilige manier te worden uitgevoerd. Zie Inhoud opslaan op NAS-/SAN-apparaten Gebruik netwerkapparaten om de taken voor inhoudsopslag te delen. Zie Gedeelde opslag configureren op pagina 34. SSO-verificatie configureren Wanneer u Connect Enterprise hebt geïntegreerd met een LDAP-directoryserver, hebben gebruikers ook zonder aanmelding toegang tot Connect Enterprise-bronnen. Zie Single Sign-On op pagina 37. Een infrastructuur voor openbare sleutels configureren Wanneer u Connect Enterprise hebt geïntegreerd met een LDAPdirectoryserver, kunt u een veiligheidslaag toevoegen door in te stellen dat clientcertificaten vereist zijn. Zie Infrastructuur voor openbare sleutels op pagina 40. Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten Gebruikers kunnen de invoegtoepassing Acrobat Connect gemakkelijk downloaden van Adobe-servers. Wanneer het beveiligingsbeleid van uw onderneming echter geen externe downloads

16 13 toestaat, kunt u de invoegtoepassing op uw eigen server hosten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gebruikers. Zie Invoegtoepassing Acrobat Connect hosten op pagina (Optioneel) Bepaal of u Connect Enterprise Server in een cluster wilt installeren. Zie ErvoorkiezenConnectEnterpriseintezettenineencluster oppagina13en ConnectEnterpriseServerinzettenin een cluster op pagina 23 voor meer informatie. 8. (Optioneel) Bepaal of u Edge-servers wilt installeren. Zie Ervoor kiezen Edge-servers in te zetten op pagina 15 en Connect Edge Server inzetten op pagina 25 voor meer informatie. Ervoor kiezen Connect Enterprise in te zetten in een cluster Hoewel het mogelijk is om alle Connect Enterprise Server-componenten, waaronder de database, op één server te installeren, wordt deze systeemconfiguratie aangeraden voor testdoeleinden, niet voor productieomgevingen. Een groep met elkaar in verbinding staande servers, die alle voor dezelfde taak verantwoordelijk zijn, wordt meestal een cluster genoemd. Bij een Connect Enterprise Server-cluster wordt dezelfde kopie van Connect Enterprise Server op elke server in de cluster geïnstalleerd. Allecomputersineenclusterbevatteneenkopievandezelfdeinhoud.Wanneerééncomputerindeclusteruitvalt,kaneen andere computer in de cluster de taak overnemen en als host fungeren voor dezelfde vergadering. U dient hardware of software van derden te gebruiken voor taakverdeling voor de cluster. Hardware voor taakverdeling kan in veel gevallen ook als SSL-versneller worden ingezet. Opmerking: in de toepassingsbeheerconsole kunt u gedeelde opslag zodanig configureren, dat inhoud wordt opgeslagen op externe apparaten en in een cachegeheugen wordt vastgelegd op Connect Enterprise Server. Betrouwbare netwerksystemen beschikken over redundante componenten. Dit betekent dat, wanneer één component uitvalt, een andere, identieke (redundante) component de taak van de uitgevallen component kan overnemen. Wanneer een component uitvalt en een redundante component de taak overneemt, is sprake van overname bij storing. In het ideale geval zou niet alleen Connect Enterprise Server, maar elke component in een systeem redundant moeten zijn. Zo zou u bijvoorbeeld meerdere apparaten voor taakverdeling (zoals BIG-IP van F5 Networks), een cluster met servers die fungeren als host voor Connect Enterprise Server en SQL Server-databases op meerdere externe computers kunnen gebruiken. Stel uw systeem samen met de hoogst mogelijke mate van redundantie en breid uw systeem in de loop van de tijd uit.

17 14 ` ` ` Connect Enterprise-clients Connect Enterprise-clients Connect Enterprise-clients Router Apparaten voor hardwaretaakverdeling Connect Enterprise Server-cluster Microsoft Network Load Balancing-software Connect Enterprise Server-cluster Connect Enterprise Server-cluster SQL Server-cluster SQL Server-cluster SQL Server-cluster A B C Drie mogelijkheden voor clustering A. Een cluster met netwerktaakverdelingssoftware (NLB-software) en twee externe databases B. BIG-IP-hardware voor taakverdeling, cluster en twee externe databases C. Twee BIG-IP-apparaten voor taakverdeling, cluster en twee externe databases Zie ook Connect Enterprise Server inzetten in een cluster op pagina 23 Gedeelde opslag configureren op pagina 34 Een database kiezen Connect Enterprise Server gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers, inhoud, cursussen, vergaderingen en rapporten. U kunt de ingesloten database-engine gebruiken (die deel uitmaakt van het installatieprogramma) of u kunt Microsoft SQL Server 2000 of 2005 installeren (die u dan apart moet aanschaffen). Ingesloten database Het gebruik van deze database-engine wordt aangeraden voor test- en ontwikkelingsdoeleinden. Deze database-engine maakt gebruik van dezelfde gegevensstructuren als SQL Server, maar is minder robuust. Voor de ingesloten database-engine gelden de volgende beperkingen: Vanwege licentiebeperkingen moet de ingesloten database-engine worden geïnstalleerd op de computer waarop ook Connect Enterprise Server is geïnstalleerd. De computer mag slechts één processor bevatten. De database mag maximaal 2 GB groot zijn. De ingesloten database-engine heeft een opdrachtregelinterface in plaats van een grafische gebruikersinterface. Meer informatie over de ingesloten database-engine (MSDE) vindt u in het Microsoft-artikel MSDE-beveiliging en - verificatie.

18 15 Microsoft SQL Server U kunt SQL Server installeren op dezelfde computer als Connect Enterprise Server of op een andere computer. Als u SQL Server op een andere computer installeert, dient u de computers te synchroniseren op basis van dezelfde tijdbron. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende TechNote: Het is raadzaam de Microsoft SQL Server of 2005-engine te gebruiken in productieomgevingen, omdat SQL Server een schaalbaar databasebeheersysteem is (DBMS), dat geschikt is voor een groot aantal gelijktijdige gebruikers. SQL Server biedt bovendien een grafische gebruikersinterface voor het beheren van de database en het opvragen van informatie uit de database. InstalleerSQLServerindegemengdeaanmeldingsmodus,zodatuSQL-verificatiekuntgebruiken.Stelvoordedatabasein dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters en, indien u SQL Server 2000 gebruikt, pas Service Pack 4 toe. SQL Server moet worden ingezet wanneer sprake is van de volgende scenario's: U wilt de database installeren op een computer waarop Connect Enterprise Server niet is geïnstalleerd. Connect Enterprise Server wordt ingezet in een cluster. Connect Enterprise Server wordt geïnstalleerd op computers met meerdere processoren en met Hyper-Threadingtechnologie. Zie ook Ondersteunde server- en databaseconfiguraties op pagina 6 Connect Enterprise Server 6 installeren op pagina 17 Ervoor kiezen Edge-servers in te zetten Wanneer zich op het netwerk van een onderneming Edge-servers bevinden, brengen clients een verbinding tot stand met Connect Edge Server en brengt Connect Edge Server een verbinding tot stand met Connect Enterprise Server. Deze verbindingen worden transparant tot stand gebracht. Voor gebruikers lijkt het alsof ze rechtstreeks verbonden zijn met de server waarop de vergadering wordt gehost. Opmerking: wanneer Edge-servers worden gebruikt, wordt de server waarop Connect Enterprise Server is geïnstalleerd, de oorspronkelijke server genoemd. Edge-servers bieden de volgende voordelen: Kortere wachttijden in het netwerk Edge-servers slaan on-demand-inhoud (zoals opgenomen vergaderingen en presentaties) op in een cachegeheugen en splitsen live streams, waardoor het verkeer naar de oorspronkelijke server afneemt. Edge-servers plaatsen bronnen op een kortere afstand van clients. Beveiliging Edge-servers vormen een extra laag tussen de client-internetverbinding en de oorsprong. Wanneer uw licentie dit toestaat, kunt u een cluster met Edge-servers installeren en configureren. Het inzetten van Edgeservers in een cluster heeft de volgende voordelen: Overname bij storing Wanneer een Edge-server uitvalt, worden clients omgeleid naar een andere Edge-server. Gebeurtenissen met een groot aantal deelnemers Wanneer voor een vergadering meer dan 500 gelijktijdige verbindingen nodig zijn, biedt één Edge-server niet voldoende sockets. Met een cluster zijn meer verbindingen mogelijk met dezelfde vergadering. Taakverdeling Bij meer dan 100 gelijktijdige vergaderingen biedt één Edge-server mogelijk onvoldoende geheugen. Edgeservers kunnen worden opgenomen in een cluster achter een taakverdelingsmechanisme.

19 16 Hoe Edge-servers werken Edge-servers verifiëren gebruikers en autoriseren hun aanvragen voor webservices zoals Acrobat Connect Professional, in plaats van elke aanvraag naar de oorspronkelijke server door te sturen en de bronnen hiervan met deze taken te verbruiken. Als de aangevraagde gegevens worden gevonden in het cachegeheugen van de Edge-server, worden de gegevens geretourneerd naar de client die deze heeft aangevraagd zonder dat Connect Enterprise Server wordt aangeroepen. Worden de aangevraagde gegevens niet gevonden in het cachegeheugen van de Edge-server, dan stuurt de Edge-server de aanvraag van de client door naar de oorspronkelijke server, waar de gebruiker wordt geverifieerd en de aanvraag voor services wordt geautoriseerd. De oorspronkelijke server retourneert de resultaten naar de Edge-server die de aanvraag heeft doorgestuurd, en de Edge-server stuurt de resultaten naar de client die de aanvraag heeft ingediend. De Edge-server slaat deze gegevens ook op in het cachegeheugen, zodat andere geverifieerde gebruikers hier toegang tot hebben. Voorbeeld van het inzetten van een Edge-server Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van het inzetten van een Edge-server: Vergadering X Connect Edge Server BOSTON Vergadering X Oorspronkelijke Connect-server CHICAGO Vergadering X Connect Edge Server SAN FRANCISCO Clients in de vestiging in Chicago gebruiken de oorspronkelijke server in een datacenter in Chicago. De Edge-servers in Boston en San Francisco verzamelen aanvragen van lokale clients en sturen deze door naar de oorspronkelijke server. De Edge-servers ontvangen de antwoorden van de oorspronkelijke server in Chicago en sturen deze door naar clients in hun zones. Zie ook Connect Edge Server 6 installeren op pagina 21 Connect Edge Server 6 inzetten op pagina 24

20 17 Hoofdstuk 3: Connect Enterprise installeren en bijwerken Bij het installeren en configureren van Adobe Connect Enterprise Server en Connect Edge Server moet u in een reeks vensters in het installatieprogramma en in de toepassingsbeheerconsole gegevens invoeren. Dit hoofdstuk kan u hierbij helpen. Connect Enterprise Server 6 installeren Voordat u Connect Enterprise Server installeert Voordat u met de installatie begint, dient u te controleren of het systeem aan alle vereisten in Installatievereisten op pagina 4 voldoet. Voor de installatie van Connect Enterprise Server hebt u een licentienummer nodig. U hebt van Adobe een ontvangen met een koppeling naar een website waar u het licentienummer kunt vinden. Connect Enterprise Server installeren 1 Sluit alle toepassingen. 2 Plaats de installatie-cd in het cd-romstation. Klik op het opstartscherm op de knop Adobe Connect Enterprise Server 6 installeren. Wanneer het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bestand setup.exe in de basismap van de installatie-cd. 3 Selecteer een taal in het dialoogvenster Taalkeuze voor Setup. Klik op OK om door te gaan. 4 Klik in het scherm Setup op Volgende om door te gaan. 5 Lees de tekst op het scherm met de licentieovereenkomst, geef aan dat u akkoord gaat met de overeenkomst en klik op Volgende. 6 Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op Volgende als u de standaardinstallatielocatie (c:\breeze) wilt accepteren of klik op Bladeren als u een andere locatie wilt selecteren. Klik daarna op Volgende. Als Connect Enterprise Server al op de computer is geïnstalleerd, wordt het scherm voor het bijwerken van een bestaande Connect Enterprise Server-installatie weergegeven. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u een back-up van uw database en van de basismap van Connect Enterprise Server hebt gemaakt. Klik op Volgende. 7 Voer op het scherm Bedrijfsinformatie uw serienummer in en klik op Volgende. 8 Voer een van de volgende handelingen uit: Als het scherm voor de ingesloten database-engine wordt weergegeven, geeft u aan of u deze wilt installeren. Klik op Volgende als u de database-engine op de standaardlocatie (c:\mssql) wilt installeren. Als u de database-engine op een andere locatie wilt installeren, klikt u op Bladeren en selecteert u de gewenste locatie. Klik daarna op Volgende. Selecteer De ingesloten database-engine niet installeren en klik op Volgende als u de ingesloten database-engine niet wilt installeren (omdat u Microsoft SQL Server wilt gebruiken). Wanneer het installatieprogramma vaststelt dat de ingesloten database-engine of Microsoft SQL Server al op de computer is geïnstalleerd, wordt een dialoogvenster weergegeven met de melding dat de ingesloten database-engine niet wordt geïnstalleerd. Als de ingesloten database-engine al is geïnstalleerd, kunt u de locatie hiervan niet wijzigen. Klik op Volgende.

MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7

MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7 MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 8 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1

Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1 Installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 7.5 SERVICE PACK 1 Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe Connect 7.5

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services FileMaker Pro 11 FileMaker Pro 11 uitvoeren op Terminal Services 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

ImageNow Taalpakket Aan de slag

ImageNow Taalpakket Aan de slag ImageNow Taalpakket Aan de slag Versie: 6.6.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2011 ImageNow en CaptureNow zijn geregistreerde handelsmerken van Perceptive Software. Alle andere

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Dual WAN Functionaliteit

Dual WAN Functionaliteit Dual WAN Dual WAN Functionaliteit Met de Dual WAN functionaliteit is het mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van twee breedband internetverbindingen. De twee WAN aansluitingen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Inhoud Inleiding... 2 Bios instellen... 3 Windows 10 installatie... 4 Windows configureren... 10

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNEL AAN DE SLAG Novell GroupWise 6.5 SNEL AAN DE SLAG www.novell.com Novell GroupWise 6.5 is een zakelijk e-mailsysteem voor elk platform waarmee u op een veilige manier e-mailberichten en expresberichten kunt verzenden,

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013 Voor WebReporter 2013 Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013 Inhoud Vereiste onderdelen installeren... 1 Overzicht... 1 Stap 1: Internet Information Services activeren... 1 Stap 2: setup.exe uitvoeren en de

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp FileMaker Pro 11 FileMaker Pro 11 op Citrix XenApp 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren Voor u begint: Internet - Voor het downloaden en installeren is internet nodig. - Tijdens het gebruik van het programma is afhankelijk van de functies die u nodig

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients HP ThinUpdate Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde

Nadere informatie