ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS"

Transcriptie

1 ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

2 Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem, noch verzonden, in wat voor vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van deze handleiding wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze niet wordt verstrekt bij software die een licentieovereenkomst voor eindgebruikers bevat. De inhoud van deze handleiding wordt slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast, en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in deze handleiding voorkomen. Houd rekening met de mogelijkheid dat er copyright rust op bestaande illustraties of afbeeldingen die u eventueel in uw project zou willen opnemen. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het betreffende werk. Alle verwijzingen naar bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld als verwijzing naar bestaande organisaties. Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, Adobe Connect, Adobe Press, Breeze, Flash Media Server, Flash Player en JRun zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. IBM is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, in andere landen, of in beide. Linux is het gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en in andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, windows en Windows Server zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Solaris en Sun zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid: deze software en documentatie zijn commerciële artikelen, zoals gedefinieerd in 48 C.F.R , bestaande uit commerciële computersoftware en documentatie bij commerciële computersoftware, zoals deze begrippen worden genoemd in 48 C.F.R of 48 C.F.R , al naar gelang hetgeen van toepassing is. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Nietgepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans ReadjustmentAssistanceActuit 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act uit 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en Declausuleen regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, VS.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: SSL-configuratiegids Voorbereidingen treffen voor de SSL-configuratie SSL configureren voor Connect Enterprise Server Overzicht SSL-configuratie

4 1 Hoofdstuk 1: SSL-configuratiegids Gebruik SSL-configuratie om veilige verbindingen tot stand te brengen tussen de clients en de server voor Adobe Connect Enterprise Server en Adobe Connect Edge Server. Voorbereidingen treffen voor de SSL-configuratie Informatie over SSL-ondersteuning Connect Enterprise Server 6 bestaat uit twee servers: de Macromedia Flash Media Server van Adobe en de Connect Enterprise-toepassingsserver. De Flash Media Server wordt ook wel de vergaderingsserver genoemd, omdat deze de realtime RTMP-verbinding tussen de client en Adobe Acrobat Connect Professional-vergaderingen verzorgt. De Connect Enterprise-toepassingsserver verzorgt de HTTP-verbinding tussen de client en de Connect Enterprisetoepassingslogica. Standaard gebruikt Connect Enterprise Server poort 443 voor gecodeerd verkeer. U kunt SSL configureren voor de toepassingsserver, voor de vergaderingsserver, of voor allebei: Op hardware gebaseerde oplossing Gebruik een SSL-accelerator voor de meest solide SSL-configuratie. U dient deze SSL-accelerator afzonderlijk aan te schaffen. Adobe heeft bevestigd dat Connect Enterprise Server compatibel is met de volgende SSL-hardware-acceleratoren: F5 Big-IP 1000, Cisco Catalyst 6590 Switch en Radware T100. Op software gebaseerde oplossing Gebruik de in Connect Enterprise Server geïntegreerde ondersteuning voor SSL. Opmerking: Microsoft Windows 98 biedt geen ondersteuning voor SSL. Connect Enterprise Server vraagt een SSL-verbinding aan via de methode HTTP CONNECT. Zorg ervoor dat alle proxyservers clients toestaan de methode CONNECT te gebruiken, zodat uzeker weet dat Acrobat Connect-vergaderingen op veilige wijze kunnen verbinden met clients zonder RTMP-tunneling via HTTP/HTTPS. Als u hulp nodig hebt met het configureren van SSL, neemt u contact op met Adobe Support op Werken met certificaten Een SSL-certificaat controleert de identiteit van de server bij de client. U dient over twee SSL-certificaten te beschikken (één voor beide servers) om de verbinding voor de vergaderingsserver (RTMP) en de verbinding voor de toepassingsserver (HTTP) te beveiligen. Als u SSL wilt configureren voor een cluster computers die als host fungeren voor Connect Enterprise Server, moet u over een SSL-certificaat beschikken voor elke vergaderingsserver, maar u kunt één certificaat gebruiken voor alle toepassingsservers. U hebt bijvoorbeeld twee SSL-certificaten nodig om de verbindingen voor de vergaderings- en de toepassingsserver te beveiligen op één server. Als u de verbindingen voor de vergaderingsserver en de toepassingsserver wilt beveiligen op een cluster met drie servers, hebt u vier SSL-certificaten nodig, één voor de toepassingsservers en drie voor de vergaderingsservers. Certificaten verkrijgen Neem contact op met een certificeringsinstantie, een betrouwbare derde partij die de identiteit van de aanvrager controleert. (Een eigen certificaat functioneert niet met Connect Enterprise.) De instantie die het certificaat verleent, zal u vragen een CSR-bestand te genereren voor het SSL-certificaat. Een CSRbestand is een digitaal bestand dat u naar een certificeringsinstantie verstuurt om te worden ondertekend in een SSLcertificaat. CSR-bestanden bevatten informatie over uw onderneming en over de FQDN (Fully Qualified Domain Name) die aan het SSL-certificaat is gekoppeld. Vraag de certificeringsinstantie om instructies voor het genereren van een CSR. Belangrijk: Sla de wachtwoorden voor uw SSL-certificaten op een veilige, toegankelijke locatie op.

5 2 Certificaten installeren Installeer de SSL-certificaten in de PEM-indeling in de hoofdmap van Connect Enterprise Server (standaard de map c:\breeze). Als u een CRT-bestand ontvangt van een certificeringsinstantie, kunt u de naam van het bestand wijzigen, zodat het de toevoeging.pem krijgt. Opmerking: u dient over één openbaar/persoonlijk sleutelbestand te beschikken. SSL configureren voor Connect Enterprise Server Op software gebaseerde SSL configureren Wanneer u op software gebaseerde SSL configureert, kunt u de toepassingsserver (HTTP), de vergaderingsserver (RTMP) of beide beveiligen. U moet de DNS-server configureren en het is altijd verstandig deze configuratie na afloop te testen. De DNS-server configureren Maak DNS-vermeldingen voor alle servers die u wilt beveiligen. Definieer een FQDN voor elke beveiligde server (bijvoorbeeld toepassing.voorbeeld.nl en vergadering1.voorbeeld.nl); SSLcertificaten zijn namelijk aan namen gekoppeld en niet aan IP-adressen. Opmerking: u kunt één SSL-certificaat gebruiken voor alle toepassingsservers in een cluster, maar u moet een uniek SSLcertificaat hebben voor elke vergaderingsserver. De vergaderings- en toepasingsservers beveiligen 1 Open het bestand Adaptor.xml in[root_install_dir]\comserv\win32\conf\_defaultroot_ en sla een back-up op een 2 Voeg de volgende code in het oorspronkelijke bestand Adaptor.xml in binnen de <Adaptor></Adaptor>-labels (vervang de cursieve code door uw eigen waarden): <SSL> <Edge name="meetingserver"> <SSLServerCtx> <SSLCertificateFile>[root_install_dir]\sslMeetingServer.pem</SSLCertificateFile> <SSLCertificateKeyFile type="pem">[root_install_dir]\sslmeetingserver.pem</sslcertificatekeyfile> <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase> <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout> </SSLServerCtx> </Edge> <Edge name="applicationserver"> <SSLServerCtx> <SSLCertificateFile>[root_install_dir]\sslAppServer.pem</SSLCertificateFile> <SSLCertificateKeyFile type="pem">[root_install_dir]\sslappserver.pem</sslcertificatekeyfile> <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase> <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout> </SSLServerCtx> </Edge> </SSL> 3 Zoek de volgende regel in het bestand Adaptor.xml: <HostPort name="edge1">${default_fcs_hostport}</hostport> 4 Vervang de code in stap 3 door de volgende code: <HostPort name="meetingserver" ctl_channel=":19350">meetingserverip:-443</hostport> <HostPort name="applicationserver" ctl_channel=":19351">appserverip:-443</hostport>

6 3 5 Sla het bestand Adaptor.xml op. 6 (Optioneel) Open het bestand Adaptor.xml in een webbrowser om de syntaxis te valideren. Als de browser een fout meldt, corrigeert u deze en opent u het bestand weer in een webbrowser. Herhaal deze procedure totdat het bestand geldig is. 7 Open het bestand custom.ini in de hoofdmap van de installatie (standaard de map c:\breeze) en sla een back-up op een 8 Voeg de volgende code in het bestand custom.ini in zonder bestaande tekst te vervangen of te verwijderen: ADMIN_PROTOCOL= SSL_ONLY=yes HTTPS_PORT=8443 RTMP_SEQUENCE=rtmps://external-host:443/?rtmp://localhost:8506/ 9 Sla het bestand custom.ini op. 10 Open het bestand VHost.xml in [root_install_dir]\comserv\win32\conf\_defaultroot_\_defaultvhost_ en sla een back-up op een 11 Zoek de volgende regel in het bestand VHost.xml: <RouteEntry></RouteEntry> 12 Vervang de regel in stap 11 door de volgende code: <RouteEntry protocol="rtmp">*:*;*:${origin_port}</routeentry> 13 Sla het bestand VHost.xml op. 14 (Optioneel) Open het bestand VHost.xml in een webbrowser om de syntaxis te valideren. 15 Start Adobe Connect Enterprise Server opnieuw: a Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server stoppen. b Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server stoppen. c Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server starten. d Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server starten. 16 Open de toepassingsbeheerconsole ( of Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server configureren). 17 Selecteer Serverinstellingen in het scherm Toepassingsinstellingen en ga als volgt te werk: a Typ de FQDN voor uw Connect Enterprise-account in het vak Connect Enterprise-host. b Typ de FQDN voor de Connect Enterprise-vergaderingsserver in het vak Externe naam in het gedeelte Hosttoewijzingen. Alleen de toepassingsserver beveiligen 1 Open het bestand Adaptor.xml in [root_install_dir]\comserv\win32\conf\_defaultroot_ en sla een back-up op een 2 Voeg de volgende code in het oorspronkelijke bestand Adaptor.xml in binnen de <Adaptor></Adaptor>-labels (vervang de cursieve code door uw eigen waarden): <SSL> <Edge name="applicationserver"> <SSLServerCtx> <SSLCertificateFile>[root_install_dir]\sslAppServer.pem</SSLCertificateFile> <SSLCertificateKeyFile type="pem">[root_install_dir]\sslappserver.pem</sslcertificatekeyfile> <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase> <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout> </SSLServerCtx> </Edge> </SSL>

7 4 3 Zoek de volgende regel in het bestand Adaptor.xml: <HostPort name="edge1">${default_fcs_hostport}</hostport> 4 Voeg de volgende code toe onder de regel in stap 3: <HostPort name="applicationserver" ctl_channel=":19351">:-443</hostport> 5 Sla het bestand Adaptor.xml op. 6 (Optioneel) Open het bestand Adaptor.xml in een webbrowser om de syntaxis te valideren. Als de browser een fout meldt, corrigeert u deze en opent u het bestand weer in een webbrowser. Herhaal deze procedure totdat het bestand geldig is. 7 Open het bestand custom.ini in de hoofdmap van de installatie (standaard de map c:\breeze) en sla een back-up op een 8 Voeg de volgende code in het bestand custom.ini in zonder bestaande tekst te vervangen of te verwijderen: ADMIN_PROTOCOL= SSL_ONLY=yes HTTPS_PORT= Sla het bestand custom.ini op. 10 Start Adobe Connect Enterprise Server opnieuw: a Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server stoppen. b Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server stoppen. c Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server starten. d Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server starten. Alleen de vergaderingsserver beveiligen 1 Open het bestand Adaptor.xml in [root_install_dir]\comserv\win32\conf\_defaultroot_ en sla een back-up op een 2 Voeg de volgende code in het oorspronkelijke bestand Adaptor.xml in binnen de <Adaptor></Adaptor>-labels (vervang de cursieve code door uw eigen waarden): <SSL> <Edge name="meetingserver"> <SSLServerCtx> <SSLCertificateFile>[root_install_dir]\sslMeetingServer.pem</SSLCertificateFile> <SSLCertificateKeyFile type="pem">[root_install_dir]\sslmeetingserver.pem</sslcertificatekeyfile> <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase> <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout> </SSLServerCtx> </Edge> </SSL> 3 Zoek de volgende regel in het bestand Adaptor.xml: <HostPort name="edge1">${default_fcs_hostport}</hostport> 4 Vervang de code in stap 3 door de volgende code: <HostPort name="meetingserver" ctl_channel=":19350">:-443</hostport> 5 Sla het bestand Adaptor.xml op. 6 (Optioneel) Open het bestand Adaptor.xml in een webbrowser om de syntaxis te valideren. Als de browser een fout meldt, corrigeert u deze en opent u het bestand weer in een webbrowser. Herhaal deze procedure totdat het bestand geldig is. 7 Open het bestand VHost.xml in [root_install_dir]\comserv\win32\conf\_defaultroot_\_defaultvhost_ en sla een backup op een 8 Zoek de volgende regel in het bestand VHost.xml:

8 5 <RouteEntry></RouteEntry> 9 Vervang de regel in stap 8 door de volgende code: <RouteEntry protocol="rtmp">*:*;*:${origin_port}</routeentry> 10 Sla het bestand VHost.xml op. 11 (Optioneel) Open het bestand VHost.xml in een webbrowser om de syntaxis te valideren. 12 Open het bestand custom.ini in de hoofdmap van de installatie (standaard de map c:\breeze) en sla een back-up op een 13 Voeg de volgende code in het bestand custom.ini in zonder bestaande tekst te vervangen of te verwijderen: RTMP_SEQUENCE=rtmps://external-host:443/?rtmp://localhost:8506/ 14 Sla het bestand custom.ini op. 15 Start Adobe Connect Enterprise Server opnieuw: a Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server stoppen. b Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server stoppen. c Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Meeting Server starten. d Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server starten. De configuratie testen 1 Meld u aan bij Enterprise Manager als u de toepassingsserver hebt beveiligd. Als het goed is, ziet u een vergrendelingspictogram in uw browser. 2 Als u de vergaderingsserver hebt beveiligd, betreedt u een Acrobat Connect Professional-vergaderruimte. Als het goed is, ziet u een vergrendelingspictogram in het verbindingslicht. Op hardware gebaseerde SSL configureren Wanneer u op hardware gebaseerde SSL configureert, kunt u de toepassingsserver (HTTP), de vergaderingsserver (RTMP) of allebei beveiligen. U moet de DNS-server configureren en het is altijd verstandig deze configuratie na afloop te testen. Raadpleeg de documentatie bij de hardware-accelerator voor aanvullende instructies over het configureren van dit apparaat. De DNS-server configureren Maak DNS-vermeldingen voor alle servers die u wilt beveiligen. Definieer een FQDN voor elke beveiligde server (bijvoorbeeld toepassing.voorbeeld.nl en vergadering1.voorbeeld.nl); SSLcertificaten zijn namelijk aan namen gekoppeld en niet aan IP-adressen. Opmerking: u kunt één SSL-certificaat gebruiken voor alle toepassingsservers in een cluster, maar u moet een uniek SSLcertificaat hebben voor elke vergaderingsserver. SSL configureren voor de vergaderings- en toepassingsservers 1 Configureer het hardware-apparaat voor het uitvoeren van de volgende taken: a Extern luisteren op poort 443 naar toepassing.voorbeeld.nl. b Ongecodeerde gegevens doorsturen naar de toepassingsserver op poort c Extern luisteren op poort 443 naar vergadering1.voorbeeld.nl. d Ongecodeerde gegevens doorsturen naar de vergaderingsserver op poort e (Optioneel) Extern luisteren op poort 80 naar toepassing.voorbeeld.nl en niet-gecodeerde gegevens doorsturen naar de toepassingsserver op poort 80. De toepassingsserver leidt gebruikers om naar poort Configureer de firewall voor het uitvoeren van de volgende taken: a Verkeer naar de toepassingsserver toestaan op poort 443 (en op port 80 als u stap 1e hebt uitgevoerd).

9 6 b Verkeer naar de vergaderingsserver toestaan op poort Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server configureren om de toepassingsbeheerconsole te openen. Selecteer Serverinstellingen in het scherm Toepassingsinstellingen en ga als volgt te werk: a Typ de FQDN van de toepassingsserver (bijvoorbeeld toepassing.voorbeeld.nl) in het vak Connect Enterprise-host. b Typ de FQDN van de vergaderingsserver (bijvoorbeeld vergadering1.voorbeeld.nl) in het vak Externe naam in het gedeelte Hosttoewijzingen. 4 Open het bestand custom.ini in de hoofdmap van de installatie (standaard de map c:\breeze) en sla een back-up op een 5 Voeg de volgende code in het bestand custom.ini in zonder bestaande tekst te vervangen of te verwijderen: ADMIN_PROTOCOL= SSL_ONLY=yes HTTPS_PORT=8443 RTMP_SEQUENCE=rtmps://external-host:443/?rtmp://localhost:8506/ 6 Sla het bestand custom.ini op. 7 Start Adobe Connect Enterprise Server opnieuw: a Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server stoppen. b Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server starten. SSL alleen voor de vergaderingsserver configureren 1 Configureer het hardware-apparaat voor het uitvoeren van de volgende taken: a Extern luisteren op poort 443 naar vergadering1.voorbeeld.nl. b Ongecodeerde gegevens doorsturen naar de vergaderingsserver op poort De firewall configureren om netwerkverkeer naar de vergaderingsserver toe te staan op poort Open het bestand custom.ini in de hoofdmap van de installatie (standaard de map c:\breeze) en sla een back-up op een 4 Voeg de volgende code in het bestand custom.ini in zonder bestaande tekst te vervangen of te verwijderen: RTMP_SEQUENCE=rtmps://external-host:443/?rtmp://localhost:8506/ 5 Sla het bestand custom.ini op. SSL alleen voor de toepassingsserver configureren 1 Configureer het hardware-apparaat voor het uitvoeren van de volgende taken: a Extern luisteren op poort 443 naar toepassing.voorbeeld.nl. b Ongecodeerde gegevens doorsturen naar de toepassingsserver op poort c (Optioneel) Extern luisteren op poort 80 naar toepassing.voorbeeld.nl en niet-gecodeerde gegevens doorsturen naar de toepassingsserver op poort 80. De toepassingsserver leidt gebruikers om naar poort Configureer de firewall om verkeer naar de toepassingsserver toe te staan op poort 443 (en op poort 80 als u stap 1c hebt uitgevoerd). 3 In Connect Enterprise Server voegt u het volgende toe aan het bestand custom.ini in de hoofdinstallatiemap (standaard de map c:\breeze): ADMIN_PROTOCOL= SSL_ONLY=yes HTTPS_PORT= Start Adobe Connect Enterprise Server opnieuw: a Kies Start > Alle programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server stoppen. b Kies Start > Alle Programma's > Adobe Connect Enterprise Server > Adobe Connect Enterprise Server starten.

10 7 De configuratie testen 1 Meld u aan bij Enterprise Manager als u de toepassingsserver hebt beveiligd. Als het goed is, ziet u een vergrendelingspictogram in uw browser. 2 Als u de vergaderingsserver hebt beveiligd, betreedt u een Acrobat Connect Professional-vergaderruimte. Als het goed is, ziet u een vergrendelingspictogram in het verbindingslicht. Overzicht SSL-configuratie XML-labels Code Standaardwaarde Beschrijving SSLCertificateFile SSLCertificateKeyF ile Geen standaardwaarde. Geen standaardwaarde. De locatie van het certificaat dat naar de client wordt verzonden. Als geen absoluut pad wordt opgegeven, wordt ervan uitgegaan dat het certificaat zich in een relatieve map ten opzichte van de Adaptor-map bevindt. De locatie van het persoonlijke sleutelbestand voor het certificaat. Als geen absoluut pad wordt opgegeven, wordt ervan uitgegaan dat het sleutelbestand zich in een relatieve map ten opzichte van de Adaptor-map bevindt. Als het sleutelbestand gecodeerd is, moet het wachtwoord zijn opgegeven in de label SSLPassPhrase. Het kenmerk type bepaalt het type codering dat voor het sleutelbestand van het certificaat wordt gebruikt. De mogelijke waarden zijn PEM of ASN1. SSLCipherSuite Zie beschrijving. De algoritme bestaat uit via dubbele punten gescheiden elementen, zoals sleuteluitwisselingsalgoritmen, verificatiemethoden, coderingsmethoden, ordeningstypen of een van een geselecteerd aantal aliassen voor gebruikelijke groeperingen. Raadpleeg de documentatie bij de Flash Media Server voor een lijst met onderdelen. Deze label heeft de volgende standaardinstelling: Neem contact op met de Technische Ondersteuning van Adobe voordat u de standaardinstellingen wijzigt. SSLPassPhrase Geen standaardwaarde. Het wachtwoord waarmee het persoonlijke-sleutelbestand kan worden gedecodeerd. Laat deze label leeg als het persoonlijke-sleutelbestand niet is gecodeerd. SSLSessionTimeout 5 Het aantal minuten dat een via SSL geactiveerde sessie geldig blijft. Configuratieparameters Parameter Standaardwaarde Beschrijving ADMIN_PROTOCOL http Het protocol dat door de toepassingsserver wordt gebruikt. Stel dit in op om SSL te configureren. DEFAULT_FCS_HOSTPO RT :1935 De poort die Flash Media Server gebruikt om te communiceren met gebruik van het RTMP-protocol. Stel dit in op -443,1935 om SSL te configureren.

11 8 Parameter Standaardwaarde Beschrijving HTTPS_PORT Geen standaardwaarde. De poort die de toepassingsserver gebruikt om te luisteren naar HTTPS-verzoeken. Deze parameter wordt meestal ingesteld op 443 of 8443 om SSL te configureren. SSL_ONLY no Stel deze waarde in op ja als de server alleen beveiligde verbindingen ondersteunt. Deze instelling forceert dan alle Connect Enterprise-URL's om gebruik te maken van HTTPS. RTMP_SEQUENCE Geen standaardwaarde. De afkomst, randen en poorten die worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen met Flash Media Server (de vergaderingsserver).

12 9

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR CONNECT ENTERPRISE Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 Handboek

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7

MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7 MIGRATIE-, INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEGIDS VOOR ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Software-updates Gebruikershandleiding

Software-updates Gebruikershandleiding Software-updates Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Formulieren en favorieten

Formulieren en favorieten Formulieren en favorieten Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Nederlandstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Nederlandstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT AirPrint handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: Opmerking Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren

Nadere informatie

bizhub Evolution INSTALLATIE bizhub Evolution Installatiehandleiding Versie: 1.1

bizhub Evolution INSTALLATIE bizhub Evolution Installatiehandleiding Versie: 1.1 bizhub Evolution INSTALLATIE Installatiehandleiding Versie: 1.1 bizhub Evolution Inleiding Inleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Over dit document... 3 Gebruikte afkortingen... 3 Opmerkingen over de

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

SFTP-client Filezilla. Engelstalige versie van de Client 1/14

SFTP-client Filezilla. Engelstalige versie van de Client 1/14 SFTP-client Filezilla Engelstalige versie van de Client 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client Filezilla?...3 2. Configuratie van

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Over de gatewayfunctie van het videoconferentiesysteem

Over de gatewayfunctie van het videoconferentiesysteem Gebruiksaanwijzing Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze service gaat gebruiken en bewaar deze op een handige plaats voor toekomstige raadpleging. TOT DE MAXIMALE MATE DIE DOOR DE VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22

SFTP-client WinSCP. Engelstalige versie van de client 1/22 SFTP-client WinSCP Engelstalige versie van de client 1/22 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client WinSCP?...3 2. Configuratie van SFTP-Client

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

ImageNow Taalpakket Aan de slag

ImageNow Taalpakket Aan de slag ImageNow Taalpakket Aan de slag Versie: 6.6.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2011 ImageNow en CaptureNow zijn geregistreerde handelsmerken van Perceptive Software. Alle andere

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie A DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

HP Hotkey Filter. Beheerdershandleiding

HP Hotkey Filter. Beheerdershandleiding HP Hotkey Filter Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de naam Microsoft. Vertrouwelijke

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Configureren e-maildomein voor Qaleido

Configureren e-maildomein voor Qaleido cbvl fecit Configureren e-maildomein voor Qaleido V1.5.2012.02.13.16.31 (Nederlands) COLOFON Copyright/Disclaimer Configureren e-maildomein voor Qaleido V1.5 (Nederlands) Documentgegevens: Bron: C:\DOCUMENTATION\QCS

Nadere informatie

Handleiding kaartlezer

Handleiding kaartlezer Handleiding kaartlezer Versie A DUT/BEL-DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook Express en we laten zien

Nadere informatie

Instructies Windows Phone Pagina 1

Instructies Windows Phone Pagina 1 Instructies Windows Phone Pagina 1 Instructies Windows Phone Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in uw Windows Phone en we laten zien hoe u de SMTP server kunt

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT AirPrint handleiding Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT Modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie

Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie Prowise Pro Connect 2.0 Technische documentatie 2012 Prowise Inhoudsopgave 3 Over Pro Connect 4 Gebruikte techniek voor Pro Connect 4 Pro Connect poorten 5 Automatische poort detectie 5 Flash Fallback

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 11 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager Beheerdershandleiding HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Backup en herstel Handleiding

Backup en herstel Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze

Nadere informatie

SFTP-client Filezilla. Nederlandstalige versie van de client 1/16

SFTP-client Filezilla. Nederlandstalige versie van de client 1/16 SFTP-client Filezilla Nederlandstalige versie van de client 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Vrijwaringsclausule...3 1.2. Doel....3 1.3. Waar vindt u de SFTP-client Filezilla?...3 2. Configuratie

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2007 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versie A DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt voor

Nadere informatie

Internetfilter HTTPS instellen

Internetfilter HTTPS instellen Internetfilter HTTPS instellen Windows Windows Phone Mac / Linux iphone / ipad Android Handleiding Installatie van HTTPS bij het Internetfilter In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe het

Nadere informatie

Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3

Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3 1 Configuratie Instructie Qaleido Virtual Server V1.3 2 COLOFON Copyright/Disclaimer Configuratie-instructie Qaleido Virtual server V1.3 Nederlands Copyright 2006-2011 Team Qaleido Software S.r.l. Eerste

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Handleiding apparaataanmelding

Handleiding apparaataanmelding Handleiding apparaataanmelding 22-03-2015 2 De informatie in dit document kan zonder kennisgeving gewijzigd worden. De in dit document omschreven diensten worden geleverd in het kader van een licentieovereenkomst

Nadere informatie

Tekla Structures Naslaggids FlexNetlicentiëring. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation

Tekla Structures Naslaggids FlexNetlicentiëring. Productversie 21.0 maart 2015. 2015 Tekla Corporation Tekla Structures Naslaggids FlexNetlicentiëring Productversie 21.0 maart 2015 2015 Tekla Corporation Inhoudsopgave 1 FlexNet-licentiesysteem...3 2 De licentieserver in gebruik nemen... 5 2.1 De licentieserver

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. HP Hotkey Filter

Beheerdershandleiding. HP Hotkey Filter Beheerdershandleiding HP Hotkey Filter Copyright 2013 2017 HP Development Company, L.P. Citrix is een handelsmerk van Citrix Systems, Inc. en/of een of meer van zijn dochterondernemingen en kan geregistreerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding King Webservices 2.0

Installatiehandleiding King Webservices 2.0 Inhoud Inleiding... 2 Installatie en configuratie King Webservices... 2 King Webservices systeemeisen... 2 King Webservices installatie-eisen... 2 King Webservices installeren... 2 King Webservices inrichten

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Snel aan de slag

Gebruiksaanwijzing / Snel aan de slag RICOH TotalFlow Print Manager Gebruiksaanwijzing / Snel aan de slag Snel aan de slag Version 3.0.0 Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie die niet in deze handleiding staat. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Handleiding account instellen in Outlook 2016

Handleiding  account instellen in Outlook 2016 Handleiding E-mailaccount instellen in Outlook 2016 Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een e-mailaccount in te stellen in Outlook 2016. In deze handleiding dient u de opties

Nadere informatie

Instructies Windows Live Mail Pagina 1

Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Pagina 1 Instructies Windows Live Mail Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Windows Live Mail en we laten zien hoe u de SMTP

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients

HP ThinUpdate. Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients HP ThinUpdate Beheerdershandleiding voor HP Thin Clients Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde

Nadere informatie

Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig

Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig Perrit Installatiehandleiding Hosted Exchange - Outlook 2007 Automatisch - Outlook 2007 Handmatig Handleiding Hosted Exchange Met dit document kunt u Hosted Exchange installeren en klaar maken voor gebruik.

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Installatiegids. 1 Installatiegids Nintex Workflow 2010

Installatiegids. 1   Installatiegids Nintex Workflow 2010 Installatiegids Nintex USA LLC 2012, alle rechten voorbehouden. Fouten en weglatingen uitgezonderd. support@nintex.com 1 www.nintex.com Inhoudsopgave 1. Nintex Workflow 2010 installeren... 4 1.1 Het installatieprogramma

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Belangrijk: Voordat u een VPN tunnel creëert dient u ervoor te zorgen dat de datum en tijd instellingen van de router juist staan ingesteld.

Belangrijk: Voordat u een VPN tunnel creëert dient u ervoor te zorgen dat de datum en tijd instellingen van de router juist staan ingesteld. OpenVPN OpenVPN De Vigor3900 en Vigor2960 ondersteunen OpenVPN vanaf firmware versie 1.4.0. OpenVPN biedt vele configureerbare parameters. Een netwerkbeheerder kan ervoor kiezen om TCP of UDP te gebruiken

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT

AirPrint handleiding. Versie 0 DUT irprint handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt: Opmerking Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter

Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter SNELHANDLEIDING Dual-Band Wireless-N USB-netwerkadapter Model: WUSB600N Inhoud van de verpakking Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter USB-basisstation met verlengkabel Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inhoudsopgave VPN Remote Dial In... 3 Verbinding maken met de DrayTek router... 4 DrayTek VPN Remote Dial In configuratie PPTP VPN... 5 VPN verbinding opzetten

Nadere informatie

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1

Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Pagina 1 Instructies Microsoft Entourage Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Microsoft Entourage en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Backup en herstel. Handleiding

Backup en herstel. Handleiding Backup en herstel Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie