LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE 1993"

Transcriptie

1 LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE 1993 Het komende halfjaar worden er geen nieuwe optredens aangenomen. Deze tijd zullen wij besteden aan het aanleren van een nieuw programma. Uit het jaaroverzicht VAALBEEK NIEUWJAARSDRINK Iedereen is van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsdrink die wij zoals elk jaar houden op de eerste repetitie van het nieuwe jaar BERTEM MIS BEJAARDENTEHUIS H. Mis in het bejaardentehuis te Bertem om 16 uur VAALBEEK PAASWAKE De Paaswake - Sint-Franciscus - Vaalbeek Plechtige opening - lichtritus Wijding van het vuur, Paasjubel Dienst van het woord Viering van het doopsel Eucharistie - communieritus. Er wordt door Roger voorgesteld eindelijk nog eens onze patroonheilige Sint Cecilia te vieren.... Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van ons koor willen we het archief in orde brengen. Alle stukken die hierbij kunnen helpen zijn welkom bij de bestuursleden. Verslag bestuursvergadering van 16 april BIERBEEK EUCHARISTIEVIERING Eucharistieviering voor moeder Clijsters op zaterdag 8 mei om uur ten huize van Paula's broer, Bierbeekstraat 113a, Bierbeek. Paula Clijsters vroeg ons een eucharistieviering op te luisteren voor haar moeder, die niet meer naar een optreden kan komen luisteren, maar ons zo toch nog eens zou kunnen horen

2 Prijzen voor optredens: Bij een doodgewone vraag naar onze prijs voor een concert geldt: BEF + vervoer indien buiten Leuven. Gaat het om een benefietconcert dan vragen we BEF + vervoer. Er dienen ook afspraken gemaakt over de programma's. Indien wij het drukwerk verzorgen (eventueel gesponsord) dan vragen wij er ook de opbrengst van. Het blijft steeds nodig elke definitieve afspraak voor een concert door het bestuur te laten goedkeuren. Voor een eucharistieviering blijft de prijs BEF plus vervoer indien buiten Leuven. Verslag bestuursvergadering van Zondag 10 oktober 1993 KOORUITSTAP naar ANTWERPEN Vertrek om 9 uur te Vaalbeek. Bij aankomst te Antwerpen wordt er ingezongen vóór de viering van 11 uur in de St.-Antoniuskerk aan de Paardemarkt. Na de viering voorziet men voor ons koffie en een stuk taart. Er is daar ook gelegenheid om de zelfmeegebrachte lunch te gebruiken. Rond 14 uur bezoeken we samen de tentoonstelling in het Hessenhuis: Verhaal van een Metropool. Na het museumbezoek voorzien we vrije tijd die u de gelegenheid geeft een wandeling door de stad te maken. Om 18 uur verzamelen we aan de Groenplaats in Het Hof van Eden voor een gezellige, lekkere maaltijd.... Op deze uitstap zeker uw liedbundel van Arolsen niet vergeten!!

3 musici LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE november 1993 Cecilia Patrones van de Welk koor viert haar niet jaarlijks? Het onze! Waarom zouden we het niet eens proberen? Waar? Wanneer? Wie? Wat? Zaal PAVO Vandenbemptlaan 2A, te Heverlee. Zaterdag 27 november 1993, vanaf 18u.30. Alle koorleden, schaduwkoorleden en sympathisanten. SURPRISE DINER met medewerking van alle "Doe het zelf"-ers onder de aanwezigen VERGEET JE ZANGBOEKJE AROLSEN NIET!! Werkingskosten? 600 Frank per persoon te betalen per overschrijving op rekeningnummer van het LVE INSCHRIJVING terug te bezorgen vóór maandag bij Patrick of Bob komt op 27 november 1993 naar het CECILIA-feest met... personen. en stort... X 600 Frank =... Frank Mijn hobby's: bloemenschikken voordragen zaal versieren zingen muziekinstallatie verzorgen sketches koken afwassen tafel dekken opruimen opdienen Kan helpen op zaterdag O voormiddag O namiddag

4 vrijdag 26 november 1993 St.-Caeciliafeest Iedereen van harte welkom op ons St.-Caecilia-feest. Zoals jullie zien hebben wij er een echt muzikaal etentje van gemaakt: niets dan zingende gerechten. Voor de meesten is het menu een onbekende symphonie. Sommigen kennen al wel een paar noten ervan, maar alleen de koks weten hoe dit magistraal orkestwerk klinkt en vooral smaakt. Ik mag inderdaad wel spreken van een orkestwerk want het is toch allemaal eigen werk en goed samenspel. Ik vind dan ook dat wij de koks, in volle vertrouwen, nu al een hartelijk applaus mogen geven, want het initiatief voor dit feest, met het voorstel zelf te koken, komt van hen. Straks zal er vast en zeker nog wel een extra applaus afkunnen voor de kwaliteit van hun werk, want zij stonden erop om vóór alles heel verse ingrediënten te gebruiken. Mijn dank dan ook aan alle koorleden die zo bereidwillig, in de mate van het mogelijke, geholpen hebben bij alles wat bij de voorbereiding voor zo'n feest komt kijken. St.-Caeciliafeest? Wat weten wij eigenlijk meer over onze patroonheilige dan dat haar feestdag op 22 november valt? Wel, ik ging mijn licht opsteken bij onze goed gedokumenteerde pastoor en kreeg toch wel een verrassende uitleg. Wij worden echt verwend, want er schijnen twee Caecilia's bestaan te hebben. Hoe ze het klaarspeelden weet ik niet, maar men slaagde erin ze tot één te versmelten. In elk geval vaarde de kerk er goed bij want de ene schonk haar woning aan de kerk en de andere haar martelaarschap. Volgens een legende uit omstreeks 500 zou dat allemaal gebeurd zijn in de eerste helft van de 3e. of 4e. eeuw

5 Ons Caecilleke stamt uit een adelijke Romeinse familie en deed in haar jeugd de gelofte haar maagdelijkheid aan God te wijden. Haar ouders gingen daar blijkbaar niet mee akkoord, want zij verplichtten haar tot een huwelijk met een edelman Valerianus. Caecilia slaagde erin hem en zijn broer Tibertius te bekeren. Paus Urbanus doopte hen. Toen de prefect Turcius Almachius dit hoorde liet hij het drietal arresteren. De twee mannen werden onthoofd en men trachtte Caecilia te laten stikken. Maar zoals het de patrones van de zangers past had die een hele lange adem en lukte het niet. Zij werd dan onthoofd. Het duurde niet lang voordat de drie martelaren in de catacomben waar zij begraven waren, vereerd werden. Sommigen situeren de marteldood rond 230, anderen tussen 176 en 180. In Rome was er in de 5e. eeuw een St.-Caeciliakerk die door Paus Paschalis I herbouwd werd. Hij had echter één groot probleem: hij wist niet waar hij het lijk van St.-Caecilia kon vinden. Er werd verteld dat de Lombarden het meegenomen hadden. Tot onze troost schijnen zelfs pausen niet altijd even aandachtig te zijn tijdens de Eucharistievieringen. Hij dommelde in. Maar, en dat overkomt óns dan weer niet, hij kreeg in zijn dutje bezoek van St.-Caecilia zelf die hem vertelde dat de Lombarden haar lichaam niet hadden meegenomen en dat hij het zou vinden. Inderdaad, hij vond het dan op het kerkhof dat dan ook naar haar genoemd werd. Het was gekleed in een gewaad van gouden stof met linnen doeken aan haar voeten, doordrengt met haar bloed. Zij lag op de rechter zijde en naast haar lag, zoals het hoort, haar man. In 821 liet de Paus de lichamen van de drie martelaren naar de St.-Caeciliakerk overbrengen. Hij stichtte ook een klooster ter ere van deze heiligen in de onmiddellijke buurt van de kerk opdat de monniken er dag en nacht diensten zouden kunnen houden. De Paus bracht prachtige versieringen aan in deze kerk en schonk kostbare stoffen en voorwerpen aan deze kerk. St.-Caecilia wordt afgebeeld met de gewone attributen als palm, boek, kroon en zwaard. Op latere afbeeldingen krijgt zij er een persoonlijk voorwerp bij: een orgel. In de barok wordt zij meestal orgelspelend afgebeeld. Zij kreeg het orgel omwille van haar legende die vertelt: "Terwijl het orgel klonk zong Caecilia in haar hart voor haar enige Heer". Zo werd zij de patrones van muzikanten en de beschermheilige van de muziek, meer in het bjzonder van de kerkelijke muziek. Het past dus ook dat haar feestdag met veel zang wordt gevierd. Zij heeft zelfs een weerspreuk: "De dag aan Caecilia gewijd, tekent ons de wintertijd." Dat belooft voor dit jaar een strenge winter met veel sneeuw. Ik ben benieuwd. Zoals alle namen heeft ook Caecilia een betekenis. De naam is afgeleid van het latijnse caecus, dat blind wil zeggen. Daarvan is het zelfstandig naamwoord Caecilia afgeleid en betekent: blind-slang, hazelworm. Tot zover wat ik erover te weten kwam. Ik stel voor dat wij nu beginnen, of verder gaan, met de eerste lezing, het mag nog met de noten, van dit grote werk. En, zoals Roger altijd zegt: zit ook deze avond met uw hoofd niet in de partituren. Vanavond mag je voor één keer de partituren in je maag steken. Ik wens iedereen een heel aangename avond, heel veel plezier en... smakelijk! Mia Schepers

6

7 Bob en Patrick (de fotograaf van deze kiekjes) volgden zopas een KWB-stoomkursus koken en schotelden ons ter gelegenheid van het Caecilia-feest dit heerlijk muzikaal menu voor, hierbij geholpen door enkele bereidwilligen

8 Een drankje vooraf Een gezellig etentje Als jonge kerels trekken door het land heidi, heida Dan blijft elk meisje staan en kijkt hem lachend aan heidi heidi heidi heidi heida

9 LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE Quiz Sint-Ceciliafeest aangebracht door Mevrouw Florquin. A. Onderstaande woorden verbergen een ander woord. Gebruik alle letters. Tussen haakjes staat een betekenis van het te zoeken woord. 1. maart (schat) 2. stikten (opbergen) 3. stormen (staal) 4. broeken (aanstaan) 5. tekort (vaartuig) 6. egelverzen (afsluiten) 7. liepen (nazoeken) 8. dorstig (beroep) 9. laag (feest) 10. kamion (voeding) 11. derven (lanen) 12. merken (huilen) 13. palm (licht) 14. latent (gave) B. Onderstaande zinnen omschrijven een ander woord. Welk? 1. Volgens uw keuze is dit deel van de telefoon om op te schieten. 2. Geen droog familielid 3. Groet tussen dag en nacht 4. Het zit aan de voet, dat 's in orde 5. Een deel van het oor, dat is een bloem 6. Hoort ge nog slechter, dan zijt ge in Engeland 7. Het verslag over een snel soort wijn 8. Is dit kikvorsachtig dier weg? 9. Een vrouwelijk familielid is godvruchtig 10. pruilend laat men die hangen 11. Dat familielid vindt ge ook in een roman 12. 't Schaap is een sieraad Naam : oplossingen achteraan dit jubileumwerkje. En nu maar ernstig zoeken naar de oplossingen!!

10 Caeciliafeest Allen zijn het erover eens dat dit een geslaagd initiatief was en we feliciteren hiermee alle medewerkers voor hun inzet en danken alle aanwezigen voor het gezelschap. Verslag bestuursvergadering van 12 december 1993 KERSTMIS 1993 SINT FRANCISCUS - VAALBEEK KERSTNACHT 1993 PROGRAMMA OPENING VAN DE DIENST strofe) 23u.50 SFEERZANG : - Carol of Beauty - Er is een roos ontsprongen - Nu daagt het in het Oosten 24u. STILLE NACHT (intrede celebrant begin 3e - Openingswoord - Schuldlitanie : koor : Kyrie van Casali - Gloria : koor+volk : Eer aan God in de hoge (Philippeth) - Openingsgebed DIENST VAN HET WOORD Na 1e lezing : koor : Away in a manger Na 2e lezing : koor : Hoe leit dit Kindeke EVANGELIE Acclamatie : eerst door koor, daarna koor + volk : "Ere zij God in den hoge..." HOMILIE GELOOFSBELIJDENIS VOORBEDEN : koor + volk : "Vrede, Vrede, Vrede op aard aan alle mensen..." EUCHARISTISCHE DIENST - Offerande : koor : Ich stehe an deiner Krippe - Sanctus : koor : Sanctus van Bach - Acclamatie na de consecratie : (gezegd) "Als wij dan eten..." - Onze Vader : koor + volk: Onze Vader van P.Schollaert - Agnus Dei : koor : Agnus Dei van Casali - Communie : orgelspel tijdens communiegang van koor en volk daarna : koor : O Jesulein süss... - Slotgebed : koor : Adeste Fideles ZEGEN EN WEGZENDING - orgelspel * Kerstwensen in de living van het Klooster *

11 LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE 1994 Lidmaatschapsbijdrage: januari is jaarlijks het ogenblik om de bijdrage voor het koor te betalen. Deze bedraagt 350 BEF en deze som dekt de onkosten van de verzekering en de kleine onkosten zoals afdrukken van partituren enz. Wie geen bijdrage betaalt wordt ook niet verzekerd brengt voor ons koor ook verkiezingen met zich mee. Deze worden gehouden op 16 mei e.k. In principe is ieder koorlid verkiesbaar. Zij die, om een of andere reden, dit echt niet kunnen aanvaarden kunnen dit aan Mia Schepers laten weten. Onze reis naar Italie zal dit jaar niet kunnen doorgaan omdat een te groot deel van het koor (ongeveer één derde) niet mee kan. Er wordt een vragenlijst klaargemaakt om uw wensen in dit verband te kennen. Op 4 februari zingen wij een concert te Bornem. Roger en Frans gaan vooraf nog eens "kijken". uit het verslag van de bestuursvergadering van

12 BORNEM VREUGDECONCERT ST.-BERNARDUSADBIJ Vrijdag 4 februari 1994: Vreugdeconcert ten voordele van de restauratie van de abdij, door het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte onder leiding van R.Vandenhouten. Commentaar bij de liederen van het VREUGDECONCERT in de Sint Bernardusabdij te Bornem op vrijdag 4 februari Eerste deel ALTA TRINITA BEATA, een Italiaanse "lauda" uit de 15e eeuw. De "laudi spirituali" zijn geestelijke gezangen in de volkstaal, uitgevoerd door broederschappen of fraterniteiten van Laudenzangers ook "Laudesi" of "Laudisti" geheten. Ze waren zeer populair in het Italië van de 15e en 16e eeuw. In de 17e en 18e eeuw werd deze Laudentraditie voortgezet in de "Congregatione dello Oratorio", gesticht door Philippo Neri als seculiere orde. Woord en muziek waren zeer belangrijk. De teksten van deze Laudi handelden meestal over de dood, het jongste gericht en de vluchtigheid van het bestaan. Daarnaast waren ook hymnen aan Maria en processieliederen. Zo'n processielied is "Alta Trinita Beata". De "Laudi Spirituali" worden beschouwd als de voorlopers van het "ORATORIUM". Twee componisten uit de RENAISSANCE van de 16e eeuw: PALESTRINA (ca ), behorend tot de Romeinse school met de contrapuntische stijl en HANDL ( ), behorend tot de Venetiaanse school met haar decoratieve stijl. 1.Giovanni Pierluigi da PALESTRINA werd gewoon geboren als Giovanni Pierluigi te Preneste of Palestrina, dicht bij Rome, en is thans nog alleen onder de naam van zijn geboortedorp, Palestrina, bekend en beroemd. Hoewel Palestrina heeft voortgebouwd op de contrapuntische schrijfwijze van de grote Vlaamse polyfonisten en de technieken van imitatie, canon en cantus firmus volledig meester was, is het grootste gedeelte van zijn werk vrij gecomponeerd. Daarbij heeft hij zich een eigen stijl weten te vormen, die algemeen als de "Palestrina-stijl" of de contrapuntische stijl van de Romeinse school bekend is gebleven. Als voornaamste kenmerk kan worden gewezen op de contrapuntische - homofone opvatting, waarin zowel de uiterste zorg voor de melodische beweging der afzonderlijke stemmen als voor de samenklank is waar te nemen. Zijn reusachtig werk: missen, motetten, lamentaties, madrigalen (geestelijke en wereldlijke) is hoofdzakelijk religieus van inspiratie en men stelde hem trouwens ook tot voorbeeld van de religieuze muziek. SICUT CERVUS is een motet van Palestrina 2.Jacobus HANDL is de pseudoniem van Jakob Petelin, dit is Sloveens voor "haan" daarom ook gebruikte hij vaak de Latijnse naam "GALLUS". Soms wordt de naam ook geschreven als "Händl of Hähnel". In tegenstelling tot Palestrina met zijn contrapuntische stijl, volgde de Sloveen Jacobus Handl de decoratieve stijl van de Venetiaanse school. Deze school, gesticht door de Vlaming Adriaan Willaert, kapelmeester aan de San Marco basiliek te Venetië onderging uiteraard ook de sterke invloed van de Vlaamse polyfonisten. Jacobus Handl smelt met grote kundigheid de Venetiaanse en Vlaamse stijl samen in de prachtige motetten van zijn "Opus Musicum". Hieruit komt het motet: BEATI ESTIS

13 Twee Componisten uit de BAROK: HENRY PURCELL ( ) en GEORG FRIEDRICH HÄNDEL ( ) die de Engelse muziek haar grootste luister hebben bezorgd. 1. Henry PURCELL, de grootmeester van de Engelse opera, met slechts één volledige opera "Dido en Aeneas", maar een meesterwerk, sterft vroegtijdig. Hierdoor bleef ook zijn toneelmuziek grotendeels onafgewerkt, maar met schitterende bladzijden; denken we maar aan de "Fairy Queen" en "King Arthur". Zijn naam is vooral groot door zijn religieuze composities en zijn instrumentale werken. Met treffend Engels accent past hij de Italiaanse concertatostijl toe op composities voor de Anglikaanse eredienst, inzonderheid "ANTHEMS". Anthem is een Oud-Engelse vervorming van het Griekse woord "antiphon". Na de Engelse reformatie in de 16e eeuw kreeg het de betekenis van een niet-liturgische koorcompositie in de volkstaal (te vergelijken met het motet in de Latijnse kerk). Hij past die stijl ook toe op composities voor de praalodes voor koninklijke aangelegenheden, voor St.-Cecilia-dag enz. Purcell volgt hierbij het schema van de Italiaanse cantate en bereidt door zijn groots opzet de komst voor van Händel. THOU KNOWEST LORD is de Anthem uit de beroemd gebleven treurmuziek, gecomponeerd naar aanleiding van het overlijden van koningin Mary in Georg Friedrich HÄNDEL (op zijn Engels:George Frideric Handel) vormt samen met J.S.Bach de bekroning van de vokale en instrumentale barokmuziek, met allebei een totaal eigen stijl: de ene, Bach met zijn diepe geloofsbelijdenis, de andere, Händel met zijn aardse levensdrang. De "gravitas" van Bach, het theatrale, pathetische van Händel. Het werk van Händel is immens, zowel instrumentaal als vokaal. Zijn orgelconcerti, zijn concerti grossi en andere instrumentale werken zijn genoegzaam bekend en hoewel hij prachtige opera's heeft geschreven zoals "Giulio Cesare, Tamerlone, Serse enz.", toch is het met zijn cantates en vooral met zijn oratoria (vooral met de "Messias") dat hij de grootste roem heeft verworven. Händel verrijkte ook de Anglikaanse kerk met tal van cantates en anthems, waaronder vooral de 12 Chandos anthems en de 4 coronation-anthems. In deze werken leeft de geest van Purcell in volle barokpraal verder. RINALDO, naar een episode uit Torquato Tasso's "Gerusalemme liberata" (1562), is de eerste opera die Händel op Engelse bodem heeft geschreven. Het verhaal speelt zich af ten tijde van de 1e kruistocht. Rinaldo, een jonge tempelier wordt verliefd op Almirena, dochter van Godfried van Bouillon. De waarzegster Armida, minnares van de Moorse koning Argante, behekst Rinaldo om hem op haar verliefd te doen worden. Argante wordt op zijn beurt verliefd op Almirena, die door Armida in haar betoverde tuin werd opgesloten. De prangende aria van Almirena "LASCIA CH'IO PIANGA" komt uit de scene waarin Argante haar zijn grote liefde verklaart en haar alle schatten wil aanbieden, maar zij als enig geschenk de vrijheid afsmeekt. Rinaldo weet zich uit de betovering te bevrijden en komt Almirena te hulp. Armida en Argante worden gevangen genomen en bekeren zich tot het Kristendom

14 Twee componisten uit de ROMANTIEK: FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY ( ) en FLORIMOND VAN DUYSE ( ). 1. Van Felix Mendelssohn-Bartholdy kennen we het best zijn instrumentale muziek: zijn ouvertures o.a. "De Fingalsgrotten", zijn vioolconcerto, de Italiaanse symfonie, de oratoria "Paulus" en "Elias" en de toneelmuziek bij Shakespeare's "A Midsummernight's Dream" (met de bekende huwelijksmars). Maar ook enkele van zijn liederen genieten nog altijd een grote populariteit, zoals bv. "Auf Flügeln des Gesanges", dat wereldberoemd is geworden. ABSCHIED VOM WALDE is een typisch romantisch lied van Felix Mendelssohn- Bartholdy. 2. Van de Gentenaar Florimond Van Duyse (zoon van de dichter Prudens Van Duyse) magistraat, musicoloog en componist, (hij componeerde operettes, komische opera's, cantates, koorwerken en liederen) waardeert men vooral zijn bewerkingen van oude volksliederen. Van grote betekenis is het wetenschappelijk onderzoek, dat hij verrichtte met betrekking tot het volkslied, zowel nationaal als internationaal. Zijn standaardwerk "Het oude Nederlandsche lied" is een toonaangevend naslagwerk gebleven over het oude Nederlandse lied. HET WASSER TE NACHT, een Oud-Vlaams lied in een bewerking van Florimond Van Duyse. Vader en zoon KEDROV, allebei met de voornaam Nicolai, hebben heel wat composities op hun naam. Het Russische "Onze Vader" OTSJE NASJ, waarmee het Leuvens Vokaal Ensemble dit eerste concertgedeelte wijdingsvol wil besluiten, is van de hand van Nicolai Kedrov (vader, ). Tijdschema componisten: Italiaanse Lauda 15e eeuw Alta Trinita Beata Adriaan WILLAERT ( ) Madonn'io non lo so Jacob ARCADELT ( ) Il Bianco e dolce cigno PALESTRINA (ca ) Sicut Cervus ORLANDO LASSUS (ca ) O Occhi manza mia + Mon coeur Tomas Luis DE VICTORIA ( ) Jesu Dulcis + Genitori Genitoque Jacobus HANDL ( ) Beati Estis Thomas FORD (ca ) Since first I saw your face Henry PURCELL ( ) Thou knowest Lord Georg FRIEDRICH HÄNDEL ( ) Lascia Ch'io Pianga Dimitri BORTNJANSKI ( ) Lofzang der Cherubijnen Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY ( ) Abschied vom Walde Florimond VAN DUYSE ( ) Het wasser te nacht Nicolai KEDROV Vader ( ) Otsje Nasj

15 Tweede deel 1. TOMAS LUIS DE VICTORIA ( ) Tot de school van Palestrina te Rome behoorden o.a. de Italiaan Ingegnieri van Cremona, de leermeester van Monteverdi, de Duitser Gregor Aichinger en vooral de Spanjaarden Francisco Guerrero en de grootmeerster in het genre Tomas Luis de Victoria (op zijn italiaans: Tommaso Lodovico da Vittoria). Deze laatste was goed bevriend met Palestrina, die hij te Rome had leren kennen en waarderen en hoewel technisch met hem verwant toont hij zich heviger van uitdrukking, pathetisch en visionair. Hij was net als Palestrina een componist van religieuze muziek. Vooral beroemd zijn: de requiemmis voor de ex-keizerin, weduwe van Maximiliaan en zuster van Filips II, de zangen van het officie van de Goede Week en de motettencycli "O vos omnes" en "O magnum mysterium". Uit deze cycli komen de motetten: JESU DULCIS en GENITORI GENITOQUE, een hymne voor de vespers van Corpus Christi, bij ons beter gekend als het tweede gedeelte van het "Tantum Ergo". 2. ORLANDO LASSUS (ca ) In Orlando Lassus (op zijn Italiaans Orlando di Lasso en op zijn Frans Roland de Lassus) is de synthese der stijlen voltrokken, de synthese tussen de cerebrale meerstemmigheid en de muzikale expressie. Het is het klassiek hoogtepunt en tevens het einde van de eeuwenoude polyfonie. Het is de grote verdienste van Orlando Lassus in een homogene stijl de oude contrapuntische techniek van Josquin Desprez te hebben versmolten met de expressiviteit van de madrigaalkunst, de fijne geest van het chanson en de decoratieve pracht van de Venetianen: lyrisch uitbundig of innig vroom en altijd diep menselijk. O OCCHI MANZA MIA is een Italiaanse "Villanella". MON COEUR SE RECOMMANDE A VOUS is een Frans chanson, in madrigaalstijl, op een tekst van Clément Marot. Drie madrigalen van verschillende signatuur: De eerste twee stukjes zijn Italiaanse madrigalen uit de beginperiode van het madrigaal. De tekst van een madrigaal behandelt doorgaans een zeer uiteenlopende stof in Italiaanse verzen. De voorkeur gaat hierbij uit naar een droefgeestig-zoete minnepoëzie, vol "concetti" of spitsvondige beelden en tegenstellingen. MADONN'IO NON LO SO, van de grote Vlaamse polyfonist en kapelmeester in Venetië, ADRIAAN WILLAERT ( ) en IL BIANCO E DOLCE CIGNO, van de eveneens bekende en verdienstelijke Vlaamse polyfonist JACOB ARCADELT ( )... zijn daar goede voorbeelden van. Het 3e stukje komt uit de Engelse school der madrigalisten. Men noemt daar de madrigalen, geschreven dan op een Engelse tekst, ook "AYRES". Ze hebben een sterk insulair karakter en zijn zeer fris en gul van toon. Deze Engelse school heeft heel wat grote namen voortgebracht: o.a. Thomas Morley, de stichter ervan, Thomas Weelkes, John Dowland, John Wilbye en ook THOMAS FORD (ca ), componist van het madrigaal SINCE FIRST I SAW YOUR FACE. De Russische LOFZANG DER CHERUBIJNEN is van DIMITRI BORTNJANSKI ( ), een Oekraïner, die vooral beroemdheid verwierf met zijn vocale kerkmuziek en als zodanig een sterke invloed uitoefende op de verdere ontwikkeling van de Oekraïense en de Russische kerkmuziek. Zijn liturgische composities zoals de cherubijnenzangen en de Maria-hymnen en zijn vierstemmige en dubbelkorige concerti op Oud-Slavische psalmteksten zijn heden ten dage nog zeer geliefd. Frans VAN PARYS

16 Concert Bornem: Iedereen lijkt heel tevreden. Er wordt getracht het concert een tweede keer te geven elders. Drink na het concert: het bestuur opteert om ter plaatse iets te gebruiken. Dit schijnt wel een succes-formule te zijn. Uitnodiging voor een rondleiding in de abdij met kofie en taart achteraf. De verplatsing zal dan gebeuren met de eigen wagen zodat iedereen vrij is te blijven zolang hij wil. Rondvraag: - Wie kan Roger vervangen als hij onverwachts niet zou kunnen komen? Wij zingen dan apart per stem. Om toch samen te eindigen zal Willy Deberdt ons dirigeren met een gekend stuk. - op uitdrukkelijke vraag van koorleden zullen wij proberen de teksten van de liederen te vertalen en binnen hun context te situeren. uit het verslag bestuursvergadering van HEVERLEE GEDACHTENISVIERING MARCEL BOUILLON Zaterdag zingen we een gedachtenisviering voor Marcel Bouillon. Deze viering gaat door in de kloosterkerk van de paters, O.-L.-Vrouw Van Troost (op de Pakenberg) te Heverlee om 18 uur. Tenebrae, Kyrie van Casali, Jesu Rex admirabilis, Thou knowest Lord, Sanctus van Bach, Otche Nach van Kedrov, Agnus Dei van Casali, O Redemptor, Genitori genitoque, Izje Cheruvimy VAALBEEK PAASWAKE Vooraf in de hall: Tenebrae Factae sunt (Michael Haydn) Aan allen een ZALIG PAASFEEST! In Passe Partout en Streekkrant zullen we een zoekertje plaatsen voor nieuwe koorleden. Om de koorkas te spijzen voorzien we de werving van ereleden en het aanleggen van een adressenlijst van sympathisanten. Planning koorfeest of reis: Hierbij krijgt U een vragenlijst die we graag, ingevuld maar zonder uw naam, terug zouden krijgen: zo zullen we beter zicht hebben op wat kan en wat niet kan. Op 16 mei houden we bestuursverkiezingen. Zoals steeds kan men, bij echte bezwaren tegen een bestuursfunctie, zijn naam laten schrappen bij onze voorzitster Mia Schepers. uit het verslag van de bestuursvergadering van 6 april

17 LEUVENS VOKAAL ENSEMBLE PRO ARTE Prosperdreef 9, 3054 VAALBEEK tel reknr LVE KANDIDATEN VERKIEZINGEN 16 MEI 1994 Er dienen 9 voorkeurstemmen aangebracht. Onze dirigent is steeds ambtshalve verkozen!! 1 Irene FLORQUIN - CORNELISSEN 2 Fernande VAN GOSSUM - HAVEN 3 Lutgart VANMEERBEEK - LAHAYE 4 Laura COENEN 5 Rose Marie MICHIELS - MALCORPS 6 Cecile ROGGEN 7 Mia SCHEPERS 8 Els STUYVEN 9 Angele SUTTELS-VANDERPUTTEN 10 Machteld VAN COM 11 Marie-Louise VANHAMEL - MOONS 12 Annie VERHEYDEN - DE PRETER 13 Betsy ABRAHAM 14 Irena BOYEN 15 Francine GALICIA - RONSMANS 16 Minne JANSSENS 17 Monique LAMBRECHT-WINTERS 18 Paula OOSTERLINCK - ROBIJNS 19 Claire van WAEGENINGH-PELGRIMS 20 Mariette WELLENS 21 Marc CLERENS 22 Peter ERAUW 23 Leo GALICIA 24 Robert OLIVIERS 25 Theo SWIJNS 26 Willy DEBERDT 27 Frans VAN PARYS 28 Emil BOLMAIN 29 Leo PAGE 30 Patrick VAN DORMAEL 31 Alex van WAEGENINGH SOPRANEN MEZZO-SOPRANEN ALTEN TENOREN BARITONS BASSEN

18 VAALBEEK VERNISSAGE PATER GEROEN EN RIK Zondag 12 juni om 16 uur: vernissage van de tentoonstelling van werken van pater Geroen en pater Rik. We verwachten er veel sympathisanten en willen dan ook goed overkomen. Verdeling van de ambten binnen het nieuwe bestuur: - dirigent: Roger Vandenhouten - voorzitter: Patrick Van Dormael - ondervoorzitster: Irène Florquin - Cornelissen - penningmeester: Bob Oliviers - secretaresse: Mariette Wellens - ceremoniemeester: Willy Deberdt - bibliothecaris: Frans Van Parys - techniek & informatica: Leo Page - public relations: Mia Schepers Annie Verheyden - De Preter Stand van de kas: BEF BEF bijdragen van werkjaar '93-'94 = BEF Reclame voor ons zangkoor verscheen reeds tweemaal in Passe Partout en zal een derde maal verschijnen in de maand september. uit het verslag van de bestuursvergadering van

19 INTERVIEW MET DIRIGENT ROGER VANDENHOUTEN juni 1994 "Mijn kunstenaarschap en ganse persoonlijkheid berusten in de eerste plaats op mijn diep muzikaal aanvoelen." "Ik ben op zevenjarige leeftijd met muziek begonnen en ben er nog steeds mee bezig. Al mijn broers en zussen hebben ooit wel een muziekinstrument bespeeld maar houden dat nu ook voor bekeken", zegt Roger Vandenhouten, de dirigent van het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte, die al 55 jaar met muziek bezig is en blijkbaar nog geen zin heeft om ermee te stoppen. Wat is nu juist de taak van een dirigent? Roger : Een dirigent is iemand die de kunst bezit om door middel van bewegingen een groep musici of zangers een muziekstuk op ideale wijze te laten uitvoeren. Het is een kunst die men gedeeltelijk leren kan, maar zij eist van de dirigent verscheidene gaven : eerst en vooral een grondige kennis van de muziek. Ten tweede een uitgesproken en nauwkeurige dirigeertechniek. Ten derde een grote psychologische kennis. En als laaste: kunstenaar zijn. De eerste twee zijn te leren, de laatste twee heeft men in zich of niet. Waar moet je dan vooral op letten? Roger : De dirigent moet er vooral op letten dat hij met woord, voorbeeld en gebaar zijn bedoeling steeds aan zijn koorleden meegeeft. Hij moet te allen tijde meester zijn over een precies begin, een goed tempo, een overwogen klanksterkte en de juiste articulatie of zinsconstructie. Welke gevoelens onderga je dan tijdens het dirigeren?

20 Roger : Mijn kunstenaarschap en ganse persoonlijkheid berusten in de eerste plaats op mijn diep muzikaal aanvoelen. Gevoelens voor het schone, het verhevene. Het vermogen om schoonheid te ervaren en te waarderen. Welke soorten stemgeluiden zijn er? Roger : De omvang der menselijke stemgeluiden kan onderverdeeld worden in twee groepen; de hoge en de lage. In elke stemgroep onderscheidt men drie soorten : namelijk vrouwen, kinderen en mannen. Bij de vrouwen en de kinderen heb je de hoge stem of sopraan, middenstem of mezzosopraan en lage stem of alt. Bij de mannen heb je natuurlijk een hoge, midden en lage stem, maar dan met andere benamingen: tenor, bariton en bas. De vrouwenstemmen klinken één octaaf hoger dan de respectieve mannenstemmen. Buiten deze stemmen bestaat er nog een uitzonderlijke hoge vrouwenstem, namelijk de coloratuur : deze stem reikt onbeperkt hoger dan de sopraan. Coloratuur : deze bekende muziekstem is te omschrijven als de bloemrijke versiering in de vocale muziek. De omvang van deze stemsoort is niet met juistheid aan te geven. En verder zijn er nog de contra-alt en de contratenor. Hoe deelt u die in, hoe plaatst u die, per groep of hoe? Roger : Deze indeling hangt af van de beschikbare plaats. De hoge stemmen links, de lage stemmen rechts van de dirigent, de overgang van hogere naar lagere stemmen in een halve cirkel. Bij een dubbel gemengd koor, twee gescheiden koren achtstemmig, is het gewenst een koor links en een koor rechts van de dirigent te

Basiscursus Klassieke muziek

Basiscursus Klassieke muziek Basiscursus Klassieke muziek George Frideric Handel (1685-1759) Watermusic (1717) Door Hélène Codjo Les 02 Kenmerken van de Barok 1. Instrumenten Violoncello, contrabas en klavecimbel = Basso continuo

Nadere informatie

Les 3 Monniken en Ridders MUZIEK

Les 3 Monniken en Ridders MUZIEK Les 3 Monniken en Ridders MUZIEK Annemieke Hooijschuur en Hanneke de Jong Les 3 Monniken en Ridders MUZIEK Wereldlijke en Geestelijke Voorkennis De leerlingen zijn enigszins op de hoogte van de levenswijze

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

De doop van de Heer in de Jordaan

De doop van de Heer in de Jordaan Orde van dienst Zondag 8 januari 2017, 10.00 uur 1 e Zondag van Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Psalm 72:12 Kleur:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan

Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen. Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan Januari: pastorale namiddag: thema: Nieuwjaar, Driekoningen Dia Vooraf: micro aanleggen, albe aan, cd's klaarleggen bij cd speler, lichtjes aan vooraf: rustige muziek: instrumentale kerst cd 1 Inleiding:

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Les 1: Orkest en Anne Frank

Les 1: Orkest en Anne Frank Anne en Zef Inleiding Jullie gaan in april de voorstelling Anne & Zef en bekijken. Anne & Zef is een jeugdopera en zal worden gespeeld door twee solozangers, en een ensemble uit het Nederlands Philharmonisch

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

De swingende foto. Jaarwerk AMC 3. Julie Van Overschelde 2014-2015. J u l i e V a n O v e r s c h e l d e A M C 3 2 0 1 4-2 0 1 5

De swingende foto. Jaarwerk AMC 3. Julie Van Overschelde 2014-2015. J u l i e V a n O v e r s c h e l d e A M C 3 2 0 1 4-2 0 1 5 De swingende foto Jaarwerk AMC 3 Julie Van Overschelde 2014-2015 J u l i e V a n O v e r s c h e l d e A M C 3 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Voorwoord:... 2 Foto 1:... 3 wat zie je op de foto:... 3 waar en wanneer

Nadere informatie

Dierbaren lezer. den Muzenmeester. Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament.

Dierbaren lezer. den Muzenmeester. Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament. Dierbaren lezer Ik, den Muzenmeester, voel mijn einde naderen en schrijf daarom mijn testament. Voor ik dezen stoffigen wereld verlaat, wil ik u mijnen schat toevertrouwen. Heel mijn leven heb ik mijne

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Franciscus, mens in de schepping

Franciscus, mens in de schepping Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 15 oktober 2017 Ouderling van dienst is Liesbeth de Jong Diaken is Lian van Uxem Het orgel wordt bespeeld door Cor Timmerman Lector is Marijke Drewes

Nadere informatie

Zeven Psalmen. Felix Mendelssohn Bartholdy. Voor vierstemmig gemengd koor. Proza Musica 10.210.001

Zeven Psalmen. Felix Mendelssohn Bartholdy. Voor vierstemmig gemengd koor. Proza Musica 10.210.001 Zeven Psalmen Voor vierstemmig gemengd koor Felix Mendelssohn Bartholdy Proza Musica 10.210.001 Meer informatie over dit boek of over andere uitgaven van Proza Musica vindt u op www.prozamusica.nl Omslagontwerp:

Nadere informatie

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name?

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 24 juni Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden. What s in a Name? Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Zondag 24 juni 2012 Anders dan Anders Dienst Over de Tien Woorden What s in a Name? Voorganger: Marco Visser Muzikale leiding: Muziekgroep

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Afscheidsviering van Z.E.H. Deken Johan De Baere Processie met Pinkstericoon doorheen de kerk, voor Pinkstericoon zevenarmige kandelaar. Intredelied: ZJ 409:

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

(schrijf je je naam hierboven op?) Dit materiaal is ontwikkeld door en eigendom van van Marieke voor de Wind.

(schrijf je je naam hierboven op?) Dit materiaal is ontwikkeld door en eigendom van van Marieke voor de Wind. Naam: Bach (schrijf je je naam hierboven op?) Inhoud Welkom! blz. 3 De Barok blz. 4 Johann Sebastian Bach blz. 9 De familie Bach blz. 11 De Cantate blz. 13 Het Concert blz. 15 Voor de ouders: Uw kind doet

Nadere informatie

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016

Eucharistieviering. Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid. 22 mei 2016 Eucharistieviering Eerste zondag na Pinksteren Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid 22 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 829 INLEIDING Genade

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

WELKOM. Kerstmorgen. Voorganger : Anneke van Wijngaarden Koor : Open Hof Cantorij, o.l.v. Willem Blonk Begeleiding : Frank den Herder, piano en orgel

WELKOM. Kerstmorgen. Voorganger : Anneke van Wijngaarden Koor : Open Hof Cantorij, o.l.v. Willem Blonk Begeleiding : Frank den Herder, piano en orgel WELKOM Kerstmorgen Voorganger : Anneke van Wijngaarden Koor : Open Hof Cantorij, o.l.v. Willem Blonk Begeleiding : Frank den Herder, piano en orgel Samenzang voor de dienst: Lied 483, Stille nacht Lied

Nadere informatie

Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500)

Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500) Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500) Algemeen Als je aan de Middeleeuwen denkt, dan denk je waarschijnlijk aan grote kastelen, ridders en jonkvrouwen. Natuurlijk, dit is een gedeelte

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst Nu gingen hun de ogen open Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING Sint Anna Aalst I. WOORDDIENST INTREDELIED Wie wil leven, moet zich geven Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen op weg te gaan met zijn vragen,

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = We vieren de dienst aan tafels in de voorhal

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = We vieren de dienst aan tafels in de voorhal Orde van de maaltijdviering op Witte Donderdag 2017 (13 april 2017) Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 18.00 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = =

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

GODSDIENST: Processie en schrijn

GODSDIENST: Processie en schrijn Naam: Klas: Klasnummer: Een processie godsdienstige gelovigen in is een optocht een bedevaartsplaats als groepsgewijze, van religieuzen parochie of herinnering en in een aan een goddelijk wonder of ter

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016

Zoeken naar liefde. Kerstmorgen 2016 Zoeken naar liefde Kerstmorgen 2016 Aan deze dienst werken o.a. mee: Het Nicolauskerkkoor o.l.v. Henk den Haan Organist René Nijsse De jongste gemeenteleden Voorganger ds. Corine van Eck Orgelspel Samenzang

Nadere informatie

LITURGIC SONGS. Choir

LITURGIC SONGS. Choir LITURGIC SONGS Orders : www.julienkeymolen.be/nl/links Dit document bevat 24 pagina s, waarvan 19 pagina s voorbeeldbladen. This document contains 24 pages of which 19 example sheets. Choir 10.401 Vierstemmige

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST 22 maart 2015 liturgische kleur paars vijfde zondag van de veertigdagentijd Thema: De graankorrel voorganger : ds. Gerrit Olsman lector : Marijke Bax cantor-organist :

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Musical. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw:

Musical. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw: Lessuggestie bovenbouw: Musical Lesdoelen: De kinderen leren welke aspecten van muziek er aan bod komen in een musical. De kinderen leren dat samenzang het zingen van meer stemmen (noten) tegelijk is en

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE 2016 Vrede verbindt Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam Voorgangers: M.m.v.: Pianist: Organist: Pastor Menny de Wolf Ds. Truus de

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Muziekvakexamens 2008

Muziekvakexamens 2008 Muziekvakexamens 2008 Muziekgeschiedenis Klassieke muziek Dinsdag 17 juni 2008 11.00-14.00 uur Naam: Woonplaats: Dit examen dient duidelijk leesbaar, dus met vulpen, ballpoint, fijne schrijfstift of scherp

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

tv-mis 18 december de zondag van de advent

tv-mis 18 december de zondag van de advent onze-lieve-vrouw van goede bijstand kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 tv-mis 18 december 2016 4de zondag van de advent 16 1 zending en zegen slotlied een nieuw marialied t. m. steehouder m.de

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 voorganger: organist: koster: ds. Gert Kwakkel dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Peter Stravers 1 SAMENZANG voor de dienst In Bethlehems dreven 1. 't Was

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

- Lezing uit de Profeten: Jesaja 33, Lied: Psalm 74: 1 t/m 12.( HMZ II). Antifoon: allen, verzen cantorij.

- Lezing uit de Profeten: Jesaja 33, Lied: Psalm 74: 1 t/m 12.( HMZ II). Antifoon: allen, verzen cantorij. Orde van dienst voor zondag 10 september 2017. 12 e zondag van de zomer, 10.00 uur. Diens van Schrift en Tafel. PROTESTANTSE GEMEENTE GOES Grote of Maria Magdalenakerk. --- DE VOORBEREIDING - Orgelspel:

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C)

Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Eucharistieviering van 6 januari 2013 Feest van de Openbaring (C) Openingslied (koor) P. Vooreerst voor ieder van u een zalig Nieuwjaar. Moge het u allen in het komende jaar goed gaan onder de milde zegen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Voor polyfone muziek bestaan er een aantal specifieke vormen. De belangrijkste daarvan zijn de canon en de fuga.

Voor polyfone muziek bestaan er een aantal specifieke vormen. De belangrijkste daarvan zijn de canon en de fuga. Polyfone muziek Inleiding Polyfonie is een Grieks woord dat letterlijk veel klank betekent. Het wordt gebruikt voor meerstemmige muziek waarbij elke stem zelfstandig is. Er is dus niet één melodie met

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring. Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud

Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring. Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Eerste kerstdag, Zondag 25 december 2016 Viering voor jong en oud Ouderling van dienst is Aletta Keijzer Diaken is Lian van Uxem Het orgel wordt bespeeld

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

Sterzingen

Sterzingen Sterzingen 2017-2018 Viering Intredelied Nu sijt wellekome (ZJ 201) Welkomstwoord door de voorganger Welkom door sterzanger (s) S. Jezus is geboren voor iedere mens, voor elk kind. Al vierend willen we

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015

KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 KERSTVIERING VOOR JONG EN OUD 2015 Datum: 24 december 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: De Kern Spijkenisse Voorganger: ds. Lennart van Berkel Organist: Adri v/d Padt Pianist: Manon Welkom Samenzang: Stille

Nadere informatie

Koorprogramma 18 november 2017 t/m 28 januari 2018

Koorprogramma 18 november 2017 t/m 28 januari 2018 Koorprogramma 18 november 2017 t/m 28 januari 2018 Voor klein koor: half uur van tevoren aanwezig ZATERDAG 18 november 2017 17.00 uur Gemengd koor Een smekelingzo kom ik tot Uw troon blz. 12, nr. 2 Heer

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Gebed om ontferming (kort, daarna gevolgd door gebed om vrede door het zingen van lied:)

Gebed om ontferming (kort, daarna gevolgd door gebed om vrede door het zingen van lied:) 11 januari 2015, Vredebergkerk Oosterbeek Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de kaarsen De voorbereiding Moment van stilte Intochtspsalm: NLB 72: 1 en 4 Bemoediging v. Onze hulp is in de Naam

Nadere informatie

Viering voor de derde zondag van de missiemaand

Viering voor de derde zondag van de missiemaand Viering voor de derde zondag van de missiemaand 15 oktober 2017 28 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 735 Zomaar een dak Begroeting P. Vandaag

Nadere informatie

Prijs nu zijn naam samen met de engelen. o, nacht dat Jezus kwam

Prijs nu zijn naam samen met de engelen. o, nacht dat Jezus kwam Lied 01 Titel: Licht in de nacht Arrangement: Martin Zonnenberg Tweede componist: Adophe Adams Uitvoerende: Lucas Kramer Uitvoering: Solo en samenzang Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie