Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument"

Transcriptie

1 Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen a capella worden gezongen. De gemeente verzamelt zich rond onder het orgel/bij het muziekinstrument psalm gezang bemoediging Lo de HEER, alle volken, prijs Hem, alle naties: zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja! Ps. 117 U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik U prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de HEER, Hem komt alle l toe, zijn grootheid is niet te doorgronden. Ps. 145:1-3 Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het werk van zijn handen. Ps. 138:8] inleidend woord door de voorganger een kerkenraadslid Eventueel kan de organist/instrumentalist de orgelbouwer/ instrumentmaker een toelichting op het nieuwe instrument geven 620 Zegeningen / Ingebruikneming voorwerpen

2 gebed Verheven God, vol majesteit, Gij hebt de mensen het leven geschonken door hen uw adem in te blazen. Op aarde kan niets bestaan zonder uw levenwekkende Geest. Wij bidden U: doe ons instemmen met het eeuwige llied dat engelen en heiligen U toezingen, en geef dat al wat geest en adem heeft, U zal prijzen om Hem die Gij met heerlijkheid hebt bekleed, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met U en de heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Goede en bevrijdende God, heel de schepping moet U wel prijzen om de machtige dingen die Gij doet. De vogels in de bomen zingen hun lied, de velden zijn bekleed met heerlijkheid. Wij bidden U: geef dat uw gemeente nooit ophoudt U te loven met psalmen, hymnen en liederen, dat zij bij haar gezang gedragen mag worden door de klank van de muziek om U vol vreugde de l te brengen die U toekomt door Jezus Christus, onze Heer. schriftlezing antwoordpsalm Schriftlezingen blz prediking De prediking kan desgewenst ook plaatsvinden na het zegengebed en het eerste orgelspel (de eerste bespeling van het instrument) Orde ingebruikneming orgel ander muziekinstrument 621

3 zegengebed Grote God, Gij wilt dat mensen U in vreugde dienen. Daarom laten wij muziek en instrumenten klinken tot uw l. Gij hebt uw dienaar Mozes opgedragen om trompetten te vervaardigen, die men zal blazen bij de ferdienst. Met de klank van fluiten en harpen heeft het uitverkoren volk U lliederen gezongen. Uw Zoon is mens geworden en heeft de lzang hier op aarde gebracht, die in de hemel klinkt van eeuwigheid af. De apostel vraagt ons U van harte te zingen en te jubelen. In dit feestelijke uur bidden wij U: zegen + dit orgel/instrument, opdat het zal klinken tot uw eer en onze harten mag verheffen tot U. Zoals de vele pijpen zich verenigen in één klank, laat zo ons als leden van uw kerk in wederzijdse liefde met elkaar verbonden zijn, opdat wij eens met alle engelen en heiligen instemmen met de eeuwige lzang van uw heerlijkheid. Door Christus, onze Heer. Eeuwige en onvergelijkelijke God, in de hemel prijzen U de koren van engelen, op aarde wordt alom uw Naam gelod. Toen het volk Israël U diende in de tempel, klonken psalmen bij het spel van harp en citer, lliederen bij geschal van trompet en bazuin. Wij danken U voor de gave van muziek, voor het spel van klanken, dat ons hart beweegt. In dit uur danken wij U voor dit orgel/instrument, dat in deze ruimte klinken zal tot uw eer. Zegen allen die het bespelen, dat zij met vreugde uw l verkondigen, 622 Zegeningen / Ingebruikneming voorwerpen

4 zegen deze gemeente, dat zij vol overgave uw Naam bezingt, ja, zegen ons allen, hier aanwezig, dat dit nieuwe orgel/instrument ons helpen zal de lzang gaande te houden en uw eredienst te verrichten. Dat vragen wij U in naam van Hem die de afglans is van uw heerlijkheid en ons met uw Geest vervult: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Nu volgt de eerste bespeling van het instrument dat kan uitlopen in een [llied] voorbede Laten wij bidden tot God, de bron van alle goedheid en vreugde: voor de machthebbers in deze wereld, dat zij aandacht hebben voor wat het hart van mensen verheugt en bijdragen aan het geluk van velen. Voor de kerk op aarde, dat zij in de kracht van de heilige Geest Gods heerlijkheid verkondigt aan alle mensen. Voor musici, dichters en componisten, dat zij steeds weer nieuwe inspiratie opdoen en bezield en toegewijd zich inzetten voor Gods eer. Voor mensen die somber zijn en bedroefd, dat zij getroost en bemoedigd worden Orde ingebruikneming orgel ander muziekinstrument 623

5 en eens weer onbezorgd hun lied zingen. Voor de mensen die dit nieuwe orgel/instrument zullen bespelen, dat zij kracht ontvangen bij hun inspanningen en voldoening vinden in het werk, hun toevertrouwd. Voor allen die in deze kerk komen en dit instrument beluisteren, dat de muziek hun hart mag richten op God en hen helpt om rust en vrede te vinden. Voor deze gemeente, dat de klanken van dit instrument haar doet verlangen naar de komst van Gods koninkrijk. Voor ons, hier aanwezig, dat wij openstaan voor Gods blijde boodschap en anderen doen delen in onze vreugde. God, toen uw Zoon geboren werd, zongen de engelen U ter eer en was er vrede op aarde. Verhoor onze gebeden die wij U voorleggen in zijn naam, Hij die ons leerde bidden: GEBED DES HEREN slotlied 624 Zegeningen / Ingebruikneming voorwerpen

6 zending en zegen God die ons een lzang in de mond heeft gelegd, moge ons zegenen met vreugde. Christus die ons heeft vrijgemaakt van zonde en dood, moge ons doen delen in zijn heerlijkheid. De heilige Geest die ons leidt als kinderen Gods, moge ons vervullen met liefde en goedheid. Zegene en beware u de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Na de zegen eindigt de dienst met orgelspel/muziek Orde ingebruikneming orgel ander muziekinstrument 625

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid voor de bekering van de aborteurs en van allen die schuldig en medeplichtig zijn aan de massamoorden op de ongeborenen kinderen Uit het dagboek van zuster Faustina:

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW!

Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW! Welkom in deze kinderdienst Het thema van de dienst is: WAUW! Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer. OTH

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie