Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Werken volgens Generatie"

Transcriptie

1

2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y

3 2

4 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans

5 Twitteren over dit boek? De officiële hashtag is: #hnwgeny Ondekt door de lezers van: ISBN (paperback) ISBN (ebook) Eburon Business twitter.com/eburonbusiness facebook.com/eburonbusiness Eindredactie: Peter van der Horst Vormgeving omslag: Studio Hermkens Vormgeving binnenwerk: Textcetera Rotterdam 2011 Tamar van DER RIET, Sofia SKOBlIKOV, PETER BecKER, GERBEN JacOBS, Ronald KaTOEN, Jan Krans. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

6 Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Peter Becker Het Nieuwe Werken, een natuurlijk verschijnsel voor Generatie Y? 14 Ronald Katoen Wat is HNW volgens mij? 18 Tamar van der Riet Generatie Y wil vrijheid en verantwoordelijkheid 21 Gerben Jacobs Het Nieuwe Werken: Als student een boek uitgeven 24 Sofia Skoblikov Het Nieuwe Werken volgens een generatie X er 27 Jan Krans Over Y en over hun X ouders, als nieuwe generatie leiders 30 Aart Bontekoning TenPages.com, een succesvolle strategie voor talentvolle schrijvers 34 Quotes Generatie Y Bas van de Haterd 39 Verwachtingen van Generatie Y: twee onderzoeken 41 Anja Feijen 44 Het Nieuwe Werken: werken met de hedendaagse tools 45 Erwin Blom

7 Quotes Generatie Y Nederland (Sam) Werkt Online.nl 47 Microsoft 2.0., Microsoft zet de medewerker in het middelpunt 51 Quotes Generatie Y Het Nieuwe Werken bestaat niet! 57 Remco Doeve e-office & work21 59 Quotes Generatie Y Morgen toch geen dag 69 Edwin Mijnsbergen Atos is 71 Quotes Generatie Y Polycom brengt werelden bij elkaar 77 Web 2.0 en social media 80 Sigrid van der Hoeven Quotes Generatie Y Toekomst voorspellen 86 Frank Meeuwsen Lifehacking: ook iets voor studenten? 87 Quotes Generatie Y E Connects you to the real world 94 Vodafone: Power to Gen Y? 96 6

8 Quotes Generatie Y Igluu vs Seats2Meet 103 Quotes Generatie Y Datavisualisatie, Weergave van jouw omgeving 110 Tijd is het nieuwe geld 113 Roos Wouters Kennisdeling van GuruScan 114 Quotes Generatie Y Kassa Online, kassa? 120 HNW: zowel hype als trend 126 Jeffry van der Goot IBM anno Davied van Berlo en Ambtenaar Quotes Generatie Y Cisco Quad, een eigentijdse manier van communicatie 142 Na de minor Werken 2.0 een jaar later 147 Maaike Giezen JongeHonden 148 Quotes Generatie Y Innvire = innovatie! 152 T-Mobile webcare 155 7

9 Quotes Generatie Y Yvonne Nieuwenhuijzen 159 Argentum, aan de slag met vernieuwingen in werken! 161 Generaties veranderen en dus verandert het werk 167 Henny van Egmond Tim Scheffer 169 Quotes Generatie Y Roy van Wensen 171 Het Nieuwe Leren 173 Jeroen de Klerk 176 Ahold goes Google 178 Eline Corée Vrijheid en verantwoordelijkheid 182 Ben Kuiken Arjan Droger 184 (af)studeren Jelle te Loo Een jaar later na de minor Werken Bryan Diender Wanneer Het Nieuwe Werken oud is 189 Kim Castenmiller Nawoord De minor werken 2.0 is begonnen! #kb33 16-Nov-10

10 Voorwoord Een boek gemaakt door Generatie Y. Voor wie is dat bestemd? Managers die Het Nieuwe Werken (HNW) willen invoeren? Werknemers die ermee geconfronteerd worden of er zelf mee aan de slag willen? Of Generatie Y zelf, zodat jongeren weten wat ze kunnen verwachten? Omdat dit boek een verzameling is van visies, indrukken en kanttekeningen worden alle doelgroepen bediend. Prikkelende stellingen, best practices, visies en theorieën wisselen elkaar af, met als resultaat een inspirerend boek met zowel quick wins als theorieën om wat langer over na te denken. U kunt als lezer vooraan beginnen. Dan leest u al snel de uitleg van Aart Bontekoning over de verschillende generaties waar we op dit moment mee te maken hebben. Er is echter niets op tegen om op andere plekken in het boek te beginnen. Om het overzicht te bewaren, hebben we elk artikel getagged zodat het karakter van het artikel direct duidelijk is: visie van een goeroe, ICT-gerelateerd, mening van een student, enzovoort. Menig voorwoord wordt opgefleurd met een dankwoord. Aan dit boek hebben zoveel mensen meegewerkt dat we het algemeen willen houden. Alle auteurs verdienen een vermelding omdat ze geheel belangeloos hun bijdrage hebben geleverd. Zonder onze aandeelhouders was dit boek er nooit gekomen en hun steun heeft ons enorm gestimuleerd. De meeste aandeelhouders behoren tot Generatie X. Als er al sprake zou zijn van een kloof, dan is die op dit gebied gedicht. Wij wensen u veel leesplezier! 9 Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans

11

12 Inleiding Peter Becker Er zijn veel goede boeken, artikelen en blogs geschreven over HNW, variërend van wetenschappelijk onderbouwde betogen tot vluchtige en inspirerende gedachten. Deze publicaties hebben met elkaar gemeen dat ze zijn geschreven door mensen met ervaring op de arbeidsmarkt: adviseurs, wetenschappers, managers en goeroes. Dit boek heeft een andere oorsprong. Studenten aan de Haagse Hogeschool hebben dit boek geschreven en samengesteld in het kader van een keuzeblok ( minor in onderwijsjargon) Werken 2.0 met de Twitterhashtag #kb33. Zij delen in dit boek hun ervaringen, kennis en inspiratie die ze tijdens de minor hebben opgedaan. Uiteraard vormt het uitbrengen van een boek normaal gesproken geen onderdeel van een onderwijsblok. In dit geval is echter sprake van een bijzondere onderwijsactiviteit, niet alleen vanwege de inhoud en werkvorm, maar ook als voorbeeld van samenwerking tussen een onderwijsinstelling en het werkveld. Wat is het dan VOOR minor, en HOE is HET zo GEKOmen? Als docent aan de Academie voor ICT en Media van de Haagse Hogeschool kwam ik begin 2008 in contact met Jan Krans, speciaal adviseur bij Atos. Jan opperde het idee om een onderwijsactiviteit op te zetten waarbij de zogenoemde 2.0 tools centraal zouden staan, zowel qua vorm als inhoud. Het idee sprak me direct aan. De opleiding Informatiedienstverlening en Informatiemanagement implementeerde op dat moment het professionele gebruik van 2.0 tools als thema in het eigen curriculum. In dit geval zou het echter om een minor gaan: een keuzevak voor alle studenten van de Haagse Hogeschool. Jan betrok zijn collega Max Janssen bij onze plannen en in de overleggen die volgden, kwamen Jan en Max met inspirerende ideeën. Enerzijds sterkten hun ideeën en visie mij in het idee dat we werkten aan de ontwikkeling van een bijzondere minor. Anderzijds werd ik geconfronteerd met de uitdaging om alle ideeën en suggesties in te passen in de kaders en regels die het onderwijsmodel van de Haagse 11 de eerste laatkomer mag een presentatie geven #kb33 16-Nov-10

13 Hogeschool nu eenmaal stelt. Een minor moet immers voldoen aan een aantal voorwaarden ten aanzien van niveau en toetsing om studiepunten op te leveren. Ik kan mij niet herinneren dat de term Het Nieuwe Werken tijdens de voorbereidingen al is gevallen. Daarvoor was deze term nog te nieuw. Tijdens de uitvoering van de minor in het najaar van 2008 kwam het thema echter al snel bovendrijven. Op deze manier zijn de 2.0 functionaliteiten ingekaderd: niet de tools staan centraal, maar vooral de kansen die ze bieden voor kennisintensieve organisaties. Tijdens de eerste uitvoering viel op dat de meeste studenten nauwelijks bekend waren met de meeste 2.0 tools. Hyves en YouTube waren uiteraard populair, maar sites als LinkedIn, Google Docs en Delicious werden slechts door een enkeling gebruikt, laat staan dat studenten bekend waren met de mogelijk heden van dergelijke middelen in een professionele omgeving. Het vooraf geformuleerde leerdoel speelde daar prima op in. Maar we constateerden ook een ander effect tijdens de minor: door in het kader van HNW na te denken over de inrichting van professionele organisaties werden studenten gestimuleerd om na te denken over hun eigen professionele toekomst. De gastpresentaties en bedrijfsbezoeken speelden daar prima op in; ze toonden verschillende organisatievormen, bedrijfsculturen en leiderschapsvisies. Jan stimuleerde het reflectieproces bij de studenten door ze aan het einde van de minor een Pecha Kucha-presentatie te laten geven over hun eigen professionele toekomst. Dit leidde tot verrassende inzichten, niet alleen in woorden maar ook in daden. Sommige studenten gooiden werkelijk het roer om en werkten doelgerichter aan hun toekomst. Zij gaven aan dat de minor hen sterk had gestimuleerd zich te richten op de persoonlijke ontwikkeling, hetgeen aansluit bij de activiteiten in het kader van de reguliere studieloopbaanbegeleiding. 12 Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben we de minor drie keer gedraaid. Bij de laatste uitvoering was de belangstelling van studenten overweldigend. We konden zestig studenten plaatsen en moesten velen teleurstellen. In deze sessie lag de nadruk minder op bedrijfsbezoeken en gastcolleges (al vonden die natuurlijk nog wel plaats) en meer op de verschillende projecten waar de studenten mee aan de slag gingen. De cursusgroep werd opgedeeld in tien werkgroepen die allemaal aan de slag gingen voor een opdrachtgever. hoe zorg je dat 70 studenten in een groep elkaar snel kennen? Speeddaten! #kb33 16-Nov nog aan het werken als dat geen 2.0 is ;-) #kb33 16-Nov-10

14 De opdrachten varieerden van het ondersteunen van een multinational bij de invoering van Google Apps of de redactie en fondsenwerving voor dit boek, tot het adviseren van een leidend ICT-bedrijf over de invoering van HNW. In dit boek is een deel van alle gastpresentaties en ervaringen vastgelegd. Op deze manier geeft het enerzijds een beeld van de verschillende visies die er bestaan bij leidende bedrijven en goeroes, anderzijds komt de visie van Generatie Y naar voren: hoe kijken toekomstige professionals aan tegen hun toekomstige werkplek? Wat verwachten ze van een werkgever en vinden ze alles aan HNW geweldig? Alles bij elkaar is het geen boek geworden om van voor naar achter te lezen. Het staat vol met visies, ideeën en kritische gedachten. Overal waar je het openslaat, vind je inspiratie om op een zinvolle manier aan de slag te gaan met een aspect van HNW. Nu dit boek een feit is, ben ik trots op onze studenten, met name Tamar, Sofia, Gerben en Ronald, die veel tijd hebben geïnvesteerd in het schrijven en redigeren van alle teksten, ook toen de minor voorbij was en er geen studiepunten meer te verdienen waren. Zij vormen Generatie Y en dat is lang niet altijd synoniem aan de zesjesmentaliteit! Peter Becker Docent Informatiedienstverlening en Informatiemanagement Haagse Hogeschool 13 Eerste groepsopdrachten zijn vrij gegeven en eerste battles komen er aan bij #kb33 Haagse Hogeschool Slinger Nov-10

15 Het Nieuwe Werken, een natuurlijk verschijnsel voor Generatie Y? Ronald Katoen Rond de zomer van 2010 startte de inschrijving voor de derde editie van de minor Werken 2.0.door de leuke verhalen die ik van Peter Becker had gehoord, wist ik dat ik deze minor per se wilde volgen.en daar heb ik, nu terugkijkend, geen spijt van gehad. Voordat ik aan de minor begon, was mijn kennis over dit verschijnsel beperkt tot de artikelen die ik er al eens over had gelezen en de verhalen van kennissen. Vooral het verhaal van de kennis die enkele jaren geleden vertelde dat hij s ochtends bij binnenkomst op kantoor niet meer de beschikking had over een vaste werkplek en zelf maar moest kijken waar hij die dag zou gaan werken is me altijd bijgebleven. Of ik het, zoals die kennis, vreemd vond? Nee, niet bepaald, het leek me zelfs wel leuk om elke dag in een andere omgeving te zitten. Daarbij merk ik wel op dat mijn werkervaring destijds nog niet van dusdanige grootte was dat ik er een objectief oordeel over kon vellen of dat nu wel of niet handig werkte. Terugkomende op de minor: In de beschrijving van de minor stonden zinnen als: In de minor gaan we (studenten en docenten) experimenteren met de nieuwste mogelijkheden en omgevingen en Dankzij de inbreng van Atos kun je rekenen op aansprekende praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. Dat klonk goed en aantrekkelijk. 14 Ik was enigszins voorbereid voor de minor met een Twitter-account (waar ik overigens weinig meer mee deed) en de ervaring met Google Docs.

16 Vol verwachting ging ik dan ook begin november naar het opstartcollege van Jan Krans en Peter Becker. Zij vertelden dat we het tijdens dit blok rigoureus anders zouden gaan doen. Hoe? Dat werd later in de week duidelijk. Tijdens dit opstartcollege gaf Jan een presentatie met de belangrijkste kernbegrippen van HNW. Enerzijds was het voor mij een eyeopener dat bepaalde onderdelen van HNW helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als ik altijd dacht. Anderzijds realiseerde ik me ook wel dat er nu eenmaal beroepen bestaan waar het niet haalbaar is om facetten van HNW in te voeren. Denk aan een timmerman voor wie het lastig is om tijdonafhankelijk te werken bij een klant. Om even door te gaan op tijdonafhankelijk werken: Gedurende de eerder gevolgde schoolblokken was het tijdonafhankelijk werken, of beter gezegd studeren, eerder regel dan uitzondering voor mij. Veelvuldig kwam het dan ook voor dat ik tot s avonds laat nog bezig was met schoolactiviteiten. Om vijf uur s avonds zeggen: Morgen gaan we weer verder was simpelweg niet altijd mogelijk. In principe kan ik concluderen dat dit facet van HNW al onderdeel uitmaakt van mijn werkwijze. Zoals eerder gezegd, zou er tijdens de tweede collegedag meer bekend worden over de invulling van de minor. De zestig studenten zouden gaan werken in verschillende groepen aan verschillende opdrachten. Google Docs en Twitter gingen centraal staan voor respectievelijk samenwerking en onderlinge communicatie. Dat Twitter tijdens dit blok echter zo n grote rol zou gaan spelen was toen nog niet duidelijk. De voor mij meest in het oog springende opdracht was die van het schrijven van een boek. Een unieke mogelijkheid. Met in totaal zes personen (Jan, Peter en vier studenten) hebben we deze opdracht uitgewerkt tot het boek dat u nu aan het lezen bent. We maakten daarbij gebruik van 2.0 tools als Google Docs voor het op één centrale plaats schrijven aan het boek en Skype voor de communicatie. Naast het werken aan het boek bestond de minor uit diverse gastcolleges, gegeven door personen die ervaring hebben met HNW of die tools hebben bedacht om HNW mogelijk te maken. Verder zijn er diverse bedrijven bezocht die HNW hebben ingevoerd. Dat heeft leuke, maar vooral wisselende inzichten 15 Skype-meeting gehad en de rest van de boekgroep. Erg geslaagd, erg handig! #kb33 07-Dec-10

17 opgeleverd. Terugkijkend kan ik zeggen dat elk bedrijf zijn eigen visie van HNW erop nahoudt, en zo hoort het ook. Vodafone richt zich heel erg op het begrip plaatsonafhankelijk werken, terwijl een bedrijf als Cisco juist de technologische middelen die HNW mogelijk maken, optimaal gebruikt. Zoals ik al eerder opmerkte heeft Twitter een grote rol gespeeld tijdens de minor. Niet alleen is het ingezet als communicatiemiddel voor de studenten maar ook het feit dat u dit boek nu leest hebben we voor een groot deel aan Twitter te danken. Door op Twitter actief het manuscript te promoten hebben we alle aandelen binnen een afzienbare tijd weten te verkopen. Twitter staat dan ook met 2450 unieke pageviews op een mooie tweede plaats als het gaat om de bron vanwaar mensen het manuscript van dit boek op TenPages.com hebben bekeken. Eén ding is me dan ook wel duidelijk geworden tijdens de minor: De kracht van social media, en vooral van the crowd, mag vandaag de dag niet meer worden onderschat! HNW en GENERaTIE Y? Er is al veel geschreven over HNW en Generatie Y en dat zal in de toekomst nog vaak gedaan worden. Generatie Y wordt gezien als de generatie die niet meer anders zou willen werken, en bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze zich kunnen voorbereiden op de groep Generatie Y ers die de komende jaren hun bedrijf gaat binnenstromen. Terugkijkend op de minor en de daarbij opgedane ervaringen denk ik dat het voor Generatie Y natuurlijker is om te werken volgens HNW dan de voorgaande generaties. Het feit dat zij zijn opgegroeid met up-to-date technologie speelt daar een grote rol in. Ik vind echter wel dat het per individu bekeken moet worden. Als ik naar mezelf kijk zou ik minder waarde hechten aan het plaatsonafhankelijk werken. Het persoonlijke contact met collega s zie ik als een essentieel punt van werk. In bepaalde gevallen is het toch gewenster om elkaar even in real life te spreken in plaats van digitaal, ook al wordt dit laatste steeds realistischer en lijkt het alsof je met elkaar aan één tafel zit. 16 Donderdagavond interview met studentredacteur van LINK (magazine van HHS) om over het boek te schrijven. Goed voor de aandelenverkoop #kb33 17-Jan-11

18 Ik zie meer potentie in het verkleinen van de hiërarchie. De top-down benadering moet meer en meer vervangen worden door de bottom-up benadering. Medewerkers moeten meer inspraak krijgen in beslissingen en moeten de kans krijgen om hun eigen ideeën te ontplooien. En ten slotte voor mij het allerbelangrijkste punt van HNW: resultaatgericht werken. Als iemand een avondmens is en graag s avonds werkt, waarom zou hij/zij dan verplicht om 9 uur s ochtends op kantoor moeten zijn? Zolang het resultaat goed is en de flexibele werktijden geen irritatie oproepen bij de samenwerking met collega s zie ik er alleen maar voordelen van! 17 Facebook: LinkedIn:

19 Wat is HNW volgens mij? Tamar van der Riet Dan is het bijna zover.na drie jaar en een beetje zit mijn hbo-opleiding er bijna op.nog één minor (en afstuderen) en dan mag ik mijn diploma in ontvangst nemen.de minor Werken 2.0 heeft mij aangesproken door de verschillende bedrijfsbezoeken en contacten die gelegd zijn gedurende die periode. Dat kan alleen maar gunstig zijn zo vlak voor de stap naar het bedrijfsleven. Voor ik aan mijn hbo-opleiding ben begonnen, heb ik een mbo-diploma behaald. Gedurende deze tijd heb ik bijbaantjes gehad en stage gelopen bij verschillende bedrijven. Hierdoor durf ik te stellen dat ik door heb hoe het over het algemeen werkt binnen een bedrijf. Een directie of bestuur bepaalt de weg voor een bedrijf of organisatie en hier wordt, door de onderliggende afdelingen, naartoe gewerkt. Ideeën uit de organisatie kunnen voorgelegd worden, maar alleen met goede onderbouwing en een gezonde dosis overtuigingskracht zullen deze ideeën daadwerkelijk opgepikt worden. Tenminste, zo is mijn idee en gevoel erbij. Tijdens de minor, die in zoveel opzichten anders is dan elk ander schoolblok dat ik gehad heb, hebben wij als studenten met veel verschillende bedrijven contact gehad en hun visie gezien op HNW. Bij een normaal schoolblok is het niet realistisch om in een dergelijk kort tijdsbestek zoveel verschillende en (af en toe) overeenkomende visies te horen en te zien over een onderwerp zoals HNW. Maar wat doet dit met je? Ben ik nu overtuigd dat het bij elk bedrijf zo gaat? 18 Nee. Mijn verwachting voor mijn toekomstbaan is niet dat ik met mijn diploma op zak kan aankloppen bij een bedrijf en gelijk kan werken volgens HNW. Om eerlijk te zijn geloof ik ook dat ik daar nog niet klaar voor ben. Ik ben hier nog

20 niet klaar voor omdat ik nog niet ontdekt heb wat mijn drijfveer is, wat mijn zogenaamde passie is. Pecha Kucha Een onderdeel van minor Werken 2.0, is het geven van een Pecha Kucha. Een Pecha Kucha is een presentatie waarbij per beeld of onderdeel 20 seconden gepraat mag worden. En de gehele presentatie mag maar bestaan uit 20 onderdelen. Tijdens deze vorm van presenteren moet je je bewust zijn van wat je wel en wat je niet vertelt. Hierbij is de opdracht geweest om naar de film The Opus te kijken en tijdens de Pecha Kucha te vertellen wie je bent, wat je toekomstvisie is, hoe je dit gaat bereiken enzovoort. Door te moeten presenteren over jezelf met dergelijke onderwerpen, ontdek je al snel of je al weet wat je passie is. Voor mijn Pecha Kucha ben ik niet tot mijn passie gekomen. Ik ben namelijk gekomen tot de wens dat ik in mijn leven gelukkig en gezond mag zijn, met hierbij het welbekende huisje, boompje en beestje. Dit te hebben gezegd geloof ik dat iedereen een passie heeft. Het kan een dier, een stad of elk willekeurig onderwerp zijn. Deze passie heeft dan ook niet altijd met het werk te maken. Wanneer iemand weet wat zijn/haar passie is, dan is het mogelijk dat je hier je werk van maakt en kan leven op een HNW-manier. Inrichting SPElBORD De minor heeft bij mij niet de indruk gewekt dat elk bedrijf werkt op de vrije manier van HNW. Uit de minor is gebleken dat elk bedrijf HNW anders oppikt. Desondanks geloof ik wel dat er voor elk bedrijf en zelfs elke sector mogelijkheden liggen. Een vuilnisman zal zijn werk niet midden in de nacht kunnen (en willen) doen. Een arts kan niet bereikbaar zijn wanneer dit hem uitkomt en dit per dag bepalen voor zijn patiënten. Dit geeft te veel ongeregeldheden voor de buurt waar de vuilniswagen doorheen moet of mensen die vragen hebben aan een arts. Desondanks, wanneer een groep vuilnismannen samen bepaalt via welke route zij hun weg rijden en kennis uitwisselt over bepaalde straten of apparaten die niet goed functioneren, zijn ook zij bezig met HNW in mijn optiek. Wanneer een arts de mogelijkheid heeft om via videoconferencing contact te hebben met artsen over de hele wereld, kan zijn kennis groeien en kan hij mogelijk zijn patiënten beter helpen met hun klachten. Hiervoor hoeft een arts niet meer 19

21 op reis of op congres, maar kan hij dit vanuit zijn eigen huis of via zijn werk. Uiteraard is het leuk om te reizen en nieuwe mensen te ontmoeten, maar door dit frequenter vanuit eigen locatie te doen, kunnen persoonlijke ontmoetingen beter benut worden. Doordat die groepen mensen, zoals vuilnismannen en artsen, hun kennis delen en hierbij de mogelijkheid krijgen om zelf hun werk in te richten, wordt het werken voor hen leuker. Tevens raken mensen hier meer door gemotiveerd, je bepaalt immers je eigen spelregels en er is mogelijk nog slechts één persoon die je vertelt wat de grenzen van het spelbord zijn. Ik en HNW Ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik, zodra ik mijn diploma heb ontvangen, gelijk in een organisatie terechtkom waar ik aan de slag kan met HNW. Ik geloof dat ik hiervoor eerst de kennis van het vakgebied verder en dieper dien te ontdekken en beleven. Alleen op deze manier kan ik ontdekken waar mijn passie ligt en welke richting ik dan op zou willen. Zo ontwikkel ik mijn eigen spelbord, maar dan gelijk voor mijn leven. Deze kan dan sterker worden door gebruik te maken van mijn passie en bepaalde doelen na te streven die ik zelf belangrijk vind. Voor mijn nabije toekomst wil ik laten zien aan een bedrijf dat ik de vrijheid van het zelf bepalen waar ik mijn werk doe en het werken naar een einddoel, aankan. Dat er geen tijdsklok hoeft te zijn om te laten zien hoeveel uur en minuten ik op een bepaalde locatie aanwezig ben geweest. Dat ik zelf verantwoording draag voor het werk dat ik doe en dat ik hierop word afgerekend in plaats van de duur van mijn lunchpauze. 20 Mogelijk dat u zich afvraagt of ik dan wel een bedrijf vind dat zich hierin kan vinden. Het kan zijn dat deze niet bestaat, dat deze zogenaamde vrijheid niet bestaat of mogelijk niet realistisch is binnen een bedrijf. Dat is het mooiste van een nieuwe manier van werken: wanneer ik genoeg zelfvertrouwen en overtuigingskracht heb voor mijn ideeën, is er ruimte genoeg om hier zelf mee aan de slag te gaan, juist buiten de grenzen van een bedrijf. Dit geldt niet alleen voor mij, als onderdeel van Generatie Y, maar ook voor latere én eerdere generaties. LinkedIn:

22 Generatie Y wil vrijheid en verantwoordelijkheid Gerben Jacobs Het jaar 2011 is voor mij een bijzonder jaar geweest. Zo mocht ik in dit jaar afstuderen aan de Haagse Hogeschool.voordat ik kon beginnen met afstuderen, moest ik eerst nog een minor volgen om alle benodigde studiepunten binnen te halen.ik heb toen besloten om mij in te schrijven voor de minor Werken 2.0.ik had voor deze minor gekozen, omdat ik van een aantal medestudenten te horen kreeg dat deze minor totaal anders was dan alle andere blokken die we tot dan toe hadden gedaan.na afloop van de minor kan ik alleen maar zeggen dat ik deze medestudenten heel dankbaar ben voor deze aanbeveling.de minor Werken 2.0 is voor mij een van de leerzaamste blokken geweest die ik op de Haagse Hogeschool heb mogen volgen. HNW was voor mij een term waar ik niet erg bekend mee was. Ik had er wel eens van gehoord, maar het deed mij eigenlijk niet zo veel. Ik wist daarom ook niet echt goed wat ik kon verwachten. Tijdens de eerste dag kwam ik er al achter dat de minor totaal anders was dan dat wij op de Haagse Hogeschool gewend waren. Om te beginnen mocht iedereen zijn laptop aan laten staan, en zelfs zijn mobiel gebruiken tijdens de lessen. Verder kregen wij te horen dat je moest twitteren als je te laat kwam. Deed je dit niet, dan moest je voor de groep een presentatie geven. Op deze manier werd het gebruik van social media direct gestimuleerd. Ook gingen we de eerste dag speeddaten, om elkaar beter te leren kennen. Dit alles zorgde ervoor dat er vanaf de eerste dag gelijk een goede sfeer ontstond, en dat ik met veel plezier de lessen volgde. Vervolgens kregen wij de opdracht om verschillende social media-accounts aan te maken. Nu was ik wel al bekend met Facebook, Twitter en Skype, maar van 21

23 LinkedIn, Delicious en Foursquare had ik nog nooit gebruikgemaakt. Voorafgaand aan de minor dacht ik dat social media voornamelijk bedoeld waren voor privégebruik. Tijdens de minor ben ik er wel achter gekomen dat social media heel goed kunnen worden ingezet in het bedrijfsleven. Het gebruik van social media bevordert de communicatie met de klanten, maar ook het samenwerken tussen collega s. Social media zorgen ervoor dat er op een andere manier met kennis wordt omgegaan en dat de bedrijven buiten de muren van de organisatie moeten kijken. Daarom denk ik ook dat in de toekomst de bedrijven niet meer zonder het gebruik van social media kunnen. In de eerste week van de minor kregen we de mogelijkheid om ons aan te melden voor verschillende opdrachten op het gebied van HNW. Bij de meeste opdrachten kreeg je te maken met een echte opdrachtgever. Zo konden we opdrachten uitvoeren voor grote aansprekende organisaties als KLM, Ahold en Vodafone. Er was voor mij echter een opdracht die er gelijk bovenuit sprong, namelijk het schrijven van een boek. Hoewel ik nog niet precies wist wat deze opdracht inhield, leek mij het schrijven van een boek een unieke en leerzame ervaring. Wat wij toen nog niet wisten, was dat het boek ook daadwerkelijk via TenPages.com uitgegeven zou worden. Het leuke van deze opdracht is dat het boek op een 2.0 manier tot stand is gekomen. Zo hebben we voornamelijk gewerkt met Google Docs, en hebben we social media gebruikt om verschillende goeroes op gebied van HNW te benaderen. Ook hebben we Skype gebruikt om te vergaderen. Iedereen die de minor volgde, heeft op zijn eigen wijze meegeholpen aan het boek. Behalve dat het boek op een 2.0 manier tot stand is gekomen, komt ook duidelijk de mening van Generatie Y naar voren. Dit is ook gelijk de kracht van dit boek ten opzichte van de andere theorieboeken over HNW. 22 Tijdens de minor zijn we langs geweest bij verschillende bedrijven die HNW hoog in het vaandel hebben staan. Wat mij tijdens de bedrijfsbezoeken opviel was de wijze waarop deze bedrijven omgingen met kennis. We leven tegenwoordig in een kennis- of informatietijdperk. Bij veel bedrijven zie je echter dat er wordt vastgehouden aan de patronen van het industriële tijdperk. Dat was bij de bedrijven waar wij langs waren geweest totaal niet het geval. Bij deze bedrijven is het niet van belang waar of wanneer de medewerkers hun

24 werkzaamheden uitvoeren. Het resultaat van de producten wordt veel belangrijker gevonden dan de aanwezigheid. Deze bedrijven zorgen er ook voor dat de medewerkers altijd en overal de beschikking hebben over de juiste informatie- en communicatiemiddelen. Doordat de medewerkers veel vrijer worden gelaten, heeft dit automatisch tot gevolg dat ze veel creatiever zullen worden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de kwaliteit van de producten ook omhoog zal gaan. HNW heeft dus niet alleen voordelen voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf zelf. Generatie Y en HNW Na afloop van de minor ben ik anders tegen het begrip HNW aan gaan kijken. Velen zullen HNW als eerste associëren met thuiswerken en beter samenwerken, ondersteund door de nieuwste technologie. Wat ik vooral heb geleerd tijdens de minor, is dat HNW draait om verantwoordelijkheid. HNW is niets anders dan de verantwoordelijkheid nemen voor wat goed is voor jou. Dat betekent dat je zelf moet onderzoeken wanneer je het meest productief bent, welke omgeving het beste bij je past en met welke talenten de organisatie jou het beste kan gebruiken. Alleen jijzelf weet wat je het beste kan. Ik denk dat Generatie Y gebaat is bij meer vrijheid, en dat ze niet weg zal lopen voor haar verantwoordelijkheid. Veel bedrijven zullen moeite hebben om deze verantwoordelijkheid uit handen te geven. Vertrouwen is daarom cruciaal bij HNW. Generatie Y zal dit vertrouwen niet vanzelf krijgen. Niet iedereen zal even goed met deze vrijheid kunnen omgaan. Om meer vrijheid te krijgen, zal dit vertrouwen eerst moeten worden afgedwongen. Kan ik nog ZONDER HNW? Voor mij is het belangrijkste dat ik met plezier naar mijn werk kan blijven gaan, en dat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. De medewerker moet centraal staan, in plaats van de organisatie. Bij een bedrijf waar HNW is ingevoerd, krijg je veel meer de vrijheid om de producten op je eigen manier op te leveren. Er wordt veel meer gekeken naar het resultaat dan naar het aantal uren dat je aanwezig bent. De vrijheid die je krijgt, zorgt ervoor dat je het maximale uit jezelf kan halen. In dat opzicht kan ik zeggen dat ik graag bij een bedrijf zou willen werken dat HNW hoog in het vaandel heeft staan. 23

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT?

HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? INTERVIEWS HOE KIJKEN DE GENERATIE- EXPERTS VAN NEDERLAND NAAR GENERATIEMANAGEMENT? Hoe gaat uw organisatie om met de diversiteit van mensen? Is uw organisatie aantrekkelijk voor alle generaties? Hoe speelt

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers

Een handleiding voor. Personal Branding. Marwin Bokkers Een handleiding voor Marwin Bokkers Een handleiding voor Auteur: Marwin Bokkers Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats: Woudenberg Datum: 03-2013 Organisatie: Haagse Hogeschool Docenten: Dhr. Hoogland

Nadere informatie

Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Werkboek Les 4: Je wordt wat je denkt

Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Werkboek Les 4: Je wordt wat je denkt Master Your Own Life Jouw weg naar Succes & Geluk Werkboek Les 4: Je wordt wat je denkt Leroy Seijdel Company Les 4: je wordt wat je denkt Als je niet leeft zoals je denkt, ga je denken zoals je leeft

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free

Trends in onderwijs. Interview met Coen Free Trends in onderwijs Interview met Coen Free Welke trends doen er toe? Trends in het onderwijs: welke zijn van belang en welke niet? Waar kan uw onderwijsinstelling haar voordeel mee doen en welke kun je

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent!

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent! Ik ben Anke en ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen die weten dat ze meer in hun mars hebben en zich afvragen: is dit het nou te helpen weten wat ze willen en gaan doen wat ze willen.

Nadere informatie

Mijn goede voornemens! Werkboek

Mijn goede voornemens! Werkboek ! Werkboek Voor een bruisend en krachtig bedrijfsjaar Marlies van der Meer http://www.meeradvies.com 1 Inhoud Mijn aanbod... 2 Mijn klanten... 4 Mijn inspiratie... 6 Mijn tijdsbesteding... 8 Wie is Marlies

Nadere informatie

KIDS CROWD. Kids Crowd is een initiatief van: Suzan Baldinger & Lex Hupe

KIDS CROWD. Kids Crowd is een initiatief van: Suzan Baldinger & Lex Hupe KIDS CROWD Kids Crowd is een initiatief van: Suzan Baldinger & Lex Hupe Mijn school Ik wil een school waar ik van kan dromen vol met natuur en bomen Waar ze niet pesten en heel veel uittesten Ik wil een

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1 Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 2 Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 3 Beginnen met leidinggeven

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Aart Bontekoning. Nieuwe generaties in (vergrijzende) Organisaties.

Aart Bontekoning. Nieuwe generaties in (vergrijzende) Organisaties. Nieuwe generaties in (vergrijzende) Organisaties Aart Bontekoning www.aartbontekoning.com Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rid3 is niet aangetroffen in het bestand. 85 % NL organisaties vergrijzen

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Pen en papier? Marketing technieken Er bestaan heel veel verschillende soorten marketing technieken In deze

Nadere informatie

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn

Boekpromotie via LinkedIn. 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn 5 tips! Ook handig als je boek nog niet klaar is! Daisy Goddijn Boekpromotie via LinkedIn Vijf tips over hoe je op een simpele manier LinkedIn kunt inzetten voor de bekendheid

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

KICK op meer klanten

KICK op meer klanten KICK op meer klanten Word gevonden met de KICK-methode Daisy Goddijn ebookpoint COLOFON KICK op meer klanten oktober 2011- Daisy Goddijn, ebookpoint Versie 1.1 Daisy Goddijn ebookpoint www.ebookpoint.nl

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel

Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel Deel 1 Een interpretatie van communicatie Rumi Knoppel Voorwoord Om te beginnen met het uiteenzetten van een interpretatie van communicatie en de daarbij behorende analyse ben ik gehouden om aan te geven

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies

FLUITEND NAAR JE WERK. Loopbaanadvies FLUITEND NAAR JE WERK Loopbaanadvies Herziene versie, mei 2017 LOOPBAANADVIES BIJ DE VAKBOND? Je vraagt je misschien af waarom de FNV loopbaanadvies aanbiedt. Eén van onze doelen is het werk van onze

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek

Praktijkervaring. reflectieverslag. Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Praktijkervaring reflectieverslag Haagse Hogeschool Voeding & Diëtetiek Datum: 19 mei 2013 Docent: Floor Scheffers Student: Jennifer van Staalduinen Studentnummer: 12062561 Klas: 1F2 Voorwoord Ik wil graag

Nadere informatie

Cursus. Oriëntatie op het werkveld voor SMD en SCW

Cursus. Oriëntatie op het werkveld voor SMD en SCW Cursus Oriëntatie op het werkveld voor SMD en SCW Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Esmeralda de Leeuw en Floortje Vissers Titel: Oriëntatie op

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Het doel van project interactieve multimedia is om een interactieve video te maken met als thema het leveren van negatieve feedback aan anderen.

Nadere informatie

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND

DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Tussen JOU en MIJ SCHRIJF- EN DOEBOEK VOOR OUDER EN KIND Janneke van Bockel Tussen en Begonnen op 20 Herinneringen die je later wil hebben moet je NU maken 4 Ma-ham, luister je wel? zegt ze streng. Ja

Nadere informatie