Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Werken volgens Generatie"

Transcriptie

1

2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y

3 2

4 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans

5 Twitteren over dit boek? De officiële hashtag is: #hnwgeny Ondekt door de lezers van: ISBN (paperback) ISBN (ebook) Eburon Business twitter.com/eburonbusiness facebook.com/eburonbusiness Eindredactie: Peter van der Horst Vormgeving omslag: Studio Hermkens Vormgeving binnenwerk: Textcetera Rotterdam 2011 Tamar van DER RIET, Sofia SKOBlIKOV, PETER BecKER, GERBEN JacOBS, Ronald KaTOEN, Jan Krans. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

6 Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Peter Becker Het Nieuwe Werken, een natuurlijk verschijnsel voor Generatie Y? 14 Ronald Katoen Wat is HNW volgens mij? 18 Tamar van der Riet Generatie Y wil vrijheid en verantwoordelijkheid 21 Gerben Jacobs Het Nieuwe Werken: Als student een boek uitgeven 24 Sofia Skoblikov Het Nieuwe Werken volgens een generatie X er 27 Jan Krans Over Y en over hun X ouders, als nieuwe generatie leiders 30 Aart Bontekoning TenPages.com, een succesvolle strategie voor talentvolle schrijvers 34 Quotes Generatie Y Bas van de Haterd 39 Verwachtingen van Generatie Y: twee onderzoeken 41 Anja Feijen 44 Het Nieuwe Werken: werken met de hedendaagse tools 45 Erwin Blom

7 Quotes Generatie Y Nederland (Sam) Werkt Online.nl 47 Microsoft 2.0., Microsoft zet de medewerker in het middelpunt 51 Quotes Generatie Y Het Nieuwe Werken bestaat niet! 57 Remco Doeve e-office & work21 59 Quotes Generatie Y Morgen toch geen dag 69 Edwin Mijnsbergen Atos is 71 Quotes Generatie Y Polycom brengt werelden bij elkaar 77 Web 2.0 en social media 80 Sigrid van der Hoeven Quotes Generatie Y Toekomst voorspellen 86 Frank Meeuwsen Lifehacking: ook iets voor studenten? 87 Quotes Generatie Y E Connects you to the real world 94 Vodafone: Power to Gen Y? 96 6

8 Quotes Generatie Y Igluu vs Seats2Meet 103 Quotes Generatie Y Datavisualisatie, Weergave van jouw omgeving 110 Tijd is het nieuwe geld 113 Roos Wouters Kennisdeling van GuruScan 114 Quotes Generatie Y Kassa Online, kassa? 120 HNW: zowel hype als trend 126 Jeffry van der Goot IBM anno Davied van Berlo en Ambtenaar Quotes Generatie Y Cisco Quad, een eigentijdse manier van communicatie 142 Na de minor Werken 2.0 een jaar later 147 Maaike Giezen JongeHonden 148 Quotes Generatie Y Innvire = innovatie! 152 T-Mobile webcare 155 7

9 Quotes Generatie Y Yvonne Nieuwenhuijzen 159 Argentum, aan de slag met vernieuwingen in werken! 161 Generaties veranderen en dus verandert het werk 167 Henny van Egmond Tim Scheffer 169 Quotes Generatie Y Roy van Wensen 171 Het Nieuwe Leren 173 Jeroen de Klerk 176 Ahold goes Google 178 Eline Corée Vrijheid en verantwoordelijkheid 182 Ben Kuiken Arjan Droger 184 (af)studeren Jelle te Loo Een jaar later na de minor Werken Bryan Diender Wanneer Het Nieuwe Werken oud is 189 Kim Castenmiller Nawoord De minor werken 2.0 is begonnen! #kb33 16-Nov-10

10 Voorwoord Een boek gemaakt door Generatie Y. Voor wie is dat bestemd? Managers die Het Nieuwe Werken (HNW) willen invoeren? Werknemers die ermee geconfronteerd worden of er zelf mee aan de slag willen? Of Generatie Y zelf, zodat jongeren weten wat ze kunnen verwachten? Omdat dit boek een verzameling is van visies, indrukken en kanttekeningen worden alle doelgroepen bediend. Prikkelende stellingen, best practices, visies en theorieën wisselen elkaar af, met als resultaat een inspirerend boek met zowel quick wins als theorieën om wat langer over na te denken. U kunt als lezer vooraan beginnen. Dan leest u al snel de uitleg van Aart Bontekoning over de verschillende generaties waar we op dit moment mee te maken hebben. Er is echter niets op tegen om op andere plekken in het boek te beginnen. Om het overzicht te bewaren, hebben we elk artikel getagged zodat het karakter van het artikel direct duidelijk is: visie van een goeroe, ICT-gerelateerd, mening van een student, enzovoort. Menig voorwoord wordt opgefleurd met een dankwoord. Aan dit boek hebben zoveel mensen meegewerkt dat we het algemeen willen houden. Alle auteurs verdienen een vermelding omdat ze geheel belangeloos hun bijdrage hebben geleverd. Zonder onze aandeelhouders was dit boek er nooit gekomen en hun steun heeft ons enorm gestimuleerd. De meeste aandeelhouders behoren tot Generatie X. Als er al sprake zou zijn van een kloof, dan is die op dit gebied gedicht. Wij wensen u veel leesplezier! 9 Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans

11

12 Inleiding Peter Becker Er zijn veel goede boeken, artikelen en blogs geschreven over HNW, variërend van wetenschappelijk onderbouwde betogen tot vluchtige en inspirerende gedachten. Deze publicaties hebben met elkaar gemeen dat ze zijn geschreven door mensen met ervaring op de arbeidsmarkt: adviseurs, wetenschappers, managers en goeroes. Dit boek heeft een andere oorsprong. Studenten aan de Haagse Hogeschool hebben dit boek geschreven en samengesteld in het kader van een keuzeblok ( minor in onderwijsjargon) Werken 2.0 met de Twitterhashtag #kb33. Zij delen in dit boek hun ervaringen, kennis en inspiratie die ze tijdens de minor hebben opgedaan. Uiteraard vormt het uitbrengen van een boek normaal gesproken geen onderdeel van een onderwijsblok. In dit geval is echter sprake van een bijzondere onderwijsactiviteit, niet alleen vanwege de inhoud en werkvorm, maar ook als voorbeeld van samenwerking tussen een onderwijsinstelling en het werkveld. Wat is het dan VOOR minor, en HOE is HET zo GEKOmen? Als docent aan de Academie voor ICT en Media van de Haagse Hogeschool kwam ik begin 2008 in contact met Jan Krans, speciaal adviseur bij Atos. Jan opperde het idee om een onderwijsactiviteit op te zetten waarbij de zogenoemde 2.0 tools centraal zouden staan, zowel qua vorm als inhoud. Het idee sprak me direct aan. De opleiding Informatiedienstverlening en Informatiemanagement implementeerde op dat moment het professionele gebruik van 2.0 tools als thema in het eigen curriculum. In dit geval zou het echter om een minor gaan: een keuzevak voor alle studenten van de Haagse Hogeschool. Jan betrok zijn collega Max Janssen bij onze plannen en in de overleggen die volgden, kwamen Jan en Max met inspirerende ideeën. Enerzijds sterkten hun ideeën en visie mij in het idee dat we werkten aan de ontwikkeling van een bijzondere minor. Anderzijds werd ik geconfronteerd met de uitdaging om alle ideeën en suggesties in te passen in de kaders en regels die het onderwijsmodel van de Haagse 11 de eerste laatkomer mag een presentatie geven #kb33 16-Nov-10

13 Hogeschool nu eenmaal stelt. Een minor moet immers voldoen aan een aantal voorwaarden ten aanzien van niveau en toetsing om studiepunten op te leveren. Ik kan mij niet herinneren dat de term Het Nieuwe Werken tijdens de voorbereidingen al is gevallen. Daarvoor was deze term nog te nieuw. Tijdens de uitvoering van de minor in het najaar van 2008 kwam het thema echter al snel bovendrijven. Op deze manier zijn de 2.0 functionaliteiten ingekaderd: niet de tools staan centraal, maar vooral de kansen die ze bieden voor kennisintensieve organisaties. Tijdens de eerste uitvoering viel op dat de meeste studenten nauwelijks bekend waren met de meeste 2.0 tools. Hyves en YouTube waren uiteraard populair, maar sites als LinkedIn, Google Docs en Delicious werden slechts door een enkeling gebruikt, laat staan dat studenten bekend waren met de mogelijk heden van dergelijke middelen in een professionele omgeving. Het vooraf geformuleerde leerdoel speelde daar prima op in. Maar we constateerden ook een ander effect tijdens de minor: door in het kader van HNW na te denken over de inrichting van professionele organisaties werden studenten gestimuleerd om na te denken over hun eigen professionele toekomst. De gastpresentaties en bedrijfsbezoeken speelden daar prima op in; ze toonden verschillende organisatievormen, bedrijfsculturen en leiderschapsvisies. Jan stimuleerde het reflectieproces bij de studenten door ze aan het einde van de minor een Pecha Kucha-presentatie te laten geven over hun eigen professionele toekomst. Dit leidde tot verrassende inzichten, niet alleen in woorden maar ook in daden. Sommige studenten gooiden werkelijk het roer om en werkten doelgerichter aan hun toekomst. Zij gaven aan dat de minor hen sterk had gestimuleerd zich te richten op de persoonlijke ontwikkeling, hetgeen aansluit bij de activiteiten in het kader van de reguliere studieloopbaanbegeleiding. 12 Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben we de minor drie keer gedraaid. Bij de laatste uitvoering was de belangstelling van studenten overweldigend. We konden zestig studenten plaatsen en moesten velen teleurstellen. In deze sessie lag de nadruk minder op bedrijfsbezoeken en gastcolleges (al vonden die natuurlijk nog wel plaats) en meer op de verschillende projecten waar de studenten mee aan de slag gingen. De cursusgroep werd opgedeeld in tien werkgroepen die allemaal aan de slag gingen voor een opdrachtgever. hoe zorg je dat 70 studenten in een groep elkaar snel kennen? Speeddaten! #kb33 16-Nov nog aan het werken als dat geen 2.0 is ;-) #kb33 16-Nov-10

14 De opdrachten varieerden van het ondersteunen van een multinational bij de invoering van Google Apps of de redactie en fondsenwerving voor dit boek, tot het adviseren van een leidend ICT-bedrijf over de invoering van HNW. In dit boek is een deel van alle gastpresentaties en ervaringen vastgelegd. Op deze manier geeft het enerzijds een beeld van de verschillende visies die er bestaan bij leidende bedrijven en goeroes, anderzijds komt de visie van Generatie Y naar voren: hoe kijken toekomstige professionals aan tegen hun toekomstige werkplek? Wat verwachten ze van een werkgever en vinden ze alles aan HNW geweldig? Alles bij elkaar is het geen boek geworden om van voor naar achter te lezen. Het staat vol met visies, ideeën en kritische gedachten. Overal waar je het openslaat, vind je inspiratie om op een zinvolle manier aan de slag te gaan met een aspect van HNW. Nu dit boek een feit is, ben ik trots op onze studenten, met name Tamar, Sofia, Gerben en Ronald, die veel tijd hebben geïnvesteerd in het schrijven en redigeren van alle teksten, ook toen de minor voorbij was en er geen studiepunten meer te verdienen waren. Zij vormen Generatie Y en dat is lang niet altijd synoniem aan de zesjesmentaliteit! Peter Becker Docent Informatiedienstverlening en Informatiemanagement Haagse Hogeschool 13 Eerste groepsopdrachten zijn vrij gegeven en eerste battles komen er aan bij #kb33 Haagse Hogeschool Slinger Nov-10

15 Het Nieuwe Werken, een natuurlijk verschijnsel voor Generatie Y? Ronald Katoen Rond de zomer van 2010 startte de inschrijving voor de derde editie van de minor Werken 2.0.door de leuke verhalen die ik van Peter Becker had gehoord, wist ik dat ik deze minor per se wilde volgen.en daar heb ik, nu terugkijkend, geen spijt van gehad. Voordat ik aan de minor begon, was mijn kennis over dit verschijnsel beperkt tot de artikelen die ik er al eens over had gelezen en de verhalen van kennissen. Vooral het verhaal van de kennis die enkele jaren geleden vertelde dat hij s ochtends bij binnenkomst op kantoor niet meer de beschikking had over een vaste werkplek en zelf maar moest kijken waar hij die dag zou gaan werken is me altijd bijgebleven. Of ik het, zoals die kennis, vreemd vond? Nee, niet bepaald, het leek me zelfs wel leuk om elke dag in een andere omgeving te zitten. Daarbij merk ik wel op dat mijn werkervaring destijds nog niet van dusdanige grootte was dat ik er een objectief oordeel over kon vellen of dat nu wel of niet handig werkte. Terugkomende op de minor: In de beschrijving van de minor stonden zinnen als: In de minor gaan we (studenten en docenten) experimenteren met de nieuwste mogelijkheden en omgevingen en Dankzij de inbreng van Atos kun je rekenen op aansprekende praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. Dat klonk goed en aantrekkelijk. 14 Ik was enigszins voorbereid voor de minor met een Twitter-account (waar ik overigens weinig meer mee deed) en de ervaring met Google Docs.

16 Vol verwachting ging ik dan ook begin november naar het opstartcollege van Jan Krans en Peter Becker. Zij vertelden dat we het tijdens dit blok rigoureus anders zouden gaan doen. Hoe? Dat werd later in de week duidelijk. Tijdens dit opstartcollege gaf Jan een presentatie met de belangrijkste kernbegrippen van HNW. Enerzijds was het voor mij een eyeopener dat bepaalde onderdelen van HNW helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn als ik altijd dacht. Anderzijds realiseerde ik me ook wel dat er nu eenmaal beroepen bestaan waar het niet haalbaar is om facetten van HNW in te voeren. Denk aan een timmerman voor wie het lastig is om tijdonafhankelijk te werken bij een klant. Om even door te gaan op tijdonafhankelijk werken: Gedurende de eerder gevolgde schoolblokken was het tijdonafhankelijk werken, of beter gezegd studeren, eerder regel dan uitzondering voor mij. Veelvuldig kwam het dan ook voor dat ik tot s avonds laat nog bezig was met schoolactiviteiten. Om vijf uur s avonds zeggen: Morgen gaan we weer verder was simpelweg niet altijd mogelijk. In principe kan ik concluderen dat dit facet van HNW al onderdeel uitmaakt van mijn werkwijze. Zoals eerder gezegd, zou er tijdens de tweede collegedag meer bekend worden over de invulling van de minor. De zestig studenten zouden gaan werken in verschillende groepen aan verschillende opdrachten. Google Docs en Twitter gingen centraal staan voor respectievelijk samenwerking en onderlinge communicatie. Dat Twitter tijdens dit blok echter zo n grote rol zou gaan spelen was toen nog niet duidelijk. De voor mij meest in het oog springende opdracht was die van het schrijven van een boek. Een unieke mogelijkheid. Met in totaal zes personen (Jan, Peter en vier studenten) hebben we deze opdracht uitgewerkt tot het boek dat u nu aan het lezen bent. We maakten daarbij gebruik van 2.0 tools als Google Docs voor het op één centrale plaats schrijven aan het boek en Skype voor de communicatie. Naast het werken aan het boek bestond de minor uit diverse gastcolleges, gegeven door personen die ervaring hebben met HNW of die tools hebben bedacht om HNW mogelijk te maken. Verder zijn er diverse bedrijven bezocht die HNW hebben ingevoerd. Dat heeft leuke, maar vooral wisselende inzichten 15 Skype-meeting gehad en de rest van de boekgroep. Erg geslaagd, erg handig! #kb33 07-Dec-10

17 opgeleverd. Terugkijkend kan ik zeggen dat elk bedrijf zijn eigen visie van HNW erop nahoudt, en zo hoort het ook. Vodafone richt zich heel erg op het begrip plaatsonafhankelijk werken, terwijl een bedrijf als Cisco juist de technologische middelen die HNW mogelijk maken, optimaal gebruikt. Zoals ik al eerder opmerkte heeft Twitter een grote rol gespeeld tijdens de minor. Niet alleen is het ingezet als communicatiemiddel voor de studenten maar ook het feit dat u dit boek nu leest hebben we voor een groot deel aan Twitter te danken. Door op Twitter actief het manuscript te promoten hebben we alle aandelen binnen een afzienbare tijd weten te verkopen. Twitter staat dan ook met 2450 unieke pageviews op een mooie tweede plaats als het gaat om de bron vanwaar mensen het manuscript van dit boek op TenPages.com hebben bekeken. Eén ding is me dan ook wel duidelijk geworden tijdens de minor: De kracht van social media, en vooral van the crowd, mag vandaag de dag niet meer worden onderschat! HNW en GENERaTIE Y? Er is al veel geschreven over HNW en Generatie Y en dat zal in de toekomst nog vaak gedaan worden. Generatie Y wordt gezien als de generatie die niet meer anders zou willen werken, en bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze zich kunnen voorbereiden op de groep Generatie Y ers die de komende jaren hun bedrijf gaat binnenstromen. Terugkijkend op de minor en de daarbij opgedane ervaringen denk ik dat het voor Generatie Y natuurlijker is om te werken volgens HNW dan de voorgaande generaties. Het feit dat zij zijn opgegroeid met up-to-date technologie speelt daar een grote rol in. Ik vind echter wel dat het per individu bekeken moet worden. Als ik naar mezelf kijk zou ik minder waarde hechten aan het plaatsonafhankelijk werken. Het persoonlijke contact met collega s zie ik als een essentieel punt van werk. In bepaalde gevallen is het toch gewenster om elkaar even in real life te spreken in plaats van digitaal, ook al wordt dit laatste steeds realistischer en lijkt het alsof je met elkaar aan één tafel zit. 16 Donderdagavond interview met studentredacteur van LINK (magazine van HHS) om over het boek te schrijven. Goed voor de aandelenverkoop #kb33 17-Jan-11

18 Ik zie meer potentie in het verkleinen van de hiërarchie. De top-down benadering moet meer en meer vervangen worden door de bottom-up benadering. Medewerkers moeten meer inspraak krijgen in beslissingen en moeten de kans krijgen om hun eigen ideeën te ontplooien. En ten slotte voor mij het allerbelangrijkste punt van HNW: resultaatgericht werken. Als iemand een avondmens is en graag s avonds werkt, waarom zou hij/zij dan verplicht om 9 uur s ochtends op kantoor moeten zijn? Zolang het resultaat goed is en de flexibele werktijden geen irritatie oproepen bij de samenwerking met collega s zie ik er alleen maar voordelen van! 17 Facebook: LinkedIn:

19 Wat is HNW volgens mij? Tamar van der Riet Dan is het bijna zover.na drie jaar en een beetje zit mijn hbo-opleiding er bijna op.nog één minor (en afstuderen) en dan mag ik mijn diploma in ontvangst nemen.de minor Werken 2.0 heeft mij aangesproken door de verschillende bedrijfsbezoeken en contacten die gelegd zijn gedurende die periode. Dat kan alleen maar gunstig zijn zo vlak voor de stap naar het bedrijfsleven. Voor ik aan mijn hbo-opleiding ben begonnen, heb ik een mbo-diploma behaald. Gedurende deze tijd heb ik bijbaantjes gehad en stage gelopen bij verschillende bedrijven. Hierdoor durf ik te stellen dat ik door heb hoe het over het algemeen werkt binnen een bedrijf. Een directie of bestuur bepaalt de weg voor een bedrijf of organisatie en hier wordt, door de onderliggende afdelingen, naartoe gewerkt. Ideeën uit de organisatie kunnen voorgelegd worden, maar alleen met goede onderbouwing en een gezonde dosis overtuigingskracht zullen deze ideeën daadwerkelijk opgepikt worden. Tenminste, zo is mijn idee en gevoel erbij. Tijdens de minor, die in zoveel opzichten anders is dan elk ander schoolblok dat ik gehad heb, hebben wij als studenten met veel verschillende bedrijven contact gehad en hun visie gezien op HNW. Bij een normaal schoolblok is het niet realistisch om in een dergelijk kort tijdsbestek zoveel verschillende en (af en toe) overeenkomende visies te horen en te zien over een onderwerp zoals HNW. Maar wat doet dit met je? Ben ik nu overtuigd dat het bij elk bedrijf zo gaat? 18 Nee. Mijn verwachting voor mijn toekomstbaan is niet dat ik met mijn diploma op zak kan aankloppen bij een bedrijf en gelijk kan werken volgens HNW. Om eerlijk te zijn geloof ik ook dat ik daar nog niet klaar voor ben. Ik ben hier nog

20 niet klaar voor omdat ik nog niet ontdekt heb wat mijn drijfveer is, wat mijn zogenaamde passie is. Pecha Kucha Een onderdeel van minor Werken 2.0, is het geven van een Pecha Kucha. Een Pecha Kucha is een presentatie waarbij per beeld of onderdeel 20 seconden gepraat mag worden. En de gehele presentatie mag maar bestaan uit 20 onderdelen. Tijdens deze vorm van presenteren moet je je bewust zijn van wat je wel en wat je niet vertelt. Hierbij is de opdracht geweest om naar de film The Opus te kijken en tijdens de Pecha Kucha te vertellen wie je bent, wat je toekomstvisie is, hoe je dit gaat bereiken enzovoort. Door te moeten presenteren over jezelf met dergelijke onderwerpen, ontdek je al snel of je al weet wat je passie is. Voor mijn Pecha Kucha ben ik niet tot mijn passie gekomen. Ik ben namelijk gekomen tot de wens dat ik in mijn leven gelukkig en gezond mag zijn, met hierbij het welbekende huisje, boompje en beestje. Dit te hebben gezegd geloof ik dat iedereen een passie heeft. Het kan een dier, een stad of elk willekeurig onderwerp zijn. Deze passie heeft dan ook niet altijd met het werk te maken. Wanneer iemand weet wat zijn/haar passie is, dan is het mogelijk dat je hier je werk van maakt en kan leven op een HNW-manier. Inrichting SPElBORD De minor heeft bij mij niet de indruk gewekt dat elk bedrijf werkt op de vrije manier van HNW. Uit de minor is gebleken dat elk bedrijf HNW anders oppikt. Desondanks geloof ik wel dat er voor elk bedrijf en zelfs elke sector mogelijkheden liggen. Een vuilnisman zal zijn werk niet midden in de nacht kunnen (en willen) doen. Een arts kan niet bereikbaar zijn wanneer dit hem uitkomt en dit per dag bepalen voor zijn patiënten. Dit geeft te veel ongeregeldheden voor de buurt waar de vuilniswagen doorheen moet of mensen die vragen hebben aan een arts. Desondanks, wanneer een groep vuilnismannen samen bepaalt via welke route zij hun weg rijden en kennis uitwisselt over bepaalde straten of apparaten die niet goed functioneren, zijn ook zij bezig met HNW in mijn optiek. Wanneer een arts de mogelijkheid heeft om via videoconferencing contact te hebben met artsen over de hele wereld, kan zijn kennis groeien en kan hij mogelijk zijn patiënten beter helpen met hun klachten. Hiervoor hoeft een arts niet meer 19

21 op reis of op congres, maar kan hij dit vanuit zijn eigen huis of via zijn werk. Uiteraard is het leuk om te reizen en nieuwe mensen te ontmoeten, maar door dit frequenter vanuit eigen locatie te doen, kunnen persoonlijke ontmoetingen beter benut worden. Doordat die groepen mensen, zoals vuilnismannen en artsen, hun kennis delen en hierbij de mogelijkheid krijgen om zelf hun werk in te richten, wordt het werken voor hen leuker. Tevens raken mensen hier meer door gemotiveerd, je bepaalt immers je eigen spelregels en er is mogelijk nog slechts één persoon die je vertelt wat de grenzen van het spelbord zijn. Ik en HNW Ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik, zodra ik mijn diploma heb ontvangen, gelijk in een organisatie terechtkom waar ik aan de slag kan met HNW. Ik geloof dat ik hiervoor eerst de kennis van het vakgebied verder en dieper dien te ontdekken en beleven. Alleen op deze manier kan ik ontdekken waar mijn passie ligt en welke richting ik dan op zou willen. Zo ontwikkel ik mijn eigen spelbord, maar dan gelijk voor mijn leven. Deze kan dan sterker worden door gebruik te maken van mijn passie en bepaalde doelen na te streven die ik zelf belangrijk vind. Voor mijn nabije toekomst wil ik laten zien aan een bedrijf dat ik de vrijheid van het zelf bepalen waar ik mijn werk doe en het werken naar een einddoel, aankan. Dat er geen tijdsklok hoeft te zijn om te laten zien hoeveel uur en minuten ik op een bepaalde locatie aanwezig ben geweest. Dat ik zelf verantwoording draag voor het werk dat ik doe en dat ik hierop word afgerekend in plaats van de duur van mijn lunchpauze. 20 Mogelijk dat u zich afvraagt of ik dan wel een bedrijf vind dat zich hierin kan vinden. Het kan zijn dat deze niet bestaat, dat deze zogenaamde vrijheid niet bestaat of mogelijk niet realistisch is binnen een bedrijf. Dat is het mooiste van een nieuwe manier van werken: wanneer ik genoeg zelfvertrouwen en overtuigingskracht heb voor mijn ideeën, is er ruimte genoeg om hier zelf mee aan de slag te gaan, juist buiten de grenzen van een bedrijf. Dit geldt niet alleen voor mij, als onderdeel van Generatie Y, maar ook voor latere én eerdere generaties. LinkedIn:

22 Generatie Y wil vrijheid en verantwoordelijkheid Gerben Jacobs Het jaar 2011 is voor mij een bijzonder jaar geweest. Zo mocht ik in dit jaar afstuderen aan de Haagse Hogeschool.voordat ik kon beginnen met afstuderen, moest ik eerst nog een minor volgen om alle benodigde studiepunten binnen te halen.ik heb toen besloten om mij in te schrijven voor de minor Werken 2.0.ik had voor deze minor gekozen, omdat ik van een aantal medestudenten te horen kreeg dat deze minor totaal anders was dan alle andere blokken die we tot dan toe hadden gedaan.na afloop van de minor kan ik alleen maar zeggen dat ik deze medestudenten heel dankbaar ben voor deze aanbeveling.de minor Werken 2.0 is voor mij een van de leerzaamste blokken geweest die ik op de Haagse Hogeschool heb mogen volgen. HNW was voor mij een term waar ik niet erg bekend mee was. Ik had er wel eens van gehoord, maar het deed mij eigenlijk niet zo veel. Ik wist daarom ook niet echt goed wat ik kon verwachten. Tijdens de eerste dag kwam ik er al achter dat de minor totaal anders was dan dat wij op de Haagse Hogeschool gewend waren. Om te beginnen mocht iedereen zijn laptop aan laten staan, en zelfs zijn mobiel gebruiken tijdens de lessen. Verder kregen wij te horen dat je moest twitteren als je te laat kwam. Deed je dit niet, dan moest je voor de groep een presentatie geven. Op deze manier werd het gebruik van social media direct gestimuleerd. Ook gingen we de eerste dag speeddaten, om elkaar beter te leren kennen. Dit alles zorgde ervoor dat er vanaf de eerste dag gelijk een goede sfeer ontstond, en dat ik met veel plezier de lessen volgde. Vervolgens kregen wij de opdracht om verschillende social media-accounts aan te maken. Nu was ik wel al bekend met Facebook, Twitter en Skype, maar van 21

23 LinkedIn, Delicious en Foursquare had ik nog nooit gebruikgemaakt. Voorafgaand aan de minor dacht ik dat social media voornamelijk bedoeld waren voor privégebruik. Tijdens de minor ben ik er wel achter gekomen dat social media heel goed kunnen worden ingezet in het bedrijfsleven. Het gebruik van social media bevordert de communicatie met de klanten, maar ook het samenwerken tussen collega s. Social media zorgen ervoor dat er op een andere manier met kennis wordt omgegaan en dat de bedrijven buiten de muren van de organisatie moeten kijken. Daarom denk ik ook dat in de toekomst de bedrijven niet meer zonder het gebruik van social media kunnen. In de eerste week van de minor kregen we de mogelijkheid om ons aan te melden voor verschillende opdrachten op het gebied van HNW. Bij de meeste opdrachten kreeg je te maken met een echte opdrachtgever. Zo konden we opdrachten uitvoeren voor grote aansprekende organisaties als KLM, Ahold en Vodafone. Er was voor mij echter een opdracht die er gelijk bovenuit sprong, namelijk het schrijven van een boek. Hoewel ik nog niet precies wist wat deze opdracht inhield, leek mij het schrijven van een boek een unieke en leerzame ervaring. Wat wij toen nog niet wisten, was dat het boek ook daadwerkelijk via TenPages.com uitgegeven zou worden. Het leuke van deze opdracht is dat het boek op een 2.0 manier tot stand is gekomen. Zo hebben we voornamelijk gewerkt met Google Docs, en hebben we social media gebruikt om verschillende goeroes op gebied van HNW te benaderen. Ook hebben we Skype gebruikt om te vergaderen. Iedereen die de minor volgde, heeft op zijn eigen wijze meegeholpen aan het boek. Behalve dat het boek op een 2.0 manier tot stand is gekomen, komt ook duidelijk de mening van Generatie Y naar voren. Dit is ook gelijk de kracht van dit boek ten opzichte van de andere theorieboeken over HNW. 22 Tijdens de minor zijn we langs geweest bij verschillende bedrijven die HNW hoog in het vaandel hebben staan. Wat mij tijdens de bedrijfsbezoeken opviel was de wijze waarop deze bedrijven omgingen met kennis. We leven tegenwoordig in een kennis- of informatietijdperk. Bij veel bedrijven zie je echter dat er wordt vastgehouden aan de patronen van het industriële tijdperk. Dat was bij de bedrijven waar wij langs waren geweest totaal niet het geval. Bij deze bedrijven is het niet van belang waar of wanneer de medewerkers hun

24 werkzaamheden uitvoeren. Het resultaat van de producten wordt veel belangrijker gevonden dan de aanwezigheid. Deze bedrijven zorgen er ook voor dat de medewerkers altijd en overal de beschikking hebben over de juiste informatie- en communicatiemiddelen. Doordat de medewerkers veel vrijer worden gelaten, heeft dit automatisch tot gevolg dat ze veel creatiever zullen worden. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de kwaliteit van de producten ook omhoog zal gaan. HNW heeft dus niet alleen voordelen voor de medewerkers, maar ook voor het bedrijf zelf. Generatie Y en HNW Na afloop van de minor ben ik anders tegen het begrip HNW aan gaan kijken. Velen zullen HNW als eerste associëren met thuiswerken en beter samenwerken, ondersteund door de nieuwste technologie. Wat ik vooral heb geleerd tijdens de minor, is dat HNW draait om verantwoordelijkheid. HNW is niets anders dan de verantwoordelijkheid nemen voor wat goed is voor jou. Dat betekent dat je zelf moet onderzoeken wanneer je het meest productief bent, welke omgeving het beste bij je past en met welke talenten de organisatie jou het beste kan gebruiken. Alleen jijzelf weet wat je het beste kan. Ik denk dat Generatie Y gebaat is bij meer vrijheid, en dat ze niet weg zal lopen voor haar verantwoordelijkheid. Veel bedrijven zullen moeite hebben om deze verantwoordelijkheid uit handen te geven. Vertrouwen is daarom cruciaal bij HNW. Generatie Y zal dit vertrouwen niet vanzelf krijgen. Niet iedereen zal even goed met deze vrijheid kunnen omgaan. Om meer vrijheid te krijgen, zal dit vertrouwen eerst moeten worden afgedwongen. Kan ik nog ZONDER HNW? Voor mij is het belangrijkste dat ik met plezier naar mijn werk kan blijven gaan, en dat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. De medewerker moet centraal staan, in plaats van de organisatie. Bij een bedrijf waar HNW is ingevoerd, krijg je veel meer de vrijheid om de producten op je eigen manier op te leveren. Er wordt veel meer gekeken naar het resultaat dan naar het aantal uren dat je aanwezig bent. De vrijheid die je krijgt, zorgt ervoor dat je het maximale uit jezelf kan halen. In dat opzicht kan ik zeggen dat ik graag bij een bedrijf zou willen werken dat HNW hoog in het vaandel heeft staan. 23

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Innovatie door co-creatie

Innovatie door co-creatie Innovatie door co-creatie inhoudsopgave Open Innovatie festival 2012 Joost Zijderveld en Rebecca van de Lagemaat Duo Interview 4 Han Bekkers - Gemeentesecretaris, Lucas Bolsius - Burgemeester Zonder een

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010

Het Nieuwe Werken HAN BLAD #15 / MEI 2010 HAN BLAD Het Nieuwe Werken #15 / MEI 2010 Ronde tafel: Kennis délen is macht Veel managers nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken Broedplaatsen, voor mensen die fucking woest zijn Lector gooit forse steen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004:

Ondernemerschap. 34% van de startende ondernemers is vrouw. Vrouwen willen meer grip op de zaak houden. Je wordt geen ondernemer, GEM 2004: Magazine voor vrouwen met een hogere opleiding nummer 2 December 2005 GEM 2004: 34% van de startende ondernemers is vrouw Ingrid Verheul: Vrouwen willen meer grip op de zaak houden Carmen Breeveld: Je

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie