Pesten/plagen hoe ga je ermee om?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pesten/plagen hoe ga je ermee om?"

Transcriptie

1 Pesten/plagen hoe ga je ermee om? Vormingsavond 30 april 2013 V.B.S. De Sprankel Liesbet Van Geeteruyen 1

2 Verloop van de avond Mijn verwachtingen Om over na te denken Doelen Enkele stellingen Pesten of plagen: waar zit het verschil? Op welke manier gebeurt pesten? Nodige vaardigheden Het pestkliekje in beeld Wat te doen als ouder? Over cyberpesten Mogelijkheid tot vragen stellen Mijn verwachtingen Noteer wat jij deze avond zeker aan bod wil zien komen 2

3 Om even bij stil te staan Gesel Als ze nog maar naar me kijken krimp ik al in elkaar hoor ik steeds die striemende woordvloed van kwetsende woorden: slijmbal, stijve hark, schele piet, stomme groet! Diep in de grond voel ik me zinken. een brok schaamte Dat ben ik. Erger dan de pijn van blauwe plekken erger dan de spullen die ik mis, is de nagalm van al dat pesten in mijn diepste ik Nergens voel ik me nog veilig, niet op school, niet op straat, en thuis al evenmin Het gif dat jullie zo wreedaardig spoten zit nu heel diep binnenin. Angst, duikt op in al mijn dromen in elk contact, elk nieuw begin. Hoe lang nog kan ik deze vraag ontkomen: of ik die gesel dan toch niet echt verdien? Gie Deboutte 3

4 Doelen Het onderscheid inzien tussen plagen en pesten Bespreken van de vaardigheden die nodig zijn om als kind goed te ontwikkelen Het nagaan van de risicofactoren om slachtoffer te worden Het profiel van daders naderbij bekijken Mogelijke manieren verkennen om als ouder met een pestprobleem om te gaan Bespreken hoe om te gaan met cyberpesten Enkele stellingen Misschien wil jij hierover iets noteren Pesten of plagen: waar zit het verschil? PLAGEN PESTEN 1 Is onschuldig; gebeurt onbezonnen of spontaan, gaat soms gepaard met humor A Ongelijke strijd: de pestkop ligt altijd boven 2 Is van korte duur of gebeurt slechts tijdelijk B Meestal een groep ( pestkop, meelopers en supporters) tegenover één geïsoleerd slachtoffer 3 Speelt zich af tussen gelijken C Neiging tot vaste structuur: pestkoppen zijn meestal dezelfde, net zoals de slachtoffers 4 Is meestal te verdragen of zelfs plezant, maar kan kwetsend of agressief zijn D Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig 4

5 5 Meestal één tegen één E Gebeurt berekend : men weet vooraf goed wie, hoe en wanneer men zal pesten 6 Wie wie plaagt ligt niet vast; de tegenpartijen wisselen keer op keer F De pestkop heeft geen positieve bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of kwetsen 7 schaafwonde of korte, draaglijke pijn; wordt soms als prettig ervaren G Het is niet makkelijk om tot betere relaties te komen; het herstel verloopt moeizaam 8 De vroegere relaties worden weer vlug in orde gebracht, de ruzie wordt gemakkelijk bijgelegd H De groep lijdt onder dreigement en onveilig klimaat; iedereen is angstig En men wantrouwt elkaar 9 Men blijft opgenomen in de groep I Indien er niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen heel pijnlijk zijn En ook heel lang aanslepen 10 De groep lijdt er niet echt onder; ze vindt vlug haar vroegere draai J Isolement en grote eenzaamheid bij het gekwetst kind; aan de basisbehoefte om bij de groep te horen wordt niet voldaan. Op welke manier gebeurt pesten? a. verbaal = schelden, bijnaam geven, dreigen, spotten, naroepen, uitlachen, belachelijk maken b. fysiek = stukmaken, afpakken en verstoppen van bezittingen, duwen, trekken c. uitsluiten of negeren!! dit is een vorm van indirect pesten die niet onmiddellijk waarneembaar is!! 5

6 Nodige vaardigheden a. Sturingsvaardigheden b. Taalverwerkingsvaardigheden c. Vaardigheden op gebied van emotionele regulering d. Vaardigheden op gebied van cognitieve flexibiliteit e. Sociale vaardigheden 6

7 Het pestkliekje in beeld a. Slachtoffer * is fysiek zwakker dan het gemiddelde * is niet in staat zich te verdedigen * wijkt af van één of andere groepsnorm ( kledij, sport, muziek, ) * heeft een ander waardepatroon in de opvoeding * denkt dat het pestgedrag zijn schuld is en zwijgt daarom * denkt dat het hem steeds weer zal overkomen * heeft een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen * staat vaak afkerig t.o.v. geweld * is vaak alleen en wordt vaak laatst gekozen bij het vormen van groepjes * reageert soms heel emotioneel: wordt snel heel kwaad, weent heel snel b. Pestkop * staat vrij positief tegenover geweld, agressie en het gebruik van stoere taal * imiteert graag agressief gedrag * pest om te kwetsen * is eerder extravert: geeft spontaan uiting aan wat hij/zij denkt of voelt; is vrij impulsief * is afkomstig uit alle milieus * komt uit voor de eigen mening, laat zich niet doen * is eigenlijk minder zeker dan hij/zij lijkt * is meestal fysiek sterker of omringt zich door sterke vrienden die zijn/haar gezag respecteren * heeft moeite om met regels en grenzen en (eigen of opgelegde) beperkingen om te gaan * geniet respect maar in hoofdzaak uit angst en niet uit respect * wil populair zijn en gezag afdwingen * heeft een zeer zwak inlevingsvermogen: is voortdurend bezig met zichzelf en houdt amper rekening met anderen c. Meeloper (pestkliekje, supporters, toeschouwers, buitenstaanders) De middengroep vormt de grootste groep. Zij heeft in het pestgedrag een zeer belangrijke functie. Als men hen kan overhalen niet met de pestkop mee te doen dan staat die alleen en stopt het pestgedrag. * zijn niet direct betrokken bij het pesten * kijken toe * doen af en toe mee * zijn vaak bang om zelf het slachtoffer te worden * 2 groepen: de eerste groep steunt de pestkop, zij pesten mee en de tweede groep keurt het pesten niet goed, maar ze grijpen niet in en zwijgen * ongeveer 80% van de middengroep voelt zich schuldig en vindt het niet fijn als er gepest wordt 7

8 Wat te doen als ouder? Wat als je kind het slachtoffer zou zijn * neem het verhaal ernstig en luister er ook naar * ga in op de positieve reacties van je kind (waarin is hij/zij toch nog sterk). Zo wordt het zelfbeeld toch nog ondersteund. * bespreek en analyseer de concrete pestsituatie. Suggereer alternatieve reactiewijzen: wat had je nog kunnen doen? Hoe had je anders kunnen reageren? * Laat het kind zelf oplossingen bedenken dan dat jij als ouder oplegt hoe het zich heeft te gedragen. * zoek samen naar mogelijke redenen waarom hij/zij gepest wordt. Daaruit kan een vorm van therapie noodzakelijk blijken bv. Assertiviteitstraining, training van sociale vaardigheden zoek zo nodig gespecialiseerde hulp. * help je kind / moedig het aan om over zijn probleem te praten, met andere klasgenoten, met de huidige leerkrachte, een vroegere leerkracht * Indien je zelf naar de school stapt, doe dit steeds in samenspraak met je kind. de pestkop zou zijn * spits je toe op zijn negatief en ongewenst gedrag, niet op zijn/haar persoon! Kwetsen of kleineren helpt niet. Je geeft een slecht voorbeeld. * onderzoek waarom je kind dit gedrag manifesteert. Zijn er moeilijkheden / conflicten in de thuissituatie / op school / ergens anders? Is het om de aandacht op te eisen? Wil hij/zij aanzien? * Bespreek met je kind wat nodig is om zijn/haar gedrag te doen stoppen? Maak concrete afspraken. Betrek de school (indien deze nog niet betrokken zijn). * zoek zo nodig hulp bij externen een meeloper zou zijn * neem het verhaal ernstig en luister er ook naar. * bespreek samen wat mogelijke oplossingen zijn. * moedig het kind aan om over het probleem te praten met de huidige leerkracht, vertrouwenspersoon op school bespreek samen hoe je kind dit kan aanpakken. * Niets zeggen, is eigenlijk even erg als zelf pesten * laat je kind nadenken over mogelijke oorzaken van dit pestprobleem en moedig het aan om dit ook aan de leerkracht (eventueel ouders van het slachtoffer) te vertellen. Kinderen hebben soms veel beter een idee over wat er precies misloopt. * indien je zelf naar de school stapt, doe dit steeds in samenspraak met je kind. * als ouder kan je de school mee aanmoedigen een antipestbeleid uit te schrijven. Als je kind moeilijk tot praten komt * kan je een poppenspel spelen dat over pesten gaat * kan je een pestverhaal voorlezen of laten lezen (bij oudere kinderen en hier dan samen over praten) 8

9 Over cyberpesten Het is een fenomeen dat redelijk vaak voorkomt. Het pesten gebeurt via MSN, via sociale netwerken of per telefoon. Het kan bestaan uit uitschelden, beledigen, bedreigen, foto s/filmpjes van iemand op internet plaatsen, haatprofielen aanmaken, inbreken op iemands profiel en uit diens naam allerlei mail verzenden, bezemen (= filmpjes van meisjes op internet zetten en er rare en beledigende of seksueel getinte teksten onder en bij zetten). Het internet biedt een groot publiek voor het pesten. Al gauw krijg je een waar sneeuwbaleffect omdat iedereen filmpjes / berichten gaat delen met elkaar. Cyberpesten is niet strafbaar als zodanig, maar de verschillende vormen ervan kunnen wel strafbaar zijn. Cyberpesten moet je dan ook gewoon aangeven bij de politie. De pestkop * waant zich veiliger doordat hij/zij niet rechtstreeks geconfronteerd wordt met zijn slachtoffer. Hij/zij ziet niet wat het teweegbrengt, krijgt niet direct een tegenreactie. Het slachtoffer * Voelt zich enorm onveilig. Het pesten gebeurt bij hem/haar thuis. * Kinderen die in het echte leven gepest worden, zijn gemakkelijker slachtoffer van pesten op het web. Waar moet je op letten? Signalen dat je kind wellicht gepest wordt via internet en mobiel: * Niet meer achter de computer willen of niet meer online willen op social media waar hij juist wel altijd op wilde. * Extreem competitief gedrag tonen in het gezien en bij vrienden. * Zenuwachtig vlak voor of na het computeren. * Wanneer spullen gestolen zijn op een social game. * Opeens scheldwoorden gebruiken die je als ouder niet eerder hoorde. * Algemenere signalen zoals psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), zichzelf isoleren, niet graag naar school gaan, teruglopende schoolprestaties, dikwijls als laatste gekozen bij het vormen van project- of gymgroepjes op school. Wat kan je doen? * Maak zo nu en dan het thema cyberpesten bespreekbaar. Praat daarbij ook over goed internetgedrag. (Op de website vind je onder de term brochures interessante informatie over hoe goed met internet omgaan met kinderen tussen 9 en 12 jaar en wat te doen bij digitaal pesten!) * Neem het verhaal ernstig en luister ernaar * Uitgescholden worden is niet leuk, maar het wordt niet altijd zo hard bedoeld als het er staat: je mist intonatie en lichaamstaal. * Nagaan of het een onderdeel is van een bepaalde (sub)cultuur bij jongeren. Als iedereen elkaar op die manier benadert, is het misschien geen pesten. 9

10 * Reageer niet door te zeggen dat ze maar moeten ophouden met al dat gechat want dat het alleen maar ellende meebrengt. Voor je kind heeft het echter ook heel wat positieve, leuke kanten. Je straft het dan voor iets dat het niet zelf heeft gedaan. * Je kind kan de pestkop blokkeren, maar als hij/zij de pestkop kent, komt hij/zij deze wellicht nog steeds tegen (en kunnen er sterkere reacties komen via die weg). * Soms volstaat compleet negeren wel. De kans is groot dat de lol eraf is voor de pestkop en deze er vanzelf mee ophoudt. * Probeer bewijsmateriaal te verkrijgen (o.a. screenshot nemen). Is de dader gekend, tracht een gesprek te regelen via school / sportclub Veiligheidstips * Verzamel zoveel mogelijk informatie als inloggegevens, tijdstip, gebruikersnaam. * Zet nooit de chatgeschiedenis uit, deze kan als bewijs dienen. Bespreek dit ook met je kind en laat ze de chatgeschiedenis ook niet uitzetten als dit gevraagd wordt door een chatvriendje * Ga altijd na: heeft je kind misschien zijn wachtwoord aan een vriendje gegeven? Dan kan het zijn dat het vriendje er met de inboedel van door is. Spreek met je kind af dat hij nooit een wachtwoord deelt met iemand. * Is je kind bedreigd via MSN of chats? Neem de login-gegevens mee naar de politie, die kan dan het gesprek inzien. * Staan er vervelende foto s op internet van je kind: eerst aangifte doen en dan pas de foto verwijderen (maak eventueel een screenshot). Plaats voor eigen notities 10

11 Bibliografie Boeken * Bergervoet, E. & Pardoen, J. (2008). Uw kind op internet. Handboek voor ouders. A.W. Bruna. * Bulckens, B. (2000) Pesten, je kan er heel wat aan verhelpen, Jeugd en Vrede vzw. * Carlier, I. (2000) Pesten voorkomen kan je leren, Jeugd en Vrede vzw. * Deboutte, G. (1995). Pesten gedaan ermee! BDJ Jeugd en Vrede vzw. * Deboutte, G. (2008). Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid, Vlaams ministerie van onderwijs en vorming. * De Rooij, J. & Roseboom, F. (2003). Computeren, leuk en leerzaam. Een praktische gids voor ouders. VNU Business Publications BV, Haarlem. * KWB-KAV onderwijsdienst (1997) Pesten, gedaan ermee, Brussel. * Pameijer, N. (2006). Handelingsgericht werken: een handleiding voor de interne begeleider: samen met leraar, ouders en kind aan de slag. Acco, Leuven. * Slegers, M. (2012). Kids. Je kind op social media. Scriptum, Nederland. * Stevens, V en Vanoost, P. (1995). Pesten op school, een actieprogramma, Vlaamse Overheid. * Valcke, M. & De Craene, B. (2007). Kinderen en internet. Lannoo N.V., Tielt * Van der Ploeg, J.D. & Mooij T. (1998). Geweld op school. Lemniscaat, Rotterdam. * Depondt, L. (1998) Een vuurspuwend monstertje, Jeugd en Vrede, Bakermat. * Raum, E. (2011). Omgaan met Pesten. Ars Scribendi, Etten-Leur. * Sanders, B. (2005). Wat je moet weten over pesten. Ars Scribendi, Etten-Leur. * Van Dugteren, T. (2006). Pesten, wat vind jij? Lannoo NV, Tielt/Arnhem. Heel wat kinderboeken over pesten zijn terug te vinden in de bibliotheek als u het trefwoord pesten intikt in de zoekmachine. Internet

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK

SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS IN HARDERWIJK BELEIDSPLAN EEN VEILIGE SCHOOL Mijnschool PROTOCOL: HOE TE HANDELEN BIJ PESTGEDRAG? Uitgangspunten Vijf sporen aanpak Stappenplan Inhoud Voorwoord 1. Pesten

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN (WEBVERSIE) 2013 COLOFON Het KMS Protocol tegen Pesten is een uitgave van de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum (Bussum, augustus 2013). Niets van deze uitgave mag in

Nadere informatie

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder?

Op school wordt gepest; wat doe je als ouder? Cassette Ouderparticipatie, deel 7 Bestelcode: 807 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 807, verzendadres en

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5

Doel van het omgangsprotocol... 3. Het probleem dat pesten heet..4. Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Inhoudsopgave: Doel van het omgangsprotocol... 3 Het probleem dat pesten heet..4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen. 5 Hoe voorkomen we pestgedrag...6 Aanpak van ruzies en het pestgedrag

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN

ALS JE WORDT BUITENGESLOTEN Geachte ouder(s), Waarom zou u zich verdiepen in pesten op school? Uw kind wordt immers niet gepest, heeft dus geen probleem in de klas, en daarom hebt u toch ook geen probleem? Dan hoop ik u duidelijk

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud KENNISMAKING MET INTERNET JOUW PC PERSOONSGEGEVENS DINGEN DIE JE OP DE PC KUNT DOEN MSN HET GEVAAR VAN DE WEBCAM ONLINE PESTEN GAMEN E MAILEN OP INTERNET SURFEN PROFIELSITES

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Lespakket InternetSOA

Lespakket InternetSOA Lespakket InternetSOA 8 lessen over flirten via internet, voor jongeren van 12 tot 18 jaar VOORWOORD Het afgelopen decennium hebben jongeren massaal de mogelijkheden ontdekt om te communiceren via het

Nadere informatie

Wie of wat kan je helpen

Wie of wat kan je helpen Wie of wat kan je helpen na mishandeling of seksueel misbruik? Een brochure voor jongeren 1 Inhoudstafel Wat is kindermishandeling?... 6 Een volwassene doet een kind pijn (= lichamelijke mishandeling)

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Slachtofferhulp is een aanbod van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 2 Slachtoffer van een schokkende gebeurtenis? Je

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN 1. Inleiding Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg in het kinderdagverblijf, daarna op de school,

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie