Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht"

Transcriptie

1 Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Februari 2010

2 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de lokatieraad 02 Van de Paulusgemeenschapsgroep 04 Parochiekroniek 05 Muziekmiddag 05 Dank extra giften 05 MOV 06 Vastenproject: Theo van Loon, Filippijnen 07 Opendag Kathedrale koorschool 08 Bisschopswijding mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts 09 Patriarch Irinej doet oecumenisch voorstel 10 Website / Kopij Paulusbrieven maart Liturgievieringen in februari Wereldwinkel 13 Pauluscentrum / Paulusgemeenschapsgroep 13 Vespers / Parochieagenda / Tuindorpsoos / Seniorenviering 14 Utrecht als Sint Maartenstad in Europa 15 Opbrengst collecte december Kerkbalans 17 Witte donderdagviering op 1 april: Sedermaaltijd 18 Grote schoonmaak kerk 19 De Vacaturebank 20 Advertenties 24

3 Veertig dagen voor Pasen mijn eerste week was tasten naar minder meer stilte U komt in stille overmacht weten dat dit is waarnaar ik zoek U blijft ook in onrust als ik word afgeleidt van weten waar ben ik U bent U neemt de tijd voor mij Aukje Wijma 1

4 Namens de lokatieraad Beste medeparochianen, Geschokt en verslagen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sander Klaarenbeek, de oudste zoon van Ingrid en Frank Klaarenbeek, die op 7 januari werd begraven. Wij wensen Inkeri, echtgenote van Sander, Ingrid, Frank, René en Rosanne kracht, en moed toe, en hopen dat de Paulusgemeenschap hen tot steun en troost zal zijn. Met ingang van 1 januari jl verricht pastor Roel Braakhuis geen werkzaamheden meer voor de Paulusparochie en de andere parochies in het parochieverband. Roel Braakhuis en het bestuur van de parochie hebben besloten de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen. Roel Braakhuis heeft ruim 12,5 jaar werkzaamheden voor de parochie verricht en heeft in die periode veel waardering voor zijn werk gekregen. Het bestuur van de parochie is hem erkentelijk voor de vele goede dingen die door toedoen van Roel Braakhuis zijn ontstaan. Op 17 januari is er gelegenheid geweest afscheid van Roel Braakhuis te nemen. Oprichting Martinusparochie Op vrijdag 5 februari 2010 zal er een vesper zijn in de St Aloysiuskerk, om uur. In deze vesper zal het oprichtingsdecreet van de nieuwe parochie worden voorgelezen en zullen Dr.P.A.G. Rentinck als pastoor, en Drs. H. Harmsen, Drs. H. van Mourik en Drs. H. Leijendekkers als lid van het pastorale team van de nieuwe Utrechtse parochie Sint Martinus geïnstalleerd worden. Voorts zullen de leden van het parochiebestuur Sint Martinus zich presenteren. Na afloop is er een informele bijeenkomst waarin gelegenheid is om met de pastores en de nieuwe parochiebestuurders kennis te maken. Parochiebestuur Het nieuwe parochiebestuur is inmiddels bekend en bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Dr. P.A.G. Rentinck, Mgr. van de Weteringstraat 11a, 3581 EA Utrecht Vicevoorzitter: Drs. J.A.W.M. Heijs, Mauritsstraat 45, 3583 HR Utrecht De heer Heijs is programma coördinator bij ICCO en Kerk in Actie. 2

5 Secretaris: Mr. E.J.M. Kerpen, Frans Halsstraat 51, 3583 BM Utrecht De heer Kerpen is notaris bij het notariskantoor Hermans & Schuttevaer. Penningmeester: Mevr. I. Klaarenbeek, Dr. P. Hoeklaan 3a, 3571 WE Utrecht Mevrouw Klaarenbeek is hoofd financiën bij de Willibrordstichting, die alle RK en PC middelbare scholen onder zich heeft. Bouwzaken: vacature Communicatie: Drs. A. Leenaers, Simplonbaan 82, 3524 GM Utrecht De heer Leenaers is manager Marketing en Communicatie bij de Kamer van Koophandel Personeels zaken: Dhr. J.G.A.M. Dirksen Constant Erzeijstraat 53, 3523 VT Utrecht De heer Dirksen is directeur van een Montessorischool Algemene zaken: Mevr. C.A.M. van de Heuvel Zandhofsestraat 96, 3572 GK Utrecht Mevr. van de Heuvel was tot haar pensionering medevennoot van een accountantskantoor Wij wensen al deze nieuwe bestuursleden veel stuurmanskunst, aangenaam werk te mogen doen en vooral sturend te werken in de grote Utrechtse stadsparochie St.Martinus, die de vijf uit Utrecht-Zuid-Oost vormen. De lokatieraad van de Paulus wordt gevormd door de leden van het vroegere parochiebestuur van de Paulus, te weten: Frank Trienekens, Manon Vanderkaa, Edith Duyvestijn en Bas Kruit. Bas heeft zich beschikbaar gesteld als budgethouder en zal deze taak overnemen van Ingrid Klaarenbeek. 3

6 Van de Paulusgemeenschapsgroep Naamgeving Aangezien de parochie van de H. Apostel Paulus opgegaan is in de St. Martinusparochie is het niet meer correct om van de Paulusparochie te spreken en dus ook niet meer helemaal correct om van de Paulusparochiegroep te spreken. We bevinden ons in een overgangsfase en de naamgeving komt daar een beetje achteraan. Wij kunnen ons zonder enig bezwaar de Pauluskerk blijven noemen of kortweg de Paulus. De parochiegroep gaat zich Paulusgemeenschapsgroep noemen. Individueel Pastoraat in de nieuwe St. Martinusparochie Het team van Pastores heeft besloten dat alle pastores voor individueel contact beschikbaar zijn voor alle parochianen van St. Martinus. Om die reden worden de adresgegevens voor in de Paulusbrieven vermeld. Pastor Hélène Leijendekkers is daarnaast voor een laagdrempelig inloopspreekuur op de eerste en de derde vrijdagochtend in de maand van 10.00u 11.00u aanwezig in het Pauluscentrum. U kunt dan binnenlopen voor een persoonlijk gesprek of een afspraak met haar maken voor een ander moment. Pastor Leijendekkers doet het parochiewerk erbij naast haar baan aan de Faculteit Katholieke Theologie. Zij is daarom slechts beperkt beschikbaar. De parochiegroep waardeert daarom des te meer haar betrokkenheid en inzet! Schoonmaakdag Op 20 maart wordt er een schoonmaakdag gehouden. We poetsen dan de plekken die bij het reguliere schoonmaken niet of niet vaak bereikt kunnen worden. We hebben dan veel hulp nodig. Elders in de Paulusbrieven leest u hier meer over. 4

7 Parochiekroniek 27 december is mevrouw Doortje Kengen-van Binsbergen overleden; zij is 85 jaar geworden en woonde aan de Prof. Sprengerlaan 19. Tweeënhalve week later, op 13 januari overleed haar man Henk op 85 jarige leeftijd. In de nieuwjaarsnacht is op 27-jarige leeftijd Sander Klaarenbeek overleden. Hij woonde aan de St.Eustatiusdreef 24. Sander was lid van het Paulusjongerenkoor en het liturgisch beraad. Op 56 jarige leeftijd overleed Reinier Biegel op 18 januari. Hij woonde Prof. Van Bemmelenlaan 69. Muziekmiddag De jaarlijkse muziekmiddag staat dit jaar gepland op zondag 14 februari Vanaf 12 uur is het dan weer mogelijk om te genieten van al het muzikale talent uit onze parochie. Elk jaar verheugen we ons weer op alle verassende optredens die we mogen aanschouwen. Neem voor informatie en om u aan te melden contact op met Carlita Vincenten Dank In het novembernummer van onze Paulusbrieven heb ik gewezen op de precaire situatie waarin zich sommige materiële zaken van onze Pauluskerk bevonden: stoelen, lampen, en het Pauluscentrum. Daarop is gereageerd door een aantal parochianen, via giro en ook, anoniem, contant. Het totaalbedrag van deze extra's is 2.130,00.U begrijpt dat dit tot dankbaarheid stemt, alhoewel het niet toereikend is. Rolf Cras coördinator kerkbijdrage 2009/2010 5

8 Heelheid van de schepping Conciliair proces - vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ongeveer een jaar geleden bedacht de MOV dat het in deze tijd passend is om ook als geloofgemeenschap stil te staan bij de manier waarop mensen omgaan met natuur en de wereld waarin we leven. Hoe kunnen we die oude woorden van rentmeesterschap invulling geven in de context van dilemma s van nu? We namen verwondering als uitgangspunt, want hoe kan je zorg en verantwoordelijkheid verwachten als de wereld waarin we leven niet gezien wordt, als die wereld niet meer onze emotie raakt omdat we de vanzelfsprekende band met natuur niet meer beleven. En juist nu lijkt dat meer dan ooit noodzakelijk, omdat we juist nu, als het om heelheid van de schepping gaat, misschien wel op een keerpunt staan. Daar waren we het als MOV snel met elkaar over eens, we vonden ook dat de kerk daarin een rol heeft, dat wij daarin een rol hebben. Maar toen werd het moeilijk, want wat betekend dit in de praktijk? Is er een christelijke en een niet-christelijke visie op natuur en natuurbescherming? Verschillende deskundigen hebben wetenschappelijk onderbouwde visies, die enorm van elkaar verschillen. Wat moet je daarmee? Deze vragen willen we in de vieringen van zondag 28 februari en 7 maart centraal stellen. Op 14 maart komt Theo van Loon en die zal voor ons de brug vormen naar de derde wereld met zoveel minder rijkdom, maar wel met dezelfde vragen. Op woensdag 3 maart en woensdag 10 maart willen hier verder op ingaan in de vorm van reflectiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zullen zowel (biologische) verwondering als spirituele zingeving als mogelijkheden voor gelovig gefundeerd handelen aan bod komen. We denken dat het goed is om in deze tijd rond deze vragen zoekend bij elkaar te komen. Misschien brengt heelheid van de schepping ons op nieuwe gedachten. Misschien weten we dan nog steeds niet precies wat we moeten doen, maar misschien vinden we wel criteria die je vanuit het heelheid denken kunt wegen en gebruiken. 6

9 Heelheid van de schepping, is dit misschien een omschrijving: Bij de grote vragen van vandaag heelheid zoeken door woorden van gisteren te gebruiken en te herinterpreteren om ze morgen betekenisvol door te geven, omdat ze richtinggevend zijn op weg naar misschien wel de kans op eerlijke menselijke bloei voor iedereen met wie we één aarde delen..want één ding is zeker, er is maar één aarde voor ons,.voor onze kinderen,.voor onze kleinkinderen.en verder.. Namens MOV Frans Wagenaar Ons speciale Vastenproject: Theo van Loon, Filippijnen Op deze aarde is er plaats voor iedereen. De hele menselijke familie kan er de bronnen vinden voor een leven in waardigheid. Dat schrijft paus Benedictus XVI in zijn nieuwe rondzendbrief Caritas in Veritate van juli Het kan een samenvatting zijn van de boodschap die we met onze Vastenaktie van 2010 willen meenemen. Duurzaamheid is het uitgangspunt voor de tijd die komen gaat. We gaan zelf in bezinning over onze verantwoordelijkheid voor de schepping en we laten ons inspireren door de voorbeelden van mensen in Jean Paul II village in de Filippijnen. We kijken mee door de ogen van Theo van Loon ondersteunen een van hun projecten. Niet alleen verhalen van ellende, maar vooral ook van hoop. Want we moeten natuurlijk wel blijven uitkijken naar tekenen van de regenboog aan de hemel, dan weten we dat het noodweer voorbij is. Dat God met de mensen toekomst wil. Theo van loon schrijft: Sinds een jaar zijn we via onze basis gemeenschappen bezig met het scheiden van de vuilnis van ons dorp in verschillende categorieën. Jullie kennen afvalscheiding van Nederland. Nu willen we een "compost facility" maken zodat het "bio-degradable" vuilnis kan worden omgezet in "bio- 7

10 fertilizer". We hebben een kleine schuur nodig, eigenlijk een stuk beton met een laag muurtje er om heen en een dak erop. De vrouwen beweging KUMARE, betekent peet tante, zorgt voor de organisatie. Daar staan ze al bekend van in andere dorpen. Het compost zal dienst doen in de heuvels achter ons dorp waar de mensen hun groenten planten. Op deze wijze leren de mensen en vooral de jongeren een nieuwe wijze van omgaan met de natuur en het gebruik van compost in plaats van chemische producten, die duur zijn en die de natuur beschadigen of vernielen. Dit project willen we daar mogelijk maken. In de volgende Paulusbrieven leest u er meer over. Namens MOV: Marianne van t Klooster, Marlies Middeldorp Wilt u meedoen met de MOV in een werkgroep: dat kan! We kunnen uw inzet goed gebruiken bij onze werkgroep missie ontwikkeling en vrede, in onze werkgroep Ieren of bij onze wereldwinkel. Opendag Kathedrale Koorschool Kinderen die muzikale uitdaging zoeken, kunnen op zaterdag 6 maart a.s. tussen 11 en 2 uur komen kijken en luisteren wat deze school te bieden heeft. De open dag heeft dit jaar een extra feestelijk tintje vanwege het 50-jarig bestaan van de school, dus laat je verrassen! U kunt in gesprek met leraren, ouders of leerlingen en rondlopen over de informatiemarkt. Daarnaast wordt in de concertzaal een doorlopend muzikaal programma aangeboden dat wordt verzorgd door de kinderen van de Koorschool en het Plompetoren Kinderkoor (voor kinderen van 4 tot 8 jaar). Het programma bestaat uit verschillende demonstratielessen en muzikale optredens en wordt afgesloten met een klein-concert. Gastkinderen worden uitgenodigd mee te doen met de demonstratieles van groep 5. Kinderen mogen ook de knutselklas en de filmkelder bezoeken. De Kathedrale Koorschool is een gewone basisschool voor kinderen vanaf groep 5, met als toegevoegde waarde het muziekleerplan. Het adres van de Kathedrale Koorschool is: Plompetorengracht 5 te Utrecht. Kijk voor meer informatie op 8

11 Bisschopswijding mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts De bisschopswijding van mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom en mgr. drs. H.W. Woorts vindt plaats op zaterdag 13 februari. Hoofdcelebrant en eerstwijdende bisschop is de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk. De Eucharistieviering vindt plaats in de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht) en vangt aan om uur. Na afloop van de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid de nieuwe bisschoppen te ontmoeten en te feliciteren tijdens een lunch om uur en aansluitend receptie om uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein (op loopafstand van de kathedraal). Mgr. Hoogenboom wordt titulair bisschop van Bistue in het huidige Bosnië en Herzegovina. Mgr. Woorts wordt titulair bisschop van Giufi Salaria in het huidige Tunesië. Noodzaak Aartsbisschop Eijk richtte zijn verzoek in mei van vorig jaar tot de paus. Volgens hem was er dringend behoefte aan twee hulpbisschoppen om de bisschoppelijke presentie in het grote bisdom gestalte te kunnen geven. Ook de omvang van de bestuurstaken vroeg daarom, aldus Eijk. Takenpakket Zowel Woorts als Hoogenboom maken reeds deel uit van de staf van het aartsbisdom. Het takenpakket van beide aanstaande hulpbisschoppen zal gedeeltelijk hetzelfde blijven (Hoogenboom en Woorts zijn resp. vicarisgeneraal en bisschoppelijk vicaris), maar ook worden uitgebreid met episcopale taken. Ook zullen wij op deze wijze meer verbonden zijn met de aartsbisschop, aldus Woorts. Beide monsignori zullen deel gaan uitmaken van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Bijbel Hoogenboom toonde een bijbel en vertelde dat een geopende Schrift een belangrijke plaats zal innemen op zijn wapenschild. Daarnaast zal het Lam Gods een prominente plaats innemen. Hoogenboom ontleent zijn wapenspreuk aan Romeinen 15,16 Consecrans evangelium Dei ( om het evangelie van God te bedienen ). 9

12 Icoon Mgr. Woorts toonde een Russische Adventsicoon waarop Maria en Jezus Christus stonden afgebeeld. Net als Maria moeten wij als Kerk Christus in ons dragen, met ons meedragen en uitrdagen. Een vergelijkbare afbeelding moet een prominente plaats krijgen op zijn wapenschild. Als wapenspreuk koos Woorts voor Christus Filius Dei vivi (Christus, de Zoon van de levende God), ontleend aan de belijdenis van Petrus in Matteüs 16,16. Bedienen en bijstaan Onder verwijzing naar zijn wapenspreuk zei Hoogenboom het bedienen als het meest centrale thema van zijn bisschopsambt te zien. Volgens de aanstaande hulpbisschop valt die priesterlijke bediening voor een hulpbisschop uiteen in drie delen: de verkondiging van het evangelie, het bedienen van de sacramenten en het bisschoppelijke bestuur. Woorst voegde daar de waarnemende functie van de hulpbisschop aan toe: We willen de aartsbisschop te zijde staan in zijn taken. Voor het geval hij het werk eens weigert, zullen wij klaar staan, grapte hij, verwijzend naar de aartsbisschoppelijke wapenspreuk Noli recusare laborem (weiger het werk niet). Patriarch Irinej doet oecumenisch voorstel Irinej, de nieuwe patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk, wekt op tot dialoog om de eeuwenoude scheiding met de Rooms-Katholieke Kerk te overwinnen. Ontmoeting in Niš De nieuwe patriarch heeft vandaag de hand uitgestoken naar het Vaticaan en voorgesteld om in 2013 een grote oecumenische ontmoeting te organiseren in Servië. Volgens de patriarch kan de bijeenkomst best worden gehouden in zijn oude bisdom Niš, de geboorteplaats van de Romeinse keizer Constantijn ( ) die in het jaar 313 met het Edict van Milaan de christelijke godsdienst de status van religio licita gaf, waarmee haar bestaan officieel werd erkend in het Romeinse Rijk. Schisma Het schisma tussen Rome en Byzantium, dat aanleiding gaf tot het ontstaan van de Rooms-Katholieke Kerk en de oosters-orthodoxe Kerken, dateert uit

13 Website Paulusparochie Wij willen hierbij uw aandacht vestigen op de website ( en u uitnodigen om uw op- en aanmerkingen aan ons te laten weten via Ook vragen wij u om het ons te laten weten mocht u het gevoel hebben nog iets te missen op de website. De websiteredactie Kopij voor de Paulusbrieven van Maart 2010 Inleveren van kopij kunt u doen door een te sturen naar: of in te leveren in het Pauluscentrum (in het bakje "Redactie Paulusbrieven") Digitale kopij bij voorkeur aanleveren op A5 formaat met lettertype Times New Roman, 11 punts. Ook is het mogelijk om een digitale versie van de Paulusbrieven te ontvangen door een te sturen naar het adres van de redactie met vermelding van uw naam, het adres waar u de digitale versie op zou willen ontvangen en eventueel uw woonadres als u de papieren versie niet meer hoeft te ontvangen (dit is natuurlijk niet verplicht en dit kunt u ook op een later tijdstip altijd nog aangeven). Deze digitale Paulusbrieven zullen worden aangeleverd in Adobe Acrobat formaat. Inleveren kopij uiterlijk Drukken maandag Nietenvouwen woensdag Afhalen-bezorgen donderdag vanaf uur in het Pauluscentrum

14 Liturgievieringen in december 2009 en januari 2010 (wijzigingen voorbehouden) Zondag 7 februari (5 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 6, 1-2a + 3-8; 1 Kor. 15, 1-11 of 15, ; Lc. 5, 1-11 Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. het Kinderkoor Kindercrèche De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor Memisa Zondag 14 februari (6 e zondag door het jaar) Lezingen Jer. 17, 5-8; 1 Kor. 15, ; Lc. 6, Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. het PJK Kindercrèche en Kindernevendienst Woensdag 17 februari (Aswoensdag) Voorganger Meike Hettinga 19:00 M.m.v. de Cantorij Zondag 21 februari (1 e zondag van de Veertigdagentijd) Lezingen Deut. 26, 4-10; Rom. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13 Voorganger Pastor Ellie Keller 10:30 M.m.v. het Dameskoor Kindernevendienst Zondag 28 februari (2 e zondag van de Veertigdagentijd) Lezingen Gen. 15, ; Fil. 3, 17-4, 1 of 3, 20-4, 1; Lc. 9 28b - 36 Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. de Cantorij Kindercrèche en Kindernevendienst Zondag 7 maart (3 e zondag van de Veertigdagentijd) Lezingen Ex. 3, 1-8a ; 1 Kor. 10, ; Lc. 13, 1-9 Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. het Kinderkoor Kindercrèche 12

15 Elke zondag is er na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Pauluscentrum onder het genot van een kop koffie of thee. En verder is er - In zorgcentrum Tuindorp-Oost wordt iedere zondag om uur een dienst gehouden. Drie keer per maand is dat een katholieke viering (twee keer een eucharistieviering en eenmaal een woord- en communieviering), terwijl een keer per maand een dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Utrecht. Wereldwinkel De wereldwinkel is geopend tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. U kunt hier terecht voor fair trade producten zoals Max Havelaar koffie, honing, hagelslag en (h)eerlijke chocolade. Door uw fair trade inkopen ondersteunt u een eerlijke manier van handel. Wij verkopen o.a. Max Havelaar koffie, honing, hagelslag, chocolade en pepermunt. Onze producten zijn iets duurder dan in de reguliere winkel, maar met de meeropbrengst steunen wij elk jaar een extra M.O.V. project (missie, ontwikkeling en vrede). Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen 19, tel.: Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. En op zondag, na de viering (koffie/thee drinken). In onze parochie ligt al jaren achter in de kerk een voorbedenboek. Veel parochianen leggen aan God, middels het boek hun vragen neer en uiten hun dankbaarheid over de goedheid die ze hebben mogen ontvangen. Het voorbedenboek ligt de gehele week in de kerk. Parochianen kunnen zo op elk gewenst moment hun voorbede neerschrijven, welke gelezen wordt in de eerstvolgende zondagsviering. U bent hiervoor welkom tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. Paulusgemeenschapsgroep Elke zondag zal er iemand van ons aanwezig zijn voor vragen en/of opmerkingen. Vanaf een kwartier voor aanvang van de viering tot een kwartier erna zal er iemand van ons achter in de kerk te vinden zijn. U kunt ons herkennen aan de badge. 13

16 Vespers Op donderdagavond om uur is er elke week een vesperviering in onze kerk. Dat wordt op zondagmorgen bij de mededelingen gezegd en nu ook op deze manier onder de aandacht gebracht. Vespers: een rustpunt, een half uur samen zijn. Er is een schriftlezing, er worden psalmen gebeden, er is ruimte voor stil gebed, we zingen een Maria- en een slotlied en in de voorbeden spreken we uit wat ons na aan het hart ligt. Wellicht kwam u / jij nog niet eerder op het idee om eens mee te doen. Zet het in de agenda.en kom..u / jij bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny van der Weiden: Parochieagenda Repetitie koren: Dameskoor maandag uur. Cantorij donderdag uur. Kinderkoor vrijdag uur. Kebabkoor vrijdag uur. Jongerenkoor vrijdag uur. Kerkschoonmaak: Elke eerste dinsdag van de maand vanaf uur. Uw hulp is welkom! Tuindorpsoos Iedere vrijdagmiddag is er van tot uur is er voor ouderen een soos in zorgcentrum de Lichtkring aan de Eykmanlaan 72. U bent van harte uitgenodigd. De kosten bedragen 1,-. Dit alles onder de leiding van: Hilde Lubberts, tel Henny van der Tol, tel Seniorenviering Johanneskerk Iedere eerste dinsdag van de maand om uur wordt er in de Johanneskerk aan de Moezeldreef op Overvecht een seniorenviering gehouden voor belangstellenden van Overvecht, Tuindorp en Voordorp. 14

17 De Johanneskerk kent voornamelijk oecumenische vieringen op zondag, maar de seniorenvieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor katholieken. Als het mogelijk is gaat een priester in de viering voor of anders een pastor. Het is beslist de moeite waard om er eens naar toe te gaan. Tijdens de vieringen wordt gezongen samen met het koor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Namens het Paulusberaad, Bep Sturkenboom Utrecht als Sint Maartenstad in Europa Op 6 november 2009 werd in het Utrechtse stadhuis, in aanwezigheid van burgemeester A. Wolfsen, een handvest ondertekend door het Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours en het Sint Maartensberaad Utrecht. Voor Utrecht, en het Sint Maartensberaad Utrecht in het bijzonder, een belangrijke erkenning in Europees verband. Utrecht in een Culturele stedenband van Sint Maartensteden in Europa. De manteldeling van Sint Maarten wordt in dit handvest centraal gesteld als symbool van samen delen in het zich verenigende Europa. Een opgave en uitdaging voor Utrecht en Europa. Het Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours heeft als missie om de Europese Culturele Route: Sint Maarten van Tours, Europees figuur, symbool van het delen, een gemeenschappelijke waarde te ontwikkelen. Het Centre is de overkoepelende organisatie van een Europees netwerk van culturele instellingen in Europa, die zijn verbonden door een gezamenlijk handvest. Zij richten zich op de herwaardering van het materiële en immateriële cultuurbezit van Sint Maarten. Alleen Europese instellingen kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Nadere informatie over de inhoud van dit handvest kunt u vinden op: en Chris van Deventer 15

18 Opbrengst collecte December 2009 Collectes Datum Dienst Doel Bedrag 7-dec-09 Zondag Parochie dec-09 adventsmaaltijd solidaridad dec-09 Zondag solidaridad dec-09 Zondag Parochie dec-09 kinderviering Parochie dec-09 kinderviering solidaridad dec-09 kerstviering Parochie dec-09 kerstviering solidaridad dec-09 kerstviering Parochie dec-09 kerstviering solidaridad dec-09 2e kerst dag Parochie dec-09 Zondag Parochie dec-09 Uitvaart Parochie Mevr. Brok Vermeer Subtotaal Overige ontvangsten Kaarsen Parochie Koffie Parochie Stipendia Parochie Huur Parochie Knikengel Parochie 9.72 Koperen Aker solidaridad Subtotaal Totaal ontvangsten Totaal

19 Kerkbalans aiiaaaaaaaaaaaaiiiaa a - a a - a a - a a - a a - a a - a a - a ,00 (1 januari) a - a a - a ,00 (1 december) a - a ,00 (1 november) a - a ,00 (1 oktober) a - a a - a ,00 (1 september) a - a ,04 (1 juli) a - a a - a ,32 (1 juni) a - a ,51 (1 mei) a - a a - a ,15 (1 april) a - a a - a a - a a - a a - a ,92 (1 maart) a - a a - a a - a ,46 (1 februari) a - a a - a a - a a - a , 90 (1 januari) a - a a - a a - a - 17

20 Witte Donderdagviering op 1 april: Sedermaaltijd (18.30 uur) Vooraankondiging De vieringen van de Goede week zijn steeds weer het hoogtepunt van ons geloof en van onze liturgie. Vooral de drie dagen van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Dan klopt het hart van ons geloof zo zou je kunnen zeggen nog sterker dan anders. In het liturgisch beraad is ervoor gekozen om dit jaar de viering van Witte Donderdag een nog wat specialer karakter te geven. We willen het vieren op een wijze geïnspireerd op een zogenaamde sedermaaltijd. Dat is de joodse paasmaaltijd. Toen Jezus voor het laatst met zijn leerlingen aan tafel ging was dat een joodse sedermaaltijd. Daarin wordt in dankbaarheid terug gedacht aan die nacht waarin het volk van Israel uit Egypte werd bevrijd. Allerlei gebaren en rituelen helpen daarbij: zoals het eten van matses (ongedesemd brood), eten van bittere kruiden, drinken van wijn, ontsteken van licht. Dat alles onder het uitspreken van zegeningen, het zingen van liederen, en het lezen van (bijbel-) verhalen. Jezus heeft aan die sedermaaltijd een hele bijzondere betekenis gegeven, met name bij de woorden over brood en beker, en Hij noemt zichzelf het Paaslam dat wordt geslacht. Door deze sedermaaltijd te vieren willen we ons nog sterker verbonden voelen met het verhaal van Jezus Laatste Avondmaal en de betekenis en instelling van de Eucharistie. Want die kun je nog beter verstaan vanuit die joodse wortels. En, het boeiende is ook dat bij een sedermaaltijd beroep wordt gedaan op al onze zintuigen. Er is veel te zien, te beleven en te ervaren. In de volgende Paulusbrieven zullen we u uitgebreider informeren over deze viering. Wij brengen u nu al vast op de hoogte. Vooral omdat we graag willen dat het voor u duidelijk is dat het een heel eigen vorm van viering zal gaan worden: we zullen met elkaar aan tafels zitten, er zullen verhalen verteld worden, onderbroken door elementen uit de sedermaaltijd en door liederen, die we samen met het jongerenkoor zullen zingen. De voorganger zal ook het brood van de Eucharistie met ons breken en delen. En, we zullen samen een kleine maaltijd hebben. Bovendien, de tijd is anders dan gebruikelijk: Het begint om uur en het zal ongeveer 1,5 uur gaan duren. 18

21 Weet in ieder geval dat u allen van harte welkom bent. Ook voor kinderen is er ruimte. Zij zullen, denken wij, ook veel kunnen beleven. Omdat deze sedermaaltijd nogal wat voorbereidingstijd vraagt, vervalt in deze veertigdagentijd de vastenmaaltijd, zoals die de laatste jaren door de MOV-groep georganiseerd werd. Op goede vrijdag zal ook om 7.30 weer een meditatiedienst ter voorbereiding van de vastendag zijn. Het Liturgisch Beraad. Grote schoonmaak kerk Vrijdag middag 19 maart van 14:00 tot 17:30 en zaterdag van 10:00 tot 16:00 is het weer tijd voor een grote schoonmaak van de kerk. Onder andere de volgende werkzaamheden zullen dan gedaan moeten worden: Ramen wassen binnenkant Verwarmingselementen reinigen Zuilen ragebollen Orgel stoffen Altaarvloer, Altaartafel en Lezenaar waxen Knielkussentjes kloppen Banken in de was zetten We hebben per tijdsdeel van 1 ½ uur steeds 5 mensen nodig. Je kunt je aanmelden voor minimaal 1 x 1 ½ uur en meer mag natuurlijk ook! Op vrijdag en zaterdag ochtend zouden we graag ook een aantal jonge (en lange) mensen hebben, die op een steiger willen werken. Dit laatste gezien de werkzaamheden aan plafond en hoge ramen. Wij zorgen voor een goede werkverdeling en voldoende materiaal. Bij dezen doen we een oproep om oude theedoeken en T-shirts mee te brengen. Deze zijn nodig om alle glas in lood ruitjes één voor één te reinigen. Ook kunnen deze al eerder worden afgegeven (op dinsdag t/m/ vrijdag van tot uur in het Pauluscentrum). Piet Keppel heeft aangeboden voor broodjes te zorgen en uiteraard is er koffie en thee. 19

22 Inschrijven kan op de intekenlijst die vanaf 14 februari achter in de kerk ligt, via en telefonisch bij Toos Cras-Swüste, We hopen dat deze kerk schoonmaak net zo n succes wordt als de opruimdag in Alvast bedankt. Namens het Paulusberaad, Joop van Maarsseveen en Cor Smetsers De vacaturebank Hier vindt u een overzicht van welke vrijwilligersgroepen versterking zoeken en wat de betreffende taken inhouden. Voor het verzamelen van deze vacatures hebben wij natuurlijk uw hulp nodig. Dus zijn er nog oningevulde plaatsen in uw werkgroep, beraad, commissie, etc. laat het ons weten op en wij zorgen ervoor dat de oproep iedere maand wordt opgenomen tot van uw kant bericht wordt ontvangen dat vermelding niet meer nodig is. Ouderenvervoer We hebben in onze Parochie de goede gewoonte om parochianen, die niet meer gemakkelijk zelfstandig op zondag naar de Kerk kunnen komen, per auto op te halen en na de Dienst weer naar huis te brengen. Het aantal parochianen, dat hiervan gebruik maakt neemt gestadig toe met als gevolg dat onze groep vaste rijders te klein is geworden. Daardoor komt de vraag om te rijden nu te vaak bij dezelfde mensen terecht. Zij worden overvraagd en dan is vrijwilligerswerk niet leuk meer. Wij hebben zes extra mensen nodig en dat is veel. Het streven is dat ieder 1x per maand aan de beurt kan komen om te rijden. Meldt u zich alstublieft aan! Ouder worden komt met gebreken en niet meer alles zelf kunnen is er één van. Laten we daarom waar het kan er voor elkaar zijn en helpen waar dat nodig is. Aanmelden kan bij de coördinator ouderenvervoer Joke Ranke-Dijsselbloem, tel ; of Gertruus Bors, tel ; en uiteraard op zondag na de Viering. 20

23 Was en strijk hulp Zoals ieder van ons weet, wordt het Pauluscentrum heel druk bezocht. Zowel door de week als in het weekend, overdag en s avonds. We schenken graag en gastvrij aan ieder koffie, thee of limonade. Het intensieve gebruik houdt ook in dat het aanrecht en de kastjes schoongemaakt worden en hier worden schoonmaakdoekjes voor gebruikt. Vuil worden natuurlijk ook de handdoekjes op de toiletten, en de hand- en theedoeken in de keuken. Op de tafelkleden wordt weleens gemorst en ook die worden niet vanzelf schoon. Ook de kerkelijk was zoals de kleding van de acolieten en de altaarkleden behoeven zorg. Kleding wassen gebeurt meestal 1 x per jaar en altaarkleden als nodig is. Toos Cras-Swüste heeft de was- en strijk taak alweer enige jaren gedaan en stopt hiermee aan het einde van dit werkjaar, juni dus. Zoals uit bovenstaande blijkt zou het fijn zijn als er twee mensen zijn die haar taak overnemen. Eén voor de wekelijkse huishoudelijke was en één voor de meer kerkelijke was. We hebben hiervoor dringend hulp nodig, dat mag wel duidelijk zijn. Graag ontvang ik de aanmeldingen: Namens het Paulusberaad, Gertruus Bors, Tel of per Of spreek mij op zondag aan in de kerk. 21

24 Dameskoor Houdt u van zingen? Zing met ons mee! Het dameskoor van de Paulusparochie in Tuindorp zoekt nieuwe leden. Wij zingen elke derde zondag van de maand in onze viering. Dus zingt u graag religieuze liederen? Kom dan een keer vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te doen. Ook als u denkt dat u niet kunt zingen, want zingen kun je leren. Wij repeteren elke maandag van tot uur. Na afloop drinken wij samen koffie of thee. Bel voor meer informatie of om je aan te melden naar onze dirigente Caralita Vincenten op of mail naar Kent u iemand van ons dameskoor dan kunt u ook haar aanspreken. Tot maandag! Kerkschoonmaak Iedere eerste dinsdagavond van de maand wordt de kerkzaal schoongemaakt door een heel klein groepje parochianen onder leiding van Joop van Maarseveen. Er is een aantal vaste werkzaamheden; banken en stoelen worden afgestoft, er wordt geveegd in de banken en paden, altaar wordt gestofzuigd, kaarsenbakken worden schoongemaakt. Daarnaast is er een schema om iedere maand iets extra s aan te pakken, zoals het schoonmaken van de verwarmingselementen, het weghalen van spinnenwebben, de vloer in de was zetten, kussentjes van de banken uitkloppen. Het werk wordt onderbroken om gezellig samen koffie en thee te drinken. Na afloop gaat ieder met voldoening naar huis, je kunt zien dat je wat gedaan hebt! Het is fijn als het kleine groepje wat wordt uitgebreid. Zoals ieder weet: vele handen maken licht werk. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Joop van Maarseveen of de Paulusparochiegroep. 22

25 Crèche In onze Pauluskerk beschikken wij over een bescheiden, maar gezellig ingerichte ruimte, waar tijdens de zondagvieringen de crèche is. Wij willen de ouders van jonge kinderen tot de leeftijd van 4 jaar de gelegenheid bieden in alle rust de vieringen mee te maken, terwijl anderen op uw kind passen. Momenteel zijn er zes vrijwilligers, die de opvang voor de kinderen verzorgen op drie zondagen in de maand. Deze groep is te klein om alle zondagen crèche te houden. Extra vrijwilligers zijn daarom zeer welkom. Voor meer informatie kunt u een sturen naar: Marth Kruit-Peperkamp op Het Paulusberaad Er is weer plaats voor een gastheer of gastvrouw op een doordeweekse dag, van tot uur. U bent daar nooit alleen. U kunt kiezen: eens per maand, eens in de veertiendagen, of iedere week. U werkt dan in het Pauluscentrum, een echt centrum, het hart van de parochie! Informatie bij Toos Cras-Swüste, tel of Gertruus Bors, tel , en op zondag ons aanspreken kan meestal. De Cantorij De Cantorij is continu op zoek naar versterking. In alle stemsoorten is aanvulling gewenst, bij de mannenstemmen het meest. Zangervaring is mooi meegenomen, maar zeker niet een voorwaarde. Ieder die het leuk vindt om te zingen is van harte welkom. Contact opnemen kan met dirigent Jos Hettinga. 23

26 MR. J.M. DE VRIES ASSURANTIËN J. de Bekastr VL Utrecht Tel Fax AANGEBODEN : HOGE RENTE op een internetspaarrekening Kijk op onze website onder vrije tijd Vragen over hypotheken, internetsparen, verzekeringen of pensioenen? w w w. d e v r i e s a s s u r a n t i e n. n l of bel ons even ookooooookkk oooooooooooooooio Ook verkrijgbaar bij chocolaterie O Herco Spierenburg in winkelcentrum De Gaard oo Ook verkrijgbaar bij chocolaterie Herco Spierenburg in winkelcentrum De Gaard Alle belastingzaken voor ondernemers, vrije beroepen en particulieren. C.W. Haring Belastingadviseur Ook contacten met Burg. vd Voort v. Zijplaan VX Utrecht notariaat en advocatuur. Tel (030) Fax (030)

27 WIJZIGING* OF INSCHRIJVING* ST. MARTINUSPAROCHIE TE UTRECHT (* doorhalen wat niet van toepassing is) Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: M / V* alleenwonend / samenwonend / gehuwd / gescheiden / weduwe-weduwnaar* Telefoonnummer: Partner: (M / V*) Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: wenst aangeschreven te worden als: Kinderen Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: INLEVEREN/OPSTUREN: WILLEM DE ZWIJGERPLANTSOEN 19, 3571 VJ UTRECHT Of via

28 Paulusbrieven is het mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk, Utrecht. Redactie: Laurens Goossens. Kopij: of in de bak in het Pauluscentrum. Pauluskerk/Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen VJ Utrecht, Tel Het Pauluscentrum is geopend: dinsdag t/m vrijdag van tot uur en `s zondags na de viering. Pastores Zeer Eerw. Heer Piet Rentinck, pastoor Mgr. v.d. Weteringstraat 11a, 3581 EA Utrecht / privé: Mw. Hélène Leijendekkers, pastor profiel catechese Lange Nieuwstraat 126, 3512 PP Utrecht / Dhr. Hans Harmsen, pastor profiel diaconie Tirol 97, 3524 KK Utrecht / privé: Paulusgemeensschapsgroep Mw. Gertruus Bors Mw. Toos Cras Dhr. Bernard Vos Contact: Op zondag vanaf 15 minuten voor de viering tot 15 minuten na de viering is een van de leden aanspreekbaar in het Pauluscentrum. Daarbuiten: Postbakje: In Pauluscentrum. Liturgisch Beraad - lektoren - werkgroep gezinsvieringen - misdienaars-akolieten - collectanten - koren - bloemengroep - commissie achterwand - kosters contactpersoon en informatie: Dhr. Bernard Vos Gastpriester Mgr. J.A. de Kok o.f.m. St Martinusparochie (Centraal Secretariaat) Het secretariaat van de St. Martinusparochie, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. Geopend van maandag t/m vrijdag tot uur. Tel / Buiten deze tijden wordt voor dringende zaken, zoals ziekenzalving en uitvaart, via een antwoordapparaat doorverwezen naar het telefoonnummer van de pastor van dienst. Locatieraad Mw. Edith Duyvestijn, secretaris Dhr. Bas Kruit, budgethouder Dhr. Frank Trienekens Mw. Manon Vanderkaa Paulusberaad - gastdames/gastheren gedurende de gehele week - vouw- en nietteam - schoonmaakteam - crèche contactpersoon en informatie: Mw. Gertruus Bors Ouderenvervoer z.m. vrijdag tussen uur Mw.Joke Ranke-Dijsselbloem b.g.g.: Mw.Gertruus Bors Parochiële Caritas Instelling Via Parochiegroep Persoonlijk gesprek met een pastor Mw. Hélène Leijendekkers: Op de eerste en derde vrijdag van de maand van uur in het Pauluscentrum of op afspraak. Andere pastores: Op afspraak. Kerkbijdrage/betalingen: - kerkbalans: postgiro t.n.v. parochiebestuur H. Apostel Paulus Utrecht - Overige betalingen voor misintenties, giften e.d. postgiro t.n.v. Paulusparochie Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juni 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer /

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer / Naam koor: Omschrijving taak /functie: Frequentie van repeteren: Wat is de dag en tijdstip van de repetitie: Doel van het koor: Willibrord koor zoekt: Alten, sopranen, bassen en tenoren. 1 avond per week

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Mei 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juli/Augustus 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht April 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Gastvoorganger Pater Jan Bouwens

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Dienst van schrift en tafel

Dienst van schrift en tafel Orde van dienst voor de viering van zondag 22 januari 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Dienst van schrift en tafel voorganger organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Ter voorbereiding:

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp September 2008 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina De vredesduif 3 Het team van pastores schrijft 4 Vanuit het bestuur 5 Vormsel 2009

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp Juni 2007 Inhoud Pagina Gedicht 1 Het team van pastores schrijft.. 2/3 Geloofsdoek 4 Kerk en Jodendom 5/6 In de wolken 6 Uitnodiging

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Thema: Er is meer dan genoeg

Thema: Er is meer dan genoeg Thema: Er is meer dan genoeg VIERING ROND DE SCHRIFT 15 maart 2015 Veertig Dagen IV Kerk van de Eénheid - Son Voorbereiding Aanvangswoord Aansteken van de tafelkaarsen Zingen: lied 276 Zomaar een dak boven

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING augustus 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING augustus 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 254 26 augustus 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Franciscus ter schure in Open Deur

Nadere informatie

Viering voor de derde zondag van de missiemaand

Viering voor de derde zondag van de missiemaand Viering voor de derde zondag van de missiemaand 15 oktober 2017 28 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 735 Zomaar een dak Begroeting P. Vandaag

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie