Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht"

Transcriptie

1 Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juni 2010

2 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens de lokatieraad 03 Gedenkboek voor overledenen 04 Namens de Paulusgemeenschapsgroep 05 Afsluiting werkseizoen 08 Pastor Gérard Martens stelt zich voor 09 Website / Kopij Paulusbrieven mei Liturgievieringen in mei Wereldwinkel/ Pauluscentrum / Paulusgemeenschapsgroep 13 Vesper/Parochieagenda/Spreekuur Pastor 14 Seniorenviering/Tuindorpsoos 15 Uitnodiging jongerenweekend Lokatiekroniek 16 Dauwtrappen 17 Kerkenzingestafette 18 Tentoonstelling kardinaal Simonis 19 Raad van Kerken : kerken voor migranten 20 De Vacaturebank 21 Advertenties 24

3 Zomerdag verbaast ontwaak ik uit mijn slaap vreemde geluiden natuurmuziek een concert maar voor welk publiek 'k kijk door het raam met luide gaap de rododendron staat in bloei narcis lelie zo ook de roos gewonnen is weer het gestoei met kou en wind en regenbui aan de boog bloeit passiebloem tegen de schuurmuur een framboos krekels op de verdauwde grond vormen een strijkorkest een vlinder vliegt als in een droom van bloem naar bloem naar notenboom waar mussen als in een verbond een serenade brengen aan hun nest alle vogels in de lucht hebben voltooid hun lange vlucht terug uit verre landen een gouden gloed omhelst hen zacht beschijnt de mus de boom en vrucht en ik verwelkom met een lach de allereerste zomerdag Bo 1

4 Namens de Pastores Het geloof met elkaar delen [3] Als je begint met samen luisteren naar een tekst uit de Schrift en er samen mee in gesprek gaat, zul je merken, dat het niet zo eenvoudig is. We zijn het niet gewend om over onze eigen geloofsbeleving te praten. Je hoort de laatste tijd vaak zeggen, dat er onder ons katholieken een grote sprakeloosheid heerst. Als ons geloof ter sprake kan komen, staan we met de mond vol tanden. Je zou dan kunnen stellen: die Schriftlezing in kleine groep ligt ons niet. Laten we er maar mee stoppen. Dat zou jammer zijn. Want Schriftlezing in kleine groep kan juist een goede leerschool zijn. Al doende leren we om ons geloof te verwoorden. Al doende kunnen we elkaar helpen om te verwoorden, wat ons ten diepste bezig houdt, wat er echt toe doet in het leven. Leren om woorden te vinden voor wat ons gelovig bezig houdt, kan ons geloof verdiepen. Langzamerhand zal er ook meer vertrouwdheid met de Schrift groeien. We zullen dan steeds meer ervaren hoe inspirerend het is, met elkaar in gelovig gesprek te zijn. Door het geloof met elkaar te delen, kunnen we groeien als gelovigen, als luisteraars naar Gods Woord. Een goede toetssteen kan zijn, om het gesprek af te sluiten met het opnieuw lezen van de Schrifttekst. Vaak zullen we dan merken, dat we anders luisteren dan de eerste keer. In de mate dat we het meer leren om het geloof met elkaar te delen, zijn we ook in staat, ons geloof met anderen te delen. En zo kunnen we meer missionair worden. Daarvoor is het belangrijk, dat we ons geloof uitstralen door als gelovigen te leven. Maar ook is het belangrijk om van ons geloof te getuigen met woorden. Dat we ook anderen kunnen vertellen, wat geloven voor ons betekent. Het is goed om het geloof te delen met elkaar en met allen die er voor open staan. P. Rentinck, pastoor 2

5 Namens de Lokatieraad Beste medeparochianen, Zoals in de vorige Paulusbrieven toegezegd, komen we kort terug op de kennismaking met een afvaardiging van het Parochiebestuur van de St. Martinus. Aanwezig was de vici-voorzitter de heer Heijs, de secretaris de heer Kerpen en mevrouw van de Heuvel. Laatstgenoemde zal de contacten met de verschillende lokatieraden onderhouden. Zij zal ook proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan de vergaderingen van de lokatieraad. Voor een goede en directe communicatielijn is dit erg prettig.tijdens deze bijeenkomst zijn een tweetal aandachtspunten door ons naar voren gebracht. Wij hebben het parochiebestuur gevraagd na te denken over een aanvulling in het parochiebestuur, in te vullen vanuit de Paulusgemeenschap. Onze gemeenschap kan vooralsnog de vacatures van penningmeester of bestuurslid bouwzaken niet invullen, maar mogelijk wel een bestuurslid voor een andere portefeuille leveren. Het parochiebestuur neemt dit in overweging. Bovendien hebben wij gevraagd om duidelijkheid omtrent het lokatiebudget, en hoe de beschikbare middelen volgend jaar over de verschillende lokaties zullen worden verdeeld. Wij hebben bepleit om het lokatiebudget inkomstenafhankelijk te houden, ook ten bate van hogere opbrengsten bij de werving van fondsen. Het Parochiebestuur komt hierop terug. Een herhaalde oproep willen we u doen om zich te abonneren op de digitale versie van de Paulusbrieven. U kunt deze heel eenvoudig openen, bewaren op uw computer, en uiteraard ook zelf geheel of gedeeltelijk uitprinten. Als u een abonnement neemt op de digitale Paulusbrieven: zorgt u voor minder kopieerwerkzaamheden zorgt u ervoor dat de vouw- en nietploeg minder zwaar wordt belast helpt u de bezorgers van de Paulusbrieven aan een kortere bezorgronde helpt u ons een berg papier besparen en minder inkt te gebruiken en draagt u bij aan energie-besparing! Uiteraard, we weten dat het heel fijn is als u zelf een papieren versie kant-enklaar in de bus krijgt. Maar u kunt heel gemakkelijk uw eigen papieren versie zelf uitprinten. Bij veel aanmeldingen zouden we zelfs een grotere versie op A4 formaat kunnen versturen, zodat u deze eenvoudiger kunt lezen. 3

6 Wij hopen daarom dat u zich snel abonneert op de digitale Paulusbrieven. Dit kan door een te sturen aan: De financiën komen op orde, en ook de jaarrekening 2009 laat niet meer heel lang op zich wachten. De populaire verzamelstaat zal uiteraard worden gepubliceerd, zodra beschikbaar. Wij doen daarbij nog steeds een oproep om uw kerkbijdrage indien mogelijk op te hogen. Een indicatie voor een minimaal bedrage aan kerkbijdrage is 100 euro per volwassene, en 15 euro per kind. Er zijn parochianen die minder bijdragen, en dat is zorgelijk. Gelukkig zijn er welgestelde, welmenende parochianen die meer bijdragen; anders zouden we het niet redden. Wij doen een beroep op u allen. Gedenkboek voor overledenen Achter in de kerk, bij het Mariabeeld, ligt op een speciaal daartoe gemaakte console, een map met daarin de rouwbrieven van overleden parochianen, oudparochianen en van diegenen waarvan de uitvaart vanuit onze Pauluskerk geschiedde. Dat is een gewoonte die al een aantal jaren bestaat, en die op prijs gesteld wordt, niet alleen door nabestaanden maar ook door andere meelevenden. Ooit is daarmee een begin gemaakt, maar er zijn parochianen waarvan een dierbare is gestorven vóór dat begin, die ook graag op deze manier hun familielid willen laten gedenken. Dat kan: in een overleg met de Paulusgemeenschapsgroep is geconstateerd dat niets daar tegen kan zijn. Als u een van degenen bent die dat wenst, dan kunt u alsnog de rouwbrief, en eventueel de dankbetuiging, daartoe inleveren bij een lid van de Paulusgemeenschapsgroep die iedere zondag vanaf 15 minuten voor tot 15 minuten na de viering in het Pauluscentrum aanspreekbaar is. De opzet is dat de mappen zoveel mogelijk chronologisch worden ingericht. 4

7 Namens de Paulusgemeenschapsgroep Verslag van het vierde halve jaar Periode oktober 2009 maart 2010 De Paulusgemeenschapsgroep is iedere twee weken bijeen geweest en zo nodig vaker. Bij de bijeenkomsten zijn zo nu en dan extra aanwezigen uitgenodigd. Er is ook samen met de lokatieraad vergaderd. Van de bijeenkomsten is verslag gedaan middels een besluitenlijst. Iedere zondag was een lid van de gemeenschapsgroep herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig voor en na de viering. In dit halve jaar zijn we serieus van start gegaan met gemeenschapsvieringen onder leiding van parochianen. Daartoe hebben we ter zake deskundige parochianen uit de lokatie Paulus bereid gevonden. De gemeenschapsgroep heeft de discussie hierover met het Pastoraal Team gevoerd en er is vastgesteld dat in ieder geval tot de zomer 2010 er een evenwicht zal zijn in Eucharistische- en niet Eucharistische vieringen op zondag. Mgr. de Kok en pastor Leijendekkers zijn de vaste voorgangers. Wanneer zij niet kunnen houden we een gemeenschapsviering o.l.v. een parochiaan. Evaluatie na dit werkseizoen. Met deze parochianen zijn afspraken gemaakt en is al een eerste evaluatie gehouden. Er is een gastpriester gevonden die in de Goede Week en met Pasen bij ons is voorgaan. Op verschillende fronten is de gemeenschapsgroep betrokken geweest met de fusie van parochies per jan De uitkomsten van de gesprekken in het kader van het project Wat is je Heilig? hebben steeds gediend om onze standpunten te kiezen en te onderbouwen. Er zijn intensieve discussies met het toenmalige bestuur geweest. Nog steeds vraagt de fusie veel tijd en aandacht. De gemeenschapsgroep heeft aan het centrale bestuur het signaal gegeven dat daar waar de fusie efficiëntie en tijdswinst door samenwerking zou moeten opleveren, er nu nog alleen nog maar geïnvesteerd wordt. Alle activiteiten die de Paulus kent moeten behalve in de eigen besprekingen ook nog eens in Martinusverband besproken worden. Dat kost extra tijd van veel mensen en heeft voor de Paulus nog geen positieve resultaten. 5

8 In samenwerking met de schoonmaakploeg en de beheerscommissie is er een grote schoonmaak georganiseerd die zich uitstrekte over bijna een week. Subsidie voor de huur van een steiger werd door een parochiaan gevonden bij de actie Nederland Doet. We konden bij deze landelijke actie aansluiten. We hebben in een intentieverklaring onze steun uitgesproken voor de oprichting van een gemeentelijk (Utrechts) Diakonaal Platform. De oprichting heeft op 11 november plaatsgevonden. Lokaal zijn we gaan werken aan het oprichten van een Pastoraal Sociaal Meldpunt. Een groep parochianen denkt met ons mee over de invulling hiervan. In dit meldpunt moeten bezoekersgroep, pastores en een nieuw op te richten stuurgroep voor algemene individuele pastorale zorg elkaar vinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Dit meldpunt moet gaan bevorderen dat mensen die pastorale zorg behoeven (waar nadrukkelijk sociale, niet direct religieuze zorg ook onder valt) deze zorg ook krijgen. Het meldpunt moet kunnen verwijzen naar maatschappelijke en kerkelijke organisaties en gaat individuele parochianen stimuleren en helpen om zorg voor elkaar te gaan dragen. We kijken hierbij ook naar hoe de Tuindorpkerk dit georganiseerd heeft. Daar draait een dergelijk meldpunt al langer. Contacten met zorgcentrum de Lichtkring zijn doorgezet. Maandelijks wordt er communie gebracht door een groep Paulusparochianen. Met Palmzondag hebben we gezegende palmtakjes gebracht en er wordt een gezamenlijk ziekenzalving gehouden. De zorg voor Ierse geloofsgenoten heeft vorm gekregen op de zondagmorgen door Engelstalige kindernevendiensten en door beperkt individueel pastoraat waaronder doop en vormsel. Structureel pastoraat hebben we aangevraagd bij de profielhouder diakonie van de St. Martinus. Dat heeft nog geen effect gehad. Daarnaast is er verscherpt toezicht op gedrag tijdens de vieringen georganiseerd. Er is afscheid genomen van pastor Roel Braakhuis. De gemeenschapsgroep heeft getracht de effecten hiervan zo goed mogelijk te begeleiden. In de samenwerking met het toenmalige bestuur, nu locatieraad, is geïnvesteerd door twee gezamenlijke gespreksavonden met een externe begeleider en door het maken van goede werkafspraken. De gemeenschapsgroep is behulpzaam geweest bij twee grote uitvaarten in januari waarbij zorg en aandacht uitgegaan is naar familieleden en naar leden van het Jongerenkoor. 6

9 Er is een vast inloopspreekuur twee keer per maand, op de eerste en derde vrijdag van de maand, van uur, met pastor Leijendekkers gerealiseerd. Toos Cras heeft haar toezegging om twee jaar parochiegroeplid te zijn waargemaakt en we hebben goed afscheid genomen. De overdracht van haar taken is geregeld. Marlies Middeldorp is alvast beperkt gaan meedraaien en zal in het komende seizoen volledig mee gaan draaien. Er is contact onderhouden met de diverse werkgroepen. De werkgroepen worden 1x per jaar bezocht of er wordt anderszins met elke werkgroep contact onderhouden. Voor het aanmelden en organiseren van uitvaarten is een extra vrijwilliger gevonden. Dit behoeft nog verdere aandacht. Met het Pastoraal Team zijn afspraken gemaakt over doop. De voorbereiding vindt zo veel mogelijk in Martinusverband plaats. De doop zelf echter kan in onze eigen kerk, bij voorkeur in de zondagsviering, plaats vinden. De werkgroepen voor Eerste Communie en Vormsel hebben op ons verzoek ook deze periode weer volop en met succes gewerkt. Evenals de werkgroep Oecumene. Met Hemelvaartsdag is een oecumenische dauwtrap met de vormelingen georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een fris en herkenbaar logo voor de Paulusgemeenschapsgroep. Er is contact geweest met DELA uitvaartverzorging omdat zij binnenkort ook in deze regio actief worden. Individuele parochianen weten ons steeds beter te vinden voor hun wensen en verzoeken. Er zijn tientallen individuele contacten geweest aangaande inschrijven, uitschrijven, huwelijk, doop en overlijden. We hebben nagedacht over het vrijwilligersbeleid. Samen met de komende pastor die het aandachtsgebied gemeenschapsopbouw gaat krijgen gaan we hier mee verder. Voor de nieuwe pastor gaan we een introductieprogramma Locatie Paulus maken. Samen met het Liturgisch Beraad gaan we een draaiboek voor (gast)voorgangers maken. 7

10 Wat betreft ons werkplan lopen we niet helemaal op schema. Dit seizoen nog af te handelen: Evaluatie formule Soep en Broodavonden Communicatieplan, Draaiboek voorgangers (Lit. Beraad). Pastoraal Sociaal Meldpunt (mee bezig, loopt door in werkjaar ) Evaluatie eigen voorgangers in gemeenschapsvieringen m.b.t. afspraken hierover met Pastoraal Team. Werkplan (in juni opstellen). Leeravonden (i.s.m. Pastoraal Team in Martinusverband). UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING Zondag 27 juni is de afsluiting van het werkseizoen in onze Paulusgemeenschap. Dit doen we met een feestelijke viering waarin alle koren zingen. Na afloop bieden we koffie en een drankje aan om na te praten over een enerverend jaar voor onze Paulusgemeenschap. Met elkaar terugblikken, maar vooral positief vooruitkijken is goed om samen te doen. WE HOPEN JIJ, U ER TIJD VOOR MAAKT. Namens het Paulusberaad, Gertruus Bors Tel

11 Pastor Gérard Martens stelt zich voor drs. Gérard Martens Geboren in 1957 in Rotterdam Theologie gestudeerd in Utrecht Eerste aanstelling als pastoraal werker 1985 in de H.Geestparochie, Amersfoort Werkzaam bij het aartsbisdom functies: lekenkadervorming, directeur pastorale dienstverlening, lid bisdomraad en bisdombestuur, projectleider samenvoeging parochies. Presentatie in de St. Martinusparochie: 28 mei 2010 Woonplaats: Amersfoort Getrouwd met Marjet de Jong 3 kinderen: Stella (22), Liduine (20) en Fons (18). De twee dochters studeren en wonen in Utrecht Met de aanstelling in de St. Martinusparochie gaat voor mij de intussen lang gekoesterde wens in vervulling weer actief te worden in het parochiepastoraat. Al weer ruim drie jaar geleden, toen ik 50 werd, heb ik de bisschop gevraagd om na vijftien jaar werken op en vanuit het bisdomniveau, weer een zending in een parochie te krijgen. Kardinaal Simonis ging daar positief op in en in december 2007 heb ik afscheid genomen. Na een studieverlof (op mijn verzoek een exposure in het presentiewerk bij het buurtpastoraat) zou ik in een parochie aan de slag gaan. Toen kwam er echter een onverwachte kink in de kabel en vroeg de nieuwe aartsbisschop mij projectleider samenvoeging parochies te worden, een tijdelijke functie. Maar nu is het er dan sinds 1 mei toch van gekomen. De eerste maanden in combinatie met de afronding van het project samenvoeging en vanaf 1 augustus full-time. In het parochiewerk staat de directe ontmoeting centraal. De ontmoeting van mensen met God en van mensen met elkaar en in beide gevallen vanuit het dagelijks bestaan met alle kansen en onmogelijkheden van het moment. Het gaat erom steeds weer op pad te gaan met Heb God lief en je naaste als jezelf in je hoofd en in je hart en dan maar te zien wie of wat je tegenkomt en wat er gebeurt. Als pastor(aal werker) is het daarbij mijn opdracht met mensen individueel en in groepen op te trekken en de worsteling met dat 9

12 gebod levend te houden, om voor te gaan in het alsmaar opnieuw zoeken en scherpen van die oriëntatie en het geloofsleven te ondersteunen. De opbouw van de geloofsgemeenschap zal voor mij een accent zijn en dat betekent voor mij voortdurend met mensen in de locale gemeenschappen in gesprek zijn over de vraag waar God ons wil ontmoeten en voor welke uitdagingen we nu worden gesteld als we duidelijk en merkbaar willen maken dat God Liefde voor ons is. De St.Martinusparochie heeft voor haar pastoraal plan een mooie titel: Delen met elkaar. Natuurlijk spreekt daar de bereidheid uit vrijgevig te zijn van al het goede dat we hebben. Ons geloof delen met elkaar, door het ter sprake te brengen en elkaar te verrijken met gedachten en vragen. En in navolging van onze patroonheilige ook te delen van ons goed met wie het nodig heeft, zonder aanzien des persoons en geloofs dichtbij en wereldwijd. Delen met elkaar is voor mij ook het besef uiten dat je als geloofsgemeenschap samen met de andere de parochie, de Kerk van de Heer, vormt. Een principiële openheid en nieuwsgierigheid naar andere aanpak, andere inzichten en geloven dat daarin de kansen voor onze toekomst zullen groeien. Se St. Martinusparochie met haar vijf geloofsgemeenschappen is een samen met diversiteit. In de verbondenheid zullen de delen met elkaar méér zijn dan ieder voor zich. Aan dat wonder wil ik graag meewerken 5 mei 2010 Gérard Martens 10

13 Website Paulusparochie Wij willen hierbij uw aandacht vestigen op de website ( en u uitnodigen om uw op- en aanmerkingen aan ons te laten weten via Ook vragen wij u om het ons te laten weten mocht u het gevoel hebben nog iets te missen op de website. De websiteredactie Kopij voor de Paulusbrieven van Juli/Augustus 2010 Inleveren van kopij kunt u doen door een te sturen naar: of in te leveren in het Pauluscentrum (in het bakje "Redactie Paulusbrieven") Digitale kopij bij voorkeur aanleveren op A5 formaat met lettertype Times New Roman, 11 punts. Ook is het mogelijk om een digitale versie van de Paulusbrieven te ontvangen door een te sturen naar het adres van de redactie met vermelding van uw naam, het adres waar u de digitale versie op zou willen ontvangen en eventueel uw woonadres als u de papieren versie niet meer hoeft te ontvangen (dit is natuurlijk niet verplicht en dit kunt u ook op een later tijdstip altijd nog aangeven). Deze digitale Paulusbrieven zullen worden aangeleverd in Adobe Acrobat formaat. Inleveren kopij uiterlijk Drukken maandag Nietenvouwen woensdag Afhalen-bezorgen donderdag vanaf uur in het Pauluscentrum

14 Liturgievieringen in juni 2010 (wijzigingen voorbehouden) Zaterdag 5 juni Huwelijksviering van Meike Hettinga en Erik van Kerkhoff Voorganger Mgr. J. de Kok en pastor Elise Woertman 18:00 M.m.v. het Kinderkoor en het PJK Zondag 6 juni (Sacramentsdag) Lezingen Gen. 14, 18-20; 1 Kor. 11, 23-26; Lc. 9, 11b - 17 Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. het Kinderkoor Kindercrèche Zaterdag 12 juni Huwelijksviering van Henny Verhoeven en Arnold Smeets Voorganger Prof. Dr. J. Wissink 13:30 M.m.v. Kees van Mechelen Zondag 13 juni (11 e zondag door het jaar) Lezingen 2 Sam. 12, ; Gal. 2, ; Lc. 7, 36-8, 3 of 7, Voorganger Pastor Jos Hettinga 10:30 M.m.v. het PJK Kindercrèche en Kindernevendienst Zondag 20 juni (12 e zondag door het jaar) Lezingen Zach. 12, 10-11; Gal. 3, 26-29; Lc. 9, Voorganger Erik van Kerkhoff 10:30 M.m.v. het Dameskoor Zondag 27 juni (Slotviering) Lezingen 1 Kon. 19, 16b ; Gal. 5, ; Lc. 9, Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. alle Koren Kindercrèche Zondag 4 juli (14 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, of 10, 1-9 Voorganger Nog niet bekend 10:30 M.m.v. Cantor 12

15 Elke zondag is er na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Pauluscentrum onder het genot van een kop koffie of thee. En verder is er - In zorgcentrum Tuindorp-Oost wordt iedere zondag om uur een dienst gehouden. Drie keer per maand is dat een katholieke viering (twee keer een eucharistieviering en eenmaal een woord- en communieviering), terwijl een keer per maand een dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Utrecht. Wereldwinkel De wereldwinkel is geopend tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. U kunt hier terecht voor fair trade producten zoals Max Havelaar koffie, honing, hagelslag en (h)eerlijke chocolade. Door uw fair trade inkopen ondersteunt u een eerlijke manier van handel. Wij verkopen o.a. Max Havelaar koffie, honing, hagelslag, chocolade en pepermunt. Onze producten zijn iets duurder dan in de reguliere winkel, maar met de meeropbrengst steunen wij elk jaar een extra M.O.V. project (missie, ontwikkeling en vrede). Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen 19, tel.: Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. En op zondag, na de viering (koffie/thee drinken). In onze parochie ligt al jaren achter in de kerk een voorbedenboek. Veel parochianen leggen aan God, middels het boek hun vragen neer en uiten hun dankbaarheid over de goedheid die ze hebben mogen ontvangen. Het voorbedenboek ligt de gehele week in de kerk. Parochianen kunnen zo op elk gewenst moment hun voorbede neerschrijven, welke gelezen wordt in de eerstvolgende zondagsviering. U bent hiervoor welkom tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. Paulusgemeenschapsgroep Elke zondag zal er iemand van ons aanwezig zijn voor vragen en/of opmerkingen. Vanaf een kwartier voor aanvang van de viering tot een kwartier erna zal er iemand van ons achter in de kerk te vinden zijn. U kunt ons herkennen aan de badge. 13

16 Vespers Op donderdagavond om uur is er elke week een vesperviering in onze kerk. Dat wordt op zondagmorgen bij de mededelingen gezegd en nu ook op deze manier onder de aandacht gebracht. Vespers: een rustpunt, een half uur samen zijn. Er is een schriftlezing, er worden psalmen gebeden, er is ruimte voor stil gebed, we zingen een Maria- en een slotlied en in de voorbeden spreken we uit wat ons na aan het hart ligt. Wellicht kwam u / jij nog niet eerder op het idee om eens mee te doen. Zet het in de agenda.en kom..u / jij bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny van der Weiden: Parochieagenda Repetitie koren: Dameskoor maandag uur. Cantorij donderdag uur. Kinderkoor vrijdag uur. Kebabkoor vrijdag uur. Jongerenkoor vrijdag uur. Kerkschoonmaak: Elke eerste dinsdag van de maand vanaf uur. Uw hulp is welkom! Spreekuur pastor Leijendekkers Pastor Hélène Leijendekkers is voor een laagdrempelig inloopspreekuur op de eerste en de derde vrijdagochtend in de maand van tot uur aanwezig in het Pauluscentrum. In mei houdt pastor Leijendekkers dus spreekuur op vrijdag 4 juni en op vrijdag 18 juni. U kunt dan binnenlopen voor een persoonlijk gesprek of een afspraak met haar maken voor een ander moment. 14

17 Seniorenviering Johanneskerk Iedere eerste dinsdag van de maand om uur wordt er in de Johanneskerk aan de Moezeldreef op Overvecht een seniorenviering gehouden voor belangstellenden van Overvecht, Tuindorp en Voordorp. De Johanneskerk kent voornamelijk oecumenische vieringen op zondag, maar de seniorenvieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor katholieken. Als het mogelijk is gaat een priester in de viering voor of anders een pastor. Het is beslist de moeite waard om er eens naar toe te gaan. Tijdens de vieringen wordt gezongen samen met het koor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Namens het Paulusberaad, Bep Sturkenboom Tuindorpsoos Iedere vrijdagmiddag is er van tot uur is er voor ouderen een soos in zorgcentrum de Lichtkring aan de Eykmanlaan 72. U bent van harte uitgenodigd. De kosten bedragen 1,-. Dit alles onder de leiding van: Hilde Lubberts, tel Henny van der Tol, tel Uitnodiging jongerenweekend 2010 Jaarlijks organiseren we een jongerenweekend voor jongeren in onze parochie. Misschien heb je al enthousiaste verhalen gehoord of gelezen van jongeren die al een keer zijn meegegaan. Dit jaar vindt dit weekend plaats op 2 en 3 oktober We starten op onze locatie in Utrecht (in de buurt van stadion Galgenwaard) zaterdag om 10 uur en op zondag sluiten we de deuren om uur. Tussendoor gaan we op diverse manieren aan de slag met een thema (maatschappelijk/religieus getint). Uiteraard is er ook veel gelegenheid om gezellig te kletsen, spelletjes te doen of wat te sporten. De kosten voor dit hele weekend bedragen 15,- per persoon. Voor eten en een bed zorgen wij, je moet zelf je slaapzak meenemen. Ben je tussen de 12 en 17 jaar en lijkt het je leuk om zo n weekend mee te maken, meld je dan aan! Stuur vóór 10 september een mail aan: 15

18 met daarin je naam, leeftijd en adresgegevens. Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen: Hartelijke groet en hopelijk tot 2 oktober! Bernard Beuving Tobias Kruit Wilma Schols Ellen van Eunen Lokatiekroniek Op eerste Paasdag hebben Eerste Communie gedaan: Evert van den Berg Anne Alberts Cilia Schoonhoven Florine van Wageningen Pim Boomer Bart Alberts Diede Smit Veronika van den Berg Anne Hack Sien Boekraad Ines van den Berg Op eerste Pinksterdag hebben het sacrament van het Vormsel ontvangen: Thijs ter Rele Rosanne Lobbezoo Isabel Middeldorp Thijs de Leede Huwelijk: : Mieke Hettinga en Erik van Kerkhoff : Henny Verhoeven en Arnold Smeets Overleden: Zr. Mariët de Jong Mw. Antoinette Henriëtte Eras 16

19 Dauwtrappen Op de vroege ochtend van Hemelvaartsdag verzamelde zich een groep van dertig enthousiaste wandelaars bij de kerk voor het traditionele dauwtrappen. Onder hen de kinderen die zich aan het voorbereiden waren op het Vormsel. Zij hadden, naast het wandelen, nog een extra opdracht. Na ruim twee en een half uur stevig gewandeld te hebben, werden de sportieve wandelaars met broodjes, koffie, thee en vers fruit ontvangen door het Paulusberaad. Onder leiding van Caralita vormde een deel van de dauwtrappers vervolgens een gelegenheidskoor dat met veel plezier de zang in de eucharistieviering verzorgde. Isabel schreef een verslag van de wandeling dat u hier kunt lezen: 13 mei gingen we dauwtrappen. Er gingen veel mensen mee en die moesten wij, de kinderen die meedoen aan het Vormselproject, allemaal interviewen. De vragen die we stelden gingen vooral over wat de mensen in de kerk voor taak hebben en wat ze moeten doen. Bernard Vos doet heel veel verschillende dingen zoals de vieringen van het kinderkoor voorbereiden en hij is ook lector. Joop van Maarseveen doet ook veel. Hij is hoofd van de misdienaars, koster en hij zorgt voor de kerkschoonmaak op dinsdagavond. Het is belangrijk dat mensen hun taken doen, anders zou de kerk vies zijn, zouden vieringen niet kloppen en zou er misschien zelfs niemand voorgaan. Er moet veel geregeld worden! Ook moesten we aan de mensen vragen wat ze het mooiste verhaal vinden dat ze in de kerk gehoord hebben. Joop vindt het verhaal met de vijf broden en de twee vissen het mooist. Ik zelf vind het verhaal van de Barmhartige Samaritaan het mooist. Ik vond het dauwtrappen erg leuk. Isabel 17

20 Kerkenzingestafette Negen uur zingen in de Utrechtse binnenstadskerken Op 26 juni aanstaande is het feest voor wie van zingen houdt en voor wie graag luistert. Wie wil kan een dag lang zingen in de binnenstadskerken van Utrecht. Gedurende het seizoen van Kerken Kijken Utrecht, van 25 juni tot en met 11 september wordt er in elke kerk een lied tentoongesteld. Elke kerk laat een voor haar representatief lied zien. Sommige kerken richten bij dat lied een kleine tentoonstelling in. Wie alle kerken bezoekt, kan een heel scala aan kerkliederen lezen en bekijken. Liederen moeten natuurlijk klinken. Daarom is er een kerkenzingestafette: Op 26 juni wordt in de deelnemende kerken het door hen gekozen lied ingestudeerd en door de bezoekers - door u dus - gezongen. Deze estafette wordt georganiseerd door de werkgroep Kerk in de City. Deze werkgroep organiseert jaarlijks een inhoudelijke bijdrage bij het cultuurhistorische project Kerken Kijken Utrecht. Een voorbeeld is de pelgrimspas die nog steeds verkrijgbaar is. Op deze manier proberen kerkgenootschappen te laten zien wie ze zijn en wat het gebouw waarin zij vieren met hen als geloofsgemeenschappen doet. De estafetteroute (onder voorbehoud): St. Gertrudis kathedraal Lutherse kerk Nicolaïkerk St. Catharina kathedraal Pieterskerk Jacobikerk Doopsgezinde kerk St. Willibrorduskerk

21 Janskerkkoor (in Willibrordus) Geertekerk St. Augustinuskerk Domkerk Tentoonstelling kardinaal Simonis In 1931 werd Ad Simonis als zoon van een tandarts in Lisse geboren. Hij groeide er op en volgde er de lagere school. Na zijn opleiding aan het klein seminarie Hageveld in Heemstede, ging hij naar het groot seminarie in Warmond. Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan, eerst kort in Waddinxveen, daarna in Den Haag. In 1971 werd heel Nederland verrast door het bericht dat kapelaan Simonis benoemd werd tot bisschop van Rotterdam. Heel wat katholieken in Nederland hadden veel moeite met zijn benoeming en lieten dat door openlijke protesten merken ook. Simonis stond bekend als een behoudend iemand. Dat bleek ook uit allerlei controversiële uitspraken die hij deed, niet alleen als bisschop, maar later ook als aartsbisschop en kardinaal. In 2009 ging hij met emeritaat. Sindsdien woont hij in Mariapoli Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk. Voor het Lissese Museum De Zwarte Tulp is de figuur van Simonis interessant genoeg om aan hem een tentoonstelling te wijden, temeer daar hij uit Lisse komt. De expositie heeft dan ook als titel meegekregen: KARDINAAL SIMONIS, ZOON VAN DE BOLLENSTREEK en zal op vrijdag 4 juni a.s. officieel geopend worden door mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam. Bij de opening zal kardinaal Simonis zelf ook aanwezig zijn. De tentoonstelling duurt tot en met 15 augustus van dit jaar. Op de expositie zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de verschillende periodes uit het leven en de carrière van de kardinaal: zijn jeugd in Lisse, de seminariejaren in Heemstede en Warmond, zijn kapelaansjaren, de benoeming en wijding tot bisschop van Rotterdam, zijn benoeming tot aartsbisschop en zijn jaren als kardinaal. Simonis was 38 jaar leider van de katholieke kerk in Nederland. Het ligt in de bedoeling om middels foto s, krantenknipsels, schilderijen, parafernalia en allerlei objecten uit de wereld van de katholieke kerk een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kardinaal en zijn tijd. Al dit materiaal is beschikbaar gesteld door familie, vrienden, kennissen, het Utrechtse Catharijneconvent, de Agathaparochie uit Lisse en door de kardinaal zelf. We hopen met een fotoreportage een indruk te geven van katholiek Nederland 19

22 tussen 1930 en 2007, de tijd die Simonis zelf heeft meegemaakt, van misdienaar tot kardinaal. Een jaar of drie geleden heeft de KRO in de serie Profiel een documentaire gemaakt over het leven en de bewogen carrière van Simonis. Daarin komen familieleden, vrienden van de lagere school, medestudenten van het klein- en het grootseminarie en kenners van de katholieke kerk aan het woord. Deze film zal permanent op de tentoonstelling te zien zijn. Het museum De Zwarte Tulp is geopend van dinsdag tot en met zondag ( uur) Bezoekadres: De Zwarte Tulp Grachtweg 2a, Lisse Tel Raad van Kerken: kerken voor migranten De Raad van Kerken in Nederland stelt in het jaar 2010 de relatie van kerken tot migranten centraal. De Raad organiseert daartoe het project Geef een gezicht aan elkaar. Doel van het project is gemeenten en parochies kennis te laten nemen van verhalen over de spiritualiteit van allochtone Nederlanders en omgekeerd om daarmee herkenning over en weer te stimuleren en ontmoeting te bevorderen. In Nederland wonen ongeveer anderhalf miljoen mensen met een allochtone achtergrond. Zeker de helft daarvan is christen. De rooms-katholieken onder hen (ongeveer mensen) sluiten zich in de meeste gevallen aan bij plaatselijke parochies. Vele protestanten, pinkstergelovigen en orthodoxe christenen hebben eigen kerken en gemeenten gevormd. Er zijn ongeveer 1200 kerken met een migrantenachtergrond. Qua omvang zijn de gezamenlijke migrantenkerken de derde kerk in Nederland, na de R.-K. Kerk en de PKN. De Raad van Kerken bereidt een uitgave voor met verhalen van migranten en autochtone Nederlanders, waarin overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen naar voren komen. Daarin komen ook tips over hoe men zelf over en weer elkaar verhalen kan aanreiken. De Raad gebruikt het eerste halfjaar van 2010 om bekendheid te geven aan het project en om een uitgave voor te bereiden. Op internet is een migrantenkerkzoeker ingericht om gemakkelijk een migrantenkerk in de buurt te vinden. Zie hiervoor: 20

23 De vacaturebank Hier vindt u een overzicht van welke vrijwilligersgroepen versterking zoeken en wat de betreffende taken inhouden. Voor het verzamelen van deze vacatures hebben wij natuurlijk uw hulp nodig. Dus zijn er nog oningevulde plaatsen in uw werkgroep, beraad, commissie, etc. laat het ons weten op en wij zorgen ervoor dat de oproep iedere maand wordt opgenomen tot van uw kant bericht wordt ontvangen dat vermelding niet meer nodig is. Ouderenvervoer We hebben in onze Parochie de goede gewoonte om parochianen, die niet meer gemakkelijk zelfstandig op zondag naar de Kerk kunnen komen, per auto op te halen en na de Dienst weer naar huis te brengen. Het aantal parochianen, dat hiervan gebruik maakt neemt gestadig toe met als gevolg dat onze groep vaste rijders te klein is geworden. Daardoor komt de vraag om te rijden nu te vaak bij dezelfde mensen terecht. Zij worden overvraagd en dan is vrijwilligerswerk niet leuk meer. Wij hebben zes extra mensen nodig en dat is veel. Het streven is dat ieder 1x per maand aan de beurt kan komen om te rijden. Meldt u zich alstublieft aan! Ouder worden komt met gebreken en niet meer alles zelf kunnen is er één van. Laten we daarom waar het kan er voor elkaar zijn en helpen waar dat nodig is. Aanmelden kan bij de coördinator ouderenvervoer Joke Ranke-Dijsselbloem, tel ; of Gertruus Bors, tel ; en uiteraard op zondag na de Viering. 21

24 Dameskoor Houdt u van zingen? Zing met ons mee! Het dameskoor van de Paulusparochie in Tuindorp zoekt nieuwe leden. Wij zingen elke derde zondag van de maand in onze viering. Dus zingt u graag religieuze liederen? Kom dan een keer vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te doen. Ook als u denkt dat u niet kunt zingen, want zingen kun je leren. Wij repeteren elke maandag van tot uur. Na afloop drinken wij samen koffie of thee. Bel voor meer informatie of om je aan te melden naar onze dirigente Caralita Vincenten op of mail naar Kent u iemand van ons dameskoor dan kunt u ook haar aanspreken. Tot maandag! Kerkschoonmaak Iedere eerste dinsdagavond van de maand wordt de kerkzaal schoongemaakt door een heel klein groepje parochianen onder leiding van Joop van Maarseveen. Er is een aantal vaste werkzaamheden; banken en stoelen worden afgestoft, er wordt geveegd in de banken en paden, altaar wordt gestofzuigd, kaarsenbakken worden schoongemaakt. Daarnaast is er een schema om iedere maand iets extra s aan te pakken, zoals het schoonmaken van de verwarmingselementen, het weghalen van spinnenwebben, de vloer in de was zetten, kussentjes van de banken uitkloppen. Het werk wordt onderbroken om gezellig samen koffie en thee te drinken. Na afloop gaat ieder met voldoening naar huis, je kunt zien dat je wat gedaan hebt! Het is fijn als het kleine groepje wat wordt uitgebreid. Zoals ieder weet: vele handen maken licht werk. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Joop van Maarseveen of de Paulusparochiegroep. 22

25 Crèche In onze Pauluskerk beschikken wij over een bescheiden, maar gezellig ingerichte ruimte, waar tijdens de zondagvieringen de crèche is. Wij willen de ouders van jonge kinderen tot de leeftijd van 4 jaar de gelegenheid bieden in alle rust de vieringen mee te maken, terwijl anderen op uw kind passen. Momenteel zijn er zes vrijwilligers, die de opvang voor de kinderen verzorgen op drie zondagen in de maand. Deze groep is te klein om alle zondagen crèche te houden. Extra vrijwilligers zijn daarom zeer welkom. Voor meer informatie kunt u een sturen naar: Marth Kruit-Peperkamp op Het Paulusberaad Er is weer plaats voor een gastheer of gastvrouw op een doordeweekse dag, van tot uur. U bent daar nooit alleen. U kunt kiezen: eens per maand, eens in de veertiendagen, of iedere week. U werkt dan in het Pauluscentrum, een echt centrum, het hart van de parochie! Informatie bij Toos Cras-Swüste, tel of Gertruus Bors, tel , en op zondag ons aanspreken kan meestal. De Cantorij De Cantorij is continu op zoek naar versterking. In alle stemsoorten is aanvulling gewenst, bij de mannenstemmen het meest. Zangervaring is mooi meegenomen, maar zeker niet een voorwaarde. Ieder die het leuk vindt om te zingen is van harte welkom. Contact opnemen kan met dirigent Jos Hettinga. 23

26 MR. J.M. DE VRIES ASSURANTIËN J. de Bekastr VL Utrecht Tel Fax AANGEBODEN : HOGE RENTE op een internetspaarrekening Kijk op onze website onder vrije tijd Vragen over hypotheken, internetsparen, verzekeringen of pensioenen? w w w. d e v r i e s a s s u r a n t i e n. n l of bel ons even ookooooookkk oooooooooooooooio Ook verkrijgbaar bij chocolaterie O Herco Spierenburg in winkelcentrum De Gaard oo Ook verkrijgbaar bij chocolaterie Herco Spierenburg in winkelcentrum De Gaard Alle belastingzaken voor ondernemers, vrije beroepen en particulieren. C.W. Haring Belastingadviseur Ook contacten met Burg. vd Voort v. Zijplaan VX Utrecht notariaat en advocatuur. Tel (030) Fax (030)

27 Wijziging* of inschrijving* St. Martinusparochie te Utrecht (* doorhalen wat niet van toepassing is) Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: M / V* alleenwonend / samenwonend / gehuwd / gescheiden / weduwe-weduwnaar* Telefoonnummer: Partner: (M / V*) Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: wenst aangeschreven te worden als: Kinderen Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Doopdatum: Inleveren/opsturen: Willem de Zwijgerplantsoen 19, 3571 VJ Utrecht Of via

28 Paulusbrieven is het mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk, onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht. Redactie: Laurens Goossens. Kopij: of in het postvak in het Pauluscentrum. Pauluskerk/Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen VJ Utrecht, tel Website: Het Pauluscentrum is geopend: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur en s zondags na de viering. Pastores Zeer eerw. Heer Piet Rentinck, pastoor Mgr. v.d. Weteringstraat 11a, 3581 EA Utrecht / privé Mw. Hélène Leijendekkers, pastor profiel catechese Lange Nieuwstraat 126, 3512 PP Utrecht / Dhr. Hans Harmsen, pastor profiel diaconie Tirol 97, 3524 KK Utrecht / privé Gastpriester Mgr. J.A. de Kok o.f.m. St. Martinusparochie (centraal secretariaat) Het secretariaat van de St. Martinusparochie, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. Geopend van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 12:00 uur. Tel Buiten deze tijden wordt voor dringende zaken, zoals ziekenzalving en uitvaart, via een antwoordapparaat doorverwezen naar het telefoonnummer van de pastor van dienst. Website: Locatieraad Mw. Edith Duyvestijn, secretaris, Dhr. Bas Kruit, budgethouder Dhr. Frank Trienekens Mw. Manon Vanderkaa Paulusgemeenschapsgroep Mw. Gertruus Bors Mw. Marlies Middeldorp Dhr. Bernard Vos Contact: Op zondag vanaf 15 minuten voor de viering tot 15 minuten na de viering is een van de leden aanspreekbaar in het Pauluscentrum. Daarbuiten: Postbakje: In het Pauluscentrum. Liturgisch Beraad - Lektoren - Werkgroep gezinsvieringen - Misdienaars / Acolieten - Collectanten - Koren - Bloemengroep - Commissie achterwand - Kosters Contactpersoon en informatie: Dhr. Bernard Vos Paulusberaad - Gastdames / gastheren gedurende de gehele week - Vouw- en nietteam - Schoonmaakteam - Crèche Contactpersoon en informatie: Mw. Gertruus Bors Ouderenvervoer z.m. vrijdag tussen 17:30 en 19:00 uur Mw. Joke Ranke-Dijsselbloem b.g.g.: Mw. Gertruus Bors Parochiële Caritas Instelling Via de Gemeenschapsgroep Persoonlijk gesprek met een pastor Mw. Hélène Leijendekkers: Op de eerste en derde vrijdag van de maand van 10:00 t/m 11:00 uur in het Pauluscentrum of op afspraak. Andere pastores: Op afspraak. Kerkbijdrage / betalingen: Kerkbalans: postgiro t.n.v. parochiebestuur H. Apostel Paulus Utrecht Overige betalingen voor misintenties, giften e.d. postgiro t.n.v. Paulusparochie Utrecht

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Februari 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de lokatieraad 02

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Mei 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer /

Telefoonnummer Pax Christi Cantorij zoekt: zondagviering. Telefoonnummer / Naam koor: Omschrijving taak /functie: Frequentie van repeteren: Wat is de dag en tijdstip van de repetitie: Doel van het koor: Willibrord koor zoekt: Alten, sopranen, bassen en tenoren. 1 avond per week

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juli/Augustus 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp

PAULUSBRIEVEN. Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp Mededelingenblad van de parochie van de H. apostel Paulus te Utrecht-Tuindorp September 2008 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina De vredesduif 3 Het team van pastores schrijft 4 Vanuit het bestuur 5 Vormsel 2009

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014

Personele Unie Informatiebijeenkomst 13 mei 2014 Personele Unie Laren - Blaricum - Huizen Wat doen we vanavond? Achtergrond huidige ontwikkelingen Introductie Personele Unie Huidige situatie Laren Zorgpunten Te ondernemennemen acties Communicatie Laren

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

De goede dood (2012) Films die er toe doen

De goede dood (2012) Films die er toe doen Films die er toe doen De goede dood (2012) Regie: Wannie de Wijn, Nederland. Datum: Donderdag 17 september Tijd: 19.30 uur Plaats: De Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten Informatie: Dhr. Ate Klomp,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht April 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Gastvoorganger Pater Jan Bouwens

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 november 2015 Thema: In een ommezien voorganger: Ds. K. Douwes organist: Erik Visser Met medewerking van de Vrijburgcantorij o.l.v. Tristan Knelange Orde

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2017 Versie december 2016 1. Inleiding Met genoegen presenteert het bestuur van de PCI OLVvA haar werkplan voor 2017. Het is

Nadere informatie

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden September 2012 Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden De priester Ward Cortvriendt wordt per 1 oktober a.s. benoemd

Nadere informatie

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Dienen Pastorale School - toelichting op

Nadere informatie