Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht"

Transcriptie

1 Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juli/Augustus 2010

2 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens de lokatieraad 03 Vrijwilligersmarkt 04 Solidariteitspelgrimage Bethlehem 06 Nieuws vanuit de parochie 08 Restauratie Paushuize in Utrecht 10 Van de redactie 10 Website / Kopij Paulusbrieven september Liturgievieringen in juli/augustus Wereldwinkel/ Pauluscentrum / Paulusgemeenschapsgroep 14 Vesper/Parochieagenda/Spreekuur Pastor/Tuindorpsoos 15 Seniorenviering 16 Gemeenschapskroniek 16 Gymnastiek voor 50 plussers 16 Vanuit Aveant 17 Foto wedstrijd St. Martinus 18 pastoraal team 18 Religieuze doetips voor de vakantie 19 De Vacaturebank 22 Advertenties 24

3 Kerk morgen Een nieuwe taal moeten we spreken en die ook durven leren! Als al die zekerheden gaan verbleken, zullen zwevers weer terugkeren. Dus laat die nieuwe kerk maar komen waar twijfel geloofshouding mag zijn! Een plek waar mensen kunnen dromen en ruimte blijft voor groot en klein. Dogma's en leerstellingen zullen zwijgen. Een notenbalk speelt nieuwe akkoorden. Alles is op de menu kaart te krijgen Behalve holle en lege antwoorden! Cor van Vliet 1

4 Namens de Pastores Het geloof delen met elkaar [4] Jezus heeft het rijk van God eens vergeleken met een schat, verborgen in een akker [Matteus 13, 44]. Zolang de schat verborgen in de akker blijft, heeft ze voor niemand waarde. De schat wordt pas echt waardevol, als ze door iemand ontdekt wordt en wordt opgegraven. Ook de Schrift kunnen we vergelijken met zo'n schat, verborgen in de akker. Zolang de Schrift op de plank van de boekenkast blijft staan, geeft zij haar waarde niet prijs. Als we de Schrift openen en samen gaan luisteren, dan kunnen we ontdekken, wat voor waardevolle schat wij in handen hebben. Met elkaar luisteren naar de Schrift kunnen wij vergelijken met het samen uitgraven van een schat en deze schat naar boven brengen. Als we de tekst boven gekregen hebben, kan het ons gebeuren dat we de verwondering kunnen delen met de psalmist: 'Het Woord van de Heer - het is feilloos, stand houdend in eeuwigheid; - kostbaarder dit alles dan goud, een schat van het edelste goud, en te proeven zoeter dan honing, dan honing de raten ontvloeiend.' [psalm 19, 10-11] In markttermen gesproken kunnen we zeggen, dat we met het Evangelie een uitstekend product in de aanbieding hebben. Naarmate we de kostbare waarde van het Evangelie zelf ontdekken, kunnen we er ook anderen enthousiast voor maken. Dat kan ons ook de hoop en het vertrouwen geven, dat de verkondiging van het Evangelie niet alleen een rijk verleden heeft, maar ook toekomst heeft. We kunnen vertrouwen, dat ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dat ook generaties na ons, de blijvende waarde van het Evangelie zullen ontdekken: als een kostbare schat, verborgen in de akker. P. Rentinck, pastoor 2

5 Namens de Lokatieraad Beste medeparochianen, De vakantieperiode is aangebroken. Het seizoen is bij het uitkomen van deze Paulusbrieven afgesloten, en we hebben dan het glas geheven op een jaar waarin bijzonder veel is gebeurd. De Paulusgemeenschap toont zich keer op keer veerkrachtig en vitaal, en als lokatieraad willen we ons graag inzetten om dat zo te houden. Op dit moment is er vanuit het parochiebestuur van de St. Martinus nog geen reactie op onze aandachtspunten. Wij komen daar op terug. Een herhaalde oproep willen we u doen om zich te abonneren op de digitale versie van de Paulusbrieven met een mailtje aan: De inkomsten van de kerkbalans liggen goed op schema. Fijn dat u allen gehoor geeft aan de oproep voor financiële steun! Het jaar is nog niet voorbij en we willen niet te vroeg juichen, maar wel alvast die mensen bedanken die hun bijdrage kerkbalans al hebben overgemaakt en/of opgehoogd! De vrijwilligersdag die PGG in de Pauluskerk met de beheerscommissie heeft georganiseerd, en waarin de kerk helemaal is schoongemaakt, heeft 300 euro subsidie ontvangen. De netto kosten zijn daarom slechts 70 euro geweest Arbeidsloon natuurlijk niet meegerekend. Nogmaals hartelijk dank aan eenieder. Op zondag 29 augustus openen we het werkseizoen weer. We nodigen u allen van harte uit deze datum in uw agenda te zetten, en zeker te komen. Na de viering staat een hapje en drankje voor u klaar. U kunt uiteraard uw vakantie-ervaringen uitwisselen, maar er wordt ook een verrassende speed dating georganiseerd, waarbij u op een originele manier kennis kunt maken met verschillende werkgroepen. Wij rekenen op uw komst! 3

6 Paulus zoekt Flex-medewerkers Toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je iets nuttigs doen? Wil je je inzetten voor een ander? Op 29 augustus is er bij de opening van het seizoen een vrijwilligersmarkt waarbij u kunt speeddaten met een aantal werkgroepen. Breng geloof in praktijk. U bent nodig en Jij bent nodig! 4

7 De vrijwilligersmarkt Doelstelling: Werkgroepen presenteren zich Werkgroepen zijn in de gelegenheid om op ontspannen wijze nieuwe leden te werven Paulusparochianen horen meer over de werkgroepen en wat ze doen. Paulusparochianen kunnen indien gewenst meer informatie krijgen over de aard van het vrijwilligerswerk en eventueel besluiten welk werk het beste bij hen past. Werkwijze Om een stoel staan steeds 5 andere stoelen. Dit voor elke werkgroep die zich presenteert. Om de vijf minuten gaat de bel en kun je naar een ander plekje verhuizen. We doen dit 4 keer (en zijn er een half uurtje aan kwijt) In 5 minuten is er een presentatie: 2,5 minuut om iets te vertellen over het werk 2,5 minuut om vragen te beantwoorden Omdat het tevens de opening van het seizoen is wordt er ook voor een hapje en een drankje gezorgd! 5

8 Solidariteitspelgrimage Bethlehem Gevraagd: gemotiveerde groep mensen die op een bijzondere manier het kerstfeest wil vieren met Palestijnse families in Bethlehem: van 18 tot 27 december IKV Pax Christi is op zoek naar mensen die een persoonlijk contact willen opbouwen met Palestijnse families, die openstaan voor zowel de Palestijnse als de Israëlische problematiek en zoeken naar spiritualiteit en bezinning. In samenwerking met het Arab Educational Institute (AEI) en Sabeel reist IKV Pax Christi voor de vierde maal naar Bethlehem. De stad ligt er al jaren verlaten bij. De muur heeft de stad in haar greep. Palestijnse christenen verlaten massaal de stad vanwege de politieke, sociale en religieuze spanningen. De economie is in elkaar geklapt en sociale relaties zijn verstoord. Bezoekers komen niet meer, de mensen voelen zich verlaten. De komst van een nieuwe groep mensen is dan ook meer dan welkom. Binnen de solidariteitspelgrimage staat de ontmoeting centraal. Verschillende visies op het conflict komen aan bod en de deelnemers worden ondergedompeld in het dagelijkse leven in Bethlehem. Naast het persoonlijk contact met de Palestijnse families schuiven we aan tafel bij 6

9 Joodse families, ontmoeten we Israëlische en Palestijnse vredesorganisaties en activisten en discussiëren we met Joodse kolonisten. Het Programma Overnachten bij Palestijnse gezinnen. Een kennismaking met de verschillende gezichten van Bethlehem: historisch, religieus en politiek (de muur, checkpoints, de settlements). Bezoek aan een vluchtelingenkamp. Te gast bij Joodse gezinnen. Ontmoetingen met Palestijnse en Israëlische vredesgroepen en politieke activisten. Bezoeken aan Hebron, Jeruzalem en onerkende Palestijnse dorpen in Galilea. De reis staat tot slot onder bevlogen en deskundige leiding van mensen met theologisch en politieke kennis van het gebied. Aanmelden U kunt uzelf aanmelden door een bericht te sturen waarin u uzelf kort voorstelt en uw motivatie geeft om mee te gaan naar: Aanmelden kan tot 1 oktober, maar is niet meer mogelijk nadat een maximum van 25 personen is bereikt. Wij streven daarbij naar een divers samengestelde groep. Nadat uw inschrijving bevestigd is verplicht u zich tot deelname aan de voorbereidingsdag die eind november plaatsvindt. Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een uitgebreid programma en verdere toelichting. De kosten van de reis bedragen 1300,- (Incl. overnachting, maaltijden en vervoer). Studenten onder de 27 jaar kunnen subsidie krijgen en hoeven dan slechts 700,- te betalen. 7

10 Om in aanmerking te komen voor subsidie vragen we studenten om naderhand betrokken te blijven door bijvoorbeeld presentaties te geven op middelbare scholen. Voor vragen en extra informatie kunt u bellen naar Myriam Braakhuis, Nieuws vanuit de Parochie Wederkomst des Heren Over een kerkgemeenschap in een multi-culturele wijk, inkijkje in een keuken, waar de heer Wilders niet veel van weet, ook al heeft hij jaren op Kanaleneiland gewoond. Het echte en positieve gevecht speelt zich af op een alledaagse frontlinie en niet met gebalk in de Tweede Kamer. De werkgroep SamenLeven is in 1992 opgericht vanuit de Triumfatorkerk en de Wederkomst des Heren. In de werkgroep zitten 2 Moslims, een Turkse en een Marokkaanse man, leden van de Katholieke en Protestantse kerk en wijkbewoners. Wij proberen contacten te leggen tussen wijkbewoners van verschillende afkomst. Het opbouwen van meer begrip en vertrouwen onderling. De onderlinge betrokkenheid op elkaar is ons een zorg. Wij organiseren bijeenkomsten om te praten over de boeiende en de ingewikkelde kanten van multicultureel samenwonen. Eens per 6 weken organiseren wij M.E.A.T. Met elkaar aan tafel. We maken kennis met elkaars eten, steeds halal ( dat is voor moslims toegestaan voedsel). Iedere maaltijd heeft een thema, soms vertelt iemand zijn levensverhaal o.a. waar hij vandaan komt, hoe hij het ervaart om op het Kanaleneiland te wonen. Soms nodigen wij een spreker uit, b.v. de politie of een lid van het wijkbureau. We onderhouden contacten met de Turkse Moskee. We proberen al jaren lang iets op te bouwen met de Marokkaanse Moskee. Dit gaat zeer problematisch. Er komen wel Marokkaanse vrouwen en kinderen bij de maaltijd. Riet de Bruin van de Werkgroep SamenLeven. 8

11 Wederkomst des Heren Een nieuw initiatief op het Kanaleneiland. De kerken en dat zijn er niet weinig starten binnenkort een groots project. Er wordt een Diakonaal Missionair Centrum opgericht. Alle combinaties van geloofsgemeenschappen zijn deelgenoot. Doel van het project is: Hoe kunnen wij Gods liefde in Kanaleneiland aan de bewoners zichtbaar maken door gezamenlijke activiteiten aan te bieden. Een van de pijlen wordt interessante avondbijeenkomsten in de Wederkomstkerk. Daarnaast ziet men velerlei activiteiten om binding en broederschap tussen de bewoners op te bouwen. Een goed initiatief en alle succes toegewenst. St. Martinus Penningmeester Dinsdag 2 juni hebben de heren Hans Heijs, vice-voorzitter parochiebestuur en Nico Harmsen, adviseur bestuur afscheid genomen van Ingrid Klaarenbeek, die in december te kennen had gegeven dat zij graag het penningmeesterschap van de nieuwe parochie zou willen voeren. Dat was een vreugdevolle mededeling, want Ingrid heeft echt verstand van zaken, werkt dagelijks met heel veel scholen op dat gebied en zij heeft een grote toewijding tot de kerk. Zij maakte reeds in de aanloopjaren tot de fusie deel uit van de stuurgroep en zij was tevens lid van de commissie financiën. Reeds eerder berichtten wij dat haar iets verschikkelijks is overkomen. In de nieuwjaarsnacht is haar 27-jarige zoon verongelukt. Natuurlijk heeft dat een enorm grote impact en het parochiebestuur heeft met grote bescheidenheid en mededogen afgewacht wat zij zelf zou wensen. Begin mei gaf Ingrid aan dat zij nog steeds niet haar baan volledig waarnam en dat zij na heel veel denken, vol met pijn in haar hart en na ingewonnen advies ons moest meedelen dat zij de functie van penningmeester in de toekomst niet zou kunnen uitvoeren. Het parochiebestuur respecteert haar besluit natuurlijk volledig, maar betreurt tegelijkertijd dat daarmee een uitstekende en bevlogen penningmeester uit hun midden is. Bloemen en wijn was wat haar werd aangeboden met woorden van dankbaarheid, juist ook voor het eerste voorwerk voordat het 1 januari was. Zij was een echte doortastende en vooral praktisch denkende vrouw. Jammer voor het bestuur, maar heel erg voor haar, voor haar echtgenoot en haar andere zoon en schoondochter. Ja, zegt men dan in de wandeling: zo iets moet een plek krijgen. Ach wat zegt dat? Je komt op ieder moment, en vaak op ongelegen momenten terug bij die denkbeeldige plek. Wij staan met lege handen maar wij kunnen wel voor hen bidden. Dat hebben wij beloofd u te vragen. Ingrid, wij bewaren aan haar heel fijne herinneringen en zullen elkaar nog wel tegenkomen, want oog en hart zijn de lijnen waarlangs we kunnen communiceren. 9

12 Restauratie Paushuize in Utrecht De provincie Utrecht gaat het Paushuize in de binnenstad van Utrecht restaureren en er een van de energiezuinigste monumenten van Nederland van maken. Het pand uit 1517 is gebouwd voor de Nederlandse paus Adrianus VI. Adrianus heeft echter nooit in het pand gewoond: zijn pontificaat duurde slechts van begin 1522 tot zijn dood op 14 september De verbouwing gaat 4,2 miljoen euro kosten. Het pand wordt zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Tijdens een renovatie in de jaren zestig zijn veel oude muurschilderingen achter een laag witte verf verdwenen en werden de zware deuren met hardboard betimmerd. Van de redactie De redactie is de afgelopen tijd bezig geweest met de implementatie (danwel voorbereiding hiervan) van enkele nieuwe zaken op de website. Zo is daar de volledig vernieuwde digitale agenda waarin alle bezigheden in de Pauluskerk en de relevante details hiervan te vinden worden. We zijn gestaag bezig met het vullen hiervan maar mochten we nog iets gemist hebben laat het dan vooral weten. In de toekomst kunnen hier dan ook eventueel de activiteiten in de andere kerken van ons parochieverband een plek krijgen. Ook komt er een archief waar u alle Paulusbrieven van de afgelopen jaren op pdf formaat kunt terug vinden en is het de bedoeling dat ook de uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Pauluskerk in 1982 online komt te staan. En zo zijn er nog enkele zaken die we in de komende vakantieperiode hopen aan te pakken. Daarnaast hebben we deze maand als test in de Paulusbrieven gebruik gemaakt van een ander lettertype. We horen graag uw reacties hierop. Is het beter leesbaar of juist onduidelijker geworden. Laat het ons weten. De redactie, 10

13 Website Paulusparochie Wij willen hierbij uw aandacht vestigen op de website ( en u uitnodigen om uw op- en aanmerkingen aan ons te laten weten via Ook vragen wij u om het ons te laten weten mocht u het gevoel hebben nog iets te missen op de website. De websiteredactie Kopij voor de Paulusbrieven van September 2010 Inleveren van kopij kunt u doen door een te sturen naar: of in te leveren in het Pauluscentrum (in het bakje "Redactie Paulusbrieven") Digitale kopij bij voorkeur aanleveren op A5 formaat met lettertype Calibri, 11 punts. Ook is het mogelijk om een digitale versie van de Paulusbrieven te ontvangen door een te sturen naar het adres van de redactie met vermelding van uw naam, het adres waar u de digitale versie op zou willen ontvangen en eventueel uw woonadres als u de papieren versie niet meer hoeft te ontvangen (dit is natuurlijk niet verplicht en dit kunt u ook op een later tijdstip altijd nog aangeven). Deze digitale Paulusbrieven zullen worden aangeleverd in Adobe Acrobat formaat. Inleveren kopij uiterlijk Drukken maandag Nietenvouwen woensdag Afhalen-bezorgen donderdag vanaf uur in het Pauluscentrum

14 Liturgievieringen in juli/augustus 2010 (wijzigingen voorbehouden) Zondag 4 juli (14 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, of 10, 1-9 Voorganger Mgr. J. de Kok en pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. Tim de Vries Zondag 11 juli (15 e zondag door het jaar) Lezingen Deut. 30, 10-14; Kol. 1, 15-20; Lc. 10, Voorganger Pastor Ellie Keller 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 18 juli (16 e zondag door het jaar) Lezingen Gen. 18, 1-10a; Kol. 1, 24-28; Lc. 10, Voorganger Pastor Gérard Martens 10:30 M.m.v. het Dameskoor Zondag 25 juli (17 e zondag door het jaar) Lezingen Gen. 18, 20-32; Kol. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 1 augustus (18 e zondag door het jaar) Lezingen Pred. 1, 2 + 2, 21-23; Kol. 3, ; Lc. 12, Voorganger Pastor Ellie Keller 10:30 M.m.v. Alfred Sturkenboom en Wim de Waal Zondag 8 augustus (19 e zondag door het jaar) Lezingen Wijsh. 18, 6-9; Heb. 11, of: 11, ; Lc. 12, of: 12, Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Tim de Vries 12

15 Zaterdag 14 augustus Huwelijksviering van Lieke van den Bovenkamp en Dirk Snel Voorganger Mgr. J. de Kok en pastor Hans Lucassen 13:00 M.m.v. het PJK Zondag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) Lezingen Apok. 11, 19a + 12, 1-6a + 10ab; 1 Kor. 15, 20-26; Lc. 1, Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 22 augustus (21 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 66, 18-21; Heb. 12, ; Lc. 13, Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Meike Hettinga Zondag 29 augustus (Start nieuwe seizoen) Lezingen Sir. 3, ; Heb. 12, a; Lc. 14, Voorganger Pastor Chris van Deventer 10:30 M.m.v. de Cantorij De opbrengst van de 2 e collecte is bestemd voor de MIVA Zondag 5 september (23 e zondag door het jaar) Lezingen Wijsh. 9, 13-18b; Filemon 9b ; Lc. 14, Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. het 5 e Element Elke zondag is er na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Pauluscentrum onder het genot van een kop koffie of thee. En verder is er - In zorgcentrum Tuindorp-Oost wordt iedere zondag om uur een dienst gehouden. Drie keer per maand is dat een katholieke viering (twee keer een eucharistieviering en eenmaal een woord- en communieviering), terwijl een keer per maand een dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Utrecht. 13

16 Wereldwinkel De wereldwinkel is geopend tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. U kunt hier terecht voor fair trade producten zoals Max Havelaar koffie, honing, hagelslag en (h)eerlijke chocolade. Door uw fair trade inkopen ondersteunt u een eerlijke manier van handel. Wij verkopen o.a. Max Havelaar koffie, honing, hagelslag, chocolade en pepermunt. Onze producten zijn iets duurder dan in de reguliere winkel, maar met de meeropbrengst steunen wij elk jaar een extra M.O.V. project (missie, ontwikkeling en vrede). Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen 19, tel.: Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. En op zondag, na de viering (koffie/thee drinken). In onze parochie ligt al jaren achter in de kerk een voorbedenboek. Veel parochianen leggen aan God, middels het boek hun vragen neer en uiten hun dankbaarheid over de goedheid die ze hebben mogen ontvangen. Het voorbedenboek ligt de gehele week in de kerk. Parochianen kunnen zo op elk gewenst moment hun voorbede neerschrijven, welke gelezen wordt in de eerstvolgende zondagsviering. U bent hiervoor welkom tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. Paulusgemeenschapsgroep Elke zondag zal er iemand van ons aanwezig zijn voor vragen en/of opmerkingen. Vanaf een kwartier voor aanvang van de viering tot een kwartier erna zal er iemand van ons achter in de kerk te vinden zijn. U kunt ons herkennen aan de badge. Vespers Op donderdagavond om uur is er elke week een vesperviering in onze kerk. Dat wordt op zondagmorgen bij de mededelingen gezegd en nu ook op deze manier onder de aandacht gebracht. Vespers: een rustpunt, een half uur samen zijn. 14

17 Er is een schriftlezing, er worden psalmen gebeden, er is ruimte voor stil gebed, we zingen een Maria- en een slotlied en in de voorbeden spreken we uit wat ons na aan het hart ligt. Wellicht kwam u / jij nog niet eerder op het idee om eens mee te doen. Zet het in de agenda.en kom..u / jij bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny van der Weiden: Parochieagenda Repetitie koren: Dameskoor maandag uur. Cantorij donderdag uur. Kinderkoor vrijdag uur. Kebabkoor vrijdag uur. Jongerenkoor vrijdag uur. Kerkschoonmaak: Elke eerste dinsdag van de maand vanaf uur. Uw hulp is welkom! Spreekuur pastor Leijendekkers Pastor Hélène Leijendekkers is voor een laagdrempelig inloopspreekuur op de eerste en de derde vrijdagochtend in de maand van tot uur aanwezig in het Pauluscentrum. In de maanden juli en augustus houdt pastor Leijendekkers echter alleen spreekuur op vrijdag 2 juli, op vrijdag 16 juli en op vrijdag 20 augustus. U kunt dan binnenlopen voor een persoonlijk gesprek of een afspraak met haar maken voor een ander moment. Tuindorpsoos Iedere vrijdagmiddag is er van tot uur is er voor ouderen een soos in zorgcentrum de Lichtkring aan de Eykmanlaan 72. U bent van harte uitgenodigd. De kosten bedragen 1,-. Dit alles onder de leiding van: Hilde Lubberts, tel Henny van der Tol, tel

18 Seniorenviering Johanneskerk Iedere eerste dinsdag van de maand om uur wordt er in de Johanneskerk aan de Moezeldreef op Overvecht een seniorenviering gehouden voor belangstellenden van Overvecht, Tuindorp en Voordorp. De Johanneskerk kent voornamelijk oecumenische vieringen op zondag, maar de seniorenvieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor katholieken. Als het mogelijk is gaat een priester in de viering voor of anders een pastor. Het is beslist de moeite waard om er eens naar toe te gaan. Tijdens de vieringen wordt gezongen samen met het koor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Namens het Paulusberaad, Bep Sturkenboom Gemeenschapskroniek Gehuwd: 5 juni Meike Hettinga en Erik van Kerkhoff 12 juni Henny Verhoeven en Arnold Smeets Overleden: 10 juni: Mw. Wil Sidler-Lemmens, 95 jaar, Eykmanlaan juni, Nel de Waal- Hendriks, 73 jaar oud, 's Jacoblaan 69 Gymnastiek voor 50 plussers Hij of zij die zin hebben om een keer in de week onder deskundige begeleiding met ons mee te gymmen, kunnen zich opgeven bij Riet van de Heuvel, tel of bij Marieke Versteegh, tel Wij gymmen in het zaaltje van de Tuindorpkerk, Prof. Suringalaan 1 te Utrecht op de woensdag van 09:00 tot en met 09:45 en van 10:00 tot en met 10:45. De nieuwe cursus begint op woensdag 22 september 2010 en kom dan eens een keer kijken en doe gezellig mee, U kunt het allemaal. Het doel van de gym is om het lichaam zo optimaal te houden, zodat zelfs op latere leeftijd de zelfredzaamheid het grootst is. 16

19 Vanuit Aveant Even in de hemel Voordat je in een verpleeghuis moet gaan wonen is er vaak al heel wat gebeurd. Ik schrijf moet gaan wonen, omdat bijna nooit blijmoedig de keuze wordt gemaakt om onder dat dak je leven te slijten. Maar het kan vaak niet anders. In de meeste gevallen is er thuis veel geprobeerd, familie-vrienden hebben inventief van alles en nog wat bedacht om goede zorg te blijven geven, met kunst en vliegwerk heeft men het beste van zichzelf gegeven. En dan, dan moet de keuze worden gemaakt. Het kan niet meer zo. Er moet nog meer professionele zorg komen, het verpleeghuis komt in zicht. En in het verpleeghuis, als je geluk hebt krijg je een eigen kamer, en anders deel je je kamer met een ander. De zorg is vriendelijk, toegewijd, maar je moest zoveel achterlaten. Je spullen, de herinneringen die aan die spullen zitten, je woont kleiner, de mede-bewoners.wie zijn t allemaal? En dan ook nog.vaak de confrontatie van het steeds afhankelijker worden van zorg, de tillift, de rolstoel, jezelf niet meer helemaal kunnen wassen en aankleden. Als mensen nieuw binnenkomen probeer ik hen als geestelijk verzorgster snel te bezoeken. De aandacht, mijn nieuwsgierigheid naar hun verhaal, het doet hen vaak goed. En wat hoor ik dan veel. Maar er is ook verdriet over de verandering in het wonen, het achterlaten van alles wat zo lief was en het achteruitgaan van de gezondheid. Ik luister, leg verbindingen, bekijk foto s, troost en probeer te bemoedigen. Samen proberen we in de ervaren woestenij iets van een lichtpuntje te zoeken. Daar kan je je in alle grauwheid even aan vasthouden en de dag van morgen komt dan weer als vanzelf. Ook al het zorgpersoneel draagt hierin haar steentje bij, ieder op eigen wijze. Als ik over de afdeling loop hoor ik vaak geruststellende woorden, is er lieve aandacht en zachte zorg. Enkele weken geleden bezocht ik weer een nieuwe bewoner. Na mijn kloppen op de deur hoorde ik uit een murmelmond dat ik binnen mocht komen. Ik trof een heer zonder gebit, in elkaar gedoken in een nog karig ingerichte kamer. Ik vertelde wie ik was, en dat ik graag kennis met hem wilde maken. Hij was heel blij met mijn komst en was in zijn verhalen mijn vragen bijna steeds voor. Toen ik hem vroeg wat voor werk hij vroeger had gedaan, dacht hij dat ik vroeg of hij getrouwd was geweest. Het leek er zelfs op dat hij heel graag 17

20 hier over wilde vertellen. En hij vertelde mij, met zo n zachte murmelmond, dat hij niet was getrouwd, dat hij vroeger, al toen hij nog heel klein was, al bij de aanblik van meisjes geweldig moest blozen, tot ver achter zijn oren. Zo verlegen als hij was, en dat is hij altijd gebleven. Maar ach, hij had een goed leven gehad, had het nooit echt gemist. En nu. Nu, zo zei hij juffie, het lijkt wel of God het allemaal zo heeft bedoeld, dat het zo moest zijn, dat het zo moest worden. Nu ik hier woon, en ik word s morgens wakker, dan kijk in in de mooiste bruine ogen van de wereld. Wat een lieve, mooie meisjes, een aantal uit andere landen. En wat zijn ze aardig voor me, ze doen echt bijna alles voor me. Helpen met aankleden, wassen, ze koken voor me. Echt juffie, die vrouwen, ik ben nooit getrouwd, maar nu ik heb het zeker zo goed. Voor deze man was het gaan naar het verpleeghuis een soort tocht naar de hemel. De tinteling van vrouwelijke schoonheid was voor hem als een zee van geluk in zijn tot nu toe gewone kabbelende leven. Soms hoef ik het licht uit de hemel niet te zoeken en op te roepen. Dan is het er als vanzelf. Wat heb ik een mooi werk! Thea Peereboom, geestelijk verzorger Aveant Vakantie Gaat u op vakantie en komt u toevallig een Sint Martinuskerk en/of een Sint Martinusbeeld tegen? Maak een foto van het beeld en schrijf er de naam van de plaats bij. Alle foto's worden op 6 november bij het grote Sint Martinusfeest van de parochie tentoongesteld en er is een prijs voor de mooiste en meest bijzondere foto. Inzenden voor 1 november met naam en adres naar: Publiciteit Martinus p/a/ Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht pastoraal team De Martinusparochie heeft op het wereldwijde web een eigen domein. U kent het van de website: Gekoppeld aan dit domein zullen de leden van het pastoraal team binnenkort via een mailadres gemakkelijk en herkenbaar en bereikbaar zijn. Uiteraard zal het actief worden van deze mailadressen duidelijk bekend gemaakt worden. 18

21 Religieuze doetips voor de vakantie Open Restauratie! De restauratie van een uniek monument Museum Ons Lieve Heer op Solder in Amsterdam wordt gerestaureerd. Het 17de eeuwse interieur en de beroemde kerk op zolder zullen teruggebracht worden tot wat het museum in feite is: een Historisch Huis waar bijna 350 jaar lang mensen woonden, werkten en naar de mis gingen. Tijdens de restauratie blijft de kerk open voor publiek, zo kunnen de bezoekers de werkzaamheden volgen. De kerkruimte is ontdaan van alle sier en kunstwerken en is in alle puurheid te bekijken. De historische gelaagdheid is daardoor duidelijk te zien. Om het proces van interieurrestauratie inzichtelijk te maken, is een tentoonstelling ingericht die inzoomt op de verschillende werkzaamheden. In "OPEN!Restauratie", komen diverse restaurateurs en conservatoren aan het woord. Tot en met december 2010; iedere zondag is er een gratis familierondleiding. Start uur. Gratis voor bezoekers van het museum. Meer informatie: Missiemuseum Steyl Uniek en van bijzondere waarde is het Missiemuseum in Steyl. Een museum, dat zelf tot museum geworden is. Geheel in oude stijl bewaard, kunt u hier een sfeer proeven zoals die begin vorige eeuw, ten tijde van de inrichting van het museum, bestond. Sinds 1931 werd niets meer veranderd. De indeling van het museum in volkenkundige en natuurhistorische afdelingen stammen uit deze tijd. Missionarissen brachten in hun tijd de voorwerpen vanuit alle delen van de wereld naar Steyl. De opzet van het museum was om de toenmalige bezoekers meer zicht en informatie te geven op/over verre landen en culturen. Een indrukwekkende wonderwereld met vele curiositeiten bleef zo voor onze tijd bewaard. Een bezoek aan het Missiemuseum Steyl kan eventueel gecombineerd worden met één of meer van de volgende mogelijkheden: de kloostertuin met grotten en de beneden- en bovenkerk St. Michaël. Voor meer informatie: 19

22 Krabbels en Klodders: De Bezetting in unieke strips Krabbels en Klodders is een bijzonder manuscript uit de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een getekend beeld van het laatste jaar van de bezetting, van april 1944 tot en met de Bevrijding in mei Radiotechnicus Frans Brouwer heeft het manuscript in het grootste geheim geschreven en getekend. Destijds hechtte ook Loe de Jong (oprichter van het NIOD en schrijver van het standaardwerk De Geschiedenis van het Koninkrijk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog) veel belang aan het werk van Frans Brouwer. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek laat voor het eerst in de geschiedenis aan een groot publiek dit meesterwerk zien: van 21 april 31 december In zeven intieme ruimtes in het museum wordt telkens een beeldverslag ( brief ) uit het manuscript meer dan levensgroot afgedrukt, waarin steeds een ander thema naar voren komt. Heel bijzonder is dat de originele pagina s van deze briefcorrespondentie ook in de tentoonstelling te lezen zijn. De prachtige stripbeelden en de bijtende humor geven na 65 jaar nog een uitstekende ingang om thema s als de NSB, hongerwinter, nazipropaganda, Arbeitseinsatz, schaarste, D-Day en de Bevrijding voor het voetlicht te brengen. De kracht van het beeldverhaal en daarmee het leven en denken in het laatste bezettingsjaar is door de strips voelbaar. De verschillende thema s komen via objecten, films, foto s en geluidsfragmenten tot leven. Veel van wat Frans Brouwer 65 jaar geleden met grote precisie heeft getekend (zoals noodkacheltjes, buizenradio s, landwachtuniformen, Duitse helmen en Oekraïense sigaretten) is te bewonderen in de tentoonstelling. De in totaal 33 stripverhalen zou je in moderne termen kunnen beschouwen als een blog, maar dan nog zonder computer, zonder internet en lange tijd ook zonder lezers. Alleen het medium is veranderd. Aan het einde van het bezoek aan de tentoonstelling bestaat de mogelijkheid om met een (distributie)bonnenkaart het laatste bezettingsjaar en de opmaat naar de bevrijding te proeven. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek: De Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer In deze uitgave van Matrijs 20

23 Utrecht (ISBN ) zijn de 33 beeldverslagen van Frans Brouwer integraal opgenomen, aangevuld met een biografie, enige redactionele bijdragen en relevante documentatie. Voor meer informatie; Nationaal Bevrijdingsmuseum , Puur Water moderne sculptuur in de Hortus Conclusus tot en met 26 september Liefdespoëzie uit het Oude Testament vormde de inspiratiebron voor negen kunstenaars van Beeldhouwerscollectief ABK. Water speelt een belangrijke rol in deze teksten uit het Hooglied, en staat dan ook centraal in de tentoonstelling in de Hortus Conclusus van het Bijbelsmuseum. Puur Water is poëzie in beeld en kan zich geen betere locatie wensen dan de stille, omsloten stadstuin achter de statige Cromhouthuizen aan de Amsterdamse Herengracht. De Hortus Conclusus is een historische symmetrisch aangelegde tuin, vol met bijbelse bomen, planten en waterpartijen. De opzet toont veel symboliek en verwijzingen naar verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zomer wordt de tuin verrijkt met beelden die verwijzen naar het zuivere water van de verzegelde bron uit het bijbelse Hooglied. In een beeldende, erotische passage van dit huwelijkslied, is de verzegelde bron een metafoor voor de zuiverheid en onschuld van de bruid, onaangetast door de onreinheid van de wereld. In de tuin zijn beelden te zien van Alice Bakker, Wim Bakker, Ank van Engelen, Petra Groen, Jissy Keuenhof, Barbara Kluiver, Welmoed Koekebakker, Hanneke de Munck, en Anja Vosdingh Bessem. Iedere kunstenaar geeft op zijn of haar eigen wijze vorm aan dit kristalheldere en tegelijkertijd onbereikbare mysterie. Is de Hortus Conclusus een paradijs op aarde of juist een tuin der lusten? De spanning tussen schuld en onschuld, zuiverheid en onreinheid, openheid en beslotenheid, kreukbaarheid en integriteit is van alle tijden en vormt de kern van de tentoonstelling Puur Water. Puur Water is samengesteld door gastconservator Marieke van Vlierden. Meer informatie: 21

24 De vacaturebank Hier vindt u een overzicht van welke vrijwilligersgroepen versterking zoeken en wat de betreffende taken inhouden. Voor het verzamelen van deze vacatures hebben wij natuurlijk uw hulp nodig. Dus zijn er nog oningevulde plaatsen in uw werkgroep, beraad, commissie, etc. laat het ons weten op en wij zorgen ervoor dat de oproep iedere maand wordt opgenomen tot van uw kant bericht wordt ontvangen dat vermelding niet meer nodig is. Dameskoor Houdt u van zingen? Zing met ons mee! Het dameskoor van de Paulusparochie in Tuindorp zoekt nieuwe leden. Wij zingen elke derde zondag van de maand in onze viering. Dus zingt u graag religieuze liederen? Kom dan een keer vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te doen. Ook als u denkt dat u niet kunt zingen, want zingen kun je leren. Wij repeteren elke maandag van tot uur. Na afloop drinken wij samen koffie of thee. Bel voor meer informatie of om je aan te melden naar onze dirigente Caralita Vincenten op of mail naar Kent u iemand van ons dameskoor dan kunt u ook haar aanspreken. Tot maandag! Kerkschoonmaak Iedere eerste dinsdagavond van de maand wordt de kerkzaal schoongemaakt door een heel klein groepje parochianen onder leiding van Joop van Maarseveen. Er is een aantal vaste werkzaamheden; banken en stoelen worden afgestoft, er wordt geveegd in de banken en paden, altaar wordt gestofzuigd, kaarsenbakken worden schoongemaakt. Daarnaast is er een schema om 22

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juni 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Februari 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de lokatieraad 02

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 juni 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 2 e Zondag van de Zomer Kleur: groen Kleur van groei en aarde, toekomst en hoop In deze dienst nemen 6 kinderen afscheid van de kindernevendienst

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

De goede dood (2012) Films die er toe doen

De goede dood (2012) Films die er toe doen Films die er toe doen De goede dood (2012) Regie: Wannie de Wijn, Nederland. Datum: Donderdag 17 september Tijd: 19.30 uur Plaats: De Menorah, Dwarswijk 350, 9202 CA Drachten Informatie: Dhr. Ate Klomp,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Mei 2010 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam

Eerste Liefde. Openluchtdienst zondag 21 mei Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Eerste Liefde Openluchtdienst zondag 21 mei 2017 in samenwerking met de Evangelisatie Commissies van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk te Puttershoek Voorganger: Ds L. Krüger uit Rotterdam Met

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 15 oktober 2017, schoolkerkdienst Is dat Eerlijk? - over werken en waardering, delen en dankbaarheid Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde van dienst op de zondagen 24 en 31 juli, 7, 14 en 21 augustus anno Domini 2016 Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding

Orde van dienst op de zondagen 24 en 31 juli, 7, 14 en 21 augustus anno Domini 2016 Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding Orde van dienst op de zondagen 24 en 31 juli, 7, 14 en 21 augustus anno Domini 2016 Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Welkom Tijdens het aansteken van de kaars

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood Orde van dienst voor zondag 29 maart 2015, Palmpasen / Passieviering oecumenische gezinsviering Kerk: Brugkerk te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Muzikale medewerking: Wim Pardoen (orgel/ piano) en Mieke

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel:

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst september 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in september!! : vanaf vrijdag 7 oktober zal een medische

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde

EVANGELIE. hoogfeest christus koning. Bidden met het Evangelie. Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde Bidden met dit Evangelie: zie achterzijde EVANGELIE hoogfeest christus koning I MATTEÜS 25:31-46 n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wan neer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld

Nadere informatie

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie