Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paulusbrieven. Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht"

Transcriptie

1 Paulusbrieven Mededelingenblad van de R.K. Pauluskerk te Utrecht-Tuindorp. Onderdeel van de St. Martinusparochie te Utrecht Juli/Augustus 2010

2 Inhoud PAULUSBRIEVEN Pagina Gedicht 01 Namens de Pastores 02 Namens de lokatieraad 03 Vrijwilligersmarkt 04 Solidariteitspelgrimage Bethlehem 06 Nieuws vanuit de parochie 08 Restauratie Paushuize in Utrecht 10 Van de redactie 10 Website / Kopij Paulusbrieven september Liturgievieringen in juli/augustus Wereldwinkel/ Pauluscentrum / Paulusgemeenschapsgroep 14 Vesper/Parochieagenda/Spreekuur Pastor/Tuindorpsoos 15 Seniorenviering 16 Gemeenschapskroniek 16 Gymnastiek voor 50 plussers 16 Vanuit Aveant 17 Foto wedstrijd St. Martinus 18 pastoraal team 18 Religieuze doetips voor de vakantie 19 De Vacaturebank 22 Advertenties 24

3 Kerk morgen Een nieuwe taal moeten we spreken en die ook durven leren! Als al die zekerheden gaan verbleken, zullen zwevers weer terugkeren. Dus laat die nieuwe kerk maar komen waar twijfel geloofshouding mag zijn! Een plek waar mensen kunnen dromen en ruimte blijft voor groot en klein. Dogma's en leerstellingen zullen zwijgen. Een notenbalk speelt nieuwe akkoorden. Alles is op de menu kaart te krijgen Behalve holle en lege antwoorden! Cor van Vliet 1

4 Namens de Pastores Het geloof delen met elkaar [4] Jezus heeft het rijk van God eens vergeleken met een schat, verborgen in een akker [Matteus 13, 44]. Zolang de schat verborgen in de akker blijft, heeft ze voor niemand waarde. De schat wordt pas echt waardevol, als ze door iemand ontdekt wordt en wordt opgegraven. Ook de Schrift kunnen we vergelijken met zo'n schat, verborgen in de akker. Zolang de Schrift op de plank van de boekenkast blijft staan, geeft zij haar waarde niet prijs. Als we de Schrift openen en samen gaan luisteren, dan kunnen we ontdekken, wat voor waardevolle schat wij in handen hebben. Met elkaar luisteren naar de Schrift kunnen wij vergelijken met het samen uitgraven van een schat en deze schat naar boven brengen. Als we de tekst boven gekregen hebben, kan het ons gebeuren dat we de verwondering kunnen delen met de psalmist: 'Het Woord van de Heer - het is feilloos, stand houdend in eeuwigheid; - kostbaarder dit alles dan goud, een schat van het edelste goud, en te proeven zoeter dan honing, dan honing de raten ontvloeiend.' [psalm 19, 10-11] In markttermen gesproken kunnen we zeggen, dat we met het Evangelie een uitstekend product in de aanbieding hebben. Naarmate we de kostbare waarde van het Evangelie zelf ontdekken, kunnen we er ook anderen enthousiast voor maken. Dat kan ons ook de hoop en het vertrouwen geven, dat de verkondiging van het Evangelie niet alleen een rijk verleden heeft, maar ook toekomst heeft. We kunnen vertrouwen, dat ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dat ook generaties na ons, de blijvende waarde van het Evangelie zullen ontdekken: als een kostbare schat, verborgen in de akker. P. Rentinck, pastoor 2

5 Namens de Lokatieraad Beste medeparochianen, De vakantieperiode is aangebroken. Het seizoen is bij het uitkomen van deze Paulusbrieven afgesloten, en we hebben dan het glas geheven op een jaar waarin bijzonder veel is gebeurd. De Paulusgemeenschap toont zich keer op keer veerkrachtig en vitaal, en als lokatieraad willen we ons graag inzetten om dat zo te houden. Op dit moment is er vanuit het parochiebestuur van de St. Martinus nog geen reactie op onze aandachtspunten. Wij komen daar op terug. Een herhaalde oproep willen we u doen om zich te abonneren op de digitale versie van de Paulusbrieven met een mailtje aan: De inkomsten van de kerkbalans liggen goed op schema. Fijn dat u allen gehoor geeft aan de oproep voor financiële steun! Het jaar is nog niet voorbij en we willen niet te vroeg juichen, maar wel alvast die mensen bedanken die hun bijdrage kerkbalans al hebben overgemaakt en/of opgehoogd! De vrijwilligersdag die PGG in de Pauluskerk met de beheerscommissie heeft georganiseerd, en waarin de kerk helemaal is schoongemaakt, heeft 300 euro subsidie ontvangen. De netto kosten zijn daarom slechts 70 euro geweest Arbeidsloon natuurlijk niet meegerekend. Nogmaals hartelijk dank aan eenieder. Op zondag 29 augustus openen we het werkseizoen weer. We nodigen u allen van harte uit deze datum in uw agenda te zetten, en zeker te komen. Na de viering staat een hapje en drankje voor u klaar. U kunt uiteraard uw vakantie-ervaringen uitwisselen, maar er wordt ook een verrassende speed dating georganiseerd, waarbij u op een originele manier kennis kunt maken met verschillende werkgroepen. Wij rekenen op uw komst! 3

6 Paulus zoekt Flex-medewerkers Toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je iets nuttigs doen? Wil je je inzetten voor een ander? Op 29 augustus is er bij de opening van het seizoen een vrijwilligersmarkt waarbij u kunt speeddaten met een aantal werkgroepen. Breng geloof in praktijk. U bent nodig en Jij bent nodig! 4

7 De vrijwilligersmarkt Doelstelling: Werkgroepen presenteren zich Werkgroepen zijn in de gelegenheid om op ontspannen wijze nieuwe leden te werven Paulusparochianen horen meer over de werkgroepen en wat ze doen. Paulusparochianen kunnen indien gewenst meer informatie krijgen over de aard van het vrijwilligerswerk en eventueel besluiten welk werk het beste bij hen past. Werkwijze Om een stoel staan steeds 5 andere stoelen. Dit voor elke werkgroep die zich presenteert. Om de vijf minuten gaat de bel en kun je naar een ander plekje verhuizen. We doen dit 4 keer (en zijn er een half uurtje aan kwijt) In 5 minuten is er een presentatie: 2,5 minuut om iets te vertellen over het werk 2,5 minuut om vragen te beantwoorden Omdat het tevens de opening van het seizoen is wordt er ook voor een hapje en een drankje gezorgd! 5

8 Solidariteitspelgrimage Bethlehem Gevraagd: gemotiveerde groep mensen die op een bijzondere manier het kerstfeest wil vieren met Palestijnse families in Bethlehem: van 18 tot 27 december IKV Pax Christi is op zoek naar mensen die een persoonlijk contact willen opbouwen met Palestijnse families, die openstaan voor zowel de Palestijnse als de Israëlische problematiek en zoeken naar spiritualiteit en bezinning. In samenwerking met het Arab Educational Institute (AEI) en Sabeel reist IKV Pax Christi voor de vierde maal naar Bethlehem. De stad ligt er al jaren verlaten bij. De muur heeft de stad in haar greep. Palestijnse christenen verlaten massaal de stad vanwege de politieke, sociale en religieuze spanningen. De economie is in elkaar geklapt en sociale relaties zijn verstoord. Bezoekers komen niet meer, de mensen voelen zich verlaten. De komst van een nieuwe groep mensen is dan ook meer dan welkom. Binnen de solidariteitspelgrimage staat de ontmoeting centraal. Verschillende visies op het conflict komen aan bod en de deelnemers worden ondergedompeld in het dagelijkse leven in Bethlehem. Naast het persoonlijk contact met de Palestijnse families schuiven we aan tafel bij 6

9 Joodse families, ontmoeten we Israëlische en Palestijnse vredesorganisaties en activisten en discussiëren we met Joodse kolonisten. Het Programma Overnachten bij Palestijnse gezinnen. Een kennismaking met de verschillende gezichten van Bethlehem: historisch, religieus en politiek (de muur, checkpoints, de settlements). Bezoek aan een vluchtelingenkamp. Te gast bij Joodse gezinnen. Ontmoetingen met Palestijnse en Israëlische vredesgroepen en politieke activisten. Bezoeken aan Hebron, Jeruzalem en onerkende Palestijnse dorpen in Galilea. De reis staat tot slot onder bevlogen en deskundige leiding van mensen met theologisch en politieke kennis van het gebied. Aanmelden U kunt uzelf aanmelden door een bericht te sturen waarin u uzelf kort voorstelt en uw motivatie geeft om mee te gaan naar: Aanmelden kan tot 1 oktober, maar is niet meer mogelijk nadat een maximum van 25 personen is bereikt. Wij streven daarbij naar een divers samengestelde groep. Nadat uw inschrijving bevestigd is verplicht u zich tot deelname aan de voorbereidingsdag die eind november plaatsvindt. Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een uitgebreid programma en verdere toelichting. De kosten van de reis bedragen 1300,- (Incl. overnachting, maaltijden en vervoer). Studenten onder de 27 jaar kunnen subsidie krijgen en hoeven dan slechts 700,- te betalen. 7

10 Om in aanmerking te komen voor subsidie vragen we studenten om naderhand betrokken te blijven door bijvoorbeeld presentaties te geven op middelbare scholen. Voor vragen en extra informatie kunt u bellen naar Myriam Braakhuis, Nieuws vanuit de Parochie Wederkomst des Heren Over een kerkgemeenschap in een multi-culturele wijk, inkijkje in een keuken, waar de heer Wilders niet veel van weet, ook al heeft hij jaren op Kanaleneiland gewoond. Het echte en positieve gevecht speelt zich af op een alledaagse frontlinie en niet met gebalk in de Tweede Kamer. De werkgroep SamenLeven is in 1992 opgericht vanuit de Triumfatorkerk en de Wederkomst des Heren. In de werkgroep zitten 2 Moslims, een Turkse en een Marokkaanse man, leden van de Katholieke en Protestantse kerk en wijkbewoners. Wij proberen contacten te leggen tussen wijkbewoners van verschillende afkomst. Het opbouwen van meer begrip en vertrouwen onderling. De onderlinge betrokkenheid op elkaar is ons een zorg. Wij organiseren bijeenkomsten om te praten over de boeiende en de ingewikkelde kanten van multicultureel samenwonen. Eens per 6 weken organiseren wij M.E.A.T. Met elkaar aan tafel. We maken kennis met elkaars eten, steeds halal ( dat is voor moslims toegestaan voedsel). Iedere maaltijd heeft een thema, soms vertelt iemand zijn levensverhaal o.a. waar hij vandaan komt, hoe hij het ervaart om op het Kanaleneiland te wonen. Soms nodigen wij een spreker uit, b.v. de politie of een lid van het wijkbureau. We onderhouden contacten met de Turkse Moskee. We proberen al jaren lang iets op te bouwen met de Marokkaanse Moskee. Dit gaat zeer problematisch. Er komen wel Marokkaanse vrouwen en kinderen bij de maaltijd. Riet de Bruin van de Werkgroep SamenLeven. 8

11 Wederkomst des Heren Een nieuw initiatief op het Kanaleneiland. De kerken en dat zijn er niet weinig starten binnenkort een groots project. Er wordt een Diakonaal Missionair Centrum opgericht. Alle combinaties van geloofsgemeenschappen zijn deelgenoot. Doel van het project is: Hoe kunnen wij Gods liefde in Kanaleneiland aan de bewoners zichtbaar maken door gezamenlijke activiteiten aan te bieden. Een van de pijlen wordt interessante avondbijeenkomsten in de Wederkomstkerk. Daarnaast ziet men velerlei activiteiten om binding en broederschap tussen de bewoners op te bouwen. Een goed initiatief en alle succes toegewenst. St. Martinus Penningmeester Dinsdag 2 juni hebben de heren Hans Heijs, vice-voorzitter parochiebestuur en Nico Harmsen, adviseur bestuur afscheid genomen van Ingrid Klaarenbeek, die in december te kennen had gegeven dat zij graag het penningmeesterschap van de nieuwe parochie zou willen voeren. Dat was een vreugdevolle mededeling, want Ingrid heeft echt verstand van zaken, werkt dagelijks met heel veel scholen op dat gebied en zij heeft een grote toewijding tot de kerk. Zij maakte reeds in de aanloopjaren tot de fusie deel uit van de stuurgroep en zij was tevens lid van de commissie financiën. Reeds eerder berichtten wij dat haar iets verschikkelijks is overkomen. In de nieuwjaarsnacht is haar 27-jarige zoon verongelukt. Natuurlijk heeft dat een enorm grote impact en het parochiebestuur heeft met grote bescheidenheid en mededogen afgewacht wat zij zelf zou wensen. Begin mei gaf Ingrid aan dat zij nog steeds niet haar baan volledig waarnam en dat zij na heel veel denken, vol met pijn in haar hart en na ingewonnen advies ons moest meedelen dat zij de functie van penningmeester in de toekomst niet zou kunnen uitvoeren. Het parochiebestuur respecteert haar besluit natuurlijk volledig, maar betreurt tegelijkertijd dat daarmee een uitstekende en bevlogen penningmeester uit hun midden is. Bloemen en wijn was wat haar werd aangeboden met woorden van dankbaarheid, juist ook voor het eerste voorwerk voordat het 1 januari was. Zij was een echte doortastende en vooral praktisch denkende vrouw. Jammer voor het bestuur, maar heel erg voor haar, voor haar echtgenoot en haar andere zoon en schoondochter. Ja, zegt men dan in de wandeling: zo iets moet een plek krijgen. Ach wat zegt dat? Je komt op ieder moment, en vaak op ongelegen momenten terug bij die denkbeeldige plek. Wij staan met lege handen maar wij kunnen wel voor hen bidden. Dat hebben wij beloofd u te vragen. Ingrid, wij bewaren aan haar heel fijne herinneringen en zullen elkaar nog wel tegenkomen, want oog en hart zijn de lijnen waarlangs we kunnen communiceren. 9

12 Restauratie Paushuize in Utrecht De provincie Utrecht gaat het Paushuize in de binnenstad van Utrecht restaureren en er een van de energiezuinigste monumenten van Nederland van maken. Het pand uit 1517 is gebouwd voor de Nederlandse paus Adrianus VI. Adrianus heeft echter nooit in het pand gewoond: zijn pontificaat duurde slechts van begin 1522 tot zijn dood op 14 september De verbouwing gaat 4,2 miljoen euro kosten. Het pand wordt zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. Tijdens een renovatie in de jaren zestig zijn veel oude muurschilderingen achter een laag witte verf verdwenen en werden de zware deuren met hardboard betimmerd. Van de redactie De redactie is de afgelopen tijd bezig geweest met de implementatie (danwel voorbereiding hiervan) van enkele nieuwe zaken op de website. Zo is daar de volledig vernieuwde digitale agenda waarin alle bezigheden in de Pauluskerk en de relevante details hiervan te vinden worden. We zijn gestaag bezig met het vullen hiervan maar mochten we nog iets gemist hebben laat het dan vooral weten. In de toekomst kunnen hier dan ook eventueel de activiteiten in de andere kerken van ons parochieverband een plek krijgen. Ook komt er een archief waar u alle Paulusbrieven van de afgelopen jaren op pdf formaat kunt terug vinden en is het de bedoeling dat ook de uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Pauluskerk in 1982 online komt te staan. En zo zijn er nog enkele zaken die we in de komende vakantieperiode hopen aan te pakken. Daarnaast hebben we deze maand als test in de Paulusbrieven gebruik gemaakt van een ander lettertype. We horen graag uw reacties hierop. Is het beter leesbaar of juist onduidelijker geworden. Laat het ons weten. De redactie, 10

13 Website Paulusparochie Wij willen hierbij uw aandacht vestigen op de website (www.paulusparochie.nl) en u uitnodigen om uw op- en aanmerkingen aan ons te laten weten via Ook vragen wij u om het ons te laten weten mocht u het gevoel hebben nog iets te missen op de website. De websiteredactie Kopij voor de Paulusbrieven van September 2010 Inleveren van kopij kunt u doen door een te sturen naar: of in te leveren in het Pauluscentrum (in het bakje "Redactie Paulusbrieven") Digitale kopij bij voorkeur aanleveren op A5 formaat met lettertype Calibri, 11 punts. Ook is het mogelijk om een digitale versie van de Paulusbrieven te ontvangen door een te sturen naar het adres van de redactie met vermelding van uw naam, het adres waar u de digitale versie op zou willen ontvangen en eventueel uw woonadres als u de papieren versie niet meer hoeft te ontvangen (dit is natuurlijk niet verplicht en dit kunt u ook op een later tijdstip altijd nog aangeven). Deze digitale Paulusbrieven zullen worden aangeleverd in Adobe Acrobat formaat. Inleveren kopij uiterlijk Drukken maandag Nietenvouwen woensdag Afhalen-bezorgen donderdag vanaf uur in het Pauluscentrum

14 Liturgievieringen in juli/augustus 2010 (wijzigingen voorbehouden) Zondag 4 juli (14 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, of 10, 1-9 Voorganger Mgr. J. de Kok en pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. Tim de Vries Zondag 11 juli (15 e zondag door het jaar) Lezingen Deut. 30, 10-14; Kol. 1, 15-20; Lc. 10, Voorganger Pastor Ellie Keller 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 18 juli (16 e zondag door het jaar) Lezingen Gen. 18, 1-10a; Kol. 1, 24-28; Lc. 10, Voorganger Pastor Gérard Martens 10:30 M.m.v. het Dameskoor Zondag 25 juli (17 e zondag door het jaar) Lezingen Gen. 18, 20-32; Kol. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13 Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 1 augustus (18 e zondag door het jaar) Lezingen Pred. 1, 2 + 2, 21-23; Kol. 3, ; Lc. 12, Voorganger Pastor Ellie Keller 10:30 M.m.v. Alfred Sturkenboom en Wim de Waal Zondag 8 augustus (19 e zondag door het jaar) Lezingen Wijsh. 18, 6-9; Heb. 11, of: 11, ; Lc. 12, of: 12, Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Tim de Vries 12

15 Zaterdag 14 augustus Huwelijksviering van Lieke van den Bovenkamp en Dirk Snel Voorganger Mgr. J. de Kok en pastor Hans Lucassen 13:00 M.m.v. het PJK Zondag 15 augustus (Maria Tenhemelopneming) Lezingen Apok. 11, 19a + 12, 1-6a + 10ab; 1 Kor. 15, 20-26; Lc. 1, Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. Henk Brussel Zondag 22 augustus (21 e zondag door het jaar) Lezingen Jes. 66, 18-21; Heb. 12, ; Lc. 13, Voorganger Mgr. J. de Kok 10:30 M.m.v. Meike Hettinga Zondag 29 augustus (Start nieuwe seizoen) Lezingen Sir. 3, ; Heb. 12, a; Lc. 14, Voorganger Pastor Chris van Deventer 10:30 M.m.v. de Cantorij De opbrengst van de 2 e collecte is bestemd voor de MIVA Zondag 5 september (23 e zondag door het jaar) Lezingen Wijsh. 9, 13-18b; Filemon 9b ; Lc. 14, Voorganger Pastor Hélène Leijendekkers 10:30 M.m.v. het 5 e Element Elke zondag is er na de viering gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Pauluscentrum onder het genot van een kop koffie of thee. En verder is er - In zorgcentrum Tuindorp-Oost wordt iedere zondag om uur een dienst gehouden. Drie keer per maand is dat een katholieke viering (twee keer een eucharistieviering en eenmaal een woord- en communieviering), terwijl een keer per maand een dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Utrecht. 13

16 Wereldwinkel De wereldwinkel is geopend tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. U kunt hier terecht voor fair trade producten zoals Max Havelaar koffie, honing, hagelslag en (h)eerlijke chocolade. Door uw fair trade inkopen ondersteunt u een eerlijke manier van handel. Wij verkopen o.a. Max Havelaar koffie, honing, hagelslag, chocolade en pepermunt. Onze producten zijn iets duurder dan in de reguliere winkel, maar met de meeropbrengst steunen wij elk jaar een extra M.O.V. project (missie, ontwikkeling en vrede). Pauluscentrum Willem de Zwijgerplantsoen 19, tel.: Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. En op zondag, na de viering (koffie/thee drinken). In onze parochie ligt al jaren achter in de kerk een voorbedenboek. Veel parochianen leggen aan God, middels het boek hun vragen neer en uiten hun dankbaarheid over de goedheid die ze hebben mogen ontvangen. Het voorbedenboek ligt de gehele week in de kerk. Parochianen kunnen zo op elk gewenst moment hun voorbede neerschrijven, welke gelezen wordt in de eerstvolgende zondagsviering. U bent hiervoor welkom tijdens de openingstijden van het Pauluscentrum. Paulusgemeenschapsgroep Elke zondag zal er iemand van ons aanwezig zijn voor vragen en/of opmerkingen. Vanaf een kwartier voor aanvang van de viering tot een kwartier erna zal er iemand van ons achter in de kerk te vinden zijn. U kunt ons herkennen aan de badge. Vespers Op donderdagavond om uur is er elke week een vesperviering in onze kerk. Dat wordt op zondagmorgen bij de mededelingen gezegd en nu ook op deze manier onder de aandacht gebracht. Vespers: een rustpunt, een half uur samen zijn. 14

17 Er is een schriftlezing, er worden psalmen gebeden, er is ruimte voor stil gebed, we zingen een Maria- en een slotlied en in de voorbeden spreken we uit wat ons na aan het hart ligt. Wellicht kwam u / jij nog niet eerder op het idee om eens mee te doen. Zet het in de agenda.en kom..u / jij bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny van der Weiden: Parochieagenda Repetitie koren: Dameskoor maandag uur. Cantorij donderdag uur. Kinderkoor vrijdag uur. Kebabkoor vrijdag uur. Jongerenkoor vrijdag uur. Kerkschoonmaak: Elke eerste dinsdag van de maand vanaf uur. Uw hulp is welkom! Spreekuur pastor Leijendekkers Pastor Hélène Leijendekkers is voor een laagdrempelig inloopspreekuur op de eerste en de derde vrijdagochtend in de maand van tot uur aanwezig in het Pauluscentrum. In de maanden juli en augustus houdt pastor Leijendekkers echter alleen spreekuur op vrijdag 2 juli, op vrijdag 16 juli en op vrijdag 20 augustus. U kunt dan binnenlopen voor een persoonlijk gesprek of een afspraak met haar maken voor een ander moment. Tuindorpsoos Iedere vrijdagmiddag is er van tot uur is er voor ouderen een soos in zorgcentrum de Lichtkring aan de Eykmanlaan 72. U bent van harte uitgenodigd. De kosten bedragen 1,-. Dit alles onder de leiding van: Hilde Lubberts, tel Henny van der Tol, tel

18 Seniorenviering Johanneskerk Iedere eerste dinsdag van de maand om uur wordt er in de Johanneskerk aan de Moezeldreef op Overvecht een seniorenviering gehouden voor belangstellenden van Overvecht, Tuindorp en Voordorp. De Johanneskerk kent voornamelijk oecumenische vieringen op zondag, maar de seniorenvieringen zijn op de eerste plaats bedoeld voor katholieken. Als het mogelijk is gaat een priester in de viering voor of anders een pastor. Het is beslist de moeite waard om er eens naar toe te gaan. Tijdens de vieringen wordt gezongen samen met het koor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd. Namens het Paulusberaad, Bep Sturkenboom Gemeenschapskroniek Gehuwd: 5 juni Meike Hettinga en Erik van Kerkhoff 12 juni Henny Verhoeven en Arnold Smeets Overleden: 10 juni: Mw. Wil Sidler-Lemmens, 95 jaar, Eykmanlaan juni, Nel de Waal- Hendriks, 73 jaar oud, 's Jacoblaan 69 Gymnastiek voor 50 plussers Hij of zij die zin hebben om een keer in de week onder deskundige begeleiding met ons mee te gymmen, kunnen zich opgeven bij Riet van de Heuvel, tel of bij Marieke Versteegh, tel Wij gymmen in het zaaltje van de Tuindorpkerk, Prof. Suringalaan 1 te Utrecht op de woensdag van 09:00 tot en met 09:45 en van 10:00 tot en met 10:45. De nieuwe cursus begint op woensdag 22 september 2010 en kom dan eens een keer kijken en doe gezellig mee, U kunt het allemaal. Het doel van de gym is om het lichaam zo optimaal te houden, zodat zelfs op latere leeftijd de zelfredzaamheid het grootst is. 16

19 Vanuit Aveant Even in de hemel Voordat je in een verpleeghuis moet gaan wonen is er vaak al heel wat gebeurd. Ik schrijf moet gaan wonen, omdat bijna nooit blijmoedig de keuze wordt gemaakt om onder dat dak je leven te slijten. Maar het kan vaak niet anders. In de meeste gevallen is er thuis veel geprobeerd, familie-vrienden hebben inventief van alles en nog wat bedacht om goede zorg te blijven geven, met kunst en vliegwerk heeft men het beste van zichzelf gegeven. En dan, dan moet de keuze worden gemaakt. Het kan niet meer zo. Er moet nog meer professionele zorg komen, het verpleeghuis komt in zicht. En in het verpleeghuis, als je geluk hebt krijg je een eigen kamer, en anders deel je je kamer met een ander. De zorg is vriendelijk, toegewijd, maar je moest zoveel achterlaten. Je spullen, de herinneringen die aan die spullen zitten, je woont kleiner, de mede-bewoners.wie zijn t allemaal? En dan ook nog.vaak de confrontatie van het steeds afhankelijker worden van zorg, de tillift, de rolstoel, jezelf niet meer helemaal kunnen wassen en aankleden. Als mensen nieuw binnenkomen probeer ik hen als geestelijk verzorgster snel te bezoeken. De aandacht, mijn nieuwsgierigheid naar hun verhaal, het doet hen vaak goed. En wat hoor ik dan veel. Maar er is ook verdriet over de verandering in het wonen, het achterlaten van alles wat zo lief was en het achteruitgaan van de gezondheid. Ik luister, leg verbindingen, bekijk foto s, troost en probeer te bemoedigen. Samen proberen we in de ervaren woestenij iets van een lichtpuntje te zoeken. Daar kan je je in alle grauwheid even aan vasthouden en de dag van morgen komt dan weer als vanzelf. Ook al het zorgpersoneel draagt hierin haar steentje bij, ieder op eigen wijze. Als ik over de afdeling loop hoor ik vaak geruststellende woorden, is er lieve aandacht en zachte zorg. Enkele weken geleden bezocht ik weer een nieuwe bewoner. Na mijn kloppen op de deur hoorde ik uit een murmelmond dat ik binnen mocht komen. Ik trof een heer zonder gebit, in elkaar gedoken in een nog karig ingerichte kamer. Ik vertelde wie ik was, en dat ik graag kennis met hem wilde maken. Hij was heel blij met mijn komst en was in zijn verhalen mijn vragen bijna steeds voor. Toen ik hem vroeg wat voor werk hij vroeger had gedaan, dacht hij dat ik vroeg of hij getrouwd was geweest. Het leek er zelfs op dat hij heel graag 17

20 hier over wilde vertellen. En hij vertelde mij, met zo n zachte murmelmond, dat hij niet was getrouwd, dat hij vroeger, al toen hij nog heel klein was, al bij de aanblik van meisjes geweldig moest blozen, tot ver achter zijn oren. Zo verlegen als hij was, en dat is hij altijd gebleven. Maar ach, hij had een goed leven gehad, had het nooit echt gemist. En nu. Nu, zo zei hij juffie, het lijkt wel of God het allemaal zo heeft bedoeld, dat het zo moest zijn, dat het zo moest worden. Nu ik hier woon, en ik word s morgens wakker, dan kijk in in de mooiste bruine ogen van de wereld. Wat een lieve, mooie meisjes, een aantal uit andere landen. En wat zijn ze aardig voor me, ze doen echt bijna alles voor me. Helpen met aankleden, wassen, ze koken voor me. Echt juffie, die vrouwen, ik ben nooit getrouwd, maar nu ik heb het zeker zo goed. Voor deze man was het gaan naar het verpleeghuis een soort tocht naar de hemel. De tinteling van vrouwelijke schoonheid was voor hem als een zee van geluk in zijn tot nu toe gewone kabbelende leven. Soms hoef ik het licht uit de hemel niet te zoeken en op te roepen. Dan is het er als vanzelf. Wat heb ik een mooi werk! Thea Peereboom, geestelijk verzorger Aveant Vakantie Gaat u op vakantie en komt u toevallig een Sint Martinuskerk en/of een Sint Martinusbeeld tegen? Maak een foto van het beeld en schrijf er de naam van de plaats bij. Alle foto's worden op 6 november bij het grote Sint Martinusfeest van de parochie tentoongesteld en er is een prijs voor de mooiste en meest bijzondere foto. Inzenden voor 1 november met naam en adres naar: Publiciteit Martinus p/a/ Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht pastoraal team De Martinusparochie heeft op het wereldwijde web een eigen domein. U kent het van de website: Gekoppeld aan dit domein zullen de leden van het pastoraal team binnenkort via een mailadres gemakkelijk en herkenbaar en bereikbaar zijn. Uiteraard zal het actief worden van deze mailadressen duidelijk bekend gemaakt worden. 18

21 Religieuze doetips voor de vakantie Open Restauratie! De restauratie van een uniek monument Museum Ons Lieve Heer op Solder in Amsterdam wordt gerestaureerd. Het 17de eeuwse interieur en de beroemde kerk op zolder zullen teruggebracht worden tot wat het museum in feite is: een Historisch Huis waar bijna 350 jaar lang mensen woonden, werkten en naar de mis gingen. Tijdens de restauratie blijft de kerk open voor publiek, zo kunnen de bezoekers de werkzaamheden volgen. De kerkruimte is ontdaan van alle sier en kunstwerken en is in alle puurheid te bekijken. De historische gelaagdheid is daardoor duidelijk te zien. Om het proces van interieurrestauratie inzichtelijk te maken, is een tentoonstelling ingericht die inzoomt op de verschillende werkzaamheden. In "OPEN!Restauratie", komen diverse restaurateurs en conservatoren aan het woord. Tot en met december 2010; iedere zondag is er een gratis familierondleiding. Start uur. Gratis voor bezoekers van het museum. Meer informatie: Missiemuseum Steyl Uniek en van bijzondere waarde is het Missiemuseum in Steyl. Een museum, dat zelf tot museum geworden is. Geheel in oude stijl bewaard, kunt u hier een sfeer proeven zoals die begin vorige eeuw, ten tijde van de inrichting van het museum, bestond. Sinds 1931 werd niets meer veranderd. De indeling van het museum in volkenkundige en natuurhistorische afdelingen stammen uit deze tijd. Missionarissen brachten in hun tijd de voorwerpen vanuit alle delen van de wereld naar Steyl. De opzet van het museum was om de toenmalige bezoekers meer zicht en informatie te geven op/over verre landen en culturen. Een indrukwekkende wonderwereld met vele curiositeiten bleef zo voor onze tijd bewaard. Een bezoek aan het Missiemuseum Steyl kan eventueel gecombineerd worden met één of meer van de volgende mogelijkheden: de kloostertuin met grotten en de beneden- en bovenkerk St. Michaël. Voor meer informatie: 19

22 Krabbels en Klodders: De Bezetting in unieke strips Krabbels en Klodders is een bijzonder manuscript uit de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een getekend beeld van het laatste jaar van de bezetting, van april 1944 tot en met de Bevrijding in mei Radiotechnicus Frans Brouwer heeft het manuscript in het grootste geheim geschreven en getekend. Destijds hechtte ook Loe de Jong (oprichter van het NIOD en schrijver van het standaardwerk De Geschiedenis van het Koninkrijk Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog) veel belang aan het werk van Frans Brouwer. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek laat voor het eerst in de geschiedenis aan een groot publiek dit meesterwerk zien: van 21 april 31 december In zeven intieme ruimtes in het museum wordt telkens een beeldverslag ( brief ) uit het manuscript meer dan levensgroot afgedrukt, waarin steeds een ander thema naar voren komt. Heel bijzonder is dat de originele pagina s van deze briefcorrespondentie ook in de tentoonstelling te lezen zijn. De prachtige stripbeelden en de bijtende humor geven na 65 jaar nog een uitstekende ingang om thema s als de NSB, hongerwinter, nazipropaganda, Arbeitseinsatz, schaarste, D-Day en de Bevrijding voor het voetlicht te brengen. De kracht van het beeldverhaal en daarmee het leven en denken in het laatste bezettingsjaar is door de strips voelbaar. De verschillende thema s komen via objecten, films, foto s en geluidsfragmenten tot leven. Veel van wat Frans Brouwer 65 jaar geleden met grote precisie heeft getekend (zoals noodkacheltjes, buizenradio s, landwachtuniformen, Duitse helmen en Oekraïense sigaretten) is te bewonderen in de tentoonstelling. De in totaal 33 stripverhalen zou je in moderne termen kunnen beschouwen als een blog, maar dan nog zonder computer, zonder internet en lange tijd ook zonder lezers. Alleen het medium is veranderd. Aan het einde van het bezoek aan de tentoonstelling bestaat de mogelijkheid om met een (distributie)bonnenkaart het laatste bezettingsjaar en de opmaat naar de bevrijding te proeven. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek: De Bezetting in beeld. Het beeldverhaal van Frans Brouwer In deze uitgave van Matrijs 20

23 Utrecht (ISBN ) zijn de 33 beeldverslagen van Frans Brouwer integraal opgenomen, aangevuld met een biografie, enige redactionele bijdragen en relevante documentatie. Voor meer informatie; Nationaal Bevrijdingsmuseum , Puur Water moderne sculptuur in de Hortus Conclusus tot en met 26 september Liefdespoëzie uit het Oude Testament vormde de inspiratiebron voor negen kunstenaars van Beeldhouwerscollectief ABK. Water speelt een belangrijke rol in deze teksten uit het Hooglied, en staat dan ook centraal in de tentoonstelling in de Hortus Conclusus van het Bijbelsmuseum. Puur Water is poëzie in beeld en kan zich geen betere locatie wensen dan de stille, omsloten stadstuin achter de statige Cromhouthuizen aan de Amsterdamse Herengracht. De Hortus Conclusus is een historische symmetrisch aangelegde tuin, vol met bijbelse bomen, planten en waterpartijen. De opzet toont veel symboliek en verwijzingen naar verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zomer wordt de tuin verrijkt met beelden die verwijzen naar het zuivere water van de verzegelde bron uit het bijbelse Hooglied. In een beeldende, erotische passage van dit huwelijkslied, is de verzegelde bron een metafoor voor de zuiverheid en onschuld van de bruid, onaangetast door de onreinheid van de wereld. In de tuin zijn beelden te zien van Alice Bakker, Wim Bakker, Ank van Engelen, Petra Groen, Jissy Keuenhof, Barbara Kluiver, Welmoed Koekebakker, Hanneke de Munck, en Anja Vosdingh Bessem. Iedere kunstenaar geeft op zijn of haar eigen wijze vorm aan dit kristalheldere en tegelijkertijd onbereikbare mysterie. Is de Hortus Conclusus een paradijs op aarde of juist een tuin der lusten? De spanning tussen schuld en onschuld, zuiverheid en onreinheid, openheid en beslotenheid, kreukbaarheid en integriteit is van alle tijden en vormt de kern van de tentoonstelling Puur Water. Puur Water is samengesteld door gastconservator Marieke van Vlierden. Meer informatie: 21

24 De vacaturebank Hier vindt u een overzicht van welke vrijwilligersgroepen versterking zoeken en wat de betreffende taken inhouden. Voor het verzamelen van deze vacatures hebben wij natuurlijk uw hulp nodig. Dus zijn er nog oningevulde plaatsen in uw werkgroep, beraad, commissie, etc. laat het ons weten op en wij zorgen ervoor dat de oproep iedere maand wordt opgenomen tot van uw kant bericht wordt ontvangen dat vermelding niet meer nodig is. Dameskoor Houdt u van zingen? Zing met ons mee! Het dameskoor van de Paulusparochie in Tuindorp zoekt nieuwe leden. Wij zingen elke derde zondag van de maand in onze viering. Dus zingt u graag religieuze liederen? Kom dan een keer vrijblijvend langs om te kijken en/of mee te doen. Ook als u denkt dat u niet kunt zingen, want zingen kun je leren. Wij repeteren elke maandag van tot uur. Na afloop drinken wij samen koffie of thee. Bel voor meer informatie of om je aan te melden naar onze dirigente Caralita Vincenten op of mail naar Kent u iemand van ons dameskoor dan kunt u ook haar aanspreken. Tot maandag! Kerkschoonmaak Iedere eerste dinsdagavond van de maand wordt de kerkzaal schoongemaakt door een heel klein groepje parochianen onder leiding van Joop van Maarseveen. Er is een aantal vaste werkzaamheden; banken en stoelen worden afgestoft, er wordt geveegd in de banken en paden, altaar wordt gestofzuigd, kaarsenbakken worden schoongemaakt. Daarnaast is er een schema om 22

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

l Geloven doe je niet alleen (5) 17 Pasen is een prachtverhaal

l Geloven doe je niet alleen (5) 17 Pasen is een prachtverhaal Rondom de Kerk in en om Leiden April 2014 - Jaargang 9 - no. 5 In dit nummer l Landelijke Toer van Hoop 2 l Wat is ons heilig? 7 l Geloven doe je niet alleen (5) 17 l De nacht van Orpheus 31 Pasen is een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig:

Nadere informatie

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 2 huis pagina 4 stad pagina 6 kopij inleveren uiterlijk: woensdag 13 mei 2015 vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer 13 (driewekennummer)

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie