Vrijstellingstabel VTS Goedgekeurd door de Stuurgroep VTS op 13/02/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijstellingstabel VTS Goedgekeurd door de Stuurgroep VTS op 13/02/2015"

Transcriptie

1 1. Algemeen De cursist kan vrijstellingen aanvragen voor vakken of modules van de VTS-opleidingen. Er zijn vrijstellingen mogelijk binnen de diverse opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Een vrijstelling voor een vak of een module betekent dat men hiervoor geen les hoeft te volgen of examen dient af te leggen en als geslaagd wordt beschouwd. Men kan vrijstellingen aanvragen voor vakken of modules van de opleidingen. Er is een vrijstellingstabel voor de vakken van de basismodules 'Algemeen Gedeelte'. Daarnaast zijn er vrijstellingstabellen voor vakken van modules binnen zowel de sporttakgerichte (Atletiek, Fitness, Gymnastiek, Wielrennen, Voetbal en Zeilen) als de begeleidingsgerichte (Multimovebegeleider) als de beroepsgerichte opleidingen (Sportfunctionaris). Indien een kwalificatie niet vermeld staat op de vrijstellingstabel en men van oordeel is dat men wel recht heeft op een vrijstelling voor een module of een vak, kan men een EVK-procedure starten. Er is ook een regeling voor bissers van VTS-opleidingen. Bissers met een A- of B-score voor vakken van VTS-opleidingen gestart sinds 2010 dienen geen vrijstelling meer aan te vragen voor deze vakken. Ze worden automatisch toegekend. Bissers met een A- of B-score voor vakken van VTS-opleidingen gestart vóór 2010 nemen best contact op met het VTS-secretariaat. Voor de aanvraagprocedure verwijzen we u naar de VTS-website. 2. Vrijstellingstabel basismodules 'Algemeen Gedeelte' zie pagina 2 3. Vrijstellingstabel beroepsgerichte opleidingen zie pagina 4 4. Vrijstellingstabel sporttakgerichte opleidingen zie pagina 5 5. Vrijstellingstabel begeleidingsgerichte opleidingen zie pagina 8 1

2 2. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR VAKKEN VAN DE BASISMODULES 'Algemeen Gedeelte' (pag. 1/2) Opleidingen / Modules / Vakken INITIATOR INSTRUCTEUR B TRAINER B TRAINER A DID VSP VSC ANA ONT MOT COM SPF TRM COA MVS MET PLA MEN MED TEC KRA UIT LEN Lichamelijke Opvoeding (LO) (Bachelor / Master) LO Bijzondere Leermeester LO-studenten met vereiste creditbewijzen 1 ste jaar (*) Studenten Bachelor Sport & Bewegen HoWest met vereiste creditbewijzen 1 ste jaar (**) vanaf a.c.j Sportgerelateerd KMILO Meester in de LO KMILO Onderrichter LOS (PTI) KMILO Hulponderrichter LOS (Assistant PTI) Sportkinesitherapie Sportgeneeskunde Sportverzorger (Syntra Vlaanderen) Cours généraux niveau 1 (Adeps) Cours généraux niveau 2 (Adeps) Cours généraux niveau 3 (Adeps) DFO - basisvorming Fitness tot en met 2003 Kinesitherapie (Bachelor / Master) Kiné-studenten met vereiste creditbewijzen 1ste jaar (*) Geneeskunde (Bachelor / Master) Tandheelkunde (Bachelor / Master) Diergeneeskunde (Bachelor / Master) Verpleegkunde (diploma A1 + A2 / Bachelor / Master) Vroedkunde / vroedvrouw (Bachelor) Biomedische Wetenschappen (Bachelor / Master) Biomedische Laboratoriumtechnologie (Bachelor) Andere Farmaceutische Wetenschappen (Bachelor / Master) Psychologische en Pedagogische wetenschappen (Bachelor / Master) Pedagogisch bekwaamheidsdiploma (***) Opleiding Eerstehulpverlening en Dringende geneeskundige hulpverlening (****) Orthopedagogie (Bachelor) Ergotherapie (Gegradueerde / Bachelor) Podologie (Bachelor) Communicatiewetenschappen (Bachelor / Master) Marketing (Bachelor / Master) Bachelor in de medische beeldvorming Voedings- en dieetkunde (Bachelor) Legende: DID = Didactiek, VSP = Veilig sporten preventief, VSC = Veilig sporten curatief, ANA = Anatomie, SPF = Fysiologie en Sportfysiologie, TRM = Trainingsmethodiek, MOT = Motorisch Leren, ONT = Ontwikkelingsleer, COM = Communicatie, COA = Sportpsychologie en Coaching, MVS = Medisch verantwoorde sportbeoefening (MVS) - antidoping, MET = Meten en evalueren, PLA = Plannen en periodiseren, MEN = Mentale aspecten, MED = Medische aspecten, TEC = Technische aspecten, KRA = Kracht en snelheid, UIT = Uithouding, LEN = Lenigheid 2

3 Eerder verworven kwalificatie (VTS) 2. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR VAKKEN VAN DE BASISMODULES 'Algemeen Gedeelte' (pag. 2/2) Opleidingen / Modules / Vakken INITIATOR INSTRUCTEUR B TRAINER B TRAINER A DID VSP VSC ANA ONT MOT COM SPF TRM COA MVS MET PLA MEN MED TEC KRA UIT LEN ABO (1975 tot en met 1993) ABO Trainer B (1994) Hoger Redder / Basisredder / Duiker Redder / Redder aan Zee (WOBRA) / Duiker-Hulpverlener (NELOS) Assistent-Instructeur Duiken (NELOS) en APBO Duiker 3* (NELOS) Initiator (/JSB) (andere sporttak) Instructeur (andere sporttak) (vóór 2002) Instructeur B (andere sporttak) ( ) Trainer B (andere sporttak) Trainer A (andere sporttak) Bewegingsanimator Jogbegeleider Wegkapitein Legende: DID = didactiek, VSP = Veilig sporten preventief, VSC = Veilig sporten curatief, ANA = Anatomie, SPF = Fysiologie en Sportfysiologie, TRM = Trainingsmethodiek, MOT = Motorisch Leren, ONT = Ontwikkelingsleer, COM = Communicatie, COA = Sportpsychologie en Coaching, MVS = Medisch verantwoorde sportbeoefening (MVS) - antidoping, MET = Meten en evalueren, PLA = Plannen en periodiseren, MEN = Mentale aspecten, MED = Medische aspecten, TEC = Technische aspecten, KRA = Kracht en snelheid, UIT = Uithouding, LEN = Lenigheid (*) Betrokken student dient de eerste 57 à 60 studiepunten van het opleidingsprogramma (studietraject ABA of PBA) succesvol te hebben afgerond, conform het onderwijs- en examenreglement. Voor de LOstudenten van de hogescholen werd een geëigend attest opgemaakt, te bekomen via de VTS-anker van de LO-opleiding, van de betrokken instelling (**) Betrokken student dient de eerste 60 studiepunten van het opleidingsprogramma HoWest Bachelor Sport & Bewegen succesvol te hebben afgerond (vanaf academiejaar ) (***) Geaggregeerde voor het kleuteronderwijs, voor het lager onderwijs, voor het secundair onderwijs / Houder van getuigschrift Geïntegreerde Pedagogische Bekwaamheid (GPB) of Specifieke Lerarenopleiding (SVO) (****) Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken (KB van 15 december 2010) waarbij inhoud van de opleiding / contacturen / examendeelname / geldigheidsduur de criteria vormen & (tot) brandweerman - politieman - beroepsmilitair (opgeleid) Lijst van instellingen of werkgevers via: 3

4 3. VRIJSTELLINGSTABEL BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN Opleiding / Modules / Vakken Sportfunctionaris Module 3 Module 4 VERZ ORGA MEDE LOGI MARK EVEN COMM : Sport algemeen* (vóór 31/12/2012) : Administratie, financiën en personeel* (vóór 31/12/2012) Module 3: Sportinfrastructuur* (vóór 31/12/2012) Module 4: Strategisch mangement en marketing* (vóór 31/12/2012) Masters LO * oude traject Sportfunctionaris vóór 31/12/2012 Legende module/vakken: = Product Sport en externe omgeving; = Product Sport en infrastructuur; Module 3 = Strategie; Module 4 = Management algemeen; VERZ = vak Verzekering ; ORGA = vak Organisatiemanagement ; MEDE = vak Medewerkingsbeleid ; LOGI = vak Logistiek beheer; MARK = vak Marketing van sport ; EVEN = vak Eventmanagement ; COMM = vak Communicatie 4

5 4. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR DE VAKKEN VAN DE SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN (pag. 1/3) Opleiding / Module / Vakken Trainer B Atletiek - Springnummers Trainer B Atletiek - Sprint/Horden Trainer B Atletiek - Werpnummers Trainer B Atletiek - Meerkamp Module 3 BAS W BAS S BAS SP BAS W = Basistechnieken voor de meerkampatleet: werpen; BAS S = Basistechnieken voor de meerkampatleet: springen; BAS SP = Basistechnieken voor de meerkampatleet: lopen/horden Opleiding / Module / Vakken Initiator Duiken Instructeur B Duiken Module 3 Module 4 Module 3 Module 4 APBO NELOS Assistent-Instructeur (kwalificatiedatum vóór 01/01/2014) Initiator Duiken (kwalificatiedatum vóór 01/01/2014) NELOS Instructeur * (kwalificatiedatum vóór 01/01/2014) NELOS Instructeur ** (kwalificatiedatum vóór 01/01/2014) Initiator Individuele Fitness Instructeur B Individuele Fitness Opleiding / Modules / Vakken Module 3 Module 4 A (overschrijdend) Module 3 Module 4 INL COM PGO PR OEF COL PR GEZ F. ANA TEW TRAU DID STA Kinesitherapie (Bachelor) Kinesitherapie (Master) Sportkinesitherapie Sportgeneeskunde Geneeskunde (Bachelor/Master) Tandheelkunde (Bachelor/Master) Diergeneeskunde (Bachelor/Master) DFO-Groepsfitnessbegeleider tot en met 2003 Sportverzorger Syntra Vlaanderen PGO = Potentieel gevaarlijke oefeningen, PR OEF = Praktijkgerichte fitnessoefeningen, GEZ = Gezondheidsleer, F. ANA = Functionele anatomie en kinesiologie, TRAU =Sporttraumatologie, INL = Inleidende begrippen fitness, COM = Communicatie basisregels, DID = Didactische oefeningen fitness, TEW = Tewerkstelling in de fitness-sector, COL PR = Collectief praktijkmoment/stage fitness, STA = Stage 5

6 TECH FYS DIDA DIDF Module 3: Recreatieve gymnastiek (vóór 31/12/2014)* Module 4: Precompetitieve gymnastiek (vóór 31/12/2014)* Academische Bachelor LO Opleiding / Modules Vrijstellingstabel VTS 4. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR DE VAKKEN VAN DE SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN (pag. 2/3) Initiator Gymnastiek Module 3 Trainer B Gymnastiek Trainer A Gymnastiek A B Module 3 Module 3 FIG - Level 1 FIG - Level 2 FIG - Level 3 * Oud traject Initiator Gymnastiek TECH = Technische aspecten Algemene gymnastiek, FYS = Fysieke en gymnastische basisvorming, DIDA = Didactische oefeningen Algemene Gymnastiek, DIDF = Didactische oefeningen fysieke en gymnastische basisvorming Opleiding / Module / Vak Bijzondere opleiding Talentscout (VFV-KBVB) Trainer A Voetbal -EJ B TAL TAL = Talentdetectie Opleiding / Module / Vak Begeleidenvan tenissers met een handicap Instructeur B Tennis ROL ROL = Methodiek Rolstoelstennis 6

7 4. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR DE VAKKEN VAN DE SPORTTAKGERICHTE OPLEIDINGEN (pag. 3/3) Opleiding / Module / Vakken Syntra Fietshersteller/Fietstechnicus/Fietsvakhandelaar BAS REC GED Wegkapitein Initiator Wielrennen BAS = Basismechaniek en onderhoud van de fiets, REC = Recreatiefietsen, GED = Gedragscode Fietsen KBYV Deputy Race officer KBYV Deputy Judge Opleiding / Module / Vakken Trainer A Zeilen A WED M Wed R WED M = Wedstrijdmanagement in zeilsport; WED R = Wedstrijdreglementen in zeilsport VZF-brevet 'Offical TAK2' Opleiding / Module / Vak Trainer B Zwemmen WED WED = Wedstrijdreglementen/doelgroepen 7

8 5. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR DE VAKKEN VAN DE BEGELEIDINGSGERICHTE OPLEIDINGEN Opleiding / Module Professionele Bachelor LO Academische Bachelor LO Licentiaat LO Master LO Bachelor Lager Onderwijs Bachelor Kleuteronderwijs Multimovebegeleider 8

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel

INTERNE WERKING. Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel INTERNE WERKING Faculteit LO en Kiné aan de Vrije Universiteit Brussel Opgemaakt door Bogaert Inge, Liaison VUB VTS In opdracht van de Vlaamse Trainersschool Juni 2009 Inleiding Dit document heeft als

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Inhoud. PC pakketten Excel: automatisch verwerken van subsidieaanvragen met excel...28 Sociale media...29 WEB 2.O...29 Website bouwen met Drupal...

Inhoud. PC pakketten Excel: automatisch verwerken van subsidieaanvragen met excel...28 Sociale media...29 WEB 2.O...29 Website bouwen met Drupal... Inhoud Sportbestuurlijk Dag van de sportclubbestuurder...8 Eventmanagement...11 Fondsenwerving en sponsoring...12 Interne en externe communicatie...13 Medisch en ethisch verantwoord sporten...14 R.E.S.P.E.C.T.

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Erasmushogeschool Brussel, Katholieke

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

sport voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG

sport voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG sport VORM!NG voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen VORM!NG www.provant.be/sport 1 V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin

Nadere informatie

SPORT VORM!NG. najaar

SPORT VORM!NG. najaar SPORT VORM!NG 2015 najaar 3 Goed om weten! Bij de deelnameprijs staan soms twee prijzen vermeld. De prijs voor leden heeft betrekking op leden van de organiserende federatie, gemeente of regio. De organisator

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing

Opleidingsaanbod. postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Opleidingsaanbod a c a d e m i e j a a r 2 0 1 0-2 0 1 1 postgr aduaten l banaba s l bij- en nascholing Postgraduaten Procesgericht leiderschap (25 sp) Het postgraduaat steunt op de filosofie van het procesgericht

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen of werk je eraan mee? Wil je je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal een

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Wegwijzer Levenslang Leren. Help, ik ben afgestudeerd als. Wat nu? www.phlimburg.be

Wegwijzer Levenslang Leren. Help, ik ben afgestudeerd als. Wat nu? www.phlimburg.be Provinciale Hogeschool Limburg Departement Gezondheidszorg Opleiding Ergotherapie www.phlimburg.be Help, ik ben afgestudeerd als ergotherapeut(e)! Wat nu? VANROYE Erwin Pagina 1 19-4-2004 Binnenkort ben

Nadere informatie

business event management

business event management POST- GRADUAAT business event management Organiseer jij bedrijfsgebonden evenementen? Of werk je eraan mee? Of wil jij je carrière heroriënteren naar de organisatie van business events? Heb je minimaal

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie