Woordenlijsten Nederlands-Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenlijsten Nederlands-Engels"

Transcriptie

1 Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten Nederlands-Engels Marilene Gathier derde, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2015

2 Deze woordenlijsten horen bij de derde, herziene druk van Welkom in Nederland. Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen van Marilene Gathier. 2008/2015 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www. stichting-pro.nl). Eerste druk 2008 Derde, herziene druk 2015 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 43

3 1 Nederland leren kennen Nederlands de berg beschermen bewolkt het blad (bladeren) het buurland de democratie dichtbevolkt de dijk de duinen het eiland de file de gastarbeider het gebied het geloof geloven de haven de herfst de hoofdstad de ingang koel de lente het meer de minister de nationaliteit de natuur de paraplu het parlement het plan de polder de president Engels mountain to protect cloudy leaf (leaves) neighbouring country democracy densely populated dyke dunes island traffic jam guest worker territory religion to believe harbour autumn capital city entrance cool spring lake the Minister nationality nature umbrella parliament plan polder president 3 van 43

4 de prins de prinses de provincie het punt de regering reizen de rivier schaatsen schijnen het seizoen de snelweg stemmen de toren de verblijfsvergunning de vierkante kilometer het vliegveld de vluchteling vriezen wisselvallig de zeespiegel prince princess province point government to travel river to skate to shine season freeway, highway to vote tower residence permit square kilometre airport refugee to freeze changeable sea level 4 van 43

5 2 De mensen in Nederland Nederlands aankijken aanraken de agenda bedanken de begrafenis het beschuit (beschuit met muisjes) beterschap de beurt de bruiloft het cadeau de cadeaubon de collega de crematie de cultuur dansen het diploma direct de dode het ei feliciteren formeel gecondoleerd gefeliciteerd gek het geloof het gemeentehuis geslaagd het gesprek(je) de gewoonte Engels to look someone in the face to touch diary to thank funeral rusks (with small blue or pink candy-coated aniseed) I hope you get better soon. turn wedding present, gift gift voucher colleague, workmate, co-worker cremation culture to dance diploma direct, straightforward deceased, dead person egg to congratulate formal, official condolences, I m sorry for your loss. congratulations mad, crazy, funny religion town hall passed (an exam) conversation custom 5 van 43

6 groeten het hapje de hemel in elk geval inchecken het identiteitsbewijs informeel de jurk het kaarsje de kennis kennismaken de kerstboom het koekje het kostuum last van de lente het liedje de liefde merken de muisjes een nummertje trekken officieel het openbaar vervoer de opleiding oranje de OV-chipkaart passen op de plant de receptie de rij roepen de rommel rusten to say hello snack heaven anyhow, in any case checking in (in public transport) ID card, identification card informal, in official dress candle acquaintance to introduce yourself, to meet (for the first time) Christmas tree biscuit, cookie suit trouble with, be bothered by spring song love to notice blue or pink candy-coated aniseed to take a number officially public transportation training, education orange OV-chip card to baby-sit, look after plant reception queue to call mess to rest 6 van 43

7 zich schamen de schoen slagen het snoep het sollicitatiegesprek het spelletje sterkte de stiltecoupé stinken de taart tot ziens trakteren uitchecken uitnodigen de uitnodiging vasten de verjaardag verliefd verplicht versieren vervoersbewijs vieren de vlag voetballen vriendelijk de vuilnis het vuurwerk de wachtkamer wandelen de zaal de zoen zoenen zwart reizen to be/ feel ashamed shoe to pass (an exam) sweets, candy job interview game keep your spirits up, take care silent compartment coach (in which speaking is prohibited) to stink, to smell cake goodbye to treat (other people to cake) checking out (in public transport) to invite invitation to fast birthday in love compulsory, obligatory to decorate ticket (for public transport) to celebrate flag to play soccer friendly garbage fireworks waiting room to go for a walk (large) room the kiss to kiss using public transport without a ticket 7 van 43

8 3 Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland Nederlands aanmelden de aanvullende verzekering het abonnement de afdeling de aids het alarmnummer de ambulance de apotheek de arts de assistente de automaat de avonddienst de balie de basisverzekering bederven de behandeling de belasting de Belastingdienst het bestuur bewaren bewegen de bibliotheek het bier de bijdrage de bijsluiter de bloeddruk de brandweer breken (gebroken) Engels to register additional insurance subscription department AIDS emergency number ambulance pharmacy doctor assistant automat, dispenser evening shift/duty desk basic (compulsory) insurance to spoil, go bad treatment tax the tax collection agency (executive) committee to keep, store to move library beer contribution instruction pamphlet blood pressure fire brigade to break 8 van 43

9 het buurthuis de cd de club het condoom declareren de dienst de dierentuin dodelijk doorverwijzen het doosje de drogist eigen bijdrage eigen risico het etiket het flesje de fysiotherapeut gaar het gaatje de geboortedatum gemiddeld de gezondheid de gezondheidszorg de gynaecoloog het hart de huisarts de huisartsenpost het identiteitsbewijs inschrijven de kanker de kans kennismaken de kies de kiespijn community centre cd club condom to declare, to claim (work) shift zoo fatal, it kills to refer box drugstore, chemist s copayment deductible label, sticker bottle physiotherapist (well) cooked hole, cavity date of birth on average health health care gynaecologist heart family doctor, GP locum doctor, doctor on call identity card to enrol cancer chance, risk to introduce yourself, to meet (for the first time) molar toothache 9 van 43

10 de klacht de koelkast de koorts last van letten op het lichaam het lid de long de longkanker de maaltijd het medicijn melden het museum de nachtdienst het onderzoek het ongelukje ongezond online het ontbijt ontbijten ontmoeten de oogarts de operatie de opname oppassen (voor iets) organiseren het pakje de paracetamol de patiëntenpas picknicken de pil plastic de polikliniek de premie ailment, symptom refrigerator fever, temperature trouble with, pain pay attention to body member lung lung cancer meal medicine to notify (the police/insurance agency) museum night shift/duty, graveyard shift examination accident unhealthy, not good for you online breakfast to have breakfast to meet eye specialist operation (hospital) admission, hospitalization to be careful, watch out to organise packet paracetamol patient registration card/tag to have a picnic pill plastic outpatients clinic premium, contribution 10 van 43

11 het pretpark de proefles het recept de rekening het restaurant het risico (eigen risico) de rug de schade schilderen de seks de sigaret het slaaptablet slikken snoepen de soa de specialist spellen de spoedeisende hulp het strand de suiker de tandarts de tandartsverzekering de telefoon het telefoonabonnement telefonisch tevreden de tolk het tolkencentrum de trap vanzelf veilig verdienen vereniging verhuizen amusement park trial lesson prescription bill restaurant risk (at your own risk), excess back damage to paint sex cigarette sleeping pill to swallow, to take to eat sweets/candy STD, sexually transmitted disease specialist to spell emergency assistance beach sugar dentist dental insurance phone phone subscription by telephone satisfied interpreter interpreting service stairs on its own accord safe to earn club, association, society to move house 11 van 43

12 de verpakking verplicht verslaafd de verwijsbrief de verzekering het verzekeringsbewijs vet de vinger de vis de voeding het volkorenbrood de wachtlijst wandelen de website de weekenddienst de wijn de ziekte de ziektekosten zorgen (voor/dat) de zorgtoeslag de zorgverzekeraar de zorgverzekering zwanger packaging, box compulsory addicted referral (letter) insurance (health) insurance papers fat finger fish nutrition whole-wheat bread waiting list to go for a walk website weekend shift/duty wine illness, disease health costs/expenses to take care (of/that) health care allowance health insurer health insurance pregnant 12 van 43

13 4 Wonen in Nederland Nederlands A-label aanbieden (aangeboden) de aansprakelijkheidsverzekering aanvragen het abonnement de advertentie afhankelijk afsluiten (van gas en elektriciteit) het afval afval scheiden de afvalstoffenheffing het apparaat het appartement de autoverzekering de avp de bal de basisverzekering de batterij het bedrag het bedrijf de bekeuring de belasting de Belastingdienst het beltegoed bestellen de bon de brand de brommer het chemisch afval Engels A label to offer (personal) liability insurance/third-party insurance to request, to apply for subscription (classified) advertisement dependent to disconnect, to cut off rubbish, trash, garbage to separate waste rubbish disposal charge (electrical) appliance apartment vehicle insurance the liability insurance for private persons ball basic healthcare insurance battery amount firm, concern, company fine tax(es) the tax collection agency call credit to order coupon; receipt fire moped chemical waste 13 van 43

14 de container het contract direct doorgeven de eengezinswoning de elektricien de elektriciteit de elektriciteitsmeter de elektriciteitsvoorziening de energie het energiebedrijf de energierekening de etage het gas de gasmeter het gebouw gelijk hebben de gemeente het gemeentehuis geschikt de gezondheid de glasbak de huisvestingsvergunning huren de huur de huurcommissie het huurcontract de huurtoeslag de hypotheek de inboedel de inboedelverzekering inclusief het inkomen inschrijven skip, dumpster contract directly to inform single-family dwelling electrician electricity electricity meter the electric utility energy electricity/gas/utility/power company electricity/gas bill storey, floor gas gas meter building to be right municipality, city, local council town hall suitable health glass recycling bin housing permit to rent rent rent commission lease rent subsidy/benefit mortgage home contents (home) contents insurance inclusive, including income to enrol 14 van 43

15 de jaarrekening de kabelaansluiting de keuken de klant de kraan de kwijtschelding de lift de loodgieter de lucht de makelaar melden de meterstand het milieu mogelijk netjes de notaris het onderhoud per ongeluk officieel de opstalverzekering de organisatie de OZB (onroerendezaakbelasting) de particulier plastic de polis de premie de provider reageren de regio het registratienummer de rekening de rente de reparatie repareren annual bill cable connection kitchen customer, client tap exemption, being let off having to pay lift, elevator plumber, pipe fitter air real estate agent to notify (the police/insurance agency) meter reading environment possible neat notary maintenance by accident, accidentally official house insurance organization property tax/rates private individual plastic (insurance) policy premium, contribution provider to respond area, region registration number bill interest repair(s) to repair, to fix 15 van 43

16 de rioolheffing de rook de rotzooi ruiken de ruimte de ruit de schade scheiden schilderen de servicekosten de socialehuurwoning de storing de storm de student tekenen (contract) de telefoonrekening het termijnbedrag tevreden toestemming totaal de tuin het tuinafval de uitkering de urgentieverklaring de vaste baan het vaste nummer veilig verbouwen verhuizen het verhuisbericht de vergunning de verhuurder de verkoper verplicht water rates/charges smoke rubbish to smell space, room window pane damage to divorce (your husband or wife) to paint service costs/charges public house breakdown, failure storm student to sign phone bill instalment (amount) satisfied permission in total garden garden waste government benefit/payment certificate of urgency/need permanent job fixed number safe alter, renovate notification of change of address to move house permit, license lessor, landlord seller, selling party compulsory, obligatory 16 van 43

17 vervangen de verwarming de verzekering de verzekeringsmaatschappij het verzorgingshuis het vrijstaand huis de vrije sector de WA-verzekering de wasmachine het waterbedrijf de webcam de website de wijk de woning de woningbouwvereniging de woningcorporatie de woningzoekende de woonhuisverzekering de woonruimte de zak zorgen (voor/dat) de zorgverzekering zuinig to replace heating insurance insurance company nursing home the detached house free sector vehicle insurance washing machine water supply company webcam website district house, home housing association housing corporation person seeking housing home insurance accommodation, somewhere to live bag to take care, make sure (that) health insurance careful, economical 17 van 43

18 5 Dienstverlening in Nederland Nederlands de aangifte doen de aanvraag aanvragen de acceptgiro de advocaat het alarmnummer asiel de asielzoeker de automaat automatisch het bankafschrift de bankrekening het basisexamen inburgering het bedrag bedreigen behandelen de behandeling de bekeuring de belasting de Belastingdienst (voor) bepaalde tijd het bewijs van aangifte het bezwaar blokkeren de BTW Bureau Jeugdzorg het Bureau voor Rechtshulp het burgerservicenummer (bsn) Engels to report something (to the police); to submit a statement of income to the tax office request, application to request, to apply for (pre-printed) payment slip lawyer emergency number asylum asylum seeker, refugee cashomat, (cash) dispenser automatically bank statement bank account civic integration examination A1 abroad amount to threaten to treat, to deal with treatment fine tax(es), tax authorities tax authorities (for) a specific period of time proof of having reported to the police objection, complaint to block (a bank account) VAT Value Added Tax Youth Care Agency legal aid office National Insurance Number, Social Security Number 18 van 43

19 de code de conducteur contant de depressie de dief de dienstverlening de DigiD het diploma het document doorgeven doorverwijzen de garage de geldautomaat geldig gelijk hebben de gemeente het gemeentehuis het gesprek het geweld de handtekening de heffingskorting de herinnering de huisarts het huishouden de huur de huurtoeslag het identiteitsbewijs de identiteitskaart de immigratie inburgeren het inburgeringsexamen inburgeringsplicht de incasso het inkomen code conductor, ticket collector cash depression thief provision of (government) services digital account for government services diploma, degree document to inform to refer garage ATM valid to be right municipality, city, local council town hall conversation violence signature tax rebate reminder family doctor, GP housekeeping, household chores rent rent subsidy/benefit identity card, identification identity card immigration to naturalize naturalization exam obligation of naturalization direct debit income 19 van 43

20 de instantie het internetbankieren intoetsen juridisch het juridisch loket KNM Kennis van de Nederlandse Maatschappij KNS Kennis van de Nederlandse Samenleving de kinderbijslag het kinderdagverblijf de kinderopvang de kinderopvangtoeslag het kindgebonden budget de klacht de kwijtschelding last hebben van het lawaai het maatschappelijk werk de maatschappelijk werker de machtiging het medicijn mogelijk de nationaliteit de naturalisatie negatief de nieuwkomer het niveau officieel (voor) onbepaalde tijd het ongeluk openen oplossen het openbaar vervoer de opname authority, government agency online banking to enter legal legal counter/desk knowledge of Dutch society knowledge of Dutch society child endowment youth affairs, child welfare crèche, day care centre child care subsidy child budget complaint exemption, being let off having to pay to be troubled/annoyed by noise the social work social worker authorization, standing order medicine possible nationality naturalization negative newcomer, new arrival level officialy (for) an indefinite period of time accident to open to solve public transportation (hospital) admission, hospitalization 20 van 43

21 ONA Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt de oudkomer overmaken de pas, het pasje de pasfoto het paspoort de pincode pinnen de politieagent het politiebureau de portemonnee het portfolio protesteren het recht de rechter de rechtszaak de regering regulier reizen de rekening het rekeningnummer het rijbewijs rood staan de ruzie het saldo scheiden slagen Sociaal Raadslieden de Sociale Verzekeringsbank het sofinummer het staatsexamen NT2 stemmen Dutch job market orientation old arrival to transfer (money) pass passport photo passport PIN code to enter a pin code, pay by switch card policeman police station purse, wallet portfolio to protest right judge, magistrate lawsuit, (legal) case government normal, regular to travel bill bank account number drivers license overdraft(ing your bank account) argument bilanço to divorce (your husband or wife) to pass (an exam) social counsellors Social Insurance Bank National Insurance Number, Social Security Number government language exam to vote 21 van 43

22 het tekort de termijn de therapie de thuiszorg de toeslag de toestemming het uittreksel (uit de gemeentelijke basisadministratie) de verblijfsvergunning verdienen de vergunning verhuizen verlengen het verpleeghuis verplicht de verzekering het visum de vreemdelingenpolitie de vrijstelling het wachtwoord de website de ziektekosten de zorgtoeslag negative balance instalment regular interval therapy home care subsidy, benefit permission birth extract, proof of identity and/or residence residence permit to earn permit, license to move house to extend, to renew nursing home compulsory, obligatory insurance visa aliens registration office, aliens police exemption password website health costs/expenses health allowance 22 van 43

23 6 Opvoeding en onderwijs in Nederland Nederlands Engels 10-minutengesprek parent-teacher conversation (usually for 10 minutes) aanvragen de aardrijkskunde de advocaat afhankelijk de basisschool de begrafenis de belasting het beroepsonderwijs bevallen de bevalling bewegen de bibliotheek de brugklas de buitenschoolse opvang Bureau Jeugdzorg het consultatiebureau het continurooster doorstromen het gastouderbureau de gelegenheid het geloof de geschiedenis het groeiboekje groeien de gymnastiek de gynaecoloog de handicap de handtekening to request, to apply for geography lawyer dependent primary/elementary school funeral tax(es), tax authorities vocational/professional training to give birth birth to move library first class out of school care Youth Care Agency consultation office, infant welfare centre continuous timetable (no breaks between classes) move up, move on baby-sitting/child care agency opportunity religion history baby s book to grow gymnastics gynaecologist handicap, disability signature 23 van 43

24 de havo het hbo de huisarts het inkomen inschrijven islamitisch de juf de kinderbijslag het kinderdagverblijf de kinderopvang de kinderopvangtoeslag de kleuter knutselen de kraamhulp de leeftijd de leerplicht het lid het liedje de mavo het mbo meten de middelbare school mishandelen de naschoolse opvang het niveau het onderwijs het ontbijt de ontwikkeling openbaar de openbare school de opleiding de oppas higher general secondary education a sort of upper secondary school, higher vocational education family doctor, GP income to enrol, to register Islamic teacher child endowment/benefit crèche, day care centre child care child care subsidy pre-schooler to tinker, to play maternity assistance age compulsory education member song secondary education a sort of upper secondary school, intermediate vocational education to measure secondary/high school to mistreat after-school care level education breakfast development public public school training, education baby-sitter 24 van 43

25 de opvoeding de organisatie de ouderavond de ouderbijdrage overblijven de pauze de peuter de peuterspeelzaal de prik de puber het rapport de regering rekenen het respect de ruzie de schoolgids het schoolreisje de Sociale Verzekeringsbank de sportclub de straf het strookje het systeem studeren tekenen tellen de test de toestemming tussen de middag het uniform de universiteit de vaccinatie het vak verantwoordelijk verhuizen (child) rearing/raising organization parents night parental contribution to stay at school during lunch break break, pause toddler toddlers playroom, playgroup injection, shot adolescent, teenager report government arithmetic respect argument school guide/prospectus school trip, excursion Social Insurance Bank sporting club punishment slip, form to study to study to draw to count test move up, move on at lunchtime uniform university vaccination subject responsible to move house, shift 25 van 43

26 de verloskundige verplicht het vmbo de voeding volwassen voorlezen de voorschool het voortgezet onderwijs de vrijheid de vrijheid van onderwijs het vwo de wachtlijst de website wegen de ziekte de zorgverzekering zwanger zwart reizen obstetrician compulsory a sort of upper secondary school, lower secondary professional education nutrition adult to read (out aloud) to pre-school secondary education freedom free choice of school a sort of secondary school, pre-university education waiting list website to weigh illness, disease health insurance pregnant to travel without paying a fare 26 van 43

27 7 Werken in Nederland Nederlands de aangifte aanvragen de administratie de advertentie de afdeling afsluiten (verzekeringen) het arbeidscontract arbeidsongeschikt de arbeidsvoorwaarde de Arbowet het bedrijf (eigen bedrijf) de belasting betrouwbaar de beveiliging bewaren bidden de bijscholing de bijstand de bouw bouwen bruto (salaris) de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) de chauffeur de chef de collega het compliment het conflict Engels to submit a statement of income to the tax office; to report something (to the police) to request, to apply for administration (classified) advertisement department, section to take out (insurance) employment contract unfit/unable to work (due to illness or handicap) condition of employment labour law firm, concern, company (own/private company) tax(es) reliable, dependable security to keep, store to pray further training supplementary benefit, welfare, social security building, construction to build, construct gross (salary) collective agreement on conditions of employment chauffeur, driver chief, supervisor colleague, workmate, co-worker compliment conflict 27 van 43

28 het contract creatief het cv (curriculum vitae) het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) de dienstensector digitaal het diploma de directeur de discriminatie de doorzetter de eis de ervaring flexibel de flexwerker formeel fulltime de functie de functie-eis het functioneringsgesprek de garage het geduld gek de gemeente het gesprek de gezondheid de gezondheidszorg het grapje/de grap de handel handig de helm de horeca het initiatief contract creative cv, curriculum vitae, résumé employment office services sector digital diploma, degree manager discrimination someone who perseveres/does not give up demand experience flexible someone with a flextime working contract (meaning working hours are not fixed, neither in time nor amount) formal, official full-time position, job, work job requirements (work) performance interview garage patience funny, crazy municipality, city, local council conversation, interview health health care joke trade, commerce handy, deft, clever with ones hands helmet (hotel and) catering (industry) initiative 28 van 43

29 het inkomen inschrijven de jaaropgave de kans het karakter de kennis de kinderopvang de kritiek de kwaliteit de leiding de lichaamstaal het lid de loonstrook de medezeggenschapsraad (MR) het minimumloon de monteur de motivatie de nascholing net (nette kleren) netto (salaris) het niveau officieel de ondernemer het ondernemingsplan de ondernemingsraad ongeschoold (werk) onregelmatige werktijden het ontslag de open sollicitatie de opleiding de organisatie organiseren het overleg de partner income to enrol, register annual statement (of earnings) chance character, personality acquaintance child care criticism quality leadership body language member pay slip representative advisory body/board minimum wage mechanic motivation refresher course, continuing education nice/decent (clothes) net (salary/wages) level officially entrepreneur business plan works/employees council unskilled (work) irregular working hours resignation unsolicited application training, education organization to organize consultation, discussion partner 29 van 43

30 parttime passen bij de pauze het pensioen de personeelsvereniging het plan de plicht het praatje de premie de proeftijd het profiel de ramadan het recht regelmatige werktijden de regering het re-integratiebedrijf reizen het restaurant het salaris de schilder de scholing de schoonmaak de secretaresse de sector de sociale media de sollicitatie de sollicitatiebrief het sollicitatieformulier het sollicitatiegesprek solliciteren het spaargeld de stage de taak part-time to suit someone, be suitable break pension, retirement (pay) staff association plan duty, obligation chat, conversation premium, contribution trial period profile Ramadan right regular working hours government reintegration concern/firm, (back-to-work program) to travel restaurant salary, pay (house-)painter education cleaning industry secretary sector, field social media job application cover letter job application form job interview to apply savings training, apprenticeship task, duty, area of responsibility 30 van 43

31 de techniek tekenen (een contract) de test tijdelijk werk de tuinbouw de tuinman de uitkering uitnodigen het uitzendbureau de uitzendkracht het UWV de vacature de vakbond vast werk veilig verdienen verhuizen de verpleegkundige verplicht het vervoer de verzekering het verzorgingshuis voorbereiden het vrijwilligerswerk vuil waarderen (van diploma s) de website het welzijn de werkcoach de werkervaring de werkgever werkloos technology to sign (a contract) test casual/temporary work horticultural industry gardener (unemployment) benefit to invite employment agency (for casual work) out-sorced laborer the government body that handles unemployment benefits and sickness benefits vacancy, job opening trade union permanent work safe to earn to move house nurse compulsory, obligatory transport insurance nursing home to prepare volunteer work dirty to assess website welfare someone who helps you find a job when you are unemployed work experience employer unemployed 31 van 43

32 de werknemer het Werkplein de werkzoekende de wet de WW zelfstandig zich voorstellen de zelfstandig ondernemer de zorg zorgzaam zwart werk employee Center for social welfare and unemployment benefits ( working square ) job seeker law Unemployment Insurance Act (unemployment benefit/pay) independently to introduce youself entrepreneur care caring unreported employment 32 van 43

33 8 Samenleven in Nederland Nederlands de aangifte de abortus accepteren de baas besnijden de besnijdenis de bijbel bloot de cultuur de datingsite de discriminatie de dominee dwingen de eerwraak de euthanasie het geloof het gemeentehuis gemiddeld de gevangenis het geweld de gewoonte het gezin de grondwet de homo de homoseksualiteit homoseksueel het huishouden het huwelijk de incest de kans Engels report (to the police) abortion to accept boss to circumcise circumcision bible bare, naked culture dating site discrimination priest, reverend to force retribution/punishment for lost honour euthanasia religion town hall on average prison, jail violence custom (nuclear) family constitution homo, gay (male) homosexuality homosexual housekeeping, household chores marriage incest chance 33 van 43

34 de keuze de klacht de kleding de leiding de lesbienne lesbisch lichamelijk de liefde het mes de mishandeling de moord de neef de nicht officieel omgaan ontmoeten openbaar de opleiding de organisatie de partner de puberteit het recht de relatie het relatiebureau het respect de ruzie het samenlevingscontract scheiden het seizoen de seks de seksuele voorlichting de seksualiteit choice complaint clothing leadership lesbian lesbian, gay (female) physical, bodily love knife abuse, assault murder cousin (male) cousin (female) official, officially to behave to meet public training, education organization partner puberty right relationship dating agency respect argument prenuptial contract (also for those not formally married), cohabitation contract, living together contract to divorce (your husband or wife) season sex sexual education sexuality 34 van 43

35 de sollicitatie de sportclub streng tekenen (een contract) de verandering verantwoordelijk verbieden de vergunning de verkrachting verliefd vermoorden het wapen de website de wet zoenen zwanger job application sporting club strict to sign (a contract) change responsible to forbid permit, licence rape in love to murder, to kill weapon website law to kiss pregnant 35 van 43

36 9 De geschiedenis van Nederland Nederlands het afval de allochtoon de arbeider het bedrijf beroemd beschermen bevrijden bewaren bezetten de bibliotheek de boer de bom de bon (voor voeding) bouwen de crisis het dagboek de dam de democratie de dijk (iemand) doden de dodenherdenking doodschieten de economie economisch eens (zijn met) de eeuw de fabriek de gaskamer Engels rubbish, garbage, trash immigrant, foreigner, non-dutch person labourer firm, concern, company famous to protect to liberate, to free to keep, store to occupy library farmer bomb voucher to build depression diary, journal dyke, dam democracy dyke to kill (someone) commemoration of the dead, day of remembrance for those who died in the Second World War to shoot to death economy economically to agree (with) century, age factory gas chamber 36 van 43

37 de gastarbeider het gebied de geboorte geheim het geloof de geschiedenis gevangennemen goud de gouden eeuw de gracht het grachtenhuis de grondwet de handel de haring het huishouden de jaartelling de Jodenster de Jood, Joods het kabinet het kamp het kasteel katholiek de koelkast de kolonie het koninkrijk de kunst de leerplicht de leider de machine de macht de middeleeuwen militair de minister-president het museum guest worker area, region birth secret religion history to capture gold, golden Dutch Golden Age canal (in a town) canal house constitution trade, commerce herring housekeeping era, calendar Star of David Jew, Jewish cabinet, government camp castle Catholic refrigerator colony monarchy, kingdom art compulsory education leader machine power Middle Ages soldier prime minister, premier museum 37 van 43

38 onderduiken ontstaan de oorlog oranje de overstroming het pakhuis de partij de periode het plan de polder de prins de prinses protestant protesteren de provincie het recht de regering de republiek het respect schieten (geschoten) de schilder het schilderij de slaaf de socialist de specerij(en) de staat stemmen de ster studeren de trap trouw de uitkering het vaderland varen (voeren) to go into hiding arise, to come into being war orange flood warehouse party period plan polder prince princess Protestant to protest province right government republic respect to shoot (shot) painter, artist painting slave socialist spices state to vote star to study stairs, staircase faithful, loyal government benefit/payment fatherland, mother/native country to sail 38 van 43

39 vechten (gevochten) verdelen verenigd verliezen (verloren) het verzet vieren het volkslied de voorvader de vrijheid het wapen de wasmachine het weiland de welvaart werkloos de wet de zeep zeggen zelfstandig de ziekte to fight, to wage war to divide, to distribute united to lose resistance to celebrate national anthem ancestor freedom weapon washing machine meadow, pasture prosperity unemployed law soap to say independent illness, disease 39 van 43

40 10 Politiek in Nederland Nederlands de abortus het actief kiesrecht het artikel de belasting besnijden besturen het bestuur de bibliotheek de bijbel bijzonder bouwen de burgemeester christendemocratisch de commissaris van de Koning conservatief de deelgemeente de deelgemeenteraad de democratie de demonstratie de dijk de discriminatie de economie eens (zijn met) het eiland de financiën de gemeente de gemeenteraad het gezicht het gezin Engels abortion to be entitled to vote article tax(es) to circumcise to govern, to run administration library bible special to build mayor Christian Democratic Royal Commissioner, king s provincial representative, provincial governor conservative submunicipality council of the submunicipality democracy demonstration, protest march dyke discrimination economy to agree (with) island treasury, finances municipality, city, local council city/town council face family 40 van 43

41 de godsdienst de gouden koets de grondwet de handtekening de homo de hoofddoek het identiteitsbewijs in strijd met de inwoner islamitisch het kabinet het kiesrecht de klacht het koninkrijk kwetsend legaal de leider liberaal het lid de lijsttrekker links (politiek) de lucht de macht de meerderheid de mening het milieu de minister de minister-president mogelijk namens de nationaliteit officieel omlaaggaan het onderwijs religion golden coach constitution signature homosexual headscarf proof of identity (identity card or passport) goes against inhabitant Islamic cabinet suffrage complaint monarchy, kingdom offensive, hurtful legal leader liberal member person heading the list of candidates left, left-wing air power majority opinion environment minister prime minister possible on behalf of nationality official to go down education 41 van 43

42 openbaar de oppositie het passief kiesrecht het parlement de partij het plan de politiek het potlood de president de prins de prinses het programma progressief protesteren de provincie het recht de rechter de rechterlijke macht rechts (politiek) de reclame het referendum het regeerakkoord regeren de regering het salaris de scheiding tussen kerk en staat de scheiding van machten sociaaldemocratisch de socialist socialistisch de staat de staatssecretaris het stadhuis public opposition passive suffrage parliament party plan politics pencil president prince princess program progressive to protest province right judge, magistrate judiciary right, right-wing advertisement referendum coalition agreement to govern government salary separation of church and state separation of powers social democratic socialist, leftist socialist, leftist state State Secretary, Minister of State, Assistant Secretary town hall 42 van 43

43 staken de staking de stem het stembiljet stemmen streng de taak de test de troonrede de uitkering de uitslag uitvoeren de uitvoerende macht de veiligheid verdelen de vergadering de verkiezing(en) voorlezen het voorstel vormen de vrijheid de vrijheid van godsdienst de vrijheid van meningsuiting de vrijheid van onderwijs het waterschap de wet de wetgevende macht de zetel to strike strike vote ballot to vote strict task, responsibility test Queen s speech government benefit/payment result to execute executive safety, security to distribute, to divide meeting elections to read (out aloud) to proposal to form, to constitute freedom freedom of religion freedom of opinion freedom of education water board law legislature seat 43 van 43

4 Wonen in Nederland

4 Wonen in Nederland 4 Wonen in Nederland Nederlands A-label aanbieden (aangeboden) de aansprakelijkheidsverzekering aanvragen het abonnement de advertentie afhankelijk afsluiten (van gas en elektriciteit) het afval afval

Nadere informatie

3 Gezondheid en gezondheidszorg Nederlands

3 Gezondheid en gezondheidszorg Nederlands 3 Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland Nederlands aanmelden de aanvullende verzekering het abonnement de afdeling de aids het alarmnummer de ambulance de apotheek de arts de assistente de automaat

Nadere informatie

5 Dienstverlening in Nederland

5 Dienstverlening in Nederland 5 Dienstverlening in Nederland Nederlands de aangifte doen de aanvraag aanvragen de acceptgiro de advocaat het alarmnummer asiel de asielzoeker de automaat automatisch het bankafschrift de bankrekening

Nadere informatie

7 Werken in Nederland

7 Werken in Nederland 7 Werken in Nederland Woordenlijst Nederlands Engels de aangifte aanvragen de administratie de advertentie de afdeling afsluiten (verzekeringen) het arbeidscontract arbeidsongeschikt de arbeidsvoorwaarde

Nadere informatie

Woordenlijsten met schrijflijnen

Woordenlijsten met schrijflijnen Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten met schrijflijnen Marilene Gathier tweede, herziene druk Deze woordenlijsten horen bij de tweede, herziene

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten Nederlands-Arabisch Marilene Gathier tweede, herziene druk Deze woordenlijsten horen bij de tweede,

Nadere informatie

Woordenlijsten met schrijflijnen

Woordenlijsten met schrijflijnen Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten met schrijflijnen Marilene Gathier derde, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2015 Deze

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Engels

Woordenlijsten Nederlands-Engels Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten Nederlands-Engels Marilene Gathier tweede, herziene druk Deze woordenlijsten horen bij de tweede, herziene

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Aftekenlijsten. Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Nelleke Koot. Zesde, herziene druk. Deze aftekenlijsten zijn van :

Aftekenlijsten. Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Nelleke Koot. Zesde, herziene druk. Deze aftekenlijsten zijn van : Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Aftekenlijsten Zesde, herziene druk Nelleke Koot Deze aftekenlijsten zijn van : u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze aftekenlijsten horen bij

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Engels

Woordenlijsten Nederlands-Engels Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen Woordenlijsten Nederlands-Engels Marilene Gathier derde, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2015 Deze

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De woning Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 8 De gezondheid

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 8 De gezondheid Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 8 De gezondheid Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

Sleutels bij de oefeningen uit het boek

Sleutels bij de oefeningen uit het boek Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Sleutels bij de oefeningen uit het boek Marilene Gathier tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De hobby

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De hobby Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De hobby Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Oude d e D e D l e ft 4 4,, Del e ft

Oude d e D e D l e ft 4 4,, Del e ft Oude Delft 44, Delft Oude Delft 44, Delft Aan de mooiste gracht in het centrum van Delft gelegen parterre met patio en zonnige achtertuin. Deze woning wordt gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd.

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 De boodschappen Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 De kleding

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 De kleding Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 De kleding Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/notification of a change

Wijziging doorgeven/notification of a change Wijziging doorgeven/notification of a change Kinderbijslag/Child Benefit Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance or -card.

Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance or -card. Dear Sir / Madam, You want to register as a patient at GP Practice Baecke & Nobel. Please fill in the attached form and return to us personally, together with a copy of your ID and a copy of the care insurance

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o

Leerdoelen. Conferencemanagement. Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk. John E. Moreu. u i t g e v e r ij c o u t i n h o Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Leerdoelen John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze leerdoelen horen bij de derde, herziene uitgave

Nadere informatie

Vaktermen in het Engels van A-Z

Vaktermen in het Engels van A-Z Vaktermen in het Engels van A-Z distance to the labour market Chain Consultation Committee General Surviving Relatives Act General Old Age & Pensions Act labour assessor, occupational assessor, occupational

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

duty finals get fired guess navy password protection air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board

duty finals get fired guess navy password protection air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board compete with competitor congratulations corporation crucial desk dress appropriately duty task / duty enter a competition

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

INFORMATION FORM. 4. Below state education/training in order of date and state if you have qualified/graduated or expect to qualify/graduate

INFORMATION FORM. 4. Below state education/training in order of date and state if you have qualified/graduated or expect to qualify/graduate INFORMATION FORM 1. This form is completed in application connection with: work experience ( in this case skip question 2) otherwise, viz. 2. Which job are you interested in? Are you responding to an yes

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie