1. SIM-kaart programmeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SIM-kaart programmeren"

Transcriptie

1 1. SIM-kaart programmeren Als de SIM kaart voor de eerste maal in het toestel wordt gestoken moet de PIN code 2468 zijn. Is dit niet het geval, dan kan het toestel niet werken. Bovendien moeten ook de nummers CSCA en PUK ingevuld worden. De nummers voor ALARM, CRASH, HEAT, MAXTEMP, LEDS en VHIGH zijn enkel nodig als je deze specifieke mogelijkheid wil gebruiken. De GSM-nummers moeten worden ingegeven als internationale nummers, dus met landcode. Zo moet het Belgische nummer worden ingevoerd als Enkel ALARM, CSCA, CRASH en HEAT zijn GSM-nummers. naam ALARM CSCA PU CRASH HEAT MAXTEMP GSM-nummer van de alarmcentrale. Dit is voor de wegsleepdetectie, extern alarm en alarm voor het afkoppelen van de externe spanning. Als dit niet is ingevuld, wordt er geen alarm-sms verstuurd. GSM-nummer van de berichtencentrale van het netwerk. Als dit niet is ingevuld, zal het toestel niet werken. De PUK-code van de SIM-kaart. Het toestel heeft de code absoluut nodig. Om veiligheidsredenen wordt ze echter wel van de kaart gewist en intern in het toestel bewaard. Ook de PIN code van de kaart wordt gewijzigd zodat de kaart buiten het toestel onbruikbaar wordt, tenzij de PUK gekend is. Als dit niet is ingevuld, lijkt het toestel wel correct te werken maar kan dan later vastlopen. Het GSM-nummer waar het crash alarm naartoe wordt gestuurd, kan hetzelfde nummer zijn als ALARM. Als dit niet is ingevuld, wordt er geen crash alarm verstuurd. Het GSM-nummer waar het oververhittingsalarm naartoe wordt gestuurd, kan hetzelfde zijn als ALARM. Als dit niet is ingevuld wordt er geen oververhittingsalarm verstuurd. De maximum temperatuur voor het oververhittingsalarm in graden Celsius. Als de temperatuur hoger wordt dan MAXTEMP zal het alarm afgaan. Als dit niet is ingevuld zal 55 C genomen worden. 1 Nummer van de berichten centrale van het Proximus netwerk

2 naam VHIGH LEDS TOW TOWSPEED RING PFAIL Als de externe spanning boven de ingestelde waarde komt, veronderstelt de GPSM dat de motor draait (zie het hoofdstuk over power savings). De waarde wordt opgegeven in 0.1V. Dus om 13,2V in te stellen, vul je 132 in. Indien dit niet is ingevuld wordt er 130 (13V) gebruikt. Als gevolg hiervan moet je dit altijd invullen bij 24V systemen. Gebruik dan bv. 255 (25,5V). Om de detectie van het draaien van de motor uit te schakelen, kan je hier 500 invullen. Vul hier 1 in als de leds aan mogen blijven als het contact uit staat. Als dit niet is ingevuld of ingesteld staat op 0, zullen de leds uit gaan als het contact uit staat. Instellen wegsleepdetectie (zie bij wegsleepdetectie) Instellen wegsleepdetectie (zie bij wegsleepdetectie) Nummer waarnaar een positie wordt gestuurd als het toestel opgebeld wordt (enkel als dit is ingeschakeld). Het toestel zal altijd inleggen, de beller krijgt een bezet signaal. Als dit op '0' wordt ingevuld wordt er geen alarm gestuurd als de externe spanning wordt afgekoppeld

3 2. Leds De leds geven de volgende toestanden weer : opstarten, gsm init, geen net, net. toestand opstarten GSM init Geen net net Leds knipperen alternerend. Dit is de allereerste toestand na het opstarten van het toestel. Dit duurt ongeveer 20 seconden. Rode led aan, groen knippert. Initialisatie van de GSM, lezen van SIM-kaart. Rode led knippert, groene kort aan als GPS info ontvangen wordt. GSM is geïnitialiseerd, maar (nog) geen netwerk gevonden. Groene led knippert, rode kort aan als GPS info ontvangen wordt. GSM is geïnitialiseerd en geregistreerd op het netwerk. Als het toestel wordt ingeschakeld, komt het eerst in de toestand 'opstarten'. Na ongeveer 20 seconden gaat het naar 'GSM init'. Hoelang het in deze toestand blijft is erg variabel en ondermeer afhankelijk van het aantal nummers dat op de SIM-kaart geprogrammeerd is. Vervolgens komt het toestel altijd in de toestand 'geen net' omdat er nu pas gestart wordt met het zoeken naar het netwerk. Na enige tijd moet het toestel in de toestand 'net' komen. Het is niet uitzonderlijk dat het toestel regelmatig in de toestand 'geen net' komt. Als het contact aan gaat, wordt de GSM herstart en komt het toestel terug in 'GSM init'. Dit herstarten van de GSM door middel van het contact gebeurt enkel als de vorige herstart meer dan 5 minuten geleden is

4 3. Alarm De GPSM onderscheidt drie soorten alarm : diefstal crash oververhitting Deze alarmen hebben elk hun eigen nummer op de SIM-kaart, respectievelijk ALARM, CRASH en HEAT en hun eigen interne status. Elk type alarm wordt slechts één maal gemeld en moet terug gereset worden alvorens het terug kan afgaan. De commando's om de verschillende alarmen te resetten worden hier vermeld. De volledige beschrijving vindt U in het hoofdstuk Protocol Diefstal-alarm Het diefstal-alarm wordt nog onderverdeeld in drie verschillende alarmbronnen : wegsleepdetectie extern alarm afkoppelen van externe spanning Deze drie bronnen vormen slechts één alarm in de GPSM. Als er dus één van de drie is afgegaan en gemeld, dan worden de andere niet meer automatisch gemeld totdat het diefstal-alarm terug gereset wordt. Het diefstal-alarm kan worden gereset met AOFF wegsleepdetectie Als het voertuig geparkeerd is met het contact uit, zal de GPSM de positie en snelheid van het voertuig nagaan. Als het voertuig van zijn positie wordt gesleept, wordt het wegsleepalarm gegeven extern alarm De GPSM biedt de mogelijkheid om een extern alarm aan te sluiten. Als dit het geval is, en het externe alarm gaat af, dan wordt dit alarm gegeven afkoppelen externe spanning De GPSM meet voortdurend het niveau van de externe spanning. Als de externe spanning wegvalt, gaat het toestel onmiddellijk over op interne batterij en geeft een alarm Crash Het GPSM-toestel kan worden uitgerust met een crash-sensor. Als deze is aangebracht en een crash meldt dan zal een crash alarm worden verstuurd. Het crash alarm wordt gereset met CRASH Oververhitting De GPSM zal voortdurend de interne temperatuur meten. Als deze te hoog oploopt wordt het oververhittingsalarm gegeven. Deze temperatuur kan worden ingesteld met MAXTEMP op de SIM-kaart. Het oververhittingsalarm wordt gereset met HEAT

5 4. Power savings De GPSM zal proberen het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken als het voertuig stilstaat met het contact uit, de motor niet draait en het diefstalalarm niet is afgegaan. Om beweging van het voertuig te kunnen detecteren, beschikt de GPSM over een interne trilsensor. Het draaien van de motor wordt vastgesteld aan de hand van de externe spanning. Als deze hoger is dan VHIGH (op de SIM kaart) dan wordt verondersteld dat de motor draait en het stroomverbruik niet van belang is. Ook als het contact aan staat wordt verondersteld dat het stroomverbruik niet belangrijk is, ook als de motor niet draait. De GPSM gaat in power savings mode 5 minuten nadat is vastgesteld dat het contact uit staat, de motor niet draait, en het voertuig niet beweegt

6 5. Long Time Protection Om ervoor te zorgen dat de GPSM Tachomaster v2 op lange termijn blijft werken hebben we enkele bijzondere maatregelen getroffen. Door invloeden van buitenaf is het namelijk mogelijk dat een deel van de elektronica in het toestel tijdelijk buiten gebruik raakt. Het toestel is echter niet defect en werkt ook weer perfect als het eerst wordt uitgeschakeld en daarna terug wordt ingeschakeld. Bovendien blijft het belangrijkste onderdeel, de processor, steeds actief. Dit stelt ons in staat om het toestel gecontroleerd uit te schakelen. Hierdoor wordt dan alle elektronica volledig gereset zal het toestel blijven werken. We hebben drie mechanismen ingebouwd om het toestel uit te schakelen, twee automatische en een manueel mechanisme. Het eerste automatische mechanisme schakeld het toestel uit wanneer er een probleem gedetecteerd wordt. Omdat niet alle problemen detecteerbaar zijn zal het tweede automatische mechanisme het toestel één maal per week uitschakelen. De tijd van één week is aanpasbaar. Het manuele mechanisme werkt via het contact. Als het contact binnen 30 seconden 3x uit gaat dan wordt het toestel uitgeschakeld. Dus AAN-UIT-AAN-UIT- AAN-UIT telkens met ongeveer 5 seconden pauze zorgt ervoor dat het toestel een totale reset krijgt. Het toestel blijft in beide gevallen uitgeschakeld totdat het contact weer aangaat of totdat er een beweging wordt waargenomen. Door dit laatste blijft de wegsleepdetectie actief

7 6. Protocol Het GPSM-toestel kent de volgende commando's : 1. Meldkamercommando's POS, POS2, P LOCK UNLOCK AON AOFF SERIAL CRASH HEAT 2. Testcommando's XSTAT Er is geen verschil tussen hoofd en kleine letters, dus 'pos'='pos'. Alle commando's worden overgebracht door een SMS naar het toestel te sturen. Het toestel antwoord altijd door een status-sms terug te sturen 6.1. POS, POS2, P Met deze commando's wordt de huidige positie opgevraagd. Het verschil tussen de verschillende commando's is het formaat van de teruggestuurde informatie. Als je POS stuurt, zal het formaat van alle teruggestuurde berichten een versie 1 formaat zijn (zie verder). Als je POS2 stuurt, wordt het formaat van de teruggestuurde berichten een versie 2 formaat (zie verder). Als je P stuurt, wordt het antwoord altijd als versie 2 gestuurd, het ingestelde formaat wordt niet gewijzigd LOCK, UNLOCK Met LOCK en UNLOCK wordt de relais bestuurd. Met LOCK wordt hij ingeschakeld, met UNLOCK uitgeschakeld. De relais zal pas geschakeld worden 15 seconden nadat het contact is uitgeschakeld en indien het contact daarna terug wordt ingeschakeld. Bij UNLOCK zal de relais onmiddellijk uitschakelen AON, AOFF Met AON wordt het toestel manueel in alarm mode geplaatst en bovendien in tracking mode, zodat er ongeveer elke 20 seconden een bericht wordt verstuurd. Met AON kan ook een parameter gestuurd worden, bv 'AON,60'. Deze parameter geeft het aantal seconden aan tussen de berichten. Dus 'AON,60' stuurt elke minuut een bericht. Het minimum is 20 seconden, het maximum seconden of 6 uur. Met AOFF worden het alarm en de tracking uitgeschakeld. De alarmen die door AON en AOFF worden gecontroleerd zijn de wegsleepdetectie, het extern alarm en het afkoppelen van de externe spanning

8 Zolang het toestel in alarm mode staat, worden er geen nieuwe alarm-meldingen van de vermelde types gestuurd SERIAL Met SERIAL vraag je het serie nummer van het toestel op CRASH Nadat het toestel reeds een crash alarm verstuurd heeft, zal het niet nogmaals een crash alarm versturen. Om ervoor te zorgen dat je toch terug opnieuw een crash alarm krijgt, stuur je CRASH naar het toestel HEAT Nadat het toestel een oververhitting heeft vastgesteld en daarvoor een alarm verstuurd heeft, zal het daarvoor geen tweede alarm sturen. Om dit toch terug te krijgen stuur je HEAT om het oververhittings alarm te resetten Formaat van de response Een response- of alarm-sms bestaat uit GPS-info gevold door '#V1' of '#V2', datum, tijd en status info. vb : ' , ,N, ,E,04,000.00,000.0,#V1, ,12:27,R,1,I,1,E,0,A,1,P,1,T,0,TZ,0' ' , ,N, ,E,04,000.00,000.0, #V2, ,12:27,R,1,I,1,E,0,A,1,P,1,T,0,Q,24,V,11.8,B,4.0, C,0,H,0:27,D,0:10,Y,1' GPS-info De GPS-info bestaat uit tijd, positie, aantal satellieten, snelheid en richting. veld Tijd (UTC) en in versie 2 ook de datum ,N ,E Latitude N=noord, S=zuid Longitude E=oost, W=west 04 Aantal satellieten (maximaal 8) Snelheid in km/h Richting in graden, 0 =noordelijk, 180 =zuidelijk Status-info De status-info is een reeks velden gescheiden door komma's. Eerst de datum, dan de tijd, en dan steeds een veldnaam en een waarde. In versie 1, aangeduid met #V1, zullen de velden altijd in dezelfde volgorde staan. In versie 2 is dit niet noodzakelijk het geval. De velden Q, V, B, C, H, U, K, D en Y zijn enkel in versie 2 aanwezig. Het veld TZ is enkel in versie 1 aanwezig. veld De datum van het bericht 12:27 De tijd van het bericht, altijd in UTC 2 2 UTC: Universal Coordinated Time, lokale tijd in België is 1 uur later, in de zomer 2 uur later

9 R,1, I,1, E,0, A,1, P,1, T,0, veld De toestand van de relais. 1=ingeschakeld, 0=uitgeschakeld Dit geeft niet de fysieke toestand van de relais weer. Als hier wordt aangegeven dan de relais is ingeschakeld dan zal de relais geschakeld worden als het contact aan staat. De toestand van het contact. 1=ingeschakeld, 0=uitgeschakeld. De toestand van de externe alarm ingang. 1=ingeschakeld, 0=uitgeschakeld. Alarm mode. 1=in alarm, 0=geen alarm Dit is enkel voor wegsleepdetectie, extern alarm en afkoppelen van externe spanning. Status van de voedingsspanning. 1=ok, 0=afgekoppeld. Tracking status. 1=actief 0=niet actief. TZ,0, De tijdzone, enkel bij versie 1. De tijd is altijd UTC dus TZ is altijd 0. Q,24, De sterkte van het GSM-signaal, een getal tussen 0 en 32. V,11.8, B,3.99, C,0, H,0:27, Hoe hoger hoe beter. De externe voedingsspanning in Volt De spanning op de interne batterij in Volt. Deze waarde is enkel relevant als de externe spanning niet aanwezig is. De status van het crash alarm. 1=alarm gemeld, 0=geen alarm gemeld De status van het oververhittingsalarm. 1=alarm gemeld, 0=geen alarm gemeld 27=huidige temperatuur Y,1 Indien aanwezig is deze SMS een alarm-melding. De waarde geeft aan om welk alarm het gaat. 1: voertuig weggesleept 2: extern alarm 3: externe spanning afgekoppeld 5: oververhitting 6: crash 7: voertuig gestart maar niet op knop gedrukt (met TOW=5) (Merk op dat code 4 niet bestaat)

10 veld U,0 Status van de user output. 0=OFF, 1=ON. K,0 Stand van de kilometerteller. D,0:10 Toestand van de wegsleepdetectie 0=uitgeschakeld, 1=ingeschakeld 10=wegsleepdetectie gaat af bij 10km/h 6.8. XSTAT Met XSTAT kan je extra informatie opvragen over het toestel, o.a. netwerk en serienummer TOW1, TOW0 Dit zijn de commando's voor de wegsleepdetectie. Zij worden verder in detail beschreven GUARD Het guard commando is eigenlijk een macro commando. Het bundelt de functionaliteit van verschillende andere commando's. Zonder parameters is GUARD hetzelfde als AOFF, CRASH, HEAT, TOW1. Met parameters, GUARD gevold door een komma en een reeks letters, kan je verschillende commando's met één SMS geven Parameter L U A C H T N LOCK UNLOCK AOFF CRASH HEAT TOW1 TOW0 Komt overeen met commando vb: GUARD,LACHT Zet lock output aan, alarm uit, crash uit, reset heat, wegsleepdetectie actief

11 7. wegsleepdetectie 7.1. doel: Een alarm geven als het voertuig ongeoorloofd wordt verplaatst of weggesleept werking: Als de wegsleepdetectie actief is wordt de snelheid van het voertuig in de gaten gehouden. wordt deze te hoog dan zal het alarm afgaan. Wanneer het alarm actief wordt kan worden ingesteld op de SIM-kaart. Het alarm kan actief worden via : het contact de externe spanning input 2 manueel, via sms Bovendien kan het ook permanent worden uitgeschakeld. Ook de snelheid waarboven het alarm afgaat is instelbaar via de SIM-kaart instellingen: De instellingen gebeuren via de nummers TOW en TOWSPEED op de SIM-kaart. TOW bepaalt wanneer het alarm actief wordt. waarde 0 Diefstaldetectie actief als contact uitgeschakeld. 1 Diefstaldetectie actief als externe spanning kleiner dan VHIGH. 2 Diefstaldetectie actief als input 2 actief is. 3 Diefstaldetectie nooit actief 4 Diefstaldetectie wordt actief met TOW1 en niet actief met TOW0. 5 Zoals 0 en als het contact aan gaat dan moet er binnen 30 seconden op de knop worden gedrukt. Indien niet op de knop wordt gedrukt, alarm. (knop aangesloten op input 2) TOWSPEED geeft de snelheid aan waarboven het alarm afgaat. Wordt opgegeven in km/h. De standaardwaarde is 10 (km/h) commando's TOW1 Zet wegsleepdetectie actief, enkel als TOW=4. Antwoordt altijd met de huidige status van de wegsleepdetectie TOW0 Zet de wegsleepdetectie op niet actief, enkel als TOW=4. Antwoordt altijd met de huidige status van de wegsleepdetectie TOW? Vraagt de huidige status van de wegsleepdetectie op

12 Dit commando geeft de status van de wegsleepdetectie in een leesbaar formaat. Het gewone (P) commando om de positie op te vragen zal dezelfde informatie geven, maar in een minder leesbare vorm Knop Het diefstalalarm (type 5) zal als het contact wordt aangezet 20 seconden wachten tot er op de knop wordt gedrukt. Vervolgens zet het de buzzer aan en wacht nog 10 seconden. Dan gaat de buzzer weer uit en wordt een alarm gegenereerd. Als er tijdens de 30 seconden op de knop wordt gedrukt, wordt er geen alarm verstuurd. Als alternatief kan er ook eerst op de knop worden gedrukt. Dan moet binnen 30 seconden het contact aan gaan, zo niet komt het bovenstaande systeem in actie

13 8. Testkaart en serienummer Om de toestellen te testen (in productie) moet je gebruik maken van een test kaart. Hierop moeten TEST en SERIAL worden ingevuld. Als TEST aanwezig is op de SIM-kaart dan zal de PUK-code niet van de kaart gewist worden, zodat je ze snel van het ene toestel in het andere kan steken. Als SERIAL op de kaart staat, dan zal het serienummer van het toestel geprogrammeerd worden. Dit serienummer wordt gevormd door een combinatie van TEST en SERIAL. Na het invullen van het serienummer in het toestel zal SERIAL op de kaart met 1 verhoogd worden. Hierdoor kan je de kaart snel van het ene toestel in het andere steken. TEST vormt het eerste deel van het serienummer. Het moet tussen 1 en 998 liggen. Alle testkaarten moeten een verschillend TEST-nummer hebben. SERIAL is het tweede deel van het serienummer en moet initieel op 1 worden ingesteld. Het derde deel van het serienummer wordt door het toestel zelf ingevuld bij het eerste gebruik zonder testkaart. Het is niet mogelijk het serienummer van het toestel te wijzigen nadat het is ingevuld

14 9. Installatie 9.1. Batterij Alvorens het toestel te installeren moet eerst de interne batterij worden aangesloten. Hiervoor moeten de vier schroeven aan de voorzijde aan de kant van de leds verwijderd worden. Dan kan het front worden afgenomen en het stekkertje van de batterij worden aangesloten. Als dit niet gebeurt dan zal het toestel niet naar behoren werken Aansluitingen De GPSM wordt aangesloten door middel van 5 draden. Op sommige modellen is ook nog een extra stekker voorzien. Draad pin 1 11 GND 2, 6, 7 12 Externe spanning input 12V-30V 3 8 Contact input 5 Externe alarm input X 7 Lock output, grondsturing 9 intern gekoppeld met pin Buzzer output, GND, grondsturing 9 4 Input 2, drukknop, positieve sturing Draden 6 tot 9 zijn aangebracht op een vooraf bedrade stekker. De outputs, user output en buzzer, schakelen de GND aansluiting. De stekker-layout is als volgt:

1. SIM-kaart programmeren

1. SIM-kaart programmeren 1. SIM-kaart programmeren Alle instellingen voor het toestel worden gemaakt op de SIM-kaart. Dit gebeurt door op de kaart nummers met een vaste naam te programmeren inhet telofoonboek. Een aantal daarvan

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Omschrijving De PT2000 model 2015 is een compacte GPS tracker met alarmknop. De locatie kan opgevraagd worden m.b.v. een SMS. De positie van de tracker wordt aangegeven op een kaart van Google Maps. Met

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

Beknopte gids ME401-2

Beknopte gids ME401-2 Beknopte gids ME401-2 Versie 1.0, mei 2013 Praktisch advies 1. Bewaar belangrijke nummers S/N xxxxxx + xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummer bevindt zich op de unit. GSM nummer en serienummer van de unit

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Beknopte gids ME301-2

Beknopte gids ME301-2 Beknopte gids ME301-2 Versie 1.0, mei 2013 Praktisch advies 1. Bewaar belangrijke nummers S/N xxxxxx + xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummer bevindt zich op de unit. GSM nummer en serienummer van de unit

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1.

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1. WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING SMS-melder voor detectie van

Nadere informatie

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM GSM PANIEK ALARM SYSTEEM Gebruikershandleiding LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN! Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving versie: 1. status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 25 aangepast: 19 februari 26 concept beschrijving DOLLYsms SMS server conceptbeschrijving V1. I N H O U D Inleiding... 3 DOLLYsms... 3

Nadere informatie

GPS Sniper ALARMMELDING & GPS-LOKALISATIE. Electric & electronic car accessories VIA SMS. Ref. Vos PRODUCT MADE IN EUROPE

GPS Sniper ALARMMELDING & GPS-LOKALISATIE. Electric & electronic car accessories VIA SMS. Ref. Vos PRODUCT MADE IN EUROPE Electric & electronic car accessories GPS Sniper Ref. Vos 06.028 ALARMMELDING & GPS-LOKALISATIE VIA SMS PRODUCT MADE IN EUROPE Gebruikershandleiding voor ios E27*10R-05*1266*00 versie 3.0 Inhoudstabel

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand

HANDLEIDING. TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow AM-1 gebruikers-handleiding

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

SIM kaart installatie

SIM kaart installatie SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM kaarten (vaak pincode

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de gebruiker Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in het GPSM lokalisatiesysteem. Indien u beschikt over een draagbare GPSM dient u het toestel volledig te laden alvorens het in

Nadere informatie

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING Gefeliciteerd! U heeft een hoogwaardige draadloze alarmmelder aangeschaft waarmee u altijd op de hoogte wordt gehouden

Nadere informatie

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 01-2016 GSMP101-2 2 relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Handleiding Universal gps tracker

Handleiding Universal gps tracker Inhoudsopgave Handleiding Universal gps tracker 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Eerste gebruik mini gps tracker 4. Inbouwen mini gps tracker 5. Instellen functies 6. Mogelijke problemen en

Nadere informatie

HANDLEIDING MINI GPS TRACKER

HANDLEIDING MINI GPS TRACKER HANDLEIDING MINI GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014 GSM afstandsbediening GS-500 Workshop 06-2014 GS-500: wat kan je ermee? Open uw poort via gratis oproep Open tot 2 verschillende poorten via SMS Geef tot 500 gebruikers toegang op bepaalde tijdstippen,

Nadere informatie

25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 25/06/2012 GSMP100 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Specificaties Voedingsspanning 12 Vdc Nominaal stroomverbruik Maximum 250 ma, nominale 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 of GSM 900/1800

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.2 Waterdicht model

Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.2 Waterdicht model Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.2 Waterdicht model 1 Index Introductie en toepassingen... 3 Eigenschappen en specificaties... 3 Installatie... 4 Inhoud pakket:... 4 SIMKaart (LET OP!)... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING GPS TRACKER

HANDLEIDING GPS TRACKER HANDLEIDING GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveilig ng van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl Medaillon GSM/ GPS/ GPRS Gebruiksaanwijzing www.anabell.nl 1 Voorbereiden voor gebruik Installatie micro SIM Kaart - Installeer de micro SIM kaart in het toestel. De SIM kaart is nodig voor het opzetten

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

GSM OPENER Code : GSM64-2

GSM OPENER Code : GSM64-2 GSM OPENER Code : GSM64-2 INSTRUCTIEHANDLEIDING 17.03.2008 1 Voeding 12 Vac-dc Relais 1- Contact NO START COM + rood - zwart geel geel rood zwart geel boven geel onder Com steeds - 12 Vdc Relais 2 - Contact

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel.

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. Toepassingsgebied : Dit toestel vindt zijn toepassing in elk groot gebouw. Het spoort

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

LE10 Draadloze ontvanger

LE10 Draadloze ontvanger LE10 Draadloze ontvanger CRS-URE-0100 F.01U.139.675 V1.2 2012.09 nl Aanvulling LE10 Draadloze ontvanger Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Onderwerp van de aanvulling 4 1.1 Betrokken apparatuur 4 1.2

Nadere informatie

3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Voedingsspanning 12 VDC + aansluiten op + 12V - aansluiten op GND 2. SIM-kaart voorbereiden De SIM-kaart voorzien van abonnement of indien prepaid,

Nadere informatie

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen AIR Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit,

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING. voor module versie 1.4

ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING. voor module versie 1.4 ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING voor module versie 1.4 Vrouwenweg 1C - 3864 DX NIJKERKERVEEN - tel: 033-4330184 - fax: 033-4330196 - www.poortautomatisering.nl - info@poortautomatisering.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION

HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION VERSIE 1.0 GEVOELIGHEID: Vertrouwelijk www.saitzenitel.com, info.belgium@saitzenitel.com 1. INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel

Nadere informatie

Bedieningshandleiding en installatieinstructies. Boot Detectie Systeem Inbraak en diefstal alarm via GSM en Internet BDS

Bedieningshandleiding en installatieinstructies. Boot Detectie Systeem Inbraak en diefstal alarm via GSM en Internet BDS Bedieningshandleiding en installatieinstructies Boot Detectie Systeem Inbraak en diefstal alarm via GSM en Internet BDS Copyright 2007 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland Dit produkt voldoet aan de vereisten

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

GPS Tracker kaart telefoon. Gebruiksaanwijzing V

GPS Tracker kaart telefoon. Gebruiksaanwijzing V GPS Tracker kaart telefoon Gebruiksaanwijzing V2.0-1 - Speaker Foto Signaal Led Power Led Led toets blokkering Voorkeur toets 1 / Beantwoorden oproep Microfoon Voorkeur toets 2 SOS help toets Voorkeur

Nadere informatie

Handleiding mini gps tracker

Handleiding mini gps tracker Inhoudsopgave Handleiding mini gps tracker 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Eerste gebruik mini gps tracker 4. Inbouwen mini gps tracker 5. Instellen functies 6. Mogelijke problemen en oplossingen

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING GPS TRACKER

HANDLEIDING GPS TRACKER HANDLEIDING GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM

Nadere informatie

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands.

Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE. Nederlands. - 1 - Installatie instructies STEALTH X8 STEALTH X8 SMS/DATA/GPRS/VOICE Nederlands. RHO-DELTA Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2-2991 XV BARENDRECHT T: 010-497 11

Nadere informatie

Handleiding bedieningspaneel

Handleiding bedieningspaneel Handleiding bedieningspaneel Inhoudsopgave. 3 Installatie 4 Aanmelden 5 Toegangscodes beheren of instellen 6 Alarm In- en Uitschakelen 7 Functies 8 Specificaties 8 Pincodes Resetten Installatie. INSTALLATIE

Nadere informatie

MiBlock gebruikershandleiding

MiBlock gebruikershandleiding MiBlock gebruikershandleiding MiBlock gebruikshandleiding Manage all things moving MiBlock-UM-1 Product beschrijving De MiBlock startonderbreker voorziet in een betrouwbare bescherming van het voertuig

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. SMSCOM International BV is dé specialist

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Inbouw GPS volgsysteem,handleiding

Inbouw GPS volgsysteem,handleiding Inbouw GPS volgsysteem,handleiding SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging

Nadere informatie

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het toestel in gebruik te nemen! PIN code op SIM kaart uitschakelen Standaard code

Nadere informatie

Met je Beagle vind je alles terug wat je nooit kwijt wilt raken. Je stuurt eenvoudig 1 SMS.

Met je Beagle vind je alles terug wat je nooit kwijt wilt raken. Je stuurt eenvoudig 1 SMS. 1 Met je Beagle vind je alles terug wat je nooit kwijt wilt raken. Je stuurt eenvoudig 1 SMS. Hoofdstuk 1 Wat doet de Beagle voor jou pagina 2 Hoofdstuk 2 Hoe wordt de Beagle jouw Beagle pagina 3 Wijzigen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE GEBRUIKERSHANDLEIDING PANIEKKNOP EN LOKALISATIE Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.1 Waterdicht model

Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.1 Waterdicht model Gebruikershandleiding TLT- 2F GPS Tracker V1.1 Waterdicht model Introductie... 3 Toepassingen... 3 Waarschuwing... 3 Technische specificaties... 4 Specificaties... 5 Installatie... 6 Snel aan de slag richtlijn...

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30.

Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. Beschrijving bedieningsunit, Serie AK30. LCD display met scorebordinformatie Invoer thuis: score, serve-dot, teamfouten/ setstanden, time outs Invoer algemene functies: periode, serve dot uit, claxon herhalings/eindtijd

Nadere informatie

Medaillon GSM/ GPS/ GPRS/ WiFi

Medaillon GSM/ GPS/ GPRS/ WiFi Medaillon GSM/ GPS/ GPRS/ WiFi Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing: Controleer voor gebruik de inhoud van de verpakking. Het type Medaillon en de uitvoering ervan en check of de meegeleverde accessoires

Nadere informatie

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Versie 1.2.1 Korsmit Rally Elektronics 16-7-2017 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. informatie... 4 Achtergrond... 4 Weergaven:... 4 2. Werking... 5 3.1:

Nadere informatie

gebruikers handleiding

gebruikers handleiding gebruikers handleiding Mobeye i110 SW versie 3.n INHOUDSOPGAVE 1. het gebruiksklaar maken van de Mobeye 6 1.1 Drie stappen vooraf 6 1.2 stap 1: SIM kaart 6 1.3 stap 2: Plaatsing van de batterijen 6 1.4

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Aantekeningen Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. is dé specialist op het gebied

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Handleiding voertuig tracker

Handleiding voertuig tracker Handleiding voertuig tracker SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345

Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Beknopte informatie voor GBS leverancier t.b.v. NIBE warmtepomp 1145/1245/1155/1255/1345 Protocol: Methode: RTU, snelheid: 9600 baud, lengte: 8 bit, parity: geen, stop bits: 1, Adres 0x01*** Scan rate

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie