Partnerschapovereenkomst tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012"

Transcriptie

1 Tussen Partnerschapovereenkomst tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012 De vzw VAP (Vriendelijk anders Pandelen) Verantwoordelijke : Claire Laloux Adres : Everzwijntjesstraat 3, 1170 Brussel en De gemeente : Verantwoordelijke : Contactadres : wordt het volgende overeengekomen : Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst De gemeente en de vzw VAP zullen samenwerken om de gemeentelijke VAP-antenne op te starten en te beheren. Artikel 2 - Respect voor de werkingsregels en de veiligheidsrichtlijnen voorgesteld door de vzw De gemeente verbindt zich tot het respecteren van de werkingsregels opgesteld door de vzw en vermeld in de bijlagen (gebruik van de naam en het logo van de vzw, veiligheidsaanbevelingen, financiële voorwaarden, ). Artikel 3 - Verbintenissen aangegaan door de vzw VAP 3.1. De vzw VAP stelt haar concept ter beschikking van de plaatselijke antenne en levert het benodigde materiaal voor de promotie van VAP en voor de aansluiting van de leden : informatiefolders, affiches, lidkaarten voor voetgangers en automobilisten, bestemmingskaarten, zelfklevers, geplastificeerde mapjes De vzw VAP stelt haar databank ter beschikking van de gemeentelijke VAP-antenne zodat deze nieuwe leden kan inschrijven. De vzw reserveert op haar website een pagina voor iedere antenne. Op die manier kan deze antenne daar alle informatie posten in verband met VAP (naam van de plaatselijke verantwoordelijke, plan van de gemeente met aanduiding van de plaats van de VAPborden, beschikbare contactruimte voor de leden, ) De vzw VAP begeleidt de antenne bij het bijhouden en verzenden van de nodige documenten (inlichtingenfiche mobiliteit voorafgaand aan de start van de antenne, takenlijst voor de antenne-verantwoordelijke, welkomstbrief voor de nieuwe leden, VAP-news, ), komt op aanvraag langs bij de VAP-verantwoordelijke, zorgt voor de coördinatie tussen gemeenten om synergieën te creëren, helpt bij het verhogen van de bekendheid van VAP en bij het onderhandelen voor gegroepeerde aankopen (borden,

2 info-panelen, ) De vzw VAP blijft ter beschikking van de gemeente om alle verdere informatie voor de werking van de gemeentelijke antenne te verschaffen en om eventueel hulp te bieden bij VAP-acties binnen de gemeente De vzw VAP kan, indien zij het opportuun acht voor de ontwikkeling van de plaatselijke antenne, contact zoeken met inwonersgroepen, verenigingen, scholen of ondernemingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente. Zij zal steeds de gemeente op de hoogte brengen van deze stappen teneinde een goede samenwerking te behouden. Artikel 4 Verbintenissen aangegaan door de gemeente 4.1. De gemeente belast zich met het bepalen van de meest geschikte VAP-trajecten : b.v. toegangswegen naar het station of naar het sportcentrum. Hierbij zal ze o.a. rekening houden met het tracé en de frekwentie van de buslijnen en met eventuele andere gemeentelijke initiatieven op het gebied van mobiliteit (buurtbussen, sociale taxi s, ) teneinde en goede complementariteit te bereiken tussen deze elementen en de VAPtrajecten De gemeente verbindt zich ertoe op deze VAP-trajecten de meest geschikte plaatsen te bepalen voor het plaatsen van info-panelen ofte VAP-opstapplaatsen, bestemd om de ontmoetingen tussen voetgangers en automobilisten te vergemakkelijken. Zij waakt over de veiligheid van de gebruikers bij het in- en uitstappen. De gemeente aanvaardt rekening te zullen houden met de opmerkingen van de gebruikers aangaande de plaatsing van de panelen. Bepaalde panelen zullen eventueel dienen verplaatst te worden na gerechtvaardigde opmerkingen vanwege de gebruikers. Het is overigens altijd mogelijk voorlopige panelen te plaatsen om nieuwe opstapplaatsen uit te testen De gemeente verbindt zich tot de aankoop, de installatie en het onderhoud van alle VAPborden die zij noodzakelijk acht om op haar grondgebied de contacten tussen VAPvoetgangers en automobilisten te vergemakkelijken. De gemeente draagt alle kosten verbonden aan deze taken De gemeente verbindt zich tot de aankoop, de installatie en het onderhoud van alle nodige infoborden met de VAP-gebruiksaanwijzing die aangebracht worden onder de VAP-borden. Deze infoborden leggen beknopt het VAP-concept uit. Zij kan deze infoborden ook aanbrengen aan het gemeentehuis of op andere openbare plaatsen (sportcentrum, handelscentrum, ). De gemeente draagt alle kosten verbonden aan deze taken De gemeente aanvaardt op diverse plaatsen VAP-folders ter beschikking te stellen van de bevolking (gemeentehuis, dienst voor toerisme, sportcentrum, ) Zij brengt op iedere folder een stempel aan met het adres naar waar de inwoners hun inschrijvingsformulier moeten sturen De gemeente verbindt zich ertoe regelmatig en actief promotie te voeren voor VAP via de verschillende informatiekanalen waarover zij beschikt (gemeentelijke website, gemeentelijk blad, flyers, info-avonden, bijeenkomsten met de burgers, ). Zij zal hiervoor ook verenigingen aanspreken die belangstelling hebben voor mobiliteit en duurzame ontwikkeling (adviesraden, vzw s, verenigingen die personenvervoer

3 organiseren). Het doel van dit alles moet zijn op termijn te komen tot een aantal leden gelijk aan 10 % van de bevolking tussen 16 en 70 jaar oud De gemeente duidt een contactpersoon aan voor de gemeentelijke antenne. Deze zal verantwoordelijk zijn voor het inbrengen van nieuwe leden in de databank, het klaarmaken en verzenden van de gebruikerskits en voor het opvolgen van alle verbintenissen aangegaan in de overeenkomst tussen de gemeente en de vzw VAP De gemeente zal jaarlijks 500 aansluitingsgeld betalen aan de vzw VAP op diens rekening Een gedeelte van dit bedrag (100 ) verleent toegang tot een eigen pagina op de website en tot de regelmatig bijgehouden databank. Dit bedrag dekt ook de levering van folders en affiches voor de promotie van VAP evenals van het benodigde materiaal voor de eerste 100 leden van de gemeentelijke antenne (de vapper-kit met daarin de lidkaart, de zelfklever, enkele bestemmingskaarten en een geplastificeerd mapje) De gemeente verbindt zich tot het storten van 4 per lid boven de eerste 100. Hiertoe zal tweemaal per jaar (eind juni en eind december) een afrekening gemaakt worden. Artikel 5 Duur van de overeenkomst De overeenkomst begint te lopen op de dag van de ondertekening en dit voor een eerste periode van 2 jaar. Na deze eerste periode zal er een evaluatie gebeuren. Indien deze positief is, zal de overeenkomst stilzwijgend om de 2 jaar telkens voor eenzelfde periode verlengd worden. Artikel 6 - Opzegging Deze overeenkomst kan, ten vroegste één jaar na de ondertekening, door een van de beide partijen door middel van een aangetekende brief opgezegd worden. Gedaan te : op : De verantwoordelijke(n) van de vzw VAP De verantwoordelijke(n) van de VAP-antenne van de gemeente Alle handtekeningen laten voorafgaan door de geschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd

4 Bijlage aan artikel 2 van de overeenkomst tussen de vzw VAP en de gemeente Sociaal doel van de vereniging : De vzw Voitures A Plusieurs /Vriendelijk Anders Pendelen VAP heeft haar statuten neergelegd in februari De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot het verminderen van de mobiliteitsproblemen in de steden en op het platteland, en het rationeel gebruik van de wagen te bevorderen. Te dien einde stelt zij een systeem van carpoolen voor onder de vorm van georganiseerd liften over korte afstanden en complementair aan de bestaande openbare vervoersmiddelen. De vereniging is gemachtigd alle daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan dus ook meehelpen aan of belangstelling tonen voor ieder initiatief dat gelijkaardig is aan haar sociaal doel. Logo van VAP : Eigenschappen van VAP : VAP vraagt dat alle deelnemers zich inschrijven bij een lokale antenne. Bij de inschrijving moeten alle automobilisten bevestigen dat zij in regel zijn met de verplichte autoverzekering (BA) die in geval van ongeval alle passagiers dekt, dus ook de liftende vappers. VAP is voorzien voor punctuele trajecten naar diverse bestemmingen. Inschrijven bij VAP verplicht dus niet tot regelmatig carpoolen. De contacten komen tot stand langs de weg zonder voorafgaande afspraken. VAP is de ideale aanvulling op het openbaar vervoer : het laat toe gemakkelijk een station, een bushalte of een metrostation te bereiken. ECONOMISCH : deelname aan VAP is gratis, het inschrijvingsgeld voor de leden wordt betaald door de gemeente. ECOLOGISCH : VAP helpt mee het gebruik van de individuele wagen te her-denken. Net als andere initiatieven (korte termijn huren, carpoolen tussen werk en woonplaats, ) laat het korte-afstand-liften toe te genieten van een wagen zonder noodzakelijkerwijze eigenaar ervan te zijn. GEZELLIG : VAP betekent een betere mobiliteit maar ook een betere sfeer binnen de wijk! Om de ontmoetingen tussen vappers te vergemakkelijken kan men op de website deelnemen aan het forum «VAPchat».

5 Hoe werkt VAP? Enkele veiligheidsregels : - Iedereen die wenst deel te nemen aan VAP, schrijft zich in als lid van de vzw. Dit kan door gebruik te maken van de strook op de VAP-folder of van het formulier op de website - De voetganger gaat om het even waar of bij een VAP-bord aan de rand van de weg staan en toont zijn VAP-insigne en een bestemmingskaart. - De automobilist plaatst zijn VAP-zelfklever achter de voorruit van de wagen en neemt de voetganger mee als hij dezelfde richting uitgaat. - De geschikte opstapplaatsen zijn aangegeven door een VAP-bord zodat het contact tussen automobilist en voetganger gemakkelijk kan gelegd worden. Personen jonger dan 18 jaar die lid wensen te worden van VAP, moeten bij het inschrijvingsformulier een ouderlijke toelating voegen. De voetganger kan bij het instappen een SMS sturen naar het nummer 3455 met als bericht : VAP gevolgd door de nummerplaat van de wagen waarin hij stapt (0,15 /bericht). Voetganger en automobilist moeten bij de ontmoeting mekaar hun VAP-lidkaart tonen. Het staat zowel de voetganger als de automobilist vrij al dan niet in te gaan op het aanbod tot carpoolen. De automobilist brengt de voetganger zover hij kan in functie van zijn eigen traject. Er wordt dus nooit een omweg gevraagd. De voetganger zal misschien meerdere ritten nodig hebben om zijn einddoel te bereiken. Ontmoetingen mogen uiteraard ook gebeuren buiten de plaatsen aangegeven door een VAP-bord. In dat geval moeten voetganger èn automobilist absoluut ervoor zorgen het verkeer niet te hinderen. De leden moeten de volgende verklaring onderschrijven : o Als automobilist bevestig ik in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en in regel te zijn met de verplichte BA wagenverzekering. o Ik heb kennisgenomen van de veiligheidsaanbevelingen op de folder en verbind mij ertoe ze te volgen teneinde VAP toe te passen in optimale omstandigheden voor voetganger en voertuig. o De vzw VAP en de plaatselijke afdeling (gemeente, bedrijf, ) kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig ongeval of incident of betwisting die zich zouden voordoen tijdens het carpoolen. Bijlage te tekenen en bij de overeenkomst te voegen. Datum De verantwoordelijke(n) van de vzw VAP De verantwoordelijke(n) van de VAP-antenne van de gemeente Alle handtekeningen laten voorafgaan door de geschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie