GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEIN3DORPER IN GEIN3DORP"

Transcriptie

1 Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN GAASPERPLASRUN WOONDROOMSTEDE ZEILVERENIGING GAASPERPLAS FOTOWEDSTRIJD

2 GEIN3DORPER De Gein3Dorper wordt in Gein3 huis-aan-huis verspreid in een oplage van exemplaren. Redactie Wera Sijbrands Dirck van Gent Marja Keijzer Minke Wiggerink Manon Vermolen Redactieadres Marja Keijzer Anne Kooistrahof 76 Telefoon: Twitter: Uiterste inleverdatum: donderdag 30 mei 2013 Webmaster: Manon Vermolen Website: Noot van de redactie De redactie van de Gein3Dorper en het Bestuur van de Vereniging GeinDrieDorp hebben in goed overleg het volgende bepaald: De redactie heeft het recht over te gaan tot het inkorten van te lange, dan wel het niet plaatsen van ingezonden stukken. Wanneer een stuk niet geplaatst wordt, c.q. wanneer de stijl ingrijpend wordt gewijzigd, zal de redactie dat onder opgaaf van redenen aan de inzender meedelen. De redactie zal zonodig de spelling aanpassen aan de in de Gein3Dorper gehanteerde normen. Ingezonden stukken die niet zijn voorzien van naam, adres en woonplaats van de afzender, worden niet in behandeling genomen. Bestuur Vereniging GeinDrieDorp Peter Vrieler, voorzitter C. Schuurmanhof Gerie Moens, ledenadministratie/ penningmeester Lambert Rimastraat Dirck van Gent, algemeen bestuurslid Willem Gerresepad 27 HANDIGE TELEFOONNUMMERS ALGEMEEN: 112 Algemeen Noodalarm Afvalpunt Zuidoost AMC, Academisch Medisch Centrum Basisschool het Gein Bijlmer Sportcentrum Brandweer Remmerdenplein (Reigersbos) AC Gein-Wisseloord Centrale Doktersdienst Dierenambulance Dynamicon (OV-klachten) ENW Storingen Gem. Waterleiding-klachten Gezondheidscentrum Gein, Horeca overlast telefoon Klachtenbureau Politieoptreden Openbaar Vervoer Reizigersinformatie Ongedierte Bestrijding (GG&GD) Ondernemershuis Zuidoost Politiepost Remmerdenplein (Reigersbos) Politie Algemeen Meldpunt Openbare Ruimte Mail: Of: Voor afval en/of glas rond de Gaasperplas mailt u naar Groengebied Amstelland: ALGEMEEN INFORMATIENUMMER GEMEENTE AMSTERDAM : Voor alle vragen en meldingen aan de gemeente Amsterdam en dus ook voor vragen over en aan stadsdeel Zuidoost is elke werkdag bereikbaar van 8:00 tot 18:00 uur. Distributie Gein3Dorper Wera Sijbrands Willem Gerresepad 75 Bladzijde 2 Voorjaar 2013

3 INHOUDSOPGAVE Van de Redactie... 3 Jaarvergadering 2013-Jaarverslag Financiën Notulen Jaarvergadering Vervolg Notulen- Verkenning Gaasperdam... 7 De Tuin van Joan... 9 Autoinbraak- Woninginbraak Vervolg Woninginbraak- Gaasperplasrun Stichting Muziek op Maat- Fotowedstrijd Afvallen kun je leren Recreatie op de Gaasperplas-Massage Badminton-555 Bloemen en Plantensoorten Lente Inloopavond Schoolplein- Nieuwe Kleuters Dierengein Vervolg Dierengein- Tennisvereniging Geinburgia Eben Haëzer- Gaasperdam..25 Woondroomstede- Vrijwilligerswerk Gaasperplas Windsurfing- Open Tuin-en Atelierdag 15 juni e Lustrum Aerobicclub G dam- Bowls is een Prachtige Sport Brinkie Nieuws- Inzameling Buitenlands Geld Inzameling Buitenlands Geld We kunnen wel zeggen dat we de winter achter de rug hebben. Sneeuw en ijs, overdag onder nul.., Een winter die lang genoeg geduurd heeft. Ondanks het koude weer waren er in januari redelijk wat pogingen tot inbraak te melden. Met de komende vakantieperiodes voor de deur vragen we iedereen om alert te blijven en verdachte zaken bij de politie te melden. De politie heeft ons gevraagd om naar aanleiding van een serie autoinbraken een hanger bij deze uitgave te voegen. Natuurlijk wil de redactie van de Gein3Dorper daar aan meewerken. Ook willen we graag op de hoogte blijven van verdachte zaken. Melden kan via twitter: maar ook via . Ons advies is dan ook: Houd elkaar op de hoogte! Wil je zelf iets inbrengen of meedenken / meepraten over de wijk, dat kan. De jaarvergadering komt er weer aan! Iedereen is van harte uitgenodigd, de koffie staat klaar! Ook met het oog op de toekomst van Gaasperdam is het fijn om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een meerjarenplan en vraagt daarbij om inbreng van bewoners. Wat brengt het voorjaar ons verder? Naast de krokusjes, hyacinten, Pasen en Pinksteren, staan er VAN DE REDACTIE weer een aantal sportieve activiteiten op het programma. De Gaasperplasrun, zeilen, surfen, wandelen, tennissen.. er is keus genoeg.! En als je er dan toch op uittrekt, vergeet dan de camera niet! De Gein3dorper heeft een fotowedstrijd uitgeschreven. Jong en oud, iedereen kan meedoen. (Alleen de redactieleden zijn uitgesloten van deelname.) We zijn erg benieuwd naar de inzendingen. Alles over deze fotowedstrijd kun je vinden in deze krant. Ik zou zeggen: Pak de camera en ontdek Gein 3! Voorjaar 2013 Bladzijde 3

4 Op woensdag 17 april a.s. houden we de Jaarvergadering van de Vereniging Geindriedorp. Ook als u geen lid bent van de Vereniging Geindriedorp bent u hierbij als buurtbewoner van harte welkom! De vergadering vindt plaats in: ABBS het Gein, Cornelis Aarnoutsstraat 80. Aanvang uur, inloop vanaf uur. JAARVERGADERING financieel en inhoudelijk. 4 Het bestuur: samenstelling en verkiezing. Het nieuwe bestuurslid van vorig jaar was toen zelf niet aanwezig en er is sinds eind vorig jaar een nieuw algemeen bestuurslid bij gekomen. 5 Lopende zaken: de Gein3Dorper, ontwikkelingen in en rond onze wijk. 6 Wat er verder ter tafel komt. 7 Afsluiting en drankje. Agenda: 1 Welkom, mededelingen, vaststellen agenda. 2 Notulen van de jaarvergadering van 2012 Tot Dan! 2012, laat ik er kort over zijn: voor ons als bestuur van de Vereniging Gein3dorp een rustig jaar. Onze inzet in 2012 was vooral het volgen van actuele ontwikkelingen, voorlichtingsavonden bijwonen en informatie opvragen, wat je noemt werk in de schaduw. Heel in het kort de dingen die actueel waren: We hebben een aanzet gedaan om aan te klampen bij een energieproject maar daar weer van afgezien toen een daarvoor benodigd meetapparaat niet bleek te bestaan. We hebben contact gehouden met het stadsdeel over de herinrichting van de openbare ruimte. We kunnen de werkzaamheden niet afdwingen, maar wel van tijd tot tijd de projectleider aan z n jasje trekken om te peilen hoe de plannen er nu bij staan (actuele stand van zaken: Op 5 februari 2013 is het Definitief Ontwerp van Gein 3 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De planning is om in september 2013 te starten met de werkzaamheden buiten. Voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen zullen alle bewoners nog op de hoogte worden gesteld middels een bewonersbrief.) We hebben een informatieavond bezocht over de aanleg van de Gaaspersingel (of vergis ik me nu en was dit al in januari..? Maakt niet uit, het is nu actueel). Hierbij wordt het water dat langs de Geinschool loopt verlengd langs de Gaasperplas en direct aangesloten op het kleine bij-meertje van de plas tegenover Langerlust. Dat is de plek waar het gemaal staat. Dat gemaal kan het water dan naar de Gaasp pompen. Wat hiermee bereikt wordt is dat het relatief vervuilde (of: voedselrijke) water uit onze wijk niet meer direct op de Gaasperplas geloosd wordt. De plas zal hierdoor minder snel JAARVERSLAG 2012 groei van blauwalg ontwikkelen. We zijn op de hoogte van de plannen tot verhoging van de dijken langs het Gein. De werkzaamheden gaan binnenkort starten. Het gaat om een gedetailleerd plan waarbij de dijk partje voor partje wordt aangepakt. De verhoging is wettelijk verplicht en de kunst was om tot een plan van aanpak te komen waarbij het bestaande landschap zoveel mogelijk wordt ontzien. Natuurlijk houden we de kosten bij van de Gein3dorper en kijken we naar subsidiemogelijkheden bij het stadsdeel (dat wordt steeds minder). We blijven op de hoogte van de plannen om het plein van de Geinschool te vergroenen. We staan af en toe bewoners bij die ideeën hebben, echter zonder de uitvoering over te nemen. Peter Vrieler Bladzijde 4 Voorjaar 2013

5 FINANCIEËN 2012 Staat van lasten en baten van Vereniging Gein3dorp 2012 ( ) ( ) Administratie 1013 Contributie Representatie 973 Boekverkoop (jubileumboek) 15 Gein3dorper 4077 Advertenties ING (betalingsverkeer) 149 Rente 106 Totaal lasten 6212 Totaal baten 6269 Beginvermogen Resultaat Eindvermogen Balans van Vereniging Gein3dorp 2012 ( ) ( ) ING - Betaalrekening 4984 Beginkapitaal ING - Spaarrekening 8237 Resultaat Kleine kas 11 Totaal Totaal Begroting van Vereniging Gein3dorp 2013 Kosten ( ) Baten ( ) Administratie 150 Contributie 4000 Representatie 1000 Advertenties 1600 Gein3dorper 4200 Totaal 5350 Totaal 5600 Te verwachten batig saldo Voorjaar 2013 Bladzijde 5

6 NOTULEN JAARVERGADERING 2012 Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging Gein3Dorp d.d. woensdag 11 april 2012 Aanwezig: Totaal 13 personen, waarvan 8 buurtbewoners, naast bestuur en redactie De voorzitter, Peter Vrieler opent de vergadering en heet iedereen welkom. De notulen van 2011: Geen vragen, op- en aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. Het jaarverslag 2011: Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Peter wil het graag nog even hebben over de vraag wat nu precies de taak is van een wijkbestuur als de Vereniging Gein3Dorp. Bijv. een gebeurtenis als het OpenAir Festival. De meningen zijn daarover verdeeld, maar we zijn het erover eens dat eventueel hiertegen protesteren geen taak is van de Vereniging. Wel bijv. wanneer er plannen ontstaan en uitgevoerd gaan worden voor het gebied bij de Waterleiding: dat is in beheer van het Stadsdeel en wanneer daar plannen voor worden ontwikkeld, heeft dat direct invloed op Gein3Dorp. Ook het vieren van een feest kan een taak zijn. Elk jaar wordt te duur, maar eens per 5 jaar is een optie. Het feest van afgelopen jaar was een succes, ondanks het weer en enige leerpuntjes als bijv. de pauze en de catering. Tip: Misschien een volgende keer de aannemers erbij betrekken die destijds bij de ontwikkeling van Gein3 betrokken waren. Financieel jaarverslag: Gerie licht toe: het jaarfeest, inclusief jubileumboek was een grote uitgaaf. Aan contributie is iets meer binnengekomen, mede doordat sommige bewoners meer hebben bijgedragen i.v.m. het feest. Hier zijn we heel blij mee! Vragen van Wim v/dpoel: Wordt het niet tijd het geld op een andere rekening dan de Leeuwrekening van de ING te zetten i.v.m. de rente: 166, =? Gerie vertelt dat dat ook gaat gebeuren, mede omdat deze soort rekening niet meer bestaat. Hoe zit het eigenlijk met het aantal leden? Is dat dalend? Nee, per saldo zijn er zelfs 43 bijgekomen. Nu is zo n driekwart van de wijk lid en dat is eigenlijk best veel. Het grootste gedeelte van de contributie gaat op aan de Gein3Dorper. Moeten we dan eigenlijk niet de Gein3Dorper per adres gaan bezorgen? Dat is geen goed idee ivm de adverteerders voor wie onze wijkkrant dan niet meer zo interessant zou zijn. Vraag over de begroting: administratiekosten van 1400, =? Gerie legt uit dat dat is voor acceptgiro s en enveloppen. De financiën zijn in orde. De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge. Verkiezing kascontrolecommissie: Het zou goed zijn voor de vereniging als er eens andere mensen zitting in nemen. Dhr. Wiggerink stelt zich beschikbaar. Dhr. Vis wil het nog een jaar doen en dhr. Janzen zal dan reserve zijn. Samenstelling bestuur: Ook w.b. het bestuur zou het goed zijn als er nieuwe mensen komen,en/of mensen vervangen worden. Officieel wordt het bestuur voor 3 jaar benoemd. Helaas zijn er geen nieuwe kandidaten. Er zou er één geweest zijn, Monique, maar die is helaas niet aanwezig. Wat verder ter tafel komt: Er staan borden aan het begin van de wijk met een waarschuwing over de wortels van de bomen die omhoog komen en waardoor je kunt vallen. Volgens Peter is de gemeente evengoed aansprakelijk wanneer je erover valt. Er komen vragen over de herbestrating van de wijk. Iedereen had die wel verwacht na het opknappen van Gein 1 en 2, maar er is nog niks bekend. Het is nog niet aanbesteed. Er is veel onduidelijk. Het lijkt erop dat door de bezuinigingen e.e.a. nog wel een poos kan duren. Er wordt maar uitgesteld, terwijl er in 26 jaar nog niks gebeurd is. Er zijn wel al 2 buurtvergaderingen aan gewijd. Hier ligt wellicht wel een taak voor de Vereniging: uitzoeken wat er aan de hand is en hierop actie ondernemen. De Postwagens rijden gewoon op de stoep; gevaarlijk en de stoepen gaan kapot. Vraag van Minke: Zijn er nog ideeën over de Gein3Dorper, wat zou er anders of beter kunnen? Een paar opmerkingen:de G3D wordt gewaardeerd, over het algemeen zijn het positieve stukken, er wordt niet veel geklaagd. Bladzijde 6 Voorjaar 2013

7 Een aantrekkelijk blad, goede informatie, leuke rubrieken als de Tuin van.. Wel zorgen dat het geen advertentieblaadje wordt; de bovengrens is nu wel bereikt. Aan de andere kant, het zijn allemaal adverteerders die in de wijk werken en/of wonen. Idee: meer de kinderen van de school en KSH aan het woord laten. Hulde aan de redactie. Vraag: Hoe zit het eigenlijk met de buurtschouw? Die werd in het verleden toch vaker gehouden? Anderhalf jaar geleden was er één, maar dat was midden op de dag en er waren niet veel gegadigden. Misschien is dit iets om aan te kondigen via VERVOLG NOTULEN een nieuwsbrief, website en/of Twitter. Via de website kun je je opgeven voor de nieuwsbrief. Een van de aanwezige buurtbewoonsters vertelt haar verhaal over de rioollucht in haar huis, wat maar weer bewijst dat je je niet te snel af moet laten schepen door Stadsdeel. Ook wanneer er dingen stuk zijn of prullenbakken vol etc.: blijven bellen, dan komen ze het uiteindelijk wel oplossen. Wim van de Poel bedankt Bestuur en Redactie voor hun inzet. VERKENNING GAASPERDAM Woensdag 27 februari in het Planetarium om was de 2e oriëntatie Verkenning Gaasperdam. Bewoners is gevraagd te komen om mee te praten en mee te denken over de visie Verkenning Gaasperdam. Gezien de ideeën, zoals genoemd in een eerdere melding in december op de website: toekomst-gaasperdam, wilde ik er zeker heen en ben ook gegaan. Die ideeën waren: De ontwikkeling van de Gaasperplas tot een plek voor de hele stad. De kansen voor de woningbouw aan de Gaasperplas in kaart brengen, waarbij rekening wordt gehouden met het bestaande groen. Aanbrengen van meer verscheidenheid in het groen (bomen en planten) in het Gaasperplaspark en het aanwijzen van ruigtegebieden/struingroen. Ik schat dat er zo n 35 man aanwezig waren, waarbij 12 professionals, o.a. medewerkers Stadsdeel Ruimtelijke ordening, zeker 4 politici van Groen Links en D66-OZO, een GGAmedewerker (GroenGebiedAmstelland). Te weinig bewoners denk ik en die er wél waren zijn er bijna altijd. Ik heb deelgenomen aan jouw rondje Gaasperplas. Wij mochten ideeën spuien die allemaal opgeschreven werden. Met name genoemd werd: extra kleine horeca, extra trimtoestellen, het park niet open maar beschut houden, Ballorig groen maken en beplanting er om heen, er waren ook veel opmerkingen over het zo laten het is nu goed. Alles werd aangetekend op een grote plattegrond. Voor meer details: weblog/vervolg-verkenning-gaasperd.html Ik vraag mij wel af, t.a.v. het idee: de Gaasperplas tot een plek voor de hele stad maken, hoeveel Amsterdammers een park bezoeken dat niet in hun onmiddellijke woonomgeving ligt. De meesten lopen waarschijnlijk op zondagmiddag van huis uit naar hun park. En dat is heerlijk, ontspannen, perfect. Dus het idee dat heel Amsterdam het Gaasperpark moet kennen ontgaat mij. Stel je voor dat ze allemaal komen! Dirck. Wat wel belangrijk was, dat door de voorzitter, Angelo Bromet uitgesproken werd: Bouwen aan de Gaasperplas wordt niet meer genoemd in de plannen en gaan wij het niet over hebben. Er waren verschillenden discussiegroepen, over wonen, centrum van Gaasperdam, fietsen in Gaasperdam, Sporten in Gaasperdam. Voorjaar 2013 Bladzijde 7

8 Rina s Pilates Studio. STOTT gecertificeerd Pilates docent. Bowen Behandelaar. Lid van het N.V.S.T., een beroepsvereniging die door een aantal zorgverzekeringen wordt erkend. Axis For Life methode, speciaal voor klachten die te maken hebben met de wervelkolom. Speciale training voor nek-en schouderklachten, bekken -en/of onderrug klachten, Zwangerschapspilates (tot 6 maanden na de bevalling) en houdingcorrectie. Pilates is heel geschikt voor pijnlijke en stijve gewrichten en spieren, maar ook voor sporters die hun prestatie`s willen verbeteren. De oefeningen zijn aan te passen aan jouw eigen niveau van bewegen. Bowen techniek is een niet belastende techniek,die werkt via bindweefsel verbindingen in het lichaam. Deze techniek kan bij een scala van klachten worden ingezet en is zelfs veilig bij kleine baby`s. Voor meer info kijk op: Persoonlijke begeleiding bij privé les. Groepsles in de studio tot 3 pers. Groepsles in basisschool Het Gein. Voor verdere informatie: www. rinaspilates.nl Of bel: of Ervaar zelf de diepe lichamelijke en geestelijke werking van een voetreflexbehandeling! ontspanning afname lichamelijke klachten meer energie vermindering van pijn betere balans afvalstoffen worden afgevoerd preventief onderhoud Kom ook voor een lichaamsmassage naar Voetspirit. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak bel of mail Mariët Meijer C. Schuurmanhof WR Amsterdam gediplomeerd voetreflexoloog; beroepslid van de BER Informeer bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding van de behandeling. DAMES & HEREN KAPPER SCHOONHEIDSSALON Maandag geopend Dinsdag gesloten Liefst volgens afspraak Wisseloord 93 (onder metro Gein) Bladzijde 8 Voorjaar 2013

9 Omdat Joan op een hoek woont, is haar tuin lekker breed. Het is een romantische Engelse cottage tuin die op het zuiden ligt. Joan kan tegenwoordig volop genieten van haar tuin en dat heeft ze te danken aan haar buurman: "Hij heeft ons een jaar geleden geweldig geholpen om onze tuin af te maken. We waren er zelf door tijdgebrek nooit aan toe gekomen en nu... Vorig jaar zomer was het gewoon een feest om in de tuin te zitten en om te kunnen genieten van alles dat er groeit en bloeit." De tuin vulde zich bijna vanzelf. Joan heeft over de jaren heen stekjes, zaadjes en bollen gekregen en het is zo leuk om mee te maken dat alles het nog zo goed doet. "Tulpen zijn een van mijn lievelingsbloemen, dus ik kan niet wachten tot het voorjaar wordt." Aan de ene kant naast de buren groeit er hulst. "Van de winter zaten ze vol met bessen, maar dat was gauw bekeken want de vogels aten alles op." Achter in de tuin is er een ribes, bamboe, laurier. Naast de tuintafel staat de hortensia Annabel, met zijn prachtige grote witte bloemen. Tegen de schutting naast het fietspad groeit de roos, New Dawn. De roos groeit over de schuur en schutting heen en vormt een vrij beschutte plek, waar het heerlijk is om op een late zomerse dag in de schaduw te kunnen zitten. Verder groeit er klimop, hop, kamperfoelie, monnikskap, wingerd, varens, sedum en een aantal flinke coniferen. DE TUIN VAN JOAN Toen de betegeling klaar was, hebben we een kleine moestuin aangelegd, met tomaten, sla, radijs en kruiden. Zo lekker om uit eigen tuin te eten. Dit jaar willen wij het uitbreiden met nog meer groentesoorten." Tekst en Foto s: Marian v/d Brink Voorjaar 2013 Bladzijde 9

10 Wist u dat in uw wijk in 2012 diefstal uit auto in de top 3 van meest gepleegde delicten stond? De politie heeft dit onderwerp dan ook hoog op de agenda staan en er worden tijd, manschappen en middelen ingezet om dit delict te bestrijden. Maar we kunnen het niet alleen en hebben uw hulp hard nodig. U heeft op verschillende manieren zelf invloed op de veiligheid in de wijk! Wat kunt u er aan doen? Parkeren van uw auto Zet uw auto op een verlichte plek, zo dicht mogelijk bij uw woning. Sluit alle deuren en ramen (denk ook aan een dakraam) goed af. Laat niets in het zicht liggen, ook niet onder of naast de stoelen. Laat het dashboardkastje (leeg) open staan, zodat zichtbaar is dat er niets in ligt. Laat de tomtomhouder niet aan het raam zitten en zorg dat er geen zuignapvlekken zichtbaar zijn. Laat een alarm aanbrengen op uw auto. Neem ook de autopapieren mee uit de auto. Neem audioapparatuur (zo mogelijk) mee uit de auto. Zet het stuur op stuurslot. Hang de gele spiegelhanger op, die u tegelijk met deze Gein3Dorper in de bus heeft gekregen, zo ziet de dief dat u bewust niets achtergelaten heeft. Melden van verdachte personen/omstandigheden Ziet u iemand in uw wijk rondlopen die zich verdacht gedraagt? Ga er niet zelf op af, met alle risico s van dien, maar bel bij verdachte situaties of als u een inbraak ziet, de politie. Let ook goed op de daders zelf: hun signalement, postuur, het kentekennummer van de auto, enzovoort. U kunt dit ook anoniem doen, via de Stichting Meld Misdaad Anoniem. Recent heeft u ook een bewonersbrief gekregen van de politie waarin het onderwerp woninginbraak centraal staat. Ook een groot aantal van de hondenbezitters onder u hebben een aparte brief uitgereikt gekregen tijdens hun rondje met de hond. In de brief stonden een aantal tips waar u hopelijk naar gekeken heeft. Ook willen wij u de volgende tips niet onthouden: Als u een schuifpui heeft, plaats dan een stok in de rail achter het schuifbare gedeelte als dit mogelijk is. Goedkope methode maar wel effectief! AUTOINBRAAK WONINGINBRAAK Aangifte doen Doe na diefstal in ieder geval aangifte bij de politie. Als de politie goed wordt geïnformeerd, kunnen ze een opsporingsonderzoek instellen. Ook kunnen ze gericht maatregelen nemen zoals extra surveillance in gebieden waar veel auto-inbraken zijn. Aangifte kunt u op verschillende manier doen. U kunt een aangifte in laten plannen bij het dichtstbijzijnde bureau, maar denkt u ook aan de mogelijkheid om de aangifte telefonisch of thuis via internet te doen. Burgernet Als u actief betrokken wilt zijn bij de veiligheid van uw woonomgeving kunt u zich inschrijven bij Burgernet. Dit is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Handige telefoonnummers en adressen Politie Spoedmeldingen of heterdaad: 112 Informatie en aangifte doen: en Blokkeren van bankpas(sen) Pinpas (alle banken) Giropas Creditcards (mastercard) Visapas Overig Meld Misdaad Anoniem en anoniem.nl Burgernet Heeft u een keukenraam of een raam aan de achterzijde van de woning welke open kan, plaats daar dan een extra slot. Wij raden u aan voor een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) goedgekeurd slot te kiezen, bijvoorbeeld dit slot met 3 sterren: Bladzijde 10 Voorjaar 2013

11 Heeft u een woning met sloten gedateerd vanaf de oplevering van de woning dan is vervanging noodzakelijk daar deze sloten niet inbraakwerend kunnen zijn. Blijf alert op uw woonomgeving. U weet over het algemeen wel wie er in uw buurt hoort en wie niet! Bij twijfel belt u liever één keer te veel 112 dan dat er wederom een inbraak plaats vindt. Zorg ook dat u uw buren kent en wissel elkaars gegevens/telefoonnummers uit, zodat als u iets niet vertrouwt, hen kan bellen. Heeft u informatie over de mogelijke daders maar wilt u niet uw naam bekend maken kunt u bellen met: Bel M.is een onafhankelijke Stichting. Bel M is geen politie. Dit nummer kunt u ook gebruiken voor andere misdrijven, bijvoorbeeld: hennepplantages, mishandelingen, auto-inbraken enzovoort. Meldt u ook aan bij: VERVOLG WONINGINBRAAK Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Wilt u extra informatie wat betreft tips kunt u zich wenden tot mijn collega J. Kluijtmans, projectleider Veilig Wonen. Hij is te bereiken via de mail: Of u kunt kijken op: of: of: Ook ik ben te bereiken via de mail: Of via Wijkagent Gein 1&3 Sylvia Grimminck Op 23 maart 2013 organiseert Atletiekvereniging Feniks de Gaasperplasrun. De Run is een 5 of 10 km recreatieloop door Amsterdam Zuidoost, langs of om de Gaasperplas. Voor de jeugd is er een 1 of 2 km loop. De niet-hardlopers kunnen 5 of 10 km wandelen. De route laat u de andere kant van stadsdeel Zuidoost zien en voert u van het Bijlmersportcentrum via het Gaasperpark langs de prachtige uitzichten over de Gaasperplas. Meedoen is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar en leden van AV Feniks. De kinderen die hun persoonlijk record verbreken, krijgen een mooie medaille. Bovendien is er een beker voor de snelste boy & girl van Zuidoost! Datum: 23 maart 2013 Waar: Atletiekbaan Bijlmerpark, Karspeldreef 501 in Amsterdam Zuidoost Inschrijven: voorinschrijving via Kosten: 1 km (t/m 8 jaar) en 2 km (t/m 12 jaar) is GRATIS. 5 km en 10 km: 7 euro bij voorinschrijving en 10 euro bij inschrijving op de dag zelf. Jeugd (12 16): 2 euro bij voorinschrijving en 5 euro bij inschrijving op de dag zelf. GAASPERPLASRUN Op de dag zelf inschrijven? Dat kan op de baan van uur tot uur voor de 1 en 2 km en tot uiterlijk uur voor de 5 en 10 km. Programma: uur tot uur wandeling 11:00 uur start 1 km loop. 11:15 uur start 2 km loop. 12:15 uur start 5 km en 10 km Voor leden van AV Feniks is de run gratis! Informatie Voorjaar 2013 Bladzijde 11

12 Bladzijde 12 Voorjaar 2013

13 STICHTING MUZIEK OP MAAT Al jaren een bekende naam in de wijk. Een levendige Stichting die het plezier in muziek maken wil doorgeven aan de mensen in de wijk. Ooit begonnen als koor voor volwassenen, Zingen in Gein, groeide Muziek Op Maat al snel uit tot een groep enthousiaste en gediplomeerde muziekdocenten die muzieklessen in de wijk aanbiedt voor jong en oud. Want, zoals ook blijkt uit het succes van het Leerorkest op de basisscholen in Amsterdam Zuidoost, is samen muziek maken enorm goed voor de ontwikkeling. Alle lessen worden in de wijk gegeven, het grootste deel in de Basisschool Het Gein en een deel bij muziekdocenten thuis, die in de wijk wonen. Vooral op de woensdagmiddag/avond is het een drukte van belang in de Geinschool. Er worden lessen gegeven in algemene muzikale vorming voor de jongsten (groep 2 t/m 4), er is een kinderkoor en er wordt lesgegeven op allerlei verschillende instrumenten, van gitaar tot trompet, van Gein 3 start met een fotowedstrijd! Niet alleen in deze editie, maar ook in de komende edities zal deze wedstrijd terug komen. Uit de ingezonden foto s zal een selectie gemaakt worden. De geselecteerde foto s zullen worden gebundeld in een mooi boekwerk. De enige regels voor de wedstrijd zijn: De maker is inwoner van Gein 3 en geen lid van de redactie. De foto is gemaakt in Gein 3. Voorwaarde: Redactie mag de foto voor publicatie gebruiken. Voor de foto s geldt: Wedstrijd 1: Foto moet gemaakt zijn tussen 1 januari 2013 en 31 maart 2013 (inzenden mogelijk tot 1 mei 2013) Wedstrijd 2: Foto moet gemaakt zijn tussen 1 april 2013 en 30 juni 2013 (inzenden mogelijk tot 1 augustus 2013) Wedstrijd 3: Foto moet gemaakt zijn tussen 1 juli 2013 en 30 september 2013 (inzenden mogelijk tot 1 november 2013) Wedstrijd 4: Foto moet gemaakt zijn tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013 (inzenden mogelijk tot 10 januari 2014) Jong en oud,..iedereen kan meedoen! FOTOWEDSTRIJD drums tot cello aan kinderen en volwassenen. Ook op de maandag wordt er les gegeven en in de avond zingt het koor Zingen in Gein, inmiddels een dameskoor, de sterren van de hemel. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Gezamenlijk organiseren de docenten enkele malen per jaar concerten, waarop de leerlingen van de Stichting hun kunsten laten horen. Ook is er jaarlijks een Open Dag waarop iedereen welkom is om te komen kijken, luisteren en vooral ook om instrumenten uit te proberen en uit te zoeken of er een instrument bij is dat echt bij je past. Dit jaar is de Open Dag op 14 april van tot in de Basisschool Het Gein. U bent van harte uitgenodigd! Kijk voor meer informatie op de website: Nu wil je natuurlijk weten welke prijzen er te verdienen zijn. De genomineerde foto s en natuurlijk de winnende foto zullen gepubliceerd worden in de Gein3Dorper. Voor de 4 winnaars zal er een fotoboek gereserveerd worden met daarin natuurlijk je eigen foto! Je ziet het,. Het is de moeite waard om mee te doen! Stuur je foto via mail naar: onder vermelding van het wedstrijdnummer. Voorjaar 2013 Bladzijde 13

14 *Schoonheidssalon* *Beauty 4U* Speciaal voor de dames! Onder vermelding van de Geindriedorper actie : 20% korting op een massage! Keuze uit: Rugmassage 30 min 28,80 Scrubmassage 60 min 48, 48,- Lichaamsmassage 90 min 62, 62,- Lichaamsmassage incl. gezicht 105min 70, 70,- Jelle Posthumapad ZP Amsterdam Minds on Food Aandacht voor Afvallen Bewust kiezen voor jezelf en een gezonde leefstijl, vanaf 16 jaar. Individueel, samen met je partner of vriendin en kleine groepen. Afvallen en duurzaam op gewicht blijven. Voorkomen van overgewicht. Stoppen met emotie-eten. Gezond eten tijdens de overgang. 50 plus niet Dikker maar Wijzer. Tel: of Adres:Hendrik Hosstraat ZM Amsterdam ZO. Sylvia Potemans counsellor/gewichtsconsulent De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten. Geen verwijzing nodig. Bladzijde 14 Voorjaar 2013

15 De wetenschap. Volgens mij zijn er inmiddels meer routes die ons van overgewicht willen afhelpen dan dat er wegen naar Rome zijn. Zelfs voor mij als professional is het nauwelijks bij te houden hoeveel methodes er op de markt komen. Ik weet zeker dat, terwijl ik dit stukje schrijf, er ergens op de wereld een boek verschijnt dat het ultieme antwoord durft te claimen. Het gekke met al die onderzoeken en claims is, dat ze inderdaad allemaal wel ergens waar zijn. Zo weten we wat werkt bij de Japanners die gevolgd zijn van 1999 tot Of de toch wel interessante uitkomst over 4000 Denen van wie het vet leek te vervliegen. En wat te denken over het verrassende verschil met de 2000 Zweedse mannen boven de 41 en 8 maanden waarbij precies het tegenovergestelde bleek te werken. Sorry dat ik er de draak mee steek maar geef toe, wie ziet er tussen de dieetbomen het bos nog? De grote lijnen van het lijnen. Even serieus nu. Er wordt inderdaad veel onderzoek gedaan naar gezonde leefstijlen. En van de uitkomsten kunnen we allemaal, dun en dik, profijt hebben. Zoals bij alles speelt ook hier echter het mechanisme van voortschrijdend inzicht. Dus een advies wat vandaag 100% top is kan volgend jaar wel helemaal van tafel worden geveegd. Wat nou als jij deze weg toch genomen hebt en niet weet hoe je verder moet? Veel cliënten die ik ontmoet zijn inderdaad verdwaald. Al bij de voedingsanamnese zie ik welke routes zij hebben getracht op te volgen en wat de negatieve gevolgen er van zijn. Bijvoorbeeld iemand die overgewicht heeft door te weinig te eten omdat hij een cocktail van informatie hanteert die in de afgelopen 15 jaar is opgebouwd: niet teveel vet, geen koolhydraten, geen tarwe en granen, zo weinig mogelijk eiwit, überhaupt maar één ei per week (want die hebben we ook nog gehad), geen roodvlees, niet te veel vis (kwik weet je nog), niet bespoten, alleen uit het seizoen, geen E s, nou ja ga maar door. AFVALLEN KUN JE LEREN Let wel: ik ben het absoluut eens met een aantal van deze adviezen, maar een mens moet toch ook eten. En dan bedoel ik moet echt letterlijk. Onze cellen hebben de voeding gewoon nodig om ons optimaal te kunnen onderhouden. Heb je je bijvoorbeeld weleens afgevraagd wat ze bedoelen met essentiële vetzuren? Deze vetzuren kan ons lichaam niet zelf aanmaken maar ze zijn wel noodzakelijk. De enige manier om ze binnen te krijgen is dus via onze voeding. Hetzelfde gaat op voor vitamines, mineralen, bioactieve stoffen, eiwitten, koolhydraten, vezels en vocht. Hou het simpel, hou het bij jezelf. Het positieve aan alle onderzoeken en uitkomsten is, dat er toch wel grote overeenkomsten te vinden zijn, waarmee tegelijk ook ruimte voor discussie ontstaat. Of zoals ik het zou willen noemen, er is genoeg ruimte voor jouw individuele behoeftes. En precies dat: wat past er bij mij, waardoor bereik ik een gezond gewicht?. Dat kun je leren. Als je fit en gezond bent en geen medische klachten hebt die jouw stofwisseling beïnvloeden en je weet wat je moet doen, dan staat je niets in de weg. Eén van mijn missies bij coaching is het overdragen van kennis. De kennis en de logica van de processen vergroot veelal het vertrouwen en daarmee de motivatie. Zicht hebben op wat en hoeveel je lichaam nodig heeft, is volgens mij de basis van een gezonde leefstijl. Omdat het voorjaar er aankomt heb ik als onderdeel van Aandacht voor Afvallen, speciaal voor de Geindriedorpers, de spoedcursus: De grote lijnen van het lijnen ontwikkeld. In een kleine groep van maximaal 6 personen deel ik in twee bijeenkomsten (12 en 19 april van 9.30 tot 12 uur) de basiskennis over voeding, bewegen en afvallen. Kijk voor nadere informatie op de website Voor nu een warme voorjaarsgroet, Sylvia Potemans Voorjaar 2013 Bladzijde 15

16 RECREATIE OP DE GAASPERPLAS De Gaasperplas, wie kent hem niet. Natuur en recreatie voor jong en oud op de stoep van Geindriedorp. Wie met enige regelmaat aan de plas komt is het natuurlijk allang opgevallen dat er ook op het water het een en ander gebeurt. Daarvoor zorgen de diverse watersportverenigingen die aan de oevers gevestigd zijn. Behalve een kano- een windsurf- en twee drakenbootverenigingen is er de Zeilvereniging Gaasperplas. Nu zou je kunnen denken: Zeilen op de Gaasperplas met al die bomen er omheen, gaat dat dan wel? Een befaamde uitspraak daarover werd eens gedaan door een ervaren zeilrot van de vereniging : op een groot meer zeilen da s geen kunst, maar als je hier kan zeilen, dan kan je overal zeilen! De Zeilvereniging Gaasperplas, met een eigen haven en clubhuis aan het Langbroekpad (tussen Gein en Nellestein) is sinds 1981 actief. Ook veel Geindriebewoners zijn lid en hebben er een zeilboot(je). De vereniging biedt aan leden de mogelijkheid tot actieve recreatie, al dan niet in een eigen boot ; er zijn namelijk ook verenigingsboten beschikbaar. Er worden zeillessen voor jeugd- en volwassen leden gegeven en voor de meer competitief ingestelden is er een onderlinge zeilcompetitie, waarbij overigens het plezier in de zeilsport voorop staat. Ook aan passieve recreatie voor de leden wordt gedacht, het zeilhuis met een gezellig bar en een fraai uitzicht op de Gaasperplas nodigt daartoe absoluut uit. De Zeilvereniging Gaasperplas is een vereniging waar alle activiteiten door de leden gezamenlijk worden ondernomen, ook het onderhoud van de boten, gebouwen en het terrein en het runnen van de bar! Dat leidt ook weer tot leuke onderlinge contacten en zo kunnen de kosten relatief laag gehouden worden. Dat is in deze tijd dan weer mooi meegenomen. Er gebeurt dus veel meer dan alleen die zeilboot op de Gaasperplas die voor zo n mooi gezicht vanaf de oever zorgt! Binnenkort is de jaarlijkse open dag weer. Er zijn dan allerlei activiteiten gaande, waaronder ook rondvaarten in de zeilboten en er is uitgebreide informatie over het reilen en zeilen (!!!) van de vereniging te krijgen. Er is nog plek voor nieuwe leden, dus heb je iets met bootjes, wind en water en zoek je betaalbare, actieve recreatie dicht bij huis. Open dag Zondag 12 Mei a.s. Op sociaal gebied zijn leden van de vereniging ook actief door activiteiten als het zeilen met gehandicapte bewoners van de Diem en de contacten met scholen in Zuidoost die zeilactiviteiten met hun leerlingen ondernemen. Een apart jeugdprogramma met onder andere een midzomerfeest en een zeilkamp, alsmede de zeillessen zorgen jaarlijks voor jonge aanwas. ZVG Zoals jullie in de voorgaande Gein3Dorper konden lezen heb ik in Gein 3 een huispraktijk voor Ontspanningsmassage, zwangerschapsmassage en gelaatsmassage. Ondertussen heb ik al goede reacties en terugkoppeling vanuit de wijk gekregen. Daarom ben ik gaan uitbreiden en masseer vanaf maart ook in het Gezondheidscentrum Gein. Elke donderdag masseer ik tussen op locatie. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op de website en kies een leuke behandeling. MASSAGE Ook als cadeau is een massage altijd leuk om te geven. Jullie kunnen mij bereiken op of per mail: Met een ontspannende groet, Lucyna Bladzijde 16 Voorjaar 2013

17 Dames zeer gewenst.. Recreanten spelen elke week hun spelletje, met of zonder trainer, met of zonder babbeltje, drankje en hapje achteraf, het is maar waar je voor kiest. Afgelopen seizoen had Badminton Vereniging Gaasperdam acht seniorenteams in de competitie spelen: 2 teams in de Bondscompetitie, één in de 3 e en één in de 4 e divisie, een Hoofdklasse team, een 3 e, 4 e en 5 e klasse team in de Regio. Daarnaast 2 Herenteams in de 2 e klasse Regio. De eerste 3 teams zijn een samenwerkingsverband aangegaan met badmintonvereniging Martinus Amstelveen, om zo 3 gemengde teams te kunnen laten spelen in de Bond en in de Hoofdklasse. Dit alles vanwege gebrek aan dames. Team 1, Gaasperdam BV/Martinus 1 bestond uit de heren Korneel Duyvesteyn, Anh-Tuan Pham*, Jeroen van Rooij*, Frank Wessels, en de dames Evelien van Gils*, Sandra van Rooijen, Esther Touw* en behaalden in een poule van 8 van de 3 e divisie afdeling 3 een riante 3 e plaats. Team Martinus 1 speelde in de 4 e divisie en eindigde op een 4 e plaats, helaas degradeerde het Hoofdklasse team, maar wie weet op welk niveau we de spelers volgend seizoen weer terugzien. Na de reguliere competitie begint het toernooiseizoen. Deze zijn niet verplicht. In het gehele land worden toernooien georganiseerd, soms gaan de spelers naar Belgie en Duitsland. Ook organiseert de vereniging een eigen toernooi. Op zondag 27 april 2013 wordt het 17 e BeeS-Sport BV Gaasperdam Invitatietoernooi gespeeld. Voor de eerste keer doet team 1 mee aan het BADMINTON Carlton GT Cup toernooi, bestemd voor spelers uit alle divisies. Er wordt gespeeld in MD, VD, HE, VE en GD. Ronde 1 is begonnen. De eerste wedstrijden zijn achter de rug. Van Overbos 1 werd gewonnen met 4-1, van Duinwijck 6 rest de wedstrijd tegen Hoornse BV 1. De winnaar van deze poule gaat door naar ronde 2. Tegelijkertijd zijn ook de Open Team Kampioenschappen en Recreanten Team Wedstrijden van februari tot en met april van start gegaan voor spelers vanaf de Hoofdklasse tot en met recreanten. U ziet, voor alle niveaus is er genoeg te doen. U kunt gratis twee keer meespelen. De vereniging zoekt echter nog competitiedames. Onze thuishaven is Sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5, Amsterdam (metrohalte Reigersbos). Voor meer informatie kunt u terecht op of telefonisch bij Corrie van Kampen of BLOEMEN EN PLANTENSOORTEN Biologe Tet Roetman heeft jarenlang gewerkt aan een inventarisatie van de flora van Zuidoost. Van haar hand is het zojuist verschenen boek: Bloemen in Amsterdam Zuidoost. Het boek biedt een overzicht van de flora van Zuidoost door middel van beschrijvingen en macro-fotografie van bloemen en bloemdelen in volgorde van bloeitijden, van januari tot oktober. Zowel bloemen van kruiden, bomen en struiken als ook van enkele grassen en varens worden in beeld gebracht. Veel hiervan in het Gaasperpark en rond de Gaasperplas. Een deel van de 555 aangetroffen soorten in Amsterdam Zuidoost behoort tot de beschermde en rode lijst van soorten, van zeldzaam tot ernstig bedreigd. De kosten van het boek bedragen euro 39,95. Indien u een exemplaar wilt bestellen dan kunt u dit bedrag overmaken op ING rekeningnummer t.n.v. E. Roetman, A dam onder vermelding van Boek Bloemen Zuidoost met duidelijke vermelding van uw naam en adres. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek bij u bezorgd. Voor mensen buiten Zuidoost komt er 5 euro verzendkosten bij. Voor bewoners van Zuidoost is het boek ook met korting te krijgen bij boekhandel Polki op Reigersbos. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met mevrouw Roetman: Voorjaar 2013 Bladzijde 17

18 Al steeds van plan? Heeft uw buitenschilderwerk doffe,kale plekken? Wilt u binnen een ander kleurtje op de muur, deur of raamkozijn? Geen zin of geen tijd? J.Schrijver Schilderwerken Doet het graag voor u! Voor de beste kwaliteit: Bel of mail voor een vrijblijvende offerte: Jacob Krüsestraat ZL Amsterdam Zuidoost Telefoonnummer: adres: Administratiekantoor Wiggerink Administraties Boekhoudingen Belastingen Ondernemingsweg 122-BG 1422 DZ Uithoorn Tel.: (0297) Fax: (0297) Mob. (06) Openingstijden: Iedere dag van 8:00 tot 22:00 uur Koopzondag Elke zondag geopend van tot uur. Heeft u onze folder niet ontvangen? Bel dan en wij geven dit gelijk door aan onze verspreider. EINDELIJK IS HET ZO VER: WIJ ZIJN AAN HET VERBOUWEN! tijdens onze verbouwing blijven we gewoon open C1000 Wisseloord Wisseloord MC Amsterdam Bladzijde 18 Voorjaar 2013

19 Ik weet niet of het aan mij ligt maar deze winter duurde langer dan de voorgaande. Sneeuw, dooi, sneeuw, dooi, sneeuw, het hield maar niet op. Vandaag is de eerste dag dat ik voel dat er zachtere lucht aankomt en ik word meteen vrolijk. Toen ik als jonge chef in een hotel in Frankrijk werkte, op 2200 meter hoogte in een wintersportplaats, had ik rond maart eenzelfde gevoel. We hadden daar een klein hotel voor Nederlandse gasten. Het hotel telde 40 slaapplaatsen en de gasten nuttigden iedere dag hun ontbijt en diner in het hotel. Elke week veranderde de samenstelling van de gasten want den Hollander gaat altijd maar een weekje skiën. Ik herinner me nog dat we daar geen koelkasten hadden. We begroeven het vlees gewoon onder de sneeuw en de groentes werden opgeslagen in een soort van voorraadkamer. Het was er altijd verschrikkelijk koud maar alles bleef lekker vers en knapperig. Eens in de twee weken reden we naar het dal om boodschappen te doen in de stad, anderhalf uur rijden en 15 graden warmer, elke keer weer een bizarre ervaring. Iedere woensdagavond hadden we een racletteavond. Raclette is een bijzonder fenomeen, in een grote standaard plaats je een halve raclette-kaas boven een brander. Raclette-kaas is een soort jonge roodschimmelkaas die je hier in Nederland het best kan vergelijken met de Petit Doruval, heel jong en bitterzoet. Wanneer het bovenste laagje van de kaas gesmolten is schraap je dat met een raclette-mes over een vers gekookt aardappeltje heen. Verder staan er op tafel alle mogelijke sausjes en dips die je ook terugvindt op een gemiddelde vleesfondue-tafel uit de jaren 70. Alles wordt aangevuld met stokbrood. Als ik er aan terugdenk herinner ik me vooral dat het altijd heel gezellige avonden waren. Hier zal ik proberen u een recept te geven om eenzelfde soort avond voor te bereiden: Ingrediënten voor 4 personen 900 gram Raclette-kaas aan een stuk of in wat dikkere plakken, ca. 8 aardappels gekookt in de schil, uitjes en augurken, 2 uien, bakje gebakken champignons, rode paprika, 3 tomaten, verse peterselie en bieslook, versgemalen peper, 2 salades naar keuze. Verder nog lekker erbij, maar dat hangt ook van de eetlust af: 150 gram Hollandse garnaaltjes, huisgemaakte cocktailsaus, plakjes salami of rauwe ham, zoete maïskorrels. Hulpmiddelen Raclette-apparaat (kun je bij sommige kaaszaken huren; hier gaat een heel stuk kaas op dat je verwarmt en waar je de gesmolten kaas vanaf LENTE!!!!!!!!!!! schraapt; (racler is Frans voor schrapen), of gourmettoestel met raclette mogelijkheid (boven- enonderwarmte). Voorbereiding De aardappelen onder stromend water schoon boenen en in aluminiumfolie gewikkeld 30 minuten in de oven poffen. Uien in ringen snijden en licht fruiten. Paprika s in reepjes en champignons en tomaten in plakjes snijden. Bereidingswijze Maak de tafel mooi op met alle ingrediënten, Plaats het stuk raclette-kaas op het apparaat en verwarm het. Vervolgens schraapt iedereen naar behoefte kaas over de lekkere hapjes, bestrooien met versgemalen peper en de kruiden. Kaas regelmatig keren, zodat beide kanten gelijk op gaan. Heb je geen origineel raclette-apparaat, leg dan een plak ontkorstte kaas in je pannetje en schuif het onder de warmtebron. Binnen een paar minuten is de kaas warm en gesmolten met een zalig krokant korstje! De Fransen schrapen de gesmolten kaas over de gepofte (of gekookte) en in schijven gesneden aardappel. Maar ook met allerlei groenten, vleeswaar of vis is dit heerlijk. Eet Smakelijk!!!! Ivo Schellen Voorjaar 2013 Bladzijde 19

20 Counseling:effectief en Betaalbaar Chance to Change is de steun in uw rug bij: verder gespecialiseerd in: Kaakfysiotherapie: bij klachten van de kaakgewrichten zoals b.v. hoofdpijn, tandenknarsen, beperkte mondopening. Sportmassage en Ontspanningmassage: (instructie) tapen en bandageren. Ontspanningstherapie: individuele ontspanningstraining bij algehele nervositeit, slechte ontspanningsmogelijkheden. Manuele therapie: ter verbetering van de werking van gewrichten. Bij deze methode wordt geen geweld gebruikt. Hotstone massage: de ultieme manier om tot ontspanning en in balans te komen. Patiënten die zich aanmelden en die onverzekerd zijn voor fysiotherapie krijgen een korting van minimaal 30% op het reguliere tarief. Kennismakingstarief massages, 50% korting Lees meer op de website: fysiotherapie-gein-3.nl Adres: Jan Nautahof 74, 1106 ZD Amsterdam, telefoonnrs of * omgaan met knelpunten in werk, uw koers bepalen omgaan met stress en overbelasting, reïntegratie na uitval * een conflict oplossen, zowel privé als op het werk leren opkomen voor uzelf, weerbaar worden Info: Lidewij Boggia - gecertificeerd counselor, loopbaanadviseur, mediator sinds 1996 succesvol in de markt Counseling wordt vergoed als alternatieve geneeswijze Een kennismakingsgesprek is zonder kosten Hendrik Hosstraat ZN Amsterdam AyTech Projectmanagement en Dienstverlening Jacob Krüsestraat ZL Amsterdam Wilt u verbouwen met een uitstekend resultaat? Hebt u advies en/of ideeën nodig voor uw verbouwing? Aytech levert kwaliteit voor een scherpe prijs voor diverse bouwkundige werkzaamheden: Uitbouw, dakkapel, badkamer, keuken, schilderwerk, etc. Wij bouwen graag ons netwerk uit door middel van tevreden klanten! Bel of mail voor een vrijblijvende opname en offerte GSM: K.v.k.: Bladzijde 20 Voorjaar 2013

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Als ze er allemaal zo uitzagen

Als ze er allemaal zo uitzagen Als ze er allemaal zo uitzagen 1 Wijkbijeenkomst Pannenschuur 2 Veilig Wonen algemeen Whatsapp waarom Werking Whatsapp 3 Buurtapp Wijkagent Pannenschuur Welkom Cees Pasmans 4 Aantallen Aantal inbraken

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Bewegen in Veldhoven

Bewegen in Veldhoven Bewegen in Veldhoven Dynamic Tennis Tafeltennis Bewegen in het Water Therapeutische Gym Wandelen in variaties Therapeutische Gym Iedere week verantwoorde gymles onder deskundige leiding Blijf bewegen!

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

5 Daags Afvalprogramma

5 Daags Afvalprogramma 5 Daags Afvalprogramma Dag 1 Dieetsnel.nl De eerste dag van mijn dieet is aangebroken, het zal je vast meevallen wat er vandaag op het menu staat! s Morgens 2 crackers met melk, s middags 2 boterhammen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december ACTIVITEITEN. Hallo lieve leden,

Nieuwsbrief december ACTIVITEITEN. Hallo lieve leden, Nieuwsbrief december ACTIVITEITEN Zondag 3: Maandag 4 Pup-up kaarten maken Woensdag 6 Gloeilamp versieren Donderdag 7 Pup-up kaarten maken Informatiebijeenkomst van Angela de diëtiste (avond) Zondag 10:

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 4 E KWARTAAL 2016 December Editie

NIEUWSBRIEF. 4 E KWARTAAL 2016 December Editie NIEUWSBRIEF 4 E KWARTAAL 2016 December Editie HO HO HO, De decembermaand zit er bijna op en daarmee ook 2016. Dit jaar heeft voor onze leden successen geboekt, er waren hoogteen dieptepunten, jullie hebben

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, 13 april 2017

Nieuwsbrief 14, 13 april 2017 Nieuwsbrief 14, 13 april 2017 Agenda 13 april Paaslunch 14 april Goede vrijdag: vrij 17 april Tweede Paasdag: vrij 19 april Groep 1 vrij i.v.m. koningsspelen 21 april Koningsspelen (groep 1 ook naar school)

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool. met schooltas, fruit en brood.

Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool. met schooltas, fruit en brood. Bobbie is net vier geworden, o, wat is hij alweer groot. Hij mag nu naar de basisschool met schooltas, fruit en brood. Zijn ontbijtje staat al klaar: een boterham of bordje pap, met daarbij een glaasje

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl

Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Schooljaar 2014 2015 nr 9 9 1 2014 Nieuwsbrief R.K. Basisschool de Twaalfruiter info@twaalfruiter.nl www.twaalfruiter.nl Even bijpraten Wat gaat 2015 ons brengen? In ieder geval nog een volgend stukje

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Smoothiegoodness De introductie

Smoothiegoodness De introductie Smoothiegoodness De introductie Hoera!! Hier begint jouw groene smoothieavontuur. Dit betekent een geweldige stap vooruit in je gezondheid en energieniveau, fantastisch dat je eraan gaat beginnen. Misschien

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Geen tapas maar shapas het is Sherryweek

Geen tapas maar shapas het is Sherryweek Geen tapas maar shapas het is Sherryweek Inderdaad geen tapas, maar shapas het is Internationale sherryweek, zoals je in mijn oktober dagboek al kon lezen ben ik in oktober aangeschoven bij een taps lunch,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren

e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren e-tip Workshops/bijeenkomst organiseren Een workshop organiseren? Veel werk, maar ook erg leuk! Hieronder vindt je wat tips en aandachtspunten die je vast en zeker van pas zullen komen. De lijst is natuurlijk

Nadere informatie

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken.

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Info, 1 april 2016 Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Verkeersituatie De verkeerssituatie rondom school verandert bijna dagelijks. Aanstaande dinsdag zal er weer een

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Afvallen, hoe doe ik dat?

Afvallen, hoe doe ik dat? Afvallen, hoe doe ik dat? Voeding & Dieet Mensen met aandacht Afvallen, hoe doe ik dat? U of uw arts vinden het belangrijk dat u gaat afvallen. Tijdens het consult met de diëtist zult u hiervoor uw persoonlijke

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2015 2016. Met deze nieuwsbrief laten we u weer weten wat er allemaal in en rondom de school gebeurt. Opbrengsten Dit schooljaar

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Oktober/november 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie