KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KR-177. DIGITAL Intelligent PIANO. Voornaamste kenmerken. Handleiding"

Transcriptie

1 r mg KR-177 DIGITAL Intelligent PIAN Handleiding Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177 Digital Intelligent Piano. Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en automatische begeleidingsmogelijkheden maken van de KR-177 een instrument voor mensen die spelplezier hoog in hun vaandel dragen. Dat plezier wordt er alleen maar groter op wanneer u even de tijd neemt om deze handleiding door te lezen. Voornaamste kenmerken Drie instrumenten in één Met een simpele knopdruk verandert u de KR-177 in een piano, orgel of een Intelligent Piano (m.a.w. een synthesizer met automatische begeleidingen). 270 Tones (klanken) en 111 Styles (begeleidingen) Tones slaat op de klanken van de KR-177 en het aantal mag echt wel indrukwekkend worden genoemd. ok op het vlak van de Styles (automatische begeleidingen) bent u niet zo snel uitgeteld: u kunt er namelijk ook van diskette laden en zo het aantal onbeperkt uitbreiden. Stereo piano-samples met digitale effecten De pianoklanken voor de KR-177 hebben we in stereo opgenomen, wat sterk bijdraagt tot hun realisme. Dat laatste kan ook worden gezegd van de ingebouwde digitale effecten. 64 stemmen De KR-177 kan tot 64 stemmen tegelijk weergeven. ok hier geen reden tot klagen dus! Ingebouwde Composer, eenvoudig en toch veelzijdig Met de ingebouwde Composer kunt u eenvoudige opnames maken, in de handel verkrijgbare muziekdata weergeven, en nog heel wat meer getuige de opties van het Composer-menu: 16 Track Sequencer Chord Sequencer Functies voor het wijzigen van opgenomen materiaal Style Composer Style Converter GM/GS-compatibel General MIDI System m Het General MIDI System is een geheel van specificaties (of voorschriften) waarmee de werking van MIDIcompatibele klankbronnen wordt gestandardiseerd. Klankbronnen en ander MIDI-materiaal (ook Songs op diskette) met dit logo behartigen de voorschriften van General MIDI. Eén en ander betekent dat u dergelijke Songs meteen kunt afspelen en dat ze op alle GMcompatibele klankbronnen ongeveer hetzelfde klinken. GS-formaat g Het door Roland ontwikkelde GS-formaat gaat nog een stap verder dan GM door nog meer dingen voor te schrijven en bijgevolg te uniformiseren. De KR-177 kan dus ook Standard MIDI Files met het GS-logo naar behoren weergeven. U hoeft daar niet echt van wakker te liggen omdat GS alles kan wat GM kan. Wat dus voor een GM instrument geprogrammeerd is, kunt u zonder problemen op de KR-177 weergeven. Leest en schrijft SMF-data De KR-177 kan Standard MIDI Files (in de handel verkrijgbaar als SMF Music Data ) weergeven en ook muziek in dit formaat opnemen (op 720 KB/1,44 MB 3.5 inch-diskettes). Copyright 2000 RLAND EURPE spa. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of op gelijk welke manier openbaar worden gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van RLAND EURPE spa. 1

2 Inhoud KR-177 Handleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen Voorzieningen op de panelen Voordat u aan de slag gaat Muziekstandaard installeren Netsnoer aansluiten In- en uitschakelen Hoofdtelefoons gebruiken KR-177 met externe geluidsapparatuur verbinden Basiswerking/display-informatie verzicht van de KR Voorstelling van de functies [DEM] Spelen op de KR Songs van diskette weergeven Pitch Bend en transpositie Tones en aanverwante functies Tones kiezen Drum- en effectklanken [DRUMS/SFX] Tones van effecten voorzien ctave Shift (in octaven transponeren) Modes voor het klavier Spelen met begeleiding (Arranger) Wat is een Arranger? Music Styles kiezen Style starten en stoppen Tempo aanpassen Volumebalans Andere Style-arrangementen (divisies) kiezen Eenvoudige vingerzetting (Chord Intelligence) Harmonieën toevoegen: Melody Intelligence Function-menu Functies op de pianopagina Functies op de orgelpagina Functies op het basisscherm User Programs, Pad-knoppen, pedalen Registraties opslaan: User Programs Functies aan de Pad-knoppen toewijzen Functie van de voetschakelaars Utility-menu Hoe werkt het Utility menu? Utility-functies Stemmen (Master Tune) Aanslaggevoeligheid/Transponeren Maatsoort en volume van de metronoom Reverb- en Chorus-type kiezen Expansion Tone Lyric: liedjesteksten in/uitschakelen Pitch Bend Range Klanken kiezen op een extern MIDI-instrument (Program Change) MIDI-zendkanaal/Local Control Arranger Update-snelheid voor User Programs Memory Backup Fabrieksinstellingen laden Link to 16TRK Sequencer Aansluiten op een MIDI-instrument Appendix verzicht van DSP-effecten Specificaties Tones, Drum Sets, Music Styles pnemen en weergeven pname Weergave Weergave van bepaalde sporen tijdelijk uitschakelen Weergave zonder tempoverandering pname wissen pnames op diskette bewaren Composer Menu trk Sequencer Chord Sequencer pnamemethode kiezen Diskettes formateren Style Composer Style Converter User Styles op diskette bewaren Songs editen

3 1. Voorzorgsmaatregelen KR-177 Lees alle voorzorgsmaatregelen en dienaangaande instructies alvorens met de KR-177 te werken. Behartig bovendien de volgende punten: Voeding Schakel de KR-177 en de overige instrumenten altijd uit voordat u ze op elkaar aansluit. Sluit de KR-177 nooit aan op een stopcontact waar andere apparaten, die brom of ruis veroorzaken (b.v. dimmers, motoren enz.) of veel vermogen trekken, op zijn aangesloten. Plaatsing Dit instrument zou de ontvangst van een radio of televisie kunnen storen. Stel de KR-177 daarom nooit in de buurt van dergelijke apparaten op. Stel de KR-177 nooit in de buurt van sterke magnetische velden (bv. grote luidsprekers) op. Plaats het instrument altijd op een stevig en effen oppervlak. Stel de KR-177 niet bloot aan overmatige trillingen terwijl de disk drive werkt. Zorg dat de KR-177 nooit in het directe zonlicht staat. Laat hem bovendien nooit op warme plaatsen staan c.q. in een gesloten auto waar de zon op schijnt. verdreven warmte kan voor verkleuringen en vervorming van de ombouw zorgen. nderhoud Gebruik, voor het reinigen van het instrument, enkel een zachte, droge of lichtjes bevochtigde doek. m hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een neutraal reinigingsmiddel. Wrijf de KR-177 daarna droog met een zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals bv. verfverdunners want deze kunnen de behuizing beschadigen. Herstellingen en uw data Houd a.u.b. in de gaten dat de geheugeninhoud tijdens een herstelling verloren kan gaan. Schrijf belangrijke data dus altijd zo snel mogelijk weg naar een diskette of noteer ze (indien dat mogelijk is). Tijdens herstelingswerken wordt er getracht de geheugeninhoud te bewaren, maar een garantie hiervoor is er niet. Roland wijst elke aansprakelijkheid m.b.t. dataverlies tijdens herstellingen af. Andere voorzorgsmaatregelen Het zou kunnen dat de geheugeninhoud onder invloed van een foute bediening of een defect van de KR-177 verloren gaat. m uzelf te beschermen tegen het verlies van data schrijft u belangrijke instellingen het best weg naar een hoogwaardige diskette (floppy). Het is echter denkbaar dat de data op een diskette niet meer kunnen worden gelezen. ok hiervoor wijst Roland elke aansprakelijkheid af. Behandel de KR-177 zachtjes. Sla nooit op het display. Pak tijdens het aansluiten of het verbreken van aansluitingen altijd de stekkers van een kabel vast. Trek nooit aan de kabel zelf om de aders niet te beschadigen en kortsluitingen te voorkomen. Tijdens het gebruik wordt dit instrument warm. Dat is volkomen normaal. m uw buren niet te storen gebruikt u s avonds laat of s ochtends vroeg het best een hoofdtelefoon. ok op andere uren van de dag houdt u het volume het best binnen aanvaardbare perken. Voor het transport van de KR-177 gebruikt u het best de originele verpakking of een speciaal hiervoor gemaakte koffer. Alvorens diskettes te gebruiken Disk-drive Wacht, wanneer u de KR-177 van een koude plaats (bv. een auto) naar een warme brengt, ongeveer één uur voordat u de drive gebruikt. Gebruik de drive nooit op vochtige plaatsen omdat een hoge vochtigheidsgraad de werking van de drive in de war kan brengen. Soms leidt dit zelf tot een beschadiging van de diskette. m een diskette in de drive te stoppen moet u ze voorzichtig, maar volledig in de drive drukken tot ze vastklikt. Druk op de uitwerptoets om de diskette weer uit de drive te kunnen halen. Haal de diskette nooit uit de drive wanneer de indicator van de drive oplicht. Haal de diskette uit de drive voordat de KR-177 in- of uitschakelt. m schade aan de koppen van de drive te voorkomen moet u de diskette altijd vlak houden (dus niet onder een hoek) wanneer u ze in de drive stopt of ze uitwerpt. Behandeling van diskettes Diskettes bevatten een plastic schijfje met een magnetisch oppervlak. De opslag en het lezen van de data vereisen een microscopische nauwkeurigheid. Daarom neemt u het best de volgende dingen in acht: Raak het magnetisch oppervlak binnenin de behuizing van een diskette nooit aan. Laat diskettes e.d. nooit op vuile of stoffige plaatsen liggen. Stel uw floppies nooit bloot aan temperaturen beneden de 10 en boven de 50 C. Stel een diskette nooit bloot aan sterke magnetische velden, zoals bv. in de buurt van een luidspreker. Diskettes zijn van een beveiligingsnokje voorzien. Laat dit zo vaak mogelijk in de PRTECT-stand staan. Kies de WRITE-stand enkel wanneer u nieuwe data naar de diskette wilt wegschrijven. Beveiligingsnokje Achterkant v.d. diskette WRITE (u kunt er data naar wegschrijven) PRTECT (de diskette is beveiligd) NEDERLANDS English English English 3

4 KR-177 Handleiding Voorzieningen op de panelen Diskettes met belangrijke muziekgegevens voor dit instrument moet u altijd beveiligen (d.w.z. de PR- TECT-stand van het beveiligingsnokje kiezen) alvorens ze in de drive van een ander instrument te stoppen (met uitzondering van de PR-300, of een instrument van de HP-G-, MT-, KR- of Atelier-serie). Anders kan het namelijk gebeuren dat het betreffende instrument (c.q. de computer) een handeling uitvoert die de diskette voor de KR-177 onleesbaar maakt. Kleef de sticker altijd volledig op de diskette. Ga dit even na alvorens de diskette in de drive te stoppen. Doet u dat namelijk niet, dan kan het gebeuren dat u de diskette op zekere dag niet meer uit de drive kunt halen. Leg een diskette na gebruik altijd weer in haar doosje of beschermhoes. Laat ze niet zomaar ergens liggen. 2. Voorzieningen op de panelen 2.1 Frontpaneel A Part Volume ACCMP- en KEYBARD-knoppen Met deze knoppen roept u twee display-pagina s op waar u respectievelijk het volume kunt regelen van de begeleidingspartijen [ACCMP] en van de partijen die u op het klavier speelt [KEYBARD]. B DEM-knop Met deze knoppen kunt u de hulpfunctie oproepen. Deze bevat verklaringen van de belangrijkste functies evenals een aantal spelletjes voor het herkennen van akkoorden enz. Bovendien kunt u via deze knop de demosongs beluisteren. C UTILITY-knop Deze knop biedt u toegang tot verschillende functies die nergens anders thuishoren (zie Utility-menu op blz. 42). D MUSIC STYLE-knoppen Hiermee kiest u een Music Style-groep. Interne Music Styles en Styles op diskette op blz. 51. E VLUME-regelaar Hiermee bepaalt u het totaalvolume van het instrument. F USER PRGRAM-knop Deze knop gebruikt u om zelfgemaakte instellingen op te slaan en achteraf weer te laden. G TEMP-knoppen Met deze knoppen kunt u het tempo van de geselecteerde Music Style of Song instellen. H PAD-knoppen Deze knoppen kunnen verschillende functies hebben, die u zelf kunt definiëren (zie Functies aan de Padknoppen toewijzen op blz. 40). I FILL IN-knoppen Deze knoppen hebben twee functies: u kunt ze gebruiken om een begeleidingspatroon van de geselecteerde Music Style op te roepen of om van een begeleidingspatroon naar een overgang (Fill-In) over te schakelen. J SYNC-knop Als u op deze knop drukt, start de begeleiding zodra u op het klavier begint te spelen. K INTR/ENDING-knop Hiermee kunt u de weergave laten beginnen met een intro en laten eindigen met een slot. L START/STP-knop Hiermee start of stopt u de weergave van een Music Style. 4

5 KR-177 Frontpaneel M Display en bijbehorende knoppen Hier vindt u nuttige informatie omtrent de bediening van de KR-177. Met de knoppen links en rechts naast het display (hun functie verschilt naar gelang de gekozen display-pagina) kunt u de afgebeelde functies selecteren. N HLD-knop In de meeste gevallen verdwijnt de geselecteerde display-pagina na een aantal seconden weer. Druk op deze knop om het display te vergrendelen, zodat de pagina s niet meer automatisch verdwijnen. Druk nog een keer op deze knop om de Hold-functie weer uit te schakelen, of op [EXIT] om deze pagina meteen te verlaten. R TNE-knoppen Hiermee kiest u de Tone-groep (zie Tones kiezen op blz. 15). S KEYBARD MDE-knoppen (Whole, Lower, Upper) Met deze knoppen bepaalt u of u één klank (Tone) via het volledige klavier wilt aansturen ( Whole ), of één met de linkerhand en een andere met de rechterhand. T CMPSER-sectie Met deze knoppen bedient u de ingebouwde sequencer (die heet bij de KR-177 Composer). U NE TUCH PRGRAM-knoppen Eén druk op één van deze knoppen volstaat om de KR-177 voor een bepaalde situatie te configureren. V MELDY INTELLIGENCE-knop Druk op deze knop om uw melodieën van een automatische tweede stem (of harmonie) te voorzien. W TRANSPSE [ ]/[ ] -knoppen Hiermee kiest u een andere toonaard. Tempo-/telindicators Deze indicators knipperen in de maat van de geselecteerde Music Style of Song en geven op die manier dus de maat en het tempo van de weergave aan. Naar gelang de maatsoort kan het gebeuren dat de laatste indicator verschillende keren knippert (zo bv. bij een 6/8-maat). P LCD Contrast-regelaar Gebruik deze regelaar om het contrast van het display te veranderen als u het maar moeilijk kunt lezen. Q EXIT-knop Druk op deze knop om terug te keren naar de vorige display-pagina of naar de Master-pagina. X Netschakelaar PWER (links) Druk op deze knop om de KR-177 in en uit te schakelen. Y Disk-drive (rechts) Via deze drive kunt u op diskette opgenomen muziek weergeven en Song/instellingen naar een diskette wegschrijven of van een diskette laden. Z PHNES-aansluitingen (links, onder het klavier) Hierop kunt u twee stereo-hoofdtelefoons aansluiten (bij voorkeur een Roland RH-25 of RH-50). Als u een hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld. NEDERLANDS English English English 5

6 KR-177 Handleiding Voorzieningen op de panelen 2.2 Achterpaneel A MIDI-connectors (IN/UT) Via deze connectors kunt u de KR-177 verbinden met andere MIDI-instrumenten. B PEDAL-aansluiting Sluit hier de pedaalkabel van de bijgeleverde stand aan. C INPUT R/L (MN) ingangen Hier kunt u de audio-uitgangen van een externe signaalbron (MIDI-instrument, audio-uitgangen, CDspeler, cassettedeck enz.) aansluiten. Die signalen worden dan eveneens via de luidsprekers van de KR-177 weergegeven. D UTPUT R/L (MN) uitgangen Deze connectors dienen om het uitgangssignaal van de KR-177 naar een externe versterker of een bandopnemer te sturen (zie Geluid naar externe apparatuur sturen op blz. 7). E AC IN Sluit hier het bijgeleverde netsnoer aan. 6

7 3. Voordat u aan de slag gaat KR-177 Muziekstandaard installeren 3.1 Muziekstandaard installeren De muziekstandaard kan heel eenvoudig worden ingesteld door hem op te tillen en te zorgen dat hij door de flappen wordt gesteund. m hem weer neer te klappen moet u hem even naar u toe trekken, de flappen naar de achterkant drukken en het geheel laten zakken. 3.2 Netsnoer aansluiten 1. Zorg dat de [PWER]-schakelaar op het frontpaneel (links) is uitgeschakeld. 2. Verbind het bijgeleverde netsnoer met de AC INaansluiting op de achterzijde van de KR-177 en steek de stekker in een stopcontact. pgelet: Verbreek de aansluiting op het lichtnet als u van plan bent de KR-177 een tijdlang niet te gebruiken. 3.3 In- en uitschakelen 1. Vóór u de KR-177 inschakelt, moet u de [VLUME]- regelaar op het frontpaneel in de minimumstand zetten. 2. Daarna mag u op de [PWER]-schakelaar links van het klavier drukken. AAN UIT Indrukken om het instrument in te schakelen. Nog een keer indrukken om het weer uit te schakelen. Enkele seconden later is het instrument beschikbaar en hoort u geluid als u op het klavier speelt. pgelet: De KR-177 is uitgerust met een beveiligingscircuit. Daarom hoort u pas enkele seconden na het inschakelen geluid. 3.4 Hoofdtelefoons gebruiken p de PHNES-uitgangen kunt u twee stereo-hoofdtelefoons (zoals de Roland RH-25, RH-50 enz.) aansluiten. Deze uitgangen leveren hetzelfde signaal als de UTPUT R/L (MN) uitgangen. Zodra u een hoofdtelefoon aansluit, komt er geen geluid meer uit de luidsprekers. Er zijn twee hoofdtelefoon-aansluitingen. LINKER KANT (onder het klavier) U kunt twee hoofdtelefoons aansluiten Het volume van de hoofdtelefoons regelt u met de [VLUME]-regelaar. pgelet: Gebruik best een stereo-hoofdtelefoon, bij voorkeur een Roland RH-50 of RH-25. pgelet: U mag een hoofdtelefoon nooit overdreven luid zetten en er ook niet te lang ononderbroken naar luisteren, anders riskeert u tijdelijk of permanent gehoorverlies. 3.5 KR-177 met externe geluidsapparatuur verbinden Als u het geluid van uw KR-177 extra wilt versterken, moet u de UTPUT-uitgangen met een externe installatie verbinden. Geluid naar externe apparatuur sturen Vóór het maken of verbreken van audio-aansluitingen moet u zowel de KR-177 als het externe apparaat uitschakelen. m het geluid van de KR-177 via externe luidsprekers te versterken of op te nemen op een cassetterecorder moet u de UTPUT R/L (MN)-connectors verbinden met de AUX IN-, LINE IN- of CH IN-aansluitingen van de externe mixer/versterker. NEDERLANDS English English English Naar de AUX IN/LINE IN-aansluitingen van een externe versterker, een mengpaneel e.d. pgelet: Gaat het om mono-apparatuur, sluit dan enkel de UTPUT L (MN) connector van de KR-177 aan. 7

8 KR-177 Handleiding Basiswerking/display-informatie pgelet: m de KR-177 met een cassetterecorder of een HiFi-installatie te verbinden hebt u speciale kabels nodig met mono-jacks aan het ene einde en RCA/cinch-stekkers aan het andere einde. Zodra u alles hebt aangesloten, mag u de verschillende apparaten in de hieronder beschreven volgorde inschakelen: 1. Schakel de KR-177 in. 2. Schakel het mengpaneel, de versterker enz. (in deze volgorde) in. Audiosignalen van externe apparaten versterken U kunt de audio-uitgangen van een extern MIDIinstrument, CD-speler e.d. op de INPUT-connectors aansluiten. De signalen van dat instrument/apparaat worden dan eveneens via de luidsprekers van de KR-177 versterkt. Zie de uitleg hierboven voor de aansluitingen. Hier moet u de LINE UT-connectors e.d. van het externe apparaat echter op de INPUT-connectors van de KR-177 aansluiten. Van de LINE UT-connectors e.d. van een extern instrument, CD-speler enz. 4. Basiswerking/display-informatie De KR-177 is uitgerust met een groot display dat u op de hoogte houdt van de status en bovendien toegang biedt tot functies waarvoor er geen regelaars of knoppen zijn. ver de typografie in deze handleiding Even een paar afspraken maken over de manier waarop we één en ander typografisch onderscheiden: [ ] Hiermee duiden we een knop of regelaar aan die zich op het bedieningspaneel bevindt. Bijvoorbeeld: Druk op TNE [PIAN]. < > Hiermee duiden we items aan die in het display worden afgebeeld. m zo n item te kiezen drukt u op de overeenkomstige knop die zich (eventueel schuin) onder de afgebeelde functie bevindt. Bijvoorbeeld: Druk op <Layer> (zie hieronder). Het basisscherm Meestal bevindt u zich op het basisscherm, dat er als volgt uitziet (u kunt dit ook te voorschijn halen door op ne Touch Program [ARRANGER] te drukken): Tempo Gekozen Style Maatsoort Huidige maat Metronoom aan/uit Tone-naam (Upper of Whole) Ander Style-niveau kiezen Functie toewijzen aan de [PAD]-knoppen of de pedalen U kunt twee klanken samen bespelen proepen v.h. Function-menu pgelet: U kunt ook de helderheid van het display aanpassen. Gebruik hiervoor de contrastregelaar op het frontpaneel. 8

9 KR-177 Voorstelling van de functies [DEM] Werken met en via het display Naar de vorige pagina Naar de volgende pagina Display-pagina s kiezen < PAGE> en <PAGE > 5. verzicht van de KR Voorstelling van de functies [DEM] Het display van de KR-177 kan u een rondleiding geven langs de verschillende functies van de KR-177. Dat gaat als volgt: 1. Druk op [DEM]. U komt nu op de Demo-pagina terecht, die uit drie pagina s bestaat. 2. Met de < > en < > knoppen rechts van het display kunt u naar andere pagina s gaan. De verschillende pagina s geven u een omschrijving van het gebruik van verschillende functies. 3. Kies met de knoppen onder het display de gewenste functie. U komt nu terecht op een pagina waar functie en werking van het geselecteerde item worden gedemonstreerd. 4. Druk nogmaals op [DEM] om de Demo-pagina te verlaten. Even de klanken en Styles beluisteren <Sound>/<Style> U kunt de KR-177 ook een stukje muziek laten spelen om een indruk te krijgen van de klanken (Tones) en begeleidingen (Styles) die zich aan boord bevinden. 1. Druk op de Demo-pagina op <Sound> voor een demonstratie van de Tones of op <Styles> voor een demonstratie van de Music Styles. 2. Druk op <Demo> rechtsonder in het display. Een aantal functies beslaan meerdere pagina s. Deze kiest u met <PAGE > (volgende pagina) en < PAGE> (vorige pagina). Display vergrendelen [HLD] Heel wat pagina s worden maar tijdelijk afgebeeld; na enkele seconden keert u terug naar de vorige pagina of naar het basisscherm. U kunt dit vermijden (dus op de huidige pagina blijven) door op [HLD] te drukken. Terugkeren naar de vorige pagina of naar het basisscherm [EXIT] Door op [EXIT] te drukken keert u terug naar de vorige pagina of naar het basisscherm. 3. Kies met de knoppen naast het display het gewenste instrument of druk op <Next> om naar de volgende Music Style te gaan. U krijgt nu een stukje muziek te horen dat gebruik maakt van de geselecteerde Tone of Style. Hoeveel demosongs er beschikbaar zijn hangt een beetje af van het gekozen instrument. Zodra een Song afgelopen is, begint de volgende. 4. Door nogmaals op <Demo> (of op <Next>) te drukken kunt u naar de tweede demosong luisteren. De weergave stopt automatisch aan het einde van alle songs. 5. Druk op <Exit> of <To Menu> om de weergave weer te stoppen. pgelet: Alle rechten voorbehouden. Het ongeoorloofde gebruik van deze demosongs voor andere doeleinden dan het privégebruik vormt een inbreuk op de wetgeving. pgelet: De data van de demosongs worden niet naar de MIDI UT-connector gezonden. Taal kiezen (<Language> functie) Het basisscherm en een deel van het Demo-menu kunnen in verschillende talen worden afgebeeld. 1. Druk in de Demo-pagina op <Language>. 2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste taal. pgelet: Nadat u de KR-177 hebt uitgeschakeld wordt opnieuw de originele taal gekozen. Wilt u dat de taal die u hebt gekozen na het uitschakelen bewaard blijft, zie dan Memory Backup op blz. 45. NEDERLANDS English English English 9

10 KR-177 Handleiding verzicht van de KR-177 <Game> functie Door <Game> te selecteren kunt u een spelletje noten-raden of akkoorden-raden spelen. 1. Kies op de Demo-pagina de optie <Game>. 2. Kies met de knoppen onder het display het gewenste spelletje. De opties zijn, van links naar rechts: noten raden, akkoorden raden en akkoorden oefenen. Noten raden Probeer te raden welke noten de KR-177 voor u speelt. Akkoorden raden Probeer te raden uit welke noten het akkoord bestaat dat de KR-177 voor u speelt. Akkoorden oefenen Bekijk het akkoord en probeer het te spelen. De spelletjes werken als volgt: 3. Kies met de knoppen onder het display Beginner (beginner) of Advanced (gevorderd). Het display beeldt de opdracht af. Enkele seconden later verschijnt de eerste tip (in het midden van het display). Weer enkele seconden later krijgt u een tweede tip. Probeer te antwoorden voordat uw tijd op is. Hoe sneller u het juiste antwoord geeft, hoe hoger uw score Spelen op de KR-177 ne Touch Program: instrumenttype kiezen Met de ne Touch Program-knoppen kunt u op elk moment de juiste instellingen kiezen voor een aantal gebruikssituaties. Als u piano wilt spelen, moet u op [PIAN] drukken. Wilt u uw KR-177 omtoveren in een orgel, druk dan op [RGAN]. m gebruik te maken van de Arranger, moet u op [ARRANGER] drukken. We gaan even kijken wat dat voor elk van de drie knoppen inhoudt. In het display verschijnt een afbeelding van een piano, u kunt nu over het volledige klavier piano spelen met de klank Grand Piano 1. Klep openen en sluiten Metronoom Functie Klep openen en sluiten We hebben het hier over de virtuele klep van de vleugelpiano die door de KR-177 wordt nagebootst. Het openen of sluiten van de klep bij een vleugelpiano heeft een grote invloed op de klank van het instrument. Deze klankkleurverschillen kunt u met de KR-177 simuleren. 2. Druk op ne Touch Program [PIAN] om naar de pianopagina te gaan. Met < pen> en < Close> kunt u de klep van de vleugel openen en sluiten. Bij iedere druk op < pen> gaat de klep in het display iets verder open en wordt de pianoklank helderder. Bij iedere druk op < Close> gaat de klep in het display iets verder dicht en wordt de pianoklank iets doffer. Metronoom inschakelen De KR-177 beschikt over een ingebouwde metronoom. Die kunt u gebruiken om bij het oefenen de maat te houden. In het display ziet u een afbeelding van een metronoom. Met de knop rechts daarvan schakelt u hem in en uit. Het tempo kunt u aanpassen met TEMP [+] en [ ]. Door tegelijk op TEMP [+] en [ ] te drukken kiest u opnieuw het standaardtempo. pgelet: U kunt ook het volume en de maatsoort van de metronoom aanpassen. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit op Maatsoort en volume van de metronoom op blz. 36. pgelet: p dit moment zijn maatsoort en tempo van de metronoom gelijk aan die van de momenteel geselecteerde Style. Piano spelen ne Touch Program [PIAN] De instellingen die u met ne Touch Program [PIAN] kiest zijn ook de standaardinstellingen die de KR-177 kiest na het inschakelen. 1. Druk op ne Touch Program [PIAN]. 10

11 KR-177 Spelen op de KR-177 Functies van de pedalen De KR-177 is voorzien van een PEDAL-aansluiting waarop u de kabel van de stand moet aansluiten. Na inschakelen of wanneer u op ne Touch Program [PIAN] drukt hebben de pedalen in de stand de volgende functie: Soft-pedaal (kan ook andere functies hebben) SFT-pedaal (links) Als u op dit pedaal drukt, wordt de klank doffer. Demperpedaal (rechts) Als u dit pedaal indrukt, blijven alle noten doorklinken. pgelet: In de Split- en Arranger-mode heeft het SFTpedaal (links) andere functies. Zie Functie van de voetschakelaars op blz. 41. Functiemenu <Func...> Dit menu bevat verschillende functies die verband houden met piano spelen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Function-menu op blz. 36. Naast de pianoklank waarmee we op dit moment werken biedt de KR-177 natuurlijk nog veel meer klanken. Hoe u die kunt kiezen leest u onder Tones kiezen op blz. 15. rgel spelen ne Touch Program [RGAN] Druk op ne Touch Program [RGAN]. In het display verschijnt een afbeelding van een orgel en het klavier van de KR-177 wordt bij de F#3 in een onder- (linkerhand) en een bovenmanuaal (rechterhand) verdeeld. Snelheid van het Rotary-effect kiezen Demperpedaal Metronoom aan/uit Rotary-effect (draaiende luidspreker) bedienen De Jazz rgan-klank is voorzien van een Rotaryeffect. Dit effect simuleert de klank van een ronddraaiende luidspreker die voor de typische klank van het orgel zorgt. Druk op de knop naast deze display-functie om afwisselend de snelle ( F ) en de trage ( S ) draaisnelheid te kiezen. Type orgel kiezen Met < Type> en <Type > kiest u het gewenste type orgelklank. Telkens wanneer u op ne Touch Program [RGAN] drukt, kunt u met deze orgelklank spelen tot u de KR-177 uitschakelt. pgelet: Nadat u de KR-177 hebt uitgeschakeld wordt opnieuw het type Jazz rgan 1 gekozen. Functiemenu <Func...> Dit menu bevat verschillende functies die verband houden met orgel spelen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Function-menu op blz. 36. Spelen met begeleiding ne Touch Program [ARRANGER] De KR-177 is uitgerust met een krachtige begeleidingsautomaat, die uw solo s kan voorzien van aangepaste orkestarrangementen. Die arrangementen noemen we Music Styles. Er zijn 111 ingebouwde Styles voor zowat alle muziekgenres. Vindt u tussen de ingebouwde Styles niet uw gading, dan kunt u extra Styles van diskette laden of uw eigen Styles creëren. De Arranger is interactief: hij past de toonaard van de begeleiding altijd aan de gespeelde akkoorden aan (zie Wat is een Arranger? op blz. 19). Spoedcursus Arranger gebruiken Ziehier wat u moet doen om met de Arranger te kunnen werken: 1. Druk op ne Touch Program [ARRANGER]. Het klavier is nu verdeeld in twee helften. De grens ligt bij de noot F#3. NEDERLANDS English English English Andere orgelklank kiezen Function-menu In de linker klavierhelft ( Lower ) kunt u de klank Lower rgan 1 spelen, terwijl de standaardkeuze voor de bovenste klavierhelft het Jazz rgan 1 is. Deze twee klanken vormen samen de Jazz rgan - klank. Verderop komt u te weten hoe u nog andere types kunt kiezen. Linkerhand: begeleiding F#3 Rechterhand: melodie 2. Kies een Music Style (zie Music Styles kiezen op blz. 20). 3. Speel een akkoord op de linker klavierhelft om de begeleiding te starten. 11

12 KR-177 Handleiding verzicht van de KR-177 Eerst hoort u een intro, daarna begint de normale begeleiding waarover u de melodie kunt spelen. Met de TEMP-knoppen kunt u het tempo van de begeleiding aanpassen. Dit zijn de akkoorden die u nodig hebt voor When The Saints : Het spelen van akkoorden kunt u op de volgende manier vereenvoudigen: Voor majeurakkoorden hoeft u enkel de grondtoon te spelen (zie Eenvoudige vingerzetting (Chord Intelligence) op blz. 23). Eens u een akkoord hebt gespeeld, mag u de betreffende toetsen loslaten. De begeleiding gaat dan op basis van het gespeelde akkoord door tot u het volgende akkoord aanslaat. 4. Zodra het stuk is afgelopen, drukt u op [INTR/ENDING]. m één en ander wat duidelijker te maken gaan we When The Saints Go Marching In proberen te spelen met een passende begeleiding. Praktijkvoorbeeld: When The Saints Go Marching In 1. Druk op ne Touch Program [ARRANGER]. U komt nu op de basispagina terecht. Tijdens het spelen met begeleiding kunt u hier zien hoe de akkoorden heten die u in het Lower-klaviergedeelte speelt. Akkoordengrafiek G F C Links Rechts Het tempo kunt u aanpassen met TEMP [+]- en [ ]. Door tegelijk op TEMP [+] en [ ] te drukken kiest u opnieuw het standaardtempo van de Jazz Band Style. 5. Druk op [INTR/ENDING] zodra het stuk is afgelopen. Wilt u het stuk nog een keer spelen, druk dan op [SYNC]. Zodra u dan op de linker klavierhelft een toets aanslaat, begint de begeleiding opnieuw te spelen. pgelet: U kunt de begeleiding op verschillende manieren starten en stoppen (zie Style starten en stoppen op blz. 21). Eens u een beetje vertrouwd bent met het stuk, mag u proberen op de plaatsen waar in de partituur To Variation staat op Fill In [T VARIATIN] te drukken. Luister hoe de begeleiding verandert. Later zullen we zien welke mogelijkheden de Arranger nog allemaal biedt. When The Saints Go Marching In C 8 Amerikaans volkslied Rechts Links ( 8 maten Intro ) C-akkoord C E F G C E F 2. Druk op STYLE [BIG BAND]. 3. Selecteer in de lijst met Styles in het display de optie <Jazz Band>. Rechts Links G G C E F G E C E C Rechts D Links G-akkoord E E D C C-akkoord C E G F C G U hebt nu de Style Jazz Band gekozen. Na enkele seconden keert u terug naar de basispagina. 4. Zodra u nu een noot in de linker klavierhelft aanslaat, begint de begeleiding. Speel de noot C (do), want dat is de grondnoot van het eerste akkoord uit When The Saints. Die grondnoot volstaat om het volledige akkoord te spelen (dit is één van de hulpmiddeltjes waar we het daarnet over hadden). Eerst hoort u een intro van acht maten, daarna mag u de melodie beginnen spelen. Rechts G F E F G E C D Links F-akkoord C-akkoord G-akkoord 1. C 2. C Rechts C Links C-akkoord C E F C C-akkoord To Variation Intro/Ending 12

13 KR-177 Songs van diskette weergeven 5.3 Songs van diskette weergeven De KR-177 is uitgerust met een disk drive die toelaat om in de handel verkrijgbare (Standard MIDI Files) weer te geven of om nummers te beluisteren die u zelf opgenomen en naar een diskette weggeschreven hebt. Ziehier hoe u die beluistert: pgelet: Lees vóór het gebruik van diskettes eerst de voorzorgsmaatregelen onder Alvorens diskettes te gebruiken op blz Steek een diskette met muziekdata in de drive. 2. Druk op [SNG]. U komt nu bij de Song Select -functie terecht. pnames in het interne geheugen van de KR-177 worden gewist zodra u een Song van diskette laadt. Als er een opname in de KR-177 aanwezig is, die nog niet werd opgeslagen, krijgt u, bij het drukken op [SNG] de volgende melding te zien: Druk op <K> als u de Song wilt wissen. Wilt u die opname bewaren, druk dan op <Cancel> en zie pnames op diskette bewaren op blz De weergave stopt automatisch aan het einde van de Song. m eerder te stoppen drukt u op <STP > of [STP]. Als u op [RESET] drukt, wordt de opname niet alleen gestopt maar ook teruggespoeld naar het begin (de eerste maat). Alle Songs weergeven 6. Druk op <All Song>. Alle Songs van de diskette worden in volgorde weergegeven. De weergave wordt bovendien herhaald tot u ze stopt. 7. Druk op <STP > of [STP] om de weergave te stoppen. Als u op [RESET] drukt, wordt niet alleen de opname gestopt maar wordt er ook teruggespoeld naar het begin (de eerste maat). Voor- en terugspoelen Met [FWD] en [BWD] kunt u vooruit- en terugspoelen door de maten van de song. Bij iedere druk op één van deze knoppen gaat u één maat vooruit of terug. Door één van de knoppen ingedrukt te houden gaat u doorlopend vooruit of terug. pgelet: Naar gelang de omvang van de Song neemt het voor- en terugspoelen nogal wat tijd in beslag. pgelet: U kunt de weergave van bepaalde instrumenten (sporen) uitschakelen en daar zelf iets voor in de plaats spelen. Zie Weergave van bepaalde sporen tijdelijk uitschakelen op blz. 27. pgelet: U kunt een stukje markeren en laten herhalen. Dat is handig als u een moeilijke passage wilt oefenen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder Markeerpunten: bepaalde passages herhalen op blz. 37. NEDERLANDS English English English Songs kiezen en weergeven 3. Kies met knoppen naast het display de Song die u wilt horen. Zijn er meer Songs te kiezen dan op één pagina passen, gebruik dan < PAGE> en <PAGE > om naar de overige pagina s te gaan. 4. Druk op <Play > of op [PLAY] om de weergave van die Song te starten. Na enkele seconden gaat u terug naar de vorige pagina. pgelet: Als de song in het midden van een maat begint beeldt het display eerst PU (pickup) af en vervolgens het maatnummer. 13

14 KR-177 Handleiding verzicht van de KR Pitch Bend en transpositie Met het linker pedaal van de KR-177 kunt u de gespeelde noten buigen. Hiervoor moet u echter eerst de Pitch Bend-functie aan het pedaal toewijzen (zie Functie van de voetschakelaars op blz. 41) en aangeven of de noten opwaarts ( Bend Up ) of neerwaarts ( Bend Down ) moeten worden verschoven. Bovendien moet u het Pitch Bend-interval instellen (zie blz. 43), d.w.z. bepalen hoeveel halve tonen de toonhoogte verschuift wanneer u het pedaal intrapt. Als u bv. een C speelt en wilt dat de toonhoogte bij het intrappen van het pedaal naar D verhuist, moet u voor Pitch Bend Range de waarde 2 instellen (twee halve tonen) en Bend Up voor Pedal Assign kiezen. m de toonhoogte naar de G onder de C te buigen moet u de Range-waarde op 5 zetten en voor Pedal Assign Bend Down kiezen. (Stel 7 en Bend Up in om de toonhoogte naar de G boven de C te buigen.) Ligt de toonaard van de begeleiding u niet, dan kunt u deze verhogen of verlagen met TRANSPSE [#] en [b]. Bij iedere druk op de [#]-knop gaat de toonaard een halve stap omhoog, bij iedere druk op de [ ]-knop gaat hij een halve stap omlaag. Door tegelijk op deze twee knoppen te drukken kiest u opnieuw de originele toonaard van de Song. pgelet: Het transpositie-interval kunt u ook via het display instellen. Zie Aanslaggevoeligheid/Transponeren op blz

15 6. Tones en aanverwante functies KR-177 Tones kiezen 6.1 Tones kiezen De KR-177 heeft een groot aantal Tones (klanken) aan boord. Deze Tones zijn onderverdeeld in acht groepen (volgens familie). Normale Tones kiezen 1. Druk op de gewenste TNE-knop. De indicator van die knop licht op en in het display verschijnt nu een Tone Select-pagina (bijvoorbeeld Whole Mode Tone). Iedere groep bevat een groot aantal Tones, zodat u steeds de mogelijkheid hebt om een Tone te kiezen die past bij het nummer dat u speelt. 2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste Tone. De naam van de geselecteerde Tone wordt geïnverteerd afgebeeld. Speel enkele noten op het klavier om de gekozen Tone te beluisteren. Er zijn uiteraard nog meer Tones binnen deze groep dan de vier die u nu in het display ziet. Met < PAGE> en <PAGE > kunt u andere pagina s kiezen. pgelet: Wilt u verschillende Tones uit één groep de revue laten passeren, druk dan op [HLD] om het Tone Select scherm te vergrendelen, zodat u niet steeds opnieuw op de groepknop hoeft te drukken. pgelet: Zie Rechtstreeks selecteerbare Tones op blz. 48 voor een overzicht van de beschikbare klanken. We spreken hier van normale (of rechtstreeks selecteerbare) Tones omdat u daarnaast ook nog een aantal Expansion Tones kunt kiezen (zie hieronder). pgelet: nder Tones kiezen voor de Upper- en Lower- Part op blz. 17 komt u te weten hoe u in de Split-mode klanken kiest. Expansion Tones kiezen Expansion Tones kunt u enkel aan de Upper-Part toewijzen (Whole Keyboard-, Split- en Arranger-mode). pgelet De keuze van een Expansion Tone is maar tijdelijk. Als u een andere mode kiest (u gaat bijvoorbeeld van de Whole Keyboard naar de Split mode) dan wordt opnieuw de laatst geselecteerde normale Tone gekozen. U kunt de Expansion Tones niet in een Usergeheugen opslaan (zie blz. 39). 1. Druk op [UTILITY] en ga met de < PAGE> of <PAGE > knoppen naar de onderstaande pagina. 2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste Tone. Aan het einde van deze handleiding vindt u een overzicht van de beschikbare Expansion Tones. pgelet: U kunt deze Tones ook gebruiken om de melodie op te nemen met de Composer (zie blz. 28). Drum- en effectklanken [DRUMS/SFX] Als u op [DRUMS/SFX] drukt kunt u een reeks drumen effectklanken op het klavier spelen. Druk op [DRUMS/SFX] (de indicator licht op). U komt nu op de Drum-pagina terecht. Met de toetsen op het klavier kunt u verschillende drumklanken aansturen. In het display ziet u afbeeldingen van de verschillende slagwerkinstrumenten. pgelet: Een overzicht van de slagwerkklanken zoals ze over het klavier verspreid liggen vindt u onder Drum Sets, aan het einde van deze handleiding. m terug te keren naar de vorige pagina drukt u nogmaals op [DRUMS/SFX] of op [EXIT]. Drums of geluidseffecten 1. Druk eventueel weer op [DRUMS/SFX] (de indicator licht op). 2. Druk op <SFX>. U komt nu op de SFX-pagina terecht. Met de verschillende toetsen op het klavier kunt u verschillende effectgeluiden spelen. In het display ziet u afbeeldingen van de verschillende effecten. 3. Als u nu op <Drums> drukt, keert u terug naar de Drum-pagina. Zoals u intussen hebt begrepen kunt u met één knop wisselen tussen drum- en effectgeluiden. NEDERLANDS English English English 15

16 KR-177 Handleiding Tones en aanverwante functies Drum Set Type kiezen Druk op < Type> of <Type >. Bij iedere druk op één van deze twee knoppen kiest u een andere Drum Set, wat ook in het display wordt aangegeven. pgelet: Er is maar één SFX-set. Tones van effecten voorzien Galm (REV) Het Reverb-effect voorziet het geluid van galm, wat de de indruk wekt dat u in een concertzaal zit te spelen. 1. Druk op [UTILITY]. 2. Kies met de knoppen links van het display het gewenste effecttype en stel met de knoppen rechts van het display de gewenste effectdiepte in. Wilt u geen DSP effect gebruiken, kies dan FF voor DSP Type. pgelet: Het is niet mogelijk om verschillende DSP-effecten tegelijk te gebruiken. pgelet: Als u het Rotary-effect kiest, kunt u de snelheid van het effect regelen met de knop linksboven in het display. Chorus Het Chorus-effect maakt het geluid breder en vetter. 1. Nadat u op de Tone Select-pagina op <DSP > hebt gedrukt kiest u <PAGE >. U krijgt nu de onderstaande pagina te zien. 2. Stel met < > en < > links van het display het volume van het Reverb-effect in. Als u de waarde 100 kiest, hoort u de galm op het maximumvolume. De waarde 0 betekent dat u geen galm hoort. Let wel: de REV-parameter geldt enkel voor de klank die u op het klavier speelt, niet voor de begeleiding. Met andere woorden: de regelaar bepaalt in welke mate de klank die u op het klavier speelt naar het Reverb-effect wordt gezonden. Het werkt zoals in een kerk: als u harder zingt, hoort u meer galm, m.a.w. door harder te zingen verhoogt u het volume dat door de akoestiek van de kerk wordt omgezet in galm. Het totale effectvolume (de kerk) blijft echter steeds hetzelfde. Het voordeel van deze werkwijze is dat u, door de REV-parameter in de minimumstand te zetten, het effect niet weghaalt van de begeleidingspartijen. pgelet: U kunt kiezen uit verschillende types Reverb. Zie Reverb-types op blz. 43. pgelet: Het galmaandeel van de Arranger-Parts en de partijen van de Composer kunt u niet veranderen. Andere effecten (DSP) nder DSP (Digital Signal Processor) zitten een aantal effecten gegroepeerd die een interessante aanvulling vormen op het Reverb-effect. U kunt telkens één DSP-effect gebruiken, maar er zijn wel verschillende types. Een volledig overzicht van de DSP-effecten vindt u onder verzicht van DSP-effecten op blz Kies op de Tone Select-pagina <DSP >. U krijgt nu de onderstaande pagina te zien. 2. Met de knoppen links van het display schakelt u het effect in en uit en met de knoppen rechts van het display stelt u de gewenste effect-diepte in. Na enkele seconden keert u terug naar de vorige pagina. pgelet: U kunt kiezen uit verschillende types Chorus. Zie Chorus-types op blz. 43. ctave Shift (in octaven transponeren) We hebben het hier over een functie waarmee u de toonhoogte van Tones in stappen van één octaaf kunt transponeren. ctave Shift kunt u apart instellen voor de Lower- en Upper-Part. Laten we dit even aan de hand van een voorbeeld bekijken. Stel dat u dezelfde Tone (E.Piano 1) aan zowel het Lower- als het Upper-gedeelte van het klavier toewijst. Aangezien het om twee aparte secties gaat kunt u de octaaftransponering ervan eveneens apart instellen. Voor de Lower-Part zou u ctave Shift bv. op +1 kunnen zetten om voor een overlapping te zorgen in de octaven links (Lower) en rechts (Upper) van het splitpunt. Dat laat dan weer toe om bijzonder complexe partijen te spelen. 1. Kies op de Tone Select-pagina de Tone waarvan u de octaafligging wilt wijzigen (zie blz. 15). 2. Druk op <ctave> om de gewenste octaafligging te kiezen. U kunt de toonhoogte maximaal twee octaven verhogen of verlagen. Na enkele seconden keert u terug naar de basispagina. pgelet: Bij het inschakelen van de KR-177 krijgt iedere Tone opnieuw zijn oorspronkelijke octaafligging toebedeeld. U kunt de zelf ingestelde octaafliggingen echter wel opslaan. Zie hiervoor Memory Backup op blz

17 KR-177 Modes voor het klavier pgelet: Soms gebeurt het dat heel hoge noten een octaaf te laag worden weergegeven. Dat heeft te maken met het feit dat elke Tone een bovengrens heeft en vanaf dat punt niet meer hoger kan. pgelet: In de Whole Keyboard Play-mode kunt u de octaafligging niet wijzigen (zie hieronder). 6.2 Modes voor het klavier Eén Tone over het volledige klavier (Whole) In de Whole-mode is één klank aan het volledige klavier toegewezen, zodat u met de linker- en rechterhand piano- en vergelijkbare partijen kunt spelen. Dat verklaart waarom Whole automatisch wordt gekozen zodra u op de ne Touch Program [PIAN]-knop drukt. Druk op [WHLE] (de indicator licht op). De Tone die u voor de Upper Part gekozen hebt wordt nu aan het volledige klavier toegewezen. pgelet: Door tijdens het gebruik van de Arranger op [WHLE] te drukken kiest u de Piano Style Arranger-mode (zie blz. 19). Verschillende Tones met de linker- en rechterhand spelen (Split) U kunt het klavier vanaf een bepaalde (vrij te kiezen) toets in een linker- en rechterhelft splitsen en dus twee verschillende klanken bespelen. Die verdeling noemen we een Split, en de toets die op de grens tussen de helften ligt noemen we het splitpunt. Het splitpunt kunt u zelf kiezen. Wanneer u de KR-177 uitschakelt, kiest hij echter weer de noot F#3. Nog even dit: de als splitpunt fungerende noot is de hoogste noot van de Lower- Part. Het klavier wordt automatisch gesplitst wanneer u op ne Touch [RGAN] drukt en Jazz rgan kiest. Druk op SPLIT [LWER] of [UPPER]. De indicators van Split [UPPER] en [LWER] lichten op en het klavier wordt bij de F#3 in twee helften gesplitst. Lower-Part: één klank Als u nu op het klavier speelt, hoort u verschillende Tones voor de linker- en rechterhandpartij. De Tones voor Lower (LW) en Upper (UP) worden in het display afgebeeld. Lower Tone F#3 Upper-Part: andere klank Upper Tone De Upper Tone is aanvankelijk de Tone die u het laatst in de Whole-mode hebt gekozen (zie hierboven). Als Lower Tone wordt bij inschakelen Strings gekozen. Tones kiezen voor de Upper- en Lower-Part 1. Druk op de knop van de Part (Lower of Upper) waarvoor u een Tone wilt kiezen. Uw keuze wordt aangeduid door het pijltje ( ). 2. Druk op de gewenste TNE-knop. In het display verschijnt de Tone Select-pagina. 3. Kies de gewenste Tone. Na enkele seconden keert u terug naar het basisscherm. pgelet: Als de ( ) zich reeds op de Part bevindt waarvoor u een Tone wilt kiezen, hoeft u niet meer op de overeenkomstige Part-knop te drukken. pgelet: Desgewenst kunt u een ander splitpunt kiezen. Zie Lower Tone in- en uitschakelen/splitpunt op blz. 38. pgelet: In de Split-mode kunt u in de linker- of rechterhand soms andere toonhoogtes horen dan u speelt. Dit is een automatische correctie van de KR-177 waarmee wordt voorkomen dat de gespeelde noten onnatuurlijk (hoog of laag) klinken. Twee Tones tegelijk spelen (Layer) U kunt niet alleen twee Tones naast elkaar spelen (Split), maar ze ook op elkaar stapelen. Dat noemen we dan Layer. p die manier kunt u bijvoorbeeld piano spelen met een strijkerstapijt eronder. pgelet: In de Layer-mode blijft de Lower Tone buiten gebruik. NEDERLANDS English English English We gaan even het voorbeeld van daarnet aanhouden en proberen een piano- en strijkersklank op elkaar te stapelen. 1. Druk op TNE [PIAN] en kies de gewenste Tone. 17

18 KR-177 Handleiding Tones en aanverwante functies 2. Druk, op het basisscherm, op <Layer>. Upper Tone Layer Tone 3. Druk op TNE [STRINGS]. De indicator boven de knop van een geselecteerde Tone-groep licht op. Als u op het klavier speelt, hoort u de twee Tones tegelijk. De Tones worden in het display afgebeeld als Upper Tone en Layer Tone. Als u wilt, kunt u nu een andere klank van de Stringsgroep kiezen. Als u na het kiezen van een Layer Tone besluit om een andere Upper Tone te gebruiken, moet u nog een keer op <Layer> drukken (om de Layermode te verlaten) en de gewenste klank kiezen (zie hierboven). pgelet: U kunt de Layer-mode ook activeren door tegelijk op de twee TNE-knoppen te drukken die u wilt stapelen. 18

19 7. Spelen met begeleiding (Arranger) KR-177 Wat is een Arranger? 7.1 Wat is een Arranger? De Music Styles van de Arranger zijn in wezen een orkest dat voor een begeleiding zorgt. De onderstaande afbeelding laat zien dat dit niet zo n boude bewering is als u op het eerste gezicht zou denken. De KR-177 kan namelijk verschillende variaties (we noemen dit divisies) van een begeleiding spelen. Het is aan u om te beslissen in welke stijl er gespeeld zal worden: salsa, rhumba, pop-rock of big band U bent de orkestleider, dus moet u de orkestleden vertellen wat ze moeten spelen. Met andere woorden: u moet uitleggen hoeveel maten de verschillende delen van het nummer tellen en hoe u wilt dat de begeleiding van de melodie of solo klinkt. Er zijn er twee hoofdniveaus: Basic en Advanced, die elk de keuze bieden uit twee divisies (riginal en Variation). Zoals de naam aangeeft is Basic de normale begeleiding, dus een sober arrangement. p het Advancedniveau komen er wat instrumenten/partijen bij, zodat het geheel wat drukker gaat klinken. p elk van deze niveaus (Basic en Advanced) kunt u kiezen tussen twee versies: riginal en Variation. Variation voegt doorgaans één of twee partijen toe aan het origineel. Door te jongleren met de blokjes uit de onderstaande afbeelding vertelt u uw muzikanten wat ze moeten spelen en wanneer ze dat moeten doen. Een goede opbouw van een nummer kan er bijvoorbeeld zo uitzien (hierbij wordt de begeleiding steeds complexer): Typische structuur van een nummer 1e strofe 2e strofe 1e refrein 3e strofe Basic riginal Basic/ Variation Advanced/ riginal Basic/ Variation 2e refrein Advanced/ Variation Er zijn nog meer bouwstenen die uw arrangement extra kracht kunnen verlenen. Fill In To Variation en To riginal zijn korte patronen die de overgang van bv. strofe naar refrein wat extra luister kunnen bijzetten. nder Andere Style-arrangementen (divisies) kiezen op blz. 23 gaan we nog verder in op het kiezen van begeleidingspatronen. Iedere begeleiding kan bestaan uit maximaal vijf partijen (Parts): Rhythm Speelt de drum- en percussiepartijen. Bass Deze Part speelt de baslijn van de geselecteerde Music Style. Accomp. 1~3 Dit zijn melodische begeleidingspartijen. Hoeveel er actief zijn en wat ze spelen hangt af van de geselecteerde Music Style. Het kan gaan om een pianolijntje, een gitaarriff, enz. De bas- en akkoordpartijen maken gebruik van de akkoorden of noten die u in het akkoord-herkenningsgebied van het klavier speelt (dit is het gebied links van het splitpunt). De drumpatronen van een Music Style kunt u ook gebruiken in de overige ne Touch Program-modes (Piano en rgan). m deze patronen te starten en te stoppen gaat u op dezelfde manier te werk als voor de Music Styles. Zie Style starten en stoppen op blz. 21. Arranger instellen Druk op ne Touch Program [ARRANGER]. Voor de geselecteerde Music Style worden dan de volgende instellingen gemaakt: De Sync Start-functie wordt geactiveerd (de Arranger begint te spelen zodra u met de linkerhand iets speelt). De Intro-functie wordt geactiveerd: de weergave van de Style wordt hierdoor voorafgegaan door een passende inleiding. Het klavier wordt gesplitst op de toets F#3. Met de toetsen links daarvan stuurt u de begeleiding aan, met de toetsen rechts ervan speelt u de melodie. Er wordt een geschikt tempo gekozen, alsook een Tone die bij de rechterhand-partij past. Bijkomende opmerkingen U kunt het splitpunt ook op een andere noot leggen. Zie Lower Tone in- en uitschakelen/splitpunt op blz. 38. Net zoals in de Split-mode kiest de Arranger automatisch de meest geschikte toonhoogte voor de Tone die u aan de Upper-Part hebt toegewezen. Wilt u een andere octaafligging kiezen, zie dan ctave Shift (in octaven transponeren) op blz. 16. U kunt een andere Style kiezen met behoud van Tones en tempo. Hoe dat gaat leest u onder Arranger-instellingen wijzigen (Auto) op blz. 38. Piano Style Arranger akkoordherkenning over het volledige klavier Door tijdens het gebruik van de ne Touch Arrangerfunctie op [WHLE] te drukken zorgt u dat de KR-177 akkoorden over de volledige breedte van het klavier herkent. p die manier kunt u piano spelen zoals u dat normaal doet zonder rekening te houden met het splitpunt en toch een automatische begeleiding aansturen. Dit noemen we de Piano Style Arranger-mode. NEDERLANDS English English English 19

20 KR-177 Handleiding Spelen met begeleiding (Arranger) In dat geval wordt elk akkoord voor de transpositie van de Arranger gebruikt waar u het ook speelt. m een akkoord te horen, moet u echter minstens een drieklank spelen (d.w.z. drie noten die deel uitmaken van het akkoord). U kunt ook meer dan drie noten spelen, maar twee noten zorgen er niet voor dat de toonaard van de Arranger verandert. pgelet: In deze mode kunt u geen vereenvoudigde vingerzettingen (Chord Intelligence, blz. 23) gebruiken. 7.2 Music Styles kiezen De KR-177 heeft 111 Music Styles (begeleidingen) aan boord. Deze Styles zijn onderverdeeld in acht groepen, volgens genre (de genres kunt u aflezen van de MUSIC STYLE-knoppen op het frontpaneel). 1. Druk op de gewenste MUSIC STYLE-knop (indicator licht op). pgelet: Zolang de weergave van de Style niet loopt, wordt de linker klavierhelft verbonden met de Chord- en Bass- Part. U kunt hier dan akkoorden en basnoten spelen. Die kunt u voor het spelen van overgangen gebruiken. Zie ook Andere akkoord- en basklank op blz. 39 voor het toewijzen van de gewenste klanken aan deze partijen. Style-diskette De KR-177 wordt geleverd met één diskette die bijkomende Styles en 16 akoestische Styles bevat. Zo een Style moet u eerst in het interne geheugen laden. Bij het uitschakelen van de KR-177 wordt hij echter weer gewist. pgelet: Een overzicht van de namen en nummers van de Styles vindt u aan het einde van deze handleiding. pgelet: Als u al een User Style geladen hebt en daarna een andere Style van een diskette laadt, dan wordt die User Style overschreven! Houd hier rekening mee en schrijf de interne User Style eventueel eerst weg naar een diskette. Zie User Styles op diskette bewaren op blz Steek de Style Disk in de disk drive. 2. Druk op [DISK/USER]. In het display verschijnt nu de Music Style-pagina. Nu kunt u een begeleiding (Music Style) van deze groep kiezen. 2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste Style. De naam van de geselecteerde Music Style wordt geïnverteerd afgebeeld. Speel enkele noten op het klavier om de gekozen Style te beluisteren. Er zijn uiteraard nog meer Styles binnen deze groep dan de vier die u nu in het display ziet. Met < PAGE> en <PAGE > kunt u andere pagina s kiezen. Na enkele seconden keert u terug naar de basispagina. Wilt u verschillende Styles uit één groep de revue laten passeren, druk dan op [HLD] om de Style Selectpagina te vergrendelen, zodat u niet steeds opnieuw op de groepknop hoeft te drukken. pgelet: Het aantal Styles is niet voor alle groepen hetzelfde. 3. Speel op de linker klavierhelft. De begeleiding begint te lopen. Druk op [START/STP] om de weergave te stoppen. De namen van de Styles worden in het display afgebeeld. 3. Kies met de knoppen naast het display een Style. De naam van de geselecteerde Style wordt geïnverteerd afgebeeld. Eens de Style is geladen blijft de DISK/USER-indicator branden. Druk op [DISK/USER] om de User Style te selecteren. pgelet: Bij stroomuitval (of wanneer u de KR-177 uitschakelt), wordt de Style, die u met [DISK/USER] hebt geladen, gewist. pgelet: Als u de diskette niet uit de drive haalt, wordt bij inschakelen van de KR-177 automatisch de Style Easy Listen geladen. pgelet: In tegenstelling tot de interne Styles kiezen de Styles van diskette niet automatisch een Upper Tone. 20

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding

e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding e-14 intelligent keyboard Nederlandstalige handleiding E-14 Intelligent Keyboard Bedankt voor uw aankoop van het Roland E-14 Intelligent Keyboard. Ook uw E-14 beschikt over de prachtige klankbron die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding

GX-700. Guitar Effects Processor. Nederlandstalige handleiding GX-700 Guitar Effects Processor Nederlandstalige handleiding GX-700 Handleiding 2 Inleiding, 1. Inleiding Bedankt dat u voor de BOSS GX-700 Guitar Effects Processor hebt gekozen. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

CN14 Gebruikershandleiding

CN14 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument CN14 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc.

Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Pocket RCT Aan de slag met pocket RCT Lees dit eerst! Reyburn CyberTuner v2.0.x voor Pocket PC Handleiding geschreven door Mitch Kiel and Dean Reyburn (c) 1999-2005 Reyburn Piano Service, Inc. Attentie:

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (bijgeleverd op een apart blad). Deze hoofdstukken

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie