Bibliotheek Historische Vereniging "Oud Wassenaer", 2 jan. 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek Historische Vereniging "Oud Wassenaer", 2 jan. 2015"

Transcriptie

1 Bibliotheek Historische Vereniging "Oud Wassenaer", 2 jan A. Boeken en brochures C. Inventarissen van archieven B. Tentoonstellingsgidsen D. Jaarboeken en jaarverslagen A. Boeken en brochures Aalbers, J., Gent, M.J. van, Groenveld, S., Janse, A., Kuiper, Y., Heren van Stand, Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis; Zoetermeer, Protocol, z.j. (2001) Anes, P.S. e.a., De uitwateringssluizen van Katwijk, , Hollandse Studiën 13; Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, Angevaare, Frans, Zwerven door Zuid-Holland, Kirjaboek, Noord-Scharwoude, Arve, Peter ten, De Lange Kerkdam, een dijk van een Dam, Backershagen, (Brochure nieuw apartementencomplex); Dijkman/Partners, s-gravenhage, Bakels, A, R. van Lit, Bronstijdgraf Wassenaar, Stichting Historisch Centrum Wassenaar, Wassenaar, Bakker, Dr. K. e.a., Meijendel duin-water-leven, W. van Hoeve bv/den Haag/Baarn, Beestenboel, Cultureel Overleg Wassenaar, Berg, Mieke van den, en Dirk Idzinga, RietRaaphorst, Zaltbommel, Aprilis, Berghuis, Wiert J., Langs de oude Zuid-Hollandse Kerken, Kuststrook en Rijnland; Bosch en Keuning N.V.,Baarn, Blom, E.A.M. e.a., Jubileumboek ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Rijnlands Lyceum Wassenaar z.j. Bock, R.F. de, trams en tramlijnen, , 65 jaar elektrische tram in Den Haag, WYT, Rotterdam, Bouwen naar de toekomst, , Vijftig jaar Rooms-Katholiek lager onderwijs in Wassenaar-Noord, St. Jan Baptistschool, Wassenaar, Bossaers, K.W.J.M. e.a., Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed. Een handleiding, St. Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, Braaksma, A.M., De Instellingen van Liefdadigheid in Wassenaar in de 19e eeuw; Historische Vereniging "Oud Wassenaer", z.j. (ca 1970). Brongers, Dick en Willem Vader, Was getekend, Den Haag, Den Haag door kunstenaarsogen 1890, 2005, Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Brouwer, T., Grenspalen in Nederland; De Walburg Pers, Zutphen, Bröker, Paul, Rondom kerstmis. Utrecht, St. Ned Centrum voor Volkscultuur; Brunt, Aafke en Jan Haverkate, Tussen twee tijden, het levensverhaal van Carel baron van Heeckeren , Waanders, Zwolle, Buitenhuis, Annemarie, 33 jaar feest, om een ander te laten feestvieren; Carnavals-vereniging De Deylknotsen, Wassenaar, Burgers, Bob, 85 jaar Prins van Wiedlaan, vorstelijk erfgoed, Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, Jubileumuitgave 50-jarig bestaan, Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving, Jubileumuitgave 75-jarig bestaan, 2008.

2 Cabenda, Pablo, Ellis Buijs, Slachthuis Woonhuis, de ontwikkeling van een industrieel gebied tot de woonwijk Nieuw Leyden, Gemeente Leiden, Leiden, Canneman, E.A., L.J. v.d. Klooster, De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners; Staatsuitgeverij, Den Haag, Choisy, J.L.C. et al., Wassenaar struktuurplan; ontwerp september Gemeente Wassenaar, Claessen, Hans en Joop Wigman, Op de golven van de tijd, de Sint-Jozefparochie te Wassenaar tussen 1929 en 2004, Wassenaar, Comité Open Monumentendag Wassenaar, - Monumentaal groen in Wassenaar, Open Monumentendag Monumentaal water in Wassenaar, Open Monumentendag Monumentaal Interieur; Open Monumentendag Koopmansgeest Monumenten van de handel, Open Monumentendag Merck toch hoe sterck, verdedigingswerken in Wassenaar, OM-dag jaar feest, Open Monumentendag Moderne Bouwkunst in Wassenaar ; Open Monumentendag Sporen van Wassenaars verleden, Open Monumentendag Wassenaar op de kaart, Open Monumentendag Wassenaar in de 19 de eeuw, Open Monumentendag Wassenaars Groen van Toen, Lit, Robert van e.a., Comité Open Monumentendag Wassenaar/ Historische Vereniging Oud Wassenaer, Macht en pracht in Wassenaar, Eisma, Carl Doeke e.a., Comité Open Monumenten dag Wassenaar/ Historische Vereniging Oud Wassenaer, Cools, R.H., D. den Ouden, Lustrumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig Bestaan van het Rijnlands Lyceum Wassenaar ; z.j. (1986). Coppens, Thera, Marie Cornélie, Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg ; Meulenhoff bv, Amsterdam, Deege Monique en Margreet Steiner, Archeologie krijgt een gezicht, Pact van Duivenvoorde, Delft, Anne van, Peet van Duijnhoven, Rondom de tafel, verhalen over Wassenaar, Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar, Wassenaar, Dietz, Luc, Duinrell, kroniek van een familiebedrijf , Driesprong, De, Stichting Vrienden van de Driesprong, z.j. ca Dobbelaar, Dr. M.J., Parochiekerk De Goede Herder te Wassenaar; Stichting "Vrienden van de Driesprong", Doorn, Maarten van, Christiaan Vaillant., Clingendael, het huis, de tuin, de bewoners; Kon.Drukkerij de Swart, Den Haag, Dijck, Bastian van c.s., in opdracht van Provincie Zuid-Holland, Cultuurhistorische Impuls Duin, Horst en Weide, Den Haag, Een wandeling door Wassenaar, z.j. ca. 1920, facsimilé herdruk

3 Efdée, Martin e.a., Wijk Burgwey in historisch perspectief, Buurtvereniging Burgwey, Wassenaar Eisma, Carl Doeke, De Korenmolen van Wassenaar; Wassenaars Nieuwsblad, Wassenaar, Eisma, Carl Doeke e.a., Actueel Verleden, Wassenaarse geschiedenis in ruim honderd schetsen; Verhagen, Katwijk, Eisma, Carl Doeke e.a., Actueel Verleden 2, Wassenaarse geschiedenis in ruim hon-derd schetsen; Historische Vereniging Oud Wassenaer, Wassenaar, Engelsdorp Gastelaars, Hans van, Belevenissen van een duinwachter, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Historische verenigingen en het gebouwde erfgoed, Fockema Andreae, S.J., Grondeigenaars en grondgebruikers in Hoekje van Holland; (Overdruk uit "Ceres en Clio", Agronomisch-Historische Bijdragen, deel VI), Fockema Andreae, S.J., Warmond, Valkenburg en Oegstgeest.( Herdruk van een viertal artikelen; Warmondse bijdragen nr.9, Hist. Genootschap "Warmelda"), Fockema Andreae, F.H., B. van der Ven-Scheffel m.m.v. A.L. van Toor, NPB Wassenaar 75 jaar; Wassenaar, z.j. ca Gemeente Den Haag, Afd. Voorlichting, De geschiedenis van Loosduinen; Kon. Drukkerij de Swart B.V., Den Haag, Gemeente Wassenaar, Kijk op cultuur. Beeld van het Wassenaarse cultuurbeleid, Gemeente Wassenaar, Voortbouwen op eigen waarde, Het cultureel erfgoedbeleid herijkt, Wassenaar Genootschap "Oud Katwijk", Katwijkse Knipsels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van beide Katwijken. Gereformeerde Kerk Wassenaar, 75 Jaar Gereformeerde Kerk Wassenaar; Gids voor de Parochie van de Goede Herder , Wassenaar, z.j. ca Goudeau, Joh. P.M., E.M.Ch.M. Janson, Paul de Kievit, Robert van Lit, De Rijksdor-pen. (overdruk uit het Leids Jaarboekje), Graaff, Bob de, Cees Wiebes, Villa Maarheeze, de geschiedenis van de inlichtingen-dienst buitenland; Sdu Uitgevers, Den Haag, Groot Hoogelande, Van Wijnen Projectontwikkeling, Dordrecht, Hagen. Jelle, Vragen over vroeger; handleiding voor het maken van historische inter-views, Volkscultuur, jg 10, Nr 2, St. Ned. Centrum voor Volkscultuur, Utrecht, Hammacher, A.M., Grafbeeld op het Dorpskerkhof te Wassenaar door John Rädecker; (Overdruk uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, z.j.) Hanou, dr A.J., De Onveranderlyke Santhortsche Geloofsbelydenis, heruitgave van het werk van Elizabeth Wolff-Bekker; Astrea, Leiden, Hazenberg, F.R., A.N.W. Kenens, W.P. van der Krogt, R. van Lit, C.N.J. Neisingh, Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog; St. Wassenaar '40-'45, Wassenaar, Historische Vereniging Voorburg, - Christiaan Huygens in Voorburg, Een geniale geleerde en de naar hem genoemde prijs; Historisch Voorburg, Jaargang 13, nr. 2,

4 - Watermanagement door de eeuwen heen, met voorbeelden uit West-Nederland en Voorburg, Historisch Voorburg, Jaargang 14, nr. 1, jaar Laan van Oostenburg, Jaargang 14, nr. 2, De canon van Leidschendam-Voorburg, Historisch Voorburg, Jaargang 15, nr. 1 - Archeologisch onderzoek in Leidschendam-Voorburg, Historisch Voorburg, Jaargang 15, nr. 2 - Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage, Historisch Voorburg, Jaargang 16, Nr. 1, Voorburg, Hoek, D, Backershagen, met actuele bijdragen van Ed Janson, Robert van Lit, samengesteld door Johan Poort; Backershagen, s-gravenhage, 1985 (de tekst van Hoek is eerder verschenen onder de titel: Geschiedenis van Backershagen, 1935). Hogervorst, Bert, N44 overheid en burger in dialoog; VNG uitgeverij, Den Haag, 2000 Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Wassenaar, Wassenaar z.j. Huguenin-Borsje, Corrie, Pieter Groeneveldt in beeld; Stichting Historisch Museum Voorschoten, Huis Schuylenburgh te 's Gravenhage, Het. Festschrift zur Einwehung am 6 Juni Mouton en Co., Den Haag, Huize Willibrord Wassenaar, 50 jaar, Wassenaar Hulsman, Rita, Funeraire cultuur regio Den Haag, Rotterdam, Jacobs, F.J., J.C. Kort, G.M. Mesland, Ruychrock-dag, 15 januari 1983, tekst van de voordrachten. Ruychrock-Fragmentaria, Den Haag, Janse, H. m.m.v. Geert J. Hartkamp, Zeven eeuwen bouwen, de bouwwereld in s Gravenhage van ; Thieme B.V.,Nijmegen, Jansen, F.P., Op weg, 100 jaar geschiedenis garage Jansen, Wassenaar, Janson, E.M.Ch.M., Van Biersteecker tot Wijnkoper, 400 jaar geschiedenis van een huis in Wassenaar; Onkehout N.V., Hilversum, Janson, E.M.Ch.M., Kastelen in en om Den Haag; W. van Hoeve, Den Haag, Janson, E.M.Ch.M., Uit de Geschiedenis van Wassenaar; Kruseman, Den Haag, Janson, E.M.Ch.M., De voormalige pastorie te Wassenaar (overdruk uit het Leids Jaarboekje), Janson, E.M.Ch.M., L.J. v.d. Klooster, Robert van Lit, Wassenaer en zijn Baljuwhuis; Wassenaars Nieuwsblad, Wassenaar, Janson, E.M.Ch.M., Wassenaar. Historische Verkenningen; C.A.J. van Dishoeck, Bussum, Janson, E.M.Ch.M, G.J. van Nimwegen et al, samenst. Wassenaar toen, een bun- del historische schetsen; Hist. Ver. "Oud Wassenaer", Wassenaar, Janson, E.M.Ch.M., Robert van Lit, Wassenaar in Woord en Beeld, Wassenaar in words and pictures: Wassenaars Nieuwsblad, Wassenaar, 1987.alsmede 3 e en herziene druk Janson, E.M.Ch.M., Robert van Lit, Wassenaar in Woord en Beeld, Wassenaar in words and pictures: 3 e en herziene druk Jappe, W, A.G. van der Steur, Handleiding voor de beoefening van lokale en regionnale geschiedenis; Fibula/Van Dishoeck, Weesp,

5 Kamp, A. van, De gele tram; A. van Kamp, Heilo, Kamp, Ad van, Toen de tram nog reed in Leiden; Adriaan Hagenaar, Heilo, Kamp, A. van, Retourtje Wassenaar, herinneringen aan de electrische tramlijn Den Haag Wassenaar Leiden, Heilo, Kamphuis, P.H., Het drama bij de Wassenaarse Slag, Febr. '44; De Bataafsche Leeuw, Amsterdam-Dieren, Keikes, Wiebe, Steeds weer op reis met Alexander, Prins van Oranje , reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen: De Bataaf- sche Leeuw, Amsterdam, Kerkenraad van wijkgemeente Het Dorp, Terugblik op de doop van Prinses Alexia in de Dorpskerk van Wassenaar, Kievit, Paul de, Robert van Lit, De Oude Grutterij in Wassenaar, (overdruk uit het Leids Jaarboekje), Kievit, Paul de, Robert van Lit, De Oude Pastorie aan de Schoolstraat; Wassenaars Nieuwsblad, Wassenaar, Kleij, W.M. van der, 10 jaar Winkelcentrum Langstraat, Wassenaar , Winkelcentrum Langstraat, Wassenaar, Koenis, Peter, Beeldspraak, Historische Vereniging Oud Wassenaer, Klooster, L.J. van der, Daniel Marot en de Graaf van Wassenaer Obdam, (overdruk uit Bulletin v.d. Kon. Ned. Oudhk. Bond), Klooster, L.J. van der, Over de herkomst van de Van Wassenaers's en de Van Raephorst s en van Jacob burggraaf van Leiden, (overdruk uit de "De Nederlandse Leeuw"), Kooman, Kees, Heimwee naar Hairos, Amsterdam/Antwerpen, Kruisheer, J.G., De oorkonden en de kanselarij van de Graven van Holland tot 1299, delen 1 en 2, Hist.Ver. voor Zuid-Holland, Amicitia, Bloemendaal, Kulturele Kern Wassenaar, Cultuurnota Wassenaar, Laméris, Marina e.a., Villa Maarheeze, TasT, Hollandsche Rading, Lameris, Marina en Roel Norel, De Buitenplaats en het Nederlands Landschap, TasT, Hollandsche Rading, Lit, Robert van, Wassenaarse Oudheden; Heuff, Nieuwkoop, Lit, Robert van, Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland; De Walburg Pers, Zutphen, Lit, Robert van, Geschiedenis en verklaring van straatnamen in Wassenaar. Boeckhuys Wassenaar B.V., Wassenaar, Lit, Robert van, Marie Christine van der Sman, Buitenplaatsen in en om Den Haag, Zwolle, Lit, Robert van, met bijdragen van Theo van Knechten en Ton van den Oever, Een Eeuw Excelsior; Muziekvereniging Excelsior, Wassenaar, Lit, Robert van, e.a., Sprekend Wassenaar, Herinneringen uit de negentiende en twintigste eeuw; De Nieuwe Haagsche, Den Haag, Lit, Robert van, Johannahuis, Een aangenaam en rustig verblijf; Stichting Johannahuis, Wassenaar,

6 Lit, Robert van, Een tijdsbeeld van Wassenaar, foto s uit de periode , Aprilis, Zaltbommel, Lit, Robert van, Gerard Bouwman, Sociaal ondernemen in een kapitalistisch bolwerk, de geschiedenis van de Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaarsche Bouwstichting, Wassenaar, Looze, mw. W. de, e.a., Menken Landbouw zestig jaar, Menken-Landbouw Holding B.V., Wassenaar, Marel, Carla en Pleun van der, Landelijke Rijvereniging Koningin Emma, Wassenaar, , Mark, G.J. van der, Lezing over de historie van het Brandwezen, Februari 1931, Wassenaar, heruitgave, Matthey, Ignaz, Vincken moeten Vincken Locken, Hilversum, Historische Vereni- ging Holland en Verloren, 2002, Micklinghoff, Frans, Kastelen, Buytenplaetsen en Landgoederen in Wassenaar. Euromedia MPP, Micklinghoff, Frans, Monumentaal groen in Wassenaar; Euromedia MPP, Micklinghoff, Frans, Een eeuw Wassenaar; Euromedia MPP, Micklinghoff, Frans, Het dorpscentrum van Wassenaar; Euromedia MPP, Micklinghoff, Frans, Molen Windlust in Wassenaar; Euromedia MPP, Wassenaar, Micklinghoff, Frans, Kerken in Wassenaar; Euromedia MPP, Wassenaar, Mijksenaar, P.J., Het Hoogheemraadschap van Rijnland; Luctor et emergo, Leiden, Milo, T.H, G.J. van Nimwegen, J.H. de Vey Mestdagh, Wassenaar en de Zeemacht, Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd; Historische Vereniging "Oud Wasse-naer", Wassenaar, Mol Andréas, 75 Jaar bouwen met passie, Wassenaar, z.j Mooij, Herman de, Het schone kussen,verhagen, Katwijk, Mooyman, Nico, Uit liefde voor het Oranjehuis , Wassenaarse Oranje-vereniging Koningin Wilhelmina, Wassenaar, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, De gestampte pot. Eetcultuur in Nederland, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Riet- en Griendcultuur in Nederland, Neisingh, C.N.J., Drs. J.R. Verbeek, Duitse bunkers aan het Wassenaarse Slag, s-gravenhage, 2 e druk, Niemeyer, J.W., Een bezoek aan Duinrell in het begin van de 18e eeuw (overdruk uit het Leids Jaarboekje), Niphuis-Nell, M, De herverdeling van de kerkelijke goederen in Wassenaar in de Bataafs- Franse tijd (overdruk uit Jaarboek Die Haghe 2000) Noort, Jan van den, De hand in eigen boezem, waterkwaliteit in het Hoogheemraad schap van Delfland ; Verloren, Delft, Olst, Simone van, Herinnering aan een landschap, 2008 Oosterling, L.G., De historie van Groot Haesebroek; Wassenaar, Oosterling, L.G., Wassenaar, oase in de randstad; Voorhoeve, Den Haag,

7 Oosterling, L.G., Kent U ze nog... de Wassenaarders, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, Poorter, Jan, Gedenkboek van het Rode Kruis Wassenaar , Postma,C., Prins Frederik der Nederlanden , Een vorstelijk burger in de 19e eeuw; Europäische Bücherei, s Gravenzande, Provincie Zuid-Holland, Kansen voor buitenplaatsen, Drie schetsontwerpen en andere inspirerende voorbeelden van buitenplaatsen in Zuid-Holland, Den Haag, Raaphorst, Theo, Cornelis Raaphorst, , meer dan katjesspel, t Regthof, Schouten BV, Leidschendam, Reis door de tijd, Cultureel Overleg Wassenaar, Rijcke, Alfred de e.a., Buurtpraat op de Binnen Klingen, Rooduijn communicatie & design, Den Haag, Rijken, Henk, De Leidse Lustwarande, Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, ; Primavera Pers, Leiden, Rooijen, Maurits van, Rust en Vreugd. De nalatenschap van het Wassenaarse echtpaar Van Ommeren-de Voogt; Van Ommeren-de Voogt Stichting, Wassenaar, Roosenschoon, C.F., Een halve eeuw agrarisch leven in en om Wassenaar; Coöp. Landbouwver. "Samenwerking", Wassenaar, Rozenburg, Roel, Groeten uit Wassenaar, Den Haag, Hannaboek, Ruimtelijke kwaliteit kastelen en historische buitenplaatsen Zuid-Holland, OKRA Landschapsarchitecten / Stichting PHB, Schafrat, Kees, Zinnebeelden; Boekhandel de Kler, Wassenaar, Schafrat, Kees, Jan Stegeman en Linda Warmerdam, Beeldend Wassenaar, wandel- en fietsroutes; De Kler, Leiden, Scheffer, Carla, Robert van Lit, TasT, Jong Monumentaal Wassenaar; Gemeente Wassenaar, Wassenaar, Scheffer, Carla, Robert van Lit, Boerenerfgoed, het boerderijenboek van Voorscho- ten en Wassenaar, TasT, Hollandsche Rading, Schrauwen, Luud en Jan Dekking, 75 jaar Rijnlands Lyceum Wassenaar, Rijnlands Lyceum, Schuppen, Steven van, Historische Zakatlas van het Haagse Groen, Open Kaart, Den Haag, Sinninghe, Jaques R.W., De oude glorie der Haagse binnenstad (Rond de Hof- vijver no. 14); Den Haag, Sint-Willibrordus-parochie, Honderd jaar Sint-Willibrorduskerk Wassenaar ; Wassenaar, Sloof, Jan H.M., Als de linden konden spreken; Vereniging tot Behoud van Oud-, Groen- en Leefbaar Voorschoten, Sluijs, Niko van der en Guus van Barneveld, Kom veilig thuis, Spruit, G., T.L. Wijfjes, Van Kerk tot Brandweerkazerne. 300 Jaar Brandweer in Was-senaar ; Stichting Vrienden van het brandweermuseum, Wassenaar,

8 8 Staal, Lex (A.R.) e.a., Een eeuw Park de Kieviet , Bewonersvereniging De Kieviet, Wassenaar, Steenkamp, Frank, Nico van Gelderen, Natuurlijk Wassenaar; Vrienden van Wassenaar, Wassenaar, Steenstra, R.,In de voetstappen van Mozes; Wassenaars Nieuwsblad, Wassenaar, Steenstra, R., `A Dieu; Kerkenraad wijkgemeente Het Dorp der Hervormde Gemeente Wassenaar, Wassenaar, z.j. (2001). Steenstra, Roelof, Tot de rand gevuld, Steur, A.G. van der, Johan van Duvenvoirde en Woude Heer van War-mond, Admiraal van Holland. (Warmondse Bijdragen No. 8); Historisch Genootschap, Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar, 25 jarig jubileum , SWOW; Wassenaar, Stöver, Jos c.s., Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland; Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Walburg Pers, Zutphen, Straalen, Brord van / Bas van Oyen, Holland rond 1840; Aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland; Culturele Raad Noord-Holland en Culturele Raad Zuid-Holland, Velsen/Den Haag, Straalen, D. van, Herinneringen van een Wassenaarse boerenjongen; Historische Vereniging. "Oud Wassenaer", Wassenaar, Swagerman, Jan, De kunst van het vertellen; Stichting. Nederlands Centrum voor Volkscultuur; Utrecht z.j. Swenker, Phil, Den Haag volgens Stal en Van Doorn, Geschiedk. Ver. Die Haghe, Velde, C.P. van der, Geschiedenis van De Landbouw; Alento, Den Haag, Velde, Leo van der, Ballen en Kwallen in Wassenaar; De Nieuwe Haagsche, Huize Bijdorp, De geschiedenis van Boerenhoeve tot Klooster en haar bewoners; Vereniging Leefbaar Voorschoten, Voorschoten, Visser, Ab, Het Klooster van Sint Jurriaan, Pauwhof-herinneringen, Utrecht/Antw., Visser, Symon P., Van weiland tot landgoed, De landschappelijke ontwikkeling van Landgoed Backershagen te Wassenaar, Wassenaar, Voets Architecten / Wassenaarsche Bouw Stichting, Sophieke Hoven,, Delft, Vreeswijk, Jan, Wie Wat Waar Wassenaar, Vries, A.B. de, Verzameling Sidney J. van den Bergh; Wassenaar, Wander, Peter, Haagse Huizen van Oranje, vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de Residentie. Den Haag: Gemeentearchief Den Haag, Walta, Fr. N. en Wagenaar, H, Huize Willibrord 50 jaar ( ), Wassenaar, V.V.V. Wassenaar vooruit , z.j. ca Wassenaarsche Bouwstichting, De toekomst van een Monument, Van Paulus- school tot PiusXhof, Wassenaarsche Bouwstichting, De Doorkijk, Speciale editie, 100 jaar, Wassenaarse Oranjevereniging, 't Wassenaars Oranje boekje; Wassenaar, Wassenaarse Parochiegids 1998/ 99; Wassenaar, Wassenaarse Parochiegids 2010/2011; Wassenaar, 2010.

9 Wellenberg, Marloes en Roel Pots, Bezoek de landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland,Lekkerkerk, z.j. ca Westenbroek, Jan J.M., De Sint-Willibrorduskerk te Wassenaar, St.-Willibrordus-parochie Wassenaar, Wielenga, Deka, Commando & Hongertocht, een Wassenaarse jongen in oorlogstijd, Wassenaar, Winnubst Meesterschilders sinds 1912 Wassenaar, Schildersbedrijf Winnubst B.V., Winsen, F.W. van, Blauwe herinneringen, Zonneveld, P., 50 Jaar Hotel Kasteel Oud Wassenaar; Wassenaar, B. Tentoonstellingsgidsen Huize "De Paauw" en zijn vorstelijke bewoners; L.G. Oosterling, Wassenaar, z.j. (1972). Prins Frederik der Nederlanden De Paauw, Wassenaar en omgeving in de 18 e eeuw. Schilderijen en tekening van de gebroeders La Fargue, Wassenaar, Heren van Stand, Achthonderd jaar familiegeschiedenis Van Wassenaer, Haags Historisch Museum, Vreemde vogels, Commissie Beeldententoonstelling Wassenaar, Eeuwen Wassenaar, Kunst & vormgeving op stand, Gem. Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, Prov. Zuid-Holland, Beeldententoonstelling Hoogspanning C. Inventarissen van archieven Inventaris van de oude archieven tot 1895) van de Gemeente Wassenaar,1977. Inventaris van het archief van de gemeente Wassenaar over de periode , 2 delen, Tafels op de resolutieboeken , vier delen, Fragment-inventaris van het archief betr. de gemeentelijke diensten en bedrijven 1896 t/m 1960, Diverse archieven en verzamelingen, Gemeente Wassenaar, Inventaris van het huisarchief Twickel, dl 1, 5 en 7, Brunt, A.J., Rijksarchief in Overijssel / Stichting Twickel, Zwolle / Delden, Verzameling van Zuylen van Nijevelt; Steur, J., Wassenaar, Wassenaer, de oudste; het archief van de familie Van Wassenaer van Duvenvoorde in Hollands archiefperspectief; Kort, dr J.C., m.m.v. drs R.C. Hol,Verloren, Hilversum, D. Jaarboeken en jaarverslagen Jaarverslagen Historische Vereniging Oud Wassenaer. Jaarboek Die Haghe, vanaf 1973 (m.u.v. 2008) en register over de jaren

10 Jaarboek Adelbert College 1994(40 jaar), , Leids Jaarboekje, vanaf 1957 (m.u.v. 1989, 1993, 1997 en 2008) en register over Historisch Jaarboek Vlaardingen 2012 met onder meer, Leven en werk van het kunstenaarsechtpaar Midderigh-Bokhorst. 10

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r Ze kwamen in grote kratten binnen bij Het Nieuwe Instituut, de onttakelde stijlkamers die al jaren in het depot van het Amsterdam Museum stonden.

Nadere informatie

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH H E L E N P A R A D IJ S Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland Frits David Zeiler Bergen NH In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek 2008 Er is geen gedeelte van onzen Vaderlandschen

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 De leukste krant van heemstede! 6 juni 2012 Tel. 023-8200170 WWW.HEEMSTEDER.NL 5 Het grootste schilderij van Heemstede Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10

Nadere informatie

Dossier VOC in Zeeland

Dossier VOC in Zeeland Dossier VOC in Zeeland Katoenen stoffen uit India, kaneel van Ceylon, thee uit China. Het grootste handels- en scheepvaartbedrijf van de 17de en 18de eeuw is de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Nadere informatie

Gouden Ganzenveer. Annejet van der Zijl

Gouden Ganzenveer. Annejet van der Zijl Gouden Ganzenveer Annejet van der Zijl 2012 Uitgereikt in The Grand, Amsterdam 5 april 2012 Dit boekje verschijnt ter gelegenheid van de uitreiking van de Gouden Ganzenveer 2012 aan schrijfster en historica

Nadere informatie

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten

een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten een toekomst voor groen Handreiking voor de instandhouding van groene monumenten Nederland telt zo n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen,

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Nieuw Nederland wordt ouder

Nieuw Nederland wordt ouder over cultuurhistorie en ruimtelijke ordening Peter Dauvellier / Den Haag 11 aug 1997 Tijdsbesef We zijn omringd door verleden, door overblijfselen, door herinneringen. Wat kunnen we met die informatie

Nadere informatie

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Recreatie- en toerismetips. Bourgondisch toerlezjoere in het groen

Recreatie- en toerismetips. Bourgondisch toerlezjoere in het groen 2015 Recreatie- en toerismetips Bourgondisch toerlezjoere in het groen Meer dan een prima basis... Toerlezjoere komt van tous les jours, wat uitgaan, blijmoedig rondtrekken betekent. Dat kun je dus volop,

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

Van traditioneel gebruik tot herbestemming

Van traditioneel gebruik tot herbestemming Van traditioneel gebruik tot herbestemming - Transformatie als kans voor kerk en samenleving - Door Jelsma Deze tekst werd gepubliceerd als onderdeel van Meer dan hout en steen - Handboek voor sluiting

Nadere informatie

Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs

Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische gegevens van negentwintig auteurs Bernard Grothues bron Bernard Grothues, Hoensbroekse schrijvers en dichters. Biografische en bibliografische

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster Beemster Feestweek 2010 fantastisch geslaagd!

mededelingen voor de Beemster Beemster Feestweek 2010 fantastisch geslaagd! 58e jaargang Binnendijks 31/32 7/8 augustus 2010 Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum:

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

Famillement Leiden 2014

Famillement Leiden 2014 dossier Famillement inleiding Famillement Leiden 2014 Op 8 oktober 2014 vindt in Leiden in de Hooglandse Kerk het tweede Famillement plaats. Het Famillement is een gratis toegankelijk publieksevenement

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 14 november 2012 Tel. 0297-368671 www.heemsteder.nl 5 Mária Ballendux Ridder in de Orde van Oranje Nassau Heemstede/Boedapest - Totaal onwetend trad zij vorige week de Nederlandse ambassade in Boedapest

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

Rob Herber. Hoe oud is de Biltenaar?

Rob Herber. Hoe oud is de Biltenaar? Hoe oud is de Biltenaar? HOE OUD IS DE BILTENAAR? Rob Herber In De Biltse Grift van juni 2008 stelt Anne Doedens dat het Biltse vrouwenklooster zou zijn gesticht vóór het jaar 1113. Hij plaatst 1113 daarmee

Nadere informatie

Waar lag de Tieselenswaard?

Waar lag de Tieselenswaard? Waar lag de Tieselenswaard? De ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald Henk t Jong Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 19(2010) Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Nadere informatie

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1 218 febr./ maart / april 13 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 37, NR 1 FEBRUARI / MAART / APRIL 2013 218 Gazet Scheveningen-Bad

Nadere informatie

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Onder redactie van Michiel van Kempen Deze hieronder afgedrukte lijst bevat alle getraceerde bellettristische

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster

mededelingen voor de Beemster Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum: 2/3 april 2011. De kopij voor het volgende nummer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie