Perceptive Process - Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perceptive Process - Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Perceptive Process - Installatiehandleiding

2 Datum: maart 2014 Versie: Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk van Lexmark International Technology S.A. in de VS en andere landen. Alle overige merken en productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze die nu of in de toekomst kan worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexmark.

3 Inhoudsopgave 1 Perceptive Process... installeren op Windows Voordat u begint Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Algemene database-informatie Perceptive Process met Oracle-database Remote database computer configureren 1.2 Perceptive Process... installeren en configureren Perceptive Process installeren Perceptive Process configureren Documentatie installeren Microsoft SQL Server database configureren Oracle database configureren Problemen verhelpen 1.3 Perceptive Process... installatie verwijderen Perceptive Process... bijwerken naar Perceptive Process Additionele componenten... en demo-cases installeren Additionele componenten... en demo-cases installeren Notificatie van nieuw werk installeren CHIP hulpprogramma's voor de commandoregel installeren COM integratiecomponent installeren JAVA SDK installeren Demo-cases installeren 2.2 Additionele componenten... verwijderen Demo-cases verwijderen Inhoudsopgave

4 1 Perceptive Process installeren op Windows 1.1 Voordat u begint Lees voordat u begint de volgende gedeelten: Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Algemene database-informatie Perceptive Process met Oracle-database Remote database computer configureren Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Systeemeisen De ondersteunde versies van de Windows-systemen en databases zijn aan veranderingen onderhevig. Actuele informatie vindt u in het document Ondersteunde platformen. U kunt hiervoor ook ons Klantenportaal raadplegen ( of contact opnemen met Product Support. Licentiebestand Tijdens de installatie van Perceptive Process moet u een geldig licentiebestand uploaden. Product Support kan uw licentiebestand verstrekken op basis van de volgende gegevens: activeringscode hostnaam van uw computer databaseplatform besturingssysteem uw adres. Note Gebruik geen licentie die hoort bij een andere editie van Perceptive Process, zoals bijvoorbeeld Perceptive Process Design Personal. Voorwaarden voor installatie De volgende zaken zijn van belang voor het correct verlopen van de installatie. Controleer deze vóór dat u gaat installeren. Raadpleeg eventueel uw systeembeheerder. Perceptive Process installeren op Windows 4

5 Voorwaarde De bestanden van Perceptive Process moeten zich op één server bevinden en mogen niet zijn verdeeld over meerdere servers. Het is mogelijk Perceptive Process op een SAN te installeren. Als de computer waarop Perceptive Process is geïnstalleerd deel uitmaakt van een domein: moet u lokaal zijn aangemeld op de computer.(selecteer bij het aanmelden de computernaam in plaats van de domeinnaam.) moet u beschikken over beheerrrechten. (U moet deel uitmaken van de groep "Domeinbeheerders" of "Lokale beheerders.) Als de naam van de computer waarop Perceptive Process wordt geïnstalleerd een underscore (_) bevat, kunt u zich niet aanmelden op Perceptive Process Portal. De naam mag bestaan uit elke combinatie van letters (A-Z), cijfers (0-9) en een koppelteken (-). U controleert u computernaam als volgt: Rechtsklik op het pictogram Deze computer en selecteer Eigenschappen. De naam van de computer staat vermeld op de pagina View basic information about your computer. Een aantal TCP/IP-poorten wordt door Perceptive Process gebruikt. U kunt van te voren controleren of deze poorten niet door andere programma's worden gebruikt (zie TCP/IP-poortnummer controleren voor instructies). Het betreft de poorten: 4949 (Client Port; gebruikt door de client) (Master Port; gebruikt door de server) (HTTP Port; gebruikt door de webserver). Tijdens de configuratie van Perceptive Process wordt de Microsoft C compiler op uw systeem geïnstalleerd. Wanneer er al een versie is geïnstalleerd, moet u de omgevingsvariabelen aanpassen 2 omdat anders de reeds geïnstalleerde versie wordt gebruikt. (Dit is omdat automatisch de al aanwezige variabelen gebruikt.) Zorgt u dat de optie Melding weergeven als Windows Firewall een nieuw programma blokkeert is geselecteerd. U kunt deze instelling wijzigen in Configuratiebeheer, Windows Firewall. Microsoft SQL Server moet in mixed mode staan voordat de installatie kan beginnen. TCP/IP-poortnummer controleren Voer de volgende stappen uit om te controleren welke TCP/IP poorten reeds in gebruik zijn. 1 Open het Windows Startmenu, selecteer Alle programma's, en selecteer vervolgens Bureauaccessoires. 2 Selecteer de optie Opdrachtprompt. Perceptive Process installeren op Windows 5

6 U ziet een opdrachtpomptvenster. 3 Typ het volgende commando: netstat -a Druk op ENTER U ziet een overzicht van alle systeempoorten die in gebruik zijn. Omgevingsvariabelen instellen Voer de volgende stappen uit om de omgevingsvariabelen handmatig aan te passen. 1 Klik met uw rechtermuisknop op het pictogram Computer op het bureaublad. 2 Selecteer uit het menu dat verschijnt de optie Eigenschappen. 3 Klik op Geavanceerde systeeminstellingen. 4 Klik op de tab Geavanceerd op de knop Omgevingsvariabelen. 5 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de volgende gegevens in. Variabelenaam Variabelewaarde INCLUDE <installatiemap>\bpm\server\compiler\common7\vc\include Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 6 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de onderstaande gegevens in. Variabelenaam Variabelewaarde LIB <installatiemap>\bpm\server\compiler\common7\vc\lib Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 7 Selecteer in het vak Systeemvariabelen de variabele PATH en klik op Wijzigen. 8 Voeg in het veld Variabelewaarde aan het einde de volgende locatie toe: C:\Program Files\bpm\server\compiler\Common7\VC\bin, gescheiden door een ; 9 Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Perceptive Process installeren op Windows 6

7 Voorwaarden voor configuratie Mocht het configureren van Perceptive Process voor eerste gebruik plaatsvinden ná tussentijds uitloggen van de installatiegebruiker, zorgt u er dan voor dat de configuratie naderhand weer gedaan wordt door deze installatiegebruiker. De configuratie kan worden uitgevoerd via een internet browser vanaf elke willekeurige computer die toegang heeft tot de Perceptive Process server. Wij adviseren u echter de configuratie ook vanaf de Perceptive Process server uit te voeren. De reden hiervoor is dat eventuele meldingen tijdens de configuratie alleen worden getoond op de server. Internetbrowser Als u Internet Explorer gebruikt onder Windows Vista of Windows 7 moet u Perceptive Process toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites. Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process toe te voegen aan de lijst met vertrouwde websites: 1 Start Microsoft Internet Explorer 2 Klik onder Internet-opties op de tab Beveiliging. 3 Kies de zone Vertrouwde websites en klik op de kop Websites 4 Typ in het veld onder Deze website aan de zone toevoegen: Perceptive Process server>:5000 of Perceptive Process server>:5000 Klik op Toevoegen. Java-instellingen Sommige componenten van Perceptive Process gebruiken Java-technologie. Hiervoor moet een Java Runtime Environment op uw systeem zijn geïnstalleerd. Als de Java-instellingen niet overeenkomen met de browserinstellingen, toont Java een melding over een applicatiefout wanneer u een Perceptive Processcomponent gebruikt die afhankelijk is van Java-technologie. Voer de volgende stappen uit om te zorgen dat de Java-instellingen overeenkomen met de browserinstellingen. Perceptive Process installeren op Windows 7

8 Step Action 1 Klik op de knop Start en typ in het zoekvak Configure Java. 2 Klik in het Java Control Panel, in de tab General, op de optie Network Settings. 3 Selecteer in het dialoogvenster Network Settings de optie Use browser settings en klik op OK. 4 Klik in het Java Contol Panel op OK. Raadpleeg het document "Ondersteunde platformen" voor de ondersteunde Java-versies Algemene database-informatie Introductie Wanneer u Perceptive Process gaat installeren moet voor of tijdens de installatie van Perceptive Process een database worden gecreëerd en geconfigureerd. Ook moeten de benodigde Perceptive Process databasetabellen worden aangemaakt. Wanneer u gebruik maakt van een Oracle database, kunt u alleen een al bestaande database gebruiken. In dit geval moet voordat u Perceptive Process gaat installeren een Oracle database aangemaak t zijn. Databasegebruiker Wanneer u een database gaat creëren moet u aangemeld zijn als databasegebruiker met de bijbehorende databaserechten. Bovendien hebt u schrijfrechten nodig voor de directory waarin de databasebestanden gecreëerd moeten worden. De ingestelde taal voor deze databasegebruiker moet Engels zijn. Belangrijk voor gebruikers van Microsoft SQL Server 2008 De installatie van Perceptive Process k an alleen succesvol worden voltooid wanneer de databasegebruik er vóór de installatie wordt gecreëerd. Voer de volgende stappen uit om de databasegebruiker te creëren. Perceptive Process installeren op Windows 8

9 1 Open Microsoft SQL Server Management Studio 2 Klik op Security. Klik op Logins. 3 Klik met de rechtermuisknop op Logins. Selecteer New Login... 4 Selecteer de pagina General. Vul in bij Login name: bpm (bijvoorbeeld). Selecteer SQL Server authentication. Kies bij Password een wachtwoord. Haal het vinkje weg bij Enforce password policy. 5 Selecteer de pagina Server Roles. Vink de optie sysadmin aan. 6 Klik op OK. Hierna k unt u de installatie van Perceptive Process starten. Database creëren Wanneer u gebruik wilt maken van een Oracle database moet u de database vooraf creëren. De installatie doet dit niet voor u. Voor een goede werking van Perceptive Process is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de code page AL32UTF8 k iest. Wanneer u gebruik wilt maken van een Microsoft SQL Server database kunt u de database ook vooraf creëren. Dit is echter niet noodzakelijk. De Microsoft SQL Server database kan ook gecreëerd worden tijdens de installatie van Perceptive Process. In alle gevallen moet u de RDBMS-software installeren vóórdat Perceptive Process geïnstalleerd wordt. Perceptive Process installeren op Windows 9

10 Als de database en Perceptive Process op... Dan moet de RDBMS software......dezelfde computer worden geïnstalleerd....op die computer geïnstalleerd worden....verschillende computers worden geïnstalleerd (database remote voor Perceptive Process) Dit vereist wel dat de Client Tools van die database op de Perceptive Process computer geïnstalleerd zijn....geïnstalleerd worden op de remote database computer. Wanneer u Perceptive Process wilt installeren op een Windows Server 2008 R2 64-bits platform waarbij u een remote Microsoft SQL Server database op een 32-bits platform wilt gaan gebruiken, moet u zelf een database creëren vóórdat u Perceptive Process gaat installeren. Microsoft SQL Server database collation Tijdens het creëren van een Microsoft SQL Server database moet u ook een database collation specificeren. Voor een Perceptive Process database moet deze database collation niet-hoofdlettergevoelig zijn. De standaard collation voor het creëren van een Perceptive Process database is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, waarbij 'CI' aangeeft dat de collation niet-hoofdlettergevoelig is (case insensitive). Wanneer u een andere database collation kiest, moet deze dus 'CI' bevatten. Connectie met de database controleren Wij adviseren u om de connectie met de database te controleren nadat u de database hebt gecreëerd en voordat u Perceptive Process Server gaat installeren. De volgende tabel beschrijft de commando's die u kunt gebruiken om de connectie naar de database te controleren. Database Commando Oracle Microsoft SQL Server tnsping <Service Name> sqlplus <user>/<oracle id> osql -S <server_name>[\instance_name] -d <database_name> -U <login_id> -P <password> Perceptive Process installeren op Windows 10

11 Databasetabellen aanmaken Wanneer u een database voor gebruik met Perceptive Process creëert, moet u de databasetabellen niet aanmaken. Dit wordt tijdens de installatie van Perceptive Process gedaan. Echter, tijdens het gebruik van Perceptive Process kunnen sommige tabellen heel groot worden, waardoor het noodzakelijk is de tabelgrootte aan te passen. Raadpleeg uw RDBMS-documentatie voor informatie over het wijzigen van de creatie-opties. 'tabledefproto.sql' Tijdens de installatie van Perceptive Process wordt het bestand <installdir>\oracle\tabledefproto.sql aangemaakt (waarbij met PROTO de geplande OracleSID wordt bedoeld), waarin voor elke tabel een indicatie is opgenomen over de te verwachten omvang. De onderstaande tabel beschrijft de verschillende indicaties. Indicatie Beschrijving Small table Medium table Large table Kleine tabel. Grootte varieert van enkele records tot enkele honderden records. Groeit niet of nauwelijks tijdens het gebruik van Perceptive Process. Middelgrote tabel. Grootte varieert van enkele honderden tot enkele duizenden records. Kan iets meer groeien tijdens het gebruik van Perceptive Process dan een 'small table'. Grote tabel. Grootte varieert van enkele duizenden tot tientallen miljoenen records, afhankelijk van het aantal case-instanties. Kan snel groeien tijdens het gebruik van Perceptive Process Perceptive Process met Oracle-database Inleiding Om Perceptive Process met een Oracle database te kunnen gebruiken, moet u een aantal stappen doorlopen. In deze paragraaf leest u welke stappen dit zijn. Tevens bevat deze paragraaf belangrijke informatie over de gegevens die u nodig hebt bij het uitvoeren van de stappen. pen Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process met een Oracle database te installeren. Perceptive Process installeren op Windows 11

12 1 Installeer de Oracle RDBMS software. 2 Creëer de Oracle database. 3 Creëer de benodigde tablespaces in de Oracle database. 4 Installeer een Oracle client op de Perceptive Process applicatieserver. 5 Creëer een databasegebruiker en tablespaces in de Oracle database. 6 Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus. 7 Installeer Perceptive Process. 8 Stel de extra wachttijd om de Oracle Service te starten in. 1: RDBMS-software installeren U moet de RDBMS-software installeren vóórdat Perceptive Process wordt geïnstalleerd. Als u de Oracle database en Perceptive Process op dezelfde computer installeert, moet u de RDBMSsoftware ook op die computer installeren. Als de Oracle database op een andere server wordt geïnstalleerd dan Perceptive Process moet u de RDBMS software op de computer installeren waarop de Oracle database wordt geïnstalleerd. Vervolgens moet u een Oracle client installeren op de server waarop Perceptive Process moet worden geïnstalleerd. (Zie stap 4). 2: Oracle-database creëren Voor een goede werking van Perceptive Process is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de character set AL32UTF8 kiest. Als de character set AL32UTF8 niet beschikbaar is, adviseren wij u in elk geval een UTF character set te gebruik en. Tijdens het creëren van de Oracle database voor gebruik met Perceptive Process moet u de gewenste afmetingen van de Oracle-database opgeven. De afmetingen van de database zijn afhankelijk van de omgeving waarin Perceptive Process gebruikt gaat worden. De grootte van het gedeelde geheugen (SGA) hangt bijvoorbeeld sterk af van de hoeveelheid fysiek beschikbaar RAM-geheugen. Als u de SGA te groot kiest, zal dit de prestaties van uw systeem negatief beïnvloeden. Bij een te kleine waarde zal Perceptive Process niet Perceptive Process installeren op Windows 12

13 optimaal presteren. Raadpleeg de Oracle-documentatie voor meer informatie over deze instellingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende Oracle-database gegevens die van belang zijn voor het creëren van een Oracle database voor gebruik met Perceptive Process. Gegeven Beschrijving Gedeelde geheugengrootte (SGA) Systeemtabelgrootte Auxiliary tabelgrootte Tijdelijke segmentgrootte Tabelgrootte Indexgrootte Rollback segmentgrootte Sorting tabelgrootte Logbestandgrootte per bestand Blokgrootte Aantal databaseblokken Aantal processen De omvang van het shared memory dat Oracle gebruikt. De initiële grootte in megabytes van de Oracle systeemtabellen. De initiële grootte in megabytes van de auxiliary Oracle systeemtabellen. De grootte van het tijdelijke data-segment in megabytes. (temp, sort etc.) De initiële grootte in megabytes van de totale database (wfd). De maximale grootte in megabytes van alle indexbestanden in de database. De grootte van het rollback segment in megabytes waarmee de laatste, nog niet bevestigde, database-transacties kunnen worden teruggedraaid. Een bestand voor de sorting tablespace voor tijdelijk gebruik door Oracle. De maximale grootte van de Oracle logbestanden. De I/O blokgrootte in bytes die Oracle moet gebruiken. De waarde voor de Blokgrootte is platformafhank elijk en moet optimaal gek ozen worden om de beste systeemprestaties te verk rijgen. Het aantal databaseblokken, dat Oracle maximaal in het geheugen kan hebben op een bepaald moment. Het aantal processen dat Oracle gelijktijdig mag opstarten voor Perceptive Process. Perceptive Process installeren op Windows 13

14 3: Tablespaces creëren Voor een goede werking van Perceptive Process moet u in de Oracle database twee tablespaces aanmaken met onderstaande namen: WFD_DATA WFD_INDEX. De tablespace wfd_data wordt gebruikt voor opslag van de Perceptive Process tabellen. Beide tablespaces moeten minimaal 100 Mb groot zijn en zo ingesteld zijn dat ze automatisch kunnen groeien. Voor grote Perceptive Process productie-omgevingen moeten de waarden van de tablespaces vooraf worden berek end. 4: Oracle client installeren Als u de Oracle database op een andere computer installeert dan de Perceptive Process-server, moet u een Oracle client installeren op de server waar Perceptive Process op geïnstalleerd gaat worden. Bij de installatie van de Oracle client moet u ook de volgende componenten installeren: SQL Plus Oracle ODBC Driver Oracle Call Interface (OCI) Oracle Net Als tijdens de installatie van de Oracle client de variabele Oracle Home niet automatisch wordt ingesteld, adviseren wij u deze variabele handmatig in te stellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen. 1 Open een command prompt. 2 Typ het volgende commando in: set ORACLE_HOME=<path> <path> is het pad naar de oracle home, die u terug kunt vinden in het Windows register onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\Oracleversie\ORACLE_HOME Voorbeeld set ORACLE_HOME=C:\Oracle\product\ Perceptive Process installeren op Windows 14

15 5: Databasegebruiker en tablespaces aanmaken In de database moet een gebruiker aangemaakt worden. Wij adviseren u hiervoor bpm te gebruiken. De naam van deze gebruiker wordt opgevraagd tijdens de configuratie van Perceptive Process. Voer het volgende script uit (bijvoorbeeld met SQLplus) om de gebruiker binnen Oracle de benodigde rechten (grants) toe te kennen om een database te kunnen creëren: CREATE USER <gebruiker> IDENTIFIED BY "<wachtwoord>" PROFILE DEFAULT; GRANT ALTER ANY INDEX TO bpm; GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT ALTER ANY TABLE TO bpm; GRANT ALTER ANY TRIGGER TO bpm; GRANT CREATE ANY INDEX TO bpm; GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT CREATE ANY TABLE TO bpm; GRANT CREATE ANY TRIGGER TO bpm; GRANT CREATE ANY VIEW TO bpm; GRANT DROP ANY INDEX TO bpm; GRANT DROP ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT DROP ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT DROP ANY TABLE TO bpm; GRANT DROP ANY TRIGGER TO bpm; GRANT DROP ANY VIEW TO bpm; GRANT CREATE SESSION to bpm; GRANT "CONNECT" TO bpm; ALTER USER BPM QUOTA UNLIMITED ON WFD_DATA; ALTER USER BPM QUOTA UNLIMITED ON WFD_INDEX; ALTER USER BPM DEFAULT TABLESPACE "WFD_DATA"; (De default tablespace voor de databasege De Oracle database is nu gereed. U kunt nu de installatie van Perceptive Process uitvoeren. Tijdens de installatie en migratie van Perceptive Process mag de Oracle database niet in archivemode staan. 6: Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus U kunt de verbinding met SQL controleren door middel van het volgende commando: sqlplus <user>/<oracle id> (Dus bijvoorbeeld: sqlplus Perceptive Process installeren op Windows 15

16 7: Installeer Perceptive Process Raadpleeg de Perceptive Process Installatiehandleiding voor een complete beschrijving van de installatie van Perceptive Process. Tijdens de installatie en migratie van Perceptive Process mag de Oracle database niet in archivemode staan. 8: Extra wachttijd om de Oracle Service te starten Om er zeker van te zijn dat de Oracle Service al is gestart na een herstart van het systeem, kunt u de tijdsduur in seconden dat Perceptive Process langer moet wachten met starten invullen in de Windows Registry sleutel van het type DWORD: HKEY_LOCAL_MACHINE\Perceptive Software\bpm\Server\1\Oracle\WAIT4RDBMS Omdat Perceptive Process afhankelijk is van de Oracle Service wordt tijdens het starten van uw systeem eerst de Oracle Service gestart en daarna pas Perceptive Process Remote database computer configureren Introductie U kunt er voor kiezen om de database software en Perceptive Process op verschillende computers te installeren. De database is dan remote voor Perceptive Process. In deze paragraaf leest u welke onderdelen op de remote database computer moeten worden geïnstalleerd en welke op de Perceptive Process computer, en aan welke overige voorwaarden voldaan moet zijn om een remote database te gebruiken. Installatiegebruiker Als u de Perceptive Process database op een andere computer wilt installeren dan Perceptive Process, moet u op de remote computer een installatiegebruiker creëren met dezelfde naam als de installatiegebruiker op de computer waarop u Perceptive Process installeert. Bovendien moet deze installatiegebruiker over dezelfde rechten beschikken als de installatiegebruiker op de Perceptive Process-server. Overzicht software voor gebruik van een remote database De onderstaande tabel geeft een overzicht van de software die op de verschillende computers geïnstalleerd moet worden. Perceptive Process installeren op Windows 16

17 Te installeren software computer Remote database computer Perceptive Process-server RDBMS software X X (alleen osql en alleen voor MS SQL Server) database X RDBMS client software Perceptive Process software X X Remote database computer Op de remote database computer moet een database worden aangemaakt ten behoeve van Perceptive Process. Dit kunt u doen met de RDBMS software of door in de stap Database configureren door bij optie Database Server Name de naam van een remote computer te specificeren. Perceptive Process server U moet de RDBMS client software op de Perceptive Process server installeren zodat Perceptive Process verbinding kan maken met de database. RDBMS client software installeert u met behulp van de RDBMS installatie software, bijvoorbeeld Microsoft SQL Server of Oracle. Wanneer u gebruikmaakt van Microsoft SQL Server moet u naast de RDBMS client software ook een osql installeren op de Perceptive Process computer. Deze osql is een onderdeel van de Microsoft SQL Server installatie. Raadpleeg het document Ondersteunde platformen voor een overzicht van de ondersteunde versies van RDBMS client software. Oracle configureren Op zowel de remote database computer als de Perceptive Process server (dit is de database client), moet een Oracle listener (TNS) en/of een Oracle Names configuratie gemaakt worden. Hiermee wordt de Perceptive Process server in staat gesteld verbinding te maken met de database server. Raadpleeg uw Oracle documentatie voor meer informatie. Perceptive Process installeren op Windows 17

18 1.2 Perceptive Process installeren en configureren Onderwerpen in dit gedeelte Dit zijn de onderwerpen die in dit gedeelte van de documentatie aan de orde komen: Perceptive Process installeren Perceptive Process configureren Documentatie installeren Microsoft SQL Server database configureren Oracle database configureren Problemen verhelpen Perceptive Process installeren De installatie van Perceptive Process uitvoeren Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process te installeren. Zorg ervoor dat u alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen die staan beschreven in Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process! 1 Download het installatiebestand van Perceptive Process van het Klantenportaal. 2 Dubbelklik het installatiebestand. Het venster Welcome to the Perceptive Process Setup Wizard verschijnt. 1. De gebruikersnaam waarmee u de installatie voltooit, moet ook naam van de gebruiker zijn die met Perceptive Process gaat werk en. 2. Als het venster User Account Control verschijnt met het verzoek een beheerderswachtwoord in te voeren, stop dan de installatie en zorg dat u beheerdersrechten hebt. 3 Klik op Next om verder te gaan. Het venster End-User License Agreement verschijnt. 4 Selecteer de optie I accept the terms in the License Agreement om de licentievoorwaarden te accepteren. Perceptive Process installeren op Windows 18

19 Klik op Next. Het venster Installation directories verschijnt. 5 Als u de programmabestanden van Perceptive Process niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the program files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Als u de gegevensbestanden van Perceptive Process niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the data files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Klik op Next. Er wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden wordt voldaan om Perceptive Process te k unnen installeren. Het venster Perceptive Process Checker verschijnt met het resultaat van deze controle. 6 Als onder Result: de tekst 'Perceptive Process can be installed' staat, klik dan op Next. Als onder Result: een andere melding staat, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen verhelpen. Er wordt een aantal bestanden gek opieerd en uitgepak t. Hierna verschijnt het venster Ready to install Perceptive Process. 7 Klik op Install. Het venster Installing Perceptive Process verschijnt. Deze procedure verloopt automatisch. Nadat de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster Completed the Perceptive Process Setup Wizard. 8 Klik op Finish. Uw browser wordt geopend. Het aanmeldvenster van Perceptive Process verschijnt. U gaat nu Perceptive Process configureren voor het eerste gebruik. Configuratiewachtwoord wijzigen Tijdens het installeren wordt een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt, die standaard beiden de waarde 'admin' hebben. Deze gebruikersnaam en het wachtwoord worden alleen gebruikt tijdens de First Time Use configuratiefase. Hierna wordt deze combinatie niet meer gebruikt. Perceptive Process installeren op Windows 19

20 Wanneer u niet direct met de configuratiefase start, kunt u uit veiligheidsoverwegingen direct na installatiefase het wachtwoord voor deze gebruiker veranderen. Voer de volgende stappen uit om het configuratiewachtwoord te wijzigen. 1 Open het bestand <program data>/etc/confpass in een text-only editor (een editor voor platte tekst). 2 Vervang het wachtwoord 'admin' door het wachtwoord van uw keuze, en sla het bestand op Perceptive Process configureren Perceptive Process instellen voor het eerste gebruik Het configureren van Perceptive Process gebeurt in een aantal stappen vanuit de internetbrowser en heet First Time Use. Voer de volgende stappen uit om First Time Use te starten. U ziet de Perceptive Process Portal met in het menu System Control de optie First time use geopend. Dit venster toont de stappen die u moet uitvoeren om Perceptive Process gebruiksklaar te maken. De actuele stap wordt aangegeven door het pictogram. 1 To start First Time Use, complete the following steps. 1 Typ bij Name: admin 2 Typ bij Password: admin 3 Klik op Sign In 2 Voer de volgende stappen uit om het licentiebestand te uploaden. Perceptive Process installeren op Windows 20

21 1 Klik op Browse... en navigeer naar het licentiebestand. 2 Selecteer het licentiebestand en klik op Open. 3 Klik op Continue om verder te gaan. 3 Voer de volgende stap uit om het DBMS-type te selecteren. 1 Onder Please choose your type of DBMS and enter the configuration settings geeft u aan welk type DBMS u gaat gebruiken, Microsoft SQL Server of Oracle. Raadpleeg eventueel het document Ondersteunde platformen voor ondersteunde databasetypen en -versies. 4 Voer de volgende stap uit om de database te configureren. 1 Voor het configureren van de Microsoft SQL Server-database: raadpleeg de paragraaf Microsoft SQL Server database configureren. Voor het configureren van de Oracle-database: raadpleeg de paragraaf Oracle database configureren. Wanneer u een Oracle-database gebruik t, k unt u alleen een reeds bestaande database gebruik en. Deze database moet aangemaak t zijn voordat u Perceptive Process gaat installeren. Voor Microsoft SQL Server hebt u de keuze tussen een nieuwe database laten aanmaken, of een bestaande database gebruik en. 5 Voer de volgende stappen uit om een database aan te maken of een bestaande database te gebruiken. 1 Als u een database wilt laten aanmaken (Microsoft SQL Server): klik op Create database. Als u een bestaande database wilt gebruiken (Microsoft SQL Server óf Oracle): kies Use existing database. Een bestaande database moet leeg zijn. Perceptive Process installeren op Windows 21

22 2 De database wordt gecreëerd, ofwel gecontroleerd en in gebruik genomen. 6 Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process Server in te stellen. 1 Kies bij Language de taal die de server hanteert. Dit is de taal die betrekking heeft op teksten tussen de server en Perceptive Process toepassingen worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld logbestanden. 2 Vul bij Master Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is. 3 Vul bij Client Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is. 4 Klik op Continue. 7 Voer de volgende stappen uit om de Perceptive Process service te configureren. 1 Typ bij Name of the top context desgewenst een andere naam. Dit is het hoogste niveau van de organisatiestructuur die binnen Perceptive Process wordt opgezet. Hier wordt standaard de naam van de organisatie ingevuld. Typ bij Domain desgewenst een andere naam voor het domein van de eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder) in Perceptive Process. Wanneer de gebruiker geen deel uitmaakt van een domein wordt hier de naam van de computer ingevuld. Typ bij File permission group de naam van de groep gebruikers waarvan de contextbeheerder deel uit maakt. De overige gebruikers van de gekozen groep hebben dezelfde permissies op bestandsniveau als deze gebruiker. Als u dit veld leeg laat, wordt de groep gebruikers van het netwerk opgehaald nadat u de Full name en het Password heeft ingevuld en op Continue klikt. U kunt vervolgens de groep kiezen uit een lijst. : Dit kan enige tijd in beslag nemen. Typ achter User name de gebruikersnaam van de gebruiker die in Perceptive Process wordt toegevoegd als eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder). 2 Typ bij Full name de volledige naam van de gebruiker. 3 Typ bij Password het wachtwoord waarmee de gebruiker zich aanmeldt in Perceptive Process. 4 Typ bij Confirm password nogmaals het wachtwoord. Deselecteer desgewenst de optie Use the LocalSystem account to start the Perceptive Process service als u wilt dat de Perceptive Process service onder de Perceptive Process installeren op Windows 22

23 huidige gebruiker wordt gestart. 5 Klik op Continue. 6 Als u Perceptive Process meteen wilt gebruiken: klik op Continue. Perceptive Process Portal wordt gestart. Als u Perceptive Process niet meteen wilt gebruiken: deselecteer de optie Open Perceptive Process Portal automatically en klik vervolgens op Continue. First time use wordt afgesloten. Op uw computer een programmagroep aangemaak t zodat u Perceptive Process vanuit het Windows Startmenu k unt starten. Daarnaast wordt er een pictogram gemaak t op het Bureaublad. Dubbelk lik het pictogram om Perceptive Process te starten. U k unt Perceptive Process ook vanuit uw internetbrowser starten. Voer de volgende stappen uit om dit te doen. Start uw internetbrowser Typ in de adresbalk Documentatie installeren Documentatie in andere talen dan Engels installeren Standaard bevatten installaties van Perceptive Process in andere talen dan Engels (Verenigde Staten) geen gebruikersdocumentatie. Om gebruikersdocumentatie te installeren in een van de andere ondersteunde talen, moet u de documentatiebestanden voor die taal downloaden. In Perceptive Process kan de gebruiker dan in het menu Opties de taal selecteren en vervolgens in het menu Help de documentatie in de geselecteerde taal openen. U kunt de documentatie in meer dan een taal installeren. Voer de volgende stappen uit om de documentatie in een taal te installeren. 1 Download de volgende bestanden van het Klantenportaal: Perceptive Process Enterprise doc_userguide_web_manual_pdf_[language code].zip Perceptive Process Enterprise doc_serverguide_web_manual_pdf_[language code].zip Perceptive Process Design doc_designuserguide_web_manual_pdf_[language code].zip Perceptive Process installeren op Windows 23

24 Perceptive Process Enterprise doc_htmluserguide_web_manual_html_[language code]. zip en sla de bestanden op in een tijdelijke locatie op uw computer. De 'taalcode' is de code van de taal van de documentatie die u wilt installeren in Perceptive Process. 2 Maak een mappenstructuur voor de documentatie. In alle volgende stappen is 'taalcode' de code van de bestanden die u hebt gedownload bij 1, bijvoorbeeld de-de. 1 Ga in Windows Explorer naar de datamap. Standaard is dit: [drive]:\programdata\bpm\server\web\manual 2 Selecteer de map manual en maak de volgende submappen: pdf html 3 Selecteer de map pdf en maak de volgende submap: [taalcode] 4 Selecteer de map html en maak de volgende submap: [taalcode] 3 Voer de volgende stappen uit om de documentatie als PDF-bestanden te installeren. 1 Kopieer de volgende bestanden: Perceptive Process Enterprise doc_userguide_web_manual_pdf_[language code].zip Perceptive Process Enterprise doc_serverguide_web_manual_pdf_[language code].zip Perceptive Process Design doc_designuserguide_web_manual_pdf_[language code].zip vanuit de tijdelijke locatie naar de volgende map: \bpm\server\web\manual\pdf\[taalcode] 2 Pak de bestanden uit in de map \bpm\server\web\manual\pdf\[language code]. Perceptive Process installeren op Windows 24

25 3 Verwijder de.zip-bestanden. 4 Voer de volgende stappen uit om de documentatie als online Help te installeren. 1 Kopieer het bestand: Perceptive Process Enterprise doc_htmluserguide_web_manual_html_ [language code].zip vanuit de tijdelijke locatie naar de volgende map: \bpm\server\web\manual\html\[language code] 2 Pak het bestand uit in de map \bpm\server\web\manual\html\[language code]. 3 Verwijder het.zip-bestand Microsoft SQL Server database configureren De Microsoft SQL Server Database configureren Voer de volgende stappen uit om de Microsoft SQL Server-configuratie informatie in te voeren en de database te creëren of te gebruiken. Voor meer informatie over de betekenis van de invoervelden kunt u de tekst onder de tabel raadplegen. 1 Geef bij Database server name aan welke computer als database-computer gebruikt wordt. Standaard is de naam van de computer waarop u Perceptive Process installeert geselecteerd. 2 Vul bij Database instance in welke database-instantie u wilt gebruiken. 3 Vul bij Database name de database-naam in. 4 Geef bij Database user een gebruik ersnaam op. 5 Geef bij Database password een wachtwoord op voor de database user. 6 Typ bij Confirm database password ter verificatie nogmaals het wachtwoord. Perceptive Process installeren op Windows 25

26 7 Vervolg de installatie zoals beschreven in de paragraaf Perceptive Process configureren, na stap 4. Betekenis van de Microsoft SQL Server database gegevens In de onderstaande tabel ziet u wat de gegevens van Microsoft SQL Server betekenen. Optie Beschrijving Database server name Database instance Database name Database version Dit is de naam van de computer die gebruikt wordt als databasecomputer voor de Perceptive Process database. Wanneer dit een andere computer is dan de computer waarop Perceptive Process wordt geïnstalleerd betek ent dit dat de database remote is voor Perceptive Process. Met Microsoft SQL Server kunt u een aantal database-instanties naast elkaar actief hebben, zodat het lijkt of u beschikt over meerdere database engines. Tijdens de configuratie van Microsoft SQL Server wordt getoond welke instantie gebruikt zal worden en hebt u de mogelijkheid om te kiezen welke u wilt gebruiken. Dit is de naam van de Microsoft SQL Server-database die gebruikt wordt voor Perceptive Process. Wanneer u een nieuwe database gaat creëren mag de naam die u invoert nog niet in gebruik zijn. Dit is de interne versie van de Microsoft SQL Server database. Database user Database password Confirm database password De database-gebruiker is een gebruiker die tijdens de installatie van Perceptive Process in Microsoft SQL Server wordt gecreëerd ten behoeve van Perceptive Process. U kunt een reeds bestaande gebruiker met bijbehorend bestaand wachtwoord kiezen. Het wachtwoord van de gebruiker die u hebt ingevoerd in het veld Database user. Controle van het wachtwoord van de gebruiker die u hebt ingevoerd in het veld Database user. Perceptive Process installeren op Windows 26

27 1.2.5 Oracle database configureren De Oracle database configureren Voer de volgende stappen uit om de Oracle-configuratie informatie in te voeren. Voor meer informatie over de betekenis van de invoervelden kunt u de tekst onder de tabel raadplegen. Met uitzondering van de velden Database password en Confirm database password wordt een standaardwaarde getoond. U k unt deze standaardwaarde accepteren of een andere waarde opgeven. 1 Geef bij Database server name aan welke computer als database-computer gebruikt wordt. Standaard wordt de naam van de computer waarop u Perceptive Process installeert getoond. 2 Vul bij Database SID de naam van de Perceptive Process-database in de Oracle-omgeving in. 3 Vul bij Oracle Home de locatie in waar Oracle is geïnstalleerd. 4 Geef bij Database user een gebruik ersnaam op. 5 Geef bij Database password een wachtwoord op voor de database user. 6 Typ bij Confirm database password ter verificatie nogmaals het wachtwoord. 7 Vervolg de installatie zoals beschreven in de paragraaf Perceptive Process configureren, na stap 4. Betekenis van de Oracle database gegevens In de onderstaande tabel ziet u de instellingen die u voor de Oracle database software kunt maken en wat ze betekenen. Optie Beschrijving Database server name Dit is de naam van de computer die gebruikt wordt als databasecomputer voor de Perceptive Process database. Wanneer dit een andere computer is dan de computer waarop Perceptive Process Server wordt geïnstalleerd betek ent dit dat de database remote is voor Perceptive Process Server. Perceptive Process installeren op Windows 27

28 Database SID Oracle Home Database user Database password Confirm database password De Database Identifier is de naam van de Perceptive Process-database in de Oracle-omgeving. De lengte van deze SID en de daarin toegestane lengtes verschillen per Oracle-versie. Wij adviseren u de Oracle documentatie te raadplegen om een toegestane SID te maken. Perceptive Process Server controleert deze SID niet. De ORACLE_SID moet al bestaan. Oracle Home is de locatie waar Oracle is geïnstalleerd. Het installatieprogramma kan deze locatie zelf detecteren, mits Oracle slechts één keer op uw computer is geïnstalleerd. De Oracle-database-gebruiker is een gebruiker die in Oracle wordt gecreëerd voor Perceptive Process Server. Deze gebruik er met wachtwoord moet bestaan in de database. Is het wachtwoord van de gebruiker die u heeft ingevoerd in het veld Database user. Controle van het wachtwoord dat u heeft ingevoerd in het veld Database password Problemen verhelpen Algemene informatie over foutmeldingen Bij een foutmelding tijdens de installatie of de First Time Use wordt meestal een venster getoond met daarin de oorzaak van de fout. U kunt de fout zelf oplossen. Als u niet weet hoe u een probleem moet oplossen, neem dan contact op met Product Support van Perceptive Software. Problemen tijdens het installatieproces Als er fouten optreden tijdens het installatieproces worden deze in het venster Perceptive Process Checker getoond. Perceptive Process Checker vermeldt de fout en geeft een uitgebreide beschrijving van de fout. Gedetailleerde foutberichten voor Product Support Als u contact opneemt met Product Support van Perceptive Software, kunt u Perceptive Process Perceptive Process installeren op Windows 28

29 Checker gebruiken om gedetailleerde foutberichten te verstrekken aan Product Support. Vanuit het venster Perceptive Process Checker kunt u een foutenbericht verzenden naar Product Support: Klik op de knop in het venster Perceptive Process Checker. Er wordt dan een nieuw bericht gemaak t in uw programma met een aantal gegevens die Product Support nodig heeft om het probleem te kunnen oplossen. Vul dit bericht aan met uw eigen gegevens (naam, telefoonnummer en adres) en verzendt het bericht naar Product Support. Kunt u vanuit uw omgeving geen verzenden, volg dan de onderstaande stappen: Klik op de knop in het venster Perceptive Process Checker. Klik dan op de knop Save en sla het bestand checker.txt op. Neem telefonisch contact op met Product Support. In dit bestand checker.txt staan gegevens waarmee Product Support u k an helpen het probleem op te lossen. Mogelijke meldingen inperceptive Process Checker De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke foutmeldingen Perceptive Process Checker. Melding Uitleg Oplossing TCP-layer is not standard Er is op uw computer iets niet in orde met de (TCP-) communicatielaag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. The temporary folder is not available or not writable De tijdelijke map (%TEMP %) is niet benaderbaar. Dit kan verschillende redenen hebben. The current user has no administrative rights or is not an elevated administrator De gebruiker die is aangemeld bij Windows heeft niet voldoende rechten om Perceptive Process te installeren. U moet aangemeld zijn als gebruiker met beheerrechten om Perceptive Process te kunnen installeren. Meld u aan op uw systeem met voldoende beheerrechten en start de installatie opnieuw. : Houdt u er rekening mee dat de gebruikersnaam waarmee u de installatie voltooit, ook de gebruiker is die met Perceptive Process gaat werken. Perceptive Process installeren op Windows 29

30 Port 5000 is not available for Perceptive Process. Perceptive Process maakt gebruik van poort 5000, maar deze is al in gebruik door een ander proces. Another version of Perceptive Process is found Op uw computer is al een versie van Perceptive Process of BPMone geïnstalleerd (geweest). De-installeer deze versie. Verwijder vervolgens de betreffende sleutel uit de Windows Registry. Voorbeelden: Voor oudere versies van BPMone is de Registry-sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Wave- Front\BPMone\Server Voor BPMone 2.8 en 2.9 is de Registrysleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Percept ive Software\BPMone\Server Voor Perceptive Process 3.0 is de Registry-sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Percept ive Process\bpm\Server The default Perceptive Process installation folder is not empty. Please empty the default installation folder (C: \Program Files\bpm\Server) De map waarin u Perceptive Process wilt installeren bestaat al. Standaard is dit <drive>:\program Files\bpm\Server. Deze map is niet leeg. Kopieer onderstaande locatie (inclusief %-tekens) naar de adresbalk in Windows Verkenner: %ProgramFiles%\bpm\Server en verwijder alle bestanden uit deze map. : de-installeer eerst Perceptive Process voordat u bestanden verwijdert uit de installatiemap. Selected Perceptive Process Data directory is not empty. Please make sure the directory is empty. Op uw computer is al een versie van Perceptive Process of BPMone geïnstalleerd (geweest). De-installeer deze versie. Verwijder vervolgens de datamap, standaard is dit: <drive>: \ProgramData\bpm\Server). Fouten in First Time Use Onderstaande fout kan optreden tijdens First Time Use: An invalid licence file has been found. Als deze fout wordt getoond, controleer dan het volgende: Hebt u het licentiebestand ontvangen van Perceptive Software? Is het bestand een licentiebestand voor Perceptive Process Design Personal? Perceptive Process installeren op Windows 30

31 Komt de computernaam overeen met de naam waarvoor het licentiebestand is aangevraagd? Een licentiebestand wordt gemaakt op basis van de computernaam waarop u de software gaat installeren. Database setup fouten opsporen Als er tijdens het creëren of configureren van de Oracle-database foutmeldingen verschijnen, kunt u het volgende bestand bekijken om fouten op te sporen en op te lossen: <drive>:\<doelmap Perceptive Process Server>\Oracle\Create\Create.log. Als de installatie van Perceptive Process wordt afgebrok en in verband met database-setup- en/of configuratiefouten, herstel dan de fout en voer de installatie opnieuw uit. Perceptive Process installeren op Windows 31

32 1.3 Perceptive Process installatie verwijderen Introductie Laat het verwijderen van Perceptive Process uitvoeren door iemand met voldoende k ennis. U k unt bij twijfel contact opnemen met Product Support van Perceptive Software. Wij raden u aan de gegeven volgorde van de stappen aan te houden. Microsoft SQL Server verwijderen Wanneer bij de installatie van Perceptive Process ook Microsoft SQL Server is geïnstalleerd, dan wordt deze software niet automatisch verwijderd wanneer u Perceptive Process de-installeert. U moet Microsoft SQL Server apart verwijderen in het Configuratiescherm van Windows. Als u Microsoft SQL Server wilt verwijderen, controleer dan of er andere applicaties die gebruikmaken van deze software. Oracle-database verwijderen Voer de volgende stappen uit om een Oracle-database te verwijderen. Afhankelijk van de gebruikte versie kunnen de stappen enigszins afwijken. 1 Selecteer uit het Windows Startmenu via Alle programma's, de programmagroep Oracle - <Oracle Home> vervolgens de groep Configuration and Migration Tools en vervolgens Database Configuration Assistant. 2 Klik op Next. 3 Selecteer de optie Delete a database. Klik op Next. 4 Selecteer de Perceptive Process-database. Dit is mogelijk aangegeven als OracleService<Perceptive Process-database-naam>. 5 Klik op Finish. Perceptive Process programma verwijderen Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process te verwijderen. Perceptive Process installeren op Windows 32

33 1 Ga naar Start en open Windows Configuratiescherm. 2 Open Programma's en onderdelen. 3 Verwijder alle componenten van Perceptive Process. Verwijder Perceptive Process Server. Het best verwijdert u eerst de componenten en als laatste Perceptive Process Server. Perceptive Process installeren op Windows 33

34 1.4 Perceptive Process bijwerken naar Perceptive Process 3.1 Wanneer bijwerken? Als tijdens de installatie van Perceptive Process 3.1 blijkt dat er al een bestaande installatie van Perceptive Process of BPMone aanwezig is op uw computer, kunt u de aanwezige versie bijwerken naar Perceptive Process Het is niet mogelijk om meer dan één versie van Perceptive Process te installeren op uw computer. 2. Wanneer u gebruik maakte van Protos Personal, moet u eerst bijwerken naar BPMone Pas daarna kunt u bijwerken naar Perceptive Process Na het bijwerken krijgt de groep 'Gebruikers' lees- en schrijfrechten op alle bestanden van Perceptive Process. Als dit niet wenselijk is, moet u de rechten zelf aanpassen. Voorwaarden voor bijwerken naar Perceptive Process 3.1 U hebt u een normaal functionerende Perceptive Process-omgeving nodig. Algemene informatie over foutmeldingen Bij een foutmelding tijdens het upgraden wordt meestal een venster getoond met daarin de oorzaak van de fout. In veel gevallen kunt u de fout zelf oplossen. Neem bij twijfel over problemen altijd contact op met Product Support. Java cache Perceptive Process 3.1 maakt gebruik van nieuwe Java Archive Files (jar). Dit leidt in bepaalde gevallen tot problemen die u direct na het bijwerken zult opmerken bij het openen van Perceptive Process Portal. Om deze problemen te verhelpen, raden wij u aan om Perceptive Process Portal met CTRL + F5 te verversen. Mocht dit het probleem niet verhelpen, leegt u dan u Java-cache. Vervangen bestanden kopiëren Tijdens het bijwerken van Perceptive Process kunt u aangeven of u een backup wilt laten maken van de bestanden die worden overschreven in het bijwerkproces. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in bestanden (zoals bijvoorbeeld Capability files) in de bestaande versie van Perceptive Process kan het handig zijn deze gewijzigde bestanden te bewaren in een backup-kopie. U kunt deze bestanden dan weer gebruiken in de nieuwe versie van Perceptive Process. Perceptive Process installeren op Windows 34

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren

Oracle database voor gebruik met BPMone creëren Oracle database voor gebruik met BPMone creëren 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding Datum: maart 2014 Versie: 3.1 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk van Lexmark

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal

Perceptive Process Design Personal Perceptive Process Design Personal Installatiehandleiding Versie: 3.3 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Perceptive Process Enterprise - UNIX-installatie

Perceptive Process Enterprise - UNIX-installatie Perceptive Process Enterprise - UNIX-installatie Datum: maart 2014 Versie: 3.1 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk van Lexmark International

Nadere informatie

Perceptive Process. Installatiehandleiding. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Installatiehandleiding. Version: 3.5.x Perceptive Process Installatiehandleiding Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries. Perceptive Software

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Inhoud. Installatie van Eclipse. Installatie Eclipse

Inhoud. Installatie van Eclipse. Installatie Eclipse Inhoud Installatie van Eclipse 1 Apparatuurspecificaties 2 Installeren van Java 3 Instellen omgevingsvariabelen 4 Installeren van Eclipse 4.1 Licentie bekijken en accepteren 4.2 Eclipse installeren OUN

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari 2016 ToastAR SLIMMER ONDERNEMEN MET COMMUNICATIESYSTEMEN Auteur Vincent de Lange Design Vincent van der Toorn Versie 1.0 Datum Januari 2016 Ask Roger B.V.

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s

Handleiding. SQL conversie. Versie pagina s Handleiding SQL conversie Versie 1.0 18 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl BIC

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.2.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.2.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.2.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Perceptive Process Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 08-06-2015 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Installatie View Client... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 6 Verbinden met de werkplek... 8 Fouten

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie