Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding

2 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: Versie: Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries. All other brands and product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or any other media embodiments now known or hereafter to become known, without the prior written permission of Lexmark.

3 Inhoudsopgave 1 Perceptive Process... installeren op Windows Voordat u begint Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Algemene database-informatie Perceptive Process met Oracle-database Remote database computer configureren 1.2 Perceptive Process... installeren en configureren Perceptive Process installeren Perceptive Process configureren Documentatie installeren Microsoft SQL Server database configureren Oracle database configureren Problemen verhelpen 1.3 Perceptive Process... installatie verwijderen Perceptive Process... bijwerken naar Perceptive Process Additionele componenten... en demo-cases installeren Additionele componenten... en demo-cases installeren Notificatie van nieuw werk installeren CHIP hulpprogramma's voor de commandoregel installeren COM integratiecomponent installeren JAVA SDK installeren Demo-cases installeren 2.2 Additionele componenten... verwijderen Demo-cases verwijderen Inhoudsopgave

4 1 Perceptive Process installeren op Windows 1.1 Voordat u begint Lees voordat u begint de volgende gedeelten: Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Algemene database-informatie Perceptive Process met Oracle-database Remote database computer configureren Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process Systeemeisen De ondersteunde versies van de Windows-systemen en databases zijn aan veranderingen onderhevig. Actuele informatie vindt u in het document Ondersteunde platformen. U kunt hiervoor ook ons Klantenportaal raadplegen (http://customer.perceptivesoftware.com/) of contact opnemen met Product Support. Licentiebestand Tijdens de installatie van Perceptive Process moet u een geldig licentiebestand uploaden. Product Support kan uw licentiebestand verstrekken op basis van de volgende gegevens: activeringscode hostnaam van uw computer databaseplatform besturingssysteem uw adres. Note Gebruik geen licentie die hoort bij een andere editie van Perceptive Process, zoals bijvoorbeeld Perceptive Process Design Personal. Voorwaarden voor installatie De volgende zaken zijn van belang voor het correct verlopen van de installatie. Controleer deze vóór dat u gaat installeren. Raadpleeg eventueel uw systeembeheerder. Perceptive Process installeren op Windows 4

5 Voorwaarde De bestanden van Perceptive Process moeten zich op één server bevinden en mogen niet zijn verdeeld over meerdere servers. Het is mogelijk Perceptive Process op een SAN te installeren. Als de computer waarop Perceptive Process is geïnstalleerd deel uitmaakt van een domein: moet u lokaal zijn aangemeld op de computer.(selecteer bij het aanmelden de computernaam in plaats van de domeinnaam.) moet u beschikken over beheerrrechten. (U moet deel uitmaken van de groep "Domeinbeheerders" of "Lokale beheerders.) Als de naam van de computer waarop Perceptive Process wordt geïnstalleerd een underscore (_) bevat, kunt u zich niet aanmelden op Perceptive Process Portal. De naam mag bestaan uit elke combinatie van letters (A-Z), cijfers (0-9) en een koppelteken (-). U controleert u computernaam als volgt: Rechtsklik op het pictogram Deze computer en selecteer Eigenschappen. De naam van de computer staat vermeld op de pagina View basic information about your computer. Een aantal TCP/IP-poorten wordt door Perceptive Process gebruikt. U kunt van te voren controleren of deze poorten niet door andere programma's worden gebruikt (zie TCP/IP-poortnummer controleren voor instructies). Het betreft de poorten: 4949 (Client Port; gebruikt door de client) (Master Port; gebruikt door de server) (HTTP Port; gebruikt door de webserver). Tijdens de configuratie van Perceptive Process wordt de Microsoft C compiler op uw systeem geïnstalleerd. Wanneer er al een versie is geïnstalleerd, moet u de omgevingsvariabelen aanpassen 2 omdat anders de reeds geïnstalleerde versie wordt gebruikt. (Dit is omdat automatisch de al aanwezige variabelen gebruikt.) Zorgt u dat de optie Melding weergeven als Windows Firewall een nieuw programma blokkeert is geselecteerd. U kunt deze instelling wijzigen in Configuratiebeheer, Windows Firewall. Microsoft SQL Server moet in mixed mode staan voordat de installatie kan beginnen. TCP/IP-poortnummer controleren Voer de volgende stappen uit om te controleren welke TCP/IP poorten reeds in gebruik zijn. 1 Open het Windows Startmenu, selecteer Alle programma's, en selecteer vervolgens Bureauaccessoires. 2 Selecteer de optie Opdrachtprompt. Perceptive Process installeren op Windows 5

6 U ziet een opdrachtpomptvenster. 3 Typ het volgende commando: netstat -a Druk op ENTER U ziet een overzicht van alle systeempoorten die in gebruik zijn. Omgevingsvariabelen instellen Voer de volgende stappen uit om de omgevingsvariabelen handmatig aan te passen. 1 Klik met uw rechtermuisknop op het pictogram Computer op het bureaublad. 2 Selecteer uit het menu dat verschijnt de optie Eigenschappen. 3 Klik op Geavanceerde systeeminstellingen. 4 Klik op de tab Geavanceerd op de knop Omgevingsvariabelen. 5 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de volgende gegevens in. Variabelenaam Variabelewaarde INCLUDE <installatiemap>\bpm\server\compiler\common7\vc\include Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 6 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de onderstaande gegevens in. Variabelenaam Variabelewaarde LIB <installatiemap>\bpm\server\compiler\common7\vc\lib Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 7 Selecteer in het vak Systeemvariabelen de variabele PATH en klik op Wijzigen. 8 Voeg in het veld Variabelewaarde aan het einde de volgende locatie toe: C:\Program Files\bpm\server\compiler\Common7\VC\bin, gescheiden door een ; 9 Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Perceptive Process installeren op Windows 6

7 Voorwaarden voor configuratie Mocht het configureren van Perceptive Process voor eerste gebruik plaatsvinden ná tussentijds uitloggen van de installatiegebruiker, zorgt u er dan voor dat de configuratie naderhand weer gedaan wordt door deze installatiegebruiker. De configuratie kan worden uitgevoerd via een internet browser vanaf elke willekeurige computer die toegang heeft tot de Perceptive Process server. Wij adviseren u echter de configuratie ook vanaf de Perceptive Process server uit te voeren. De reden hiervoor is dat eventuele meldingen tijdens de configuratie alleen worden getoond op de server. Internetbrowser Als u Internet Explorer gebruikt onder Windows Vista of Windows 7 moet u Perceptive Process toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites. Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process toe te voegen aan de lijst met vertrouwde websites: 1 Start Microsoft Internet Explorer 2 Klik onder Internet-opties op de tab Beveiliging. 3 Kies de zone Vertrouwde websites en klik op de kop Websites 4 Typ in het veld onder Deze website aan de zone toevoegen: Perceptive Process server>:5000 of Perceptive Process server>:5000 Klik op Toevoegen Algemene database-informatie Introductie Wanneer u Perceptive Process gaat installeren moet voor of tijdens de installatie van Perceptive Process een database worden gecreëerd en geconfigureerd. Ook moeten de benodigde Perceptive Process databasetabellen worden aangemaakt. Wanneer u gebruik maakt van een Oracle database, kunt u alleen een al bestaande database gebruiken. Perceptive Process installeren op Windows 7

8 In dit geval moet voordat u Perceptive Process gaat installeren een Oracle database aangemaak t zijn. Databasegebruiker Wanneer u een database gaat creëren moet u aangemeld zijn als databasegebruiker met de bijbehorende databaserechten. Bovendien hebt u schrijfrechten nodig voor de directory waarin de databasebestanden gecreëerd moeten worden. De ingestelde taal voor deze databasegebruiker moet Engels zijn. Belangrijk voor gebruikers van Microsoft SQL Server 2008 De installatie van Perceptive Process k an alleen succesvol worden voltooid wanneer de databasegebruik er vóór de installatie wordt gecreëerd. Voer de volgende stappen uit om de databasegebruiker te creëren. 1 Open Microsoft SQL Server Management Studio 2 Klik op Security. Klik op Logins. 3 Klik met de rechtermuisknop op Logins. Selecteer New Login... 4 Selecteer de pagina General. Vul in bij Login name: bpm (bijvoorbeeld). Selecteer SQL Server authentication. Kies bij Password een wachtwoord. Haal het vinkje weg bij Enforce password policy. 5 Selecteer de pagina Server Roles. Vink de optie sysadmin aan. 6 Klik op OK. Hierna k unt u de installatie van Perceptive Process starten. Database creëren Wanneer u gebruik wilt maken van een Oracle database moet u de database vooraf creëren. De installatie doet dit niet voor u. Perceptive Process installeren op Windows 8

9 Voor een goede werking van Perceptive Process is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de code page AL32UTF8 k iest. Wanneer u gebruik wilt maken van een Microsoft SQL Server database kunt u de database ook vooraf creëren. Dit is echter niet noodzakelijk. De Microsoft SQL Server database kan ook gecreëerd worden tijdens de installatie van Perceptive Process. In alle gevallen moet u de RDBMS-software installeren vóórdat Perceptive Process geïnstalleerd wordt. Als de database en Perceptive Process op... Dan moet de RDBMS software......dezelfde computer worden geïnstalleerd....op die computer geïnstalleerd worden....verschillende computers worden geïnstalleerd (database remote voor Perceptive Process) Dit vereist wel dat de Client Tools van die database op de Perceptive Process computer geïnstalleerd zijn....geïnstalleerd worden op de remote database computer. Wanneer u Perceptive Process wilt installeren op een Windows Server 2008 R2 64-bits platform waarbij u een remote Microsoft SQL Server database op een 32-bits platform wilt gaan gebruiken, moet u zelf een database creëren vóórdat u Perceptive Process gaat installeren. Microsoft SQL Server database collation Tijdens het creëren van een Microsoft SQL Server database moet u ook een database collation specificeren. Voor een Perceptive Process database moet deze database collation niet-hoofdlettergevoelig zijn. De standaard collation voor het creëren van een Perceptive Process database is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, waarbij 'CI' aangeeft dat de collation niet-hoofdlettergevoelig is (case insensitive). Wanneer u een andere database collation kiest, moet deze dus 'CI' bevatten. Connectie met de database controleren Wij adviseren u om de connectie met de database te controleren nadat u de database hebt gecreëerd en voordat u Perceptive Process Server gaat installeren. De volgende tabel beschrijft de commando's die u kunt gebruiken om de connectie naar de database te controleren. Perceptive Process installeren op Windows 9

10 Database Commando Oracle Microsoft SQL Server tnsping <Service Name> sqlplus <user>/<oracle id> osql -S <server_name>[\instance_name] -d <database_name> -U <login_id> -P <password> Databasetabellen aanmaken Wanneer u een database voor gebruik met Perceptive Process creëert, moet u de databasetabellen niet aanmaken. Dit wordt tijdens de installatie van Perceptive Process gedaan. Echter, tijdens het gebruik van Perceptive Process kunnen sommige tabellen heel groot worden, waardoor het noodzakelijk is de tabelgrootte aan te passen. Raadpleeg uw RDBMS-documentatie voor informatie over het wijzigen van de creatie-opties. 'tabledefproto.sql' Tijdens de installatie van Perceptive Process wordt het bestand <installdir>\oracle\tabledefproto.sql aangemaakt (waarbij met PROTO de geplande OracleSID wordt bedoeld), waarin voor elke tabel een indicatie is opgenomen over de te verwachten omvang. De onderstaande tabel beschrijft de verschillende indicaties. Indicatie Beschrijving Small table Medium table Large table Kleine tabel. Grootte varieert van enkele records tot enkele honderden records. Groeit niet of nauwelijks tijdens het gebruik van Perceptive Process. Middelgrote tabel. Grootte varieert van enkele honderden tot enkele duizenden records. Kan iets meer groeien tijdens het gebruik van Perceptive Process dan een 'small table'. Grote tabel. Grootte varieert van enkele duizenden tot tientallen miljoenen records, afhankelijk van het aantal case-instanties. Kan snel groeien tijdens het gebruik van Perceptive Process Perceptive Process met Oracle-database Inleiding Perceptive Process installeren op Windows 10

11 Om Perceptive Process met een Oracle database te kunnen gebruiken, moet u een aantal stappen doorlopen. In deze paragraaf leest u welke stappen dit zijn. Tevens bevat deze paragraaf belangrijke informatie over de gegevens die u nodig hebt bij het uitvoeren van de stappen. pen Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process met een Oracle database te installeren. 1 Installeer de Oracle RDBMS software. 2 Creëer de Oracle database. 3 Creëer de benodigde tablespaces in de Oracle database. 4 Installeer een Oracle client op de Perceptive Process applicatieserver. 5 Creëer een databasegebruiker en tablespaces in de Oracle database. 6 Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus. 7 Installeer Perceptive Process. 8 Stel de extra wachttijd om de Oracle Service te starten in. 1: RDBMS-software installeren U moet de RDBMS-software installeren vóórdat Perceptive Process wordt geïnstalleerd. Als u de Oracle database en Perceptive Process op dezelfde computer installeert, moet u de RDBMSsoftware ook op die computer installeren. Als de Oracle database op een andere server wordt geïnstalleerd dan Perceptive Process moet u de RDBMS software op de computer installeren waarop de Oracle database wordt geïnstalleerd. Vervolgens moet u een Oracle client installeren op de server waarop Perceptive Process moet worden geïnstalleerd. (Zie stap 4). 2: Oracle-database creëren Voor een goede werking van Perceptive Process is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de character set AL32UTF8 kiest. Perceptive Process installeren op Windows 11

12 Als de character set AL32UTF8 niet beschikbaar is, adviseren wij u in elk geval een UTF character set te gebruik en. Tijdens het creëren van de Oracle database voor gebruik met Perceptive Process moet u de gewenste afmetingen van de Oracle-database opgeven. De afmetingen van de database zijn afhankelijk van de omgeving waarin Perceptive Process gebruikt gaat worden. De grootte van het gedeelde geheugen (SGA) hangt bijvoorbeeld sterk af van de hoeveelheid fysiek beschikbaar RAM-geheugen. Als u de SGA te groot kiest, zal dit de prestaties van uw systeem negatief beïnvloeden. Bij een te kleine waarde zal Perceptive Process niet optimaal presteren. Raadpleeg de Oracle-documentatie voor meer informatie over deze instellingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende Oracle-database gegevens die van belang zijn voor het creëren van een Oracle database voor gebruik met Perceptive Process. Gegeven Beschrijving Gedeelde geheugengrootte (SGA) Systeemtabelgrootte Auxiliary tabelgrootte Tijdelijke segmentgrootte Tabelgrootte Indexgrootte Rollback segmentgrootte Sorting tabelgrootte Logbestandgrootte per bestand Blokgrootte De omvang van het shared memory dat Oracle gebruikt. De initiële grootte in megabytes van de Oracle systeemtabellen. De initiële grootte in megabytes van de auxiliary Oracle systeemtabellen. De grootte van het tijdelijke data-segment in megabytes. (temp, sort etc.) De initiële grootte in megabytes van de totale database (wfd). De maximale grootte in megabytes van alle indexbestanden in de database. De grootte van het rollback segment in megabytes waarmee de laatste, nog niet bevestigde, database-transacties kunnen worden teruggedraaid. Een bestand voor de sorting tablespace voor tijdelijk gebruik door Oracle. De maximale grootte van de Oracle logbestanden. De I/O blokgrootte in bytes die Oracle moet gebruiken. Perceptive Process installeren op Windows 12

13 De waarde voor de Blokgrootte is platformafhank elijk en moet optimaal gek ozen worden om de beste systeemprestaties te verk rijgen. Aantal databaseblokken Aantal processen Het aantal databaseblokken, dat Oracle maximaal in het geheugen kan hebben op een bepaald moment. Het aantal processen dat Oracle gelijktijdig mag opstarten voor Perceptive Process. 3: Tablespaces creëren Voor een goede werking van Perceptive Process moet u in de Oracle database twee tablespaces aanmaken met onderstaande namen: WFD_DATA WFD_INDEX. De tablespace wfd_data wordt gebruikt voor opslag van de Perceptive Process tabellen. Beide tablespaces moeten minimaal 100 Mb groot zijn en zo ingesteld zijn dat ze automatisch kunnen groeien. Voor grote Perceptive Process productie-omgevingen moeten de waarden van de tablespaces vooraf worden berek end. 4: Oracle client installeren Als u de Oracle database op een andere computer installeert dan de Perceptive Process-server, moet u een Oracle client installeren op de server waar Perceptive Process op geïnstalleerd gaat worden. Bij de installatie van de Oracle client moet u ook de volgende componenten installeren: SQL Plus Oracle ODBC Driver Oracle Call Interface (OCI) Oracle Net Als tijdens de installatie van de Oracle client de variabele Oracle Home niet automatisch wordt ingesteld, adviseren wij u deze variabele handmatig in te stellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen. 1 Open een command prompt. Perceptive Process installeren op Windows 13

14 2 Typ het volgende commando in: set ORACLE_HOME=<path> <path> is het pad naar de oracle home, die u terug kunt vinden in het Windows register onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\Oracleversie\ORACLE_HOME Voorbeeld set ORACLE_HOME=C:\Oracle\product\ : Databasegebruiker en tablespaces aanmaken In de database moet een gebruiker aangemaakt worden. Wij adviseren u hiervoor bpm te gebruiken. De naam van deze gebruiker wordt opgevraagd tijdens de configuratie van Perceptive Process. Voer het volgende script uit (bijvoorbeeld met SQLplus) om de gebruiker binnen Oracle de benodigde rechten (grants) toe te kennen om een database te kunnen creëren: CREATE USER <gebruiker> IDENTIFIED BY "<wachtwoord>" PROFILE DEFAULT; GRANT ALTER ANY INDEX TO bpm; GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT ALTER ANY TABLE TO bpm; GRANT ALTER ANY TRIGGER TO bpm; GRANT CREATE ANY INDEX TO bpm; GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT CREATE ANY TABLE TO bpm; GRANT CREATE ANY TRIGGER TO bpm; GRANT CREATE ANY VIEW TO bpm; GRANT DROP ANY INDEX TO bpm; GRANT DROP ANY PROCEDURE TO bpm; GRANT DROP ANY SEQUENCE TO bpm; GRANT DROP ANY TABLE TO bpm; GRANT DROP ANY TRIGGER TO bpm; GRANT DROP ANY VIEW TO bpm; GRANT CREATE SESSION to bpm; GRANT "CONNECT" TO bpm; ALTER USER BPM QUOTA UNLIMITED ON WFD_DATA; ALTER USER BPM QUOTA UNLIMITED ON WFD_INDEX; ALTER USER BPM DEFAULT TABLESPACE "WFD_DATA"; (De default tablespace voor de databasege De Oracle database is nu gereed. U kunt nu de installatie van Perceptive Process uitvoeren. Tijdens de installatie en migratie van Perceptive Process mag de Oracle database niet in archivemode staan. Perceptive Process installeren op Windows 14

15 6: Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus U kunt de verbinding met SQL controleren door middel van het volgende commando: sqlplus <user>/<oracle id> (Dus bijvoorbeeld: sqlplus 7: Installeer Perceptive Process Installeer Perceptive Process zoals beschreven in het hoofdstuk Perceptive Process installeren en configureren. Tijdens de installatie en migratie van Perceptive Process mag de Oracle database niet in archivemode staan. 8: Extra wachttijd om de Oracle Service te starten Om er zeker van te zijn dat de Oracle Service al is gestart na een herstart van het systeem, kunt u de tijdsduur in seconden dat Perceptive Process langer moet wachten met starten invullen in de Windows Registry sleutel van het type DWORD: HKEY_LOCAL_MACHINE\Perceptive Software\bpm\Server\1\Oracle\WAIT4RDBMS Omdat Perceptive Process afhankelijk is van de Oracle Service wordt tijdens het starten van uw systeem eerst de Oracle Service gestart en daarna pas Perceptive Process Remote database computer configureren Introductie U kunt er voor kiezen om de database software en Perceptive Process op verschillende computers te installeren. De database is dan remote voor Perceptive Process. In deze paragraaf leest u welke onderdelen op de remote database computer moeten worden geïnstalleerd en welke op de Perceptive Process computer, en aan welke overige voorwaarden voldaan moet zijn om een remote database te gebruiken. Installatiegebruiker Als u de Perceptive Process database op een andere computer wilt installeren dan Perceptive Process, moet u op de remote computer een installatiegebruiker creëren met dezelfde naam als de installatiegebruiker op de Perceptive Process installeren op Windows 15

16 computer waarop u Perceptive Process installeert. Bovendien moet deze installatiegebruiker over dezelfde rechten beschikken als de installatiegebruiker op de Perceptive Process-server. Overzicht software voor gebruik van een remote database De onderstaande tabel geeft een overzicht van de software die op de verschillende computers geïnstalleerd moet worden. Te installeren software computer Remote database computer Perceptive Process-server RDBMS software X X (alleen osql en alleen voor MS SQL Server) database X RDBMS client software Perceptive Process software X X Remote database computer Op de remote database computer moet een database worden aangemaakt ten behoeve van Perceptive Process. Dit kunt u doen met de RDBMS software of door in de stap Database configureren door bij optie Database Server Name de naam van een remote computer te specificeren. Perceptive Process server U moet de RDBMS client software op de Perceptive Process server installeren zodat Perceptive Process verbinding kan maken met de database. RDBMS client software installeert u met behulp van de RDBMS installatie software, bijvoorbeeld Microsoft SQL Server of Oracle. Wanneer u gebruikmaakt van Microsoft SQL Server moet u naast de RDBMS client software ook een osql installeren op de Perceptive Process computer. Deze osql is een onderdeel van de Microsoft SQL Server installatie. Raadpleeg het document Ondersteunde platformen voor een overzicht van de ondersteunde versies van RDBMS client software. Perceptive Process installeren op Windows 16

17 Oracle configureren Op zowel de remote database computer als de Perceptive Process server (dit is de database client), moet een Oracle listener (TNS) en/of een Oracle Names configuratie gemaakt worden. Hiermee wordt de Perceptive Process server in staat gesteld verbinding te maken met de database server. Raadpleeg uw Oracle documentatie voor meer informatie. Perceptive Process installeren op Windows 17

18 1.2 Perceptive Process installeren en configureren Onderwerpen in dit gedeelte Dit zijn de onderwerpen die in dit gedeelte van de documentatie aan de orde komen: Perceptive Process installeren Perceptive Process configureren Documentatie installeren Microsoft SQL Server database configureren Oracle database configureren Problemen verhelpen Perceptive Process installeren De installatie van Perceptive Process uitvoeren Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process te installeren. Zorg ervoor dat u alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen die staan beschreven in Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor Perceptive Process! 1 Download het installatiebestand van Perceptive Process van het Klantenportaal. 2 Dubbelklik het installatiebestand. Het venster Welcome to the Perceptive Process Setup Wizard verschijnt. 1. De gebruikersnaam waarmee u de installatie voltooit, moet ook naam van de gebruiker zijn die met Perceptive Process gaat werk en. 2. Als het venster User Account Control verschijnt met het verzoek een beheerderswachtwoord in te voeren, stop dan de installatie en zorg dat u beheerdersrechten hebt. 3 Klik op Next om verder te gaan. Het venster End-User License Agreement verschijnt. 4 Selecteer de optie I accept the terms in the License Agreement om de licentievoorwaarden te accepteren. Perceptive Process installeren op Windows 18

19 Klik op Next. Het venster Installation directories verschijnt. 5 Als u de programmabestanden van Perceptive Process niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the program files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Als u de gegevensbestanden van Perceptive Process niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the data files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Klik op Next. Er wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden wordt voldaan om Perceptive Process te k unnen installeren. Het venster Perceptive Process Checker verschijnt met het resultaat van deze controle. 6 Als onder Result: de tekst 'Perceptive Process can be installed' staat, klik dan op Next. Als onder Result: een andere melding staat, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen verhelpen. Er wordt een aantal bestanden gek opieerd en uitgepak t. Hierna verschijnt het venster Ready to install Perceptive Process. 7 Klik op Install. Het venster Installing Perceptive Process verschijnt. Deze procedure verloopt automatisch. Nadat de bestanden zijn geïnstalleerd, verschijnt het venster Completed the Perceptive Process Setup Wizard. 8 Klik op Finish. Uw browser wordt geopend. Het aanmeldvenster van Perceptive Process verschijnt. U gaat nu Perceptive Process configureren voor het eerste gebruik. Configuratiewachtwoord wijzigen Tijdens het installeren wordt een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt, die standaard beiden de waarde 'admin' hebben. Deze gebruikersnaam en het wachtwoord worden alleen gebruikt tijdens de First Time Use configuratiefase. Hierna wordt deze combinatie niet meer gebruikt. Perceptive Process installeren op Windows 19

20 Wanneer u niet direct met de configuratiefase start, kunt u uit veiligheidsoverwegingen direct na installatiefase het wachtwoord voor deze gebruiker veranderen. Voer de volgende stappen uit om het configuratiewachtwoord te wijzigen. 1 Open het bestand <program data>/etc/confpass in een text-only editor (een editor voor platte tekst). 2 Vervang het wachtwoord 'admin' door het wachtwoord van uw keuze, en sla het bestand op Perceptive Process configureren Perceptive Process instellen voor het eerste gebruik Het configureren van Perceptive Process gebeurt in een aantal stappen vanuit de internetbrowser en heet First Time Use. Voer de volgende stappen uit om First Time Use te starten. U ziet de Perceptive Process Portal met in het menu System Control de optie First time use geopend. Dit venster toont de stappen die u moet uitvoeren om Perceptive Process gebruiksklaar te maken. De actuele stap wordt aangegeven door het pictogram. 1 To start First Time Use, complete the following steps. 1 Typ bij Name: admin 2 Typ bij Password: admin 3 Klik op Sign In 2 Voer de volgende stappen uit om het licentiebestand te uploaden. Perceptive Process installeren op Windows 20

21 1 Klik op Browse... en navigeer naar het licentiebestand. 2 Selecteer het licentiebestand en klik op Open. 3 Klik op Continue om verder te gaan. 3 Voer de volgende stap uit om het DBMS-type te selecteren. 1 Onder Please choose your type of DBMS and enter the configuration settings geeft u aan welk type DBMS u gaat gebruiken, Microsoft SQL Server of Oracle. Raadpleeg eventueel het document Ondersteunde platformen voor ondersteunde databasetypen en -versies. 4 Voer de volgende stap uit om de database te configureren. 1 Voor het configureren van de Microsoft SQL Server-database: raadpleeg de paragraaf Microsoft SQL Server database configureren. Voor het configureren van de Oracle-database: raadpleeg de paragraaf Oracle database configureren. Wanneer u een Oracle-database gebruik t, k unt u alleen een reeds bestaande database gebruik en. Deze database moet aangemaak t zijn voordat u Perceptive Process gaat installeren. Voor Microsoft SQL Server hebt u de keuze tussen een nieuwe database laten aanmaken, of een bestaande database gebruik en. 5 Voer de volgende stappen uit om een database aan te maken of een bestaande database te gebruiken. 1 Als u een database wilt laten aanmaken (Microsoft SQL Server): klik op Create database. Als u een bestaande database wilt gebruiken (Microsoft SQL Server óf Oracle): kies Use existing database. Een bestaande database moet leeg zijn. Perceptive Process installeren op Windows 21

22 2 De database wordt gecreëerd, ofwel gecontroleerd en in gebruik genomen. 6 Voer de volgende stappen uit om Perceptive Process Server in te stellen. 1 Kies bij Language de taal die de server hanteert. Dit is de taal die betrekking heeft op teksten tussen de server en Perceptive Process toepassingen worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld logbestanden. 2 Vul bij Master Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is. 3 Vul bij Client Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is. 4 Klik op Continue. 7 Voer de volgende stappen uit om de Perceptive Process service te configureren. 1 Typ bij Name of the top context desgewenst een andere naam. Dit is het hoogste niveau van de organisatiestructuur die binnen Perceptive Process wordt opgezet. Hier wordt standaard de naam van de organisatie ingevuld. Typ bij Domain desgewenst een andere naam voor het domein van de eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder) in Perceptive Process. Wanneer de gebruiker geen deel uitmaakt van een domein wordt hier de naam van de computer ingevuld. Typ bij File permission group de naam van de groep gebruikers waarvan de contextbeheerder deel uit maakt. De overige gebruikers van de gekozen groep hebben dezelfde permissies op bestandsniveau als deze gebruiker. Als u dit veld leeg laat, wordt de groep gebruikers van het netwerk opgehaald nadat u de Full name en het Password heeft ingevuld en op Continue klikt. U kunt vervolgens de groep kiezen uit een lijst. : Dit kan enige tijd in beslag nemen. Typ achter User name de gebruikersnaam van de gebruiker die in Perceptive Process wordt toegevoegd als eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder). 2 Typ bij Full name de volledige naam van de gebruiker. 3 Typ bij Password het wachtwoord waarmee de gebruiker zich aanmeldt in Perceptive Process. 4 Typ bij Confirm password nogmaals het wachtwoord. Deselecteer desgewenst de optie Use the LocalSystem account to start the Perceptive Process service als u wilt dat de Perceptive Process service onder de Perceptive Process installeren op Windows 22

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license)

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license) Let op! Maakt u gebruik van Teamcenter, Teamcenter Express of Solid Edge Insight neem dan contact op met Bosch Engineering. Solid Edge with Synchronous Technology 5 Installatie handleiding (floating license)

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding ENGAGE Modeler dé tool voor effectieve procesverbetering door ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector voor Microsoft Outlook publicatie datum dinsdag, 24. september 2013 Version 7.4.0 Copyright

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding Versie 3.3.01

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding Versie 3.3.01 Sharpdesk V3.3 PushInstallatiehandleiding Versie 3.3.01 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2

Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Waarom een server én een proxy inrichten?... 3 ADFS 2.0-Server inrichten... 4 Inleiding... 4 ADFS Software

Nadere informatie