Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding

2 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries. Perceptive Software is a stand-alone business unit within Lexmark International Technology SA. All other brands and product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or any other media embodiments now known or hereafter to become known, without the prior written permission of Perceptive Software.

3 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Inhoudsopgave BPMone installeren op Windows 1.1 Voordat... u begint Gebruik... van deze installatiehandleiding Belangrijke... systeem- en gebruikersinformatie voor BPMone Algemene... database-informatie BPMone... met Oracle-database Remote... database computer configureren BPMone... installeren en configureren BPMone... installeren BPMone... configureren Documentatie... installeren Microsoft... SQL Server database configureren Oracle... database configureren Problemen... verhelpen BPMone... installatie verwijderen BPMone... verwijderen BPMone... bijwerken naar BPMone BPMone... bijwerken P e rce p tiv e So ftw a re

4 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing 1.1 Voordat u begint Gebruik van deze installatiehandleiding BPMone edities U staat op het punt om BPMone te installeren op een computer met een Microsoft Windows besturingssysteem. Deze installatiehandleiding is geschikt voor alle andere edities van BPMone dan BPMone Personal Design. Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de installatie van BPMone 2.8 en de configuratie ervan. Wanneer u al een versie van BPMone hebt geïnstalleerd op uw computer kunt u deze bijwerken naar BPMone 2.8. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk BPMone upgraden naar BPMone 2.8 in deze handleiding. BPMone componenten installeren Nadat de installatie van BPMone is afgerond, of op een later tijdstip, kunt u eventueel nog componenten installeren. De installatie van de componenten moet u apart starten Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor BPMone Systeemeisen De ondersteunde versies van de Windows-systemen en databases zijn aan veranderingen onderhevig. Actuele informatie vindt u in het document Ondersteunde platformen. U kunt hiervoor ook ons Klantenportaal raadplegen ( perceptivesoftware.com/) of contact opnemen met Product Support. Licentiebestand Tijdens de installatie van BPMone moet u een geldig licentiebestand uploaden. Product Support kan uw licentiebestand verstrekken op basis van de volgende gegevens: activeringscode hostnaam van uw computer databaseplatform besturingssyteem uw adres. Note Gebruik geen licentie die hoort bij een andere editie van BPMone, zoals bijvoorbeeld P e rce p tiv e So ftw a re

5 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s BPMone Personal Design. Belangrijk: voorwaarden vóór installatie De volgende zaken zijn van belang voor het correct verlopen van de installatie. Controleer deze vóór dat u gaat installeren. Raadpleeg eventueel uw systeembeheerder. Voorwaarde De bestanden van BPMone moeten zich op één server bevinden en mogen niet zijn verdeeld over meerdere servers. Het is mogelijk BPMone op een SAN te installeren. Als de computer waarop BPMone is geïnstalleerd deel uitmaakt van een domein: moet u lokaal zijn aangemeld op de computer.(selecteer bij het aanmelden de computernaam in plaats van de domeinnaam.) moet u beschikken over beheerrrechten. (U moet deel uitmaken van de groep "Domeinbeheerders" of "Lokale beheerders.) Als de naam van de computer waarop BPMone wordt geïnstalleerd een underscore (_) bevat, kunt u zich niet aanmelden op BPMone Portal. De naam mag bestaan uit elke combinatie van letters (A-Z), cijfers (0-9) en een koppelteken (-). U controleert u computernaam als volgt: Rechtsklik op het pictogram Deze computer en selecteer Eigenschappen. De naam van de computer staat vermeld op de pagina View basic information about your computer. Een aantal TCP/IP-poorten wordt door BPMone gebruikt. U kunt van te voren controleren 1 of deze poorten niet door andere programma's worden gebruikt. Het betreft de poorten: 4949 (Client Port; gebruikt door de client) (Master Port; gebruikt door de server) (HTTP Port; gebruikt door de webserver). Tijdens de configuratie van BPMone wordt de Microsoft C compiler op uw systeem geïnstalleerd. Wanneer er al een versie is geïnstalleerd, moet u de omgevingsvariabelen aanpassen 2 omdat anders de reeds geïnstalleerde versie wordt gebruikt. (Dit is omdat automatisch de al aanwezige variabelen gebruikt.) Zorgt u dat de optie Melding weergeven als Windows Firewall een nieuw programma blokkeert is geselecteerd. U kunt deze instelling wijzigen in Configuratiebeheer, Windows Firewall. Microsoft SQL Server moet in m ixe d m ode staan voordat de installatie kan beginnen. 1) TCP/IP poortnummer controleren Volg de stappen in de onderstaande tabel om te controleren welke TCP/IP poorten reeds in gebruik zijn. Stap Handeling 1 Open het Windows Startmenu en selecteer de optie Alle programma's, gevolgd door de optie Bureau-accessoires. 2 Selecteer de optie Opdrachtprompt P e rce p tiv e So ftw a re 5

6 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing U zie t e e n opdrac ht pom pt v e nst e r. 3 Typ het volgende commando: netstat -a Toets ENTER U zie t e e n ov e rzic ht v an alle sy st e e m poort e n die in ge bruik zijn. 2) Omgevingsvariabelen instellen Volg de stappen in de onderstaande tabel om de omgevingsvariabelen handmatig aan te passen. Stap Handeling 1 Klik met uw rechtermuisknop op het pictogram Computer op het bureaublad. 2 Selecteer uit het menu dat verschijnt de optie Eigenschappen. 3 Klik op Geavanceerde systeeminstellingen. 4 Op de tab Geavanceerd, klik op de knop Omgevingsvariabelen. 5 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de onderstaande gegevens in. Variabelena am INCLUDE Variabelewaarde <installatiemap>\bpmone\server\compiler\common7 \VC\Include Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 6 Klik in het vak Systeemvariabelen op Nieuw, en vul de onderstaande gegevens in. Variabelena am LIB Variabelewaarde <installatiemap>\bpmone\server\compiler\common7\vc\lib Klik op OK om de systeemvariabele toe te voegen. 7 Selecteer in het vak Systeemvariabelen de variabele PATH en klik op Wijzigen. 8 Voeg in het veld Variabelewaarde aan het einde de volgende locatie toe: C:\Program Files\BPMone\server\compiler\Common7\VC\bin, gescheiden door een ; 9 Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Belangrijk: voorwaarden vóór configuratie Mocht het configureren van BPMone voor eerste gebruik plaatsvinden ná tussentijds uitloggen van de installatiegebruiker, zorgt u er dan voor dat de configuratie naderhand weer gedaan wordt door deze installatiegebruiker. De configuratie kan via een internet browser vanaf elke willekeurige computer die toegang tot de BPMone server heeft worden uitgevoerd. Wij adviseren u echter de configuratie ook vanaf de BPMone server uit te voeren. De reden hiervoor is dat P e rce p tiv e So ftw a re

7 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s eventuele meldingen tijdens de configuratie alleen worden getoond op de server. Internetbrowser Als u Internet Explorer gebruikt onder Windows Vista of Windows 7 moet u BPMone toevoegen aan de lijst met vertrouwde websites. Volg de stappen in de onderstaande tabel om BPMone toe te voegen aan de lijst met vertrouwde websites: Step Action 1 Start Microsoft Internet Explorer 2 In Internet-opties, klik op de tab Beveiliging. 3 Kies de zone Vertrouwde websites en klik op de kop Websites 3 Typ in het veld onder Deze website aan de zone toevoegen: BPMone server>:5000 of BPMone server>:5000 Klik op Toevoegen Algemene database-informatie Introductie Wanneer u BPMone gaat installeren moet voor of tijdens de installatie van BPMone een database worden gecreëerd en geconfigureerd. Ook moeten de benodigde BPMone databasetabellen worden aangemaakt. Wanneer u gebruik maakt van een Oracle database, kunt u alleen een al bestaande database gebruiken. In dit geval moet voordat u BPMone gaat installeren een Oracle database aangemaakt zijn. Databasegebruiker Wanneer u een database gaat creëren moet u aangemeld zijn als databasegebruiker met de bijbehorende databaserechten. Bovendien heeft u schrijfrechten nodig voor de directory waarin de databasebestanden gecreëerd moeten worden. De ingestelde taal voor deze databasegebruiker moet Engels zijn. Belangrijk voor Microsoft SQL Server 2008 gebruikers De installatie van BPMone kan alleen succesvol worden voltooid wanneer de databasegebruiker vóór de installatie wordt gecreëerd. Volg de stappen in de onderstaande tabel om de databasegebruiker te creëren. Stap Handeling 2012 P e rce p tiv e So ftw a re 7

8 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing 1 Open Microsoft SQL Server Management Studio 2 Klik op Security. Klik op Logins. 3 Klik met de rechtermuisknop op Logins. Selecteer New Login... 4 Selecteer de pagina General. Vul in bij Login name: bpmone (bijvoorbeeld). Selecteer SQL Server authentication. Kies bij Password een wachtwoord. Haal het vinkje weg bij Enforce password policy. 5 Selecteer de pagina Server Roles. Vink de optie sysadmin aan. 6 Klik op OK. Hie rna kunt u de inst allat ie v an BPM one st art e n. Database creëren Wanneer u gebruik wilt maken van een Oracle database moet u de database vooraf creëren. De installatie doet dit niet voor u. Voor een goede werking van BPMone is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de code page AL32UTF8 kiest. Wanneer u gebruik wilt maken van een Microsoft SQL Server database kunt u de database ook vooraf creëren. Dit is echter niet noodzakelijk. De Microsoft SQL Server database kan ook gecreëerd worden tíjdens de installatie van BPMone. In alle gevallen moet u de RDBMS-software installeren vóórdat BPMone geïnstalleerd wordt. Als de database en BPMone op... Dan moet de RDBMS software......dezelfde computer worden geïnstalleerd....verschillende computers worden geïnstalleerd (database remote voor BPMone) Dit vereist wel dat de Client Tools van die database op de BPMone computer geïnstalleerd zijn....op die computer geïnstalleerd worden....geïnstalleerd worden op de remote database computer. Wanneer u BPMone wilt installeren op een Windows Server 2008 R2 64-bits platform waarbij u een remote Microsoft SQL Server database op een 32-bits platform wilt gaan gebruiken, moet u zelf een database creëren vóórdat u BPMone gaat installeren P e rce p tiv e So ftw a re

9 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Microsoft SQL Server database collation Tijdens het creëren van een Microsoft SQL Server database moet u ook een database collation specificeren. Voor een BPMone database moet deze database collation niet-hoofdlettergevoelig zijn. De standaard collation voor het creëren van een BPMone database is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, waarbij 'CI' aangeeft dat de collation niet-hoofdlettergevoelig is (case insensitive). Wanneer u een andere database collation kiest, moet deze dus 'CI' bevatten. Connectie met de database controleren Wij adviseren u om de connectie met de database te controleren nadat u de database hebt gecreëerd en voordat u BPMone Server gaat installeren. De onderstaande tabel beschrijft de commando's die u kunt gebruiken om de connectie naar de database te controleren. Database Oracle Microsoft SQL Server Commando tnsping <Service Name> sqlplus <user>/<oracle id> osql -S <server_name>[\instance_name] -d <database_name> -U <login_id> -P <password> Databasetabellen aanmaken Wanneer u een database voor gebruik met BPMone creëert, moet u de databasetabellen niet aanmaken. Dit wordt tijdens de installatie van BPMone gedaan. Echter, tijdens het gebruik van BPMone kunnen sommige tabellen heel groot worden, waardoor het noodzakelijk is de tabelgrootte aan te passen. Raadpleeg uw RDBMS-documentatie voor informatie over het wijzigen van de creatie-opties. 'tabledefproto.sql' Tijdens de installatie van BPMone wordt het bestand <installdir>\oracle\tabledefproto.sql aangemaakt (waarbij met PROTO de geplande OracleSID wordt bedoeld), waarin voor elke tabel een indicatie is opgenomen over de te verwachten omvang. De onderstaande tabel beschrijft de verschillende indicaties. Indicatie Small table Medium table Beschrijving Kleine tabel. Grootte varieert van enkele records tot enkele honderden records. Groeit niet of nauwelijks tijdens het gebruik van BPMone. Middelgrote tabel. Grootte varieert van enkele honderden tot enkele duizenden records. Kan iets meer groeien tijdens het gebruik van BPMone dan een 'small table' P e rce p tiv e So ftw a re 9

10 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Large table Grote tabel. Grootte varieert van enkele duizenden tot tientallen miljoenen records, afhankelijk van het aantal case-instanties. Kan snel groeien tijdens het gebruik van BPMone BPMone met Oracle-database Inleiding Om BPMone met een Oracle database te kunnen gebruiken, moet u een aantal stappen doorlopen. In deze paragraaf leest u welke stappen dit zijn. Tevens bevat deze paragraaf belangrijke informatie over de gegevens die u nodig hebt bij het uitvoeren van de verschillende stappen. Stappen Volg de stappen in de onderstaande tabel om BPMone met een Oracle database te installeren. Stap Handeling 1 Installeer de Oracle RDBMS software. 2 Creëer de Oracle database. 3 Creëer de benodigde tablespaces in de Oracle database. 4 Installeer een Oracle client op de BPMone applicatieserver. 5 Creëer een databasegebruiker en tablespaces in de Oracle database. 6 Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus. 7 Installeer BPMone. 8 Stel de extra wachttijd om de Oracle Service te starten in. Stap 1: RDBMS-software installeren U moet de RDBMS-software installeren vóórdat BPMone wordt geïnstalleerd. Als u de Oracle database en BPMone op dezelfde computer installeert, moet u de RDBMS-software ook op die computer installeren. Als de Oracle database op een andere server wordt geïnstalleerd dan BPMone moet u de RDBMS software op de computer installeren waarop de Oracle database wordt geïnstalleerd. Vervolgens moet u een Oracle client installeren op de server waarop BPMone moet worden geïnstalleerd. (Zie stap 4). Stap 2: Oracle-database creëren Voor een goede werking van BPMone is het noodzakelijk dat u bij creatie van de database de character set AL32UTF8 kiest. Als de character set AL32UTF8 niet beschikbaar is, adviseren wij u in elk geval P e rce p tiv e So ftw a re

11 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s een UTF character set te gebruiken. Tijdens het creëren van de Oracle database voor gebruik met BPMone moet u de gewenste afmetingen van de Oracle-database opgeven. De afmetingen van de database zijn afhankelijk van de omgeving waarin BPMone gebruikt gaat worden. De grootte van het gedeelde geheugen (SGA) hangt bijvoorbeeld sterk af van de hoeveelheid fysiek beschikbaar RAM-geheugen. Als u de SGA te groot kiest, zal dit de presaties van uw systeem negatief beïnvloeden. Bij een te kleine waarde zal BPMone niet optimaal presteren. Raadpleeg de Oracle-documentatie voor meer informatie over deze instellingen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende Oracle-database gegevens die van belang zijn voor het creëren van een Oracle database voor gebruik met BPMone. Gegeven Gedeelde geheugengrootte (SGA) Systeemtabel grootte Auxiliary tabelgrootte Beschrijving De omvang van het shared memory dat Oracle gebruikt. De initiële grootte in megabytes van de Oracle systeemtabellen. De initiële grootte in megabytes van de auxiliary Oracle systeemtabellen. Tijdelijke segmentgrootte De grootte van het tijdelijke data-segment in megabytes. (temp, sort etc.) Tabelgrootte Indexgrootte Rollback segmentgrootte Sorting tabelgrootte Logbestandgrootte per bestand Blokgrootte De initiële grootte in megabytes van de totale database (wfd). De maximale grootte in megabytes van alle indexbestanden in de database. De grootte van het rollback segment in megabytes waarmee de laatste, nog niet bevestigde, databasetransacties kunnen worden teruggedraaid. Een bestand voor de sorting tablespace voor tijdelijk gebruik door Oracle. De maximale grootte van de Oracle logbestanden. De I/O blokgrootte in bytes die Oracle moet gebruiken. Aantal databaseblokken Aantal processen De waarde voor de Blokgrootte is platformafhankelijk en moet optimaal gekozen worden om de beste systeemprestaties te verkrijgen. Het aantal databaseblokken, dat Oracle maximaal in het geheugen kan hebben op een bepaald moment. Het aantal processen dat Oracle gelijktijdig mag opstarten voor BPMone P e rce p tiv e So ftw a re 11

12 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Stap 3: Tablespaces creëren Voor een goede werking van BPMone moet u in de Oracle database twee tablespaces aanmaken met onderstaande namen: WFD_DATA WFD_INDEX. De tablespace wfd_data wordt gebruikt voor opslag van de BPMone tabellen. Beide tablespaces moeten minimaal 100 Mb groot zijn en zo ingesteld zijn dat ze automatisch kunnen groeien. Voor grote BPMone productie-omgevingen moeten de waarden van de tablespaces vooraf worden berekend. Stap 4: Oracle client installeren Als u de Oracle database op een andere computer installeert dan de BPMone-server, moet u een Oracle client installeren op de server waar BPMone op geïnstalleerd gaat worden. Bij de installatie van de Oracle client moet u ook de volgende componenten installeren: SQL Plus Oracle ODBC Driver Oracle Call Interface (OCI) Oracle Net Als tijdens de installatie van de Oracle client de variabele Orac le Hom e niet automatisch wordt ingesteld, adviseren wij u deze variabele handmatig in te stellen. Volg hiervoor de onderstaande stappen. Stap Handeling 1 Open een command prompt. 2 Typ het volgende commando in: set ORACLE_HOME=<path> <path> is het pad naar de oracle home, die u terug kunt vinden in het Windows register onder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\Oracleversie\ORACLE_HOME Voorbeeld set ORACLE_HOME=C:\Oracle\product\ Stap 5: Databasegebruiker en tablespaces aanmaken In de database moet een gebruiker aangemaakt worden. Wij adviseren u hiervoor bpmone te gebruiken. De naam van deze gebruiker wordt opgevraagd tijdens de configuratie van BPMone. Voer het volgende script uit (bijvoorbeeld met SQLplus) om de gebruiker binnen Oracle de benodigde rechten (grants) toe te kennen om een database te kunnen creëren: P e rce p tiv e So ftw a re

13 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s CREATE USER <gebruiker> IDENTIFIED BY "<wachtwoord>" PROFILE DEFAULT GRANT ALTER ANY INDEX TO bpmone; GRANT ALTER ANY PROCEDURE TO bpmone; GRANT ALTER ANY SEQUENCE TO bpmone; GRANT ALTER ANY TABLE TO bpmone; GRANT ALTER ANY TRIGGER TO bpmone; GRANT CREATE ANY INDEX TO bpmone; GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO bpmone; GRANT CREATE ANY SEQUENCE TO bpmone; GRANT CREATE ANY TABLE TO bpmone; GRANT CREATE ANY TRIGGER TO bpmone; GRANT CREATE ANY VIEW TO bpmone; GRANT DROP ANY INDEX TO bpmone; GRANT DROP ANY PROCEDURE TO bpmone; GRANT DROP ANY SEQUENCE TO bpmone; GRANT DROP ANY TABLE TO bpmone; GRANT DROP ANY TRIGGER TO bpmone; GRANT DROP ANY VIEW TO bpmone; GRANT CREATE SESSION to bpmone; GRANT "CONNECT" TO bpmone; ALTER USER BPMONE QUOTA UNLIMITED ON WFD_DATA; ALTER USER BPMONE QUOTA UNLIMITED ON WFD_INDEX; ALTER USER BPMONE DEFAULT TABLESPACE "WFD_DATA"; (De default tablespace voo De Oracle database is nu gereed. U kunt nu de installatie van BPMone uitvoeren. Tijdens de installatie en migratie van BPMone mag de Oracle database niet in archivemode staan. Stap 6: Configureer de Oracle listener en controleer de verbinding met SQL Plus U kunt de verbinding met SQL controleren door middel van het volgende commando: sqlplus <user>/<oracle id> (Dus bijvoorbeeld: sqlplus Stap 7: Installeer BPMone Installeer BPMone zoals beschreven in het hoofdstuk BPMone installeren en configureren. Tijdens de installatie en migratie van BPMone mag de Oracle database niet in archivemode staan. Stap 8: Extra wachttijd om de Oracle Service te starten Om er zeker van te zijn dat de Oracle Service al is gestart na een herstart van het systeem, kunt u de tijdsduur in seconden dat BPMone langer moet wachten met starten invullen in de Windows Registry sleutel van het type DWORD: 2012 P e rce p tiv e So ftw a re 13

14 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Perceptive Software\BPMone\Server\1\Orac Omdat BPMone afhankelijk is van de Oracle Service wordt tijdens het starten van uw systeem eerst de Oracle Service gestart en daarna pas BPMone Remote database computer configureren Introductie U kunt er voor kiezen om de database software en BPMone op verschillende computers te installeren. De database is dan remote voor BPMone. In deze paragraaf leest u welke onderdelen op de remote database computer moeten worden geïnstalleeerd en welke op de BPMone computer, en aan welke overige voorwaarden voldaan moet zijn om een remote database te gebruiken. Installatiegebruiker Als u de BPMone database op een andere computer wilt installeren dan BPMone, moet u op de remote computer een installatiegebruiker creëren met dezelfde naam als de installatiegebruiker op de computer waarop u BPMone installeert. Bovendien moet deze installatiegebruiker over dezelfde rechten beschikken als de installatiegebruiker op de BPMone-server. Overzicht software voor gebruik van een remote database De onderstaande tabel geeft een overzicht van de software die op de verschillende computers geïnstalleerd moet worden. Te installeren software computer Remote database computer BPMone-server RDBMS software X X (alleen osql en alleen voor MS SQL Server) database RDBMS client software BPMone software X X X Remote database computer Op de remote database computer moet een database worden aangemaakt ten behoeve van BPMone. Dit kunt u doen met de RDBMS software of door in de stap Database configureren door bij optie Database Server Name de naam van een remote computer te specificeren. BPMone server U moet de RDBMS client software op de BPMone server installeren zodat BPMone verbinding kan maken met de database. RDBMS client software installeert u met behulp van de RDBMS installatie software, bijvoorbeeld Microsoft SQL Server of P e rce p tiv e So ftw a re

15 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Oracle. Wanneer u gebruikmaakt van Microsoft SQL Server moet u naast de RDBMS client software ook een osql installeren op de BPMone computer. Deze osql is een onderdeel van de Microsoft SQL Server installatie. Raadpleeg het document Ondersteunde platformen voor een overzicht van de ondersteunde versies van RDBMS client software. Oracle configureren Op zowel de remote database computer als de BPMone server (dit is de database client), moet een Oracle listener (TNS) en/of een Oracle Names configuratie gemaakt worden. Hiermee wordt de BPMone server in staat gesteld verbinding te maken met de database server. Raadpleeg uw Oracle documentatie voor meer informatie P e rce p tiv e So ftw a re 15

16 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing 1.2 BPMone installeren en configureren BPMone installeren De installatie van BPMone uitvoeren De installatie van BPMone bestaat uit een aantal stappen die in deze paragraaf worden beschreven. Zorg ervoor dat u alle voorzorgsmaatregelen hebt genomen die staan beschreven in Belangrijke systeem- en gebruikersinformatie voor BPMone! Stap Handeling 1 Download het installatiebestand van BPMone van het Klantenportaal. 2 Dubbelklik het installatiebestand. He t v e nst e r W e lco m e to the B PM o ne Se tup W iz a rd v e rsc hijnt. 1. De gebruikersnaam waarmee u de installatie voltooit, moet ook naam van de gebruiker zijn die met BPMone gaat werken. 2. Als het venster User Account Control verschijnt met het verzoek een beheerderswachtwoord in te voeren, stop dan de installatie en zorg dat u beheerdersrechten hebt. 3 Klik op Next om verder te gaan. He t v e nst e r E nd- Us e r Lice ns e Agre e m e nt v e rsc hijnt. 4 Selecteer de optie I accept the terms in the License Agreement om de licentievoorwaarden te accepteren en klik op Next. He t v e nst e r Ins ta lla tio n dire cto rie s v e rsc hijnt. 5 Als u de programmabestanden van BPMone niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the program files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Als u de gegevensbestanden van BPMone niet op de standaardlocatie wilt installeren: Typ het gewenste pad in het veld achter Install the data files to:. Of Klik op de knop Change... en kies de gewenste locatie. Klik op Next om verder te taan. 6 Er w ordt ge c ont role e rd of aan de v oorw aarde n w ordt v oldaan om BPM one t e kunne n inst alle re n. He t v e nst e r B PM o ne C he cke r v e rsc hijnt m e t he t re sult aat v an de ze c ont role P e rce p tiv e So ftw a re

17 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s 7 Als onder Result: de tekst 'BPMone can be installed' staat, klik dan op Next. Als onder Result: een andere melding staat, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen verhelpen. Er w ordt e e n aant al be st ande n ge kopie e rd e n uit ge pakt. Hie rna v e rsc hijnt he t v e nst e r Re a dy to ins ta ll B PM o ne. 8 Klik op Install. He t v e nst e r Ins ta lling B PM o ne v e rsc hijnt. De ze proc e dure v e rloopt aut om at isc h. Nadat de be st ande n zijn ge ïnst alle e rd, v e rsc hijnt he t v e nst e r C o m ple te d the B PM o ne Se tup W iz a rd. 9 Klik op Finish. Uw brow se r w ordt ge ope nd. He t aanm e ldv e nst e r v an BPM one v e rsc hijnt. U gaat nu BPM one c onfigure re n v oor he t e e rst e ge bruik. Wachtwoord wijzigen Tijdens het installeren wordt een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt, die standaard beiden de waarde 'admin' hebben. Deze gebruikersnaam en het wachtwoord worden alleen gebruikt tijdens de First Time Use configuratiefase. Hierna wordt deze combinatie niet meer gebruikt. Wanneer u niet direct met de configuratiefase start, kunt u uit veiligheidsoverwegingen direct na installatiefase het wachtwoord voor deze gebruiker veranderen. U doet dit door het bestand <program data>/etc/confpass te bewerken en het wachtwoord 'admin' te vervangen voor het wachtwoord van uw keuze BPMone configureren BPMone instellen voor het eerste gebruik Het configureren van BPMone gebeurt in een aantal stappen vanuit de internetbrowser en heet First Time Use. Volg de stappen in de onderstaande tabel om First Time Use te starten. 1 Typ achter Name: admin Typ achter Password: admin Klik op Sign In U zie t de BPM one Port al m e t daarin de m e nu-opt ie Firs t tim e us e v an he t m e nu Sy s te m C o ntro l ge ope nd. In dit v e nst e r gaat u in e e n aant al st appe n BPM one inst e lle n v oor ge bruik. De ac t ue le st ap w ordt aange ge v e n door he t pic t ogram P e rce p tiv e So ftw a re 17

18 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing De e e rst e st ap v an de ze proc e dure is 1. Uplo a d lice ns e file. 2 Klik op Browse... en navigeer naar het licentiebestand. Selecteer het licentiebestand en klik op Open. Klik op Continue om verder te gaan. Wanne e r u e e n ge ldig lic e nt ie be st and he bt inge le ze n, is de t w e e de st ap ac t ie f: 2. C o nfigure D B M S Se ttings. 3 Onder Please choose your type of DBMS and enter the configuration settings geeft u aan welk type DBMS u gaat gebruiken: Kies de optie Microsoft SQL Server, óf Kies de optie Oracle. Raadpleeg eventueel het document Ondersteunde platformen voor ondersteunde database-typen en -versies. U zie t de v e lde n die u m oet inv ulle n v oor he t c onfigure re n v an de dat abase. 4 - Voor het configureren van de Microsoft SQL Server database, raadpleegt u de paragraaf Microsoft SQL Server database configureren. - Voor het configureren van de Oracle database, raadpleegt u de paragraaf Oracle database configureren. Na he t co nfigure re n v a n de da ta ba s e kunt u v e rde rga a n m e t de hie rna v o lge nde s ta p. Wanneer u gebruik maakt van een Oracle database, kunt u alleen een reeds bestaande database gebruiken. Deze database moet aangemaakt zijn voordat u BPMone gaat installeren. Voor Microsoft SQL Server hebt u de keuze een nieuwe database te laten creëren, of een reeds bestaande te gebruiken. 5 Als u een database wilt laten creëren (Microsoft SQL Server), klikt u op Create database, óf Als u gebruik wilt maken van een reeds bestaande database (Microsoft SQL Server óf Oracle), kiest u Use existing database. Een bestaande database moet leeg zijn. De dat abase w ordt ge c re ë e rd, ofw e l ge c ont role e rd e n in ge bruik ge nom e n. Hie rna is de v olge nde st ap ac t ie f: 3. C o nfigure B PM o ne Se rv e r s e ttings. 6 Kies bij Language de taal die de server hanteert. Dit is de taal die betrekking heeft op teksten tussen de server en BPMone toepassingen worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld logbestanden. Vul bij Master Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is P e rce p tiv e So ftw a re

19 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Vul bij Client Port eventueel een ander poortnummer in, bijvoorbeeld wanneer de standaard poort al in gebruik is. Klik op Continue. St ap 4. C o nfigure B PM o ne Se rv ice is ac t ie f. Hie r m aakt u de to pco nte xt e n de e e rst e ge bruike r aan die adm inist rat ie v e re c ht e n in BPM one he e ft. 7 Typ achter Name of the top context eventueel een andere naam. Dit is het hoogste niveau van de organisatiestructuur die binnen BPMone wordt opgezet. Hier wordt standaard de naam van de organisatie ingevuld. Typ achter Domain eventueel een andere naam in voor het domein van de eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder) in BPMone. Wanneer de gebruiker geen deel uitmaakt van een domein wordt hier de naam van de computer ingevuld. Typ bij File permission group de naam van de groep gebruikers waarvan de contextbeheerder deel uit maakt. De overige gebruikers van de gekozen groep hebben dezelfde permissies op bestandsniveau als deze gebruiker. Als u dit veld leeg laat, wordt de groep gebruikers van het netwerk opgehaald nadat u de Full name en het Password heeft ingevuld en op Continue klikt. U kunt vervolgens de groep kiezen uit een lijst. : dit kan enige tijd in beslag nemen. Typ achter User name de gebruikersnaam van de gebruiker die in BPMone wordt toegevoegd als eerste administratieve gebruiker (contextbeheerder). Typ achter Full name de volledige naam van de gebruiker. Typ achter Password het wachtwoord waarmee de gebruiker zich aanmeldt in BPMone. Typ achter Confirm password nogmaals het wachtwoord. Vink eventueel de optie Use the LocalSystem account to start the BPMone service uit als u wilt dat de BPMone service onder de huidige gebruiker wordt estart. Klik op Continue. De e e rst e adm inist rat ie v e ge bruike r w ordt ge c re ë e rd, BPM one w ordt ge c onfigure e rd. Hie rna zie t u he t v e nst e r Re a dy, w aarin w ordt v e rm e ld dat BPM one klaar is v oor ge bruik. 8 Als u BPMone meteen wilt gebruiken: klik op Continue. BPM one Port al w ordt ge st art. Of Als u BPMone niet meteen wilt gebruiken, deselecteert u de optie Open BPMone Portal automatically en klik vervolgens op Continue. First time use w ordt afge slot e n. Op uw c om put e r e e n program m agroep aange m aakt zodat u BPM one v anuit 2012 P e rce p tiv e So ftw a re 19

20 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing he t Window s St art m e nu kunt st art e n. Daarnaast w ordt e r e e n pic t ogram ge m aakt op he t Bure aublad. Dubbe lklik he t pic t ogram om BPM one t e st art e n. U kunt BPMone ook vanuit uw internetbrowser starten. Om dit te doen voert u de volgende stappen uit: Start uw internetbrowser Typ in de adresbalk Documentatie installeren Documentatie in andere talen dan Engels installeren Standaard bevatten installaties van BPMone in andere talen dan Engels (Verenigde Staten) geen gebruikersdocumentatie. U kunt de documentatiebestanden in de gewenste taal downloaden. U kunt de documentatie in meer dan een taal installeren. Volg de stappen in de onderstaande tabel om de documentatie in een taal te installeren: Stap Handeling 1 Download onderstaande bestanden van het Klantenportaal: doc_bpmone_web_manual_pdf_[taalcode].zip doc_serverguide_web_manual_pdf_[taalcode].zip doc_bpmonedesign_web_manual_pdf_[taalcode].zip doc_help_web_manual_html_[taalcode].zip waarbij 'taalcode' de code is van de taal waarin de documentatie wilt installeren in BPMone. Sla de bestanden op in een tijdelijke locatie op uw computer. 2 In Windows Explorer, ga naar de datamap. Standaard is dit: [drive]:\programdata\bpmone\server\web\manual 3 Selecteer de map manual en maak de onderstaande mappen: pdf html 4 Selecteer de map pdf en maak de onderstaande submap: [taalcode] waarbij taalcode de code is van de bestanden die u heeft gedownload bij Stap 1, bijvoorbeeld de-de. 5 Ga naar de map [drive]: \ProgramData\BPMone\Server\web\manual P e rce p tiv e So ftw a re

21 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Selecteer de map html en maak de onderstaande submap: [taalcode] waarbij taalcode de code is van de bestanden die u heeft gedownload bij Stap 1, bijvoorbeeld de-de. 6 Kopieer de bestanden: doc_bpmone_web_manual_pdf_[taalcode].zip doc_serverguide_web_manual_pdf_[taalcode].zip doc_bpmonedesign_web_manual_pdf_[taalcode].zip vanuit de tijdelijke locatie naar de map: \BPMone\Server\web\manual\pdf\[taalcode] Pak de bestanden uit in de map \BPMone\Server\web\manual\pdf\[taalcode] Verwijder de.zip-bestanden. 7 Kopieer het bestand: doc_help_web_manual_html_[taalcode].zip vanuit de tijdelijke locatie naar de map: \BPMone\Server\web\manual\html\[taalcode] Pak het bestand uit in de map \BPMone\Server\web\manual\pdf\[taalcode] Verwijder het.zip-bestand Microsoft SQL Server database configureren De Microsoft SQL Server Database configureren Volg de stappen in de onderstaande tabel om de Microsoft SQL Server-configuratie informatie in te voeren en de database te creëren of te gebruiken. Voor meer informatie over de betekenis van de invoervelden kunt u de tekst onder de tabel raadplegen. Stap Handeling 1 Geef bij Database server name aan welke computer als databasecomputer gebruikt wordt. Standaard is de naam van de computer waarop u BPMone installeert geselecteerd. 2 Vul bij Database instance in welke database-instantie u wilt gebruiken. 3 Vul bij Database name de database-naam in. 4 Geef bij Database user een gebruikersnaam op. 5 Geef bij Database password een wachtwoord op voor de database user. 6 Typ bij Confirm database password ter verificatie nogmaals het wachtwoord. 7 Vervolg de installatie zoals beschreven in de paragraaf BPMone configureren, na stap P e rce p tiv e So ftw a re 21

22 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Betekenis van de Microsoft SQL Server database gegevens In de onderstaande tabel ziet u wat de gegevens van Microsoft SQL Server betekenen. Optie Database server name Database instance Database name Database version Database user Database password Confirm database password Beschrijving Dit is de naam van de computer die gebruikt wordt als database-computer voor de BPMone database. Wanneer dit een andere computer is dan de computer waarop BPMone wordt geïnstalleerd betekent dit dat de database remote is voor BPMone. Met Microsoft SQL Server kunt u een aantal databaseinstanties naast elkaar actief hebben, zodat het lijkt of u een aantal database engines heeft. Tijdens de configuratie van Microsoft SQL Server wordt getoond welke instantie gebruikt zal worden en heeft u de mogelijkheid om te kiezen welke u wilt gebruiken. Dit is de naam van de Microsoft SQL Server-database die gebruikt wordt voor BPMone. Wanneer u een nieuwe database gaat creëren mag de naam die u invoert nog niet in gebruik zijn. Dit is de interne versie van de Microsoft SQL Server database. De database-gebruiker is een gebruiker die tijdens de installatie van BPMone in Microsoft SQL Server wordt gecreëerd ten behoeve van BPMone. U kunt een reeds bestaande gebruiker met bijbehorend bestaand wachtwoord kiezen. Is het wachtwoord van de gebruiker die u heeft ingevoerd in het veld Database user. Controle van het wachtwoord van de gebruiker die u heeft ingevoerd in het veld Database user Oracle database configureren De Oracle database configureren Volg de stappen in de onderstaande tabel om de Oracle-configuratie informatie in te voeren. Voor meer informatie over de betekenis van de invoervelden kunt u de tekst onder de tabel raadplegen P e rce p tiv e So ftw a re

23 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Met uitzondering van de velden Database password en Confirm database password wordt een standaardwaarde getoond. U kunt deze standaardwaarde accepteren of een andere waarde opgeven. Stap Handeling 1 Geef bij Database server name aan welke computer als databasecomputer gebruikt wordt. Standaard wordt de naam van de computer waarop u BPMone installeert getoond. 2 Vul bij Database SID de naam van de BPMone-database in de Oracleomgeving in. 3 Vul bij Oracle Home de locatie in waar Oracle is geïnstalleerd. 4 Geef bij Database user een gebruikersnaam op. 5 Geef bij Database password een wachtwoord op voor de database user. 6 Typ bij Confirm database password ter verificatie nogmaals het wachtwoord. 7 Vervolg de installatie zoals beschreven in de paragraaf BPMone configureren, na stap 4. Betekenis van de Oracle database gegevens In de onderstaande tabel ziet u de instellingen die u voor de Oracle database software kunt maken en wat ze betekenen. Optie Database server name Database SID Oracle Home Beschrijving Dit is de naam van de computer die gebruikt wordt als database-computer voor de BPMone database. Wanneer dit een andere computer is dan de computer waarop BPMone Server wordt geïnstalleerd betekent dit dat de database remote is voor BPMone Server. De Database Identifier is de naam van de BPMonedatabase in de Oracle-omgeving. De lengte van deze SID en de daarin toegestane lengtes verschillen per Oracleversie. Wij adviseren u de Oracle documentatie te raadplegen om een toegestane SID te maken. BPMone Server controleert deze SID niet. De ORACLE_SID moet al bestaan. Oracle Home is de locatie waar Oracle is geïnstalleerd. Het installatieprogramma kan deze locatie zelf detecteren, mits Oracle slechts één keer op uw computer is geïnstalleerd P e rce p tiv e So ftw a re 23

24 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Database user Database password Confirm database password De Oracle-database-gebruiker is een gebruiker die in Oracle wordt gecreëerd voor BPMone Server. Deze gebruiker met wachtwoord moet bestaan in de database. Is het wachtwoord van de gebruiker die u heeft ingevoerd in het veld Database user. Controle van het wachtwoord dat u heeft ingevoerd in het veld Database password Problemen verhelpen Algemene informatie over foutmeldingen Bij een foutmelding tijdens de installatie of de First Time Use wordt meestal een venster getoond met daarin de oorzaak van de fout. U kunt de fout zelf oplossen. Als u niet weet hoe u een probleem moet oplossen, neem dan contact op met Product Support van Perceptive Software. Problemen tijdens het installatieproces Als er fouten optreden tijdens het installatieproces worden deze in het venster BPMone Checker getoond. BPMone Checker vermeldt de fout en geeft een uitgebreide beschrijving van de fout. Gedetailleerde foutberichten voor Product Support Als u contact opneemt met Product Support van Perceptive Software, kunt u BPMone Checker gebruiken om gedetailleerde foutberichten te verstrekken aan Product Support. Vanuit het venster BPMone Checker kunt u een foutenbericht verzenden naar Product Support: Klik op de knop in het venster BPMone Checker. Er wordt dan een nieuw bericht gemaakt in uw programma met een aantal gegevens die Product Support nodig heeft om het probleem te kunnen oplossen. Vul dit bericht aan met uw eigen gegevens (naam, telefoonnummer en e- mailadres) en verzendt het bericht naar Product Support. Kunt u vanuit uw omgeving geen verzenden, volg dan de onderstaande stappen: Klik op de knop in het venster BPMone Checker. Klik dan op de knop Save en sla het bestand checker.txt op. Neem telefonisch contact op met Product Support. In dit bestand checker. txt staan gegevens waarmee Product Support u kan helpen het probleem op P e rce p tiv e So ftw a re

25 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s te lossen. Mogelijke meldingen inbpmone Checker: 1. TCP-layer is not standard. Er is op uw computer iets niet in orde met de (TCP-)communicatielaag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 2. The temporary folder is not available or not writable. De tijdelijke map (%TEMP%) is niet benaderbaar. Dit kan verschillende redenen hebben. 3. The current user has no administrative rights or is not an elevated administrator. De gebruiker die is aangemeld bij Windows heeft niet voldoende rechten om BPMone te installeren. U moet aangemeld zijn als gebruiker met beheerrechten. Houdt u er rekening mee dat de gebruikersnaam waarmee u de installatie voltooit, ook de gebruiker is die met BPMone gaat werken. Wanneer u het probleem hebt verholpen, meldt u dan aan op uw systeem met voldoende beheerrechten en start de installatie opnieuw. 4. Port 5000 is not available for BPMone. BPMone maakt gebruik van poort 5000, maar deze is al in gebruik door een ander proces. 5. Another version of BPMone is found. Op uw computer is al een versie van BPMone geïnstalleerd (geweest). Verwijder zonodig deze versie. Vervolgens verwijdert u de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Perceptive Software\BPMone\Server uit de Windows Registry. 6. The default BPMone installation folder is not empty. Please empty the default installation folder (C:\Program Files\BPMone\Server). De map waarin u BPMone wilt installeren bestaat al (standaard is dit <drive>: \Program Files\BPMone\Server) en deze is niet leeg. Kopieer onderstaande locatie (inclusief %-tekens) naar de adresbalk in Windows Verkenner: %ProgramFiles%\BPMone\Server en verwijder alle bestanden uit deze map. Le t op: v e rw ijde r e e rst BPM one v oordat u be st ande n v e rw ijde rt uit de inst allat ie m ap. 7. Selected BPMone Data directory is not empty. Please make sure the directory is empty. Er is op uw computer al een versie van BPMone geïnstalleerd (geweest). Verwijder zonodig deze versie. Vervolgens moet u de datamap (standaard is dit <drive>: \ProgramData\BPMone\Server) verwijderen. Fouten in First Time Use Onderstaande fout kan optreden tijdens First Time Use: An inv alid lic e nc e file has be e n found. Als deze fout wordt getoond, controleer dan het volgende: Hebt u het licentiebestand ontvangen van Perceptive Software? 2012 P e rce p tiv e So ftw a re 25

26 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Is het bestand een licentiebesand voor BPMone Personal Design? Komt de computernaam overeen met de naam waarvoor het licentiebestand is aangevraagd? Een licentiebestand wordt gemaakt op basis van de computernaam waarop u de software gaat installeren. Database setup fouten opsporen Als er tijdens het creëren of configureren van de Oracle-database foutmeldingen verschijnen, kunt u het volgende bestand bekijken om fouten op te sporen en op te lossen: <drive>:\<doelmap BPMone Server>\Oracle\Create\Create.log. Als de installatie van BPMone wordt afgebroken in verband met database-setupen/of configuratiefouten, herstel dan de fout en voer de installatie opnieuw uit P e rce p tiv e So ftw a re

27 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s 1.3 BPMone installatie verwijderen BPMone verwijderen Introductie Laat het verwijderen van BPMone uitvoeren door iemand met voldoende kennis. U kunt bij twijfel contact opnemen met Product Support van Perceptive Software. Wij raden u aan de gegeven volgorde van de stappen aan te houden. Microsoft SQL Server verwijderen Wanneer bij de installatie van BPMone ook Microsoft SQL Server is geïnstalleerd, dan wordt deze software niet automatisch verwijderd wanneer u BPMone deinstalleert. U moet Microsoft SQL Server apart verwijderen in het Configuratiescherm van Windows. Als u Microsoft SQL Server wilt verwijderen, controleer dan of er andere applicaties die gebruikmaken van deze software. Oracle database verwijderen Volg de stappen in de onderstaande tabel om een Oracle-database te verwijderen. Afhankelijk van de gebruikte versie kunnen de stappen enigszins afwijken. Stap Handeling 1 Selecteer uit het Windows Startmenu via Alle programma s, de programmagroep Oracle - <Oracle Home> vervolgens de groep Configuration and Migration Tools en vervolgens Database Configuration Assistant. 2 Klik op Next. 3 Selecteer de optie Delete a database. Klik op Next. 4 Selecteer de BPMone-database. Dit is mogelijk aangegeven als OracleService<BPMone-database-naam>. 5 Klik op Finish. BPMone programma verwijderen Volg de onderstaande stappen om BPMone te verwijderen. Stap Handeling 1 Ga naar Start en open Windows Configuratiescherm. 2 Open Programma's en onderdelen. 3 Verwijder alle componenten van BPMone P e rce p tiv e So ftw a re 27

28 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing Verwijder BPMone Server. Het best verwijdert u eerst de componenten en als laatste BPMone Server P e rce p tiv e So ftw a re

29 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s 1.4 BPMone bijwerken naar BPMone BPMone bijwerken Wanneer bijwerken? Als tijdens de installatie van BPMone 2.8 blijkt dat er al een bestaande installatie van BPMone aanwezig is op uw computer kunt u de aanwezige versie bijwerken naar BPMone Het is niet mogelijk om meer dan één versie van BPMone te installeren op uw computer. 2. Wanneer u gebruik maakte van Protos Personal, moet u eerst bijwerken naar BPMone Pas dáárna kunt u bijwerken naar BPMone Na het bijwerken krijgt de groep 'Gebruikers' lees- en schrijfrechten op alle bestanden van BPMone. Als dit niet wenselijk is, moet u de rechten zelf aanpassen. Voorwaarden voor bijwerken naar BPMone 2.8 U hebt u een normaal functionerende BPMone-omgeving nodig. Algemene informatie over foutmeldingen Bij een foutmelding tijdens het upgraden wordt meestal een venster getoond met daarin de oorzaak van de fout. In veel gevallen kunt u de fout zelf oplossen. Neem bij twijfel over problemen altijd contact op met Product Support. Java cache BPMone 2.8 maakt gebruik van nieuwe Java Archive Files (jar). Dit leidt in bepaalde gevallen tot problemen die u direct na het bijwerken zult opmerken bij het openen van BPMone Portal. Om deze problemen te verhelpen, raden wij u aan om BPMone Portal met CTRL + F5 te verversen. Mocht dit het probleem niet verhelpen, leegt u dan u Java-cache. Vervangen bestanden kopiëren Tijdens het bijwerken van BPMone kunt u aangeven of u een backup wilt laten maken van de bestanden die worden overschreven in het bijwerkproces. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in bestanden (zoals bijvoorbeeld Capability files) in de bestaande versie van BPMone kan het handig zijn deze gewijzigde bestanden te bewaren in een backup-kopie. U kunt deze bestanden dan weer gebruiken in de nieuwe versie van BPMone. Nadat de het bijwerken is voltooid moet u de bestanden zelf terugzetten vanuit de 2012 P e rce p tiv e So ftw a re 29

30 B P Mo ne G e b ruik e rsha ndle id ing backup-kopie. Het bijwerkproces uitvoeren Volg de stappen in de onderstaande tabel om het bijwerkproces uit te voeren. Stap Handeling 1 Download het installatiebestand van BPMone van het Klantenportaal. 2 Dubbelklik het installatiebestand. 3 Klik in het venster BPMone Server op Next >. Be nt u nog nie t aange m e ld als de inst allat ie ge bruike r die de e e rde re v e rsie v an BPM one he e ft ge ïnst alle e rd, dan zie t u he t v e nst e r No t the s a m e us e r. Ga dan verder met stap 4 in deze tabel. Be nt u we l aange m e ld als de inst allat ie ge bruike r die de e e rde re v e rsie v an BPM one he e ft ge ïnst alle e rd, dan zie t u he t v e nst e r B a ckup Re pla ce d File s. In dit geval kunt u verder gaan met stap 6 in deze tabel. 4 In het venster Not the same user klikt u op Yes als u van gebruikersnaam wilt veranderen en de upgrade wilt voortzetten als BPMInstallUser. U zie t he t v e nst e r Ins ta ll a s O the r Us e r. 5 Typ de juiste inloggegevens van de installatiegebruiker in het venster Install as Other User. De standaard gebruikersnaam van de installatiegebruiker is BPMInstallUser. Het standaard wachtwoord is BPM4pass_install1. Klik op Next >. U ziet mogelijk een waarschuwing. Klik dan op Ja om verder te gaan. U zie t he t v e nst e r B a ckup Re pla ce d File s. 6 Kies Yes als u een backup wilt maken van de bestanden die tijdens het bijwerken worden vervangen en geef eventueel een andere locatie op voor de bestanden. Of Kies No als u geen backup wilt maken van de bestanden die tijdens het bijwerken worden vervangen. Klik op Next >. U zie t he t v e nst e r Sta rt Upgra de w aarin u t e r c ont role nogm aals de loc at ie v an de bac kup-be st ande n zie t. 7 Klik op Next >. Als de BPMone Server nog niet is gestopt, verschijnt het venster P e rce p tiv e So ftw a re

31 B P Mo ne insta lle re n o p W indo w s Temporarily stop BPMone Server. Klik dan op Yes om de BPMone Server te stoppen en het bijwerken voort te zetten. Of De upgrade wordt automatisch gestart als de BPMone Server wel is gestopt. Ga daarna verder met de volgende stap. Wanneer u gebruik maakte van Integration Server, dan ziet u een waarschuwing. Het nieuwe Integration Framework is niet compatible met de oude Integration Server. Ook zullen case types die gebruik maakten van de Integration Server moeten worden bijgewerkt. U kunt er nu voor kiezen om de upgrade te vervolgen door op Yes te klikken, of het bijwerken te stoppen zonder wijzigingen te maken door op No te klikken. 8 U zie t he t v e nst e r Ins ta lling. He t proc e s w ordt uit ge v oerd. Dit kan e nke le m inut e n dure n. Er v e rsc hijnt e e n dialoogv e nst e r w aarin de v oort gang w ordt ge m e ld. Wanneer u gebruik maakt van LDAP, controleer dan of de BPMone Server gestart is en of gebruikers kunnen aanmelden. Wanneer dit niet het geval is, moet u wellicht het wachtwoord wijzigen. Raadpleeg hiervoor de paragraaf Configuring options for Logon Services in de Server Guide. Klik op Finish in het venster BPMone Server. 9 He t proc e s w ordt nu afge rond. Wanneer tijdens het bijwerken een of meerdere fouten zijn opgetreden met mogelijk fatale gevolgen, werken componenten van BPMone mogelijk niet of niet volledig. De fatale fouten zijn tijdens het bijwerken in een apart logbestand fatal.log weggeschreven. U kunt het bestand openen met de knop Show fatal upgrade errors. Klik op Finish in het venster BPMone. He t inst allat ie program m a w ordt afge slot e n. He t bijw e rke n is m e t suc c e s uit ge v oerd P e rce p tiv e So ftw a re 31

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal

Perceptive Process Design Personal Perceptive Process Design Personal Installatiehandleiding Versie: 3.3 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL 2008 Versie 2.0, 17-09-2010 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 Express: Het is raadzaam om de volledige installatie met een gebruiker zonder beperkingen uit

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3 Ondersteunde platformen 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 10/28/2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Handleiding Installatie Civiel 8

Handleiding Installatie Civiel 8 Handleiding Installatie Civiel 8 Met behulp van het stappenplan (pagina 2-5) kunt u de upgrade van Civiel 7 naar Civiel 8 correct uitvoeren. U dient drie verschillende bestanden te installeren: 1. Civiel

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Inhoud. Installatie van Eclipse. Installatie Eclipse

Inhoud. Installatie van Eclipse. Installatie Eclipse Inhoud Installatie van Eclipse 1 Apparatuurspecificaties 2 Installeren van Java 3 Instellen omgevingsvariabelen 4 Installeren van Eclipse 4.1 Licentie bekijken en accepteren 4.2 Eclipse installeren OUN

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder Cloudbackup Whitelabel Handleiding Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Opdrachtgever : Auteur(s) : Status : Classificatie : Geldigheid : Datum laatste wijziging : Distributie : P.D. Derks Concept / Gereed / Geaccepteerd

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011 Installatiehandleiding ixperion Word Import voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010-2011 Versie 1.0.0 Seneca 2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving en wijzigingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Hoe kan ik extern werken?

Hoe kan ik extern werken? Hoe kan ik extern werken? Versie: 08-06-2015 Inhoudsopgave Hoe kan ik extern werken?... 3 Installatie View Client... 3 Éénmalig instellen van je token (pincode)... 6 Verbinden met de werkplek... 8 Fouten

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website.

Softwarehouse Macco. Stap 2: Indien u dit nog niet gedaan heeft, download dan het installatiebestand voor Macco 2013 vanaf onze website. Installatiehandleiding software Macco 2013 (Windows versie) / FWW 2013 (Windows versie) Hieronder zal stap voor stap aan de hand van schermafdrukken uitgelegd worden hoe u de software kunt installeren.

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server

Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Handleiding Installatie ArcGIS Desktop Basis, ArcGIS Engine en Download ArcGIS Server Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Handleiding: Solis-VPN

Handleiding: Solis-VPN Handleiding: Solis-VPN Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN. Auteurs: Review: ICT Service Centrum T. Janssens Versie: 1.3 Datum: 19-06-2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN Deze handleiding beschrijft het installatieproces voor en het inrichten van één centrale database voor alle computers waar u de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05

1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 1. Installatie DCElektro Studentversie 2008.05 DesignCAD versie 18 en Studentversie DCElektro downloaden. ------------------------------------------------------------------------------------- Volgende

Nadere informatie