vmbo 3 basis: schooljaar vmbo 4 basis: schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vmbo 3 basis: schooljaar vmbo 4 basis: schooljaar"

Transcriptie

1 cohort vmbo 3 basis: schooljaar vmbo 4 basis: schooljaar College Durendael

2 Vak:Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Schrijven, zakelijke brief. 0,3 Het leren schrijven van een inhoudelijk en technisch correcte, zakelijke brief. T3-2 Hoofdstuk., Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. T3-3 Hoofdstuk 2., Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. T3-4 Lezen. PWW 0,8 Tekstverklaring. T3- Hoofdstuk 3., Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. T3-6 Schrijven 2, stageverslag. 0,4 Een stageverslag schrijven met goede opbouw, leerfragmenten. T3-7 Hoofdstuk 4., Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. 2

3 Vak:Nederlandse taal T3-8 Lezen 2. PWW 2 0,8 Tekstverklaring. T3-9 Schrijven 3, uitnodiging schrijven. per.3 0,3 Het kunnen schrijven van een formele uitnodiging. T3- Hoofdstuk, Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. T3- Hoofdstuk 6., Het kennen en kunnen toepassen van alle theorie van het hoofdstuk. T3-2 Lezen 3. PWW 3 0,8 Tekstverklaring. P3- Fictiedossier deel, boekverslag. e opdracht 0 Dit moet voldoende zijn om bevorderd te worden naar leerjaar 4 en telt mee voor het examen. P3-2 Fictiedossier deel 2, filmverslag. e opdracht 0 Dit moet voldoende zijn om bevorderd te worden naar leerjaar 4 en telt mee voor het examen. P3-3 Fictiedossier deel 3, boekverslag. e opdracht 0 Dit moet voldoende zijn om bevorderd te worden naar leerjaar 4 en telt mee voor het examen. 3

4 Vak:Nederlandse taal T4- Spelling en grammatica. T4-2 Lezen (module ). PWW T4-3 Schrijven, affiche + formulier. T4-4 Spreken. Mondeling T4- Fictie theorie. T4-6 Fictie mondeling n.a.v. fictiedossier. PWW 2 Mondeling T4-7 Kijken - luisteren. PWW 2 0 T4-8 Schrijven 2, zakelijke brief. 4

5 H4- Fictie dossier. 0 Vak:Nederlandse taal De beoordeling van het fictiedossier kan van invloed zijn op het cijfer van het SE fictie mondeling in het 4e leerjaar. Herkansing

6 Vak:Engelse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Schrijfvaardigheid. 0,3 2 overhoringen over woorden met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3-2 Schrijfvaardigheid. 0, Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3-3 Luistervaardigheid. 0,7 Getoetst wordt in hoeverre de kandidaat hoofdzaken en belangrijke details uit een aantal authentieke fragmenten heeft begrepen. T3-4 Schrijfvaardigheid. PWW 0,9 Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3- Leesvaardigheid. PWW Met behulp van meerkeuzevragen en open vragen laat de kandidaat zien teksten gelezen te hebben, vertrouwd te zijn met de inhoud en de hoofdzaken hiervan. T3-6 Schrijfvaardigheid. 0,3 2 overhoringen over woorden met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3-7 Schrijfvaardigheid. 0, Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. 6

7 T3-8 Schrijfvaardigheid. PWW 2 0,9 Vak:Engelse taal Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3-9 Schrijfvaardigheid. PWW 2 De kandidaat schrijft een eenvoudige informele als reactie op een voorgelegde situatie. Er mag gebruik gemaakt worden van een woordenboek. Tijdstip van afname wordt bepaald door de docent en kan dus afwijken van PWW 2. T3- Schrijfvaardigheid. 0,3 2 overhoringen over woorden met als doel correct schriftelijk taalgebruik T3- Schrijfvaardigheid. 0, Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T3-2 Luistervaardigheid. 0,7 Getoetst wordt in hoeverre de kandidaat hoofdzaken en belangrijke details uit een aantal fragmenten heeft begrepen. T3-3 Gespreksvaardigheid. Mondeling, De kandidaat laat zien in staat te zijn om over een onderwerp te kunnen praten. Tijdstip van afname wordt bepaald door de docent en kan dus afwijken van. T3-4 Schrijfvaardigheid. PWW 3 0,9 Overhoring over grammaticale onderdelen en phrases met als doel correct schriftelijk taalgebruik. T4- Leesvaardigheidsonderdeel extensief lezen. Met behulp van meerkeuzevragen en open vragen laat de kandidaat zien een boekje gelezen te hebben, vertrouwd te zijn met de hoofdpersonen en de hoofdzaken van het verhaal. 7

8 T4-2 Luister- en kijkvaardigheid. Vak:Engelse taal Getoetst wordt in hoeverre de kandidaat hoofdzaken en belangrijke details uit een aantal authentieke fragmenten heeft begrepen. T4-3 Gespreksvaardigheid Mondeling 20 De kandidaat laat zien in staat te zijn binnen een voorgestructureerd gesprek op een aantal functionele situaties te kunnen reageren. Tijdstip van afname wordt bepaald door de docent en kan dus afwijken van periode 2. T4-4 Leesvaardigheidsonderdeel extensief lezen. Met behulp van meerkeuzevragen en open vragen laat de kandidaat zien een boekje gelezen te hebben, vertrouwd te zijn met de hoofdpersonen en de hoofdzaken van het verhaal. T4- Schrijfvaardigheid. 0 De kandidaat schrijft een eenvoudige informele brief als reactie o p een voorgelegde situatie. Er mag gebruik gemaakt van een woordenboek en een grammaticaschema. Tijdstip van afname wordt bepaald door de docent en kan dus afwijken van periode 2. T4-6 Luister- en kijkvaardigheid Getoetst wordt in hoeverre de kandidaat hoofdzaken en belangrijke details uit een aantal authentieke fragmenten heeft begrepen. T4-7 Schrijfvaardigheid Mondeling overhoringen over phrases en woorden met als doel correct schiftelijk taalgebruik. Tijdstip van afname wordt bepaald door de docent en kan dus afwijken van periode 3. Herkansing 8

9 Vak:wiskunde Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Proefwerk H, boek 3b. T3-2 Proefwerk H2, boek 3b. T3-3 Proefwerk H3, boek 3b. T3-4 H, 2, en 3, boek 3b. PWW 2 T3- Proefwerk H4, boek 3b. T3-6 Proefwerk H, boek 3b. T3-7 H4 en H, boek 3b+2. PWW 2 2 9

10 Vak:wiskunde T3-8 Proefwerk H6, boek 3b2. T3-9 Proefwerk H7, boek 3b2 T3- H7 en H8, boek 3b2. PWW 3 2 T4- Nog niet bekend, volgt nog. 87 Herkansing

11 Vak:biologie Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Thema Organen en cellen. 2, T3-2 Thema 2 Ordening. 2, T3-3 Schoolexamen, Thema en 2. PWW T3-4 Thema 3 Voortplanting. 2, T3- Thema 4 Regeling. 2, T3-6 Schoolexamen 2 thema 3,4. pww 2 T3-7 Thema Zintuigelijke waarneming. 2,

12 Vak:biologie T3-8 Thema 6 Stevigheid en beweging. 2, T3-9 Schoolexamen 3, thema en 6. pww 3 P3- e opdrachten. 20 e opdracht Het gemiddelde van de gemaakte praktische opdrachten in leerjaar 3. T4- Thema Stofwisseling. T4-2 Thema 2 Planten en thema 3 Ecologie. PWW T4-3 Thema 4: Mens en milieu. per 2 Mondeling T4-4 Thema Voeding en vertering. T4- Thema 6 Gaswisseling en Thema 7 Transport. PWW 2 2

13 Vak:biologie T4-6 Deel Thema 8 Opslag, uitscheiding en bescherming. P4- Practische opdrachten. 20 gemiddelde van de gemaakte praktische opdrachten in leerjaar 4. e opdracht Herkansing 3

14 Vak:economie Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Rekentoets. T3-2 Consumptie -> Inkomen H. 7 Ec/K/ t/m 4b T3-3 Consumptie -> Geld H2. PWW 7 Ec/K/ t/m 4b. T3-4 Consumptie -> Kopen H3. 8 Ec/K/ t/m 4b. T3- Milieu -> milieu H4. PWW 2 7 Ec/K/ t/m T3-6 Overheid -> overheid H. 8 Ec/K/ t/m 3 +6 T3-7 Arbeid en productie -> produceren H6. PWW 3 8 Ec/K/ t/m 3 + 4

15 Vak:economie H3-. 0 per periode minimaal praktische opdracht. H per periode minimaal praktische opdracht. T4- Consumptie -> Consumeren H7. EC / K / t/m 4 T4-2 Arbeid en productie -> Werken H8. EC / K / A / 3,4, T4-3 Arbeid en productie -> Werkloos H9. PWW EC / K / A / 3,4, T4-4 Internationale ontwikkelingen -> Import/export H. EC / K / 7 /,2 T4- Internationale ontwikkelingen -> Ontwikkelingslanden H. PWW 2 EC / K / 7 / 3A + B,4, Herkansing

16 Vak:ckv Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en H3- De leerling levert een kompleet ingevulde lesmap in. H3-2 De leerling levert 4 ckv-verslagen in van 4 uitgevoerde culturele activiteiten. Leerlingen leveren zowel een digitale als een papieren versie in. Aan het eind van het leerjaar dient het vak CKV, afgesloten te worden met de kwalificatie "voldoende" of "goed". Anders kan een kandidaat worden uitgesloten van het Centraal Examen. Herkansing 6

17 Vak:maatschappijleer Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3- Jongeren. T3-2 Politiek. PWW T3-3 Multiculturele samenleving. PWW 2 T3-4 Media. T3- Criminaliteit. PWW 3 P3- Jongeren. e opdracht P3-2 Jongeren. e opdracht 7

18 Vak:maatschappijleer P3-3 Politiek. e opdracht P3-4 Politiek. e opdracht P3- Multiculturele samenleving. e opdracht P3-6 Multiculturele samenleving. e opdracht P3-7 Media. e opdracht P3-8 Media. e opdracht P3-9 Criminaliteit. e opdracht P3- Criminaliteit. e opdracht Herkansing 8

19 Vak:maatschappijkunde Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T4- Massamedia. 30 Digitaal T4-2 Massamedia. T4-3 Multiculturele samenleving. 30 Digitaal T4-4 Multiculturele samenleving. PWW T4- Politiek. 30 Digitaal T4-6 Politiek. T4-7 Criminaliteit. 30 Digitaal 9

20 Vak:maatschappijkunde T4-8 Criminaliteit. P4- Massamedia. e opdracht P4-2 Multiculturele samenleving. e opdracht P4-3 Politiek. e opdracht P4-4 Criminaliteit. e opdracht P4- Werk. PWW 2 0 e opdracht H4- Den Haag. 0 Herkansing 20

21 Vak:economie en ondernemen Inleiding Het gemiddelde van leerjaar 3 telt voor 20 % mee in leerjaar 4. Schoolexamens Handelingsdelen en P Module : Logistiek, praktijkopdrachten. e opdracht T Module : Logistiek, theorietoetsen. P2 Module 2: Secretarieel, praktijkopdrachten. e opdracht T2 Module 2: Secretarieel, theorietoetsen. P3 Module 3: Administratie, praktijktoetsen. e opdracht T3 Module 3: Administratie, theorietoetsen. P4 Module 4: Commercieel, praktijktoetsen. e opdracht 2

22 Vak:economie en ondernemen T4 Module 4: Commercieel, theorietoetsen. H Stage klas 3. klas 3 0 Het handelingsdeel "Stage klas 3" dient voor de overgangsvergaderingen in klas 3 met een voldoende te zijn afgesloten. Indien dit niet het geval is kan de leerling NIET worden bevorderd naar klas 4. H2 Stage klas 4. klas 4 0 Het handelingsdeel "Stage klas 4" dient voor de kerstvakantie met een voldoende te zijn afgesloten; het stagewerkboek dient twee weken na de laatste stagedag ingeleverd te zijn. Indien bovenstaande niet het geval is kan de leerling NIET deelnemen aan het eindexamen. H3 Klas 4: LOB-portfolio. klas 4 0 Het handelingsdeel "LOB - portfolio" dient voor de kerstvakantie met een voldoende te zijn afgesloten. Indien bovenstaande NIET het geval is kan de leerling NIET deelnemen aan het eindexamen. Herkansing 22

23 Vak:lichamelijke opvoeding Inleiding Dit vak dient met een voldoende te worden afgesloten anders geen d iploma. Het eindcijfer in VMBO-3 gaat mee als handelingsdeel (G,V,O) naar VMBO -4 waarbij een cijfer hoger dan 7, wordt beoordeeld met een G en l ager dan, met O. Tussen, en 7, met een V. Dit telt % mee. Schoolexamens Handelingsdelen en T3 Atletiek: cooptertest / verspringen. T32 Spel: hockey / voetbal / softbal. T33 Inzet gedurende periode. T34 Turnen: minitramp / zwaaien in hang. T3 Spel: basket / hand / volleybal / badminton. T36 Turnen: minitramp / zwaaien in steun / handstandoverslag. T37 Inzet gedurende periode. 23

24 Vak:lichamelijke opvoeding T38 Spel: rugby / softbal. T39 Atletiek: hoogspringen. T3 Atletiek: speerwerpen / 80 meter sprint. T3 Inzet gedurende periode. T32 Spel: hockey / voetbal / softbal. T4 Keuze: softbal / voetbal / kano / skeeleren. 0 T42 Keuze: hockey / tennis / rugby / mountainbike / roeien. 0 T43 Keuze: voetbal / hockey. 0 24

25 Vak:lichamelijke opvoeding T44 Keuze: badminton / tennis / zumba & streetdance / kickboksen. 0 T4 Keuze: basketbal / handbal / minitrampoline / indoorsoccer. 0 T46 Keuze: boksen en judo / indoorsoccer / squash / spinning. 0 T47 Keuze: jiu-jitsu / steps+aerobics / skieën - snowboarden - spel / zaalvoetbal. 0 T48 Keuze: ijshockey + spel / squash / badminton + indoortennis / cardio-krachtcircuit. 0 T49 Keuze: atletiek meerkamp / paardrijden /tennis / rugby. 0 T4 Eindtoernooi: bewegen en regelen. 0 Herkansing 2

26 Vak:Rekentoets 2F Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en Eerste kans om de rekentoets te maken. januari 90 Dit is de eerste van 4 kansen, het hoogste cijfer telt. Digitaal Tweede kans om de rekentoets te maken. mei/juni 90 Digitaal Dit is de tweede van 4 kansen, het hoogste cijfer telt. Derde kans om de rekentoets te maken. januari 90 Digitaal Dit is de derde van 4 kansen, het hoogste cijfer telt. Vierde kans om de rekentoets te maken. mai/juni 90 Digitaal Dit is de laaste van 4 kansen, het hoogste cijfer telt. Herkansing 26

27 Vak:keuzevak Inleiding In de Basis - en Kaderberoepsgerichte leerweg worden de eindcijfers voor de ten minste vier gevolgde beroepsgerichte keuzevakken gecombineerd. Elk keuzevak levert een eindcijfer op wat voor 2 % meetelt in het combinatie eindcijfer voor het keuzevak. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende keuzevakken: beveiliging/veiligheid, de bijzondere keuken, commercieel, dagbest eding, evenementen, gastheerschap, huidverzorging, haarverzorging, keuken, mode en des ign, ondernemen, patisserie, Presentatie en Styling, schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht, sign, sport en bewegen, geüniformeerde dienstverlening en veiligheid, verzorging, vormgevi ng en typografie, welzijn kind en jongere. Elk keuzevak wordt beoordeeld met een aantal cijfers, daarvoor wor den zowel praktijk - als theorieopdrachten vervuld. Dit combinatiecijfer telt als eindcijfer mee in de uitslagbepali ng. Schoolexamens Handelingsdelen en Zie opmerking. 0 In de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg worden de eindcijfers voor de ten minste vier gevolgde beroepsgerichte keuzevakken gecombineerd. Elk keuzevak levert een eindcijfer op wat voor 2 % meetelt in het combinatie eindcijfer voor het keuzevak. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende keuzevakken: beveiliging/veiligheid, de bijzondere keuken, commercieel, dagbesteding, evenementen, gastheerschap, huidverzorging, haarverzorging, keuken, mode en design, ondernemen, patisserie, Presentatie en Styling, schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht, sign, sport en bewegen, geüniformeerde dienstverlening en veiligheid, verzorging, vormgeving en typografie, welzijn kind en jongere. Elk keuzevak wordt beoordeeld met een aantal cijfers, daarvoor worden zowel praktijk - als theorieopdrachten vervuld. Dit combinatiecijfer telt als eindcijfer mee in de uitslagbepaling. Herkansing 27

28 Vak:zorg en welzijn Inleiding Dit PTA begint in klas 3 en loopt door in klas 4. Iedere leerling moet P (profiel-onderdeel) tot en met 4 volgen van de gekozen sector en minimaal 4 van de 8 keuze -onderdelen volgen. Tevens staan onderaan nog de (verplichte) handelingsdelen Stage en handelen. Schoolexamens Handelingsdelen en P Het gemiddelde van alle verplichte profiel-onderdelen. e opdracht T Module : Mens en Gezondheid, theorietoetsen. P2 Module 2: Mens en Omgeving, praktijkopdrachten. e opdracht T2 Module 2: Men en Omgeving, theorietoetsen. P3 Module 3: Mens en Activiteit, praktijktoetsen. e opdracht T3 Module 3: Mens en Activiteit, theorietoetsen. 28

29 Vak:zorg en welzijn P4 Module 4: Mens en zorg, praktijktoetsen. e opdracht T4 Module 4: Mens en zorg, theorietoetsen. H Stage klas 3. klas 3 0 Het handelingsdeel "Stage klas 3" dient voor de overgangsvergaderingen in klas 3 met een voldoende te zijn afgesloten. Indien dit niet het geval is kan de leerling NIET worden bevorderd naar klas 4. H2 stage klas 4. klas 4 0 Het handelingsdeel "Stage klas 4" dient voor de kerstvakantie met een voldoende te zijn afgesloten; het stagewerkboek dient twee weken na de laatste stagedag ingeleverd te zijn. Indien bovenstaande niet het geval is kan de leerling NIET deelnemen aan het eindexamen. H3 Klas 4: LOB-portfolio. klas 4 0 Het handelingsdeel "LOB - portfolio" dient voor de kerstvakantie met een voldoende te ijn afgesloten. Indien bovenstaande NIET het geval is kan de leerling NIET deelnemen aan het eindexamen. Gemiddelde op decimaal Afgesloten vakken op helen, de rest op dec. Herkansing 29