Verbeterplan. De strijd om IP-adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterplan. De strijd om IP-adressen"

Transcriptie

1 Verbeterplan De strijd om IP-adressen Naam: **Studentnaam** Studentnummer: **Studentnummer** Datum: 14 december 2013 Hogeschool NCOI HBO Bedrijfskundige Informatica 1 jaar Netwerktechniek en beheer **Docentnaam**

2 Voorwoord Mijn naam is **Studentnaam** en ik werk sinds **datum** als Functioneel Applicatie Beheerder bij **Bedrijfsnaam** bv. Naast Functioneel Applicatiebeheer draag ik ook bij aan ondersteuning op **Afdeling**. In januari 2013 ben ik begonnen aan de eenjarige opleiding Bedrijfskundige Informatica. Ik volg deze opleiding om een schakel te kunnen zijn tussen de eindgebruiker en de ICT-afdelingen waarmee ik regelmatig te maken heb bij de klanten. De module Netwerktechniek en beheer is de vijfde module die ik in dit kader volg. Ter afsluiting van deze module dient er een Verbeterplan voor ICT infrastructuur geschreven te worden. Bij deze wil ik **Docentnaam** graag bedanken voor de inspirerende lessen. Deze hebben veel voor mij verduidelijkt. Daarnaast zou ik ook graag mijn medestudenten bedanken voor hun geduld en begrip, als ik iets niet direct begreep. Last but not least wil ik graag *** bedanken voor alle hulp en uitleg die hij mij geboden heeft bij het begrijpen van Netwerktechniek en beheer. Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verbeterplan. **Plaatsnaam**, 14 december 2013 Samenvatting De aanleiding van de verbeterplan is een structureel probleem aangaande de beschikbaarheid van IPadressen. In dit verbeterplan is er onderzoek gepleegd naar de oorzaken van de problemen en worden (mogelijke) oplossingen aangedragen. **Bedrijfsnaam** is de laatste jaren flink gegroeid en niet alle onderdelen zijn evenredig meegegroeid. Een van de onderdelen die niet is meegegroeid is het netwerk. Hierdoor is er de laatste tijd een probleem ontstaan met IP-adressen. Wanneer alle medewerkers zich op kantoor bevinden, zijn er niet voldoende IP-adressen beschikbaar om iedereen online te laten werken. Er zijn verschillende protocollen, componenten en diensten die een rol spelen bij het verkrijgen van een IP-adres. Zo speelt niet alleen DHCP een rol in dit proces, ook Subnetting, LAN en WLAN spelen hun eigen rol binnen het verkrijgen van een IP-adres. Het IP-adres (en het verkrijgen hiervan) kent zijn plek in de eerste drie lagen van het OSI-model. Het IP-adres heeft verschillende functies. Eén ervan is het kunnen communiceren tussen twee of meer apparaten over het netwerk. Om een IP-adres te verkrijgen worden vier stappen doorlopen die kortweg DORA genoemd worden. Binnen het Service Level Management zijn er verschillende modellen die het mogelijk maken om een organisatie in te delen en verantwoordelijkheden vast te leggen. De modellen die in dit verbeterplan zijn gebruikt zijn het 5P model, Greiner s model en de RACI tabel. Daarnaast komt ook het Service Management Lemniscaat aan bod. Uit het onderzoek is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat er meer IP-adressen beschikbaar zijn om uitgedeeld te worden door de DHCP server. Voor het implementeren van deze mogelijkheden dienen er nog wel verschillende zaken geregeld te worden, zoals interne en externe SLA s. Vanuit deze bevindingen is het advies om kortere leasetijden in te stellen, gebruik te maken van subnetwerken en afspraken te maken over statische IP-adressen.

3 Inhoudsopgave Voorwoord... Samenvatting... Inhoudsopgave... 1 Inleiding Organisatie Belanghebbenden Probleemstelling Doelstelling Scope van dit verbeterplan Hoofdvraag en deelvragen Leeswijzer Componenten, protocollen en diensten Componenten bij het verkrijgen van een IP-adres Protocollen bij het verkrijgen van een IP-adres Subnetting Diensten bij het verkrijgen van een IP-adres WLAN en LAN DHCP Functie en communicatie Functie van een IP-adres Communicatie bij het verkrijgen van een IP-adres Afspraken omtrent Service Level Management Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen... 7 Literatuurlijst... 8 Bijlagen... 9 Bijlage I Netwerktekening... 9 Bijlage II Het 5P model Bijlage III Greiner s growth model Bijlage IV RACI Tabel Bijlage V Service Level Lemniscaat... 11

4 1 Inleiding 1.1 Organisatie **Bedrijfsnaam** bv ontwikkelt software voor **branche**. De software biedt ondersteuning in **productgroep**. De klanten van **Bedrijfsnaam** bevinden zich verspreid over het gehele land. De afgelopen jaren is **Bedrijfsnaam** sterk gegroeid in aantal klanten en medewerkers. Veel medewerkers van **Bedrijfsnaam** werken in de buitendienst. Dit houdt in dat deze medewerkers het grootste deel van hun tijd doorbrengen bij de klant, of dat zij thuis werken. Al met al zijn veel van de medewerkers uit de buitendienst weinig op kantoor aanwezig. Slechts wanneer er een overleg of bijeenkomst is gepland bevinden zich (bijna) alle medewerkers van **Bedrijfsnaam** op kantoor. Er wordt op zulke momenten flexibel gewerkt in het gehele gebouw. 1.2 Belanghebbenden Naam Directie **Studentnaam** Netwerkbeheerder Medewerkers binnendienst Medewerkers buitendienst Klanten/partners Functie Opdrachtgever Projectleider Uitvoerend specialist Gebruiker LAN en WLAN Gebruikers WLAN Gebruiker gast WLAN 1.3 Probleemstelling Wanneer er veel medewerkers op kantoor aanwezig zijn, dan kan een deel van deze medewerkers geen netwerkverbinding tot stand brengen. Een ieder die zich op kantoor bevindt, wil graag verbinding met het **Bedrijfsnaam** netwerk maken, zodat de mail gelezen en beantwoord kan worden, er via de FTP gegevens geüpload of gedownload kunnen worden en er bij klanten ingelogd kan worden. Wanneer (bijna) alle medewerkers op kantoor aanwezig zijn, raakt het aantal beschikbare IP-adressen op. Er lijken verschillende oorzaken ten grondslag te liggen aan het tekort aan IP-adressen. Zo is gebleken, na een korte inventarisatie, dat een groot aantal IP-adressen is gereserveerd en de leasetijd van IP-adressen is ingesteld op 7 dagen. 1.4 Doelstelling Alle medewerkers die zich in het kantoorgebouw in **Plaatsnaam** bevinden kunnen binnen 1 minuut een werkende netwerkverbinding tot stand brengen, waardoor zij (online) kunnen werken. 1.5 Scope van dit verbeterplan Wat valt er binnen de scope van dit verbeterplan: Beschrijving van de probleemstelling Beschrijving welke protocollen, componenten en diensten van belang zijn bij IP-adres verstrekking/verkrijgen Beschrijving functie IP-adres en communicatie aangaande IP-adressen Beschrijving van de afspraken omtrent Service Level Management Conclusie(s) en aanbeveling(en) Wat valt er onder andere buiten de scope van dit verbeterplan: Kosten/baten analyse voor de invoering van de wijziging op het verkrijgen van een IP-adres Afspraken met medewerkers maken over do s en dont s aangaande statische IP-adressen Communicatie opstellen en/of verzenden aangaande voorgestelde wijzigingen 1

5 1.6 Hoofdvraag en deelvragen Hoofdvraag: Op welke wijze kan de netwerkbeheerder binnen **Bedrijfsnaam** er voor zorgen dat iedere medewerker (automatisch) een IP adres krijgt toegewezen, waardoor (online) werken mogelijk is? Deelvragen: 1. Welke relevante componenten, protocollen en diensten spelen een rol binnen het verkrijgen van een IP-adres? 2. Welke functie heeft een IP-adres? Welke communicatie vindt plaats bij het verkrijgen van een IPadres? 3. Welke afspraken zijn er omtrent Service Level Management, aangaande de beschikbaarheid van IP-adressen? 1.7 Leeswijzer Hieronder bevindt zich een korte samenvatting per hoofdstuk, waardoor dit verbeterplan eenvoudig te lezen moet zijn. Hoofdstuk 1: Inleiding De organisatie wordt u voorgesteld en de probleemstelling, inclusief de bijbehorende achtergrond, wordt vormgegeven. Ook wordt hierin vermeldt welke onderwerpen er binnen en buiten de scope van dit verbeterplan vallen Hoofdstuk 2: Protocollen, componenten en diensten Een beschrijving van de -voor dit verbeterplan- relevante componenten, protocollen en diensten. De beschrijving van deze onderwerpen is toegespitst op de specifieke situatie van dit verbeterplan. Hoofdstuk 3: Functie en communicatie Hierin vindt u een beschrijving van de functie en communicatie aangaande het verkrijgen van een IPadres. Ook hier wordt er alleen beschreven wat van toepassing is op de specifieke situatie. Hoofdstuk 4: Afspraken omtrent Service Level Management Dit hoofdstuk beschrijft de afspraken omtrent SLM en de IP-adressen. Hoewel er geen afspraken zijn, zal in dit hoofdstuk wel een voorstel worden gedaan aangaande te maken afspraken. Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen Een beschrijving van de conclusie(s) en aanbeveling(en) die leiden tot een oplossing van het probleem, zoals beschreven is in de probleemstelling. Literatuurlijst In de literatuurlijst kunt u terugvinden van welke literatuur er gebruik is gemaakt bij het schrijven van dit verbeterplan. Ook wordt er vermeldt (indien van toepassing) wanneer deze literatuur is geraadpleegd. Bijlagen In de verschillende hoofdstukken wordt verwezen naar bijlagen. Deze vindt u als laatste onderdeel van dit verbeterplan. 2

6 2 Componenten, protocollen en diensten Deelvraag 1: Welke relevante componenten, protocollen en diensten spelen een rol binnen het verkrijgen van een IP-adres? 2.1 Componenten bij het verkrijgen van een IP-adres Er zijn een aantal componenten die een rol spelen binnen het verkrijgen van een IP-adres (Internet Protocol). Het huidige netwerk zorgt ervoor dat er verbinding is met het internet via de router. Verschillende switches en een hub zorgen ervoor dat de werkstations (thuiscomputers die via VPN verbinding maken worden hier ook bij gerekend) verbinding kunnen maken met het (W)LAN (zie bijlage 1 voor de netwerktekening). De server die dienst doet als routers, is tevens de DHCP server. Het is dus in de **Bedrijfsnaam** situatie deze machine die IP-adressen toekent. In het hoofdstuk over diensten wordt hier nader op in gegaan. De bovengenoemde componenten vallen binnen de eerste drie lagen van het OSI-model (Open System Interconnection, Microsoft, 2011, p. 31), de hub valt in de fysieke laag, de switches vallen in de data link laag en de router/dhcp server hoort binnen de netwerk laag (Microsoft, 2011, p.45). 2.2 Protocollen bij het verkrijgen van een IP-adres Het verkrijgen van een IP-adres gebeurt, via de DHCP server, welke is ingericht als een standaard Class C netwerk (Microsoft, 2011, p.70). **Bedrijfsnaam** maakt gebruik van IPv Subnetting Binnen **Bedrijfsnaam** wordt er alleen gebruik gemaakt van de standaard Class C sub-net mask ( ), waardoor er onder andere minder beveiliging is op het netwerk. Door sub-netwerken te creëren, kan ervoor gezorgd worden dat clients van het ene sub-netwerk strikt gescheiden blijven van clients op het andere sub-netwerk (Microsoft, 2011, p. 79). Zodoende kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat gasten niet op het interne netwerk terechtkomen. Gasten Doordat het gast sub-netwerk een eigen range IP-adressen tot zijn beschikking heeft, betekent dit dat deze clients nooit een belemmering zijn voor het verstrekken van IP-adressen op het interne netwerk. 2.3 Diensten bij het verkrijgen van een IP-adres Er spelen verschillende diensten een rol bij het verkrijgen van een IP-adres. Zo is het WLAN een onmisbaar onderdeel voor alle medewerkers uit de buitendienst en voor een deel van de medewerkers in de binnendienst WLAN en LAN Vaak worden de termen WLAN en Wi-Fi door elkaar gebruikt, maar Wi-Fi is een handelsmerk, geregistreerd door de Wi-Fi Alliance (Microsoft, 2011, p61). Wanneer er in dit document wordt gerefereerd aan het draadloze netwerk, dan zal dit zijn onder de term WLAN. Wanneer er connectie gemaakt wordt met het (W)LAN, wordt er aan het nieuwe component (een device dat nog niet geconnect is met het netwerk) een IP-adres toegekend door de DHCP server. WLAN Het WLAN (Wireless Local Area Network) is één van de diensten waar veel gebruik van gemaakt wordt, zowel door de binnendienst, als door de buitendienst medewerkers. Elk draadloze device (zoals laptops, smartphones en tablets) maakt connectie via het WLAN. Doordat de meeste binnendienst medewerkers naast een vaste werkplek ook gebruik maken van een laptop en een smartphone, betekent dit dat per medewerker gemiddeld drie connecties gemaakt worden, waarvan in ieder geval 3

7 twee met het WLAN. Daarnaast maken de sales medewerkers gebruik van tablets (bovenop de reguliere devices), waardoor zij nog een extra connectie (en dus IP-adres) in gebruik hebben. LAN Er is een beperkt aantal LAN-aansluitingen (Local Area Network) beschikbaar. Hierop zijn de vaste werkplekken aangesloten. Naast de vaste werkplekken, zijn ook de Virtual Machines (die lokaal op de imac s van de medewerkers draaien) verbonden met het LAN, waardoor de vaste werkplek niet één, maar meerdere IP-adressen tegelijkertijd gebruikt DHCP DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol. Een DHCP server zorgt ervoor dat correct ingestelde clients automatisch een IP-adres verkrijgen. Het verkrijgen van een IP-adres via DHCP omvat niet alleen het IP-adres, maar ook sub-net maskers, gateway adressen, DNS server adressen en andere geavanceerde opties (Microsoft, 2011, p. 129). Beschikbare IP-adressen Bij het aanbieden van een IP-adres kunnen alleen vrije IP-adressen worden uitgegeven. Een IP-adres is beschikbaar als deze niet in gebruik is door een client, als het IP-adres is vrijgegeven door het DOS-commando Ipconfig /release of als de leasetijd verlopen is (Microsoft, 2011, p.104). Leasetijd Nu staat de default leasetijd van een IP-adres ingesteld op 7 dagen. Hierdoor ziet de DHCP server, ten onrechte, een deel van de IP-adressen als in gebruik, terwijl deze in werkelijkheid helemaal niet in gebruik zijn. Door de default leasetijd van een IP-adres te verkorten, kan ervoor gezorgd worden dat de DHCP server meer vrije IP-adressen beschikbaar heeft om uit te delen. Zo kan voor het gastnetwerk een leasetijd van 3 uur worden ingesteld. De meeste DHCP servers kennen een minimum leasetijd van 1 uur. Vanwege vergaderingen en bijeenkomsten zijn gasten vaak aanwezig tussen 1 en 3 uur, zelden langer. Het (interne) LAN en WLAN kan een leasetijd krijgen van 12 uur (24 uur is standaard voor de meeste DHCP servers). (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2frzakg%2frzakgconceptleas es.htm) Statisch versus dynamisch Doordat er medewerkers zijn die (ongeoorloofd) gebruik maken van statische IP-adressen (dus geen automatische uitgave via DHCP) komt onderstaande melding nogal eens voor. Wanneer alle IP-adressen worden uitgegeven via DHCP, voorkomt men een IP-conflict (Microsoft, 2011, p. 129). Het is dus, zeker in het geval van een tekort aan IP-adressen, niet aan te raden te werken met statische IP-adressen. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Ook in dit geval zijn er uitzonderingen, er zijn namelijk apparaten die wel gebruik moeten maken van statische IP-adressen. Hieronder vallen bijvoorbeeld printers, Gateway- en DNS-server, de ESXi server (zodra deze beschikbaar komt) inclusief de VMware images die op deze server staan en alle overige servers. 4

8 3 Functie en communicatie Welke functie heeft een IP-adres? Welke communicatie vindt plaats bij het verkrijgen van een IPadres? 3.1 Functie van een IP-adres IP-adressen bevinden zich op laag 3 van het OSI-model. Laag 3 is de Netwerk laag. Een IP-adres zorgt ervoor dat iedere computer (of device) herkenbaar is als uniek apparaat binnen de netwerkomgeving. Bovendien zorgt een IP-adres ervoor dat er informatie verzonden en ontvangen kan worden via het netwerk (Microsoft, 2011, p. 11). DNS server adres Als de DHCP server een IP-adres uitgeeft, worden daarbij ook andere zaken zoals een DNS server adres uitgegeven. Een DNS server adres is noodzakelijk om internet pagina s te kunnen bezoeken, zonder het IP-adres van deze pagina te kennen. Het DNS (Domain Name System) zorgt voor de vertaling van de naam (het webadres) naar de locatie (het IP-adres) en vice versa (Microsoft, 2011, p. 76 en Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een website te pingen via de naam, waarbij vervolgens zichtbaar wordt welke locatie (IP-adres) bij de betreffende website hoort. **Afbeelding van een Ping commando met verkregen resultaat** 3.2 Communicatie bij het verkrijgen van een IP-adres De communicatie aangaande het verkrijgen van een IP-adres loopt via het communicatie sub-netwerk, laag 1 tot en met 3, van het OSI-model (Microsoft, 2011, p. 33, 36). Om een IP-adres te verkrijgen wordt er over het netwerk heen en weer gecommuniceerd. Dit gebeurt normaal gesproken in vier stappen. Deze stappen worden kortweg omschreven als DORA. DORA staat voor; (Microsoft, 2011, p.74, 129, 130) Discovery (wanneer een client contact zoekt met de DCHP-server), Offering (wanneer de DHCP server een IP-adres aanbiedt aan de client), Request (wanneer de client een signaal uitzendt naar alle servers dat het IP-adres is geaccepteerd), Acknowledge (wanneer de DHCP server een definitief signaal uitzendt naar de client met het IP-adres en de informatie die de client nodig heeft). Wanneer een client reeds een IP-adres heeft, maar een nieuw IP-adres wil verkrijgen (bijvoorbeeld door Ipconfig /renew of Ipconfig /release) dan worden alleen de laatste twee stappen doorgelopen. (Microsoft, 2011, p.130) De tweede stap binnen DORA, het aanbieden van een IP-adres, levert problemen op binnen **Bedrijfsnaam**, daar er geen IP-adressen zijn om vrij te geven. Zoals reeds beschreven in hoofdstuk twee kent dit een oorzaak in het gebruik van statische IP-adressen en de leasetijd van een IP-adres. Wanneer daar een wijziging op wordt toegepast, dan zal de DHCP server in stap 2 geen problemen meer ondervinden en stap 2, 3 en 4 moeiteloos kunnen uitvoeren. 5

9 4 Afspraken omtrent Service Level Management Welke afspraken zijn er omtrent Service Level Management, aangaande de beschikbaarheid van IPadressen? Op dit moment zijn er geen afspraken omtrent het Service Level Management van de beschikbaarheid van IP-adressen. Dat er op dit moment geen afspraken zijn vastgelegd betekent niet dat dit zo moet blijven. Het is altijd verstandig om (ook intern) SLA afspraken te maken over verschillende onderwerpen zoals, beheren van levering, bewaken, herstellen, voorkomen, rapporteren en aanpassingen (Redmond, 2013, p. 91) aangaande de beschikbaarheid van IP-adressen. Verandering doorvoeren Wanneer er besloten is dat de onderwerpen, zoals besproken in voorgaande hoofdstukken, gewijzigd gaan worden, dan zal dat niet op dezelfde dag allemaal ingevoerd zijn en soepel verlopen. Het is belangrijk om te beseffen dat vanuit het 5P model (Redmond, 2013, p. 22) de medewerkers (p van people) de spil zijn in het succesvol doorvoeren van een wijziging. Het begint allemaal bij de mensen, als zij bereid zijn om te veranderen, blijkt dat de andere p s (proces, product en partner) vanzelf mee veranderen. (Zie bijlage II voor het 5P model) Greiners model Volgens Greiners model (zie bijlage III) bevindt **Bedrijfsnaam** zich aan het einde van de tweede fase, de Direction Fase. De directeur/eigenaar weet zelf (nog) erg veel over de software en bemoeit zich nog regelmatig met inhoudelijke zaken. Dit geldt ook voor zaken aangaande netwerk en netwerkproblemen. De overgang naar een nieuwe fase, de Delegation Fase, gaat altijd gepaard met de nodige moeilijkheden (Redmond, 2013, p. 76). Des te belangrijker is het om de problemen en de impact van de problemen, maar ook de impact van de geplande wijzigingen (zoals uit dit verbeterplan) vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld met een RACI tabel. RACI RACI is een model dat wordt gebruikt om rollen en verantwoordelijkheden versus activiteiten te identificeren. De Verantwoordelijke (Responsible), Aanrekenbare (Accountable), Geraadpleegde (Consulted) en de Geïnformeerde (Informed) personen worden weergegeven in een matrix. (Redmond, 2013, p. 164) Wanneer binnen **Bedrijfsnaam** het verbeterplan tot uitvoer gebracht zal worden, dient het RACI model volledig ingevuld te worden (zie bijlage VI), zodat duidelijk is waar welke verantwoordelijkheden liggen en wie aansprakelijk is. Service Management Lemniscaat Wanneer een bedrijf eenmaal gaat werken met SLA s, is het noodzakelijk dat deze SLA s continu in onderhoud blijven en hierdoor steeds verbeteren (Redmond, 2013, p. 91). Dit geldt natuurlijk niet alleen voor SLA s afgesloten met externe partijen, maar ook voor interne SLA s. Ook **Bedrijfsnaam** blijft groeien (als het goed is), dus ook intern zal een SLA voortdurend in beweging zijn. Dit is logisch, want de requirements veranderen steeds, en het is ook goed, dat er steeds met een kritisch oog wordt gekeken naar eerder opgestelde afspraken. Voldoen deze nog of niet? Hierdoor ontstaat een doorlopend verbeterproces van het SLA. Dit wordt ook wel het Service Management Lemniscaat genoemd (zie bijlage V). Op alle bovengenoemde gebieden is op dit moment intern én extern niets geregeld. Zo zijn er geen afspraken gemaakt over oplostijden (wanneer er geen IP-adres beschikbaar is), maar ook niet over andere relevante zaken. Hierdoor is de continuïteit van vele werkprocessen in gevaar. Het is dan ook van het grootste belang om deze onderwerpen onder de aandacht van het management te brengen, zodat er alsnog, op korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden, intern en extern. 6

10 5 Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies In dit verbeterplan is onderzocht op welke wijze de netwerkbeheerder binnen **Bedrijfsnaam** er voor kan zorgen dat iedere medewerker (automatisch) een IP adres krijgt toegewezen, waardoor (online) werken mogelijk is. Uit de antwoorden op de drie deelvragen is gebleken dat: De standaard leasetijd van de IP-adressen lang is, Er geen gebruik wordt gemaakt van sub-netwerken, waardoor gasten gebruik maken van dezelfde IP-range als medewerkers, Er niet alleen gebruik wordt gemaakt van dynamische IP-adressen, maar ook van statische IP-adressen, Er per medewerker vaak 3 (of soms zelfs nog veel meer) IP-adressen in gebruik zijn, Er geen SLA s zijn afgesproken intern; aangaande het verkrijgen van een IP-adres, de oplostijd wanneer er geen IP-adres beschikbaar is of andere relevante zaken, Er geen SLA s zijn afgesproken met de ISP (Internet Service Provider), aangaande het leveren van een werkende internetverbinding. De netwerkbeheerder kan zorgen voor IP-adressen voor iedere medewerker, door met sub-netwerken te werken, waarbij er een scheiding plaatsvindt tussen medewerkers (gebruikers), en gasten (externe gebruikers). Daarnaast zal een kortere leasetijd van de IP-adressen ook een positieve invloed hebben op het aantal beschikbare IP-adressen. Als door middel van SLA s afspraken vastgelegd worden kan er (beter) gewaarborgd worden dat er ten allen tijde online gewerkt kan worden. 5.2 Aanbevelingen Het heeft de voorkeur, de huidige netwerkinrichting op te splitsen in (minimaal) twee sub-netwerken. De netwerkinrichting bestaat in ieder geval uit de volgende twee sub-netwerken: Een sub-netwerk voor gasten, Een intern sub-netwerk. De standaard leasetijd van een IP-adres dient terug gebracht te worden naar: 12 uur voor medewerkers (op het interne (sub-)netwerk), 3 uur voor gasten (op het gasten sub-netwerk). Het is aan te raden geen gebruik meer te maken van statische IP-adressen voor devices binnen de (sub-)netwerken voor gasten en medewerkers. Intern dienen hier dan ook afspraken over gemaakt te worden, en een ieder dient zich hieraan te conformeren. Uiteraard geldt wel dat servers en andere netwerkcomponenten zoals routers en printers wel een vast IP-adres krijgen. Als laatste dient **Bedrijfsnaam** ervoor te zorgen dat er SLA s worden vastgelegd met de ISP én intern om te kunnen garanderen dat binnen afzienbare tijd iedere medewerker aan de slag kan. 7

11 Literatuurlijst Boeken Microsoft (2011). Networking Fundamentals, Microsoft Official Academic Course. United States of America: Bind Rite Graphics. Redmond, W., van Bon, J en ten Hagen, J. (2013). SERVICE LEVEL MANAGEMENT AND THE SERVICE MANAGER. Roles, responsibilities and organization structures for managing agreed services. United Kingdom: The Stationery Office. e-boeken Parziale L. et al (2006) TCP/IP Tutorial and Technical Overview. Geraadpleegd op 17 november 2013, via Internetpagina s IP-adressen: Geraadpleegd op 17 november Afbeelding voorzijde: Geraadpleegd op 17 november Afbeelding IP-conflict: Greiner s growth model: Geraadpleegd op 17 november Leasetijden IP-adressen: s.htm. Geraadpleegd op 19 november Overig Afbeelding 5P model: naar Redmond, W., van Bon, J en ten Hagen, J. (2013). SERVICE LEVEL MANAGEMENT AND THE SERVICE MANAGER. Roles, responsibilities and organization structures for managing agreed services. United Kingdom: The Stationery Office. RACI Tabel: naar Redmond, W., van Bon, J en ten Hagen, J. (2013). SERVICE LEVEL MANAGEMENT AND THE SERVICE MANAGER. Roles, responsibilities and organization structures for managing agreed services. United Kingdom: The Stationery Office. 8

12 Bijlagen Bijlage I Netwerktekening **Netwerktekening** 9

13 Bijlage II Het 5P model People Partner Performance Process Product Bijlage III Greiner s growth model 10

14 Bijlage IV RACI Tabel Proces IT Manager Netwerkbeheerder Medewerker **Afdeling** Medewerker **Afdeling** WLAN A C I R beschikbaarheid IP-adres A R I C beschikbaarheid... Bijlage V Service Level Lemniscaat 11

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen?

Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen? Hoe moet ik mijn Telenet Wireless Modem instellen? http://klantenservice.telenet.be/content/hoe-moet-ik-mijn-telenet-wireless-modem-instellen Tip: wanneer u deze instructies wilt gebruiken om uw ebode

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Omnik handleiding installeren wifi. Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd.

Omnik handleiding installeren wifi. Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd. Omnik handleiding installeren wifi Aanmeldinstructie omvormer met interne wifi op wifi netwerk Omnik New Energy Co. Ltd. Korte inleiding. U heeft een wifi kit voor uw omvormer die verbinding kan maken

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Telenet Port-Forward

Telenet Port-Forward Telenet Port-Forward Tip: als u deze instructies wilt gebruiken om uw ebode IP camera op afstand benaderbaar te maken dan adviseren wij u sterk om de camera bekabeld aan te sluiten en werkend te maken

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN. Versie 1.0 Datum December 2014 Inlichtingenbureau

CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN. Versie 1.0 Datum December 2014 Inlichtingenbureau CONNECTIE TESTEN TOEGANG TOT HET PORTAAL VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Gestelde voorwaarden aan het gebruik van het portaal... 3 Afkortingen...

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht TCP/IP en Dhcp. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp DualNic. Opdracht werkend getest in VNIA. DOCENTENEXEMPLAAR Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017 Thuisnetwerk Fred Baltus Januari 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Printer TV Bewaking Domotica Bestanden delen NAS Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN Local Area Network WAN Wide

Nadere informatie

S u b n e t t e n. t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000.

S u b n e t t e n. t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000. S u b n e t t e n t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 Part 1 Inhoud Wat is een subnet?... 2 Waarom?... 3 Het begin.... 3 Een voorbeeld...

Nadere informatie

Het configureren van de NETGEAR.

Het configureren van de NETGEAR. AVAYA VPN Phone met een NETGEAR VPN Router. Thuis werken in dezelfde omgeving zoals op het werk, geen aanpassingen als mobiele werkers vanaf huis willen werken en de identieke omgeving voor thuiswerkers.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoud

Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave Inhoud 1 Instellingen in de recorder... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Meer instellingen... 2 1.3 DDNS... 3 1.4 Serienummer... 3 2 Registreren van de recorder... 4 2.1 Website... 4 2.2 Registreren

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert Practicum Netwerken CISCO: Deel 1 Philippe Dellaert 17-03-2007 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de oplossing die ik heb samen gesteld voor het eerste practicum van het vak Computernetwerken met de CISCO routers.

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Stappenplan Epson Wi-Fi bonprinter aansluiten (TM-T88V)

Stappenplan Epson Wi-Fi bonprinter aansluiten (TM-T88V) Stappenplan Epson Wi-Fi bonprinter aansluiten (TM-T88V) In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een draadloze Epson bonprinter kunt aansluiten op uw Cashr systeem. Op het moment dat u

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

Technote Ruckus Metroflex M2211

Technote Ruckus Metroflex M2211 Technote Ruckus Metroflex M2211 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Configuratie wizard optie 1... 3 1.2 Configuratie wizard optie 2... 3 2 Voorbereiding... 4 3 IP configuratie van de computer/notebook

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

Lezing. Routers. Bron afbeeldingen en kennis c t magazine voor computertechniek. Rein de Jong

Lezing. Routers. Bron afbeeldingen en kennis c t magazine voor computertechniek. Rein de Jong Lezing Routers Rein de Jong Bron afbeeldingen en kennis c t magazine voor computertechniek Wat is een router? Verkeersregelaar op het netwerk Op basis van TCP/IP Netwerkinformatie Wat is intern Wat moet

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

VPN Client 2000/XP naar Netopia

VPN Client 2000/XP naar Netopia Technical Note #041 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 02 juli 2001 Bijgewerkt op: 02 juli 2001 Beschrijft: VPNclient2router VPN Client 2000/XP naar Netopia Deze technote beschrijft het instellen van de

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk

How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Port forwarding in mbnet router... 3 3. Instellingen LAN interface PC eindklant... 5 4. Route PC eindklant... 7 4.1

Nadere informatie

Telenet Home Gateway. Instellingen, portforwarding. Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router.

Telenet Home Gateway. Instellingen, portforwarding. Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router. Telenet Home Gateway Instellingen, portforwarding Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router. Ignace 31-1-2011 Home Gateway Telenet... 3 Aanpassing thuisrouter...

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE Toegang op afstand via extern IPadres UG_NoIP.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE Toegang op afstand via extern IPadres UG_NoIP.pdf Toegang op afstand via extern IPadres INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werking 3 2.1 Systeemvereisten 3 2.2 Werkwijze 3 3. DNS Service 4 3.1 No-IP aanmelden en registreren 4 3.2 Software 5 4. Routeren van

Nadere informatie

Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk?

Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk? Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk? Op 26 maart jl. heb ik tijdens het Industrial Ethernet Event in het Evoluon een presentatie mogen geven over hoe je op een veilige en efficiënte

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch

Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch Management Web-Based Management Remote Management Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai,

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Instructies bij connectiviteit problemen

Instructies bij connectiviteit problemen Instructies bij connectiviteit problemen Versie: 1.1 Datum: 07-09-2016 Inhoudsopgave Instellingen internetverbinding... 3 Router/Modem... 3 Computer... 3 Handelingen bij storing... 4 Geen internet met

Nadere informatie

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8

2 Functieoverzicht. 1 Draadloze router 2 WS320 3 en 4 pc s met elk een geïnstalleerde draadloze netwerkadapter 8 2 Functieoverzicht De HUAWEI WS320 draadloze repeater (hierna aangeduid als WS320) is een draadloze signaalrepeater, die in combinatie met een draadloze router de draadloze netwerkdekking kan vergroten.

Nadere informatie

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016)

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Het netwerk van ROC Midden Nederland kan worden onderverdeeld in WAN, LAN en WLAN. Het netwerk is gebaseerd op marktconforme producten van Juniper

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

HANDLEIDING DeBuggen verbinding Windows OS

HANDLEIDING DeBuggen verbinding Windows OS blad: 1 van 1 Inhoudsopgave Blad 1 UITEENZETTING...1 2 AANPAK...1 3 CONTROLE VERBINDING VIA WIRELESS LAN UTILITY (STAP 1)...1 4 TESTEN OF DE DHCP SERVER EEN IP-ADRES HEEFT UITGEGEVEN (STAP 2)...3 5 BEOORDELEN

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Document nummer ISMS 2 Versie 1.4 Auteur M. Konersmann Goedgekeurd door J. Meijer Datum 30-08-2017 Classificatie Openbaar Versie Datum Reden voor Aangepast door opmaak 1.0

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com goes Secure Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com Onbeveiligde hardware oplossing = Ping Security hardware oplossing 602, 612, 613 en de Softnet Security Client Beveiligde hardware

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden Onderwerpen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Netwerk: = Wat is een NAS en wat zijn de gebruiksmogelijkheden? = DSM; installatie en configuratie? = VPN?

Nadere informatie

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 7)

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 7) xdsl Bridging xdsl Bridging Met deze m ethode kunt u de Draytek Vigor Modem zo instellen dat het publieke IP-adres (afkom stig van uw provider) doorgestuurd worden naar een com puter of een Router. Hierdoor

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers

B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers Automatisatie voor uw woning of KMO B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers www.b-logicx.be IG_Netwerk_MAC_NL Okt 2013 Inhoudstabel Voorwoord Stappenplan Router of switch? p4 p5 p6 Verklarende

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Management Web-Based Management Remote Management Voordelen Internet Sharing - Wanneer u een breedband Internetverbinding heeft kunt u meerdere PC

Nadere informatie

/29 = 29 bit subnet ( 32 bit 29 bit = 3 bit ) waardoor 2 =8 255.255.255.248 waardoor 255-248= 7 +1 = 8

/29 = 29 bit subnet ( 32 bit 29 bit = 3 bit ) waardoor 2 =8 255.255.255.248 waardoor 255-248= 7 +1 = 8 Routed Subnet Instellen van een DrayTek Modem/Router in combinatie met een Business DSL waarbij meerdere IPadressen van ISP meestal een block van 8 IP-adressen verkregen is (Public subnet of Routed Subnet

Nadere informatie

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Invoering IPv6 John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Inhoud Over het CBS Aanleiding IPv6 project Plan van aanpak IPv6 Uitdagingen Uitvoering Eindresultaat IPv6 project Leermomenten

Nadere informatie

Omnik Handleiding installeren WIFI

Omnik Handleiding installeren WIFI Omnik Handleiding installeren WIFI Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk 1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren, sluit de 230Vac aan

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Communicatienetwerken

Communicatienetwerken Communicatienetwerken Oefeningen 4 : ALGEMEEN (niet voor MTI) Woensdag 2 december 2009 1 VRAAG 1 : MAC/IP adressen toekennen 2 VRAAG 1 : MAC/IP adressen toekennen Scenario Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01

Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT. v0.01 Engenius ECB150/ECB300/ECB350 HANDLEIDING VOOR OPZETTEN ALS ACCESSPOINT v0.01 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista en Windows 7... 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows

Nadere informatie

VPN verbinding maken HCCnet (Windows XP)

VPN verbinding maken HCCnet (Windows XP) VPN verbinding maken HCCnet (Windows XP) Deze beknopte handleiding geeft uitleg hoe via het Wireless Leiden netwerk een VPN (PPTP) verbinding kan worden opgezet naar het HCC internet. We gaan er voor het

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 6)

xdsl Bridging Een DrayTek modem kunt op twee manieren Bridgen: -PPPoA Bridgen (vanaf pagina 3) -MPoA Bridgen (vanaf pagina 6) xdsl Bridging xdsl Bridging Met deze methode kunt u de Draytek Vigor Modem zo instellen dat het publieke IP-adres (afkomstig van uw provider) doorgestuurd worden naar een computer of een Router. Hierdoor

Nadere informatie

Gebruikte techniek. Protocol. Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen

Gebruikte techniek. Protocol. Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen (bron; http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/netwerken) Introductie Steeds meer mensen hebben

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER

HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER HANDLEIDING HUAWEI MIFI ROUTER Copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer... 1 Inleiding... 2 Login gegevens... 2 Netwerk instellingen... 3 Windows XP Professional... 3 Desktop 1...

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Network Services Location Manager. Handleiding voor netwerkbeheerders

Network Services Location Manager. Handleiding voor netwerkbeheerders apple Network Services Location Manager Handleiding voor netwerkbeheerders In dit document wordt de Network Services Location (NSL) Manager beschreven en wordt u geïnformeerd over hoe u een netwerk zo

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

DS 65L. . BUS Ethernet Gateway TECHNISCHE OMSCHRIJVING. TECHNISCHE GEGEVENS Product ID Handleiding geldig voor firmware versie:

DS 65L. . BUS Ethernet Gateway TECHNISCHE OMSCHRIJVING. TECHNISCHE GEGEVENS Product ID Handleiding geldig voor firmware versie: . BUS Ethernet Gateway DS 65L TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze module laat u toe om met 9 toestellen tegelijk over een IP netwerk te communiceren met het Luxom systeem. Alle Luxom modules kunnen hierdoor via

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender In deze FAQ wordt besproken hoe je kunt controleren of je range extender verbonden is met je (modem-)router

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Omnik Handleiding installeren WIFI. Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd.

Omnik Handleiding installeren WIFI. Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk. Omnik New Energy Co. Ltd. Omnik Handleiding installeren WIFI Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk Omnik New Energy Co. Ltd. 1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem

Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem Handleiding voor verbeteren draadloos bereik Wi-Fi modem De ZeelandNet helpdesk biedt geen telefonische ondersteuning op de in dit document beschreven handelingen. Om deze reden is dit document opgesteld.

Nadere informatie

IPv6 Factsheet 1. Inleiding IPv4 IPv6

IPv6 Factsheet 1. Inleiding IPv4 IPv6 IPv6 Factsheet 1. Inleiding Iedere computer of daarmee vergelijkbaar apparaat, zoals een smartphone of tablet, die met internet wordt verbonden, moet beschikken over een zogenaamd IP adres. Dat zorgt ervoor

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie