Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten"

Transcriptie

1 Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document worden gereproduceerd, verspreid of toegankelijk gemaakt door middel van druk, (foto)kopie, database of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Cloud computing voor gemeenten: waarom? 2.1 Wat is het? 2.2 Voordelen voor gemeenten 2.3 Risico s 2.4 De overstap 3. De GemeenteCloud 3.1 Wat is de GemeenteCloud? 3.2 Wat levert het op per doelgroep? 3.3 Meer voordelen 3.4 Andere oplossingen 4. En nu? Pag 2 / 14

3 Hoofdstuk 1. Inleiding Gemeenten staan voor grote uitdagingen wanneer het gaat om ICT. Door decentralisaties, vergrijzing, inup en andere ontwikkelingen worden zij wellicht meer dan andere organisaties uitgedaagd stappen te zetten. Alle ICT in eigen beheer houden is vaak geen optie meer, net zo min als het volledig uitbesteden aan één externe partij. Steeds meer gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in de mogelijkheden van werken in de cloud. Maar cloud computing is een breed begrip en kent veel invalshoeken. Op internet zijn positieve voorbeelden te vinden, toch aarzelen veel gemeenten met de overstap. Want wat zijn de risico s? Hoe kom je in die cloud? En hoe houd je als gemeente controle op het gebruik van de cloud door medewerkers? De redenen en motieven om als gemeente in de cloud te stappen, lopen uiteen. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, kostenbesparing, behoefte aan flexibiliteit en modern werkgeverschap zijn voorbeelden. Wat de aanleiding ook is, de behoefte aan veiligheid en grip op zaken is net zo belangrijk. Om hieraan concreet invulling te geven is een frisse kijk nodig op cloud computing. Met deze whitepaper willen we zo objectief mogelijk informatie geven over cloud computing, de voor- en nadelen en de mogelijke risico s ervan. Met andere woorden: als ik kies voor cloud computing, zijn er dan risico s voor de bedrijfsvoering en heeft dit bijvoorbeeld gevolgen voor de informatiebeveiliging? Deze whitepaper kan lokale overheden helpen een antwoord te formuleren op deze vragen. Dat doen we door in hoofdstuk 3 onze visie op cloud computing voor gemeenten met u te delen: De GemeenteCloud. Daar beschrijven we ook welke stappen we al gezet hebben om samen op weg naar de cloud te gaan. In het laatste hoofdstuk geven we tenslotte een bescheiden voorzet hoe dit door een gemeente te vertalen is in beleid. Pag 3 / 14

4 Hoofdstuk 2. Cloud computing voor gemeenten: waarom? 2.1 Wat is het? Moeten gemeenten hun werkprocessen wel onderbrengen in de cloud? Om op die vraag een antwoord te geven, is het belangrijk te weten wat cloud computing precies is. Een eenduidige definitie van cloud computing bestaat niet, want de standaard cloud bestaat niet. In algemene zin zijn velen het wel eens over het volgende: cloud computing is het via een breedband netwerk zoals internet, op aanvraag beschikbaar stellen van diensten, software of infrastructuur. 1 Daarnaast heeft een cloud volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (Ministerie van Veiligheid en Justitie) de volgende eigenschappen: Direct en op verzoek beschikbaar De meeste clouddiensten zijn direct online te kopen. Ze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Internettechnologie Clouddiensten zijn gebaseerd op standaard internettechnologieën. Dit heeft als voordeel dat ze overal en altijd te gebruiken zijn, als er maar een internetverbinding is. Gedeelde ICT-recources ICT-resources (ook de mensen) van een cloud leverancier zijn gebundeld. Daardoor beschikt niet iedere organisatie over zijn eigen resources, maar worden deze met andere organisaties gedeeld. Betalen voor gebruik Gebruikers betalen alleen voor het gebruik van ICT-resources en diensten, niet voor de aanschaf of het beschikbaar zijn ervan. Schaalbaar Gebruikers hebben nooit te weinig of te veel computer- of servercapaciteit tot hun beschikking. Ze betalen dus ook nooit teveel. Efficiënt met capaciteit Het datacenter in de cloud is vanwege de omvang en het delen van ICT-resources in staat om de wisselende capaciteitsvraag van verschillende organisaties gemakkelijk op te vangen. Cloudmodellen Bovenstaande eigenschappen en de tamelijk vage definitie(s) helpen niet om grip te krijgen op de cloud. Daarom wordt de cloud veelal ingedeeld op hoofdlijnen, in drie primaire cloudmodellen. Dit zijn de private cloud, de publieke cloud en de community 1 Bron: Cloud computing en shared service centra, VNG & KING, 2011 Pag 4 / 14

5 cloud. De verschillen zitten vooral in de omvang en de toegang tot de geleverde clouddiensten. Combinaties van de drie modellen zijn uiteraard ook mogelijk en worden hybride cloud genoemd. Wel is steeds één aspect hetzelfde: een deel van de dienst wordt in de cloud gecentraliseerd. Het voordeel daarvan is dat je altijd, overal en vanaf verschillende apparaten bij die clouddienst kunt. Figuur 1: Cloudmodellen. Bron: Appcore.com 2.2 Voordelen voor gemeenten In het bedrijfsleven zijn er drie hoofdoelen om te kiezen voor cloud computing. Deze bieden voor bedrijven vaak essentiële voordelen in de concurrentiestrijd. Deze drie zijn business performance resourcing (wat ruwweg neerkomt op schaalbare infrastructuur), business agility (flexibiliteit) en cost reduction (kostenbesparing). 2 Voor overheden, gemeenten in het bijzonder, liggen de doelen en drijfveren vaak iets anders. Concurrentiestrijd is vooralsnog geen reden voor gemeenten. De complexiteit van gemeentelijke processen en ICT-ondersteuning gekoppeld aan het idee meer met minder maken dat werken in de cloud gemeenten andere grote voordelen kan bieden. In algemene zin zijn deze samen te vatten in drie thema s: standaardisatie, kostenreductie en goed werkgeverschap. Hieronder werken we deze thema s uit. Standaardisatie Gemeenten hebben te maken met een woud aan applicaties en leveranciers. Die applicaties zijn in complexe ketens aaneengeschakeld, vaak met behulp van op uiteenlopende standaarden gebaseerde koppelingen. Daar komen, bijvoorbeeld door decentralisatie van taken vanuit het rijk, nog ketenpartners en andere overheden bij. Clouddiensten zorgen voor standaardisatie van die processen, koppelingen en applicaties. De complexiteit neemt hierdoor af, de productiviteit neemt toe. Kostenreductie Met cloud computing kunnen gemeenten computerkracht en applicaties gebruiken zonder deze zelf te hoeven bezitten en onderhouden. Dit leidt tot kostenbesparingen: er 2 Bron: Cloud Computing for Business, The Open Group Guide, 2011 Pag 5 / 14

6 wordt uitsluitend betaald voor wat wordt gebruikt. Voor kleine gemeenten loopt dit al snel op tot een kostendaling van wel tien procent. Voor grote gemeenten is dit nog meer. 3 Goed werkgeverschap Cloud computing levert flexibiliteit, gebruikersgemak en werkplezier bij de medewerker op. Zij kunnen overal, wanneer zij willen en op elk apparaat werken. Zo kunnen zij werk en privé nog beter op elkaar afstemmen. Een volledig gepersonaliseerde werkomgeving en daarmee inspelen op IT consumerization zorgt ervoor dat gemeenten interessant blijven als werkgever. En ook niet onbelangrijk: cloud computing is in veel gevallen een groenere keuze voor het milieu dan energievretend ijzer in een eigen gemeentelijk datacenter neer te zetten. 2.3 Risico s Ondanks de vele voordelen van cloud computing zijn toch veel gemeenten huiverig voor het werken in de cloud. Risico s op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging zijn veelgenoemde redenen om vooralsnog - de cloud te mijden. De open toepassingen (veelal in de publieke cloud) voldoen vaak nog niet aan de wensen van de overheid. Ook wet- en regelgeving en de opslag en archivering van gegevens zijn heikele punten. Dan zwijgen we nog over het eigendom van data en vraagstukken die opkomen wanneer een cloudleverancier zijn dienstverlening niet kan continueren. Een ander risico is het verlies aan flexibiliteit en eigen zeggenschap over toepassingen. Echte cloud toepassingen zijn ontwikkeld voor meerdere organisaties en gebruikers en daarom vaak minder makkelijk aanpasbaar aan de specifieke eisen van één gemeentelijke organisatie. Hierbij merken we op dat het in de cloud standaardiseren van toepassingen en processen juist in het applicatielandschap van gemeenten een groot voordeel biedt. Dit risico beheerst accepteren lijkt daarmee een noodzaak om aan de doelstellingen van applicatierationalisatie te voldoen. Een laatste risico dat we willen adresseren is de afhankelijkheid en beveiliging van een (internet)verbinding bij het werken in de cloud. Zelfs in Nederland is niet altijd en overal een (breedbandige) internetverbinding beschikbaar. De beveiliging van die verbindingen en - daarmee van het gebruik en dataverkeer over die verbindingen - is niet altijd even goed geregeld. 2.4 De overstap Desgevraagd geven veel gemeenten (en in algemene zin: organisaties) aan dat zij serieus de overstap naar de cloud overwegen. Weliswaar niet altijd met een big bang met de hele organisatie en ICT ineens en evenmin op de kortst mogelijke termijn. Maar er bestaat grote eensgezindheid over het feit dat de cloud de toekomst heeft. Hoe ontwikkelt die toekomst zich dan en in welke mate is de markt volwassen genoeg e om gemeentelijke overheden die er om bekend staan bij voorkeur gebruik te maken van bewezen technologie de overstap te laten maken? Groei en wasdom Wanneer we kijken naar beelden van experts, dan zien we in de zogenaamde Hype Cycle van Gartner dat vele bouwblokken van de cloud binnen nu en drie jaar marktvolwassenheid bereiken en dat grote delen al langere tijd volwassen zijn. 3 Bron: TCO benchmark 2012 van M&I Partners Pag 6 / 14

7 Figuur 2 Hype Cycle voor Cloud Computing. Bron: Gartner, augustus Het professionaliseren van de automatisering staat bij de meeste gemeenten al enige tijd op de agenda. De wil om te veranderen is er en voorzichtig zetten steeds meer gemeenten stappen richting de cloud. De toename van het gebruik van Software as a Service (SaaS) met ongeveer twintig procent per jaar 4 illustreert dit. Hierbij worden applicaties via internet op huurbasis beschikbaar gesteld. Ook maken medewerkers ook nu al - steeds meer gebruik van (gratis) clouddiensten als Dropbox, Gmail, Skydrive, Twitter en Facebook. Cloud computing is daarmee een technologie die bepalend zal worden voor de bedrijfsvoering van organisaties. Steeds meer data en diensten worden via internet bewaard. De overstap naar de cloud is gezien het gebruik dat er al is eigenlijk niet zo wereldschokkend, maar toch moeten gemeenten zorgvuldig te werk gaan bij het zetten van stappen. Een goede inventarisatie is noodzakelijk. De ervaring leert dat het devies besloten waar nodig en open waar het kan een goed vertrekpunt biedt voor gemeenten. Daarnaast is een stapsgewijze aanpak wenselijk, zodat de organisatie leergeld kan betalen zonder dat de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven in het gedrang komt. 4 Bron: Forbes.com, the Gartner prediction Pag 7 / 14

8 Hoofdstuk 3. De GemeenteCloud 3.1 Wat is de GemeenteCloud? Om gemeenten de kans te geven zich te richten op het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en handhaven van gevoerd beleid, heeft KPN Lokale Overheid de GemeenteCloud ontwikkeld: een beveiligde online omgeving waarmee gemeenten in hun eigen tempo ontwikkelingen kunnen omarmen. Daarbij werken bestaande en nieuwe technologieën in harmonie samen. Het fundament van de GemeenteCloud is al in 1995 door de gemeenten zelf gelegd met de oprichting van (het) Gemnet als besloten en beveiligde netwerk-infrastructuur. Deze GemeenteCloud beoogt een open marktplaats te bieden aan gemeenten, leveranciers en andere (semi)overheden. Door het inzetten van beveiligingen, certificaten en slimme routering creëert KPN Lokale Overheid een gebalanceerde cloud: besloten waar nodig en open waar het kan. Of anders gezegd: een private cloud als de aard van de gegevens daarom vraagt en een publieke cloud als de toepassingen en doelen dit toestaan. De GemeenteCloud is zodoende een gebruik(er)svriendelijke omgeving waarin Nederlandse gemeenteambtenaren eenvoudig toegang krijgen tot applicaties die zij nodig hebben om goed te kunnen werken. Dit kan zijn in de cloud, maar ook vanuit het eigen datacenter, dat van hun shared service center of dat van een buurgemeente et cetera. Waar, wanneer en hoe zij dat ook willen. En met ieder apparaat. Eenmaal ingelogd via single sign on 5 - beschikken zij over een breed aanbod van applicaties waarmee zij direct aan de slag kunnen. De GemeenteCloud is opgebouwd uit drie basisblokken, die ieder op hun beurt bestaan uit meerdere bestaande of nader te ontwikkelen onderdelen. Deze drie basisblokken zijn: Identiteit Hierin wordt vastgesteld wie de gebruiker en diens organisatie is en welke rechten en toegang op grond daarvan kunnen worden toegekend. Ook worden zaken als single sign on geregeld. Infrastructuur Dit is vaak onzichtbaar maar onmisbaar: alle apparatuur, verbindingen, beveiligingen et cetera die nodig zijn om in de cloud te kunnen werken. Applicaties 5 Eenmalig (in één sessie of authenticatie) met één gebruikersnaam/wachtwoord combinatie direct toegang verkrijgen tot meerdere applicaties Pag 8 / 14

9 Feitelijk alle functionaliteiten en toepassingen die gebruikers nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Dit varieert enorm, van gemeente-applicaties tot kantoorautomatisering, van telefonie tot printen. De GemeenteCloud voorziet in de de samenhang tussen deze drie blokken en de gemeenschappelijke werking daarvan. 3.2 Wat levert het op per doelgroep? Voor de eindgebruiker Met de GemeenteCloud hebben de eindgebruikers vanaf elke locatie veilig toegang tot generieke kantoorapplicaties en specifieke gemeente-applicaties. Dit biedt keuzevrijheid, snelheid en gemak. Zij kunnen eenvoudig het aanbod van beschikbare (generieke) applicaties bekijken en vergelijken en de toepassing van hun keuze aanvragen. Na goedkeuring door de budgethouder kan de medewerker in no time aan de slag met de nieuwe applicatie. Ook de specifieke gemeente-applicaties kunnen via de GemeenteCloud worden benaderd. Dit kan steeds vaker ook mobiel, zodat de integratie optimaal is en de eindgebruiker één look and feel ervaart. Figuur 3 De GemeenteCloud schematisch weergegeven vanuit gebruikersperspectief. Voor Partner netwerk zie Bijlage: het KPN Lokale Overheid partner netwerk. Pag 9 / 14

10 Voor de budgethouder De GemeenteCloud is een kant-en-klare omgeving die toegang verschaft tot verschillende applicaties en daarnaast informatie kan verstrekken over het gebruik ervan. De budgethouder kan daarbij per medewerker snel en weloverwogen applicaties toewijzen of terugtrekken. De applicaties draaien in de cloud. Het gebruik is daardoor eenvoudig op en af te schalen, afhankelijk van de behoefte op dat moment. Dus geen gedoe met licenties, de applicaties zijn altijd up-to-date en geen hoge kosten meer voor onderhoud en beheer. Dit resulteert in meer grip op het budget en vóóraf bekende kosten. Voor het ICT-management Met de GemeenteCloud beschikken gemeenten over een flexibele en duurzame oplossing in de cloud, beschikbaar via het besloten Gemnet netwerk. De medewerkers krijgen meer vrijheid, de gemeente behoudt de controle. De GemeenteCloud werkt met (open) standaarden die de aansluiting op zoveel mogelijk bestaande toepassingen garanderen. De GemeenteCloud is afgeschermd en draait in een Nederlands KPN datacenter met Nederlandse beheerders via het Nederlandse Gemnet netwerk. Gemeenten voldoen hiermee altijd aan de Nederlandse wetgeving. Voor partners en leveranciers De GemeenteCloud is niet exclusief van en voor KPN Lokale Overheid en haar klanten. Sterker nog: het is een open marktplaats voor gemeenten, leveranciers en partners van gemeenten. Niet alleen op verzoek van gemeenten kunnen applicaties worden opgenomen in de GemeenteCloud. Ook op eigen initiatief kunnen leveranciers van clouden softwarediensten worden ontsloten. De GemeenteCloud biedt gemeenten een volledige omgeving aan. Het opnemen en ontsluiten van gemeentelijke leveranciers is daarom een eerste vereiste voor succes. In de visie van KPN Lokale Overheid is het de gemeente die bepaalt met welke applicaties zij wil werken of van welke leveranciers zij gebruik wil maken. KPN levert met de GemeenteCloud het cement tussen de bouwstenen. KPN Lokale Overheid beschikt al over een groot partnernetwerk: leveranciers van gemeenten die samenwerken met KPN Lokale Overheid in het beschikbaar stellen van hun diensten, of die via het Gemnet netwerk hun diensten aan gemeenten aanbieden. Dit partnernetwerk vindt u in bijlage Meer voordelen De GemeenteCloud staat synoniem voor overal en op elk moment eenvoudig en veilig werken. Andere voordelen: 24/7 en overal veilig toegang tot applicaties, op alle devices Medewerkers krijgen met één keer inloggen toegang tot álle in de GemeenteCloud beschikbare applicaties, zowel bestaand als nieuw Gegarandeerd veilig en snel via het Gemnet netwerk KPN datacenter, Nederlandse wet- en regelgeving Duidelijk overzicht, gemeenten zien waar ze voor betalen Management dashboard Servicedesk voor ondersteuning Risicobeheersing KPN Lokale Overheid heeft nagedacht over een aantal van de eerder genoemde risico s en de beheersing daarvan. Veel van de juridische risico s kunnen beheerst worden doordat KPN de GemeenteCloud binnen Nederland realiseert. Het beschikbaar stellen en borgen van een kwalitatief hoogwaardige verbinding is de corebusiness van KPN. KPN Lokale Overheid kan de noodzaak voor een verbinding met de cloud niet oplossen, maar wel veel van de bijbehorende risico s beheersen. Omdat de gemeente zelf bepaalt waar en in hoeverre zij in de GemeenteCloud stapt, Pag 10 / 14

11 bepaalt zij zelf ook welke mate van afhankelijkheid zich voordoet, of hoe de gemeente haar eigen wijze in de cloud realiseert. 3.4 Andere oplossingen Speciaal voor die markten en segmenten die een gegarandeerd volledig Nederlandse cloud willen, heeft KPN CloudNL ontwikkeld. CloudNL wordt vanuit Nederland beheerd en draait in een door KPN gehoste datacenter infrastructuur. Het CloudNL platform biedt een Software as a Service en een Infrastructure as a Service dienst. Afnemers hebben de zekerheid dat de omgeving geheel voldoet aan de voor hen geldende wet- en regelgeving en compliancy regels, geborgd door externe audits. Gebruikers betalen alleen voor hun gebruik en kunnen eenvoudig capaciteit bij- of afschalen. CloudNL is daarmee een honderd procent Nederlands onderdeel van de GemeenteCloud. KPN biedt op het gebied van cloud al het volgende: werknemers gebruiken onze virtuele desktop- en clouddiensten We faciliteren online softwaregebruikers Zeer veilige, in Nederland gelegen datacenters, onder Nederlands beheer Een cloud omgeving die voldoet aan alle wet- en regelgeving Een duurzame oplossing dankzij energiezuinige toepassingen en honderd procent in Nederland opgewekte groene stroom. Pag 11 / 14

12 Hoofdstuk 4. En nu? Om een start te maken met cloud beginnen gemeenten vaak met het formuleren van beleid. Daarbij is het raadzaam om dat niet te eng op te vatten: niet enkel een informatiebeleidsplan maar ook andere beleidsplannen zoals personeelsbeleid, dienstverleningsconcepten en inkoopbeleid vragen om paragrafen over cloud en hoe deze past binnen de gemeente. Uiteraard denkt KPN graag met u mee in dit proces. De volgende stappen moeten daarbij worden doorlopen: Breng de IST-situatie in kaart. Maak een overzicht van de huidige omgeving en (kleine) clouddiensten die al in gebruik zijn. Beschrijf de gewenste SOLL-situatie voor de gemeente zonder rekening te houden met medewerkers en installed base. Neem de belangrijkste randvoorwaarden en eisen op. Stel een beleidsvoorstel op: welk doel dient de cloud en welke middelen worden daarvoor ingezet op welke termijn? Maak een platformplanning en toets deze aan de markt. Werk aan de grote lijn, zonder de kleine tussentijdse successen te vergeten. Ter oriëntatie is het raadzaam te starten met één of meerdere workshops om vanuit ICT, dienstverlening aan burger en bedrijf, facilitaire zaken (o.a. beveiliging) en bestuur na te denken over de impact van cloud computing. De beoogde uitkomst hiervan is een (korte) lijst met processen, diensten of onderdelen die interessant zijn om nader te onderzoeken: welke delen brengt uw gemeente als eerste naar de cloud? In het vervolg, bij uw analyse en het opstellen van een plan(ning) kunt u zich nader laten adviseren. Een hulpmiddel daarbij kan zijn het vastleggen in een losjes op Dunn gebaseerde beleidsanalyse: Onderdelen: (voorbeelden) Wat is het (beleids)doel? Succesfactoren? Het Nieuwe Samenwerken Betalen naar gebruik Informatiebeveiliging Proces A Werkdeel B Valkuilen? Welke stappen zetten? Welke middelen en mensen? Wanneer deze opzet is doorlopen, treft u in de ingevulde tabel tevens de eerste aanzet voor uw GemeenteCloud plan. U kunt hiermee invulling geven aan een beleidsplan. Pag 12 / 14

13 KPN Lokale Overheid ondersteunt u graag in uw route richting de cloud. Wilt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp? Of bent u geïnteresseerd in hoe KPN een eerste workshop zou invullen? Neem dan contact op via , optie 2 of neem contact op met uw accountmanager. --- Over de auteur: Edwin Bax werkt als productmanager voor KPN Lokale Overheid en houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van de GemeenteCloud. Pag 13 / 14

14 Bijlage 1: het KPN Lokale Overheid partner netwerk Pag 14 / 14

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

III Stream IT Auditing. UWV / CIP / VU- IT auditing

III Stream IT Auditing. UWV / CIP / VU- IT auditing III Stream IT Auditing UWV / CIP / VU- IT auditing Wiekram Tewarie 22-04-2009 Agenda Inleiding/IT auditing Relatie : Accountant IT auditor Context IT audit omgeving Carrièremogelijkheden WT/14 april 2015

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD

NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD NEXT LEVEL DATA SECURITY DRIE VOORDELEN VAN WERKEN IN DE CLOUD 60% 32% 67% Van de ondernemers heeft te maken gehad met cybercrime (in 2014) Van de kleine bedrijven is door een cyberaanval met malware als

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Nationale EuroCloud Monitor 2015 Tussen Trotski en Troelstra. Pb7 Research i.o.v. Stichting EuroCloud Nederland

Nationale EuroCloud Monitor 2015 Tussen Trotski en Troelstra. Pb7 Research i.o.v. Stichting EuroCloud Nederland Nationale EuroCloud Monitor 2015 Tussen Trotski en Troelstra Pb7 Research i.o.v. Stichting EuroCloud Nederland Agenda Over de Nationale EuroCloud Monitor Gebruik en groei van de cloud Hoe wordt de cloud

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant

Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Creëer de ideale werkplek voor iedere klant Office 365 is nog maar het begin. Uiteindelijk wil uw klant een volledige werkplek in de cloud. Samen maken we dat mogelijk. Het belang van totaaloplossingen

Nadere informatie