Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2007-II"

Transcriptie

1 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Beoordelingsmodel Opgave Koperstapeling maximumscore Cu Zn + β ( + γ) of: Cu Zn + e 9 30 het elektron rechts van de pijl Zn als vervalproduct (mits verkregen via kloppende atoomnummers) het aantal nucleonen links en rechts kloppend maximumscore β -Straling wordt door het lichaam geabsorbeerd en kan niet buiten het lichaam worden gedetecteerd. γ-straling kan wel worden gedetecteerd omdat deze een veel groter doordringend vermogen heeft. (γ-straling is dus wel bruikbaar.) inzicht dat β -straling (volledig) door het lichaam wordt geabsorbeerd inzicht dat γ-straling ook buiten het lichaam komt (en conclusie) www. - -

2 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 3 maximumscore 5 In de eerste 4 uur is de gemiddelde activiteit A gem ongeveer 4,0 kbq. Het aantal kernen N 4 dat in de eerste 4 uur vervalt is: 3 8 N4 = Agem Δ t = 4, = 3,460. of: Het aantal hokjes onder de grafiek in de eerste 4 uur is ongeveer 9. Elk hokje komt overeen met =,8 0 6 β-deeltjes. Het aantal kernen N 4 dat in de eerste 4 uur vervalt is: 6 8 N 4 = 9,8 0 = 3,46 0. of: Uit de activiteit op t = 0 en de halfwaardentijd t ½ is het aantal deeltjes op t = 0 te bepalen: ln t½, At () = N() t N(0) = A(0) = 7,0 = 4,680. t½ ln ln t½, En: N(4) = A (4) =,9 0 =,5 0. ln ln Het aantal kernen N 4 dat in de eerste 4 uur vervalt is: N4 = N(0) N (4) = 4,680,50 = 3,430. De energie E β van het uitgezonden β-deeltje is volgens Binas 0,573 MeV. Voor de energie E 4 van de uitgezonden β-deeltjes in de eerste 4 uur geldt: β 3,46 0 0,573 0,60 0 E = N E = = 3,7 0 J. 5 QE4 3,70 4 H = = = 5,3 0 Sv = 0,53 msv. m 0,060 Deze waarde zit ruim onder de grenswaarde van 5,0 msv. inzicht dat het aantal vervallen kernen bepaald kan worden met gem Δt, of: inzicht dat de oppervlakte onder de grafiek overeenkomt met het aantal vervallen kernen, of: inzicht dat met de functie van de activiteit uit Binas het aantal deeltjes op elk moment bepaald kan worden bepalen van het aantal vervallen kernen met een marge van 0,4 0 8 opzoeken van de energie van het β-deeltje en omrekenen naar Joule inzicht dat E4 = N4E β completeren van de bepaling met een consistente conclusie www. - -

3 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Opgave Drinkbak 4 maximumscore Er zijn 4 9 = 36 zonnecellen. Al deze zonnecellen zijn in serie geschakeld, aangezien 36 0,50 = 8 V. inzicht dat het paneel 36 zonnecellen bevat inzicht dat de zonnecellen in serie staan (36 0,50 =8 V) 5 maximumscore uitkomst: I max =, A Er geldt P= UI, zodat I = P. U Invullen geeft I max = =, A. 8 gebruik van P= UI completeren van de berekening 6 maximumscore 5 waterpeilsensor comparator + - pulsgenerator 0, 0,3 U ref teller telpulsen 8 set M reset relais pomp 0, 0,4 0 0,5 Hz aan/uit reset 4 & EN-poort een invertor achter de comparator uitgang comparator (via de invertor) aangesloten op de set-ingang van een geheugencel en uitgang van geheugen naar relais telleruitgangen en 4 aangesloten op een EN-poort uitgang EN-poort aangesloten op reset van de geheugencel reset van de pulsenteller juist aangesloten www

4 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 7 maximumscore 3 uitkomst: m = 46 (kg) De aan het water geleverde energie per minuut volgt uit: E = Pnuttigt = 9, 60 = 546 J. Deze energie wordt omgezet in zwaarte-energie van water: Ez = mgh. Voor de massa van het opgepompte water geldt: 546 m = = 46 kg. 9,8, gebruik van E = Pt gebruik van z = completeren van de berekening www

5 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Opgave 3 Kolibrie 8 maximumscore 5 uitkomst: l = 8, cm voorbeeld van een bepaling: Met behulp van de lenzenformule kan de beeldafstand b worden berekend: + = + = b = 0,46 m. v b f,80 b 0,35 0,46 Voor de vergroting geldt: = b N = 0,08., 80 = v De vergrotingsfactor van het vastgelegde beeld naar de afgedrukte foto bedraagt breedte foto = 8,0 = 6,5. breedte chip,8 De afdruk is dus 0,08 6,5 = 0,507 keer zo groot als de werkelijkheid. Op de afdruk is de lengte l gelijk aan 4, cm. 4, In werkelijkheid is de lengte l dus 8, cm. 0,507 = gebruik van + = v b f gebruik van = b N v opmeten van de breedte of de hoogte van de foto, met een marge van 0, cm, en bepalen van de vergrotingsfactor van beeld naar afdruk opmeten van l op de afdruk met een marge van 0, cm completeren van de bepaling www

6 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 9 maximumscore 3 7 uitkomst: P =,6 0 W Voor het geluidsvermogen geldt: P = I 4π r. De geluidsintensiteit kan worden berekend met I I 9 L= 0 log 38 = 0 log = 6,3 0 W m. I I0 0 Het geluidsvermogen is dan gelijk aan: 9 7 P = 6,3 0 4π, 80 =, 6 0 W. inzicht dat P= I 4π r met r =,80 m gebruik van 0 log I = L met I 0 = 0 W m I0 completeren van de berekening 0 maximumscore 3 uitkomst: v max = 33 ms Voor de maximale snelheid geldt: v max πa π 0,070 = = = 33 ms. T 75 πa gebruik van vmax = T gebruik van f = T completeren van de berekening www

7 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II maximumscore 4 De snelheid van het geluid bij 0 C is gelijk aan 343 m s. Veronderstel dat de uitgezonden frequentie 50 Hz bedraagt. De maximale snelheid van de kolibrie is: 65 kmh = 8 ms. Als de kolibrie naar de onderzoeker toe beweegt, geldt: f w,max = = 53 Hz Als de kolibrie van de onderzoeker af beweegt, geldt: f w,min = = 47 Hz De waargenomen frequentieverandering is veel groter en komt dus niet alleen door het dopplereffect. gebruik van de formule voor het dopplereffect en opzoeken van geluidssnelheid inzicht dat voor de snelheid van de kolibrie de waarde van 65 kmh = 8 ms genomen moet worden berekenen van de variatie in de waargenomen frequentie als f bron constant verondersteld wordt en als 40 Hz < f bron < 60 Hz gekozen is consequente conclusie Opgave 4 Vacuümglas maximumscore Bij dubbelglas met een luchtlaag kan de lucht warmte van de ene naar de andere glasplaat transporteren door geleiding en/of stroming. Dat kan bij vacuümglas niet. inzicht dat er bij warmteverlies sprake is van warmtetransport tussen de glasplaten inzicht dat bij gewoon dubbelglas meer warmtetransport plaatsvindt door stroming en/of geleiding van de lucht dan bij vacuümglas www

8 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 3 maximumscore 3 uitkomst: F =, N De kracht op één kant van de ruit volgt uit: F 5 p= F = pa= 03 0,0=, 0 N. A Er zijn 60 pilaartjes. Op elk pilaartje staat daarmee een kracht van 5, 0 3 =,03 0 N. 60 gebruik van p = F A factor 60 in rekening gebracht completeren van de berekening 4 maximumscore 5 uitkomst: De besparing is 0,0 m 3 (Gronings) aardgas. De hoeveelheid energie die per seconde bespaard wordt, is P P = μ μ AΔ T = ( ) dubbelglas vacuümglas dubbelglas vacuümglas ( 3,5,4 ) 6,0 ( 9 3,0) = 0 J. De besparing over 4,0 uur is =,9 0 6 J. 90% van de stookwaarde wordt nuttig gebruikt: 0, = 8,8 0 6 J m 3. 6,9 0 3 De besparing met vacuümglas is daarmee: 6 = 0,0 m. 8,8 0 gebruik van P= μ AΔT met Δ T = 6 K inzicht dat de besparing per seconde gelijk is aan Pdubbelglas P vacuümglas opzoeken van de stookwaarde van (Gronings) aardgas in rekening brengen van het rendement completeren van de berekening www

9 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 5 maximumscore 5 Berekening van de hoek van breking: o o sini sin(90 40 ) o n= sin r = = 0,494 r = 30. sin r,55 lucht glas lucht P 40 r = 30 glas lucht o inzicht dat i = 50 sini gebruik van n = sin r tekenen van de gebroken lichtstraal in de eerste glasplaat tekenen van de lichtstraal in de luchtlaag completeren van de tekening Opmerking Als de lichtstraal na de tweede glasplaat niet is getekend: geen aftrek. Opgave 5 Zweefvliegen 6 maximumscore uitkomst: P = 9 kw Vermogen nodig om te stijgen: W 3 P= = Fz v= mgv= 40 9,8 4,6 = 9 0 W. t gebruik van P= Fv of P= W t completeren van de berekening www

10 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 7 maximumscore 3 o uitkomst: hoek is 0 voorbeeld van een bepaling: 4,6 m s - 7, m s - v v vert tot = 4,6 ms, lengte =,3 cm 7, = 7, ms lengte =,3 = 3,6 cm 4,6 Hoek met de horizontaal is 0 met een marge van. o schaalfactor in rekening brengen tekenen van een vector schuin omhoog met een lengte van 3,6 cm completeren van de bepaling Opmerking Uitkomst zonder constructie: maximaal punt. 8 maximumscore 4 uitkomst: t = 7 (minuten) Toegevoerd elektrisch vermogen: Pin = UI = 30,0 =,76 kw. Totaal toegevoerde elektrische energie: E = Pint =,76 9,0 = 4,8 kwh. De tijdsduur dat met maximaal vermogen gevlogen kan worden is dan: E 0,75 8,6 t = = = 0,444 h = 7 minuten. P 4 max gebruik van P in = UI gebruik van in in rekening brengen van rendement completeren van de berekening o www

11 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II 9 maximumscore 4 uitkomst: a = ( ),0 0 m s voorbeelden van een berekening: methode 80 kmh =, ms, gem, ms v = = en s=,00 + 0,40 =,40 m s, 40 Δ t = = = 0,6 s v, gem Δv, a = = ( ) = ( ),0 0 ms Δt 0, 6 omrekenen van km h naar m s en inzicht dat s = lengte kreukelzone + verschuiving inzicht dat vgem = vbegin en t = s vgem Δv gebruik van a = Δ t completeren van de berekening methode 80 kmh =, ms s =,00 + 0, 40 =, 40 m mv 3 75, mv = Fs F = = = 7,7 0 N s,40 F 7,7 0 a = = =, 0 0 m s m 75 3 inzicht dat kin = omrekenen km h naar m s en inzicht dat s = lengte kreukelzone + verschuiving gebruik van F = ma completeren van de berekening www. - -

12 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II Opgave 6 Warming-up 0 maximumscore 4 uitkomst: F =, 0 N hand voorbeeld van een bepaling: De som van de momenten ten opzichte van S is nul. Er zijn twee krachten met een moment ten opzichte van S: Fz en F hand. De afstand van S tot de werklijnen van deze krachten zijn respectievelijk 58 mm en 87 mm. Volgens de momentenwet is dan: Fz ,8 58 Fz 58 = Fhand 87 F hand = = =, 0 N gebruik van de momentenwet F z berekend armen van de krachten bepaald, met een marge van mm factor van de handen in rekening gebracht en completeren van de bepaling maximumscore 4 uitkomst: W =, 4 0 J voorbeeld van een bepaling: Van hak tot kruin is in werkelijkheid,70 m en in de figuur is dat 6 mm. In de figuur gaat Z 8,0 mm omhoog, in werkelijkheid is de verplaatsing 8,0 dus: Δ h =, 70 = 0, 9 m. 6 Arbeid W = Fz s= mgδ h = 64 9,8 0,9 =,4 0 J. inzicht dat de verticale verplaatsing van het zwaartepunt bepaald moet worden bepalen van de schaalfactor, met een marge van mm voor de op te meten lengtes inzicht dat W = mgδh completeren van de bepaling www. - -

13 Eindexamen natuurkunde vwo 007-II maximumscore 3 uitkomst: F = 93 N voorbeeld van een bepaling: Voor de minimale kracht geldt: F = ma = 64 a. Tussen t = 0 en t = s neemt de snelheid toe met,9 m s. Δv,9,45 ms a = = = F = ma= 64,45 = 93 N Δt,0 gebruik van F = ma bepalen van de versnelling uit de figuur met een marge van 0, m s completeren van de bepaling 3 maximumscore 4 uitkomst: t = 8 s voorbeeld van een bepaling: De afstand afgelegd in de eerste 8,0 s is gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek van t = 0 tot t = 8,0 s, dat zijn 44 hokjes en dat is 44 0,5 = m. Daarna loopt de sporter nog 50 = 8 m met een constante snelheid van,4 m s. s 8 t = = = 0,0 s v, 4 De totale tijdsduur van het interval is 8,0 + 0,0 = 8 s. inzicht dat de afstand gelijk is aan de oppervlakte onder de (v,t)-grafiek bepalen van de afstand tijdens de versnelde en vertraagde beweging, met een marge van m 50 oppervlakte onder kromme deel grafiek inzicht dat t gewoon = vgewoon completeren van de bepaling www

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 008 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak 2 natuurkunde Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Opgave: Deeltjesversnellers

Opgave: Deeltjesversnellers Opgave: Deeltjesversnellers a) Een proton is een positief geladen en wordt dus versneld in de richting van afnemende potentiaal. Op het tijdstip t1 is VA - VB negatief, dat betekent dat de potentiaal van

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet.

d. Bereken bij welke hoek α René stil op de helling blijft staan (hij heeft aanvankelijk geen snelheid). NB: René gebruikt zijn remmen niet. Opgave 1 René zit op zijn fiets en heeft als hij het begin van een helling bereikt een snelheid van 2,0 m/s. De helling is 15 m lang en heeft een hoek van 10º. Onderaan de helling gekomen, heeft de fiets

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

... :I """ ""' c: Wetenschappelijk. Correctievoorschrifl. r-- ~ "ti. lil. :I Onderwijs

... :I  ' c: Wetenschappelijk. Correctievoorschrifl. r-- ~ ti. lil. :I Onderwijs ~ """ Correctievoorschrifl lil VWO Voorbereidend "ti c: Wetenschappelijk :I Onderwijs... :I. :I Z r ~ ""' 9 97 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk 3 mei de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl) Wiskunde A (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89

Newton havo deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 15 Kernenergie 89 Newton havo deel Uitwerkingen Hoofdstuk 5 Kernenergie 9 5 Kernenergie 5. Inleiding Voorkennis Ioniserende straling a De instabiele kern van een atoom. b c soort straling bestaat uit eigenschappen ioniserend

Nadere informatie

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven

Licht. 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Licht 1 Schaduw 2 Terugkaatsing van licht 3 Beeldpunt, beeld, gezichtsveld 4 Kleuren 5 Elektromagnetische golven Bijlage: Gebruik van de geodriehoek bij de spiegelwet 1 Schaduw Eigenschappen van lichtstralen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. I V- 14 EINDEXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1977 Woensdag II mei, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE Zie ommezijde Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het

Nadere informatie

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde André van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s speciale relativiteitstheorie, maarr dan begrijpelijk

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Project Paper: Tiling problem

Project Paper: Tiling problem Project Paper: Tiling problem Groep 11: Said Hattachi, Ismael el Hadad Hakim, Muttalip Küçük Januari 015 Abstract Dit artikel beschrijft een heuristiek waarmee een veld op een systematische wijze gevuld

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid

RADIOACTIEF VERVAL. Vervalsnelheid /stralingsbeschermingsdienst 8385-I dictaat september 2000 RADIOACTIEF VERVAL Voor een beperkt aantal van nature voorkomende kernsoorten en voor de meeste kunstmatig gevormde nucliden wijkt de neutron/proton

Nadere informatie

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw?

Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Waarom is de hemel zo blauw? Ik zou wel eens willen weten... Alledaagse natuurwetenschap met verrassende demonstraties JO HERMANS Colofon Uitgeverij Veen Magazines B.V.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 0 tijdvak wiskunde B Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vakspecifieke regels Beoordelingsmodel Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 203 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SEIKUNDEOLYMPIADE ORRETIEMODEL VOORRONDE 2 (de week van) woensdag 9 april 2008 Deze voorronde bestaat uit 23 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 2 open vragen met in totaal 10 deelvragen

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie