JAARVERSLAG Stichting Stadsdorp Elsrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk

2 Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in Bijeenkomsten... 7 Clubs (Social) Media & communicatie Vrijwilligers Samenwerking Financiën Speerpunten in S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 2

3 Inleiding Per 1 januari 2015 heeft Stadsdorp Elsrijk de pilotstatus gekregen. Dit betekent dat wij een eigen budget van de gemeente krijgen, waarmee we een eigen buurtkamer kunnen inrichten en bewoners activiteiten kunnen ondersteunen. Denk daarbij aan de vele clubs, het Repaircafé en het renoveren van ons openluchttheater. Middels onze website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. Maar nog beter is hier aan mee te doen! In de nota De burger aan zet formuleerde de gemeente 2 jaar geleden haar beleid met betrekking tot het vergroten van sociale samenhang in de wijken. Een actieve buurt waar bewoners er voor elkaar zijn en activiteiten organiseren om elkaar makkelijker te kunnen vinden, te leren kennen en te helpen. Stadsdorp Elsrijk heeft dit ingevuld met zijn visie op nabuurschap met een 15-tal clubs die door bewoners zelf gerund worden, met activiteiten in buurtjes, maandelijkse thema bijeenkomsten, een website en een nieuwsbrief. In juli 2014 heeft Stadsdorp Elsrijk de pilotstatus aangevraagd. De gemeente Amstelveen maakt het mogelijk dat in sommige wijken bewoners niet alleen adviseren over activiteiten in de wijk maar ook meer taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. De pilots dienen ook als voorbeeld en inspiratiebron voor andere wijken. In oktober heeft het college van B&W besloten Elsrijk de pilotstatus te geven omdat zij vindt dat Elsrijk zeer goed voldoet aan de doelstelling dat de bewoners van Elsrijk zelf initiatief tot activiteiten nemen, en het inhoudelijk een zeer kansrijke organisatie is. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 3

4 Stichting Stadsdorp Elsrijk Sinds 24 februari 2014 bestaat de Stichting Stadsdorp Elsrijk officieel. Waarom een stichting? Er waren voor ons een aantal redenen om tot de oprichting van een stichting over te gaan. Zo hadden wij simpelweg behoefte aan een bankrekening om onze inkomsten en uitgaven als Stadsdorp te kunnen verwerken. Helaas kun je als groep bewoners geen bankrekening openen, maar moet je een rechtspersoon zijn. De gemeente, maar ook andere organisaties en instanties, vindt het prettiger om, als het op het formele aankomt, met een rechtspersoon van doen te hebben. Wij hebben voor de vorm van een stichting gekozen omdat ons uitgangspunt was en blijft dat iedere Elsrijker met de activiteiten en clubs van het Stadsdorp moet kunnen meedoen zonder ergens lid van te hoeven worden. Wij kennen dus geen leden, een vereniging kan dus niet. Statuten Zonder statuten geen stichting en dus hebben wij statuten. Deze zijn opgesteld volgens de uitgangspunten die het Stadsdorp sinds de start hanteert en die u op onze website kunt lezen. Als u wilt kunt u een digitale kopie bij ons aanvragen op Bestuur Zonder bestuur geen stichting en dus heeft onze stichting een bestuur. Voorzitter: Hans Steenvoorden Secretaris: Eric Snoeijs Penningmeester: Nico van Kooten Contact Postadres: Welna 3, 1181 NS Amstelveen KvK-nummer Rabobank NL12RABO S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 4

5 Doelstelling Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners van de wijk Elsrijk in Amstelveen en is volledig onafhankelijk. In Stadsdorp Elsrijk staat eigentijds nabuurschap centraal. We willen elkaar in ons stadsdorp beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om. Krachten bundelen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en de regie in eigen hand nemen zijn basisprincipes waarmee we eigentijds nabuurschap vormgeven om daarnaast indien gewenst of nodig in de toekomst de zorg in de wijk optimaal te organiseren. Wat is eigentijds nabuurschap? Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden of het organiseren van een activiteit. Eigentijds nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders eigenheid en vrijheid. Het doel is een woonomgeving - waar je je van de wieg tot het graf thuis voelt - waarmee je je verbonden voelt - waar je leuke dingen samen doet - waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is - waar je elkaar kent - waar je gezien en gehoord wordt - waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt - waar je niet afgeschreven wordt, maar mee doet met wat wél te bieden hebt - waarin flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient - waarin krachten gebundeld worden S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 5

6 Speerpunten in 2014 Op basis van 70 huiskamer gesprekken is door de kerngroep in besloten dat in 2014 drie speerpunten in beleid centraal zouden staan: bijeenkomsten op verschillende locatie in de wijk waar bewoners samen vorm geven de ontwikkeling van Elsrijk, veel verschillende activiteiten door bewoners zelf georganiseerde clubs en communicatie middelen die daarbij passend zijn. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 6

7 Bijeenkomsten Hieronder leest u wat Stadsdorp Elsrijk sinds haar oprichting al aan bijeenkomsten in de wijk heeft georganiseerd. 20 december 2014 mochten wij te gast zijn bij de geweldige actie Serious Kerst Amstelveen. 12 december hielden we onze jaarafsluiting. Zo n twintig binnen ons stadsdorp actieve vrijwilligers deden mee met de wijnproeverij die we georganiseerd hadden. wijn connaisseur Jef du Pont liet ons vier heerlijke wijnen proeven. Onder het genot van deze wijnen en een hapje hebben we met deze gezellige avond het jaar afgesloten. De vrijwilligers gingen met een lekker flesje wijn huiswaarts. 3 december 2014 lezingen over de ontstaansgeschiedenis van en de stand van zaken rond het groen in Amstelveen In het gastvrije Amstelveens Poppentheater verzorgde Stadsdorp Elsrijk een serie lezingen over de ontstaansgeschiedenis van en de stand van zaken rond het groen in Amstelveen, in het bijzonder in de wijk Elsrijk. Zo n vijftig Elsrijkers genoten van de lezingen en konden de sprekers vaak voorzien van aanvullende historische weetjes vanuit hun eigen ervaring. Met name het hoe en waarom van gemeentelijk ingrijpen in het groen leidde tot discussie en vragen. Dick Appelman, Willemijn Paijmans kon helaas niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door collega Jan Grupstra en Rinus Hofs (allen van de gemeente Amstelveen) beschreven uitgebreid het groen en de historie en architectuurgeschiedenis daarvan in en voor Elsrijk. 27 november 2014 ontvangst van burgemeester Van t Veld Wijkplatform Elsrijk en Stadsdorp Elsrijk organiseerden de ontvangst van burgemeester Van t Veld dinsdag 25 november voor een bezoek aan onze wijk. Wij verwelkomden de burgemeester in een locatie van kinderopvang Eigen Wijsje. De eigenaar stelde als bewoner van Elsrijk ruimte beschikbaar voor de ontvangst van de burgemeester. Het programma bestond uit een ontvangst en kennis maken op genoemde locatie en vervolgens een wandeling (rondje) door een deel van de wijk, waarbij wij de locaties Zonnestein, Van Heuven S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 7

8 Goedhartlaan, Rembrandtweg/Jan Lievensweg en het openluchttheater in park De Ruyschlaan aandeden. Met name op de locatie Zonnestein werd de burgemeester door een grote groep bewoners duidelijk verteld dat men niet blij is met de bouwplannen en met de manier waarop er vanuit de gemeente met hen wordt gecommuniceerd. Om 16:30 eindigt het bezoek van de burgemeester. Wij vonden het een prima bezoek en danken de burgemeester voor dit kennismakingsbezoek. 18 november 2014 avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving Ja, het klimaat gaat echt veranderen! Wateroverlast, watertekort, hittestress Wat kun jezelf doen met je eigen tuin, huis en straat? Onder dit motto organiseerde Stadsdorp Elsrijk in het gastvrije Nieuw Vredeveld een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst. Zo n vijftig Elsrijkers beluisterden aandachtig twee presentaties, eerst een verzorgt door Marieke Ritzema, Elsrijker en werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een verzorgd door Manfred van der Heijde van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij lieten zien hoe wij ook in Elsrijk als gevolg van klimaatverandering meer last zullen krijgen van hevigere regenbuien die tot overlast kunnen leiden. Zij lieten zien wat er door de waterschappen aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook, wat wij als bewoners kunnen doen om de waterhuishouding in onze woonomgeving positief te beïnvloeden. Na een pauze spraken de bezoekers in groepjes over diverse stellingen. Een idee dat met name door velen enthousiast wordt ontvangen is het vergroenen van de schuurdakjes in de wijk. Ook een groep bewoners die veel last hebben van een ondergelopen kruipruimte kregen waardevolle tips aangereikt hoe hier iets aan te doen kan zijn. We hopen dat met name het schuurdakjesidee zal leiden tot een project in de wijk dat zich daarmee bezig gaat houden. 2 oktober 2014 plannen rond de zorg Stadsdorp Elsrijk organiseerde een bijeenkomst om met wethouders Raat en Brandes om te praten over de wijze waarop in 2015 en volgende jaren de plannen rond de zorg gerealiseerd gaan worden. Onder leiding van Elsrijker Michiel Bloem, ging men met elkaar en met de Wethouders Raat en Brandes in gesprek over dit belangrijke onderwerp. De door Hans Steenvoorden georganiseerde bijeenkomst in Nieuw Vredeveld trok zo n tachtig Elsrijkers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente besloten ook in ander wijken dit soort bijeenkomsten voor de bewoners te gaan organiseren. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 8

9 20 september 2014 Repair Café Stadsdorp Elsrijk van start Repair Café Stadsdorp Elsrijk ging van start, feestelijk geopend door wethouder Jeroen Brandes Elke 3de zaterdag van de maand kunnen Elsrijkers met hun defecte spulletjes langs het Repair Café om te pogen ze te repareren in plaats van ze weg te gooien. 26 juni 2014 preventiebijeenkomst en veiligheid Mede op initiatief van Stadsdorp Elsrijk werd samen met gemeente en de politie een preventiebijeenkomst gehouden. Zo n zestig Elsrijkers kregen tips en adviezen om het risico op een woninginbraak en babbel trucs te verkleinen. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het oprichten van een club binnen Stadsdorp Elsrijk die zich met veiligheid in en rond het huis gaat bezighouden. Denk hierbij aan het waar mogelijk afsluiten van stegen tussen de huizenblokken, gezamenlijk en dus goedkoper inkopen van preventie materiaal e.d. 21 mei 2014 presentatie van het project om het openluchttheater Elsrijk weer in ere te herstellen De Elsrijkers werden bijgepraat over het reilen en zeilen van de clubs, de buurtjes en het in september startende repaircafé. Maar het belangrijkste onderwerp van de avond was de presentatie van het project om het openluchttheater Elsrijk weer in ere te herstellen en geschikt te maken voor kleinschalige culturele producties. Na een toelichting op de plannen door Hans Steenvoorden hebben de Elsrijkers onder het genot van een drankje en een hapje een kijkje genomen in het openluchttheater. 5 maart 2014 spreken over en met de lokale politiek Elsrijkers kwamen bijeen in het gastvrije Nieuw Vredeveld om te spreken over en met de lokale politiek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd geanimeerd gesproken en gediscussieerd over de onderwerpen veiligheid en zorg. 11 februari 2014 buurthulp Elsrijkers waren bijeen in de gastvrije Pauluskerk, om te spreken over het onderwerp buurthulp. Dit onderdeel van de vrijwilligerscentrale Amstelveen verzorgde een presentatie. Daarnaast werden er ideeën uitgewisseld over toekomstige activiteiten in de wijk. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 9

10 13 januari 2014 nieuwjaarsborrel Wij organiseerden een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel in het Amstelveens Poppentheater 27 november 2013 lezing over de ontstaansgeschiedenis van Elsrijk Stadsdorp Elsrijk organiseerde in een zaal in de Kruiskerk een lezing over de ontstaansgeschiedenis van Elsrijk. De belangstelling was groot. Anneke Bulk-Bunschoten, actief in de Vereniging Historisch Amstelveen en bijna haar hele leven woonachtig in Elsrijk, verzorgde de lezing. Boeiend en informatief. Beginnend bij het ontstaan van Amstelveen - toen nog Amsterveen en vervolgens toegespitst op Elsrijk. De aanwezigen hingen niet alleen aan haar lippen, maar vulden ook aan met eigen kennis en ervaringen 24 september 2013 startbijeenkomst Ruim 50 inwoners van Elsrijk kwamen 24 september naar de startbijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk. Inwoners die modern nabuurschap nastreven vonden elkaar in een geanimeerde bijeenkomst, waar veel activiteiten van de grond kwamen. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 10

11 Clubs Stadsdorp Elsrijk kent initiatiefgroepen oftewel De clubs Uit de startbijeenkomst op 24 september 2013 en uit latere bijeenkomsten zijn onderstaande clubs voortgekomen. Regelmatig verschijnt er ook een nieuwsbrief met veel meer informatie hierover. Repair Café Stadsdorp Elsrijk Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café Stadsdorp Elsrijk. Iedere 3de zaterdag van de maand tussen 10:00 uur en 13:00 uur in Nieuw Vredeveld. Werken aan ons Openluchttheater Stadsdorp Elsrijk is in nauwe samenwerking met de mannen van groenbeheer begonnen aan het opknappen van ons openluchttheater. Zo n 8 vrijwilligers zijn begonnen met het opknappen van het hek. Het gaas wordt weer vastgevlochten en op een aantal plekken vernieuwd, houten hekwerkjes worden gerepareerd. De plantsoenendienst renoveert de Esdoornhaag met zijn prachtige boogjes en gaat de bomen zo snoeien dat de haag weer kan groeien. De samenwerking met groenbeheer is prima: Zij geven aan wat bewoners kunnen doen en levert advies, gereedschap en de materialen die nodig zijn. Dit alles om in 2015 in dit prachtige stukje park De Ruyschlaan voorstellingen en bijeenkomsten van en voor bewoners mogelijk te maken. Bridgeclub Komt om de twee weken bij elkaar. De club heeft met veel hindernissen en tegenslag (ziekte) te maken. Vooralsnog zit uitbreiding zit er voorlopig niet in want om die 4 bij elkaar te krijgen kost al moeite. Misschien dat na terugkomst van 2 leden (ziekte en lange vakantie) het wat soepeler gaat lopen. Fietsclub Stadsdorp De Fietsclub van Stadsdorp Elsrijk functioneert nu ruim een jaar en heeft in fietstochten georganiseerd. Vanwege het winterweer is er een stop en zullen de tochten weer hervat worden in april. Inmiddels staan er 19 namen op de verzendlijst. Niet iedereen doet altijd mee en dat is maar goed ook, want je wordt een heel lange sliert als er zich meer deelnemers melden. Wel is er een vaste kern en doen er ongeveer 6 tot 10 fietsers per tocht mee, soms meer, soms minder. De tochten vinden in en om Amstelveen plaats, vaak in een groene omgeving, maar soms ook door Amsterdam. Dat vraagt wel meer oplettendheid van de voorhoede, want de kans bestaat elkaar kwijt te raken door de stoplichten. Dat hebben we wel ondervonden. De tochten vinden veelal plaats op zaterdagochtend en duren tussen de 2,5-3 uur, inclusief een koffiepauze. Ideeën en suggesties voor tochten door de leden worden op prijs gesteld. Het is leuk als er op die manier een andere inbreng is. Dat waarderen wij zeer en daar kijken wij naar uit. Als er nieuwe datum bekend is, komt die in de Nieuwsbrief van het Stadsdorp Elsrijk te staan en worden de leden via geïnformeerd. Wij hopen komend seizoen op droog weer met niet te veel wind! S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 11

12 Wandelclub zaterdag De wandeling in het Amsterdamse bos welke om de week op zaterdag wordt gehouden is een succes. Als mensen het leuk vinden om mee te wandelen krijgen ze een mail waarin staat wanneer en waar we verzamelen. Komt het uit om mee te lopen dan loop je mee op de afgesproken plek. Wandelaars stellen het op prijs dat ze zich niet hoeven aan te melden. De wandeling is meestal met 8 tot 10 personen. We maken een mooie wandeling door het bos of ook wel door de parken van Amstelveen. Omdat mensen elkaar leren kennen is het altijd leuk elkaar weer te zien en dingen uit te wisselen Er zijn verschillende leuke plekken waar we gezamenlijk koffie kunnen drinken en uiteraard vinden we in de zomer leuke terrassen om daar wat te drinken. De wandeling duurt 2 uur inclusief de koffie pauze. After diner walk De after diner walk is een activiteit vanaf de oprichting van het stadsdorp Elsrijk. In het afgelopen jaar wandelden we gemiddeld 40 avonden. Regen is het enige wat ons tegenhoudt en het regent rond 7 uur heel weinig. Er is een vaste kern van ongeveer 5 Elsrijkers ontstaan. Vaak sluiten meer mensen zich aan. Er is geen enkele verplichting, zo lopen we soms met 8 mensen dan weer met drie of vier. Iedere week nemen we een andere route door Amstelveen. Hierdoor ontdekken we steeds meer van de parken en straten en ook de veranderingen daarin. Als het lang licht is nemen we vooral de parken en een stukje bos. Ieder groepslid draagt ideeën voor routes aan. Onderweg wordt geanimeerd gepraat, waarbij tussentijds bijna automatisch van looppartner gewisseld wordt. Zo leren we elkaar kennen. Een idee voor het komend jaar is om stilte momenten in de wandeling af te spreken. Zeker in de heemparken kan er dan meer aandacht zijn voor de natuur. Dit alleen als de meerderheid van de huidige groep open staat voor dit experiment in deze fijne activiteit. De Engelse conversatie club De Engelse conversatie club is gestart in oktober 2013 en is in keer bij elkaar geweest. Er waren 56 bijeenkomsten in 2014 met negen buurgenoten. Twee dames die vanaf het begin kwamen, doen nu nog steeds mee. De conversatie wordt in de regel gehouden op dinsdag- en donderdag namiddag Per keer zijn er niet meer dan 5 deelnemers en het duur ca. 1 ½ uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de huizen van de deelnemers op roulerende basis. Wij drinken meestal thee, maar bij speciale gelegenheden trekken we ook wel eens een fles wijn open. De conversatie les wordt gegeven door Linda Edwards, van geboorte Engelse, zij vindt het heel leuk om te zien hoe enthousiast de deelnemers zijn. De leesclub De leesclub bestaat uit 8 personen, een zeer gevarieerde groep. De interesse loopt uiteen van filosofie tot geschiedenis, van literaire kennis tot spirituele voorkeur. Juist deze verscheidenheid aan interesse maakt het bespreken van een boek zo afwisselend. Per toerbeurt vertelt iemand over het gekozen boek. We zijn in 2014 zes keer bij elkaar geweest. Gelezen boeken: De Haas met de amberkleurige ogen van E. de Waal Oorlog en Terpetijn van Stefan Hertman De Vergelding van Jan Brokken Blindgangers van Joke Hermsen Een dwaze maagd van Ida Simons En uit de bergen kwam de echo van Khaled Hosseini S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 12

13 De vogelclub De vogelclub is dit jaar 6 keer bijeengeweest. Een keer bij een lid thuis waar zagen hoe je je tuin vogelvriendelijk ingericht en welke voedermethoden moeten worden. Daarnaast hebben wij de deelname voor aan de nationale vogeltelling voorbereid. In de loop van 2014 hebben wij een aantal prachtige vogelgebieden bezocht. Wij zijn begonnen met een wandeling door Elsrijk. We hebben in onze wij de volgende vogels waargenomen: Holenduif, Koolmees, pimpelmees, huismus, heggenmus, vink, merel, bonte specht, ekster, halsbandparkiet, kraai en Turkse tortel. Daarna was het landje van boer Geijsel aan de beurt. Dit is een gebied aan andere kant van de A9 tegenover de Ouderkerkerplas. Hier woont boer Geijsel, die ieder jaar van half februari tot half april zijn land onder water zet (sinds 1999). Wat een prachtig vogelparadijs is dit. De vogels zijn net terug van hun overwintering en deze situatie van het net ondergelopen water is voor hen ideaal, we zagen een hele kolonie grutto s, tureluurs, krakeenden, zilvermeeuwen, smienten, scholeksters en aan de andere kant van de weg in de wei, zaten 4 hazen ook heerlijk te genieten van het voorjaarszonnetje. Na de zomer hebben we de Groene Jonker bij Zevenhoven bezocht. Met een kleine groep, maar een het was groot feest, we genoten van een prachtige herfstdag, een mooi landschap en vooral veel water vogels en vlinders. In november was tenslotte de Middelpolder aan de beurt, bijna een thuis wedstrijd. Vanaf het sportcomplex Escapade zijn we langs de plasjes richting Bovenland gelopen en vandaar naar de rioolwaterzuivering. Leuke waarnemingen waren een grote zilverreiger, grote groepen smienten en slobeenden, een enorme wolk spreeuwen, een groep van meer dan honderd kieviten die rondje na rondje draaide boven het Bovenland en een ekster die op de achterkant van de rug van een koe meereisde. Met de gemeente Amstelveen hebben wij afgesproken dat wij de door de gemeente opgehangen nestkasten in Elsrijk gaan schouwen. Voorts organiseren wij samen met de gemeente een wandeling door Elsrijk waarin bijzondere bomen centraal staan. Klussen aan het huis Bouwkundige adviezen, uitlenen gereedschap, fietsen repareren. Elsrijker Kamermuziek Ensemble: Komt regelmatig bij elkaar om te musiceren. Klaverjasclub Speelt regelmatig in het Openhof In 2015: Kookclub Vanaf maart 2015 is er elke maand een kookclub in t Open Hof. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 13

14 (Social) Media & communicatie Wij zijn actief op social media middels een eigen Facebook pagina. Ook hebben wij een Twitter account met 100 volgers en 185 verstuurde tweets (gegevens december 2014) Wij publiceren maandelijks een digitale nieuwsbrief naar 371 abonnees. Tot nu toe hebben wij twaalf nieuwsbrieven gepubliceerd die gemiddeld door 201 Elsrijkers gelezen worden. (gegevens december 2014) Statistiek met betrekking tot bezoekersaantallen van onze website bezoekers feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Op onze website worden de volgende in Elsrijk actief zijnde organisaties (kosteloos) vermeld: AanZ Amstelveens Poppentheater Amstelveenweb Apostolisch Genootschap De Belklus Dichtbij.nl Gemeente Amstelveen Immanuëlkerk Kruiskerk MijnAmstelveen.nl Nudge Openluchttheater Amstelveen Pauluskerk Vrijwilligerscentrale Amstelland Wijkcentrum t Open Hof Wijkplatform Elsrijk Zorgcentrum Nieuw Vredeveld ZorgSamen S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 14

15 Vrijwilligers Er zijn ca. 40 Elsrijkers in meer of mindere mate actief in en rond Stadsdorp Elsrijk (gegevens december 2014). De meeste vrijwilligers zijn werkzaam als trekker van een club. Daarnaast zijn daar de 5 bestuursleden van de kerngroep, de vrijwilligers die actief zijn in de Openluchttheatergroep, de buurtverbinders die de buurtbijeenkomsten organiseren en ten slotte de vrijwilligers die werkzaam zijn in de renovatie van het Openluchttheater. Voor alle vrijwilligers hebben we in december een feestelijke kerstavond georganiseerd waar iedere vrijwilliger wijn kon proeven en vervolgens een fles wijn mocht uitkiezen. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 15

16 Samenwerking Stadsdorp Elsrijk Werkt nauw samen met welzijnsorganisaties AanZ; Stemt activiteiten af met de wijkcaoch Werkt effectief samen met Wijkbeheer Noord van de gemeente Amstelveen. Participeert in het WWZ team voor de wijk Elsrijk Is lid van en actief in de coördinatiegroep van Stadsdorpen Amsterdam e.o. ( Is betrokken bij de VVKKNH (Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland) ( Werkt samen met Vita welzijn en advies Overlegt met de Vrijwilligers Centrale Amstelveen en stemt de buurtzorg af met deze organisatie Maakt gebruik van de zalen van het Poppentheater maakt gebruik van de zalen van Nieuw Vredeveld van Brentano en organiseert met deze organisatie samen activiteiten in de wijk. Stemt activiteiten af met de Kruiskerk Organiseert samen met De wijk agent bijeenkomsten over preventieve veiligheid Faciliteert en formuleert onderzoeksprojecten van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam en AMC/UVA Neemt deel aan congressen en bijeenkomsten georganiseerd door organisaties die zich met sociale cohesie bezig houden, zoals MEZZO, LSA en VVKKNH S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 16

17 Financie n concept verslag exploitatie Stadsdorp Elsrijk 2014 ontvangen 2014 uitgaven 2014 saldo activiteiten/thema's bewoners bijdragen 271 bestuurskosten 280 stadsdorpen Amsterdam 497 kennis uitwisselen burger initiatieven 620 bijdrage wijkplatform openluchttheater Bijdragen Vita uit act budget repaircafé 333 repaircafé bewoners bijdrage 69 secretariaat/beheer opstartkosten 297 Divers 122 secretariaat/beheer 262 vrijwilligers 585 website 137 Banksaldo Totaal Totaal S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 17

18 Speerpunten in 2015 Speerpunt 1: Buurtjes Stadsdorp Elsrijk bestaat uit mensen die samen leuke activiteiten met elkaar ondernemen of elkaar ontmoeten bij bijeenkomsten. Doel van het stadsdorp is ook om indien nodig elkaar te steunen of hulp te bieden. Onlangs zijn daartoe zijn in 2014 de eerste buurtjes van start gegaan en gaan we hier in 2015 mee door. Wat is een buurtje? Een buurtje is een groep van mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen, leuke activiteiten met elkaar ondernemen (samen naar museum, bridgen of helpen bij klusjes in huis) en elkaar toezeggen dat ze bereid zijn elkaar te ondersteunen in het geval dat iemand zorg nodig heeft. Hoe begint een buurtje? Het stadsdorp Elsrijk nodigt mensen van de wijk, die dicht bij elkaar wonen, uit voor een gesprek bij iemand thuis. Op die avond wordt besproken hoe deze mensen hun buurtje willen vormgeven. Hoe zou een buurtje kunnen werken? De deelnemers van een buurtje hebben elkaars adres/telefoon en gegevens. Tevens spreken ze af welke twee personen de buurtverbinders zijn. Of men elkaar beter wil leren kennen en daartoe af en toe bijeenkomt, is geheel eigen keus. Zolang iedereen gezond is en geen problemen heeft, merk je wellicht niet veel van je buurtgenoten. Maar als de nood aan de man of vrouw komt, dan kun je je wenden tot één van de buurtverbinders. Afhankelijk van de vraag zal de buurtverbinder één of meer mensen uit het buurtje activeren om je te helpen of zo nodig de hulp van het stadsdorp in roepen. De buurtverbinders van het stadsdorp komen af en toe bij elkaar om uit te wisselen wat goed werkt. Waarom kun je niet gewoon je buurvrouw vragen? Of je familie? Voor iets kleins kun je natuurlijk je buurvrouw vragen, als je die kent. Maar als het meer werk wordt, dan voel je je al gauw bezwaard om hulp te vragen. En de buurvrouw voelt er misschien ook niet zoveel voor, omdat ze bang is erg lang en zwaar belast te worden. Maar als er meerdere mensen zijn die het samen doen, is het licht werk. Familieleden wonen lang niet altijd in de buurt en ze hebben veelal zelf een druk bestaan. Bij langdurige of ingrijpende zorg Bij langdurige of ingrijpende zorg is er meer nodig dan wat hand- en spandiensten. Dan kun je de buurtverbinder vragen een bijeenkomst te organiseren met leden van de buurtjes, het stadsdorp en de professionele (thuis-)zorg en familieleden. De hele kring kan dan met jou een goed afgestemd plan maken. Het is ook belangrijk dat de familie en de buurtjes elkaar weten te vinden in zo n geval. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 18

19 Om dit goed te laten werken overlegt het stadsdorp met thuiszorg/verpleeg- organisaties. We hebben al overleg gevoerd met Vita en hebben afgesproken in voorkomende concrete gevallen goed samen te werken. Oud en jong In het algemeen spreekt deze manier van werken in eerste instantie mensen van boven de 55 aan. Toch kan het goed zijn jongeren (gezinnen) bij de buurtjes te betrekken. Ouderen kunnen heel goed hand- en spandiensten aan jongeren bieden en andersom zijn jongeren soms een uitkomst voor ouderen. Afspraken voor 2015 Met (de wijkcoach van ) AanZ hebben we de volgende afspraken gemaakt voor buurtverbinders in 10 nieuwe buurtjes zijn gevonden - 30 nieuwe deelnemers met drempelvrees zijn verleidt tot activiteiten in buurtjes specifieke activiteiten per buurt zijn ontwikkeld Samen met Vita gaan we in maart 2015 van start met I-pad cursussen met behulp van het pakket Zilveronline voor mensen zonder enige computer ervaring en voor buurtverbinders. In groepen van 8 mensen kan dan in 8 weken tijd in lessen van 2 uur de basis geleerd worden voor het gebruik van een I-pad. Het doel van dit project is om de buurtjes te leren kennen door middel van een tablet, de mensen in de buurt hebben regelmatig contact met elkaar en organiseren per paar dan wel met de groep leuke dingen. Op de achterzijde van deze folder is het buurtjesproject omschreven. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 19

20 Speerpunt 2 Renovatie openluchttheater met buurtkamer Fase 1 maart - mei 2015 Het openluchttheater gereed maken voor gebruik en uitvoering: verharding tribune en podium. Kosten ca Renovatie van het groen met name de Esdoornhaag (inclusief het snoeien van de bomen die de groei van de Esdoornhaag belemmeren), de beschoeiing van de klankvijver. Uitvoering en bekostiging door gemeente Amstelveen, team Wijkbeheer Noord Fase 2 juni 2015 december 2015 Het creatief proces in werking zetten met Nicole Met bewonersgroep Elsrijk en bovenbouw 1e Montessorischool onder leiding kunstenaar ontwerpen en maken van verlichting. Geschatte kosten ca Fase 3 januari april 2016 Aanbrengen nutsvoorzieningen en onderkomen met toiletten en kleedruimte. Geschatte kosten ca Fase 4 medio 2016` Overkapping van het podium van het openluchttheater. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 20

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juni 2013

Nieuwsbrief 3 juni 2013 Nieuwsbrief 3 juni 2013 www.np-weerribbenwieden.nl/jeugdnatuurclub-de-wieden Oranjetipjes zien de Paashaas Marian, begeleidster, 20 maart 2013 Verslag oranjetipjes van 20 maart 2013 Deze middag waren wij

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014

Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Nieuwsbrief 2 tweede jaargang 2014 Motto voor 2014: van ideaal naar een stadsdorp dat staat. Sinds januari is er weer van alles gebeurd. Er zijn ontwikkelingen rond de website, een subsidieaanvraag, de

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG & Programma Stichting Stadsdorp Elsrijk Wijkplatform Elsrijk. Bewonersinitiatiefgroepen in Elsrijk:

JAARVERSLAG & Programma Stichting Stadsdorp Elsrijk Wijkplatform Elsrijk. Bewonersinitiatiefgroepen in Elsrijk: JAARVERSLAG 2015 & Programma 2016 Bewonersinitiatiefgroepen in Elsrijk: Stichting Stadsdorp Elsrijk Wijkplatform Elsrijk Inhoud Inleiding... 3 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Bijeenkomsten...

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten?

1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 1. Rechte tellingen Buren Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar eigenlijk niet zoveel. 6 1. Hoe vaak heeft u contact met uw buren of buurtgenoten? 51% 5

Nadere informatie

Programmaboekje januari t/m juni SAMEN leven, samen LEVEN

Programmaboekje januari t/m juni SAMEN leven, samen LEVEN Programmaboekje januari t/m juni 2016 Inloophuis Schothorst Batostraat 2, 3813 LK Amersfoort 033 480 19 02 Coördinator: Trudy Paus Email: info@inloophuisschothorst.nl Web: www.inloophuisschothorst.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 juli 2016. Vakantie

Nieuwsbrief 4 juli 2016. Vakantie Openbare Basis Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 4 juli 2016 Vakantie Hoewel het weer nog niet zo zomers is, is het toch echt bijna zomervakantie. Het team van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Jaarverslag 2013 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2014 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag 1 Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag ja nee ja nee ja nee Totaal Antwoorden ja ontvangen Antwoorden nee ontvangen van totaal 125 van totaal 125 van het aantal antwoorden van het aantal antwoorden vraag

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Wijngaard het Groenewoud

Wijngaard het Groenewoud 2 E JAARGANG 4 E EDITIE 2017 Wijngaard het Groenewoud 1 november 2017 En het werd herfst! In dit nummer 1 En het werd herfst 2 Ons You-tube kanaal 3 Onze eerste oogst 4. Molentjes 5. Website bezoek geweldig

Nadere informatie

Richtlijnen voor het opzetten van een. rollator wandelclub

Richtlijnen voor het opzetten van een. rollator wandelclub Richtlijnen voor het opzetten van een rollator wandelclub Waarom zou ik mijn energie steken in het opzetten van een wandelclub? Bewegen is de manier om zo lang mogelijk gezond te blijven. Uit onderzoek

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 augustus Vakantie

Nieuwsbrief 25 augustus Vakantie Openbare Basis Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 25 augustus 2016 Vakantie De vakantie is weer voorbij en we zijn weer lekker aan de slag met onze leerlingen. In

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

OUDERHULPKRANT 2014-2015

OUDERHULPKRANT 2014-2015 OUDERHULPKRANT 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Ook dit jaar willen wij, teamleden van het Festival, de ouders van onze leerlingen graag bij het schoolgebeuren betrekken. Het contact tussen u en de school

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Met grote dank aan de vrijwilligers, bezoekers, mensen uit de buurt. Inhaken en doorlussen aan de BuurTafel is mogelijk gemaakt door;

Met grote dank aan de vrijwilligers, bezoekers, mensen uit de buurt. Inhaken en doorlussen aan de BuurTafel is mogelijk gemaakt door; Aan de BuurTafel Met grote dank aan de vrijwilligers, bezoekers, mensen uit de buurt Inhaken en doorlussen aan de BuurTafel is mogelijk gemaakt door; 27 september 14.00 uur wandelen in de buurt. Mijn herinnering...

Nadere informatie

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8 Verslag burgerjury 21 maart 2012 1 Verslag Burgerjury bijeenkomst 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart vond de tweede bijeenkomst van de burgerjury plaats in het MFC Fascinatio. Van de honderd burgerjuryleden

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Utrecht 26 september Tijd voor thee

Utrecht 26 september Tijd voor thee Utrecht 26 september 2013 Tijd voor thee Met dank aan deze Utrechtse migranten zelforganisaties Stichting CSP Het Zonnetje Mandaeers club Utrecht Nos Bohios Club Moria Stichting Asha Stichting Nisbo Vrouwengroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier.

Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. !! Nieuwsbrief 4, april 2015, SFC Westerkwartier. Beste fietsvrienden en vriendinnen, De openingstocht Volgens de jarenlange traditie is in maart de openingstocht weer gereden. Om negen uur die ochtend

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud)

Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) Programma wandel- en fietstochten 2018 ( onder voorbehoud) 30 JANUARI Schinveld en omgeving 27 februari Stein en omgeving 27 maart De Voerstreek 24 april Bloesemtocht omgeving Vroenhoven 29 mei Fietstocht

Nadere informatie

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap.

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. 1 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17

Nadere informatie

Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer. Jaarverslag Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer. Jaarverslag Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam April 2017 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Oktober/november 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Den Hollantschen Post

Den Hollantschen Post Den Hollantschen Post editie 10 juni 2015 Burgemeester op de Craenenbroecker koffie W e hadden speciaal bezoek in zorgvilla Craenenbroeck. Dit naar aanleiding van een bericht op onze Facebookpagina over

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum Havenstraat 5

Nieuwsbrief Centrum Havenstraat 5 Nieuwsbrief Centrum Havenstraat 5 Wat is er gaande in Centrum Havenstraat 5? Het tweede seizoen van Centrum Havenstraat 5 Oostwold staat voor de deur. Na een tijd van verbouwen gaan we starten met seizoen

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

1 Samenvatting. Inhoudsopgave

1 Samenvatting. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1 Samenvatting OnsHouten is als website voor het delen van al het moois dat Houten te bieden heeft, opgericht in 2013 en in 2014 uitgegroeid tot een platform op Internet, Facebook, Twitter

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Beste lezer, Er is alweer een jaar voorbij... In januari ben ik gestart als Buurtmanager en ik kan met een tevreden blik terugkijken op wat we samen hebben bereikt

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben

trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben trendsetters 3 Inloophuis voor mensen met dementie, hun familie en vrienden: Ik mag zijn, wie ik ben Het beeld dat overheerst van dementie is vaak dat van een hoogbejaarde die wegkwijnt in een verpleeghuis.

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapport STEP In-housedag bij Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) -- De Boelelaan N-b, HV Amsterdam info@stepweb.nl T. () F. () postbank rekening K.V.K Amsterdam S INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE.

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Het was één groot feest!

Het was één groot feest! Het was één groot feest! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief 02/2013 DATUM SEPTEMBER 2013 ABV Noorderhaghe Interessante informatie: BBQ. Traplift. Activiteiten. Barruimte is opgeknapt. Burenhulp. Bingo komt. In dit nummer: De BBQ 1 Traplift 2 Opknapbeurt

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, November 2014

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, November 2014 Centrum Jonckbloetplein Jonckbloetplein 24 2523 AR Den Haag www.haagsevaders.nl Nieuwsbrief Vadercentrum Adam, November 2014 In deze editie: Vaderbetrokkenheid bij de basisscholen / Voorlichtingsbijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 25-09-2015

Nieuwsbrief 1 25-09-2015 Schoolgids De Wissel De schoolgids kunt u vinden op de website van de school: www.sbo-dewissel.nl Sponsorloop Komende vrijdag is het zover!! Onze sponsorloop voor het nieuwe schoolplein! Na een gezamenlijke

Nadere informatie

Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel?

Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel? Handleiding Hoe organiseer ik een dialoogtafel? Wat is de bedoeling van Schouwen-Duiveland in Dialoog? Met de Dag van de Dialoog op Schouwen-Duiveland willen we ontmoetingen en gesprekken tussen mensen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij:

Wij zetten onze bijdrage aan een duurzamer Leusden graag op een rij: Terugblik 2015 Het eerste jaar van De Groene Belevenis lijkt voorbijgevlogen. Wat is er veel gebeurd afgelopen jaar Wat zijn we blij met onze naam die goed past bij wie we zijn en de vrijheid tot ondernemen

Nadere informatie