JAARVERSLAG Stichting Stadsdorp Elsrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Stadsdorp Elsrijk"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Stadsdorp Elsrijk

2 Inhoud Inleiding... 2 Stichting Stadsdorp Elsrijk... 4 Doelstelling... 5 Speerpunten in Bijeenkomsten... 7 Clubs (Social) Media & communicatie Vrijwilligers Samenwerking Financiën Speerpunten in S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 2

3 Inleiding Per 1 januari 2015 heeft Stadsdorp Elsrijk de pilotstatus gekregen. Dit betekent dat wij een eigen budget van de gemeente krijgen, waarmee we een eigen buurtkamer kunnen inrichten en bewoners activiteiten kunnen ondersteunen. Denk daarbij aan de vele clubs, het Repaircafé en het renoveren van ons openluchttheater. Middels onze website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. Maar nog beter is hier aan mee te doen! In de nota De burger aan zet formuleerde de gemeente 2 jaar geleden haar beleid met betrekking tot het vergroten van sociale samenhang in de wijken. Een actieve buurt waar bewoners er voor elkaar zijn en activiteiten organiseren om elkaar makkelijker te kunnen vinden, te leren kennen en te helpen. Stadsdorp Elsrijk heeft dit ingevuld met zijn visie op nabuurschap met een 15-tal clubs die door bewoners zelf gerund worden, met activiteiten in buurtjes, maandelijkse thema bijeenkomsten, een website en een nieuwsbrief. In juli 2014 heeft Stadsdorp Elsrijk de pilotstatus aangevraagd. De gemeente Amstelveen maakt het mogelijk dat in sommige wijken bewoners niet alleen adviseren over activiteiten in de wijk maar ook meer taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. De pilots dienen ook als voorbeeld en inspiratiebron voor andere wijken. In oktober heeft het college van B&W besloten Elsrijk de pilotstatus te geven omdat zij vindt dat Elsrijk zeer goed voldoet aan de doelstelling dat de bewoners van Elsrijk zelf initiatief tot activiteiten nemen, en het inhoudelijk een zeer kansrijke organisatie is. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 3

4 Stichting Stadsdorp Elsrijk Sinds 24 februari 2014 bestaat de Stichting Stadsdorp Elsrijk officieel. Waarom een stichting? Er waren voor ons een aantal redenen om tot de oprichting van een stichting over te gaan. Zo hadden wij simpelweg behoefte aan een bankrekening om onze inkomsten en uitgaven als Stadsdorp te kunnen verwerken. Helaas kun je als groep bewoners geen bankrekening openen, maar moet je een rechtspersoon zijn. De gemeente, maar ook andere organisaties en instanties, vindt het prettiger om, als het op het formele aankomt, met een rechtspersoon van doen te hebben. Wij hebben voor de vorm van een stichting gekozen omdat ons uitgangspunt was en blijft dat iedere Elsrijker met de activiteiten en clubs van het Stadsdorp moet kunnen meedoen zonder ergens lid van te hoeven worden. Wij kennen dus geen leden, een vereniging kan dus niet. Statuten Zonder statuten geen stichting en dus hebben wij statuten. Deze zijn opgesteld volgens de uitgangspunten die het Stadsdorp sinds de start hanteert en die u op onze website kunt lezen. Als u wilt kunt u een digitale kopie bij ons aanvragen op Bestuur Zonder bestuur geen stichting en dus heeft onze stichting een bestuur. Voorzitter: Hans Steenvoorden Secretaris: Eric Snoeijs Penningmeester: Nico van Kooten Contact Postadres: Welna 3, 1181 NS Amstelveen KvK-nummer Rabobank NL12RABO S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 4

5 Doelstelling Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners van de wijk Elsrijk in Amstelveen en is volledig onafhankelijk. In Stadsdorp Elsrijk staat eigentijds nabuurschap centraal. We willen elkaar in ons stadsdorp beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om. Krachten bundelen, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en de regie in eigen hand nemen zijn basisprincipes waarmee we eigentijds nabuurschap vormgeven om daarnaast indien gewenst of nodig in de toekomst de zorg in de wijk optimaal te organiseren. Wat is eigentijds nabuurschap? Een onderling ruilproces tussen wijkgenoten die elkaar diensten leveren op menselijke schaal. Het gaat om wederkerigheid: iedereen heeft wel iets te geven én te nemen, van concrete vaardigheden en deskundigheid tot de warmte die iemand verspreidt en het gezelschap dat iemand kan bieden of het organiseren van een activiteit. Eigentijds nabuurschap kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, dialoog en het respecteren van ieders eigenheid en vrijheid. Het doel is een woonomgeving - waar je je van de wieg tot het graf thuis voelt - waarmee je je verbonden voelt - waar je leuke dingen samen doet - waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is - waar je elkaar kent - waar je gezien en gehoord wordt - waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt - waar je niet afgeschreven wordt, maar mee doet met wat wél te bieden hebt - waarin flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient - waarin krachten gebundeld worden S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 5

6 Speerpunten in 2014 Op basis van 70 huiskamer gesprekken is door de kerngroep in besloten dat in 2014 drie speerpunten in beleid centraal zouden staan: bijeenkomsten op verschillende locatie in de wijk waar bewoners samen vorm geven de ontwikkeling van Elsrijk, veel verschillende activiteiten door bewoners zelf georganiseerde clubs en communicatie middelen die daarbij passend zijn. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 6

7 Bijeenkomsten Hieronder leest u wat Stadsdorp Elsrijk sinds haar oprichting al aan bijeenkomsten in de wijk heeft georganiseerd. 20 december 2014 mochten wij te gast zijn bij de geweldige actie Serious Kerst Amstelveen. 12 december hielden we onze jaarafsluiting. Zo n twintig binnen ons stadsdorp actieve vrijwilligers deden mee met de wijnproeverij die we georganiseerd hadden. wijn connaisseur Jef du Pont liet ons vier heerlijke wijnen proeven. Onder het genot van deze wijnen en een hapje hebben we met deze gezellige avond het jaar afgesloten. De vrijwilligers gingen met een lekker flesje wijn huiswaarts. 3 december 2014 lezingen over de ontstaansgeschiedenis van en de stand van zaken rond het groen in Amstelveen In het gastvrije Amstelveens Poppentheater verzorgde Stadsdorp Elsrijk een serie lezingen over de ontstaansgeschiedenis van en de stand van zaken rond het groen in Amstelveen, in het bijzonder in de wijk Elsrijk. Zo n vijftig Elsrijkers genoten van de lezingen en konden de sprekers vaak voorzien van aanvullende historische weetjes vanuit hun eigen ervaring. Met name het hoe en waarom van gemeentelijk ingrijpen in het groen leidde tot discussie en vragen. Dick Appelman, Willemijn Paijmans kon helaas niet aanwezig zijn. Zij werd vervangen door collega Jan Grupstra en Rinus Hofs (allen van de gemeente Amstelveen) beschreven uitgebreid het groen en de historie en architectuurgeschiedenis daarvan in en voor Elsrijk. 27 november 2014 ontvangst van burgemeester Van t Veld Wijkplatform Elsrijk en Stadsdorp Elsrijk organiseerden de ontvangst van burgemeester Van t Veld dinsdag 25 november voor een bezoek aan onze wijk. Wij verwelkomden de burgemeester in een locatie van kinderopvang Eigen Wijsje. De eigenaar stelde als bewoner van Elsrijk ruimte beschikbaar voor de ontvangst van de burgemeester. Het programma bestond uit een ontvangst en kennis maken op genoemde locatie en vervolgens een wandeling (rondje) door een deel van de wijk, waarbij wij de locaties Zonnestein, Van Heuven S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 7

8 Goedhartlaan, Rembrandtweg/Jan Lievensweg en het openluchttheater in park De Ruyschlaan aandeden. Met name op de locatie Zonnestein werd de burgemeester door een grote groep bewoners duidelijk verteld dat men niet blij is met de bouwplannen en met de manier waarop er vanuit de gemeente met hen wordt gecommuniceerd. Om 16:30 eindigt het bezoek van de burgemeester. Wij vonden het een prima bezoek en danken de burgemeester voor dit kennismakingsbezoek. 18 november 2014 avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving Ja, het klimaat gaat echt veranderen! Wateroverlast, watertekort, hittestress Wat kun jezelf doen met je eigen tuin, huis en straat? Onder dit motto organiseerde Stadsdorp Elsrijk in het gastvrije Nieuw Vredeveld een avond over het belang van water in onze eigen woonomgeving. Het was een leuke en leerzame bijeenkomst. Zo n vijftig Elsrijkers beluisterden aandachtig twee presentaties, eerst een verzorgt door Marieke Ritzema, Elsrijker en werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een verzorgd door Manfred van der Heijde van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij lieten zien hoe wij ook in Elsrijk als gevolg van klimaatverandering meer last zullen krijgen van hevigere regenbuien die tot overlast kunnen leiden. Zij lieten zien wat er door de waterschappen aan gedaan wordt om de overlast te beperken, maar ook, wat wij als bewoners kunnen doen om de waterhuishouding in onze woonomgeving positief te beïnvloeden. Na een pauze spraken de bezoekers in groepjes over diverse stellingen. Een idee dat met name door velen enthousiast wordt ontvangen is het vergroenen van de schuurdakjes in de wijk. Ook een groep bewoners die veel last hebben van een ondergelopen kruipruimte kregen waardevolle tips aangereikt hoe hier iets aan te doen kan zijn. We hopen dat met name het schuurdakjesidee zal leiden tot een project in de wijk dat zich daarmee bezig gaat houden. 2 oktober 2014 plannen rond de zorg Stadsdorp Elsrijk organiseerde een bijeenkomst om met wethouders Raat en Brandes om te praten over de wijze waarop in 2015 en volgende jaren de plannen rond de zorg gerealiseerd gaan worden. Onder leiding van Elsrijker Michiel Bloem, ging men met elkaar en met de Wethouders Raat en Brandes in gesprek over dit belangrijke onderwerp. De door Hans Steenvoorden georganiseerde bijeenkomst in Nieuw Vredeveld trok zo n tachtig Elsrijkers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente besloten ook in ander wijken dit soort bijeenkomsten voor de bewoners te gaan organiseren. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 8

9 20 september 2014 Repair Café Stadsdorp Elsrijk van start Repair Café Stadsdorp Elsrijk ging van start, feestelijk geopend door wethouder Jeroen Brandes Elke 3de zaterdag van de maand kunnen Elsrijkers met hun defecte spulletjes langs het Repair Café om te pogen ze te repareren in plaats van ze weg te gooien. 26 juni 2014 preventiebijeenkomst en veiligheid Mede op initiatief van Stadsdorp Elsrijk werd samen met gemeente en de politie een preventiebijeenkomst gehouden. Zo n zestig Elsrijkers kregen tips en adviezen om het risico op een woninginbraak en babbel trucs te verkleinen. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het oprichten van een club binnen Stadsdorp Elsrijk die zich met veiligheid in en rond het huis gaat bezighouden. Denk hierbij aan het waar mogelijk afsluiten van stegen tussen de huizenblokken, gezamenlijk en dus goedkoper inkopen van preventie materiaal e.d. 21 mei 2014 presentatie van het project om het openluchttheater Elsrijk weer in ere te herstellen De Elsrijkers werden bijgepraat over het reilen en zeilen van de clubs, de buurtjes en het in september startende repaircafé. Maar het belangrijkste onderwerp van de avond was de presentatie van het project om het openluchttheater Elsrijk weer in ere te herstellen en geschikt te maken voor kleinschalige culturele producties. Na een toelichting op de plannen door Hans Steenvoorden hebben de Elsrijkers onder het genot van een drankje en een hapje een kijkje genomen in het openluchttheater. 5 maart 2014 spreken over en met de lokale politiek Elsrijkers kwamen bijeen in het gastvrije Nieuw Vredeveld om te spreken over en met de lokale politiek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd geanimeerd gesproken en gediscussieerd over de onderwerpen veiligheid en zorg. 11 februari 2014 buurthulp Elsrijkers waren bijeen in de gastvrije Pauluskerk, om te spreken over het onderwerp buurthulp. Dit onderdeel van de vrijwilligerscentrale Amstelveen verzorgde een presentatie. Daarnaast werden er ideeën uitgewisseld over toekomstige activiteiten in de wijk. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 9

10 13 januari 2014 nieuwjaarsborrel Wij organiseerden een zeer geslaagde nieuwjaarsborrel in het Amstelveens Poppentheater 27 november 2013 lezing over de ontstaansgeschiedenis van Elsrijk Stadsdorp Elsrijk organiseerde in een zaal in de Kruiskerk een lezing over de ontstaansgeschiedenis van Elsrijk. De belangstelling was groot. Anneke Bulk-Bunschoten, actief in de Vereniging Historisch Amstelveen en bijna haar hele leven woonachtig in Elsrijk, verzorgde de lezing. Boeiend en informatief. Beginnend bij het ontstaan van Amstelveen - toen nog Amsterveen en vervolgens toegespitst op Elsrijk. De aanwezigen hingen niet alleen aan haar lippen, maar vulden ook aan met eigen kennis en ervaringen 24 september 2013 startbijeenkomst Ruim 50 inwoners van Elsrijk kwamen 24 september naar de startbijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk. Inwoners die modern nabuurschap nastreven vonden elkaar in een geanimeerde bijeenkomst, waar veel activiteiten van de grond kwamen. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 10

11 Clubs Stadsdorp Elsrijk kent initiatiefgroepen oftewel De clubs Uit de startbijeenkomst op 24 september 2013 en uit latere bijeenkomsten zijn onderstaande clubs voortgekomen. Regelmatig verschijnt er ook een nieuwsbrief met veel meer informatie hierover. Repair Café Stadsdorp Elsrijk Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café Stadsdorp Elsrijk. Iedere 3de zaterdag van de maand tussen 10:00 uur en 13:00 uur in Nieuw Vredeveld. Werken aan ons Openluchttheater Stadsdorp Elsrijk is in nauwe samenwerking met de mannen van groenbeheer begonnen aan het opknappen van ons openluchttheater. Zo n 8 vrijwilligers zijn begonnen met het opknappen van het hek. Het gaas wordt weer vastgevlochten en op een aantal plekken vernieuwd, houten hekwerkjes worden gerepareerd. De plantsoenendienst renoveert de Esdoornhaag met zijn prachtige boogjes en gaat de bomen zo snoeien dat de haag weer kan groeien. De samenwerking met groenbeheer is prima: Zij geven aan wat bewoners kunnen doen en levert advies, gereedschap en de materialen die nodig zijn. Dit alles om in 2015 in dit prachtige stukje park De Ruyschlaan voorstellingen en bijeenkomsten van en voor bewoners mogelijk te maken. Bridgeclub Komt om de twee weken bij elkaar. De club heeft met veel hindernissen en tegenslag (ziekte) te maken. Vooralsnog zit uitbreiding zit er voorlopig niet in want om die 4 bij elkaar te krijgen kost al moeite. Misschien dat na terugkomst van 2 leden (ziekte en lange vakantie) het wat soepeler gaat lopen. Fietsclub Stadsdorp De Fietsclub van Stadsdorp Elsrijk functioneert nu ruim een jaar en heeft in fietstochten georganiseerd. Vanwege het winterweer is er een stop en zullen de tochten weer hervat worden in april. Inmiddels staan er 19 namen op de verzendlijst. Niet iedereen doet altijd mee en dat is maar goed ook, want je wordt een heel lange sliert als er zich meer deelnemers melden. Wel is er een vaste kern en doen er ongeveer 6 tot 10 fietsers per tocht mee, soms meer, soms minder. De tochten vinden in en om Amstelveen plaats, vaak in een groene omgeving, maar soms ook door Amsterdam. Dat vraagt wel meer oplettendheid van de voorhoede, want de kans bestaat elkaar kwijt te raken door de stoplichten. Dat hebben we wel ondervonden. De tochten vinden veelal plaats op zaterdagochtend en duren tussen de 2,5-3 uur, inclusief een koffiepauze. Ideeën en suggesties voor tochten door de leden worden op prijs gesteld. Het is leuk als er op die manier een andere inbreng is. Dat waarderen wij zeer en daar kijken wij naar uit. Als er nieuwe datum bekend is, komt die in de Nieuwsbrief van het Stadsdorp Elsrijk te staan en worden de leden via geïnformeerd. Wij hopen komend seizoen op droog weer met niet te veel wind! S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 11

12 Wandelclub zaterdag De wandeling in het Amsterdamse bos welke om de week op zaterdag wordt gehouden is een succes. Als mensen het leuk vinden om mee te wandelen krijgen ze een mail waarin staat wanneer en waar we verzamelen. Komt het uit om mee te lopen dan loop je mee op de afgesproken plek. Wandelaars stellen het op prijs dat ze zich niet hoeven aan te melden. De wandeling is meestal met 8 tot 10 personen. We maken een mooie wandeling door het bos of ook wel door de parken van Amstelveen. Omdat mensen elkaar leren kennen is het altijd leuk elkaar weer te zien en dingen uit te wisselen Er zijn verschillende leuke plekken waar we gezamenlijk koffie kunnen drinken en uiteraard vinden we in de zomer leuke terrassen om daar wat te drinken. De wandeling duurt 2 uur inclusief de koffie pauze. After diner walk De after diner walk is een activiteit vanaf de oprichting van het stadsdorp Elsrijk. In het afgelopen jaar wandelden we gemiddeld 40 avonden. Regen is het enige wat ons tegenhoudt en het regent rond 7 uur heel weinig. Er is een vaste kern van ongeveer 5 Elsrijkers ontstaan. Vaak sluiten meer mensen zich aan. Er is geen enkele verplichting, zo lopen we soms met 8 mensen dan weer met drie of vier. Iedere week nemen we een andere route door Amstelveen. Hierdoor ontdekken we steeds meer van de parken en straten en ook de veranderingen daarin. Als het lang licht is nemen we vooral de parken en een stukje bos. Ieder groepslid draagt ideeën voor routes aan. Onderweg wordt geanimeerd gepraat, waarbij tussentijds bijna automatisch van looppartner gewisseld wordt. Zo leren we elkaar kennen. Een idee voor het komend jaar is om stilte momenten in de wandeling af te spreken. Zeker in de heemparken kan er dan meer aandacht zijn voor de natuur. Dit alleen als de meerderheid van de huidige groep open staat voor dit experiment in deze fijne activiteit. De Engelse conversatie club De Engelse conversatie club is gestart in oktober 2013 en is in keer bij elkaar geweest. Er waren 56 bijeenkomsten in 2014 met negen buurgenoten. Twee dames die vanaf het begin kwamen, doen nu nog steeds mee. De conversatie wordt in de regel gehouden op dinsdag- en donderdag namiddag Per keer zijn er niet meer dan 5 deelnemers en het duur ca. 1 ½ uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de huizen van de deelnemers op roulerende basis. Wij drinken meestal thee, maar bij speciale gelegenheden trekken we ook wel eens een fles wijn open. De conversatie les wordt gegeven door Linda Edwards, van geboorte Engelse, zij vindt het heel leuk om te zien hoe enthousiast de deelnemers zijn. De leesclub De leesclub bestaat uit 8 personen, een zeer gevarieerde groep. De interesse loopt uiteen van filosofie tot geschiedenis, van literaire kennis tot spirituele voorkeur. Juist deze verscheidenheid aan interesse maakt het bespreken van een boek zo afwisselend. Per toerbeurt vertelt iemand over het gekozen boek. We zijn in 2014 zes keer bij elkaar geweest. Gelezen boeken: De Haas met de amberkleurige ogen van E. de Waal Oorlog en Terpetijn van Stefan Hertman De Vergelding van Jan Brokken Blindgangers van Joke Hermsen Een dwaze maagd van Ida Simons En uit de bergen kwam de echo van Khaled Hosseini S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 12

13 De vogelclub De vogelclub is dit jaar 6 keer bijeengeweest. Een keer bij een lid thuis waar zagen hoe je je tuin vogelvriendelijk ingericht en welke voedermethoden moeten worden. Daarnaast hebben wij de deelname voor aan de nationale vogeltelling voorbereid. In de loop van 2014 hebben wij een aantal prachtige vogelgebieden bezocht. Wij zijn begonnen met een wandeling door Elsrijk. We hebben in onze wij de volgende vogels waargenomen: Holenduif, Koolmees, pimpelmees, huismus, heggenmus, vink, merel, bonte specht, ekster, halsbandparkiet, kraai en Turkse tortel. Daarna was het landje van boer Geijsel aan de beurt. Dit is een gebied aan andere kant van de A9 tegenover de Ouderkerkerplas. Hier woont boer Geijsel, die ieder jaar van half februari tot half april zijn land onder water zet (sinds 1999). Wat een prachtig vogelparadijs is dit. De vogels zijn net terug van hun overwintering en deze situatie van het net ondergelopen water is voor hen ideaal, we zagen een hele kolonie grutto s, tureluurs, krakeenden, zilvermeeuwen, smienten, scholeksters en aan de andere kant van de weg in de wei, zaten 4 hazen ook heerlijk te genieten van het voorjaarszonnetje. Na de zomer hebben we de Groene Jonker bij Zevenhoven bezocht. Met een kleine groep, maar een het was groot feest, we genoten van een prachtige herfstdag, een mooi landschap en vooral veel water vogels en vlinders. In november was tenslotte de Middelpolder aan de beurt, bijna een thuis wedstrijd. Vanaf het sportcomplex Escapade zijn we langs de plasjes richting Bovenland gelopen en vandaar naar de rioolwaterzuivering. Leuke waarnemingen waren een grote zilverreiger, grote groepen smienten en slobeenden, een enorme wolk spreeuwen, een groep van meer dan honderd kieviten die rondje na rondje draaide boven het Bovenland en een ekster die op de achterkant van de rug van een koe meereisde. Met de gemeente Amstelveen hebben wij afgesproken dat wij de door de gemeente opgehangen nestkasten in Elsrijk gaan schouwen. Voorts organiseren wij samen met de gemeente een wandeling door Elsrijk waarin bijzondere bomen centraal staan. Klussen aan het huis Bouwkundige adviezen, uitlenen gereedschap, fietsen repareren. Elsrijker Kamermuziek Ensemble: Komt regelmatig bij elkaar om te musiceren. Klaverjasclub Speelt regelmatig in het Openhof In 2015: Kookclub Vanaf maart 2015 is er elke maand een kookclub in t Open Hof. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 13

14 (Social) Media & communicatie Wij zijn actief op social media middels een eigen Facebook pagina. Ook hebben wij een Twitter account met 100 volgers en 185 verstuurde tweets (gegevens december 2014) Wij publiceren maandelijks een digitale nieuwsbrief naar 371 abonnees. Tot nu toe hebben wij twaalf nieuwsbrieven gepubliceerd die gemiddeld door 201 Elsrijkers gelezen worden. (gegevens december 2014) Statistiek met betrekking tot bezoekersaantallen van onze website bezoekers feb-14 mrt-14 apr-14 mei-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Op onze website worden de volgende in Elsrijk actief zijnde organisaties (kosteloos) vermeld: AanZ Amstelveens Poppentheater Amstelveenweb Apostolisch Genootschap De Belklus Dichtbij.nl Gemeente Amstelveen Immanuëlkerk Kruiskerk MijnAmstelveen.nl Nudge Openluchttheater Amstelveen Pauluskerk Vrijwilligerscentrale Amstelland Wijkcentrum t Open Hof Wijkplatform Elsrijk Zorgcentrum Nieuw Vredeveld ZorgSamen S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 14

15 Vrijwilligers Er zijn ca. 40 Elsrijkers in meer of mindere mate actief in en rond Stadsdorp Elsrijk (gegevens december 2014). De meeste vrijwilligers zijn werkzaam als trekker van een club. Daarnaast zijn daar de 5 bestuursleden van de kerngroep, de vrijwilligers die actief zijn in de Openluchttheatergroep, de buurtverbinders die de buurtbijeenkomsten organiseren en ten slotte de vrijwilligers die werkzaam zijn in de renovatie van het Openluchttheater. Voor alle vrijwilligers hebben we in december een feestelijke kerstavond georganiseerd waar iedere vrijwilliger wijn kon proeven en vervolgens een fles wijn mocht uitkiezen. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 15

16 Samenwerking Stadsdorp Elsrijk Werkt nauw samen met welzijnsorganisaties AanZ; Stemt activiteiten af met de wijkcaoch Werkt effectief samen met Wijkbeheer Noord van de gemeente Amstelveen. Participeert in het WWZ team voor de wijk Elsrijk Is lid van en actief in de coördinatiegroep van Stadsdorpen Amsterdam e.o. (www.stadsdorpenamsterdam.nl) Is betrokken bij de VVKKNH (Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland) (www.vvkknh.nl/) Werkt samen met Vita welzijn en advies Overlegt met de Vrijwilligers Centrale Amstelveen en stemt de buurtzorg af met deze organisatie Maakt gebruik van de zalen van het Poppentheater maakt gebruik van de zalen van Nieuw Vredeveld van Brentano en organiseert met deze organisatie samen activiteiten in de wijk. Stemt activiteiten af met de Kruiskerk Organiseert samen met De wijk agent bijeenkomsten over preventieve veiligheid Faciliteert en formuleert onderzoeksprojecten van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam en AMC/UVA Neemt deel aan congressen en bijeenkomsten georganiseerd door organisaties die zich met sociale cohesie bezig houden, zoals MEZZO, LSA en VVKKNH S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 16

17 Financie n concept verslag exploitatie Stadsdorp Elsrijk 2014 ontvangen 2014 uitgaven 2014 saldo activiteiten/thema's bewoners bijdragen 271 bestuurskosten 280 stadsdorpen Amsterdam 497 kennis uitwisselen burger initiatieven 620 bijdrage wijkplatform openluchttheater Bijdragen Vita uit act budget repaircafé 333 repaircafé bewoners bijdrage 69 secretariaat/beheer opstartkosten 297 Divers 122 secretariaat/beheer 262 vrijwilligers 585 website 137 Banksaldo Totaal Totaal S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 17

18 Speerpunten in 2015 Speerpunt 1: Buurtjes Stadsdorp Elsrijk bestaat uit mensen die samen leuke activiteiten met elkaar ondernemen of elkaar ontmoeten bij bijeenkomsten. Doel van het stadsdorp is ook om indien nodig elkaar te steunen of hulp te bieden. Onlangs zijn daartoe zijn in 2014 de eerste buurtjes van start gegaan en gaan we hier in 2015 mee door. Wat is een buurtje? Een buurtje is een groep van mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen, leuke activiteiten met elkaar ondernemen (samen naar museum, bridgen of helpen bij klusjes in huis) en elkaar toezeggen dat ze bereid zijn elkaar te ondersteunen in het geval dat iemand zorg nodig heeft. Hoe begint een buurtje? Het stadsdorp Elsrijk nodigt mensen van de wijk, die dicht bij elkaar wonen, uit voor een gesprek bij iemand thuis. Op die avond wordt besproken hoe deze mensen hun buurtje willen vormgeven. Hoe zou een buurtje kunnen werken? De deelnemers van een buurtje hebben elkaars adres/telefoon en gegevens. Tevens spreken ze af welke twee personen de buurtverbinders zijn. Of men elkaar beter wil leren kennen en daartoe af en toe bijeenkomt, is geheel eigen keus. Zolang iedereen gezond is en geen problemen heeft, merk je wellicht niet veel van je buurtgenoten. Maar als de nood aan de man of vrouw komt, dan kun je je wenden tot één van de buurtverbinders. Afhankelijk van de vraag zal de buurtverbinder één of meer mensen uit het buurtje activeren om je te helpen of zo nodig de hulp van het stadsdorp in roepen. De buurtverbinders van het stadsdorp komen af en toe bij elkaar om uit te wisselen wat goed werkt. Waarom kun je niet gewoon je buurvrouw vragen? Of je familie? Voor iets kleins kun je natuurlijk je buurvrouw vragen, als je die kent. Maar als het meer werk wordt, dan voel je je al gauw bezwaard om hulp te vragen. En de buurvrouw voelt er misschien ook niet zoveel voor, omdat ze bang is erg lang en zwaar belast te worden. Maar als er meerdere mensen zijn die het samen doen, is het licht werk. Familieleden wonen lang niet altijd in de buurt en ze hebben veelal zelf een druk bestaan. Bij langdurige of ingrijpende zorg Bij langdurige of ingrijpende zorg is er meer nodig dan wat hand- en spandiensten. Dan kun je de buurtverbinder vragen een bijeenkomst te organiseren met leden van de buurtjes, het stadsdorp en de professionele (thuis-)zorg en familieleden. De hele kring kan dan met jou een goed afgestemd plan maken. Het is ook belangrijk dat de familie en de buurtjes elkaar weten te vinden in zo n geval. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 18

19 Om dit goed te laten werken overlegt het stadsdorp met thuiszorg/verpleeg- organisaties. We hebben al overleg gevoerd met Vita en hebben afgesproken in voorkomende concrete gevallen goed samen te werken. Oud en jong In het algemeen spreekt deze manier van werken in eerste instantie mensen van boven de 55 aan. Toch kan het goed zijn jongeren (gezinnen) bij de buurtjes te betrekken. Ouderen kunnen heel goed hand- en spandiensten aan jongeren bieden en andersom zijn jongeren soms een uitkomst voor ouderen. Afspraken voor 2015 Met (de wijkcoach van ) AanZ hebben we de volgende afspraken gemaakt voor buurtverbinders in 10 nieuwe buurtjes zijn gevonden - 30 nieuwe deelnemers met drempelvrees zijn verleidt tot activiteiten in buurtjes specifieke activiteiten per buurt zijn ontwikkeld Samen met Vita gaan we in maart 2015 van start met I-pad cursussen met behulp van het pakket Zilveronline voor mensen zonder enige computer ervaring en voor buurtverbinders. In groepen van 8 mensen kan dan in 8 weken tijd in lessen van 2 uur de basis geleerd worden voor het gebruik van een I-pad. Het doel van dit project is om de buurtjes te leren kennen door middel van een tablet, de mensen in de buurt hebben regelmatig contact met elkaar en organiseren per paar dan wel met de groep leuke dingen. Op de achterzijde van deze folder is het buurtjesproject omschreven. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 19

20 Speerpunt 2 Renovatie openluchttheater met buurtkamer Fase 1 maart - mei 2015 Het openluchttheater gereed maken voor gebruik en uitvoering: verharding tribune en podium. Kosten ca Renovatie van het groen met name de Esdoornhaag (inclusief het snoeien van de bomen die de groei van de Esdoornhaag belemmeren), de beschoeiing van de klankvijver. Uitvoering en bekostiging door gemeente Amstelveen, team Wijkbeheer Noord Fase 2 juni 2015 december 2015 Het creatief proces in werking zetten met Nicole Met bewonersgroep Elsrijk en bovenbouw 1e Montessorischool onder leiding kunstenaar ontwerpen en maken van verlichting. Geschatte kosten ca Fase 3 januari april 2016 Aanbrengen nutsvoorzieningen en onderkomen met toiletten en kleedruimte. Geschatte kosten ca Fase 4 medio 2016` Overkapping van het podium van het openluchttheater. S T A D S D O R P E L S R I J K J A A R V E R S L A G Pagina 20

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie