SOCIAAL BOEKJE SOCIAL BOOKLET. Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf This booklet is not a residence permit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL BOEKJE SOCIAL BOOKLET. Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf This booklet is not a residence permit"

Transcriptie

1 SOCIAAL BOEKJE SOCIAL BOOKLET Dit boekje geeft geen recht op legaal verblijf This booklet is not a residence permit

2

3 1 Identiteitsgegevens Identity information p 2 2 Contactpersoon Reference person p 6 3 Medische contactpersoon Medical contact p 7 4 Statuut Status p 8 5 Medische hulp Medical care p 10 6 Onderwijs Education p 12 7 Werken Work p 14 8 Hulpverlening Assistance p 16 9 Juridische bijstand Legal assistance p Vrijwillige terugkeer Voluntary return p Regularisatie Regularisation p Contracten afsluiten Entering into contracts p Belang van documenten Importance of documents p Nuttige adressen Usefull adresses p Meer info More information p 32 1

4 Afgegeven door (naamstempel) Issued by (name-stamp) Afgiftedatum Day of issue 2

5 Dit boekje is eigendom van This booklet belongs to Naam Surname Voornamen Firstnames Nationaliteit Nationality Geboortedatum Date of Birth Geboorteplaats Place of Birth Extra info 3

6 Kinderen Children Naam Surname Voornamen Firstnames Nationaliteit Nationality Geboortedatum Date of Birth Geboorteplaats Place of Birth Naam Surname Voornamen Firstnames Nationaliteit Nationality Geboortedatum Date of Birth Geboorteplaats Place of Birth 4

7 Kinderen Children Naam Surname Voornamen Firstnames Nationaliteit Nationality Geboortedatum Date of Birth Geboorteplaats Place of Birth Naam Surname Voornamen Firstnames Nationaliteit Nationality Geboortedatum Date of Birth Geboorteplaats Place of Birth 5

8 Contactpersoon Reference person Naam Surname Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone 6

9 Contactpersoon - medisch Contact - medical Naam Surname Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone 7

10 Statuut Illegaal verblijven in België is strafbaar. De overheid kan je een bevel geven om het land te verlaten. Ze kan je ook opsluiten en repatriëren. Je hebt basisrechten. Ook als je illegaal verblijft. 8

11 Status Illegally residing in Belgium is punishable by law. The authorities can issue an order to leave the territory. You may also be detained and repatriated. You do have basic rights, even if you illegally reside in Belgium. 9

12 Medische hulp Mensen zonder wettig verblijf kunnen beroep doen op de procedure voor dringende medische hulp. Contacteer hiervoor het OCMW van je verblijfsplaats. Je kan dus medische hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij een huisdokter of in een ziekenhuis. Het gaat niet alleen om spoedgevallen. Ook curatieve en preventieve zorgen, residentieel en ambulant. Ook zorgverstrekkers kunnen met hun vragen terecht bij het plaatselijk OCMW. 10

13 Medical care Illegal residents can rely on a procedure in order to obtain urgent medical care. Contact the Centre for Social Welfare (OCMW) of your place of residence. You are entitled to medical care. For instance, medical care by a general practitioner or in a hospital. Medical care is not limited to emergencies. It also includes curative and preventive care, residential and ambulatory care. Also, health care providers can always consult the local Centre for Social Welfare (OCMW). 11

14 Onderwijs Kinderen hebben recht op onderwijs. Kinderen zonder wettig verblijf zijn verplicht om naar school te gaan, net zoals alle kinderen in België. Ze kunnen een diploma behalen. Scholen moeten kinderen zonder wettig verblijf inschrijven. Ze krijgen subsidies voor deze leerlingen. De schoolverzekering geldt. 12

15 Education Children have a right to education. Children who are illegally residing in Belgium are obliged to attend school, like any other child in Belgium. They can obtain a diploma. Schools must enrol children who are illegally residing in Belgium. The schools receive subsidies for these children. The school insurance is applicable. 13

16 Werken Mensen zonder wettig verblijf mogen niet werken. Als je toch werkt, kan je werkgever een zware boete krijgen. Jij kan uit het land gezet worden. Je werkgever mag je niet misbruiken of uitbuiten. Je hebt recht op een eerlijk loon. Bij een arbeidsongeval moet de werkgever je vergoeden. Zorg dat je altijd kan bewijzen dat je tewerkgesteld was. Je kan aansluiten bij een vakbond. 14

17 Work Illegal residents are not allowed to work. Should you work anyway, then your employer can be heavily fined. You can be expulsed from the country. Your employer may not abuse or exploit you. You have a right to a just remuneration for your work. In case of an accident at work your employer must indemnify you. See to it that you can always prove that you were employed. You can join a union. 15

18 Hulpverlening Humanitaire hulp aan een persoon zonder wettig verblijf is niet strafbaar. Advocaten, medische hulpdiensten, onderwijspersoneel, professionele hulpverleners of vrijwilligers. Ze mogen uit humanitaire overwegingen hulp bieden. Ze hebben geen meldingsplicht. 16

19 Assistance Humanitarian assistance to an illegal resident is not punishable by law. Lawyers, medical caretakers, teachers, professional caretakers or volunteers are allowed to provide assistance out of humanitarian considerations. They have no obligation to notify the authorities. 17

20 Juridische bijstand Voor juridische bijstand kan je naar een advocaat of een gespecialiseerde juridische dienst. Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen op een pro-deo advocaat. 18

21 Legal assistance You can obtain legal assistance from a lawyer or from a specialized legal service. Under certain conditions you can obtain legal aid. 19

22 Vrijwillige terugkeer Je kan er zelf voor kiezen om terug te keren naar je land van herkomst of een ander land. Dat kan kosteloos, via het zogeheten REAB-programma. Je krijgt een basispremie en een vliegtuigticket. Het Reïntegratiefonds biedt extra ondersteuning voor het opbouwen van een nieuwe toekomst in het land van herkomst. Info vind je bij het OCMW of een sociale dienst. 20

23 Voluntary return You may decide to return to your country of origin or to another country. This can be done free of charge through the REAB-programme. You will receive a basic payment and a plane ticket. The Reintegration fund gives a special support for rebuilding your future in the land of origin. You will find more information at the Centre for Social Welfare (OCMW) or at a social service. 21

24 Regularisatie In buitengewone omstandigheden kan je een regularisatie van je verblijf aanvragen. Regularisatie vraag je aan via de gemeente. Het is geen recht. De minister van Binnenlandse Zaken beslist. Het kan lang duren vooraleer je de beslissing kent. Veel aanvragen worden afgekeurd. Info vind je bij een advocaat, een juridische dienst of bij het OCMW. 22

25 Regularisation In exceptional circumstances you can apply for the regularisation of your residency. You must apply for regularisation to the municipality. This is not a right. The Minister of the Interior decides. It can take a long time before you know the decision. Many applications are rejected. You will get more information from a lawyer, a legal service or from the Centre for Social Welfare (OCMW). 23

26 Contracten afsluiten Je kan contracten afsluiten. Bijvoorbeeld een huurcontract, verzekeringsovereenkomst, schuldverbintenis. Je kan ook een bankrekening openen. Beide partijen kunnen erop rekenen dat deze contracten legaal zijn. De andere partij mag geen misbruik maken van je kwetsbare positie als persoon zonder wettig verblijf. Dat is strafbaar. Een voorbeeld: huisjesmelkerij mag niet. 24

27 Entering into contracts You are allowed to enter into contracts. For instance a lease contract, an insurance contract, an agreement. You may also open a bank account. Both parties can count on the legality of these contracts. The other party may not take advantage of your vulnerable position as an illegal resident. This is punishable by law. An example: sleep dealing, meaning housing exploitation is not allowed. 25

28 Belang van documenten Documenten zijn belangrijk in de Belgische maatschappij. Ze maken het contact met officiële diensten gemakkelijker. - Documenten van dienst vreemdelingenzaken, Commissariaat generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, gemeente, politie, OCMW,... - Huurcontract, schoolattest en medische documenten 26

29 Lees documenten zorgvuldig en hou ze bij. Let goed op termijnen en datums voor afspraken. Zet duidelijk je naam op je brievenbus, zodat documenten zeker toekomen. 27

30 Importance of documents Documents are important in Belgian society. Contact with the authorities becomes easier if one has documents. - Documents of the Aliens Office, Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, municipality, police, Centre for Social Welfare (OCMW),... - Lease contract, school certificate and medical documents 28

31 Carefully read the documents and keep them in a safe place. Carefully pay attention to the time limits and dates of appointments. Clearly write your name on your letterbox to make sure that documents arrive. 29

32 Nuttige adressen Usefull adresses Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone 30

33 Nuttige adressen Usefull adresses Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone 31

34 Meer info More information Meer info over het sociaal boekje en mensen zonder wettig verblijf: More information about the social booklet and illegal residents: Organisatie Organisation Adres Adress Telefoon Telephone 32

35 In dit boekje staan de persoonlijke gegevens van een persoon zonder wettig verblijf. Ze kunnen gebruikt worden door sociale en publieke diensten. Het boekje geeft ook correcte informatie aan mensen zonder wettig verblijf en hun omgeving. Het sociaal boekje draagt bij tot samenleven in diversiteit en tot een menswaardig leven voor iedereen. This booklet contains the personal data of an illegal resident. They can be used by social and public services. This booklet also contains correct information to illegal residents and people in their social environment. The social booklet contributes to living together in diversity and to an existence worthy of human dignity for everyone. V.U.: Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Brussel

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE AI ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE OKTOBER 2011 Alternatieven voor vreemdelingendetentie Omslagfoto:

Nadere informatie

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Artikel 7 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Heritage of War Programme

Heritage of War Programme 2 3 Erfgoed van de Oorlog Het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bedoeld om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015 Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux 22 april 2015 i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Handleiding voor audacity 1 2 Vooraleer u begint 1 2.1 Invoegtoepassingen (plug-ins)..................................

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Economic Activity and Population not Economically Active

Economic Activity and Population not Economically Active Suriname Statistics Seminar 4: Economic Activity and Population not Economically Active Date: October 29 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours Location: University Guesthouse, Leysweg 70 Paramaribo The General

Nadere informatie

Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar

Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar Voor u ligt de notitie voor de werkbijeenkomst Voorkomen van dakloosheid bij (risico)jeugd van 13-17 jaar. Deze werkconferentie organiseren wij

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Appendix I Experimental design

Appendix I Experimental design Appendix I Experimental design I. Experimental procedures The experiment consisted of 25 independent decision rounds. In each round, a subject was asked to allocate tokens between two accounts, labeled

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie