ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten..."

Transcriptie

1 ZNetwerk nodigt vakmensen uit om over een bepaald thema te praten... Gert Cazemier Partner BMC Cor Calis Directeur Zorg Flevoziekenhuis Anitra Louwers Voorzitter RvB St. Jacob Dick Webbink Senior Adviseur Public Spirit Wim Croes Managing Consulant Brederijn van Spaendonck 32 nr

2 Tafelgesprek 4 januari 2010 Zorg en de uitdagingen voor 2010 Aan het begin van het nieuwe jaar, terwijl de halve wereld was ingesneeuwd, kijken de participanten van het tafelgesprek vooruit naar het nieuwe jaar. Wat zijn de kansen, wat de valkuilen? Men loopt diverse onderwerpen langs en probeert erachter te komen waar het in 2010 om zal gaan. Zorg en Governance Frank: Governance in de zorg lijkt behoorlijk actueel. Als er iets in onze sector misgaat, hoor je al snel: de raad van toezicht heeft zitten slapen. Dit lijkt me soms wat te kort door de bocht. Hoe verzamel je een goede raad van toezicht of raad van commissarissen en hoe voorkom je dat ze op de bestuurdersstoel gaan zitten? Anitra: Wat ik de laatste jaren zie, is dat de portefeuille van de raad van toezicht, deels ook bij de raad van bestuur zit. Of zij op de stoel zitten van de bestuurder? Volgens mij gaat het er veel meer om dat er gesprekken plaatsvinden tussen de toezichthouder en de bestuurder, waarbij je gebruik maakt van elkaars expertise. Wij hebben, in tegenstelling tot de private sector, geen aandeelhoudersvergadering. Als het niet goed gaat met de raad van toezicht, hoe zorgen we er dan voor, dat er wel ingegrepen gaat worden? Frank: Heb je daar zelf een idee bij hoe we dat zouden kunnen doen? Anitra: Je zou een objectieve instantie moeten hebben, die daar wel uitspraken over zou kunnen doen. Het beste model Dick: Wij zijn de afgelopen jaren regelmatig gevraagd als ondersteuning bij het invullen van functies op niveau van raad van toezicht. Als het goed gaat in een organisatie, is er niet zoveel aan de hand, maar als het zeilen scherper wordt, krijg je aan beide kanten druk. Ik heb ook wel eens de discussie gevoerd of je het one tier en het two tier model wat meer naar elkaar zou moeten laten toegroeien. Het one tier model, met een executive en een non-executive bij elkaar in een board, blijkt in landen waar men daarmee werkt goed te werken. Frank naar Gert: Jij hebt je daar toch ook wel eens in verdiept? Gert: Klopt, je zou een one tier model ook kunnen overwegen. Toch geloof ik niet dat dit een panacee is voor alle problemen. Anderzijds, als je nu kijkt naar de organisaties die de laatste tijd in de problemen zijn gekomen, daar stond de raad van toezicht wel erg op de achtergrond en wist ze eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. In dat soort situaties zou zo n one tier board er wel eens voor kunnen zorgen, dat de toezichthoudende partij wat dichter bij de raad van bestuur zit. Wat ik zie, is dat veel instellingen wel de governancecode hebben toegepast, aan de formaliteit is wel voldaan. Ook de samenstelling van de raad van toezicht is wel gewijzigd. Wat nog erg lastig is, is de rol goed oppakken en als team professioneel met elkaar functioneren. Dat is wel een taak voor het komende jaar: hoe pak je nou als raad van toezicht je rol op? Hoe kies je daarnaast voor nabijheid en afstand? Dick: Als je bijvoorbeeld kijkt naar Meavita, daar had de raad van toezicht echt veel te weinig informatie over hoe het er daar aan toeging. Anitra: Je moet ook als raad van bestuur transparant zijn en ik ben ervan overtuigd dat dit nog onvoldoende gebeurt. nr

3 Cor: Ik denk dat dit de komende tijd meer zou moeten gebeuren, bestuurders moeten meer betrouwbaar en voorspelbaar worden. Niet alleen maar naar een raad van toezicht, maar bijvoorbeeld ook naar ondernemingsraden en cliëntenraden toe. Wim: Ik zie het ook in het kader van leiderschapsontwikkeling bij bestuurders. Ook dan moet je op een goede manier met je raad van toezicht omgaan en moet je je kwetsbaar durven tonen. Anitra: Wat je in ieder geval helder moet krijgen is, waar op dit moment de risico s van de onderneming zitten. Wat ik wel een uitdaging voor 2010 vind, is hoe je de complexiteit van de zorg kunt garanderen binnen de gegeven financiële kaders. Daar zal de raad van toezicht het met de bestuurders over moeten hebben. Ondernemen Frank: Ondernemen in de zorgsector lijkt hot. Waar we het afgelopen jaar al eens over hebben gesproken is: wanneer ben je nou ondernemer? Als je er met je eigen geld in zit? We kwamen onlangs bij een gesprek over dit onderwerp tot de conclusie dat je beter kunt spreken over ondernemend besturen. Maar, wat bedoelen we daar dan mee? Dick: Als wij een bestuurder werven, krijgen we bijna standaard te horen: de kandidaat moet ondernemend zijn. Als ik dan doorvraag en wil weten wat ze daar mee bedoelen, dan weten ze dat vaak niet. Wat ik cruciaal vind, is dat je geen ondernemer in een marktsituatie bent. ja, sommigen misschien bijna Tachtig tot negentig procent zit echter gewoon in maatschappelijke organisaties met alle regelgeving van dien. Ondernemend vind ik dan: het zien van kansen en daarop acteren. Frank: Iedereen die onderneemt heeft toch te maken met wet en regelgeving? Ook de fietsenmaker om de hoek. Cor: Je moet gewoon allemaal op je qui-vive zijn als het gaat om: waar liggen je kansen, hoe zien je portfolio en je concurrentie eruit? Dick: Ik heb vroeger in het midden- en kleinbedrijf gewerkt, daar zie je nog de echte mamma en pappa ondernemers, die zijn echt salesgedreven en gericht op de korte termijn. Ik denk dat het in maatschappelijke organisaties meer over de lange termijn gaat. Dan maak je portfolio s, waarin onderscheiden we ons, hoe kunnen we ons positioneren? Cor: Ik vind die portfolio echt heel belangrijk. Wat is jouw toegevoegde waarde? Dan doe je ook echt wat past bij de klanten in jouw gebied. Heupen plaatsen en hartinfarcten behandelen doen we allemaal. Niet alleen maar naar je klanten toe, maar ook naar je medewerkers moet je er als bedrijf staan. Gert: Bij maatschappelijk ondernemen, gaat het er volgens mij om, dat je dingen doet die maatschappelijk relevant zijn. Productie maken is geen doel op zich, het is een manier om iets te bereiken. Je moet dus zorgen dat je organisatie blijft draaien, maar ook dat een aantal maatschappelijke problemen wordt opgepakt. Cor: Aan de ene kant heb je een voorziening voor een stad van 250 duizend mensen, aan de andere kant heb je de verantwoordelijkheid voor hypotheken. Wim: Ik heb bij een opdracht gezeten die vlak bij het plaatsje Wognum zat. Opeens hoor je op een maandagochtend dat gewoon zeshonderd mensen van die organisatie een rekening 34 nr

4 hebben lopen bij de DSB bank. Je kunt dan wel zeggen: dat is niet mijn probleem. Maar dat wordt het wel. Dus ik ben het helemaal met Cor eens. Of dat dan net zo zwaar weegt als die andere verantwoordelijk weet ik overigens niet. Anitra: Als je kijkt naar ondernemen in de zorg, vind ik het volgende lastig. In onze omgeving (Haarlem en omstreken red.) zijn kapitaalkrachtige klanten. De keuze voor dit soort klanten leidt tot lastige discussies voor organisaties. Terwijl ik denk, het is nou juist ondernemerschap als je kijkt naar kansen in de markt. Cor: Als je in een ziekenhuis zakelijk kijkt naar bijvoorbeeld de ICU afdelingen, zou je ze eigenlijk niet moet moeten willen hebben. Anderzijds, wanneer je ze niet hebt, kun je veel ingrepen niet meer uitvoeren. Anitra: Negentig procent van mijn branche draait gewoon met verlies, negentig procent! Er gaan dus V&V organisaties omvallen dit jaar. Financiën Frank: Ik hoorde recent van een bestuurder dat het waarborgfonds voor de zorgsector behoorlijk terughoudend is geworden met het afgeven van een borging. Daardoor kunnen zorgorganisaties moeilijker geld lenen en komen bijvoorbeeld bouwprojecten in de knel. Daarnaast vraag ik me af of veel organisaties al klaar zijn met de invoering van de ZZP en DBC. Hoe staan jullie hierin? Geeft dat in 2010 grote problemen? Anitra: Wat betreft dat waarborgfonds, dat is misschien zo maar het is tevens een heel lastig traject geworden om geld van banken los te krijgen. Je moet wel een heel goede financiële positie hebben en een heel goed ondernemingsplan. Dick: Vrienden van mij die ondernemer zijn in de private sector, hebben hetzelfde probleem. Wim naar Anitra: Je zegt wel dat je een heel goed plan moet hebben, maar in vind dat je altijd een goed plan moet hebben. Wat wel lastig is, is dat de solvabiliteitseisen tamelijk abrupt zijn verhoogd van acht naar twintig procent, dat gaat bijna altijd ten koste van de kwaliteit van je zorg. Frank: Maar je krijgt ook vreemde discussies, want als je solvabiliteit omhoog gaat, zijn er opeens allerlei belangenorganisaties die zeggen: je krijgt dat geld om te zorgen en niet om op te potten. Anitra: Ik denk, zoals ik net al zei, dat het komend jaar wel zorgorganisaties zullen omvallen. Er zullen wel weer andere organisaties komen, die de plek zullen overnemen. Wim: Aan de andere kant, de bedrijven die omvallen worden over het algemeen gefinancierd door de AWBZ, je betaalt deze faillissementen dus wel als gemeenschap. Dick: Wat je wel ziet bij de invoering van de ZZP en DBC, is dat je problemen kunt krijgen met de voorfinanciering. Cor: De V&V instellingen die ik zie hebben vanuit kostprijsoverwegingen de facto te weinig personeel. Of ze hebben het niet goed geregeld, en dan hebben ze personeel dat ze niet meer kunnen betalen. Dat evenwicht is best ingewikkeld. Anitra: Maar we wisten al drie jaar dat de ZZP eraan zou komen. nr

5 Arbeidsmarkt Frank: De kans is groot dat we het komend jaar in onze sector substantiële tekorten gaan krijgen op de arbeidsmarkt. Dat gaat hand in hand met de slechte beeldvorming. Hoe stellen we ons hier in op? Cor: We weten dat de consumptie van zorg dermate gaat stijgen, dat het straks 25 procent van het bruto nationaal inkomen gaat vormen. Het is niet zozeer een probleem, als wel een uitdaging die we met ons allen moeten gaan oppakken. Dat moet je niet alleen in Nederland doen, maar in principe mondiaal. Er is nu een discussie over buitenlands OK-personeel. Ik denk niet dat dit een discussie moet zijn, dit is de enige oplossing. Misschien moet je een nieuwe uitleg geven aan de term ontwikkelingssamenwerking. In landen als India en Afrika zitten mensen die we kunnen inzetten. Frank: Is er dan juist geen sprake van een braindrain? Cor: Nee, je leidt ze hier op en vervolgens breng je ze weer terug naar het land van herkomst waar ze de hier opgedane kennis ten goede laten komen. Dit is de enige oplossing op langere termijn. Je kunt niet blijven functie differentiëren. Wim: We blijven zorg als een soort stiefkind behandelen. Als we er zo over blijven praten, zullen er geen dertien- of veertienjarige kinderen enthousiast worden om in de zorgsector te gaan werken. Ik kom wel collega s tegen, die praten over hun eigen instelling op een manier waarvan ik denk: je lost het op of je dondert op. Je kunt niet zo over je instelling praten. Dan moet je ook niet verwachten dat jouw personeel op een goede manier over zorg praat. Gert: Ik denk dat het niet zozeer het probleem is dat mensen uit de sector er aan de voorkant niet in komen. Het is een veel groter probleem, dat ze er redelijk snel aan de achterkant weer uitvallen. Ik denk dat dit voor de komende jaren echt de crux is, dat je de medewerkers die je in huis hébt ook echt in huis houdt. Wim: Vinden en binden. Cor: Wat ik de afgelopen jaren veel bij verpleegkundigen heb gezien, is dat ze steeds bezig zijn geweest met professionaliseren. Waar wij nu veel meer over praten is, investeer in je ambacht, dat is een andere insteek. Wat maakt het werk zo leuk, en waarom doe je dat werk nou eigenlijk? Hoe kun je dat leuk houden? Een aantal jaar geleden vond iedereen het Flevoziekenhuis in Almere waardeloos. We hebben dat omgedraaid en ervoor gezorgd dat mensen trots konden zijn over hun werkplek. We hebben een esprit d corps ingezet, dat is het enige dat lukt. Dat kun je niet van buitenaf opleggen. Mensen moeten in een organisatie komen, zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen. Anitra: Ziekenhuizen hebben een beter imago en meer aantrekkingskracht dan de V&V sector, in die zin is dat voor jullie makkelijker dan voor ons. Politiek Frank: Bert van der Lende, directeur bij de Laurens Zorggroep, zei eens in een tafelgesprek: bij de ZZP horen wij bij de early adapters. Op een van de locaties hebben wij de ZZP uitgewerkt tot het klantniveau. Op die basis zijn met deze cliënten afspraken gemaakt. Plotseling wordt er echter vijf procent van de ZZP afgehaald en kan ik weer opnieuw gaan onderhandelen. Daarnaast hebben we in een van de eerste nummers van ZNetwerk een manifest van Willeke Stadtman en Charles Laurey gepubliceerd over de deconfiture van onze sector. 36 nr

6 Herkennen jullie dit? Zijn politiek en zorg echt verschillende grootheden? Wim: Ik ben van de generatie verbeter de wereld en begin bij jezelf. Je kunt wel voortdurend naar de politiek kijken Wat wel zo is, de politiek is niet consistent en niet betrouwbaar. Frank: Dan zeg je nogal wat. Wim: Jet Bussemaker heeft gezegd dat we het debacle bij Meavita niet hadden moeten laten gebeuren. Zij heeft gezegd dat de AWBZ geen markt is en dat we daar dus anders in zullen moeten acteren. Dat is uit mijn hart gegrepen, maar ga daar dan wel op acteren met elkaar. Cor: Ik hoor ook nog iets anders in dat verhaal. We moeten er wel voor zorgen, dat we onszelf niet voortdurend als slachtoffer blijven gedragen. Dan kom je in een dramadriehoek terecht en gebeurt er niets. Gert: Er wordt gezegd: de overheid is onbetrouwbaar. Maar het gaat ook om perspectief. Ik denk dat het goed is om de zorgsector eens te bekijken vanuit het perspectief van de Kamerleden. Dan is onze sector ook uitermate onbetrouwbaar. Convenanten worden met voeten getreden, bestuurderssalarissen zijn soms te hoog, er wordt geld geïnvesteerd in bijzaken, ga zo maar door. We moeten ook heel erg naar onszelf kijken. Wij zouden dus ook eens kunnen bedenken: wat wil de Kamer nou van de zorgsector en waarom? Wij denken dat we het weten en ook Kamerleden denken heel makkelijk dat ze het weten. Cor: We weten dat de politiek bezig is met incidenten, want daarop kun je scoren. Du moment dat organisaties failliet gaan, of dreigen te gaan, heeft dat zijn uitwerking op de hele sector. Dan kun je wel zeggen: dat is schandalig en kortzichtig van de politiek, maar daarom zitten zij daar. Anitra: De toekomst van de AWBZ vraagt gewoon om een behoorlijke discussie. Bestuurders hebben daar een rol in, de politiek heeft daar een rol in. Dick: Ik denk dat het belangrijk is, dat je als branche ook op het juiste moment aan de juiste tafel zit. Stakeholders Frank: Als we het over stakeholders hebben, waar praten we dan over? Zelf leg ik de associatie met aandeelhouders. Je hebt interne en externe stakeholders. Als je nu naar onze sector kijkt, en je kijkt naar de stakeholders, hoe moeten we ons in 2010 dan in dat opzicht gedragen? Dick: Als je in een markt werkt, heb je eigenaren van de organisatie. Aandeelhouders die geld hebben gegeven, willen dat dit geld rendeert. In een maatschappelijke onderneming heb je geen eigenaren. Dus moet je verzinnen hoe je de maatschappelijke verantwoording zo zuiver mogelijk aflegt. Frank: Heb jij daar iets op verzonnen? Cor: Ik denk dat je stakeholders moet koppelen aan de continuïteit van de organisatie. Die stakeholders zijn dan geen aandeelhouders, die hebben we gewoon niet, maar je maatschappelijke partners. Je moet dus goed verankerd zijn in je omgeving en je maatschappelijke partners opzoeken. Gert: Het gaat ook om de vermaatschappelijking van de sector, waarbij je ziet dat organisaties steeds minder autonoom kunnen functioneren. Je hebt altijd andere partijen nodig en dat zijn in feite je stakeholders. Waar je je vroeger als nr

7 organisatie kon opsluiten en zeggen: ik ben AWBZ gefinancierd en heb met andere partijen niets te maken, kun je je dat nu niet meer permitteren. Wim: Zorgorganisaties zijn eigenlijk van niemand, maar de beleving is dat ze van iedereen zijn. Vastgoed Frank: We hebben dit onderwerp al eens vaker aan de hand gehad. De vragen die naar voren kwamen waren: moet je het vastgoed verzilveren en geef je de organisatie wel of niet uit handen? Hoe zien jullie dit? Wat moeten we hier in 2010 mee? Wim: In de zorgsector is vastgoed een soort kerngetal geworden, op basis waarmee je je onderscheidt ten opzichte van de rest. Ik kan me nog een traject in Amsterdam herinneren, dat ging over het sluiten van zorginstellingen. Toen was het heel erg sterk om heel veel vastgoed te hebben. Dan stond je juridisch veel sterker dan wanneer je vastgoed van bijvoorbeeld de gemeente was. Je kunt dus niet een op een antwoord geven op de vraag of je het in eigen beheer moet houden of uitbesteden. In deze tijd zou ik zeggen, zorg voor een mix. Anitra: Wij zeggen wel: je PG vastgoed is zo verbonden met zorg, dat moet je in eigen handen houden. Bij de rest werken we met partners. Dat kunnen investeerders zijn, woningcorporaties, whatever We zoeken dus partners die bij ons passen. Cor: Als ik naar een ziekenhuis kijk, dat ga je niet één-tweedrie neerzetten. Dat is economisch gezien niet alternatief aanwendbaar. Anitra: Je moet als organisatie ook een behoorlijke omvang hebben, wil je de vastgoedportefeuille goed kunnen behappen, je hebt daar een behoorlijke schaalgrootte voor nodig. Dick: Ik denk dat bijvoorbeeld V&V organisaties ook lang niet over hun vastgoed hebben nagedacht. Je ziet toch ook wel dat de omgeving van dat soort organisaties nog niet zo sterk hiermee bezig is. Tips en tricks voor 2010 Frank: Hebben jullie nog tips en tricks voor 2010? Wim: Wat volgens mij vandaag de rode draad is geweest, is balans brengen in je eigen leiderschap. Of het nou om toezicht op afstand op dichtbij gaat, of om vastgoed uit handen geven of zelf de regie houden, mopperen op de politiek of zelf initiatief nemen, het gaat om de balans. Anitra: Ik denk dat er het komende jaar sterk gestuurd gaat worden op financiën, de implementatie van de ZZP. Maar het moet ook het jaar worden van aandacht voor de medewerker. Bestuurders moeten veel dieper de organisatie in. Dick: Minder kijken naar schaalgrootte en meer managen op allianties. Gert: Niet al te veel luchtballonnen en proefballonnen, maar met beide benen op de grond. Zorg dat je organisatie op orde is, dat de kwaliteit van zorg op orde is. Niet al te grote plannen maar zorgen dat je in control bent. Back tot basics en terug naar de primaire zorg. Cor: We moeten zorgen voor een goed evenwicht tussen je maatschappelijke rol en rendement. Niet alleen met dat rendement bezig zijn en ook niet in de slachtofferrol kruipen. Dick: Wat ik wel apart vind als je het hebt over zorg en vastgoed, is dat je pas sinds kort ziet dat de vastgoedportefeuille hoog in de organisatie zit. Dat lag heel lang gewoon bij de facilitaire dienst. De kennis over vastgoed en wat je ermee wilt en kunt zat natuurlijk wel in de portefeuille van de raad van bestuur maar als die zich niet kan laten voeden vanuit iemand uit de organisatie die daar een goede visie op heeft Frank: Zie je dat veel? Dick: Ik zie dat teveel. Het wordt wel minder en het wordt zo langzamerhand ook wel steeds meer uit de facilitaire hoek gehaald. 38 nr

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd?

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Voorstellen Leo Schoots, 64 jaar Tandheelkunde, bedrijfskunde Interim-bestuurder Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen (Sioo & BoerCroon)

Nadere informatie

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers Nee Zelfde governance spelregels en verdeling verantwoordelijkheden Vastgoed is onderdeel totale bestuur, toezicht en verantwoording Ja Vastgoed is geen core

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl

5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo - MT.nl Website: MT.nl 5 lessen uit een businessroman over een vastgelopen ceo 13 november 2015 5 managementlessen uit een businessroman over een ogenschijnlijk succesvolle ceo die volkomen vastloopt. Het staat

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Toezicht in het publieke domein

Toezicht in het publieke domein Toezicht in het publieke domein Prof. Dr. C. (Cor) J. van Montfort VITP 31 oktober 2012 1 Voorstellen Onderzoek naar governance bij woningcorporaties bij Universiteit van Tilburg Toekomst van wonen, pensioenen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Marktpositie zelfstandig verpleegkundige in de zorg

Marktpositie zelfstandig verpleegkundige in de zorg De praktijk van het ondernemen in de zorg Lex Tabak V&VN Zelfstandigen Inhoud; - Kenmerken stap naar ondernemerschap - Huidige markt & tekortkomingen van de markt - Oorzaken tekortkomingen - Gevolg tekortkomingen

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Vind je jezelf te dik? Wil je op je gewicht gaan letten, maar weet je niet zo goed hoe je dat kunt doen? Wij kunnen

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Gastles: Hoe word ik rijk?

Gastles: Hoe word ik rijk? Gastles: Hoe word ik rijk? Hoe word je rijk? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. In deze presentatie krijg je veel tips. Eerst een quiz om te kijken hoe veel jullie weten. Wie weet er veel? Pak je

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

Anton Valk Pagina 1. Datum 2 juli 2015 Anton Valk Good Governance: Carolien de Monchy, Cor de Feyter, Casper van den Wall Bake

Anton Valk Pagina 1. Datum 2 juli 2015 Anton Valk Good Governance: Carolien de Monchy, Cor de Feyter, Casper van den Wall Bake De Stichting GoodGovernance.NU wil de positieve kracht van goed bestuur versterken. We brengen de denkkracht van professionals, opiniemakers, bestuurders en praktijkmensen bij elkaar door een platform

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Nieuw Besturen Workshop Vincent Schouten Van zorginstelling naar maatschappelijke onderneming: Trial & error of

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II INTERN TOEZICHT ONDER SOLVENCY II 01 02 03 04 05 06 07 08 Introductie Cor Ensing

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Goed bestuur in de zorg

Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg Fenna van Dijk Puck Dinjens IVVU 26 mei 2015 Inhoud workshop i. Bestuur en toezicht: de stand van zaken ii. Hoe werkt toezicht in de zorg? iii. Vergrootte aansprakelijkheid bestuurder

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had.

Als je de hele sector had gehad dan is dat veel minder een probleem dan als je alleen die specifieke aandelen in bezit had. Welkom terug bij Vergelijk Uw Vermogensbeheerder, we zitten hier weer met Marc Vijver van Index people. We gaan nu eens onderzoeken naar wat nou belangrijk is bij het selecteren van een vermogensbeheerder.

Nadere informatie

Welke voorkeur heb jij?

Welke voorkeur heb jij? Pedagogische vaardigheden: Welke voorkeur heb jij? Als pedagogisch medewerker maak je in de omgang met de kinderen in jouw groep gebruik van verschillende pedagogische vaardigheden. Wat zijn jouw voorkeursvaardigheden

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

DE NIEUWE COMMISSARIS

DE NIEUWE COMMISSARIS DOSSIER TOEZICHT ONDER ZOEK Tekst Peter Rikhof Illustratie Yvonne Kroese DE NIEUWE COMMISSARIS Meer diversiteit, permanente opleiding en jaarlijkse evaluatie van het team en de individuele commissarissen.

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG Nieuwe regels voor bestuurders en toezichthouders 27/11/2014 1 Problemen in semi-publieke sector, ook in de zorg Vergoedingen staan onder druk Bezuinigingen en dreigende ontslagen

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B

Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Leerstijlentest van David Kolb Davy Jacobs, GDD1B Inleiding Mensen, studenten dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Als je dat weet, begrijp je beter waarom een student iets aanpakt,

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken?

nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? nummer 23 april 2016 praten met Elfrieda Peetoom cliënt-begeleider Waarom mag ik alleen koffie wanneer we met z n allen koffie drinken? de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie