Niet-vorderende ontsluiting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet-vorderende ontsluiting"

Transcriptie

1 Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie!

2 !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/ 012.&.% 0*!3 % (77+ 89()1'!' 3'& %%: * ;9 <. %%=8>*=)*>7)+7)*7*= %%%%! 7>?8() '*A B())/! %C %%! NVO standaard.pdf - pag.2 LET OP!!! Lage resolutie!

3 !" # % 7 4% ( # 77? 7( D / 7? 8 79 :*; > 7+ 7( % & #' (7 7+ (( %E 7+ (? & 7/ (9 7/ #(?7 D 78?( 78?? ((?9 ((?+ D (>?/?)?8?)?>?(?=???7)?+ ) * ( 97 %?8 9(?8 * + 70%F (%?1 <%:;:;D%% %?= 9? NVO standaard.pdf - pag.3 LET OP!!! Lage resolutie!

4 NVO standaard.pdf - pag.4 LET OP!!! Lage resolutie!

5 !!*! %%E %%% %!*%% GG %%!* %:*; * 3 % D!*% % H % * % %% - +. %%3 *%4 "3 * 2#!!())?!!."!.#%%% NVO standaard.pdf - pag.5 LET OP!!! Lage resolutie!

6 %%%% %%!. %% D ' % %D & %%% % D% %% %% % /- +. D7% %%<(% D? 39 <%%% %%"D7# "7#IJ 7 ( NVO standaard.pdf - pag.6 LET OP!!! Lage resolutie!

7 # #0# 1& % 0%%K ' % % % %%% 5IJ0 % - F'%% 7 3 %' %E5% %<% %%E ( <% %! %% %< %%- % %E %%% ' %% I J '%:; %? NVO standaard.pdf - pag.7 LET OP!!! Lage resolutie!

8 I J: ;K:;!" #.% %%E 5% IJ %L <%%E?*+ 3 I %J< < %%E I & J ' I'&(J'* I)& *J NVO standaard.pdf - pag.8 LET OP!!! Lage resolutie!

9 + ' %M "# % M % "%# %%% %M %%M E%% %- % % % #"-./ % %I%J"? 7?#IJ #/#%< %%E 5% < < HD 5"#?*+ % % NVO standaard.pdf - pag.9 LET OP!!! Lage resolutie!

10 %E/)*>) (*?N? )+*7 0 6"# 5O 3% :; D %E 6 %EP5%< %% %% 3%5 #0% 1 0 "# D< % I'J' H IJ% :; 0 "7#' :; / NVO standaard.pdf - pag.10 LET OP!!! Lage resolutie!

11 % 37I (&1J =+7+*7/ + =+7/ "9# 3 2/ 8 =+7?*7= + =+7( 7)*79 (*98 >*7) 7Q?/ D%?*+"7 9# '- D()R 7+R7 C% %I%&J # # <%; CH ; "<1#' P%'%% 1 D %% % 4 / <%% ' NVO standaard.pdf - pag.11 LET OP!!! Lage resolutie!

12 5 I1& J'% I(J! "S8 #I'J' I *J D% :; %% %%: ;< :* ;!%% % '%% %%%% C #0) 3 4. P- %L :*;% %F 56 %- D% I% J- D 3:; D % > NVO standaard.pdf - pag.12 LET OP!!! Lage resolutie!

13 : ;3 I%%J - D*% % "# C 0# - D"# :;' % 7+*7/=+%"78 #PP "N7(#"N/#%% I(J!%PP- D %% %% %%PP "?# 76#!- D%: ;"%%#:;"# "(# %%%7C D%S7 - D* %% %%% :*; D%%T% %5%% ' C %%* = NVO standaard.pdf - pag.13 LET OP!!! Lage resolutie!

14 @(%%- D* 7) = > 8 / + 9? 7 (? 9 + / 8 > = 7) 77 7( 3 ******%% '%- D* O )+C I%J)+ %' )+% %%4"7==># U%%% %%%%%I)J 86/ D% I 1J3 I'%'&%1J% 3- D** 7) NVO standaard.pdf - pag.14 LET OP!!! Lage resolutie!

15 '% ; V I *& J %D 3" < %%%64!&*7 % %*%% %!%% C%% ())9 3(%!C7==9()) RW RW RW #66) 97/7 7)= 7()(?7 9/)+ 7(7?>()= 7 ==? (7 7(9 )? 7)+8 (? 9/>=> # )8 7>?7 97 +/=) 7(> 99??/ 7 7(9+ (+ (// )+ 7?== (> 9=/9) %99% 9>87 7)> ((>? +) /+)) ((+ 7 7((> (9?+? )8 7+)= (= +()7> %99) 9/() 7)/ (?=9 ++ //7) 7+( 9??=7 7 7??7 (8?>> )> 7/8??? +)79( W 4!&*77==9*())9". & #M%0 *! *!.K.'0%K 3 K())/"# NVO standaard.pdf - pag.15 LET OP!!! Lage resolutie!

16 #0' & % %E 0 * % K Tabel 3?: 3: kenmerken van de verschillende fasen ;-1&!* 4!. % *( 3 5 D H X 0 % : ; < 5 15?*+ 3 ( 7) 2 %E 2 H 0 % % % " # %E * 5 3? %E /)*>) H (*? %E <. 2! D % % 2 %%? 7 C 7( NVO standaard.pdf - pag.16 LET OP!!! Lage resolutie!

17 ':*;% ':;M %' :*; %% D%* %%6 %:;:; 7? NVO standaard.pdf - pag.17 LET OP!!! Lage resolutie!

18 NVO standaard.pdf - pag.18 LET OP!!! Lage resolutie!

19 % & 5%E %% % <D I1*J D %% %0# * D% 7 %I1J- % %I1 J H 6H"%#% %% I1%J2%7 %!% - %%% % %0% *-< 0 %%%E " #%%%I1&J 6%% M%E NVO standaard.pdf - pag.19 LET OP!!! Lage resolutie!

20 %D%E %I1'J!% '% I1(JC EI'%&%(()J %0 = 22 ' %% 6%C I1)J % E- D*< %%<( %; %0) "%E # & %% % C%%! %" %%# D7 &C 7/ NVO standaard.pdf - pag.20 LET OP!!! Lage resolutie!

21 0# ' %% %%% 6%% I()J 1 U"#"*# I)'*J% %I)'J % % % 0% % D ;M M %%"# M %% - % D!<4% %< % %% NVO standaard.pdf - pag.21 LET OP!!! Lage resolutie!

22 % ' K%%& %!% 4!&*7"(77#< % D I %J C!%VV % D% %% %D"# %E% %%% & '*"#% %% %% % %%%0 #0 % %% I J %H%E 'C 7> NVO standaard.pdf - pag.22 LET OP!!! Lage resolutie!

23 % %D%"#%K* 0*<5"0<#% %"0<N(+C(VV%#%E% %% I((J%% %!%%E % 4! :; E% I(J 4%%% %% ' ' I()J< ' I'%(J %!% % %!%% - *:; % I()J 3 <%! D% '% 7= NVO standaard.pdf - pag.23 LET OP!!! Lage resolutie!

24 ' I()J O%% %ED %K% %% %I' J3%%% %% %0%% D %%%%% %%E O %* %!%% 2%: ;";#5 "70%F?=# 3 %%- % I()J'% % '%%E%! %% %I1 J%% % %%% I()J () NVO standaard.pdf - pag.24 LET OP!!! Lage resolutie!

25 'K% - %:;%% % %%!Y- FZ%% % Y- ZY- FZ % %%%% 5 1 I)'*&'JD"# %* D; %%% '% I)'*&()J<% %PP**PP% %' "#%5 % < "# % %% H" %# < % ' %% ( (!O ( NVO standaard.pdf - pag.25 LET OP!!! Lage resolutie!

26 <"; #% 0.% "%# 0% "#%"# % % " # 2%0 % %* H%0 %%"# 0) * + 2%% UD%H % % % % (( NVO standaard.pdf - pag.26 LET OP!!! Lage resolutie!

27 H% %% 5/ EI((J E 2% D "(7# %% % % % 9/// O EI1J %E%% %D% %% 6 % %% %%%% 5 *%' ";# :# O% %< %%% "# I J (? NVO standaard.pdf - pag.27 LET OP!!! Lage resolutie!

28 % % % '% % %?7( %E% O % %%% ;/ :; <"%% %#' %% '"#% '% ' 55% '%% C"%# 6% %!%E % <H%E %%E% 0KX ( NVO standaard.pdf - pag.28 LET OP!!! Lage resolutie!

29 KI J %E%%E% H%E %"0< %#5%%E DH%E% % H%EI 'JH 0I (J 1I )JD I 1J <H%EC< H C % %":< ;#% 3:; *%5 %* % %" :;=# 5 / %. ( NVO standaard.pdf - pag.29 LET OP!!! Lage resolutie!

30 % % I'%)JD %U %% % C% - %% %%%D %" %# % %0 %< E(*9 1 I)'*J %% ":;(7# D"?# UI)'(JD 3% 5% (/ NVO standaard.pdf - pag.30 LET OP!!! Lage resolutie!

31 %% %I)'1J!?' " #I)'(J D & '" #U %!% % %I)'J D %I)' &'%J % * &% "6#I'J% ".E#I'*J4 % % %<2; %<%% 3'.%% % I' J<% 3'.%!K"# "#"# I'%JC % % ( NVO standaard.pdf - pag.31 LET OP!!! Lage resolutie!

32 !% 'H%%% % %3%% %%* "*# 'H% %% %*% "CE#3 %H %%%U %% 0'. DH% <?%% O%%E "%#% % O% D % <%E '% (> NVO standaard.pdf - pag.32 LET OP!!! Lage resolutie!

33 Figuur 3. Stroomdiagram eerste bezoek NVO standaard.pdf - pag.33 LET OP!!! Lage resolutie!

34 . 55?*+"# D%) "(%#! %% % 1 5? D% %% 0> &..% U.2 <% 2 %C.% < % 0( 1 + %EH '%% O% %C?) NVO standaard.pdf - pag.34 LET OP!!! Lage resolutie!

35 Figuur 4. Stroomdiagram latente fase NVO standaard.pdf - pag.35 LET OP!!! Lage resolutie!

36 %E 2 "9:;# '%%" %# "#I)'*&'JM "# I)'JM "#I)' &'%J M '"#% "S?# I)'(J U %%% % % 08. % U C' "# "# "# "#!??( NVO standaard.pdf - pag.36 LET OP!!! Lage resolutie!

37 %C% % - D%* % %% 2%% %% H%E %E %E %E "+#D %% %% "E+!2# %%E O %% %% % *?? NVO standaard.pdf - pag.37 LET OP!!! Lage resolutie!

38 Figuur 5. Stroomdiagram actieve fase NVO standaard.pdf - pag.38 LET OP!!! Lage resolutie!

39 .%< %? 0#9 1.% C U <7C % %% % '"# "# "# "# "#"# %C%% " # % %%? 'O*.3< 2 %%())/!())/ %VV? NVO standaard.pdf - pag.39 LET OP!!! Lage resolutie!

40 D %- "# %5%%E.:*;%!%*% %% %?/ NVO standaard.pdf - pag.40 LET OP!!! Lage resolutie!

41 ) * 7C? '% U" #% % % * &% 0% % )0# 2- O. % "#%."!.!;# *%!* )0% + 1%! % %6 %% % % "# "#%? NVO standaard.pdf - pag.41 LET OP!!! Lage resolutie!

42 % %!<4"!<4#())?4!&4!&"% #* '5%%% *!<4 % & 0 7%% (%%?> NVO standaard.pdf - pag.42 LET OP!!! Lage resolutie!

43 * +#07 -? - K2K 7=++M/"/#+/8*>= &024 2K7=>+M//"+#/99*> 443K% 7===M7="(#779*= 44.02%23 2K7==/M>8"?#?++*= 04'4%D0%K - D())?M9>"7#(*= 0'0% 2K())(M(("7#7/*= 1%.4&0 2K7==?M>7"9#9>/*=7 43O- %. K 2K7==>M7)+"=#=8/*>) %D+C8 / 4& 4'- 01.5K % 2K7=>+M7+?">#>8)*8-043K 2K7=>=M8?"7#?+*9( 4% 32K())(M7>/"+#.7/*.(9 & 2 - %D> 43 < KIJ- DI7>*7)*())+J?= NVO standaard.pdf - pag.43 LET OP!!! Lage resolutie!

44 CC%%%%C*CCC[7 43 <<6G IJ- DI7>*7)*())+J CC%%%%C*CCC[( %'- D- D 0D.0 4 7==9M?9?">=7)#7?==*9)9 "1 + - %D=7) D'2.DK2.11% 1.K&())?"?#1))?8//. GD0 K% 2K())(M7>/"+#.7?7*.7+= 1'&!101&'''<%K 34<*12K 05.0H01'KK K%31'KK.K2 ' 07==?M?(>"7/#779+*= &.%KK0%K - D())9M9="7#(9*?7 1 - %D77 D' %;%5K %2K())(M7>/"+#.7/)*.78( & O%%%% %1*:<; ())/%1* 9) NVO standaard.pdf - pag.44 LET OP!!! Lage resolutie!

45 !3!;"!# % <2O %%%C5F\]\79 &K1 0%'%K* "())+#%%% =())? K2K())?M7)("/#799+*+9. &K K"( ())+% "7 3K3O%0"# ())9.4# '"#K?()))5 6K "%%%K%CC#!2E"())(# %%%CC[[[ NVO standaard.pdf - pag.45 LET OP!!! Lage resolutie!

46 9( NVO standaard.pdf - pag.46 LET OP!!! Lage resolutie!

47 * +% NVO standaard.pdf - pag.47 LET OP!!! Lage resolutie!

48 3% D D < '!3%>))'%%E H77)( %%D!3 7 >>))7/)) 7(7+%%EH7+% (7/))%9 %ED!3 %%"#()))% %%(?++% % D(7/))(?++ "#%! '/!3;D!37/)) %% >))7())7/))7>))()))% (())!3"+# % NVO standaard.pdf - pag.48 LET OP!!! Lage resolutie!

49 * & + - % % #0 & + "7# 9 % % "1 ())7M D ())9M 1% 7=>=M 2 7==># "(# 9 '! : ; "?# 9 D M E % "9# 9 Verstrijking! Ontsluiting Contracties 1 ;-1& Zwangerschap!* Voorbereidings- of transformatiefase. Start proces cervicale % verweking en verstrijking. 15 Cervix kan zich 7*( 1-2 cm openen bij multiparae soms verder. 3 Toename 5 Braxton D Hicks contracties in H frequentie en X coördinatie. 0 Meestal % worden deze contracties ervaren als : harde ; buiken. * Baring 4 Latente fase Actieve fase <In toenemende mate Dunne verstreken verstrijkende 5 cervix. 5 cervix. 15 Cervix opent zich 3 Tenminste? 3 cm geleidelijk tot?*+ 3-5 cm. ontsluiting ontsluitingssnelheid neemt toe. 3 Tenminste ( 2 contracties Krachtige pijnlijke per 7) 10 minuten. 2 Grote %E weeën duur gem. /)*>) individuele variatie in sec H frequentie elke (*? 2-3 %E weeënpatroon. min. 2 Geleidelijke toename in duur kracht en Actief opvangen van de H frequentie. %E weeën is meestal nodig. 0 Meestal % wordt de % zwangere zich in deze fase voor het eerst % bewust van " (matig # pijnlijke) %E weeën. Indaling <van het caput. Start geleidelijke indaling in het bekken met name bij nulliparae. 2 Geen verdere indaling van betekenis.! Verdere indaling in het bekken NVO standaard.pdf - pag.49 LET OP!!! Lage resolutie!

50 "+#? H* 7=>9M.7=8)M1%7=>(# "/#?% * %0& + "8# 9 ">#?% 7=>+#"9#8"=+7?*7=#" 7===M7==/M())?#" 7=>+M7=8/M7==/M 7===M())?# +"=+7+*7/#" 7=>+# +"=+7(#"7===M7==/M())?# >*7)" 7=>+M7=8/M7==/M 7===M())?# 0" + "=# 90%% * ())9M7==9M27==9# "7)# 9'O % 0())(M%7==9M457==+M17=>(M27=>(M 1%7=>=M7===M())?# "77# 9D )+%* "1%7=>=M7===M())?M4())+# "7(# 9D-D*E %* 9/ NVO standaard.pdf - pag.50 LET OP!!! Lage resolutie!

51 S)+C "7?# 9:*;%-D* 7C :*;% ' :;M %' :*; "79#?<(7R 7C"79R# "%7==9M457==+# "7+#?<7+R 7CM"8R# "%7==9M457==+# )02 1 "7/#?' "S8+# "1%7==?M0())(# :;>" *0#^7(/"1%# "78#?"N7(N/ #&&7/+"<=+R 7?(*()/#"1%7==?# "7># 9'% "7=#?'%% %%7C% K5 %%"47==># "()#?<%%; % NVO standaard.pdf - pag.51 LET OP!!! Lage resolutie!

52 C( "(7# (' 5"0())(M 1%7==?M7==/M7===# '0. "((# 9'% QQ ' %% % "(?#?'% "47=>+M- 7=>=# "(9# 9'*% C% 2% "*# %%"_7==8# "(+#?DK%EX%E" K#%%E 27==)M 7==/M 7==/# "(/#?'% " 7==)M47==(M7==?# "(8#?0"C# *".())7M1%7=>+M 7=>=M47==?M`K())9M7==)# "(># 9 H "(=#?'%* "1K7==8M.7==(# >0 + + "?)# 95* "4%())(# 9> NVO standaard.pdf - pag.52 LET OP!!! Lage resolutie!

53 "?7# ('%% "4%())(M0())7M- X7==/# "?(# (% 7+*8+R"07=>=M 4%())(M07=>8M4H7===M 7==/# "??# 9% * "?9# 9 %% %"K 7=>?M())7M.7===M- 7=>=# "?+#?% H%E "17=>/M07=>9M4%7==7M%7=>=M4%7==(M.* 7=>7M- 7==)M4%7=>># "?/# ( "07=>7M%7=>=M4%7==7M 7=>9M4%7==(M. 7===M4%())(M0())7M- X7==/# "?8#?!% %"4%())(M.< 07=>>M.7===M - 7=>=# "?>#?U K%%%M "())7#%"4% 7==(M4%7=>8M4%7=>8# "?=# (!%:; "D())7#0 %% % "9)# (<% "- 2()))M. ())(# "97# (4"&())(# 9= NVO standaard.pdf - pag.53 LET OP!!! Lage resolutie!

54 "9(# (3'. "1 7==8# "9?#?% "K**# %".())?# "99# 9!% % %% %"2()))# (007 + "9+#?* %"&7==9M0 ()))#"- 7==>M& 7==9# "9/# 9'% * (0)0-1& "98#?<*% "%E% #"7===M37=>># %0<N(+C ( %"7===#N(>C (?"37=>># (0'0!2 "9># 9' (0>0" 1 "9=# 9' '% E "37=>># 80 1&2&2 "+)# 9' %< +) NVO standaard.pdf - pag.54 LET OP!!! Lage resolutie!

55 % "+7#?D% D% %%7 "7=>(M3 7=>=M 7==+# "+(#?D% "0K7=>/M4%())+# "+?#?'%%!3; %%%"7==/# "+9#?D%% "7=>(# "++#?0!3%- %%!3%% ".())?M())(M.())(# "+/#?6% %"7==/# "+8# 9'% <PP 2%>?RU"7==?# "+># 9% "+=#?- E"17==(# D% "17==(M3K7==/# "# NVO standaard.pdf - pag.55 LET OP!!! Lage resolutie!

56 600 + "/)# 71 *%% %"D())?M&())9# 1 "D())?MO7==/M.7===# 1 ". ())(MD())?# "/7# 7% % %%"D())?M. ())(# 60)0* "/(# 7D "1())9# "1())9M. ())(# "/?#?- % %% "1())9# '%%% "N(9#"1 ())9M17==9M7==/M'7==/# 60'0 +& + "/9# ('"# %"& 7=>=#!% %% "&7=>=M. ())(# "/+# 96C % 60>0 1. "//# 7D "/8# (DVV +( NVO standaard.pdf - pag.56 LET OP!!! Lage resolutie!

57 "/># (!% %%% "/=# 9D%% % 60(01& 2 +& + "8)#? (+)C "7(#7(+C "2()))# "87# 9'*"# H;"2 ()))M.7===# "8(# 9' 6060*5 2 "8?# 9'% 60#90 2 "89# (<-D*"% # ;U"45 7==+M%7==9# # "8+# ('%" %%#% 5K"47==>M 17==/# "8/# (!?)/)% 7C5K "D7=>+M& 7=>7# +? NVO standaard.pdf - pag.57 LET OP!!! Lage resolutie!

58 "88#?% %"%#%"47==>M 7==># "8># 9D% % "#* ##0 1 - "8=# 7!% %% E%%% "D())(# ">)#?' "D())(# ">7# 9 EE ">(#? %".7==?# NVO standaard.pdf - pag.58 LET OP!!! Lage resolutie!

59 NVO standaard.pdf - pag.59 LET OP!!! Lage resolutie!

60 NVO standaard.pdf - pag.60 LET OP!!! Lage resolutie!

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING

RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING TIJDENS DE BEVALLING Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie MET ONDERSTEUNING VAN: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede 1031 Inleiding Deze folder is ontwikkeld voor vrouwen die zwanger zijn nadat ze, in een eerdere zwangerschap met een keizersnede zijn bevallen. Het litteken

Nadere informatie

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem Anaëroob a-lactisch Afbraak ATP (voedsel van de spier) en creatinefosfaat. Waarbij geen zuurstof nodig is. Geen vorming van lactaat/melkzuur Maximale inspanning 20 seconde Ontwikkelen van veel snelheid

Nadere informatie

Poliklinisch bevallen bij Rhena

Poliklinisch bevallen bij Rhena Poliklinisch bevallen bij Rhena Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 1130 Inleiding De verloskundige zorg in ons land is uniek in de wereld. De zorg rond de zwangerschap en bevalling wordt door

Nadere informatie

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Een bevalling is niet niks. Sterker: bevallen is erg spannend. Vooral als het je eerste kindje is. Maar ook bij een tweede of volgende kindje weet je natuurlijk nooit

Nadere informatie

OPQ OQ PQ p p p 3 p. C. von Schwartzenberg 1/27 A = O = = 1 1 2 = 1 1 1 = = = =. = = 1. ax A( ) 2 8 2 8 6 3 6.

OPQ OQ PQ p p p 3 p. C. von Schwartzenberg 1/27 A = O = = 1 1 2 = 1 1 1 = = = =. = = 1. ax A( ) 2 8 2 8 6 3 6. G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a PQ y Q f ( O OPQR OP PQ b PQ yq f ( p p p OOPQR OP PQ p p p p c p p (opie maimum ma, (voor p,7 a OQ Q P p en PQ yp f ( p p O OPQ OQ PQ p p p p b d + p

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

Mensen met COPD in beweging

Mensen met COPD in beweging Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met COPD in beweging, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, mei 2012) worden gebruikt. U vindt deze factsheet en andere

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen na een keizersnede

Oefeningen en adviezen na een keizersnede Oefeningen en adviezen na een keizersnede afdeling fysiotherapie Inleiding U heeft een keizersnede gehad. Na deze ingreep is het belangrijk om de volgende oefeningen/adviezen op te volgen. Deze folder

Nadere informatie

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden

Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden Fabels en Feiten over morfine en andere opioïden (herziene druk) de heer E. Delhaas en mevrouw W.H. Oldenmenger Inleiding Uw arts heeft u een opioïd voorgeschreven om uw pijn onder controle te krijgen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A

Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen KCE reports 139A Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre fédéral d expertise des soins de santé 2010 Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Tweelingen en andere meerlingen No 16 2001 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

8.1 Radiotherapie bij borstkanker

8.1 Radiotherapie bij borstkanker 8.1 Radiotherapie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor bestraling (radiotherapie). Dit advies is gegeven nadat de uitslagen van het weefselonderzoek

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Educatieve brochure voor de patiënt

Educatieve brochure voor de patiënt De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ORLISTAT TEVA 60 mg. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ

BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ BOUW JE EIGEN WEERSTATION MET METEOZ Vandaag is het beslist: je wordt leerling meteoroloog dankzij Meteoz! Het is mooi weer, ideaal om je eigen weerstation te bouwen en echte metingen te doen, net zoals

Nadere informatie

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing.

Wil je een meer gepersonaliseerde standaardbrief versturen naar een aantal personen, dan is een mailing een goede oplossing. Mailmerge In deze handleiding gaan we nader bekijken hoe we een mailing uitvoeren. We gaan kijken hoe we een adressenbestand manipuleren, hoe we een selectie maken in een adressenlijst en een mailing uitvoeren

Nadere informatie

Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie

Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie Revalidatieprotocol na arthroscopische voorste kruisbandreconstructie 1 Inhoudstafel Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de brochure terug. De onderwerpen aangeduid in het vet zijn belangrijk en moet

Nadere informatie

Bij type 1 diabetes verbetert. Lichaamsbeweging draagt bij aan goede regulatie type 2 diabetes

Bij type 1 diabetes verbetert. Lichaamsbeweging draagt bij aan goede regulatie type 2 diabetes L THEMA DIABETESZORG OP MAAT Lichaamsbeweging draagt bij aan goede regulatie type 2 diabetes J.E. Heeg, internist Isala Klinieken, Zwolle Lichaamsbeweging draagt bij aan een goede regulatie van diabetes

Nadere informatie

Noten lezen voor gitaar

Noten lezen voor gitaar Noten lezen voor gitaar Voor leerlingen, die met gitaarlessen beginnen, maar nog niet met het notenbeeld bekend zijn. www.coumou.nl Vernieuwde editie: Tekst geredigeerd door H. Coumou-Gerbrandy. - 2 -

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie