OPQ OQ PQ p p p 3 p. C. von Schwartzenberg 1/27 A = O = = = = = = =. = = 1. ax A( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPQ OQ PQ p p p 3 p. C. von Schwartzenberg 1/27 A = O = = 1 1 2 = 1 1 1 = = = =. = = 1. ax A( ) 2 8 2 8 6 3 6."

Transcriptie

1 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a PQ y Q f ( O OPQR OP PQ b PQ yq f ( p p p OOPQR OP PQ p p p p c p p (opie maimum ma, (voor p,7 a OQ Q P p en PQ yp f ( p p O OPQ OQ PQ p p p p b d + p p p ( p p p p p p p p p dp p p p p p p c d p (eller p p p dp p ma ( d L OP OQ + PQ p + p p + p p p + e L + d p p p L (p dp p p + p p + p (eller p p p dp p p + L + + min L( a O OSP OS y P p 8 p p 8 p d + 8 p 8 p p (8 p p p p 8 p 8 p p dp 8 p 8 p 8 p 8 p 8 p d p (eller p p p 8 dp 8 p m a ( b O QSP QS y ( 8 ( 8 P p p p p p p c d + ( p 8 p 8 p p p ( p p 8 p ( p 8 p ( p p dp 8 p 8 p 8 p ( (8 ( p p p p p p p p p p p + p 8p + 8 p 8 p 8 p 8 p d d p 8p + (eller p 8p + me D ( 8, dus D dp 8 p Di geef p 8 + (voldoe nie, omda dan de noemer nul is p 8, ma (, (,, 8,, a O OPQ QP y ( P P yp P yp p p p p b p d d p en dp p dp p p p p p ma ( ( c L OP ( P ( yp p ( p p ( p ( p p 9 p p p p d p p L p p 9 L ( p p dp p p + 9 p p + 9 p p (eller dp p p + 9 p p p( p p p p p p L min (zie een plo L(

2 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a Noem P p dan yp f ( p p p P ( p, p p en (, L P ( p + ( p p ( p( p + ( p p 8p + p + p p p + p 8p + b d p p 8 L p p 8p L (p + p 8 dp p + p 8p + p + p 8p + p + p 8 (eller p + p 8 me D dp p + p 8p + + Di geef p (voldoe nie omda p > p + 8 He gevraagde pun is (, (, (, (, 8 9 a Noem P p dan yp f ( p p 8 p (maak een sches O OSP OS y P 8 p 8 p p 8 p 8 (8 d 8 + (8 p p p p p p p p 8 p dp (8 p d p (8 p p 8 p (8 p p 9 p p 9 p p dp (8 p ( 8 p ma ( 8 b (maak een sches P p dan yp f ( p p 8 p geef OOPQ OQ PQ p p 8 p p 8 p c d + p p 8 p p (8 p p 8 p p (8 p p 8 p dp (8 p d heef geen ereem (dus ook geen maimum voor p 7 dp p 7 (8 7 7 Noem b dan y f ( b b (maak een sches L O + b + ( b + b + ( b b + ( b ( b + b + ( b 8( b 8 b + b b b + + b + b 8b 8b + b b + + b b + L min (opie minimum 7, 7 (voor b, 8 of voor b, 8 8a p L y y 9 8b L y y f ( p g( p p + p 8c is maimaal (opie maimum voor p, 9a L y y f ( p g( p p + ( p + p + p 9b L p + p dp p + p + p + (kwadraeren p + 9 p p (voldoe dp p + p + L + + min L( 9 L CD y D yc g( p f ( p p + p d p L p p L p dp p + p + p (opie inersec p, dp p + L ma L(ns ns + ns +,7

3 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 L y y f ( p g( p sin( p cos( p sin( p cos( p + L sin( p cos( p + cos( p + sin( p cos( p + sin( p dp cos( p + sin( p cos( p sin( p sin( p + sin( p + dp p + p + + k p + ( p + + k p op [, ] geef p + k p + k p + k p + k p p 7 p L (zie een plo van ma L L ( sin( cos( + ( a L y y g( p f ( p p + p (vanwege de worel moe gelden: p p p p + d p L p p L p + dp p p p p + p p (kwadraeren 9p ( p dp p p 9p p p p p (voldoe nie p (voldoe L min L( 9 7 b p + p p p (kwadraeren p p p p 9 p (voldoe nie p (voldoe 9 9 > (zie een plo en houd rekening me he domein p < L CD f ( p g( p ln(p + p (vanweg de ln( moe zeker gelden: p + > p > p > L ln(p + p dp p + p + p + p p (enige kandidaa dp p + p + L m + + a L( ln( ln( a f ( e f '( e + e ( + e f '( ( + e + e (kan nie He minimum van f is f ( e Dus f, e e b g( e g '( e + e ( + e g '( ( + e ( + e e (kan nie He maimum (zie een plo van g is g( ( e e e He minimum (zie een plo van g is g( e p p p c L g( p f ( p p e pe (p p e (me p < p d p p p p L (p p e L (p e + (p p e (p + p p e (p + p e dp p p ( p + p e ( e kan nie p + p me D p (wan p < dp Dus L is maimaal voor p q q d L CD f ( q g( q qe q e (me < q < Lma (opie maimum,9 (voor q,8 L f ( q g ( q cos ( q cos ( q + sin( q sin( q L cos ( q + ( sin( q ( cos( q + sin( q cos( q ( sin( q cos( q ( cos( q sin( q + 8cos( qsin( q dq sin ( q a (

4 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 cos( q cos( q (me < q < + 8cos( qsin( q 8cos( qsin( q 8cos( qsin ( q cos( q dq sin ( q sin ( q cos( q 8sin ( q q (geef maimum sin ( q sin( q (geef minimum q q 8 Dus is minimaal voor q en q cos( f ( sin( f ( sin( cos( sin( sin ( gp ( p cos ( p ( cos( g p ( p ( cos( sin( p sin( cos( Voor raken geld (me < < : f ( gp ( (dezelfde waarden f ( g p ( (dezelfde helling cos( p cos ( p sin( cos( sin( sin ( p sin( cos ( sin( p sin ( cos( cos( b ( ( ❶ ❷geef: cos( psin ( (voldoe nie aan ❶ psin ( psin( ❸ sin ( ❸ invullen in❶ cos ( sin(, 78 en, 88 sin (,78 invullen in ❸ p,9 sin (ns,88 invullen in ❸ p,9 sin (ns Dus de grafieken raken elkaar voor p,9 ❷ I l b h h h h h I 7a K K bodem + K zijwanden, + h, + h,, 8 +,8h +, h, 8 +, h I l b h h h h 7 h 7, I 7 K,8 +,,8 + K,8 +,h,, 7b,8, 8, dk K + +,,, d dk,,,,,,, 7 7 (de enige kandidaa d, K is minimaal bij de afmeingen l (dm bij b (dm bij h (dm 9, Kmin K (,8 +, ( 8a M Obodem + Ozijwanden + h + h I l b h h h h h I M + + M + h 8b dm M + + d dm (de enige kandidaa voor een minimum d M is minimaal bij de afmeingen l,7 (dm bij b,7 (dm bij h,9 (dm 9a O Obodem+ deksel + Oomhulsel r + r h r + rh I G h r h r h r h h I (cm r O r + r r + r r O r + rh 9b do O r + r + r r r r r dr r do r r r r r (enige kandidaa dr r r O is minimaal bij een sraal r, (cm en hooge h,8 (cm r

5 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a K K langs bos + K in weiland y + + y + 7 y O l b y y y y O K K + 7y b K dk 9 9 d dk ( > d K is minimaal bij de afmeingen l 77, (m bij b y, (m K + 9 min K ( ( c K + 9 (inersec, en, (nog langer dan in b Hij kies de afmeingen l, (m bij b y,8 (m a I poje G h r h h r Odeksel Obovenkan + Orand r + r r + r O poje Obodem + Ozijkan r + r h r + rh r + r r + r r K K + K r + r a + r + a ar + ar + ar + a ar + ar + a r r deksel poje ( ( r b ( r K a r + r + is minimaal als r + r + minimaal is r De opie minimum geef K is minimaal voor r, De sraal r, (cm en de hooge h, (cm r a De snelheid van de boo is v (km/uur v ( v v b De brandsofkosen Ku per uur zijn evenredig me v Ku cv K K cv u cv v v c K cv c v is minimaal als v minimaal is v v v De opie minimum geef K is minimaal voor v (km/uur v a + C + C me en C C + C + C + C C C b In CD is D + CD C ( + CD ( + CD + CD CD c O C CD d O do + d 9 e do 9 (eller 9 9 (de enige kandidaa d O ma O ( a b K KP + KP + KPC ( K + + dk + + d + + dk (kwadraeren d ( Kmin K ( + + (

6 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a b c ' + 9 K ( + C : C : C en C Dus K ( C + C P + en P ( + K + + ( + (opie minimum geef Kmin 7 ( voor a b P +, +, en P (, +,,,8 + +,, 8 +, P P + P + P +, +, 8 +, , +,8 +, (opie minimum geef 8 min,8 (uur Di is afgerond 9 seconden 7a 7b 8a 8b De afgelegde afsand in he waer is + + De afgelegde afsand over land is ( d d + + d + + (kwadraeren d ( > (enige kandidaa voor he minimum P PD Pyhagoras is PD: D PD P ( + O PD D P d O O + d do d O ma O( 8, 9 (cm 9a P r cos( c me r en de periode is, dus c y sin( me en de periode is, dus P r c r c 9b y P ' yp yp ' sin( a De punen P en Q hebben beide frequenie f c Hz b De rillingsijd van P en Q is T, seconde f,, u sin Q ( sin( (, He faseverschil is T, ranslaie (,; c u ( u ( P sin Q sin (, d P leg per kwarier (freq/sec (seconden in minuu (minuen (ampliude cm af Di is, km (elke periode word de ampliude keer (omhoog en erug, omlaag en erug afgelegd a up b sin ( c ampliude b up sin ( ( in seconden en u P in cm f c c uq sin ( ( d uq sin ( ( ( in sec en u in cm faseachersand en rillingsijd geef Q T d f

7 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 7/7 b u P uq geef sin ( sin ( ( sin ( sin ( + k ( + k + k + + k geen oplossing + k + k op, Dus c Op,, (besudeer de grafieken hierboven en gebruik b a P " P b cos( c b sin( c + b sin( c( + b sin( c( +, c c dus P " voer een harmonische rilling ui b Door de figuur een achse slag e draaien, zie je da de projecie van P op de lijn y op hezelfde neerkom als de projecie van een eenparige cirkelbeweging op de y -as Dus de projecie van P op de lijn y voer ook een harmonische rilling ui b y b a De omrek van de cirkel me middelpun P en sraal r, (m is (m De lenge van boog C is,7 (m b sin( ' ' ' sin( Dus lijnsuk C is ' sin(,7 (m P c b ' sin(, 9 en T l, (sec g c, 9,8 T, d T, (sec de klok geef ikken per, seconde dus ongeveer ik per seconde u sin( + sin( (opie maimum b, 77 u sin( + sin( (inersec of zero d, (je zoek de -waarde waar de grafiek van u sijgend door de evenwichssand gaa a b + u a + u a Je ken al de somformules: u b + u b sin( + u sin( cos( u + cos( sin( u a + b u a b sin( u sin( cos( u cos( sin( u ( a + b u ( a b cos( + u cos( cos( u sin( sin( u cos( u cos( cos( u + sin( sin( u sin( a + sin( b sin( + u + sin( u sin( cos( u + cos( sin( u + sin( cos( u cos( sin( u sin( cos( u sin ( ( a + b cos ( ( a b a b a + b ( a + b ( a b ( a b ( a + b sin( sin( sin( sin( sin ( ( cos ( ( sin ( cos ( a + u en b u ( a + b en u ( a b (zie de afleiding ina cos( a + cos( b cos( + u + cos( u cos( cos( u sin( sin( u + cos( cos( u + sin( sin( u cos( cos( u cos ( ( a + b cos ( ( a b cos( a cos( b cos( + u cos( u cos( cos( u sin( sin( u ( cos( cos( u + sin( sin( u cos( cos( u sin( sin( u cos( cos( u sin( sin( u sin( sin( u sin ( ( a + b sin ( ( a b 7a sin( en sin( hebben dezelfde frequenie c u sin( + sin( (opie maimum b, 9 u sin( + sin( (inersec of zero, (je zoek de -waarde waar de grafiek van u sijgend door de evenwichssand gaa Dus u, 9 sin( ( ns, 9 sin(, 7 d, 7

8 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 8/7 7b De frequenie f c Hz He pun leg in seconde,9,9 9 mm af Dus,9 m 7c u sin( + sin( du cos( + cos( d De snelheid op is du cos( + cos( mm/s Da is (ongeveer km/u d 8a u sin( + sin( ( sin( + sin( 8b sin( ( + cos( ( + sin( cos( sin( sin( u sin( du cos( cos( d De maimale snelheid is du mm/s Da is (ongeveer km/u d ma u p sin( c + p sin( c d p sin( c + sin( c d p sin( ( c + c d cos( ( c c + d p sin( ( c d cos( d p sin( c d cos( d b sin( c d me b p cos( d 9 ( a u sin( cos( sin( sin( sin( ( cos( ( sin( ( + cos( ( sin( + cos( sin( + sin( + b u sin( + cos( (opie maimum b, u sin( + cos( (inersec of zero d,8 (je zoek de -waarde waar de grafiek sijgend door de evenwichssand gaa Dus u sin( + cos(, sin(,8 a Zie de plo van u hiernaas De periode van u sin( is en de periode van u sin( is He kleinse geal waar een geheel aanal keer en in pas is Dus de periode van u sin( + sin( is b Zie de plo van u hiernaas De periode van u sin( is en de periode van u sin( is He kleinse geal waar een geheel aanal keer en in pas is Dus de periode van u sin( + sin( is a b u sin( + sin( heef periode sec c u sin( + sin( heef periode sec (zie de uileg hieronder (zie de uileg hieronder in [, ] u sin( u sin( periodes periodes in [, ] periodes periodes u sin( + sin( heef periode sec d u sin( + sin( heef periode sec (zie de uileg hieronder (zie de uileg hieronder u sin( u sin( in [, ] periodes periodes De periode van de zweving u sin( + sin( is sec (zie de uileg hieronder in [, ] u sin( u sin( periodes periodes in [, ] periodes periodes in [, ] in, [ ] u sin( u sin( periodes periodes periodes periodes u sin( u sin( in, periodes periodes in [, ] periodes periodes

9 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 9/7 a De bovenoon u,sin( heef frequenie f 7 Hz De bovenoon u,sin( heef frequenie f Hz De bovenoon u 8,sin(8 heef frequenie f Hz b De periode van u, sin(7 +, sin( +,sin( +, sin(8 is sec (zie hieronder in [, ] in, u, sin(7 u,sin( u, sin( u,sin(8 7 periodes periodes periodes 8 periodes periode periodes periodes periodes a De periode van u u + u, sin( +, sin( is sec (zie de uileg hieronder b Op he GR-scherm zie je periode van de zweving Xma,, c u u + u, sin( +, sin(, ( sin( + sin(, sin( ( + cos( ( +,sin( cos(, sin(, sin( a b c in [, ] in, u, sin( u, sin( periodes periodes periodes periodes sin( geef he pun (, lig op de grafiek van kromme K y sin( sin( Zie de grafieken in figuur Op is en y he pun (, lig op de grafiek van kromme K Op is en y he pun (, lig op de grafiek van kromme K y d Zie de grafiek van de kromme K in de figuur hiernaas,, O 7a In de -riching word begonnen in de evenwichssand (de y -as, daarna gaa de kromme naar he maimum, erug door de evenwichssand en door naar he minimum om e eindigen in de evenwichssand In de y -riching worden de maima y en de minima y vier keer bereik (begin- en eindpun zijn y 7b Dan in de -riching worden periodes doorlopen a en in de y -riching 8 periodes b 8 7c Dan in de -riching worden periodes doorlopen a en in de y -riching periodes b 8 In de y -riching word periode doorlopen en in de -riching periodes, dus de frequenie van is wee keer zo groo als die van y c 9 In de -riching worden periodes doorlopen a en in de y -riching periodes b a Dan in de -riching worden periodes doorlopen a en in de y -riching periodes b b sin( is maimaal voor ( + k en sin( is minimaal voor ( + k en sin( voor ( k,,, en

10 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 y sin( is maimaal voor ( + k, en y sin( is minimaal voor ( + k, en y sin( voor ( k,,,,, en Zie de -waarden in de figuur hiernaas a Neem GR - pracicum door (uiwerkingen aan he eind,,,, b c De figuur word wee keer doorlopen d Voor op, word de kromme één keer doorlopen a In de -riching word periode doorlopen en in de y -riching periode c b Voor op, word de figuur in de omgekeerde riching doorlopen (van rechsboven naar linksonder a b De periode van is voor en + (, voor + E (, voor + J (, De periode van y is y voor,,, en (,, D(,, G(, en I (, y voor en C (sin(, en H (sin(, y voor en F (sin( 7, en K (sin( 7, sin( c + k + k + k + k op, geef y sin( en geef y sin( De lenge van he lijnsuk is y sin( sin( + k + k + k + k + k 7 + k 8 op, In de -riching worden periodes doorlopen a Voor en is y sin( + b én sin( + b + b k én + b k b + k én b + k b + k ij b + k hoor de kromme van figuur 8 ij b + k hoor de kromme die he spiegelbeeld van de kromme van figuur 8 is bij spiegelen in de -as Dus b + k

11 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a (de y -as sin( k k geef y sin( sin(, 8 Dus bij hoor (, geef y sin( + sin( Dus bij hoor (, geef y sin( + sin(,8 Dus bij hoor D(, geef y sin( + sin( Dus bij hoor C (, b sin( + k + k + k 7 + k geef y sin( + sin(,77 Dus bij hoor E (, geef y sin( + sin( Dus bij hoor H (, EH + c a geef sin( a en y sin( a + Dus T (sin( a, sin( a + a + geef sin(a + sin( a en y sin( a + + sin( a + Dus U (sin( a, sin( a + TU sin( a + sin( a + sin( a + sin( a + + sin( a + sin( a + sin( a + a b Een cirkel kun je opvaen als de baan van een pun da deelneem aan wee harmonische rillingen in wee verschillende (loodreche richingen (me gelijke rillingsijd Dus een cirkel is een Lissajous-figuur ( cos( ( sin( Een parameervoorselling van de eenheidscirkel is bijvoorbeeld dus + y ( sin( y( sin( 7 Op de grafiek in figuur lig he pun (, p + q + q q Dus y p waaraan ook he pun (, moe voldoen p p 8 Subsiuie van een willekeurig pun P me P sin( en y P sin( in de formule y + geef sin( sin ( + sin( sin ( sin( cos(( sin( cos( Dus elk pun van de Lissajous-figuur voldoe aan de formule y + sin( sin( + Omda sin( me sin( hoor bij de sin( sin( (klop voor elke parameervoorselling de formule y + me 9a 9b y Zie de grafiek van de kromme K in de figuur hiernaas De keerpunen zijn (, en (, y a + b door (, a + b + b b Dus y a door (, a a a,, Vermoedelijk hoor bij K de formule y me Subsiuie van een willekeurig pun P me P sin( en yp sin( in de formule y geef sin( ( sin( cos( sin ( cos( sin ( cos( + + sin ( Elk pun van de Lissajous-figuur voldoe aan de formule y cos( + ( sin ( Omda sin( me sin( hoor bij de cos( cos( (klop voor elke parameervoorselling de formule y me,,

12 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 a Lijn l : y + gaa door (, en (, Zie de baan van P in figuur hiernaas b sin( en y sin( invullen in y + geef sin( sin( + (inersec,, 9, geef,7 en y,,9 geef,97 en y, 7 Dus l snijd de baan van P in de punen (,7;, en (,97;, 7 c y Subsiuie van sin( en y sin( in de formule y geef sin ( sin ( sin ( ( sin( cos( sin ( ( sin ( sin ( cos ( sin ( cos ( (klop voor elke,, l Elk pun van de Lissajous-figuur voldoe aan de formule y Omda sin( me sin( hoor bij de parameervoorselling de formule y me a b a Zie de grafiek van K in de figuur hiernaas De keerpunen zijn (, en (, Subsiuie van sin( en y sin( in de formule y geef sin( sin( sin ( sin( + sin( sin ( sin( cos( + cos( sin( sin( sin ( sin( sin ( + cos( sin( cos( sin( sin ( ( sin( sin ( + sin( cos ( sin( sin ( sin( sin ( + sin( sin ( sin( sin ( ( sin( sin ( + sin( sin ( sin( sin ( sin( sin ( sin( sin ( (klop voor elke Dus alle punen van K liggen op de grafiek van y Zie de grafiek van K in de figuur hiernaas (de abel kan ook me TLE op de GR opgevraagd worden De keerpunen zijn (, en (, y y,,,,,, b y a + b door (, a + b 8a + b y a + b door (, a + b a + b 8a + b❶ 8a + b a + b❷ a + b a a in❷ + b b cos( cos( Dus c en d

13 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 Subsiuie van cos( en y cos( in de formule y geef cos( ( cos( cos( cos( + cos ( cos( cos( cos( sin( sin( cos ( cos( cos ( cos( sin( cos( sin( cos ( cos( ( cos ( cos( sin ( cos( cos ( cos( cos ( cos( cos ( cos( cos ( cos( ( cos ( cos( cos( + cos ( cos ( cos( cos ( cos( cos ( cos( (klop voor elke Dus bij de baan van P hoor de formule y me E a sin EP EP EP sin EF cos FP FP FP cos EF F P b O CDEF O FPE + ODE FP PE + E cos sin + sin sin cos + 8sin, c O CDEF sin cos + 8sin, a b Zie de eerse wee GR-schermen hiernaas sin( α + 8 sin( α (inersec α α 8 c O sin( α + 8 sin( α (opie maimum Oma, 7 voor α a a C α (Z-hoeken cos C C cos( α C C 8cos( α 8 h + C + 8cos( α α 8 b h + 8cos( α (inersec of 8cos( α cos( α 8 α sin( α DE DE DE sin( α D cos( E E α E cos( α en E E cos( α D O CD O ED + OECD E DE + E DE α cos( α sin( α + ( cos( α sin( α E sin( αcos( α + sin( α sin( αcos( α sin( α sin( αcos( α sin(8 b α DE DE D sin( α DE DE sin( α D C sin(8 α sin( α cos(8 α E E D cos( E α E cos( α cos(8 α cos( α 8 α α E + E cos( α O E CD OECD O ED E DE E DE ( cos( α sin( α cos( α sin( α sin( α sin( αcos( α + sin( αcos( α sin( α sin( αcos( α c α 9 O sin 9 sin 9 cos 9 CD Voor α 9 is CD een rechhoek me O D Dus de formule klop ook voor α 9 d O CD sin( α sin( α cos( α (inersec α α 8 OCD > (zie de plo < α < 8 e O CD sin( α sin( αcos( α (opie maimum O maimaal voor α C D C

14 7a 7b G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 S sin( α ST ST ST sin( α SP cos( α PT PT PT cos( α en RS + cos( α + cos( α SP O ( PQRS PQ + RS ST ( + + cos( α sin( α T sin( α ( + cos( α sin( α + sin( αcos( α O sin( α + sin( αcos( α (opie maimum Oma cm voor α 9 α P Q R 8a UFE α (de benen van de hoeken lopen evenwijdig en an( α EU EU EU an( α E EF V G h ( O ( FE O EUF FG F EU EF FG α ( U F an( α an( α E 8b In 8d is he deel van de bak zonder waer geen prisma meer me als grondvlak een driehoek UF α (Z-hoeken en an( α F U U U U F an( α α V G h O UF FG F U FG α α an( α an( α E 8c In deze siuaie is U (he waeroppervlak is rechhoek FGD F α (Z-hoeken en an( α an F F α, 8d Er is lier ui de bak weggesroomd V 8 Di is minder dan de helf van de inhoud van de bak de formule van 8b α F 8 (inersec of an( α α 8, an( α 8 α CM CM 9a sin( α C C C sin( α en cos( α CM cos( α M M Pyh in C : C C ( sin( α sin ( α L C + CM sin ( α + cos( α cos( α + sin ( α 9b L (inersec α 8 α L > (zie de plo < α < 8 C M 7a 7b E D sin( EP EP EP sin( EF cos( FP FP FP cos( EF F C OCDEF O FPE + ODE FP PE + E P cos( sin( + 8sin( sin( cos( + sin( O sin( cos( + sin( sin( + sin( do cos( + cos( cos( + cos( d do cos( + cos( d 8 + me D 8 ( cos ( + cos( + cos( cos( cos ( + cos( geen oplossing, 9 + k, 9 + k cos ( + cos( op,, 9 8 8cos ( + cos( (sel cos( O maimaal bij een hoek van ns 7 sin( DE DE DE sin( D D cos( E E E cos( en CD + cos( + cos( D O ( CD + CD DE ( + + cos( sin( sin( ( + cos( sin( + sin( cos( E C

15 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 7a 7b OCD sin( + sin( cos( sin( + sin( do cos( + cos( cos( + cos( d do cos( + cos( d + me D cos( + ( cos ( + cos( cos( 8 8 cos( + 8 cos ( geen oplossing, + k, + k 8cos ( + cos( op,, cos ( + cos( (sel cos( O maimaal bij een hoek van ns 8 C sin( EC EC EC sin( E en cos( DE DE DE cos( CD CD D O CD OECF + O DEC E EC + DE EC E F sin( sin( + cos( sin( sin ( + sin( cos( O sin ( + sin( cos( do sin( cos( + cos( cos( + sin( sin( sin( + cos ( sin ( sin( + cos( d do sin( + cos( sin( cos( cos( cos( + d + + k + k geen oplossing + k + k Er moe gelden: op, 8 8 7a sin( MP MP NP NP sin( en cos( cos( MN NP MN MP Verder is P N + NP + sin( en P M + MP 7 + cos( ( ( Pyh in P: L P + P + sin( cos( + sin( + sin ( cos( + cos ( ( sin ( + cos ( + sin( + 8cos( sin( + 8cos( + 7 sin( + 8 cos( + 8 7b L sin( + 8cos( + 8, dm 7c L sin( + 8cos( + 8 (inersec 7 7d 7a L sin( + 8cos( + 8 is maimaal als sin( + 8cos( + 8 maimaal is dy y sin( + 8cos( + 8 cos( 8 sin( d dy cos( 8 sin( (inersec, (rad d Lma sin(ns + 8cos(ns + 8, dm v ( + v ( De gemiddelde snelheid gedurende de eerse zes seconden is + m/s Gedurende de eerse zes seconden word meer afgelgd 7b s( (de afsandsfuncie is een primiieve van v ( (de snelheidsfuncie O O v ( d s ( s( s( is de afgelegde afsand gedurende de eerse zes seconden De afgelegde afsand op he inerval, is O 7 m 7c [ ] (gehele driehoek 7 7a 7b N ( + ( s + s + d s N ( (dus de berekening van Julia kom op hezelfde neer als de berekening in he voorbeeld N ( N ( + N '( s ds 8 ( s s ds 8 s s s ( N '( (inersec, 9 (dagen Di is na dagen en (afgerond uur

16 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7,s 77a + + ( 77b 77c I ( I ( I '( s ds e ds ( I he aanal in honderdallen en <,s,s,, + s e s e e, ( + e + e 99, I '( e e,,,,,, e e e e e e,,,,, Nee, he beeken da (voor < he aanal insecen me consane snelheid I '( e groei 77d (, (, + +, + +,,,, + e 99 + ( e e +,,,, + e + ( e ( e + e ( e,,, + e + ( e + + e 77e I ( I ( I '( d I '( d I ( e d e d,,,, + e + e + + e + e ( Dus op zijn er ongeveer insecen, I ( (zie 77d + e 9 (,,, I ( (zie 77d I ( + I '( d + e + e + e ( Dus in fase is er ergens een ijdsip waarop er insecen zijn,, I ( I ( + I '( s ds + e + ( e ( (inersec of,,,, ( e ( e e e + 9, (dagen,, e e 78a ( + + ( + 78b s( s( v( d v( d, d,8 8 d,, m,,8,8 ( ( ( De gemiddelde snelheid gedurend de seconden is m/s 9 v ( (me < <, + (inersec of algebraïsch, 9 9 v ( ( < <, (inersec of algebraïsch, 7 9 9,, s( s( + v ( d, d + (m Dus binnen de eerse seconden is meer afgelgd s( ( < s( + v ( p dp + (,p + p dp,, p p + +, s( + (inersec 8, (sec 78c ( 79a F ( F '( F '( ( ( (in de vroege ochend geef minimum (gegeven F ( (m /uur (in de loop van de ochend geef maimum (gegeven F ( 9 (m /uur 79b ( ( 79c ( d (fnin 9 (m 9 + (, d (inersec, d, d (fnin (m He is dan (ongeveer :

17 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 7/7, 8a + ( v ( v ( a( d v ( e d,,, e e + 7 e, (m/s,p,p,, v ( v ( + a( p dp e dp e e e,,p,,p s( s( + v ( p dp ( e e dp ( e p e + +,,,, e e + e e 8b ( ( (,, ( ( s( 8 + e e 8 (inersec 8, 97 (sec,,ns v (ns e + e, m/s 8a OZ : ZD : OZ OD me D(, Z (, 8b ( y d ( ( d ( d en y d 9 ( d Dus (klop Z 9 ( y d y ( y ( y + dy ( y + y dy y + y en dy 8 ( y d y y Dus y (klop Z en y y y O ( V ( 8 d ( (8 d ( 8 d ( y dy ( y y dy y dy 8 y y en 8 Dus (, Z y Z Z (kwadraeren ( (vold (vold O ( V 8 ( d d ( ( d d y y y en y y 7 ( y ( y y dy y y dy y y Z Z en y Dus Z (, y y ( y y d Z (fnin,7 en op grond van de symmerie is y Dus (,7;,,7 Z Z Z d 8 en y y y O ( V + ( d + ln ( ln( ( ln( ln( + ( ( d + ( ( d d + ( d + ( ( + ( y dy ( y dy dy [ y ] Dus ln( en y Z y ln( Z ln( ln(

18 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 8/7 8 y ln( e en ln( e e y ln( e e O ( + ln( d (fnin,78 V ( e ( (,97 d + ( ln( d (fnin,97,9 Z,78 y ( y e dy (fnin y Z, 8,78 e I y d ( d ( ( ( y d ( d (8 (8 (8 8, 8, Dus Z, 87 ( ( I y d ( d ( ( ( ( 9 y d ( d (8 (8 (8 ( ( Dus Z 9 88 ( ( y 89 He afgeknoe deel onsaa door he vlakdel V, ingesloen door de lijn l, de -as, de lijn en de y -as e wenelen om de -as l : y a + b me a door (, b Dus l : y + I y ( d ( + d ( ( + d V ( + ( + 78 l ( O y d ( + d ( ( + d ( + ( Dus he zwaarepun lig 7 Z boven he grondvlak van de afgeknoe kegel 78

19 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 9/7 Diagnosische oes Da L OP ( P + ( yp p + 8 p p + 8 p p p + 8 Db + d p p L p p 8 L (p dp p p + 8 p p + 8 p p + 8 p (eller p p Hierui volg dan: L + d min L( 8 7 p p p + 8 Dc OOQPR P yp p 8 p d + p p 8 p 8 p p 8 p dp 8 p 8 p d p p 8 p 8 p 8 p p 8 p p 8 dp 8 p 8 p Hierui volg dan: ma ( 8 9 D L f ( p g( p ln ( p ln ( p L ( p ( ( p ( p ( p ( p ln ln ln ln ( ln + ln + p dp p p p p p p p p (de enige kandidaa voor he maimum dp p p p p Da K ( + y + y 8 + y + 7y + 9 y O l b y y y 8 y 8 O 8 K K + 9y Db 9 9 dk K d dk ( > d K is minimaal me de afmeingen (m bij y 8 (m 7 K 9 min K ( + ( Da Db en + C C Pyhagoras in C : C C ( + O C C d K O + d dk 8 d 8 O ma O( Da De rillingsijd is T seconden, dus he faseverschil is f c Db u sin( Q ( me u in dm en in seconden Q Dc seconden f Hz f He pun P leg in minuu dm af Da is meer Dd up uq sin ( sin ( ( sin ( sin ( + k (geen oplossing ( + k + + k + k + k We zoeken Da u en u hebben dezelfde frequenie c 8 u, sin(8 +, sin(8, (opie maimum b, u, sin(8 +, sin(8, (inersec of zero, (je zoek de -waarde waar de grafiek van u sijgend door de evenwichssand gaa Dus u, sin(8 ( ns, sin(8,9 d,9

20 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 Db u u + u, sin(8 +,sin(8,, ( sin(8 + sin(8,, sin( (8 + 8, cos( (8 8 +,, 8sin(8, cos(,, sin(8, D7a u sin( + sin( heef periode sec D7b u sin( + sin( heef periode sec (zie de uileg hieronder (zie de uileg hieronder u sin( u sin( u sin( u sin( D8a in [, ] periodes periodes in, periodes periodes in, in, In de -riching worden periodes doorlopen periode is a In de y -riching worden periodes doorlopen periode is b 8 9 D8b sin( k k op, : y sin( k k 9 op, : periodes periodes 9 9 periodes 8 periodes,, D9a D9b Da y Zie de grafiek van K in de figuur hiernaas (de abel kan ook me TLE op de GR opgevraagd worden De keerpunen zijn (, en (, y a + b door (, a + b b y a + door (, a + a + a a Vermoedelijk hoor de formule y + bij K + ( sin( + sin ( + sin ( cos( y (wa e bewijzen was ij K hoor de formule y + me (wan sin( Noem S he snijpun van D en C Omda C en D CD is C D sin( S S S sin( en cos( S S S cos( Pyh in DS: SD D S sin( sin ( D S + SD cos( + sin ( Db S sin( C sin( ( D C cos( + sin ( sin( (inersec,, D S C Da OCE,8 OCE of O EDC, O D CE ECD α en an( α DE DE DE an( α CD E O EDC DE DC an( α an( α O EDC, OCE, 9 an( α 9 an( α 9 a Db EC α (Z-hoeken en an( α C E E E an( α O EC E C, an( α an( α O EC, OCE,,, an( α, an( α a α α C E α α C

21 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 Da Sel a( m + n me m 8 8 en a( 8 a( + 8 v ( v ( me v ( v ( + 8 s( + + s( me s( s( + s( + m Db Vanaf is a( v ( v ( + a( p dp d 8 [ ] 8 88 p + p + De hooge is maimaal als de snelheid v ( s(88 s( + ( v ( d ( 88 d (88 m D y log( y O ( V d (fnin, 8,7,9 Z,8 ( d (fnin, 7 ( ( y d y + ( log( d (fnin,8 ns y y y y Z O ( V y Da ( L ( ( ( + I y d ( d ( 8 d 8 8 ( + ( + ( ( d ( ( 8 + d (8 + (8 + De -coördinaa van he zwaarepun van L is 8 Db y y (me y I ( M ( d y ( ( y d y ( y y ( ( 8 8 ( y d y ( ( y y d y ( y y ( ( De y -coördinaa van he zwaarepun van M is 8 V y

22 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 Gemengde opgaven Toepassingen G9a f ( yp p (me < p < yp p 8 p O OSP OS y 8 8 P p p p p do p 8 p + p 8 p dp 8 p 8 p do p p 8 p 8 p p (8 p p 8 p p 8 p 8 dp 8 p 8 p O ma O ( 8 9 G9b O QSP QS y P ( p p 8 p ( p p 8 p do p p ( p 8 p + ( p p ( p 8 p dp 8 p 8 p do p p ( p 8 p p p ( p 8 p ( p(8 p (p p dp 8 p 8 p p 8p + p p p p p + (me D ( p + (voldoe nie p 8 (de enige kandidaa Oma O ( ( ( 8 9 L f ( p g( p p p p p + f p p g dp p p do p p p p (* kwadraeren dp p p p 9 ( p p 9 9p p 9 p 9 p (vold p (vold nie aan * Ga ( L 9 ma L( ( Gb L C h( p f ( p p + p d p h L p + dp p p f do p p (* kwadraeren d p + p p p p 9p ( p 9p p p p p (vold nie aan * p (vold L min L( Ga Reche lijn op (enkelvoudig logarimisch papier eponeniële funcie N b g Lijn door (, en (, g jaar 9 g jaar (9, Dus N, Reche lijn op (enkelvoudig logarimisch papier eponeniële funcie N b g Door (, 8 en (8, 8 g 8 jaar g 8 jaar (,9 Dus N 8,9 Gb N + N, + 8, 9 (opie minimum geef, en ( N + N 9 min Dus he minimale aanal van deze planenfamilie in di nauurgebied is ongeveer 9 Ga In DR : is sin( α DR DR DR,sin( α en cos( α D D D,cos( α R, R, In : is cos( E E D EQ α E,cos( α P,cos( α Q, D D P + P D, cos( α +,,cos( α,, cos( α, Pyhagoras in DR : R D + DR,, cos( α +,sin( α ( (,, 7cos( α +,cos ( α +, sin ( α (,, 7cos( α +,cos ( α +, cos ( α P, E Q,, 7cos( α +,cos ( α +,, cos ( α α,, 8, 7cos( α, 8cos ( α T, 9 R

23 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 Gb R, 8, 7cos( α, 8cos ( α (inersec α, 9 (radialen R > (zie een plo α >, 9 (radialen Gc L, 8, 7cos( α, 8cos ( α (me α,7 sin( α,8 cos( α sin( α dα,8,7cos( α,8cos ( α (eller, 7sin( α +,cos( α sin( α, 7sin( α ( + cos( α dα sin( α + cos( α α k cos( α α k cos( α (me α Dus R is maimaal (zie plo bij een hoek van (ongeveer,9 radialen Ga f ( sin( + cos( g( sin( cos( + sin( + sin( + sin( + sin( cos( + sin( + sin( ( + cos( ( ( + sin( + sin( + sin( ( cos( ( ( sin( + sin( + sin( cos( sin( ( + cos( ( sin( sin( + cos( sin( +, 9sin(, 8 sin( + Gb De grafieken van f en g hebben beide dezelfde periode dus h( is e schrijven in de vorm y b sin( c d De periode van de grafiek van f en de grafiek van g is c h( sin( + cos( + sin( cos( + sin( + (opie maimum, 9 en b, h( (inersec of zero,8 (je zoek de -waarde waar de grafiek sijgend door de evenwichssand gaa Dus h(,sin((, 8,sin(, 7 Dus b,, c en d,7 Ga u en u hebben beide dezelfde frequenie c 88 u u + u, sin(88 +, sin(88, (opie maimum b, u (inersec of zero, (je zoek de -waarde waar de grafiek sijgend door de evenwichssand gaa Dus u,sin(88 (,,sin(88, 87 Gb u u + u, sin(88 +,sin(88,,sin(88 +, sin(88,, sin(88, cos(,,cos(, sin(88,,sin(88, Gc De periodes van u, u en u zijn nie gelijk dus u is nie e schrijven in de vorm u b sin( c d Dus de rilling is geen harmonische rilling maar veroon wel een zweving De periode van de zweving u + u + u is sec (zie de uileg hieronder in [, ] in, u,sin(88 u,sin(88, u,sin(88 88 periodes 88 periodes 88 periodes periodes periodes periodes Ga Omrek f ( + + f ( + + ( f '( d ( d (fnin, 8 Gb O ( V ( d (fnin, +,7 Z,, O ( V ( ( + d (fnin,7 V y + y (me y ns ( y d y + ( y ( y dy (fnin, 9 y, 7 Z O ( V ranslaie (, Gc f ( + g( ( + + (een zelfde lichaam L als je de grafiek van g wenel om de y -as

24 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 y ( + + ( + y ( + + y + y I ( L I (cilinder + dy + ( d ( d + y y + y y + y y ( y ( y d y ( y + ( y ( ( Gd I ( L y d ( d ( d ( ( + + ( d ( d ( ( De -coördinaa van he zwaarepun is Z Ge y + y I ( L dy dy d y ( y d y [ y ] ( y y + + ( ( + + y d y + y( y d y y + ( y y + ( 8 ( De y -coördinaa van he zwaarepun is y 8 Z 9 G Q + R, + R, R, Pyh in R : R + R ( a + + (,, ( a + +, +, ( a + a + a + a + da + ( + d da + d (* kwadraeren ( ( + G7a + C, C, Pyh in R : C + C (, + C,, + + C, 8 + D ( (voldoe aan * (vold nie 8 invullen in a + geef a ma, (m ED,, C (snavelfiguur a (, a, a,, C C, (, G7b a (opie maimum a,77 (m, G7c He dak van een maimaal, m hoge auo moe minimaal 77 cm van de garagedeur verwijderd saan C a, R G8a De grafieken van en y hebben voor en een ereem en de grafieken van en y hebben en als symmerieas Dus de kleinse posiieve waarden waarvoor de krommen precies één keer word doorlopen zijn a en b G8b y geef cos( sin( sin( + sin( k + ( + + k + k + + k + k + k geef sin( en y + k + k geef sin( en y op, geef: De snijpunen zijn (, en (,

25 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 G8c K gaa door de punen (, en (, y a + b door (, a + b b Vermoedelijk hoor de formule bij y + K y a + door (, a + a + ( sin( + sin ( + cos( y (wa e bewijzen was ij K hoor de formule y + me (wan sin( sin( V G8d y + Omrek + + ( f '( d ( d (fnin, G8e ( V O ( + d (fnin,9 G9a y geef cos( geef sin( sin( (, + k + k geef sin( sin( (, + k + k Dus, op, geef: G9b + a geef sin( ( + a sin( + a cos( + a cos( a + cos( a en y cos( ( + a cos( + a cos( a a geef sin( ( a sin( a cos( a cos( a + cos( a cos( a en y cos( ( a cos( a cos( a cos( a cos( a Dus S ( cos( a, cos( a en T (cos( a, cos( a ST cos( a cos( a cos( a Ga ( cos( + cos( cos( ( + cos( ( cos(8 cos( r( cos(8 y ( sin( + sin( sin( ( + cos( ( sin(8 cos( r( sin(8 Gb ( cos( cos(8 y ( cos( cos(8 cos( cos(8 cos( sin(8 + k 8 + k + k 8 k + k + k + k k Dus ( y( voor + k Dus P passeer keer ( k,,,,, he pun (, Ga y ( sin( + + k + k + k De punen zijn (sin(, (,, (sin(, (,, (sin(, (, en (sin(, (, Gb sin( a + sin(( a + sin( a + sin( a sin( (a + + acos( (a + + a sin( (a cos( ( sin( a cos( sin( a sin( a,(8, Ga z '(8 e e,(,,(, e e e e, (, Dus,(,(,( Gb z ( a e + b z '( a e,,a e,(,a a z '( e,( z ( e + b,( e b e b b e + + z ( e,( Gc z ( z ( + e d + d (fnin 7, 8,( Gd z ( z ( + z '( d ns + e d (fnin 7 (kg Ga P haal Q voor he eers in als + Dus na seconden

26 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg /7 P + Q cos( + cos( + y P + yq sin( + sin( + Gb cos( + cos( + sin( + sin( + cos( ( + + cos( ( ( + sin( ( + + cos( ( ( + cos( ( + cos( ( sin( ( + cos( ( cos( + cos( sin( + cos( ( cos( + cos( ( cos( cos( + Dus ofwel ( cos( ( sin( cos( φ y y ( cos( sin( + + Ga f ( '( Dus ( en '( f f f Raaklijn in : y + b door (, + b + b b Dus y + y + gaa door ook (,, wan + Gb f ( P (, en Q(, Omrek + + ( f '( d ( d (fnin, Gc O ( V + d ln ln( ln( ln( ln( ln( ln( ln( Gd r C f '( Raaklijn in me ( f : y + b door (, + b b Dus y + y + snijd de y -as in (, a Ga (, 8 en (8, a( ( Gb PQ is een gelijkbenige rechhoekige driehoek me P Q (de zijden van een gelijkbenige rechhoekige driehoek verhouden zich als : : QR is een gelijkbenige rechhoekige driehoek me R Q G ( Q Q P O Gc G( + 8 G '( + 8 G '( a( 8 + a '( ( + + G en a bereiken beide voor hun uierse waarde a '( + (eller Gd G c a c 8 + c (8 + c + 8 c c G ( + 8 R Q Ga O ( C en s ( + + H ( ( ( Gb s ( ( + + H ( ( + ( + ( + 7( + ( + ( + ( ( ( + ( ( + ( ( + ( + ( ( Gc H ( ( ( H ( + H '( ( H '( (eller 8 (8 8 (me < < 8 C

27 G&R vwo deel Toepassingen C von Schwarzenberg 7/7 G7a l ( ' ' cos( cos( + sin( ( + + sin( ( ( + sin( sin( sin( sin( sin( sin( G7b g( sin( d cos( ( cos( cos( ( G7c l ( sin( (inersec,9 en, de ijd da l ( > op [, ] is (ongeveer,,9,7 (s de ijd da l ( < op [, ] is (ongeveer,7,8 (s (dus de beide delen zijn nie even groo TI-8 Lissajous-figuren a Zie de plo hiernaas b geef he pun ( ;,77 c sin( + k + k op [, ] 7 (conroleer di zelf d y sin( + k + k y op [, ] 7 9 (conroleer zelf e Uieindelijk dezelfde kromme, alleen de volgorde waarin de punen worden geplo is anders f ijvoorbeeld [, ] (één keer van via erug naar dan door naar en weer erug naar a Zie de plo hiernaas b sin( + k + k sin( + k + k heef een ereme waarde op [, ] 7 y sin( + k + k y sin( + k + k y heef een ereem op [, ] 7 9 c ijvoorbeeld [, ] (van (, via (, naar eindpun (,

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars).

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars). G&R havo A deel 0 Groei C. von Schwarzenber /6 a b Na drie weken 750 + 50 = 00 (m ); na vijf weken 750 + 5 50 = 500 (m ). Na één week 6 = (m ); = = na vier weken 6 6 56 (m ). w c 750 + w 50 = 6 (inersec)

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen

Dit kan ik al! - 1. De onderwerpen Dit kan ik al! - 1 Als je iets nieuws leert vind je het vaak moeilijk. Ken je het eenmaal, dan denk je vaak was dat nou zo moeilijk?. Je kunt dus vaak meer dan je denkt! Met deze lijst kun jij aangeven

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F

Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken! Didactische tips om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets 3F Colofon Titel Auteurs Vormgeving Foto omslag Help, ik moet dit jaar een rekentoets maken!

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam

Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde Andrré van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s Relativiteits theorie Een uitleg met middelbare school wiskunde André van der Hoeven Docent natuurkunde Emmauscollege Rotterdam Einstein s speciale relativiteitstheorie, maarr dan begrijpelijk

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Meten aan melkwegstelsels

Meten aan melkwegstelsels Meten aan melkwegstelsels " Plots realiseerde ik me dat die kleine, mooie blauwe 'erwt' de Aarde was. Ik stak mijn duim op, sloot één oog, en mijn duim bedekte de Aarde volledig. Ik voelde me niet als

Nadere informatie

Inleiding tot de incidentiemeetkunde

Inleiding tot de incidentiemeetkunde HOOFDSTUK 3 Inleiding tot de incidentiemeetkunde Incidentiemeetkunde is een theoretisch kader waarin bijna elke vorm van meetkunde past. Wij zullen onder andere zien hoe affiene en projectieve meetkunde

Nadere informatie

Afschakelen, de overgang van werk naar privé

Afschakelen, de overgang van werk naar privé Afschakelen, de overgang van werk naar privé 1 Inleiding: waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik mag mezelf gelukkig prijzen, ik heb naast een heerlijke privé situatie ook fantastisch werk. Toch merkte ik

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Formules in Word 1032

Formules in Word 1032 032 Formules in Word Colofon: Uitgave.0 : M.M. Witkam, december 2000 Nummer : 032 Auteur : drs. M.M. Witkam Profieldeel : Profiel : Wiskunde Prijs : Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven.

INHOUDSOPGAVE. Inleiding Hoe werkt dit boek? Stap 1. Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven. INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoe werkt dit boek? 5 7 Stap 1 Waar droom je over? Oefeningen Wat is jouw droom? Alles kan! Jouw droomleven 9 11 12 13 Stap 2 Energie Oefeningen Waar krijg jij energie van? Dit

Nadere informatie

10 Dynamo en transformator

10 Dynamo en transformator Newton vwo deel 2 Uitwerkingen Hoofdtuk 1 Dynamo en tranformator 1 Dynamo en tranformator 1.1 nleiding Voorkenni 1 Dynamo en tranformator a Een dynamo zet arbeid ( mechaniche energie E m) om in elektriche

Nadere informatie

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd.

Het onderdeel van aardrijkskunde dat zich bezighoudt met de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling wordt demografie genoemd. Rekenen aan bevolkingscijfers Introductie Het aantal mensen in een gebied is niet steeds gelijk. De bevolkingsomvang verandert voortdurend. Er worden kinderen geboren en er gaan mensen dood. Ook kunnen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde

Correctievoorschrift VWO. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Uitwijking-tijddiagram

Uitwijking-tijddiagram Trillingen en geluid 1 Amplitude, trillingstijd en frequentie 2 Vrije en gedwongen trillingen; resonantie 3 Geluid van bron naar ontvanger 4 Toonhoogte en frequentie 5 Luidheid en geluidsniveau 6 Geluidssnelheid

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie