CRM SelectieGids een uitgave van SoftwareCentraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CRM SelectieGids een uitgave van SoftwareCentraal"

Transcriptie

1 CRM SelectieGids een uitgave van SoftwareCentraal

2 Inleiding van softwarecentraal.nl Welom in deze selectiegids Het aanschaffen van nieuwe CRM-software is, net als iedere investering, een belangrije beslissing voor uw bedrijf. Goede referenties, ervaringen van andere partijen en een uitgebreide checlist helpen bij de euze voor een leverancier. In deze CRM-selectiegids staat informatie over zes interessante software-implementaties van de afgelopen twee jaar. De leveranciers en afnemers geven hun visie op het traject en laten zien wat de ritische succesfactoren waren bij de selectie en implementatie van de nieuwe CRM-systemen. Als aanvulling op de cases hebben we een uitgebreide checlist toegevoegd, die u an helpen om de juiste euze te maen bij de selectie van CRMsoftware. We hopen dat u hiermee een goede start maat en unt leren van ons en de collega s in uw veld die in dit boe aan het woord omen. Als u meer hulp bij selectie van bedrijfssoftware wenst, unt u terecht op onze websites of Deze bieden u gratis en onafhanelij vergelijingen en selectiepaetten voor vele soorten software. Dennis van der Heijden Manager Services SoftwareCentraal.nl Organisaties zien het licht: de wereld verandert, alles gaat sneller, online, sociaal, in de cloud en meer inbound dan outbound. Om dit bij te unnen houden, is er behoefte aan automatisering van het veroopapparaat, de mareting en de lanten service. Kortom, het is tijd voor een CRM-paet. Veel CRM-paetten lijen op elaar. Door de gedetailleerde informatie an deze gids behulpzaam zijn bij het vergelijen van paetten. Hij geeft u een goede indru van de mogelijheden. Stel uw eigen criteria vast en neem vervolgens een weloverwogen beslissing. Hoofdgebieden van CRM De drie hoofdgebieden waarin CRM van grote beteenis is: Ondersteuning veroopteam (Salesforce automation) Ondersteuning mareting (Mareting automation) Ondersteuning lantenservice (Customer service) Integratie Misschien wel de belangrijste trend van dit moment is integratie. Aan de veroopant is integratie met sociale media, bedrijfsblogs en websites gewenst. Zo is het bijvoorbeeld mogelij om informatieaanvragen die via sociale media binnenomen, met behulp van een CRM-systeem direct door te schieten naar het juiste veroopteam. Het veroopteam an de poten tiële lant meteen benaderen! Een goed CRM-systeem maat uw onderneming slagvaardiger. Uw lant direct herennen Tegenwoordig is het heel goed mogelij om een groot deel van de zaelije bezoeers op uw web sites te herennen. Integratie met webanalytics en webgrading wordt daardoor steeds relevanter. U rijgt hiermee een goed beeld van uw bestaande lanten en inzage in het gedrag van zowel in dividuele bezoeers als bezoeerssegmenten. Op pagina 14 en op de achterzijde van deze gids leest u meer over de CRM-diensten die Vicus u an bieden. Neem gerust contact met ons op als u CRM effectief wilt inzetten. Veel leesplezier! Luu Roovers directeur Vicus ebusiness Solutions bv 2 3

3 Vicus een case uit de pratij Laudius wilde aanmeldingen via de website grotendeels automatisch unnen afhandelen. Vicus hielp met het inrichten van de front- en bacoffice en stelde alle applicaties eenvoudig als SaaS-oplossing beschibaar. Cursisten die zich inschrijven omen automatisch in het CRM-systeem en het achterliggende ERP-systeem terecht. Zendingen worden ingepland en termijnfacturen worden automatisch verzonden. Waarom dit product: Laudius wilde in de eerste plaats een geïntegreerd Open Source CRM-systeem, vanwege de te verwachten dynamie in de organisatie en de relatief lage osten van Open Source-systemen. Vicus blee de enige Open Source-dienstverlener die dergelije geïntegreerde totaaloplossingen on bieden. Met name de totaaloplossing - de integratie van de website met het ERP-systeem en het CRM-systeem - heeft de doorslag gegeven. Vicus ondersteunde zowel SugarCRM als vtiger CRM en on Laudius perfect adviseren wel CRM-systeem het best zou passen. Vtiger CRM blijt zich prima te gedragen binnen dit gehele concept. Concurrerende voordelen: Vicus is steeds naast de lant blijven staan. Als er een wijziging in het bedrijfsproces wam, dacht Vicus mee. Peter Mulder (directeur van Laudius): Vicus begrijpt wat wij willen. Zo weren we in meerdere landen. Wij maen gebrui van meerdere websites en de samenstelling van de producten per land an nog wel eens verschillen. Het systeem dat we nu hebben blijt flexibel. We unnen productassemblages aanmaen in ons ERP-systeem en via ons CRM- Naam Vicus ebusiness Solutions bv Adres Amsterdamseweg 16 Postcode & plaats 3812 RS Amersfoort Telefoonnummer Fax systeem aangeven of we deze willen publiceren op alle websites of slechts op een deel van de websites. Dat scheelt ons veel wer. Oo de geautomatiseerde verwering van de gehele eten is voor ons een grote winst. Uitdaging van dit project: Peter Mulder: Het was best een uitdaging om deze totale integratie van tevoren te overzien en overdenen. De wereld blijt dynamischer dan we vooraf dachten. Dan is het prettig als de automatisering daarop is ingericht. Dit soort uitdagingen zouden we oo bij een commercieel CRM-systeem zijn tegengeomen. Een uitdaging was oo het weren met diacrieten, zoals é of ë. El op zichzelf staand systeem heeft daar een prima oplossing voor, maar bij de oppeling van systemen gaat het vaa mis. Vicus heeft converters ontwield die dergelije letters naar het juiste formaat omzetten. In het VOSBA-framewor zijn later aanvullende filters ontwield. Rechtstrees vanaf de website in het systeem Laudius vroeg Vicus om een Joomla! website met inschrijfformulier, om de aanmeldingen van cursisten grotendeels automatisch te verweren. Om professioneel te unnen starten met de website was een goed lopende bacoffice een voorwaarde. Vicus hielp met het inrichten van de complete front- en bacoffice. Het inschrijfformulier op de Joomla! website is nu direct geoppeld aan het vtiger CRM-systeem. Peter Mulder van Laudius vertelt: Zodra een nieuwe relatie informatie aanvraagt op de website van Laudius wordt deze relatie direct in het CRM-systeem verwert. Indien iemand zich inschrijft voor een cursus dan wordt deze inschrijving automatisch in het CRM-systeem én ons ERP-systeem verwert. Vervolgens worden zendingen ingepland en facturen Gegevens Vicus ebusiness solutions bv Website Centraal Aantal medewerers 7 aangemaat. Zowel zendingen als facturen worden op het juiste moment automatisch verzonden. Het systeem is flexibel in de zin dat we een startdatum unnen opgeven, het aantal zendingen en de frequentie waarin een specifie product verzonden wordt. Vervolgens doet het systeem zijn wer. Hierbij houdt het systeem oo nog reening met de spreetaal van de lant. Relaties beheren Verooporders worden automatisch aangemaat en in het ERP-systeem ingepland. Pabonnen en facturen worden automatisch op het juiste moment gegenereerd, net als betalingsherinneringen. De lant an iezen voor betaling ineens, per maand of per 3 maanden. Oo die euze wordt automatisch verwert. Wanneer de wergever de cursus betaalt unnen we gegevens van de wergever oppelen aan het contract van de cursist. Het systeem an oo goed overweg met lantspecifiee prijzen in geval van bijzondere contracten. Laudius heeft te maen met studenten die een cursus op afstand volgen, huiswer maen en hierover met een aan hen toegewezen docent communiceren. Deze relaties worden door het systeem allemaal beheerst en beheerd. Wij maen vaa gebrui van de mailmerge-functionaliteiten van vtiger CRM. Gegevens van onze relaties worden automatisch in de template opgenomen. De vormgeving van de facturen in PDF-formaat was in het begin lastig. Maar daar hebben we tegenwoordig een PDF-module Naam Land Website: Branche: Laudius business school Nederland, België, Duitsland Zaelije opleidingen voor, waarmee wij documenten naar eigen smaa unnen aanpassen. De oppelingen zijn grotendeels via SOAP webservices gerealiseerd via het VOSBA integratie framewor. Alle applicaties zijn eenvoudig via de webinterface voor alle medewerers als SaaSoplossing beschibaar. Goede ondersteuning Vicus heeft ons goede ondersteuning geboden bij het steeds verder opbouwen van de omgeving, vindt Peter Mulder. In eerste instantie waren we gestart op een shared hosting-omgeving, maar inmiddels zijn we overgestapt op een zwaardere infrastructuur. Tussendoor heeft Vicus ons oo nog geholpen bij het opzetten van een actiesite voor het ondersteunen van grootschalige mailingactiviteiten. Naam en versie van het afgenomen product: vtiger CRM 5 Implementatiejaar: 2009 Aantal gebruiers: 6 Voormalige omgeving: geen Gegevens laudius business school Producten & Diensten: Laudius biedt een grote verscheidenheid aan hoogwaardige thuisstudies aan: van beroepscursussen en taalcursussen tot cursussen voor het vergroten van de algemene ontwieling en creatieve hobbycursussen. Zowel het studiemateriaal en de begeleiding zijn van hoge waliteit. Laudius houdt het leerconcept aantreelij door snel en betaalbaar onderwijs van goede waliteit te bieden. 4 5

4 On-Site een case uit de pratij Demand Metric wilde de effectiviteit van haar mareting en sales verhogen. Daarvoor was inzicht nodig in de bezoeen van potentiële en bestaande lanten aan de website. Door de inzet van mareting automation worden prospects nu in een vroeg stadium geïdentificeerd. Veroopmedewerers worden gedurende het verooptraject steeds voorzien van relevante veroopinformatie. Waarom dit product Pardot is een ant-en-laar product voor zowel online leadgeneratie, lead scoring als lead nurturing. Het slaat een brug tussen online mareting en daadwerelije veroopresultaten door de website te verbinden met het relatiebeheersysteem. Demand Metric oos na een intensieve selectieprocedure voor Pardot omdat het programma: een betaalbare oplossing bood, over de meest uitgebreide functionaliteit out-ofthe-box beschite, binnen orte tijd operationeel on zijn, naadloos met het bestaande CRM (Salesforce) integreerde, door het veroopteam als intuïtief en gebruiersvriendelij werd gezien. Concurrerende voordelen Veroopmedewerers hebben vanuit het CRM direct zicht op wie de website bezoet en wele pagina s worden bezocht. Herhaalbezoeen aan de website worden geregistreerd, waardoor potentiële lanten in beeld omen voordat zij een formulier invullen. Oo na een conversie (zoals het aanmelden voor een Gegevens leverancier On-Site Naam On-Site BV Adres Rivium Boulevard Postcode & plaats 2909 LK Capelle a/d IJsel Telefoonnummer Fax nieuwsbrief of het downloaden van whitepapers na registratie) worden bezoeersgegevens geverifieerd en bijgehouden. Op basis van hun bezoegedrag en specifiee interesses ontvangen belangstellenden op gezette tijden gepersonaliseerde berichten. Veroopmedewerers unnen gewalificeerde leads effectiever opvolgen, doordat zij beter inzicht hebben in de behoeftes en het profiel van de lant. Het verooptraject wordt hierdoor orter en de verooppercentages hoger. Uitdaging van dit project: Het integreren van de beide systemen die binnen Demand Metric werden gebruit. Aan de ene ant gebruiten de maretingmedewerers een contentmanagementsysteem om de website actueel te houden. Geïnteresseerde bezoeers onden zich inschrijven voor een proefabonnement. Aan de andere ant regen veroopmedewerers de inschrijvingen in een MS Excelbestand aangeleverd die ze handmatig importeerden in het bestaande CRM. Beide afdelingen wilden hun bestaande werwijze behouden. Met Pardot is een brug geslagen tussen de verschillende systemen, zodat het gehele verooptraject inzichtelij is en beïnvloed an worden. En dat zonder dat de bestaande systemen hebben moeten wijen. Van oude acquisitie naar slimme mareting Demand Metric had geen enele ervaring met online mareting. De medewerers van de veroopafdeling voerden dagelijs tussen de 100 en 200 telefoongespreen. Zij hadden vooraf geen mogelijheden om de interesse van de prospects te peilen. Oo onden zij niet bepalen wele leads op orte termijn bereid waren tot een aanoop. Gemiddeld leverde slechts 1 op de 328 van de gespreen een veroop op. Dat moest anders, vond Jesse Hopps, CEO van Demand Metric. Na een intensieve selectieprocedure Website Centraal Twitter OS_Interactive Aantal medewerers 25+ wam de organisatie uit bij Pardot. Dit programma sluit aan bij verschillende CRM s, waaronder het bij Demand Metric gebruite Salesforce. Hierdoor werd de veroopmedewerers veel onnodig wer uit handen genomen. Pardot beschit standaard over een uitgebreid paet functionaliteiten en leverancier On- Site on het programma snel gebruislaar maen. Nog belangrijer: de toeomstige gebruiers hadden vertrouwen in het programma. Drip mareting Direct na de implementatie van Pardot lanceerde Demand Metric effectieve online campagnes. Door bezoeers online te laten reageren op speciale aanbiedingen werd een groot aantal leads gegenereerd. Het veroopteam on de leads onmogelij allemaal per telefoon opvolgen. De drip mareting functionaliteit van Pardot bood uitomst. Op gezette tijden ontvangen prospects relevante informatie over producten en diensten van Demand Metric. Deze geautomatiseerde interactie zorgt er voor dat Demand Metric in beeld van potentiële lanten blijft. Door middel van lead scoring hebben de veropers inzicht in de belangstelling van prospects. Telens wanneer een prospect een specifiee pagina bezoet, een whitepaper downloadt of reageert op een bericht worden punten toegeend. Op basis van de score worden geautomatiseerde acties ingepland of an de veroper besluiten telefonisch contact op te nemen. Indien nodig unnen de contactgegevens van de prospect worden geverifieerd door integratie met sociale media als LinedIn en Jigsaw. Naam Demand Metric Plaats Vancouver, Canada Website: Branche: Managementadviesbureau en online uitgever Aantal medewerers: 25+ Snelle successen Al in de eerste maand dat Pardot werd ingezet, verbeterden de veroopresultaten van Demand Metric. De manier van veropen veranderde aanzienlij: er zijn voor een veroop gemiddeld nog maar 70 gespreen nodig. 1 op de 3 productpresentaties resulteert in een veroop. Het veroopteam hoeft dus minder inspanning te leveren om dezelfde omzet te behalen. CEO Jesse Hopps is tevreden: Het product en het team dat de technische ondersteuning verzorgt is degelij en betrouwbaar. Het is niet onredelij om een aanzienlije stijging in het aantal conversies te verwachten in de eerste paar maanden nadat de oplossingen voor online leadgeneratie van Pardot zijn geïmplementeerd. Naam en versie van het afgenomen product: Pardot Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruiers: 15+ (online-mareteers, veroopmedewerers Voormalige omgeving: geen Gegevens lant demand Metric Producten & Diensten: Managementadvies en ondersteuning op het gebied van strategische planning, productmanagement, leadgeneratie en veroopeffectiviteit. Online uitgeverij van handzame managementsamenvattingen (Executive Summaries), overzichtelije gidsen (How To guides), pratische sjablonen, checlists en ondersteunende instrumenten (Tools & Templates) voor sales- en maretingmedewerers die werzaam zijn in het MKB. 6 7

5 Haal meer uit uw CRM implementatie en maa online mareting trefzeer! Met Pardot biedt On-Site een alles-in-één oplossing voor Mareting Automation waarmee u direct resultaat boet! Campagne Management lanceer zelf online campagnes maa eenvoudig landingspagina's en webformulieren CRM Partners úw Microsoft Dynamics CRM specialist Demand Generation genereer hoge waliteit leads identificeer onzichtbare bezoeers voorafgaand aan conversie Lead Scoring walificeer prospects automatisch op basis van bezoeersprofiel, -interesse en -gedrag Lead Nurturing houd prospects 'warm' door van tijd tot tijd veroopondersteunende te verzenden communiceer één-op-één met 'hot' leads mareting verstuur gepersonaliseerde campagnes volg de resultaten via MS Outloo Social Media valideer en verrij leadgegevens via LinedIn en Jigsaw CMS en CRM integratie realiseer een oppeling met vele CMS en CRM systemen zoals Salesforce, SugarCRM en MS Dynamics CRM Webstatistieen beij uitgebreide statistieen en rapporten op maat oppeling met Google Analytics en Google Adwords Een demo voor uw eigen website? On-Site bv Braingate Building Rivium Boulevard LK Capelle a/d IJssel Postbus AA Capelle a/d IJssel t f e i Maa ennis met de specifiee mogelijheden van Microsoft Dynamics CRM. De Mareting Automation oplossingen van Pardot integreren o.a. met: AdWords Analytics 9

6 CRM Partners een case uit de pratij Multinational IHC Merwede onderhoudt lantcontacten op veel verschillende niveaus. De contactpersonen en lantcontacten werden niet centraal geregistreerd. Een business case en een leinschalige pilot maaten het management en de gebruiers de voordelen van CRM duidelij: activiteiten sluiten beter op elaar aan. IHC gaat CRM nu in de hele organisatie inzetten. Waarom dit product: De professionaliteit van CRM Partners spra IHC zeer aan, evenals de goede integratie van MS Dynamics CRM met Outloo en andere onderdelen van MS Office. CRM Partners is vanaf het begin met IHC aan de slag gegaan om de zaelije impact van het inzetten van een CRM-oplossing te beijen. Samen met het management van IHC is een business case gemaat. Hiermee heeft CRM Partners duidelij aangetoond dat er veel voordelen behaald unnen worden met CRM. Concurrerende voordelen die met behulp van uw systeem zijn behaald: Door het gebrui van CRM unnen lanten efficiënter worden benaderd. Oo de communicatie en de samenwering met de lant verloopt efficiënter. Uitdaging van dit project: Binnen IHC Merwede was het begrip CRM nog nauwelijs beend. En er was zeer geen cultuur om CRM efficiënt binnen de organisatie in te zetten. De grootste uitdaging was dan oo om aan het management en de gebruiers duidelij te maen dat CRM waarde toevoegt aan hun eigen activiteiten. Dit is goed gelut. Wereldwijd efficiënt communiceren Kinderdij is wereldwijd vooral beend vanwege de molens. Maar het is oo de vestigingsplaats van een grote multinational: IHC Merwede. De lanten van IHC zijn oo grote multinationals: voornamelij de grootste baggerbedrijven ter wereld, maar oo beende olie- en gasproducenten, offshore-bedrijven en overheidsautoriteiten. In totaal heeft IHC een paar duizend lanten, met een top 500 waar accountmanagement op bedreven wordt. Communicatie tussen IHC en haar lanten vindt plaats op alle niveaus, en over allerhande onderwerpen. Er wordt onderhandeld op directieniveau, op het gebied van commercie, financiën en mareting. Maar er zijn oo contacten over het ontwerp van schepen, over technische aanpassingen, het vervangen van onderdelen, slijtage, et cetera. Bij sommige lanten zijn wel 25 tot 50 contactpersonen beend, met net zoveel contactpersonen aan de ant van IHC. Deze contacten, contactmomenten, verslagen, afspraen, enzovoort, werden niet centraal vastgelegd. Doordat informatie niet altijd bij de juiste persoon terecht wam, liep het bedrijf orders mis. Oo vonden hierdoor incidenteel leveringen te laat plaats. Virtuele teams IHC en CRM Partners begonnen een pilot met 7 medewerers van veroop, accountmanagement en veroopondersteuning voor de regio India. Zij gingen hun communicatie en de veroopansen centraal registreren. Met het programma Dynamics CRM werden lantgegevens en scheepsgegevens centraal vastgelegd en toeganelij gemaat. Hierdoor unnen de medewerers van IHC in Virtual Account Teams gaan weren, waarbinnen de activiteiten op elaar aansluiten en de lant beter bediend wordt. Door de registratie van veroopansen wordt de supply chain efficiënter, en is er meer ans dat leveringen op tijd gedaan worden. De pilot is zeer goed geslaagd. De medewerers ervaren het als voordeel dat ze commerciële informatie beter unnen structureren en eenvoudiger unnen delen. Hierdoor an meer omzet gemaat worden. Door het vastleggen en opvolgen van afspraen wordt effectiever gewert, met daarnaast als resultaat een hogere lanttevredenheid. Inmiddels hebben CRM Partners en IHC een roadmap uitgewert, waarin staat omschreven hoe Microsoft Dynamics CRM in 2011 en 2012 binnen heel IHC Merwede uitgerold gaat worden. Naam en versie van het afgenomen product: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruiers: 15 in de pilot, oplopend tot een paar honderd Voormalige omgeving: niet aanwezig Gegevens lant IHC Merwede Gegevens leverancier CRM partners BV Naam CRM Partners BV Adres Baron van Nagellstraat 136m Postcode & plaats 3822 CC Barneveld Telefoonnummer Fax Website Centraal Aantal medewerers ca. 50 Naam IHC Merwede Plaats Kinderdij Website: Branche: Scheepsbouw Omzet 1.125,7 miljoen (2009) Aantal medewerers Producten & Diensten: IHC Merwede is een specialist op het gebied van het ontwerpen, construeren en bouwen van schepen en offshore-installaties. De organisatie is martleider op het gebied van efficiënte apparatuur en gespecialiseerde schepen voor baggerbedrijven en de olie- en gasindustrie. Als totaaldienstverlener ondersteunt IHC Merwede bagger- en mijnbouwbedrijven wereldwijd door middel van technische oplossingen, logistiee ondersteuning en training

7 Apple CRM & ERP Gebruisvriendelije software voor uw Mac ecorganizer is een volledig geïntegreerd relatie-, project- en organisatiebeheersysteem met extra modules voor offertes, facturatie, tijdregistratie, orderverwering en planning. Snel overzicht met 1 dru op de nop snel en eenvoudig invoeren, terugvinden en overzicht tijdsbesparing en foutreductie schaalbaar door modulaire opbouw snel inzetbaar eenvoudige oppeling met maatwer goede service en persoonlije begeleiding Ideaal voor onder andere: accountants, adviseurs, reclamebureaus, handelsbedrijven, architecten, verooporganisaties, veroopafdelingen Dus heeft u eindelij tijd voor andere dingen ConneCted hosting van CRM oo iets voor u? didoc adviseert u graag over de Mogelijheden De dagelijse pratij begrenst het succes van Direct Mareting & CRM. Het contactmoment van toen legt de basis voor nu. Didoc levert niet alleen een oplossing voor de beheeromgeving, maar haalt oo het maximale uit de interactie. Tel.+31 (0) ECXS Information Systems BV Tuinstraat 9, 1271 BP Huizen,

8 (Advertorial) (Advertorial) Open Source CRM-systemen (van onze verslaggever) CRM behelst tegenwoordig een breed spectrum aan diensten: ondersteuning van veropers in binnen- en buitendienst, maar vooral oo integratie met contentmanagement, bacoffice, internetmareting en web grading. Hieronder treft u een overzicht aan van Open Source CRM-oplossingen zoals Vicus die biedt. Ondersteuning veroopteam / Salesforce Automation Het automatiseren van de veroopafdeling oo wel Sales Force Automation (SFA) genoemd helpt activiteiten van het veroopteam te stroomlijnen en de prestaties van veropers te verbeteren. SFA ondersteunt het beheren van leads en veroop ansen, contactbeheer, salesfunnel-beheer, fore casting en veroopanalyses. Een innovatief onderdeel van de SFA die Vicus aanbiedt is het genereren van leads door middel van webgrading. Ondersteuning Inbound of outbound mareting / Mareting Automation Campagnebeheer, mareting, online leadformulieren, productbeheer: het vtiger CRM-systeem is met deze modules zeer bruibaar voor de invulling van uw organisatiebrede maretingbehoeften. Andere maretinggerelateerde modules, zoals agendering, contactbeheer en bestandsbijlagen zijn oo mogelij. Over Vicus Vicus ondersteunt vtiger CRM en is sinds 2007 vtiger CRM Gold Partner. Vicus wert internationaal samen met het vtiger core team en andere vtiger CRM Gold Partners om de dienstverlening op een goed zaelij niveau te waarborgen.vicus verreeg in 2010 een goede positie in de top 20 snelle groeiers in de regio Midden-Nederland. Oplossingen van Vicus blinen uit in professionaliteit. Dit omt niet alleen door de A-meren Open Source software-oplossingen die wij voeren, maar oo door onze jarenlang opgebouwde expertise op het gebied van e-commerce, mareting- en veroopautomatisering en lantenservice. Vicus verzorgt oo interne trainingen. Graag helpen wij u bij het realiseren van uw maretingdoelen. Profiteer van onze ervaring en expertise en vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijheden. Ondersteuning lantenservice / Customer intimacy Een goed CRM-systeem bevat oo functies om de afdeling lantenservice te ondersteunen, zoals ticetmanagement (bugtracing), ennismanagement, selfserviceportaal voor lanten, specifiee rapportages en statistieen voor uw afdeling lantenservice. Oo andere lantenservicegerelateerde modules, zoals product- en activiteitenbeheer, agenda- en contactbeheer zijn in vtiger CRM beschibaar. Kantoorautomatisering Kantoorautomatisering volgens Vicus beteent: alle lantgerelateerde s beschibaar voor snelle referentie in de toeomst; details van lantvergaderingen en telefoontjes in de intuïtieve alender; beheer van dagelijse taen van vtiger CRMgebruiers voor een gestroomlijnd veroopproces. Webwinel met oppeling naar CRMsysteem, boehouding en ERP-systeem Niet alleen CRM ondersteunt de veropers. Een geolied online veroopapparaat in de vorm van een webwinel an de binnendienst behoorlij ontlasten, waardoor er tijd vrijomt voor belangrijere veroopprojecten of -campagnes. Als de bestellingen vooraf worden betaald, is een webwinel daarnaast een veilige manier van zaendoen. Vicus gelooft in een toeomst met een verregaande integratie van alle bedrijfssystemen. Integratie met Internetmareting, Webanalyse en Webgrading Nieuw in het denen over internetmareting is dat het analyseren en optimaliseren van de website verder gaat dan de conversie naar de website toe. Optimalisatie van webtraffic, gestuurd vanuit de in het CRMsysteem genoteerde resultaten, heeft de toeomst. Campagnes via Google Adwords (SEA) worden in de nabije toeomst integraal opgenomen en aangestuurd vanuit uw CRM-systeem. Vicus heeft SNORM ontwield. Daarmee worden uw veelbe lovende, maar tot dusver anonieme bezoeers in het CRMsysteem omgezet in herenbare prospects. Doelgerichte campagnes op specifiee lantsegmenten Met vtiger CRM unt u filters aanmaen, bijvoorbeeld op lant- en aanoopgedrag en op lantinteresses. Deze aldus gesegmenteerde groepen unt u separaat benaderen: rechtstrees uit vtiger CRM óf via een geoppeld nieuwsbriefsysteem. Uw CRM inspreen Iedereen herent de veroper die geen tijd en zin heeft om het CRM bij te weren na een lantbezoe of telefoontje. Nu is er oo CRM-dicteren; een oplossing waarbij u onderweg uw prospectgerelateerde opmeringen en acties inspreet in uw mobiele telefoon. vtiger CRM Vtiger CRM is een wereldlasse Open Source CRMsysteem dat wert via moderne webbrowsers en/of mobiele telefoons. Alle belangrije CRM-functies zijn voorhanden. Daarnaast bevat het verschillende ERPachtige functionaliteiten zoals inoop- en verooporders en facturering. Open Source CRM-systeem Het belangrijste verschil tussen Open Source (oo wel free software) en gesloten source is de licentievorm. Free software staat niet per se voor gratis, maar wel voor vrijheid. U voert namelij zelf de regie over hoe uw paet er in úw organisatie uitziet, niet de softwareleverancier of -bouwer. Het belangrijste echte Open Source CRM-systeem is vtiger CRM. Waar andere Open Source CRM-systemen zoals SugarCRM worden uitgebracht onder een dual licence- programma (community- of professional editie), is vtiger CRM alleen beschibaar in een community-editie. Voor de community-editie betaalt u geen licentieosten. CRM als SaaS of Hosted CRM Vicus beschit over servercapaciteit op meerdere hostinglocaties. Uw server an, indien gewenst en als uw budget dat toelaat, dubbel worden uitgevoerd en wij unnen een fall-bacscenario voor u invullen zodat een hoge beschibaarheid gewaarborgd is. De snelheid van uw CRM-systeem blijft stabiel en het systeem blijft beschibaar. Niets is vervelender dan een medewerer die zit te wachten omdat het laden van het CRM-systeem te lang duurt of omdat het zelfs helemaal niet beschibaar is. Groeit uw organisatie? Uw CRM-systeem groeit mee. U hoeft daar niets voor te doen. Pieen worden maelij opgevangen en als uw systeem meer ruimte gebruit dan verwacht, wordt uw systeem niet uitgezet. Referenties Vicus bedient zowel Nederlandse, Belgische als Duitse lanten en wert intensief samen met internationale partners. Vtiger CRM wordt gebruit in vele branches; zowel bij overheid, telecom, onderwijs als in het bedrijfsleven. Organisaties als de Belastingdienst, Zwermgroep, VO-Gids, Halal euringsdienst, Dorsoo International bvba, Haco NV, Gemeente Amersfoort, Thijenamp Trading, Uniparts Kavee en Peugeot Visser Groep. Zie de demo van vtiger CRM op:

9 ecorganizer een case uit de pratij Na 15 jaar als tweemansbedrijf met zzp-ers in de flexibele schil nam Het Noorden Communiceert medewerers in vaste dienst. Tegelijertijd wilde het communicatiebureau haar lanten persoonlij unnen blijven benaderen. Danzij ecorganizer is alle informatie over lanten en afspraen voor het hele team beschibaar. Oo verlopen het offreren, factureren en nacalculeren eenvoudiger. Waarom dit product: Het Noorden Communiceert (HNC) vereert in een groeifase. Om optimale service en persoonlije dienstverlening (het unique selling point van HNC) te unnen blijven garanderen dienen nu meer mensen over dezelfde gegevens te unnen beschien. En dan liefst zonder elaar de hele dag te bevragen over fases, afspraen, prijzen, gewerte uren, enzovoort. HNC heeft bij meerdere aanbieders een aanvraag gedaan maar de persoonlije service van Caspar Snel van ECXS gaf de doorslag. Ze waren niet de goedoopste, maar hun paet was het meest volledig. HNC is bijzonder gecharmeerd van de geboden service. Concurrerende voordelen: Snel offreren, snel factureren, veel overzicht, maar oo scherper offreren. In aanbestedingen communiceert HNC zelfs de voordelen die het systeem biedt op het gebied van waliteitsmanagement. Op dit moment onderzoet het bedrijf of aan het systeem een ISO-certificering valt te ontlenen. Uitdaging van dit project: Tijd vrijmaen om tijd te winnen. De selectie van het paet en de samenwering met ECXS wam voor de medewerers van HNC bovenop de dagelijse werzaamheden. Eenvoudig informatie delen Ruim 15 jaar lang werte communicatiebureau Het Noorden Communiceert met twee vaste medewerers: de beide compagnons die het bedrijf hadden opgericht. Wanneer er extra handen nodig waren, riep het bureau de hulp van ZZP ers in. Maar we hebben altijd zelf de regie gehouden, vertelt oprichtster Marjolein Scherphuis. Door de leinschaligheid on de organisatie haar lanten op een heel persoonlije manier benaderen. In 2010 nam Het Noorden Communiceert voor het eerst een medewerer in dienst. En ineens werte het trucje niet meer, aldus Scherphuis. Voorheen wisten we allebei van alle afspraen af. Inmiddels zijn we met vier mensen en dan gaat dat anders. Daarnaast veranderde het soort wer: we doen nu mee met aanbestedingen. Maar als een lant belt, willen wij nog steeds alle informatie over zijn situatie en de gemaate afspraen direct bij de hand hebben. Die persoonlije benadering is voor ons heel belangrij. Werprocessen Ter voorbereiding op het selectietraject hebben de beide compagnons hun werprocessen in aart gebracht. Scherphuis: We hebben het letterlij uitgeteend: hoe omen onze lanten binnen, hoe gaan de diensten en projecten eruit, wele fases zitten daartussen. We hebben goed nagedacht over de vraag wele fases goed op elaar moeten aansluiten. Gaandeweg wamen we tot de conclusie: als we gaan investeren, dan moeten we oo een zo volledig mogelij paet nemen. Het zoeen van een paet en het vergelijen van aanbieders heeft veel tijd in beslag genomen. We hadden unnen iezen voor een betere database of een op maat gemaat paet. Maar uiteindelij was het verhaal over ecorganizer van ECXS doorslaggevend. Dat lag deels aan hun vriendelije en open benadering. Zo weren wij zelf namelij oo. De volledigheid van het paet was oo belangrij. De database, fases van projecten, het factureren: alles zat erin. Relevante informatie Voor Het Noorden Communiceert zijn de voordelen van ecorganizer evident. Marjolein Scherphuis: Er gaat minder tijd zitten in het nazoeen van projecten. Offreren, faseren, monitoren en factureren: alle fasen van een project, geoppeld aan een slim CRM-systeem, zijn in één oogopslag voorhanden. Wanneer een lant belt, beschien nu alle leden van ons team over relevante informatie om de lant te helpen. En laat dat nu al bijna 20 jaar ons streven zijn: lanten helpen! Naam en versie van het afgenomen product: ecorganizer Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruiers: 4 Voormalige omgeving: geen. Gegevens het noorden communiceert Gegevens ECXS information systems bv Naam Excs Information Systems BV Adres Tuinstraat 9 Postcode & plaats 1271 BP Huizen Telefoonnummer Website Centraal Twitter ecorganizernl Aantal medewerers 7 Naam Plaats Website: Branche: Omzet: Aantal medewerers: 4 Het Noorden Communiceert Loon (gem. Assen) Communicatiebranche/ reclamebureau Producten & Diensten: Het Noorden Communiceert is een creatief full service bureau op het gebied van strategisch communicatieadvies en conceptontwieling. Het bureau realiseert passend vormgegeven producten, zowel in printvorm als voor het web. Het communicatiebureau biedt naast strategische advisering, test, beeld en vormgeving onder meer communicatiescans, worshops social media, mediatraining en boeverzorging aan

10 Cayentis een case uit de pratij Adviesbureau Twynstra Gudde was op zoe naar een centraal relatiemanagementsysteem. Alle medewerers moesten toegang hebben tot een compleet en up-to-date bestand met opdrachtgevers, leads, prospects en opdrachten. Het systeem moest de verschillende gebruiers pro-actief unnen informeren. Daarnaast moesten de gebruiers zelf hun vooreuren unnen instellen. Maar het allerbelangrijste was de gebruisvriendelijheid. Het systeem moest de gebruiers uitnodigen om de database up-to-date te houden. Door het gebrui van Microsoft Dynamics en een intensieve samenwering tussen de opdrachtgever en leverancier Cayentis is er een CRM-systeem ontstaan dat perfect aansluit bij de dagelijse pratij binnen het adviesbureau. Waarom dit product: Gebruisvriendelijheid: het programma sluit perfect aan op de dagelijse werzaamheden van de adviseurs. Naadloze aansluiting op de veranderende omgeving van een consultancybedrijf. De mogelijheid die het platform biedt om de juiste oppelingen en maatwer te implementeren en toeomstige uitbreidingen eenvoudig toe te voegen aan de bestaande infrastructuur. Concurrerende voordelen: Een complete en up-to-date set gegevens geeft inzicht in de bestaande netweren: wie ent wie. De medewerers beschien tijdig over de benodigde informatie. Zij worden pro-actief geïnformeerd over relevante wijzigingen en beschien over uiteenlopende zoemogelijheden. Doordat de gegevens eenduidig in het systeem zijn ingevoerd, unnen doelgroepen voor martgerichte activiteiten eenvoudig worden geselecteerd. Uitdaging van dit project: Voor het motiveren van de medewerers moesten alle implementatiefasen niet alleen leiden tot meerwaarde voor de organisatie, maar oo voor de gebruiers van het systeem. Zowel de opdrachtgever als de leverancier besteedden veel aandacht aan het creëren van een breed draagvla in de organisatie. De cultuurverandering die nodig was om professionals hun informatie te laten delen, werd door de partijen goed begeleid. In een later stadium verschoof de aandacht naar de introductie van commerciële processen als mareting, veroop en service. Bij het ontwerp en de acceptatie hiervan speelde de ervaring van Cayentis met best practices een belangrije rol. Inzicht in netweren: wie ent wie Als organisatieadviesbureau is Twynstra Gudde regelmatig betroen bij het selecteren van CRM-systemen voor haar lanten. In 2008 zocht het bedrijf een oplossing voor het relatiemanagment binnen de eigen organisatie. De prestigieuze opdracht om Microsoft Dynamics bij deze organisatie vol CRM-enners te implementeren wam terecht bij Cayentis. De selectie van het CRM-systeem werd door Twynstra Gudde zelf gedaan. De organisatie stelde randvoorwaarden op en vergelee paetten en leveranciers. Uiteindelij bleven drie mogelije leveranciers over: twee van hen boden Microsoft Dynamics CRM als oplossing, de derde wam met een concurrerend paet. Eén van de belangrijste redenen om voor Cayentis te iezen was hun plan van aanpa. Daaruit blee dat Cayentis begreep voor wele uitdaging Twynstra Gudde stond. Het bedrijf wam met slimme technische oplossingen, waarmee veel geld on worden bespaard. Bovendien had het bedrijf bewezen ervaring met het leveren van vergelijbare oplossingen aan grotere organisaties met dezelfde hoge waliteitseisen. Goede samenwering Tijdens de implementatie bleef Twynstra Gudde nauw bij het proces betroen. Er was sprae van een goede samenwering, zeven maanden lang. Het bedrijf besteedde veel aandacht aan de acceptatie onder de medewerers. Het management zorgde oo voor een gedegen communicatieplan dat erin voorzag dat alle medewerers voortdurend op de hoogte gehouden werden en daardoor betroen bleven bij het project. Ondertussen had Cayentis tot taa het relatiemanagement binnen de organisatie stap voor stap te verbeteren. Omdat de secretariaatsmedewerers hierbij een belangrije rol speelden werden zij optimaal gefaciliteerd voor deze taa. Er wamen cardscanners en andere hulpmiddelen. Er werden verbindingen gemaat met online databases, variërend van het Handelsregister tot sociale netwersites. Verder werd mobiel weren mogelij gemaat door de inzet van PDA s. Een goed gefaseerde implementatie aanpa en trainingen hielpen de secretariaatsmedewerer op weg met het CRM-systeem. Tijdens terugomdagen leerden de medewerers het systeem optimaal te benutten en onden ze hun vragen stellen. Maretingtools Zowel de secretaresses als de consultants ondervinden de voordelen van het systeem. Het secretariaat beschit over de juiste tools om het relatiemanagementsysteem bij te houden. Consultants unnen eenvoudig naijen wie waar zit en wie wat doet. Oo unnen ze zich op de hoogte laten houden van relevante wijzigingen op het gebied van leads, offertes en opdrachten. Oo de maretingafdeling van Twynstra Gudde is blij met het systeem. Doordat de gegevens over relaties nu eenduidig in het systeem staan, is het mogelij om doelgroepen voor maretingactiviteiten eenvoudig te selecteren. Oo houdt het programma automatisch bij wele mensen en bedrijven aan wele acties hebben deelgenomen. Naam en versie van het afgenomen product: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementatiejaar: 2009 Aantal gebruiers: 500 Voormalige omgeving: Ixdirect. Gegevens leverancier cayentis Naam Cayentis Adres Pompmolenlaan 19 Postcode & plaats 3447 GK Woerden Telefoonnummer Fax Website Centraal Aantal medewerers 20 Naam Twynstra Gudde Plaats Amersfoort Website: Branche: organisatieadviesbureau Omzet: 65 miljoen (2009) Aantal medewerers: ± 500 Gegevens lant twynstra gudde Producten & Diensten: Organisatieadvies op het gebied van projecten programmamanagement, veranderunde, organisatieunde en samenweringsunde

11 Checlist een handig gereedschap Algemeen Beschibaarheid van systeem Loaal Web-based Web-enabled Citrix Terminal Server PDA Smartphone Inbelverbinding Licentiestructuur Open Source Closed Source Linux Unix Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Firefox 2 Firefox 1 Firefox 3 Safari Opera Chrome Branche focus Geen specifie brancheproduct Bouwnijverheid Dienstverlening Financiële instellingen en verzeeringswezen Gezondheids- en welzijnszorg Technologie Net ASP C / C++ COBOL Foxpro HTML Java Javascript Pascal Perl PHP Python VBScript Visual Basic XHTML XML Windows 98 Windows 2000 Windows NT Windows XP Windows Vista Mac OS 8 / 9 Mac OSX Goede samenwering gerelateerde software Groot- en detailhandel Industrie Landbouw, jacht, bosbouw, visserij Onderwijs Overheid Productie en distributie van eletriciteit, aardgas en warm water Telecommunicatie Transport en logistie Winning delfstoffen Overige Gebruiersinterface Talen Nederlands Engels Frans Duits Spaans Pools Italiaans Chinees 20 21

12 Persoonsgegevens Vrije velden per contactpersoon geen > 15 Overige Persoons gegevens Voornaam Roepnaam Tussenvoegsel Titel Voorletters Geslacht Functie Hoofdcontact persoon Benadering formeel/informeel Afdeling Privé adres Telefoonnummer direct Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer privé Faxnummer Zaelij adres Privé adres Geboortedatum Bedrijfsgegevens Vrije velden bij bedrijfsgegevens Gemeente Provincie Branche BIK-code SBI, SIC code Cebuco GIS Klanttype Centraal telefoonnummer Algemeen adres Website BTW-nummer KvK-nummer Organogram Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen Ontdubbelen van adresgegevens Weergeven organisatiestructuren Basis Veroop Informatie Beschibare templates Contracten Facturen s Brieven Faxen SMS geen > 15 Overige Bedrijfs gegevens Status indicator Lead Suspect Prospect Klant Lost Organisatienaam Oudere bedrijfsnamen Bezoeadres Postadres Factuuradres Afleveradres Internationale adressen Klantnummer Debiteurennummer Overige Basis Veroop Informatie Dashboard met pijplijn Snel toegang tot recente veroopdata Voorgedefinieerde pijplijn overzichten Standaard worflow optie voor veroopproces 22 23

13 Automatisch pijplijn percentage oppeling bij relatiestatus Notities bij personen Notities bij bedrijven Notities bij partners Koppeling van concurrenten informatie Vrije testveld bij status indicator voor analyse doeleinden Koppeling statusindicator met pijplijn Veld met bron van relatiegegevens Samenvoegen met Lotus Notes Samenvoegen met Novell Groupware Samenvoegen met eigen client Personaleren van met alle beschibare persoonsvelden Personaleren van met alle beschibare bedrijfsvelden Tracingcodes meesturen Koppeling van aan bedrijf Communicatie via Eenweg communicatie met loale software Microsoft Outloo Lotus Notes Novell Groupware Eigen client Overige Koppeling van aan afdeling Koppeling van aan persoon later ver zenden (tijd / datum instellen) Carbon-copy ontvanger Blind-Carbon-copy ontvanger Tweeweg communicatie met loale software Microsoft Outloo Lotus Notes Novell Groupware Eigen client Communicatie via telefoon Eenweg communicatie met telefoonsysteemvia CTI Via softphone / voip Overige Koppeling met overige systemen Aantal bijlage mogelijheden geen >5 Tweeweg communicatie met loale software Via CTI Via softphone / voip Overige Overige Communicatie via telefoon Overige Communicatie via Inomende automatisch oppe len aan relatie Inomende handmatig oppelen aan relatie templates aanwezig Samenvoegen met Microsoft Outloo Bellijsten Autodial Terugbelactie bij bezet Belscripts Belpogingen Reponsverwering Analyse belacties Routering telefoonvereer 24 25

14 Gespreen unnen worden opgenomen vanuit systeem Activiteit Project Artiel Datum / tijdstip registratie Medewerer oppeling met gespre Keuzelijst vervolgacties Gespresduur Gespresnotitie Kortingsbereeningen Percentages Staffel Absolute bedragen Minimum order Maximum order Communicatie via print Overige Communicatie via printsamenvoegen naar Microsoft Office Overige Producten / Diensten Lijst van producten / diensten aanleggen Samenvoegen naar Lotus Office Samenvoegen naar Open Office Samenvoegen naar Google Apps Samenvoegen naar Corel WordPerfect Suite Samenvoegen naar Adobe Reader Communicatie via overige analen Overige Communicatie via overige analen Uitgaande faxmailing vanuit systeem Uitgaande SMS-broadcasts vanuit systeem Uitgaande chat-sessies vanuit systeem Producten/Diensten Offertes maen op basis van producten / dienstenlijst Artielnummer Omschrijving Groep Afbeelding Teening Serienummer Type Voorraad Hoeveelheid Eenheid Garantie Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW Verzendosten Administratieosten Prijs differentie per lant Prijs differentie per land Prijs differentie per valuta Kortingsgroepen Klant Regio Afdeling Medewerers Partner Kanaal Product / dienstgroep Doelgroep Periode Partners / Dealers Distributie van relaties Directe login Extranet XML Fax SMS 26 27

15 Overige Partners / Dealers Invoer partner- of dealernetwer Klanten van partners of dealers bijhouden Pijplijn voor partners of dealers Tijdsregistratie Overige Tijdsregistratie Tijdsregistratie Tijd oppelen aan lant Tijd oppelen aan regio Tijd oppelen aan afdeling Tijd oppelen aan medewerers Tijd oppelen aan partner Tijd oppelen aan anaal Tijd oppelen aan product / dienstgroep Tijd oppelen aan doelgroep Koppeling rapportages en analyse per project Startdatum Einddatum (Gantt-) Planning Voortgangsmeting Budgettering Mareting mogelijheden Margegevens bijhouden Martgebied Martgsegment Martomvang Omzetaandeel Marges Winst Groei Producten/diensten Prijzen Concurrenten Distributieanaal Resultaten Tijd oppelen aan periode Tijd oppelen aan activiteit Overige Mareting mogelijheden Tijd oppelen aan project Formulieren direct vanaf website importeren Project Management Overige Project Management s importeren in systeem Project aanmaen zonder personen en bedrijven Projectleider informatie Omschrijving per project Koppeling bedrijven aan project Mareting campagnes Direct en vanuit CRM Nee Ja, gepersonaliseerd Ja, in batch Koppeling personen aan project Overige Mareting campagnes Koppeling taen aan project Koppeling agenda per project Koppeling producten / diensten per project Koppeling pijplijn per project Koppeling tijdsregistratie per project Campagnenaam Omschrijving Doelstelling Hoofd contact persoon Begindatum Einddatum Campagne opiëren Budgeteren Budget monitor Planning 28 29

16 Worflow beheer Data importeren Data exporteren Taen automatiseren Document samenvoegen samen voegen s gelijtijdig in HTML en test verzenden Koppeling met taenlijst Microsoft Outloo Koppeling met taenlijst Lotus Notes Koppeling met taenlijst Novell Groupware Koppeling met taenlijst Smartphone in batches versturen Fax samenvoegen Faxen direct vanuit CRM Relatie met andere campagnes Medium selectie Respons meten Koppeling met taenlijst PDA Koppeling met overige taenlijst Taen delegeren Gedeligeerde taen bewaen Agenda Overige Agenda Agenda in systeem Agenda oppeling met Microsoft Outloo Agenda oppeling met Lotus Notes Agenda oppeling met Novell Groupware Agenda oppeling met Smartphone Agenda oppeling met PDA Agenda oppeling met overige Agenda delen Afspraa herinnering Overzicht van verjaardagen Internet oppeling Overige Internet oppeling Import van offertes Import van orders Inzicht orderstatus voor lanten Inzicht voorraad voor lanten Inzicht levertijd voor lanten Inzicht factuurinformatie voor lanten Muteren orders door lanten Muteren lantgegevens door lanten Helpdes en lantenservice Overige Helpdes en lantenservice Herhalings afspraen Koppeling urenverantwoording Cases aanmaen Automatische nummering cases Reserveren vergaderruimten Reserveren apparatuur Groepsplanning Taen Overige Taen Voorgedefinieerde case templates Worflow voor cases Status s naar lanten bij wijzigingen Koppeling taen aan case Koppeling aan case Taenlijst in systeem 30 31

17 Koppeling documenten aan case Filteringsmogelijheden grafieen Koppeling bestanden aan case Live cross-sell en up-sell notificaties Koppeling medewerers aan case Escaleren niet opgeloste cases Koppeling met online portal voor case inzage lanten Frequently Ased Questions Historische analyses Klant profilering Klant segmentering Klant scoreaart Klantwaarde statistieen Rapportage li gedrag campagnes Rapportage conversie campagnes Rapportage en analyse Pijplijn analyses Omzet Aantallen per artiel Aantallen per artielgroep Aantal offertes Aantal orders Verwachten marge Rapportage en analyse in tijdseenheden Jaren Kwartalen Maanden Ween Dagen Uren Seizoenen Rapportage en analyse in groepen Tool voor maatwer rapportage Aanvullende oppelvlaen Opslaan van maatwer rapportages Technie & hulp Database Microsoft SQL IBM iseries / AS400 Oracle Andere database Aanpassen interface Voor bedrijf Per gebruier Velden aanpassen Nieuwe schermen maen Klant Regio Afdeling Medewerers Partner Kanaal Product / dienstgroep Doelgroep Overige Rapportage en analyse Dashboard met erncijfers Overzichten in grafieen Grafische weergaven beslisboom relatie Wie an aanpassen Beheerder Gebruier Hulpmogelijheden Online hand leidingen Helptest per veld Helptest per scherm Helptest per handeling Telefonische helpdes helpdes Chat helpdes 32 33

18 Aanvullende oppelvlaen Financiele paetten ERP paetten Generiee XML interface Gebruiers unnen zelfstandig bedrijfsadressen importeren Gebruiers unnen zelfstandig bedrijfsadressen exporteren notities 34

19

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid

magazine Macaw IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Macaw magazine IT-nieuws, trends en ontwikkelingen Veiligheidsregio s Werken aan bereikbaarheid Najaar 2013 02 03 Colofon Inhoud De andere kant van internet Macaw Magazine is een uitgave van Macaw. Vormgeving

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Publ citee. Microsoft Portal Event Meld u snel aan! INHOUD. 8 april 2004 is het zover:

Publ citee. Microsoft Portal Event Meld u snel aan! INHOUD. 8 april 2004 is het zover: Publ citee JAARGANG 5 l NUMMER 1 l MAART 2004 INHOUD 8 april 2004 is het zover: Microsoft Portal Event Meld u snel aan! en verder ook: Breedband Internet in Crowne Plaza Amsterdam Schiphol Patiënteninformatie

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering Plannen met MyProject én Microsoft Project succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 6, december 2007 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Partnership Planningstools van Microsoft

Nadere informatie

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet

Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Online ondernemen Geld verdienen door en met internet Voorwoord 2 Hans Biesheuvel Voorzitter MKB-Nederland Beste ondernemer, Met trots presenteer

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet

Eerste hulp bij online ondernemen. Geld verdienen door en met internet Eerste hulp bij online ondernemen Geld verdienen door en met internet 4 Eerste hulp bij online ondernemen 5 Voorwoord Beste ondernemer, Met trots presenteer ik u hierbij het boekje Eerste Hulp bij Online

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie