H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document Rev A 08/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10"

Transcriptie

1 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document Rev A 08/10

2 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2

3 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie Datum Revisies A 07/10 Oorspronkelijke Uitgave Document Rev A 3 08/10

4 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 4

5 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen FCC VERKLARING INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies werd geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door deze uit te schakelen. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of de televisie. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp. GEBRUIKERS VAN DIT PRODUCT DRAGEN DE VERANTWOORDELIJK OM ALLE FEDERALE, STAATSWETTEN EN PLAATSELIJKE STATUTEN TE CONTROLEREN EN ERMEE IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN BETREFFENDE MONITOREN EN OPNAMES MAKEN VAN VIDEO- EN GELUIDSIGNALEN. HONEYWELL VIDEO SYSTEMS ZAL NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN DIT PRODUCT IN STRIJD MET HUIDIGE WETTEN EN STATUTEN WORDT GEBRUIKT. Document Rev A 5 08/10

6 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 1. Lees de Gebruikershandleiding Nadat u dit product uitgepakt heeft, lees de handleiding zorgvuldig en volg alle gebruiks- en andere instructies op. 2. Elektriciteitsbronnen Dit product hoort enkel gebruikt te worden vanuit het soort stroomaansluiting zoals aangegeven op het label. Indien u niet zeker weet welk soort stroomvoorziening stroom levert aan uw huis of onderneming, neem dan contact op met de verkoper van het product of uw plaatselijke elektriciteitsleverancier. 3. Ventilatie Gleuven en openingen in de behuizing zijn aangebracht voor ventilatie en om ervoor te zorgen dat het product op betrouwbare wijze functioneert en om het tegen oververhitting te beschermen, en deze openingen moeten niet geblokkeerd of bedekt worden. Het product hoort niet in een ingebouwde installatie geplaatst te worden zoals een boekenkast of rek tenzij voldoende ventilatie aanwezig is of Honeywell s instructies nagekomen worden. 4. Hitte Het product moet niet in de buurt van warmtebronnen geplaatst worden zoals radiators, verwarmingsroosters, fornuizen, of andere producten die hitte produceren. 5. Water en Vochtigheid Gebruik dit product niet in de buurt van water. Overschrijd niet de vochtigheid specificaties voor het product zoals beschreven in deze handleiding. 6. Schoonmaken Haal de stop uit het stopcontact alsvoren schoon te maken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek om schoon te maken. 7. Elektriciteiskoord Bescherming Elektriciteitskoorden horen zodanig gerouteerd te worden dat het onwaarschijnlijk is dat er op gelopen wordt of dat ze bekneld worden door voorwerpen die tegen hun aan geplaats worden. Besteed vooral aandacht aan koorden dichtbij het stopcontact, verslengsnoeren en het punt waar zij het het product verlaten. 8. Overbelasting Zorg ervoor dat uw stopcontacten niet overbelast zijn; verlengingsnoeren, of integral convenience receptacles aangezien dit het risico van brand of elektrische shock met zich meebrengt. 9. Bliksem Voor extra bescherming van dit product gedurende storm, of wanneer het langer tijd onbewaakt en ongebruikt is, haal de stop uit het stopcontact. Dit zal beschadiging van het product voorkomen als gevolg van bliksem en elektriciteitsuitval. 10. Beschadiging door Objecten en Vloeistoffen Steek nooit vreemde objecten in de DVR, anders dan de media types goedgekeurd door Honeywell, aangezien deze gevaarlijke spanningspunten aan kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken hetgeen brand of elektrische shock als gevolg kan hebben. Mors geen vloeistof op het product. 6

7 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 11. Accessoiries Plaats dit product niet op een onstabiele karretje, standaard, tripode, plank of tafel. Het product kan zodoende vallen, hetgeen ernstige letsel en ernstige schade aan het product kan veroorzaken. 12. Diskettelade Houd de vingers bij de diskettegleuf vandaan terwijl het dichtgaat. Zo niet, dan kan dat tot ernstig letsel leiden. 13. Belasting Plaats geen zware voorwerpen op het product en sta niet op het product. Het object zou kunnen vallen, hetgeen tot ernstig letsel en ernstige schade aan het product zou kunnen leiden. 14. Diskette Gebruik geen gebroken, vervormde of gerepareerde diskette. Deze diskettes kunnen gemakkelijk breken en kunnen ernstig letsel en product storing als gevolg hebben. 15. Zekeringen - PAS OP: Ter bescherming tegen het risico van brand, vervang enkel hetzelfde type en soort zekering. 16. Vervangbare Batterijen- PAS OP: Risico van Explosie indien Batterij vervangen wordt door een Onjuiste Batterij. Zorg dat u zich volgens de Instructies ontdoet van Gebruikte Batterijen. 17. Geaarde Stopcontact - Deze apparatuur hoort aangesloten te zijn op een goed geaard Stopcontact. 18. Stopcontact Locatie Deze apparatuur moet hoogstens 1.80 m bij een goed bereikbaar Stopcontact vandaan geïnstalleerd worden. 19. Defecten die onderhoud vereisen Haal de stekker van de eenheid uit het Stopcontact en laat de eenheid onder de volgende omstandigheden onderhouden door gekwalificeerd personeel: Wanneer het elektriciteitskoord of de stekker beschadigd is. Indien vloeistof gemorst is of objecten in de eenheid gevallen zijn. Indien de eenheid blootgesteld geweest is aan regen of water. Indien de eenheid niet normaal werkt na het volgen van de gebruiksaanwijzingen. Pas enkel die functies aan die behandeld worden in de instructies aangezien een onjuiste aanpassing van andere functies tot defecten kan leiden en vaak aanzienlijke reparaties door een gekwalificeerde technicus as gevolg hebben om de eenheid weer te herstellen. Indien de eenheid gevallen is of de behuizing beschadigd is. Wanneer de eenheid een duidelijke verandering in Prestatie vertoontdit geeft weer dat er een behoefte voor onderhoud bestaat. 20. Onderhoud Probeer niet om dit product zelf te onderhouden. Het openen of verwijderen van de kast kan de gebruiker blootstellen aan gevaarlijke voltage of andere gevaren. Verwijs onderhoud door aan gekwalificeerd personneel. Document Rev A 7 08/10

8 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 21. Vervangingsonderdelen Indien vervangingsonderdelen benodigd zijn, zorg er dan voor dat de monteur vervangingsonderdelen gebruikt zoals gespecificeerd door Honeywell. Vervangingsonderdelen die niet geautoriseerd zijn kunnen brand, elektrische shock of andere gevaren teweeg brengen. 22. Veiligheidscontrole Na onderhoud of reparaties verricht zijn op deze eenheid, vraag de monteur om veiligheidscontroles te verrichten om vast te stellen dat de eenheid in de juiste staat is om te gebruiken. Opmerkingen i.b.t. Hanteren Bewaar alstublieft de oorspronkelijke verpakking en/of verpakkingsmaterialen zoals ze bij dit product geleverd werden. Om te zorgen dat dit product ongeschonden blijft wanneer het verstuurd of verplaatst wordt, verpakt de eenheid zoals u het oorspronkelijk van Honeywell ontvangen heeft. Gebruik geen vlambare vloeistoffen, zoals een spuitbus in de buurt van dit product. Zorg ervoor dat rubber of plastic objecten niet voor langere tijd in aanraking zijn met dit product. Deze zullen vlekken achterlaten op het vernis. De boven- en achterkant panellen van de eenheid kunnen warm worden na een lange gebruiksperiode. Dit is niet een defect. Opmerkingen i.b.t. Locatie Plaats de eenheid op een vlak oppervlakte. Gebruik de eenheid niet op een wankel of onstabiel oppervlakte zoals een wiebelende tafel of hellend onderstel. Indien een eenheid naast een TV, radio, of VCR wordt geplaatst, dan kan het voorkomen dat het terugspoelbeeld zwak wordt en het geluid kan vervormd worden. Indien dit gebeurd, plaats dan de DVR bij de TV, radio, of VCR vandaan. 8

9 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Opmerkingen i.b.t. Schoonmaken Gebruik een zachte droge doek om schoon te maken. Voor hardnekkige vuil, drenk de doek in een lichte zeepoplossing, goed uitwringen en afnemen. Gebruik een droge doek om het oppervlakte droog te wrijven. Gebruik niet een oplossingsmiddel zoals thinner en benzeem, aangezien deze het oppervlakte van de DVR kunnen beschadigen. Indien u een doek met chemische middelen gebruikt om de eenheid schoon te maken, volg dan dat de instructies van dat product. Opmerkingen i.b.t. Onderhoud Deze DVR is ontworpen om gedurende een lange periode te functioneren. Om ervoor te zorgen dat de DVR altijd werkzaam blijft, bevelen we regelmatig inspectie onderhoud aan (onderdelen of vervanging). Voor details, neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer. Opmerkingen i.b.t. Vochtcondensatie Vochtcondensatie kan de DVR beschadigen. Lees de volgende informatie zorgvuldig. Condensatie kan voorkomen onder de volgende omstandigheden. Indien dit product rechtstreeks vanuit een koele locatie naar een warme locatie verplaatst wordt. Indien dit product vanuit een koele locatie naar een hete en vochtige locatie verplaatst wordt. Indien dit product vanuit een warme locatie naar een koele en vochtige locatie verplaatst wordt. Indien dit product gebruikt wordt in een kamer waar de temperatuur fluctueert. Indien dit product gebruikt wordt in de nabijheid van een airconditioner. Indien dit product gebruikt wordt in een vochtige ruimte. Document Rev A 9 08/10

10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Opmerkingen i.b.t. Vochtcondensatie Gebruik geen de DVR indien vochtcondensatie voor kan komen. Indien de DVR gebruikt wordt in een dergelijke situatie, dan bestaat de mogelijkheid dat diskettes en interne onderdelen beschadigd raken. Verwijder alle CD diskettes, steek het elektriciteitskoord van de DVR in het stopcontact, zet de DVR aan, en laat het zo n twee à drie uur aanstaan. Na zo n twee, drie uur zal de DVR opwarmen en aanwezige vochtigheid verdampen. Indien u de DVR aangesloten houdt op het stopcontact dan zal vochtigheid zelden voorkomen. Veiligheidsinstructies Rekmontage A) Hogere omgevingstemperatuur Indien geïnstalleerd in een gesloten of multi-eenheid rek assemblage, dan kan het gebeuren dat de omgevingstemperatuur binnen het rek hoger is dan de temperatuur in de kamer. Daarom moet u in overweging nemen dat u de apparatuur moet installeren in een omgeving die overeenkomt met de maximale omgevingstemperatuur (Tma) gespecificeerd door de producent. B) Verminderde Luchtstroom Installatie van de apparatuur in een rek hoort zodanig te zijn dat de hoeveelheid luchtstroom vereist voor veilig gebruik van de apparatuur niet in gevaar komt. C) Mechanisch Laden Het plaatsen van de apparatuur in het rek hoort zodanig te gebeuren dat er geen gevaarlijke situatie ontstaat als gevolg van het oneven plaatsen van de apparatuur. D) Circuit Overbelasting Neem in overweging in hoeverre de aansluiting van de apparatuur tot overbelasting van de stroomvoorziening kan leiden en het effect dat overbelasting van de stroomketens op bedrading kan hebben. E) Betrouwbaar Aarden Het betrouwbaar aarden van apparatuur die in een rek geplaatst wordt moet gewaarborgd worden. In het bijzonder als het gaat om stroomaansluitingen anders dan direct aansluitingen tot de stroomvoorziening (zoals het gebruik van verlengsnoeren). WAARSCHUWING ZORG ERVOOR DAT DIT APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOTGESTELD WORDT OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN. GEVAARLIJKE HOGE VOLTAGES ZIJN AANWEZIG BINNEN DE BEHUIZING. OPEN DE KAST NIET. VERWIJS REPARATIE ALLEEN DOOR NAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL. 10

11 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Inhoud 1 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Inhoud Inleiding...17 Productbeschrijving Kenmerken lijst van goedgekeurde USB Flash Drives PTZ Compatibel Lijst Snel starten instructies Voor de eerste maal inloggen Installatie...21 Bediening aan voorzijde Verbindingen aan de achterzijde Kanaal Kanaal Kanaal Afstandbediening Verbindingshandleiding De monitor verbinden Video inputs en looping outputs Verbinden maken met een netwerk Audio verbinden Een PTZ-camera verbinden Verbinden met een sensor input Verbinden met een relais output Een rackmount kit monteren De DVR aanschakelen Document Rev A 11 08/10

12 Inhoud De Power- toets gebruiken De afstandsbedienings-id instellen Set-up...29 Set-up menu s Set-up assistent Systeem Systeemconfiguratie Firmware upgraden Schijfconfiguratie Formaat Overschrijven Controleren SMART Check Gebruikersconfiguratie Een gebruiker toevoegen/ verwijderen Een gebruiker toevoegen/ verwijderen Configuratie Afsluiten Camera Cameraconfiguratie Kleuren set-up (Aanpassen) PTZ-configuratie Spot- / Sequentieconfiguratie Monitorconfiguratie Opnemen Opnemen configuratie Frame Planning Vakantie set-up Onmiddellijk opnemen Audio Onmiddellijk opnemen Onmiddellijk opnemen gebruiken Beweging/ gebeurtenis configuratie Input Bewegingsdetectie opnemen set-up Sensor Actie Alarm monitor Netwerk

13 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Netwerkconfiguratie Seriële configuratie configureren Informatie System Log View Versie view Status View Gebruik...59 Login Standaard administrator log-in Live displaymodus Kanaalselectie Iconen Muis over Menu Pop-up Menu Geen signaal Geen toestemming PTZ PTZ- pop-up Menu PTZ-preset positie creëren Zoeken Opgenomen gegevens zoeken Snel zoeken Grafisch zoeken Snelle back-up in zoekenmodus Kalender zoeken Naar eerst opgeslagen gegevens gaan Naar laatst opgeslagen gegevens gaan Gebeurtenissen zoeken Zomertijd zoeken Pop-up menu zoeken Back-up (Export) Manueel exporteren Back-up gegevens zoeken Deinterlacing Watermerk De back-up viewer gebruiken De back-up viewer besturen Set-up en opslaan functies Document Rev A 13 08/10

14 Inhoud Firmware op de DVR upgraden Back-up afbeelding opnieuw afspelen Schermverdelingstoetsen Instellingen opslaan Instellingen opslaan Importinstellingen Software op afstand...75 Een verbinding op afstand creëren De DVR configureren Een DVR-verbinding creëren met afstand software Standaard afstand software login informatie Toegang tot verbinding op afstand Meerdere DVR s verbinden De afstand software gebruiken De tijd en datum instellen Live View scherm Camerazicht Schermverdelingstoetsen Overzicht van set-up Zoeken overzicht Afspelen bediening Eenvoudig zoeken uitvoeren Helderheid van een afbeelding aanpassen Inzoomen op een afbeelding Inzoomen op een gedeelte van een afbeelding Een afbeelding afdrukken Clip opslaan Een videoclip opslaan Status zoeken Status zoeken uitvoeren PTZ- Overzicht Toegang tot PTZ-menu s Een PTZ-camera bedienen De grafische PTZ-besturing gebruiken Het kompas op het scherm gebruiken Web viewer overzicht Een DVR verbinden met Web viewer Video zoeken met web viewer Eenvoudig zoeken uitvoeren Status zoeken

15 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Status zoeken uitvoeren Afbeelding reinigen Afdrukken Opslaan Alarm monitor Statusinstellingen toewijzen Een DVR verbinden met een alarm monitor Alarm monitor opties instellen Voeg onderdelen toe aan de Alarm Confirm lijst (Alarm bevestigen lijst). 96 Alarmgebeurtenissen filteren Alarmvenster zoeken Opgenomen video bekijken Video exporteren Digitale Verifier overzicht De digitale verifier gebruiken FVMS (optie) overzicht Een DVR verbinden met FVMS Bijlage Toetsen Index LED Statusindicators Enter / verlaten toetsen Functietoetsen Numerieke toetsen en opnemen Richtingstoetsen en playbacktoetsen DVR FAQ Algemeen Live monitoren Opnemen Beeldmateriaal zoeken en afspelen Back-up Netwerk Diverse Troubleshooten Specificaties (HRDPH264) Document Rev A 15 08/10

16 Inhoud 16

17 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Inleiding Productbeschrijving Honeywell s HRDP Performance Series DVR is een krachtige, doch betaalbare, video management oplossing ontworpen voor gemakkelijke installatie en gebruik. Geconfigureerd voor doorlopend opnemen, zonder dat verdere instelling nodig is, de Performance Series DVR biedt de mogelijkheid om snel te zoeken, in te stellen en de apparatuur staat altijd paraat. De Honeywell Embedded DVR komt gebruiksklaar voor snelle en naadloze integratie binnen uw bestaande IT infrastructuur. De HRDP biedt ongeëvenaarde stabiliteit, beveiliging en gebruikersgemak in een 2U chassis. Dienovereenkomstig, uw beveiligingsinvestering is nog nooit zo gemakkelijk geweest om te onderhouden. Verscheidene gebruikers kunnen aangesloten worden door digitale netwerken zoals LANs en WANs zodat u tegelijkertijd rechtstreeks kunt kijken en digitaal zoeken. Deze krachtige software maakt het voor gebruikers mogelijk om live video te bekijken, zoekopdrachten uit te voeren en PTZ cameras te gebruiken. Het verstrekt systeem gebruikers en administrateurs ook aanvullende capaciteiten zoals het vaststellen van opneemroosters en het vaststellen van bewegingsdetectie zones. Dankzij de laatste verbeteringen in de Performance Series DVR software, is het zoeken en indexeren van uw video archief nog nooit zo gemakkelijk geweest. Document Rev A 17 08/10

18 Inleiding Kenmerken HRDP H264 is een Honeywell Performance Serie DVR met de volgende kenmerken: 4/8/16 Samengestelde video input verbindingen 4/8/16 Looping Video Outputs Compatibel met kleur (NTSC of PAL) en zwart-wit videobronnen. Meerdere zoekmethodes (kalender, gebeurtenis) Neemt tot 240 NTSC beelden per seconde / 200 PAL beelden per seconde op Live Real Time Video Display (480 NTSC beelden per seconde / 400 PAL beelden per seconde) Automatisch afsluiten (75 Ohm) op looping output Voortdurend opnemen met schijf overschrijvenmodus Voortdurend opnemen op archiveren, overzetten op afstand en playback Opnemen op basis van beweging, unieke configuratie voor ieder kanaal Instelbaar bewegingdetectienetwerk, unieke configuratie voor ieder kanaal Meerdere opnamemodi (Manueel/ Planning/ gebeurtenis) Audio (Mono) opname en playback 4/8/16 Ingebouwde sensorinputs (Normaal open of normaal gesloten) 4/8/16 Ingebouwde relaisinputs (Normaal open of normaal gesloten) Toegang van op afstand via ethernet en/ of modem PTZ- camerabediening Interne DVD-RW ondersteunt CD-RW en DVD-RW media lijst van goedgekeurde USB Flash Drives Deze USB flash drives werden getest en goedgekeurd voor gebruik met de Performance Series HRDP DVR. Andere USB flash drives kunnen werken met de HRDP DVR maar werden nog niet getest. Producent Model SanDisk Cruzer Talent Flash Corsair Voyager Lexar JumpDrive Kingston Traveler 18

19 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding PTZ Compatibel Lijst De Honeywell Performance Series DVR s ondersteunen een ruime selectie van PTZ camera protocollen: Honeywell MAXPRO HMC-250 Honeywell VCL HSCP Honeywell (GC-655P) Inter-M (VRX-2101) Honeywell (HSD-250) Inter-M (VSD-640) Honeywell (HSD-251) LG (LPT-A100L) American Dynamics LG (LVC-A70x s) OpenEye 500 LG SpeedDome OpenEye 510 Merit Li-Lin OpenEye Pelco D Merit Li-Lin V6 AcutVista NVCC-Z42N AlfaVision NICE CAM KalatelDome NIKO Cynix Speed Dome Pelco-D CoVi EVQ-1000 Pelco-P CRR-1600I PIH-7600 DMP23-H2 SAE Dongyang Samsung (SCC-C420X) DRX-500 Samsung (DVR-502A) DRX-502A Samsung (MRX-1000) DS120 Samsung (SCC-641) DSC-230/240 Samsung (SPD-1600) DY-255RXB Sensormatic DynaColor Sungjin ERNA Tech Tamron EyeBekijk Dome Toshiba FastraxII ViconSpeedDome FilTech (DSC-230/PT-201) Visiontech Focvision WONWOO Ganz-PT WSD-7425D Document Rev A 19 08/10

20 Inleiding Snel starten instructies 1. Schakel de DVR aan Zie DVR aanschakelen sectie voor meer informatie. 2. Log in -- Gebruik de nummertoetsen om het paswoord in te vullen wanneer gevraagd Het standaard paswoord is <geen> Druk op ENTER. 3. Voer de systeemconfiguratie uit om datum, tijd en systeem-id in te stellen. U vindt meer informatie in Systeemconfiguratie. 4. Voer de schijfconfiguratie uit om overschrijven opties in te stellen en SMART check aan te schakelen. Zie Schijfconfiguratie sectie voor meer informatie 5. Voer de gebruikersconfiguratie uit om het paswoord van de beheerder (administrator) te veranderen en bijkomende gebruikers toe te voegen. Zie Systeem > Gebruikersconfiguratie sectie voor meer informatie. 6. Voltooi de cameraconfiguratie voor alle bijgevoegde camera's Zie Cameraconfiguratie sectie voor meer informatie 7. Voltooi de PTZ-configuratie voor bijgevoegde Pan/tilt/ zoomcamera s. Zie PTZ-configuratie sectie voor meer informatie 8. Creëer een opnameschema. Zie Opnemen sectie voor meer informatie 9. Voltooi de sensorconfiguratie om alle externe apparaten die verbonden zijn met de sensorinputs of relaisoutputs, aan te schakelen. Zie Beweging/ gebeurtenis configuratie sectie voor meer informatie 10. Voltooi de beweging/ gebeurtenis configuratie om het opnemen van een gebeurtenis te starten: beweging, sensor, beeldenverlies. Zie Beweging/ gebeurtenis configuratie sectie voor meer informatie. 11. De DVR is nu geconfigureerd om beelden op te nemen, te zoeken en opnieuw af te spelen. U vindt meer informatie in de gebruikerssectie in deze handleiding over hoe de DVR te gebruiken. Voor de eerste maal inloggen De standaard administratieve login informatie: ID: admin Paswoord: <geen> 20

21 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Installatie Bediening aan voorzijde DVD-drive Pijltjestoetsenn Back- Zoekenmodus Numeriek Keypad USB Port LED- Lichtjes Stroom Onmiddellijk Record Live display Harde schijf Opnemen Netwerk HDD Temp. Roteren S Vergrendel (log Document Rev A 21 08/10

22 RS232 Ou Installatie Verbindingen aan de achterzijde Het paneel aan de achterzijde van de DVR bevat bijnal alle verbindingen die u zult gebruiken. Het schematisch overzicht hieronder toont de plaats en beschrijving van iedere verbinding. Kanaal Video In Poorten Video Out Poorten PTZ verbinding Sensor Input Relais Audio Input Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs VGA Output USB 22

23 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Kanaal PTZ- verbinding Video Out poorten Video In poorten Audio Input kabelverbinding Sensor Input Rel RS-232 Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs US VGA Output Kanaal Video Out Poorten Video In Poorten Audio Input Kabelverbindingen PTZ -verbinding RS-232 Input Sensor Inputs Relais Outputs Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs Power Input NTSC/PAL switch Netwerk Port USB- Poort Document Rev A 23 08/10

24 Installatie Afstandbediening REC ID Selecteren* ID Opnemen toggle ZOOM FOCUS IRIS PRESET Uitloggen (slot) Pauze PTZ PTZ- bediening Play -30 REPL AY +30 Terugspelen Snel vooruit spoelen SETUP BACKUP SEARCH P LIVE Pijl / Panorama Pijl Pijl ENTER EXI T S ROTATE ALARM OSD PTZ Display Options *Met de ID- selecteren toets kunt u één afstandsbediening gebruiken voor meerdere DVR s. 24

25 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Verbindingshandleiding De monitor verbinden Er zijn drie beschikbare monitor outputs op de Performance Series DVR. Samengestelde monitor output voor CCTV-monitor BNC (aangeduid als MAIN) Spot monitor output voor CCTV-monitor BNC (aangeduid als SPOT) VGA-output voor VGA-monitor Mini-sub D15 Video inputs en looping outputs De HRDP DVR komt met 4/8/16 BNC video inputs aan de achterzijde van het frame. Iedere video input heeft een overeenstemmende BNC-output om het videosignaal te verzenden naar een ander controle-/ opnameapparaat. Verbinden maken met een netwerk Gebruik de RJ45-aansluiting of RS232 poort, als u een seriële modem gebruikt, aan de achterzijde van de DVR wanneer u een verbinding maakt met een netwerk. RJ4 5 RS232 Audio verbinden Om geluid op te nemen op de DVR, verbind de audiobron met de verbindingen op de audiopoorten aan de achterzijde van de DVR. Om naar live of opgenomen audio te luisteren, verbind de audio outpoort met een versterkt luidsprekersysteem. Opmerking De DVR audio output is een bron op lijnniveau waarvoor u een versterkt luidsprekersysteem nodig hebt. De audio input kan komen van een versterkte bron of onmiddellijk van een microfoon. Document Rev A 25 08/10

26 Installatie Een PTZ-camera verbinden De RS485 verbinding kan gebruikt worden om Pan/Tilt/ Zoom (PTZ) camera s te bedienen. U vindt meer informatie in de handleiding van de PTZ-camera om de RS485 verbinding te configureren. Opmerking Gebruik de RS485 verbinding voor externe besturingssystemen zoals een besturingstoetsenbord. Verbind RX-/TX en RX+/TX+ van het besturingssysteem met de TX-/ RX en TX+/RX (respectievelijk) van de DVR. Verbinden met een sensor input Om een verbinding te maken op de alarm verbindingsstrips: Houd de toets ingedrukt en breng de kabel in de opening onder de toets. Om de kabel los te maken; houd de toets boven de kabel ingedrukt en verwijder de kabel. Alarm In Gebruik externe apparaten om een signaal te verzenden naar de DVR in geval van een gebeurtenis. Mechanische of elektrische schakelaars kunnen verbonden worden met een kabel met de alarm-in en aardingsverbindingen (GND). Opmerking Alle verbindingen die aangeduid werden zijn gemeenschappelijk. Verbind de aardingzijde van de alarminput en /of alarm-output met de GND-verbinding. Verbinden met een relais output Om een verbinding te maken met de alarm verbindingsstrips. Houd de toets ingedrukt en breng de kabel in de opening onder de toets. Om de kabel los te maken; houd de toets boven de kabel ingedrukt en verwijder de kabel. Alarm-out De DVR kan externe apparaten activeren zoals zoemers of lichten. Verbind het externe apparaat met de alarm-out en aardingsverbindingen (GND). U vindt meer informatie in de handleiding van de sensor configuratie. 26

27 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Een rackmount kit monteren Opgelet Er dient zich minstens 1U spatie te bevinden tussen de DVR en ieder ander voorwerp in het rek. 1. Bevestig de rackmount met de voorziene schroeven aan iedere zijde van de DVR. De plastic beschermingsranden niet verwijderen. 2. Monteer de DVR in uw rek. De DVR aanschakelen 1. Verbind de camerakabels. 2. Verbind een netwerkkabel en een monitorkabel. 3. Verbind de stroomkabel met de DVR en wacht tot het hoofdscherm getoond wordt op de verbonden monitor. Dit duurt ongeveer twee minuten. Tip Zie Verbindingssectie voor meer informatie De Power- toets gebruiken Om de DVR te starten: Houd de Set-up/ Power- toets op het paneel aan de voorzijde van de DVR ingedrukt tot de lichtjes beginnen te knipperen. Om de DVR af te sluiten: Houd de Set-up/ Power-toets aan de voorzijde van het paneel van de DVR ingedrukt, log in wanneer gevraagd en selecteer OK om af te sluiten. Opmerking Alleen toegestane gebruikers kunnen de DVR afsluite Document Rev A 27 08/10

28 Installatie De afstandsbedienings-id instellen Wanneer meer dan één HRDP Performance Series DVR geïnstalleerd wordt in dezelfde locatie, dan kunt u een afstandsbediening gebruiken om meerdere DVR s te bedienen met een maximum van 20 DVR s. Om meerdere DVR s te bedienen, dient u de ID van de afstandsbediening te veranderen naar de ID van de DVR. Om de ID van de afstandsbediening te veranderen: 1. Op de DVR, ga naar SYSTEM > SYSTEM CONFIGURATION. 2. Vul het gewenste DVR ID-nummer in. 3. Op de afstandsbediening, houd de ID-toets ingedrukt en vul het gewenste DVD ID-nummer in om de overeenstemmende DVR te gebruiken. Opmerking De DVR-ID moet ingevuld worden als twee nummers op de afstandsbediening. U dient daarom 00 in te vullen voor de systeem-id 0 en 01 voor 1. 28

29 Performance Series DVR Gebruiker Handleiding Set-up Set-up menu s Gebruik de set-up menu s om de DVR-instellingen te configureren, opnames te plannen, te netwerken en af te sluiten. Druk op de SETUP- toets aan de voorzijde van de DVR of afstandsbediening om toegang te krijgen tot de set-up menu's en log in. U vindt meer informatie in "Voor de eerste keer inloggen" sectie wanneer u de set-up voor de eerste keer uitvoert. Gebruik de en toetsen aan de voorzijde van de DVR of afstandsbediening om door de individuele menu's te navigeren, en gebruik de en toetsen om een nieuw set-up menu. te selecteren. Document Rev A 29 08/10

HRDP en HRDPX H.264 DVR

HRDP en HRDPX H.264 DVR HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev B 03/11 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie

Nadere informatie

HRDP en HRDPX H.264 DVR

HRDP en HRDPX H.264 DVR HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-08597 Rev B 03/11 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het

Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het 1. Bediening met de muis Voer de bijgeleverde muis in een USB ingang voorop de recorder en controleer of het icoontje in beeld verschijnt. Beweeg uw muis om uw wachtwoord in het keypad in te voeren. Dat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Handleiding Gold- en Superstation

Handleiding Gold- en Superstation 1 Configuratie... 3 On Site... 4 Live bekijken... 4 Uitleg scherm... 4 1. Omschrijving beeld... 5 2. Selecteren Beeldscherm... 5 3. Selecteren Camera en weergave type Opname... 5 4. Datum en Uur van de

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

``````````````````` HRDP DVR. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Gebruikershandleiding. Document 800-02089 Rev B 05/08

``````````````````` HRDP DVR. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Gebruikershandleiding. Document 800-02089 Rev B 05/08 ``````````````````` HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-02089 Rev B 05/08 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

Snelgids DVR : DIXE Serie

Snelgids DVR : DIXE Serie Snelgids DVR : DIXE Serie Inhoud Taalkeuze :... 2 Opname configuratie... 3 Netwerk configuratie :... 6 Configuratie van het paswoord en klantgegevens... 9 Alvorens te beginnen : Deze gids is bedoeld om

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder)

GEBRUIKERSHANDLEIDING. DVR (Digital Video Recorder) GEBRUIKERSHANDLEIDING DVR (Digital Video Recorder) 1 1.Inhoud 1. Inhoud.. 2 2. Inleiding 3 3. Werkings gids 4 A. Opstarten 4 a.view mode B. Basis functies. 5 a.opnemen (Rec)... 5 b.afspelen.. 6 c.terugspoelen,

Nadere informatie

2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7

2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7 Inhoudsopgave - 0 - - 1-1. DVR FUNCTIES... 3 2. OVERZICHT... 3 2.1 BOVENPANEEL... 3 2.2 VOORPANEEL... 4 2.3 ACHTERPANEEL... 6 2.4 ZIJPANEEL... 6 2.5 AFSTANDSBEDIENING... 7 3. INSTALLATIE DVR... 7 3.1 INSTALLEREN

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

NV6004I. Real IP harddisk recorder. Verkorte Nederlandse Handleiding. Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885

NV6004I. Real IP harddisk recorder. Verkorte Nederlandse Handleiding. Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885 Franciscusweg 277 1216 SG Hilversum (NL) telefoon: 035-6282245 fax: 035-6210885 info@teleconnect.nl www.teleconnect.nl NV6004I Real IP harddisk recorder Verkorte Nederlandse Handleiding Versie 102201 Systeem

Nadere informatie

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012

Handleiding Dahua recorders (WEB Service) 28-10-2012 Inloggen Open de webservice in uw internetbrowser, bijvoorbeeld: http://243.273.23.125:85/ Vul uw gebruikersnaam (User Name) en wachtwoord (Password) in. Klik op Login om in te loggen. Krijgt u geen loginscherm

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

ICU Handleiding voor browser en app

ICU Handleiding voor browser en app ICU704-708-725 Handleiding voor browser en app Veiligheid Opmerking: Gelieve apparatuur niet te plaatsen en installeren rechtstreeks onder de zon of in de buurt van verwarming. Gelieve apparatuur niet

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding

Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding Win4Net ED04, ED08 en ED16 Snelle Gebruikers Handleiding MENU Geeft het menu weer PLAYBACK Direct afspelen DISPLAY Kort indrukken is veranderen van Beeldweergave. Lang indrukken verschuift de focus van

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

Waarschuwing voor de installatie. Verpakkingsinhoud DU - 127. Houd de Netwerk Video Recorder uit

Waarschuwing voor de installatie. Verpakkingsinhoud DU - 127. Houd de Netwerk Video Recorder uit 5000022G Waarschuwing voor de installatie Schakel de Netwerk Video Recorder uit zodra het begint te roken of ongewoon ruikt. Plaats de Netwerk Video Recorder niet in de buurt van hittebronnen, zoals een

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen

NV-2040-EU. 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU. 8 kanalen NAS - NVR. Eigenschappen NV-2040-EU NV-4080-EU NV-2040-EU 4 kanalen NAS - NVR NV-4080-EU 8 kanalen NAS - NVR Eigenschappen Linux Embedded Vrij van PC instabiliteit en virus aanvallen Server Cliënt architectuur Web gebaseerd Netwerk

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding Nederlands Dit is de handleiding voor de software (voor Windows) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOOD Onderneming. Windows 7 is het

Nadere informatie

Configuratiehandleiding

Configuratiehandleiding Configuratiehandleiding Inleiding Comelit beidt graag hulp en service bij het installeren van een systeem. Door de volgende stappen in de configuratiehandleiding te volgen, wordt verwachte de installatietijd

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL V2.0 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRNL INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde camera

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Basis bediening van het scherm

Basis bediening van het scherm Basis bediening van het scherm Het apparaat kan worden bedient met de meegeleverde muis aangesloten in de USB poort voor op het apparaat. Door te klikken op de knoppen en het gebruik van de scrol wheel

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015

INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INSTALLATIEGIDS IP CAMERA BABYFOON VERSIE FEBRUARI 2015 INHOUD Modellen... 1 In de doos... 1 Installatie IP Camera Babyfoon... 2 Stap 1: aansluiten... 2 Stap 2: software downloaden... 2 Stap 3: software

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0

HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-HDNL V2.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: aansluiten van

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Verkorte handleiding 1200MX

Verkorte handleiding 1200MX Verkorte handleiding 1200MX Systeem opstarten 1. Ieder keer als u de recorder opstart wordt u gevraagd een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. 2. Vul dan een geldige gebruikersnaam en de

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR KLEUREN QUAD PROCESSOR 1. Veiligheidsvoorschriften Het toestel werkt op 12Vdc / 500mA Stel het toestel niet bloot aan water of regen om elk gevaar voor electroshocks te vermijden. Laat het toestel onderhouden

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding Overzicht De exacqvision Client-software kent drie bedrijfsmodi: Live (live), Search (zoeken) en Config (instellingen). Om de gewenste bedrijfsmodus te openen, klikt u op

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s

GEBRUIKSAANWIJZING. IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s GEBRUIKSAANWIJZING IP CAMERA Super Client Software voor IVM-150 en DVC-150IP voor windows PC s IN 1 Productomschrijving IP Camera Finder is software om toegang te krijgen voor de interne webbrowser van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket

Gebruikershandleiding. HomeWizard pakket Gebruikershandleiding HomeWizard pakket Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe stel ik de HomeWizard in?... 4 2.1 De HomeWizard instellen voor gebruik via ios...4 2.2 De HomeWizard instellen voor gebruik

Nadere informatie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie SNELSTARTGIDS AquaPro PC VR1.00 1. Introductie Hartelijk dank voor de aanschaf van uw AquaPro PC. Het is aan te bevelen dat uw nieuwe computer

Nadere informatie

EDGE RECORDING MANAGER

EDGE RECORDING MANAGER EDGE RECORDING MANAGER INHOUD 1. Edge Recording Manager Windows... 3 1.1 Interface... 3 1.1.1 Algemene instellingen... 4 1.1.2 Hosts... 4 1.1.3 Live beeld... 5 1.1.4 Zoomen, PTZ en Fisheye... 7 1.1.5 Opgenomen

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands

Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands Smart Professional Surveillance System Gebruikers Handleiding Nederlands 1 Inhoudsopgave Live view Camera... 3 Real-time beelden bekijken... 3 Record/Opnemen... 6 Snapshot/schermafdruk... 6 PTZ functie...

Nadere informatie

VRW04 Digitale videorecorder

VRW04 Digitale videorecorder VRW04 Digitale videorecorder 4 kanalen H.264 DVR met reclame weergave mogelijkheid. Real time, 4 kanalen audio. Uit te breiden tot 128 camera s, analoog en HD. Groene energie eigenschappen. Eigenschappen

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone Versie: 1.1 Status: For review Om de camera beelden van de DVR op de smartphone te zien zijn er een aantal eisen vooraf. Binnen netwerk Voor binnen het netwerk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1-

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1- Nederlands G-Shot D610 Inhoud verpakking Controleer de verpakking op de volgende inhoud: CD-ROM (incl. Camera Driver) Camera hoes Pols band 2 x AA Alkaline Batterijen USB kabel TV OUT kabel Handleiding

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

4-Kanaals Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding CDR-420

4-Kanaals Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding CDR-420 4-Kanaals Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding CDR-420 Inhoud 1. CDR Serie Overzicht... 3 1.1 Productbeschrijving... 3 1.2 Aansluiting... 4 1.3 Frontpaneel bediening... 5 2. Bediening... 6 2.1

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

EW3706 Video Grabber USB 2.0

EW3706 Video Grabber USB 2.0 EW3706 Video Grabber USB 2.0 EW3706 - Video Grabber USB 2.0 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Installatieprocedure... 3 2.1 Software installeren... 3

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door... 4 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt Panasonic

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder

Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Stappenplan Dahua basis installatie NVR/Tribrid Recorder Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Recorder en Camera s firmware + IP instellen... 2 2. Internet Explorer Instellen... 4 3. Recorder + Camera s Instellen...

Nadere informatie