HRDP en HRDPX H.264 DVR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HRDP en HRDPX H.264 DVR"

Transcriptie

1 HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document Rev B 03/11

2 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2

3 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie Datum Revisies A 07/10 Oorspronkelijke Uitgave B 03/11 Toegevoegd HRDPX Document Rev B 3 03/11

4 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 4

5 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen FCC VERKLARING INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies werd geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door deze uit te schakelen. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen: Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of de televisie. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. Consulteer uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp. Conformiteitswaarschuwing Gebruikers van dit product dragen de verantwoordelijk om alle federale, staatswetten en plaatselijke statuten te controleren en ermee in overeenstemming te zijn betreffende monitoren en opnames maken van video- en geluidsignalen. Honeywell video systems zal niet aansprakelijk worden gesteld indien dit product in strijd met huidige wetten en statuten wordt gebruikt. CE Verklaring van conformiteit De producent verklaart dat de uitrusting die geleverd werd met deze handleiding in overeenstemming is met de essentiële beschermingsvereisten van de EMC richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn (LVD) 2006/95/EC, en voldoet aan de vereisten van de normen EN voor emissie, EN voor immuniteit en EN veiligheid van elektrische uitrusting. Document Rev B 5 03/11

6 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 1. Lees de Gebruikershandleiding Nadat u dit product uitgepakt heeft, lees de handleiding zorgvuldig en volg alle gebruiks- en andere instructies op. 2. Elektriciteitsbronnen Dit product hoort enkel gebruikt te worden vanuit het soort stroomaansluiting zoals aangegeven op het label. Indien u niet zeker weet welk soort stroomvoorziening stroom levert aan uw huis of onderneming, neem dan contact op met de verkoper van het product of uw plaatselijke elektriciteitsleverancier. 3. Ventilatie Gleuven en openingen in de behuizing zijn aangebracht voor ventilatie en om ervoor te zorgen dat het product op betrouwbare wijze functioneert en om het tegen oververhitting te beschermen, en deze openingen moeten niet geblokkeerd of bedekt worden. Het product hoort niet in een ingebouwde installatie geplaatst te worden zoals een boekenkast of rek tenzij voldoende ventilatie aanwezig is of Honeywell s instructies nagekomen worden. 4. Hitte Het product moet niet in de buurt van warmtebronnen geplaatst worden zoals radiators, verwarmingsroosters, fornuizen, of andere producten die hitte produceren. 5. Water en Vochtigheid Gebruik dit product niet in de buurt van water. Overschrijd niet de vochtigheid specificaties voor het product zoals beschreven in deze handleiding. 6. Schoonmaken Haal de stop uit het stopcontact alsvoren schoon te maken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek om schoon te maken. 7. Elektriciteiskoord Bescherming Elektriciteitskoorden horen zodanig gerouteerd te worden dat het onwaarschijnlijk is dat er op gelopen wordt of dat ze bekneld worden door voorwerpen die tegen hun aan geplaats worden. Besteed vooral aandacht aan koorden dichtbij het stopcontact, verslengsnoeren en het punt waar zij het het product verlaten. 8. Overbelasting Zorg ervoor dat uw stopcontacten niet overbelast zijn; verlengingsnoeren, of integral convenience receptacles aangezien dit het risico van brand of elektrische shock met zich meebrengt. 9. Bliksem Voor extra bescherming van dit product gedurende storm, of wanneer het langer tijd onbewaakt en ongebruikt is, haal de stop uit het stopcontact. Dit zal beschadiging van het product voorkomen als gevolg van bliksem en elektriciteitsuitval. 10. Beschadiging door Objecten en Vloeistoffen Steek nooit vreemde objecten in de DVR, anders dan de media types goedgekeurd door Honeywell, aangezien deze gevaarlijke spanningspunten aan kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken hetgeen brand of elektrische shock als gevolg kan hebben. Mors geen vloeistof op het product. 6

7 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 11. Accessoiries Plaats dit product niet op een onstabiele karretje, standaard, tripode, plank of tafel. Het product kan zodoende vallen, hetgeen ernstige letsel en ernstige schade aan het product kan veroorzaken. 12. Diskettelade Houd de vingers bij de diskettegleuf vandaan terwijl het dichtgaat. Zo niet, dan kan dat tot ernstig letsel leiden. 13. Belasting Plaats geen zware voorwerpen op het product en sta niet op het product. Het object zou kunnen vallen, hetgeen tot ernstig letsel en ernstige schade aan het product zou kunnen leiden. 14. Diskette Gebruik geen gebroken, vervormde of gerepareerde diskette. Deze diskettes kunnen gemakkelijk breken en kunnen ernstig letsel en product storing als gevolg hebben. 15. Zekeringen - PAS OP: Ter bescherming tegen het risico van brand, vervang enkel hetzelfde type en soort zekering. 16. Vervangbare Batterijen- PAS OP: Risico van Explosie indien Batterij vervangen wordt door een Onjuiste Batterij. Zorg dat u zich volgens de Instructies ontdoet van Gebruikte Batterijen. 17. Geaarde Stopcontact - Deze apparatuur hoort aangesloten te zijn op een goed geaard Stopcontact. 18. Stopcontact Locatie Deze apparatuur moet hoogstens 1.80 m bij een goed bereikbaar Stopcontact vandaan geïnstalleerd worden. 19. Defecten die onderhoud vereisen Haal de stekker van de eenheid uit het Stopcontact en laat de eenheid onder de volgende omstandigheden onderhouden door gekwalificeerd personeel: 20. Wanneer het elektriciteitskoord of de stekker beschadigd is. 21. Indien vloeistof gemorst is of objecten in de eenheid gevallen zijn. 22. Indien de eenheid blootgesteld geweest is aan regen of water. 23. Indien de eenheid niet normaal werkt na het volgen van de gebruiksaanwijzingen. Pas enkel die functies aan die behandeld worden in de instructies aangezien een onjuiste aanpassing van andere functies tot defecten kan leiden en vaak aanzienlijke reparaties door een gekwalificeerde technicus as gevolg hebben om de eenheid weer te herstellen. 24. Indien de eenheid gevallen is of de behuizing beschadigd is. 25. Wanneer de eenheid een duidelijke verandering in Prestatie vertoontdit geeft weer dat er een behoefte voor onderhoud bestaat. 26. Onderhoud Probeer niet om dit product zelf te onderhouden. Het openen of verwijderen van de kast kan de gebruiker blootstellen aan gevaarlijke voltage of andere gevaren. Verwijs onderhoud door aan gekwalificeerd personneel. Document Rev B 7 03/11

8 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Belangrijke Voorzorgsmaatregelen 27. Vervangingsonderdelen Indien vervangingsonderdelen benodigd zijn, zorg er dan voor dat de monteur vervangingsonderdelen gebruikt zoals gespecificeerd door Honeywell. Vervangingsonderdelen die niet geautoriseerd zijn kunnen brand, elektrische shock of andere gevaren teweeg brengen. 28. Veiligheidscontrole Na onderhoud of reparaties verricht zijn op deze eenheid, vraag de monteur om veiligheidscontroles te verrichten om vast te stellen dat de eenheid in de juiste staat is om te gebruiken. Opmerkingen i.b.t. Hanteren Bewaar alstublieft de oorspronkelijke verpakking en/of verpakkingsmaterialen zoals ze bij dit product geleverd werden. Om te zorgen dat dit product ongeschonden blijft wanneer het verstuurd of verplaatst wordt, verpakt de eenheid zoals u het oorspronkelijk van Honeywell ontvangen heeft. Gebruik geen vlambare vloeistoffen, zoals een spuitbus in de buurt van dit product. Zorg ervoor dat rubber of plastic objecten niet voor langere tijd in aanraking zijn met dit product. Deze zullen vlekken achterlaten op het vernis. De boven- en achterkant panellen van de eenheid kunnen warm worden na een lange gebruiksperiode. Dit is niet een defect. Opmerkingen i.b.t. Locatie Plaats de eenheid op een vlak oppervlakte. Gebruik de eenheid niet op een wankel of onstabiel oppervlakte zoals een wiebelende tafel of hellend onderstel. Indien een eenheid naast een TV, radio, of VCR wordt geplaatst, dan kan het voorkomen dat het terugspoelbeeld zwak wordt en het geluid kan vervormd worden. Indien dit gebeurd, plaats dan de DVR bij de TV, radio, of VCR vandaan. 8

9 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Opmerkingen i.b.t. Schoonmaken Gebruik een zachte droge doek om schoon te maken. Voor hardnekkige vuil, drenk de doek in een lichte zeepoplossing, goed uitwringen en afnemen. Gebruik een droge doek om het oppervlakte droog te wrijven. Gebruik niet een oplossingsmiddel zoals thinner en benzeem, aangezien deze het oppervlakte van de DVR kunnen beschadigen. Indien u een doek met chemische middelen gebruikt om de eenheid schoon te maken, volg dan dat de instructies van dat product. Opmerkingen i.b.t. Onderhoud Deze DVR is ontworpen om gedurende een lange periode te functioneren. Om ervoor te zorgen dat de DVR altijd werkzaam blijft, bevelen we regelmatig inspectie onderhoud aan (onderdelen of vervanging). Voor details, neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer. Opmerkingen i.b.t. Vochtcondensatie Vochtcondensatie kan de DVR beschadigen. Lees de volgende informatie zorgvuldig. Condensatie kan voorkomen onder de volgende omstandigheden. Indien dit product rechtstreeks vanuit een koele locatie naar een warme locatie verplaatst wordt. Indien dit product vanuit een koele locatie naar een hete en vochtige locatie verplaatst wordt. Indien dit product vanuit een warme locatie naar een koele en vochtige locatie verplaatst wordt. Indien dit product gebruikt wordt in een kamer waar de temperatuur fluctueert. Indien dit product gebruikt wordt in de nabijheid van een airconditioner. Indien dit product gebruikt wordt in een vochtige ruimte. Document Rev B 9 03/11

10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Opmerkingen i.b.t. Vochtcondensatie Gebruik geen de DVR indien vochtcondensatie voor kan komen. Indien de DVR gebruikt wordt in een dergelijke situatie, dan bestaat de mogelijkheid dat diskettes en interne onderdelen beschadigd raken. Verwijder alle CD diskettes, steek het elektriciteitskoord van de DVR in het stopcontact, zet de DVR aan, en laat het zo n twee à drie uur aanstaan. Na zo n twee, drie uur zal de DVR opwarmen en aanwezige vochtigheid verdampen. Indien u de DVR aangesloten houdt op het stopcontact dan zal vochtigheid zelden voorkomen. Veiligheidsinstructies Rekmontage A) Hogere omgevingstemperatuur Indien geïnstalleerd in een gesloten of multi-eenheid rek assemblage, dan kan het gebeuren dat de omgevingstemperatuur binnen het rek hoger is dan de temperatuur in de kamer. Daarom moet u in overweging nemen dat u de apparatuur moet installeren in een omgeving die overeenkomt met de maximale omgevingstemperatuur (Tma) gespecificeerd door de producent. B) Verminderde Luchtstroom Installatie van de apparatuur in een rek hoort zodanig te zijn dat de hoeveelheid luchtstroom vereist voor veilig gebruik van de apparatuur niet in gevaar komt. C) Mechanisch Laden Het plaatsen van de apparatuur in het rek hoort zodanig te gebeuren dat er geen gevaarlijke situatie ontstaat als gevolg van het oneven plaatsen van de apparatuur. D) Circuit Overbelasting Neem in overweging in hoeverre de aansluiting van de apparatuur tot overbelasting van de stroomvoorziening kan leiden en het effect dat overbelasting van de stroomketens op bedrading kan hebben. E) Betrouwbaar Aarden Het betrouwbaar aarden van apparatuur die in een rek geplaatst wordt moet gewaarborgd worden. In het bijzonder als het gaat om stroomaansluitingen anders dan direct aansluitingen tot de stroomvoorziening (zoals het gebruik van verlengsnoeren). WAARSCHUWING ZORG ERVOOR DAT DIT APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT BLOOTGESTELD WORDT OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN. GEVAARLIJKE HOGE VOLTAGES ZIJN AANWEZIG BINNEN DE BEHUIZING. OPEN DE KAST NIET. VERWIJS REPARATIE ALLEEN DOOR NAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL. 10

11 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Inhoud 1 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen Inhoud Inleiding Productbeschrijving Kenmerken lijst van goedgekeurde USB Flash Drives PTZ Compatibel Lijst Snel starten instructies Voor de eerste maal inloggen Installatie Bediening aan voorzijde Verbindingen aan de achterzijde Kanaal Kanaal Kanaal Afstandbediening Verbindingshandleiding De monitor verbinden Video inputs en looping outputs Verbinden maken met een netwerk Audio verbinden Een PTZ-camera verbinden Verbinden met een sensor input Verbinden met een relais output Een rackmount kit monteren De DVR aanschakelen Document Rev B 11 03/11

12 Inhoud De Power- toets gebruiken De afstandsbedienings-id instellen Set-up Set-up menu s Set-up assistent Systeem Systeemconfiguratie Systeemconfiguratie vervolg Firmware upgraden Schijfconfiguratie Gebruikersconfiguratie Configuratie Afsluiten Camera Cameraconfiguratie PTZ-configuratie Spot- / Sequentieconfiguratie Monitorconfiguratie Opnemen Opnemen configuratie Planning Onmiddellijk opnemen Beweging/ gebeurtenis configuratie Netwerk Netwerkconfiguratie Vervolg van Netwerk Configuratie Seriële configuratie configureren Informatie System Log View Versie view Status View Gebruik Login Standaard administrator log-in Live displaymodus Kanaalselectie Iconen

13 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Muis over Menu Pop-up Menu Geen signaal Geen toestemming PTZ Zoeken Opgenomen gegevens zoeken Snel zoeken Grafisch zoeken Snelle back-up in zoekenmodus Snel zoeken Naar eerst opgeslagen gegevens gaan Naar laatst opgeslagen gegevens gaan Gebeurtenissen zoeken Zomertijd zoeken Pop-up menu zoeken Back-up (Export) Manueel exporteren Back-up gegevens zoeken De back-up viewer gebruiken De back-up viewer besturen Set-up en opslaan functies Firmware op de DVR upgraden Back-up afbeelding opnieuw afspelen Schermverdelingstoetsen Instellingen opslaan Instellingen opslaan Importinstellingen Software op afstand Een verbinding op afstand creëren Minimale systeemvereisten Aangeraden systeemvereisten De DVR configureren Een DVR-verbinding creëren met afstand software Toegang tot verbinding op afstand Meerdere DVR s verbinden De afstand software gebruiken De tijd en datum instellen Document Rev B 13 03/11

14 Inhoud Live View scherm Overzicht van set-up Zoeken overzicht Status zoeken PTZ- Overzicht Web viewer overzicht Een DVR verbinden met Web viewer Video zoeken met web viewer Alarm monitor Alarmvenster zoeken Digitale Verifier overzicht De digitale verifier gebruiken FVMS (optie) overzicht Een DVR verbinden met FVMS Bijlage Toetsen Index LED Statusindicators Enter / verlaten toetsen Functietoetsen Numerieke toetsen en opnemen Richtingstoetsen en playbacktoetsen Richtingstoetsen en playbacktoetsen vervolg DVR FAQ Algemeen Live monitoren Opnemen Beeldmateriaal zoeken en afspelen Back-up Netwerk Diverse Troubleshooten Specificaties (HRDP H2264) Specificaties (HRDPX H.264)

15 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Inleiding Productbeschrijving Honeywell s HRDP H.264 DVR is een krachtige, doch betaalbare, video management oplossing ontworpen voor gemakkelijke installatie en gebruik. Geconfigureerd voor doorlopend opnemen, zonder dat verdere instelling nodig is, de Performance Series DVR biedt de mogelijkheid om snel te zoeken, in te stellen en de apparatuur staat altijd paraat. De Honeywell Embedded DVR komt gebruiksklaar voor snelle en naadloze integratie binnen uw bestaande IT infrastructuur. De HRDP biedt ongeëvenaarde stabiliteit, beveiliging en gebruikersgemak in een 2U chassis. Dienovereenkomstig, uw beveiligingsinvestering is nog nooit zo gemakkelijk geweest om te onderhouden. Verscheidene gebruikers kunnen aangesloten worden door digitale netwerken zoals LANs en WANs zodat u tegelijkertijd rechtstreeks kunt kijken en digitaal zoeken. Deze krachtige software maakt het voor gebruikers mogelijk om live video te bekijken, zoekopdrachten uit te voeren en PTZ cameras te gebruiken. Het verstrekt systeem gebruikers en administrateurs ook aanvullende capaciteiten zoals het vaststellen van opneemroosters en het vaststellen van bewegingsdetectie zones. Dankzij de laatste verbeteringen in de Performance Series DVR software, is het zoeken en indexeren van uw video archief nog nooit zo gemakkelijk geweest. Document Rev B 15 03/11

16 Inleiding Kenmerken HRDP H264 is een Honeywell Performance Serie DVR met de volgende kenmerken: 4/8/16 Samengestelde video input verbindingen 4/8/16 Looping Video Outputs Compatibel met kleur (NTSC of PAL) en zwart-wit videobronnen. Meerdere zoekmethodes (kalender, gebeurtenis) Neemt tot 240 NTSC beelden per seconde / 200 PAL beelden per seconde op (HRDP) Neemt tot 480 NTSC beelden per seconde / 400 PAL beelden per seconde op (HRDPX) Live Real Time Video Display (480 NTSC beelden per seconde / 400 PAL beelden per seconde) Automatisch afsluiten (75 Ohm) op looping output Voortdurend opnemen met schijf overschrijvenmodus Voortdurend opnemen op archiveren, overzetten op afstand en playback Opnemen op basis van beweging, unieke configuratie voor ieder kanaal Instelbaar bewegingdetectienetwerk, unieke configuratie voor ieder kanaal Meerdere opnamemodi (Manueel/ Planning/ gebeurtenis) Audio (Mono) opname en playback 4/8/16 Ingebouwde sensorinputs (Normaal open of normaal gesloten) 4/8/16 Ingebouwde relaisinputs (Normaal open of normaal gesloten) Toegang van op afstand via ethernet en/ of modem PTZ- camerabediening Interne DVD-RW ondersteunt CD-RW en DVD-RW media 16

17 H.264 DVR Gebruiker Handleiding lijst van goedgekeurde USB Flash Drives Deze USB flash drives werden getest en goedgekeurd voor gebruik met de Performance Series HRDP DVR. Andere USB flash drives kunnen werken met de HRDP DVR maar werden nog niet getest. Producent SanDisk Talent Corsair Lexar Kingston Model Cruzer Flash Voyager JumpDrive Traveler Opmerking De USB-poort op de HRDP H-264 voorziet alleen voldoende stroom voor een extern apparaat gebaseerd op flash. Als u een externe harde schijf wilt gebruiken (HDD), dan moet u een externe stroombron gebruiken of een USB Y-kabel om voldoende stroom te leveren. De meeste HDD s worden geleverd met een externe stroombron of een USB-Y kabel. Document Rev B 17 03/11

18 Inleiding PTZ Compatibel Lijst De Honeywell Performance Series DVR s ondersteunen een ruime selectie van PTZ camera protocollen: Honeywell MAXPRO HMC-250 Honeywell VCL HSCP Honeywell (GC-655P) Inter-M (VRX-2101) Honeywell (HSD-250) Inter-M (VSD-640) Honeywell (HSD-251) LG (LPT-A100L) American Dynamics LG (LVC-A70x s) OpenEye 500 LG SpeedDome OpenEye 510 Merit Li-Lin OpenEye Pelco D Merit Li-Lin V6 AcutVista NVCC-Z42N AlfaVision NICE CAM KalatelDome NIKO Cynix Speed Dome Pelco-D CoVi EVQ-1000 Pelco-P CRR-1600I PIH-7600 DMP23-H2 SAE Dongyang Samsung (SCC-C420X) DRX-500 Samsung (DVR-502A) DRX-502A Samsung (MRX-1000) DS120 Samsung (SCC-641) DSC-230/240 Samsung (SPD-1600) DY-255RXB Sensormatic DynaColor Sungjin ERNA Tech Tamron EyeBekijk Dome Toshiba FastraxII ViconSpeedDome FilTech (DSC-230/PT- Visiontech 201) WONWOO Focvision WSD-7425D Ganz-PT 18

19 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Snel starten instructies 1. Schakel de DVR aan Zie DVR aanschakelen sectie voor meer informatie. 2. Log in -- Gebruik de nummertoetsen om het paswoord in te vullen wanneer gevraagd Het standaard paswoord is <geen> Druk op ENTER. 3. Voer de systeemconfiguratie uit om datum, tijd en systeem-id in te stellen. U vindt meer informatie in Systeemconfiguratie. 4. Voer de schijfconfiguratie uit om overschrijven opties in te stellen en SMART check aan te schakelen. Zie Schijfconfiguratie sectie voor meer informatie 5. Voer de gebruikersconfiguratie uit om het paswoord van de beheerder (administrator) te veranderen en bijkomende gebruikers toe te voegen. Zie Systeem > Gebruikersconfiguratie sectie voor meer informatie. 6. Voltooi de cameraconfiguratie voor alle bijgevoegde camera's Zie Cameraconfiguratie sectie voor meer informatie 7. Voltooi de PTZ-configuratie voor bijgevoegde Pan/tilt/ zoomcamera s. Zie PTZ-configuratie sectie voor meer informatie 8. Creëer een opnameschema. Zie Opnemen sectie voor meer informatie 9. Voltooi de sensorconfiguratie om alle externe apparaten die verbonden zijn met de sensorinputs of relaisoutputs, aan te schakelen. Zie Beweging/ gebeurtenis configuratie sectie voor meer informatie 10. Voltooi de beweging/ gebeurtenis configuratie om het opnemen van een gebeurtenis te starten: beweging, sensor, beeldenverlies. Zie Beweging/ gebeurtenis configuratie sectie voor meer informatie. 11. De DVR is nu geconfigureerd om beelden op te nemen, te zoeken en opnieuw af te spelen. U vindt meer informatie in de gebruikerssectie in deze handleiding over hoe de DVR te gebruiken. Voor de eerste maal inloggen De standaard administratieve login informatie: ID: admin Paswoord: <geen> Document Rev B 19 03/11

20 Installatie Installatie Bediening aan voorzijde DVD-drive Pijltjestoetsenn Back-up Menu Zoekenmodus Numeriek Keypad USB Port LED- Lichtjes Stroom Onmiddellijk Record Live display Harde schijf Opnemen Netwerk HDD Temp. Roteren Set-up Menu Vergrendel (logout) 20

21 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Verbindingen aan de achterzijde Het paneel aan de achterzijde van de DVR bevat bijnal alle verbindingen die u zult gebruiken. Het schematisch overzicht hieronder toont de plaats en beschrijving van iedere verbinding. Kanaal 16 Video In Poorten Video Out Poorten PTZ verbinding Sensor Input Relais Output Audio Input NTSC/PAL switch RS232 Output Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs Power Input Netwerk Port USB Poort VGA Output Document Rev B 21 03/11

22 Installatie Kanaal 8 PTZ- verbinding Video Out poorten Video In poorten Audio Input kabelverbinding Sensor Input Relais Output NTSC/PAL switch RS-232 Input Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs Power Input Netwerk Port USB- Poort VGA Output Kanaal 4 Video Out Poorten Video In Poorten Audio Input Kabelverbindingen PTZ -verbinding RS-232 Input Sensor Inputs Relais Outputs Audio Output Primaire en Spot Monitor Outputs Power Input NTSC/PAL switch Netwerk Port USB- Poort 22

23 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Afstandbediening REC ID Selecteren* ID Opnemen toggle ZOOM FOCUS IRIS PRESET Uitloggen (slot) Pauze PTZ PTZ- bediening Play -30 REPL AY +30 Terugspelen Snel vooruit spoelen Pijl / Panorama SETUP BACKUP SEARCH P LIVE Pijl Pijl ENTER EXI T S ROTATE ALARM OSD PTZ Display Options *Met de ID- selecteren toets kunt u één afstandsbediening gebruiken voor meerdere DVR s. Document Rev B 23 03/11

24 Installatie Verbindingshandleiding De monitor verbinden Er zijn drie beschikbare monitor outputs op de Performance Series DVR. Samengestelde monitor output voor CCTV-monitor BNC (aangeduid als MAIN) Spot monitor output voor CCTV-monitor BNC (aangeduid als SPOT) VGA-output voor VGA-monitor Mini-sub D15 Video inputs en looping outputs De HRDP DVR komt met 4/8/16 BNC video inputs aan de achterzijde van het frame. Iedere video input heeft een overeenstemmende BNC-output om het videosignaal te verzenden naar een ander controle-/ opnameapparaat. Verbinden maken met een netwerk Gebruik de RJ45-aansluiting poort aan de achterzijde van de DVR wanneer u een verbinding maakt met een netwerk. Audio verbinden Om geluid op te nemen op de DVR, verbind de audiobron met de verbindingen op de audiopoorten aan de achterzijde van de DVR. Om naar live of opgenomen audio te luisteren, verbind de audio outpoort met een versterkt luidsprekersysteem. Opmerking De DVR audio output is een bron op lijnniveau waarvoor u een versterkt luidsprekersysteem nodig hebt. De audio input kan komen van een versterkte bron of onmiddellijk van een microfoon. 24

25 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Een PTZ-camera verbinden De RS485 verbinding kan gebruikt worden om Pan/Tilt/ Zoom (PTZ) camera s te bedienen. U vindt meer informatie in de handleiding van de PTZ-camera om de RS485 verbinding te configureren. Opmerking Gebruik de RS485 verbinding voor externe besturingssystemen zoals een besturingstoetsenbord. Verbind RX-/TX en RX+/TX+ van het besturingssysteem met de TX-/ RX en TX+/RX (respectievelijk) van de DVR. Verbinden met een sensor input Om een verbinding te maken op de alarm verbindingsstrips: Houd de toets ingedrukt en breng de kabel in de opening onder de toets. Om de kabel los te maken; houd de toets boven de kabel ingedrukt en verwijder de kabel. Alarm In Gebruik externe apparaten om een signaal te verzenden naar de DVR in geval van een gebeurtenis. Mechanische of elektrische schakelaars kunnen verbonden worden met een kabel met de alarm-in en aardingsverbindingen (GND). Opmerking Alle verbindingen die aangeduid werden zijn gemeenschappelijk. Verbind de aardingzijde van de alarminput en /of alarm-output met de GND-verbinding. Verbinden met een relais output Om een verbinding te maken met de alarm verbindingsstrips. Houd de toets ingedrukt en breng de kabel in de opening onder de toets. Om de kabel los te maken; houd de toets boven de kabel ingedrukt en verwijder de kabel. Alarm-out De DVR kan externe apparaten activeren zoals zoemers of lichten. Verbind het externe apparaat met de alarm-out en aardingsverbindingen (GND). U vindt meer informatie in de handleiding van de sensor configuratie. Document Rev B 25 03/11

26 Installatie Een rackmount kit monteren Opgelet Er dient zich minstens 1U spatie te bevinden tussen de DVR en ieder ander voorwerp in het rek. 1. Bevestig de rackmount met de voorziene schroeven aan iedere zijde van de DVR. De plastic beschermingsranden niet verwijderen. 2. Monteer de DVR in uw rek. De DVR aanschakelen 1. Verbind de camerakabels. 2. Verbind een netwerkkabel en een monitorkabel. 3. Verbind de stroomkabel met de DVR en wacht tot het hoofdscherm getoond wordt op de verbonden monitor. Dit duurt ongeveer twee minuten. Tip Zie Verbindingssectie voor meer informatie De Power- toets gebruiken Om de DVR te starten: Houd de Set-up/ Power- toets op het paneel aan de voorzijde van de DVR ingedrukt tot de lichtjes beginnen te knipperen. Om de DVR af te sluiten: Houd de Set-up/ Power-toets aan de voorzijde van het paneel van de DVR ingedrukt, log in wanneer gevraagd en selecteer OK om af te sluiten. Opmerking Alleen toegestane gebruikers kunnen de DVR afsluiten. 26

27 H.264 DVR Gebruiker Handleiding De afstandsbedienings-id instellen Wanneer meer dan één HRDP Performance Series DVR geïnstalleerd wordt in dezelfde locatie, dan kunt u een afstandsbediening gebruiken om meerdere DVR s te bedienen met een maximum van 20 DVR s. Om meerdere DVR s te bedienen, dient u de ID van de afstandsbediening te veranderen naar de ID van de DVR. Om de ID van de afstandsbediening te veranderen: 1. Op de DVR, ga naar SYSTEM > SYSTEM CONFIGURATION. 2. Vul het gewenste DVR ID-nummer in. 3. Op de afstandsbediening, houd de ID-toets ingedrukt en vul het gewenste DVD ID-nummer in om de overeenstemmende DVR te gebruiken. Opmerking De DVR-ID moet ingevuld worden als twee nummers op de afstandsbediening. U dient daarom 00 in te vullen voor de systeem-id 0 en 01 voor 1. Document Rev B 27 03/11

28 Set-up Set-up Set-up menu s Gebruik de set-up menu s om de DVR-instellingen te configureren, opnames te plannen, te netwerken en af te sluiten. Druk op de SETUP- toets aan de voorzijde van de DVR of afstandsbediening om toegang te krijgen tot de set-up menu's en log in. U vindt meer informatie in "Voor de eerste keer inloggen" sectie wanneer u de set-up voor de eerste keer uitvoert. Gebruik de en toetsen aan de voorzijde van de DVR of afstandsbediening om door de individuele menu's te navigeren, en gebruik de en toetsen om een nieuw set-up menu. te selecteren. 28

29 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Set-up assistent Met de set-up assistent kunt u algemene opname instellingen definiëren voor een eenvoudige en gepersonaliseerde planning op de DVR. Global resolution (globale resolutie) 352 x240 / / Record Mode (Opnamemodus) Continuous / Motion / Sensor / Continuous+Motion / Continuous+Sensor / Motion+Sensor (Voortduren/ Beweging / Sensor/ Voortdurend + Beweging/ Voortdurend + Sensor / Beweging + Sensor) Average Days to Record (Gemiddeld aantal dagen om op te nemen) - [Het gemiddeld aantal opnamedagen bepaald door resolutie, IPS (Beelden per seconde), fotokwaliteit en beschikbare opslagruimte]. IPS Per Channel [Gemiddelde IPS] 1-30 [Maximum hangt af van de resolutie] Picture Quality (Gemiddelde fotokwaliteit) Low / Normal / High / Highest (Laag / normaal / hoog / hoogst) Document Rev B 29 03/11

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding Real-time-DVR gebruikershandleiding Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding SHR-6040 SHR-6042 Dutch beeld de mogelijkheden in AB82-01490A Rev-02 de belangrijkste eigenschappen van uw DVR De door u gekochte

Nadere informatie

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET

DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET DVR4MQAEB DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op het

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

Installatie en Bedienings Handleiding

Installatie en Bedienings Handleiding Installatie en Bedienings Handleiding Paragon Series DVR EVERFOCUS ELECTRONICS CORPORATION Paragon Series DVR Bedienings handleiding 2009 EverFocus Electronics Corp www.everfocus.com Alle rechten zijn

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

Real-time-DVR gebruikershandleiding

Real-time-DVR gebruikershandleiding Real-time-DVR gebruikershandleiding Real-time-DVR Gebruikershandleiding SHR-5040 SHR-5042 Dutch Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands Real Time DVR Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042 Veiligheidsvoorschriften Voor we beginnen ii Houd rekening met het volgende voor een correct gebruik van het product en het voorkomen van veiligheidsrisico's

Nadere informatie

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES

CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES CCTVPROM DVR + 4 CAMERA S + ACCESSOIRES GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITALE 4-KANAALS MULTIPLEXER QUAD MPEG-4 RECORDER + ETHERNET 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie

Nadere informatie

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing DVR 351.154 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D 4 KANAALS HD-SDI-DVR Gebruikershandleiding SRD-480D 4-kanaals HD-SDI DVR Gebruikershandleiding Copyright 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerk is het gedeponeerde logo van

Nadere informatie

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13

TruVision Outdoor IPcamera. Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 TruVision Outdoor IPcamera Gebruikershandleiding P/N 1072587B-NL REV 1.0 ISS 10JAN13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant Certificatie Naleving van FCC-richtlijnen Richtlijnen van de Europese

Nadere informatie

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI.

Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. Gebruikers handleiding HDR-04HP 4 KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER MET DVD/RW FUNCTIE, MUIS EN GUI. GEBRUIKERS HANDLEIDING Om schade te voorkomen en een optimale werking van het apparaat te verkrijgen,

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Nadere informatie

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen...

Nadere informatie

FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05388 Rev A 06/09

FUSION IV NVR. Handleiding. Digitaal Opname en Transmissie Systeem. Document 800-05388 Rev A 06/09 FUSION IV NVR Digitaal Opname en Transmissie Systeem Handleiding Document 800-05388 Rev A 06/09 Waarschuwingen en beveiligingen 2 Fusion IV NVR Handleiding Waarschuwingen en beveiligingen Verklaring van

Nadere informatie

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen... 4 2.1 4

Nadere informatie