AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU"

Transcriptie

1 AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU AVOC (Audio Visueel Onderwijs Centrum), opgericht in 1973, is een professioneel taalcentrum met vestigingen in Venlo en Maastricht. DE AVOC-AANPAK Elke vestiging herbergt een taal-opleidingsinstituut en een vertaal-bureau en biedt een compleet dienstenpakket op het gebied van talen, nl.: I Taalopleidingen - individuele taalcursussen - cursussen in groepsverband - spoedopleidingen - project- en in-company trainingen II Taalservice - vertalingen in en uit alle talen - tolkendiensten - taal- en teksthulp De AVOC-aanpak is in de eerste plaats een persoonlijke aanpak, waarbij altijd rekening wordt gehouden met individuele wensen en behoeften. De inzet van enthousiaste en ervaren docenten, het gebruik van de modernste methodes en technieken en de in ruim 20 jaar opgebouwde ervaring garanderen een passende oplossing voor de meest uiteenlopende taalproblemen. Zo biedt AVOC taalcursussen voor beginners en gevorderden, met lesprogramma's op maat, overdag en/of 's avonds. Deze cursussen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd en zijn gericht op algemeen of meer specifiek taalgebruik. De persoonlijke en flexibele AVOC-benadering biedt een passend antwoord in de vorm van een taaltraining die naadloos aansluit op de behoeften van bedrijf, instelling of particulier. Daarnaast staat een professioneel team van deskundige AVOC-medewerkers paraat voor het vertalen van teksten, het verzorgen van tolkendiensten en het bieden van ondersteuning bij het schrijven en redigeren van teksten. AVOC TALEN Burg. van Rijnsingel 10 Alexander Battalaan AN Venlo 6221 CE Maastricht Tel: Tel: Fax: Fax: Internet:

2 TAALOPLEIDINGEN: DE AVOC-FORMULE Uitgebreid en flexibel cursusaanbod Praktijkgericht AVOC heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod van cursussen en beschikt over de modernste leermiddelen en lesmethodes. AVOC organiseert cursussen in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Grieks, Arabisch en Indonesisch (andere talen op aanvraag). Bovendien is AVOC gespecialiseerd in Nederlands voor buitenlanders. Ook Nederlanders die problemen hebben met spelling, grammatica of met het correct schrijven van brieven en rapporten in de Nederlandse taal, zijn bij AVOC aan het juiste adres. De AVOC-cursussen zijn in de eerste plaats praktijkgericht, dat wil zeggen: afgestemd op de specifieke vaardigheden waarover de cursist in de praktijk moet kunnen beschikken. Vaak ligt hierbij de nadruk op spreekvaardigheid, maar een AVOC-cursus kan ook worden gericht op bijv. (bedrijfs)correspondentie of het leren lezen van technische handboeken. Persoonlijke benadering en advies Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Hierin worden de persoonlijke wensen en behoeften in kaart gebracht en er kan een test worden afgenomen. Na deze kennismaking komt AVOC met een studieadvies en een kostenbegroting, waarin rekening wordt gehouden met de doelstellingen en mogelijkheden van de kandidaat. Deze zorgvuldige intake-procedure van AVOC staat borg voor een cursus op maat. De permanente begeleiding en de persoonlijke aandacht tijdens de cursus vormen de basis voor een succesvol verloop. Kortom: AVOC stippelt voor iedere opleidingsbehoefte een flexibel en aangepast cursustraject uit, variërend van een cursus met 1 à 2 uur les per week tot een spoedopleiding met 30 à 40 uur per week, individueel of in groep, overdag of 's avonds. Officieel erkende examens Alle AVOC-opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend examen.

3 INDIVIDUELE CURSUSSEN AVOC organiseert individuele cursussen met flexibele programma's van 1 tot 40 uur per week. MOGELIJKHEDEN Beide formules hebben specifieke voordelen. De keuze zal afhankelijk zijn van het doel, dat de kandidaat wil bereiken en van het tijdsbestek, dat hem ter beschikking staat. Ook de persoonlijke voorkeur speelt in dit opzicht een belangrijke rol. De voordelen van een cursus op individuele basis zijn: -Aanvang is op ieder moment mogelijk. -Lesdagen en -tijden worden in overleg met de cursist vastgesteld (flexibel lesrooster). -De cursist krijgt de volle en onverdeelde aandacht van de leraar. -Lesniveau, -tempo en -inhoud worden volledig afgestemd op de deelnemer. -Inbreng van eigen (bedrijfs)materiaal is mogelijk. -Tijdwinst door efficiency. 1. Basiscursus in het talenpracticum 1-4 uur per week; totaal 40 uur (dag/avond). 2. Basiscursus aangevuld met 5 privéondersteuningslessen 1-4 uur per week; totaal 45 uur (dag/avond). 3. Opfriscursus in het talenpracticum 1-4 uur per week; totaal 20 uur (dag/avond). 4. Opfriscursus aangevuld met 5 privéondersteuningslessen 1-4 uur per week; totaal 25 uur (dag/avond). 5. Privélessen met docent, per 10 uur 6. Versnelde methode: taaltraining "KADER" combinatiecursus die bestaat uit privélessen met docent + talenpracticum + computerondersteund onderwijs 2-15 uur per week; per blok van 20 of 30 uur (dag/avond). 7. Spoedopleiding "VIP" (Very Intensive and Personal) uur per week; minimaal 1 week (overdag). Een individuele cursus kan bestaan uit: privélessen met leraar, lessen in het talenpracticum, computerondersteund taalonderwijs, of een combinatie van deze elementen.

4 SPOEDOPLEIDING VIP: Very Intensive and Personal Een VIP-spoedcursus is een dagcursus, waarbij de deelnemer zich gedurende een of meerdere weken full-time met het leren van een taal bezighoudt. Wanneer is een spoedcursus de aangewezen oplossing: Na een zorgvuldige behoeftepeiling wordt een individueel cursusplan opgesteld, dat geheel is afgestemd op de functie, de situatie en het niveau van de deelnemer. Er kan worden gekozen uit lesprogramma's van 6 tot 8 uur per dag. Privélessen met docent vormen het belangrijkste bestanddeel van een VIP-cursus en deze lessen kunnen worden aangevuld met extra training m.b.v. talenpracticum, video en computer. De afwisseling van leraren, de variatie van het aangeboden lesmateriaal zorgen ervoor, dat de deelnemer snel vertrouwd raakt met de te leren taal. De flexibele cursusopbouw maakt het bovendien mogelijk ook eigen materiaal (handboeken, brochures, enz.) in de lessen te verwerken. Het normale lesprogramma kan nog worden uitgebreid met een lunch-optie. Deze optie houdt in dat de lunch wordt gebruikt in gezelschap van een "native business senior", zodat op een zeer effectieve wijze het nuttige met het aangename wordt verenigd. - Indien er op korte termijn een taal geleerd of opgefrist moet worden; bijv. bij: * uitzending naar het buitenland * aanvaarding van een nieuwe functie * deelname aan een beurs of een belangrijk congres * overname van of door een buitenlandse onderneming - Indien de agenda van de betrokken persoon het niet toelaat een cursus op langere termijn met een regelmatig studierooster te plannen, bijv. omdat hij veel reist of een zeer druk en onregelmatig beroepsleven heeft. Voordelen van een AVOC-spoedcursus: De kandidaat kan zich, bevrijd van zijn dagelijkse werkbesognes, helemaal concentreren op de te leren taal. Volledige benutting van de beschikbare tijd. Flexibele lesprogramma's en cursusopbouw. De zeer intensieve en persoonlijke aanpak leidt in zeer korte tijd tot verrassende resultaten.

5 PROJECT EN IN-COMPANY TRAINING Bij veel bedrijven en instellingen groeit door marktontwikkelingen de behoefte aan kennis van vreemde talen en culturen. Contacten en samenwerkingsverbanden met buitenlandse relaties worden intensiever. Door het starten of overnemen van bedrijven in het buitenland worden medewerkers steeds vaker betrokken bij internationale activiteiten. Daarom komt het regelmatig voor dat meerdere personen eenzelfde taal met hetzelfde doel moeten opfrissen of aanleren. In zo'n geval verdient het de voorkeur een speciale cursus op te zetten. AVOC heeft in de loop der jaren een grote expertise op dit gebied verworven. Talloze projecten met groepen variërend van 10 tot 250 deelnemers werden door AVOC met succes opgezet en uitgevoerd. Het succes van deze projecten is te danken aan de gedegen AVOC-aanpak. Deze omvat: - een nauwkeurige analyse van de behoeften en vastlegging van de doelstellingen - een grondig onderzoek naar de opbouw en achtergrond van de groep kandidaten en inventarisatie van aanwezige kennis en niveaus - het opzetten van een cursusplan, dat aansluit bij de vastgelegde uitgangspunten - het uitvoeren van het cursusplan door ervaren docenten met vastgelegde tussentijdse evaluaties. Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn: - technisch Engels voor productiepersoneel - commercieel Frans voor verkoopstaf - Engels voor automatiseringsafdeling - Spaans voor buitendienstmedewerkers - technisch Duits voor bouwbedrijf - Frans voor bankbedienden - schriftelijke communicatie Nederlands voor afdelingshoofden (referenties beschikbaar)

6 TARIEVEN TAALOPLEIDINGEN (per ) I Individuele taalopleidingen 1. Basiscursus in het talenpracticum (± 40 uur)eur 300,00 OPENINGSTIJDEN Venlo: ma + do: u u. di: u u. wo + vr: u. Voor spoedopleidingen dagelijks geopend van uur 2. Basiscursus met 5 privélessen EUR 505,00 3. Opfriscursus in het talenpracticum (± 20 uur)eur 205,00 4 Opfriscursus met 5 privélessen EUR 435,00 5. Privélessen (native speaker) per 10 uur EUR 525,00 6. Taaltraining "KADER", versnelde methode: 10 u. privéles + 10 u. talenpr./comp. EUR 685,00 7. Spoedopleiding "VIP" (prijs per week) 6 uur per dag (4 u. privé + 2 u. tp/comp) EUR 1.265,00 Maastricht: optie: lunch met native speaker EUR 390,00 ma, di, do: u. wo, vrij: u. Voor spoedopleidingen dagelijks geopend van uur II Project- en in-company trainingen: Tarieven op aanvraag. Vermelde tarieven zijn excl. cursusboeken en andere lesmaterialen.

7 TAALSERVICE Steeds meer bedrijven, zeker niet alleen de grote, onderhouden intensieve internationale contacten. De taalservice van AVOC omvat drie activiteiten nl.: - vertaalwerkzaamheden - tolkendiensten - tekst- en taalhulp Vertaalwerkzaamheden: Hierbij speelt zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatie een zeer belangrijke rol. In veel gevallen kan men zich geen fouten permitteren en dient de communicatie vlekkeloos te verlopen. Fouten in een folder, het visitekaartje van een bedrijf, scheppen onmiddellijk een negatief imago en blokkeren vaak de ontwikkeling van de markt. Een misverstand bij contractbesprekingen kan verstrekkende gevolgen hebben, meertalige congressen of bijeenkomsten zijn ondenkbaar zonder tolken, enz. Omdat geen enkel bedrijf al deze specialismen zelf in huis heeft, wordt steeds vaker een beroep gedaan op de professionele taalservice van AVOC. AVOC staat immers voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. AVOC vertaalt naar en uit alle gewenste talen en hanteert daarbij een aantal professionele criteria: - vertalers vertalen uitsluitend naar hun moedertaal - gespecialiseerde vertalers per vakgebied - controle en revisie voor levering - stipte levertijden dankzij nauwkeurige planning - beëdigde vertalers voor officiële stukken - gebruik van modernste technische hulpmiddelen Tolkendiensten: Voor congressen, besprekingen, seminars, enz. levert AVOC: - professionele en gespecialiseerde congrestolken - draadloze tolkeninstallaties - ervaren gesprekstolken - hulp bij telefoongesprekken naar het buitenland Tekst- en taalhulp: Aan de kwaliteit van geschreven teksten worden steeds hogere eisen gesteld. Niet alleen in vreemde talen, maar zekere ook in het Nederlands. Bedrijven, instellingen en particulieren blijken dan ook steeds vaker behoefte te hebben aan taalondersteuning. In dit kader biedt AVOC: - hulp bij het schrijven van speeches, cv's en teksten t.b.v. publiciteit; - controle van artikelen en rapporten op stijl- en spellingsfouten; - trainingen ter verbetering van schriftelijke vaardigheden. Tarieven: Tarieven voor bovengenoemde werkzaamheden op aanvraag.

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Bijlage Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Amsterdam University College (AUC) De Amsterdam University

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?

Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur Wat weten we over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014

Alliance Française de Walcheren.. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 1 Alliance Française de Walcheren PROGRAMMA 2014-2015. De nieuwe cursussen beginnen in de week van maandag 6 oktober 2014 2 Inhoud Wat is de Alliance Française? 3 Hoe zijn de cursussen opgezet? 4 Onze

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie