AVOC TALEN. AVOC (Audio Visueel Onderwijs Centrum) is een professioneel talencentrum dat, sinds de oprichting in 1973, is gevestigd in Venlo.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVOC TALEN. AVOC (Audio Visueel Onderwijs Centrum) is een professioneel talencentrum dat, sinds de oprichting in 1973, is gevestigd in Venlo."

Transcriptie

1 AVOC TALEN AVOC (Audio Visueel Onderwijs Centrum) is een professioneel talencentrum dat, sinds de oprichting in 1973, is gevestigd in Venlo. DE AVOC-AANPAK De vestiging herbergt een taalopleidingsinstituut en een vertaalbureau en biedt een compleet dienstenpakket op het gebied van talen, nl.: I Taalopleidingen - individuele taalcursussen - cursussen in groepsverband - spoedopleidingen - project- en in-company trainingen II Taalservice - vertalingen in en uit alle talen - tolkendiensten - taal- en teksthulp De AVOC-aanpak is in de eerste plaats een persoonlijke aanpak, waarbij altijd rekening wordt gehouden met individuele wensen en behoeften. De inzet van enthousiaste en ervaren docenten, het gebruik van de modernste methodes en technieken en de in ruim 20 jaar opgebouwde ervaring garanderen een passende oplossing voor de meest uiteenlopende taalproblemen. Zo biedt AVOC taalcursussen voor beginners en gevorderden, met lesprogramma's op maat, overdag en/of 's avonds. Deze cursussen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd en zijn gericht op algemeen of meer specifiek taalgebruik. De persoonlijke en flexibele AVOC-benadering biedt een passend antwoord in de vorm van een taaltraining die naadloos aansluit op de behoeften van bedrijf, instelling of particulier. Daarnaast staat een professioneel team van deskundige AVOCmedewerkers paraat voor het vertalen van teksten, het verzorgen van tolkendiensten en het bieden van ondersteuning bij het schrijven en redigeren van teksten. AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU Burg. van Rijnsingel 10 Tel: AN Venlo Fax: Internet:

2 TAALOPLEIDINGEN: DE AVOC-FORMULE Uitgebreid en flexibel cursusaanbod Praktijkgericht AVOC heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod van cursussen en beschikt over de modernste leermiddelen en lesmethodes. AVOC organiseert cursussen in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Grieks, Arabisch en Indonesisch (andere talen op aanvraag). Bovendien is AVOC gespecialiseerd in Nederlands voor buitenlanders. Ook Nederlanders die problemen hebben met spelling, grammatica of met het correct schrijven van brieven en rapporten in de Nederlandse taal, zijn bij AVOC aan het juiste adres. De AVOC-cursussen zijn in de eerste plaats praktijkgericht, dat wil zeggen: afgestemd op de specifieke vaardigheden waarover de cursist in de praktijk moet kunnen beschikken. Vaak ligt hierbij de nadruk op spreekvaardigheid, maar een AVOC-cursus kan ook worden gericht op bijv. (bedrijfs)correspondentie of het leren lezen van technische handboeken. Persoonlijke benadering en advies Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Hierin worden de persoonlijke wensen en behoeften in kaart gebracht en er kan een test worden afgenomen. Na deze kennismaking komt AVOC met een studieadvies en een kostenbegroting, waarin rekening wordt gehouden met de doelstellingen en mogelijkheden van de kandidaat. Deze zorgvuldige intake-procedure van AVOC staat borg voor een cursus op maat. De permanente begeleiding en de persoonlijke aandacht tijdens de cursus vormen de basis voor een succesvol verloop. Kortom: AVOC stippelt voor iedere opleidingsbehoefte een flexibel en aangepast cursustraject uit, variërend van een cursus met 1 à 2 uur les per week tot een spoedopleiding met 30 à 40 uur per week, individueel of in groep, overdag of 's avonds. Officieel erkende examens Alle AVOC-opleidingen kunnen worden afgesloten met een erkend examen.

3 INDIVIDUELE CURSUSSEN AVOC organiseert individuele cursussen met flexibele programma's van 1 tot 40 uur per week. MOGELIJKHEDEN Beide formules hebben specifieke voordelen. De keuze zal afhankelijk zijn van het doel, dat de kandidaat wil bereiken en van het tijdsbestek, dat hem ter beschikking staat. Ook de persoonlijke voorkeur speelt in dit opzicht een belangrijke rol. De voordelen van een cursus op individuele basis zijn: - Aanvang is op ieder moment mogelijk. - Lesdagen en -tijden worden in overleg met de cursist vastgesteld (flexibel lesrooster). - De cursist krijgt de volle en onverdeelde aandacht van de leraar. - Lesniveau, -tempo en -inhoud worden volledig afgestemd op de deelnemer. - Inbreng van eigen (bedrijfs)materiaal is mogelijk. - Tijdwinst door efficiency. 1. Basiscursus in het talenpracticum 1-4 uur per week; totaal 40 uur (dag/avond). 2. Basiscursus aangevuld met 5 privé-ondersteuningslessen 1-4 uur per week; totaal 45 uur (dag/avond). 3. Opfriscursus in het talenpracticum 1-4 uur per week; totaal 20 uur (dag/avond). 4. Opfriscursus aangevuld met 5 privé-ondersteuningslessen 1-4 uur per week; totaal 25 uur (dag/avond). 5. Privélessen met docent, per 10 uur 6. Versnelde methode: taaltraining "KADER" combinatiecursus die bestaat uit privélessen met docent + talenpracticum + computerondersteund onderwijs 2-15 uur per week; per blok van 20 of 30 uur (dag/avond). 7. Spoedopleiding "VIP" (Very Intensive and Personal) uur per week; minimaal 1 week (overdag). Een individuele cursus kan bestaan uit: privélessen met leraar, lessen in het talenpracticum, computerondersteund taalonderwijs, of een combinatie van deze elementen.

4 SPOEDOPLEIDING VIP: Very Intensive and Personal Een VIP-spoedcursus is een dagcursus, waarbij de deelnemer zich gedurende een of meerdere weken full-time met het leren van een taal bezighoudt. Wanneer is een spoedcursus de aangewezen oplossing: Na een zorgvuldige behoeftepeiling wordt een individueel cursusplan opgesteld, dat geheel is afgestemd op de functie, de situatie en het niveau van de deelnemer. Er kan worden gekozen uit lesprogramma's van 6 tot 8 uur per dag. Privélessen met docent vormen het belangrijkste bestanddeel van een VIP-cursus en deze lessen kunnen worden aangevuld met extra training m.b.v. talenpracticum, video en computer. De afwisseling van leraren, de variatie van het aangeboden lesmateriaal zorgen ervoor, dat de deelnemer snel vertrouwd raakt met de te leren taal. De flexibele cursusopbouw maakt het bovendien mogelijk ook eigen materiaal (handboeken, brochures, enz.) in de lessen te verwerken. Het normale lesprogramma kan nog worden uitgebreid met een lunchoptie. Deze optie houdt in dat de lunch wordt gebruikt in gezelschap van een "native business senior", zodat op een zeer effectieve wijze het nuttige met het aangename wordt verenigd. - Indien er op korte termijn een taal geleerd of opgefrist moet worden; bijv. bij: * uitzending naar het buitenland * aanvaarding van een nieuwe functie * deelname aan een beurs of een belangrijk congres * overname van of door een buitenlandse onderneming - Indien de agenda van de betrokken persoon het niet toelaat een cursus op langere termijn met een regelmatig studierooster te plannen, bijv. omdat hij veel reist of een zeer druk en onregelmatig beroepsleven heeft. Voordelen van een AVOC-spoedcursus: De kandidaat kan zich, bevrijd van zijn dagelijkse werkbesognes, helemaal concentreren op de te leren taal. Volledige benutting van de beschikbare tijd. Flexibele lesprogramma's en cursusopbouw. De zeer intensieve en persoonlijke aanpak leidt in zeer korte tijd tot verrassende resultaten.

5 PROJECT EN IN-COMPANY TRAINING Bij veel bedrijven en instellingen groeit door marktontwikkelingen de behoefte aan kennis van vreemde talen en culturen. Het succes van deze projecten is te danken aan de gedegen AVOC-aanpak. Deze omvat: Contacten en samenwerkingsverbanden met buitenlandse relaties worden intensiever. Door het starten of overnemen van bedrijven in het buitenland worden medewerkers steeds vaker betrokken bij internationale activiteiten. Daarom komt het regelmatig voor dat meerdere personen eenzelfde taal met hetzelfde doel moeten opfrissen of aanleren. In zo'n geval verdient het de voorkeur een speciale cursus op te zetten. AVOC heeft in de loop der jaren een grote expertise op dit gebied verworven. Talloze projecten met groepen variërend van 10 tot 250 deelnemers werden door AVOC met succes opgezet en uitgevoerd. - een nauwkeurige analyse van de behoeften en vastlegging van de doelstellingen - een grondig onderzoek naar de opbouw en achtergrond van de groep kandidaten en inventarisatie van aanwezige kennis en niveaus - het opzetten van een cursusplan, dat aansluit bij de vastgelegde uitgangspunten - het uitvoeren van het cursusplan door ervaren docenten met vastgelegde tussentijdse evaluaties. Enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn: - technisch Engels voor productiepersoneel - commercieel Frans voor verkoopstaf - Engels voor automatiseringsafdeling - Spaans voor buitendienstmedewerkers - technisch Duits voor bouwbedrijf - Frans voor bankbedienden - schriftelijke communicatie Nederlands voor afdelingshoofden (referenties beschikbaar)

6 TARIEVEN TAALOPLEIDINGEN (per ) I Individuele taalopleidingen 1. Basiscursus in het talenpracticum (± 40 uur) EUR 300,00 OPENINGSTIJDEN ma di+ do: u u. wo + vr: u. Voor spoedopleidingen dagelijks geopend van uur 2. Basiscursus met 5 privélessen EUR 580,00 3. Privélessen (native speaker) per 10 uur EUR 560,00 4. Taaltraining "KADER", versnelde methode: 10 u. privéles + 10 u. talenpracticum/comp. EUR 720,00 20 u. privéles + 10 u. talenpracticum/comp. EUR 1.280,00 5. Spoedopleiding "VIP" (prijs per week) 6 uur per dag (4 u. privé + 2 u. tp/comp) EUR 1.350,00 II Project- en in-company trainingen: Tarieven op aanvraag. Vermelde tarieven zijn excl. cursusboeken en andere lesmaterialen.

7 TAALSERVICE Steeds meer bedrijven, zeker niet alleen de grote, onderhouden intensieve internationale contacten. De taalservice van AVOC omvat drie activiteiten nl.: - vertaalwerkzaamheden - tolkendiensten - tekst- en taalhulp Vertaalwerkzaamheden: AVOC vertaalt naar en uit alle gewenste talen en hanteert daarbij een aantal professionele criteria: Hierbij speelt zowel de mondelinge als de schriftelijke communicatie een zeer belangrijke rol. In veel gevallen kan men zich geen fouten permitteren en dient de communicatie vlekkeloos te verlopen. Fouten in een folder, het visitekaartje van een bedrijf, scheppen onmiddellijk een negatief imago en blokkeren vaak de ontwikkeling van de markt. Een misverstand bij contractbesprekingen kan verstrekkende gevolgen hebben, meertalige congressen of bijeenkomsten zijn ondenkbaar zonder tolken, enz. Omdat geen enkel bedrijf al deze specialismen zelf in huis heeft, wordt steeds vaker een beroep gedaan op de professionele taalservice van AVOC. AVOC staat immers voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. - vertalers vertalen uitsluitend naar hun moedertaal - gespecialiseerde vertalers per vakgebied - controle en revisie voor levering - stipte levertijden dankzij nauwkeurige planning - beëdigde vertalers voor officiële stukken - gebruik van modernste technische hulpmiddelen Tolkendiensten: Voor congressen, besprekingen, seminars, enz. levert AVOC: - professionele en gespecialiseerde congrestolken - draadloze tolkeninstallaties - ervaren gesprekstolken - hulp bij telefoongesprekken naar het buitenland Tekst- en taalhulp: Aan de kwaliteit van geschreven teksten worden steeds hogere eisen gesteld. Niet alleen in vreemde talen, maar zekere ook in het Nederlands. Bedrijven, instellingen en particulieren blijken dan ook steeds vaker behoefte te hebben aan taalondersteuning. In dit kader biedt AVOC: - hulp bij het schrijven van speeches, cv's en teksten t.b.v. publiciteit; - controle van artikelen en rapporten op stijl- en spellingsfouten; - trainingen ter verbetering van schriftelijke vaardigheden.

8 TARIEVEN VERTAALWERKZAAMHEDEN (per ) Alle prijzen zijn richtprijzen, exclusief B.T.W. Voor grotere opdrachten (> woorden) gelden gereduceerde tarieven. Minimumtarief per opdracht EUR 40,00. Minimumtarief per beëdigde vertaling EUR 45,00. Voor zeer moeilijk te vertalen teksten, voor werk dat speciale documentatie vereist en voor spoedopdrachten kunnen toeslagen worden berekend. Voor vertalingen waarbij het Nederlands geen bron- of doeltaal is, kan (afhankelijk van de te vertalen tekst) een toeslag van 10-25% op de standaardtarieven worden berekend. I. Tarieven per 100 woorden, voor technische, wetenschappelijke en commerciële vertalingen in/uit het Nederlands in/uit: Duits, Engels, Frans EUR 16,00 Italiaans, Spaans EUR 18,00 Deens, Noors, Zweeds EUR 30,00 Fins, Indonesisch, Pools, Portugees EUR 32,50 Slowaaks, Tsjechisch, Hongaars Servisch/Servokroatisch Russisch, Turks, Grieks EUR 35,50 Arabisch EUR 37,50 Farsi, Japans, Chinees EUR 40,00 Andere talen op aanvraag. II. Tarieven voor beëdigde vertalingen: tarieven als boven verhoogd met EUR 5,00 per 100 woorden. III. Correctiewerkzaamheden: EUR 60,00

AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU

AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU AVOC TALENINSTITUUT & VERTAALBUREAU AVOC (Audio Visueel Onderwijs Centrum), opgericht in 1973, is een professioneel taalcentrum met vestigingen in Venlo en Maastricht. DE AVOC-AANPAK Elke vestiging herbergt

Nadere informatie

Gespecialiseerd in technische en juridische vertalingen en taaltrainingen op maat

Gespecialiseerd in technische en juridische vertalingen en taaltrainingen op maat Wij zorgen ervoor dat u goed begrepen wordt. Overal ter wereld. Gespecialiseerd in technische en juridische vertalingen en taaltrainingen op maat Polydioma Schipholweg 275 1171 PK Badhoevedorp, (+31) 020

Nadere informatie

linguarama marcus evans linguarama Praktijkgerichte trainingen Praktijkgerichte taal-, cultuur- & communicatietrainingen

linguarama marcus evans linguarama Praktijkgerichte trainingen Praktijkgerichte taal-, cultuur- & communicatietrainingen marcus evans linguarama Praktijkgerichte trainingen Linguarama Praktijkgerichte taal-, cultuur- & communicatietrainingen Taaltrainingen Residentiële trainingen Trainingen in het taalgebied Interculturele

Nadere informatie

Express Yourself - Understand the World

Express Yourself - Understand the World Express Yourself - Understand the World Beeld van het Talencentrum 2010-2012 www.rug.nl/talencentrum www.rug.nl/talencentrum Oude Kijk in t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen T 050 363 58 02 E talencentrum@rug.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

We onderscheiden de onderstaande vormen in het keuzeproces tussen uitbesteden of zelf ontwikkelen en geven van een training:

We onderscheiden de onderstaande vormen in het keuzeproces tussen uitbesteden of zelf ontwikkelen en geven van een training: Trainen... Zelf organiseren of uitbesteden Uitbesteden of zelf doen, het zelf ontwikkelen en geven van een training versus het inschrijven op een externe training. Twee uitersten waar tussenin ook nog

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers Vertalen Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers U wilt een vertaling laten maken, maar u weet niets of weinig van vertalen af? Deze vertaalwijzer helpt u op weg. Is er verschil tussen

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Jaarverslag Talencentrum 2009 1 2 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Deel 1 Het Talencentrum in beeld 5 1. Taalcursussen en communicatietrainingen 5 Nederlands voor anderstaligen 6 Nederlands voor Indiase

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014. Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland

Studentenstatuut 2014. Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland Studentenstatuut 2014 Opleiding (Junior) Customs Consultant KGH Douaneopleidingen Nederland Page 1 of 16 INDEX Algemeen... 4 Profiel... 4 Profiel KGH Douaneopleidingen... 4 Visie op opleiden... 4 Profiel

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving

Cursusprogramma s. Zakelijk. (Braziliaans-) Portugees. Open inschrijving Cursusprogramma s Zakelijk (Braziliaans-) Portugees Open inschrijving 2015 Mission Statement Wij willen het beste taal- en cultuurbureau in Nederland zijn, maar niet noodzakelijk het grootste. Klantgerichtheid,

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 22-10-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers

Vertalen. Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers Vertalen Een kwestie van kwaliteit! Vertaalwijzer voor opdrachtgevers U wilt een vertaling laten maken, maar u weet niets of weinig van vertalen af? Deze vertaalwijzer helpt u op weg. Is er verschil tussen

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Tips. Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

Tips. Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen Tips Voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen 1 Inhoudsopgave Waarom dit document? 3 Inleiding 4 Tips voor anderstaligen 6 A. Tips over de voertaal 6 B. Tips over tolken

Nadere informatie

tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen 2 tips inhoud 5xbeter 3 Waarom dit document? 4 Inleiding 5 Tips voor anderstaligen 8 a. tips over de voertaal 8 b. tips

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten

Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten Doceren voor Kluwer Opleidingen Praktische leidraad voor Kluwer - docenten Inhoudstafel Voorwoord 3 1. Kluwer Opleidingen in visie en missie 4 1.1 Kluwer Opleidingen in feiten en cijfers... 4 1.2 Een team

Nadere informatie