Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht. Naam:"

Transcriptie

1 Zwijgen is GOUD? Als onrechtvaardigheid wet wordt, is rebellie een plicht Naam:

2

3 Inhoudsopgave Inleiding...2 Klimaatverandering...24 Democratie...3 Energie...31 Sociaal beleid?...4 Vrije energie...33 Eigendommen van het volk...5 Darwin...35 Landeigenaars...7 Een auto op water...36 EC en EU grondwet...8 John Bedini aan het woord...37 Oorlog en democratie...9 Joe Cell Construction (Engels)...38 Bank en geldsysteem...11 Moderne medicijnmannen...47 Hypotheek...11 Vaccinaties...48 Inflatie...15 Cijfers uit Schotland...49 Recessie...16 Cijfers uit Engeland...50 BASEL III akkoord...17 Kanker...51 Wie gaat er betalen...19 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)...56 Affaire BNP Parisbas...19 UVRM: De 30 artikelen...56 Staatsbankkartel duidelijk...21 Nawoord...63 Wetenschap...22 De 'Domme' kudde en het waarom...64 Vervuiling...23 Een paar voorbeelden...65 Bodemvervuiling...23 Slot...67 Luchtvervuiling...23

4 Iemand die geen recht pad bewandelt zal verdwalen

5

6

7 Inleiding Inleiding Er is een ernstig tekort aan overtuiging, ruggengraat en activisme in dit land. Op een dag kan het resultaat zijn dat we totaal worden verneukt want collectief hoort het volk niets van de mensen die de werkelijke feiten kennen zodat we ze met geweld aan de kaak zullen moeten stellen. De grootste hoop mensen wordt dagelijks door het systeem overdonderd en hebben niet de kennis om het systeem te confronteren met het mankeren van waarheid en rechtvaardigheid. Het wordt tijd dat we stoppen met het spreekwoord te gebruiken dat zwijgen goud is, want als we op deze manier doorgaan met zwijgen zou er wel eens GEEN volgende keer kunnen komen. En als er een volgende confrontatie is, wie gaat ons dan bijstaan? Hoe meer mensen er achterover blijven leunen, hoe gelukkiger het systeem is. Wordt het geen tijd voor wat actie? Een dringende vraag blijft: Hoe kan het systeem worden veranderd? Toch, een an dere, meer dringende vraag is: Als het systeem wordt veranderd, hoe kan ik garande ren dat, als ik serieus hulp nodig heb, ook mensen om me heen heb die bereid zijn om me te steunen om te krijgen wat ik wil? Echt, het wordt tijd dat gelijkgestemde mensen elkaar opzoeken en samen gaan wer ken via netwerken met hulp van mensen met een ruggengraat. Zwijgen is goud, is alleen om gevestigde belangen te beschermen van banktegoeden, maar soms is stilte gewoon niets anders dan lafheid. Om eerlijk te zijn ben ik geen lid van de conformistisch gestemde kudde. Als hoogbe gaafde asperger zie ik duidelijk wat er aan de hand is rondom me heen zonder verwar ring en grijze gebieden omdat ik alleen zwart/wit kan zien en denken. Iedereen wordt in de kou gezet door het huidige politieke beleid dat zich meer druk maakt om een ba lans dan om de werkelijke nood in het land. Mijn hoop is echter dat ik twijfelaars en zij die het altijd wel 'hadden gedacht' mee over de streep kan trekken een front te vor men om uiteindelijk het systeem totaal te veranderen. We leven toch in een democra tie, of niet? Een democratie IS toch van het volk? Waarom doen dan degenen die we hebben verkozen NIET wat wij willen? OMDAT WE ZWIJGEN! 2

8 Democratie Democratie Wat is democratie in mijn ogen? Laat ons zeggen dat het niets anders dan oplichterij is. Het heeft geen nut om te stemmen op een paar lui met een politieke partij achter hen die zichzelf nooit houden aan verkiezingsbeloften dan wel de uitkomst van een verkiezing. Als partij A de grootste is, en daarna komen B en C, zodat deze drie partij en een meerderheid vormen voor een nieuwe regering dan zullen volgens de regels der logica deze drie partijen MOETEN regeren omdat dit de STEM van het volk is. Maar dat is buiten de absurde politieke beredeneringen gerekend. Nee, ze gaan dan 'forme ren' zoals dat deftig heet. Daar gaat uw stem al op in de mist. Lijkt dat nog op demo cratie? Trouwens ons 'democratisch' bestel gaat nog op een paar andere frontpijlers goed mank. Kan, volgens een rechtvaardig rechtsprincipe, de 'meerderheid' beslissen voor een minderheid? Zo ja, waar is de rechtvaardigheid voor dit principe? Hoe wordt het omschreven? Met het woordje 'sociaal?' Als een meerderheid van 50.1% beslist voor een minderheid van 49.9% dan is dat niet democratisch, niet sociaal maar pure machtswellust! De minderheid, hoe groot of klein ook, blijft altijd in zijn hemd staan! Dat is de waarheid. Zo moeten we gevoeglijk er kennen dat zelfs democratie een verwerpelijk stelsel is, op wat voor een manier het ook wordt verkocht aan Jan en alleman. Op wat voor manier het dogma ook wordt doorgegeven via scholing of andere indoctrinerende beweringen, democratie is even verwerpelijk als fascisme, communisme en alle andere staatsbestellen of machtsverde lingen. Elk democratisch land heeft de plicht om bij belangrijke beslissingen het volk te raad plegen. En dan komen de paarden van stal om deze kar te stoppen en we zien een massale overgave aan politieke struisvogelpolitiek plaatsvinden. Om ons niet te bele digen met woorden, omdat we in politici hun ogen te dom zijn om mee te beslissen, wordt in België elke keer weer de koningskwestie als voorbeeld aangehaald en dan in eens wordt de minderheid van Walen tegenover Vlamingen wel belangrijk. Als er dan een volksstemming wordt uitgeschreven, is deze niet bindend maar wordt gezien als adviserend en toegelaten om de gemoederen onder het volk tot bedaren te brengen. Punt hier is in alle werkelijkheid: een regering van een land heeft NIETS te vertellen. 3

9 Democratie Ze mogen niet van hun beleid afwijken want ondanks dat er in de politiek met veel verschillende mensen en politieke stromingen wordt geschoven, is het duidelijk dat het beleid nog nooit is veranderd. Zij die niet meeroeien met de meerderheid in een regering worden op één of andere manier op een politiek zijspoor geplaatst om enige jaren te studeren dan wel af te koelen, in een cordon sanitair gemanoeuvreerd of op een politieke manier totaal vermoord. Als ze echt te gevaarlijk zijn en alle voorgaande maatregelingen niet helpen, worden ze letterlijk vermoord. Ook hiervan zijn genoeg voorbeelden. En de pers speelt het verwerpelijke demoniserende spelletje voor deze of gene mee. Gandhi, Kennedy, Rabin, Fortuyn en nu Poetin zijn uitstekende voorbeel den. Eerst gedemoniseerd door politiek en pers, daarna vermoord, behalve Poetin, door een idioot die alles gelooft. Wat mij betreft is de moord op Kennedy een in scene gezet te moord omdat er teveel onbeantwoorde vragen zijn overgebleven na twee officiële onderzoeken. Ook de moord op Rabin stelt de nodige vragen door het relaas van de schouwingsarts en getuigen op het proces. Maar ok, dat zijn details waar ik u verder niet mee zal lastig vallen. Politieke moorden zijn en blijven overschaduwd worden door terechte vragen waar niemand eerlijk antwoord op wil geven omdat dan de werking van het systeem aan de kaak wordt gesteld en vooral zij die op dat moment aan de macht zijn natuurlijk. Voor de zaak Dutroux en de bende van Nijvel gelden dezelfde beperkingen omdat een onderzoekscommissie hiervoor alle echte feiten diep heeft be graven ondanks dat ze wisten dat er faliekant werd gelogen door vele onderzoekers maar daar politici nu eenmaal de moed niet hebben om verder te gaan met onderzoe ken omdat bepaalde potjes bedekt moeten blijven. Dat geldt trouwens ook voor de X dossiers. Ze denken alleen aan zichzelf! Niet aan het volk, de waarheid, hun plicht, hun belofte of eed. Sociaal beleid? Achter het woordje sociaal wordt veel verstopt en de vraag is of we het daarmee eens moeten zijn. We zien het sociale beleid sputteren vanwege het vele geld dat ermee ge moeid is. Maar, wat we vergeten te beschouwen is de keerzijde van de medaille. Wat voor de een sociaal is, betekent voor de andere asociaal omdat het een negatieve in vloed op hem heeft. We zullen van wal steken met een voorbeeld waar velen onder ons over dubben. België neemt teveel mensen op die hier nauwelijks tot geen kans hebben om een fatsoenlijke toekomst op te bouwen. Er zijn verschillende manieren om derge lijke beweringen te staven. Ze kunnen nauwelijks lezen of schrijven, hebben geen be roep geleerd dat hier kan worden gebruikt en ze spreken de taal niet. We kunnen deze mensen blijven onderhouden tot hun dood en wat is de toegevoegde waarde voor de 4

10 Democratie maatschappij. Vulling? Wat er tegenover staat is het volgende. Door de penibele geld situatie in vele landen, niet omdat er een economische crisis heerst maar doordat er een bankencrisis bestaat omdat private banken ponzifraude mogen plegen en wij niet, wordt er veel belastinggeld in banken gepompt en zijn er nog een paar andere onfat soenlijke zaken die gebeuren waar banken van profiteren en zodoende onze zakken op onwettige manier leegmaken waar ik later op in zal gaan. Goed, het politieke verhaal is dat onze pensioenen zogenaamd onbetaalbaar worden en we langer moeten gaan werken. Is het sociaal om ouderen langer te laten werken terwijl er tienduizenden pro fiteurs in België wonen die nog nooit hebben gewerkt? Verder weten we dat er nog een ander groot aantal werkelozen zijn die nooit aan de slag komen, merendeel immi granten. Dikwijls hebben ze voor onze maatschappij geen toegevoegde waarde omdat ze niets kennen of kunnen! Is het sociaal om al deze parasieten te onderhouden ten koste van mensen die hun ganse leven hebben gewerkt? Dezelfde vraag is geldig als we kijken naar de enorme sommen geld die er in de ge zondheidszorg worden gepompt. Is dat realistisch? Kunnen we geen grenzen scheppen om ook hier een halt aan toe te roepen? Wat is de toegevoegde waarde van een gezond heidssysteem dat niets kan genezen? Dat alleen grote verhalen kan ophangen maar geen soelaas brengt als het erop aankomt? Laat mensen die ongezond leven het gelag betalen en hen die gezond leven financieel met rust! Kan men dat niet controleren? Geloof me, dat is perfect mogelijk! Elke briefje van de dokter wordt binnengebracht bij het ziekenfonds om het visitegeld terug te krijgen. Alles is dus perfect geweten. Men weet exact hoe dikwijls dezelfde mensen naar een arts gaan want iedereen is geregi streerd. Zodoende is het ook mogelijk om te zien wie er nooit of bijna nooit naar een arts gaan! Geef zulke mensen een fikse korting, ook op sociale lasten en verzekerin gen! Belonen werkt nu eenmaal beter dan bestraffen! We zullen later ook veel dieper ingaan op het waarom de gezondheidszorg niet werkt, de rol van farmaceutische indu strieën in het geheel en verder waarom artsen mede apothekers voor mij overbetaalde parasieten zijn. Eigendommen van het volk Als men in de kruispuntbank wat opzoekingen doet dan valt op dat alle ministeries, rechtbanken en politiebureaus hierin opgenomen zijn. Dat maakt hen bedrijven, parti culiere bedrijven. Bedrijven moeten belastingen betalen en RSZ. Bedrijven kunnen geen wetten maken. Bedrijven moeten openheid van zaken geven en een jaarlijkse eindbalans indienen. Toch, onze particuliere staatsbedrijven doen dat niet. Waarom 5

11 Democratie niet? Staan ze boven de wet? Natuurlijk staan ze boven de wet! De staat betaalt geen belasting, ambtenaren betalen geen belasting! Multinationale bedrijven en banken be talen een schijntje tot helemaal geen belasting en wij worden, samen met de KMO s, door het systeem volledig leeggezogen. Tja, de wet is gelijk voor iedereen! Gelukkig maar, anders zou ik nog gaan denken dat een democratie geen bananenrepubliek zou kunnen zijn. Enfin, ik was op zoek naar de gebouwen van de staat en op wiens naam deze staan en wat denkt u? Een buitenlandse onderneming, niet met naam genoemd. De vraag is: van WIE is BELGIE vandaag de dag? Niet van de regering en ZEKER niet van het volk. Als er een complete uitverkoop is geweest van alle staatseigendom men zonder consultatie van het volk, heet dat DIEFSTAL in mijn woordenboek! En dan krijg je een onrechtvaardige terechtwijzing van de beunhazen die regeren. Want, vertellen ze, na de verkiezingen krijgen ze het volledige mandaat. Toch, er is geen en kele wet die een volledig mandaat toestaat. Want, een democratie is bij wet een poli tieke samenstelling waarin het volk het laatste woord heeft. Hop, daar gaat de politiek dan weer in een spagaat. Een democratie waarin na verkiezingen het volk niets meer te vertellen heeft, is geen democratie maar een communistische staat of een fascisti sche bende. En, laat ons eerlijk zijn. Er is echt niet veel verschil tussen een socialisti sche en een communistische staat. Eigenlijk is het verloop naar totale controle van al les en iedereen een beetje anders. Het verloop naar totale controle gaat over een lange tijd in een socialistische staat. In een communistische staat wordt het afgedwongen via geweld, moord en revolutie. Totale controle in een socialistische staat gaat via hier en daar wat toegevingen en heel erg veel vrijheidsbeperkingen die worden verkocht als bescherming vanwege bijvoorbeeld terroristische dreigingen welke als zodanig worden verkocht aan het volk maar in feite niets anders zijn dan politieke hersenspinsels om totale controle te bemachtigen over alles en iedereen. Natuurlijk gaat het hier niet alleen over overheidsgebouwen die zonder inspraak van het volk zijn verkocht. De liberalisering gaat veel verder. Waarom moest Electrabel van de hand worden gedaan, een bedrijf waar de staat hoofdaandeelhouder was, is nu een particulier bedrijf waar de staat niets meer heeft te zeggen? Waarom moeten we als volk en eigenaar van de NMBS, waar jaarlijks miljarden aan belastinggelden wor den ingepompt, een abonnement of kaartje kopen? Heeft de burger, als eigenaar van de NMBS, geen recht op vrij reizen? Er blijven heel veel vragen over. Maar de grootste vraag in een democratie is: iedereen die niet gestemd heeft voor een bepaalde regering of regeringsvorm, waarom zou deze nog belasting moeten betalen aan die 'verkozen' regering? Een regering waarvoor je 6

12 Democratie niet hebt gekozen is een dictatoriale samenstelling die op dat moment op grond van een onbepaalde 'meerderheid,' omdat ze na een formatie zowat altijd met hun gelijkge stemde politieke vriendjes verder regeren en de stem van het volk al lang vergeten is, een minderheid onderdrukt en alles door de strot duwt terwijl deze minderheid in geen geval haar stem en dus VERTROUWEN aan deze regering heeft gegeven. Als je een product koopt moet je het betalen. Dat geldt ook voor diensten van bedrijven OF een regering. In een land maakt de regering in feite NIET de dienst uit maar het volk. Alleen hierdoor al, mede hun verknipte manier van formeren na verkiezingen en het 'volledige' onwettelijke mandaat naar zich toetrekken, is zo'n ontzettend grove leu gen en aanfluiting van een democratie dat ik de noodzaak om nog maar IETS van be lastingen te betalen er heel erg ver over vind. Waarom we noodzakelijkerwijze DIRECTE belastingen moeten betalen zal later aan de orde komen. Maar neem alvast aan. Directe belastingen is wettelijke geregelde on belemmerde diefstal en dat maakt de belastingdienst een gelegaliseerde maffiabende! Deze 'overheidsinstantie' doet met de wet in de hand exact dat wat de wet de maffia heeft verboden! Natuurlijk is het een goede zaak om belastingen te betalen. INDIRECTE belastingen en die zijn er al genoeg. Accijnzen op brandstof, BTW op alles wat je aankoopt, boetes voor wat er allemaal bij elkaar is verzonnen en omgezet in 'wetten' welke nu door het leven gaan als 'overtredingen' zoals verkeerd parkeren, geen wegenbelasting betalen, te hard rijden en meer van die onzin. Alles valt onder de noemer indirecte belastingen omdat ze dat zijn, niets anders. Dus eigenlijk wordt, met de wet op verwerpelijke GAS boetes, elke overheidsambtenaar een belastinginner. Dat kan aan blijven houden tot dat het volk gaat beseffen dat het systeem er niet is om het volk te dienen maar erop uit is om het volk alles af te pakken! Daarom bestaan er ook 'gerechtsdeurwaarders.' Ze helpen overheidsinstanties en vooral grote bedrijven om zich, met de wet in de hand, te verlagen tot het niveau van een ordinaire bandiet om het 'verschuldigde' geld daar te gaan halen waar ze in feite geen rechten hebben zoals bij familie of kinderen na het overlijden van een schuldenaar. En, dat is maar één voorbeeld van onrecht vaardige wetgeving! Landeigenaars Eigenlijk kunnen we hier kort op ingaan. Er bestaan geen landeigenaars omdat er nooit één eerste landeigenaar heeft bestaan! Alles is bij elkaar gestolen door de mach tigen der aarde. Voor mij zijn dat massamoordenaars geweest en we hebben ze in ge 7

13 Democratie schiedenislessen allemaal de revue zien passeren. Ik zal geen namen noemen maar volksstammen. Romeinen, Batavieren, Noormannen, Franken, Kruistochten, Franse Revolutie, 1e wereldoorlog, 2e wereldoorlog. Alle massamoordenaars hebben altijd oor log gevoerd om 'hun rijk' te vergroten en daarvoor gebruikten ze altijd dezelfde metho den. Moord, verkrachting en diefstal om de bevolking te ondermijnen. In de 'Gouden Eeuw' zijn Engeland, Nederland, Spanje en Portugal hetzelfde gaan doen overzee. Overwonnen landen kregen de benaming, koloniën. Meer dan eens kwamen deze lan den dan ook nog een keer met elkaar overhoop te liggen met als resultaat Engels Franse oorlogen, Nederlands Engelse oorlogen en de 80 jarige oorlog van de Nederlan den tegen Spanje. Alle koloniën en landen zijn met dezelfde voorheen omschreven me thode 'bewerkt' en totaal leeggeroofd. In onze huidige tijd is het duidelijk te zien dat het kartel Amerika/NAVO/EU weer te rug begonnen is met kolonialiseren van landen met rijke bodemschatten. Nu, door het zogenaamd brengen van 'democratie' in naties zoals Libië, Irak, Afghanistan, Jemen, Soedan en het grootste gedeelte van Afrika dat nog niet is leeggeroofd. Als men het mij vraagt zijn we er, wat bloeddorstigheid, machtswellust en oorlogszucht betreft nog niet echt op vooruit gegaan. En dat is te danken aan de infantiele bende jaknikkers die ons regeert! Enfin, als u dit begrijpt is het onmogelijk om iemand te laten betalen voor een stuk grond waar je een huis op wil bouwen, niet? EC en EU grondwet De Europese Commissie is het meest verwerpelijke, ondemocratische en fascistische orgaan dat er in de Europese Unie bestaat. Niemand van hen is verkozen maar ze ont wikkelen wel alle wetten om deze allemaal stuk voor stuk door te drijven in alle aan gesloten landen. Het Europese Parlement heeft geen enkele macht om ook maar één wet tegen te houden zodat het apparaat, om de EU bevolking zand in de ogen strooien en nog wat verder in slaap te laten sukkelen, volledig overbodig is. De EU is één grote leugen, gebaseerd op 'democratische' beginsels maar het is nu eenmaal niets anders dan een fascistische, ondemocratische bende witteboordencriminelen wiens opdracht het is om het volk te ondermijnen en alles af te nemen waardoor ze volledig afhanke lijk worden van het heersende 'gezag' en hun macht en, dat is het banksysteem. De EU grondwet is geen grondwet maar een handelsovereenkomst. Een zogenaamde grondwet tot stand gekomen door gekonkelfoes tussen Henri Kissinger met Gerard d' Estaing en er doorgedrukt via een hypocriet verdrag, nadat de volledige grondwet werd tegengehouden door Frankrijk en Nederland in 2005, landen waar voor de EU 8

14 Democratie grondwet gestemd mocht worden. Dus, zo wie zo een ondemocratische beslissing om een niet geaccepteerde grondwet er doorheen te drukken via het verdrag van Lissabon in 2009 wat van onze politici wangedrochten maakt die naar de grootste waarschijn lijkheid dagelijks worden omgekocht om zulke beslissingen naar de hand te draaien van degenen die echt alles te vertellen hebben? (Het vraagteken achter deze zin is er gezet om alle kommaneukers de wind uit de zeilen te houden. Iedereen heeft het grond recht om zijn 'vrije' mening te spuien totdat je de bek opentrekt en de waarheid een beetje te confronterend wordt!) Tja, wat moet men anders gaan denken! De EU is voort gekomen uit de ECSC, opgericht in 1951 door ex nazi's die na de oorlog wonderlijk ge noeg hoge baantjes kregen bij oliemaatschappijen, farmaceutische industrieën, staal en koolindustrieën. Bij de politieke onafhankelijkheid van de Europese Unie zet ik grote vraagtekens. Daarbij is het duidelijk dat Amerika via beide NAVO kantoren in België een dikke vinger in de pap heeft van de Europese (oorlogs)politiek! Door de na 2001 ontstane Amerikaanse oorlogspolitiek zijn vele Europese landen meegesleept om 'democratie' te gaan brengen in middeleeuwse zandbakken waar militairen met bosjes zijn gestorven voor niets dan leugens. Ik weet niet of iedereen het duidelijk merkt maar het AMERIKA/EU/NAVO kartel is de grootste terrorist in de wereld. Sterker nog, het kartel is de ENIGE terrorist in de wereld! Het kartel domineert en heerst over bijna elk land met olie, diamant, goud, zilver en uranium in de wereld omdat deze bodemschatten zeer voornaam gaan worden in de toekomst. Of dat waar is, dat zullen we later in het boek wel zien. Wees niet te overtuigd. Alle bodemschatten zijn alleen noodzakelijk om de energieafhankelijkheidsleugen in stand te houden. Er zijn veel an dere vormen van energie en ja, meneer de fysicus, energie KAN uit zichzelf ontstaan. Dit heb ik mijn oud fysicaleraar al bewezen toen ik 14 jaar oud was! Ook daar zullen we later op terugkomen. Oorlog en democratie Indien een land wordt belaagd aan de grenzen wordt het leger gemobiliseerd om alle grenzen van het land te beschermen tegen een inval. Ik denk dat iedereen zich hierin wel kan vinden. Wel, dan nu de volgende gedachte. Wat doen of deden onze troepen in landen zoals Afghanistan, Syrië, Irak, Libië, Mali, Jemen en Soedan? Voor zover ik weet grenzen deze landen niet eens aan de grenzen van Europa? Waar haalt een land de euvele moed vandaan om, zonder toestemming te vragen aan het volk, onze mannen, vrouwen, zonen, dochters, broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en vriendinnen naar een oorlog te sturen waar wij niets mee te ma 9

15 Democratie ken hebben? Hoe kan het verkocht worden aan het volk dat er in een tijd van economi sche malaise miljoenen worden gespendeerd aan oorlogstuig en oorlogvoeren? Iedereen moet de broeksriem aanhalen. Ouderen moeten langer gaan werken en de overheid spoelt het meer dan benodigde geld door het toilet van de 'heilige' oorlogsvoering? Oor log is een bodemloze put waarin alle geld voor altijd verdwijnt. Maar, wie staan er aan de basis van elke oorlog? Banken! Vergeet niet dat schulden in alle Europese landen na WOII met 500% toegenomen waren. Gemeten tussen 1940 en 1950! Banken. Die vermaledijde banken die we enkele jaren geleden met ons belastinggeld uit hun door henzelf door hebzucht gecreëerde zwarte gaten hebben verlost. Daarover later! Alles kan gebeuren omdat u zwijgt. U blijft zwijgen zij gaan door! U zwijgt nog steeds ze gaan nog verder! U blijft nog steeds zwijgen? Ze nemen u alles af, zelfs uw waardig heid want die tijd komt! Dank zij het 'verplicht' onderwijs wordt uw vrije creatieve geest afgebroken. Hierdoor bent u conformist. Conformisme is de slechtste raadgever die er bestaat. Een zwijgende menigte is zijn eigen grootste vijand. In plaats van al uw energie te gebruiken voor sport en daar uw frustraties op bot te vieren zou het aange naam zijn diezelfde energie te gebruiken om proberen te achterhalen wat alle politici uitvoeren en op wat voor manier ze beetje bij beetje totale controle krijgen over u, uw zogenaamde vrijheden en al uw bezittingen. Alle sportverenigingen zijn voortgekomen uit arbeidersbewegingen. Zoiets gebeurt niet zomaar. Voor alles bestaat een achterliggende gedachte. Landen zijn bang van hun bevolking. Dat is een waarheid als een koe! Om nu woede af te keren van politie ke figuren en partijen zijn deze sportclubs opgericht. Wellicht een doordenkertje! Verder geef ik u een filosofische overweging mee: 'elke stilstaande klok duidt twee maal per 24 uur de exacte tijd aan. Een lopende klok echter, zal nooit een exacte tijd aangeven.' 10

16 Bank en geldsysteem Bank en geldsysteem Voor iedereen die denkt dat een private bank een bonafide instelling is? Pech! Zelfs de Nationale Bank is een nationale leugen waar de overheid niets, maar dan ook geen flikker, heeft te vertellen. Voor zover de inleiding van dit hoofdstuk en dan nu naar de feiten! Denkt u nog steeds dat al uw spaargeld mag worden gebruikt om leningen uit te geven aan klanten? Ja? Pech! Want dat mag geen enkele bank. Een bank mag het geld van zijn klanten niet en nooit gebruiken voor leningen en speculatie! Ook het spaargeld niet! Wil dat dan zeggen dat een bank in nood alle tegoeden van klanten nooit kan opeisen? Nee, natuurlijk niet! Daar hebben ze volgende leuke boekhoudkundige aan passing voor gevonden. Elke bank heeft van iedereen zijn of haar gestorte geld op de bank een crediteur gemaakt. U weet toch wat een crediteur is, niet? In die geval bent u het dus die schuld heeft aan de bank. Hoeveel? Het hele bedrag dat op uw naam staat. Prachtig toch voor de bank! En, er is nog meer dat niet volledig wettelijk in de haak is. Om het exact onder woorden te brengen. Een bank is een privébedrijf dat zich door leugens, bedrog en diefstal verrijkt over onze rug. De politie ooit al een bank directeur op zien pakken voor genoemde zaken? Verder maakt ELKE bank vals geld aan en brengt het in omloop! Een bank doet wat iedere rechtspersoon is verboden. Als u dit doet wordt u opgepakt en u gaat achter tralies. Niet de bank. Banken hun witte boordencriminelen mogen alles ongestraft doen. Geen enkele rechter, procureur of on derzoeksrechter doet er iets aan. Overal komen ze mee weg! Niemand die er iets aan doet of er iets aan durft te doen! Er is trouwens nog meer dat u moet weten over ban ken! Weet u wel op wat voor manier ze hun geld 'verdienen?' Door een ponzifraudesysteem dat in de bankwereld 'fractioneel reserve bankieren' wordt genoemd. En alle lenin gen worden hiervoor gebruikt. Trouwens over leningen moet ook nog een woordje wor den gesproken. Want de woorden bedrog, oplichting, diefstal, maken van vals geld en in omloop brengen van dat valse geld, zijn nog niet erg duidelijk uit de verf gekomen. Hypotheek Laat ons een keer beginnen met de meest gevraagde lening bij een bank. De lening om 11

17 Bank en geldsysteem een 'eigen' huis te kopen. Hoe gaat dit in zijn werking en welke wetten worden er door banken allemaal overtreden met medeweten van notaris, advocaten, minister van jus titie, minister van financiën en een premier in een land? Een hypotheekaanvraag gaat als volgt in zijn werk. Hier en daar zal een detail anders in zijn werk gaan maar geloof me, de rode draad in deze frauduleuze manier van han delen is altijd dezelfde. Normaal ga je met twee, als getrouwd of samenwonend koppel, naar de bank waar je een hypotheek gaat vragen. De bankbediende geeft je een papier wat hij toelicht als een akkoord dat de Nationale bank een kredietwaardigheidsonder zoek mag opstarten naar u. Natuurlijk is dit je reinste onzin maar dat zal later wel duidelijk worden in het verhaal. Bij de Nationale bank wordt nu een rekening op jullie beider naam geopend indien je niet ergens bent geregistreerd als wanbetaler en niet voorkomt op een of andere 'zwarte lijst.' Het geld dat wordt overgemaakt naar de bank waar je de hypotheek hebt aangevraagd om het huis aan te kopen, bestaat uit het tota le aankoopbedrag PLUS alle maandelijkse afbetalingen aan rente. Alle 'geld' dat van uit de Nationale bank is overgemaakt bestond voor uw aanvraag van een hypotheek niet en heeft ook nooit bestaan. Het geld is door de Nationale bank uit de gebakken lucht getoverd en giraal overgemaakt naar de bank waar het aankoopbedrag op uw naam is gezet. Hier hebben we al twee hiaten die onwettig zijn. 1) De bank loopt geen enkel risico want alles is al betaald voordat het huis op uw naam staat. 2) Maar, voor elke aankoop moet een 'onderpand' worden gegeven en dat onderpand is het huis maar dat staat nog niet op uw naam. Daar komt de onsmakelijke praktijk van een notaris om de hoek kijken. Het vals geld wordt op een 'beschermde' rekening van de notaris geplaatst en de aankoop van het huis kan doorgaan. Tot zover lijkt alles wettelijk maar dat is het helemaal niet. De notaris zit mee in het complot om vals geld in om loop te brengen en het via uw arbeid wit te wassen omdat u alles tot op de laatste cent terug moet betalen aan de bank. Wat is er nu echt gebeurd? 1. De Nationale bank heeft het benodigde geld uit de hoge hoed getoverd inclusief alle aflossingen met rente 2. De bank heeft alleen het gedeelte vals geld, nodig om het huis te kopen, gepar keerd op een speciale rekening van een notaris 3. De bank zet alle overige, door de Nationale bank gestorte geld, de renteaflos singen, op haar rekening bij de nationale bank en omdat ze maar 10% onder pand moeten hebben kunnen ze het bedrag in hun eigen computer 9 maal aan maken. Als u een huis aankoopt van euro en de rente is zo hoog dat u 12

18 Bank en geldsysteem nogmaals hiervoor moet betalen, dan maakt de bank over uw rug nog maals euro aan voor 'eigen' gebruik. Zo zit Fractioneel Reserve Bankie ren in elkaar. In wettelijke termen heet het PONZIFRAUDE maar alles blijft doorgaan omdat we geen politie, justitie en regering met ballen hebben! Ze spe len het spel doodleuk mee en wij mogen de lasten, belastingen, hiervoor betalen. Is het hierom dat geen enkele ambtenaar, ministerie en gemeente belasting be taald? Dan hebben ze ook geen last van alle belastingverhogingen. 4. Nu begint u uw nieuwe huis af te betalen in maandelijkse, afgesproken termij nen. Het eerste gedeelte bestaat voor het grootste gedeelte uit intresten, de af koopsom komt pas later. Zo houden ze u aan de draai om te blijven betalen. Ho pelijk gaat er niets fout in uw leven want verlies van werk van u of uw vrouw, een scheiding of andere toestanden zullen uw huis altijd in gevaar (kunnen) brengen zonder dat u er iets aan kan doen. Ho, paardje! Dat is niet totaal waar wat u daar vertelt onder punt vier! Dat is opge drongen door verplicht onderwijs. Een doctrine die u eveneens heeft wijsgemaakt dat geld van rekeninghouders wordt gebruikt om uw lening tot stand te brengen. Dat is een leugen omdat een bank alle geld op rekeningen met rust MOET laten. Ze mogen hiermee niet speculeren. Waar alle banken zich werkelijk aan schuldig maken zijn de volgende strafbare feiten: creëren van vals geld in omloop brengen van vals geld het vals geld witwassen door u te laten betalen voor het aan u geleende vals geld alle leningen berusten verder op fraude en bedrog omdat u belogen bent want ze hebben de waarheid over de herkomst van het 'geld' nooit duidelijk weergegeven plegen van ponzifraude met een gedeelte van het geld dat via uw aanvraag is verkregen verder is er geen contract met de bank, loopt de bank geen enkel gevaar indien u niet meer kunt terug betalen dus het huis is wettelijk gezien van u vanaf het moment dat alles op uw naam staat. U hoeft geen cent terug te betalen omdat alle betaalde geld compleet van u is, niet van de bank. Het is op uw naam gecre ëerd door de Nationale bank. Alles berust op fraude, diefstal en bedrog in het kwadraat door beide banken hierbij betrokken, verder zitten in het complot nog de notaris en alles met medeweten van de minister van justitie, minister van fi nanciën en premier in een land. Geloof me, het staatsbankkartel is een grote bandietenbende en een regering kan niet 13

19 Bank en geldsysteem langer buiten schot blijven. We moeten regeringen terugfluiten omdat het schoothond jes van banken zijn. Ze maken wetten voor de banken maar in feite is het niet om ons te beschermen maar om ervoor te zorgen dat banken de totale controle over een land en haar burgers krijgen, voor zover die ze nog niet hebben natuurlijk! We zullen u een voorbeeld van een 'wet' uit de doeken doen. Een verlopen identiteitskaart? U bent ineens een schurk, een bandiet, een onbetrouw baar persoon die geld witwast. Zonder enig bewijsmateriaal wordt u gecriminaliseerd door een bank, een privébedrijf dus, en als u niet snel zorgt dat er een identiteitskaart op de proppen komt, wordt uw bankrekening geblokkeerd. Voor mij valt zoiets onder de noemer fascistische bandietenstreken omdat men eerst MOET bewijzen dat iemand zonder identiteitskaart echt een crimineel is, laat staan geld witwast. In een rechts staat is men onschuldig totdat schuld is bewezen. Waar is dit rechtsprincipe naar toe? Als het om banken gaat dan bestaat rechtvaardigheid ineens niet meer? Waarom niet? Omdat banken ALLES te vertellen hebben in een land! Uw 'verkozen' regering en het VOLK hebben geen ZAK te zeggen. NIETS, helemaal niks. We moeten met zijn allen naar de banken hun pijpen dansen. Sociale onrust in Europa neemt hand over hand toe. Terecht. Vele mensen weten wel dat er iets aan de hand is maar kunnen er niet echt de vinger opleggen. Wel, de groot ste onruststoker heet BANK! We moeten deze corrupte staatsbankkartelvormen in Europa tot in de grond afbreken. Daarom moet in eerste instantie het volk weer aan de macht komen, regeringen alle mandaten afnemen en de banken hun macht aan banden leggen. Verder moet de ECB worden gesloten, de Nationale bank worden ge nationaliseerd, alle schulden worden kwijtgescholden en fractioneel reserve bankieren worden verboden met als penalty de doodstraf voor iedereen die zich er niet aan wil houden. Verder kan geen enkel Europees land lid blijven van een al even corrupte EU die ook niets anders doet dan wetten afdwingen die uitsluitend de bankwereld ten goe de komen. Verder moet iedere regering hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle geld van de gemeenschap omdat het ONS geld is, geld van het volk, en niet van een idiote schurkenbende die denkt alles te zeggen te hebben in een democratisch land omdat verkozenen naar hun pijpen dansen. Doe uw ogen open maar vooral uw mond. Uw conformistisch zwijgen is toestemmen met alles wat banken vragen aan uw regeringen om in wetten om te zetten. Alleen ONNOZELAARS blijven bij de pakken neer zitten. Deze krant kan niet alleen zorgen dat alles weer goed komt. Daarvoor hebben we mensen met ruggengraat nodig. 14

20 Bank en geldsysteem Inflatie Fractioneel reserve bankieren zorgt voor minstens 90% van alle inflatie waardoor prij zen omhoog gaan en wij meer BTW en accijnzen gaan betalen. We betalen dus het val se geld dat door banken in roulatie wordt gebracht. Op deze manier zorgen wij eigen lijk dat alles aan vals geld wordt wit gewassen voor banken. Het is een verderfelijke manier om ons steeds meer geld uit de zakken te kloppen. We moeten hier een eind aan maken en een eerlijk geldsysteem ontwikkelen waar het volk baas over is! Parti culiere banken met aan het roer hebzuchtigen, dieven en fraudeurs geef je toch een dergelijk systeem niet in handen zonder dat je er iets over te zeggen hebt of enige con trole kan uitoefenen? Dat is spek op het varken binden. Ooit geweten dat politici zulke idioten waren? Ooit geweten dat politici deze bancaire dievenbende helpt om hun zak ken te blijven vullen? Ooit geweten dat politici zo onbetrouwbaar waren? Ooit geweten dat politici handlangers zijn van een stelletje witteboordencriminelen? Wordt het geen tijd om hier een eind aan te maken? Politici naaien het volk tweemaal een oor aan. Eerst door na de verkiezingen een formatie van HUN keuze op poten te zetten en ten tweede om banken toe te blijven staan onze zakken leeg te maken en hen totale con trole toe te spelen via allerlei onrechtvaardige wetten die ze op BEVEL van banken maken! Elk jaar zorgt inflatie voor minimaal 6% prijsverhogingen zodat we elk jaar armer worden. Waarom worden we armer? Omdat we nauwelijks 2% bij ons loon krijgen, daarom! En dat we armer worden is een feit. Ik neem altijd het voorbeeld van de T FORD die begin 20e eeuw 300 euro kostte en nu kost een auto al gauw euro. Het verschil is MAAR 2 nullen, niet? Met een normale inflatie van 2% elk jaar zou een auto dan nu 600 euro kosten en nog steeds geen of euro. We weten exact dat de tweede wereldoorlog alle landen in Europa en Amerika met een schuldverme nigvuldiging van 500% heeft opgezadeld. Wat de eerste wereldoorlog heeft gekost aan schuldvermeerdering is niet geweten. Ook alle 'geallieerde' escapades in Irak, Afrika en Afghanistan zijn nooit bekend gemaakt. Maak uw rekensom. De auto die in het jaar euro kostte, kost in 1940 dan 600 euro als we de schulden van de eerste wereldoorlog niet meerekenen. In 1950 echter kost deze auto ineens 3000 euro. Waar om? Omdat iedereen de bankschulden die tijdens WOII zijn opgebouwd, moet betalen. Alle banken hebben geld geleend aan die onnozelen die zo nodig oorlog moesten voeren en hop, daar ga je voor moeten betalen. En nu kost zo'n auto euro. Weet u wat dat betekent in alle realiteit? Dat de schulden tussen 1950 en nu, 2014, met % zijn toegenomen. Dat vertellen alle prijzen trouwens. Tijdens WO I kost een brood 32 15

21 Bank en geldsysteem centime. Nu kost een brood 2 euro. Maar vergis u niet. 32 centime is nog minder dan 1 eurocent, om precies te zijn 0,7 eurocent. Dat is meer dan 200 maal de prijs tegenover het jaar 1914, dat staat dan gelijk aan % vermeerdering van de prijs voor een simpel brood. En, tijdens WO I verdubbelden deze prijzen al. Hoezo we zijn rijker ge worden? Wat is dit voor een simplistische kreet van een of andere saloneconoom? Be gin van WO I betaalt men 28 centime voor een kg meel, 25 centime voor een liter volle melk, 3 frank voor een kg ECHTE boter en betaalt men 10 centime per ei. Nu kunt u voor u zelf uitmaken hoeveel we er op vooruit zijn gegaan, niet? Wees blij dat de boer zijn prijzen niet heeft op kunnen drijven naar normale proporties want dan zou men supermarktprijzen nog een keer moeten verdubbelen. Als men de boer in leven wil houden is het misschien beter om direct bij hem te gaan kopen. Goedkoper en meestal een stuk verser. Laat supermarkten voor wat ze zijn. Ze verkopen vergif! Zoek een keer een boerenmarkt op! Een leuk, goedkoop en vers alternatief voor een overladen winkel met meestal te hoge prijzen en ontzettende eenzijdige aankoop. Dan beseft u nu misschien wat inflatie is? Dan beseft u nu wat voor bandieten en die venbende bank en staat zijn in naam van de bank? En, dan hebben we het nog niet ge had over een recessie. Een recessie dat is pas ECHT feest voor de oplichters van ban ken. Niet te vergeten; voor alle aandeelhouders natuurlijk. En, een groot feest voor bo nussen van het kristallen bol kijkend personeel. Wilt u hun rijkdom blijven betalen? Recessie Letterlijk betekent het woord recessie achteruitgang. Het woord wordt misbruikt in de economie als de groei van het BNP twee of meer opeenvolgende kwartalen negatief is. Toch, alle cijfers komen uit de bankwereld en zijn op zijn zachtst uitgedrukt ontzet tend onbetrouwbaar. Op dit moment zitten we in een depressie want de productie stagneert. Waarom? Omdat banken geld uit het circuit hebben teruggetrokken om te laten dienen voor hun nieuwe akkoord om 'de burger te beschermen' tegen banken hun hebzucht. Dat akkoord heet Basel III en is een wurgkoord om onze nek. Trouwens ik heb nooit begrepen waarom een economie is geschoeid op steeds meer toe nemende groei. Dat is een systeem dat bij de minst geringste tegenspoed zal sputte ren. Daaruit voort komt ook dat mensen nooit meer tevreden zijn. Vooral hebzuchtigen en egoïsten hebben nooit genoeg! Daarom moeten grote ondernemingen sluiten, want als mensen merken dat het economisch slecht gaat beginnen ze de hand op de knip te houden en stoppen ze met kopen. Resultaat nog meer stagnatie! Wel potten ze op hun bankrekening. Maar daar brengt het geld ook niets op. 1,5% rente terwijl de inflatie op 16

22 Bank en geldsysteem dit moment aan het stijgen is naar 10%? Wel, dat is nog eens winst maken, niet? Dus uw kapitaal wordt elk jaar 8,5% minder waard. Wordt het geen tijd om serieus te gaan beleggen? Er is een gat in de markt. Ja echt. De Europese Centrale Bank heeft aan de Europese banksector miljard euro, is 1 biljoen, geleend aan 1%. Dat hebben ze gebruikt om hun aandeelhouders te betalen en hun glazen bol kijkers een vette bonus te geven. Ze lenen nauwelijks geld uit aan Kmo's of andere mensen die het nodig heb ben. Wel lenen ze miljarden uit aan vadertje staat om alle rekeningen te kunnen blij ven betalen. En, daarom worden er drastische besparingsmaatregelen opgelegd. Maat regelen die tegengesteld werken om een economie terug in gang te trekken. Echt, het zijn onnozelaars die nog nooit iets van de geschiedenis hebben geleerd OF ze spelen het spelletje met de bank mee. U mag kiezen! Want, waarom zou een land geld gaan lenen wanneer het DE monetaire plicht van een staat is, te zorgen dat er genoeg ECHT GELD in omloop is? Geld dat kosteloos in roulatie moet worden gebracht door de staat. Een staat MAG wettelijk gezien niet lenen bij privébanken. Een staat moet ZELF geld maken. Alleen dan kan een economie onbelemmerd blijven draaien. Koers verschillen van munten is een bankspelletje dat alleen de zakken van deze bandieten bende vult. Wat maakt het uit dat er in Nederland 400 miljard circuleert om het land gezond te houden en in België hiervoor 700 miljard nodig is? Wat heeft een bank of EU eigenlijk te maken met het feit hoe een land zijn huishoudboekje beheert en hoeveel ze daarvoor nodig hebben? Wel, omdat banken alles te vertellen willen hebben! Omdat de bank de wet uitmaakt. Omdat de bank een totale controle wil over alles en iedereen. En, onze idiote regeringen spelen dit spel mee en zijn daarom even schuldig als alle banken. BASEL III akkoord Bazel. Een stad aan het drielandenpunt Duitsland Frankrijk Zwitserland waar zwart geld met vrachtwagens tegelijkertijd de stad binnenkomt gewalst. De residentiestad van de BIS (Bank for International Settlements) de centrale bank voor alle centrale en 'nationale' banken op de wereld die naar de pijpen van Rotschild, Rockefeller, Loeff en dergelijke namen dansen. Daar worden alle akkoorden 'ontwikkeld' en dat moet dan tegelijkertijd de wereld geruststellen? Elke twee weken komen alle dikke nekken van de grootste centrale banken bijeen bij de BIS. En, dat is niet voor een lunch en wat koffieklets. Daar wordt bedisseld hoe ze de macht stelselmatig over gaan nemen en werken ze toe naar een wereldbank die geld uit de gebakken lucht kan toveren voor elk land op de wereld. Wij zijn nog net niet een totale slaaf van banken. Maar, indien u blijft zwijgen en niet in opstand komt tegen uw eunuchen regeringen zal het niet 17

23 Bank en geldsysteem lang meer duren voordat we daadwerkelijk slaven zijn van de bank. Enfin, Na Basel I kwam Basel II. Geen van de akkoorden heeft gewerkt. Voor de crisis van 2008 bestond er al regelgeving die door alle banken gevoeglijk aan hun laarzen werd gelapt met als resultaat, hetgeen we nu meemaken. De normen van de akkoor den heeft alleen betrekking op basisvermogen en wat boekhoudkundige verplichtin gen. Accenten lagen en liggen op het kernvermogen zoals aandelen, reserves aan aan vullend vermogen. Maar wat heeft dat met vertrouwen te maken? Dat is onnozele prietpraat. Als je de burger tegen banken WIL beschermen moet je gewoon FRACTIO NEEL RESERVE BANKIEREN verbieden! Alles opgelost. En dan is het nu de beurt aan Basel III. Wat hierdoor verandert is het volgende: alle banken moeten verplicht een cash van 3% hebben en dat willen bankiers niet omdat het niets opbrengt. Daarom talmen ze ook om het in te voeren. Dat geld brengt name lijk niets op! Tja, dat is ook echt geld en geen vals geld. Met echt geld kun je niet uit spoken wat je wel kunt met vals, niet bestaand geld, dat alleen in een bankcomputer bestaat. Nu is ook het BASEL III akkoord versoepeld en vertraagd. Aan de nieuwe ka pitaaleisen moet pas in 2019 worden voldaan. Maar, bij een bankrun is zelfs 3% cash niet genoeg. Dat hebben we gezien bij Fortis. Zelfs 10% is dan niet genoeg. Wel, daar hebben de banken het volgende op gevonden. Ze gaan propaganda voor en deelnemen aan een bankrun strafbaar maken. Ja, u leest het goed! Hoe deze wet er gaat uitzien en hoe een bankrun eruit gaat zien in de vorm van een wet, weet niemand nog. Wees gerust, onze bancaire kommaneukers zullen er alles uithalen. Het kan best zijn dat ie mand die zijn rekening volledig leeghaalt al wordt gezien als een bankrunner. De sanctie? Wat dacht u van een boete die het opgevraagde bedrag benadert? Denkt u echt nog dat u eigenaar bent van uw geld dat op uw bankrekening staat? Droom heerlijk verder. Ik ga door met mijn betoog. Basel III gebiedt verder dat alle banken een verplicht eigen vermogen moeten hebben van 7% want de oorspronkelijke afspraken voor fractioneel reserve bankieren zijn een 'beetje' vergeten. Sommige banken hebben zelfs geen 'eigen vermogen' van 1%. En dat terwijl de afspraak rond fractioneel reserve bankieren 10% is. U ziet nu duidelijk dat door bancaire hebzucht een zwart gat is gegraven waar banken nooit meer uit kunnen komen of ze zullen alle 'kosten' op ons moeten kunnen verhalen! De zogenaamde 'eco nomische' crisis is nog steeds een bancaire crisis en deze bestaat nog steeds. Erger nog! De bancaire crisis is tussen 2008 en nu zelfs verdubbeld omdat ze nog meer vals geld in omloop hebben gebracht. Er bestaat nu zoveel vals geld dat in feite elke bank 18

24 Bank en geldsysteem failliet is. Basel III is een doekje voor het bloeden. De bank is een kankergezwel voor de burger en wat doet men met kankers. Die vernietigt men. TOTAAL! Wie gaat er betalen Wie denkt u? De meeste mensen rondom me heen leven in een of andere illusionaire wereld. Zo is het eveneens een illusie om te denken dat aandeelhouders van banken in de bres gaan springen en van hun dividenden zullen afzien om het kernvermogen van een bank te versterken. Het geld is schaars en vele landen zitten in financiële proble men vanwege het geld dat ze lenen en het bancaire ponzifraude systeem dat ze toela ten. Dan blijven er niet veel portemonnees over. De klant en de belastingbetaler. Na tuurlijk zal ik als klant mogen betalen aan 'mijn' bank en als belastingbetaler voor alle banken. Nu eerlijk! Dit is toch een ordinaire bandietenbende? Daar bestaat toch geen enkel ander woord voor? En opperste oplichter leugenaar en voorzitter van het Basel comité, Nout Wellink zei letterlijk:... de nieuwe kapitaalregels zullen nauwelijks merkbaar zijn voor de con sument. Zijn woordvoerder zei zelfs het volgende: Per saldo zal het effect op de kos ten voor de klant nagenoeg nihil zijn. Als zulke kopstukken op deze manier uit de verf komen is het werkelijk oppassen geblazen. Want, wat vergaten ze werkelijk in detail toe te lichten? Dat alle Europese banken honderden miljarden extra kapitaal nodig gaan hebben. Vooral Duitse en Spaanse banken. Affaire BNP Parisbas Uit het dossier van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat BNP Paribas jarenlang bewust de embargo s tegen Cuba, Iran en Soedan verbroken heeft. Om de betalingen onopgemerkt in de VS binnen te krijgen, werden betalingsgegevens ver valst en constructies met verschillende andere banken opgezet om de indruk te wek ken dat het geld niet van een land onder embargo kwam. Vooral dit laatste is een ele ment dat onderbelicht blijft in de pers. Hoewel verschillende banken reeds een boete hebben gekregen, worden dit steeds als opzichzelfstaande gevallen beschouwd. De con structies die opgezet worden om de afkomst van geldstromen te verdoezelen, zijn ech ter enkel mogelijk door de samenwerking van verschillende banken. Voorts geeft het dossier een blik achter de schermen over de prioriteiten die binnen een bankgroep als BNP gelden. Er is een overvloed aan correspondentie tussen per soneel, vooral uit compliance, de afdeling van een bank die controleert of de regelge ving gerespecteerd wordt. Sommige medewerkers stellen vragen over de transacties, 19

25 Bank en geldsysteem maar worden vanuit het management genegeerd of teruggefloten. Opvallend is daarbij vooral het verslag na een vergadering in juli 2006 van het mana gement in Parijs nadat onomstotelijk duidelijk is geworden door extern juridisch ad vies dat BNP Paribas aansprakelijk is voor transacties die van Soedan via BNP Pari bas Genève en een andere Amerikaanse bank lopen. De conclusie van de vergadering luidt: We hebben een historische relatie met deze klanten en de commerciële belan gen zijn significant. Daarom zal de afdeling compliance het voortzetten van deze acti viteiten niet verhinderen. Het Amerikaans ministerie van Justitie heeft het over een afschrikeffect en waar schuwt de openbare aanklagers van banken dat inbreuken op embargo's bestraft zul len worden. Zijn deze schijnbaar harde maatregelen ook doeltreffend? Met andere woorden: hebben we nu betere garanties dat banken de wet zullen respecteren? Zo hoog de boete is, zo afwezig is de vertaling in maatregelen om BNP beter te controle ren. Het dossier bomvol bewijsmateriaal eindigt flauwtjes met de zin: BNP Paribas heeft ook verschillende stappen ondernomen om de sancties beter na te leven. Welke stappen? En wie kijkt er op toe? We leren er niets van. Zo komen we ten slotte in België terecht. Op 30 juni komen we te weten dat de boete 8,9 miljard dollar bedraagt en geeft de VS het hierboven besproken dossier vrij. De verontwaardiging over de diensten die BNP Paribas aan het Soedanese regime leverde groeit en de aandacht gaat al snel richting de Belgische staat, die met 10,3 procent aandelen de grootste aandeelhouder van BNP Paribas is. Dat is een gevolg van de bankencrisis in Toen Fortis omviel, nationaliseerde de Belgische staat de bank, met als doel ze meteen te verkopen. BNP Paribas was de enige geïnteresseerde en nam 75 procent van de Fortis aandelen van de Belgische staat over en gaf hiervoor in ruil aandelen van de groep BNP Paribas. Sindsdien gaat de bank in België door het le ven als BNP Paribas Fortis. November 2013 werden de 25 procent resterende aande len die de overheid in BNP Paribas Fortis had verkocht aan de groep BNP Paribas om de schuldgraad van België onder de symbolische 100 procent te duwen. Groepsaande len houdt de staat nog bij, er wordt gehoopt nog wat geld uit te verdienen. Als grootste aandeelhouder moest de regering opbiechten niet op de hoogte te zijn van de betrek kingen met Soedan. Toen België aandeelhouder van BNP Paribas werd, mocht het twee bestuurders voordragen, maar die moesten wel aanvaard worden door de raad van bestuur en benoemd worden door de aandeelhouders van BNP Paribas. In de na sleep van de redding van de drie grootste banken in 2008 kwam er geen antwoord op de vraag hoe er transparantie en verantwoording zou afgelegd worden voor het belas 20

26 Bank en geldsysteem tinggeld dat de staat in deze banken investeerde. Anno 2014 laat een van de door Bel gië voorgestelde bestuurders bij BNP Paribas Emiel Van Broekhoven zonder blikken of blozen weten dat hij niet rapporteert aan de minister van Financi ën of eender wie. Ze zijn onafhankelijke bestuurders. In een interview met De Stan daard (9/7/2014) oppert hij dat de vennootschapswet niet toelaat dat een onafhankelij ke bestuurder informatie doorspeelt. Door de nadruk te leggen op de slechte onderhan delingspositie waarin België zich bevond, veegt hij het ontbreken van enig formeel controlemechanisme vervolgens vakkundig onder de mat. Staatsbankkartel duidelijk De minister van Financiën kijkt zelf dan ook als aandeelhouder naar de hele kwestie. Zijn eerste reactie was er een van opluchting omdat de winst en het dividend niet aangetast zijn. Toen hij later in het parlement uitleg moest komen geven, zei hij dat "de grootste fout van BNP Paribas is dat de bank te lang getalmd heeft met het stop zetten van verboden transacties die tussen midden 2006 en midden 2007 plaatsvon den". In het dossier staat zwart op wit waar dat getalm vandaan kwam. De bank wist dat de transacties illegaal waren, maar hun commerciële belangen wogen zwaarder. Geens besloot dat de bank een tweede kans waard is omdat ze schuld heeft bekend. Maar over hoe nutteloos het mandaat van de bestuurders is en over het gebrek aan maatschappelijke controle zwijgt hij even hard als het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit schandaal maakt, net als de crisis van 2008 en de vele andere banken schandalen die sindsdien aan het licht gekomen zijn, duidelijk dat er nood is aan maatschappelijke controle over banken. Overheden die sinds de financiële crisis aan deelhouder zijn geworden van banken, bieden die controle niet. Moeten we de aande len dan verkopen? Onder andere Open VLD vraagt om een snelle verkoop van de aan delen. De staat zou dan niet meer geassocieerd worden met zulke schandalen. Maar wat biedt het als oplossing voor het achterliggende probleem? Dat voor deze banken alles, zelfs de wet, moet wijken voor hun commerciële belangen? De relatie tussen de staat en deze banken is paradoxaal. Als aandeelhouder is ze sinds 2008 zelf een drijvende kracht achter dit systematisch probleem. Toch zal maatschappelijke controle langs publieke instellingen moeten lopen om daadkrachtig te zijn. Enkel een beweging vanuit de samenleving kan de greep van kapitaal op de staat pareren. Het is positief dat er burgers en organisaties zijn die het excuusverhaal van BNP Paribas en de minister van Financiën niet pikken en, bijvoorbeeld, van bank willen veranderen. Zolang u zwijgt zal alles doorgaan! 21

27 Wetenschap Wetenschap Zijn we echt zo blij om in een kennismaatschappij te leven? Als ik om me heen kijk dan bestaat de kennismaatschappij vooral uit oorproppen en koptelefoons waardoor harde muziek het gehoororgaan van onze jeugd verstiert! Verder zie ik steeds minder boeken als ik openbaar vervoer gebruik. Alles is elektronisch, gebruikt energie en is zodoende een vervuilende factor! En dan maar zeveren over vervuiling van de aarde. Daarbij komt dan nog dat kennen en weten als synoniemen worden gebruikt. Zolang we zoiets blijven doen zal de wereld niet veranderen en zal vervuiling gewoon door gaan. Kennis is namelijk vergankelijk. Weten nooit! Dus vertel me, wat weet u eigen lijk zeker? Als we de huidige wetenschappelijke toestanden op een rijtje zetten dan hebben ze wel één en ander voor elkaar gekregen. Lucht, bodem en water zijn blijvend vervuild en langzaam sterven we allemaal uit door deze verfoeilijke wetenschap. Geld is veel be langrijker dan resolute maatregelen. Het wetenschappelijke kennisniveau is van dien aard dat ze de weg van de eeuwige vervuiling moeten blijven bewandelen omdat alles is geschoeid op vervuilende energie. Zo wil bijvoorbeeld Zweden tegen 2020 volledig onafhankelijk van olie zijn. Ze hebben hiervoor ongeveer de helft aan kerncentrales ge bouwd en de rest bestaat uit waterkrachtcentrales. Maar is een kerncentrale echt 'groen' en kan het door het leven gaan als zodanig? Nee, natuurlijk niet. Een kerncen trale produceert ook afval. Radioactief afval. Cesium blijft 2 jaar radioactief en urani um zelfs 704 miljoen jaar. Wat doe je met dat soort afval? Je begraaft het in de grond onnozelaar! Dat is pas letterlijke struisvogelpolitiek, niet? En ons nageslacht? Wel als er niet nog een Fukushima gedoe ontstaat waardoor de Pacifische oceaan nu zwaar is vervuild, walvissen sterven met bosjes, ijsberen doodgaan, zeeleeuwen en alle vissoor ten aan het uitsterven zijn langs de kusten van Japan, Zuid Amerika, VS, Canada en Alaska hebben we nog even. Maar, hoelang zal het nog duren voordat onze politici en wetenschappers eindelijk kleur gaan bekennen over de werkelijke impact van de kern reactors in Fukushima. Nu wordt de uitstervende ijsbeer 'gebruikt' om propaganda te maken voor het klimaathysterie. Maar iedereen zwijgt over de rest van alle dieren die daar sterven. Langs de westkust van Amerika is het radioactieve jodium, Iodine 131, met 2.110% gestegen. Iedereen zwijgt en baby's sterven met honderden. De ziekte 22

28 Wetenschap waaraan ze sterven heet congenitale hypothyreoidie. Hetzelfde effect zagen we in 1986 nadat de kerncentrale in Tsjernobyl ontplofte. Maar goed! De wetenschap, met name de medische wetenschap, zwijgt als het graf. Leve de wetenschap natuurlijk! Alles moet doodgemoedereerd door kunnen gaan. Japan heeft in november 2013 alle journa listen het zwijgen opgelegd op aanraden van Amerika die ook zijn journalisten censureerde als het over Fukushima ging. Stilletjes aan verdween de aandacht voor Fukushima. Maar de alternatieve pers bleef doorspitten met dit verslag als resultaat. Vergeet niet de film te bekijken. De link naar YouTube op de website. Als u nu nog al tijd denkt dat diesels verantwoordelijk zijn voor de vele gevallen van kanker? Wel droom nog wat verder. Ik ga nog wat verder spitten! Nu een ander onderwerp! Vervuiling De mens haalt al zijn energie uit voeding. Toch voeding verstrekt niet alleen energie. Goede voeding zorgt ervoor dat u eveneens gezond blijft. Wel, dat laatste is volgens onze moderne medicijnmannen niet waar! Mijn omzwervingen en navorsingen vertel len een ander verhaal. Toch, ik ga hier niet te diep op ingaan omdat ik over dit onder werp een apart boek zal schrijven. Wat ik ga vertellen is het volgende. Bodemvervuiling Door het gebruik van kunstmest is voedingswaarde nu met 50% gedaald voor alle ge wassen die op met kunstmest bewerkte grond worden geteeld. Als men daarbij ook nog eens toestaat dat er bepaalde waarden aan pesticiden en allerlei andere rotzooi in aan wezig mogen zijn dan is het niet verwonderlijk dat mensen ziek worden. Kunstmest was de eerste bron van bodemvervuiling maar er zijn er veel meer. Allemaal te danken aan onze 'wetenschappers' in hun laboratoria waar vele mensen zo ontzettend naar opkijken! En zo ging het door. Chemische wasserijen, fabrieken allemaal moesten ze van hun afval af. Wat deden ze? Ze dumpten het. Waar, dat maakte niet uit als het maar van de terreinen verwijderd was. Vele natuurgebieden zijn zo kapot gemaakt en daarom wonen vele mensen nog steeds op giftige gronden. Later is er paal en perk ge steld aan deze praktijken en wordt illegaal dumpen van afval strafbaar maar dat komt veel te laat natuurlijk. Het leed is dan reeds geschied. Luchtvervuiling De meeste luchtvervuiling wordt veroorzaakt door chemische bedrijven, olieraffinade rijen, elektriciteitscentrales, voedingsbedrijven, voertuigen en vliegtuigen. Wat wordt 23

29 Wetenschap er zoal de lucht ingeblazen? Stikstofoxiden, zwaveloxiden, benzeen, nafta en dat soort gedoe meer. Ik doe niet mee aan de idioterie rondom stikstofdioxide, het befaamde CO2, omdat dit geen broeikaseffect is. CO2 is een onmisbaar bestanddeel van ons da gelijkse bestaan. CO2 is nodig in ons bloed om zuurstof te binden en te transporteren, wordt gebruikt in kasten door tuinders om gewassen sneller te laten groeien. En als er al teveel is, dan komt het doodeenvoudig omdat er te weinig groen op aarde is zodat de fotosynthese wordt gestagneerd. Elke wetenschapper die zich voor deze zogenaamde 'groene' kar laat spannen om zulke absurditeiten te uiten is een grote idioot en hoort zijn academische titeltje aan de wilgen te hangen want zulke onnozelaars kunnen on mogelijk hun middelbare school hebben afgemaakt. Klimaatveranderingen en CO2 hebben NIETS met elkaar te maken. CO2 stijgt niet eens hoog genoeg om voor een broeikasgas door te KUNNEN gaan. Toen deze idioterie voor het eerst werd geuit wa ren er heel wat weermannen en vrouwen die helemaal niets van deze onzin wilden verkondigen en werden ontslagen. Zelfs bij het Nederlandse KNMI werden er mensen de laan uitgestuurd omdat ze deze toestanden niet wilden verkopen aan het grote pu bliek omdat het hier om een pure leugen gaat. Deze onnozelheid komt regelrecht uit de mond van Edmund de Rothschild die het gedurende de VN top van Rio in 1992 door zijn vriend Maurice Strong erdoor liet drukken. Nu handelen ze via de speciaal voor dit feit opgericht GEF bank in 'verse' lucht waar met ECHT GELD voor 'CO2 vervui ling' moet worden betaald. Dat zegt genoeg over de bende idioten die ons regeert en die tegelijkertijd ook nog als intelligent door het leven wil gaan zou ik zo zeggen. Door hun stupiditeit nog maar een Rothschild bank aan de top die via leugens dik geld verdient aan de door politici geschapen luchtkastelen! Kijk, als 'wetenschappelijke' kwesties een politiek hot item worden dan worden je zakken in ieder geval op vakkundige ma nier leeggeroofd. Enfin, nu ga ik eerst aan een pintje vol met CO2 lurken want zonder CO2 is die bocht niet te drinken. We zullen het 'dode' bier aan onze groenen uitdelen. De groene idioterie wat CO2 betreft, kost de wereld 30 miljard tot en met 2020 en dan gaat de CO2 leugen 100 miljard per jaar gaan kosten. Wie lacht erin zijn vuistje? Rothschild natuurlijk. We spekken de zakken van deze klojo en dat allemaal om een leugen in stand te houden. Want denkt u dat het CO2 vraagstuk ooit zal opgelost wor den. Nee, we krijgen er gewoon nog een extra belasting bij en die verdwijnt in de diepe steekzakken van de familie Rothschild. En alle geld moet via de GEF worden betaald! Proficiat 'wetenschap' en politiek. Jullie zijn zeker wel trots op jullie zelf! Klimaatverandering Nog steeds ben ik voor mezelf niet ten volle overtuigd dat de temperatuur op een na 24

30 Wetenschap tuurlijke manier aan het verhogen is. Dat komt door de volgende vaststellingen! Chemtrails! Wat u hier zit worden Chemtrails genoemd. Chemtrails maken deel uit van geo engineering, een fenomeen dat op onnatuurlijke wijze ons weer moet beïnvloeden. Alles is begonnen toen wetenschappers van het Ame rikaanse ministerie van defensie een budget kregen om HAARP (High Frequency Acti ve Auroral Research Program) te bouwen in Alaska om de ether op te warmen. 25

31 Wetenschap De code van HAARP is bekend en HAARP werkt op twee verschillende frequenties. 3,39 MHz en 6,99 MHz. Maar de Amerikaanse defensie is een beetje schuw om alles onversleuteld op hun website te zetten. Ik zal dan maar eens beginnen om ze over hun schuwheid heen te helpen. Er is een ruimte van 30 seconden waarin '1' wordt uitge zonden en een ruimte van 15 seconden waarin '0' wordt uitgezonden. Dat ziet er dus zo uit UT June MHZ UT June MHz UT May MHZ Na HAARP met 110 MW, zijn er nog ander stations gebouwd om de ether op te war men zoals HISCAT in Zweden 350 MW, EISCAT in Noorwegen 48 MW, VOA Delano CA 27 MW, SURA Rusland 20 MW, Arecibo Puerto Rico 20 MW, HIPAS Alaska 17 MW. De zender voor HAARP wordt IRI genoemd en is gepatenteerd door Dr. Bernhard Eastlund. Om verder te gaan over Chemtrails moet ik eerlijk bekennen niet te weten wanneer dit fenomeen exact is begonnen. Ook in literatuur en op internet is er veel informatie maar niet datgene wat ik zoek. Zo is er ook veel onzin neergeschreven over HAARP! Goed, ik spui mijn gedachten maar doordat ik ook wat overlevingscursussen in een woestijnklimaat heb gevolgd en daar ook les in heb gegeven. Nu ga ik niet direct in op het overleven maar wel kan ik u vertellen dat overdag temperaturen in de Sahara op kunnen lopen tot 50 C. waarbij het 's nachts afkoelt tot onder 10 C. De temperatuurs verschillen zijn enorm en nomaden zijn er werkelijk bijzonder goed op gekleed volgens de regels van onze fysica. Ze hebben tot tien verschillende lagen kleding aan waardoor ze geïsoleerd rondlopen en nauwelijks last hebben van hitte of kou. Wij westerlingen zijn gewoon een stelletje idioten met onze aangepaste 'woestijnkleding' en nauwelijks in staat de hete woestijndagen door te komen of de koude nachten! Aanpassen dus. En rondkijken. Observeren eigenlijk. Opvallend zijn er twee dingen in een woestijn. De stand van de zon, recht boven je hoofd EN de immens heldere blauwe hemel. Dat zijn 26

32 Wetenschap de facetten waar het om draait in het op onnatuurlijke manier opwarmen van de aar de door gebruik van chemtrails. Een heldere blauwe hemel. Zonder een wolkje. Niets! Overdag verschrikkelijk heet en 's nachts ontzettend koud. Als je nu de temperatuur op kunstmatige manier wil opvoeren moet je zorgen dat de warmte van overdag gevan gen blijft. Hoe doe je dat? Door te zorgen dat het ontzettend bewolkt is. De keuze om hiervoor verschillende chemicaliën te gebruiken is natuurlijk doordacht. Er zijn che micaliën die alle vocht uit de lucht nemen op voet. Er zijn chemicaliën die het kunnen doen regenen, zoveel en zolang deze 'mensen' het willen. Er is voor alles wel een chemische 'oplossing' te vinden. Want dezelfde chemicaliën worden ook gebruikt om tornado's van richting of hevigheid te doen veranderen. Als ze op tijd worden ge spot natuurlijk, wat soms onmogelijk is omdat het een natuurlijk fenomeen is dat dik wijls vlak voor de kust ontstaat! Zo krijg je ook twijfel over de 'natuurlijke' tsunami in Japan 27

33 Wetenschap Dat nu niemand meer afkomt dat chemtrails en HAARP niet bekend zijn bij de politiek! Zelfs in de ruimte maken ze er gebruik van! Dus, als de temperatuur aan het oplopen is, moeten we wellicht het leger de opdracht geven om alle vliegtuigen die lange witte wolken achterlaten die niet binnen seconden zijn opgelost, uit de lucht te schieten. Ik denk dat het dan zeer snel gedaan zal zijn met de klimaathysterie en met vliegtuigen die nog de euvele moed hebben door te gaan met dit soort praktijken! Voordien 28

34 Wetenschap Nadien Bekijk ook deze film een keer: https://www.youtube.com/watch?v= H8QzlODoxA Als het meer bewolkt is dan heb je natuurlijk eveneens minder direct zonlicht. Door minder direct zonlicht zullen we nog minder vitamine D aanmaken en zal het kanker cijfer nog meer omhoog gaan. En wie zwijgen er over dit feit? Onze wetenschappers natuurlijk! En, ons regenwater bevat chemicaliën. Dat is ook duidelijk. Onderstaand een foto ge nomen tijdens een regenperiode. Is de mens verantwoordelijk voor opwarming van de aarde? Ja, eigenlijk wel. Maar, niet Jan Lul en Piet Snot. Degenen die de hoax ontworpen hebben zijn verantwoorde 29

35 Wetenschap lijk want zij zijn bezig het klimaat te bewerken. En onze onnozele politici en weten schappers weten het en ze zwijgen. De LAFAARDS. Want zij zijn de enigen die al les kunnen doorbreken en aan het licht brengen. Maar dan heb je KLOTEN nodig! Dat ontbreekt! Onze overbetaalde pipo's zijn zo verschrikkelijk blij met hun macht en we tenschappelijke posities dat ze er alles voor over hebben om dat te behouden! Zelfs als de wereld en de complete mensheid ervoor vernietigd moeten worden! Tot zover het standpunt van de anti groenen. Als je wilt veranderen zorg dan eerst voor een alternatief. Subsidies voor allerlei waardeloze prullen zoals de elektrische auto en dat soort idioterie zet geen zoden aan de dijk. Ook zonnecellen brengen niets op in ons klimaat omdat de zon, als ze al een keer schijnt, geen echt rendement geeft zodat die simpele zonnecellen niet genoeg energie kunnen leveren. We hebben zonne cellen nodig die de nodige energie kunnen leveren in ons klimaat. 15%? Noemen jullie dat rendement? Verder moet er de mogelijkheid zijn om alle energie zelf te gebruiken die ik produceer zodat ik ECHT bespaar! Of, een ander idee! Waarom kan elke buurt zijn eigen windmolen niet krijgen zodat er alleen onderhoud op dat ding moet worden betaald. Betalen we nog geen belasting genoeg. Kan Electrabel eveneens de deuren sluiten en heb je GEEN energiemaatschappij meer nodig. Zal toch al een groot gedeel te van de vervuiling oplossen, niet? Kan geen enkele wetenschapper zoiets bij elkaar gedacht krijgen om als advies mee te geven aan een regering om groen te gaan? Trou wens het kan nog gemakkelijker. Geef ieder gezin zijn eigen windmolen! Geld? Dat is toch geen probleem. Haal dat terug bij de GEF van Rothschild. U pakt toch uw CO2 'probleem' aan op deze manier? Shit, België staat niet in de lijst. We vervuilen niet! 30

36 Wetenschap We storten alleen maar in de kas van Edmund de Rothschild. Luister, ik laat me niet misleiden door 'mooie' websites. Alles draait om controle en al les draait om geld. Typisch bank! Lees de informatie een keer. Veel bla bla. Verder heb ik nog een speciaal aanbod voor onze groene vrienden. Een grote ton, 200 liter, onvervalste Ierse stormlucht uit Verder heb ik nog een zeecontainer zuive re ademlucht, afkomstig uit verschillende brandweerkazernes, ongebruikt, was voor zien voor persluchtapparatuur. Niet echt speciaal en het is dan ook te koop voor een prikje. Na gebruik wil ik graag alle verpakkingen weer retour! Energie Kunnen we nog zonder energie? Nee! Onmogelijk om nog zonder energie door het le ven te gaan. Kan energie uitsluitend door 'fossiele' brandstoffen worden geleverd? Voordat we starten moeten we even vertellen dat olie en gas GEEN fossiele brandstof fen zijn. Waarom niet? Omdat een paar simpele vragen, door meerderen gesteld, nog nooit zijn beantwoord door geen enkele geoloog of archeoloog in de ganse wereld. 1. Waarom hebben oliemaatschappijen dan geologen in dienst en geen archeologen die naar uitgestorven dino's zoeken? 2. Er is nog nooit één fossiel gevonden op een diepte van meer dan 5 kilometer on der het zeeoppervlakte terwijl er toch zeker op meer dan 9 kilometer wordt ge boord naar olie. Hoe kan een fossiele brandstof dan ontstaan op zulke diepten? Want fossielen waren toch eens levende wezens die aan land leefden. Als het uitgestorven dier niet veranderde in olie, op of vlak bij de aardoppervlakte waar het leefde, hoe komt het dan op zulke diepten terecht? Wat is er zwaarder: wa ter of olie? Omdat water zwaarder is dan olie zou olie aan de oppervlakte komen drijven, niet? 3. Wie denkt u dat er de meeste kans hebben een oliebron te vinden? Geologen die naar helium zoeken of archeologen die naar fossielen zoeken? Geologen, archeologen en professoren in deze 'kundigheid' zwegen. Kennis? Ja, heel veel. Maar... ze WETEN, NIETS! Want, als ze iets zouden weten gaven ze antwoord en, dat bleven ze schuldig. Wetenschappelijk onderbouwt die kreet van Rockefeller? Nee! Een dogma om precies te zijn? Er bestaat geen FOSSIELE brandstof! Moeilijk te bevatten? Waarschijnlijk wel. Maar, bent u ook niet gevormd door verplicht onderwijs? Wat stelt dat voor als u nog niet eens 20% van uw werkelijke ontstaansgeschiedenis kent? Want tenslotte is het zo! De overwinnaar schrijft de geschiedenis. Zo, wat zou er eigenlijk waar zijn van de geschiedenis over WO I en WO II? Dat wat de Amerikanen 31

37 Wetenschap en Engelsen of de Russen van die tijd u vertellen? Droom verder! Ontwaak niet! U ver toeft in een ideale wereld. Hier ziet u een gedeelte van een mail dat de kreet fossiele brandstof naar sprookjesland verwijst Een ander gedeelte met verwijzingen Echte wetenschappers moeten toch kotsmisselijk worden als ze zoiets lezen? Ze kun 32

38 Wetenschap nen daar toch niet 'kuis' in hun ivoren toren blijven zitten? Maar, lees dit boek eerst, voordat u MIJ aanvalt. Om de kerk in het midden te houden. Een toegift! Alles is heel simpel. Olie, gas en steenkool zijn het magma van de aarde in drie ver schillende fases. Onuitputtelijk omdat het dagelijks wordt aangemaakt door de kern van de aarde. Niet waar? Ooit al van Eugene Island gehoord? DAT IS HET BEWIJS! Verder kan ik bewijzen dat we geen olie, gas of steenkool nodig hebben. Ook geen olie maatschappijen of andere energiebedrijven. Vrije energie Wat ik nu ga zeggen gaat een groot gedeelte van de wetenschappelijke wereld doen steigeren. Let wel, niet alleen fysici maar een nog veel groter gedeelte 'wetenschappen' gaat nu van hun sokkel duikelen. Want, ik ga op een sukkeldrafje de 1 e wet van de thermodynamica gedeeltelijk ontkrachten. Simplistisch onder woorden gebracht: ener gie gaat niet verloren en kan niet uit zichzelf ontstaan. Bon, ik deed dit proefje toen ik 14 jaar was in de middelbare school ten overstaan van mijn fysicaleraar. Benodigdheden: een dak van een fietsenstalling met zinken of ander soort metalen 33

39 Wetenschap golfplaten. Een boormachine, twee lange geïsoleerde koperen kabels, een elco, een multimeter, een schroevendraaier en een plastic bout met moer en plastic rondelen. De boor, een metaalboor met de diameter van de plastic bout. Soldeer de ene draad aan de + pool van de elco en de andere draad aan de pool. Voorzie krokodillenklem men op de + en van de multimeter. Boor nu een gat in het dak, steek er de bout door, doe er een rondeel op, neem de rode draad en wind hem rond de bout. Doe er nu de tweede rondeel omheen en span met de moer de koper draad tussen de twee ronddelen zodat ze niet meer los kan komen en de draad geen contact kan maken met het meta len dak. Gooi de zwarte draad van u af over de grond. Sluit de multimeter aan op de + en van de elco en KIJK! Afhankelijk van het weer loopt de spanning op van 0 naar 1,2 en bij ideaal weer zelfs tot 1,6 volt. Met de schroevendraaier kunt u een 'kortslui ting' maken tussen + en polen van de elco. Zo ontlaadt u de elco. De multimeter zal weer naar 0 gaan. Het proces zal zich herhalen. Energie ontstaat uit zichzelf. Tot zo ver! Op dit principe kun je doorgaan wat ik ook geprobeerd heb. Vergeet niet, ik ben an tropoloog, geen fysicus of bankwerker dan wel automonteur. Wat ik wel ben is: ontzet tend nieuwsgierig en ik lees alles wat los en vast zit. Neem daarbij mijn ijzeren geheu gen en dan is er weinig dat me ontgaat! Maar, sommige handigheden en gebruiksvoor werpen bezit ik niet! Sommige dingen kan ik niet maken. Soms ben ik afhankelijk van anderen! Zeer tot mijn spijt. Eigenlijk wil ik totaal onafhankelijk zijn van alles en ie dereen. Maar we zijn toch zo verdomde gewend aan onze LUXE! Als je voortborduurt op het experiment kun je een hele batterij van deze dingen ma ken in serie tot en met men aan ongeveer 17 volt komt. De rest kan dan parallel wor den gezet om de stroom op te voeren. Ik heb nu de 1 e hoofdwet dus gedeeltelijk ont kracht omdat deze door vele fysici onjuist wordt omschreven. Ik heb nu bewezen dat er vrije energie is en dat we deze vrij kunnen gebruiken als we maar weten hoe. Zo kan elk gezin in zijn eigen energie voorzien en is er geen energiebedrijf meer nodig om van afhankelijk te zijn. Maar, waar geen enkele fysicus een bindend antwoord op heeft is het volgende. Als energie niet uit zichzelf kan ontstaan, waar is dan de energiever meerdering voor de oerknal vandaan gekomen? Want dat kan NIET volgens de eerste hoofdwet! En zo komt alles, wat ze de laatste 50 jaar bij elkaar hebben gefantaseerd, weer op losse schroeven te staan. In ieder geval de aarde is omgeven met vrije energie en we kunnen deze aftappen. Zoveel moet voor iedereen duidelijk zijn. Is het weten schappelijk verantwoord om te filosoferen en dan naar die 'uitkomst' toe te gaan re kenen? Als dat niet volledig kan worden bevestigd door de wetenschap krijg je kreten 34

40 Wetenschap zoals 'singulariteit', wat niet meer is dan een wetenschappelijk verzonnen 'zone' die hun begrip te boven gaan. En, eerlijk! Ze worden betaald om zulke onzin te verkondi gen en dringen het onze jeugd op als 'waarheid' alsof ze het zelf geloven. Om de Big Bang te kunnen blijven verdedigen als waar, hebben ze nog meer onbewezen kreten nodig om zich achter te verschuilen. We noemen: zwart gat, oneindige dichtheid, uit dijing, een non explosie, en de relativiteitstheorie van Einstein met de aanpassingen van Steven Hawking, George Ellis en Roger Penrose welke ze publiceerden in 1968 en Maar, door mijn simpel proefje met de elco en het dak van een fietsenstalling heb ik WEL bewezen dat de ETHER bestaat als drager van alle energiegolven, niet al leen radiogolven maar ALLE energiegolven, inclusief lichtgolven, waardoor de speciale relativiteitstheorie van Einstein uit 1905 op ZEER losse schroeven komt te staan. Waarom? Omdat energie zich met de lichtsnelheid verplaats heeft via de ether anders kon een elco niet worden gevuld met spanning via een geïsoleerde 'antenne' zoals het dak van de fietsenstalling! Darwin Darwin en energie? Ja, verspilde energie! De tweede hoofdwet zegt: 'alles wat niet wordt gecontroleerd, (geïsoleerd is) zal nooit veranderen (dus geen andere vormen aannemen omdat het in evenwicht is).' Dus, hoe willen darwinisten nu blijven beweren dat we ontstaan zijn uit de aap? Misschien stammen zij die dit alles bij hoog en laag blijven beweren van dat beest af, maar iemand die adequaat voor zichzelf kan denken en zich bewust is in wat voor wereld hij leeft, zeker niet! Trouwens, evolutie is volgens de logica toch een onophoudelijk gegeven, niet? Een proces dat steeds doorgaat! Ik wil daarmee zeggen. Een evolutie stopt toch nooit? Dan moet je toch niet in de grond gaan graven om 'tussensoorten' te vinden? Dan leven die toch nog onder ons, niet? En, de volgende vraag die zich opdringt is: 'waarom heeft nog geen enkele wetenschapper nieuw leven zien ontstaan onder zijn microscoop? Want als Darwin gelijk heeft dan is er toch sprake dat er evolutie hoort te zijn op elk niveau van leven? En, nu dan verder maar over GGO's. Hebben we dan Monsanto en DuPont of Bayer nodig om ons voedsel aan te passen? Darwin onttroont, GGO's vergif! De mens is wie hij is, niet wat hij is! Een stuk van de natuur! Daaruit volgt vanzelf dat chemische, = onnatuurlijke aan passingen, vergif zijn voor de mens! Voor GGO geldt hetzelfde. Kloot met de DNA van een plant en het ziet er nog uit als diezelfde plant, smaakt nog als die plant maar zal de dood van de mens worden! De mens is een component van de natuur en als onder deel van de natuur heeft hij de natuur nodig. Voor alles! Geen namaaknatuur, gemodi ficeerde of aangepaste natuur. Niet alleen om te genezen ook om zich te voeden. We 35

41 Wetenschap zien veel 'wetenschappelijke' dwaallichten opdoemen aan de horizon, zeker? Een auto op water Tja, wat ik nu ga vertellen wordt door de wetenschap al jaren stilgezwegen en afgebro ken. Waarom? Omdat dit principe tegen alle regels van de fysica indruisend toch ener gie levert en niets 'verbruikt.' Waar we het over gaan hebben heet de JOE CELL! En, u kunt via deze link kennis maken met de bouwer en promotor van deze JOE CELL die overigens nergens te koop is. De wetenschap, universiteiten en hogescholen hun professoren zijn niet bezig met werkelijke maatschappelijke vraagstukken op te los sen. Ze werken evenmin voor het volk. Nee, ze werken alleen voor degenen die het meest betalen. Het volk kan, zoals altijd: de pot op! 'Wetenschappers' werken nooit mee aan projecten die het volk een grote mate van vrijheid kunnen verschaffen. Stel u een wereld voor waar u geen gas of elektriciteit meer moet inkopen voor uw huis en niet langer moet gaan tanken met uw auto. De JOE CELL is een batterij, inductor en watercondensator in één. Voor mezelf noem ik het een 'etherische energieverschaffer.' We worden hier geconfronteerd met de vrije stralingsenergie die Nikola Tesla ECHT heeft bedoeld. We moeten voor de verdere ont wikkeling ook Tom Bearden en John Bedini danken voor het mogelijk maken dat het principe van vrije stralingsenergie nu ook werkelijk kan worden omgezet in stroom. Vrije stroom. Eeuwige stroom. Onuitputtelijke stroom. De 'wetenschap' blijft beweren dat het principe van de JOE CELL niet kan werken omdat dit principe aan geen enkele fysicawet voldoet. Dat is eenzelfde reactie als zwij gen. Of er zo ontzettend van overtuigd zijn van hun eigen gelijk dat hun ego geschaad zou worden indien ze alles wat ze geleerd hebben overboord zouden moeten gooien. De basis van weten echter, is alle kennis overboord gooien en opnieuw beginnen. Een an der woord hiervoor is ONTSCHOLEN! En als je hun conclusies dan leest blijkt dat ze even erg in slaap zijn gesukkeld als de andere 95% van het volk. Toch, ik heb maar 5% van het volk nodig om een ommezwaai te maken en de macht en het geld weg te ne men bij hen die ons nu uitzuigen omdat de wetenschap uit een even grote bende onno zelaars bestaat dan de politiek. Goed! We kunnen niet blijven schimpen! Wordt het geen tijd dat de wetenschap een keer voor het volk gaat werken ipv voor de multinati onals? Wordt het geen tijd dat politici voor de bevolking gaat werken ipv voor de ban ken? Beide groeperingen worden betaald door ons belastinggeld en als een werknemer in een bedrijf niet voldoet wordt hij, samen met zijn C 4, op de keien getrapt. 36

42 Wetenschap John Bedini aan het woord 'Deze energie is ons ontzegd door mensen die hier op aarde alles te vertellen hebben nadat ze alle onderzoeken van Tesla diep begraven hebben. Ze hebben alles verzwe gen. Alleen als men niet opgeeft en blijft filosoferen kom je op een gegeven moment op een idee dat je wilt uitwerken. Dat heb ik gedaan en zo is ook een idee ontstaan over het hoe een Joe Cell zou kunnen werken.' 'Ik zie de energie als een vloeibaar gas dat naar de batterij wordt gestuurd. Verder denk ik dat de straling de etherische energie uit het vacuüm trekt van de ruimte waarin we leven. De energie rondom ons heen is enorm!' 37

43 Wetenschap Joe Cell Construction (Engels) Two Types of Energy Cells: Acid and Alkaline Alex Schiffer indicates that you can make the Joe Cell as either an Acid Cell or an Al kaline Cell. He says that a lot of people can't get their cell to work because they have mixed materials from both types of cells. In his Experimenter's Guide to The Joe Cell, Alex lists which properties and materials match the acid or the alkaline cell. Alex pre fers to only build acid cells. The glass test cell described here is based on Alex's notes for an acid cell.. Early Prototypes The videos cover many of Joe's early cell prototypes from 1991 onward. Rather than spend the time here describing earlier flawed designs, I feel it's more productive to concentrate on Joe's most recent and successful Joe Cell configurations. Interested in vestigators can review Joe's earlier prototypes both on the videos and in Barry's book, The Joe Phenomenon. 38

44 Wetenschap Joe discovered that constructing two different Energy Cells produced the best results. A smaller Energy Cell is used in the car itself and another larger cell (located in his shop) is used for charging the water The following is a general description of the smaller energy cell and larger energy cell which we shall refer to as the Car Cell, and the Charging Vat respectively, but bear in mind that they are both Joe Cells working on the same principle. One is simply larger and the other smaller. To get a better understanding of how the Joe Cell works, Alex Schiffer suggests that one should first build a glass test cell and gain some experience. Then, you can build the charging vat and car cell with greater confidence and fewer mistakes. We'll describe all three starting with the car cell. The Car Cell The Joe Cell that is placed in the car is much smaller than the Charging Vat. The di mensions are not critical, but a Car Cell container of four to five inches inside diame ter for stainless steel is sufficient (six inch diameter for a glass or plastic container ). Larger diameters are possible, but probably unnecessary. The container itself can be made of stainless steel (S/S) glass, or clear acrylic plastic, but we'll concentrate on de scribing the stainless steel container since the strength and rigidity of this material offers practical advantages for car use. Checking For Magnetism Every piece of stainless steel (including nuts and washers) that is used in this cell must have as little magnetic attraction as possible by checking with a neodymium, rare earth magnet (Radio Shack: Rare Earth Magnet,Cat. # ). This magnet is no larger than a pea, but it will serve our purpose. Use Super Glue to attach 12" of strong thread or thin fishing line to the magnet. Take the magnet with you when you go hunting for your food grade stainless steel (type 316L is most common). Select stainless steel in which the magnetic attraction is so low that it will not support the weight of the magnet itself. Next, swing or hold the magnet on the string right next to the steel and notice how much of an attractive deflection occurs. Pick stainless with the lowest level of attraction (there will usually be some attraction). Making the Plate Assembly The S/S container is also referred to as the Anode or anode container (the positive ter minal of the car's battery is connected to the anode). The Car Cell uses either 3 or 4 39

45 Wetenschap stainless steel cylinders (pipes) which Joe refers to as plates of approximately 1'', 2", 3", and 4" diameter respectively that are placed concentrically, one inside the other and placed within the anode (housing) container. These S/S pipes are insulated from each another by a "Y" arrangement of three rubber insulators (Alex Schiffer uses Ebo nite or Teflon) that are separated at 120 degree intervals around the pipe and are fit ted at the bottom and top between adjacent pipes of the pipe assembly. These rubber spacers act both as an insulator between the plates and a mechanical means of hol ding the plate/pipe assembly together (a friction/pressure fit). It's important that the tops of the pipes are perfectly even (level) with each other. If one pipe is slightly hig her or lower than its neighbor, the cell won't work correctly. Keep it Clean After obtaining your stainless steel and cutting everything to the correct size, all S/S must be thoroughly cleaned with acetic acid (vinegar) mixed with juvenile water befo re assembly. Always work with clean hands. Use no other cleaner on the stainless steel except acetic acid and juvenile water. Polish the stainless before cleaning it. Don't use commercial abrasives. Keeping everything clean is an absolute requirement for the cell to work. The Stainless Steel Bolt The Car Cell has a S/S bolt that is press driven into the bottom of the center 1" pipe. You want to find a stainless steel bolt (check for magnetism) with a hexagonal head that will give you a tight force fit into the one inch pipe (use a stainless steel (316L if possible) one half inch bolt of 3 4 inch length). The bolt and the 1" pipe together consti tute the Cathode of the Car Cell to which the negative terminal of the battery will con nect via the chassis of the car. The Car Cell container has a hole drilled in the bottom which allows the bolt connected to the 1 " pipe to pass through it. This hole is fitted with a large rubber grommet (or another type of insulator such as a stepped teflon washer) in order to prevent the metal of the bolt from touching the metal of the Ener gy Cell container. S/S nuts are secured on the inside and the outside of the bolt to firmly hold it in place. The nuts are also touching the flanges of the large rubber or teflon grommet through which the bolt passes in order to prevent the nut from making a metal to metal contact with the anode container. The portion of the bolt protruding from the bottom of the container is then bolted to the chassis of the car. A rubber pad must be placed between the bottom of the positive anode container and the negative car chassis in order to prevent metal to metal contact. 40

46 Wetenschap The length of the S/S pipe assembly within the Car Cell container is dependent upon the total number of cylinders used for plates. Alex Schiffer found that the length of the pipe assembly could be optimized by matching it to the "seed diameter" of the cell. Alex includes a complete table in his Guide, but a handy rule of thumb is to use 7" long cylinders (pipes) for a 3 plate Car Cell and 8" long cylinders for a 4 plate Car Cell (the anode container should be about 2 inches longer than the interior cylinder plates). It's important that the length of each cylinder be approximately the same, regardless of the design length chosen. The 2", 3" and 4" plates (pipes) are left electrically uncon nected to the battery or to other plates, but they play a critical function in the operati on of the Energy Cell. Joe calls them Neutral Plates. Remember, the negative side of the battery is connected to the center one inch pipe via the S/S bolt (cathode) which is connected to the chassis of the car. The positive terminal of the battery will be connec ted to the Car Cell stainless steel anode container via the one inch aluminum tubing will be attached to the cone top of the Car Cell. The Anode Container The plate assembly is placed within the S/S anode container. The plates are held sus pended off the bottom of the container by the S/S bolt passing up through the hole that was drilled in the bottom of the container. The anode container needs to be capped with a cone shaped top. You can use either stainless steel or aluminum for this purpo se. Off the shelf reducers in S/S or aluminum work fine ( a 5" to 1" or a 6" to 1" redu cer will fit the bill). The cone angle must be at least 45 degrees, but 52 or 54 degrees, according to Alex Schiffer, works better. You weld a 1" compression angle fitting to the reducer's 1" hole at the top in order to receive the 1" aluminum tubing that will carry the orgone to the engine manifold. The one inch aluminum tubing should be polished on the inside since orgone behaves like an optical wave. Ideally, you want the alumi num tubing angle rising until it reaches the carb connection, but horizontal runs of the tubing are OK. Don't, however, direct the tubing downwards. Orgone wants to rise, it does not want to go downhill. The end of the aluminum tubing is not connected directly to the engine. Rather, a 4 inch length of rubber or neoprene tubing is used to connect the blind nipple on the carb to the end of the aluminum tubing. You connect the 12 volt positive wire from the ignition (after the key switch) to the aluminum tubing and fasten it with an airplane clamp. Remember that the aluminum tubing is electrically connected to the anode con tainer and everything is at + 12 volts potential, so don't allow it to touch any part of the engine or chassis (otherwise, you'll short out the battery). Put a 5 amp fuse in line 41

47 Wetenschap with the positive ignition wire connected to the aluminum tubing and insulate the alu minum tubing with either a plastic sleeve or wrapping (electrician's tape). Charged Water To get the car cell to work, "charged" water obtained from the Charging Vat (or a test cell) is poured into the Car Cell ( it's simpler and easier than than attempting to char ge the water using the Car Cell itself). Since charged water (necessary for the functio ning of the cell) is being added to the Car Cell, it is not necessary to produce it with the Car Cell. If the Car Cell is properly prepared and acclimated, the cell will begin to "breed" when charged water is added and electricity from the battery is applied to the cell. Alex found that a current flow of 1 amp from the 12 volt car battery creates the ideal electrolysis conditions for a Joe cell to work. Producing the charged water first, filtering it (coffee filter), and adding it to the Car Cell, prevents a lot of potential pro blems. Follow this hard earned advice. The Water The water you will need to produce the charged water is of enormous importance. Vik tor Schauberger appropriately described water as a "living" substance. It can possess many types of different energy states that are not apparent to the eye. The sort of wa ter that comes out of your kitchen faucet, or from bottled water, or even distilled wa ter, for this purpose, is essentially 'dead' water. Alex Schiffer recommends obtaining what he calls "juvenile water" from a natural mountain spring source. Schauberger al ways said that water wasn't 'ready' to be utilized by living things until it was properly 'nurtured' within the earth. When ready, this water would naturally rise up to forested mountain areas and gush forth, naturally, as a spring. And this is where you want to try and get your Joe Cell water: from a natural spring source before man has a chance to pollute it downstream or run it through pipes (which kills the life giving natural energies). Lacking availability of a spring source, the next best thing is to treat the water in such a way as to restore some of its life en hancing properties. One method is to spin the water in a vortex and capture orgone from the surrounding atmosphere through implosion. A second technique is to add substances to the water which will enhance its energy. (more info will be added here to explain how to treat). The Acclimated & Breeding Cell A properly acclimated and breeding cell will produce a small electrical potential of its 42

48 Wetenschap own even when it is no longer connected to a battery source. Since the cell is an orgone accumulator, it accumulates orgone! After a certain saturation point is reached, the excess orgone energy must go somewhere, so it converts to electricity and this ac counts for the small electric potential produced across the cell.. This cell generated potential, however, will not maintain itself indefinitely and it eventually will wind down to zero unless a periodic "boost" of electricity is applied to the cell. Alex noted that a one minute application of 12 volts battery power every day will keep the cell breeding and ready for work. The Car Cell is capable of maintaining this state of pro duction readiness as long as the cell is not discharged (explained below). Beyond containing the charged water, remember that the container acts as the anode for the Joe Cell. With battery potential applied, the charged water within the cell will 'breed' and create a field effect in which an electric potential of approximately 1.5 volts is maintained between the Anode container and the Cathode bolt protruding from the bottom of the cell. The Field Effect Joe attempts to explain the "field" effect that is taking place within the cell and bet ween the plates on both tapes 1 and 2, however, since tape 1 starts with video shot in 1993 and '95 and tape 2 includes video mostly recorded in 1997, Joe's understanding (and explanation) of the phenomena is better understood in the 1997 video. Alex Schif fer explains the 'field effect' with even greater insight in his book, the Experimenter's Guide; well worth reading. Since the charged water is not consumed in the process of producing the third type of gas, the charged water is acting as a catalyst, which by definition is a substance that facilitates a reaction, but is not consumed by the reaction. By placing pre charged water in the smaller car unit, you side step the problem of con tamination of the car cell with the Brown Scum sediment which can coat the plates and rubber insulators in the event of a cell discharge. The Charging Vat The larger Charging Vat can be located in a shop, garage, or patio for example. Joe uses a big stainless steel beer keg with the top cut off. Remember, the stainless steel beer keg functions as both container and anode for the cell The size and shape of the plate assembly within the Charging Vat is different than the smaller Car Cell. The plates are of a larger diameter and are in the shape of a truncated cone. There are 9 43

49 Wetenschap plates used in Joe's Charging Vat versus the 3 or 4 plates used in the Car Cell. Joe found that 10 inch S/S milk separator cones (from milk processing equipment) work well for these plates. However, different shapes of stainless steel plates can work just as well if they are sufficiently free of magnetism. Stainless steel classified as "food grade" or "317L" has produced good results for Joe. Alex Schiffer feels that it's not ne cessary to use a large beer keg for the charging vat. A small S/S beer keg or even a test cell will produce a sufficient amount of charged water needed by one person. The Number of Neutral Plates Joe often mentions in the tapes that an energy cell with a larger number of neutral plates will produce a larger volume of "gas" and will draw much less current from the battery. You don't have to limit the Car Energy Cell to just 3 plates, but since this cell isn't producing the charged water and isn't hooked up to the car battery, 3 plates are adequate. However, Alex Schiffer mentions that an additional plate will result in a less "leaky" cell and accumulate orgone more efficiently. Since a 5" anode container will accommodate a 4" pipe, it's probably advantageous to build a 4 plate cell. Cell Discharge Joe found that if the cell accidentally discharged before the Brown Scum could be re moved from the top of the cell, it would be necessary to totally disassemble and clean the cell before it could properly function again. This required a lot of work. Joe learned through bitter experience to take care and avoid discharging the cell. You need to avoid making this costly and time consuming mistake yourself. The Energy Cell can be discharged by: 1. Failing to quickly remove the Brown Scum as it is being formed in the Charging Vat. 2. Accidentally shorting out the anode and the cathode plates or the neutral plates to each other. 3. Inserting your fingers or hand into the 'charge water' 4. Allowing strong electrical or magnetic fields to penetrate the immediate vicinity of the Energy Cell 5. Allowing individuals with highly negative emotions or personality or character to get too close to the cell (I know this sounds crazy, but it's true). Wilhelm Reich descri bed this effect on orgone energy as the "Y" factor ("Y" standing for "you"). 44

50 Wetenschap Charged Water Transfer After the Charging Vat is activated by applying battery power to the anode and catho de (about seconds) and removing the Brown Scum, the Charged Water can be picked up using a glass beaker in which the fingers are not allowed to touch the water within the beaker or touch the cell water outside of the beaker. It's not really that hard to do. You take a 500 ml or 750 ml glass (or Pyrex) beaker and you hold it by hoo king your index finger or middle inside the beaker. Dip the part of the beaker opposite your hand into the water and scoop up a reasonable amount of charged water. Dump it into another large beaker of a large glass jar. Keep it up until you have about a quart or so of charged water. You then transfer the Charged Water from the Charging Vat into the Car Cell (just pour it in). Car Cell Location This Cell can stop breeding if it is exposed to high magnetic/electrical fields. Joe has located the cell within the engine compartment on some small cars, but usually bolts the cell to the foot well on the passenger side or puts it in the trunk ("boot" for our Aussie readers). You place a thick sheet of rubber insulation between the bottom of the cell and the car chassis. Note: the bolt that goes through the bottom of the cell and connects to the center pipe (plate) within the cell is insulated from the cell container by a rubber grommet. You want the bolt firmly connected to the chassis because the bolt represents the negative cathode (and the chassis is negative). You don't want the cell container to touch the chassis because it represents the positive anode and tou ching the chassis would short out the cell.. Acclimating the Engine to the Joe Cell An all aluminum engine can acclimate in a few hours while a cast iron engine may take 1 4 weeks to adjust to the Energy Cell. Joe begins by installing the car cell and then adds the charged water. He leaves the gas lines intact and runs the car until he notices an increase in the idle rate and/or the engine starts running more roughly. This indicates to him that the cell is beginning to take over and requires the timing to be slightly advanced until the engine runs smooth again. He continues to adjust the ti ming as the engine acclimates to the cell. Eventually, Joe found that he could discon nect the fuel lines completely and run the car exclusively with the Car Cell. The Test Cell It wiser to begin experimentation by first building a Test Cell using a glass container. 45

51 Wetenschap Besides ease of construction, you can view the action of the cell from above, sideways, and below. You can have a glass company cut off the top of a large, restaurant size glass pickle jar or find a very large mouth one gallon glass container used for lemona de and that sort of thing. We want to place five S/S cylinders of equal length in our Test Cell. The diameters of the S/S pipes are 1", 2", 3", 4", and 5" respectively. Make sure you obtain S/S pipes which exhibit very little or almost no magnetic attraction to a neodymium magnet (this is extremely important). The pipes are held together in an assembly by using the rubber (or other) insulators spaced out at 120 degree intervals at the top and bottom of adjacent pipes (there are three rubber insulators between the 1" and 2" pipes at the top and at the bottom; same between the 2" and 3" pipes, same between the 3" and 4" pipes, and finally same between the 4" and 5" pipes; a total of eight sets of three insu lators each). Set the insulators in about one quarter inch from the ends of the pipes. Be careful that the tops of all five pipes are on the same level and are even with each other. Set he pipe assembly down into the glass container sitting on top of glass/acrylic standoff strips or sitting on a few rubber insulators spread out on the bottom of the jar. It's not necessary to drill a hole through the bottom of the glass jar like the Car Cell (although you could if you want to), since we can attach alligator clips from wires con nected to the battery directly onto the S/S pipes that we will use as the anode and ca thode. It's necessary to connect your negative battery wire to the bottom of the center S/S 1' cylinder pipe and connect the positive battery wire to the top of the 5" cylinder using an alligator clip. To connect to the bottom of the one inch center cathode pipe, it's a good idea to use stainless steel strapping that is pop rivited with a stainless steel rivet or tap screwed with a stainlees steel screw (check for magnetism). You can use S/S strapping sized from one quarter inch up to one inch. It's not critical. Checking for non magnetism IS critical. You can arrange the S/S strapping to snake between the standoffs in the bottom of the cell and rise up through the water running along the outside perimeter of the S/S cylinders to emerge through the top of the water. You at tach your negative battery alligator clip to this S/S cathode strap. For more info on the Joe Water Energy Cell, contact : Ken Adachi, Editor Link voor beginners. Om duidelijk te zijn, een JOE CELL is niet hetzelfde als een HHO Cell. Vergeet het! 46

52 Wetenschap Een HHO cel is het principe van een hybride wagen. Een HHO cel kost tussen de 165 euro en 300 euro. Ligt eraan hoeveel ampères er moeten worden geproduceerd. De auto industrie slaat er eveneens een heerlijk slaatje uit door hybrides onwezenlijk duur te maken vanwege een paar batterijen en een dynamo om de motor af en toe een tijdje op elektriciteit te laten rijden! Ze zullen nooit voor de Joe Cell gaan omdat ze te nauwe connecties hebben met oliemaatschappijen, en voor investeringen afhankelijk van banken zijn. En zo kan iedereen die een Joe Cell niet zelf kan maken mooi op zijn kin kloppen. Moderne medicijnmannen Hun ego is geweldig groot en ze wanen zich God! Wel, daar zal dan na dit verhaal een grote deuk inzitten. Wellicht zal er een gekwetst ego overblijven en reageren. So be it! Jullie zijn MOORDENAARS! Jullie plegen alle dagen GENOCIDE in jullie goed afge schermde ziekenhuizen jullie wegstoppend achter jullie vlekkeloze witte jas! Jullie kunnen NIETS genezen. Jullie hebben geen enkel geneesmiddel. Jullie weten niets over gezondheid. Niets over voeding. Niets over welbevinden. Alle 'ziekten' worden door jullie geïsoleerd. Om het nog wat erger te maken hebben jullie het lichaam van een patiënt ook nog onderverdeeld in 'specialismen' en dat terwijl het ganse lichaam en geest bij een patiënt één zijn. Er wandelt toch geen maag binnen bij u? Of een oog? Al jullie KUNNEN is gebaseerd op de dwaze bacillentheorie van Pasteur. Volgens de huidige medische 'wetenschap' is een ziekte een geïsoleerd evenement dat op zichzelf staat! En, altijd zijn zogenaamd bacteriën, virussen of tumoren volgens jullie de OORZAAK! En, daar zetten jullie geen genezing tegenover van de zieke mens! Nee, jullie beginnen met de door jullie drie bekende methoden, door jullie mooi therapieën genoemd, de INDRINGER of ZIEKTE te vermoorden. SNIJDEN, WEGBRANDEN en VERGIFTIGEN! Is zoiets een oplossing? Ik dacht het niet! Vergeet niet dat u met elke 'therapie' uw patiënt een beetje aan het vermoorden bent, niet alleen de kwaal! Maar, omdat u de essentie van uw eigen beroep niet begrijpt, erger nog, nooit hebt geleerd, blijft u op deze orthodoxe wijze handelen. U ziet alle dagen dat u mensen geen ECHTE oplossing biedt maar u KENT niets anders, terwijl u zeer zeker WEET dat het anders moet kunnen! Verder kan ik over sommige woordspelingen nogal verbolgen worden. Waar halen jul lie het lef vandaan om kruidengeneeskunde en homeopathie ALTERNATIEF te noe men? De kruidengeneeskunde is zo oud als de mensheid en homeopathie bewijst zijn 47

53 Wetenschap diensten al sinds de 17e eeuw. Denkt u echt dat iedereen vatbaar is voor uw woorden spelletjes en het stoppen van bekwaamheden in bepaalde hokjes waar ze niet thuis horen? Jullie moeten toch wel een ontzettende hoge dunk van jullie zelf hebben. Alleen al het idee dat kruidengeneeskunde en homeopathie ALTERNATIEVE geneeswijzen zouden zijn. Dat homeopathie NIET zou werken! En dat terwijl de orthodoxe genees wijze met BEWIJZEN in de hand, niet werkt, jullie dagelijks alleen al door voorschrij ven van medicatie 400 dodelijke slachtoffers maken in Europa alleen. Chemotherapie mensen hun belangrijkste systeem, het immuunsysteem, volledig afbreekt zodat de patiënt duidelijk wordt vergiftigd door de farmaceutische industrie 'ERKENDE' thera pie. Zijn jullie niet de ALTERNATIEVELINGEN? Jullie manier die ik overigens geen genezen KAN noemen, is amper 100 jaar oud. Jullie beschermen jullie zelf achter een hoop kennis, een lange opleiding en een hoop miljoenen kostende materialen om een diagnose te kunnen stellen. Maar genezing kunt u er niet tegenover zetten. En, dat terwijl jullie rekeningen werkelijk gepeperd zijn. De huidige arts is de meest moorden de idioot onder de 'wetenschappers' en, u hebt het niet eens door! Dat blijft het meest idiote van het ganse spel. Jullie zijn kapot gemaakt door verplicht onderwijs zodat jul lie niet doorhebben dat juist jullie het meest gehersenspoeld zijn! Ja, meneer 'Doktoor'! Ja, jullie! Verwaande pipo's wiens ego's niet door de dubbele deuren van ziekenhuizen kunnen zonder licht beschadigd te worden omdat de ingang te nauw is! En, dan heb ik het nog niet gehad over jullie diefstalspel als het om ongevallen gaat of 'erelonen' want dan lichten jullie de boel financieel pas goed op door jullie niets WETEN! Maar ja, de ene dief helpt de andere om niet op zwart zaad te komen zitten, niet? Want de verze kering MOET worden kaalgeplukt! Desnoods maar een paar onnodige operaties, niet? (ook dit vraagteken staat er om de bèta's niet geholpen te laten te worden door de alfa's om iemand het zwijgen op te leggen als er eens een eerlijk oordeel wordt geveld. Voorst durf ik te beweren dat de alfa's nog een paar graden dommer (= niet minder intelligent) zijn dan de bèta's. Alfa's houden zich bezig met woorden, punten en komma's. En, met een beetje geluk spreken ze nog een 'vreemde' taal. LEGALEES!) Vaccinaties Dus u roemt uzelf als arts dat de medici pokken hebben uitgeroeid door vaccinatie? Wel, ik raad u aan om eens een keer achter de ECHTE feiten aan te gaan. U hebt, door vaccinatie, de ziekte pas GOED op gang gebracht. Om eerlijk te zijn, als ik me er gens in vast bijt ga ik tot op het bot. Alles wat jullie ooit al hebben beweerd kan zonder problemen worden weerlegd. Iemand die voor zichzelf kan denken en die niet geplaagd wordt door allerlei moderne emotionele geladen woorden prikt zo doorheen jullie mooie 48

54 Wetenschap met gebakken lucht gevulde ballon. Onbegrijpelijk dat er zoveel mensen in jullie lul verhalen blijven trappen. Ik baseer me nu op een boek van de meerdere die ik heb ge lezen. De titel is: 'The Story of a Great Delusion' geschreven door William White en uitgegeven in 1885 door E. W. ALLEN in Londen. In dit boek staan wel enige andere feiten en het is ook goed opgetekend dat de toenmalige regeringen alles opdrongen tot zelfs VERPLICHTE vaccinatie van de ganse bevolking. Wie denkt een regering wel dat ze is om het lichaam van haar onderdanen te schenden? We zijn toch geen vee, of juist wel? Worden we uitsluitend gezien als de 'domme' kudde waarvan men kan slachten wie men wil? Is dat het? Gaan daarom, ondanks alle bewijzen, vaccinaties nog steeds door? Vaccinaties die onze jeugd volledig kapot maken? Alles gebaseerd op de leugen van pokken uitroeien door jullie? We zullen één en ander 'publiceren' uit het boek. Cijfers uit Schotland The Act to extend and make Vaccination compulsory in Scotland was passed in 1863 an Act little else than superfluous, for the people were vaccinated without it. There died of smallpox in Scotland In , Total 3,369 In , , Total 3,972 The average of these eight years was 907 deaths annually; and one inquires with some amaze, Where were the 2,000 which compulsory vaccination reduced to 120? It is diffi cult to repress some indignation over such measureless misrepresentation; nor to point out that we are not dealing with theologians, who are often assumed to hold a license for prevarication, but with medical officials with M.P.'s for spokesmen. The following years, of which Lord Robert Montagu, speaking in 1867, was necessarily ignorant, gave these deaths from smallpox in Scotland 49

55 Wetenschap In Smallpox was proclaimed "stamped out" of Scotland in 1870, but the epidemic of proved how vain was the boast. Smallpox, in common with typhus, may be exterminated, but by no such irrelevance as vaccination. One object of the bill was the reconstruction of vaccination districts, so as to secure sufficient numbers for arm to arm practice. In , ,488 Cijfers uit Engeland Prior to Vaccination Act Infants died, 1847, 62,619 Out of a population of 17,927,609. Vaccination Obligatory Infants died, 1854, 73,000 Do. 1867, 92,827 Out of a population of 20,066,224. Vaccination Enforced Infants died, 1868, 96,282 Do. 1875, 106,173 Out of a population of 22,712,266. Thus, while the population of England and Wales had increased from 18 to 23 milli ons, the deaths of infants from fifteen diseases had risen from 63,000 to 106,000. Had the mortality kept pace with the population, the deaths in 1875 would only have been 80,000; that is to say, in 1875 there perished in England 26,000 infants who would have lived had vaccination remained as little in vogue as in 1847! The result though startling in the gross is precisely what might have been predicted. The infancy of a country cannot be systematically diseased, that is vaccinated, without exciting and ag gravating other maladies, and thereby enlarging the harvest of death. En, zo gaat het door in het boek. Er worden door toenmalige artsen en politici serieuze ethische vragen gesteld over vaccinatie. Vragen die nu nog steeds worden gesteld door 50

56 Wetenschap mensen die door jullie 'wetenschappelijk gefundeerde' mistgordijnen heen kijken en door wetenschappers die niet echt overtuigd zijn en zelf op onderzoek zijn gegaan. Na tuurlijk met deze mensen kunnen jullie afrekenen als het vakgenoten zijn. Geen pro bleem. Je maakt hem het werken onmogelijk en zorgt ervoor dat ze hun professie nooit meer uit kunnen uitoefenen. Als bijkomende maatregel nog een paar jaar gevangenis straf omdat ze de waarheid durfden te spreken EN te publiceren! Kanker Een verhaal dat verzwegen wordt door onze medici. Wordt afgedaan als lulkoek on danks de succesverhalen van Dr. Simoncini wordt hij compleet genegeerd. Niemand doet serieus onderzoek om zijn verhaal te weerleggen of te bevestigen. Wel produceert de gevestigde medische clan weer voldoende gebakken lucht verhalen. Vergeet niet, in dien de beweringen waar zijn van Simoncini, er een groot gevaar opdoemt voor de far maceutische industrie! Jazeker! De oorzaak zou dan kunnen zijn dat, door het vele voorschrijven van antibiotica, schimmel ontstaat in vooral de darmen en daardoor het ontstaan van kanker de pan uitvliegt? Juist, dat potje moet heel zeker bedekt blijven, niet? Laat me even ontzettend over mijn nek gaan voor zoveel 'deskundigheid' van 51

57 Wetenschap onze moderne artsenij. We keren eens naar het echte verhaal van schimmel en ontstaan van kanker. We zul len zorgen dat allen, geïnteresseerd in de waarheid, ook de ogen worden geopend. We kunnen en mogen niet uit het oog verliezen dat er jaarlijks ruim 17 miljoen mensen sterven aan kanker wereldwijd. Als we de gekte van de ontbladeringsmiddelen niet stoppen, en artsen op hun plek wijzen in deze wereld zal het cijfer toenemen tot 12 miljoen kankerdoden in Amerika alleen tegen Als we de totale bevolking van ons land nemen, dan heeft 1 op de vier mensen kanker. Elke vierde persoon die u ergens tegen komt heeft kanker! En, dat kan door blijven gaan omdat we een stelletje artsen hebben die meer met geld verdienen bezig zijn en zich te laten ondermijnen door een orde der geneesheren en de farmaceutische industrie, dan op te komen voor hun pati ënten die toch hun VEEL te riante salaris te betalen! De huidige arts is zo imbeciel dat hij niet meer is dan een idiote naprater en na aper van de farmaceutische indu strie die hem alles dicteert. Ze zijn zo oerdom dat ze niet eens doorhebben dat ze ge hersenspoeld zijn en nog steeds worden. Want, indien dit niet het geval zou zijn dan zouden er niet zoveel verslaafde artsen rondlopen. Verslaafd aan alcohol of drugs, sommigen aan beiden, omdat ze WETEN dat ze niets kunnen genezen als ze zo door blijven gaan. In plaats oor hun patiënten op te komen vluchten ze in drank en/of pil len! Geen karakter, geen ballen! Alleen een ego van gebakken lucht, gebaseerd op niets dan huichelarij en leugens! Alles is begonnen toen Dr. Richard Day1 2 zijn mond opentrok op een geheime confe rentie van kinderartsen om daar precies te vertellen WAT er echt aan de hand is in de medische wereld en waar het allemaal vandaan komt https://drrichardday.wordpress.com/ 52

58 Wetenschap 53

59 Wetenschap Dr. Richard Day was in 1969 hoofd van de Rockefeller organisatie die geboortecontrole uitdroeg als de redding van de wereld om te voorkomen dat de wereld overbevolkt zou worden. Hij had een vergadering bijeengeroepen voor artsen in Pittsburgh om daar te spreken over de toekomstige transformatie van de wereld. Voordat hij begon vroeg hij artsen om alle opnameapparatuur te stoppen voordat hij van wal stak met zijn ver haal. Een arts, Dr. Lawrence Dunegan, echter maakte notities en sprak er na de ver gadering vrij over. Een fotokopie over hoe alles in zijn werk gaat Zeg me nu niet langer dat 'complotten' niet bestaan, dat controle of hersenspoeling niet bestaan. Er zijn zoveel bewijzen voor dat zelfs een rechtbank er uiteindelijk voor moet zwichten. Ik heb genoeg materiaal verzameld de laatste 15 jaar! Ik kan alles, maar dan echt ook alles wat ik in dit kleine boekje heb neergeschreven, bewijzen tot in detail. En, zelfs nog veel meer! Dus, in het kort! Er bestaan meerdere kuren die kanker kunnen genezen, alle kan kers. Maar, Rockefeller zal uitmaken wanneer deze worden vrijgegeven om te gebrui ken om mensen van hun kanker te genezen. Totdat deze MASSAMOORDENAAR be slist dat hij zijn kankerkuren vrijgeeft, zal alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat geen enkele kankerkuur wordt toegepast en als ze hiervoor zogenaamde 'alternatieve' genezers door de wet moeten laten vervolgen of als het niet anders kan gewoon koudweg vermoorden, zal geen enkele kankerpatiënt kunnen genezen. Daar om noem ik artsen ONNOZELAARS en dat is terecht. Maar ik noem ze ook MOORDE NAARS omdat ze dat zijn. Alleen al omdat ze de BALLEN missen om in opstand te ko men tegen de farmaceutische industrie! Ze blijven mensen martelen met chemokuren, bestralingen en operaties terwijl het BEWEZEN anders kan. Als de chemokuur hun patiënten niet per direct het graf in helpt dan komt zo iemand wel onder hun handen op een afdeling 'palliatieve' zorg waar ze een groot plakkaat van een morfinepleister wordt opgeplakt om op die manier de patiënt het zwijgen op te leggen en om tegelij kertijd hun ontzettende ONKUDIGHEID samen met de patiënt naar de eeuwige jacht velden te sturen! 54

60 Wetenschap Volgens Dr. Dunegan zullen er bijna niet uit te roeien, zogenaamde hard to cure, ziek ten worden geïntroduceerd waar nog meer mensen aan zullen sterven. Tja, we moeten niet echt al te ver kijken. AIDS, ebola. Laboratoriumvirussen van het zuiverste water! Heeft geen enkele wetenschapper zich ooit afgevraagd hoe bijvoorbeeld ebola zich heeft kunnen verplaatsen van Congo naar Sierra Leone, zonder een spoor achter te laten? Beide landen liggen namelijk meer dan 4000 kilometer uit elkaar. Het transcript van Dr. Dunegan zijn speech tape 1 en tape 2, over hetgeen de wereld staat te wachten via nieuwe te introduceren wetten en controle via banken, Big Phar ma en allerlei andere organen uit 1988, kunt u hier vinden. 55

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Tja, aan de premier van Griekenland kunnen onze hersenloze oproerkraaiers en potverteerders nog eens een voorbeeld nemen!

Tja, aan de premier van Griekenland kunnen onze hersenloze oproerkraaiers en potverteerders nog eens een voorbeeld nemen! GREXIT, of niet? De Europese geldfascisten, ook Trojka genoemd, hebben oeverloos gedebatteerd en schijnen met al hun dure MBA, Marketing en PR opleidingen maar niet te beseffen wat de Grieken exact willen.

Nadere informatie

Het Staatsbankkartel

Het Staatsbankkartel Het Staatsbankkartel In dit artikel gaat u heel veel informatie vinden, waarschijnlijk zelfs nieuwe informatie voor velen onder u, en alles kunt u gebruiken om wijzer te worden over het geen er nu eigenlijk

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

UIT VWO geld en banken

UIT VWO geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

UIT geld en banken

UIT geld en banken Hoe ontstaat geld in de economie? Geld heb je nodig om spullen mee te kunnen kopen, zonder geld valt er niets te kopen, en als er te weinig geld is zitten mensen te wachten op geld voordat ze het uit kunnen

Nadere informatie

Ik hoop dat U een beslissing neemt waar Uzelf met een goed gevoel aan kan terug denken.

Ik hoop dat U een beslissing neemt waar Uzelf met een goed gevoel aan kan terug denken. H.C. Klomp Apartado 216 03650 PINOSO ALICANTE SPANJE Aan de Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG HOLANDA Pinoso, 22 oktober 2012. Uw Kenmerk: 300782/12/IL

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week.

Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Aanvullende dialogen Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario 1 Er liggen ongeopende letters op tafel. Ze liggen er al langer dan een week. Scenario:

Nadere informatie

Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING.

Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING. Voorbeeld van mensen die een tweedehands wagen wensen aan te kopen die ouder is dan 2 jaar met een lening bij ING. Bij deze data moeten we het 1 en ander uitleggen. Jouw geld dat je hebt ontvangen, maakt

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier.

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS HET EURO RUN-SPEL www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS - 2 - Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende

Nadere informatie

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS HET EURO RUN-SPEL www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

Geld zonder schuld. Op weg naar een nieuw geldsysteem en een einde aan de crisis

Geld zonder schuld. Op weg naar een nieuw geldsysteem en een einde aan de crisis Geld zonder schuld Op weg naar een nieuw geldsysteem en een einde aan de crisis www.onsgeld.nu februari 2015 Intro We leven tijdens de grootste crisis ooit. Het vertrouwen in banken is nog nooit zo laag

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM van 6 11-07-17 16:13 ftm.nl Amputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Vorige week schreef ik waarom het grotendeels kwijtschelden

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

1 140 miljard euro bij

1 140 miljard euro bij PRIVATE S.A. Page: 1+2 3 Circulation: 330835 92b4f4 1390 De Nieuwe Gazet No. of publications: 2 ECB drukt 1 140 miljard euro bij Met die som in 50 euro biljetten kan je de negen bollen van het Atomium

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan

nooit Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Als een olifant door een porseleinkast gaan Als een olifant door een porseleinkast gaan Zeer ruw en onvoorzichtig zijn Als één schaap over de dam is volgen er meer Als iemand het voorbeeld geeft, zijn er al snel meer mensen die dit voorbeeld volgen

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken

Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Rabobank s-hertogenbosch en omstreken Jouw spreekbeurt over de bank Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Psalm 73 Help, ik twijfel! Wat heb ik aan geloof?

Psalm 73 Help, ik twijfel! Wat heb ik aan geloof? Psalm 73 Help, ik twijfel! Wat heb ik aan geloof? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8

Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet. De Pet van een Douanier. GROEP 7-8 Hé. Hallo! Wat ontzettend leuk dat je naar mij kijkt. Ja, je ziet het goed. Ik ben een pet. Nee, ik ben niet pet. Ik ben EEN pet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank!

Inhoudsopgave. Jouw spreekbeurt over De Bank! Jouw spreekbeurt over De Bank! Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk op die bank? En wat gebeurt er met jouw

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Wat is de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog? De moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk.

Wat is de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog? De moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk. Werkblad 7 Ω Oorlog en crisis Ω Les : De Eerste Wereldoorlog Het begin van de Eerste Wereldoorlog Rond 900 zijn er twee kampen in Europa. Rusland, Frankrijk en Groot- Brittannië aan de ene kant. Oostenrijk-

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Is jouw eurocent al gevallen

Is jouw eurocent al gevallen Crisis graad 3 Is jouw eurocent al gevallen Lesvoorbereiding Projecteer de krantenkoppen of verzamel zelf krantenkoppen over de economische crisis. Knip het verhaal van de crisis in 6 stukken (1 deel voor

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Nederlandse soldaten naar Mali PrO -weekkrant Week 45 november 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 4-1 0 november 2013 Eenvoudig Communiceren Nederlandse soldaten naar Mali Foto: ANP In Mali helpen buitenlandse soldaten de inwoners.

Nadere informatie

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend.

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend. Een wapenstilstand is niet hetzelfde als een vrede. Daarover gaan de landen vanaf januari 1919 in het paleis van versailles bij parijs lang over praten... In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto?

FOTOREGELS. Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s. Het auteursrecht. Als ik een foto koop, krijg ik dan ook de rechten op de foto? FOTOREGELS Uitleg en regels rondom het gebruik van foto s Over auteursrecht op foto s is bij consumenten wel eens onduidelijkheid. Soms kan dat tot vervelende situaties leiden voor zowel klant als fotograaf.

Nadere informatie

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. ENERGIE Ik ben Steenkool! De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie